Josef Cardijn. Život pro dělnickou mládež. Proroci a předchůdci, Victor Conzemius, str

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Cardijn. Život pro dělnickou mládež. Proroci a předchůdci, Victor Conzemius, str 223-235"

Transkript

1 Josef Cardijn Život pro dělnickou mládež Proroci a předchůdci, Victor Conzemius, str Asi bude vždycky jakýmsi podivným právem mladé generace, že poklepe svým předchůdcům na rameno a řekne: tady jste se mýlili, měli jste jít jinudy, my vaší cestou nepůjdeme. Nemusí to být opovážlivost a samolibé chytráctví mladých, nýbrž předpoklad toho, aby se věci a poměry měnily, aby nastupující generace mohla začít tam, kde starší přestala. Nepřijatelnými se podobné názory stávají pouze tehdy, když se absolutizují a tvrdí, že dnešní poznatky mohly být dostupné i dříve a že pouze omezenost starších zabránila, aby se uplatnily. Tím se z průkopníků včerejška dělají tupí diletanti. Taková školometská nadutost je nejen nespravedlivá, ale je i sebeklamem. Dnešní generace stojí na ramenou generace předchozí a bez angažovanosti staré by nebyla práce mladých vůbec možná: předpokládá ve svých výchozích bodech i omyly a chyby starších. Roku 1967 zemřel Josef Cardijn, zakladatel mezinárodního hnutí křesťanské dělnické mládeže. Je snad on, za života označovaný za socialistu a politického levičáka, dnes natolik překonaný, že je třeba se omlouvat, chceme-li o něm hovořit? Jistě ne, ale ve věku teologie revoluce neodpovídá běžnému klišé politických teologů, jež se stalo omalovánkou přehorlivých producentů nových mýtů. Cardijn vybudoval na konfesijním základě internacionálu dělnické mládeže, která má dnes přes 4 miliony členů v 80 zemích. Je to zcela jistě gigantické dílo - to se uznává i dnes - ale její dynamika je zaměřena na překonané vzory. Cardijnova osobnost zcela protiřečí moderní šabloně rebela v kněžském šatě: Cardijn nikdy nerebeloval proti oficiální církvi, i když dokázal prosazovat své myšlenky jen v únavné drobné válce proti nevraživosti duchovenstva a odmítání ze strany politického katolicismu. Až do konce života zůstal nepohodlným, ale poslušným synem své církve. Je to člověk včerejška, s nímž se dnes dá sotva co podniknout? Kdo by chtěl měřit jeho osobnost pouze loktem právě dnes módních dogmat, tomu Cardijn mnoho neřekne a neukáže své historické dílo: posílení sebevědomí dělnické mládeže a zcitlivění širokých kruhů veřejnosti ve všech zemích pro problémy třetího světa. Josef Cardijn se narodil roku 1882 v Schaerbecku, bruselském předměstí. Jeho rodiče posluhovali a dělali domovníky u jedné bohaté rodiny. Otec se nikdy nenaučil číst, ani psát. Rodina zakrátko přesídlila do domovské obce Hal, pohodlného brabantského městečka, zasaženého rozvojem průmyslu. Josefovy první vzpomínky jsou poznamenány vlivem průmyslu na lidi, kteří časně ráno pospíchali do papíren, sléváren a textilek. Nechvalně známé byly hlavně přádelny hedvábí, kde výpary éteru stoupaly pracujícím do hlavy a působily obluzení především u dělnic, jež ztrácely jakoukoliv lidskou důstojnost. Ještě když se ukládal do postele, slyšel na ulici klapot jejich dřeváků; mezi nimi byly i děti jeho věku, které si vytíraly z očí spánek: do práce je vlekli starší sourozenci a rodiče. Byl to malý zázrak, že Josef byl ušetřen osudu svých vrstevníků. Hospodářská situace rodiny se přestěhováním zrovna nezlepšila. Otec se nešikovně a bez úspěchu snažil uživit jako hokynář, matka si otevřela malý výčep. Ale snad právě zde, v houževnatém odporu rodičů proti zapřažení do továrenské dřiny byl už náznak toho, že i malý Josef půjde vlastní cestou. Chtěl být knězem a tato touha nalezla plné pochopení u rodičů, kteří zdědili neporušenou vlámskou selskou zbožnost. Chlapci nechybělo intelektuální nadání; to se projevovalo už v dychtivé četbě - otci nepochopitelné. Oblíbenými autory chlapce byli Henri Conscience, Guido Gezelle a Jules Verne; později k nim přibyli Victor Hugo, Lamennais a Emil Verhaeren a klasikové anglické,

2 německé a ruské literatury. V malém semináři v Mechelen, kde absolvoval gymnázium, se stal knihovníkem a získal pověst nadějné ho literáta. Jeho horlivost však neplatila literatuře, nýbrž člověku. Dostavil se zážitek, který jej traumatizoval a pohnul k tornu, aby se upsal sociální práci. O Leninovi se říká, že ho smrt staršího bratra přivedla na myšlenku uskutečnit jeho sociálně revoluční odkaz. Na počátku Cardijnova sociálního uvědomění stojí rovněž subjektivní zkušenost a slib. Když se vrátil domů z internátu, zjistil, že si už nemůže rozumět s bývalými spolužáky a kamarády. Žili v odlišných světech, nehovořili stejnou řečí. Předčasná práce v továrně narušila jejich osobní rozvoj a pracovní podmínky pokazily jejich lidství. Cardijn si to uvědomil neobyčejně ostře. Bylo to, jako by mu vrazili do prsou nůž - jak často později přiznával. A když ležel na smrtelné posteli otec, který strávil veškeré síly, aby synovi umožnil studium, složil jednadvacetiletý Josef slib, že zasvětí svůj život dělnické mládeži. Obtíže se vynořily právě tam, kde by je člověk nejméně očekával. Jeff byl nejen primus třídy, ale byl i nezávislá osobnost. Vedl diskusní skupiny, dával do oběhu mezi studenty moderní exegetickou literaturu a získával je pro časopis Sillon, vydávaný Markem Sangnierem, který se zasazoval pro spojení církve s moderní demokracií. Rektor semináře na to hleděl s nelibostí a radil studentovi, aby se poohlédl po jiném povolání, když tak málo odpovídá představě, kterou mají v ústavě o hodném seminaristovi. Jeff se však výtkami představeného nedal odradit a malomyslné, donašečské klima doby modernismu jej nepřipravilo o jistotu správné volby povolání. Když byl roku 1906 vysvěcen na kněze, obrátil se s naléhavou prosbou na svého biskupa, kardinála Merciera, aby se směl zapsat v Lovani na Institut politických a sociálních věd místo na filozofický ústav, jak si biskup přál. V Lovani zůstal pouze rok, ale stačilo to k tomu, aby získal licenciát a aby se důvěrně seznámil se základními sociálními a hospodářskými problémy. Pak jej poslali do biskupského gymnázia učit francouzštinu a staré jazyky. Bude opotřebován ve mlýně církevní instituční činorodosti, bude se muset vzdát svých plánů? Není pochyb, že by ani zde nezůstaly ležet ladem jeho vlohy a sociální étos. I z této doby dokázal mnoho vytěžit. Využil velké prázdniny, které mu škola dopřávala, aby se ohlížel všude, kde se křesťané ujali iniciativy k řešení dělnické otázky: v Německu, v Holandsku, v Anglii i ve Francii. Navázal spojení s průkopníky křesťanského dělnického hnutí: navštívil Carla Sonnenscheina v Berlíně; zakladatele skautingu Badena-Powella, socialistické odborové vůdce a sociální střediska církví v Anglii; průmyslníka Léona Harmela ve Val-Du-Bois; Marka Sangniera a vedoucí spolupracovníky časopisu Sillon. Především však navazoval kontakty s dělníky papíren a textilek v okolí. Zůstal tak v těsném styku se skutečností a nezapomněl řeč dělníků. Roku 1912 se Cardijn stává kaplanem v bruselském předměstí Laeken. Má tady pod nohama velkoměstskou dlažbu, ale k uskutečnění vlastních idejí uplyne ještě mnoho let. Pro tohoto duchovního je nezbytností navštěvovat domácnosti a starat se o konkrétní nouzi lidí. Není pod jeho úroveň vyplňovat žádosti pro nemocenské a penzijní pojišťovny a poradit drobným lidem v jejich problémech s majiteli doma a zaměstnavateli. Vedle četných farních sdružení vzniká nová iniciativa: studijní kroužek. Prvními účastníky jsou dívky: učnice, kancelářské síly a dělnice. Některé z nich se musí nejdříve učit psát, aby mohly vést své účetnictví. Cardijn chce, aby se všichni účastnili aktivně a vzdělávali se ve společné diskusi. Studijní kroužek není třída s učitelem a žáky, ani shromáždění s přednášejícím a posluchači. Studijní kroužek se musí stát pracovním družstvem, do něhož všichni účastníci vnášejí své pozorování, představy, úsudky, ale především horlivost a nadšení. Účastnit se jako nezúčastněný divák znamená předem být přítěží. Kdo má pro sociální dění otevřené oči a uši, ten pozoruje, konstatuje a reflektuje. A plody těchto pozorování, zkušeností a úvah vytvářejí to, co nazývám osobním věděním, které je daleko bohatší než knižní vědomosti nebo než to, co víme z doslechu.

3 Tento osobní proces přivlastňování však nemá zůstat stát na úrovni nezávazného povídání, nýbrž má vyústit do utváření života a společných akcí. Cardijn shrnul svou metodu do hesla: vidět, soudit, jednat. Ze sebe samých, z osobní reflexe mají laici měnit svůj život a své pracovní prostředí a pro tento společný cíl mají aktivizovat své spolupracovníky. Uprostřed první světové války dostává pětatřicetiletý Cardijn ke svému kaplanskému působení navíc péči o vedení všech církevních sdružení v Bruselu. Doba není příznivá pro velké plány, ale právě teď vystupuje Cardijn poprvé do zorného pole veřejnosti. Za přítomnosti kardinála Merciera má v bruselské katedrále kázání, v němž odsuzuje přepadení Belgie Německem a označuje postoj Belgičanů kolaborujících s okupanty jako prostituci. To však není dost: za několik týdnů předává jménem 130 tisíc křesťanských odborářů okupačním úřadům protestní petici proti zavlékání belgických dělníků do Německa. Kopie petice jdou k papeži a neutrálním mocnostem. Tato politická akce vynese Cardijnovi sedm měsíců vězení. Po propuštění si znovu zahrává s ohněm: začleňuje se do výzvědné skupiny ve prospěch Spojenců. Jde po druhé do vězení, tentokrát na deset let nucených prací: svobodu mu přinese uzavření příměří. Ve vězeňské cele nečetl pečlivě pouze bibli, ale i spisy Marxovy, včetně Kapitálu. I v samovazbě ho pronásleduje starost o mladé dělníky. Vidí obrovské problémy přicházející doby a píše si do deníku: První polovina 20. století uvidí vznik nového světa. Nedojde k tomu bez revolucí, bojů a roztržek. Nashromáždilo se příliš mnoho spravedlivého hněvu, příliš utrpení, spáchalo se mnoho bezpráví, dopustili jsme se mnoha chyb, než aby se nový světový řád mohl vyvíjet v klidné bezstarostnosti. Pokud jde o něho, chce přispívat k pokojnému řešení dělnické otázky. Tím se však dostává do konfliktu s vlastním táborem. Mladí politikové katolické strany vybudovali v Bruselu sociální centrum s družstvem, s odbory a s vlastním časopisem. Je to dílo pro dělníky, nikoli však dílo dělníků. Cardijn chce tuto organizaci přebudovat a dát ji do odpovědnosti dělníkům. Jeho koncepce však vede k roztržce s paternalistickými názory pánů z výboru a tak se Cardijn s přáteli z odborů vystěhuje z domu, který byl dosud jejich domovem: dělníci mají být svobodní a nežít pod poručníkováním pánů a podnikatelů a katolické honorace. V této věci je Cardijn neústupný: odbory mladých dělníků mají zůstat věcí mladých a nemají se stát nějakým farním klubem mezi jinými. Čím víc se Cardijnovy ideje vyjasňují, tím větší jsou i obtíže. Roku 1920 dostává tuberkulózu, kterou pak musí léčit na Cóte d Azur. Sotvaže se uzdraví, vrhá se do boje za svůj projekt autonomní dělnické mládeže. Naráží však na zdi odmítavé lhostejnosti a na ostnaté dráty opatrné zdrženlivosti ve vlastním táboře. Většina majetných katolíků nechce nic vědět o své sociální odpovědnosti. Tolerují sice socialistické odbory, odmítají však křesťanské dělnické hnutí: považují odborové svazy křesťanských dělníků za neslučitelné s věcí křesťanství. Sami biskupové se obávají sklouznutí do sociálně revoluční agitace a nesmějí si to příliš rozházet s vlivnými pány z průmyslu a bank, na jejichž příspěvky jsou odkázány četné církevní pomocné programy. Reakce socialistů je nepřátelská, heslo zní: Buď rudí, nebo hladoví. Chtějí mít monopol na zastupování dělnictva a podezírají Cardijna, že jim odlákává dorost. Vyčítají, že se zdobí cizím peřím: Kde jste byli vy, křesťané, když roku 1885 neuměly tři čtvrtiny belgických dělníků číst ani psát? Nejsilnější odpor je však ze strany Katolické akce a farností. Říkají, že svaz, o nějž se Cardijn snaží, přinese do farností třídní boj, zničí jednotu a vůbec trhá mystické tělo Kristovo. Cardijn a jeho přátelé však odolali odporu sdružené fronty protivníků. V únoru roku 1925 dochází v Bruselu k založení JOC (Jeunesse Ouvriére Catholique - Katolické dělnické mládeže), s ženskou a mužskou větví a podle tradic země s organizací valonskou a vlámskou. V té době bylo v zemi přes 600 tisíc mladých dělníků a zaměstnanců mezi 15 a 21 lety. Na ně se chce nová organizace orientovat a pomáhat jim řešit problémy. Své úkoly si mají řešit

4 sami: v jednotlivých kroužcích má duchovní pouze poradní a koordinační funkci. Všechna moc patří laickým radám - tak to platí u Cardijna. Neúnavně zdůrazňuje božské povolání a poslání vlastní dělníkovi v jeho prostředí. Nejde o mobilizaci dělníka pro církev, nýbrž o emancipaci vlastní třídy s odvoláním na nábožensko-mravní síly svého života. Prvním cílem není proměna světa a jeho struktur, nýbrž proměna osobnosti; uvědomění křesťanského úkolu vzhledem k proměnám a přetváření prostředí - to byla Cardijnova priorita. Nelze přehlédnout příbuznost s Kolpingem, který se však orientoval na tovaryše a řemeslníky, neboť ještě neznal masy moderní pracující mládeže. Oba nedůvěřovali čistě teoretickým projektům, oba odmítali paternalismus a schvalovali primát člověka, vlastní odpovědnost, a navzdory všemu zařazení do církevního rámce. Neodváděl Cardijn mladé dělníky od tvrdé skutečnosti třídního boje; nezastíral ji právě tam, kde by bylo na místě nemilosrdné pranýřování kapitalistického vykořisťování? Jeho dělnická mládež jistě nebyla nástrojem ostrého třídního boje. Stála pouze v předpolí odborářské agitace, i když se už od počátku zasazovala za změnu poměrů. Uvažme jen, že se hnutí orientovalo výlučně na mladé lidi - do 21 až 23 let. Zde vyrůstali budoucí dělničtí a odborářští vůdcové, kteří jednou, na základě zkušeností svých místních akcí a především díky vzdělávacímu a politickému školení, budou moci převzít větší úkoly. Navíc se organizace nemohla spokojit s budováním sebe jako samoúčelem, nýbrž chtěla poznávat a měnit sociální skutečnost. Sem patřily dotazníkové akce o pracovních podmínkách, informační kampaň, zřizování klubů a sociálních středisek, agitace za bezpečnost při práci a za omezení pracovní doby. Nejrevolučnější počin JOC však leží v církevně náboženské oblasti, odkud přišly vlastní podněty hnutí. Poprvé se hovořilo k početně nejsilnější skupině v církvi jako k celku a byla mobilizována na základě milosti křtu k vlastnímu úkolu ve světě. Kardinál Suenens pozdě ji řekl o Cardijnovi, že byl tím katolickým knězem nové doby, který nejintenzivněji věřil v obecné kněžství laiků. Kardinálův bonmot zasahuje jádro věci. Tento kněz nechtěl získat laika pro určitou věc, nýbrž mu dopřál, aby ze sebe sama utvářel křesťanský humanismus dělníka. Předpokladem členství nebylo praktikování církevního života. Cardijn mnohé šokoval tím, že přijímal svobodné matky a lidi nábožensky mimostojící. Šlo mu o to, aby z myšlenky samostatnosti dělnické mládeže vyrostla spiritualita práce. Jeho plán málem v poslední chvíli ztroskotal na nepochopení církevních hodnostářů. Stárnoucí kardinál Mercier si nechal namluvit, že Cardijnova koncepce je na škodu jednotě katolické mládeže Belgie, a prohlásil, že předloží záležitost rozhodnutí Pia XI. Byla to značná odvaha, když vzpomeneme jak v roce 1831 tři známí poutníci do Říma - Lamennais, Lacordaire a Montalembert - svěřili nezkušeně osud svých myšlenek do rukou Svatého Otce a vrátili se domů s odsouzením. Avšak Pius XI. nebyl Řehoř XVI. Belgickému knězi prý řekl: Konečně někdo, kdo mi hovoří o masách. Schválil jeho koncepci specializované Katolické akce a povzbudil jej k další práci. Nyní měl Cardijn zelenou pro své plány. Bylo mu čtyřicet pět let. Následovalo vítězné tažení jeho myšlenky. Zní to trochu triumfalisticky a kongresy katolické dělnické mládeže často skutečně vypadaly jako přehlídka katolických funkcionářů. Při oslavě desátého výročí hnutí se na bruselském fotbalovém stadionu sešlo 85 tisíc mladých dělníků - nejen z Belgie, ale z celé Evropy, z Kanady, Kolumbie, Madagaskaru a Konga. Nejsilněji se však hnutí uchytilo ve Francii. Roku 1927 se Cardijn seznámil s mladým kaplanem z komunistického Clichy, který se věnoval dělnické mládeži ve své zemi. V roce 1937 měla francouzská křesťanská mládež už 65 tisíc členů Náklad obou vydání časopisu činil 450 tisíc výtisků tisíc pro chlapce a 180 tisíc pro dívky. Co však může znamenat masové katolické hnutí ve století, kdy v Německu pracovala Hitlerjugend a v Itálii Balilla (a na Východě Komsomol a Pionýr)? Co znamenala JOC pro tehdejší katolickou dělnickou mládež, o tom se můžeme dočíst u Maxence van der Meersche.

5 Jedné z postav své knihy Rybář lidí vkládá do úst následující slova: Z našeho života, který před sebou neměl jinou perspektivu než nekonečnou cestu bídy, udělala JOC nádherné dobrodružství. Nám, vyděděncům odpadu společnosti, postavila před oči nesrovnatelný cíl: dát v sobě znovu vstát prvním Kristovým učedníkům. Rovněž od van der Meersche pochází líčení, ukazující Cardijna v celé jeho dynamice: Po celý život nezapomenu zvláštní siluetu tohoto malého kněze, který se náhle objevil na pódiu, chodil sem a tam, křičel, mával rukama, rozhazoval jimi a chytal se prázdného prostoru; hubeného, drobného, těžce oddychujícího, vyrážejícího neúplné věty, téměř komického ve svém nadšení, který z počátku dráždí k chichotu několik mladých dívek okolo nás, ale pak uchvacuje lidi svým entuziasmem, nadšením, upřímností, rozhořčením, hněvem i něžností; strhuje a dotýká se jejich nejvnitřnějšího nitra. Stojí zde člověk, který se upsal až do poslední kapky krve věci bezprávných a vykořisťovaných, pro něž kdysi zemřel jeho Mistr. Tento kněz nám svou vášnivostí, zoufalstvím, sny a bezmeznou láskou zpřítomňoval opravdu kněze a skrze něho jsme znovu viděli a slyšeli Krista, který probouzel v lidech odpovědnost za bratry. Druhá světová válka překvapila Cardijna v Římě při přípravě mezinárodního dělnického setkání 5. září roku Setkání muselo být odřeknuto. Roku 1940 provází Cardijn belgické uprchlíky do Francie; o dva roky později musí znovu do vězení. Jeho spoluvězněm v cele je prezident belgického socialistického svazu mládeže, který v minulosti ostře napadal JOC. Cardijn zůstal dosti mladý, aby pochopil, že po válce musí být dělnická mládež zreformována a vedena k užšímu partnerství s jinými skupinami. Už dlouho ví, že s pouhým negativním antikomunismem se v dělnické otázce ničeho nedosáhne. Antisocialismus a antikomunismus nestačí k tornu, aby se dělnická třída zachránila a církvi odcizené masy se znovu navrátily. V marxismu existuje zrnko pravdy úžasné výbušné síly, které si obvykle dostatečně neuvědomujeme: Marx dal dělnické třídě úkol záchrany světa, mesiášské poslání. V tom je síla marxismu. V encyklice Divini Redemptoris, jež se zabývá komunismem, se zůstává u negativního aspektu věci. Většinou se zůstává stát v diskusi o tom, jak komunismus eliminovat. Ale o Božím povolání dělnické třídy se nemluví. Zatímco se po druhé světové válce dostává francouzská dělnická mládež do krize a organizuje se v jiných formách, zapouští Cardijnova myšlenka kořeny mimo starý kontinent. Jocisté (příslušníci JOC), kteří se jako vojáci dostali do celého světa, seznámili s ideou křesťanské dělnické mládeže i země, které ji dosud znaly nanejvýš z doslechu. Cardijn diagnostikoval zanedbávání a vykořisťování dělnické mládeže jako problém globálních rozměrů, a tak se jeho farností stává celý svět. V sedmdesáti letech začíná nová fáze jeho života: velké cesty, které jej vedou do celé Evropy a na všechny kontinenty. Až do své smrti podnikl 40 větších turné po Evropě a 24 cest do zámoří. Navštívil Ceylon, Indii, Filipíny, Japonsko, Austrálii, Nový Zéland, USA, jihoamerické republiky, Kanadu a nové africké státy (také Prahu - Do dvou zemí nesměl: do Číny a do SSSR. V dokumentech z pozůstalosti nacházíme poznámky o tom, jak velice se snažil pomocí vlivných prostředníků získat povolení ke vstupu právě do těchto zemí. Jakkoli varoval před sterilním antikomunismem, přece se neoddával konvergenčním teoriím o mírumilovném splynutí kapitalistického a marxistického společenského řádu. S marxismem jej spojovala společná starost o sociální povznesení dělníka. Neodmítal uznání skutečným úspěchům marxistů, aniž se však vzdal přesvědčení, že křesťané by všechny tyto úkoly dokázali splnit lépe. Dlouho jej zaměstnávaly komunistické obřady zasvěcení mládeže (Jugendweihe) v NDR. Domníval se, že z této metody se lze učit. Když musel říci důrazné slovo, učinil to bez ohledu na mocné tohoto světa. V katolických kruzích Brazílie vzbudil pohoršení, když řekl, že kdyby přišel Pius XII. do Jižní Ameriky, byl by asi zatčen jako komunista. V pozdější době se neostýchal připojit podpis na petici proti válce ve Vietnamu; saigonská vláda mu za to odmítla vstupní vízum.

6 Stejně jako dříve odmítal třídní boj. V padesátých letech se účastnil diskuse s belgickými průmyslníky, kteří byli ochotni slyšet stížnosti pracujících, a velmi přispěl k porozumění mezi oběma tábory. Nebylo mu proti mysli použít prostředky, které měl k dispozici od římské světové církve pro šíření svých myšlenek. Byl to člověk praxe, který se nepouštěl do teoretických ani zásadních teologických diskusí a předjímal sociální trend, který je nejvýznačnější charakteristikou moderního papežství. Pozdější historické bádání bude muset vysvětlit, do jaké míry dobré vzájemné pochopení Cardijna s vedením církve přispělo k větší odpovědnosti papežství za svět: obvyklé klišé, že Řím brzdí všechny iniciativy a bere jim rozlet zde prostě neplatí! Giovanni Battista Montini, pozdější papež Pavel VI., vyzval Cardijna, aby zásadní myšlenky JOC sestavil do brožury, kterou by bylo možno prostřednictvím nunciů zaslat všem biskupům, aby ve svých diecézích mohli rovněž zavést hnutí křesťanské dělnické mládeže. Pro papežský list Mater et magistra dal Jan XXIII. vypracovat od Cardijna průvodní dopis. Encyklika Populorum progressio Cardijna podnítila, aby předal papeži dokument o tom, že kněží mají lépe připravovat věřící na jejich odpovědnost za integrální rozvoj lidstva. Ještě v 70. a 80. letech jej trvale zaměstnávaly otázky, v jaké formě se musí JOC obnovit, aby si udržela svou pronikavou sílu; čemu se musí přiučit, aby se prosadila ve městech, a jak bude možno při pokračující interorientaci zabránit, aby hnutí neztratilo vnitřní náplň a nestalo se plytkým. Jemu samému dávalo stále nový elán lásky k člověku, čerpající z víry stále novou jistotu. V podstatě jediný problém, který ve světě existuje a který, jak se někteří domnívali, lze odsunout na okraj, ale který se dnes vzhledem k sebezničujícím možnostem a ničivým zbraním všeho druhu znovu vynořuje s nezmenšenou aktuálností, je tento: Proč existuji, proč žiji? Proč pracuji, myslím, miluji, proč jsem se narodil a proč musím zemřít? Lidstvo si dnes klade tuto první a poslední otázku. Pravou odpověď na ni může dát pouze víra. Víra, která vstupuje do života, víra, která se stává konkrétním aktem života. To je jediné mírové vítězství, které může dát světu odpověď na tyto otázky. Čím víc o tom přemýšlím, tím víc odpovědnosti cítím za svůj život a tím více jsem přesvědčen, že tato odpovědnost smrtí nekončí, nýbrž trvá věčně. Existence moje i druhých lidí a vůbec všech, kteří kdy žili, to nemůže být dílo náhody. Existuje Bůh, který objasňuje nevysvětlitelné a jemuž jsme odpovědní. (...) Miluji všechny lidi, zvláště ty nejchudší a bezprávné, lidi všech ras a všech barev pleti. Všechny bych je chtěl spojit a sjednotit ve stejné lásce, ve stejném přesvědčení a ve stejné víře. Příliš je respektuji v jejich existenci a osobní důstojnosti, než abych na ně chtěl vykonávat sebemenší morální či materiální nátlak; chtěl bych jim však jít vstříc, zasáhnout je všechny, abychom společně hledali vysvětlení našeho života, abychom uskutečnili své osudové společenství: chtěl bych jim pomoci, aby našli své štěstí. Několikrát žertem napsal, že je stár čtyřikrát dvacet let a skutečně si až do vysokého stáří uchoval citlivost a pevný zrak i sluch mladého člověka. Byl zřejmě nejprominentnějším Belgičanem, který navštívil ve vězeňské cele prvního člověka odsouzeného za odmítnutí vojenské služby a který se zasadil za přeměnu povinné vojenské služby v možnost náhradní služby civilní. Vedl rozhovory s Visser t Hooftem, generálním tajemníkem Ekumenické rady církví, aby dosáhl spolupráce velkých křesťanských svazů mládeže na mezinárodní úrovni pro společné projekty. V osmdesáti letech byl advokátem mládeže při 2. vatikánském koncilu - v letech 1961 až 1965; nejprve jako poradce a při posledním zasedání koncilu už jako kardinál s plnými právy účasti. Bylo to opožděné uznání jedné životní cesty, která - víc než jakákoliv jiná - přispěla ve 20. století k smíření církve a dělnictva. Koncil nemíní mládeži udělovat příliš mnoho otcovských rad, ale spíš jí musí dodávat odvahu k vlastní odpovědnosti. Dnešní svět se stane tím, čím jsou dnešní mladí na základě svobodného rozhodnutí vlastní vůle. (...)

7 Kéž se náš koncil stane výkřikem, který bude zapřísahat pokročilejší a bohaté národy, aby bez prodlení spojily všechny vědecké, technické, ekonomické a politické síly k řešení zneklidňujících problémů třetího světa. Budou-li však poslouchat pouze svůj egoismus (...) pak si můžeme být jisti, že tuto velikou mezinárodní nespravedlnost naší doby stihne Boží trest. Snadno můžeme Cardijnovi věřit, že se často cítil v této nesmírné zátěži jako vymačkaný citron. Že mu nebylo snadné předat vedení JOC do mladších rukou, můžeme vytušit z aktivního rytmu jeho života. A přece v roce 1965 tuto oběť přinesl. Navenek něco vyvážily pocty - vyznamenání, čestné doktoráty a čestná občanství; nadále mohl zůstat ve službách hnutí jako vyslanec dobré vůle. Nezůstal však ušetřen odloučení od všeho, co pro něj bylo tak nekonečně důležité. A toto vzdání se všeho v něm dalo dozrát poznání, které může být po mocí pro každého, kdo musí projít branou stáří. Podstatným znakem stáří je osamělost. Starý člověk žije, myslí, miluje a pracuje sám. A čím mladší zůstal duchem, srdcem a charakterem, tím osamocenější si připadá. Může se utéct ke knihám a časopisům, k rádiu a televizi. Myslím však, že by to neměl dělat. Osamělost má pro něho znamenat vroucí a osobní přítomnost: má být přítomen Bohu, Kristu, církvi, svým nejmilejším přátelům. Tato přítomnost osamělého není svévolí fantazie, nýbrž darem, který přichází z hloubi osobnosti. (...) Pro starého člověka je nejtěžší, aby nestál v cestě svému nástupci či zástupci. Ti se musejí sami učit nést odpovědnost. Rada, úsudek a zásah starého člověka, který byl dřív samostatným šéfem a mistrem, mohou snadno vypadat jako nedostatek důvěry nebo překážka. To je nejtěžší zkouška: musí se naučit ustoupit stranou a mlčet. To je pro starého člověka, který zůstal duchem a myslí mladý, největší oběť. Není však pro něho snadné tuto oběť přinést, neboť se cele oddal svému dílu a lpí na něm všemi vlákny své bytosti. Ti, kdo mu stojí nejblíže, tím nesmějí trpět. Předpokládá to velkou lásku a mimořádný jemnocit, zvláště tehdy, když si starý člověk myslí, že jeho dílo pod novým vedením upadá nebo ztrácí na významu. V naší době rychlých a mnohdy radikálních změn mravů a názorů se ony zdají jako nejpovážlivější. Avšak starý člověk, který zmoudřel,je musí přijmout, a to s radostí. Jestliže se před ním utajují rozhodnutí, která považuje za nesprávná či politováníhodná, jestliže se s ním nikdo neradí,jestli jej zanedbávají, nemá se vzpírat nebo si stěžovat. Láska starého člověka, který zůstal mladý, si musí svou mladost uchovat a rozmnožovat ji. Je to trvalý proces učení. Nespravedlnost, kterou člověk utrpí, se může stát smírem a vždycky je požehnáním. Připomíná starému člověku nespravedlnosti kterých se sám dopustil vůči starším, když byl mladý a netrpělivý. Kolik důvodů člověk má k modlitbě, aby si vyprošoval sílu a odvahu, a ve stáří to může dělat lépe než v mládí. Čím déle život trvá, tím by měl být statečnější. Život starého člověka by měl být vzestupem a to jak ve zdraví všedního dne, tak i v nemoci, v agonii a ve smrti. To však dokáže pouze láska. Jan XXIII. nám zde dal velkolepý příklad. Je to také jediný způsob, jak zůstat mladý po celou věčnost. Peklo je stářím bez naděje. U Boha je zaslíbení věčné mladosti. Smrt srazila Cardijna jako starý strom. 24. června roku 1967 jej po krátkém pobytu na lůžku vytrhlo selhání ledvin z neúnavné práce a plánů. Trvalý význam jeho života leží paradoxně tam, kde se o to nesnažil. On,jemuž šlo především o proměnu vnitřního člověka, po vzbudil nesčetné lidi k tvorbě struktur, uvnitř nichž je možný člověka důstojný život.

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Ve své seminární práci bych se chtěla zabývat homosexuální minoritou, jejím postavením ve společnosti a registrovaným partnerstvím.

Ve své seminární práci bych se chtěla zabývat homosexuální minoritou, jejím postavením ve společnosti a registrovaným partnerstvím. Seminární práce zpracovaná v rámci cyklu seminářů Ženská práva jsou lidská práva pořádaného Nezávislým sociálně ekologickým hnutím (NESEHNUTÍ Brno) http://zenskaprava.ecn.cz/ Název: Společnost a registrované

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Duchovní inspirace pro vychovatele

Duchovní inspirace pro vychovatele Duchovní inspirace pro vychovatele Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Duchovní inspirace pro vychovatele Z díla Rudolfa Steinera vybral a sestavil Přeložil Radomil Hradil KATALOGIZACE

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Vizionář Segatašja během zjevení v roce 1982 bezprostředně poté, co mu Ježíš řekl, aby se napil svěcené vody vedle pódia.

Vizionář Segatašja během zjevení v roce 1982 bezprostředně poté, co mu Ježíš řekl, aby se napil svěcené vody vedle pódia. Šťastně se usmívající Segatašja před kibežskou střední školou v létě 1982, krátce poté, co oslavil 15. narozeniny. Ježíš Kristus vyslal Segatašju do Kibeho, aby tam celému světu předával jeho poselství

Více

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná Pěstování duchovního života Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 1Tm 4,8 III. O modlitbě Naladit se k modlitbě Modlitba je jako

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více