DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004

2 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

3 Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti, důvěra budovaná na jednoznačném a přímočarém jednání, široké spektrum nabídky. SAZKA, a.s., spatřuje smysl své existence a činnosti v podpoře sportu a tělovýchovy, ale zároveň také v pomoci společensky prospěšným projektům v oblasti kulturní, sociální, charitativní a značnou měrou přispívá rovněž do zdravotnictví. Při své činnosti spolupracujeme s významnými osobnostmi českého sportovního i společenského života. Autorem ilustrací v této výroční zprávě je jeden z předních českých umělců, malíř a grafik Vladimír Tesař.

4 DIALOG O SAMOTĚ, kombinovaná technika na papíře

5 Vladimír Tesař Vladimír Tesař se narodil 20. října 1924 v Praze. Studoval na Státní grafické škole v Praze, absolvoval Akademii výtvarných umění a Akademii múzických umění. V letech byl asistentem grafické speciálky na Akademii výtvarných umění. Jeho rozsáhlé výtvarné dílo zasahuje do oblasti malby, grafiky, kresby, ilustrace, filmového plakátu, scénografie i realizace animovaných filmů. Jeho tvorba osciluje mezi podněty z vnějšího světa a hlubokými vnitřními prožitky, od osobitě vyjádřených reálných motivů po abstraktní znaky a symboly, přitom je však vnitřně jednotná. Vladimír Tesař vytvořil množství knižních ilustrací. Mezi jeho nejvýznamnější patří ilustrace Babičky od Boženy Němcové či Goethova Fausta. Měl řadu samostatných i kolektivních výstav, je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a v mnoha dalších veřejných i soukromých sbírkách doma i ve světě. Vladimír Tesař žije a tvoří v Praze.

6 0 Obsah PREZENTAČNÍ ČÁST 1 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů 5 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 6 3 Profil společnosti 9 4 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku Přehled získaných ocenění 14 6 Vrcholové orgány společnosti a její management 15 7 Vlastnická struktura 18 8 Majetkové účasti 21 9 Zpráva představenstva 30 Plnění strategických cílů v roce Komentář k finančním výsledkům 31 Veřejně prospěšná činnost 33 SAZKA ARENA 37 Postavení společnosti na trhu 38 Marketingová strategie v roce Produkty společnosti 40 Přehled podílu jednotlivých her na tržbách v roce Výhry v roce Služby výhercům 46 Obchodní politika 47 Propagace a reklamní strategie 53 Vztahy s veřejností 56 Lidské zdroje 59 Mezinárodní aktivity a činnost v mezinárodních organizacích 62 Výhled do roku Zpráva o činnosti dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok FINANČNÍ ČÁST 11 Konsolidovaná účetní závěrka 69 Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům společnosti SAZKA, a.s. 69 Konsolidovaná rozvaha 70 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 71 Konsolidovaný výkaz peněžních toků 72 Konsolidovaný výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 73 Příloha ke konsolidovaným účetním výkazům Účetní závěrka 111 Zpráva auditora pro akcionáře a vedení společnosti SAZKA, a.s., o ověření účetní závěrky k Rozvaha v plném rozsahu 112 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 114 Přehled o peněžních tocích 115 Příloha tvořící součást účetní závěrky Informace z valné hromady společnosti Důležité skutečnosti po datu účetní závěrky Definice užitých pojmů Kontakty na centrální a regionální střediska společnosti Identifikační údaje Obsah

7 1 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů (tis. Kč) Výnosy celkem z toho: Tržby za sázkové hry, číselné a okamžité loterie Tržby z ostatní činnosti podléhající zdanění Náklady celkem z toho: Výhry Zisk před zdaněním Zisk po zdanění Vlastní kapitál Použití výtěžku na veřejně prospěšné účely celkem z toho: V oblasti tělovýchovy a sportu Zdravotnictví Kulturní účely Charitativní účely Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Zisk na zaměstnance Přehled vybraných ekonomických ukazatelů

8 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele JUDr. Aleš Hušák, předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, předkládáme Vám ucelenou informaci o činnosti akciové společnosti SAZKA za rok 2004 ve formě standardní výroční zprávy, která dokumentuje reálné hospodářské výsledky společnosti, respektive celého koncernu SAZKA. Měřitelné ukazatele však nedokáží plně postihnout a charakterizovat zcela mimořádný rok, jakým rok 2004 pro akciovou společnost SAZKA byl. Dovolte mi, prosím, alespoň stručně shrnout výjimečné a neopakovatelné momenty uplynulého roku, které si zaslouží Vaši pozornost. Z dnešního pohledu se den, kdy přišli první návštěvníci do nově otevřené SAZKA ARENY, zdá již dávnou historií. Mistrovství světa v ledním hokeji 2004, které by se bez této stavby nemohlo v České republice uskutečnit, je minulostí a je považováno za zcela samozřejmé, že do Prahy přijíždějí špičkoví umělci z celého světa, vystupují zde vrcholoví sportovci a hvězdné týmy. Občanům tohoto státu, ale také zahraničním návštěvníkům je nabízen kvalitní program v kultivovaném prostředí, jež snese po všech stránkách nejpřísnější kritéria hodnocení. Výstavba multifunkční arény určené pro pořádání sportovních událostí, kulturních a nejrůznějších společenských akcí byla soukromou investicí financovanou vlastníky akciové společnosti SAZKA z prostředků občanských sdružení, působících v oblasti tělovýchovy a sportu. Do lokality Prahy zdevastované těžkým průmyslem bylo zasazeno moderní centrum veřejného života. Řada českých firem zde získala významné zakázky, byly vytvořeny nové pracovní příležitosti a státní pokladna získala jen na daních 2,5 mld. Kč. 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

9 2 Pro dokončení výstavby, zátěžových zkouškek a kolaudaci SAZKA ARENY musel celý koncern SAZKA vyvinout maximální úsilí. Stejně tomu bylo při jednáních o udělení mezinárodního ratingu a financování projektu. SAZKA, a.s., vydala v roce 2004 emisi dluhopisů v objemu 175 mil. eur. Výnos z této emise použilo Občanské sdružení ZELENÝ OSTROV (akcionáři SAZKA, a.s.) na financování SAZKA ARENY. Díky perfektní přípravě Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 a bezproblémovému zajištění jeho průběhu se SAZKA, a.s., dočkala ocenění nejen u české veřejnosti, ale i na mezinárodním fóru. Rok 2004 byl pro akciovou společnost SAZKA úspěšný. Její zisk před zdaněním činil téměř mld. Kč, po zdanění pak mld. Kč a výtěžek z roku 2004 dosáhl úrovně 1 107,5 mld. Kč. V rámci rozdělení zisku a rozpuštění části investičního fondu byl vytvořen účetní rámec pro odvod části výtěžku na veřejně prospěšné účely akcionářům SAZKA, a.s., ve výši přesahující 1,1 mld. Kč. Byl zabezpečen odvod výtěžku Občanskému sdružení ZELENÝ OSTROV na splátku dluhopisů ve výši 491 mil. Kč a na další charitativní účely ve výši 6 mil. Kč. Základní úkol podnikatelského záměru SAZKA, a.s., na rok 2004 tak byl splněn. V sázkové a loterní činnosti přistoupila SAZKA, a.s., i k některým nezbytným úpravám u stávajících produktů. Jedná se například o úpravy ceny sázky hry Sportka, základní ceny sázky hry Šťastných 10 nebo o zavedení manipulačního poplatku u Kurzových sázek. K těmto nepopulárním krokům muselo dojít vzhledem k vývoji všeobecných nákladů, působení konkurence na domácím trhu a v neposlední řadě kvůli potřebě přiblížit se postupně cenám (ale také výhrám) podobných produktů provozovaných ve státech Evropské unie. Nutno říci, že rok 2004 nebyl pro akciovou společnost SAZKA z pohledu výnosů ze sázkové a loterní činnosti rekordním. Nižší vklady do loterií, her a sázek vycházely jednak ze skutečnosti, že štěstěna byla tentokrát více nakloněna sázejícím. Četnost prvních pořadí dosažených v nejoblíbenější hře Sportka nedovolila vystoupat jackpotům do úrovně, která by vyvolala masové sázení. A také úroveň vkladů byla ovlivněna zvýšenou opatrností občanů v hospodaření s finančními prostředky. Je proto třeba hledat nové možnosti a přizpůsobovat nabídku tak, aby oslovovala nové zájemce o naše produkty a služby. Jedním z příkladů cíleného hledání nových trhů a příležitostí v roce 2004 bylo spuštění pilotního projektu STARPORT. Jedná se o unikátní centrální loterní systém propojený s interaktivními videoloterními terminály. Po jeho technickém dořešení docházelo postupně k uvedení do provozu, které bude dokončeno v průběhu roku Do tohoto perspektivního produktu vkládá SAZKA, a.s., značné úsilí a očekává, že se je podaří v brzké době zúročit. V neloterní činnosti, kterou SAZKA, a.s., považuje za velmi důležitou součást podnikatelských aktivit a vhodné doplnění svého core businessu, byl v roce 2004 dále rozvíjen projekt dobíjení kreditů operátorů mobilních telefonů s využitím technologií a prodejní sítě SAZKA. Pro spolupráci byl získán poslední z operátorů, a tak SAZKA, a.s., prodává již přibližně 70 % kreditů společností Eurotel Praha, spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. a Oskar Mobil a.s. v České republice. Prostřednictvím dalšího jedinečného projektu ticketingu prodala SAZKA, a.s., jen za uplynulý rok v síti terminálů téměř 900 tisíc vstupenek. Tyto neloterní aktivity mají pozitivní ekonomický vliv, pomáhají při získávání nových sázejících a otevírají možnosti poskytování dalších klientských služeb. V roce 2004 byla navržena a přijata novela zákona o DPH, která mimo jiné neumožňuje od roku 2005 uplatňovat nárok na odpočet DPH na vstupech u loterní a sázkové činnosti, a dále se připravuje také novelizace loterního zákona. Obě tato rozhodnutí mají přímý vliv na činnost akciové společnosti SAZKA a na její budoucí hospodářské výsledky. SAZKA, a.s., musí být připravena se s těmito novými podmínkami vyrovnat. Je potřeba ochránit trh loterií a sázek od nepoctivých provozovatelů, zamezit ovládnutí tohoto specifického druhu služeb a podnikání zahraničním kapitálem, zpřísnit podmínky udělování licencí k provozování, zvýšit účinnost kontrolních mechanismů. 7 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

10 2 Zároveň je nutné zachovat principy užití výtěžku ze sázkové a loterní činnosti na veřejně prospěšné činnosti uvnitř státu tam, kde lidé hrají, sázejí a žijí. SAZKA, a.s., byla v hodnoceném roce 2004 největším nestátním zdrojem pro financování veřejně prospěšných aktivit svých akcionářů v oblasti tělovýchovy a sportu. Angažovala se a pomáhala ale i v jiných oblastech například ve zdravotnictví, kultuře a sociálních projektech. Akcionáři SAZKA, a.s., věnovali ve prospěch široké veřejnosti a pro další generace mimořádné dílo SAZKA ARENU. Je naším přáním, aby na to ti, kterým provoz arény přináší pozitivní synergické efekty ve formě příjmů z daní, nových pracovních příležitostí, turistické přitažlivosti a schopnosti nabídnout uspořádání nejprestižnějších sportovních, kulturních a společenských událostí, nezapomněli. V akciové společnosti SAZKA máme vybudovaný sehraný tým velmi schopných a chytrých lidí, kterým věřím a kteří věří mně. Máme moudré vlastníky a členy statutárního orgánu, kteří chtějí společnost dále rozvíjet a nikoli žít minulostí. Jsme si společně vědomi potenciálu, který koncern SAZKA v sobě má. Věřím, že se nám i v roce 2005 a v letech dalších podaří se ctí obstát. Děkuji Vám a přeji mnoho úspěchů v roce Květen 2005 JUDr. Aleš Hušák předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s. 8 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

11 3 Profil společnosti Historie Největší česká loterní společnost SAZKA, a.s., byla založena dne 3. srpna Činnost zahájila dne 15. září 1956 provozováním sázek na výsledky sportovních utkání. Transformace na akciovou společnost se uskutečnila dne 15. února Akcionáři společnosti se stala výhradně česká občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu. Hlavní předmět činnosti Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování sportovních a kurzových sázkových her, číselných a okamžitých loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších novel. Základní poslání Základním posláním společnosti je finanční podpora veřejně prospěšných projektů z výtěžku provozovaných her a loterií. SAZKA, a.s., je největším nestátním poskytovatelem finančních prostředků v oblasti tělovýchovy a sportu. SAZKA, a.s., rovněž finančně podporuje projekty v oblasti kultury, vzdělání, zdravotnictví. Motto společnosti Pomáháme druhým k vítězství! Postavení na trhu SAZKA, a.s., je největším tuzemským provozovatelem číselných a okamžitých loterií. V oblasti sportovního sázení a centrálního loterního systému s interaktivními loterními terminály je jedním z největších provozovatelů těchto produktů. Postavení v mezinárodních organizacích SAZKA, a.s., je řádným členem dvou největších a nejvýznamnějších mezinárodních loterních organizací European Lotteries (EL) a World Lottery Association (WLA). Předseda představenstva a generální ředitel společnosti je členem výkonného výboru European Lotteries. 9 Profil společnosti

12 4 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005 Uvedení nové emise okamžité loterie Šťastná čísla II dne 1. ledna 2004 Po úspěchu první emise okamžité loterie Šťastná čísla vydala společnost i druhou emisi těchto stíracích losů. Na losu, který je u druhé emise graficky pozměněn, může sázející setřít i násobné výhry. Zachován zůstává princip sázky na oblíbená čísla sázejících, například podle data narození, stejně jako možnost uplatnění losu ve formě dárkového přání. Schválení emise dluhopisů pro financování výstavby víceúčelové SAZKA ARENY mimořádnou valnou hromadou SAZKA, a.s., dne 13. března 2004 Akcionáři SAZKA, a.s., se vyslovili pro spolupráci s novými manažery emise dluhopisů. Staly se jimi mezinárodní investiční banka Credit Suisse First Boston (Europe) Limited ve spolupráci s finanční skupinou Penta Finance. Vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání SAZKA ARENY dne 21. března 2004 Stavební úřad pro Prahu 9 vydal kolaudační rozhodnutí ve věci povolení užívání SAZKA ARENY. Toto rozhodnutí znamená, že se od tohoto data mohou v SAZKA ARENĚ pořádat akce přístupné veřejnosti. Slavnostní otevření SAZKA ARENY dne 27. března 2004 Za účasti prezidenta republiky Václava Klause a dalších osobností českého politického, uměleckého a sportovního života byla slavnostně otevřena SAZKA ARENA. Při tomto otevření, které se stalo největší sportovně-společenskou událostí v dějinách České republiky, se na tribunách SAZKA ARENY sešlo více než návštěvníků a na pódiu se vystřídalo přes umělců a více než 500 sportovních legend. Úprava cen číselných loterií Sportka a Šťastných 10 dne 29. března 2004 Na základě povolení Ministerstva financí České republiky upravila SAZKA, a.s., ceny číselných loterií Sportka a Šťastných 10. V případě Sportky se cena za vsazený sloupec, který zahrnuje slosování ve dvou tazích, zvýšila ze 14 na 16 Kč. U hry Šťastných 10 se základní vklad upravil z 5 na 10 Kč, přičemž ve stejném poměru vzrostl také maximální vklad na jedné sázence, tj. ze 100 na 200 Kč. Ve hře Šťastných 10, kde výše výhry závisí na vsazené částce, se tak maximální denní výhra zdvojnásobila na 40 mil. Kč. Uvedenými cenovými úpravami reagovala SAZKA, a.s., především na zdražování vstupních nákladů, ke kterému došlo v důsledku připravovaného členství v Evropské unii, reformy veřejných financí a rostoucí dodavatelské ceny v řadě oblastí včetně telekomunikačních a dalších služeb se zvýšenou sazbou DPH. Zavedení manipulačního poplatku pro Kurzové sázky SAZKA, a.s., dne 30. března 2004 Od výše uvedeného data zavedla SAZKA, a.s., manipulační poplatek pro Kurzové sázky u her Sazka výběr, Skóre plus a Sázka na vítěze ve výši 10 % ze vsazené částky. Důvodem zavedení tohoto poplatku je částečné krytí nákladů na provoz a služby sázejícím. SAZKA ARENA hostila zápasy Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 ve dnech 24. dubna až 9. května 2004 Zápasy Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 navštívilo přes diváků, což je největší návštěvnost v historii tohoto šampionátu. Z toho v nově otevřené SAZKA ARENĚ zhlédlo utkání mistrovství světa diváků. Nový tvar DIČ SAZKA, a.s., od 1. května 2004 S účinností nového zákona o dani z přidané hodnoty platí od tohoto data nový tvar DIČ SAZKA, a.s., CZ namísto původního Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005

13 4 SAZKA, a.s., vydala dluhopisy v objemu 175 mil. eur dne 5. května 2004 SAZKA, a.s., vydala emisi dluhopisů na mezinárodním kapitálovém trhu. Objem emise byl 175 mil. eur, doba splatnosti deset let a výše kuponu (úrok) 7,375 %. Hlavním manažerem emise byla mezinárodní investiční banka Credit Suisse First Boston (Europe) Limited. Prostředky získané z emise využila SAZKA, a.s., na strategické financování výstavby víceúčelové SAZKA ARENY. Emisi dluhopisů bude SAZKA, a.s., splácet z výnosů nových sázkových her systému STARPORT. Konání 13. řádné valné hromady SAZKA, a.s., dne 26. května 2004 Valná hromada projednala hospodářské, finanční a provozní výsledky společnosti za rok 2003 a vzala na vědomí zprávu o činnosti představenstva SAZKA, a.s., za rok 2003, obsahující zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti SAZKA za rok Valná hromada rovněž vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok Akcionáři SAZKA, a.s., schválili roční účetní závěrku akciové společnosti SAZKA za rok 2003, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2003 a vzali na vědomí výrok auditora bez výhrad. Valná hromada SAZKA, a.s., schválila rozdělení zisku akciové společnosti SAZKA za rok 2003, stanovení tantiém členů představenstva a dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok 2003, návrh hmotné zainteresovanosti členů představenstva a dozorčí rady SAZKA, a.s., na rok 2004 a návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady SAZKA, a.s., na rok Uzavření smlouvy se společnostmi Cyberview International, Inc., a CYBERVIEW TECHNOLOGY CZ s.r.o. dne 13. září 2004 SAZKA, a.s., a jedni z největších světových provozovatelů dálkově spravovatelných serverů, společnosti Cyberview International, Inc., a CYBERVIEW TECHNOLOGY CZ s.r.o. uzavřely smlouvu o službách na provoz sázkových her prostřednictvím centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními terminály. Kontrakt byl uzavřen na dobu deseti let. Rozšíření služby na dobíjení kreditů GSM o společnost Oskar Mobil a.s. dne 5. října 2004 Akciová společnost SAZKA nabízí od tohoto dne novou službu veřejnosti. Jde o dobíjení Oskarty společnosti Oskar Mobil a.s. Tato služba probíhá na prodejních místech SAZKA, a.s., prostřednictvím on-line terminálů, kterých je v České republice na sedm tisíc. SAZKA, a.s., doposud nabízela na svých terminálech dobíjení předplacených kreditů společností T-Mobile Czech Republic a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. Uvedení nové okamžité loterie Horoskopy III dne 11. října 2004 Okamžitá loterie s astronomickými znameními pod názvem Horoskopy III nabízí sázejícím oblíbené téma a využívá herního principu setři tři. Los obsahuje jedno hrací pole, ve kterém sázející hledá tři shodné částky z devíti. Nejvyšší výhra této loterie činí 250 tisíc korun. Uvedení nové okamžité loterie Kámen Nůžky Papír dne 11. října 2004 Koncepce loterie je postavena na principu známé lidové hry. Los obsahuje jedno hrací pole rozdělené na tři položky, které zobrazují dva herní symboly a výši případné výhry. Každá hra se hodnotí samostatně, takže sázející má na jednom losu tři možnosti na okamžitou výhru včetně možnosti souběhu výher. 11 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005

14 4 Úhrada první splátky emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové SAZKA ARENY dne 4. listopadu 2004 Akciová společnost SAZKA uhradila v souladu se splátkovým kalendářem první splátku emise dluhopisů vydaných na lucemburské burze v souvislosti s výstavbou víceúčelové SAZKA ARENY. Na účet platebního agenta J. P. Morgan Chase Bank převedla SAZKA, a.s., eur určených na splátku jistiny a dalších eur na výplatu úroků investorům. Uvedení nové charitativní peněžité loterie Fantazie dne 19. listopadu 2004 SAZKA, a.s., uskutečnila originální projekt charitativní peněžité loterie Fantazie, jejíž výtěžek byl určen na podporu rozvoje talentu a vzdělání dětí z dětských domovů. Los této loterie byl současně vstupenkou na vánoční koncert předních interpretů různých hudebních žánrů. Charitativní peněžitá loterie Fantazie nabízela výhry ve výši dvou milionů, jednoho milionu, půl milionu a padesátkrát deseti tisíc korun. Losování peněžité loterie Fantazie v rámci charitativního koncertu v SAZKA ARENĚ dne 10. prosince 2004 Benefiční vánoční koncert Fantazie spojený s losováním stejnojmenné peněžité loterie se uskutečnil dne 10. prosince v SAZKA ARENĚ. Pod patronací Yvetty Blanarovičové na něm kromě jiných vystoupili Jana Kirschner, Monika Absolonová, Petr Muk, Kamil Střihavka a skupiny No Name a Laura a její tygři. Slosování loterie provedly v SAZKA ARENĚ děti z dětských domovů pod dohledem státního dozoru a notáře. Vyhlášení výsledků výběrového řízení na vysílání losovacích pořadů dne 20. prosince 2004 Na základě předložených nabídek od všech tří celoplošných televizních stanic vyzvala SAZKA, a.s., k jednání o uzavření smluv na vysílání losovacích pořadů číselných loterií Sportka a Šťastných 10, vázaných her Šance a Šance milion Českou televizi a na vysílání číselné loterie Euromilióny Primu TV. S TV NOVA bude SAZKA, a.s., pokračovat ve spolupráci na vysílání losování okamžité loterie stíracích losů, spojeného s televizní show T-Mobile RENTA. Vznik samostatného odboru řízení projektů implementací a konverze dne 1. ledna 2005 Úkolem nového samostatného odboru je řízení projektů implementací a konverze terminálové sítě SAZKA, a.s. Společnost hodlá v průběhu roku zahájit kompletní konverzi terminálového systému společnosti z typu Spectra na výkonnější terminály Altura. Inovace okamžité loterie stíracích losů T-Mobile RENTA dne 9. ledna 2005 SAZKA, a.s., připravila do nového roku v rámci své okamžité loterie T-Mobile RENTA několik novinek pro sázející. Nejzásadnější změnu představuje zavedení doživotní renty, kterou SAZKA, a.s., nabízí vůbec poprvé v historii domácích loterií. Ve hře T-Mobile RENTA mohou sázející od roku 2005 vyhrát měsíční rentu ve výši Kč, kterou budou pobírat až do konce života. V telefonní hře vzrostla nejvyšší výhra z původních na korun. Další novinky se týkají samotného televizního pořadu, ve kterém se všichni finalisté zúčastní nové hry s názvem Rybáři Zlaté rybky a mohou vyhrát výhry v hodnotě desítek tisíc korun. 12 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005

15 4 Uvedení mimořádné hry Prémie Sportky 2005 ve výši 40 milionů korun dne 7. března 2005 Akciová společnost SAZKA nabídla sázejícím mimořádnou hru nazvanou Prémie Sportky 2005 ve výši 40 milionů korun. Poprvé se o ni hrálo dne 9. března Závěrečným termínem pro její získání bylo stanoveno datum 29. května Hry o Prémii Sportky 2005 se mohl zúčastnit každý, kdo si ve stanoveném období vsadil plnou sázenku Sportky, tedy deset sloupců, a uzavřel sázku v číselné loterii Šance. 13 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005

16 5 Přehled získaných ocenění Umístění v anketách sdružení CZECH TOP 100 dne 13. dubna a 7. července 2004 V 6. ročníku ankety 100 obdivovaných firem České republiky v roce 2004, kterou pořádá sdružení CZECH TOP 100, obsadila SAZKA, a.s., první místo v kategorii Ostatní veřejné, sociální a osobní služby. V dalším žebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2004 SAZKA, a.s., rovněž zvítězila v kategorii Ostatní veřejné, sociální a osobní služby. Zvýšení ratingového hodnocení SAZKA, a.s., agenturou CRA Rating Agency, a.s., dne 27. května 2004 Ratingová agentura zvýšila krátkodobý rating akciové společnosti SAZKA na úroveň czp-1, což je nejvyšší možná úroveň. Ratingová agentura dále zvýšila dlouhodobý lokální rating akciové společnosti SAZKA na úroveň czaaa potvrdila dlouhodobý mezinárodní rating na úrovni Baa se stabilním výhledem. Udělení mezinárodního korporátního ratingu a ratingu dluhopisů SAZKA, a.s., od společnosti Standard & Poor s Ratings Services dne 10. srpna 2004 Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor s Ratings Services udělila akciové společnosti SAZKA dlouhodobý korporátní rating BB- se stabilním výhledem. Stejný mezinárodní rating přidělila agentura také emisi zajištěných dluhopisů ve výši 175 milionů eur s desetiletou splatností, kterou společnost vydala pro financování výstavby víceúčelové SAZKA ARENY. Umístění v anketě 100 nej Největší a nejúspěšnější firmy v České republice v srpnu 2004 V této anketě, pořádané společností TOP - PRESS, s.r.o., se hodnotí ekonomické subjekty podle vybraných hospodářských kritérií. Za rok 2003 se SAZKA, a.s., umístila na třetím místě v kategoriích Nejúspěšnější firmy a Odvětví ostatní (obrat i zisk) a na čtvrtém místě v kategorii Největší zisk po zdanění na jednoho zaměstnance. Ocenění reklamní kampaně ke Kurzovým sázkám na 5. ročníku mezinárodního festivalu reklamy Golden Hammer v Rize dne 2. září 2004 Reklamní kampaň SAZKA, a.s., prezentující Kurzové sázky během mistrovství světa v ledním hokeji získala na 5. ročníku mezinárodního festivalu reklamy Golden Hammer 2004 v Rize prestižní ocenění Zlaté kladivo v kategorii Nejlepší využití televize. Vyhlášení SAZKA ARENY Stavbou roku dne 14. září 2004 Pražská víceúčelová SAZKA ARENA získala na slavnostním galavečeru veletrhu For Arch 2004, který se uskutečnil v úterý 14. září 2004 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, prestižní cenu Stavba roku. SAZKA ARENA získala nejvíce hlasů odborné poroty v konkurenci osmačtyřiceti staveb, které byly přihlášeny do dvanáctého ročníku této soutěže. 14 Přehled získaných ocenění

17 6 Vrcholové orgány společnosti a její management Představenstvo předseda představenstva JUDr. Aleš Hušák narozen: 1957 člen představenstva od 19. dubna 1994, předseda představenstva od 14. března 1995, znovuzvolen členem a poté předsedou představenstva dne 22. května 2003 místopředseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek prezident Autoklubu České republiky narozen: 1940 člen představenstva od 17. května 1993, místopředseda představenstva od 27. listopadu 1995, znovuzvolen členem a poté místopředsedou představenstva dne 22. května 2003 členové představenstva Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. 1. místostarosta a od 19. června 2004 starosta České obce sokolské narozen: 1938 člen představenstva od 22. května 2003 MUDr. Milan Jirásek předseda Českého olympijského výboru narozen: 1936 člen představenstva od 26. září 1997, znovuzvolen členem představenstva dne 22. května 2003 Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. předseda České asociace Sport pro všechny narozen: 1946 člen představenstva od 22. května 2003 Ing. Karel Malý předseda Pražské tělovýchovné unie narozen: 1960 člen představenstva od 27. června 1997, znovuzvolen členem představenstva dne 22. května 2003 Ing. Vladimír Srb předseda Českého svazu tělesné výchovy narozen: 1944 člen představenstva od 23. května 2001 Dozorčí rada předseda dozorčí rady Jaroslav Pekař prezident Českého střeleckého svazu narozen: 1944 člen dozorčí rady od 18. května 1995, předseda dozorčí rady od 28. května 1998, znovuzvolen členem a poté předsedou dozorčí rady dne 24. května 2000 místopředseda dozorčí rady Ladislav Šustr starosta sdružení Orel narozen: 1944 člen dozorčí rady od 27. června 1997, místopředseda dozorčí rady od 28. května 1998 do 22. května 2002, znovuzvolen členem a poté místopředsedou dozorčí rady dne 22. května 2003 členové dozorčí rady Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. 1. místostarosta a od 19. června 2004 starosta České obce sokolské narozen: 1938 člen dozorčí rady od 13. října 1999 do 22. května 2003, následně zvolen členem představenstva 15 Vrcholové orgány společnosti a její management

18 6 Václav Kobes místopředseda Sdružení sportovních svazů České republiky narozen: 1948 člen dozorčí rady od 20. srpna 2003 JUDr. Karel Rozhoň vedoucí úseku vymáhání pohledávek narozen: 1945 člen dozorčí rady od 27. června 1997, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 24. září 2002 Ing. Jiří Krátký člen předsednictva Výboru České obce sokolské narozen: 1958 člen dozorčí rady od 22. května 2003 PaedDr. Jaroslav Němec prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky narozen: 1951 člen dozorčí rady od 23. května 2001 JUDr. Jan Obst člen výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy a předseda Českomoravského fotbalového svazu narozen: 1952 člen dozorčí rady od 3. června 1998, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 22. května 2003 členové dozorčí rady volení zaměstnanci Jan Kašpárek vedoucí oddělení skenování a mikrofilm narozen: 1953 člen dozorčí rady od 21. května 1999, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 30. června 2004 Ing. Jan Prádler ředitel finanční divize narozen: 1959 člen dozorčí rady od 27. června 1997, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 24. září 2002 Vrcholový management JUDr. Aleš Hušák generální ředitel narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od 4. ledna 1995 PaedDr. Roman Ječmínek statutární zástupce generálního ředitele narozen: 1940 zaměstnanec společnosti od 1. ledna 1999 Ing. Josef Tupý 1. zástupce generálního ředitele ředitel divize her a sázek do 31. prosince 2004 ředitel samostatného odboru řízení projektů implementací a konverze od 1. ledna 2005 narozen: 1947 zaměstnanec společnosti od 31. března 1972 Ing. Jan Prádler 2. zástupce generálního ředitele ředitel finanční divize narozen: 1959 zaměstnanec společnosti od 1. března 1995 Ing. Jiří Hosnedl ředitel divize provozně-technické narozen: 1963 zaměstnanec společnosti od 2. září 1991 Miloslava Klikarová ředitelka divize distribuční sítě od 1. ledna 2005 narozena: 1957 zaměstnankyně společnosti od 18. října Vrcholové orgány společnosti a její management

19 6 Ing. Michal Krejcar ředitel samostatného odboru majetkových účastí narozen: 1965 zaměstnanec společnosti od 1. února 1996 Ing. Petr Machovský ředitel samostatného odboru obchodu narozen: 1970 zaměstnanec společnosti od 1. ledna 1996 JUDr. Hana Mikulková vedoucí odboru legislativně-právního narozena: 1959 zaměstnankyně společnosti od 1. září 2002 PaedDr. Richard Prorok tajemník předsedy představenstva a generálního ředitele narozen: 1954 zaměstnanec společnosti od 1. dubna 1995 Ing. Josef Prouza ředitel samostatného odboru propagace a public relations narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od 1. února 1995 Ing. Hynek Siedek, CSc. ředitel samostatného odboru sekretariát generálního ředitele narozen: 1955 zaměstnanec společnosti od 1. září 1996 JUDr. Markéta Štěrbová ředitelka správní divize narozena: 1958 zaměstnankyně společnosti od 1. listopadu 1988 Bc. Ivo Tajšl ředitel divize distribuční sítě do 31. prosince 2004 ředitel divize her a sázek od 1. ledna 2005 narozen: 1962 zaměstnanec společnosti od 1. září 1984 Pavel Volf ředitel samostatného odboru dispečink narozen: 1974 zaměstnanec společnosti od 1. září 1992 PhDr. Zdeněk Zikmund tiskový mluvčí narozen: 1964 zaměstnanec společnosti od 1. ledna Vrcholové orgány společnosti a její management

20 7 Vlastnická struktura Akcionáři společnosti SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Jejich organizace byly založeny a existují na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Český svaz tělesné výchovy počet členů akciový podíl v Kč procentní podíl předseda sídlo IČ akcionář je majitelem: ,983 Ing. Vladimír Srb Zátopkova 100/2, Praha 6 Břevnov > 951 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 4 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Česká obec sokolská počet členů akciový podíl v Kč procentní podíl starosta sídlo IČ akcionář je majitelem: cca ,542 Ing. Miloslav Pleskač (do 19. června 2004) Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. (od 19. června 2004) Tyršův dům Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana > 189 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 5 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 4 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Česká asociace Sport pro všechny počet členů akciový podíl v Kč procentní podíl předseda sídlo IČ akcionář je majitelem: cca ,563 Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. Vaníčkova 2, P. O. Box 1, Praha 6 Strahov > 77 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 6 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. 18 Vlastnická struktura

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

finanční výsledky 2003

finanční výsledky 2003 finanční výsledky 2003 nebo velké. > vize Chceme, aby každý mohl mít co nejvíce ze života, ať jsou jeho ambice a přání malé > mise Posláním společnosti Eurotel je poskytovat služby a podporu, které obohacují

Více