SALESIÁNI V BULHARSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SALESIÁNI V BULHARSKU"

Transkript

1 SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 30/ m ě s í č n í k červenec, srpen celostátní setkání mládeže -an- Vážení čtenáři, zdravíme Vás prostřednictvím tohoto prázdninového dvojčísla. Předtím, než si po roční práci odpočineme, nás čeká ještě velké množství letních akcí, táborů a běžný chod oratoří a vzdělávacího centra. Některé vybrané aktivity bychom Vám nyní rádi podrobněji přiblížili. Děkujeme Vám za Vaši podporu a povzbuzení a přejeme Vám příjemné prázdniny. Kéž jsou osvěžující a plné nové síly jako déšť, který i v Bulharsku s příjezdem nových dobrovolníků konečně prší Veroniko, Sylvo, Anežko a Martine, díky, že jste nám přijeli na tyto prázdniny pomoci! Lenka Jelínková 1 Salesiáni v Bulharsku, 30/2015

2 , STARÁ ZAGORA FARNOST SV. CYRILA A METODĚJE, NADACE, MACHALA, ORATOŘ, SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE, KALITINOVO 3. celostátní setkání mládeže Od 2. do 5. července se uskutečnilo v pořadí již třetí setkání mladých bulharských křesťanů. Tentokrát se odehrálo v areálu kláštera sester eucharistinek v Sofii. Sešlo se přes 200 mládežníků, což je asi méně než na leckterém děkanátním setkání u nás v České republice, ale na Bulharsko, kde je katolíků méně než jedno procento, je to velmi slušné číslo, skoro dvojnásobek oproti minulému ročníku. Při organizaci jsme (spolu s ostatními kněžími, laiky i řeholníky) přiložili ruku k dílu i my, salesiáni, o. Jaroslav v přípravném týmu a další spolubratři a naši dobrovolníci při vedení skupinek a workshopů. Tématem bylo jedno z blahoslavenství: Blažení čistí v srdci, neboť oni budou vidět Boha. Mluvilo se o něm na přednáškách, v diskusích, v kázáních i svědectvích. Protože setkání se účastnili mladí obou katolických ritů (řeckokatolické i římskokatolické církve), byl tomu uzpůsoben i program modliteb střídaly se modlitby a mše západní i východní. Mladí římští katolíci se tak mohli obohatit a více se seznámit s řeckokatolickou spiritualitou a naopak. Nechyběla ani možnost odpočinout si od duchovního programu při odpoledních workshopech, na kterých se nabízela možnost her, sportu, tance i rukodělných prací. Večery byly programově různorodé jeden den skupina fokolarinské mládeže vystoupila s muzikálem o bl. Chiaře Luce Badano, mladé dívce, která darovala svůj život Bohu a zemřela v 17 letech. Pokud mám mluvit za sebe (ale věřím, že i za velkou část účastníků), byl to silný zážitek. Další večery byly věnovány představování jednotlivých farností, křížové cestě a východní mariánské modlitbě akathist. Poslední večer se představily se svými vystoupeními taneční workshop, jehož účastníci předvedli, co se během setkání naučili, a také šermířský workshop ten sehrál antickou tragédii, u které mnohým tekly z očí slzy smíchu :-). Protože mladí (a nejenom mladí) Bulhaři rádi tančí, večery byly většinou zakončeny bulharskou specialitou kolovým tancem, který se jmenuje choro. Samozřejmě úplný konec programu patřil vždy modlitbě. Celkově bych řekl, že se setkání vydařilo a splnilo svůj účel být místem setkání mladých křesťanů s Bohem a se sebou navzájem. Jaroslav Růžička, SDB 2 Salesiáni v Bulharsku, 30/2015

3 , STARÁ ZAGORA FARNOST SV. CYRILA A METODĚJE, NADACE, MACHALA, ORATOŘ, SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE, KALITINOVO Pracovní tábor Tento rok se konal každoroční pracovní tábor ve Staré Zagoře, kde stavíme kostel Panny Marie, Pomocnice křesťanů. Bylo velmi inspirující vidět, jak čtyři mladí lidé z romské machaly darovali týden svého času, aby pracovali a pomáhali nám, salesiánům, položit termoizolaci okolo základů kostela a domu komunity. I přes hodně teplé počasí byli naši mladí plně ponořeni do práce. My, salesiáni, jsme byli hodně spokojeni s nasazením, s jakým pracovali. Když jsem je viděl, jak pracují, uvědomil jsem si, že oni tím vyjadřují svůj smysl pro sounáležitost s církví, přesvědčení, že církev je tu pro ně. Dohromady nás bylo 7 statečných 4 silní mladí mužové z romské machaly, 2 salesiáni a jeden český dobrovolník. Zde jsou jejich osobní zkušenosti. dobrovolník Martin: Jsem velmi šťastný, že jsem měl příležitost účastnit se pracovního tábora. Pracovat s mladými muži z machaly byla pro mě hodně zajímavá zkušenost. Viděl jsem, že tihle romští gentlemani umí pracovat a myslím, že pro nás pro všechny to byla spíš zábava než dřina. Bogumil Dimitrov: Pracovní tábor byl pro mě úžasný zážitek. A pocit, že pomáhám na kostele, je super; skvělé, nepopsatelné!!! Veselin Veselinov: Vždycky si považuju za velkou čest moci se účastnit pracovního tábora. Uvědomil jsem si velkou odpovědnost za své činy a taky to, že otcové salesiáni k nám mají velkou důvěru. Pracovní tábor byl skvělý, plný emocí a smíchu. Pracoval jsem pro naše dobro, ale nejvíc pro Boha. Mitko Borisov: Pracovní tábor se mi hodně líbil. Pro mě je potěšení pracovat pro církev a pro naši farnost, protože vím, že to je nejen pro moje dobro, ale i pro spoustu dalších mladých lidí. Taky vidím, že se tady dá naučit zručnosti, což se hodí do budoucna. Srdečně děkuju salesiánům, kteří organizují tyhle tábory! Gančo Mitkov: pracovní tábor se mi moc líbil, myslím, že spolu s mými přáteli jsme udělali kus práce a že salesiáni s námi byli spokojení. Donbor Jyrwa, SDB 3 Salesiáni v Bulharsku, 30/2015

4 STAVBA, FOTOREPORTÁŽ Z 1. ETAPY STAVBY NOVÉHO STŘEDISKA VE STARÉ ZAGOŘE Betonování základů střediska. Betonování základů střediska Salesiáni v Bulharsku, 30/2015

5 STAVBA, FOTOREPORTÁŽ Z 1. ETAPY STAVBY NOVÉHO STŘEDISKA VE STARÉ ZAGOŘE Brigáda našich animátorů a studentů izolace sklepních prostor. Příprava armatury pod střediskem. Jiří Svoboda, SDB 5 Salesiáni v Bulharsku, 30/2015

6 , KAZANLAK FARNOST SV. JOSEFA, INTERNÁT, OAZIS, ANIMÁTOŘI, DŮM PRO HOSTY, DUCHOVNÍ CVIČENÍ, TÁBORY Chlapecký tábor Prvním pondělím v červenci začal tábor pro bulharské kluky. Přijeli z Plovdivu, Jambolu, Staré Zagory a Sofie. Tento tábor pomáhali vést dva noví animátoři z našeho dvouletého animátorského kurzu Stanislav a Gošo. Naším týdenním domovem se stala chyža Dekoteks v chatové oblasti Karandila ležící blízko města Sliven, v nádherné přírodní rezervaci Modré kameny. Celým táborem nás letos provázel Don Bosco. Seznamoval nás se svým životem a my ho provázeli na jeho cestě a pomáhali mu postavit oratoř ve Valdoku. Don Bosco nás přivítal, ubytoval, pozval na večeři a na první baseballový zápas. Po něm následovala už jen modlitba a slůvko na dobrou noc. Od rána dalšího dne jsme Dona Boska následovali do dětství a připomněli si jeho výchovu matkou Markétou. Poznali jsme, co vše nám dávají rodiče, a které ctnosti je dobré již od útlého věku rozvíjet. Ve středu jsme pokračovali těžkostmi v počátcích Don Boskova působení mezi mládeží, dále jsme se ve čtvrtek zamysleli nad jeho i našimi sny a duchovními touhami, abychom si v pátek snažili pomocí her a aktivit vzít příklad z jeho pomoci druhým. V sobotu jsme si připomněli jeho poslání v tomto světě a v neděli zakončili setkáním s Donem Boskem na slavnostní liturgii a obědě. A největší zážitek? Ve čtvrtek po duchovním programu zaměřeném na sny Dona Boska jsme vyšli na výlet do Slivenu. Scházeli jsme po Modrých Kamenech, sluníčko pěkně pálilo. Dolů do Slivenu jsme došli žízniví a vyčerpaní. Naštěstí v Bulharsku bývají podél cest studánky. Jedna taková se nacházela také na konci naší cesty. Hltali jsme studenou vodu plnými doušky. Ale aby byla odměna ještě větší, nahoru jsme vyjeli lanovkou. Většina dětí i animátoři jeli lanovkou poprvé. Sledovali ubíhající zem pod nohama a rozhlíželi se po okolí. Našli dokonce naši pěšinku, po které jsme šli dolů. To vše až do 12. sloupu. Vyjeli jsme na minikopeček a najednou se před námi otevřela rokle, kterou ve skále vyhlodal potok, vzdálený od nás ne už 5, ale rovnou 20 metrů! Dominik Honěk 6 Salesiáni v Bulharsku, 30/2015

7 , Z BULHARSKA TRADICE, ZVYKY, ŠKOLY, VŮNĚ, CHUTĚ, LIDÉ, HUDBA, JAZYK, SPORT, UMĚNÍ Vzdělávání v Bulharsku Školní vzdělávání v Bulharsku je povinné do šestnácti let. Začíná v sedmi letech navršených v roce, kdy dítě začíná první třídu. Ve skutečnosti začíná již v raném věku. Děti od dvou let chodí do jeslí, v tu dobu totiž končí placená mateřská dovolená. Pokud matka chce zůstat doma s dítětem, má právo na ještě jeden rok neplacené mateřské dovolené navíc. Po něm však musí buď nastoupit do zaměstnání, nebo pracovní místo opustit. Ve školce se děti zabývají tématy jako člověk a příroda, bulharština a matematika a získávají základní znalosti a dovednosti, které obohacují jejich obecný kulturní rozhled, rozvíjí logické uvažování, trénují paměť, zlepšují motoriku atd. V současné době není navštěvování mateřské školy povinné, ale od školního roku 2013/2014 existuje povinná předškolní příprava pro děti ve věku pěti let. Na rok 2016 se plánuje zavedení povinné předškolní přípravy už pro děti čtyřleté. Pokud tedy dítě nenavštěvuje mateřskou školu, od 5 let musí povinně chodit na předškolní přípravu. Během roku či dvou (podle posouzení učitelů) by se zde mělo naučit vše, co děti v mateřské škole (např. abecedu a číslice). Žáci od páté do dvanácté třídy navštěvují školu na směny. Doučování je v současné době povinné do čtvrté třídy. Obecně vzato není vzdělávací plán náročný. Jedním z problémů vzdělávání na základních školách jsou nekvalitní učebnice. Nejsou pro děti napsány srozumitelně, učební látka je nejasná a je vysvětlená složitě. Dalším problémem, se kterým se učitelé potýkají, je nezájem rodičů o studijní aktivity a docházku dětí, a to je základem toho, že děti přistupují ke studiu laxně. Velkým přínosem ve vzdělávání jsou nové technologie. Díky nim je možné vytvářet jednoduché, dostupné a zajímavé prezentace, ve kterých jsou informace představovány zajímavou a zábavnou formou. Zajímavé je bulharské hodnocení žáků. Klasifikační žebříček postupuje od slabý (2) nejnižší známka, pokračuje přes známky průměrný (3), dobrý (4), velmi dobrý (5) až k výborný (6) nejvyšší známka. Žákovská knížka premianta je tedy plná šestek. Rosica Georgieva 7 Salesiáni v Bulharsku, 30/2015

8 , VELKÉ DROBNOSTI NA TOMTO SVĚTĚ NENÍ NIC, CO BY BYLO TAK MALÉ A BEZVÝZNAMNÉ, ŽE BYCHOM SE OD TOHO NEMOHLI NĚČEMU NAUČIT. Už je tomu měsíc, co jsem se zabydlela v salesiánské komunitě ve Staré Zagoře. Mé tři bratry mi tu nahrazují tři salesiáni, kteří jsou na mě (zatím) hodní. Událo se toho opravdu hodně. Mám pocit, že tu jsem už minimálně půl roku Stavba kostela pomalu roste, probíhají tábory, zúčastnila jsem se tu celostátního setkání mládeže, kde jsem si na podiu zahrála princeznu. Měla jsem možnost být na svěcení řeckokatolického kostela... Konečně mi začíná jít bulharské kývání hlavou, začátky byly vtipné. To se tak ráno zeptáte Inda, který tu s námi v komunitě žije, jestli by si dal kafe, a vy mu ho neuvaříte, protože přece kýval, že nechce, jenže pak se vás ptá, kde má to kafe, které chtěl. Minulou neděli jsme slavili narozeniny jednoho z otců. Už jste někdy dostali k narozeninám skleničky od cocacoly a piva? Děti tu jsou velmi kreativní. Je radost koukat na to, jakou mají romčata důvěru k otcům a jak si jich váží. Občas to tu chce mít nervy z ocele, například když doučujete 14letou slečnu, která neumí skoro vůbec číst, stěží počítá do desíti a která vám řekne, že číslice nula neexistuje, že je to přece písmeno O. Už i na mě se tu usmálo štěstí a chytla jsem tu vešky. Největší radost z toho mají romské holky že vši má i dobrovolka z ČR a že je nemají jen oni v machale. Dozvěděla jsem se tu, že je zvláštní, že nemám dítě ani manžela, že už jsem vlastně stará. Člověk se tu nenudí. Rozhodně nelituji, že jsem se rozhodla prožít své středoškolské prázdniny v Bulharsku! Veronika Kobzová Objednejte si Zpravodaj Salesiáni v Bulharsku je možné objednat na adrese nebo stáhnout na Vydávají: Saleziáni na Don Bosko Bulgaria, Zahari Kniazevski 71, 6000 Stará Zagora. tel.: , č. ú.: / 0100, v.s. 29. Připravují: Lenka Jelínková a Petr Kalas, SDB. Uzávěrka je vždy 28. dne v měsíci. Děkujeme za pochopení. Příspěvky pište na Více informací naleznete na a 8 Salesiáni v Bulharsku, 30/2015

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Těším se, až nás Ježíšovy stopy přivedou na jednu společnou cestu! K vaší cestě vám a celým vašim rodinám žehnám a modlím se za vás! o.

Těším se, až nás Ježíšovy stopy přivedou na jednu společnou cestu! K vaší cestě vám a celým vašim rodinám žehnám a modlím se za vás! o. Milí aršáci, táborníci a všichni, kdo máte Archu rádi! Posílám vám velký pozdrav z Archy i za všechny, kteří tu pracují a slouží. Celá Archa je čerstvě přikrytá bílou peřinou. Zatím jen lehoučkou, ale

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

CHALOUPKY 2007 RODIČOVSKÁ AUTORITA KŘÍŽOVKA DÁREK K 80. VÝROČÍ PŘÍCHODU DO ČESKA PEXESO

CHALOUPKY 2007 RODIČOVSKÁ AUTORITA KŘÍŽOVKA DÁREK K 80. VÝROČÍ PŘÍCHODU DO ČESKA PEXESO CHALOUPKY 2007 RODIČOVSKÁ AUTORITA KŘÍŽOVKA DÁREK K 80. VÝROČÍ PŘÍCHODU DO ČESKA PEXESO obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 dobrovolnictví v severním Mexiku rozhovor str. 6 7 vychovávej jako Don Bosco

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Farní zpravodaj leden 2015 Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Uvnitř tohoto vydání: Úvodník Den farností Teplice v roce 2015 2 Milé setkání 3 Blonďák v Teplicích 4 Jak to viděl Vlastimil

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Blahoslavenství a běda turistů

Blahoslavenství a běda turistů ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., 7/2009 a 8/ 2009 Blahoslavenství a běda turistů Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více