Výroční zpráva n eziskové organizace Shalo m for Uganda. Rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva n eziskové organizace Shalo m for Uganda. Rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva n eziskové organizace Shalo m for Uganda Rok 2014

2 Obsah Úvodní slovo.3 Základní údaje...4 Identifikační údaje...4 Partneři...4 Historie organizace.. 5 Organizační struktura 6 Aktivity v Ugandě v roce Výstavba zdravotního centra 7 Poskytování zdravotní péče..8 Poskytování paliativní péče.10 Osvěta..11 Podpora studentů...11 Aktivity pro děti základní školy Nyakyera 12 Dobrovolníci v roce Aktivity v ČR v roce Média.17 Finanční zpráva Příjmy 19 Výdaje..20 Plán pro rok

3 Ú vodní slovo Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a dárci, držíte v rukou výroční zprávu organizace Shalom for Uganda za rok Jejím prostřednictvím bychom Vás rádi seznámili s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali, a s výsledky, jichž jsme za přispění mnohých z Vás dosáhli. O potřebnosti organizace svědčí vykonané skutky. O těchto a nebylo jich málo vám nyní předkládáme zprávu a to prostřednictvím slov a tabulek, za pomoci přehledů, statistik a fotografií. Za popisy a čísly se skrývají desítky konkrétních, mnohdy složitých lidských osudů, do nichž organizace zasáhla a zasahuje svojí pomocnou rukou. Vezmeme-li do ruky nejen tuto výroční zprávu, ale i předchozí dokumentaci o naší dosavadní činnosti a pravidelně zasílaný Newsletter z Ugandy, zjišťujeme, že za 4 roky organizace Shalom for Uganda dospěla, a vlastní činností postupně naplnila reálným obsahem svou identitu, vyjádřenou pojmově v názvu a ideově v zakladatelských dokumentech. Věříme, že naše organizace, se svým týmem, kontakty a prostředky, má již dostatečné postavení, kapacitu, znalosti, dovednosti a vůli k tomu, aby se mohla dále profilovat jako organizace komunitní v úplném smyslu toho pojmu. Rok 2014 byl pro nás rokem náročným, ale úspěšným, protože se nám podařilo zachovat rozsah poskytovaných služeb a úspěšně dokončit projekt Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Díky podpoře grantů, a také sponzorů z České republiky, Slovenské republiky a Spojených státu Amerických jsme dokončili, část stavby budovy a v říjnu 2014 se přestěhovali do tzv. vlastního. Víme, že ještě nejsme, co se týká kompletního provozu budovy v cíli. Taktéž ještě hledáme nové a další záměry, kam organizaci v budoucnosti posunout. Snad je to dobře. Pro každou organizaci takovéhoto zaměření a poslání, a to (nejen) působící v afrických zemích je nebezpečné si říci máme hotovo, ale naopak hledat nové výzvy a příležitosti. Děkujeme všem drobným dárcům i velkým sponzorům. Chceme Vás ujistit, že každého finančního i jiného daru si velice vážíme, protože významně přispívá k naplňování poslání a cílů naší organizace. Děkujeme rovněž spolupracovníkům organizace, kteří nám pomáhají bez nároku na jakýkoli honorář. Děkujeme dobrovolníkům, novinářům, médiím a všem dobrým a obětavým lidem. Monika Nová a Veronika Jakubčiaková Jednatelky organizace Shalom for Uganda V Praze, duben

4 Základní údaje Identifikační údaje Nezisková organizace Shalom for Uganda Mezinárodní nevládní organizace IČ Adresa : Palkovická 524, Frýdek-Místek Web : Jednatelky organizace : MUDr.Veronika Jakubčiaková Tel. : PhDr. Mgr. Monika Nová PhD. Tel. : Bankovní údaje : /0300 IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP Adresa banky : ČSOB, Perlová 351/5, Praha 1, Partneři Shalom for Uganda P.O.Box 289 NTUNGAMO Uganda Country Director : Benjamin Kamukama Tel. :

5 Historie organizace Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011 s cílem podpory chudých komunit v okrese Ntungamo na jihozápadě Ugandy prostřednictvím kvalitní primární zdravotní péče, paliativní péče, zdravotní osvěty a psychosociální podpory. Ze sbírek organizovaných v roce 2011 a 2012 byla organizace schopna v Ugandě koupit pozemek a v druhém pololetí 2012 zahájit své aktivity. Byla zřízena ordinace v pronajatém domě (faře), tým prvních dobrovolníků začal ošetřovat pacienty a poskytovat domácí návštěvy a paliativní péči těžce nemocným pacientům. Zároveň tým pořádal osvětové přednášky pro veřejnost. Tým dobrovolníků v roce 2012 tvořili : MUDr.Veronika Jakubčiaková (zdravotní péče, administrace projektu), Ivana Harantová (logistika), MUDr.Tereza Truhlářová (zdravotní péče), MUC.Markéta Balcarová (zdravotní péče), MUC.Lukáš Malý (zdravotní péče), Pharm.Josef Balcar (zásobování zdravotním materiálem, pomoc s účetnictvím). Od září do prosince 2012 tým ošetřil v ordinaci 636 pacientů, realizoval 41 domácích návštěv a 14 osvětových přednášek pro veřejnost, organizace finančně podpořila celkově 10 studentů ve vzdělávání. V roce 2013 byla zahájena výstavba zdravotního centra na zakoupeném pozemku. Byla dostavěna a zastřešena hrubá stavba. Zároveň v roce 2013 pokračoval provoz ordinace a laboratoře v pronajatých prostorách. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 3110 pacientů, realizováno 38 domácích návštěv. Realizovali jsme 3 osvětové přednášky pro veřejnost a podpořili studium 10 dětí. 5

6 Organizační struktura Členská schůze Výbor sdružení (2 jednatelé ) Mgr. Monika Nová MUDr. Veronika Jakubčiaková Revizor sdružení Členové sdružení v roce 2014 MUDr. Veronika Jakubčiaková Mgr. Monika Nová SM. Vincenta Kořínková Zdeněk Nikel Další spolupracovníci a dobrovolníci, kteří působili v Ugandě : MUC. Lukáš Malý MUDr.MarkétaBalcarová Pharm.Dr. Josef Balcar MUDr.Tereza Truhlářová Bc. Ivana Harantová Mgr. Jana Březinová MUDr. Klára Drábová MUDr. Lenka Delongová PaedDr.Peter Bojo Jakub Kejzlar 6

7 Aktivity v Ugandě v roce 2014 Výstavba zdravotního centra V roce 2014 organizace měla plán dostavět zdravotní centrum a přestěhovat se z pronajatého domku. Pro nedostatek financí jsme se rozhodli dostavět alespoň část budovy. Díky individuálním dárcům z ČR, SR a USA se postavili stropy a podlahy, zasadili okna a dveře, udělala omítka. Nakonec se podařilo dostavěnou část vymalovat, dokončit elektrické vedení a vodovodní trubky v budově, zasklít okna a dokoupit dveře. V říjnu 2014 jsme se přestěhovali do vlastní budovy. 7

8 Poskytování zdravotní péče V roce 2014 organizace provozovala kliniku v pronajatých prostorách. Po nuceném vystěhování se z fary jsme si pronajali dvě místnosti v trading centru a ve velice provizorních podmínkách kliniku provozovali nadále. Náš první zaměstnanec, zdravotního bratr Jacksona Ampeire, tragicky zahynul v březnu Všechny tyto okolnosti vedli k prudkému poklesu počtu pacientů. V květnu 2014 jsme zaměstnali zdravotní sestru Lucy Tibakanya. Ošetřovali jsme pacienty s malárií, břišním tyfem a různými infekcemi. Kromě těchto onemocnění jsme na klinice léčili i pacienty s cukrovkou, vysokým tlakem, srdečním selháním, epilepsií, chronickými ránami. Rozšířili jsme laboratorní služby o nové testování břišního tyfu a testování brucelózy. V roce 2014 jsme ošetřili celkově 1770 pacientů, nejvíc bylo pacientů s malárií a břišním tyfem. Koncem října jsme kliniku přestěhovali do nové budovy. Zdravotní sestra Lucy léčení v provizorních podmínkách Po přestěhování kliniky do nové budovy 8

9 Počet pacientů na klinice v jednotlivých měsících LEDEN ÚNOR BŘEZE N DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVE NEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOP AD PROSINE C Statistika pacientů a spektrum diagnóz v roce 2014 Leden Únor Březen Duben Květen Červ Červnc Srp Září Říj List Pros Malárie Břišní tyfus Brucelóza Syfilis a pohlavní nemoci Infekce dýchacích cest Astma Bronchiale Alergie Anemie Hypertenze a srdeční onemocnění Nespecifická bolest břicha Střevní paraziti Oční infekce Ušní infekce Infekce kůže a měkkých tkání Mykotické infekce Elefantiáza Gastritída a vředová nemoc Močové infekce Bolest zad, kloubů Osteomyelitída Nádorová onemocnění Úrazy Rány Diabetes mellitus (cukrovka) Neurologické nemoci Epilepsie Gynekologické nemoci

10 Orchitída (zánět varlat) Průjem Psychiatrické nemoci Podvýživa Kýla Mastitída (zánět prsu) Dehydratace Neuropatická bolest Popáleniny Hyperplasie prostaty HIV-testování pozitivní HIV-testování negativní N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Poskytování paliativní péče Organizace taky poskytovala paliativní péči formu domácích návštěv. Paliativní péče je poměrně nový obor medicíny, jedná se o péči o pacienty v pokročilém stádiu nevyléčitelného onemocnění, nejčastěji nádorového, v afrických podmínkách taky pokročilého stádia HIV/AIDS. Nedílnou součástí paliativní péče je léčba bolesti a příznaků pokročilého onemocnění. Péče je zaměřena komplexně. Znamená to i psychosociální podporu pacienta a jeho rodiny. V roce 2014 jsme udělali 25 domácích návštěv u 7 pacientů. 10

11 Osvěta Uvědomujeme si, že není důležitá jen léčba, ale taky prevence onemocnění. Například malárii, která je jednoznačně nejčastějším onemocněním v této oblasti, lze dobře předcházet. Taky prevence břišního tyfu je jednoduchá. Učíme lidi, že je důležité spát pod moskytiérov, což je prevencí malárie a učíme je hygieně, což je prevence břišního tyfu. Taky mluvíme o důležitosti vyhledat zdravotní péči v začátcích onemocnění, ne až když je už nemoc vážná a hůř léčitelná. To mívá poté tragické následky zejména u dětí. Na přednáškách taky mluvíme o dopadech alkoholismu a o výživě dětí. Na konci vždy dáváme prostor lidem na dotazy. Přednášky jsou organizovány pro širokou veřejnost většinou v centru vesnice, kterou navštívíme. V roce 2014 jsme uskutečnili osvětové přednášky v kostele Church of Uganda v Kahengyere a ve vesnici Ruhondwa. Podpora studentů Organizace podporovala studenty ze sociálně slabých poměrů. V roce 2014 jsme díky dárcům v ČR podpořili tyto studenty : Jméno studenta Škola a ročník 1. Nyana Shevon Medicare Health Professional College, Kampala, 3.ročník klinické medicíny 2. Karuhanga Amon Střední škola Nyakyera 5.ročník 3. Kirungi Jane Střední škola Mbarara 4. Aturinde Joanita Střední škola Maryhill, 1.ročník 5. Muhwezi Gilbert Základní škola Buteraniro, 2.ročník 6. Nabireba Desire Mateřská škola St.Helens Mbarara 7. Twinamatsiko Abel Základní škola Nyakyera, 7.ročník 11

12 Aktivity pro děti základní školy Nyakyera Dobrovolníci SfU několikrát připravili program pro děti základní školy sportovní odpoledne. Odměnou za soutěžení byli plyšáky věnované dárci z ČR. Někteří dobrovolníci působili na základní škole jako učitelé angličtiny. Dobrovolnící v roce 2014 Činnost organizace by nebyla možná bez dobrovolníků. Dobrovolníci zajišťovali chod kliniky, připravovali aktivity pro děti a učili angličtinu na základní škole. V roce 2014 v Ugandě působili tyto dobrovolníci: 1. Veronika Jakubčiaková SR koordinátorka, zdravotní péče 2. Klára Drábová ČR zdravotní péče 3. Lenka Delongová ČR zdravotní péče 4. Lukáš Malý ČR Zdravotní péče 5. Peter Bojo SR učitelská činnost na ZŠ 6. Jakub Kejzlar ČR Zdravotní péče 7. Juraj Jakubčiak SR Volnočasové aktivity pro děti ZŠ 8. Monika Nová ČR Volnočasové aktivity pro děti 12

13 Aktivity v ČR v roce 2014 Aktivity v ČR připravovali dobrovolníci, kteří se vrátili z misí v Ugandě : Benefiční koncert pro Ugandu v aule gymnázia v Krnově 9.ledna 2014 se konal v Krnově benefiční koncert na podporu neziskové organizace Shalom for Uganda a blok přednášek. V příjemném prostředí auly krnovského gymnázia se posluchačům během večera představili talentovaní hudebníci. Ukázky ze světové i vlastní tvorby měly u obecenstva velký úspěch. Během dopoledne proběhly na gymnáziu dvě přednášky. První z nich měla jednatelka organizace MUDr. Veronika Jakubčiaková. V úvodu byl promítán dokumentární film o organizaci, který byl nedávno natočen a který je k dispozici ke stažení na stránkách organizace. Přednáška studenty zaujala. Během hodiny a půl měli studenti možnost shlédnout ukázky typické ugandské hudby a také záznam mše svaté natočený přímo v kostele ve vesnici Nyakyera. Na druhé přednášce představil koordinátor organizace MUC. Lukáš Malý činnost organizace v Ugandě, vysvětlil studentům co znamená paliativní medicína a přiblížil jim také život v této oblasti. Obě přednášky studenty velmi zaujaly, pro což svědčilo i množství dotazů na konci : Beseda o Ugandě v bistru Bistrá Kráva, Wurmova 5, Olomouc : Klub Art Opava : Tanec smích a slzy beseda o Ugandě s MUDr. Veronikou Jakubčiakovou 13

14 : Divadlo Hudby Olomouc- beseda o Ugandě v názvem Muzungu bájiii v rámci rozvojového večera Vyprávění o Africe na základní škole Velké Hoštice V pátek proběhly na Základní škole ve Velkých Hošticích u Opavy přednášky pro žáky tříd. Koordinátor organizace Lukáš Malý představil práci dobrovolníka v Ugandě a přiblížil práci organizace Shalom for Uganda. První přednáška byla pro žáky 5.-7.třídy. Interaktivní formou se dověděli zajímavé informace o Ugandě. Na úvod si zopakovali zeměpis Afriky, seznámili se s Ugandou a kulturními odlišnostmi tamních obyvatel. V průběhu se aktivně zapojovali řadou otázek svědčilo to o jejich zájmu o danou problematiku. Měli možnost poslechnout ukázky africké hudby a shlédli video ze Mše svaté v Nyakyeře. Mnoho dotazů bylo na téma škola zajímalo je, jak se tamní děti učí, co se učí, zdali mají sešity apod. Druhá přednáška pro žáky 8. a 9. tříd byla zaměřená více na způsob života místních lidí, na detailnější popis historie, jazyka i kultury v lidí v Ugandě. Dověděli se např. o místním jazyce Runyankole, o paliativní medicíně a nejčastějších zdravotnických problémech Ugandy. Žáci se dověděli o významné opavské rodačce, která působila v Africe Joy Adamsové, o cestovateli Emilu Holubovi a Davidu Livingstonovi. V závěru přednášky měli žáci mnoho dotazů. /trávení volného času studentů, jestli jsou v Ugandě diskotéky, otázky týkající se hygieny, onemocnění, jazyka Runyankole chtěli slyšet ukázky 14

15 apod./ Žáci mezi sebou vybrali peníze, chtěli tak pomoci žákům základní školy Nyakyera. V létě v rámci spolupráce organizace Shalom for Uganda a základní školy Nyakyera proběhly sportovně-vzdělávací hry a tyto finance byly použity na dárky pro děti školní potřeby, sešity, učebnice apod : SfU na reprezentačním plese 3.lékařské fakulty Dne 5. Března 2014 se uskutečnil v budově Národního domu na Vinohradech reprezentační ples 3. Lékařské fakulty. Organizaci Shalom for Uganda zde zastupovali jednatelka Mgr. Monika Nová a koordinátor Lukáš Malý. Stánek organizace nabízel zajímavé fotografie, články, propagační materiály a postery týkající se paliativní medicíny a stavby kliniky na jihu Ugandy. Byla zde možnost zakoupit odznak. Finance, které jsme získali prodejem těchto odznaků byly použity na projekty v Ugandě : Jarní sesterský den pod Petřínem- Paliativní péče na jihu Ugandy versus české ošetřovatelství 15

16 : Povídání o Ugandě, Slavoňov : Benefiční koncert studentů konzervatoře Pardubice sál Mozarteum Arcidiecézní museum Olomouc : Večer pro lékaře a zdravotníky o zdravotní péči v Ugandě, povídala Jana Březinová a Šárka Růžičková : MŠ Lúčky- povídání o Ugandě v rámci multikulturní výchovy : Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom povídání Jak se žije v Ugandě : Když fárář hraje něco jako blues, Plzeň 16

17 : Beseda o Ugandě v Kafé Afrika, Praha : Povídání o Ugandě v kavárně Kafé v lese, Praha Vinohrady Média TV Noe : Misie naživo Členové SfU, jednatelka MUDr.Veronika Jakubčiaková a koordinátor Lukáš Malý byli hosty pořadu Misie na živo v TV NOE. Mluvili o začátcích působení organizace v Ugandě, filosofii a plánech organizace, běžném životě v Ugandě a krajině jako také. Pořad můžete shlédnout z videoarchivu TV Noe zde : tvnoe.tbsystem.cz/asx/mnz_a0019_v1401 -high.asx Klinika v buši film o práci neziskové organizace v Ugandě kamera : Jaroslav Jindra, režie : Martik Ilek Cyklus Na cestě na ČT 2 /kamera a režie Jaroslav Jindra/ Ke shlédnutí z videoarchivu ČT zde : Radio Proglas, pořad Všimli jsme si : 17

18 pořad ČRO - Jana Březinová, natáčela Dita Vojnarová Články : Práce všeobecné sestry v rovníkové Africe, autor : Lukáš Malý Praxe na klinice v Africe, autor : Lukáš Malý iforum.cuni.cz/iforum version1-forum_2013_iii.pdf Příběhy z ugandské ordinace v časopise Rajský plyn, autor : MUDr.Veronika Jakubčiaková "Indická lékárna aneb služby všeho druhu " : 2015/indicka-lekarna-aneb-sluzby-vseho-druhu-anbsponbspdetskych-hrach-snbspparafinem/ "Je libo syfilis?" : "Podivnosti lidových léčitelů a všelék doktora Komena" : 2013/podivnosti-lidovych-lecitelu-a-vselek-doktora-komena/ "Tumushabe, který bojoval s malárií jako lev aneb Intenzivní péče v Ugandě" : Učitelka angličtiny a dobrovolnice, autor : Jana Březinová MUDr.Markéta Balcarová : Paliativní péče v rovníkové Ugandě ke stažení zde na str.6-7 : 18

19 Finanční zpráva 2014 Zůstatek k Celkové příjmy v roce 2014 Celkové výdaje v roce 2014 Rozdíl příjmů a výdajů Zůstatek k ,86 Kč ,16 Kč Kč , 84 Kč ,02 Kč Příjmy Příjmy organizace v roce 2014 představovali dary individuálních dárců, příjmy ze sbírek dobrovolníků, dary z americké partnerksé neziskové organizace Friends of Shalom for Uganda a příjem generovaný na místě působení v Ugandě. Shalom for Uganda má několik pravidelných přispívatelů, někdy se jedná o jednorázové příspěvky. Další příjem je generován na místě působení v Ugandě klinikou a prodejem zemědělských plodin vypěstovaných na pozemku organizace (kafe, fazole, kukuřice). To, že je organizace schopna na místě generovat příjem je dobrou známkou udržitelnosti projektu. Za služby na klinice pacienti platí malé poplatky, aby bylo možné udržet provoz a má to výchovný význam (nic není zadarmo). Dary na účet ČSOB Jiné příjmy (dary od dobrovolníků z různých sbírek, převedeno na Kč) Dary z USA (převedeno na Kč) Generování příjmu v Ugandě (klinika, zemědělské projekty) převedeno na Kč Celkem ,16 Kč Kč Kč Kč ,16 Kč 19

20 Graf zobrazující příjmy organizace v roce % 32% 47% 12% Dary na účet ČSOB v Kč Generování příjmu v Ugandě Jiné dary a příjmy Dary z USA Výdaje Nákup léků Provoz kliniky, režijní náklady Školní poplatky Transport Stavba zdravotního centra Pomoc pro potřebné Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pozn. : Pro přepočty mezi českou korunou a ugandským šilinkem byl použitý kurz 1 CZK = 120 UGX Graf zobrazující využití financí v roce % 8% 19% 61% 8% Nákup léků Školní poplatky Stavba zdravotního centra 3% Provoz kliniky, režijní náklady Transport Pomoc pro potřebné 20

21 Plán pro rok 2015 Dostavba budovy, přivedení vody na pozemek V roce 2015 plánujeme dostavět celou budovu (střední část a druhé křídlo). Ve spolupráci s kanadskou organizací ACTS plánujeme přivést vodu na pozemek. Vodní projekt měl být realizován v roce 2014, ale z technických a finančních důvodů se nepodařil realizovat. Taky plánujeme elektrifikaci budovy. V červenci plánujeme udělat oficiální otevření budovy s pozvanými hosty z ČR, SR, USA a Ugandy. Položka Cena v UGX Cena v Kč 1. Střední část budovy 1.1 Stropy, podlaha 2,630, Okna a dveře 4,881, Omítka, veranda 3,150, Výmalba 920, Celkem střední část 11,581, Druhé křídlo budovy 2.1 Stropy, podlaha 6,481, Okna a dveře 6,420, Omítka, veranda 9,707, Výmalba 2,749, Koupelny a WC 3,372, Celkem druhé křídlo 28,729, CELKEM 40,310, Kč Rozpočet pro dostavbu budovy zdravotního centra 21

ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE LEDEN-DUBEN 2013

ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE LEDEN-DUBEN 2013 Shalom for Uganda Health Care Bridges ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE LEDEN-DUBEN 2013 Nezisková organizace Shalom for Uganda (dále v textu jen SfU) vznikla v roce 2011. Cílem je

Více

ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE KVĚTEN-SRPEN 2013

ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE KVĚTEN-SRPEN 2013 ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE KVĚTEN-SRPEN 2013 Nezisková organizace Shalom for Uganda (dále v textu jen SfU) vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA ROK 2012 Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu v jihozápadní Ugandě. Hlavní

Více

Výroční zpráva neziskové organizace Shalom for Uganda. Rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace Shalom for Uganda. Rok 2013 Výroční zpráva neziskové organizace Shalom for Uganda Rok 2013 Obsah Úvodní slovo..3 Základní údaje 4 Identifikační údaje 4 Partneři.4 Historie organizace 5 Organizační struktura 6 Aktivity v Ugandě v

Více

Newsletter. Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013

Newsletter. Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013 Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013 Začátkem ledna navštívili naši misi v Nyakyeře čtyři Američani, známí od otce Alfreda : Stephany, Christine, Mike a Juanita, která zůstává jako dobrovolník

Více

Newsletter. Červen-červenec 2013 Nyakyera, Ntungamo district 31.07.2013

Newsletter. Červen-červenec 2013 Nyakyera, Ntungamo district 31.07.2013 Červen-červenec 2013 Nyakyera, Ntungamo district 31.07.2013 Drazí přátelé Shalomu, Červen a červenec přinesli mnoho novinek. Tyto měsíce byli ve znamení období sucha, což změnilo krajinu na vyprahlou savanu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2 Preambule Domácí hospic Nablízku, zapsaný ústav se sídlem v Lysé nad Labem je nezisková organizace založená podle zákona par. 405 zákona č. 89/2012

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Newsletter. Měsíční zpráva z Ugandy Nyakyera, Ntungamo district 03.01.2013

Newsletter. Měsíční zpráva z Ugandy Nyakyera, Ntungamo district 03.01.2013 Měsíční zpráva z Ugandy Nyakyera, Ntungamo district 03.01.2013 Začátkem prosince po domluvě s ředitelem si naši dobrovolníci připravili pro žáky střední školy prezentaci o osobní hygieně, sexuálně přenosných

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Obsah. I. Naše organizace. 3 II. Naše cíle & činnost...4 III. Finance v roce 2011 7

Obsah. I. Naše organizace. 3 II. Naše cíle & činnost...4 III. Finance v roce 2011 7 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah I. Naše organizace. 3 II. Naše cíle & činnost.......4 III. Finance v roce 2011 7 2 I. Naše organizace: Koalice pro zdraví, o.p.s. je nezisková, nestátní organizace, která

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Aktivity Klubu pacientů MM v roce Lázně Bělohrad září 2016

Aktivity Klubu pacientů MM v roce Lázně Bělohrad září 2016 Aktivity Klubu pacientů MM v roce 2016 Lázně Bělohrad 9. 10. září 2016 Klub pacientů MM Proč Klub pacientů MM? Nabízíme informace z různých oblastí Organizujeme setkání s odborníky z různých oborů Hledáme

Více

Zpráva o činnosti v roce 2012

Zpráva o činnosti v roce 2012 Zpráva o činnosti v roce 2012 Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech (dále jen OSOP) si v roce 2012 připomenulo páté výročí svého vzniku. Bylo založeno v roce 2007 s hlavním cílem zachránit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

ČESKÉ NEMOCNICE SV. KARLA LWANGY

ČESKÉ NEMOCNICE SV. KARLA LWANGY ČESKÁ NEMOCNICE SV. KARLA LWANGY Projekt Arcidiecézní charity Praha Výroční zpráva 2013 SLOVO ÚVODEM: Bez vaší pomoci by nemocnice nepřežila VYBÍRÁME Z OBSAHU: Kolika pacientům jste spolu s námi pomohli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2 ÚVODEM V Bwindi, kde jsme začínali, se počet podporovaných dětí na základní škole ustálil na šedesátipěti. K tomu musíme přidat studenty na středních školách, v roce 2008 jich bylo

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat Ekonomická a kontrolní činnost aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat 1 Základní doklady Evidence členů, příspěvků, stanovišť a včelstev Registrační / změnový list org.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2011 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 7 6)

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b POŘADATELÉ: Urologická klinika

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Občanské sdružení SMS bylo založeno v roce 2005 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří nechtějí

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník www.modryhroch.cz facebook.com/modryhrochcz CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH 2016 9. ročník série čtyř turnajů na podporu dětí po těžkých úrazech Motto: Hrajte golf s hrochem a pomůžete dětem. Golf & Ski

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Občanské sdružení Badys o.s. Komenského 1182, 252 19 Rudná IČ: 01372581, DIČ: CZ01372581 Registrace u MV ČR: VS/1-1/91813/13-R ze dne 29. 1. 2013

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2, Bruntál Strana 1 /6 I. Zpráva o činnosti Název a sídlo organizace: SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR ODBORNÉHO PROGRAMU: Bc. Lenka Šeflová PROGRAMOVÝ VÝBOR: Markéta Koutná MUDr.

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více