EVROPA PŘÁTELSKÁ DĚTEM pod záštitou ministra pro lidská práva a menšiny České republiky pořádá České předsednictví v Radě EU Kongresové Centrum Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPA PŘÁTELSKÁ DĚTEM pod záštitou ministra pro lidská práva a menšiny České republiky pořádá České předsednictví v Radě EU Kongresové Centrum Praha"

Transkript

1 EVROPA PŘÁTELSKÁ DĚTEM pod záštitou ministra pro lidská práva a menšiny České republiky pořádá České předsednictví v Radě EU Kongresové Centrum Praha Praha, Česká republika dubna 2009

2 PROGRAM KONFERENCE 6. dubna Foyer vchodu č. 10 Registrace účastníků konference Jednací sál 2 SETKÁNÍ MINISTRŮ 1. Zájem dětí v evropských strategiích týkajících se práv dětí 2. Program Rady Evropy BUDUJEME EVROPU PRO DĚTI A S DĚTMI 3. Diskuse nad návrhem závěrů konference v oblasti práv dětí Ing. Jan Litomiský, vládní zmocněnec pro lidská práva, Česká republika Dr. Jur. Maud de Boer-Buquicchio, zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy Jadranka Kosor, Dipl.Jur., vicepremiérka a ministryně pro rodinu, veterány a mezigenerační solidaritu, Chorvatsko Klaudijus Stanionis,náměstek ministra práce a sociálních věcí, Litva Karin Johansson Bc., státní tajemnice, Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, Švédsko Dr. Idália Moniz, státní tajemnice pro zdravotně postižené a zástupkyně ministra práce a sociální solidarity, Portugalsko Dr. Amparo Marzal Martínez, generální ředitelka pro rodinu a děti, Ministerstvo školství, sociální politiky a sportu, Španělsko Anne-Sophie Grouchka-Souhaité, poradkyně státní tajemnice pro rodinu při Ministerstvu práce, sociálních věcí, rodiny, solidarity a urbanismu, Francie Dr. Cezary Dziurkowski, soudce, odbor mezinárodní spolupráce a evropského práva, Ministerstvo spravedlnosti, Polsko Ljubica Šalinger,Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, Slovinsko Anniki Tikerpuu, Ministerstvo sociálních věcí, Estonsko Jan van den Burg, zástupce ministra pro mládež a rodinu, Nizozemí PhDr. Romana Synková, ředitelka kabinetu ministra pro lidská práva a menšiny, Česká republika MUDr. Eva Vaníčková, CSc., poradkyně ministra pro lidská práva a menšiny pro oblast dětských práv, předsedkyně Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, UK v Praze- 3.LF, ČR 10:00 11:00 Jižní sál SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Ing. Jan Litomiský, vládní zmocněnec pro lidská práva, Česká republika Dr. Jur. Maud de Boer-Buquicchio, zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy Karin Johansson Bc., státní tajemnice, Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, Švédsko Anne-Sophie Grouchka-Souhaité, poradkyně státní tajemnice pro rodinu při Ministerstvu práce, sociálních věcí, rodiny, solidarity a urbanismu, Francie Studenti Pražské konzervatoře: Houslový koncert Předsálí Jižního sálu Káva a občerstvení

3 Jižní sál MÉDIA A DĚTI Děti a jejich práva Prof. Jan Sokol, PhD., CSc., proděkan, UK v Praze FHS, ČR Psychosociální vývoj dítěte, média a Internet Prof. PhDr. Petr Macek, CSc., proděkan, Doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D., FSS MU, ČR Mediální výchova a význam poznávání médií pro život v novém tisíciletí Prof. PhDr. Jan Jirák, PhD., proděkan, FSV UK v Praze, Centrum pro mediální studia FSV UK, ČR Kyberšikana: rizika a odpovědnost při užívání nových technologií dětmi Prof. Peter Smith, BA PhD CPsychol FBPsS, Profesor psychologie, vedoucí katedry studií o škole a rodině, Goldsmiths College, Londýn, Spojené království Diskuse Jižní sál PANELOVÁ DISKUSE MÉDIA A DĚTI Může mediální výchova kompenzovat negativní vlivy komercializovaných médií a za použití jakých nástrojů (vysílací časy, nevhodná skladba programů, reklamy)? Cecilia von Feilitzen, Ph.D., vedoucí výzkumu, Mezinárodní výzkumné centrum pro děti, mládež a média, NORDICOM Univerzita, Göteborg, Švédsko Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc., Katedra psychologie FF UK, Praha, ČR Domníváte se, že stát má efektivní nástroje pro ochranu dětí v médiích a může současně ovlivňovat mediální obraz dětí? Karin Johansson Bc., státní tajemnice, Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, Švédsko Dr. Cezary Dziurkowski, soudce, odbor mezinárodní spolupráce a evropského práva, Ministerstvo spravedlnosti, Polsko Dr. Jur. Tone Dolčič, zástupce pro sociální zabezpečení a dětská práva ombudsmana pro lidská práva, Slovinsko Jak může společnost ovlivňovat média k respektu Zájmu dětí a jejich odpovědnosti za spoluvytváření klimatu společnosti přátelské dětem za situace, kdy kontakt s médii je jednou z priorit životního stylu dětí? Dr. Jur. Rimantė Šalaševičiūtė, dětská ombudsmanka, Litva Dr. Ágnes Lux, kancelář parlamentního komisaře pro lidská práva (ombudsman), Maďarsko Salónek 4.2. WORKSHOP CESTA K BEZPEČNÉMU INTERNETU PRO RODIČE Ing. Pavel Vichtera, koordinátor Národního centra bezpečnějšího internetu, ČR Restaurace ZOOM Oběd

4 Jižní sál VÝCHOVA DĚTÍ K LIDSKÝM PRÁVŮM A OCHRANA DĚTÍ Lidská práva pro děti: škola hrou Elda Moreno, vedoucí oddělení dětských práv a rodinné politiky Rady Evropy, koordinátorka programu Budujeme Evropu pro děti a s dětmi, Strassbourg Kultura dětských práv v systémech ochrany děti Dr. Marta Santos Pais, ředitelka výzkumného centra Innocenti, UNICEF,Itálie Prosazování dětských práv ve škole Karin Fagerholm, Rädda Barnen/Save the Children Sweden, Švédsko Právo dítěte se nesmí stát povinností Mgr. Anna Čurdová, místopředsedkyně Parlamentního shromáždění RE, poslankyně PSP ČR Vzdělávání dětí, pedagogů a široké veřejnosti v oblasti práv dítěte v ČR Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., PhDr. Jiřina Novotná*, Mgr. Jana Stejskalová, PhD., ZSF, JCU, České Budějovice, ČR, UK v Praze PedF, ČR* Diskuse Předsálí Jižního sálu Káva a občerstvení Jižní sál PANELOVÁ DISKUSE VÝCHOVA DĚTÍ K LIDSKÝM PRÁVŮM A OCHRANA DĚTÍ Nabízí mezinárodní spolupráce společná témata týkající se výchovy k lidským právům zaměřené zejména na zvýšení ochrany práv dětí a jejich participaci? Pokud ano, uveďte jaká a východiska pro spolupráci. Dr. Idália Moniz, státní tajemnice pro zdravotně postižené a zástupkyně ministra práce a sociální solidarity, Portugalsko Dr.Jur.Kathleen Marshall, ombudsmanka pro děti a mládež pro Skotsko, UK Dominique Marlet, koordinátorka pro lidská práva a odbory, Education International, Belgie Můžete, prosím, uvést konkrétní pozitivní zkušenosti ze spolupráce rady Baltických států v oblasti práv dětí? Agneta Björklund, předsedkyně pracovní skupiny pro spolupráci ohledně dětí v nebezpečí, Rada baltských států, Švédsko Jakými nástroji státy disponují v oblasti výchovy k lidským právům dospělé populace s cílem podpory rovného přístupu k právům všech skupin dětí ve společnosti? Jadranka Kosor, Dipl.Jur, vícepremiérka a ministryně pro rodinu, veterány a mezigenerační solidaritu, Chorvatsko Irma Ertman, velvyslankyně Finska u RE, tématická koordinátorka pro práva dětí, RE, Strassbourg Jan van den Burg, zástupce ministra pro mládež a rodinu, Nizozemí Jak posuzujete vývoj a současné výzvy výchovy k lidským právům a jaký je, dle Vašeho názoru, význam výchovy k lidským právům v dnešní globální společnosti pro efektivní ochranu dětí a klima přátelské dětem? Dr. Fredrik Malmberg, dětský ombudsman, Švédsko Prof. Per Wickenberg, vedoucí katedry sociologie práva, Univerzita Lund, Švédsko Jaký je pohled Agentury EU pro základní práva na ochranu práv dětí v dnešní Evropské unii a co v tomto směru již učinila či plánuje učinit? Dr. Ioannis Dimitrakopoulos, ředitel oddělení pro rovnost a občanská práva, Agentura EU pro základní práva, Vídeň

5 Salónek 4.2. WORKSHOP JINÍ LIDÉ A NÁSILÍ MgA. Matěj Šefrna a studentky, Vyšší odborná škola a střední škola pedagogická, Litomyšl Restaurace ZOOM Večeře Jižní sál Romský taneční soubor CIKNE ČHAVE umělecká vedoucí Irena Daňková 7. dubna Jednací sál 2. SETKÁNÍ DĚTSKÝCH OMBUDSMANŮ 1. Zájem dětí v evropských strategiích týkajících se práv dětí 2. Zkušenosti z mezinárodní spolupráce v oblasti práv dětí RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně Veřejného ochránce práv ČR Mgr. Czeslaw Walek, náměstek ministra pro lidská práva a menšiny, Česká republika Dr. Fredrik Malmberg, dětský ombudsman, Švédsko Dr.Jur.Kathleen Marshall, ombudsmanka pro děti a mládež pro Skotsko, UK Mgr. Marek Michalak, dětský ombudsman, Polsko Dr. Jur. Rimantė Šalaševičiūtė, dětská ombudsmanka, Litva Dr. Carmen Zammit, dětská ombudsmanka, Malta Dr. Tone Dolčič, zástupce ombudsmana pro sociální zabezpečení a dětská práva, Slovinsko Dr. Ágnes Lux, kancelář parlamentního komisaře pro lidská práva (ombudsman), Maďarsko Mgr. Markéta Millerová, tajemnice Výboru pro práva dítěte při Radě vlády ČR pro lidská práva, Česká republika Jižní sál POZITIVNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ Zavedení zákazu všech tělesných trestů postup v nejlepším zájmu dětí Dr. Jur. Peter Newell, Globální iniciativa ke zrušení tělesných trestů pro děti, Spojené království Vliv zrušení tělesných trestů při výchově dětí : evropské srovnání Prof. Dr. Kai-D. Bussmann, profesor trestního práva, Univerzita Martina Luthera Halle- Wittenberg, Německo Postoje rodičovské veřejnosti k výchově dětí MUDr. Eva Vaníčková, CSc., poradkyně ministra pro lidská práva a menšiny pro oblast dětských práv, předsedkyně Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, UK v Praze-3.LF, ČR Láska a pevné objetí PhDr. Jiřina Prekopová, Společnost pro propagaci objetí jako životního stylu a terapie, Lindau, Německo Diskuse Předsálí Jižního sálu Káva a občerstvení

6 Jižní sál PANELOVÁ DISKUZE POZITIVNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ Výchova bez násilí je konsensuální východisko naší moderní společnosti a v souvislosti s tím vyvstává otázka, jak státy mohou podpořit klima přátelské dětem a rodinám, pozitivní výchově a rozvoji rodičovských kompetencí? Klaudijus Stanionis,náměstek ministra práce a sociálních věcí, Litva Dr. Hanno Pevkur, ministr sociálních věcí, Estonsko Dr. Amparo Marzal Martínez, generální ředitelka pro rodinu a děti, Ministerstvo školství, sociální politiky a sportu, Španělsko Domníváte se, že zkušenosti z Evropské sítě dětských ombudsmanů jsou argumentem pro vytvoření instituce dětského ombudsmana ve všech evropských státech s cílem zvýšení respektu Zájmu dětí a budování dětem přátelské společnosti s cílem rozšíření této sítě o všechny evropské země? Mgr. Marek Michalak, dětský ombudsman, Polsko Dr. Carmen Zammit, dětská ombudsmanka, Malta Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě, Česká republika Jaké priority vidíte v evropské spolupráci při realizaci programu Rady Evropy Budujeme Evropu pro děti a s dětmi na období Zajištění, ochrana a účast dětí v oblasti práv dětí, která podporuje budování dětem přátelské společnosti? Elda Moreno, vedoucí oddělení dětských práv a rodinné politiky Rady Evropy, koordinátorka programu Budujeme Evropu pro děti a s dětmi, Rada Evropy, Strassbourg Ljubica Šalinger, Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, Slovinsko MUDr. Džamila Stehlíková, dětská psychiatrička, Česká republika PhDr. Jaroslav Šturma, předseda Českomoravské psychologické společnosti a ředitel Dětského centra Paprsek, Praha Salónek 4.2. WORKSHOP EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM Ing. Valérie Wágnerová, Ing. Bc. Eliška Vondráčková, Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně Restaurace ZOOM Oběd Jižní sál SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ Prezentace závěrů konference Mgr. Czeslaw Walek, náměstek ministra pro lidská práva a menšiny, Česká republika Ing. Ján Figeľ, eurokomisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Zástupce Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí, Švédsko Chlapecký pěvecký soubor Bruncvík umělecká vedoucí Lenka Pištěcká Jednací sál 2 TISKOVÁ KONFERENCE POSTEROVÁ SEKCE

7 Presentace vybraných úspěšných projektů nevládních neziskových organizací v České republice bude instalována po oba dny konference v Jižním sále. 1. Děti Vám to řeknou, Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2. Evropská kampaň mládeže Každý jsme jiný všichni rovnoprávní, MŠMT ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 3. Bez bariér v nás-od francouzské inspirace k české praxi v multidisciplinární podpoře ohroženého dítěte a jeho rodiny, STŘEP,o.s. 4. Telefonická krizová pomoc, Sdružení linka bezpečí 5. Děti odsouzených rodičů, Český helsinský výbor 6. Projekt péče o rodinu - otcovské kompetence, Rodinné centrum Paleček 7. Výchova k lidským právům, Amnesty International Česká republika 8. Důležité je nebýt sám, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 9. Slabikář dětských práv, Nadace Naše dítě, Praha 10. Rodinná pohoda Schůdky - Divadlo, Občanské sdružení Vzájemné soužití, Ostrava MODERÁTOR KONFERENCE: Václav Žmolík (Český rozhlas) SPOLUMODERUJÍ: Studentky pražských gymnázií KONFERENCE EVROPA PŘÁTELSKÁ DĚTEM PROBÍHÁ ZA ÚČASTI DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY.

8

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. 11členný výbor pracoval pod vedením senátora Marcela Chládka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Plyšového medvídka na titulní straně vyrobili žáci prvního ročníku Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7. Výroční zpráva Nadace

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 BŘEZEN 2010 1 Úvodem o roce 2009 v ČRDM Milí čtenáři výroční zprávy, Česká rada dětí a mládeže tu byla s Vámi i v roce 2009. Opět jsme se snažili, aby dobrovolnická

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální GenCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální situace

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více