1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání."

Transkript

1 Operační systémy okruhy k ústní zkoušce 1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. - Definice OS Rozšíření stroje pohled shora (tvůrce prostředí pro uživatele a jejich programy) Správce prostředků pohled zdola (paměť, procesor, periferie) - OS je v informatice základní programové vybavení počítače, které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí - Hlavní funkce OS Správa prostředků Abstrakce a rozšíření počítače Management zdrojů Virtualizace a rozšíření HW - Typy OS Mainframe (sálové počítače) Serverové OS Víceprocesorové OS Osobní (Windows, Mac OS) Real-Time OS (nemocnice, telekomunikace; QNX, VxWorks) Vestavěné OS (set-top boxy, kalkulačky, bankomaty) Smart-Card OS - Abstrakce - uživateli je prostřednictvím OS předkládána abstrakce; snazší k pochopení a ovládání (pomocí abstraktní vrstvy s jednoduchými funkcemi - API) - Služby Prostředí pro tvorbu programů Prostředí pro provádění programů (plánování pořadí úloh, spouštění programu) Přístup k I/O zařízením a souborům Přístup k systému (správa a přidělování systémových prostředků) Detekce chyb (softwarové, hardwarové) Reakce na chyby (ohlášení chyby, opakovaný pokus o provedení, ukončení) Sledování činnosti systému - Systémové volání (system call, syscall) mechanismus sloužící procesům k volání funkcí jádra OS (pouze Unix, Windows používá meziprocesovou komunikaci - API) Procesy (vznik procesu) Soubory (otevření souboru) Adresáře a souborové systémy Ostatní (práva, signály)

2 2. Moderní koncepce OS, architektura jádra: monolitický systém, vrstvený systém, virtuální stroj, mikrojádro. - Moderní koncepce OS obsahuje obsloužení Procesů Správy pamětí Správy V/V Správy úložišť Systémových volání - Jádro - základní kámen OS; přiděluje paměť a čas procesům; zajišťuje abstrakci; řídí HW a volá systémové programy; mikrojádro x klientské procesy - Monolitický systém všechny funkce systému v jádře; velké, nerozšiřitelné, komplikovaná změna aplikací; Solaris; centralizace - Vrstvený systém Windows; nižší složitost, vyšší rychlost volání funkcí, snazší modifikace; operátor -> uživatelské programy -> správa V/V, buffering -> komunikace mezi procesy a konzolí operátora -> správa paměti -> alokace CPU a multiprogramming; vrstva smí volat jen procedury stejné nebo nejbližší nižší vrstvy - Mikrojádro jádro obsahuje pouze malý počet základních funkcí (komunikace procesů a jejich základní plánování, správa paměti), spolehlivost, bezpečnost, rozšiřitelnost; snížení výkonnosti; Symbian OS - Virtuální stroj vytváří abstraktní stroj, virtualizované prostředí; aplikační virtuální stroj - Java Virtual Machine 3. Návrh OS a jeho bezpečnost: důvody náročnosti implementace OS, principy jeho vývoje, zabezpečení, typy útoků a prevence, ochrana systému, dat, uživatelů, procesů. - Cíle návrhu Hlavní společné cíle (definovat abstrakce, spravovat HW, poskytnout základní operace, zajistit izolaci) Uživatelský pohled (snadno použitelný a naučitelný, spolehlivý, rychlý, bezpečný) Systémové hledisko (snadná implementace, bezchybnost, údržba) - Důvody náročnosti implementace OS rozsáhlost, konkurence procesů v přístupu k systémovým prostředkům, ochrana dat, sdílení dat a systémových prostředků, životnost, obecnost použití, přenositelnost, zpětná kompatibilita - Principy vývoje OS jednoduchost, jasné chování, jedna funkce (volání) by měla dělat jednu věc; pokud je vlastnost možná potřeba, je lepší jí dát do knihovny nikoli do jádra

3 - Zabezpečení a ochrana integrita dat, řízený přistup k systémovým prostředkům, autentizace, autorizace, zamezení přístupu, šifrování - Typy útoků zvenčí (trojské koně, DoS), zevnitř (od uživatelů) - Prevence stanovení práv uživatelům, antiviry, firewally, proškolení zaměstnanců - Zajištění izolace uživatelé si nesmí zasahovat do svých procesů, systémových prostředků a dat 4. CPU: provádění instrukce, atomicita a přerušitelnost procesu a instrukce, přerušovací systém, průběh přerušení, časovač, sdílení času. - Provádění instrukce čítač instrukcí obsahuje adresu příští instrukce -> CPU načte instrukci -> dekóduje -> provede -> čítač se inkrementuje - Instrukční cyklus s přerušením CPU ověřuje požadavky na přerušení vždy před načtením nové instrukce, pokud není přerušení povoleno nebo požadováno, načte se následující instrukce; pokud je přerušení povoleno a požadováno, uloží se automaticky obsah čítače do zásobníku a do čítače se nahraje přerušovací vektor tím se změní adresa příští instrukce a nastavení přerušovacího systému - Typy provádění Sekvenční - jedna za druhou Multiprogramming (pseudo)paralelní běh více úloh najednou, způsob plánovače OS; timesharing sdílení času CPU mezi procesy - Atomicita činnost se provede najednou, nemůže být přerušena (zaručuje vzájemné vylučování) - Přerušení procesu a instrukce Preemptivní plánovač určuje, kdy má který proces CPU (proces se CPU sám nevzdá) Nepreemptivní proces se musí sám vzdát CPU (úloha s větší prioritou jde dřív, jinak FIFO) - Přerušovací systém - umožňuje efektivní využití CPU; arbitr = řadič přerušení (rozhoduje o pořadí přerušených úloh; vybírání dle priority); výhody a nevýhody při řešení kritické sekce pomocí zákazu přerušení jednoduchost použití, neaktivní čekání x nemožnost použití na SMP systému, zvyšování latence systému - Průběh přerušení - přepnutí stavu -> uložení stavu procesu -> obsluha ovladačem v jádře -> plánovač rozhodne, který proces poté poběží - Časovač pravidelně generuje přerušení (standardně 10ms) a umožňuje preempci - Sdílení času - multitasking (více procesů se dělí o čas CPU; přepínání kontextu bez uživatelova vědomí)

4 5. Vstupně-výstupní zařízení: techniky programování vstupu a výstupu, DMA. Paměť cache, střední přístupová doba. - Vstupně-výstupní zařízení Zařízení, řadič OS zjednodušuje práci s V/V zařízeními (ovladače) zařazení do jádra, načtení při spuštění/běhu systému Registry na zařízení, V/V porty, přerušení Přístup pomocí instrukcí CPU DMA (Direct Memory Access) - Techniky programování vstupu a výstupu Programovaný I/O přenos nepreemptivní, procesor zaměstnán testováním stavu I/O modulu I/O přenos s přerušením během provádění I/O operace může CPU pracovat na jiné operaci - DMA (Direct Memory Access přímý přístup k paměti) - umožňuje přístup hardwarovému subsystému do operační paměti bez účasti procesoru (CPU pouze iniciuje přenos a může dál pracovat), DMA přenos v podstatě jen kopíruje bloky dat z jednoho zařízení do druhého - Cache vyrovnávací paměť; urychluje přístup k často používaným datům; přístupná jen při napájení - Střední přístupová doba Doba od zadání požadavku do zpřístupnění požadované informace Ts = Tc + (1 HR) * Top Ts střední přístupová doba Tc přístupová doba do cache Top přístupová doba do operační paměti HR = Tcelk / Tcache Hit Radio (činitel úspěšnosti) 6. Požadavky OS na HW nutné pro jeho implementaci: zejména na procesor, správu a adresování paměti. - Požadavky OS na HW (měl by obsahovat) Přerušovací systém (efektivní využití CPU) Časovač pravidelně generované přerušení (umožní preempci) CPU s podporou režimů kernel a user (při neprivilegované operaci umožňuje skok z režimu user do režimu kernel - TRAP) CPU s podporou ochrany a virtualizace paměti (logické adresování umožnění realokace; pokus o přístup k nepřidělené paměti TRAP) - Požadavky na procesor

5 Řadič nebo řídicí jednotka (načítání, dekódování, ukládání) Sada registrů (uchovávání operandů a mezivýsledků) Aritmeticko-logická jednotka (provádí aritmetické a logické operace) Cache - Požadavky na paměť Uvolňování paměti (když už proces paměť nepotřebuje) Ochrana paměti (proces nesmí odkazovat bez povolení na paměťová místa přidělená jiným procesům) Správa adresace paměti (odkazy na paměť v programu se musí dynamicky překládat na fyzické adresy) Logická organizace (OS a HW musí podporovat práci se sekcemi ochrana a sdílení) Sdílení paměti (více procesů může sdílet úseky paměti bez narušení ochrany paměti) 7. Implementace procesu v OS: proces a program, tabulka procesů, přepínání kontextu, stav procesu, třístavový a sedmistavový model. - Program postup operací, který popisuje realizaci dané úlohy ( recept na dort ) - Proces - instance programu v paměti ( pečení podle receptu ); pro běh je potřeba: procesor, vnitřní paměť, další prostředky (I/O zařízení, soubory, ) - Tabulka procesů Každý proces má své PID, tvoří strom Uchovává: adresový prostor, přidělené prostředky, stav, atributy - Přepínání kontextu (při přerušení) Uložení kontextu procesu Obsluha ovladačem v jádře Plánovač rozhodne, který proces poběží poté - Třístavový model Běžící (používá CPU) Připravený (pozastaven jádrem OS) Blokovaný (čeká na vnější událost) - Sedmistavový (rozšířený) Běžící (nemůže se stát z blokovaného) Připravený Blokovaný (nemůže se stát z připraveného) Nový (nelze zatím spustit) Ukončený (již nemůžeme spustit, ale je nutné ho nadále drže v paměti) Odložený blokovaný (blokovaný proces odložený na disk)

6 Odložený připravený (připravený proces odložený na disku) 8. Procesy v OS UNIX/Linux: vznik a zánik procesu, systémová volání fork(), exec(), exit(); hierarchie procesů, stavy procesů a v Linuxu, příkaz ps, adresář /proc; posixové signály a jejich zpracování. - Vznik procesu Při inicializaci systému Systémovým voláním Požadavkem uživatele, startem dávky - Ukončení procesu Normální (dobrovolné) Při chybě (dobrovolné) Fatální chyba (nedobrovolné) Zabití (jiným procesem, jádrem) - Fork() nástroj pro vytváření nových procesů; jednotná hierarchie procesů (strom s jediným kořenem s procesem PID = 1); po zavolání se aktuální proces rozdvojí a běh programu pokračuje ve dvou nezávislých větvích (rodičovskému procesu je vráceno PID nového procesu a novému procesu je vrácena nula, negativní hodnota je chyba) - Exec() systémové volání poskytované jádrem operačního systému; kód běžícího procesu je nahrazen programem, který je předán jako parametr; zachováno zůstane PID a prostředí procesu; typické využití pro volání fork() - Exit() proces případně vlákno ukončí svojí činnost (vráceny prostředky, které proces alokoval - operační paměť, otevřené soubory, ) - Hierarchie procesů každý proces má svého rodiče, jehož číslo proces eviduje (PPID); vzniká strom, který lze vypsat příkazem pstree - Příkaz ps (od process) vypíše běžící procesy, má přepínače jako ef (-e všechny procesy, -f plný výstup) - Adresář /proc virtuální filesystém, pro komunikaci uživatelských programů s jádrem OS; každý soubor reprezentuje funkci nebo program - Stavy procesů R připravený nebo běžící (runnable/running) S blokovaný (sleep) Z ukončený (defunct, zombie) T pozastavený nebo krokovaný (stopped, traced) D nepřerušitelný spánek (uninterruptible sleep) X mrtvý (dead, nemělo by se nikdy vyskytovat) W paging (používaný pouze dříve) - Posixové signály a jejich zpracování

7 Posixové systémy (jednotné rozhraní, přenositelnost mezi HW platformami - API a utility pro příkazový řádek; lepší kontrola při zpracování signálu - rozšířené možnosti práce se signály sigaction()) Posixové signály Komunikační meziprocesový standard, který měl zajistit přenositelnost a nezávislost na HW platformě; jednoduchá zpráva poslaná všem procesům; posílá implicitně OS případně příkazem kill(); po obdržení signálu začne proces okamžitě provádět příslušné akce asynchronní signál, poté pokračuje od místa přerušení reakce na signál Implicitní akce Ignorování signálu Obsluha signálu (pomocí uživatelsky definované funkce) Zpracování Ukončení Pozastavení Pokračování (ignorování) 9. Vlákna: možné implementace vláken, obecné problémy při implementaci; posixová vlákna: mutex, podmínková proměnná a jejich použití. - Vlákno (thread) Odlehčený proces, pomocí něhož se snižuje režie operačního systému při změně kontextu, které je nutné pro zajištění multitaskingu nebo při masivních paralelních výpočtech Skupina vláken v jednom adresáři tvoří proces Systémové zdroje jsou přiděleny na úrovni procesu Zatímco běžné procesy jsou navzájem striktně odděleny, vlákna sdílí nejen společný paměťový prostor ale i další struktury - komplikace Při podpoře vláken operačním systémem lze v rámci jediného procesu vytvořit mnoho vláken Vlákna spolu nesdílejí: PrC, registry, zásobník, stav - Multithreading možnost běhu více vláken - Implementace vláken Bez podpory jádra OS Výhody: lepší režie (rychlejší vznik, přepnutí kontextu, nevyžaduje se přechod do kernel mode), strategie plánovače se dá přizpůsobit aplikaci Nevýhody: složitá implementace, page-fault zastaví všechna vlákna, nutnost převodu blokovaných volání na neblokovaná Implementace v jádře OS

8 Výhody: není potřeba neblokovaných volání, lze zavádět i vlákno procesu, jehož jiné vlákno způsobilo page-fault Nevýhody: horší režie (přechod do režimu jádra), pevná strategie plánovače vláken Hybridní implementace (Solaris) implementace na úrovni jádra i uživatele (eliminuje nevýhody) - Výhody vláken Jednodušší a rychlejší správa Rychlejší zpracování rovnoměrné zatížení systému - Nevýhody vláken Globální proměnné nutné alokovat pro každé vlákno Nereentrantní volání některých knihovních funkcí (alokace paměti) Signály a jejich obsluha vláken Stack (při přetečení jádro nemusí vědět o více zásobnících pro každé vlákno) - Posixová vlákna Vlákna vyhovující standardu POSIX knihovna pthread.h (2 implementace vlákna se chovají jako standardní procesy se zvláštními vlastnostmi x implementace přímo na úrovni jádra) Mutex zámek, který zaručuje: atomicitu a vzájemné vylučování, neaktivní čekání fast mutex (lze zamknout pouze jednou) x recursive mutex (lze zamknout na více západů ) Podmínková proměnná Slouží k synchronizaci vláken Umožňuje vláknu neaktivně čekat na událost Nezaručuje exkluzivitu přístupu (přístup pomocí mutexu) Na událost může čekat i několik vláken Událost oznamuje některé vlákno signálem (signál probudí jedno případně všechny vlákna) 10. Plánovač. Cíle plánování, režimy plánování, plánovací kritéria pro plánovací algoritmy, plánovací algoritmy. - Plánovač (scheduler) rozhoduje, který proces (vlákno) má CPU, zodpovědný za multitasking; odebírá CPU (preempce); řídí se plánovacím algoritmem - Cíle plánování podle prostředí Spravedlnost (každý proces stejně času) Dodržování politik

9 Rovnováha zatížení Interaktivní systémy (minimalizovat latenci a odezvu, proporcionalita k očekávání uživatelů) - Cíle plánování Dávkové systémy (maximalizovat propustnost, minimalizace obratu, maximální využití CPU) Real-time systémy (zabránění ztráty dat a degradace kvality, předvídatelnost, dodržení časových termínů, rychlé přepínání kontextu, multitasking) - Plánování dle času Dlouhodobé (které nové úlohy se mají zpracovávat a které ukončit) Střednědobé (které procesy se mají odložit nebo vrátit do paměti) Krátkodobé (který připravený proces dostane CPU) - Režimy plánování Preemptivní (plánovač rozhodne, který proces má CPU; HW musí obsahovat přerušovací systém a časovač) Nepreemptivní (proces se musí sám vzdát CPU) - Plánovací kritéria Uživatelsky orientovaná (minimální doba odezvy doba od předložení požadavku k vydání výstupu) Systémově orientovaná (efektivní využití procesoru, paměti) Výkonově orientovaná (podle doby odezvy, propustnosti) - Plánovací Algoritmy FCFS First-Come First-Served (nepreemptivní, FIFO, krátké úlohy musí zbytečně dlouho čekat) SJF Shortest Job First (nepreemptivní, krátké procesy mají přednost, možné vyhladovění dlouhých procesů) SRTN Shortest Remaining Time Next (preemptivní varianta JSF) RR Round-Robin (cyklická obsluha, preempce založena na časovači, každý proces dostane určitý čas na CPU) Prioritní plánování (přednost procesu s vyšší prioritou, možné vyhladovění procesů s nízkou prioritou) LS Lottery Scheduling (loteriové plánování, každý proces dostane tikety a periodicky se losuje o CPU, důležité procesy mohou mít více tiketů) GS, FS Guaranteed Scheduling, Fair-Share (každý uživatel má stejně času na CPU, každý uživatelův proces má stejně času jako ostatní uživatelovy procesy)

10 11. Časové a periodické plánování úloh uživatelem příkazy at a crontab. Požadavky na plánování v systémech reálného času. Možnosti plánování vláken na víceprocesorových systémech (SMP). - Příkaz at - v Unixových systémech; provede příkaz pouze jednou v určitý čas; pro naplánování (odložení) spouštění programů; umožňuje naplánovat více sekvenčních úloh - Příkaz crontab - provede příkaz opakovaně (například každou středu v 10 hodin); na víceuživatelském systému mohou mít uživatelé vlastní crontab - Požadavky na plánování v systémech reálného času Rychlý souborový systém (rychlé čtení, zápis) Rychlá komunikace procesů Rychlé přepínání kontextu Preemptivní plánování založené na prioritách - Možnosti plánování vláken na víceprocesorových systémech Sdílení zátěže Skupinové plánování (související vlákna jsou plánována tak, aby běžela na různých procesorech současně, vzájemná synchronizace) Pevné přiřazení procesoru (při plánování jsou všem vláknům aplikace napevno přiřazeny procesory) Dynamické plánování (počet vláken se může během provádění měnit) 12. Relokace paměti a procesorů, typy alokace paměti, relativní adresování, pevné a proměnné dělení paměti, fragmentace paměti, typy fragmentace. - Relokace paměti a procesů přemístění paměti procesu na jiné adresy; proces pracuje s logickými adresami, které se za běhu převedou na fyzické adresy - Alokace paměti vymezení prostoru, které proces potřebuje Statická (místo v paměti se alokuje před spuštěním programu) Dynamická (místo v paměti se alokuje za běhu programu) - Relativní adresování adresa vzhledem k počátku oblasti; odkaz přizpůsobující se nové pozici, nutné převádět na fyzické adresy - Pevné dělení paměti Stejná velikost všech oblastí (malý proces zabere celou oblast neefektivní, vzniká vnitřní fragmentace) Nestejná velikost všech oblastí (vnitřní fragmentace se redukuje, ale neodstraňuje) - Proměnné dělení paměti - proměnný počet oblastní i jejich velikost; odstraněna vnitřní fragmentace, ale vzniká vnější fragmentace; používání defragmentace - Fragmentace paměti nesouvislé uložení dat (zpomalení práce s daty) - Typy fragmentace

11 Vnitřní (plýtvání místem UVNITŘ alokovaných oblastí) Vnější (plýtvání MEZI alokovanými oblastmi; zpomalení přístupu, nemožnost alokovat souvislý blok paměti; používání defragmentace) 13. Problémy nedostatku operační paměti, odkládání obsahu paměti na disk, virtuální paměť, motivace k zavedení virtuální paměti, výhody virtualizace paměti, princip lokality odkazů, thrashing. - Problém nedostatku operační paměti při nehospodárnosti OS nebo při úlohách náročných na operační paměť - Odkládání obsahu paměti na disk swapování, virtualizace paměti (nevyužívaná data se z paměti odloží na jiný odkládací prostor a v případě potřeby se opět zavedou do operační paměti; zpomalení) - Virtuální paměť používá CPU; prostor v operační nebo sekundární paměti; nutný převod na fyzickou adresu - Motivace k zavedení virtuální paměti Aby šlo spouštět i programy, které potřebují více paměti než je fyzicky dostupná Aby šlo využívat multitasking - Výhody virtualizace paměti Paměť, kterou má běžící proces k dispozici, není omezena fyzickou velikostí instalované pamětí Je omezeno plýtvání pamětí, kterou proces ve skutečnosti nevyužije nebo jí začne využívat až později Paměť jednotlivým procesům lze tak organizovat, že se z hlediska procesu jeví jako lineární, i když fyzicky není Každý běžící proces má k dispozici svojí vlastní paměťovou oblast, ke které má přístup pouze on sám - Princip lokality odkazů - proces má tendenci přistupovat k okolí svého adresového prostoru, kam přistupoval nedávno; lze odvodit, kterou část paměti bude proces v nejbližší době využívat - Thrashing vzniká při odkládání části paměti procesu na disk těsně předtím, než jí proces potřebuje; může být následkem neoptimalizovaného překladem programu kompilátorem; lze zabránit zvýšením operační paměti nebo snížení běžících procesů, nedostatečné dodržení principu lokality odkazů 14. Stránkování paměti, převod adresy, vlastnosti stránkování, sdílení stránek, volba velikosti stránky, řešení problému rozsáhlých stránkových tabulek, TLB.

12 - Stránkování paměti technika adresace operační paměti, která umožňuje zobrazit virtuální paměťový prostor (virtuální paměť) do fyzického adresového prostoru operační paměti; mapování paměťového prostoru se provádí po stránkách; alternativou stránkování je segmentace Fyzická operační paměť je rozdělena na oblasti malé velikosti rámce Logický adresový prostor procesu se rozdělí na stejně velké části jako FOP (fyzická operační paměť) stránky (512 B až 64 KiB) OS udržuje pro každý proces tabulku přiřazení stránek k rámcům Logická adresace se skládá z čísla stránky a offsetu (relativní adresa vzhledem k začátku stránky) Odstraňuje vnější fragmentaci, je pro programátora transparentní - Sdílení stránek není potřeba mít v paměti stejná data; stejné stránky různých procesů mohou sdílet rámec; lze sdílet i stránky obsahující stránkové tabulky - Volba velikosti stránky Pevná alokace (procesu je při nahrávání vyhrazen pevný počet rámců FOP; rovné či proporcionální rozdělení rámců mezi procesy Proměnná alokace (počet rámců procesu se může průběžně měnit) - Řešení problémů rozsáhlých stránkových tabulek vedle FOP se využije i sekundární paměť (swap) - TLB (Translation Lookaside Buffer) speciální vyrovnávací paměť (používá cache); je součástí procesoru; obsahuje poslední použité položky stránkové tabulky, aby se při opakovaném přístupu nemusely znovu vyhledávat 15. Řídicí bity ve stránkových tabulkách, strategie zavádění, umisťování, nahrazování a uklízení stránek paměti, vliv velikosti resident-set na běh procesů. - Řídicí bity ve stránkovacích tabulkách určují, která stránka ze stránkovací tabulky se použije pro namapování rámce ve FOP, CPU převádí virtuální/logické adresy na fyzickéadresy - Strategie zavádění stránek do paměti FOP Demand paging (zavádění jen jsou-li potřeba) Lookahead paging (zavádění stránek předem z okolí) - Umisťování stránek v paměti určuje, do které části FOP se stránka zavede; skutečnou adresu určuje a používá hardware - Nahrazování stránek v paměti odstranění stránky z FOP na disk, která bude nejdelší dobu nevyužitá (pokud stránka nesmí být odstraněna zamkne se rámec) - Uklízení stránek paměti (ukládání změněných stránek na disk) Demand cleaning (ukládání stránky z rámce pro nahrazení) Precleaning (periodické ukládání v dávce)

13 - Vliv velikosti resident-set na běh procesů (resident-set = část adresového prostoru ve FOP) Pevná alokace (pevný počet rámců, rovné či proporcionální rozdělení mezi procesy) Proměnná alokace (počet rámců se může průběžně měnit; vyžaduje režii OS při odhadu chování procesů) 16. Registry CPU používané pro práci s pamětí, segmentace paměti, převod adresy, vlastnosti segmentace, sdílení segmentů, kombinace segmentace a stránkování. - Registry CPU pro práci s pamětí (nastavení OS při zavádění procesu) Bázový registr (počáteční adresa alokované paměti v procesu) Mezní registr (koncová adresa alokované paměti v procesu) Adresní registr (logická relativní adresa ) - Segmentace paměti logické seskupování informací; paměť procesu rozdělena na různě velké oblasti; alokace podobná dynamickému dělení; založeno na myšlence, že si o vlastním členění na logicky související části nejlépe rozhoduje úloha sama, sama určuje, co tvoří logický celek (segment), který přenáší do paměti vždy celý; na rozdíl od stránkování je celý mechanismus segmentace pro vlastní úlohu plně viditelný, zatímco při stránkování může úloha vycházet z představy, že má k dispozici souvislý lineární prostor, při segmentaci již musí počítat s nesouvislým prostorem (výhoda minimalizace počtu výpadků); usnadňuje sdílení paměti mezi procesy a pomáhá implicitně řešit problém ochrany - Převod adresy - Vlastnosti segmentace Zjednodušení práce s datovými strukturami Zjednodušení sdílení mezi procesy Logická adresa se skládá z čísla segmentu a offsetu (relativní adresa vzhledem k začátku) OS udržuje pro každý proces tabulku umístění segmentů v paměti společně s jejich délkami

14 - Sdílení segmentu - moduly procesů mohou být snadno sdíleny; procesy sdílejí celý segment; segmentové tabulky procesů mohou odkazovat na stejné segmenty - Kombinace stránkování a segmentace vzniká rozdělením segmentů na stránky (odstranění vnější fragmentace; segmenty mohou růst bez nutnosti přesunu ve FOP); proces má jednu segmentovou tabulku a stránkovou tabulku pro každý segment; ochrana a sdílení může být na úrovni segmentu 17. Požadavky na OS pro práci v reálném čase, rozdělení RTOS, pojmy latence a odezva; vestavěné systémy a typické požadavky na ně. - Požadavky na OS pro práci v reálném čase Některé procesy trvale uloženy v operační paměti Preemptivní plánování založené na prioritách Minimalizace intervalů, ve kterých je zakázáno přerušení Rychlý souborový systém Rychlá komunikace procesů Musí obsahovat speciální systémové služby (alarmy, time-outy) Zpracování dat ve stanoveném časovém limitu Minimalizace rizika selhání Konstrukční a signálové unifikace Spolehlivost Rychlé přepínání kontextu Multitasking - Pojmy latence a odezva Latence doba mezi okamžikem příchodu požadavku na přerušení a okamžikem kdy se začne provádět odpovídající program Doba odezvy čas, ve kterém musí systém přiměřeně reagovat na událost (latence + doba obsluhy přerušení) - Vestavěné systémy jednoúčelový systém, ve kterém je počítač zcela zabudován do zařízení, které ovládá; schopnost práce v reálném čase; využití 98% mikroprocesorů; kalkulačky, herní konzole, mikrovlny 18. Víceprocesorové systémy, rozdělení dle vazby a dle symetrie, granularita úlohy a stupně paralelismu, alokace procesorů v SMP-systémech, distribuované OS. - Rozdělení dle vazby

15 S volnou vazbou (každý procesor má vlastní operační paměť a V/V subsystém) S těsnou vazbou (procesory sdílejí operační paměť) - Rozdělení dle symetrie Symetrický víceprocesorový systém SMP (shodné procesory; jádro OS, procesy i vlákna může provádět libovolný procesor; kritickou sekci je výhodné ošetřit pomocí jednoduše použitelné instrukce test-and-set) Asymetrický víceprocesorový systém (procesory jsou funkčně specializované, systém řízen centrálním procesorem) - Granularita úlohy každou úlohu můžeme rozčlenit na samostatně proveditelné úseky; pokud jeden úsek potřebuje výsledky druhého, které ještě nejsou k dispozici, musí čekat; různé typy úloh se liší počtem a velikostí takových úseků - Granularita a stupeň vazby (čím je vazba systému volnější, tím větší časové ztráty přináší komunikace a synchronizace) Hrubě granulovaná úloha (vhodné kooperující procesy) Jemněji granulovaná úloha (kratší úseky; pokud běží na oddělených procesorech, jsou vhodnější vlákna) - Stupně parelelismu Nezávislý (v jednotlivých procesorech běží nezávislé procesy; zkrácení střední doby pro uživatele) Velmi hrubý paralelismus (vhodný, když interakce mezi procesory nejsou časté) Hrubý paralelismus Střední paralelismus (paralelní zpracování v rámci jedné aplikace; interakce mezi vlákny jsou časté) - Alokace procesorů v SMP systémech přístup k paměti obvykle výlučný; za každý proces běžící na jiném počítači - plus body, neuspokojený požadavek mínus body, pokud nic z toho směrem k nule; v okamžiku uvolnění procesoru se vezme proces s nejméně trestnými body z fronty neuspokojených požadavků - Distribuované OS systémy rozmístěné na větší ploše tvářící se jako jednoprocesorový systém; architektura založena na modelu klient/server (Beowulf cluster, ParallelKnoppix) 19. Soutěžení procesů (o prostředky), problémy s konkurencí, vzájemné vylučování, kritická sekce, předpoklady pro řešení KS, požadované vlastnosti řešení KS, příklady nevhodných SW řešení. - Konkurence procesů Sdílení prostředků (paměť, CPU, soubory) Komunikace procesů (přístup ke sdílené paměti, fronty zpráv) Synchronizace procesů (semafory, předávání zpráv)

16 - Soutěžení procesů (o prostředky) OS provádí procesy (pseudo)paralelně; provádění procesu může ovlivnit chování ostatních procesů v systému; blokovaný proces může bez omezení čekat - Problémy s konkurencí Vzájemné vylučování (v každém okamžiku smí mít přístup ke sdílenému prostředku pouze jeden proces) Smrtící objetí (procesy vzájemně čekají na uvolnění prostředků každý ze dvou procesů chce zařízení toho druhého) Vyhladovění (nekončící čekání procesu na získání prostředku proces s nízkou prioritou čeká na přidělení CPU) - Kritická sekce (KS) část kódu procesu, kde proces manipuluje se sdíleným prostředkem, provádění tohoto kódu musí být vzájemně výlučné; - Struktura programu v KS Vstupní sekce Kritická sekce Výstupní sekce Zbytková sekce - Požadované vlastnosti řešení KS Vzájemné vylučování (vždy jediný proces v KS) Pokrok v přidělování (rozhodování o udělení povolení vstupu procesu do KS se mohou podílet výhradně procesy, které nejsou ve zbytkové sekci) Omezené čekání (žádný proces nesmí čekat do nekonečna) - Typy řešení KS SW řešení (použití algoritmu pro vstupní a výstupní sekci) HW řešení (využití speciálních instrukcí procesoru) Řešení OS (semafor, předávání zpráv) Řešení programovacího jazyka (monitor) 20. Řízení přístupu do kritické sekce pomocí prostředků OS, semafor, problém obědvajících filozofů, mutex, řešení KS pomocí fronty zpráv. - Řízení přístupu do kritické sekce pomocí prostředků OS Předávání zpráv (používá krátkou vstupní a výstupní sekci, výhodné pro použití neaktivního čekání) Semafory - Semafor - prostředek OS, který určuje, jaký proces z fronty půjde do KS; operace: init (inicializuje čítač), wait (snižuje čítač, je-li záporný blokuje volající proces a zařadí jej do

17 fronty), signal (zvyšuje čítač, je-li kladný, vybere proces z fronty a zařadí jej do seznamu připravených procesů); binární semafor místo čítače booleanovská proměnná; obvykle se označuje pojmem mutex - Mutex zámek, který zaručuje atomicitu a vzájemné vylučování, neaktivní čekání; vlákno je při pokusu zamknout uzamčený mutex blokováno fast mutex (lez zamknout pouze jednou) recursive mutex (lze zamknout na více západů ) - Řešení kritické sekce pomocí fronty zpráv vstupní sekce volá blokující receive, výstupní sekce volá neblokující send; první proces, který provede receive se dostane do KS, ostatní čekají - Problém obědvajících filosofů Může nastat deadlock (nemá k dispozici hůlku, musí čekat) vyhladovění (nedostane se po určité době k jídlu, při velmi krátkých intervalech jezení a filozofování, nebo pokud je filosof neschopný získat obě hůlky najednou) livelock (filosofové najednou hůlky položí a filosofují a pak si je chtějí ve stejný čas zase vzít) Řešení musíme dovolit začít jíst nejvýše n-1 filosofům; pro omezení počtu jedníků použijeme semafor 22. Řízení přístupu do kritické sekce a synchronizace pomocí programovacích jazyků, monitor, problém producentů a konzumentů. - Řízní přístupu do kritické sekce a synchronizace pomocí programovacích jazyků Petersonův algoritmus (signalizace připravenosti ke vstupu do KS nastavením flag[i]=true) Bakery algoritmus (pro n procesů; před vstupem do KS dostane každý proces své číslo, do KS vstupuje držitel nejmenšího čísla) - Monitory konstrukce ve vyšším programovacím jazyce poskytující stejné služby jako semafory, ale snadněji ovladatelné (C++, Java, C#) mohou být implementovány pomocí semaforů SW modul (lokální proměnné, funkce zpřístupni lokální data, inicializační část) V monitoru smí být v daném okamžiku pouze jediný proces - zajišťuje vzájemné vylučování a synchronizaci (podmínkovými proměnnými) Podmínkové proměnné - lokální proměnné dostupné pouze pomocí funkcí monitoru; lze měnit funkcemi cwait (blokuje proces, dokud není zavoláno), csignal (obnoví provádění procesu blokovaného podmínkovou proměnnou) - Problém producentů a konzumentů

18 Dva typy procesů: producenti (produkují) x konzumenti (spotřebovávají) Pro lepší efektivitu je potřeba zavést mezisklad (vyrovnávající paměť na vyprodukovaná data, nevzniknou tak zbytečné čekací doby) Řešení pomocí semaforů (kapacita skladu pro počet výrobků na skladě; možnost vstupu do skladu) Řešení pomocí zasílání zpráv (prázdné zprávy se posílají do mailboxu, ze kterého je producent postupně vybírá; dokud tam zprávy jsou sklad má místo, pokud tam žádné nejsou sklad je plný; konzument poté musí po vybrání položky ze skladu posílat prázdné zprávy do mailboxu, aby dal vědět, že se uvolnilo místo) 23. Synchronizace procesů pomocí semaforů a pomocí předávání zpráv, synchronizace vláken pomocí bariér a podmínkových proměnných. - Klasické synchronizační úlohy Producent konzument (předávání zpráv mezi dvěma procesy) Čtenáři a písaři (souběžnost čtení a modifikace dat) Úloha o večeřících filozofech (problém pro řešení uváznutí) - Semafory podobný účel jako mutexy (kontrolování vstupu do KS), ale na rozdíl od mutexu (kdy v KS může být pouze jeden proces) lez docílit, že v KS může být více vláken - Synchronizace pomocí předávání zpráv Mailbox (schránka pro zpráv) může být soukromá (2 komunikující procesy nebo sdílená pro více procesů); jádro OS vytvoří mailbox na žádost procesů a tento proces je pak jeho vlastníkem (může mailbox zrušit nebo bude zrušen při skončení vlastníka) Port (schránka vlastněná jediným příjemcem) zprávy do portu může zasílat více procesů, v modelu klient/server je přijímacím procesem server; port zaniká ukončením přijímacího procesu - Bariéra zarážka; synchronizace vláken na konkrétní místo v programu; dokud se na bariéře nezastaví specifikovaný počet vláken, jsou všechna blokována, následně jsou všechna najednou probuzena (použití předávání zpráv) - Podmínkové proměnné slouží k synchronizaci; obdoba bariéry, ale nečeká se na určitý počet čekajících vláken, ale na splnění podmínky; při jejím splnění mohou být spuštěna všechna vlákna nebo jen jedno; využívá pomocný mutex; zatímco mutexy poskytují prostředky pro synchronizaci přístupu k proměnným, podmínkové proměnné umožňují synchronizovat vlákna na základě hodnot proměnných 24. Deadlock, starvation (a rozdíl), nutné podmínky pro vznik stavu deadlock, řešení problému vzniku stavu deadlock, algoritmus bankéře.

19 - Deadlock (smrtící objetí) procesy čekají na uvolnění prostředků (proces 1 používá zařízení A, proces B používá zařízení B a jeden chce zařízení toho druhého) - Vyhladovění (starvation) nekončící čekání procesu na získání prostředku (proces s nízkou prioritou čeká na přidělení CPU) - Podmínky vzniku deadlocku Vzájemné vylučování Alokace a čekání (proces vlastnící prostředek může požadovat další) Neodnímatelné prostředky (OS je nemůže odejmout, musí být explicitně uvolněny vlastnícím procesem) Cyklické čekání (řetěz vzájemně čekajících procesů uzavírá cyklus) - Řešení deadlocku Ignorování problému Detekce a obnovení Vyloučení možnosti vzniku opatrnou alokací Negování alespoň jedné z předešlých podmínek (splnění všech podmínek je nutné pro vznik deadlocku) - Bankéřův algoritmus řešení situace bankéře při jednání s klienty, kterým poskytuje půjčku; pokud požadavek klienta vede k nebezpečnému stavu, je tento požadavek odmítnut; pevný počet prostředků i procesů; každý proces deklaruje své maximální požadavky (postupná alokace prostředků); prostředek je přidělen pouze tehdy, vede-li situace do bezpečného stavu (nebezpečný stav je vznik cyklického čekání); slabiny: nelze vždy garantovat pevný počet procesů, proces nemusí znát maximální požadavek předem 25. Komunikace procesů: roura, pojmenovaná a nepojmenovaná roura; socket, funkce pro sockety. - Komunikace procesů rourou spojování procesů do řetězce pomocí vzájemného propojení tak, že výstup je vždy nasměrován přímo do vstupu; jednosměrná meziprocesorová komunikace (FIFO), automaticky zaniká po jejím ukončení; data zapisovaná do roury jedním procesem lze jiným bezprostředně číst; data jsou čtena v pořadí, ve kterém byla zapsána - Roura nástroj pro spojování procesů do řetězce pomocí vzájemného propojení tak, že je vždy výstup procesu nasměrován do vstupu následujícího procesu - Pojmenované roury u nepříbuzných procesů; uživatel jí musí vytvořit a po ukončení jí odstranit - Nepojmenované roury pouze mezi příbuznými procesy, zanikají automaticky v okamžiku ukončení; pouze jednosměrné - Komunikace pomocí socketů umožňují obousměrnou komunikaci; prostředek pro lokální či vzdálenou komunikaci uzlů (charakter klient/server); na rozdíl od roury dokáže odlišit komunikující strany; komunikaci zahajuje server (žádá volný socket pomocí systémového volání)

20 26. Dělení disku na oddíly, důvody dělení, swap, MBR, tabulka oddílů, zavaděč OS. - Důvody dělení disku Instalace více OS na jednom disku Obcházení omezení souborového systému Použití různých souborových systémů pro různé účely - Swap oddíl na disku, který se využívá pro odkládání procesu z operační paměti - MBR (Master Boot Record) hlavní spouštěcí záznam; umístěn v prvním sektoru disku (prvních 512 bajtů); obsahuje zavaděč OS a tabulku rozdělení disku (oddílů) - Tabulka oddílů (MPT Master Partion Table) obsahuje seznam logických oddílů na daném fyzickém disku a informace o umístění zaváděcích sektorů (boot sektorů) jednotlivých oddílů - Zavaděč OS program, který je spuštěn při bootování po provedení testů BIOSu a jeho cílem je aktivace jádra operačního systému; uložen v MBR v boot sektoru 27. Souborový systém, jeho obecná struktura, způsoby alokace prostoru na paměťovém médiu (např. disku). - Souborový systém určuje, jakým způsobem jsou na disku uložena data; kořenový adresář, cesta (relativní, absolutní), pracovní adresář; operace: čtení, zápis, posun; obsahuje speciální soubory (blokové, znakové, roura) - Obecná struktura fyzické disky jsou obvykle děleny na oddíly, to umožňuje na jednom disku využít více souborových systémů; informace obsažené ve file systému (FS) obsahují data a metadata (popisují strukturu FS a doplňující informace jako velikost souboru, čas poslední změny, čas posledního přístupu, ); software realizující konkrétní FS je součástí OS - Způsoby alokace prostoru na paměťovém médiu Souvislá alokace každý soubor obsahuje sled po sobě jdoucích diskových bloků; adresování je lineární; počet nutných vyhledávání je minimální; potíž nastává v nalezení dostatečně velkého souvislého prostoru k uložení nového souboru Spojovaná alokace řeší problémy souvislé alokace; při spojové alokaci je každý soubor spojovým seznamem diskových bloků a tyto bloky mohou být rozmístěny kdekoliv na disku; adresářová položka obsahuje ukazatel na první a poslední blok souboru; každý blok dále obsahuje ukazatel na následující blok; problém sekvenční přístup k souboru (hledání začíná na prvním bloku a i-krát se posune po ukazateli z bloku na blok, než najde požadovaný soubor - špatná podpora přímého přístupu k disku) Indexovaná alokace uchovává všechny ukazatele dohromady v indexovací tabulce (je uložena v několika indexovacích blocích); dva druhy: všechny soubory v jednom indexu x samostatný index pro každý soubor (přímý přístup)

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading)

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading) Správa paměti (SP) Operační systémy Přednáška 7: Správa paměti I Memory Management Unit (MMU) hardware umístěný na CPU čipu např. překládá logické adresy na fyzické adresy, Memory Manager software, který

Více

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Bootkity v teorii a praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Definice Pod pojmem bootkit budeme rozumět software, který začíná být aktivní během procesu startu počítače ještě

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému.

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému. 1. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) Decentralizace a distribuovanost v architekturách počítačových sítí. Centralizovaná a distribuovaná správa prostředků, bezpečnostní politika

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

2010/2011 ZS P i r i nc č py po ít č čů a PAMĚŤOVÝ ĚŤ SUBSYSTÉM z pohledu OS OS

2010/2011 ZS P i r i nc č py po ít č čů a PAMĚŤOVÝ ĚŤ SUBSYSTÉM z pohledu OS OS Pi Principy i počítačů čů PAMĚŤOVÝ SUBSYSTÉM z pohledu OS Správa paměti OS je správcem prostředků, tedy i paměti přidělování procesům zajištění ochrany systému i procesů zajištění požadavků aniž by došlo

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný.

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný. 1 Přerušení Při výskytu určité události procesor přeruší vykonávání hlavního programu a začne vykonávat obslužnou proceduru pro danou událost. Po dokončení obslužné procedury pokračuje výpočet hlavního

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

MetaCentrum - Virtualizace a její použití

MetaCentrum - Virtualizace a její použití MetaCentrum - Virtualizace a její použití Miroslav Ruda,... Cesnet Brno, 2009 M. Ruda (Cesnet) Virtualizace Brno, 2009 1 / 18 Obsah Motivace co je virtualizace kde ji lze využít Stávající využití na výpočetních

Více

Pojem operační systém (OS) OS jako rozšíření počítače Skrývá komplikované detaily hardware Poskytuje uživateli virtuální stroj, který se snáze ovládá

Pojem operační systém (OS) OS jako rozšíření počítače Skrývá komplikované detaily hardware Poskytuje uživateli virtuální stroj, který se snáze ovládá Pojem operační systém (OS) OS jako rozšíření počítače Skrývá komplikované detaily hardware Poskytuje uživateli virtuální stroj, který se snáze ovládá a programuje OS jako správce systémových prostředků

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

08. Deadlock Přidělování paměti. ZOS 2006, L. Pešička

08. Deadlock Přidělování paměti. ZOS 2006, L. Pešička 08. Deadlock Přidělování paměti ZOS 2006, L. Pešička Obsah Deadlock Jak předcházet, detekovat, reagovat Metody přidělování paměti Jak se vypořádat s uvíznutím 1. Problém uvíznutí je zcela ignorován 2.

Více

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek 2011 20.let Linuxu Historie GNU/Linux = 1970 - Ken Thompson a Dennis Ritchie vyvinuli a implementovali systém UNIX, který se stal základem mnoha moderních

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Rozdělení operačních systémů

Rozdělení operačních systémů Rozdělení operačních systémů OS1 Přednáška číslo 2 Podle počtu ovládaných procesorů Jednoprocesorové (monoprocesorové) Víceprocesorové (multiprocesorové) Asymetrický processing (ASMP) na jednom procesoru

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém Operační systém Výpočetní systém a jeho struktura Pojem operační systém Vysvětlení úlohy OS na jeho historickém vývoji Činnost počítače po zapnutí Srovnání operačních systémů Pojmy a vlastnosti operačních

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS ZFS- Zettabyte File Systém 128 bitový souborový systém Původně pouze pro Solaris Dnes již CDDL licence FreeBSD Solaris Příprava

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

MASSIV. Middleware pro tvorbu online her

MASSIV. Middleware pro tvorbu online her MASSIV Middleware pro tvorbu online her Obsah prezentace Úvod Prostředky poskytované Massivem Využití jádra Massivu v Demu Zhodnocení projektu Prezentace Dema Úvod Část 1. Tým projektu Massiv Zahájení

Více

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů).

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS Použit ití simulátoru SPIM K.D. - cvičení ÚPA 1 MIPS - prostředí 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Registr $0 je zero čte se jako 0x0, zápis

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES Systém bez uživatele je jedině Matrix? Uživatelé se seskupují a řídí práci. Group = skupina uživatelů Trocha teorie: LINUX je systémem víceuživatelským. Tzn. Že k dané instanci

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Vlákna Co je to vlákno?

Vlákna Co je to vlákno? Vlákna Co je to vlákno? Hierarchie z pohledu operačního systému: Proces o největší výpočetní entita plánovače o vlastní prostředky, paměť a další zdroje o v závislosti na OS možnost preemptivního multitaskingu

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu.

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu. OZD 2. ledna 2013 1 Paměti Hierarchie: Registry Cache (nejsou viditelné) Primární pamět (RAM) Pamět druhé úrovně (Disky, trvalá úložiště), pomalá Pamět třetí úrovně (CD, pásky) 1.1 Paměti druhé úrovně

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Architektura systému GNU/Linux. Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz

Architektura systému GNU/Linux. Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz Architektura systému GNU/Linux Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz Úvod Liberix, o.p.s. Nestátní nezisková organizace Založena na jaře 2005 Hlavní cíl - Podpora a propagace svobodných informačních technologií

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Architektura procesorů PC shrnutí pojmů

Architektura procesorů PC shrnutí pojmů Architektura procesorů PC shrnutí pojmů 1 Co je to superskalární architektura? Minimálně dvě fronty instrukcí. Provádění instrukcí je možné iniciovat současně, instrukce se pak provádějí paralelně. Realizovatelné

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Historie vyvinut Microsoftem pro Windows NT postupný vývoj Základní struktura oddílu prostor v oddíle rozdělen na clustery nejmenší adresovatelné

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

Operační systémy. Cvičení 1: Seznámení s prostředím

Operační systémy. Cvičení 1: Seznámení s prostředím Operační systémy Cvičení 1: Seznámení s prostředím 1 Obsah cvičení Organizace cvičení Učebna K311 Unixová učebna K327 (Solárium) Přihlášení do Unixu Spouštění vzorových příkladů vzdáleně (Unix) lokálně

Více

Architektura a princip funkce počítačů

Architektura a princip funkce počítačů Architektura a princip funkce počítačů Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno Operační systémy IOS 2010/2011 Tomáš Vojnar Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno ÚÓ Ò Ö ØºÚÙØ ÖºÞ Úvod do UNIXu p.1/15 Unix úvod Úvod do UNIXu p.2/15

Více

Operační systémy. Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Elektronická skripta. Jihočeská Univerzita. Přírodovědecká fakulta

Operační systémy. Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Elektronická skripta. Jihočeská Univerzita. Přírodovědecká fakulta Operační systémy Elektronická skripta Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Jihočeská Univerzita Přírodovědecká fakulta 2012 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Co je to operační systém... 4 Zavedení OS u PC... 5 Rozdělení OS...

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

13. Linux Shrnutí a doplnění. ZOS 2006, L. Pešička

13. Linux Shrnutí a doplnění. ZOS 2006, L. Pešička 13. Linux Shrnutí a doplnění ZOS 2006, L. Pešička Obsah Linux poznámky Ověřování uživatelů, bezpečnost OS Transakce, stabilní paměť Linux (wikipedia) Jádro operačního systému Planetka Planetka (9885) obíhající

Více

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Obsah Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Efektivní práce s příkazovou řádkou 17 1. Vyhledávání správných programů k danému účelu 17 2. Základní informace o programu 17 3. Vyhledání cesty

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

Bezpečnost v operačních systémech

Bezpečnost v operačních systémech Bezpečnost v operačních systémech Něco z historie v počátcích výpočetní techniky byly používány kompaktní kódy přímo ovládající jednotlivá zařízení výpočetního systému prvnímy předchůdci dnešních OS byly

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Miroslav Ruda Cesnet a Masarykova Univerzita Praha, 2008 Miroslav Ruda (MetaCentrum) Výpočetní zdroje v MetaCentru Praha, 2008 1 / 9 Hardware I. jádro tvoří

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných vlastností

Více

Kontejnerová virtualizace na Linuxu

Kontejnerová virtualizace na Linuxu Pavel Šimerda pavel.simerda@netinstall.cz 40. konference EurOpen.CZ http://data.pavlix.net/europen/40/ Specifika kontejnerů Sdílený kernel, iptables a další Jmenné prostory / skupiny prostředků Absence

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Monitorovací systém Dozorce

Monitorovací systém Dozorce Monitorovací systém Dozorce Program Dozorce je určen k detailnímu monitorování všech činností uživatelů na PC a k vzdálené obsluze počítačů. K provádění vzdálených operací bude, na základě nastavení, vyžadováno

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Virtualizace na Linuxu

Virtualizace na Linuxu Virtualizace na Linuxu Silicon Hill 13.4.2010 zdroj:xkcd.com Outline 1 2 3 Co to je virtualizace obecně = abstrakce počítačových zdrojů konkrétně pro nás = technika, který na jednom fyzickém počítači umožní

Více

Bezpečn č os o t t dat

Bezpečn č os o t t dat Bezpečnost dat Richard Biječek Samostatný pevný disk RAID (Redundant Array of Independent Disks) SW implementace (Dynamické disky) HW řešení (BIOS, Řadič disků) Externí disková pole iscsi Fiber Channel

Více