Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled na rok Finanční zpráva 7. Poděkování 8. Fotografie 1. Základní údaje Název: Mateřské centrum Na zámečku Adresa: Husovo náměstí 1201, Nové Město nad Metují Právní forma: Občanské sdružení IČO: DIČ: CZ Statutární zástupce: Bc. Andrea Bartoňová - Dobenínová Datum založení: 24. září 2004 Zahájení provozu: 27. ledna 2005 Počet členů: 15 Logo: Stránka: 1 Stránek:1

2 Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. Helen Keller Poslání a cíle mateřského centra Mateřské centrum je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podpora rodičů (v současné době zejména matek) na rodičovské dovolené. Je příležitostí pro novou seberealizaci matek na mateřské dovolené, protože ty se odchodem z práce a péčí o děti mohou přechodně ocitnout v určité izolaci, k níž přispívá i společenské klima. Je to místo, kde se maminky s malými dětmi mohou scházet, aniž by se od nich odloučily. Dává možnost vyjít z osamělosti domova. Maminky zde mohou najít společenství založené na principech dobrovolnosti a svépomoci. Matky se v centru mohou zúčastňovat různých programů, či se samy aktivně podílet na jejich vytváření. Mohou zde uplatnit své znalosti a dovednosti, realizovat se. To pomáhá v udržení profesní orientace a v posílení sebevědomí. Matka se potom může cítit vyrovnaná a může vytvářet pevné zázemí pro svou rodinu. Matky jsou povzbuzovány ve svých rolích manželek a matek, což považujeme v dnešní době konzumní společnosti za obzvláště důležité. Mohou být ubezpečeny, že jejich oběť pro rodinu má smysl a hodnotu. Je dlouhodobou investicí do budoucnosti. Dětem poskytuje mateřské centrum možnost pohrát si s jinými dětmi za přítomnosti maminky. Je pro ně i vytvářen program na základě dovedností a schopností matek. Učí se navazovat kontakty s ostatními dětmi a komunikovat mezi sebou. Mateřské centrum je místo, kde jsou děti vítány a vidí zde svoji matku v jiné roli než v domácnosti. Všichni se zde učíme toleranci, solidaritě, ohleduplnosti. Setkání mají neformální charakter a maminky i děti zde mohou nalézt nové přátele. Všechna zmíněná hlediska směřují k posílení dobře fungující rodiny. Stránka: 2 Stránek:2

3 2. Charakteristika činnosti Hlavním cílem občanského sdružení v kalendářním roce 2007 byla i nadále pomoc při setkávání rodičů a dětí a rozvoj jejich společného volného času, pořádání zájmových, oddechových a výchovných akcí pro rodiče a děti, pořádání exkurzí a výletů i společných návštěv kulturních zařízení. Mateřské centrum sdružuje stejně orientovanou skupinu lidí (především rodiče na mateřské a rodičovské dovolené) k činnostem, které pomáhají změnit jejich společenskou izolaci, rozvíjí jejich schopnost komunikace, podporuje zdravý vývoj dětí v kolektivu a umožňuje rozvoj dovedností nenásilnou a hravou formou. Sdružení rozšiřuje nabídku smysluplných akcí pro nejmladší a předškolní děti. V roce 2007 MC požádalo Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení sociální o udělení sociálně právní ochrany dětí a toto bylo uděleno pod č.j.17335/sv/2007 v rozsahu: Poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 3. Činnost v průběhu roku a) Pravidelná MC nabízí své služby tři dny v týdnu od 9.00 do hod a na každý tento den je připravován program. Úterý je zaměřeno pro nejmenší děti, programem je Vařeníčko příprava svačinky. Středa je zasvěcena Šikulkám děti pod dohledem a za pomoci rodičů vytvářejí jednoduché výrobky různých barev, tvarů, velikostí a ze široké škály materiálů. Ve čtvrtek na děti čeká Cvičení a zpívání pohyb formou hrátek, písniček říkadel, cvičení jógy pro děti. Od září 2007 byl provoz herny rozšířen o 3 odpoledne a to v úterý a čtvrtek od hodin a ve středu od hodin. V říjnu 2007 začal fungovat Dramatický kroužek pro nejmenší. Úterní odpoledne je zaměřeno na výtvarné činnosti, ve středu je volné hraní v herně a možnost krátkodobého pohlídání dětí služební maminkou. Od října 2007 se zavedlo tzv. Pondělí pro těhulky s pravidelnou přednáškou týkající se těhotenství, porodu, šestinedělí a péče o novorozence. Již od počátku provozu vybavené herny (hračky pro děti odpovídající věku, cvičební a hudební pomůcky, místo pro společné vytváření, kuchyňka pro přípravu a ohřev jídla, zázemí pro občerstvení rodičů, osobní počítač s připojením na internet atd.) se těší velké návštěvnosti rodičů s dětmi. Denně do herny MC dochází průměrně 15 maminek a cca 20 dětí. Provoz MC zajišťují členky občanského sdružení pravidelnými službami s nadšením a převážně bez nároku na odměnu. Na podzim roku 2007 jsme získali finanční prostředky na výplatu mzdy formou Dohody o provedení práce od KÚ Královéhradeckého kraje sociálního odboru. Nadále se velmi úspěšně organizovaly návštěvy solné jeskyně Galos v blízké polské Kudowe Zdroj, v květnu 2007 jsme začali navštěvovat solnou jeskyni ve Vamberku. Probíhalo pravidelné čtvrteční cvičení maminek. V době letních prázdnin se již v minulém období osvědčil částečný provoz 1x týdně s doplňujícími akcemi. b) Mimořádné akce V roce 2006 proběhly mimo pravidelnou činnost i tyto akce: Přednášky: Jak nevyhořet na mateřské, přednášející paní Vondrová, účast 25 maminek Sourozenci a sourozenecké vztahy, přednášející Čapková, účast 18 maminek Partnerské a manželské vztahy, přednášející paní Moravcová, spolupráce s Rodinnou poradnou v Náchodě, účast 19 maminek První pomoc, přednášející pan Mathauser, účast 12 maminek První pomoc popáleniny, přednášející pan Mathauser, účast 10 maminek Stránka: 3 Stránek:3

4 Přednáška o homeopatii, přednášejí pan Palenčár, účast 11 maminek Přednáška Rodinné finance, přednášející pan Nývlt, účast 10 maminek Povídání s dulou, přednášející paní Naďa Baliharová, účast 6 maminek Šátkování aneb jak nosit dítě v šátku, přednášející paní Ivana Andršová, účast 12 maminek Výlety: V červenci byl naplánován výlet na koupaliště do Třebechovic pod Orebem, výlet se kvůli počasí neuskutečnil V srpnu 2008 se uskutečnil výlet do Vrchovin, spojený s prohlídkou statku a jízdou na koních. Účast 12 maminek + děti. V srpnu 2008 byl naplánován výlet do Sedloňova spojený s prohlídkou muzea loutek, pro nezájem se neuskutečnil. V září 2007 výlet okolím novoměstska Cesta za pokladem, účast 12 maminek, 27 dětí Akce pro děti: Dětský den v zámeckém příkopu - Den dětí účast 55 dětí, Vánoční těšení - besídka účast - 76 dětí, Pohádková cesta zámkem velikonoční akce - účast 120 dětí, Karneval na zámečku, účast 49 dětí. V březnu, květnu a v září se uskutečnilo promítání pohádek pro děti v novoměstském kině. Účast na každé akci 15 dětí + maminky. V červnu 2007 se uskutečnil výlet do Divadla Drak v Hradci Králové na divadelní představení Všechno lítá, co peří má. Účast Akce pro rodiče Pokračovala spolupráce s občanským sdružení Centrum Vida na výtvarných dopoledních pro maminky. V květnu 2007 proběhl týden nazvaný Týden pro maminky, kde ve spolupráci s kosmetickými firmami a se Střední školou v Novém Městě nad Metují, byly pro maminky, které navštívily v tomto týdnu, připraveny drobné dárky k příležitosti Dne matek. Akce pro celou rodinu V červnu 2007 se uskutečnila víkendová akce nazvaná Spinkáme pod stanem. Účast 13 rodin. Další akce: 9. února 2007 centrum uspořádalo regionální setkání mateřských center z královéhradeckého kraje. Toto setkání bylo volební volila se zástupkyně za královéhradecký kraj do Republikové Dozorové Rady. V červnu se MC zapojilo do 2. spolkového dne organizovaného Městským úřadem NM, kde prezentovalo svoji činnost s ukázkami výtvarných činností se MC zapojilo do organizace Dětského Silvestra spolupráce s MÚ Nové Město nad Metují. 4. Spolupráce Pokračovala spolupráce se Střední školou sociální z Náchoda. Studenti této školy vykonávali v herně MC praxi v rozsahu: Do červena x za 14 dní ve středu, 6 hodin Od října 2007 každou středu, 6 hodin Byla navázána spolupráce se Střední školou v Novém městě nad Metují. Studenti této školy připravili drobné dárky na Týden pro maminky, v prosinci 2007 spolupracovali na přípravě akce Mikuláš na zámečku. 1x za 14 dní vykonávají studenti oboru Pečovatelské práce praxi v herně MC, ve středu a ve čtvrtek v rozsahu 6 hodin. Navázána spolupráce s DDM Stonožka Nové Město nad Metují kurzy práce na PC pro maminky spojené s hlídáním dětí. Navázána spolupráce se ZŠ Malecí z Nového Města nad Metují. Žáci této školy, hlavně ze školní družiny, připravily pro děti a rodiče dvě zábavná dopoledne jedno v červnu, druhé v listopadu. Spolupracovali na programu akce Mikuláš na zámečku. Studenti SPŠ Nové Město nad Metují spolupracovali na organizaci akce Dětský den v zámeckém příkopu. Stránka: 4 Stránek:4

5 5. Výhled na rok 2008 Zvýšení návštěvnosti herny MC. Zaměstnat na 0,5 úvazku pracovnici MC Získání dotace od MPSV, KÚ Rozšířit členskou základnu. Konání mimořádných akcí pro děti: Karneval na zámečku Velikonoce Pohádková cesta zámkem Spinkáme pod stanem Den dětí Vánoční besídka Konání mimořádných akcí pro rodiče Pokračovat ve spolupráci na akcích s městským úřadem Pokračovat ve spolupráci s občanským sdružením CENTRUM VIDA Navázat spolupráci s mateřskými centry v okolí Pokračovat a rozšířit nabídku besed a přednášek pro maminky zdravotní témata, společenská a pod (dle zájmu maminek) Pokračování ve spolupráci s dalšími místními občanskými sdruženími a zařízeními sociálních služeb, základními školami, společné akce s mateřskými školkami 6. Finanční zpráva Hospodaření v roce 2007 V roce 2007 získalo mateřské centrum opět dotace na základě žádosti o poskytnutí finanční podpory z drobného programu KHK ve výši Kč ,- na akce pro děti a mládež ve volném čase a ,- Kč na provoz mateřského centra.. Dále pak MC získalo dotaci od KÚ odboru sociálního ve výši ,- Kč na provoz MC. Dotace byly využity v plné výši a řádně vyúčtovány Krajskému úřadu v Hradci Králové v měsíci lednu Dále sdružení obdrželo dotaci od Městského řadu v Novém Městě nad Metují ve výši Kč 18500,-, jež využilo na nákup nové PC soupravy s tiskárnou a 1000,- Kč, které využilo na nákup hraček. Neúspěšně jsme v roce 2007 žádali o dotaci od MPSV, odbor rodinné politiky. Celkové náklady Celkové výnosy Hospodářský výsledek ,50 Kč ,55 Kč 7.845,05 Kč Výnosy: Náklady: Tržby z prodeje služeb ,00 Kč Spotřeba materiálu ,00 Kč Úroky 3,55 Kč Spotřeba energie ,70 Kč Jiné ostatní výnosy 436,00 Kč Náklady na reprezentaci 379,50 Kč Přijaté dary ,00 Kč Ostatní služby ,30 Kč Členské příspěvky 4935,00 Kč Ostatní daně a poplatky 30,00 Kč Provozní dotace MÚ ,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Provozní dotace KÚ ,00 Kč Ostatní fin. náklady 1 190,00 Kč Cestovné 934,00 Kč Kč ,50 Kč Stránka: 5 Stránek:5

6 7. Poděkování Chceme touto cestou poděkovat všem našim sponzorům a příznivcům: Majitel zámku Josef Bartoň-Dobenín- poskytování prostor herny a galerie a přilehlých místností Krajský úřad Královéhradeckého kraje Město Nové Město nad Metují Potraviny Verner s. r. o. DETECHA v. ch. d. Hračky-sport Jaroslav Šimek Hračkářství Adélka Lékárna PharmDr. I. Kriegelová Pivovar Náchod a. s. Pekárny a Cukrárny Náchod a. s. Ovoce-zelenina Václav Maršík Náchod Burkhoft káva s. r. o. Praha Kosek elektro Nové Město nad Metují Ing. Zbyněk Bahník - ZBA Podlahářské centrum Koberce Hylena s. r. o. Kalužný a Zelený Truhlářství Náchod Truhlářství Mencl Polygrafický závod Losenický Knihkupectví Horová a Maur Náchod Městská knihovna Nové Město nad Metují Hezké nezbytnosti M. Klučka Luboš Čáp ELEKTRO Cukrárna Kamila Nové Město nad Metují CANTO s. r. o. Hradec Králové DANONE a.s. Praha Bohemia Milk a. s. Opočno Hartmann Rico a. s. provozovna Chvalkovice v Čechách Tomáš Pecen tvorba a správa www stránek Miroslav Řehák 8. Fotografie Karneval na zámečku, 21. února 2007 Stránka: 6 Stránek:6

7 Pohádková cesta zámkem, 5. dubna 2007 Oslava Dne dětí, 29. května 2007 Zábavné dopoledne v ZŠ Malecí, 20. června 2007 Stránka: 7 Stránek:7

8 Den spolků, závod kočárků tatínci, 24.června 2007 Den spolků, závod kočárků děti, 24. června 2008 Spinkáme pod stanem, června 2007 Stránka: 8 Stránek:8

9 Spinkáme pod stanem, června 2007 Výlet do Vrchovin, 8. srpna 2007 Mikuláš na zámečku, 5. prosince 2008 Stránka: 9 Stránek:9

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva Nové Město nad Metují 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Kulturní a mateřské centrum Barrandov OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER 3 NAŠE HSTORE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ... 5-7 NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM...9-11 SEZÓNNÍ AKCE...12-14

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 člen Sítě MC v ČR www.materska-centra.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 25 Tel.: 732 249 15, 68 459 559 www.mc.dobris.net mc.dobrisek@tiscali.cz Obsah Úvodní slovo.....str.3 Kdo jsme a co nabízíme?... str.4 Historie

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Mateřské centrum Parníček

Mateřské centrum Parníček Mateřské centrum Parníček Lysá nad Labem Zřizovatel: Občanské sdružení Pro dětský úsměv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVOD Občanské sdružení Pro dětský úsměv, jehož hlavní činností je provoz Mateřského centra Parníček

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013 MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK Výroční zpráva 2013 Slovo úvodem Rok 1013 byl pro MC Krteček významný - v září jsme oslavili kulaté 10. narozeniny; náročný - museli jsme se přestěhovat do nových, výrazně menších

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více