Výroční zpráva n eziskové organizace Shalo m for Uganda. Rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva n eziskové organizace Shalo m for Uganda. Rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva n eziskové organizace Shalo m for Uganda Rok 2014

2 Obsah Úvodní slovo.3 Základní údaje...4 Identifikační údaje...4 Partneři...4 Historie organizace.. 5 Organizační struktura 6 Aktivity v Ugandě v roce Výstavba zdravotního centra 7 Poskytování zdravotní péče..8 Poskytování paliativní péče.10 Osvěta..11 Podpora studentů...11 Aktivity pro děti základní školy Nyakyera 12 Dobrovolníci v roce Aktivity v ČR v roce Média.17 Finanční zpráva Příjmy 19 Výdaje..20 Plán pro rok

3 Ú vodní slovo Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a dárci, držíte v rukou výroční zprávu organizace Shalom for Uganda za rok Jejím prostřednictvím bychom Vás rádi seznámili s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali, a s výsledky, jichž jsme za přispění mnohých z Vás dosáhli. O potřebnosti organizace svědčí vykonané skutky. O těchto a nebylo jich málo vám nyní předkládáme zprávu a to prostřednictvím slov a tabulek, za pomoci přehledů, statistik a fotografií. Za popisy a čísly se skrývají desítky konkrétních, mnohdy složitých lidských osudů, do nichž organizace zasáhla a zasahuje svojí pomocnou rukou. Vezmeme-li do ruky nejen tuto výroční zprávu, ale i předchozí dokumentaci o naší dosavadní činnosti a pravidelně zasílaný Newsletter z Ugandy, zjišťujeme, že za 4 roky organizace Shalom for Uganda dospěla, a vlastní činností postupně naplnila reálným obsahem svou identitu, vyjádřenou pojmově v názvu a ideově v zakladatelských dokumentech. Věříme, že naše organizace, se svým týmem, kontakty a prostředky, má již dostatečné postavení, kapacitu, znalosti, dovednosti a vůli k tomu, aby se mohla dále profilovat jako organizace komunitní v úplném smyslu toho pojmu. Rok 2014 byl pro nás rokem náročným, ale úspěšným, protože se nám podařilo zachovat rozsah poskytovaných služeb a úspěšně dokončit projekt Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Díky podpoře grantů, a také sponzorů z České republiky, Slovenské republiky a Spojených státu Amerických jsme dokončili, část stavby budovy a v říjnu 2014 se přestěhovali do tzv. vlastního. Víme, že ještě nejsme, co se týká kompletního provozu budovy v cíli. Taktéž ještě hledáme nové a další záměry, kam organizaci v budoucnosti posunout. Snad je to dobře. Pro každou organizaci takovéhoto zaměření a poslání, a to (nejen) působící v afrických zemích je nebezpečné si říci máme hotovo, ale naopak hledat nové výzvy a příležitosti. Děkujeme všem drobným dárcům i velkým sponzorům. Chceme Vás ujistit, že každého finančního i jiného daru si velice vážíme, protože významně přispívá k naplňování poslání a cílů naší organizace. Děkujeme rovněž spolupracovníkům organizace, kteří nám pomáhají bez nároku na jakýkoli honorář. Děkujeme dobrovolníkům, novinářům, médiím a všem dobrým a obětavým lidem. Monika Nová a Veronika Jakubčiaková Jednatelky organizace Shalom for Uganda V Praze, duben

4 Základní údaje Identifikační údaje Nezisková organizace Shalom for Uganda Mezinárodní nevládní organizace IČ Adresa : Palkovická 524, Frýdek-Místek Web : Jednatelky organizace : MUDr.Veronika Jakubčiaková Tel. : PhDr. Mgr. Monika Nová PhD. Tel. : Bankovní údaje : /0300 IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP Adresa banky : ČSOB, Perlová 351/5, Praha 1, Partneři Shalom for Uganda P.O.Box 289 NTUNGAMO Uganda Country Director : Benjamin Kamukama Tel. :

5 Historie organizace Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011 s cílem podpory chudých komunit v okrese Ntungamo na jihozápadě Ugandy prostřednictvím kvalitní primární zdravotní péče, paliativní péče, zdravotní osvěty a psychosociální podpory. Ze sbírek organizovaných v roce 2011 a 2012 byla organizace schopna v Ugandě koupit pozemek a v druhém pololetí 2012 zahájit své aktivity. Byla zřízena ordinace v pronajatém domě (faře), tým prvních dobrovolníků začal ošetřovat pacienty a poskytovat domácí návštěvy a paliativní péči těžce nemocným pacientům. Zároveň tým pořádal osvětové přednášky pro veřejnost. Tým dobrovolníků v roce 2012 tvořili : MUDr.Veronika Jakubčiaková (zdravotní péče, administrace projektu), Ivana Harantová (logistika), MUDr.Tereza Truhlářová (zdravotní péče), MUC.Markéta Balcarová (zdravotní péče), MUC.Lukáš Malý (zdravotní péče), Pharm.Josef Balcar (zásobování zdravotním materiálem, pomoc s účetnictvím). Od září do prosince 2012 tým ošetřil v ordinaci 636 pacientů, realizoval 41 domácích návštěv a 14 osvětových přednášek pro veřejnost, organizace finančně podpořila celkově 10 studentů ve vzdělávání. V roce 2013 byla zahájena výstavba zdravotního centra na zakoupeném pozemku. Byla dostavěna a zastřešena hrubá stavba. Zároveň v roce 2013 pokračoval provoz ordinace a laboratoře v pronajatých prostorách. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 3110 pacientů, realizováno 38 domácích návštěv. Realizovali jsme 3 osvětové přednášky pro veřejnost a podpořili studium 10 dětí. 5

6 Organizační struktura Členská schůze Výbor sdružení (2 jednatelé ) Mgr. Monika Nová MUDr. Veronika Jakubčiaková Revizor sdružení Členové sdružení v roce 2014 MUDr. Veronika Jakubčiaková Mgr. Monika Nová SM. Vincenta Kořínková Zdeněk Nikel Další spolupracovníci a dobrovolníci, kteří působili v Ugandě : MUC. Lukáš Malý MUDr.MarkétaBalcarová Pharm.Dr. Josef Balcar MUDr.Tereza Truhlářová Bc. Ivana Harantová Mgr. Jana Březinová MUDr. Klára Drábová MUDr. Lenka Delongová PaedDr.Peter Bojo Jakub Kejzlar 6

7 Aktivity v Ugandě v roce 2014 Výstavba zdravotního centra V roce 2014 organizace měla plán dostavět zdravotní centrum a přestěhovat se z pronajatého domku. Pro nedostatek financí jsme se rozhodli dostavět alespoň část budovy. Díky individuálním dárcům z ČR, SR a USA se postavili stropy a podlahy, zasadili okna a dveře, udělala omítka. Nakonec se podařilo dostavěnou část vymalovat, dokončit elektrické vedení a vodovodní trubky v budově, zasklít okna a dokoupit dveře. V říjnu 2014 jsme se přestěhovali do vlastní budovy. 7

8 Poskytování zdravotní péče V roce 2014 organizace provozovala kliniku v pronajatých prostorách. Po nuceném vystěhování se z fary jsme si pronajali dvě místnosti v trading centru a ve velice provizorních podmínkách kliniku provozovali nadále. Náš první zaměstnanec, zdravotního bratr Jacksona Ampeire, tragicky zahynul v březnu Všechny tyto okolnosti vedli k prudkému poklesu počtu pacientů. V květnu 2014 jsme zaměstnali zdravotní sestru Lucy Tibakanya. Ošetřovali jsme pacienty s malárií, břišním tyfem a různými infekcemi. Kromě těchto onemocnění jsme na klinice léčili i pacienty s cukrovkou, vysokým tlakem, srdečním selháním, epilepsií, chronickými ránami. Rozšířili jsme laboratorní služby o nové testování břišního tyfu a testování brucelózy. V roce 2014 jsme ošetřili celkově 1770 pacientů, nejvíc bylo pacientů s malárií a břišním tyfem. Koncem října jsme kliniku přestěhovali do nové budovy. Zdravotní sestra Lucy léčení v provizorních podmínkách Po přestěhování kliniky do nové budovy 8

9 Počet pacientů na klinice v jednotlivých měsících LEDEN ÚNOR BŘEZE N DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVE NEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOP AD PROSINE C Statistika pacientů a spektrum diagnóz v roce 2014 Leden Únor Březen Duben Květen Červ Červnc Srp Září Říj List Pros Malárie Břišní tyfus Brucelóza Syfilis a pohlavní nemoci Infekce dýchacích cest Astma Bronchiale Alergie Anemie Hypertenze a srdeční onemocnění Nespecifická bolest břicha Střevní paraziti Oční infekce Ušní infekce Infekce kůže a měkkých tkání Mykotické infekce Elefantiáza Gastritída a vředová nemoc Močové infekce Bolest zad, kloubů Osteomyelitída Nádorová onemocnění Úrazy Rány Diabetes mellitus (cukrovka) Neurologické nemoci Epilepsie Gynekologické nemoci

10 Orchitída (zánět varlat) Průjem Psychiatrické nemoci Podvýživa Kýla Mastitída (zánět prsu) Dehydratace Neuropatická bolest Popáleniny Hyperplasie prostaty HIV-testování pozitivní HIV-testování negativní N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Poskytování paliativní péče Organizace taky poskytovala paliativní péči formu domácích návštěv. Paliativní péče je poměrně nový obor medicíny, jedná se o péči o pacienty v pokročilém stádiu nevyléčitelného onemocnění, nejčastěji nádorového, v afrických podmínkách taky pokročilého stádia HIV/AIDS. Nedílnou součástí paliativní péče je léčba bolesti a příznaků pokročilého onemocnění. Péče je zaměřena komplexně. Znamená to i psychosociální podporu pacienta a jeho rodiny. V roce 2014 jsme udělali 25 domácích návštěv u 7 pacientů. 10

11 Osvěta Uvědomujeme si, že není důležitá jen léčba, ale taky prevence onemocnění. Například malárii, která je jednoznačně nejčastějším onemocněním v této oblasti, lze dobře předcházet. Taky prevence břišního tyfu je jednoduchá. Učíme lidi, že je důležité spát pod moskytiérov, což je prevencí malárie a učíme je hygieně, což je prevence břišního tyfu. Taky mluvíme o důležitosti vyhledat zdravotní péči v začátcích onemocnění, ne až když je už nemoc vážná a hůř léčitelná. To mívá poté tragické následky zejména u dětí. Na přednáškách taky mluvíme o dopadech alkoholismu a o výživě dětí. Na konci vždy dáváme prostor lidem na dotazy. Přednášky jsou organizovány pro širokou veřejnost většinou v centru vesnice, kterou navštívíme. V roce 2014 jsme uskutečnili osvětové přednášky v kostele Church of Uganda v Kahengyere a ve vesnici Ruhondwa. Podpora studentů Organizace podporovala studenty ze sociálně slabých poměrů. V roce 2014 jsme díky dárcům v ČR podpořili tyto studenty : Jméno studenta Škola a ročník 1. Nyana Shevon Medicare Health Professional College, Kampala, 3.ročník klinické medicíny 2. Karuhanga Amon Střední škola Nyakyera 5.ročník 3. Kirungi Jane Střední škola Mbarara 4. Aturinde Joanita Střední škola Maryhill, 1.ročník 5. Muhwezi Gilbert Základní škola Buteraniro, 2.ročník 6. Nabireba Desire Mateřská škola St.Helens Mbarara 7. Twinamatsiko Abel Základní škola Nyakyera, 7.ročník 11

12 Aktivity pro děti základní školy Nyakyera Dobrovolníci SfU několikrát připravili program pro děti základní školy sportovní odpoledne. Odměnou za soutěžení byli plyšáky věnované dárci z ČR. Někteří dobrovolníci působili na základní škole jako učitelé angličtiny. Dobrovolnící v roce 2014 Činnost organizace by nebyla možná bez dobrovolníků. Dobrovolníci zajišťovali chod kliniky, připravovali aktivity pro děti a učili angličtinu na základní škole. V roce 2014 v Ugandě působili tyto dobrovolníci: 1. Veronika Jakubčiaková SR koordinátorka, zdravotní péče 2. Klára Drábová ČR zdravotní péče 3. Lenka Delongová ČR zdravotní péče 4. Lukáš Malý ČR Zdravotní péče 5. Peter Bojo SR učitelská činnost na ZŠ 6. Jakub Kejzlar ČR Zdravotní péče 7. Juraj Jakubčiak SR Volnočasové aktivity pro děti ZŠ 8. Monika Nová ČR Volnočasové aktivity pro děti 12

13 Aktivity v ČR v roce 2014 Aktivity v ČR připravovali dobrovolníci, kteří se vrátili z misí v Ugandě : Benefiční koncert pro Ugandu v aule gymnázia v Krnově 9.ledna 2014 se konal v Krnově benefiční koncert na podporu neziskové organizace Shalom for Uganda a blok přednášek. V příjemném prostředí auly krnovského gymnázia se posluchačům během večera představili talentovaní hudebníci. Ukázky ze světové i vlastní tvorby měly u obecenstva velký úspěch. Během dopoledne proběhly na gymnáziu dvě přednášky. První z nich měla jednatelka organizace MUDr. Veronika Jakubčiaková. V úvodu byl promítán dokumentární film o organizaci, který byl nedávno natočen a který je k dispozici ke stažení na stránkách organizace. Přednáška studenty zaujala. Během hodiny a půl měli studenti možnost shlédnout ukázky typické ugandské hudby a také záznam mše svaté natočený přímo v kostele ve vesnici Nyakyera. Na druhé přednášce představil koordinátor organizace MUC. Lukáš Malý činnost organizace v Ugandě, vysvětlil studentům co znamená paliativní medicína a přiblížil jim také život v této oblasti. Obě přednášky studenty velmi zaujaly, pro což svědčilo i množství dotazů na konci : Beseda o Ugandě v bistru Bistrá Kráva, Wurmova 5, Olomouc : Klub Art Opava : Tanec smích a slzy beseda o Ugandě s MUDr. Veronikou Jakubčiakovou 13

14 : Divadlo Hudby Olomouc- beseda o Ugandě v názvem Muzungu bájiii v rámci rozvojového večera Vyprávění o Africe na základní škole Velké Hoštice V pátek proběhly na Základní škole ve Velkých Hošticích u Opavy přednášky pro žáky tříd. Koordinátor organizace Lukáš Malý představil práci dobrovolníka v Ugandě a přiblížil práci organizace Shalom for Uganda. První přednáška byla pro žáky 5.-7.třídy. Interaktivní formou se dověděli zajímavé informace o Ugandě. Na úvod si zopakovali zeměpis Afriky, seznámili se s Ugandou a kulturními odlišnostmi tamních obyvatel. V průběhu se aktivně zapojovali řadou otázek svědčilo to o jejich zájmu o danou problematiku. Měli možnost poslechnout ukázky africké hudby a shlédli video ze Mše svaté v Nyakyeře. Mnoho dotazů bylo na téma škola zajímalo je, jak se tamní děti učí, co se učí, zdali mají sešity apod. Druhá přednáška pro žáky 8. a 9. tříd byla zaměřená více na způsob života místních lidí, na detailnější popis historie, jazyka i kultury v lidí v Ugandě. Dověděli se např. o místním jazyce Runyankole, o paliativní medicíně a nejčastějších zdravotnických problémech Ugandy. Žáci se dověděli o významné opavské rodačce, která působila v Africe Joy Adamsové, o cestovateli Emilu Holubovi a Davidu Livingstonovi. V závěru přednášky měli žáci mnoho dotazů. /trávení volného času studentů, jestli jsou v Ugandě diskotéky, otázky týkající se hygieny, onemocnění, jazyka Runyankole chtěli slyšet ukázky 14

15 apod./ Žáci mezi sebou vybrali peníze, chtěli tak pomoci žákům základní školy Nyakyera. V létě v rámci spolupráce organizace Shalom for Uganda a základní školy Nyakyera proběhly sportovně-vzdělávací hry a tyto finance byly použity na dárky pro děti školní potřeby, sešity, učebnice apod : SfU na reprezentačním plese 3.lékařské fakulty Dne 5. Března 2014 se uskutečnil v budově Národního domu na Vinohradech reprezentační ples 3. Lékařské fakulty. Organizaci Shalom for Uganda zde zastupovali jednatelka Mgr. Monika Nová a koordinátor Lukáš Malý. Stánek organizace nabízel zajímavé fotografie, články, propagační materiály a postery týkající se paliativní medicíny a stavby kliniky na jihu Ugandy. Byla zde možnost zakoupit odznak. Finance, které jsme získali prodejem těchto odznaků byly použity na projekty v Ugandě : Jarní sesterský den pod Petřínem- Paliativní péče na jihu Ugandy versus české ošetřovatelství 15

16 : Povídání o Ugandě, Slavoňov : Benefiční koncert studentů konzervatoře Pardubice sál Mozarteum Arcidiecézní museum Olomouc : Večer pro lékaře a zdravotníky o zdravotní péči v Ugandě, povídala Jana Březinová a Šárka Růžičková : MŠ Lúčky- povídání o Ugandě v rámci multikulturní výchovy : Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom povídání Jak se žije v Ugandě : Když fárář hraje něco jako blues, Plzeň 16

17 : Beseda o Ugandě v Kafé Afrika, Praha : Povídání o Ugandě v kavárně Kafé v lese, Praha Vinohrady Média TV Noe : Misie naživo Členové SfU, jednatelka MUDr.Veronika Jakubčiaková a koordinátor Lukáš Malý byli hosty pořadu Misie na živo v TV NOE. Mluvili o začátcích působení organizace v Ugandě, filosofii a plánech organizace, běžném životě v Ugandě a krajině jako také. Pořad můžete shlédnout z videoarchivu TV Noe zde : tvnoe.tbsystem.cz/asx/mnz_a0019_v1401 -high.asx Klinika v buši film o práci neziskové organizace v Ugandě kamera : Jaroslav Jindra, režie : Martik Ilek Cyklus Na cestě na ČT 2 /kamera a režie Jaroslav Jindra/ Ke shlédnutí z videoarchivu ČT zde : Radio Proglas, pořad Všimli jsme si : 17

18 pořad ČRO - Jana Březinová, natáčela Dita Vojnarová Články : Práce všeobecné sestry v rovníkové Africe, autor : Lukáš Malý Praxe na klinice v Africe, autor : Lukáš Malý iforum.cuni.cz/iforum version1-forum_2013_iii.pdf Příběhy z ugandské ordinace v časopise Rajský plyn, autor : MUDr.Veronika Jakubčiaková "Indická lékárna aneb služby všeho druhu " : 2015/indicka-lekarna-aneb-sluzby-vseho-druhu-anbsponbspdetskych-hrach-snbspparafinem/ "Je libo syfilis?" : "Podivnosti lidových léčitelů a všelék doktora Komena" : 2013/podivnosti-lidovych-lecitelu-a-vselek-doktora-komena/ "Tumushabe, který bojoval s malárií jako lev aneb Intenzivní péče v Ugandě" : Učitelka angličtiny a dobrovolnice, autor : Jana Březinová MUDr.Markéta Balcarová : Paliativní péče v rovníkové Ugandě ke stažení zde na str.6-7 : 18

19 Finanční zpráva 2014 Zůstatek k Celkové příjmy v roce 2014 Celkové výdaje v roce 2014 Rozdíl příjmů a výdajů Zůstatek k ,86 Kč ,16 Kč Kč , 84 Kč ,02 Kč Příjmy Příjmy organizace v roce 2014 představovali dary individuálních dárců, příjmy ze sbírek dobrovolníků, dary z americké partnerksé neziskové organizace Friends of Shalom for Uganda a příjem generovaný na místě působení v Ugandě. Shalom for Uganda má několik pravidelných přispívatelů, někdy se jedná o jednorázové příspěvky. Další příjem je generován na místě působení v Ugandě klinikou a prodejem zemědělských plodin vypěstovaných na pozemku organizace (kafe, fazole, kukuřice). To, že je organizace schopna na místě generovat příjem je dobrou známkou udržitelnosti projektu. Za služby na klinice pacienti platí malé poplatky, aby bylo možné udržet provoz a má to výchovný význam (nic není zadarmo). Dary na účet ČSOB Jiné příjmy (dary od dobrovolníků z různých sbírek, převedeno na Kč) Dary z USA (převedeno na Kč) Generování příjmu v Ugandě (klinika, zemědělské projekty) převedeno na Kč Celkem ,16 Kč Kč Kč Kč ,16 Kč 19

20 Graf zobrazující příjmy organizace v roce % 32% 47% 12% Dary na účet ČSOB v Kč Generování příjmu v Ugandě Jiné dary a příjmy Dary z USA Výdaje Nákup léků Provoz kliniky, režijní náklady Školní poplatky Transport Stavba zdravotního centra Pomoc pro potřebné Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pozn. : Pro přepočty mezi českou korunou a ugandským šilinkem byl použitý kurz 1 CZK = 120 UGX Graf zobrazující využití financí v roce % 8% 19% 61% 8% Nákup léků Školní poplatky Stavba zdravotního centra 3% Provoz kliniky, režijní náklady Transport Pomoc pro potřebné 20

21 Plán pro rok 2015 Dostavba budovy, přivedení vody na pozemek V roce 2015 plánujeme dostavět celou budovu (střední část a druhé křídlo). Ve spolupráci s kanadskou organizací ACTS plánujeme přivést vodu na pozemek. Vodní projekt měl být realizován v roce 2014, ale z technických a finančních důvodů se nepodařil realizovat. Taky plánujeme elektrifikaci budovy. V červenci plánujeme udělat oficiální otevření budovy s pozvanými hosty z ČR, SR, USA a Ugandy. Položka Cena v UGX Cena v Kč 1. Střední část budovy 1.1 Stropy, podlaha 2,630, Okna a dveře 4,881, Omítka, veranda 3,150, Výmalba 920, Celkem střední část 11,581, Druhé křídlo budovy 2.1 Stropy, podlaha 6,481, Okna a dveře 6,420, Omítka, veranda 9,707, Výmalba 2,749, Koupelny a WC 3,372, Celkem druhé křídlo 28,729, CELKEM 40,310, Kč Rozpočet pro dostavbu budovy zdravotního centra 21

Výroční zpráva neziskové organizace Shalom for Uganda. Rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace Shalom for Uganda. Rok 2013 Výroční zpráva neziskové organizace Shalom for Uganda Rok 2013 Obsah Úvodní slovo..3 Základní údaje 4 Identifikační údaje 4 Partneři.4 Historie organizace 5 Organizační struktura 6 Aktivity v Ugandě v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA ROK 2012 Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu v jihozápadní Ugandě. Hlavní

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení Bez mámy

Výroční zpráva. Občanské sdružení Bez mámy Výroční zpráva 2013 Občanské sdružení Bez mámy 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 Identifikační údaje... 5 Partneři... 5 Afričtí partneři... 5 Český partner... 6 DOSAŽENÉ CÍLE V PŘEDCHOZÍCH

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

Výroční zpráva za rok 2010 NJOVU O.P.S.

Výroční zpráva za rok 2010 NJOVU O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 NJOVU O.P.S. 30. června 2011 Obsah 1. Poslání a cíle společnosti 2. Projekty 2.1. Centrum mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit 2.2. Centrum domácí péče o HIV positivní

Více

Agentura pro podporované zaměstnávání a osobní asistenci. Výroční zpráva 2004. Podáváme ruku

Agentura pro podporované zaměstnávání a osobní asistenci. Výroční zpráva 2004. Podáváme ruku Agentura pro podporované zaměstnávání a osobní asistenci Výroční zpráva 2004 Podáváme ruku Poslání Naším hlavním cílem a posláním je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat tyto lidi

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Vychází v prosinci 2007 SLOVO STAROSTY

Vychází v prosinci 2007 SLOVO STAROSTY Kobeřické noviny Vydává Obecní úřad Kobeřice Vychází v prosinci 2007 Vánoční vydání SLOVO STAROSTY Drazí spoluobčané, je zde opět konec roku a s ním i poslední vydání Kobeřických novin. Dovolte mi, abych

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více