VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2012

2 KONTAKTNÍ ÚDAJE VESELÝ SENIOR, nadační fond Vinohradská 365/ Praha 2 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 601 Identifikační číslo Kancelář Trojická č. 1, Praha 2, PSČ: číslo účtu: /0300

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Správní rada Předsedkyně, Lenka Kopecká Místopředsedkyně, Mgr. Pavla Šilerová Členka, PhDr. Eliška Halaszová Dozorčí rada Ing. Hana Bakičová Mgr. Zuzana Švadlenová a Dr. Irena Fozikošová Patronky Tereza Kostková a Kateřina Brožová Čestná členka nadačního fondu PhDr. Jana Torová

4 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) základní údaje o organizaci 2) úvodní slovo předsedkyně 3) přehled činností a aktivit NF 4) poděkování 5) účetní uzávěrka

5 ÚVODNÍ SLOVO Už dlouho, než vznikl Veselý senior jsem uvažovala o tom, v jaké oblasti neziskového sektoru bych se angažovala. Mají to být děti, handicapovaní, menšiny či senioři? Pak přišel impuls a záhy odpověď. Osobní přístup a zodpovědnost Být prospěšný a přispět ke zlepšení konkrétní situace v sociální oblasti je obrovská výzva. Minulý rok byl Rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, který vyhlásila Evropská unie. Když se vrátím o několik desítek let nazpět, tak nemohu opomenout moji milovanou babičku, která do svých 90 let byla vzorem aktivního seniora. Byla to ona, která mne motivovala ke konkrétnímu kroku. Až po její smrti jsem si uvědomila, jaký měla pro mne, pro rodinu, osobní přínos. Ovšem ne všichni senioři mají odvahu ve "stáří" pokračovat, nebo začít tzv. znovu a jinak jako moje babička. A proto původní myšlenka před sedmi lety směřovala k pozitivnějšímu profilu stáří, k pomoci osamělým, zdravým i nemocným seniorům, aby důstojně pokračovali ve svém životě a nevzdávali to. Princip solidarity mi ve společnosti chyběl. Uvědomila jsem si, že ne vše, záleží na věku. Věk je pro mne jen číslovka, a tak se domnívám, že investovat čas, energii a finance do projektů, které se zaměřují na aktivní stáří a propojují generace, není vůbec marné pro všechny zúčastněné strany. Sponzoři, drobní dárci i sektor veřejné správy by měli pomáhat. Rozhodně jsem pro integraci názorů a vzájemnou sdílnost, kterou vnímám i mezi neziskovou a komerční sférou. Co potřebují dnešní senioři? Podle mých zkušeností a reakcí, právě společnost, pocit potřebnosti a úcty. Je to individuální. Máme i mnoho mladých lidí, kteří rezignují na život, a nic pro ně není motivující. A tady jsou zase naše mezigenerační programy. Jedním z velkých nových projektů v podobě soutěže je projekt SENIOR CENTRUM ROKU, který má motivovat seniorská zařízení, klienty a rodinné příslušníky (více na k aktivitě. S neziskovým sektorem souvisejí dobrovolnické aktivity, charitativní akce, projekty, osvěta, komunikace. K tomu, aby vše mohlo fungovat, potřebuje nadační fond své zázemí a trvalé prostředky. Investice do projektů, které udělají radost mladé i starší generaci, to přece není málo. I my, jednou budeme staří a nebudeme chtít být na okraji společnosti. Populace zejména v Evropě stárne, to je vývoj - skutečnost. PROTO, POMÁHEJME SI NAVZÁJEM! Lenka Kopecká spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady NF Veselý senior

6 POMOC od dárců a naše POMOC Během roku 2012 jsme na našem kontě zaznamenali finanční pomoc i od drobných dárců (www.veselysenior.cz/sponzoři.), za což jim osobně moc děkuji. O to více jsme zvažovali, kam jejich korunky poslat společně se sponzorskými dary. Prostřednictvím žádostí se na fond obrací stále více institucí, zařízení z různých koutů ČR, tentokrát jsme se rozhodli pomoci těmto organizacím. Oblastní charita Ostrov poskytuje domácí prostředí, soukromí a činorodé prožívání stáří. Přispěli jsme na zvyšování lůžkové kapacity domova. Sociální služby pro seniory Olomouc poskytují služby na úseku denního pobytu či hygienické péče. Přispěli jsme na pořízení kompenzačních pomůcek pro uživatele Centra denních služeb. Oblastní charita Liberec poskytuje charitativní, sociální a humanitární služby. Přispěli jsme na nákup nového převazovacího vozíku. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace podporuje pracovní terapii seniorů. Přispěli jsme na vybavení cvičné kuchyně pro geriatrickou ambulanci seniorů. Hospicová péče sv. Zdislavy Liberec se stará o zlepšení péče o umírající lidi a jejich blízké. Přispěli jsme na nákup odsávačky s příslušenstvím. Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. poskytuje domácí péči a odlehčovací služby. Přispěli jsme na nákup pulsních oxymetrů. Pravý Hradec, o.s. Klecany usiluje o integraci znevýhodněných skupin občanů do společnosti. Přispěli jsme na projekt PRO SENIOR 2012 k podpoře kondičního cvičení seniorů.

7 DOBROVOLNICTVÍ Z firmy Hawlett Packard se na nás obrátili dobrovolníci Jan Fara, Hana Pleštilová a Jan Průcha, že by konkrétně chtěli pomoci některému pražskému domovu pro seniory. Všechny tři spojoval jeden koníček tanec. A tak jsme vymysleli taneční odpoledne s Veselým seniorem. Prvním pražským zařízením, kde taneční terapie pomohla téměř 50 seniorům, byl Domov pro seniory Háje, což dokládají fotografie. Od pilně trénovali a výsledek? Dobrá kondice, lepší psychika seniorů a pohoda.

8 TANEČNÍ TERAPIE PRO SENIORY Lektoři - dobrovolníci

9 Jarmark neziskových organizací (Nám. Míru, Praha 2) Nadační fond na Jarmarku prezentoval aktivity, činnost a výrobky. Návštěvníci si zakoupili drobné dárky, tričko Veselého seniora a patchworkové textilie. Stánek Veselého seniora - Jarmark

10 BĚH MATEŘINKY A VESELÉHO SENIORA Sportovně zábavné odpoledne pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy se uskutečnilo v Kroužcích na Vltavě v Braníku. Nadační fond byl jedním z organizátorů a partnerů. Do programu se zapojili senioři, děti a další návštěvníci všech věkových kategorií. Akce měla mezigenerační charakter. NF Veselý senior získal od firmy Deloitte šek v hodnotě 10 tisíc Kč. Finance jsme využili na provoz klubovny na Praze 2 a na Čtvrtky s Veselým seniorem

11 Mezigenerační běh

12 Stánek Veselého seniora akce Běh mateřinky a Veselého seniora

13 LETNÍ SLAVNOSTI S VESELÝM SENIOREM V AREÁLU VYSOČANSKÉHO PARKU PODVINÍ Umělecká agentura Petr Sovič ve spolupráci s Nadačním fondem Veselý Senior, Střediskem sociálních služeb Praha 9 a dalšími partnery připravila třetí ročník festivalu LETNÍ SLAVNOSTI nejen pro seniory. V sobotu 23. června v malebném prostředí parku Podviní mezi 11:00 a 21:00 vystoupili například herec Martin Písařík (fotografie níže), hvězdný Golden Big Band Prague, aby společně s dalšími osobnostmi podpořili dobrou věc. U stánku NF Veselý senior s námi prodával a ochrannou ruku nad kasičkou držel Petr Vacek herec Studia Ypsilon. Festival si společně se seniory užívali mladí umělci a dětské soubory.

14 LETNÍ SLAVNOSTI NEJEN PRO SENIORY

15 Veselého seniora přišel dobrovolně podpořit herec Petr Vacek z Divadla Ypsilon

16 Herec Martin Písařík si Letní slavnosti příjemně užíval

17

18 Nový web Veselého seniora Nadační fond Veselý senior během jara 2012 spustil webové stránky v novém designu, na kterých se můžete dočíst o poslání, činnosti a dalších aktivitách. Můžete si koupit tričko veselého seniora, CD nebo patchworkové výrobky (www.veselysenior.cz/e-shop). Nadační fond Veselý senior již šestým rokem podporuje aktivizaci a edukaci seniorů a jejich volnočasové aktivity. Konkrétní jedinec má možnost i vzhledem ke svému věku být aktivní a potřebný díky společenskému a sociálnímu kontaktu. Posláním naší neziskové organizace je také osvěta a mezigenerační programy. Fond se také snaží přispět svou činností a finančními možnostmi ke zlepšení podmínek organizacím pečující o seniory. Specifikace činností organizace NF Veselý senior pomáhá šířit myšlenku aktivního stárnutí Propaguje mezigenerační výměnu názorů, zájmů, činností mezi mladší a starší generací Snaží se o integraci seniorů do společnosti prostřednictvím programů Pořádá charitativní akce, projekty na podporu Veselého seniora Získáváním finančních prostředků napomáhá k aktivizaci seniorů a zlepšování kvality podmínek v seniorských zařízeních NF Veselý senior realizuje druhým rokem pilotní projekt Burza vzájemné pomoci - přestaňte být sami Již šestým rokem pořádá pravidelné Čtvrtky s Veselým seniorem - nebýt sám a strávit jedno čtvrteční dopoledne mimo domov se zajímavým hostem v příjemném prostředí BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI Setkávat se, nebýt sám, poznat zajímavé lidi, navzájem se něco nového naučit, svou radou a zkušeností pomoci jinému člověku, který řeší obdobný problém, zapojit se jako účastník, nebo spolutvůrce do nejrůznějších aktivit, které Burza nabízí to je poslání projektu. Prostřednictvím bezplatného inzertního systému se může kdokoliv zapojit a pomoci druhému, případně navázat přátelství. Burza vzájemné pomoci je projekt mezigenerační, takže se může zapojit prakticky každý. Vítáme pomoc dobrovolníků z řad školáků, studentů i těch, kteří dosahují tzv. středního i vyššího věku. Všichni navzájem si mohou být užiteční bez rozdílu věku i pohlaví. Klubovna na Praze 2 poskytuje zázemí pro nové přátelství i sociální začlenění. Senioři mohou plnit například roli společnice či společníka při návštěvě výstavy, procházce, doučování atd. Junioři se naopak účastní netradičních hodin anglického jazyka či PC výuky.

19 Výběr aktivit Patchworkové práce Esperanto s humorem Cestovatelské pondělky Fotokroužek s profesionální fotografkou Neformální výuka anglického jazyka Cestovatelské pondělky Den pro hosta

20

21

22

23 FOTOGRAFIE, KTERÉ NIKDY NESTÁRNOU Veselý senior + Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Putovní výstava s průvodními přednáškami ve vybraných regionech České republiky se uskutečnila ve spolupráci s Veselým seniorem, s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a zastoupením Evropské komise v ČR a dalšími organizacemi. Nadační fond poskytl velkoplošné fotografie z projektu V objektivu senior, které již v roce 2007 vzbudily velkou pozornost veřejnosti a médií. Náklady na realizaci výstavy hradila Evropská komise v ČR Autor fotografií: Roman Sluka Extravagance ve stáří, proč, ne?

24 Senioři si hrají Stáří může být veselé

25 SOUTĚŽ SENIOR CENTRUM ROKU 2012 NOVÝ CELOREPUBLIKOVÝ PROJEKT NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR s DMS kampaní na podporu seniorským zařízením. Veselý senior pomáhá seniorům, pomozte i Vy! PROJEKT SENIOR CENTRUM ROKU 2012 má speciální webový portál Cílem soutěže je zmapovat úroveň služeb i aktivit jednotlivých zařízení a organizací a jejich přístup ke klientům. Prostřednictvím přihlášek pro zařízení, klienty a veřejnost porovnat kvalitu, nedostatky i názory příbuzných. Projekt vybízí ke komunikaci mezi laickou a odbornou veřejností. Motivuje zařízení ke zlepšení prostředí a služeb pro seniory.

26 Přehled hospodaření za rok 2012 (viz příloha) Jménem fondu děkuji všem dárcům, partnerům, dobrovolníkům, kolegům i hercům, kteří nám pomohli realizovat akce a činnost fondu v roce 2012, který byl vyhlášen Evropskou unií - Rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Těším se na spolupráci Lenka Kopecká, předsedkyně správní rady NF VS

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007 VESELÝ SENIOR, nadační fond Sídlo: Praha 2, Vinohradská 365/10, 120 00 Identifikační číslo: 275 91 531 Správní rada: předseda správní rady: Lenka Kopecká

Více

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2012

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2012 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí Finanční

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí -

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2008 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR Nadační fond Veselý senior a společnost FOXMARTS a.s. společně s partnery vyhlašují v roce 2014 2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz Pořadatelé

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2012 OBSAH Představení organizace 1 Klíčové aktivity a výstupy roku 2012 2 LOGOMANUÁL Představení organizace Národní dobrovolnické centrum

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací Kolektiv autorů PŘÍPADOVÉ STUDIE PROJEKTŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍCH INOVACÍ Kolektiv autorů Vydal Ústav sociálních inovací Brno

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více