DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004

2 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

3 Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti, důvěra budovaná na jednoznačném a přímočarém jednání, široké spektrum nabídky. SAZKA, a.s., spatřuje smysl své existence a činnosti v podpoře sportu a tělovýchovy, ale zároveň také v pomoci společensky prospěšným projektům v oblasti kulturní, sociální, charitativní a značnou měrou přispívá rovněž do zdravotnictví. Při své činnosti spolupracujeme s významnými osobnostmi českého sportovního i společenského života. Autorem ilustrací v této výroční zprávě je jeden z předních českých umělců, malíř a grafik Vladimír Tesař.

4 DIALOG O SAMOTĚ, kombinovaná technika na papíře

5 Vladimír Tesař Vladimír Tesař se narodil 20. října 1924 v Praze. Studoval na Státní grafické škole v Praze, absolvoval Akademii výtvarných umění a Akademii múzických umění. V letech byl asistentem grafické speciálky na Akademii výtvarných umění. Jeho rozsáhlé výtvarné dílo zasahuje do oblasti malby, grafiky, kresby, ilustrace, filmového plakátu, scénografie i realizace animovaných filmů. Jeho tvorba osciluje mezi podněty z vnějšího světa a hlubokými vnitřními prožitky, od osobitě vyjádřených reálných motivů po abstraktní znaky a symboly, přitom je však vnitřně jednotná. Vladimír Tesař vytvořil množství knižních ilustrací. Mezi jeho nejvýznamnější patří ilustrace Babičky od Boženy Němcové či Goethova Fausta. Měl řadu samostatných i kolektivních výstav, je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a v mnoha dalších veřejných i soukromých sbírkách doma i ve světě. Vladimír Tesař žije a tvoří v Praze.

6 0 Obsah PREZENTAČNÍ ČÁST 1 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů 5 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 6 3 Profil společnosti 9 4 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku Přehled získaných ocenění 14 6 Vrcholové orgány společnosti a její management 15 7 Vlastnická struktura 18 8 Majetkové účasti 21 9 Zpráva představenstva 30 Plnění strategických cílů v roce Komentář k finančním výsledkům 31 Veřejně prospěšná činnost 33 SAZKA ARENA 37 Postavení společnosti na trhu 38 Marketingová strategie v roce Produkty společnosti 40 Přehled podílu jednotlivých her na tržbách v roce Výhry v roce Služby výhercům 46 Obchodní politika 47 Propagace a reklamní strategie 53 Vztahy s veřejností 56 Lidské zdroje 59 Mezinárodní aktivity a činnost v mezinárodních organizacích 62 Výhled do roku Zpráva o činnosti dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok FINANČNÍ ČÁST 11 Konsolidovaná účetní závěrka 69 Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům společnosti SAZKA, a.s. 69 Konsolidovaná rozvaha 70 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 71 Konsolidovaný výkaz peněžních toků 72 Konsolidovaný výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 73 Příloha ke konsolidovaným účetním výkazům Účetní závěrka 111 Zpráva auditora pro akcionáře a vedení společnosti SAZKA, a.s., o ověření účetní závěrky k Rozvaha v plném rozsahu 112 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 114 Přehled o peněžních tocích 115 Příloha tvořící součást účetní závěrky Informace z valné hromady společnosti Důležité skutečnosti po datu účetní závěrky Definice užitých pojmů Kontakty na centrální a regionální střediska společnosti Identifikační údaje Obsah

7 1 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů (tis. Kč) Výnosy celkem z toho: Tržby za sázkové hry, číselné a okamžité loterie Tržby z ostatní činnosti podléhající zdanění Náklady celkem z toho: Výhry Zisk před zdaněním Zisk po zdanění Vlastní kapitál Použití výtěžku na veřejně prospěšné účely celkem z toho: V oblasti tělovýchovy a sportu Zdravotnictví Kulturní účely Charitativní účely Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Zisk na zaměstnance Přehled vybraných ekonomických ukazatelů

8 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele JUDr. Aleš Hušák, předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, předkládáme Vám ucelenou informaci o činnosti akciové společnosti SAZKA za rok 2004 ve formě standardní výroční zprávy, která dokumentuje reálné hospodářské výsledky společnosti, respektive celého koncernu SAZKA. Měřitelné ukazatele však nedokáží plně postihnout a charakterizovat zcela mimořádný rok, jakým rok 2004 pro akciovou společnost SAZKA byl. Dovolte mi, prosím, alespoň stručně shrnout výjimečné a neopakovatelné momenty uplynulého roku, které si zaslouží Vaši pozornost. Z dnešního pohledu se den, kdy přišli první návštěvníci do nově otevřené SAZKA ARENY, zdá již dávnou historií. Mistrovství světa v ledním hokeji 2004, které by se bez této stavby nemohlo v České republice uskutečnit, je minulostí a je považováno za zcela samozřejmé, že do Prahy přijíždějí špičkoví umělci z celého světa, vystupují zde vrcholoví sportovci a hvězdné týmy. Občanům tohoto státu, ale také zahraničním návštěvníkům je nabízen kvalitní program v kultivovaném prostředí, jež snese po všech stránkách nejpřísnější kritéria hodnocení. Výstavba multifunkční arény určené pro pořádání sportovních událostí, kulturních a nejrůznějších společenských akcí byla soukromou investicí financovanou vlastníky akciové společnosti SAZKA z prostředků občanských sdružení, působících v oblasti tělovýchovy a sportu. Do lokality Prahy zdevastované těžkým průmyslem bylo zasazeno moderní centrum veřejného života. Řada českých firem zde získala významné zakázky, byly vytvořeny nové pracovní příležitosti a státní pokladna získala jen na daních 2,5 mld. Kč. 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

9 2 Pro dokončení výstavby, zátěžových zkouškek a kolaudaci SAZKA ARENY musel celý koncern SAZKA vyvinout maximální úsilí. Stejně tomu bylo při jednáních o udělení mezinárodního ratingu a financování projektu. SAZKA, a.s., vydala v roce 2004 emisi dluhopisů v objemu 175 mil. eur. Výnos z této emise použilo Občanské sdružení ZELENÝ OSTROV (akcionáři SAZKA, a.s.) na financování SAZKA ARENY. Díky perfektní přípravě Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 a bezproblémovému zajištění jeho průběhu se SAZKA, a.s., dočkala ocenění nejen u české veřejnosti, ale i na mezinárodním fóru. Rok 2004 byl pro akciovou společnost SAZKA úspěšný. Její zisk před zdaněním činil téměř mld. Kč, po zdanění pak mld. Kč a výtěžek z roku 2004 dosáhl úrovně 1 107,5 mld. Kč. V rámci rozdělení zisku a rozpuštění části investičního fondu byl vytvořen účetní rámec pro odvod části výtěžku na veřejně prospěšné účely akcionářům SAZKA, a.s., ve výši přesahující 1,1 mld. Kč. Byl zabezpečen odvod výtěžku Občanskému sdružení ZELENÝ OSTROV na splátku dluhopisů ve výši 491 mil. Kč a na další charitativní účely ve výši 6 mil. Kč. Základní úkol podnikatelského záměru SAZKA, a.s., na rok 2004 tak byl splněn. V sázkové a loterní činnosti přistoupila SAZKA, a.s., i k některým nezbytným úpravám u stávajících produktů. Jedná se například o úpravy ceny sázky hry Sportka, základní ceny sázky hry Šťastných 10 nebo o zavedení manipulačního poplatku u Kurzových sázek. K těmto nepopulárním krokům muselo dojít vzhledem k vývoji všeobecných nákladů, působení konkurence na domácím trhu a v neposlední řadě kvůli potřebě přiblížit se postupně cenám (ale také výhrám) podobných produktů provozovaných ve státech Evropské unie. Nutno říci, že rok 2004 nebyl pro akciovou společnost SAZKA z pohledu výnosů ze sázkové a loterní činnosti rekordním. Nižší vklady do loterií, her a sázek vycházely jednak ze skutečnosti, že štěstěna byla tentokrát více nakloněna sázejícím. Četnost prvních pořadí dosažených v nejoblíbenější hře Sportka nedovolila vystoupat jackpotům do úrovně, která by vyvolala masové sázení. A také úroveň vkladů byla ovlivněna zvýšenou opatrností občanů v hospodaření s finančními prostředky. Je proto třeba hledat nové možnosti a přizpůsobovat nabídku tak, aby oslovovala nové zájemce o naše produkty a služby. Jedním z příkladů cíleného hledání nových trhů a příležitostí v roce 2004 bylo spuštění pilotního projektu STARPORT. Jedná se o unikátní centrální loterní systém propojený s interaktivními videoloterními terminály. Po jeho technickém dořešení docházelo postupně k uvedení do provozu, které bude dokončeno v průběhu roku Do tohoto perspektivního produktu vkládá SAZKA, a.s., značné úsilí a očekává, že se je podaří v brzké době zúročit. V neloterní činnosti, kterou SAZKA, a.s., považuje za velmi důležitou součást podnikatelských aktivit a vhodné doplnění svého core businessu, byl v roce 2004 dále rozvíjen projekt dobíjení kreditů operátorů mobilních telefonů s využitím technologií a prodejní sítě SAZKA. Pro spolupráci byl získán poslední z operátorů, a tak SAZKA, a.s., prodává již přibližně 70 % kreditů společností Eurotel Praha, spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. a Oskar Mobil a.s. v České republice. Prostřednictvím dalšího jedinečného projektu ticketingu prodala SAZKA, a.s., jen za uplynulý rok v síti terminálů téměř 900 tisíc vstupenek. Tyto neloterní aktivity mají pozitivní ekonomický vliv, pomáhají při získávání nových sázejících a otevírají možnosti poskytování dalších klientských služeb. V roce 2004 byla navržena a přijata novela zákona o DPH, která mimo jiné neumožňuje od roku 2005 uplatňovat nárok na odpočet DPH na vstupech u loterní a sázkové činnosti, a dále se připravuje také novelizace loterního zákona. Obě tato rozhodnutí mají přímý vliv na činnost akciové společnosti SAZKA a na její budoucí hospodářské výsledky. SAZKA, a.s., musí být připravena se s těmito novými podmínkami vyrovnat. Je potřeba ochránit trh loterií a sázek od nepoctivých provozovatelů, zamezit ovládnutí tohoto specifického druhu služeb a podnikání zahraničním kapitálem, zpřísnit podmínky udělování licencí k provozování, zvýšit účinnost kontrolních mechanismů. 7 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

10 2 Zároveň je nutné zachovat principy užití výtěžku ze sázkové a loterní činnosti na veřejně prospěšné činnosti uvnitř státu tam, kde lidé hrají, sázejí a žijí. SAZKA, a.s., byla v hodnoceném roce 2004 největším nestátním zdrojem pro financování veřejně prospěšných aktivit svých akcionářů v oblasti tělovýchovy a sportu. Angažovala se a pomáhala ale i v jiných oblastech například ve zdravotnictví, kultuře a sociálních projektech. Akcionáři SAZKA, a.s., věnovali ve prospěch široké veřejnosti a pro další generace mimořádné dílo SAZKA ARENU. Je naším přáním, aby na to ti, kterým provoz arény přináší pozitivní synergické efekty ve formě příjmů z daní, nových pracovních příležitostí, turistické přitažlivosti a schopnosti nabídnout uspořádání nejprestižnějších sportovních, kulturních a společenských událostí, nezapomněli. V akciové společnosti SAZKA máme vybudovaný sehraný tým velmi schopných a chytrých lidí, kterým věřím a kteří věří mně. Máme moudré vlastníky a členy statutárního orgánu, kteří chtějí společnost dále rozvíjet a nikoli žít minulostí. Jsme si společně vědomi potenciálu, který koncern SAZKA v sobě má. Věřím, že se nám i v roce 2005 a v letech dalších podaří se ctí obstát. Děkuji Vám a přeji mnoho úspěchů v roce Květen 2005 JUDr. Aleš Hušák předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s. 8 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

11 3 Profil společnosti Historie Největší česká loterní společnost SAZKA, a.s., byla založena dne 3. srpna Činnost zahájila dne 15. září 1956 provozováním sázek na výsledky sportovních utkání. Transformace na akciovou společnost se uskutečnila dne 15. února Akcionáři společnosti se stala výhradně česká občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu. Hlavní předmět činnosti Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování sportovních a kurzových sázkových her, číselných a okamžitých loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších novel. Základní poslání Základním posláním společnosti je finanční podpora veřejně prospěšných projektů z výtěžku provozovaných her a loterií. SAZKA, a.s., je největším nestátním poskytovatelem finančních prostředků v oblasti tělovýchovy a sportu. SAZKA, a.s., rovněž finančně podporuje projekty v oblasti kultury, vzdělání, zdravotnictví. Motto společnosti Pomáháme druhým k vítězství! Postavení na trhu SAZKA, a.s., je největším tuzemským provozovatelem číselných a okamžitých loterií. V oblasti sportovního sázení a centrálního loterního systému s interaktivními loterními terminály je jedním z největších provozovatelů těchto produktů. Postavení v mezinárodních organizacích SAZKA, a.s., je řádným členem dvou největších a nejvýznamnějších mezinárodních loterních organizací European Lotteries (EL) a World Lottery Association (WLA). Předseda představenstva a generální ředitel společnosti je členem výkonného výboru European Lotteries. 9 Profil společnosti

12 4 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005 Uvedení nové emise okamžité loterie Šťastná čísla II dne 1. ledna 2004 Po úspěchu první emise okamžité loterie Šťastná čísla vydala společnost i druhou emisi těchto stíracích losů. Na losu, který je u druhé emise graficky pozměněn, může sázející setřít i násobné výhry. Zachován zůstává princip sázky na oblíbená čísla sázejících, například podle data narození, stejně jako možnost uplatnění losu ve formě dárkového přání. Schválení emise dluhopisů pro financování výstavby víceúčelové SAZKA ARENY mimořádnou valnou hromadou SAZKA, a.s., dne 13. března 2004 Akcionáři SAZKA, a.s., se vyslovili pro spolupráci s novými manažery emise dluhopisů. Staly se jimi mezinárodní investiční banka Credit Suisse First Boston (Europe) Limited ve spolupráci s finanční skupinou Penta Finance. Vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání SAZKA ARENY dne 21. března 2004 Stavební úřad pro Prahu 9 vydal kolaudační rozhodnutí ve věci povolení užívání SAZKA ARENY. Toto rozhodnutí znamená, že se od tohoto data mohou v SAZKA ARENĚ pořádat akce přístupné veřejnosti. Slavnostní otevření SAZKA ARENY dne 27. března 2004 Za účasti prezidenta republiky Václava Klause a dalších osobností českého politického, uměleckého a sportovního života byla slavnostně otevřena SAZKA ARENA. Při tomto otevření, které se stalo největší sportovně-společenskou událostí v dějinách České republiky, se na tribunách SAZKA ARENY sešlo více než návštěvníků a na pódiu se vystřídalo přes umělců a více než 500 sportovních legend. Úprava cen číselných loterií Sportka a Šťastných 10 dne 29. března 2004 Na základě povolení Ministerstva financí České republiky upravila SAZKA, a.s., ceny číselných loterií Sportka a Šťastných 10. V případě Sportky se cena za vsazený sloupec, který zahrnuje slosování ve dvou tazích, zvýšila ze 14 na 16 Kč. U hry Šťastných 10 se základní vklad upravil z 5 na 10 Kč, přičemž ve stejném poměru vzrostl také maximální vklad na jedné sázence, tj. ze 100 na 200 Kč. Ve hře Šťastných 10, kde výše výhry závisí na vsazené částce, se tak maximální denní výhra zdvojnásobila na 40 mil. Kč. Uvedenými cenovými úpravami reagovala SAZKA, a.s., především na zdražování vstupních nákladů, ke kterému došlo v důsledku připravovaného členství v Evropské unii, reformy veřejných financí a rostoucí dodavatelské ceny v řadě oblastí včetně telekomunikačních a dalších služeb se zvýšenou sazbou DPH. Zavedení manipulačního poplatku pro Kurzové sázky SAZKA, a.s., dne 30. března 2004 Od výše uvedeného data zavedla SAZKA, a.s., manipulační poplatek pro Kurzové sázky u her Sazka výběr, Skóre plus a Sázka na vítěze ve výši 10 % ze vsazené částky. Důvodem zavedení tohoto poplatku je částečné krytí nákladů na provoz a služby sázejícím. SAZKA ARENA hostila zápasy Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 ve dnech 24. dubna až 9. května 2004 Zápasy Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 navštívilo přes diváků, což je největší návštěvnost v historii tohoto šampionátu. Z toho v nově otevřené SAZKA ARENĚ zhlédlo utkání mistrovství světa diváků. Nový tvar DIČ SAZKA, a.s., od 1. května 2004 S účinností nového zákona o dani z přidané hodnoty platí od tohoto data nový tvar DIČ SAZKA, a.s., CZ namísto původního Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005

13 4 SAZKA, a.s., vydala dluhopisy v objemu 175 mil. eur dne 5. května 2004 SAZKA, a.s., vydala emisi dluhopisů na mezinárodním kapitálovém trhu. Objem emise byl 175 mil. eur, doba splatnosti deset let a výše kuponu (úrok) 7,375 %. Hlavním manažerem emise byla mezinárodní investiční banka Credit Suisse First Boston (Europe) Limited. Prostředky získané z emise využila SAZKA, a.s., na strategické financování výstavby víceúčelové SAZKA ARENY. Emisi dluhopisů bude SAZKA, a.s., splácet z výnosů nových sázkových her systému STARPORT. Konání 13. řádné valné hromady SAZKA, a.s., dne 26. května 2004 Valná hromada projednala hospodářské, finanční a provozní výsledky společnosti za rok 2003 a vzala na vědomí zprávu o činnosti představenstva SAZKA, a.s., za rok 2003, obsahující zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti SAZKA za rok Valná hromada rovněž vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok Akcionáři SAZKA, a.s., schválili roční účetní závěrku akciové společnosti SAZKA za rok 2003, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2003 a vzali na vědomí výrok auditora bez výhrad. Valná hromada SAZKA, a.s., schválila rozdělení zisku akciové společnosti SAZKA za rok 2003, stanovení tantiém členů představenstva a dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok 2003, návrh hmotné zainteresovanosti členů představenstva a dozorčí rady SAZKA, a.s., na rok 2004 a návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady SAZKA, a.s., na rok Uzavření smlouvy se společnostmi Cyberview International, Inc., a CYBERVIEW TECHNOLOGY CZ s.r.o. dne 13. září 2004 SAZKA, a.s., a jedni z největších světových provozovatelů dálkově spravovatelných serverů, společnosti Cyberview International, Inc., a CYBERVIEW TECHNOLOGY CZ s.r.o. uzavřely smlouvu o službách na provoz sázkových her prostřednictvím centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními terminály. Kontrakt byl uzavřen na dobu deseti let. Rozšíření služby na dobíjení kreditů GSM o společnost Oskar Mobil a.s. dne 5. října 2004 Akciová společnost SAZKA nabízí od tohoto dne novou službu veřejnosti. Jde o dobíjení Oskarty společnosti Oskar Mobil a.s. Tato služba probíhá na prodejních místech SAZKA, a.s., prostřednictvím on-line terminálů, kterých je v České republice na sedm tisíc. SAZKA, a.s., doposud nabízela na svých terminálech dobíjení předplacených kreditů společností T-Mobile Czech Republic a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. Uvedení nové okamžité loterie Horoskopy III dne 11. října 2004 Okamžitá loterie s astronomickými znameními pod názvem Horoskopy III nabízí sázejícím oblíbené téma a využívá herního principu setři tři. Los obsahuje jedno hrací pole, ve kterém sázející hledá tři shodné částky z devíti. Nejvyšší výhra této loterie činí 250 tisíc korun. Uvedení nové okamžité loterie Kámen Nůžky Papír dne 11. října 2004 Koncepce loterie je postavena na principu známé lidové hry. Los obsahuje jedno hrací pole rozdělené na tři položky, které zobrazují dva herní symboly a výši případné výhry. Každá hra se hodnotí samostatně, takže sázející má na jednom losu tři možnosti na okamžitou výhru včetně možnosti souběhu výher. 11 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005

14 4 Úhrada první splátky emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové SAZKA ARENY dne 4. listopadu 2004 Akciová společnost SAZKA uhradila v souladu se splátkovým kalendářem první splátku emise dluhopisů vydaných na lucemburské burze v souvislosti s výstavbou víceúčelové SAZKA ARENY. Na účet platebního agenta J. P. Morgan Chase Bank převedla SAZKA, a.s., eur určených na splátku jistiny a dalších eur na výplatu úroků investorům. Uvedení nové charitativní peněžité loterie Fantazie dne 19. listopadu 2004 SAZKA, a.s., uskutečnila originální projekt charitativní peněžité loterie Fantazie, jejíž výtěžek byl určen na podporu rozvoje talentu a vzdělání dětí z dětských domovů. Los této loterie byl současně vstupenkou na vánoční koncert předních interpretů různých hudebních žánrů. Charitativní peněžitá loterie Fantazie nabízela výhry ve výši dvou milionů, jednoho milionu, půl milionu a padesátkrát deseti tisíc korun. Losování peněžité loterie Fantazie v rámci charitativního koncertu v SAZKA ARENĚ dne 10. prosince 2004 Benefiční vánoční koncert Fantazie spojený s losováním stejnojmenné peněžité loterie se uskutečnil dne 10. prosince v SAZKA ARENĚ. Pod patronací Yvetty Blanarovičové na něm kromě jiných vystoupili Jana Kirschner, Monika Absolonová, Petr Muk, Kamil Střihavka a skupiny No Name a Laura a její tygři. Slosování loterie provedly v SAZKA ARENĚ děti z dětských domovů pod dohledem státního dozoru a notáře. Vyhlášení výsledků výběrového řízení na vysílání losovacích pořadů dne 20. prosince 2004 Na základě předložených nabídek od všech tří celoplošných televizních stanic vyzvala SAZKA, a.s., k jednání o uzavření smluv na vysílání losovacích pořadů číselných loterií Sportka a Šťastných 10, vázaných her Šance a Šance milion Českou televizi a na vysílání číselné loterie Euromilióny Primu TV. S TV NOVA bude SAZKA, a.s., pokračovat ve spolupráci na vysílání losování okamžité loterie stíracích losů, spojeného s televizní show T-Mobile RENTA. Vznik samostatného odboru řízení projektů implementací a konverze dne 1. ledna 2005 Úkolem nového samostatného odboru je řízení projektů implementací a konverze terminálové sítě SAZKA, a.s. Společnost hodlá v průběhu roku zahájit kompletní konverzi terminálového systému společnosti z typu Spectra na výkonnější terminály Altura. Inovace okamžité loterie stíracích losů T-Mobile RENTA dne 9. ledna 2005 SAZKA, a.s., připravila do nového roku v rámci své okamžité loterie T-Mobile RENTA několik novinek pro sázející. Nejzásadnější změnu představuje zavedení doživotní renty, kterou SAZKA, a.s., nabízí vůbec poprvé v historii domácích loterií. Ve hře T-Mobile RENTA mohou sázející od roku 2005 vyhrát měsíční rentu ve výši Kč, kterou budou pobírat až do konce života. V telefonní hře vzrostla nejvyšší výhra z původních na korun. Další novinky se týkají samotného televizního pořadu, ve kterém se všichni finalisté zúčastní nové hry s názvem Rybáři Zlaté rybky a mohou vyhrát výhry v hodnotě desítek tisíc korun. 12 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005

15 4 Uvedení mimořádné hry Prémie Sportky 2005 ve výši 40 milionů korun dne 7. března 2005 Akciová společnost SAZKA nabídla sázejícím mimořádnou hru nazvanou Prémie Sportky 2005 ve výši 40 milionů korun. Poprvé se o ni hrálo dne 9. března Závěrečným termínem pro její získání bylo stanoveno datum 29. května Hry o Prémii Sportky 2005 se mohl zúčastnit každý, kdo si ve stanoveném období vsadil plnou sázenku Sportky, tedy deset sloupců, a uzavřel sázku v číselné loterii Šance. 13 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005

16 5 Přehled získaných ocenění Umístění v anketách sdružení CZECH TOP 100 dne 13. dubna a 7. července 2004 V 6. ročníku ankety 100 obdivovaných firem České republiky v roce 2004, kterou pořádá sdružení CZECH TOP 100, obsadila SAZKA, a.s., první místo v kategorii Ostatní veřejné, sociální a osobní služby. V dalším žebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2004 SAZKA, a.s., rovněž zvítězila v kategorii Ostatní veřejné, sociální a osobní služby. Zvýšení ratingového hodnocení SAZKA, a.s., agenturou CRA Rating Agency, a.s., dne 27. května 2004 Ratingová agentura zvýšila krátkodobý rating akciové společnosti SAZKA na úroveň czp-1, což je nejvyšší možná úroveň. Ratingová agentura dále zvýšila dlouhodobý lokální rating akciové společnosti SAZKA na úroveň czaaa potvrdila dlouhodobý mezinárodní rating na úrovni Baa se stabilním výhledem. Udělení mezinárodního korporátního ratingu a ratingu dluhopisů SAZKA, a.s., od společnosti Standard & Poor s Ratings Services dne 10. srpna 2004 Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor s Ratings Services udělila akciové společnosti SAZKA dlouhodobý korporátní rating BB- se stabilním výhledem. Stejný mezinárodní rating přidělila agentura také emisi zajištěných dluhopisů ve výši 175 milionů eur s desetiletou splatností, kterou společnost vydala pro financování výstavby víceúčelové SAZKA ARENY. Umístění v anketě 100 nej Největší a nejúspěšnější firmy v České republice v srpnu 2004 V této anketě, pořádané společností TOP - PRESS, s.r.o., se hodnotí ekonomické subjekty podle vybraných hospodářských kritérií. Za rok 2003 se SAZKA, a.s., umístila na třetím místě v kategoriích Nejúspěšnější firmy a Odvětví ostatní (obrat i zisk) a na čtvrtém místě v kategorii Největší zisk po zdanění na jednoho zaměstnance. Ocenění reklamní kampaně ke Kurzovým sázkám na 5. ročníku mezinárodního festivalu reklamy Golden Hammer v Rize dne 2. září 2004 Reklamní kampaň SAZKA, a.s., prezentující Kurzové sázky během mistrovství světa v ledním hokeji získala na 5. ročníku mezinárodního festivalu reklamy Golden Hammer 2004 v Rize prestižní ocenění Zlaté kladivo v kategorii Nejlepší využití televize. Vyhlášení SAZKA ARENY Stavbou roku dne 14. září 2004 Pražská víceúčelová SAZKA ARENA získala na slavnostním galavečeru veletrhu For Arch 2004, který se uskutečnil v úterý 14. září 2004 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, prestižní cenu Stavba roku. SAZKA ARENA získala nejvíce hlasů odborné poroty v konkurenci osmačtyřiceti staveb, které byly přihlášeny do dvanáctého ročníku této soutěže. 14 Přehled získaných ocenění

17 6 Vrcholové orgány společnosti a její management Představenstvo předseda představenstva JUDr. Aleš Hušák narozen: 1957 člen představenstva od 19. dubna 1994, předseda představenstva od 14. března 1995, znovuzvolen členem a poté předsedou představenstva dne 22. května 2003 místopředseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek prezident Autoklubu České republiky narozen: 1940 člen představenstva od 17. května 1993, místopředseda představenstva od 27. listopadu 1995, znovuzvolen členem a poté místopředsedou představenstva dne 22. května 2003 členové představenstva Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. 1. místostarosta a od 19. června 2004 starosta České obce sokolské narozen: 1938 člen představenstva od 22. května 2003 MUDr. Milan Jirásek předseda Českého olympijského výboru narozen: 1936 člen představenstva od 26. září 1997, znovuzvolen členem představenstva dne 22. května 2003 Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. předseda České asociace Sport pro všechny narozen: 1946 člen představenstva od 22. května 2003 Ing. Karel Malý předseda Pražské tělovýchovné unie narozen: 1960 člen představenstva od 27. června 1997, znovuzvolen členem představenstva dne 22. května 2003 Ing. Vladimír Srb předseda Českého svazu tělesné výchovy narozen: 1944 člen představenstva od 23. května 2001 Dozorčí rada předseda dozorčí rady Jaroslav Pekař prezident Českého střeleckého svazu narozen: 1944 člen dozorčí rady od 18. května 1995, předseda dozorčí rady od 28. května 1998, znovuzvolen členem a poté předsedou dozorčí rady dne 24. května 2000 místopředseda dozorčí rady Ladislav Šustr starosta sdružení Orel narozen: 1944 člen dozorčí rady od 27. června 1997, místopředseda dozorčí rady od 28. května 1998 do 22. května 2002, znovuzvolen členem a poté místopředsedou dozorčí rady dne 22. května 2003 členové dozorčí rady Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. 1. místostarosta a od 19. června 2004 starosta České obce sokolské narozen: 1938 člen dozorčí rady od 13. října 1999 do 22. května 2003, následně zvolen členem představenstva 15 Vrcholové orgány společnosti a její management

18 6 Václav Kobes místopředseda Sdružení sportovních svazů České republiky narozen: 1948 člen dozorčí rady od 20. srpna 2003 JUDr. Karel Rozhoň vedoucí úseku vymáhání pohledávek narozen: 1945 člen dozorčí rady od 27. června 1997, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 24. září 2002 Ing. Jiří Krátký člen předsednictva Výboru České obce sokolské narozen: 1958 člen dozorčí rady od 22. května 2003 PaedDr. Jaroslav Němec prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky narozen: 1951 člen dozorčí rady od 23. května 2001 JUDr. Jan Obst člen výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy a předseda Českomoravského fotbalového svazu narozen: 1952 člen dozorčí rady od 3. června 1998, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 22. května 2003 členové dozorčí rady volení zaměstnanci Jan Kašpárek vedoucí oddělení skenování a mikrofilm narozen: 1953 člen dozorčí rady od 21. května 1999, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 30. června 2004 Ing. Jan Prádler ředitel finanční divize narozen: 1959 člen dozorčí rady od 27. června 1997, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 24. září 2002 Vrcholový management JUDr. Aleš Hušák generální ředitel narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od 4. ledna 1995 PaedDr. Roman Ječmínek statutární zástupce generálního ředitele narozen: 1940 zaměstnanec společnosti od 1. ledna 1999 Ing. Josef Tupý 1. zástupce generálního ředitele ředitel divize her a sázek do 31. prosince 2004 ředitel samostatného odboru řízení projektů implementací a konverze od 1. ledna 2005 narozen: 1947 zaměstnanec společnosti od 31. března 1972 Ing. Jan Prádler 2. zástupce generálního ředitele ředitel finanční divize narozen: 1959 zaměstnanec společnosti od 1. března 1995 Ing. Jiří Hosnedl ředitel divize provozně-technické narozen: 1963 zaměstnanec společnosti od 2. září 1991 Miloslava Klikarová ředitelka divize distribuční sítě od 1. ledna 2005 narozena: 1957 zaměstnankyně společnosti od 18. října Vrcholové orgány společnosti a její management

19 6 Ing. Michal Krejcar ředitel samostatného odboru majetkových účastí narozen: 1965 zaměstnanec společnosti od 1. února 1996 Ing. Petr Machovský ředitel samostatného odboru obchodu narozen: 1970 zaměstnanec společnosti od 1. ledna 1996 JUDr. Hana Mikulková vedoucí odboru legislativně-právního narozena: 1959 zaměstnankyně společnosti od 1. září 2002 PaedDr. Richard Prorok tajemník předsedy představenstva a generálního ředitele narozen: 1954 zaměstnanec společnosti od 1. dubna 1995 Ing. Josef Prouza ředitel samostatného odboru propagace a public relations narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od 1. února 1995 Ing. Hynek Siedek, CSc. ředitel samostatného odboru sekretariát generálního ředitele narozen: 1955 zaměstnanec společnosti od 1. září 1996 JUDr. Markéta Štěrbová ředitelka správní divize narozena: 1958 zaměstnankyně společnosti od 1. listopadu 1988 Bc. Ivo Tajšl ředitel divize distribuční sítě do 31. prosince 2004 ředitel divize her a sázek od 1. ledna 2005 narozen: 1962 zaměstnanec společnosti od 1. září 1984 Pavel Volf ředitel samostatného odboru dispečink narozen: 1974 zaměstnanec společnosti od 1. září 1992 PhDr. Zdeněk Zikmund tiskový mluvčí narozen: 1964 zaměstnanec společnosti od 1. ledna Vrcholové orgány společnosti a její management

20 7 Vlastnická struktura Akcionáři společnosti SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Jejich organizace byly založeny a existují na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Český svaz tělesné výchovy počet členů akciový podíl v Kč procentní podíl předseda sídlo IČ akcionář je majitelem: ,983 Ing. Vladimír Srb Zátopkova 100/2, Praha 6 Břevnov > 951 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 4 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Česká obec sokolská počet členů akciový podíl v Kč procentní podíl starosta sídlo IČ akcionář je majitelem: cca ,542 Ing. Miloslav Pleskač (do 19. června 2004) Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. (od 19. června 2004) Tyršův dům Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana > 189 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 5 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 4 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Česká asociace Sport pro všechny počet členů akciový podíl v Kč procentní podíl předseda sídlo IČ akcionář je majitelem: cca ,563 Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. Vaníčkova 2, P. O. Box 1, Praha 6 Strahov > 77 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 6 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. 18 Vlastnická struktura

VÝROČNÍ ZPRÁVA SAZKA sázková kancelář, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SAZKA sázková kancelář, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah výroční zprávy, za rok 2012 Identifikační údaje 4 Profil společnosti 5 Lidské zdroje 6 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2012 7 Majetkové účasti k 31. 12. 2012 8 Zpráva

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Lodě v přístavu Marsaxlok Jsme tradiční českou společností, podnikající v oblasti sázkových her, loterií a neloterních služeb. Již více než padesát let poskytujeme sázejícím zábavu,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s.

výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s. výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s. Obsah Identifikační údaje 3 Profil společnosti 4 Lidské zdroje 5 Přehled nejvýznamnějších událostí roku

Více

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy.

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Výroční zpráva 2001 Hlavní smysl své existence a činnosti spatřuje naše společnost v pomoci oblastem veřejného zájmu českému sportu a tělovýchově, zdravotnictví, kultuře, důležitým sociálním a charitativním

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva 2010. Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2010. Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 1 Jsme tradiční českou společností podnikající v oblasti sázkových her, loterií a neloterních služeb. Již více než padesát let poskytujeme sázejícím zábavu, vzrušení

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 29. srpna 2012 Agenda Úvod Radim Haluza, generální ředitel Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 Michal Vepřek, finanční ředitel Prostor

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více