1. červen - Mezinárodní den dětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. červen - Mezinárodní den dětí"

Transkript

1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí

2 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje spolupráci školy a firmy s místními mateřskými a základními školami. Na základě podepsaného memoranda o spolupráci kraje, školy, firmy a města se sešel koordinační tým, který bude na pravidelných schůzkách čtyřikrát ročně dohodnutou spolupráci sledovat a vyhodnocovat. Tým ve složení PhDr. Zuzana Pecháčková, ředitelka SŠ OŘS Žamberk, Ing. Jiří Appeltauer, generální ředitel fy BÜHLER CZ, s.r.o., Žamberk a Jiří Dytrt, starosta města Žamberka, zhodnotili navázání spolupráce školy a firmy s místními mateřskými a základními školami od školního roku 2015/2016 v rámci nabídky výuky praktického vyučování v dílnách a odborných učebnách SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk podle vyučovaných oborů na škole (kuchař, číšník, cukrář, prodavač, instalatér, truhlář, zedník, obráběč kovů, obchodník, gastronomie). Dále projednali možnost prohlídky a exkurze do fy BÜHLER CZ, s.r.o., Žamberk obor obráběč kovů a vznik technických kroužků (např. robotika) při základních školách. Další schůzka koordinačního týmu je naplánována v polovině letošního roku. Jiří Dytrt Starosta se zúčastnil setkání starostů Tradiční setkání zástupců sedmi evropských měst sdružených do Evropského svazku se uskutečnilo tentokrát v sárském Püttlingenu ve dnech dubna Program byl také obvyklý, pracovní schůzka a návštěvy zajímavých míst a institucí.závěry z jednání: - starosta Püttlingenu Martin Speicher předložil vyúčtování příspěvků jednotlivých měst do společného fondu a přítomní jeho zprávu schválili, - zástupci Saint Michel sur Orge (Francie) představili program mládežnického táboru, který proběhne ve dnech od 14. do , - příští rok uplyne 20 let od vzniku Evropského svazku, slavnostní setkání se uskuteční v polské Nowe Soli, starosta Wadim Tyszikewicz Evropského svazku měst srdečně pozval zástupce všech měst i zakladatele tohoto seskupení a představil program setkání a oslav, - byl představen harmonogram setkání Evropského svazku města a plánovaných termínů mládežnických táborů v jednotlivých evropských městech. Hostitelé dále zorganizovali návštěvu hlavního města Sárska Saarbrückenu, prohlídku jeho historické části a návštěvu tamního zemského parlamentu, kde účastníky přijala ministerská předsedkyně Sárska Anette Kramp-Karrenbauer. Zajímavá byla i prohlídka Strassburgu a návštěva evropského parlamentu, kde byli starostové přijati zástupcem zvoleným za Sársko panem Jo Leinenem. ít- Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTŮ PRO PŘÍJMOVĚ VYMEZENÉ OSOBY dle Pravidel pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby Adresa bytu: Žamberk, ul. U Polikliniky 1063, velikost bytu: 1+2, nadzemní podlaží: 5, byt č. 14. Podlahová plocha: 52,46 m 2. Základní měsíční nájemné: cca 2.260,- Kč. Vratná záloha na nájemné: 5.000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou dvou let. Prohlídka bytu je možná v pondělí od 13:00 do 13:30 hod. Veřejné losování o přidělení bytu proběhne ve čtvrtek ve 13:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu budova radnice, Masarykovo nám Poslední možnost podání žádosti: středa 10. června 2015 do 13:00 hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ). (podrobné informace: úř. deska města) Vážení spoluobčané, vážení řidiči, vážení chodci. 2. díl Tento článek navazuje na předešlý díl, týkající se chodců, a zde jsou vyzdvihnuty nejdůležitější povinnosti. Dle ustanovení 4 zákona č. 361 /2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu) platí povinnosti pro všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích, tedy i pro chodce: chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí, ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu, řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace. Dle ustanovení 53 zákona o silničním provozu. Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Vážení chodci, neopomínejte bezpečnost pohybu na pozemních komunikacích. Tímto bych Vás chtěl vyzvat k nošení reflexních prvků (nemusí to být reflexní vesta) tam, kde chybí chodníky či veřejné osvětlení za snížené viditelnosti (za tmy). Tato povinnost pro chodce je zatím ve fázi novely zákona o silničním provozu. Jedná se především o opatření, které výrazně přispěje k zamezení střetů osob s vozidly. Užitím oděvního prvku dojde k významnému zviditelnění chodce a větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. Foto a text: Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO

3 3 INFORMACE o novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Z důvodu zpřísněné ochrany pozemků zařazených do zemědělského půdního fondu vešla v platnost dne Novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Pro občana se jedná o zásadní změnu v tom, že při odnětí pozemků pro stavbu rodinného domu, případně pro jinou drobnou stavbu, dle 9 odst. 2 písm.a) zákona, není třeba žádat o souhlas s odnětím v zastavěném území pro: stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 metrů čtverečních, stavbu pro bydlení umístěnou v proluce o velikosti do 0,5 hektaru. Pokud nelze záměr k odnětí půdy zařadit do bodů výše uvedených, je třeba provést odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a zaplatit odvod, který se vypočítá dle přílohy k novelizovanému zákonu. K žádosti o odnětí, která je ke stažení na stránkách města Žamberka v sekci formuláře, je třeba nově doložit: výsledky pedologického průzkumu údaje o odvodnění a závlahách údaje o protierozních opatřeních zákres hranic BPEJ informaci, k jakému následnému řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem. Pokud se stavební záměr bude nacházet dle BPJ na pozemcích I. nebo II. třídy ochrany, bude řízení ještě o něco složitější. Jednotlivá ustanovení novely zákona jsou formulována pro laika poměrně složitě, a proto, pokud budete podávat žádost k odnětí ze ZPF pro jakýkoli záměr, přijďte se poradit na Městský úřad Žamberk, oddělení zemědělství, budova pošty, 3. patro, kde Vám rádi poradíme a pomůžeme s vyplněním potřebných formulářů. Ing. Hana Cukorová, vedoucí oddělení životního prostředí VYHLÁŠENÍ PRONÁJMU Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 116/2014-RADA ze dne vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor Divadelní kavárny s příslušenstvím o celkové výměře 180,75 m 2 nacházející se v přízemí Divišova divadla č.p. 39 v obci a k.ú. Žamberk. Předmět nájmu je pronajímán za účelem provozu Divadelní kavárny s kuchyní. Odpovědnost za dodržování příslušných předpisů souvisejících s tímto druhem podnikání, v platném znění, nese v plném rozsahu nájemce. Informace na tel Bc. Ivana Hečková, odbor REÚP PERNÍKOVÁ POPELNICE ocenění systému ASEKOL Soutěž obcí O Perníkovou popelnici je vyhlašována ve snaze motivovat obce ke zvýšení účinnosti sběru tříděného odpadu. Je určena pro všechny obce v Pardubickém kraji, které mezi sebou soupeří ve třech kategoriích, rozdělených podle počtu obyvatel. Vyhlašovatelem soutěže je společnost EKO-KOM,a.s., ve spolupráci s Pardubickým krajem a dalšími partnery. Klíčem pro hodnocení ve všech kategoriích je celková ŽAMBERSKÁ AKADEMIE VOLNÉHO ČASU výtěžnost sběru a efektivita obsluhy nádob a pytlů při sběru papíru, plastů, skla a nápojových kartonů v přepočtu na jednoho obyvatele. Zároveň se hodnotí také celkové množství separovaných bioodpadů, nebezpečných odpadů a zapojení do zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. V rámci soutěže O Perníkovou popelnici se udělovaly i ceny kolektivního systému ASEKOL. Tu získá obec, která dosáhne nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru dosloužilých elektrozařízení, jako jsou informační technologie, telekomunikační zařízení, televizory, počítačové monitory, hračky, lékařské a měřící zařízení. V kategorii nad obyvatel obhájilo loňské vítězství město Žamberk. K této ceně obdrželo město finanční odměnu 15 tis. Kč a také perníkovou prémii v podobě červeného kontejneru. Je to úžasné ocenění našich občanů, kteří se zapojují do třídění odpadů, ale také pracovníků TS ŽAMBERK, s.r.o., obsluhy sběrného dvora i pracovníků svozové firmy Jaromír Plundra, Žamberk. Vždyť v ukončeném 8. ročníku soutěže jsme si pro popelnici z perníku jeli do Pardubic s panem starostou již po sedmé! Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková Žamberská akademie volného času Pro studenty 1.A třídy Žamberské akademie volného času byla na měsíc duben připravena přednáška na téma Mezilidské vztahy. Vzhledem k časovému zaneprázdnění lektorky došlo ke změně. Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař Městského úřadu, si připravil velmi zajímavou přednášku na téma Provoz na silničních komunikacích se zaměřením na specifika Žamberka. Účastníci se shodli, že od doby, kdy oni získali řidičský průkaz, se toho v dopravních předpisech změnilo opravdu hodně, a ocenili příklady na konkrétních situacích ze svého města. 2. světová válka a válečné události v Žamberku byl další seminář, který se tentokrát konal v Muzeu. Události tohoto těžkého období přiblížili Vladimír Severin spolu s Vlaďkou Šulcovou. Studenti měli také možnost prohlédnout si výstavu, která v rámci výročí ukončení druhé světové války v Muzeu probíhala. A jaká témata absolvovali studenti druhého ročníku? PhDr. Jana Mervartová navázala na loňský seminář Mezilidských vztahů. Tentokrát se zaměřila na rozvíjení pozitivních vztahů v životě a na odstranění možných komunikačních bariér. Květnový seminář na téma Cestou literatury s lektory Milanem Duškem a Jiřím Faltusem se uskutečnil v prostorách Knihovny. Více o něm píše Jana Hlaváčová, ředitelka Knihovny, na jiném místě těchto listů. Školní rok studentů Žamberské akademie volného času pomalu vrcholí. V měsíci červnu nás ještě čeká téma Historie Albertina pro třídu 1.A a téma Jak zlepšit paměť pro 2. ročníky. A samozřejmě celodenní školní výlet J. Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru SOCZ Tyršova rozhledna v novém kabátě Městu Žamberku se podařilo získat grant Pardubického kraje na projekt Renovace opláštění Tyršovy rozhledny a rozšíření sociálního zázemí pro návštěvníky. Předpokládané náklady činí 380 tis. Kč, poskytnutý grant je ve výši 150 tis. Kč. Tyršova rozhledna zvaná též Rozálka byla vybudována již v r.1932 dle návrhu prof. Petříka na Kapelském vrchu (470 m n. m.). Jedná se o dřevěnou stavbu s kamennou podezdívkou podle vzoru husitské hlásky s půdorysem protáhlého šestiúhelníku. Výška rozhledny je 20 m a má dvě vyhlídková patra. Z hlavního ochozu jsou vidět hřbety Orlických hor, Králický Sněžník i Krkonoše. V r.1957 byl původní plášť rozhledny ze šindele nahrazen eternitovými šablonami a tento stav objektu trvá dodnes, tedy 58 let. Interiér rozhledny byl rekonstruován v r byl doplněn o dřevěný strop, přivedena elektřina, zpevněno schodiště, upraveny dřevěné materiály a vyměněna okna. Nevyhovující eternitové opláštění chátrá, hrozí riziko zatékání a odpadávání šablon. Proto je nutné provést výměnu eternitu za nové opláštění ovšem při zachování tvaru a velikosti původních šablon. Po odstranění eternitu bude též ošetřeno dřevěné bednění proti dřevokazným škůdcům a dále budou vyměněny pozinkované plechy za poplastované. Součástí projektu je i umístění dvou kusů mobilních toalet pro návštěvníky v blízkosti rozhledny tak, aby nedošlo k narušení estetického vzhledu. Vybudování pevného sociálního zázemí není možné vzhledem k velké vzdálenosti od napojení na městskou kanalizaci. Termíny realizace projektu jsou stanoveny s ohledem na turistickou sezónu a konání kulturních akcí, jako je festival Orlická brána a JamRock. Instalace mobilních toalet proběhne v červnu a renovace opláštění v srpnu a září Cílem projektu je zkvalitnění unikátní turistické atraktivity a zvýšení komfortu jejích návštěvníků. Mgr. Šárka Strnadová, manažerka dotací

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE. Upozorňujeme občany, že v souvislosti s hudebním festivalem Jam Rock v Žamberku, který se koná ve dnech , bude v letošním roce zcela odlišný dopravní režim, než tomu bylo v uplynulých letech. Vzhledem k dlouhodobé uzavírce v Nádražní ulici z důvodu rekonstrukce vozovky, nebude v době konání festivalu uzavírka v Klostermannově ulici tedy bude zde běžný silniční provoz! Chodcům návštěvníkům hudebního festivalu bude vyhrazen koridor pro pěší mimo pozemní komunikaci, která bude osazena dopravními značkami zákaz vstupu chodců. Pro řidiče vozidel bude v úseku Klostermannovy ulice platit dopravní značka B20a nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h. V obou směrech pozemní komunikace bude platit dopravní značka B28- zákaz zastavení. Podrobné informace, včetně situačního plánku, budou zveřejněny na webových stránkách města Žamberka. Z důvodu plynulosti silničního provozu a vlastní bezpečnosti žádáme chodce i řidiče, aby respektovali dopravní značení a dbali zvýšené opatrnosti. Za MP: Kamil Luňáček Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a mohou být redakčně kráceny. Růžový den proti rakovině v Žamberku pomáhal a nenudil! Tradice je založena. Na tom se shodli všichni účastníci Růžového dne proti rakovině, který se ve středu 13. května nastěhoval do areálu Studia 3D FITNESS Žamberk. A za rok, možná i dřív, se 100 % vrátí, hlásil navečer spokojeně jednatel 3D FITNESS Míra Jirčík. Ke spokojenosti měl hned několik důvodů. Tím nejhlavnějším byl fakt, že se areál Studia 3D FITNESS Žamberk zaplnil aktivními lidmi s dobrou náladou, které kromě možnosti si zacvičit přilákala hlavně příležitost pomoct v boji proti rakovině. Růžová akce totiž cílila svou pomoc na charitativní boj se zákeřnou nemocí - výtěžek z akce putuje na konto Ligy proti rakovině, známé svými typickými žlutými kvítky. Záměrně jsme vybrali stejné datum, na které letos připadl Den proti rakovině, který Liga pořádá, vysvětluje marketingová manažerka 3DF Nela Adamová. Chtěli jsme vlnu solidarity co nejvíce propojit právě s nejdůležitější akcí Ligy proti rakovině, ale zároveň jsme se rozhodli pomoc neomezit pouze na jediný den. Po celý květen jsme věnovali pět korun z každého realizovaného nákupu v našem e-shopu a také z každého vstupu do studia v Žamberku na konto Ligy proti rakovině. Jednoznačně nejžádanějším artiklem (a také symbolem akce i poznávacím znamením) se stalo originální růžové tričko 3DF. Růžové odpoledne se vydařilo po všech stránkách. Od programu, ve kterém nechyběly různé atraktivní skupinové lekce, zábava pro děti nebo například soutěž ironman, přes náladu až po hezké počasí. Chodím do studia 3DF cvičit pravidelně, pochvalovala si účastnice akce Ivona. Fakt, že tentokrát můžu podpořit navíc dobrou věc, jsem jedině uvítala. Doufám, že příště sem najde cestu ještě více lidí a přidají se k nám, kteří na zdejší studio už dávno nedáme dopustit. Starosta Žamberka Jiří Dytrt zhodnotil akci optimisticky. Jsem nadšený, když jsou lidé v Žamberku aktivní. Kdyby se něco podobného konalo každý týden, vůbec bych se nezlobil. Ačkoliv by pak možná takové zážitky občanům města zevšedněly... Každopádně mám radost, že se 3D FITNESS s Mírou Jirčíkem v čele, akce povedla. Na to, že se konala poprvé, přišlo dost lidí. To je dobré znamení a příslib do příštího ročníku. Mimochodem... Ještě k růžové barvě... Byla všude, kam oko padlo, kolektiv 3DF si dal s výzdobou areálu opravdu práci. Růžové byly dekorace, limonáda, dokonce i kelímky na pivo! Volba na růžovou barvu padla spontánně hned zkraje, kdy jsme začali uvažovat, že bychom květen věnovali charitativní pomoci, vysvětluje Míra Jirčík. Je optimistická, plná naděje a ke květnu tak nějak patří. Růžový byl celý květen částečně i náš web i facebook... Snažíme se dát najevo, že se u nás děje něco zajímavého, že nám nejsou důležité věci jedno. Možná to bude znít jako klišé, ale my jako firma považujeme angažování se v pomoci jako společenskou povinnost. Rovnou můžu slíbit, že s tím rozhýbáváním vlny solidarity jen tak nepřestaneme, ať už to bude boj proti rakovině nebo jiná prospěšná aktivita! Jana Divišová, PR manager 3D Fitness Synagoga Husův sbor Ta násilná přeměna starobylé židovské modlitebny na Husův sbor mně vždy připomene nejen dobu tohoto činu, ale, a to hlavně dobu a vznik původní synagogy. Je pravděpodobné, že tak velká židovská obec, jakou byla žamberská, měla ještě před rokem 1810 nějaký modlitební dům, nebo alespoň místnost. Dostupné doklady říkají, že masivní kamenná stavba, mající mimo hlavní prostory předsíň, která sloužila jako zimní modlitebna, a dále pak balkon (galerii) pro ženy, byla zbudována kolem roku Největšího rozkvětu dosáhla židovská obec v padesátých až osmdesátých letech 19. století, kdy bylo v Žamberku nejméně 30 židovských rodin. Působil zde i židovský pěvecký sbor. Tehdy mohlo dojít mezi souvěrci k roztržce, neboť reformisté obstarali pro doprovod pěveckého sboru harmonium a ortodoxní byli proti. Brzy však našli rozvadění bratři zase společnou cestu. V roce 1860 byl vnitřek kostela přebudován a v roce 1883 renovován. Těmito opatřeními velmi stoupla hodnota této unikátní a jedné z nejstarších staveb ve středu Evropy a sloužila tak svému účelu až do roku 1938, kdy následná nacistická okupace změnila svatostánek na skladiště obilí a po zániku tisícileté říše na sklad šatstva a hlavně kožichů i ostatního majetku Němců zařazených do ještě ani mocnostmi neschváleného odsunu. Takže jedna nespravedlnost vystřídala druhou, aniž by tušila, že je předzvěstí třetí, čtyřicetileté, která poznamenala nás všechny bez rozdílu. Změnu židovské synagoze přináší až rok devatenáctistý čtyřicátý sedmý, kdy odchází tehdejší farář Církve československé (tehdy ještě bez přídavku HUSITSKÉ), a stane se to, čemu se bránil již někdy od vzniku protektorátu. Využít neštěstí jedněch, tedy Židů, k pomožení si druhých CČS k vlastnímu svatostánku. Této změny opravdu využívá okamžitě Rada starších CČS v Žamberku k urychlenému jednání se zdecimovanou Židovskou náboženskou obcí a nejprve si synagogu pronajímá a nakonec ji i kupuje. A to již vítězný únor zdolal všechny své třídní protivníky a nastolil čtyřicetiletou apokalypsu, o níž kronikář v brožuře k 35. výročí Husova sboru CČSH v Žamberku říká doslova: cituji Léta patří k těm nejplodnějším a nejšťastnějším v celém dosavadním vývoji. (rozuměj církve CČSH v Žamberku). Jak málo stačilo tehdejším uchvatitelům moci, aby si naklonili stoupence církve, jako si již dávno před tím podobným způsobem naklonili sovětské zemědělce, aby je pak o to více zdeptali jako kulaky. Prokázali jim neobyčejnou náklonnost vydáním povolení k odkoupení hospodářských usedlostí na Králicku jako bouračku. (opět dle brožury) Takže náboženská obec žamberská tak získává hned několik netušených prvenství. Byla jedna z prvních, kdo zahájili devastaci pohraničí a právě tak byla i mezi prvními zasaženými megalománií, neboť musela nejen z gruntu zničit jednu z mála zachovaných tak starých synagog a ještě k tomu se prezentovat 22,5m vysokou věží. A to vše ještě oslavovat v roce 1989 vydanou brožurkou (pochopitelně před listopadem). Kde hledat vinu? U nadšených bratrů a sester, kterým nebyla žádná námaha dosti obtížná? U těch, kteří ve své naivní nevědomosti devastovali pohraničí a neváhali nasazovat osobní čas i zdraví pro akci, o níž se domnívali, že je tím nejlepším projevem lásky k Bohu i lidem? Kdepak! U těch, kteří to vše organizovali, a hlavně pak u těch, kteří to vše povolovali, ačkoliv věděli, že vbrzku odsoudí všechny věřící, aby po 40 let skrývali své náboženské cítění a přesvědčení. Neboť jen nepřítel socializmu se opovážil veřejně se znát k něčemu, co převyšovalo přízemní materialistické myšlení. Milan Šebek, Varnsdorf UPOZORNĚNÍ Úřad práce zahájil od dubna vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky podobné občanskému či řidičskému průkazu, která je odolná proti poškození a chráněná vůči jejímu padělání. Platnost všech dosud vydaných průkazů končí k V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich držitelé vyměnit. Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Svou totožnost je nutné prokázat občanským průkazem. Na úřad práce se můžete dostavit v době: Pondělí 8:00 12:00, 13:00 17:00 úterý 8:00 11:00 středa 8:00 12:00, 13:00 17:00 čtvrtek 8:00 11:00 pátek 8:00 11:00 pouze pro nové žádosti Naďa Urubková, sociální pracovnice DOZP

5 5 Skautský dobrý skutek Skautky a skauti se zapojili do opravy žamberského skateparku Natírání plotu, výměna brankových sítí nebo utahování šroubů na kovových konstrukcích. I taková práce čekala na skautky a skauty, kteří v sobotu 16. května přišli pomoci s úpravami na hřiště u Penny Marketu. Zapojili se tak do celostátní akce Skautský dobrý skutek, v jejímž rámci pomáhaly během května skautské oddíly na nejrůznějších místech republiky. Na místě nás pracovník TS Žamberk rozdělil do několika skupinek, které dostaly na starosti jednotlivé úkoly nejmladší okopávali záhonky a vytrhávali plevel, starší navrtávali nové šrouby do stávajících kovových konstrukcí. Práce s nářadím byla pro většinu zúčastněných zpestřením běžného programu a hlavně mladší se s nimi naučili lépe zacházet. Natírání mě bavilo, už jsem doma natírala nábytek, ale tohle bylo lepší, popsala svou zkušenost jedna z nejmladších účastnic. Po svačině jsme si pozice vyměnili a vyzkoušeli si natírání plotu i konstrukcí nebo výměnu brankových sítí. Chtěli jsme něčím pomoci našemu městu, a proto jsme oslovili Technické služby, které mají větší přehled o tom, co je kde v Žamberku potřeba, popisuje Martin Kroul, jak ke spolupráci došlo. Nakonec se nás sešlo asi 25, od nejmenších světlušek až po dospěl,é a myslím, že za námi byl po obědě vidět velký kus práce, dodává vedoucí skautského střediska. Služba okolí veřejnosti je se skautingem spojena od jeho počátku a alespoň jeden dobrý skutek denně, to je jeden ze základních prvků skautské výchovy. Celorepubliková akce Skautský dobrý skutek má za úkol přivést skauty k pomoci svému nejbližšímu okolí, ve kterém žijí. Z naší strany to určitě nebyla poslední taková akce a už teď přemýšlíme, kam se vypravíme na podzim. Za celé středisko Kateřina Šmajzrová Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s., detašované pracoviště Ústí n.o. NABÍZÍ TYTO SLUŽBY: SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťována těmito způsoby: Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Internetová učebna pro osoby se zdravotním postižením a seniory bezplatně naučíme základní obsluhu osobního počítače a vyhledávat si potřebné informace prostřednictvím internetu. Služba je poskytována každý všední den od 8:00 do 16:00 osobám se zdravotním postižením od 19let a seniorům. Služba je poskytována bezplatně. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností, vedoucích k sociálnímu začleňování Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů Nácvik péče o domácnost Nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti Nácvik samostatného pohybu Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Doprovody osob se zdravotním postižením a seniorů Nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky Nácvik efektivního hledání pracovního místa a vystupování při pracovním pohovoru Nácvik komunikačních dovedností a práce s informacemi Nácvik základů znakového jazyka Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Informační servis OSOBNÍ ASISTENCE je určena osobám se zdravotním postižením a seniorům, které potřebují pomoc při zvládání každodenních situací. Služba je poskytována osobám od 1 roku věku včetně starších seniorů nad 80 let se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení, nemoci nebo věku. Cena za hodinu do 18 let 60 Kč, nad 18 let 70 Kč. ODBORNÉ SOC. PORADENSTVÍ uživatelé se na nás mohou obrátit s nejrůznějšími dotazy a problémy, které vznikly v důsledku jejich nepříznivé sociální nebo zdravotní situace. Mohou se na nás obrátit osobně, telefonicky, em nebo poštou. Také nabízíme prodej baterií do sluchadel za výhodnou cenu 100 Kč za 6 ks baterií. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH PO- MŮCEK PRO DĚTI SE ZDRAVOT- NÍM POSTIŽENÍM k dispozici máme autosedačku, mechanický dětský vozík, dětské berle, polstrované chodítko,chodítko s podpůrnou hrazdou, dětské kolo, mobilní sedačku, pojízdnou sedačku. Kde nás najdete Čs. armády 1181 (vysoká budova Rieter 3. podlaží), ÚO, tel: , web: Kontakty Eva Jiřincová vedoucí, tel Barbara Mejdrová, DiS. sociální pracovník, tel POZOR! POZOR! OZDRAVNÝ POBYT VE VELKÝCH LOSINÁCH ve dnech ZRUŠEN! Výbor ZO SPCCH Žamberk se svým členům omlouvá, z technických důvodů byl avizovaný ozdravný pobyt ve Velkých Losinách zrušen. Za výbor ZO SPCCH Žamberk, z.s., Marek Rybár O POHÁR STAROSTY MĚSTA 10.SPORTOVNÍ HRY ZNAJÍ SVÉ VÍTĚZE! V sobotu 23.května 2015 se v akutokempu Pod Černým lesem v Žamberku konaly již 10.Sportovní hry O pohár starosty města. K potěšení pořadatelů se počasí umoudřilo a celé odpoledne sportovní klání provázelo příjemné sluníčko a skvělá atmosféra. Vedoucím her byl tradičně Marek Rybár, hlavním rozhodčím Dagmar Topičová. Nekompromisními rozhodčími na stanovištích byli: manželé Vikovi, J.Trejtnar, manželé Paříkovi, J.Kratochvílová, P.Sochor, V.Dudek, kteří se do soutěže rovněž zapojili. O občerstvení soutěžících se staraly V.Šimková a M.Keprtová. Fotodokumentaci do kroniky zajistil M.Vondřich. I přesto, že se v Žamberku konaly jiné sportovní akce, byla účast členů na 10.Sportovních hrách příznivá. Sportovní hry zahájil a na závěr ceny vítězům předal starosta města Jiří Dytrt, kterému patří velké poděkování a uznání za to, že si ve svém naplněném diáři udělal čas a přišel účastníky této (již tradiční) soutěže podpořit. Velmi si toho vážíme. Vítězem klání se stali všichni účastníci, při hodnocení pak získali nejvíce bodů tito první tři závodníci v kategorii: Muži: 1. Jiří Hovádek, 2. Václav Dudek, 3.Marek Rybár Ženy: 1. Zdenka Vaňousová, 2.Marie Keprtová, 3.Jiřina Kratochvílová. ABSOLUTNÍM vítězem sportovních her s nejvyšším počtem bodů se stal pan Jiří Hovádek. GRATULUJEME. Velké díky patří Janu Kulhánkovi, vedoucímu Sportovního areálu Pod Černým lesem, za zapůjčení části areálu kempu na instalaci deseti sportovišť, zázemí a za jeho velice vstřícné jednání. Dále děkujeme tiskárně Kerschbaum, která vytiskla krásné diplomy a pozvánky. Děkujeme také všem, kteří své favority přišli povzbudit. Tradiční sportovní hry O pohár starosty města pořádal výbor organizace SPCCH v Žamberku již podesáté. Příjemné odpoledne zpestřilo účastníkům sobotu a pro pořadatele bylo bonusem nadšení a sportovní fair play závodníků. Za výbor ZO SPCCH Žamberk, z.s. V.Pavlousková

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY Aktuálně hledáme: Vedoucí projektu zavádění nových výrob SŠ/VŠ strojírenského zaměření Praxe se zaváděním výrob výhodou Komunikační dovednosti Znalost AJ/NJ vítána Technolog zpracování plechů SŠ/VŠ strojírenského zaměření Praxe v oboru zpracování plechů Znalost AJ/NJ vítána Technolog svařování SŠ/VŠ strojírenského zaměření Znalost svařovacích norem Platný průkaz svářeče CO2 Svářeč SO/SŠ strojní Platný průkaz svářeče CO2 CNC Obráběč SO/SŠ strojní Praxe v oboru Práci ve 3 směnném provozu Kontrolor kvality SŠ/VŠ strojírenského zaměření Znalost AJ/NJ vítána Práce ve 3směnném provozu Praxe ve strojírenské výrobě Plánovač strojírenské výroby SŠ strojírenského zaměření Praxe v plánování zakázkové výroby Znalost procesů plánování výroby Znalost AJ/NJ vítána Nákupčí vyráběných dílů SŠ/VŠ strojírenského zaměření Znalost AJ/NJ vítána Komunikační a obchodní dovednosti Strategický nákup SŠ/VŠ strojírenského zaměření vítána Praxe v oboru nákupu výhodou znalost AJ slovem i písmem Nákup SŠ/VŠ strojírenského zaměření Praxe v obchodní pozici Znalost AJ/NJ vítána Komunikační a obchodní dovednosti Firma nabízí: Zajímavou práci ve stabilním prostředí Práci s moderními technologiemi Odborné vzdělávání a kvalifikační rozvoj Silné sociální zázemí Kontakt na firmu Bühler CZ s.r.o. Žamberk: Bühler CZ s.r.o. Nádražní 696, Žamberk tel.: ,

7 7 UPOZORNĚNÍ PRO SPOLKY Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mají spolky povinnost přizpůsobit svůj název požadavkům občanského zákoníku nejpozději do Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Dále mají spolky (i další právnické osoby) povinnost přizpůsobit do svou společenskou smlouvu nebo statut úpravě občanského zákoníku a doručit jej rejstříkovému soudu. Na rozdíl od právní úpravy platné do jsou nyní spolky zapsány ve veřejně přístupném spolkovém rejstříku. Zapsán by měl být mj. i statutární orgán, počet členů statutárního orgánu a další údaje, které dříve nebyly veřejně přístupné. Spolky tak jsou, resp. po povinném doplnění těchto údajů budou, transparentnější. Splnění výše nastíněných povinností nebude pro mnohé spolky i jiné právnické osoby jednoduchým úkolem, který by bylo možné zvládnout bez odborné pomoci. Lze jen doporučit, aby spolky tyto změny nepodcenily a provedly je řádně a včas. V opačném případě hrozí výzva k dodatečnému splnění povinností a při jejím nedodržení likvidace, v některých případech i pokuta do výše ,- Kč. Mgr. Ludvík Novotný, advokát v Letohradě Informace z muzea IX. ŽAMBERSKÁ MUZEJNÍ NOC V poslední době se objevil fenomén společenských a kulturních akcí ve večerních hodinách: Noc s Andersenem (pro knihovny a školy), Muzejní noc, Noc kostelů A Žamberk nezůstává rozhodně pozadu. Městské muzeum v Žamberku zařadilo do programu IX. ročníku muzejní noci, která se konala v pátek 15. května 2015, na úvod dokumentární film se vzpomínkami pamětníků z pevností Bouda, Hanička a Dobrošov. Jednalo se o muže, kteří opevnění budovali nebo zde působili. Následovalo povídání vedoucího z tvrze Hanička p. Pavla Mináře o čs. opevnění a ukázky nálezů speciálních střel z II. světové války. Děkujeme za další zajímavé vyprávění ze střípků vojenské historie pohraničí. Jeho syn Petr Minář představil maketu střely, kterou sám zhotovil podle skutečných technických parametrů. Drobné nálezy přinesl i jeden z návštěvníků akce. Nastal čas na dotazy. Nejprve se všichni ostýchali, ale potom se rozproudila zajímavá diskuze, hlavně o práci s detektory kovů. Některé předměty bylo možné si osahat, u některých bylo naopak dotýkání nežádoucí. Po skončení programu v přízemí následovala prohlídka výstavy Květen 1945 v Žamberku v 1. patře. Muzeum navštívili nejen žamberští pamětníci, kteří poznávali na fotografiích z května 1945 své příbuzné či známé a vyprávěli různé příběhy z války, ale přišlo i hodně mladých lidí se zájmem o vojenskou historii. Vládla zde úžasná atmosféra. Po prohlídce výstavy z květnových dnů byla připravena ještě výstava Pozdrav ze Žamberka, která představuje město na historických a současných pohlednicích a je doplněna několika fotoaparáty, prohlížečkami, fotografiemi a obrazy. Výstava Květen 1945 byla prodloužena do , výstava Pozdrav ze Žamberka potrvá do , aby si letní hosté a turisté mohli prohlédnout krásy našeho města v minulosti i současnosti. Děkujeme všem návštěvníkům letošní muzejní noci za návštěvu a těšíme se na setkání s Vámi zase někdy příště, třeba na jubilejní X. žamberské muzejní noci. Na jaké téma bude? Nechte se překvapit! Z muzea Vlaďka Šulcová SVÁTKY DŘEVA SE BLÍŽÍ Ve dnech června proběhne již XV. ročník Svátků dřeva v Žamberku. Jako obvykle pro návštěvníky připravujeme výstavní expozice s ukázkami práce řezbářů, soustružníků a dalších zpracovatelů dřeva v areálu žamberského zámku. Můžete se těšit i na několik nových vystavovatelů, protože letošní ročník nese téma Dřevo a děti. Budete moci obdivovat dřevěné hračky, loutky, stavebnice, hlavolamy a zakoupit si některé výrobky. Ruce mužů i žen budou předvádět ukázky zpracování dřeva, reliéfní řezbu, práci s motorovou pilou či opracování dřevěné plastiky dláty. Také naše pozvání přijalo loutkové divadlo a do programu jsou v sobotu zařazena nejen dvě loutková představení na nádvoří zámku, ale v neděli na Vás čeká v Divišově divadle krásná výpravná pohádka Příhody včelích medvídků. Dozvíte se, kde vlastně bydlí Pučmeloud, proč si Pavouk pomlaskává, kam se ztratil Čmelda, kolik je v mraveništi mravenců a nebudou chybět známé písničky z večerníčků. Jako doprovodný program jsme na sobotu připravili Řemeslný jarmark před zámkem. Zařadili jsme i taneční a hudební vystoupení a nebudou chybět ani šermíři. Pro děti bude letos připraveno několik zajímavých výtvarných dílen pro šikulky či drobné soutěže v pátek, kdy již tradičně je věnován program zdarma školám. V Zámeckém parku budou řezbáři v rámci Sympozia na počest Jaroslava Buncka zhotovovat v průběhu tří dnů před zraky návštěvníků lavičky do mateřských škol. K novinkám patří i vydání výroční turistické známky u příležitosti Svátků dřeva. A možná přijde i kouzelník Určitě přijďte také! Srdečně vás zveme. Za pořadatele Vlaďka Šulcová

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY INFORMACE: telefon: června středa ve 20:00 hod. 9. června úterý ve 20:00 hod. Avengers: Age of Ultron 3D USA-akční česky / od 12 let / 145 min. / 130,-Kč 4. června čtvrtek v 17:00 hod. 7. června neděle v 17:00 hod. Sedmero krkavců 2D ČR/SR pohádka česky / přístupný / 97 min. / 120,- Kč 4. června čtvrtek ve 20:00 hod. Země zítřka 2D USA-sci-fi česky / od 12 let / 130 min. / 120,- Kč 6. června sobota ve 20:00 hod. Špión 2D USA-komedie česky / od 12 let / 120 min. / 120,- Kč 7. června neděle ve 20:00 hod. Druhá míza 2D USA-komediální drama titulky / od 12 let / 106 min. / 100,- Kč 10. června středa ve 20:00 hod. Den blbec 2D Německo-komedie titulky / od 12 let / 110 min. / 110,- Kč 11. června čtvrtek v 19:00 hod. DETEKTOR LŽI Divadelní spolek Kašpar Divadlo v Celetné Adrian Jastraban a Ondřej Ruml a Eva Elsnerová ve hře o pravdě, lži, lásce i nenávisti. Aby se Naděžda dozvěděla, kde její muž schoval peníze, pozve domů hypnotizéra. Manžel však v tranzu sdělí i další tajemství a začnou se dít věci... Hra o pravdě a lži, nenávisti a lásce, i o tom, co nás jaksi přesahuje. Prostě o životě. Vstup: 320,-Kč 13. června sobota ve 20:00 hod. Život je život 2D ČR-komedie česky / od 12 let / 95 min. / 110,- Kč 14. června neděle v 17:00 hod. Jurský svět 3D USA-dobrodružný česky / přístupný / 140,- Kč 14. června neděle ve 20:00 hod. Láska šílená 2D Rakousko-drama titulky / od 15 let / 96 min. / 90,- Kč 17. června středa v 18:00 hod. EMA 2015 Back in Time, aneb Zpátky do minulosti! Velkolepá taneční show skupiny NEON! Vstupné 90,- Kč ZUŠ Petra Ebena Žamberk zve všechny rodiče a příznivce na ZÁVĚREČNÝ KONCERT v pátek 12. června 2015 v 18 hodin v Divišově divadle Vystoupí všechny obory, soubory a dechovka. Vstupné 50,- Kč, důchodci sleva, předprodej FIDIKO v 18:00 hod. Zveme do kavárny Dva světy Žamberk na prodejní MÓDNÍ PŘEHLÍDKU - INSPIRACE JARO, LÉTO 2015 uvidíte kolekci hedvábných šatů ZUZANY ŠTĚPÁNKOVÉ a cínové šperky s polodrahokamy KAMILY BIEDLOVÉ, vystoupí kvartet GADIS (zobcové flétny) ze ZUŠ Petra Ebena, Žamberk, průvodní slovo Petra Kučerová. Zveme na 6. besedu DVA SVĚTY JIŘÍHO VOSKOVCE - ve čtvrtek v 19:00 hod. Míla Chvátil a Jaroslav Moravec připomenou v komponovaném pořadu tohoto velkého českého autora, herce, režiséra, to vše u příležitosti 110. výročí jeho narození. V pořadu si zaznějí písničky Osvobozeného divadla. Na výše uvedené akce je nutné si reservovat místo tel Upozorňujeme, že v kavárně Dva světy stále probíhá barevná voňavá výstava Veroniky Langrové NEJEN DĚTEM. Ing. Eva Tobišková INFORMACE Z KNIHOVNY Ve dnech 4.5. a 6.5. proběhly v Městské knihovně Žamberk další lekce ze vzdělávacího cyklu Žamberské akademie volného času. Přednášejícími byli spisovatelé pan Milan Dušek ze Žamberka a pan Jiří Faltus z Lanškrouna. Hovořili nejen o své tvorbě, ale také o činnosti Střediska východočeských spisovatelů a o změnách, kterými vydávání knih v posledních letech prošlo. Několik ukázek z prací obou autorů výtečně přednesla paní Milena Šímová. Účastníci si mohli jejich knihy zakoupit s výraznou slevou. Další zájemci mají možnost si je zapůjčit v Městské knihovně. Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk OBHAJOBA PASTELKY Městská knihovna vás seznámí s ojedinělým projektem Obhajoba pastelky a tvorbou jeho zakladatelky Marie Brožové, která své obrazy kreslí výhradně pastelkami. Prostřednictvím svých veřejných kreslení úspěšně vyvrací předsudek, že pastelky jsou pouhá hračka pro děti, se kterou se nedá vytvořit umělecké dílo. Projekt zahájila v roce 2004 a už jsou vidět první výsledky. Marie Brožová za svou tvorbu získala několik mezinárodních ocenění, ovlivnila velké množství učitelů, kteří svůj vztah k pastelkám přehodnotili, a samozřejmě děti. Zveme vás na výstavu Marie Brožová a Obhajoba pastelky, která se koná od do v čítárně Městské knihovny. Na výstavu navazujeme vyhlášením výtvarné soutěže o nejzajímavější obrázek na libovolné téma nakreslený pastelkami. Věk kreslířů není omezen. Pastelková technika spojuje generace. Dospělí, nebojte se, třeba i po dlouhé době, vzít pastelky a spolu se svými dětmi kreslit. Kdy budete mít možnost vidět svůj obrázek na výstavě vedle obrázku svých dětí a možná i rodičů? Na výkresy minimálního formátu A4 se těšíme v Městské knihovně až do konce školního roku. Výstavu vašich prací plánujeme na září. Martina Wilhelmová, Městská knihovna Žamberk AKCE SE KONÁ V LOKALITĚ NA ROZÁLCE V ŽAMBERKU ve dnech od 11:00 do 04:00 hodin. Zveme Vás na koncert skupiny TRABAND 21.června 2015 v 17 hod. na zámeckém nádvoří v Lanškrouně. Vstupné: 120,-Kč Vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky 2015 a děti do 15 let ZDARMA. Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován na domácí hospicovou péči. Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, kontakt: tel Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa. -red-

9 9 Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Věra Pražáková 90 let Anna Kolářová 90 let Květuše Kecová 90 let Anna Šponarová 88 let Jindřiška Kovářová 87 let Ludmila Řepková 87 let Jaroslav Lesák 84 let Marie Dvořáková 83 let Jindřich Němeček 83 let Miroslav Lipenský 82 let Miroslav Černý 82 let VZPOMÍNÁME Marie Minářová 79 let Tovární Karel Jelínek 82 let Vrchlického Vlastimil Bureš 78 let Pionýrů Jiří Jireš 65 let Lipová Milena Šmoková 82 let nám. Gen. Knopa 830 Bc. Ladislava Papáčková, DiS., evidence obyvatel BLAHOPŘEJEME Dne 6.června 2015 oslaví své významné životní jubileum paní Ivana Pilchová. Hrála a zpívala v četných operetách, jako např. Na tý louce zelený, Divotvorném hrnci, Nejkrásnější válce a dalších. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, štěstí a lásky. Divadelní ochotníci VZPOMÍNÁME Šestnáctého června uplyne deset let od doby, kdy nás opustila manželka a maminka Jaroslava Hájková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel Jaroslav s rodinou Dne 16.června t.r. vzpomeneme 10. výročí úmrtí paní Jaroslavy Hájkové, členky výboru ZO SPCCH v Žamberku. Řadu let pracovala na pozici hospodářky organizace. Děkujeme za její přátelskou povahu a práci, kterou pro organizaci řadu let vykonávala. Čest její památce. Za výbor ZO SPCCH Vlasta Pavlousková Nekrolog za kamaráda a vzácného člověka S MUDr. Jiřím Jirešem mne pojilo dlouholeté přátelství a v době mé radniční mise i profesní kontakty. Byl to vzácný charakterní člověk, pracovitý a nesmírně oddaný Albertinu. Vždy se staral, aby jméno tohoto ústavu mělo lesk, aby poskytovalo lékařské služby na úrovni a ve kvalitním prostředí. Zejména počátek 90. let nebyl pro Albertinum jednoduchý, došlo k řadě změn v systému zdravotní péče, mnoho ústavů a zařízení bylo zrušeno. Především jeho nasazení, trpělivé vysvětlování a obhajoba kvalitní péče zachovaly Albertinu samostatnost a místo mezi zdravotnickými zařízeními. Postupně se dařilo obstarat i velké množství investičních peněz, a tak mohl počínaje topením, postupnou rekonstrukcí objektů, investicí do vybavení posunout Albertinum na úroveň kvalitního zdravotnického zařízení. Zasloužil se i o vznik Psychiatrického oddělení a později o vznik tzv. sociálních lůžek v léčebně. Se spolupracovníky vytvořil krátkodobou i dlouhodobou koncepci tak, aby léčba pacientů odpovídala době a současným požadavkům medicíny. Jiří byl i skvělý odborník. Důkazem budiž množství odborných článků, řada seminářů, které v Albertinu pořádal a na které se sjížděli odborníci z domova i zahraničí. Měl i velký respekt odborné veřejnosti. Byl členem řady odborných institucí, členem vedení celostátní Asociace nemocnic. Ne pro to, aby uspokojil svoji osobní ctižádost, ale aby prospěl léčebně. Za zmínku stojí i jeho vztah k historii Albertina. Prostřednictvím ní propagoval léčebnu, ale také město u odborné i laické veřejnosti. Naposledy jsem s ním spolupracoval při přípravě a průběhu oslav výročí MUDr. E. Alberta v r a byla to spolupráce znamenitá. Jeho zájem, nasazení a pověstný klid nemalou měrou přispěly ke zdárné a důstojné připomínce narození tohoto velkého a uznávaného Žamberana. S nesmírným zájmem sledoval dění v Žamberku, pravidelně chodil na jednání zastupitelstva a bylo-li třeba přispěl i zajímavým a podnětným návrhem. Prostě pravověrný Žamberan, který zde kromě studií a vojny prožil svůj žel krátký život. Jirka byl i výborný kamarád, svojí klidnou povahou snad nedokázal nikoho rozčílit. Nastal-li problém, vždy hledal jeho řešení a ne viníky. Měl skvělou rodinu, pro kterou by dýchal a které se maximálně věnoval. Manželku Jiřinu si do Žamberka přivedl a dokázal ji k našemu městu připoutat tak, že již třetí volební období byla jasně zvolena do zastupitelstva města. Oba jeho synové se potatili, starší Honza mj. napsal dějiny Žamberka. Je mně ohromě líto, že o tak vzácném člověku musím hovořit v minulém čase, život občas přináší kruté chvíle. Vzpomínejme na Jiřího v dobrém. Pro Albertinum a pro město vykonal neocenitelnou službu. A až historie bude jednou jeho počínání hodnotit, rozhodně neskončí na smetišti dějin. Díky pane doktore a pane řediteli, bylo mi ctí s tebou spolupracovat a být ve tvé blízkosti. Spolupráce i tvoje přítomnost mne vždy obohatily. Čest a úcta tvé památce. Miloslav Chvátil Za Jiřím Jirešem. Pan MUDr.Jiří Jireš byl vzácný člověk. Jeho nadhled, schopnost komunikace a přímého jednání z něho učinila pro nás nepostradatelného kolegu v době, kdy byl členem redakční rady Žamberských listů. I přes značné časové vytížení si vždy našel čas, aby společně s námi vytvářel na začátku 90.let novou koncepci Listů. I když svou činnost v redakční radě ukončil, stále se, při náhodných setkáních, o dění v redakci i ve městě zajímal. Odešel od nás navždy žamberský patriot, který byl nejen autoritou, ale zejména osobností. Čest jeho památce. Za redakční radu Vlasta Pavlousková, TVRZ BOUDA je od do otevřena každý den. Tvrz Bouda jeden z pilířů československého opevnění z let představuje nejzachovalejší stavbu svého druhu na území ČR. Tvoří ji pět mohutných bojových objektů v nejvyšším stupni odolnosti a rozsáhlý systém podzemních chodeb a sálů hluboko ve skalním masivu. Tvrz Bouda jako jediná ze stavebně dokončených tvrzí nebyla po válce přestavěna a využívána a je ve zcela původním stavu zpřístupněna veřejnosti. Zdejší atmosféra, připomínající podzim 1938, je neopakovatelná. Hlavním exponátem je sama tvrz významná vojensko-historická, stavební a technická památka. Unikátní jsou rovněž některé exponáty a pozůstatky zkoušek zbraní z doby okupace. Při prohlídce tak návštěvníci mohou zhlédnout originální pancéřový pěchotní zvon, sbírku pozůstatků pancéřování, ukázky překážek proti tankům a pěchotě, originální podstavnicový vozík šikmého výtahu, pevnostní kanón z doby poválečné reaktivace opevnění, nejhlouběji situované pietní místo v ČR Přehlédnout nelze stopy zkoušek vyvíjených tajných zbraní určených pro nacistickou Wehrmacht, které byly na objektech tvrze Bouda testovány. Objekt se nachází v Pardubickém kraji. Nejkratší přístup je z obcí Těchonín, Mladkov (naučná stezka Betonová hranice), Lichkov a od parkoviště u Kramářovy chaty na Suchém vrchu. Pozice vchodového srubu tvrze vstupu do muzea je: GPS N , E Všechny objekty tvrze Bouda leží na zeleně značené turistické trase KČT z Těchonína do Lichkova, která je v úseku mezi objekty tvrze zároveň naučnou stezkou. Provozovatel zajišťuje ve tvrzi šest různě dlouhých, fyzicky a časově různě náročných prohlídkových okruhů. Standardním prohlídkovým okruhem je Kompletní prohlídka s časovou náročností cca 85 min. Provozní doba muzea v roce 2015: V měsících květen až září otevřeno denně (včetně pondělí!), v říjnu o víkendech a ve státní svátek. Kontakt: ; Novinky, podrobnosti a aktuální informace najdete zde:

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY SVČ Žamberk INFORMUJE: DĚTSKÝ DEN Výtvarné čarování - pondělí Oslavte s námi Den dětí! Přijďte spolu se svými dětmi na zahradu SVČ ANIMO, kde vás čeká pestrá škála výtvarných technik pro malé i velké, malé občerstvení a posezení u ohně. S sebou dobrou náladu, zájemci vuřty a vše k nim potřebné. Vstupné ZDARMA. V případě nepříznivého počasí sledujte informace o konání akce na EMA Back in time aneb zpátky do minulost Velkolepou taneční a hudební show TS Neon moderují Bára a Broňa Halbrštátovy. V rámci programu se představí všechny soutěžní i nesoutěžní choreografie TS Neon a jejich hosté... EMA 2015 se uskuteční ve dnech 17. a v Divišově divadle v Žamberku od 18:00 hodin. Předprodej vstupenek ve FIDIKU, vstupné 90,- Kč. Bc.Lucie Kluková PRODEJNÍ VÝSTAVA ŠPERKY Do 5. června 2015! Srdečně Vás zveme na prodejní výstavu ŠPERKY do obchůdku Občanského sdružení CEMA Žamberk. Vystavují u nás talentované tvůrkyně Veronika Kafková, Martina Pavlovská, Denisa Nekorancová, Kateřina Táborská a Kristýna Kroumanová. Těšit se můžete na říční perly, drahé kameny v drátkovaných špercích, květové čelenky, náramky, ale i svatební doplňky a mnohé další. Zavítejte do světa krásy a něžnosti... Obchůdek: v Centru pro rodinu - 1. patro, Nádražní 22, Žamberk otevírací doba: po, čt 9:00-17:00, út, st, pá 7:30-15:00 kontakt: tel , Rodinné centrum Pohoda pořádá ve středu od 17:30-19:00 h BESEDU S PSYCHOLOŽKOU Srdečně Vás zveme na besedu s psycholožkou Mgr. Lucií Šmahelovou. Téma besedy bude BIOFEEDBACK a dle zájmu volná diskuse na rodinná témata. Vstupné: 100,- Kč Zájemci, prosím hlaste svou účast PŘEDEM na cema-nno.cz, tel , nebo osobně v Centru pro rodinu. Tentokrát bez hlídání dětí. Za Občanské sdružení CEMA Žamberk MgA. Zuzana Mitvalská Projekty Gymnázia Žamberk a the University of Wisconsin V rámci partnerského vztahu Žamberka s městem Rice Lake v USA jsme měli možnost zúčastnit se mezinárodního kulturního výměnného projektu týkajícího se globalismu ve 21. století. Název projektu je International Exchange with the Czech Republic through Cooking. Emily, studentka zdejší University of Wisconsin, nás požádala, zda bychom si spolu s ní mohli vyměnit pár typických receptů naší kuchyně. S nadšením jsme se ihned vrhli do pečení, smažení a kuchtění. Také jsme postupy při práci fotili a poté je posílali spolu s instrukcemi Emily. Po krátkém seznámení a přeposílání ů a videí s recepty jsme se začali více zajímat o tamější školu a také zdejší recepty. Zjistili jsme, jaká jsou ta nejlepší jídla v celých USA, a také se dozvěděli ještě mnohem více o výrobě sýrů ve Wisconsinu. A co bylo náplní celého tohoto projektu? Hlavně výměna receptů pocházejících z české a americké kuchyně. Emily od nás obdržela mimo jiných ověřených receptů i instrukce k usmažení bramboráků nebo smaženého sýru či k uvaření plněných ovocných knedlíků, které si může dát nejen jako hlavní chod, ale i jako dezert po nějakém vydatnějším jídle. Vyměnili jsme si mnoho fotografií, které nám ukázaly, jak si na druhé straně světa vedou lidé ve vytváření typických jídel z kuchařek našich babiček. Bylo zajímavé porovnat přísady, které se tehdy používaly, se současnými. Jsme vděční, že jsme mohli být součástí tohoto programu, který nám zábavným způsobem přiblížil život v Americe. Doufáme, že se v budoucnu setkáme znovu s něčím podobným a škola nám dále bude umožňovat podílet se na zajímavých projektech, protože neustálá komunikace s rodilými mluvčími nejen rozvíjí naši angličtinu, ale především umožňuje získat nové přátele. Kateřina Pecháčková, studentka kvinty Gymnázia Žamberk OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PEVNÉ LINKY Na Gymnáziu Žamberk došlo k přečíslování pevné linky. Nové číslo na pevnou linku je: Mobilní telefony zůstávají stejné. Komise pro zahraniční styky informuje Deep Skillz Crew bodovali na soutěži v Maďarsku se Super Heroes Show ohlédnutí v čase Break Dance skupina DSC se účastnila dvoudenní mezinárodní taneční soutěže IV. Connector Dance Festival v partnerském městě Veszprém, za účasti Indie, Slovenska, České Republiky, Maďarska, Chorvatska a Srbska. Řekli jsme si, že bychom mohli po delším čase opět zavítat do zahraničí na nějakou menší akci a zúročit naši náročnou fyzickou a taneční přípravu. Nápad se ihned zrodil, když jsme na Youtube objevili pozvánku do partnerského města Veszprému. Bylo málo času na vyřízení náležitostí pro krátký termín k přihlášení, ale našli jsme podporu nejen u ředitelky SVČ ANIMO Žamberk, v němž působíme jako zájmový kroužek pro děti a mládež, ale také u města Žamberka a Komise pro zahraniční styky, které partnerské aktivity organizují a podporují, neboť je důležité, aby se konaly na různých úrovních. A tak jsme mohli vyrazit na náročnou cestu do námi známého města. Známého proto, jelikož někteří Město Žamberk a Základní škola 28. října 581 Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem FIDIKO a Střediskem volného času, Animo, Žamberk Vás srdečně zvou na 8. ročník BĚHU NADĚJE, který se uskuteční v úterý 16. června před Divišovým divadlem. Běh naděje je společenská humanitární akce inspirující se úspěšným Během Terryho Foxe, který byl v ČR pořádán v letech a na níž Běh naděje podporou výzkumu rakoviny volně navazuje. V Žamberku se jedná již o 19. ročník běhu s tímto cílem. Program uvedou děti z MŠ, které budou ve 14:00 malovat na asfalt. Od 14:30 hodin začne bohatý doprovodný program - vystoupí mažoretky při ZŠ Nádražní 743, Neonek při MŠ Sluníčko, TS Neon, stepařky ZUŠ Petra Ebena, představí se Český červený kříž a nebudou chybět ani tradiční soutěže školních týmů. Samotný Běh naděje odstartuje v 16:00 hodin. Občerstvení zajištěno. Podpořte svou účastí výzkum rakoviny Petra Foglová kultura a propagace města z nás byli ve Veszprému na mezinárodním setkání mládeže Evropského svazku měst v r Když jsme přijeli na místo, byli jsme překvapeni velikostí akce, která se konala ve sportovní hale. Bylo zřejmé, že místní tuto soutěž znají, plnost haly tomu odpovídala. Dostali jsme svoji šatnu a mohli jsme se připravovat, obléknout kostýmy, natřít na zeleno Hulka (Fishe), dát si big shock a vyrazit na stage. Určitě jsme patřili mezi nejstarší účastníky soutěže, ale rozhodně se zkušenostmi. Po vyhlášení soutěže jsme oficiálně předali dárky a pozdravy z partnerského města Žamberka, a to nejen panu starostovi Veszprému, ale také organizátorům akce. Byli velice potěšeni, a tímto předávám i mnoho pozdravů do města Žamberka od maďarských přátel. Určitě bych také rád poděkoval za podporu panu starostovi Jiřímu Dytrtovi, PhDr. Haně Chvátilové a městu Žamberku, panu Fišarovi za bezpečnou jízdu, SVČ ANIMU, městu Letohradu a dalším lidem, kteří nám pomáhali při realizaci. Cestu jsme si opravdu užili, a to konec konců můžete vidět v sestříhaném dokument videu na www. youtube.com (viz níže) a prožít tak s námi cestu i show. Pokud si myslíte, že jsme trošku více šílení, tak si to myslíte správně! Bez toho, a bez lásky k tanci, break dance to asi dělat nejde Získali jsme: 2. místo v kategorii Street Dance a speciální cenu za nejlepší kostýmy: HUNGARY 2015 DEEP SKILLZ CREW (dokument - vepiš na www. youtube.com); DEEP SKILLZ CREW - SUPER HEROES SHOW (vepiš na HULK Miroslav Fišar (Fish); BATMAN Ondřej Němec (Ice-Andreas); CATWO- MEN Veronika Procházková (Vee) SUPERMAN Pavel Stejskal (Spajx) BIGSHOCKMAN Petr Moravec (Sunny) Bc. Ondřej Němec

11 11 Ochutnávka nehudebních oborů ZUŠ Petra Ebena Žamberk Obor krajkářství Výtvarný obor Literárně dramatický obor zvou děti a rodiče k návštěvě a k zápisu v úterý 16. června 2015 od 15 do 17 hodin Těšíme se zejména na děti z 1., 2. a 3. tříd. Čtvrtstoletí krajkářství v ZUŠ Podhůří Orlických hor bylo po staletí kolébkou krajkářského řemesla. Jako zimní aktivita a příspěvek k obživě žen a dokonce i mužů. Vznikly krajkářské školy, i v Žamberku byla taková. Nejslavnější byla ve Vamberku, kde se ovšem krajkářství proměnilo v umělecké řemeslo. Čas běžel, škol ubývalo a krajkářství hrozil zánik. V tu chvíli přišla tehdy v Žamberku žijící vynikající umělkyně krajkářka Marie Poludová s myšlenkou začít učit ručně paličkovanou krajku v rámci výtvarného oboru tehdejší LŠU Žamberk. Nesnadná cesta přes ministerstvo školství, pololegální existence, která se na konci 90. let proměnila v perlu naší školy. A letos v září oslaví krajkářky 25 let působení ve škole. Za tu dobu opustily školu desítky absolventek, učebnou krajkářství prošly stovky děvčat (a také pár chlapců), začaly nás navštěvovat i dospělé žákyně. Bylo uskutečněno mnoho výstav (v divadle, v muzeu, na radnici, v sále školy) a hlavně už 22 krajkářských přástev, které svedly na celosobotní paličkování, povídání, zpívání a mlsání krajkářky různých generací a místa bydliště. Jako za starých časů. Krajkářky uskutečnily i zájezdy do ciziny, kde propagovaly a učily ostatní zájemce českou krajku. Bylo to v Německu, Rakousku Žamberk Cena: 3580 Kč (za sourozence 3180 Kč) a Slovinsku. Velké poděkování patří Marii Poludové za myšlenku, rozjezd oboru, zpracování osnov a nakonec i výchovu následovnice. Je jí bývalá žákyně Pavla Krejsová nyní Trojanová, která pokračuje v načaté cestě. A velmi úspěšně. Letos například dovedla k absolutoriu pětici krajkářek (Věru Foglovou, Šárku Hlaváčovou, Káťu Krejsovou, Lucku Petráňovou a Jitku Voříškovou), které celý květen vystavovaly svoje absolventské práce v kavárně Dva světy. Tak ať se plátýnka, půlhody či mouchy daří i v dalším čtvrtstoletí! PhDr. Hana Chvátilová ZŠ 28. října Žamberk Superfinále Okresní školní ligy plaveckých štafet se konalo v pátek v Litomyšli. ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí vyhrála 1. místo plavecké štafety nejmladších žáků s časem 2:38,3 minut. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích v celkovém počtu 96 žáků. Reprezentanti se umístili na těchto místech. V kategorii A (6. třída) 1. místo ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí, 3. místo Sv. Čecha, Choceň, kategorii B (7. třída) 3. místo ZŠ Bratří Čapku Ústí nad Orlicí, kategorii D (9. třída) 3. místo 28. října, Žamberk. Blahopřejeme všem vítězům a oceňujeme jejich sportovní výkony. Děkujeme všem zúčastněným závodníkům za úspěšnou reprezentaci Orlickoústecka a také doprovázejícím učitelům za spolupráci, podporu a skvělou atmosféru. Vítězné štafety si v jednotlivých kategoriích odnesly plakety a první tři místa získala medaile a drobné dárky partnerů. V Ústí nad Orlicí připravuje Krytý plavecký bazén další ročník Okresní školní ligy a těší se na účast všech škol, které se přihlásily již v minulých ročnících. Markéta Vojvodíková PODĚKOVÁNÍ Blíží se prázdniny a pro nás školkové budou ty poslední. Tímto bych chtěla poděkovat MŠ Sluníčko - oddělení ŽÍŽALEK, paní učitelce Moravcové a Novotné za příjemné roky a pozitivní přístup k dětem i k nám, rodičům. Za předškoláky Eva Chejnovská LETNÍ PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA HOUKOV U ŽAMBERKA července 2015 Co si vyrobíme a vyzkoušíme? Naše družina je pro všechny šikovné a tvořivé děti, které rády malují, mají plno nápadů a rády zkouší nové věci. V devíti dnech bude k dispozici pět workshopů se zkušenými lektory, kterých se budou moci děti zúčastnit: Út - 7., St Keramická dílna Čt - 9., Pá Dílna malování na textil nebo spirálová batika Po 13., Út Kreslení pravou mozkovou hemisférou St 15., Čt Dřevěná dílnička výroba domečku pro broučky Pá Pečení muffinů, bábovky a jiných dobrot z kvásku. Ze čtvrtka 16. na pátek 17. bude možnost přespání rozlučkový večer Cena: Při účasti na celém programu nebo alespoň šesti dnech programu činí cena 250 Kč/den. Při účasti na méně než šesti dnech programu činí cena 300 Kč/den. Každé dílničce jsou věnovány dva dny, které na sebe navazují, a proto je třeba zúčastnit se obou dní. Výjimkou je páteční pečení dobrot z kvásku. Dílny budou pro děti k dispozici od 8:00 do 16:00 hodin. Zastávka autobusu 500 m, příjezd autobusu od Žamberka v 10:42. Máte-li dotaz, napište nám na naši ovou adresu: nebo zavolejte na: Markéta Gajdošová, Jana Gajdošová. Veškeré informace naleznete také na našich stránkách: Počet míst je omezen, proto neváhejte! Na všechny se moc těšíme! Markéta Gajdošová

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY SEZÓNA V RYTMU ÚSPĚCHŮ Zima už je dávno pryč. V hlavě zůstává ale spousta vzpomínek. Je také na co. Jednalo se o spoustu náročných dní. Průměrná tréninková hodina se u nás pohybovala okolo 10.hod. večerní a vše se nejčastěji odehrávalo na hřebeni Orlických hor či Panském poli. Letos jsme vsadili na zahraniční závody. Právě díky skvělým závodům v Německu a Rakousku se nám podařilo získat patřičné zkušenosti a závodní formu, kterou se nám podařilo zúročit na MS v německém Bernau a Todtmoos. Absolvovali jsme Mistrovství Rakouska pořádané v Angerbergru v termínu Čekala nás zde dokonale připravená trať se skvělou diváckou kulisou. První větší závod sezóny jsme zvládli s úspěchem na 1.místo. Hned následující víkend jsme vyrazili na závod Mistrovství Bavorska v německém Inzellu. Zde byla konkurence výrazně pestřejší a do závodu jsme nastupovali s velkým respektem. I z tohoto velmi vyrovnaného klání jsme vyšli vítězně a domů si vezli 1.místo. Vyvrcholením celé závodní sezóny pro nás byl šampionát Mistrovství světa konaný v německém Bernau a Todtmoos nedaleko švýcarských hranic. Byla to náročná akce téměř 1000km od domova. Celý náš team byl v ideální formě vypořádat se co nejlépe se světovou konkurencí. Bernau, místo dějiště sobotního závodu s hromadným startem. To je ten pravý adrenalin pro závodní team. Je to nevyzpytatelný závod, ve kterém se může přihodit ledacos. Bez ostrých loktů se tam člověk ani psi neobejdou. Hned od startu jsme se dostali do vedoucí čtveřice závodního pole a v ní jsme se drželi až do posledního kilometru tratě. Dlouhý táhlý sjezd posledních 200 m do cíle ukázal skvělou připravenost našich psů. Dostali jsme se na 3. pozici a průjezd cílovou čárou byl úžasným pocitem. Podařil se nám velký výsledek. Neznámý team, team, který zdaleka nemá ideální psy do čtyřspřeží tento team dokázal poctivým tréninkem ukořistit bronzovou medaili z Mistrovství světa Následující víkend jsme se přemístili do Toodtmos na etapový závod. 30 závodníků ve startovním poli naší kategorie bylo vyhlídkou tří velmi náročných dní. Po prvním dni jsme obsadili 9. příčku. Konkurence byla tak vyrovnaná, že za námi až do 14. místa bylo rozmístění po vteřinách. Druhý den jsme se nečekaně posunuli o příčku výše na místo 8. Třetí nedělní etapa byla ve znamení deštivého počasí. Trať se stala náročnější. To našim psům menšího vzrůstu nevyhovovalo a propadli jsme se zpět na 9. místo. Třetí místo ze závodu MS s hromadným startem. TOP 10 z etapového závodu MS a spousta nových zkušeností. To vše je pro nás motivací pracovat nadále se psy v tomto sportovním odvětví. Získávat nadále zkušenosti, radovat se z úspěchů a přijímat prohry. To nás vedlo k naplánování štěňat, k výchově nových závodních svěřenců a k přípravě na další sezónu. Je spousta těch, kteří mají na našem úspěchu podíl. Především je to firma DIBAG a její krmivo značky FITMIN, které umožňuje našim pesanům dostat se do tak skvělé kondice, dále nás podporují Oční Optika Mencák, resp.mí rodiče, kterým děkuji za veškerou pomoc a přízeň, hotelu Panský dům, obchodu Panské delikatesy a závěrem nejvíce mé ženě Pétě a malému synovi, že to se mnou všechno vydrželi. VŠEM MOC S PESANAMA DĚKUJEME J Mgr.Jiří Mencák TENIS TOSK 2.kolo mistráků 9. a Bilance: 10 zápasů, 8x vítězství, jen dvě prohry: DOSPĚLÍ: Sn. Mor. Třebová A - TOSK A 6 : 3 Bodovaly: H.Kvapilová, I.Stehlíková a obě v deblu TOSK B - Sn.Mor. Třebová B 9 : 0 O hladké vítězství se zasloužili: Radek Neugebauer, A.Jindra, A.Hrubešová, K.Šafránková, D.Jedlička a A.Adámek. DOROST: LTC Pardubice B - TOSK 3 : 6 Body získali: D.Jedlička, A.Adámek, A.Moravcová, O.Šrámek, Jedlička- -Adámek a Šrámek-D.Neugebauer STARŠÍ ŽACTVO: TK Choceň A - TOSK A 4 : 5 O výhru se zasloužili: A.Křesina, N.Jindrová, A.Moravcová, obě v deblu, Křesina-Horálek TOSK B - TK Choceň B 9 : 0 Body: L.Malý, M.Kubelka, J.Škodová, A.Faltusová, A.Smetana, A.Lepin a všichni ve čtyřhrách MLADŠÍ ŽACTVO: TOSK A - TJ Lázně Bělohrad 8 : 1 Body: D.Horálek, A.Křesina, K. Šafránková, J.Škodová, L.Malý M.Kubelka, Šafránková-Škodová, Malý-Kubelka a Horálek-Křesina. LTC Vysoké Mýto A - TOSK B 7 : 2 Dva body získali: E.Krejčí a Krejčí-Sokolová BABYTENIS: Spartak Polička B - TOSK A 0:6 Vyhráli: V.Adámek, V.Škorpíková, J.Jindra, T.Jandík a všichni v deblu. MINITENIS: TOSK - Sp.Polička 7 : 1 (J.Zaňka 2x, T.Gažák 2x, O.Hájek 1x a M.Venclová 2x) TOSK - TK Česká Třebová 8 : 0 (po dvou výhrách zaznamenali: J.Zaňka, T.Gažák, O.Hájek a M.Venclová). Oblastní přebory mladšího žactva května 2015 Mladší žáci - Žamberk - 45 hráčů Titul ve čtyřhře a třetí místo pro D.Horálka, solidní umístění L.Malého. Čtvrtfinále. V.Veigert (Peršt. Pard.) - J.Typl (Č.Třeb.) 6:1,6:1 D.Horálek (TOSK) - D.Kárník (TC HK) 6:1,6:2 Š.Novotný - D.Papoušek (oba Peršt.Pard.) 5 : 4 scr. T.Křepínský (Trutnov) - J.Matouš (L.Bělohr.) 6:0,6:0 semifinále: V. Veigert - D.Horálek 6:3,6:1 T.Křepínský - Š.Novotný 6:3,6:0. Finále: Vojtěch Veigert - T.Křepínský 3:6,6:4,6:1 finále čtyřhry: Veigert, Horálek - Novotný,Papoušek 6:3,6:3. Ve dvouhře se ještě Lukáš Malý probojoval mezi 16 a ve čtyřhře s parťákem Skokanem do čtvrtfinále. Mladší žákyně - Trutnov - 24 hráček Ještě větších úspěchů dosáhla děvčata na přeboru ml.žákyň A.Moravcová má titul, K.Šafránková má druhé místu a stejné to bylo i ve čtyřhře! Čtvrtfinále: A.Moravcová (TOSK) - A.Pečenková (TJ Skuteč) 6:3,6:1 B.Výprachtická (Dv.Kr.) - Z.Sperátová (TJ Skuteč) 6:4,6:1 Z.Kmínková (Peršt.Pard.) - T.Křepínská (Trutnov) 6:3,6:1 K.Šafránková (TOSK) - A.Tobišková (TK Kvasiny) 6:1,6:4 semifinále: A.Moravcová - B.Výprachtická 6:2,6:3 K.Šafránková - Z.Kmínková 6:7,7:6 scr. finále: Adéla Moravcová - Kamila Šafránková 6:1,7:6 finále čytřhry: A.Moravcová, Z.Kmínková - Šafránková,Vítková 6:2,6:2. Za TOSK Miloslav Chvátil PROBĚHL 4. ROČNÍK RALLYE ŠMÍDL V sobotu 25. dubna proběhl již 4. ročník tradiční automobilové orientační soutěže Rallye Šmídl. Na start dorazilo 34 posádek v kategoriích Family, Hobby a Shell Cup. Závod byl odstartován jako každoročně od Školní jídelny na nám. Gen.Knopa v Žamberku. Během cesty posádky plnily řadu úkolů. Tato soutěž není o rychlosti, ale o orientaci v mapě, o plnění úkolů na stanovištích, o dodržování předpisů a bezpečnosti na pozemních komunikacích. V letošním roce byla tématem celého dne ekologie a technika. Jedním z hlavních partnerů byla Ekola Libchavy, která zajišťuje svoz odpadu, třídění a jeho zpracování. Zde se účastníci rallye dozvěděli mnoho zajímavých informací o práci této organizace. Jednou z tematických disciplín byl i závod v běhu s popelnicí na čas. Další zastávkou bylo Hasičské muzeum v Žamberku. Zde byla k vidění hasičská technika a vybavení od r.1820 až do současnosti. I zde probíhaly vědomostní soutěže pro posádky. V cíli byl připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé, včetně moderátorky Jany Doležalové, Miss ČR 2004, a koncertu Divokej Bill Revival, který celou akci zakončil. Vše proběhlo dle plánu a očekávání, pouze velký zájem návštěvníků na odpoledním programu (skoro 600 lidí) zaskočil stánek s občerstvením a fronta byla velmi dlouhá a nepříjemná. Těšíme se zase za rok, na 5. ročníku J. pf-

13 13 KANOISTIKA ČESKÝ POHÁR VETERÁNŮ Nymburk sobota Závod v Nymburce byl prvním závodem Českého poháru veteránů a současně prvním závodem Labsko-Orlického poháru. Zúčastnili jsme se s nejmladšími závodníky, ale ani ti se neztratili v tradiční konkurenci ostatních závodníků z celé ČR. Nejlépe zajel Honzík Stejskal, startoval v závodě, kde bylo 80 závodníků. Po odstartování, se voda vařila a celé pole vyrazilo vpřed. Neztratila se ani Karolína Krausová se svým 3. místem a ani Damián Indrák se svým 4. místem. Výsledky : Stejskal Jan bci K1 500 m 4. místo K1 2 km 26. místo K2 500 m 1. místo K2 2 km 11. místo Krausová K. bky K1 500 m 3. místo K1 2 km 13. místo K2 500 m 3. místo K2 2 km 5. místo Indrák D. bci K1 500 m 4. místo K1 2 km 34. místo Pastviny neděle Na Pastvinské přehradě jsme pořádali již 10. ročník závodů v rychlostní kanoistice, které byly pohárovým závodem Labsko-Orlického poháru a Českým pohárem veteránů. Partu mladých závodníků doplnili ti starší, kteří se po půlnoci vrátili z náročného soustředění Sportovního centra mládeže, což se trochu projevilo zejména na dopoledních výsledcích. Nejlépe zajeli a získali 2 x 1. místo Karolína Krausová, Jan Stejskal a Petr Kalous, 1x se to podařilo Vojtovi Procházkovi, Jakubovi Stejskalovi, Jiřímu Strnadovi a Petru Stejskalovi. Výsledky: Málková N. bky K1 200 m 5. místo K2 200 m 3. místo K2 2 km 5. místo Málková K. bky K1 200 m 6. místo K2 200 m 3. místo K2 2 km 6. místo Krausová K. bky K1 200 m 4. místo K2 200 m 1. místo K1 2 km 1. místo Indrák D. bci K1 200 m 6. místo K1 2 km 6. místo Stejskal Jan bci K1 200 m 1. místo K1 2 km 1. místo Zucha Aron bci K1 200 m 3. místo K1 2 km 3. místo Černohousová žky K1 200 m 2. místo K1 4 km 2. místo Procházka V. dci K1 200 m 2. místo K2 200 m 3.místo K1 4 km 1. místo Stejskal Jakub jun K1 200 m 2. místo K2 200 m 2. místo K1 4 km 1. místo Procházka O. jun K1 200 m 4. místo K2 200 m 3. místo K1 4 km 3. místo Kalous Petr vet K1 200 m 1. místo K1 4 km 1. místo Tomeš Jaroslav vet K1 200 m 2. místo K1 4 km 3. místo Středa Vl. vet K1 200 m 3. místo K1 4 km 2.místo Strnad Jiří vet C1 200 m 5. místo C2 200 m 1. místo C1 4 km 2. místo Koblížek J. vet C1 200 m 6. místo C2 200 m 2. místo C1 4 km 3. místo Šroler Karel vet C2 200 m 2. místo Stejskal Petr vet C1 200 m 1. místo Stejskal Václav vet C1 200 m 2. místo Černohous M. vet C1 200 m 3. místo Exler Libor vet C1 2 km 4. místo Poprvé na Pastvinách startovaly i pramice na tratích 200 m a 2 km. Přihlásilo se 7 lodí. Výsledky: 200 m 1. SK Žamberk 2 km 1. SK Žamberk 2. Živa I Klášterec n.o. 2. Živa I Klášterec n.o. 3. Sokol Klášterc n.o. 3. Autodoprava Šafář Ostatní výsledky najdete na webové stránce: vkal+vste ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE 2015 RAČICE Bylo to první měření sil výkonnostních závodníků za účasti dorostenců a juniorů ze Slovenska. Nejlépe zajel Vojta Procházka a Jakub Stejskal. Oba potvrdili svoji nominaci do reprezentačního družstva a jako první lodě ČR si vyjeli nominaci na mezinárodní regatu do Piešťan. Další vynikající výkon předvedla Karolína Krausová, která si dovezla svoji první velkou medaili za 3. místo na 500 m. Výsledky: Černohousová žky K2 500 m 5. místo K1 200 m 6. místo K1 500 m 7. místo K1 3 km 14. místo Procházka V. dci K1 500 m 3. místo K m 1. místo K m 1. místo K1 3 km 3. místo Stejskal Jakub jun K m 5. místo K m 3. místo K1 500 m 4. místo K1 3 km 2. místo Krausová K. benj K m 6. místo K1 500 m 3. místo Stejskal Jan benj K m 11. místo vkal+vste MČR v off road tech trialu BIG SHOCK! CUP 2015 VELKÁ CENA MĚSTA ŽAMBERKA 2015 Prvním závodem vstoupil seriál závodů Mistrovství České republiky v off road tech trialu BIG SHOCK! CUP 2015 do dalšího ročníku. První závod, VELKÁ CENA MĚSTA ŽAMBERKA 2015, se uskutečnil 9. a 10. května 2015 v Žamberském kotli. Pořadatelem tohoto závodu, jako i celého seriálu, byl AGENAS TEAM autoklub v AČR Javorník za podpory města Žamberka a provozovatelů Žamberského kotle. Již po třetí v historii seriálu se první závod uskutečnil v Žamberku. Slavnostní zahájení pátého ročníku VELKÉ CENY MĚSTA ŽAMBERKA a osmého ročníku seriálu se uskutečnilo v sobotu 9. května 2015 na Masarykově náměstí v Žamberku. Zde si mohli obyvatelé a návštěvníci města prohlédnout jednotlivé závodní vozy pěkně z blízka. A určitě se bylo na co dívat. Závod zahájil starosta města pan Jiří Dytrt, který převzal záštitu nad závodem. Po zahájení závodu se posádky se svými stroji přesunuly za doprovodu Městské policie spanilou jízdou městem zpět na závodiště do Žamberkého kotle. Pořadatelé, tak jak je to již v Žamberském kotli zvykem, připravili pro první den závodu deset velice technických trialových sekcí v náročném terénu. O tom, že závod v off road tech trialu není žádnou procházkou růžovým sadem, se mohli přesvědčit diváci, kteří se do Žamberského kotle na VELKOU CENU MĚSTA ŽAMBERKA 2015 přišli podívat. To, co předváděly posádky extra tříd v jednotlivých sekcích, bylo až neskutečné. Často na hranici fyzikálních zákonů. Při náročných a strmých sjezdech se tajil dech. A aby to závodníci neměli jednoduché, museli ještě v náročném terénu zdolávat postavené branky. Nadarmo se neříká, že tam, kde se už nedá projít, tam jezdí posádky off road tech trialu. Přesto, že předpověď počasí nebyla zrovna příznivá, v Žamberku po oba dva dny počasí závodům přálo a závod se obešel bez deště. Noční přeháňka, ze soboty na neděli, pouze pokropila povrch areálu a během nedělního dopoledne bylo opět sucho. Na druhý závodní den, neděli, připravili pořadatelé dalších devět sekcí, které byly ještě náročnější než ty v sobotu. Přesto, že jednotlivé sekce byly opravdu náročné a některé situace, do kterých se posádky dostaly, byly až děsivé, obešel se závod v Žamberku poprvé v historii seriálu bez jediného převráceného závodního vozu. Závod byl ukončen v neděli odpoledne a následovalo vyhlášení výsledků, kterého se zúčastnil starosta města, který předal vítězným posádkám jednotlivých tříd poháry a věcné ceny. První závod letošního ročníku mají posádky za sebou. Další závod posádky čeká 6. a 7. června 2015 v Mohelnici. Více k závodu naleznete na oficiálních stránkách seriálu Za AGENAS TEAM autoklub v AČR, Oldřich Janků Volejbalový oddíl žen TJ Sokol Žamberk pořádá v sobotu TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC VE VOLEJBALE Prezentace: Na volejbalových kurtech u sokolovny od 9:00 9:30 hod. Startovné: 150,- Kč za dvojici Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny. Registrovaným hráčům povolen start pouze do výše krajských přeborů Všichni příznivci volejbalu jsou srdečně zváni!

14 14 ŽAMBERSKÉ LISTY PIM maraton 11. díl Pražský mezinárodní maraton (PIM), můj vrcholný běžecký den už po 11 let. Letos připadl na neděli Registrace provedena koncem roku 2014, nyní zbývá jen příprava, aby závod dopadl dle mých představ. Během zimy jsem se věnoval běžkám, a tak běh doháním zjara. Test připravenosti jsem absolvoval na Pardubickém půlmaratonu, 21,1 km za 1:33, snad to půjde, i když to už není na jedničku. Trochu mně to komplikuje následná chřipka s teplotami, a tak mám obavy, stihnu se dát během několika dnů na Prahu do kupy? To, že bych neběžel, si vůbec nepřipouštím. U maratonu je vítězem každý, kdo jej absolvuje. Letos jsem musel rodinu přesvědčit, že pojedeme do Prahu už 1.5. navečer, chci tam být včas a v klidu si užít předzávodní program. A že to dalo práce přesvědčit 4 holky (včetně malé vnučky), ale však to, chlapi, znáte. V pátek večer jsme v Praze a v sobotu ráno vyrážíme do Holešovic na výstaviště k prezentaci a zhlédnout prodejní veletrh sportovních doplňků a další doprovodné akce. Tady to žije sportovním duchem, všude spousta lidí a nejen z Čech, běžeckých reklam a nabídek. Moje tréninkové boty jsou již za svým zenitem, a přestože mají naběháno přes 2 tisíce km, stále vypadají velice dobře. Proto jsem také vyhledal obchod se třemi pruhy (všimni si, záměrně značku nejmenuji). Zkusil jsem již mnoho bot, ale tyto mi sedí. Nemají vysokou patu, a proto při došlapu netrpí tak kolena a dopad je rozložen na celé chodidlo se snadným přechodem na špičku. Firma boty renovovala, ale vzhled i cena je téměř stejná. Dobrá tréninková bota není za tisíc nebo dva, toho jsem si vědom. Přesto, běh je nejlacinějším sportem, který navíc srovnává majetkové rozdíly. Ve stánku PIM King si zpětně za desátý maraton vyzvedávám pěkné triko s logem PIM Silver King a oprávnění postavit se na start hned za nejlepší běžce. Dost bylo maratonského expa, hlavně pro holky. Odpoledne jdeme relaxovat na Vyšehrad, pevnost z 10. století tyčící se nad Vltavou. Dle pověsti jsme tam už Horymíra ani Šemíka nezastihli. Z vrchu sleduji část trati, kde zítra ten dav běžců proběhne. Cestou zpět se stavujeme na pivko, abych doplnil minerály. Večer si připravuji věci na zítřejší závod a večeřím sladké palačinky. Co teď pojím, na to zítra běžím. Neděle, den PIM je tady. V 8 hodin jsem v zázemí pro běžce na Václaváku. V šatnovém stanu plném běžců se připravuji na tento nejdelší atletický závod. Je to pro mne již rituál, u kterého strávím min. 20 minut. Potkávám se zde s kamarádem z Pardubic, trochu se hecujeme, kdo bude lepší, tak jako i při jiných závodech. Cestou na start se trochu rozbíhám po uličkách Starého města a v 8.45 stojím na Staromáku v 1. koridoru za elitou. Počasí vypadá, že se vydaří. Nervozita i naplněnost koridorů stoupá. A je tu devátá hodina, vše utichá a start téměř 10 tisíc běžců z 80 zemí světa (tolik trať pobere) se dává za impozantních tónů Smetanovy Vltavy do pohybu. V těle drobně mrazí. Posledním běžcům to trvá 12 minut, než proběhnou startovním čarou, ale každý má startovní čip, tak je to spravedlivé. Nejbohatší třída v Praze Pařížská je plná běžců a diváků. Teď už nezbývá jen běžet. Začátek přes Malou stranu a zpět přes Karlův most je pohodový a užívám si to, krásné výhledy na město. Sestava běžců je různá a rovněž i ambice, někteří opravdu závodí a druzí se chtějí tento těžký závod, ale v překrásném prostředí, jen zkusit, užít a dokázat si jsem dobrej. Už Emil Zátopek řekl: Kdo chce vítězit, ať běhá stovku, a kdo chce něco zažít, ať běhá maraton. Vždyť do stop času 7 hodin se vejdou i mnozí netrénovaní jedinci. Na otočce v Nuslích míjím v protisměru bosého běžce: Tebe bych chtěl vidět v cíli po běhu po hrubých kostkách tramvajových kolejích a dalších nerovnostech pražských ulic. V Podolí na 20. km slyším za sebou snad parní lokomotivu v plném zápřahu, velký rachot a funění, ale on to jen mladší borec a jeho styl transportu kyslíku do plic a ke svalům. Úplně jsem se vylekal, že běžím po blízkém železničním mostě. Na otočce (22 km) zjišťuji, že u mne neplatí pravidlo Pokud chceš dokončit maraton v pohodě, nesmíš na půlce cítit únavu. Zpravidla mám krizi po 2 3 km za celý závod, ale dnes mám krizi více jak 30 km, tahám nohy, cítím průdušky a malou kapacitu plic. Svádím to na prodělanou chřipku pár dnů před závodem. Ještě, že se mám na co vymluvit. Nějak to už doškobrtám. U Rudolfina mi dcera podává iontový gel (karboš), na chvíli pomáhá. Jak vidím, v krizi nejsem sám, ale makáme. Pak už jen Libeňský most, Těšnovský tunel a Pařížská ulice s obrovským povzbuzováním a je to tam. Cílem probíhám v čase FOTBAL Mistrovská utkání Ml. přípravka turnaj Žamberk: 1.FC Žamberk -Němčice 6:0 (Konečný 2,Brebis 2, Nýdl, Kuklík) 1.FC Žamberk - Řetová 5:0 (Konečný 2, Václavek, Suchodol, Kubíček) 1.FC Žamberk -Tatenice 8:2 (Konečný 3,Kuklík 3,Martinek 2) Sestava ŽBK: Kubíček-Kuklík, Martinek,Suchodol,Václavek-Brebis, Konečný, Nýdl, Langr, J.Bureš Dorostenci: 1.FC Žamberk - Ústí n.orlicí 1:3 (Baláš) Polička/Pomezí -1.FC Žamberk 6:1 (Preclík) Muži B: 1.FC Žamberk-Těchonín 1:2 na PK (Plundra) Muži A: 1.FC Žamberk -Lanškroun 1:0 na PK Hlinsko -1.FC Žamberk 1:2 (Trnka, Kotyza) Mistrovská utkání Ml. přípravka turnaj v Němčicích: 1.FC Žamberk-Libchavy B 10 :2 (Konečný 2,Václavek 2,Martinek 2,Brebis, Suchodol, Kuklík, Kos) Němčice-1.FC Žamberk 1:10 (Kuklík 3, Konečný 2,Brebis 2, Kos, Martinek, vlastní) 1.FC Žamberk-Verměřovice 16:0 (Kos 3, Kuklík 2, Václavek 2,Konečný 2, Brebis 2, Martinek 2, Kubíček 2, Suchodol) Sestava ŽBK: Prokop-Kos, Martinek, Suchodol, Václavek- Brebis, Konečný, Nýdl, Kuklík, Kubíček 3:34:40. I když je to můj nejhorší čas, ale vzhledem k problémům, jsem spokojen. Už se na mne vrhají mladé kočky (teď by se mnou stejně nic nebylo), jedna si bere čip ze start. čísla, druhá mi dává tašku s drobným občerstvením a třetí věší na krk medaili. Opět krásná, masivní a zasloužená. A co můj startovní kolega, soupeř Perníkář? Měl problémy ještě větší, udolal to v čase 50 min. po mně. Posledních 10 km téměř šel. Po maratonu v únavě plánuji dát si oraz, další běhy až na podzim. To jsem si myslel, už příští neděli absolvuji Choceňskou 15 a ta se mi podařila podstatně lépe, užil jsem si ji. A co dál? Na podzim bude otevřena registrace na PIM 2016 a nerad bych chyběl. Za tu atmosféru a trať vedoucí krásným prostředím centra to stojí. Jen mi vrtá hlavou jedna myšlenka trénuji stále stejně, neflákám to, ale výsledky jdou postupně dolů. V čem to je, že by mládí v čudu, nebo atmosférický tlak či ozónová díra?? Nevadí, hlavně, že to ještě běhá. A co Ty a maraton - koketuješ? Vladimír Fikejs Dorostenci: 1.FC Žamberk - Živanice 0:2 Muži B: Semanín-1.FC Žamberk 1:2 na PK (Plundra) Muži A: 1.FC Žamberk-Moravany 1:0 na PK (kor) VÝLETNÍ VLAK KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Každou sobotu od 13. června do 19. září 2015 bude na trase Letohrad Hanušovice a zpět jezdit výletní vlak Králický Sněžník, vedený historickými vozidly (parní lokomotivy, motorový vůz Krokodýl ). Odjezd z Letohradu v 9:15 hod., jízdní řád výletního vlaku si můžete vyzvednout v Informačním centru v Letohradě. red.

15 15 CYKLO GLACENSIS 2015 V pátek 15. května odstartovala propagační cyklojízda česko-polským příhraničím. Jednalo se již o 14. ročník hvězdicové jízdy, do níž se zapojilo 10 českých a 6 polských měst. Celkem se jelo 18 tras s cílem na Dolní Moravě. Ze Žamberka startovala nejpočetnější posádka, a to díky cyklistům ze Sopotnice a Rokytnice v Oh. Místostarosta města Žamberka, pan Oldřich Jedlička, ráno uvítal žamberskou výpravu na radnici a s přáním šťastné cesty ji vyslal na trasu. Cyklisté v nápaditých růžových tričkách zdolali Čihák, České Petrovice, Mladkov, Dolní i Horní Lipku a společně s ostatními účastníky se setkali na Dolní Moravě na chatě Terezka, kde byl pro všechny připraven bohatý doprovodný program. Počasí Gyklu Glacensis 2015 přálo a nezbývá než doufat, že tímto byla cykloturistická sezóna úspěšně zahájena a česko-polské příhraničí i v tomto roce přivítá spoustu spokojených návštěvníků. Petra Foglová, kultura a propagace města ŘÁDKOVÁ INZERCE PÍSKOVÁNÍ + KOMAXIT = RENOVACE DISKŮ Pneuservis Kubíček Červená Voda. Kontakt: tel PRODEJ DOMU- Žamberk. Klidné místo. Podnikání a bydlení, 2 podlaží a půda. Oplocený dvůr. Půda k vestavbě. Prodejna. Parkoviště. Ihned k užívání. Po dohodě možný i pronájem celého objektu. Kontakt: tel RK nevolat PRODÁM 2+1 zděný byt v Žamberku v ov., přízemí, na nám.gen.knopa. Celková výměna oken, ihned k užívání. Cena dohodou. Kontakt: tel , RK nevolat PRODÁM BYT v OV 2+1 na sídlišti U Žirafy v Žamberku. Prosklená lodžie. K dispozici výtah, sklep.kóje. Kontakt: tel RK nevolat PRODÁME byt 3+1 v OV na nám.g.knopa v Žamberku. Více informací na Kontakt: tel HLEDÁM paní na úklid RD v Žamberku. Kontakt. tel PRODÁM RD v Dlouhoňovicích se zahradou m 2, klidné slunné místo. Cena dohodou. Kontakt: tel NABÍZÍM výprodej nemovitých věcí z RD. Koná se v sobotu 6.června 2015 od 14 do 16 hod. na adrese: Dlouhoňovice, Luční čp.21. SHÁNÍM PRONÁJEM BYTU v Žamberku. Kontakt: tel Pro své holandské přátele SHÁNÍM KE KOUPI zeměděl. usedlost. Kontakt: tel Strojní mechanik ZEZ SILKO, s.r.o Hledá pracovníka na pozici: Náplň práce: Údržba strojního zařízení, preventivní údržba Svářečské práce Obsluha tlakových nádob stabilních a plynových zařízení Obsluha biologické čističky odpadních vod Údržba areálu firmy Požadovaná kvalifikace: Min. SOU ve strojírenském oboru Praxe na obdobné pozici výhodou Svářečsky průkaz Pečlivost, zodpovědnost, samostatnost a flexibilita Nabízíme: Odpovídající platové ohodnocení s ohledem na pracovní zkušenosti Zázemí stabilní mezinárodní společnosti Pět týdnů dovolené Příspěvek na závodní stravování Nástup: dle dohody Bližší informace podá: Skořepa Jindřich: tel PRODÁM IDEÁLNÍ POLOVINU LUKRATIVNÍHO POZEMKU o výměře m 2 v Žamberku, určeného k výstavbě. Kontakt: tel RK nevolat ZEZ SILKO, s.r.o. hledá nového kolegu/kolegyni na pozici: Zkušební technik (elektro) Náplň práce: elektrické zkoušky kondenzátorů, tlumivek a rozváděčů výstupní kontrola finálních výrobků vedení příslušné dokumentace další činnosti v rámci zkušebnictví místo pracoviště: Žamberk Požadovaná kvalifikace: SOŠ/SŠ elektrotechnická komunikační schopnosti pečlivost a zodpovědnost systematičnost, samostatnost a flexibilita Nabízíme: odpovídající platové ohodnocení s ohledem na pracovní zkušenosti možnost uplatnění pro absolventy SOŠ a SŠ zázemí stabilní mezinárodní společnosti pět týdnů dovolené možnost profesního růstu příspěvky na závodní stravování a penzijní připojištění Nástup: dle dohody Bližší informace podá a CV zasílejte: Ing. Pavel Bureš: tel ZEZ SILKO, s.r.o., hledá pracovníka na pozici Administrativní pracovnice - účetní Náplň práce: Vykonává pracovní činnost spojenou s výpomocí v ekonomickém oddělení Evidence smluv a dokumentů Kontrola saldokont Podílí se na přípravě podkladů pro audit místo pracoviště: Žamberk Požadovaná kvalifikace: SOŠ/SŠ, samostatnost, pečlivost a spolehlivost uživatelská znalost práce na PC práce s MS Office na velmi dobré úrovni základy podvojného účtování výhodou praxe v oboru výhodou Nabízíme: zajímavou různorodou pracovní činnost, odpovídající platové ohodnocení zázemí stabilní mezinárodní společnosti příjemná pracovní atmosféra, příspěvek na stravování Typ pracovního vztahu: smlouva na dohodu o PP nebo PČ. Práce je vhodná pro osoby na mateřské dovolené a v starobním či invalidním důchodu. Předpokládaný nástup: září 2015 Přihlášky se stručným životopisem zasílejte do Kontakt: Věra Hubálková: tel

16 ŽAMBERSKÉ LISTY 16 PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce tel.: NA PRONÁJEM 3 podlažní budova v centru města Žamberka. Využití k účelům: zdravotnictví, bankovní, prodejní, výrobní, rehabilitační, kadeřnictví, restaurační, servisní, atd. Kontakt: tel NOVĚ OTEVŘENÉ HOLIČSTVÍ PRO PÁNY Kadeřnictví, holičství Jane (pánské, dětské) i holení vousů Pod Radnicí čp.147, Žamberk Objednávky na tel možno i bez objednání. Potřebujete peníze okamžitě na ruku? My Vám je dáme!!! Potřebujete se zbavit starých nepotřebných věcí? Z půdy, bytu, pozůstalosti, Vykoupíme: starožitnosti, sportovní potřeby, nábytek, keramiku, kamna, nářadí, Přijedeme k Vám domů. O nic se nemusíte starat! VOLEJTE: PIŠTE: Uzávěrka ŽL č. 11/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad 900 ks, cena 15,- Kč. Redakce tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou shromažďovány fotografie z La Nuit Européenne des Musées. Příloha

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 5610/2016 19.01.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 18.01.2016, v 16:00 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben/květen 2010

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben/květen 2010 13. týden Pá 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben/květen 2010 10:00 12:00 Kurz seberozvoje 14. týden Po 5.4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ STŘEDISKO UZAVŘENO Út 6.4. 9:30 12:00 HapAteliér

Více