Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014"

Transkript

1 Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne Datum: Místo: Přítomni: od 10,00 hodin MZČR, Palackého nám 4, Praha 2, zasedací místnost č. 281, 1. patro viz. prezence - zvaní účastníci Program jednání: 1) Zahájení 2) Úvodní vystoupení pana náměstka ministra pro zdravotní péči MZČR prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. 3) Úvodní vystoupení pana náměstka ministra pro vzdělávání sk. 2 MŠMT Mgr. Jaroslav Fidrmuc 4) Návrh změn vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. Mgr. Alena Šmídová 5) Základní charakteristika středního, vyššího a vysokoškolského vzdělávání v nelékařských zdravotnických povoláních v aktuálně platné legislativě PaedDr. Josef Rydlo 6) Evropská legislativa a požadavky na kompetence všeobecné sestry a dalšího ošetřovatelského personálu Ing. Kateřina Přibylová, Mgr. Veronika Di Cara 7) Problematika zdravotnických nelékařských povolání v Evropě 8) Řízená diskuze k tématu 9) Závěr Mgr. Miroslav Sekula Průběh jednání: Mgr. Alena Šmídová přivítala přítomné účastníky kulatého stolu na téma vzdělávání nelékařských povolání a představila zástupce zúčastněných stran (MŠMT, MZČR, vysoké školy, střední a vyšší odborné školy, poslanci, odbory, odborné společnosti a asociace, unie zaměstnavatelských svazů, poskytovatele zdravotních služeb, prezidenta Asociace SZŠ SR a ostatní hosté (viz prezence). tel./fax: , 1

2 V úvodu přivítal účastníky pan náměstek pro zdravotní péče MUDr. Josef Vymazal, DSc. a zmínil důvod setkání a informaci o pracích nad novelizací zákona č. 95/2004 Sb. a návrhu nového zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., který se připravuje již od roku 2011 a cílem je v co nejkratší době jejich předložení odborné veřejnosti do připomínkového řízení. Též pan náměstek MŠMT Mgr. Jaroslav Fidrmuc přivítal přítomné účastníky. Zdůraznil, že je důležité, aby byl do budoucna zajištěn dostatečný počet nelékařských zdravotnických pracovníků. V současné době je vzdělávání umožněno na VOŠ a VŠ (Bc.) a cílem je odstranění nadbytečné dvojkolejnosti. Dle programu bylo předneseno několik prezentací jako podklad pro další diskuzi (viz přílohy zápisu) Mgr. Alena Šmídová: Návrh změn ve vzdělávání NZP_2014.pdf PaedDr. Josef Rydlo: Základní charakteristiky SŠ, VOŠ, VŠ vzdělávání v NZP.pdf Mgr. Veronika Di Cara: Evropská legislativa a vzdělání sester v ČR.pdf Mgr. Miroslav Sekula: ASZŠ SR - informace z konference o plánování lidských zdrojů ve zdravotnictví.pdf Po přednesení těchto příspěvků vyzvala Mgr. Alena Šmídová přítomné účastníky k diskuzi. Tématem diskuze je vzdělávání - dvojkolejnost v oboru všeobecné sestry a dalších oborů na VOŠ a VŠ, příp. návrat vzdělávání na SŠ, který vzhledem k existenci evropských směrnic, již nelze. Dalším navrženým tématem diskuze bylo zvýšení kompetencí, možný nedostatek ošetřovatelského personálu, motivace a další. Diskuze: Paní Dana Krásová (členka Sekce nelékařů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR) pracuje jako sestra v nemocnici. Uvedla, že zdravotnického personálu rapidně ubývá a vidí problém v tom, jak dostat zdravotnický personál k lůžku. Problematické vidí povolání Zdravotnický asistent, který je nezaměstnatelný nebo zneužívaný sestrami. Buď pracuje jako ošetřovatel s malými kompetencemi nebo se nedodržuje legislativa a asistent zastupuje kompetence sestry. Mgr. Alena Šmídová dodala, že v novém zákoně, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., bude tzv. odborný dohled odstraněn. tel./fax: , 2

3 PhDr. Miroslava Zoubková (ředitelka VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem) nevidí problém v samotném povolání Zdravotnický asistent, ale v nejasně popsaných kompetencích. Navrhuje tři kategorie povolání (asistent, sestra z VOŠ, sestra z VŠ), kteří budou mít jasně popsané kompetence. Sestra z VŠ bude plánovat ošetřovatelský proces, sestra v VOŠ jej bude realizovat a sestra z VŠ jej bude dále hodnotit. Dostatečný počet personálu nesouvisí jen se vzděláváním, ale také souvisí s platovými podmínkami a s dvanáctihodinovými směnami. Pozice sestry je velmi namáhavá. Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D. z Městské nemocnice Litoměřice navrhuje udělat prostupnost ve vzdělávání mezi VOŠ a VŠ. Pro praxi jsou potřeba asistenti i sestry, ale v žádném případě nelze nahradit všeobecné sestry zdravotnickými asistenty, neboť tito k převzetí kompetencí sester nejsou vybaveni ani teoretickými znalostmi, ani praktickými dovednostmi. Stačí jen jedna kategorie sester, a to z VŠ. Dvojkolejnost vzdělávání je plýtvání prostředky na financování vzdělávání. MUDr. David Kasal (místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny) poděkoval přítomným za projevené názory. Navrhuje, že bychom měli vycházet z toho, co praxe potřebuje a vycházet z historie ČR. Jako lékař by rád věděl, co to znamená vědecká práce sestry, hlavně potřebujeme sestry, které budou pracovat u lůžka pacienta. Nikdo dosud přesně nespecifikoval, kolik je potřeba ošetřovatelského personálu a na jakých úrovních. prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs (rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností) uvedl, že na sdružení VŠ se tématem vzdělávání zabývali a usnesli se, že je nutné, aby se vysokoškolský vzdělávací systém zachoval. Také konstatoval, že je nedostatek kvalitních učitelů. Chce, aby stát měl odvahu a udělal reformu: omezil studium málo potřebných oborů (např. rekreologie), zrušil VOŠ (které jsou neuznatelné vysokou školou), kde jsou programy jinak akreditovány než na VŠ. Navrhuje zrušit VOŠ, které považuje za slepou větev a navrhuje studium nelékařů jen na VŠ. Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA (prezident Unie zaměstnaneckých svazů), sdělil, že zaměstnavatelé chtějí zaměstnávat absolventy z VOŠ, hlavně z finančních důvodů a pro lepší praktické využití. Nechtějí VOŠ zrušit a pak případně znovu navracet tento typ vzdělávání. PhDr. Karel Štix (1. místopředseda AVOŠ, předseda AZŠ, ředitel školy) reagoval na předchozího řečníka, že je velká zahleděnost vysokých škol sama do sebe. Konstatoval, že máme mnoho univerzit. Důležité je to, co potřebuje praxe a to je vzdělávání na VOŠ. tel./fax: , 3

4 MUDr. Pavel Antonín (člen Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny) poukázal, že je zde zcela degradováno maturitní studium a nyní se pokouší účastníci o totéž se vzděláním o úroveň výš. Bc. Dagmar Žitníková (předsedkyně Odborového svazu) uvedla, že v posledních měsících bylo spuštěno několik dotazníkových šetření. Domnívá se, že je potřeba vycházet z toho, jak by měly vypadat nemocnice a jací by měli být jejich zaměstnanci a poté řešit jaké mají mít vzdělání a kompetence. Je potřeba si říci kdo a v jakých pozicích a s jakými kompetencemi by pracoval u pacienta a až poté by se měla dělat reforma. Dále je nutné vědět, kolik je potřeba peněz, jsou sestry s VŠ studiem, které vydělávají 18 tisíc Kč hrubého. Doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D (Odborný asistent - Masarykova univerzita v Brně, ÚZIS) zmínila, že musíme vědět, kolik potřebujeme studentů, ale hlavně kolik potřebujeme zdravotníků. V současné době nevíme jak na tom české zdravotnictví je. Je zbytečné se napadat, kdo má horšího nebo lepšího absolventa. Navrhuje stanovit stejné akreditační požadavky u VOŠ a VŠ (Bc.). Nyní jsou zdravotnická zařízení, která neumí využít zdravotnického asistenta a jsou taková, která jej využívají velmi efektivně. Dokáže si představit výzkum v ošetřovatelství, je potřeba se dívat na sesterskou problematiku mnohostranně. MUDr. David Kasal (místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny) míní, že je potřeba mít vzdělanou sestru, ale není důležitý titul, je jedno, zda má sestra vzdělání ze SŠ, VOŠ nebo VŠ. prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (předsedkyně Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR) uvedla, že porovnávání některých věcí, koho my chceme u lůžka pacienta, si možná uvědomíme, až budeme sami péči potřebovat. Vždy je péče ovlivněna samotnými lidmi, kteří ji vykonávají. Nechce hodnotit, kde je to lepší a kdo horší. Nejsou pro to, aby VOŠ nebyly, ale navrhují, aby měly stejné podmínky akreditace, protože mají stejné studijní plány, splňují počty hodin, a proto by bylo dobré toto sladit. Není dobré, když absolvent VOŠ, chce dále studovat Mgr. program a musí předtím vystudovat ještě Bc. studium. PhDr. Karel Štix (1. místopředseda AVOŠ, předseda AZŠ, ředitel školy) poděkoval za poznámku prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D. a uvedl, že si s VŠ představoval lepší spolupráci. Je členem akreditační komise pro VOŠ a uvedl, že praktická výuka u studentů VOŠ se dodržuje a na některých VŠ stanovené hodiny praktické výuky nedodržují. Poukázal tel./fax: , 4

5 na studenta, který dodělával praktickou výuku na VOŠ, protože mu chyběla z bakalářského studia. Byl by rád, pokud by byla jedna akreditační komise pro VOŠ a VŠ. PaedDr. Josef Rydlo (vedoucí oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání) poznamenal, že nelze porovnávat učitele na VOŠ a VŠ. Každý má jiné vzdělání. Mgr. Jaroslav Fidrmuc (náměstek ministra pro vzdělávání MŠMT) chce zabezpečit kvalitní úroveň vzdělání nelékařů a navrhuje, aby se zde strany navzájem neosočovaly. Bc. Alena Vagenknechtová (předsedkyně sekce farmaceutických asistentů ČAS), uvedla, že obor farmaceutický asistent nedostal možnost vzdělání na VŠ a studuje se pouze na VOŠ. Obor je velmi důležitý a přáli by si mít možnost vzdělání na VŠ (Bc.), aby byli na stejné úrovni jako ostatní zdravotničtí pracovníci. RNDr. Jitka Mudruňková, (odborná vyučující VOŠZ a SZŠ Praha1) zmínila, že je v současné době poptávka po laboratorních pracovnících, ale za malý finanční obnos. Potřebuje tento sektor přidat finanční ohodnocení, jinak pracovníci přejdou do soukromé sféry. RNDr. Milada Odstrčilová (ředitelka SZŠ a VOŠZ Brno) uvedla, abychom si vážili všech SŠ, VOŠ a VŠ, kteří připravují zdravotníky na povolání. Rušit VOŠ považuje za nešťastné, když mají absolventi dobré uplatnění v praxi. Doc. MUDr. Svatoslav Býma, CSc. (přednosta Ústavu sociálního lékařství, LF UK v Hradci Králové) podotkl, že stát málo platí na studium lékařů i bakalářské studium sester. Je důležité, aby stát měl priority a finanční zdroje přednostně alokoval do oborů (zdravotnické, technické aj.), kde jsou absolventi uplatnitelní na trhu práce a kde je po nich velká poptávka. Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) míní, že na úplném začátku jsou peníze. Sestry odchází z práce, mají malé finanční ohodnocení ( Kč hrubého), náročné směny, to je např. pro matku samoživitelku neúnosné. Domnívá se, že by finanční ohodnocení nemělo záviset jen na poskytovatelích. Prioritní problém je, že takovou zodpovědnou práci nebude chtít nikdo dělat. MUDr. Pavel Antonín (člen Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny) poukázal na to, že společnost stárne, obrací se demografický strom a není možné sestry bakalářky finančně ohodnotit. tel./fax: , 5

6 Mgr. Ing. Diana Chrpová (předsedkyně sekce nutričních terapeutů) prezentuje názor cca 190 členů sekce, byla by škoda v republice rušit něco, co zde funguje léta. Nechce rušit VOŠ, je možné studium i na VŠ, navrhuje rozdělit kompetence. Populace stárne a nutriční terapie je velmi potřebná. Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) chce rozdělit absolventům z VOŠ a VŠ jasné kompetence. Mgr. Martin Šamaj, MBA (Předseda pracovní komise pro transformaci NLZP v ČR, náměstek pro nelékařská zdr. povolání FN Olomouc) konstatoval, že byla během úvodní prezentace vyzdvižena jen jedna teze nového zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. Je navrženo omezení navazujících magisterských studií. Jako poskytovatel zdravotních služeb je pro změnu personální vyhlášky č. 99/2012 Sb., mnoho společností, zejm. soukromé, považují personální minimum za maximum. Cílem je vytvořit nový zákon, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., aby byl pro zdravotníky, nikoliv pro vzdělavatele. Ing. Hana Šímová (vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje) zmínila, že absolventi z VOŠ jsou dobře uplatnitelní na trhu práce, bakalářské studium je také v pořádku. Navrhuje provázat systém vzdělávání VOŠ a VŠ. Hlavním problémem vidí finanční otázku. PhDr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. (Přednosta Ústavu ošetřovatelství - Univerzita Palackého v Olomouci) uvedla, že se sama zapojila do vzniku VOŠ, také byla učitelkou na SZŠ a nyní působí na VŠ. Uvedla příklad dobré spolupráce VOŠ a VŠ a kraje v Olomouci. Bc. Blanka Radjenovičová (Vedoucí zdravotně sociálního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) za zdravotně sociální pracovníky zmínila, že tito pracovníci primárně posuzují zdravotní stav, dále pak stav sociální. Nesouhlasí se zrušením vzdělávání zdravotně sociálního pracovníka. Navrhuje schůzku na toto téma a odmítá, aby tito pracovníci nově spadali do gesce MPSV. Mgr. Jana Vaculová (prezidentka České asociace zdravotních laborantů), zmínila, že je dobře, že bude zrušeno povolání laboratorní asistent, je problematická jeho uplatnitelnost na trhu práce. Požadavek na zrušení povolání laboratorní asistent je konsenzus 7 odborných společností zdravotních laborantů, které ČAZL zastupuje. MUDr. David Kasal (místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny) zmínil, že se na vzdělávání dívá z hlediska praktického a s rozumem. Za poslance nepřipustí nic, co by tel./fax: , 6

7 mohlo poškodit terén. Pokud by měl někdo na toto téma nějaké připomínky nebo náměty, může se obrátit na něho nebo prof. MUDr. Josefa Vymazala, DSc. Mgr. Alena Šmídová (ředitelka Odboru ONP, hlavní sestra) ukončila diskuzi. Shrnula, kterých oblastí se týkala diskuze. Zmínila, že hrozí do budoucna nedostatek ošetřovatelského personálu a o jejich vzdělávání se bude dále diskutovat, nedošlo se u kulatého stolu ke shodě. Cílem je, aby sestra pracovala v týmu s lékaři, měla jasně definované kompetence, které navrhuje pro některé oblasti navýšit směrem k lékařským činnostem. Je žádoucí mít v týmu různé úrovně ošetřovatelského personálu dle jejich vzdělání i daných kompetencí, ne jenom sestru na všechny činnosti základní až po specializované. Mgr. Jaroslav Fidrmuc poděkoval přítomným za účast a velmi podnětné diskuzní příspěvky, Navrhl vytvoření pracovní skupiny, která se bude tématem vzdělávání zdravotníků dále zabývat. Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. poděkoval přítomným za účast. Zmínil, že na tomto jednání v tak velkém počtu účastníků, není možné dojít ke koncensu a navrhl též menší pracovní skupinu. Mgr. Martin Šamaj, MBA nabídl svou spolupráci při řešení této problematiky. Mgr. Alena Šmídová poděkovala za účast a ukončila jednání. tel./fax: , 7

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Schválený program:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

Bezpečnost pracovníků ve zdravotnictví: prevence poranění ostrými předměty

Bezpečnost pracovníků ve zdravotnictví: prevence poranění ostrými předměty Mezinárodní konference Bezpečnost pracovníků ve zdravotnictví: prevence poranění ostrými předměty Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23, Praha 1 Vážení kolegové, vážení přátelé, brožuru, kterou

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII Současný stav kolem šestiměsíčních praxí studentů farmacie RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., Mgr. Pavla Šrámková Odborné šestiměsíční praxe studentů farmacie v lékárnách v souladu s požadavky

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Zápis ze setkání Pracovního týmu RHSD ČR pro sociální otázky, konaného dne 26. ledna 2015

Zápis ze setkání Pracovního týmu RHSD ČR pro sociální otázky, konaného dne 26. ledna 2015 Zápis ze setkání Pracovního týmu RHSD ČR pro sociální otázky, konaného dne 26. ledna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Místo konání: hlavní budova Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jenom MPSV),

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách VÝSTUPY VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL Praha 2012 Úvod Text, který se Vám dostává do ruky, reaguje na momentální snahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o vytvoření nového zákona o

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více