Josef Cardijn. Život pro dělnickou mládež. Proroci a předchůdci, Victor Conzemius, str

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Cardijn. Život pro dělnickou mládež. Proroci a předchůdci, Victor Conzemius, str 223-235"

Transkript

1 Josef Cardijn Život pro dělnickou mládež Proroci a předchůdci, Victor Conzemius, str Asi bude vždycky jakýmsi podivným právem mladé generace, že poklepe svým předchůdcům na rameno a řekne: tady jste se mýlili, měli jste jít jinudy, my vaší cestou nepůjdeme. Nemusí to být opovážlivost a samolibé chytráctví mladých, nýbrž předpoklad toho, aby se věci a poměry měnily, aby nastupující generace mohla začít tam, kde starší přestala. Nepřijatelnými se podobné názory stávají pouze tehdy, když se absolutizují a tvrdí, že dnešní poznatky mohly být dostupné i dříve a že pouze omezenost starších zabránila, aby se uplatnily. Tím se z průkopníků včerejška dělají tupí diletanti. Taková školometská nadutost je nejen nespravedlivá, ale je i sebeklamem. Dnešní generace stojí na ramenou generace předchozí a bez angažovanosti staré by nebyla práce mladých vůbec možná: předpokládá ve svých výchozích bodech i omyly a chyby starších. Roku 1967 zemřel Josef Cardijn, zakladatel mezinárodního hnutí křesťanské dělnické mládeže. Je snad on, za života označovaný za socialistu a politického levičáka, dnes natolik překonaný, že je třeba se omlouvat, chceme-li o něm hovořit? Jistě ne, ale ve věku teologie revoluce neodpovídá běžnému klišé politických teologů, jež se stalo omalovánkou přehorlivých producentů nových mýtů. Cardijn vybudoval na konfesijním základě internacionálu dělnické mládeže, která má dnes přes 4 miliony členů v 80 zemích. Je to zcela jistě gigantické dílo - to se uznává i dnes - ale její dynamika je zaměřena na překonané vzory. Cardijnova osobnost zcela protiřečí moderní šabloně rebela v kněžském šatě: Cardijn nikdy nerebeloval proti oficiální církvi, i když dokázal prosazovat své myšlenky jen v únavné drobné válce proti nevraživosti duchovenstva a odmítání ze strany politického katolicismu. Až do konce života zůstal nepohodlným, ale poslušným synem své církve. Je to člověk včerejška, s nímž se dnes dá sotva co podniknout? Kdo by chtěl měřit jeho osobnost pouze loktem právě dnes módních dogmat, tomu Cardijn mnoho neřekne a neukáže své historické dílo: posílení sebevědomí dělnické mládeže a zcitlivění širokých kruhů veřejnosti ve všech zemích pro problémy třetího světa. Josef Cardijn se narodil roku 1882 v Schaerbecku, bruselském předměstí. Jeho rodiče posluhovali a dělali domovníky u jedné bohaté rodiny. Otec se nikdy nenaučil číst, ani psát. Rodina zakrátko přesídlila do domovské obce Hal, pohodlného brabantského městečka, zasaženého rozvojem průmyslu. Josefovy první vzpomínky jsou poznamenány vlivem průmyslu na lidi, kteří časně ráno pospíchali do papíren, sléváren a textilek. Nechvalně známé byly hlavně přádelny hedvábí, kde výpary éteru stoupaly pracujícím do hlavy a působily obluzení především u dělnic, jež ztrácely jakoukoliv lidskou důstojnost. Ještě když se ukládal do postele, slyšel na ulici klapot jejich dřeváků; mezi nimi byly i děti jeho věku, které si vytíraly z očí spánek: do práce je vlekli starší sourozenci a rodiče. Byl to malý zázrak, že Josef byl ušetřen osudu svých vrstevníků. Hospodářská situace rodiny se přestěhováním zrovna nezlepšila. Otec se nešikovně a bez úspěchu snažil uživit jako hokynář, matka si otevřela malý výčep. Ale snad právě zde, v houževnatém odporu rodičů proti zapřažení do továrenské dřiny byl už náznak toho, že i malý Josef půjde vlastní cestou. Chtěl být knězem a tato touha nalezla plné pochopení u rodičů, kteří zdědili neporušenou vlámskou selskou zbožnost. Chlapci nechybělo intelektuální nadání; to se projevovalo už v dychtivé četbě - otci nepochopitelné. Oblíbenými autory chlapce byli Henri Conscience, Guido Gezelle a Jules Verne; později k nim přibyli Victor Hugo, Lamennais a Emil Verhaeren a klasikové anglické,

2 německé a ruské literatury. V malém semináři v Mechelen, kde absolvoval gymnázium, se stal knihovníkem a získal pověst nadějné ho literáta. Jeho horlivost však neplatila literatuře, nýbrž člověku. Dostavil se zážitek, který jej traumatizoval a pohnul k tornu, aby se upsal sociální práci. O Leninovi se říká, že ho smrt staršího bratra přivedla na myšlenku uskutečnit jeho sociálně revoluční odkaz. Na počátku Cardijnova sociálního uvědomění stojí rovněž subjektivní zkušenost a slib. Když se vrátil domů z internátu, zjistil, že si už nemůže rozumět s bývalými spolužáky a kamarády. Žili v odlišných světech, nehovořili stejnou řečí. Předčasná práce v továrně narušila jejich osobní rozvoj a pracovní podmínky pokazily jejich lidství. Cardijn si to uvědomil neobyčejně ostře. Bylo to, jako by mu vrazili do prsou nůž - jak často později přiznával. A když ležel na smrtelné posteli otec, který strávil veškeré síly, aby synovi umožnil studium, složil jednadvacetiletý Josef slib, že zasvětí svůj život dělnické mládeži. Obtíže se vynořily právě tam, kde by je člověk nejméně očekával. Jeff byl nejen primus třídy, ale byl i nezávislá osobnost. Vedl diskusní skupiny, dával do oběhu mezi studenty moderní exegetickou literaturu a získával je pro časopis Sillon, vydávaný Markem Sangnierem, který se zasazoval pro spojení církve s moderní demokracií. Rektor semináře na to hleděl s nelibostí a radil studentovi, aby se poohlédl po jiném povolání, když tak málo odpovídá představě, kterou mají v ústavě o hodném seminaristovi. Jeff se však výtkami představeného nedal odradit a malomyslné, donašečské klima doby modernismu jej nepřipravilo o jistotu správné volby povolání. Když byl roku 1906 vysvěcen na kněze, obrátil se s naléhavou prosbou na svého biskupa, kardinála Merciera, aby se směl zapsat v Lovani na Institut politických a sociálních věd místo na filozofický ústav, jak si biskup přál. V Lovani zůstal pouze rok, ale stačilo to k tomu, aby získal licenciát a aby se důvěrně seznámil se základními sociálními a hospodářskými problémy. Pak jej poslali do biskupského gymnázia učit francouzštinu a staré jazyky. Bude opotřebován ve mlýně církevní instituční činorodosti, bude se muset vzdát svých plánů? Není pochyb, že by ani zde nezůstaly ležet ladem jeho vlohy a sociální étos. I z této doby dokázal mnoho vytěžit. Využil velké prázdniny, které mu škola dopřávala, aby se ohlížel všude, kde se křesťané ujali iniciativy k řešení dělnické otázky: v Německu, v Holandsku, v Anglii i ve Francii. Navázal spojení s průkopníky křesťanského dělnického hnutí: navštívil Carla Sonnenscheina v Berlíně; zakladatele skautingu Badena-Powella, socialistické odborové vůdce a sociální střediska církví v Anglii; průmyslníka Léona Harmela ve Val-Du-Bois; Marka Sangniera a vedoucí spolupracovníky časopisu Sillon. Především však navazoval kontakty s dělníky papíren a textilek v okolí. Zůstal tak v těsném styku se skutečností a nezapomněl řeč dělníků. Roku 1912 se Cardijn stává kaplanem v bruselském předměstí Laeken. Má tady pod nohama velkoměstskou dlažbu, ale k uskutečnění vlastních idejí uplyne ještě mnoho let. Pro tohoto duchovního je nezbytností navštěvovat domácnosti a starat se o konkrétní nouzi lidí. Není pod jeho úroveň vyplňovat žádosti pro nemocenské a penzijní pojišťovny a poradit drobným lidem v jejich problémech s majiteli doma a zaměstnavateli. Vedle četných farních sdružení vzniká nová iniciativa: studijní kroužek. Prvními účastníky jsou dívky: učnice, kancelářské síly a dělnice. Některé z nich se musí nejdříve učit psát, aby mohly vést své účetnictví. Cardijn chce, aby se všichni účastnili aktivně a vzdělávali se ve společné diskusi. Studijní kroužek není třída s učitelem a žáky, ani shromáždění s přednášejícím a posluchači. Studijní kroužek se musí stát pracovním družstvem, do něhož všichni účastníci vnášejí své pozorování, představy, úsudky, ale především horlivost a nadšení. Účastnit se jako nezúčastněný divák znamená předem být přítěží. Kdo má pro sociální dění otevřené oči a uši, ten pozoruje, konstatuje a reflektuje. A plody těchto pozorování, zkušeností a úvah vytvářejí to, co nazývám osobním věděním, které je daleko bohatší než knižní vědomosti nebo než to, co víme z doslechu.

3 Tento osobní proces přivlastňování však nemá zůstat stát na úrovni nezávazného povídání, nýbrž má vyústit do utváření života a společných akcí. Cardijn shrnul svou metodu do hesla: vidět, soudit, jednat. Ze sebe samých, z osobní reflexe mají laici měnit svůj život a své pracovní prostředí a pro tento společný cíl mají aktivizovat své spolupracovníky. Uprostřed první světové války dostává pětatřicetiletý Cardijn ke svému kaplanskému působení navíc péči o vedení všech církevních sdružení v Bruselu. Doba není příznivá pro velké plány, ale právě teď vystupuje Cardijn poprvé do zorného pole veřejnosti. Za přítomnosti kardinála Merciera má v bruselské katedrále kázání, v němž odsuzuje přepadení Belgie Německem a označuje postoj Belgičanů kolaborujících s okupanty jako prostituci. To však není dost: za několik týdnů předává jménem 130 tisíc křesťanských odborářů okupačním úřadům protestní petici proti zavlékání belgických dělníků do Německa. Kopie petice jdou k papeži a neutrálním mocnostem. Tato politická akce vynese Cardijnovi sedm měsíců vězení. Po propuštění si znovu zahrává s ohněm: začleňuje se do výzvědné skupiny ve prospěch Spojenců. Jde po druhé do vězení, tentokrát na deset let nucených prací: svobodu mu přinese uzavření příměří. Ve vězeňské cele nečetl pečlivě pouze bibli, ale i spisy Marxovy, včetně Kapitálu. I v samovazbě ho pronásleduje starost o mladé dělníky. Vidí obrovské problémy přicházející doby a píše si do deníku: První polovina 20. století uvidí vznik nového světa. Nedojde k tomu bez revolucí, bojů a roztržek. Nashromáždilo se příliš mnoho spravedlivého hněvu, příliš utrpení, spáchalo se mnoho bezpráví, dopustili jsme se mnoha chyb, než aby se nový světový řád mohl vyvíjet v klidné bezstarostnosti. Pokud jde o něho, chce přispívat k pokojnému řešení dělnické otázky. Tím se však dostává do konfliktu s vlastním táborem. Mladí politikové katolické strany vybudovali v Bruselu sociální centrum s družstvem, s odbory a s vlastním časopisem. Je to dílo pro dělníky, nikoli však dílo dělníků. Cardijn chce tuto organizaci přebudovat a dát ji do odpovědnosti dělníkům. Jeho koncepce však vede k roztržce s paternalistickými názory pánů z výboru a tak se Cardijn s přáteli z odborů vystěhuje z domu, který byl dosud jejich domovem: dělníci mají být svobodní a nežít pod poručníkováním pánů a podnikatelů a katolické honorace. V této věci je Cardijn neústupný: odbory mladých dělníků mají zůstat věcí mladých a nemají se stát nějakým farním klubem mezi jinými. Čím víc se Cardijnovy ideje vyjasňují, tím větší jsou i obtíže. Roku 1920 dostává tuberkulózu, kterou pak musí léčit na Cóte d Azur. Sotvaže se uzdraví, vrhá se do boje za svůj projekt autonomní dělnické mládeže. Naráží však na zdi odmítavé lhostejnosti a na ostnaté dráty opatrné zdrženlivosti ve vlastním táboře. Většina majetných katolíků nechce nic vědět o své sociální odpovědnosti. Tolerují sice socialistické odbory, odmítají však křesťanské dělnické hnutí: považují odborové svazy křesťanských dělníků za neslučitelné s věcí křesťanství. Sami biskupové se obávají sklouznutí do sociálně revoluční agitace a nesmějí si to příliš rozházet s vlivnými pány z průmyslu a bank, na jejichž příspěvky jsou odkázány četné církevní pomocné programy. Reakce socialistů je nepřátelská, heslo zní: Buď rudí, nebo hladoví. Chtějí mít monopol na zastupování dělnictva a podezírají Cardijna, že jim odlákává dorost. Vyčítají, že se zdobí cizím peřím: Kde jste byli vy, křesťané, když roku 1885 neuměly tři čtvrtiny belgických dělníků číst ani psát? Nejsilnější odpor je však ze strany Katolické akce a farností. Říkají, že svaz, o nějž se Cardijn snaží, přinese do farností třídní boj, zničí jednotu a vůbec trhá mystické tělo Kristovo. Cardijn a jeho přátelé však odolali odporu sdružené fronty protivníků. V únoru roku 1925 dochází v Bruselu k založení JOC (Jeunesse Ouvriére Catholique - Katolické dělnické mládeže), s ženskou a mužskou větví a podle tradic země s organizací valonskou a vlámskou. V té době bylo v zemi přes 600 tisíc mladých dělníků a zaměstnanců mezi 15 a 21 lety. Na ně se chce nová organizace orientovat a pomáhat jim řešit problémy. Své úkoly si mají řešit

4 sami: v jednotlivých kroužcích má duchovní pouze poradní a koordinační funkci. Všechna moc patří laickým radám - tak to platí u Cardijna. Neúnavně zdůrazňuje božské povolání a poslání vlastní dělníkovi v jeho prostředí. Nejde o mobilizaci dělníka pro církev, nýbrž o emancipaci vlastní třídy s odvoláním na nábožensko-mravní síly svého života. Prvním cílem není proměna světa a jeho struktur, nýbrž proměna osobnosti; uvědomění křesťanského úkolu vzhledem k proměnám a přetváření prostředí - to byla Cardijnova priorita. Nelze přehlédnout příbuznost s Kolpingem, který se však orientoval na tovaryše a řemeslníky, neboť ještě neznal masy moderní pracující mládeže. Oba nedůvěřovali čistě teoretickým projektům, oba odmítali paternalismus a schvalovali primát člověka, vlastní odpovědnost, a navzdory všemu zařazení do církevního rámce. Neodváděl Cardijn mladé dělníky od tvrdé skutečnosti třídního boje; nezastíral ji právě tam, kde by bylo na místě nemilosrdné pranýřování kapitalistického vykořisťování? Jeho dělnická mládež jistě nebyla nástrojem ostrého třídního boje. Stála pouze v předpolí odborářské agitace, i když se už od počátku zasazovala za změnu poměrů. Uvažme jen, že se hnutí orientovalo výlučně na mladé lidi - do 21 až 23 let. Zde vyrůstali budoucí dělničtí a odborářští vůdcové, kteří jednou, na základě zkušeností svých místních akcí a především díky vzdělávacímu a politickému školení, budou moci převzít větší úkoly. Navíc se organizace nemohla spokojit s budováním sebe jako samoúčelem, nýbrž chtěla poznávat a měnit sociální skutečnost. Sem patřily dotazníkové akce o pracovních podmínkách, informační kampaň, zřizování klubů a sociálních středisek, agitace za bezpečnost při práci a za omezení pracovní doby. Nejrevolučnější počin JOC však leží v církevně náboženské oblasti, odkud přišly vlastní podněty hnutí. Poprvé se hovořilo k početně nejsilnější skupině v církvi jako k celku a byla mobilizována na základě milosti křtu k vlastnímu úkolu ve světě. Kardinál Suenens pozdě ji řekl o Cardijnovi, že byl tím katolickým knězem nové doby, který nejintenzivněji věřil v obecné kněžství laiků. Kardinálův bonmot zasahuje jádro věci. Tento kněz nechtěl získat laika pro určitou věc, nýbrž mu dopřál, aby ze sebe sama utvářel křesťanský humanismus dělníka. Předpokladem členství nebylo praktikování církevního života. Cardijn mnohé šokoval tím, že přijímal svobodné matky a lidi nábožensky mimostojící. Šlo mu o to, aby z myšlenky samostatnosti dělnické mládeže vyrostla spiritualita práce. Jeho plán málem v poslední chvíli ztroskotal na nepochopení církevních hodnostářů. Stárnoucí kardinál Mercier si nechal namluvit, že Cardijnova koncepce je na škodu jednotě katolické mládeže Belgie, a prohlásil, že předloží záležitost rozhodnutí Pia XI. Byla to značná odvaha, když vzpomeneme jak v roce 1831 tři známí poutníci do Říma - Lamennais, Lacordaire a Montalembert - svěřili nezkušeně osud svých myšlenek do rukou Svatého Otce a vrátili se domů s odsouzením. Avšak Pius XI. nebyl Řehoř XVI. Belgickému knězi prý řekl: Konečně někdo, kdo mi hovoří o masách. Schválil jeho koncepci specializované Katolické akce a povzbudil jej k další práci. Nyní měl Cardijn zelenou pro své plány. Bylo mu čtyřicet pět let. Následovalo vítězné tažení jeho myšlenky. Zní to trochu triumfalisticky a kongresy katolické dělnické mládeže často skutečně vypadaly jako přehlídka katolických funkcionářů. Při oslavě desátého výročí hnutí se na bruselském fotbalovém stadionu sešlo 85 tisíc mladých dělníků - nejen z Belgie, ale z celé Evropy, z Kanady, Kolumbie, Madagaskaru a Konga. Nejsilněji se však hnutí uchytilo ve Francii. Roku 1927 se Cardijn seznámil s mladým kaplanem z komunistického Clichy, který se věnoval dělnické mládeži ve své zemi. V roce 1937 měla francouzská křesťanská mládež už 65 tisíc členů Náklad obou vydání časopisu činil 450 tisíc výtisků tisíc pro chlapce a 180 tisíc pro dívky. Co však může znamenat masové katolické hnutí ve století, kdy v Německu pracovala Hitlerjugend a v Itálii Balilla (a na Východě Komsomol a Pionýr)? Co znamenala JOC pro tehdejší katolickou dělnickou mládež, o tom se můžeme dočíst u Maxence van der Meersche.

5 Jedné z postav své knihy Rybář lidí vkládá do úst následující slova: Z našeho života, který před sebou neměl jinou perspektivu než nekonečnou cestu bídy, udělala JOC nádherné dobrodružství. Nám, vyděděncům odpadu společnosti, postavila před oči nesrovnatelný cíl: dát v sobě znovu vstát prvním Kristovým učedníkům. Rovněž od van der Meersche pochází líčení, ukazující Cardijna v celé jeho dynamice: Po celý život nezapomenu zvláštní siluetu tohoto malého kněze, který se náhle objevil na pódiu, chodil sem a tam, křičel, mával rukama, rozhazoval jimi a chytal se prázdného prostoru; hubeného, drobného, těžce oddychujícího, vyrážejícího neúplné věty, téměř komického ve svém nadšení, který z počátku dráždí k chichotu několik mladých dívek okolo nás, ale pak uchvacuje lidi svým entuziasmem, nadšením, upřímností, rozhořčením, hněvem i něžností; strhuje a dotýká se jejich nejvnitřnějšího nitra. Stojí zde člověk, který se upsal až do poslední kapky krve věci bezprávných a vykořisťovaných, pro něž kdysi zemřel jeho Mistr. Tento kněz nám svou vášnivostí, zoufalstvím, sny a bezmeznou láskou zpřítomňoval opravdu kněze a skrze něho jsme znovu viděli a slyšeli Krista, který probouzel v lidech odpovědnost za bratry. Druhá světová válka překvapila Cardijna v Římě při přípravě mezinárodního dělnického setkání 5. září roku Setkání muselo být odřeknuto. Roku 1940 provází Cardijn belgické uprchlíky do Francie; o dva roky později musí znovu do vězení. Jeho spoluvězněm v cele je prezident belgického socialistického svazu mládeže, který v minulosti ostře napadal JOC. Cardijn zůstal dosti mladý, aby pochopil, že po válce musí být dělnická mládež zreformována a vedena k užšímu partnerství s jinými skupinami. Už dlouho ví, že s pouhým negativním antikomunismem se v dělnické otázce ničeho nedosáhne. Antisocialismus a antikomunismus nestačí k tornu, aby se dělnická třída zachránila a církvi odcizené masy se znovu navrátily. V marxismu existuje zrnko pravdy úžasné výbušné síly, které si obvykle dostatečně neuvědomujeme: Marx dal dělnické třídě úkol záchrany světa, mesiášské poslání. V tom je síla marxismu. V encyklice Divini Redemptoris, jež se zabývá komunismem, se zůstává u negativního aspektu věci. Většinou se zůstává stát v diskusi o tom, jak komunismus eliminovat. Ale o Božím povolání dělnické třídy se nemluví. Zatímco se po druhé světové válce dostává francouzská dělnická mládež do krize a organizuje se v jiných formách, zapouští Cardijnova myšlenka kořeny mimo starý kontinent. Jocisté (příslušníci JOC), kteří se jako vojáci dostali do celého světa, seznámili s ideou křesťanské dělnické mládeže i země, které ji dosud znaly nanejvýš z doslechu. Cardijn diagnostikoval zanedbávání a vykořisťování dělnické mládeže jako problém globálních rozměrů, a tak se jeho farností stává celý svět. V sedmdesáti letech začíná nová fáze jeho života: velké cesty, které jej vedou do celé Evropy a na všechny kontinenty. Až do své smrti podnikl 40 větších turné po Evropě a 24 cest do zámoří. Navštívil Ceylon, Indii, Filipíny, Japonsko, Austrálii, Nový Zéland, USA, jihoamerické republiky, Kanadu a nové africké státy (také Prahu - Do dvou zemí nesměl: do Číny a do SSSR. V dokumentech z pozůstalosti nacházíme poznámky o tom, jak velice se snažil pomocí vlivných prostředníků získat povolení ke vstupu právě do těchto zemí. Jakkoli varoval před sterilním antikomunismem, přece se neoddával konvergenčním teoriím o mírumilovném splynutí kapitalistického a marxistického společenského řádu. S marxismem jej spojovala společná starost o sociální povznesení dělníka. Neodmítal uznání skutečným úspěchům marxistů, aniž se však vzdal přesvědčení, že křesťané by všechny tyto úkoly dokázali splnit lépe. Dlouho jej zaměstnávaly komunistické obřady zasvěcení mládeže (Jugendweihe) v NDR. Domníval se, že z této metody se lze učit. Když musel říci důrazné slovo, učinil to bez ohledu na mocné tohoto světa. V katolických kruzích Brazílie vzbudil pohoršení, když řekl, že kdyby přišel Pius XII. do Jižní Ameriky, byl by asi zatčen jako komunista. V pozdější době se neostýchal připojit podpis na petici proti válce ve Vietnamu; saigonská vláda mu za to odmítla vstupní vízum.

6 Stejně jako dříve odmítal třídní boj. V padesátých letech se účastnil diskuse s belgickými průmyslníky, kteří byli ochotni slyšet stížnosti pracujících, a velmi přispěl k porozumění mezi oběma tábory. Nebylo mu proti mysli použít prostředky, které měl k dispozici od římské světové církve pro šíření svých myšlenek. Byl to člověk praxe, který se nepouštěl do teoretických ani zásadních teologických diskusí a předjímal sociální trend, který je nejvýznačnější charakteristikou moderního papežství. Pozdější historické bádání bude muset vysvětlit, do jaké míry dobré vzájemné pochopení Cardijna s vedením církve přispělo k větší odpovědnosti papežství za svět: obvyklé klišé, že Řím brzdí všechny iniciativy a bere jim rozlet zde prostě neplatí! Giovanni Battista Montini, pozdější papež Pavel VI., vyzval Cardijna, aby zásadní myšlenky JOC sestavil do brožury, kterou by bylo možno prostřednictvím nunciů zaslat všem biskupům, aby ve svých diecézích mohli rovněž zavést hnutí křesťanské dělnické mládeže. Pro papežský list Mater et magistra dal Jan XXIII. vypracovat od Cardijna průvodní dopis. Encyklika Populorum progressio Cardijna podnítila, aby předal papeži dokument o tom, že kněží mají lépe připravovat věřící na jejich odpovědnost za integrální rozvoj lidstva. Ještě v 70. a 80. letech jej trvale zaměstnávaly otázky, v jaké formě se musí JOC obnovit, aby si udržela svou pronikavou sílu; čemu se musí přiučit, aby se prosadila ve městech, a jak bude možno při pokračující interorientaci zabránit, aby hnutí neztratilo vnitřní náplň a nestalo se plytkým. Jemu samému dávalo stále nový elán lásky k člověku, čerpající z víry stále novou jistotu. V podstatě jediný problém, který ve světě existuje a který, jak se někteří domnívali, lze odsunout na okraj, ale který se dnes vzhledem k sebezničujícím možnostem a ničivým zbraním všeho druhu znovu vynořuje s nezmenšenou aktuálností, je tento: Proč existuji, proč žiji? Proč pracuji, myslím, miluji, proč jsem se narodil a proč musím zemřít? Lidstvo si dnes klade tuto první a poslední otázku. Pravou odpověď na ni může dát pouze víra. Víra, která vstupuje do života, víra, která se stává konkrétním aktem života. To je jediné mírové vítězství, které může dát světu odpověď na tyto otázky. Čím víc o tom přemýšlím, tím víc odpovědnosti cítím za svůj život a tím více jsem přesvědčen, že tato odpovědnost smrtí nekončí, nýbrž trvá věčně. Existence moje i druhých lidí a vůbec všech, kteří kdy žili, to nemůže být dílo náhody. Existuje Bůh, který objasňuje nevysvětlitelné a jemuž jsme odpovědní. (...) Miluji všechny lidi, zvláště ty nejchudší a bezprávné, lidi všech ras a všech barev pleti. Všechny bych je chtěl spojit a sjednotit ve stejné lásce, ve stejném přesvědčení a ve stejné víře. Příliš je respektuji v jejich existenci a osobní důstojnosti, než abych na ně chtěl vykonávat sebemenší morální či materiální nátlak; chtěl bych jim však jít vstříc, zasáhnout je všechny, abychom společně hledali vysvětlení našeho života, abychom uskutečnili své osudové společenství: chtěl bych jim pomoci, aby našli své štěstí. Několikrát žertem napsal, že je stár čtyřikrát dvacet let a skutečně si až do vysokého stáří uchoval citlivost a pevný zrak i sluch mladého člověka. Byl zřejmě nejprominentnějším Belgičanem, který navštívil ve vězeňské cele prvního člověka odsouzeného za odmítnutí vojenské služby a který se zasadil za přeměnu povinné vojenské služby v možnost náhradní služby civilní. Vedl rozhovory s Visser t Hooftem, generálním tajemníkem Ekumenické rady církví, aby dosáhl spolupráce velkých křesťanských svazů mládeže na mezinárodní úrovni pro společné projekty. V osmdesáti letech byl advokátem mládeže při 2. vatikánském koncilu - v letech 1961 až 1965; nejprve jako poradce a při posledním zasedání koncilu už jako kardinál s plnými právy účasti. Bylo to opožděné uznání jedné životní cesty, která - víc než jakákoliv jiná - přispěla ve 20. století k smíření církve a dělnictva. Koncil nemíní mládeži udělovat příliš mnoho otcovských rad, ale spíš jí musí dodávat odvahu k vlastní odpovědnosti. Dnešní svět se stane tím, čím jsou dnešní mladí na základě svobodného rozhodnutí vlastní vůle. (...)

7 Kéž se náš koncil stane výkřikem, který bude zapřísahat pokročilejší a bohaté národy, aby bez prodlení spojily všechny vědecké, technické, ekonomické a politické síly k řešení zneklidňujících problémů třetího světa. Budou-li však poslouchat pouze svůj egoismus (...) pak si můžeme být jisti, že tuto velikou mezinárodní nespravedlnost naší doby stihne Boží trest. Snadno můžeme Cardijnovi věřit, že se často cítil v této nesmírné zátěži jako vymačkaný citron. Že mu nebylo snadné předat vedení JOC do mladších rukou, můžeme vytušit z aktivního rytmu jeho života. A přece v roce 1965 tuto oběť přinesl. Navenek něco vyvážily pocty - vyznamenání, čestné doktoráty a čestná občanství; nadále mohl zůstat ve službách hnutí jako vyslanec dobré vůle. Nezůstal však ušetřen odloučení od všeho, co pro něj bylo tak nekonečně důležité. A toto vzdání se všeho v něm dalo dozrát poznání, které může být po mocí pro každého, kdo musí projít branou stáří. Podstatným znakem stáří je osamělost. Starý člověk žije, myslí, miluje a pracuje sám. A čím mladší zůstal duchem, srdcem a charakterem, tím osamocenější si připadá. Může se utéct ke knihám a časopisům, k rádiu a televizi. Myslím však, že by to neměl dělat. Osamělost má pro něho znamenat vroucí a osobní přítomnost: má být přítomen Bohu, Kristu, církvi, svým nejmilejším přátelům. Tato přítomnost osamělého není svévolí fantazie, nýbrž darem, který přichází z hloubi osobnosti. (...) Pro starého člověka je nejtěžší, aby nestál v cestě svému nástupci či zástupci. Ti se musejí sami učit nést odpovědnost. Rada, úsudek a zásah starého člověka, který byl dřív samostatným šéfem a mistrem, mohou snadno vypadat jako nedostatek důvěry nebo překážka. To je nejtěžší zkouška: musí se naučit ustoupit stranou a mlčet. To je pro starého člověka, který zůstal duchem a myslí mladý, největší oběť. Není však pro něho snadné tuto oběť přinést, neboť se cele oddal svému dílu a lpí na něm všemi vlákny své bytosti. Ti, kdo mu stojí nejblíže, tím nesmějí trpět. Předpokládá to velkou lásku a mimořádný jemnocit, zvláště tehdy, když si starý člověk myslí, že jeho dílo pod novým vedením upadá nebo ztrácí na významu. V naší době rychlých a mnohdy radikálních změn mravů a názorů se ony zdají jako nejpovážlivější. Avšak starý člověk, který zmoudřel,je musí přijmout, a to s radostí. Jestliže se před ním utajují rozhodnutí, která považuje za nesprávná či politováníhodná, jestliže se s ním nikdo neradí,jestli jej zanedbávají, nemá se vzpírat nebo si stěžovat. Láska starého člověka, který zůstal mladý, si musí svou mladost uchovat a rozmnožovat ji. Je to trvalý proces učení. Nespravedlnost, kterou člověk utrpí, se může stát smírem a vždycky je požehnáním. Připomíná starému člověku nespravedlnosti kterých se sám dopustil vůči starším, když byl mladý a netrpělivý. Kolik důvodů člověk má k modlitbě, aby si vyprošoval sílu a odvahu, a ve stáří to může dělat lépe než v mládí. Čím déle život trvá, tím by měl být statečnější. Život starého člověka by měl být vzestupem a to jak ve zdraví všedního dne, tak i v nemoci, v agonii a ve smrti. To však dokáže pouze láska. Jan XXIII. nám zde dal velkolepý příklad. Je to také jediný způsob, jak zůstat mladý po celou věčnost. Peklo je stářím bez naděje. U Boha je zaslíbení věčné mladosti. Smrt srazila Cardijna jako starý strom. 24. června roku 1967 jej po krátkém pobytu na lůžku vytrhlo selhání ledvin z neúnavné práce a plánů. Trvalý význam jeho života leží paradoxně tam, kde se o to nesnažil. On,jemuž šlo především o proměnu vnitřního člověka, po vzbudil nesčetné lidi k tvorbě struktur, uvnitř nichž je možný člověka důstojný život.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

TEOLOGIE OSVOBOZENÍ VE SVÉM DĚJINNÉM KONTEXTU

TEOLOGIE OSVOBOZENÍ VE SVÉM DĚJINNÉM KONTEXTU 1 TEOLOGIE OSVOBOZENÍ VE SVÉM DĚJINNÉM KONTEXTU Tim Noble Teologická reflexe XV (2009), str. 58-75) Obsah Dějinný kontext... 2 Dějiny koloniálního dobývání Latinské Ameriky... 2 Hledání politické legitimizace...

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

Proč jsem se zdráhal vydat se jim napospas

Proč jsem se zdráhal vydat se jim napospas Proč jsem se zdráhal vydat se jim napospas J. E. arcibiskup Marcel Lefebvre v rozhovoru pro časopis Controverses Kardinál Ratzinger několikrát opakoval: Monsignore, je pouze jedna Církev, nemůže existovat

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Historie organizace Kristus pro všechny národy

Historie organizace Kristus pro všechny národy Historie organizace Kristus pro všechny národy Krví obmytá Afrika kontinent obmytý v krvi Ježíše Krista vize, kterou Bůh dal evangelistovi Reinhardu Bonnkemu před více než 30 lety. Od tohoto dne byl naplněn

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

A. Preambule. B. Základní ustanovení

A. Preambule. B. Základní ustanovení Vězeňská duchovenská péče Stanovy 2004 změna: 2006 změna: 2007 Stanovy Vězeňské duchovenské péče o.s. A. Preambule Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více