DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004

2 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

3 Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti, důvěra budovaná na jednoznačném a přímočarém jednání, široké spektrum nabídky. SAZKA, a.s., spatřuje smysl své existence a činnosti v podpoře sportu a tělovýchovy, ale zároveň také v pomoci společensky prospěšným projektům v oblasti kulturní, sociální, charitativní a značnou měrou přispívá rovněž do zdravotnictví. Při své činnosti spolupracujeme s významnými osobnostmi českého sportovního i společenského života. Autorem ilustrací v této výroční zprávě je jeden z předních českých umělců, malíř a grafik Vladimír Tesař.

4 DIALOG O SAMOTĚ, kombinovaná technika na papíře

5 Vladimír Tesař Vladimír Tesař se narodil 20. října 1924 v Praze. Studoval na Státní grafické škole v Praze, absolvoval Akademii výtvarných umění a Akademii múzických umění. V letech byl asistentem grafické speciálky na Akademii výtvarných umění. Jeho rozsáhlé výtvarné dílo zasahuje do oblasti malby, grafiky, kresby, ilustrace, filmového plakátu, scénografie i realizace animovaných filmů. Jeho tvorba osciluje mezi podněty z vnějšího světa a hlubokými vnitřními prožitky, od osobitě vyjádřených reálných motivů po abstraktní znaky a symboly, přitom je však vnitřně jednotná. Vladimír Tesař vytvořil množství knižních ilustrací. Mezi jeho nejvýznamnější patří ilustrace Babičky od Boženy Němcové či Goethova Fausta. Měl řadu samostatných i kolektivních výstav, je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a v mnoha dalších veřejných i soukromých sbírkách doma i ve světě. Vladimír Tesař žije a tvoří v Praze.

6 0 Obsah PREZENTAČNÍ ČÁST 1 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů 5 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 6 3 Profil společnosti 9 4 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku Přehled získaných ocenění 14 6 Vrcholové orgány společnosti a její management 15 7 Vlastnická struktura 18 8 Majetkové účasti 21 9 Zpráva představenstva 30 Plnění strategických cílů v roce Komentář k finančním výsledkům 31 Veřejně prospěšná činnost 33 SAZKA ARENA 37 Postavení společnosti na trhu 38 Marketingová strategie v roce Produkty společnosti 40 Přehled podílu jednotlivých her na tržbách v roce Výhry v roce Služby výhercům 46 Obchodní politika 47 Propagace a reklamní strategie 53 Vztahy s veřejností 56 Lidské zdroje 59 Mezinárodní aktivity a činnost v mezinárodních organizacích 62 Výhled do roku Zpráva o činnosti dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok FINANČNÍ ČÁST 11 Konsolidovaná účetní závěrka 69 Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům společnosti SAZKA, a.s. 69 Konsolidovaná rozvaha 70 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 71 Konsolidovaný výkaz peněžních toků 72 Konsolidovaný výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 73 Příloha ke konsolidovaným účetním výkazům Účetní závěrka 111 Zpráva auditora pro akcionáře a vedení společnosti SAZKA, a.s., o ověření účetní závěrky k Rozvaha v plném rozsahu 112 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 114 Přehled o peněžních tocích 115 Příloha tvořící součást účetní závěrky Informace z valné hromady společnosti Důležité skutečnosti po datu účetní závěrky Definice užitých pojmů Kontakty na centrální a regionální střediska společnosti Identifikační údaje Obsah

7 1 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů (tis. Kč) Výnosy celkem z toho: Tržby za sázkové hry, číselné a okamžité loterie Tržby z ostatní činnosti podléhající zdanění Náklady celkem z toho: Výhry Zisk před zdaněním Zisk po zdanění Vlastní kapitál Použití výtěžku na veřejně prospěšné účely celkem z toho: V oblasti tělovýchovy a sportu Zdravotnictví Kulturní účely Charitativní účely Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Zisk na zaměstnance Přehled vybraných ekonomických ukazatelů

8 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele JUDr. Aleš Hušák, předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, předkládáme Vám ucelenou informaci o činnosti akciové společnosti SAZKA za rok 2004 ve formě standardní výroční zprávy, která dokumentuje reálné hospodářské výsledky společnosti, respektive celého koncernu SAZKA. Měřitelné ukazatele však nedokáží plně postihnout a charakterizovat zcela mimořádný rok, jakým rok 2004 pro akciovou společnost SAZKA byl. Dovolte mi, prosím, alespoň stručně shrnout výjimečné a neopakovatelné momenty uplynulého roku, které si zaslouží Vaši pozornost. Z dnešního pohledu se den, kdy přišli první návštěvníci do nově otevřené SAZKA ARENY, zdá již dávnou historií. Mistrovství světa v ledním hokeji 2004, které by se bez této stavby nemohlo v České republice uskutečnit, je minulostí a je považováno za zcela samozřejmé, že do Prahy přijíždějí špičkoví umělci z celého světa, vystupují zde vrcholoví sportovci a hvězdné týmy. Občanům tohoto státu, ale také zahraničním návštěvníkům je nabízen kvalitní program v kultivovaném prostředí, jež snese po všech stránkách nejpřísnější kritéria hodnocení. Výstavba multifunkční arény určené pro pořádání sportovních událostí, kulturních a nejrůznějších společenských akcí byla soukromou investicí financovanou vlastníky akciové společnosti SAZKA z prostředků občanských sdružení, působících v oblasti tělovýchovy a sportu. Do lokality Prahy zdevastované těžkým průmyslem bylo zasazeno moderní centrum veřejného života. Řada českých firem zde získala významné zakázky, byly vytvořeny nové pracovní příležitosti a státní pokladna získala jen na daních 2,5 mld. Kč. 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

9 2 Pro dokončení výstavby, zátěžových zkouškek a kolaudaci SAZKA ARENY musel celý koncern SAZKA vyvinout maximální úsilí. Stejně tomu bylo při jednáních o udělení mezinárodního ratingu a financování projektu. SAZKA, a.s., vydala v roce 2004 emisi dluhopisů v objemu 175 mil. eur. Výnos z této emise použilo Občanské sdružení ZELENÝ OSTROV (akcionáři SAZKA, a.s.) na financování SAZKA ARENY. Díky perfektní přípravě Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 a bezproblémovému zajištění jeho průběhu se SAZKA, a.s., dočkala ocenění nejen u české veřejnosti, ale i na mezinárodním fóru. Rok 2004 byl pro akciovou společnost SAZKA úspěšný. Její zisk před zdaněním činil téměř mld. Kč, po zdanění pak mld. Kč a výtěžek z roku 2004 dosáhl úrovně 1 107,5 mld. Kč. V rámci rozdělení zisku a rozpuštění části investičního fondu byl vytvořen účetní rámec pro odvod části výtěžku na veřejně prospěšné účely akcionářům SAZKA, a.s., ve výši přesahující 1,1 mld. Kč. Byl zabezpečen odvod výtěžku Občanskému sdružení ZELENÝ OSTROV na splátku dluhopisů ve výši 491 mil. Kč a na další charitativní účely ve výši 6 mil. Kč. Základní úkol podnikatelského záměru SAZKA, a.s., na rok 2004 tak byl splněn. V sázkové a loterní činnosti přistoupila SAZKA, a.s., i k některým nezbytným úpravám u stávajících produktů. Jedná se například o úpravy ceny sázky hry Sportka, základní ceny sázky hry Šťastných 10 nebo o zavedení manipulačního poplatku u Kurzových sázek. K těmto nepopulárním krokům muselo dojít vzhledem k vývoji všeobecných nákladů, působení konkurence na domácím trhu a v neposlední řadě kvůli potřebě přiblížit se postupně cenám (ale také výhrám) podobných produktů provozovaných ve státech Evropské unie. Nutno říci, že rok 2004 nebyl pro akciovou společnost SAZKA z pohledu výnosů ze sázkové a loterní činnosti rekordním. Nižší vklady do loterií, her a sázek vycházely jednak ze skutečnosti, že štěstěna byla tentokrát více nakloněna sázejícím. Četnost prvních pořadí dosažených v nejoblíbenější hře Sportka nedovolila vystoupat jackpotům do úrovně, která by vyvolala masové sázení. A také úroveň vkladů byla ovlivněna zvýšenou opatrností občanů v hospodaření s finančními prostředky. Je proto třeba hledat nové možnosti a přizpůsobovat nabídku tak, aby oslovovala nové zájemce o naše produkty a služby. Jedním z příkladů cíleného hledání nových trhů a příležitostí v roce 2004 bylo spuštění pilotního projektu STARPORT. Jedná se o unikátní centrální loterní systém propojený s interaktivními videoloterními terminály. Po jeho technickém dořešení docházelo postupně k uvedení do provozu, které bude dokončeno v průběhu roku Do tohoto perspektivního produktu vkládá SAZKA, a.s., značné úsilí a očekává, že se je podaří v brzké době zúročit. V neloterní činnosti, kterou SAZKA, a.s., považuje za velmi důležitou součást podnikatelských aktivit a vhodné doplnění svého core businessu, byl v roce 2004 dále rozvíjen projekt dobíjení kreditů operátorů mobilních telefonů s využitím technologií a prodejní sítě SAZKA. Pro spolupráci byl získán poslední z operátorů, a tak SAZKA, a.s., prodává již přibližně 70 % kreditů společností Eurotel Praha, spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. a Oskar Mobil a.s. v České republice. Prostřednictvím dalšího jedinečného projektu ticketingu prodala SAZKA, a.s., jen za uplynulý rok v síti terminálů téměř 900 tisíc vstupenek. Tyto neloterní aktivity mají pozitivní ekonomický vliv, pomáhají při získávání nových sázejících a otevírají možnosti poskytování dalších klientských služeb. V roce 2004 byla navržena a přijata novela zákona o DPH, která mimo jiné neumožňuje od roku 2005 uplatňovat nárok na odpočet DPH na vstupech u loterní a sázkové činnosti, a dále se připravuje také novelizace loterního zákona. Obě tato rozhodnutí mají přímý vliv na činnost akciové společnosti SAZKA a na její budoucí hospodářské výsledky. SAZKA, a.s., musí být připravena se s těmito novými podmínkami vyrovnat. Je potřeba ochránit trh loterií a sázek od nepoctivých provozovatelů, zamezit ovládnutí tohoto specifického druhu služeb a podnikání zahraničním kapitálem, zpřísnit podmínky udělování licencí k provozování, zvýšit účinnost kontrolních mechanismů. 7 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

10 2 Zároveň je nutné zachovat principy užití výtěžku ze sázkové a loterní činnosti na veřejně prospěšné činnosti uvnitř státu tam, kde lidé hrají, sázejí a žijí. SAZKA, a.s., byla v hodnoceném roce 2004 největším nestátním zdrojem pro financování veřejně prospěšných aktivit svých akcionářů v oblasti tělovýchovy a sportu. Angažovala se a pomáhala ale i v jiných oblastech například ve zdravotnictví, kultuře a sociálních projektech. Akcionáři SAZKA, a.s., věnovali ve prospěch široké veřejnosti a pro další generace mimořádné dílo SAZKA ARENU. Je naším přáním, aby na to ti, kterým provoz arény přináší pozitivní synergické efekty ve formě příjmů z daní, nových pracovních příležitostí, turistické přitažlivosti a schopnosti nabídnout uspořádání nejprestižnějších sportovních, kulturních a společenských událostí, nezapomněli. V akciové společnosti SAZKA máme vybudovaný sehraný tým velmi schopných a chytrých lidí, kterým věřím a kteří věří mně. Máme moudré vlastníky a členy statutárního orgánu, kteří chtějí společnost dále rozvíjet a nikoli žít minulostí. Jsme si společně vědomi potenciálu, který koncern SAZKA v sobě má. Věřím, že se nám i v roce 2005 a v letech dalších podaří se ctí obstát. Děkuji Vám a přeji mnoho úspěchů v roce Květen 2005 JUDr. Aleš Hušák předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s. 8 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

11 3 Profil společnosti Historie Největší česká loterní společnost SAZKA, a.s., byla založena dne 3. srpna Činnost zahájila dne 15. září 1956 provozováním sázek na výsledky sportovních utkání. Transformace na akciovou společnost se uskutečnila dne 15. února Akcionáři společnosti se stala výhradně česká občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu. Hlavní předmět činnosti Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování sportovních a kurzových sázkových her, číselných a okamžitých loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších novel. Základní poslání Základním posláním společnosti je finanční podpora veřejně prospěšných projektů z výtěžku provozovaných her a loterií. SAZKA, a.s., je největším nestátním poskytovatelem finančních prostředků v oblasti tělovýchovy a sportu. SAZKA, a.s., rovněž finančně podporuje projekty v oblasti kultury, vzdělání, zdravotnictví. Motto společnosti Pomáháme druhým k vítězství! Postavení na trhu SAZKA, a.s., je největším tuzemským provozovatelem číselných a okamžitých loterií. V oblasti sportovního sázení a centrálního loterního systému s interaktivními loterními terminály je jedním z největších provozovatelů těchto produktů. Postavení v mezinárodních organizacích SAZKA, a.s., je řádným členem dvou největších a nejvýznamnějších mezinárodních loterních organizací European Lotteries (EL) a World Lottery Association (WLA). Předseda představenstva a generální ředitel společnosti je členem výkonného výboru European Lotteries. 9 Profil společnosti

12 4 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005 Uvedení nové emise okamžité loterie Šťastná čísla II dne 1. ledna 2004 Po úspěchu první emise okamžité loterie Šťastná čísla vydala společnost i druhou emisi těchto stíracích losů. Na losu, který je u druhé emise graficky pozměněn, může sázející setřít i násobné výhry. Zachován zůstává princip sázky na oblíbená čísla sázejících, například podle data narození, stejně jako možnost uplatnění losu ve formě dárkového přání. Schválení emise dluhopisů pro financování výstavby víceúčelové SAZKA ARENY mimořádnou valnou hromadou SAZKA, a.s., dne 13. března 2004 Akcionáři SAZKA, a.s., se vyslovili pro spolupráci s novými manažery emise dluhopisů. Staly se jimi mezinárodní investiční banka Credit Suisse First Boston (Europe) Limited ve spolupráci s finanční skupinou Penta Finance. Vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání SAZKA ARENY dne 21. března 2004 Stavební úřad pro Prahu 9 vydal kolaudační rozhodnutí ve věci povolení užívání SAZKA ARENY. Toto rozhodnutí znamená, že se od tohoto data mohou v SAZKA ARENĚ pořádat akce přístupné veřejnosti. Slavnostní otevření SAZKA ARENY dne 27. března 2004 Za účasti prezidenta republiky Václava Klause a dalších osobností českého politického, uměleckého a sportovního života byla slavnostně otevřena SAZKA ARENA. Při tomto otevření, které se stalo největší sportovně-společenskou událostí v dějinách České republiky, se na tribunách SAZKA ARENY sešlo více než návštěvníků a na pódiu se vystřídalo přes umělců a více než 500 sportovních legend. Úprava cen číselných loterií Sportka a Šťastných 10 dne 29. března 2004 Na základě povolení Ministerstva financí České republiky upravila SAZKA, a.s., ceny číselných loterií Sportka a Šťastných 10. V případě Sportky se cena za vsazený sloupec, který zahrnuje slosování ve dvou tazích, zvýšila ze 14 na 16 Kč. U hry Šťastných 10 se základní vklad upravil z 5 na 10 Kč, přičemž ve stejném poměru vzrostl také maximální vklad na jedné sázence, tj. ze 100 na 200 Kč. Ve hře Šťastných 10, kde výše výhry závisí na vsazené částce, se tak maximální denní výhra zdvojnásobila na 40 mil. Kč. Uvedenými cenovými úpravami reagovala SAZKA, a.s., především na zdražování vstupních nákladů, ke kterému došlo v důsledku připravovaného členství v Evropské unii, reformy veřejných financí a rostoucí dodavatelské ceny v řadě oblastí včetně telekomunikačních a dalších služeb se zvýšenou sazbou DPH. Zavedení manipulačního poplatku pro Kurzové sázky SAZKA, a.s., dne 30. března 2004 Od výše uvedeného data zavedla SAZKA, a.s., manipulační poplatek pro Kurzové sázky u her Sazka výběr, Skóre plus a Sázka na vítěze ve výši 10 % ze vsazené částky. Důvodem zavedení tohoto poplatku je částečné krytí nákladů na provoz a služby sázejícím. SAZKA ARENA hostila zápasy Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 ve dnech 24. dubna až 9. května 2004 Zápasy Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 navštívilo přes diváků, což je největší návštěvnost v historii tohoto šampionátu. Z toho v nově otevřené SAZKA ARENĚ zhlédlo utkání mistrovství světa diváků. Nový tvar DIČ SAZKA, a.s., od 1. května 2004 S účinností nového zákona o dani z přidané hodnoty platí od tohoto data nový tvar DIČ SAZKA, a.s., CZ namísto původního Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005

13 4 SAZKA, a.s., vydala dluhopisy v objemu 175 mil. eur dne 5. května 2004 SAZKA, a.s., vydala emisi dluhopisů na mezinárodním kapitálovém trhu. Objem emise byl 175 mil. eur, doba splatnosti deset let a výše kuponu (úrok) 7,375 %. Hlavním manažerem emise byla mezinárodní investiční banka Credit Suisse First Boston (Europe) Limited. Prostředky získané z emise využila SAZKA, a.s., na strategické financování výstavby víceúčelové SAZKA ARENY. Emisi dluhopisů bude SAZKA, a.s., splácet z výnosů nových sázkových her systému STARPORT. Konání 13. řádné valné hromady SAZKA, a.s., dne 26. května 2004 Valná hromada projednala hospodářské, finanční a provozní výsledky společnosti za rok 2003 a vzala na vědomí zprávu o činnosti představenstva SAZKA, a.s., za rok 2003, obsahující zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti SAZKA za rok Valná hromada rovněž vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok Akcionáři SAZKA, a.s., schválili roční účetní závěrku akciové společnosti SAZKA za rok 2003, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2003 a vzali na vědomí výrok auditora bez výhrad. Valná hromada SAZKA, a.s., schválila rozdělení zisku akciové společnosti SAZKA za rok 2003, stanovení tantiém členů představenstva a dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok 2003, návrh hmotné zainteresovanosti členů představenstva a dozorčí rady SAZKA, a.s., na rok 2004 a návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady SAZKA, a.s., na rok Uzavření smlouvy se společnostmi Cyberview International, Inc., a CYBERVIEW TECHNOLOGY CZ s.r.o. dne 13. září 2004 SAZKA, a.s., a jedni z největších světových provozovatelů dálkově spravovatelných serverů, společnosti Cyberview International, Inc., a CYBERVIEW TECHNOLOGY CZ s.r.o. uzavřely smlouvu o službách na provoz sázkových her prostřednictvím centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními terminály. Kontrakt byl uzavřen na dobu deseti let. Rozšíření služby na dobíjení kreditů GSM o společnost Oskar Mobil a.s. dne 5. října 2004 Akciová společnost SAZKA nabízí od tohoto dne novou službu veřejnosti. Jde o dobíjení Oskarty společnosti Oskar Mobil a.s. Tato služba probíhá na prodejních místech SAZKA, a.s., prostřednictvím on-line terminálů, kterých je v České republice na sedm tisíc. SAZKA, a.s., doposud nabízela na svých terminálech dobíjení předplacených kreditů společností T-Mobile Czech Republic a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. Uvedení nové okamžité loterie Horoskopy III dne 11. října 2004 Okamžitá loterie s astronomickými znameními pod názvem Horoskopy III nabízí sázejícím oblíbené téma a využívá herního principu setři tři. Los obsahuje jedno hrací pole, ve kterém sázející hledá tři shodné částky z devíti. Nejvyšší výhra této loterie činí 250 tisíc korun. Uvedení nové okamžité loterie Kámen Nůžky Papír dne 11. října 2004 Koncepce loterie je postavena na principu známé lidové hry. Los obsahuje jedno hrací pole rozdělené na tři položky, které zobrazují dva herní symboly a výši případné výhry. Každá hra se hodnotí samostatně, takže sázející má na jednom losu tři možnosti na okamžitou výhru včetně možnosti souběhu výher. 11 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005

14 4 Úhrada první splátky emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové SAZKA ARENY dne 4. listopadu 2004 Akciová společnost SAZKA uhradila v souladu se splátkovým kalendářem první splátku emise dluhopisů vydaných na lucemburské burze v souvislosti s výstavbou víceúčelové SAZKA ARENY. Na účet platebního agenta J. P. Morgan Chase Bank převedla SAZKA, a.s., eur určených na splátku jistiny a dalších eur na výplatu úroků investorům. Uvedení nové charitativní peněžité loterie Fantazie dne 19. listopadu 2004 SAZKA, a.s., uskutečnila originální projekt charitativní peněžité loterie Fantazie, jejíž výtěžek byl určen na podporu rozvoje talentu a vzdělání dětí z dětských domovů. Los této loterie byl současně vstupenkou na vánoční koncert předních interpretů různých hudebních žánrů. Charitativní peněžitá loterie Fantazie nabízela výhry ve výši dvou milionů, jednoho milionu, půl milionu a padesátkrát deseti tisíc korun. Losování peněžité loterie Fantazie v rámci charitativního koncertu v SAZKA ARENĚ dne 10. prosince 2004 Benefiční vánoční koncert Fantazie spojený s losováním stejnojmenné peněžité loterie se uskutečnil dne 10. prosince v SAZKA ARENĚ. Pod patronací Yvetty Blanarovičové na něm kromě jiných vystoupili Jana Kirschner, Monika Absolonová, Petr Muk, Kamil Střihavka a skupiny No Name a Laura a její tygři. Slosování loterie provedly v SAZKA ARENĚ děti z dětských domovů pod dohledem státního dozoru a notáře. Vyhlášení výsledků výběrového řízení na vysílání losovacích pořadů dne 20. prosince 2004 Na základě předložených nabídek od všech tří celoplošných televizních stanic vyzvala SAZKA, a.s., k jednání o uzavření smluv na vysílání losovacích pořadů číselných loterií Sportka a Šťastných 10, vázaných her Šance a Šance milion Českou televizi a na vysílání číselné loterie Euromilióny Primu TV. S TV NOVA bude SAZKA, a.s., pokračovat ve spolupráci na vysílání losování okamžité loterie stíracích losů, spojeného s televizní show T-Mobile RENTA. Vznik samostatného odboru řízení projektů implementací a konverze dne 1. ledna 2005 Úkolem nového samostatného odboru je řízení projektů implementací a konverze terminálové sítě SAZKA, a.s. Společnost hodlá v průběhu roku zahájit kompletní konverzi terminálového systému společnosti z typu Spectra na výkonnější terminály Altura. Inovace okamžité loterie stíracích losů T-Mobile RENTA dne 9. ledna 2005 SAZKA, a.s., připravila do nového roku v rámci své okamžité loterie T-Mobile RENTA několik novinek pro sázející. Nejzásadnější změnu představuje zavedení doživotní renty, kterou SAZKA, a.s., nabízí vůbec poprvé v historii domácích loterií. Ve hře T-Mobile RENTA mohou sázející od roku 2005 vyhrát měsíční rentu ve výši Kč, kterou budou pobírat až do konce života. V telefonní hře vzrostla nejvyšší výhra z původních na korun. Další novinky se týkají samotného televizního pořadu, ve kterém se všichni finalisté zúčastní nové hry s názvem Rybáři Zlaté rybky a mohou vyhrát výhry v hodnotě desítek tisíc korun. 12 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005

15 4 Uvedení mimořádné hry Prémie Sportky 2005 ve výši 40 milionů korun dne 7. března 2005 Akciová společnost SAZKA nabídla sázejícím mimořádnou hru nazvanou Prémie Sportky 2005 ve výši 40 milionů korun. Poprvé se o ni hrálo dne 9. března Závěrečným termínem pro její získání bylo stanoveno datum 29. května Hry o Prémii Sportky 2005 se mohl zúčastnit každý, kdo si ve stanoveném období vsadil plnou sázenku Sportky, tedy deset sloupců, a uzavřel sázku v číselné loterii Šance. 13 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2004 a prvního čtvrtletí roku 2005

16 5 Přehled získaných ocenění Umístění v anketách sdružení CZECH TOP 100 dne 13. dubna a 7. července 2004 V 6. ročníku ankety 100 obdivovaných firem České republiky v roce 2004, kterou pořádá sdružení CZECH TOP 100, obsadila SAZKA, a.s., první místo v kategorii Ostatní veřejné, sociální a osobní služby. V dalším žebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2004 SAZKA, a.s., rovněž zvítězila v kategorii Ostatní veřejné, sociální a osobní služby. Zvýšení ratingového hodnocení SAZKA, a.s., agenturou CRA Rating Agency, a.s., dne 27. května 2004 Ratingová agentura zvýšila krátkodobý rating akciové společnosti SAZKA na úroveň czp-1, což je nejvyšší možná úroveň. Ratingová agentura dále zvýšila dlouhodobý lokální rating akciové společnosti SAZKA na úroveň czaaa potvrdila dlouhodobý mezinárodní rating na úrovni Baa se stabilním výhledem. Udělení mezinárodního korporátního ratingu a ratingu dluhopisů SAZKA, a.s., od společnosti Standard & Poor s Ratings Services dne 10. srpna 2004 Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor s Ratings Services udělila akciové společnosti SAZKA dlouhodobý korporátní rating BB- se stabilním výhledem. Stejný mezinárodní rating přidělila agentura také emisi zajištěných dluhopisů ve výši 175 milionů eur s desetiletou splatností, kterou společnost vydala pro financování výstavby víceúčelové SAZKA ARENY. Umístění v anketě 100 nej Největší a nejúspěšnější firmy v České republice v srpnu 2004 V této anketě, pořádané společností TOP - PRESS, s.r.o., se hodnotí ekonomické subjekty podle vybraných hospodářských kritérií. Za rok 2003 se SAZKA, a.s., umístila na třetím místě v kategoriích Nejúspěšnější firmy a Odvětví ostatní (obrat i zisk) a na čtvrtém místě v kategorii Největší zisk po zdanění na jednoho zaměstnance. Ocenění reklamní kampaně ke Kurzovým sázkám na 5. ročníku mezinárodního festivalu reklamy Golden Hammer v Rize dne 2. září 2004 Reklamní kampaň SAZKA, a.s., prezentující Kurzové sázky během mistrovství světa v ledním hokeji získala na 5. ročníku mezinárodního festivalu reklamy Golden Hammer 2004 v Rize prestižní ocenění Zlaté kladivo v kategorii Nejlepší využití televize. Vyhlášení SAZKA ARENY Stavbou roku dne 14. září 2004 Pražská víceúčelová SAZKA ARENA získala na slavnostním galavečeru veletrhu For Arch 2004, který se uskutečnil v úterý 14. září 2004 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, prestižní cenu Stavba roku. SAZKA ARENA získala nejvíce hlasů odborné poroty v konkurenci osmačtyřiceti staveb, které byly přihlášeny do dvanáctého ročníku této soutěže. 14 Přehled získaných ocenění

17 6 Vrcholové orgány společnosti a její management Představenstvo předseda představenstva JUDr. Aleš Hušák narozen: 1957 člen představenstva od 19. dubna 1994, předseda představenstva od 14. března 1995, znovuzvolen členem a poté předsedou představenstva dne 22. května 2003 místopředseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek prezident Autoklubu České republiky narozen: 1940 člen představenstva od 17. května 1993, místopředseda představenstva od 27. listopadu 1995, znovuzvolen členem a poté místopředsedou představenstva dne 22. května 2003 členové představenstva Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. 1. místostarosta a od 19. června 2004 starosta České obce sokolské narozen: 1938 člen představenstva od 22. května 2003 MUDr. Milan Jirásek předseda Českého olympijského výboru narozen: 1936 člen představenstva od 26. září 1997, znovuzvolen členem představenstva dne 22. května 2003 Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. předseda České asociace Sport pro všechny narozen: 1946 člen představenstva od 22. května 2003 Ing. Karel Malý předseda Pražské tělovýchovné unie narozen: 1960 člen představenstva od 27. června 1997, znovuzvolen členem představenstva dne 22. května 2003 Ing. Vladimír Srb předseda Českého svazu tělesné výchovy narozen: 1944 člen představenstva od 23. května 2001 Dozorčí rada předseda dozorčí rady Jaroslav Pekař prezident Českého střeleckého svazu narozen: 1944 člen dozorčí rady od 18. května 1995, předseda dozorčí rady od 28. května 1998, znovuzvolen členem a poté předsedou dozorčí rady dne 24. května 2000 místopředseda dozorčí rady Ladislav Šustr starosta sdružení Orel narozen: 1944 člen dozorčí rady od 27. června 1997, místopředseda dozorčí rady od 28. května 1998 do 22. května 2002, znovuzvolen členem a poté místopředsedou dozorčí rady dne 22. května 2003 členové dozorčí rady Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. 1. místostarosta a od 19. června 2004 starosta České obce sokolské narozen: 1938 člen dozorčí rady od 13. října 1999 do 22. května 2003, následně zvolen členem představenstva 15 Vrcholové orgány společnosti a její management

18 6 Václav Kobes místopředseda Sdružení sportovních svazů České republiky narozen: 1948 člen dozorčí rady od 20. srpna 2003 JUDr. Karel Rozhoň vedoucí úseku vymáhání pohledávek narozen: 1945 člen dozorčí rady od 27. června 1997, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 24. září 2002 Ing. Jiří Krátký člen předsednictva Výboru České obce sokolské narozen: 1958 člen dozorčí rady od 22. května 2003 PaedDr. Jaroslav Němec prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky narozen: 1951 člen dozorčí rady od 23. května 2001 JUDr. Jan Obst člen výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy a předseda Českomoravského fotbalového svazu narozen: 1952 člen dozorčí rady od 3. června 1998, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 22. května 2003 členové dozorčí rady volení zaměstnanci Jan Kašpárek vedoucí oddělení skenování a mikrofilm narozen: 1953 člen dozorčí rady od 21. května 1999, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 30. června 2004 Ing. Jan Prádler ředitel finanční divize narozen: 1959 člen dozorčí rady od 27. června 1997, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 24. září 2002 Vrcholový management JUDr. Aleš Hušák generální ředitel narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od 4. ledna 1995 PaedDr. Roman Ječmínek statutární zástupce generálního ředitele narozen: 1940 zaměstnanec společnosti od 1. ledna 1999 Ing. Josef Tupý 1. zástupce generálního ředitele ředitel divize her a sázek do 31. prosince 2004 ředitel samostatného odboru řízení projektů implementací a konverze od 1. ledna 2005 narozen: 1947 zaměstnanec společnosti od 31. března 1972 Ing. Jan Prádler 2. zástupce generálního ředitele ředitel finanční divize narozen: 1959 zaměstnanec společnosti od 1. března 1995 Ing. Jiří Hosnedl ředitel divize provozně-technické narozen: 1963 zaměstnanec společnosti od 2. září 1991 Miloslava Klikarová ředitelka divize distribuční sítě od 1. ledna 2005 narozena: 1957 zaměstnankyně společnosti od 18. října Vrcholové orgány společnosti a její management

19 6 Ing. Michal Krejcar ředitel samostatného odboru majetkových účastí narozen: 1965 zaměstnanec společnosti od 1. února 1996 Ing. Petr Machovský ředitel samostatného odboru obchodu narozen: 1970 zaměstnanec společnosti od 1. ledna 1996 JUDr. Hana Mikulková vedoucí odboru legislativně-právního narozena: 1959 zaměstnankyně společnosti od 1. září 2002 PaedDr. Richard Prorok tajemník předsedy představenstva a generálního ředitele narozen: 1954 zaměstnanec společnosti od 1. dubna 1995 Ing. Josef Prouza ředitel samostatného odboru propagace a public relations narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od 1. února 1995 Ing. Hynek Siedek, CSc. ředitel samostatného odboru sekretariát generálního ředitele narozen: 1955 zaměstnanec společnosti od 1. září 1996 JUDr. Markéta Štěrbová ředitelka správní divize narozena: 1958 zaměstnankyně společnosti od 1. listopadu 1988 Bc. Ivo Tajšl ředitel divize distribuční sítě do 31. prosince 2004 ředitel divize her a sázek od 1. ledna 2005 narozen: 1962 zaměstnanec společnosti od 1. září 1984 Pavel Volf ředitel samostatného odboru dispečink narozen: 1974 zaměstnanec společnosti od 1. září 1992 PhDr. Zdeněk Zikmund tiskový mluvčí narozen: 1964 zaměstnanec společnosti od 1. ledna Vrcholové orgány společnosti a její management

20 7 Vlastnická struktura Akcionáři společnosti SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Jejich organizace byly založeny a existují na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Český svaz tělesné výchovy počet členů akciový podíl v Kč procentní podíl předseda sídlo IČ akcionář je majitelem: ,983 Ing. Vladimír Srb Zátopkova 100/2, Praha 6 Břevnov > 951 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 4 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Česká obec sokolská počet členů akciový podíl v Kč procentní podíl starosta sídlo IČ akcionář je majitelem: cca ,542 Ing. Miloslav Pleskač (do 19. června 2004) Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. (od 19. června 2004) Tyršův dům Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana > 189 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 5 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 4 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Česká asociace Sport pro všechny počet členů akciový podíl v Kč procentní podíl předseda sídlo IČ akcionář je majitelem: cca ,563 Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. Vaníčkova 2, P. O. Box 1, Praha 6 Strahov > 77 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, > 6 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. 18 Vlastnická struktura

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SAZKA sázková kancelář, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SAZKA sázková kancelář, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah výroční zprávy, za rok 2012 Identifikační údaje 4 Profil společnosti 5 Lidské zdroje 6 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2012 7 Majetkové účasti k 31. 12. 2012 8 Zpráva

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně. Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 63500

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně. Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 63500 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4198 Datum zápisu: 11. února 1998 Spisová značka: C 29753 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: B 4198 vedená

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

SLOT THETA, a. s. 2006

SLOT THETA, a. s. 2006 Výroční zpráva t h e t a t h e t a t h e t a t h e t a θ SLOT THETA, a. s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod..................................................................................................

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 %

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 % REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 3. listopadu 2016 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N. V. za období od 1. července 2016 do 2. listopadu 2016 Fortuna přijala v prvních devíti měsících

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

JIMI HENDRIX tuš, koláž na papíře, 78 x 58 cm. FRANK SINATRA tuš, koláž na papíře, 78 x 58 cm >

JIMI HENDRIX tuš, koláž na papíře, 78 x 58 cm. FRANK SINATRA tuš, koláž na papíře, 78 x 58 cm > VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 JIMI HENDRIX tuš, koláž na papíře, 78 x 58 cm FRANK SINATRA tuš, koláž na papíře, 78 x 58 cm > Jsme tradiční českou společností, která se snaží být co nejvíce dynamická a inovativní.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Lodě v přístavu Marsaxlok Jsme tradiční českou společností, podnikající v oblasti sázkových her, loterií a neloterních služeb. Již více než padesát let poskytujeme sázejícím zábavu,

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2005 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Účetní

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

SLOT BETA, a.s. 2006

SLOT BETA, a.s. 2006 Výroční zpráva β SLOT BETA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 3 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s.

výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s. výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s. Obsah Identifikační údaje 3 Profil společnosti 4 Lidské zdroje 5 Přehled nejvýznamnějších událostí roku

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 1. Číselné údaje - rozvaha k 30.6.2005 - výkaz zisku a ztrát k 30.6.2005 2. Textová část - údaje o emitentovi - údaje o činnosti za 1.pololetí

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 Úvod Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 30.9.2005. Vznikla na základě aktivity vlastníka majetku Jihočeského

Více

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy.

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Výroční zpráva 2001 Hlavní smysl své existence a činnosti spatřuje naše společnost v pomoci oblastem veřejného zájmu českému sportu a tělovýchově, zdravotnictví, kultuře, důležitým sociálním a charitativním

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015 Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015 Vypracovala: Vlasta Purkertová, ekonom společnosti Obsah Základní údaje o společnosti ke dni 31.12.2015 3 Údaje z účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více