V ý r o č n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9"

Transkript

1 Výroční zpráva 2009

2 Lodě v přístavu Marsaxlok

3 Jsme tradiční českou společností, podnikající v oblasti sázkových her, loterií a neloterních služeb. Již více než padesát let poskytujeme sázejícím zábavu, vzrušení a zajímavé výhry. Jsme společností, která je výhradně v majetku občanských sdružení působících v tělovýchově a sportu. Z výtěžku provozovaných her a loterií podporujeme v souladu s mottem Pomáháme druhým k vítězství! veřejně prospěšné aktivity, především ve sportu a tělovýchově, ale i v charitě, kultuře, umění, vzdělání a zdravotnictví. Jsme společností, která podporuje na národní i mezinárodní úrovni principy zodpovědného hraní a etických principů v sázkovém a loterním průmyslu. Pomáháme druhým k vítězství!

4 Mraky nad Monte Adone

5 Ivan Exner Pardubický rodák Ivan Exner (1960) vystudoval střední průmyslovou školu grafickou a Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Františka Jiroudka. Vedle malby se věnuje volné grafice, typografii a designu. Zúčastnil se řady samostatných a kolektivních výstav doma i v zahraničí, jeho práce jsou zastoupeny v mnoha sbírkách na celém světě. Ivan Exner je členem Spolku výtvarných umělců Mánes.

6 Obsah Přehled vybraných ekonomických ukazatelů SAZKA, a.s. 5 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 6 Profil společnosti 9 Stručně z historie společnosti 11 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí Přehled získaných ocenění 16 Nejvyšší orgány společnosti a její management 17 Vlastnická struktura 23 Majetkové účasti 26 Zpráva představenstva 31 Plnění strategických cílů v roce Komentář k finančním výsledkům 34 Veřejně prospěšná činnost 35 Podpora zodpovědného hraní 37 Postavení společnosti na trhu 38 Marketingová strategie v roce Loterní produkty společnosti 41 Přehled vkladů za rok Výhry v roce Služby výhercům 45 Obchodní politika 46 Prodejní místa 46 Práce s obstaravateli 48 Podpora prodeje 49 Neloterní aktivity 49 Propagace a reklamní strategie 52 Vztahy s veřejností 53 Lidské zdroje 57 Mezinárodní postavení společnosti 60 Výhled do roku Zpráva o činnosti dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti SAZKA, a.s. 65 Konsolidovaná účetní závěrka sestavená dle IFRS 66 Konsolidovaná rozvaha 66 Konsolidovaný výkaz úplného výsledku 67 Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 68 Konsolidovaný výkaz peněžních toků 70 Účetní závěrka sestavená dle IFRS 72 Individuální rozvaha 72 Individuální výkaz úplného výsledku 73 Individuální výkaz změn vlastního kapitálu 74 Individuální výkaz peněžních toků 75 Informace z valné hromady společnosti 76 Důležité skutečnosti po datu účetní závěrky 77 Definice užitých pojmů 78 Kontakty na centrální a regionální střediska společnosti 79 Identifikační údaje 80 4 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Obsah výroční zprávy společnosti SAZKA, a.s., za rok 2009

7 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů SAZKA, a.s. v tis. Kč Výnosy celkem z toho: Vklady ze sázkové a loterní činnosti od roku 2008 včetně manipul. poplatků Tržby z ostatní činnosti podléhající zdanění Náklady celkem z toho: Výhry Zisk před zdaněním Zisk po zdanění Vlastní kapitál Použití výtěžku na veřejně prospěšné účely celkem z toho: V oblasti tělovýchovy a sportu Zdravotnictví Kulturní účely Charitativní účely Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Zisk na zaměstnance SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů SAZKA, a.s.

8 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážení akcionáři, dámy a pánové, při čtení Výroční zprávy akciové společnosti SAZKA za rok 2009 nemůžete přehlédnout obrazy akademického malíře Ivana Exnera, které tento jinak strohý dokument plný čísel a informací pomohly odlehčit. Věřím, že se Vám dosažené ekonomické i mimoekonomické výsledky budou číst příjemně navzdory tomu, že hodnocené období bylo vážné pro celou společnost, a tedy i pro SAZKA, a.s. Není totiž pravdou často opakovaná teze, že s narůstající finanční krizí a větší hloubkou do kapes našich spoluobčanů automaticky roste počet sázek a lidé si více kupují štěstí a víru ve výhru. Sázejí totiž především zaměstnaní lidé střední příjmové třídy a ti musejí nejprve uhradit nezbytné náklady a teprve poté mohou se zbylými penězi volně nakládat. A zvyšuje-li se nezaměstnanost a klesají-li finanční možnosti lidí a rodin, pak zákonitě klesají i jejich vklady do sázkové a loterní činnosti, provozované naší společností a dalšími konkurenčními firmami na trhu. To, že SAZKA, a.s., vytvořila v roce 2009 nejvyšší tržby ze sázkové a loterní činnosti ve své historii, není samo sebou. Je to výsledkem tvrdé a cílevědomé práce managementu a všech dalších pracovníků koncernu SAZKA, úspěšné prodejní činnosti obsluh terminálů, jejich všestranné a účinné podpory, vhodné reklamy a především portfoliem těch nejlepších produktů a služeb, které překonávají nabídku konkurence. SAZKA, a.s., dosáhla v roce 2009 vkladů ze sázkové a loterní činnosti ve výši téměř 8,4 mld. Kč, meziročně tak vzrostly přibližně o 4 %. Celkové platby za loterní a neloterní produkty přijaté na terminálech SAZKA, a.s., dospěly za rok 2009 k hodnotě 18,6 mld. Kč, kdy tržby za neloterní produkty a služby činily 10,2 mld. Kč. Rekordní nárůst zaznamenaly především kurzové sázky, jejichž vklady vzrostly v loňském roce o více než 93 %. Podíl internetového sázení, zahájeného v lednu 2009, dosáhl 81 % z celkových vkladů kurzových sázek SAZKA, a.s., výhernost se přiblížila hranici 90 %. Z dalších produktů navýšily nejvíce vklady číselné loterie Euromilióny meziročním nárůstem o 17 %. Úspěšně jsme v listopadu 2009 oslovili řadu našich sázejících i těch, kteří využívají neloterních služeb SAZKA, a.s., zahájením činnosti komplexního věrnostního programu Klub SAZKA. Naznačil jsem již v úvodu, že společnost zasáhla ekonomická a finanční krize, která se negativně promítla do života právnických subjektů i fyzických osob, ovlivnila standardy chování, smluvních i běžných obchodních vztahů, vyvolala napětí a obavy z budoucnosti. České ekonomice se dařilo nejhůře od jejího vzniku, nervózně se chovaly banky a finanční instituce, které omezovaly úvěrování, zvyšovaly úrokové marže, nečitelný a pro SAZKA, a.s., nevýhodný byl kurz české koruny. V této vypjaté atmosféře vyvíjela SAZKA, a.s., své podnikatelské aktivity a připravovala nové rozvojové projekty. Pro rok 2009 bylo plánováno bezmála 40 projektů, jejichž hlavními cíli bylo zvyšování tržeb, zlepšování práce s obstaravateli a efektivnosti řízení. Práci posledních měsíců roku 2009 komplikovala také některá média a politici, kteří vyvolávali nepřátelskou atmosféru vůči akciové společnosti SAZKA. Jejich prohlášení, zejména v souvislosti se splácením výstavby O 2 areny a generováním dalších prostředků na veřejně prospěšné činnosti akcionářů SAZKA, a.s., měla zřejmě vyvolat dojem, že není úplný soulad mezi členy představenstva, akcionáři a managementem. Za těmito aktivitami stál bezesporu konkurenční boj a určitými politiky a vlivovými skupinami navrhované legislativní úpravy provozování loterií a jiných podobných her. Snahou v případě jejich přijetí bylo ztížit práci nebo poškodit projekty a znehodnotit investice akciové společnosti SAZKA. Důležité je, že SAZKA, a.s, zdolává veškeré ataky se ctí, dokazuje, že je silnou společností, která podniká v souladu se zákonnými normami, plní své závazky vůči obchodním partnerům i povinnosti plynoucí z vydaných dluhopisů, že veškerá zásadní rozhodnutí jsou schvalována příslušnými orgány a jsou činěna s péčí řádného hospodáře a ve prospěch vlastníků SAZKA, a.s. 6 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

9 SAZKA, a.s., ukončila rok 2009 a vyhodnotila jej pozitivně, přestože nebyl primárně zaměřen na maximalizaci zisku a výtěžku. V uplynulém roce jsme především připravovali podmínky pro nové produkty a projekty, které ponesou své ovoce v budoucnosti. I s tímto pohledem a znalostí situace přijaly statutární orgány Podnikatelský plán a rozpočet na rok 2010 a je nyní na nás, abychom jej konkrétně naplnili. Rád bych Vám všem, kteří jste se na úspěších roku 2009 podíleli, poděkoval za Vaši odpovědnou práci a vyjádřil přesvědčení, že se nám společně bude dařit i v roce letošním Máme k tomu předpoklady i podporu vlastníků. Děkuji Vám. Květen 2010 JUDr. Aleš Hušák předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s. 7 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

10 Zima

11 Profil společnosti Historie Největší česká loterní společnost SAZKA vznikla 3. srpna Činnost zahájila 15. září 1956 provozováním sázek na výsledky sportovních utkání. Od 22. dubna 1957 se hraje nejstarší a nejpopulárnější domácí číselná loterie Sportka. Transformace na akciovou společnost se uskutečnila 15. února Akcionáři společnosti jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu, jejichž členy je čtvrtina populace České republiky (Český svaz tělesné výchovy, Česká obec sokolská, Česká asociace Sport pro všechny, Autoklub České republiky, Sdružení sportovních svazů České republiky, Český olympijský výbor, Český střelecký svaz, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky a Orel). Poslání Základním posláním společnosti je finanční podpora veřejně prospěšných aktivit, především v tělovýchově a sportu, z výtěžku provozovaných her a loterií. SAZKA, a.s., je největším nestátním poskytovatelem finančních prostředků na veřejně prospěšné účely v České republice. Kromě sportu a tělovýchovy podporuje rovněž projekty v oblasti kultury, vzdělání a zdravotnictví. Od roku 1956 odvedla SAZKA, a.s., na veřejně prospěšné účely více než 27,0 mld. Kč. Motto Pomáháme druhým k vítězství! Předmět činnosti Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování sportovních a kurzových sázkových her, číselných a okamžitých loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších novel. Od roku 1956 vyplatila SAZKA, a.s., sázejícím na výhrách přes 93 mld. Kč. Postavení na trhu SAZKA, a.s., je největším domácím provozovatelem číselných a okamžitých loterií. Současně patří k největším provozovatelům v oblasti sportovních a kurzových sázek a centrálního loterního systému s interaktivními loterními terminály. Její portfolio služeb v neloterní oblasti je bezkonkurenční v domácím i mezinárodním srovnání a zahrnuje například dobíjení kreditů pro mobilní telefony, prodej vstupenek na sportovní, kulturní a další události, platby složenek, faktur a pojištění nebo platby zboží a služeb objednaných prostřednictvím internetu. Postavení v mezinárodních organizacích SAZKA, a.s., je řádným členem největších a nejvýznamnějších mezinárodních loterních organizací European Lotteries (EL) a World Lottery Association (WLA). Předseda představenstva a generální ředitel společnosti je členem výkonného výboru EL. Zodpovědné hraní SAZKA, a.s., prosazuje principy zodpovědného hraní a etických principů v sázkovém a loterním průmyslu. Tyto aktivity rozvíjí a podporuje na národní i mezinárodní úrovni. 9 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Profil společnosti

12 Prázdný přístav

13 Stručně z historie společnosti 1956 vznik podniku SAZKA, sázková hra Sazka 1957 účelové zařízení ČSTV, číselná loterie Sportka 1965 druhý tah číselné loterie Sportka 1967 Malé televizní sázení Mates 1969 strojové zpracování sázek 1981 hra Sázka 5 ze off-line systém 1989 stírací losy 1991 zrušení limitu pro maximální výhry 1992 doplňková hra Šance 1993 vznik akciové společnosti SAZKA, on-line systém, zavedení jackpotu 1994 hra Šťastných středeční losování číselné loterie Sportka, doplňková hra Šance milion 1996 kurzové sázky 2002 rychlá hra Keno; dobíjení kreditů pro mobilní telefony; položení základního kamene víceúčelové arény 2003 číselná loterie Euromilióny 2004 centrální loterní systém s interaktivními videoloterními terminály, herní systém STARPORT; prodej vstupenek na sportovní, kulturní a další události, otevření víceúčelové arény 2005 zahájení konverze centrálního on-line systému a terminálového vybavení; Desatero zodpovědného hraní SAZKA, a.s doplňková Královská hra k číselné loterii Šťastných 10; platby složenek, faktur a pojištění; prodejní modul 2007 etický kodex Evropských loterií pro sportovní sázení; dokončení konverze centrálního on-line systému a terminálového vybavení 2008 spuštění věrnostního programu Klub SAZKA pro kurzové sázky; platby zboží a služeb objednaných prostřednictvím internetu; rychlé hry Lucky Lines a Kostky; příprava kurzových sázek na internetu produkt e-sazka 2009 spuštění plnohodnotného internetového sázení kurzových sázek SAZKA TIP; zahájení komplexního věrnostního programu Klub SAZKA Zatímco v roce 1994, tedy před patnácti lety, provozovala společnost SAZKA, a.s., sedm her a loterií, v roce 2009 se jejich počet přiblížil šedesáti. V nabídce přibyly nové číselné a okamžité loterie, centrální loterní systém s interaktivními videoloterními terminály a internetové kurzové sázky. V roce 1994 neprovozovala společnost SAZKA, a.s., na terminálech žádnou neloterní službu, v roce 2009 překročil objem plateb přijatých na terminálech SAZKA, a.s., v souvislosti s neloterními produkty objem tržeb ze sázkové a loterní činnosti. V letech vzrostly tržby společnosti SAZKA, a.s., ze sázkových her a loterií 3,5x, čistý zisk 2,7x a odvody na veřejně prospěšné účely 2,4x. Tržní hodnota společnosti, která se pravidelně umisťuje mezi nejziskovějšími firmami, se zvýšila 4,5x a podle studie Evropského institutu pro výzkum značek se stala nejcennější obchodní značkou v České republice. 11 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Stručně z historie společnosti

14 Léto

15 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí 2010 Spuštění plnohodnotných internetových kurzových sázek SAZKA TIP dne 5. ledna 2009 Na internetovém portálu si mohou zaregistrovaní sázející připravit, uzavřít a uhradit kurzovou sportovní sázku. Poprvé v historii domácího kurzového sázení je možné legálně sázet z pohodlí domova. Úhrada splátky emise dluhopisů dne 12. ledna 2009 V souladu s podmínkami emisní dokumentace a splátkovým kalendářem uhradila SAZKA, a.s., dne 12. ledna 2009 další splátku emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény. Usnesení Evropského parlamentu k regulaci sázkových her a loterií ze dne 10. března 2009 Evropský parlament přijal drtivou většinou hlasů usnesení potvrzující právo členských států Evropské unie regulovat na národní úrovni sázkové hry a loterie. Jarní prémie Sportky 2008 od 23. března 2009 Tradiční mimořádná hra Jarní prémie Sportky 2009 nabídla sázejícím bonus k jackpotu ve výši 70 mil. Kč. O prémii se hrálo v losováních od 25. března 2009 do 21. června Uvedení nové okamžité loterie MEGA dne 17. dubna 2009 Los okamžité loterie MEGA nabízel hlavní výhru Kč, a to na losu za 10 Kč. Loterie používá jednoduchý herní princip setři tři, nalezení stejných částek ve dvou hracích polích indikuje výhru. Spuštění nové neloterní služby KITcash dne 5. května 2009 Nová neloterní služba KITcash nabídla nový způsob pro bezpečné, spolehlivé a diskrétní platby zboží a služeb objednaných prostřednictvím internetu. Řádná valná hromada SAZKA, a.s., dne 27. května 2009 Řádná valná hromada SAZKA, a.s., projednala a schválila zprávu o podnikatelské činnosti, stavu majetku a hospodářských výsledcích za rok Celkové výnosy SAZKA, a.s., v roce 2008 dosáhly 12,39 mld. Kč, vklady z hlavní oblasti podnikání, sázkové a loterní činnosti, 8,06 mld. Kč a zisk po zdanění 1,25 mld. Kč. Uvedení nové okamžité loterie ELDORADO dne 3. července 2009 Los okamžité loterie má tři grafické podoby spojené se symboly zlata. Loterie je určena především hráčům preferujícím jednoduchý herní princip najdi symbol a navazuje na úspěšnou loterii Zlatá cesta. Úhrada splátky emise dluhopisů dne 13. července 2009 V souladu s podmínkami emisní dokumentace a splátkovým kalendářem uhradila SAZKA, a.s., dne 13. července 2009 další splátku emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény. Uvedení videohry Aztec It or Leave It v systému STARPORT dne 27. července 2009 Pětiválcová symbolová videohra používá klasické ovocné a indiánské symboly Střední Ameriky. Díky zajímavým základním výhrám a bonusové hře se zařadila mezi nejoblíbenější v systému STARPORT. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Risk. Uvedení videohry Party Fruits v systému STARPORT dne 27. července 2009 Další pětiválcová symbolová videohra roku 2009 používá také ovocné symboly. Díky své bonusové hře se zařadila mezi nejpopulárnější v systému STARPORT. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Risk. 13 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí 2010

16 Splnění podmínek 123 zákona č. 256/2004 Sb. dne 28. srpna 2009 V souladu s účinností zákona č. 203/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zveřejnila SAZKA, a.s., že zvolila Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit daňovou povinnost dle tohoto zákona. Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 9. září 2009 Evropský soudní dvůr, nejvyšší instance ve věcech komunitárního práva, vynesl zlomové rozhodnutí, potvrzující právo členských států regulovat na svém území sázkové hry a loterie a zakázat hazardní hry, které prostřednictvím internetu nabízejí provozovatelé usazení v jiných členských státech Evropské unie. Nové losovací pořady od 12. září 2009 Na televizních obrazovkách se objevila nová, modernější podoba losovacích pořadů nejpopulárnějších domácích loterií Sportka a Šťastných 10, které se vysílají od roku 1973, resp Poslední podobná změna proběhla v roce Zimní prémie Sportky 2009 od 5. října 2009 Tradiční mimořádná hra Zimní prémie Sportky 2009 nabídla sázejícím bonus k jackpotu ve výši 70 mil. Kč. O prémii se hrálo v losováních od 7. října 2009 do 30. prosince Uvedení videohry Flamin Fruits v systému STARPORT dne 19. října 2009 Tříválcová symbolová hra, která sázejícím nabízí jednoduchý systém s bonusovými volnými hrami. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Losování. Uvedení videohry Double Bubble v systému STARPORT dne 19. října 2009 Další tříválcová symbolová hra, nabízející sázejícím jednoduchý systém s žolíkem, který zdvojnásobí docílené výhry. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Losování. Uvedení videohry Fruits Galore v systému STARPORT dne 19. října 2009 Tříválcová symbolová hra na principu jednoduchého systému se žolíkem a čtyřmi symboly na válci. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Losování. Spuštění komplexního věrnostního programu Klub SAZKA dne 27. října 2009 Akciová společnost SAZKA spustila nový, komplexní věrnostní program s názvem Klub SAZKA pro zákazníky loterních i neloterních produktů. Podle úrovně registrace a členství získávají členové Klubu SAZKA přístup k řadě výhod, bonusů a benefitů. Uvedení nové okamžité loterie Šťastná čísla IV dne 27. listopadu 2009 Los okamžité loterie Šťastná čísla IV má devět grafických podob s čísly od 1 do 9. Loterie využívá herní princip najdi číslo a je určena zejména těm sázejícím, kteří mají rádi numerologii. Jde již o čtvrtou řadu úspěšných loterií se stejným námětem. Spuštění takzvaných live sázek v rámci internetového kurzového sázení SAZKA TIP dne 16. prosince 2009 Na internetovém portálu mohou zaregistrovaní sázející vsadit na vybrané sportovní události i v jejich průběhu. Při podání sázky neplatí sázející žádný manipulační poplatek a vypsané kurzy se mění podle vývoje utkání nebo soutěže. 14 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí 2010

17 PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2010 Prodloužení spolupráce SAZKA, a.s., a GTECH Global Services Corporation dne 13. ledna 2010 GTECH Global Services Corporation, dceřiná společnost Lottomatica Group S. p. A., a akciová společnost SAZKA se dohodly na prodloužení spolupráce. Smlouva, podepsaná do konce roku 2022, zahrnuje poskytování on-line produktů a služeb, provoz a údržbu on-line systému a terminálů, stejně jako přechod komunikační infrastruktury na novou satelitní IP síť. Podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nákupu jednotkových podílů dne 13. ledna 2010 Dne 13. ledna 2010 na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nákupu jednotkových podílů mezi SAZKA, a.s., a GTECH CORPORATION došlo k odprodeji jednotkových podílů společnosti GTECH Czech Republic LLC společností GTECH CORPORATION. Úhrada splátky emise dluhopisů dne 12. ledna 2010 V souladu s podmínkami emisní dokumentace a splátkovým kalendářem uhradila SAZKA, a.s., dne 12. ledna 2010 další splátku emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény. Uvedení nové okamžité loterie DIAMANT dne 20. ledna 2010 Los má tři grafické podoby a nabízí hráčům dvě hrací pole s různými symboly, mezi kterými sázející hledají symboly diamantu. Již jeden diamant přináší výhru, dva a tři diamanty dávají souběh dvou a tří výher na jednom losu. Novinka v číselné loterii Sportka od 17. února 2010 Novinku v číselné loterii Sportka, takzvaný SUPERJACKPOT, o který se poprvé hrálo 17. února 2010, tvoří vyšší z jackpotů v prvním nebo druhém tahu, navýšený o bonus podle objemu přijatých vkladů. Jedná se o nejvýznamnější novinku v nejstarší a nejpopulárnější číselné loterii od roku 1995, kdy přibylo středeční losování, a od roku 1998, kdy byly zavedeny prémie. 15 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí 2010

18 Přehled získaných ocenění Umístění v anketě sdružení CZECH TOP nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2008 V 15. ročníku ankety 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2008, kterou podle dosažených tržeb sestavuje sdružení CZECH TOP 100, zvítězila SAZKA, a.s., v kategorii Ostatní veřejné, sociální a osobní služby. Umístění v anketě 100 nej... Největší a nejúspěšnější firmy v České republice V této anketě, která hodnotila ekonomické subjekty podle vybraných hospodářských kritérií za rok 2008, se společnost umístila na šestém místě v kategorii Nejúspěšnější firmy, na prvním místě v kategorii Odvětví a na místě dvanáctém v kategorii Největší zisk na jednoho zaměstnance. Umístění v anketě 100 obdivovaných firem České republiky V žebříčku 100 obdivovaných firem České republiky, který na základě hlasování manažerů, ekonomických a finančních analytiků, zástupců oborových sdružení, svazů a profesních asociací sestavuje sdružení CZECH TOP 100, se SAZKA, a.s., umístila v kategorii Ostatní veřejné, sociální a osobní služby na druhé příčce. SAZKA nejcennější obchodní značka v České republice Podle studie Evropského institutu pro výzkum značek, který zkoumal více než firem ve 24 evropských zemích a 16 odvětvích ekonomiky, je značka Sazka nejcennější obchodní značkou v České republice. 16 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Přehled získaných ocenění

19 Nejvyšší orgány společnosti a její management PŘEDSTAVENSTVO předseda představenstva JUDr. Aleš Hušák narozen: 1957 předseda představenstva od 14. března 1995, člen představenstva od 19. dubna 1994, znovuzvolen členem a poté předsedou představenstva dne 22. května 2003, znovuzvolen členem a poté předsedou představenstva dne 28. května 2008 místopředseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek prezident Autoklubu České republiky narozen: 1940 místopředseda představenstva od 27. listopadu 1995, člen představenstva od 17. května 1993, znovuzvolen členem a poté místopředsedou představenstva dne 22. května 2003, znovuzvolen členem a poté místopředsedou představenstva dne 28. května 2008 členové představenstva doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. starosta České obce sokolské narozen: 1938 člen představenstva od 22. května 2003, znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008 MUDr. Milan Jirásek předseda Českého olympijského výboru narozen: 1936 člen představenstva od 26. září 1997, znovuzvolen členem představenstva dne 22. května 2003, znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008 doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. předseda České asociace Sport pro všechny, občanské sdružení narozen: 1946 člen představenstva od 22. května 2003, znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008 Ing. Karel Malý předseda Pražské tělovýchovné unie narozen: 1960 člen představenstva od 27. června 1997, znovuzvolen členem představenstva od 22. května 2003, znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008 Ing. Vladimír Srb předseda Českého svazu tělesné výchovy narozen: 1944 člen představenstva od 23. května 2001, znovuzvolen členem představenstva dne 24. května SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Nejvyšší orgány společnosti a její management

20 DOZORČÍ RADA předseda dozorčí rady Pavel Kořan místopředseda Českého svazu tělesné výchovy narozen: 1950 předseda dozorčí rady od 8. října 2008, člen dozorčí rady od 28. května 2008 místopředseda dozorčí rady Ladislav Šustr starosta sdružení Orel o.s. narozen: 1944 místopředseda dozorčí rady od 28. května 1998 do 22. května 2002, člen dozorčí rady od 27. června 1997, znovuzvolen členem a poté místopředsedou dozorčí rady dne 30. května 2007, odvolán z funkce člena a místopředsedy dozorčí rady dne 19. listopadu 2009 Bc. Jan Ulrych předseda odboru sportu České obce sokolské narozen: 1963 člen dozorčí rady od 28. května 2008, zvolen místopředsedou dozorčí rady dne 19. listopadu 2009 členové dozorčí rady Václav Kobes Sdružení sportovních svazů České republiky narozen: 1948 člen dozorčí rady od 20. srpna 2003, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 8. října 2008 PaedDr. Jaroslav Němec prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky narozen: 1951 člen dozorčí rady od 23. května 2001, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 24. května 2006 Jaroslav Pekař prezident Českého střeleckého svazu do 30. května 2009 narozen: 1944 předseda dozorčí rady od 28. května 1998 do 8. října 2008, člen dozorčí rady od 18. května 1995, znovuzvolen členem a poté předsedou dozorčí rady dne 25. května 2005, odvolán z funkce člena dozorčí rady dne 23. září SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Nejvyšší orgány společnosti a její management

21 Ing. Petr Baroch prezident Českého střeleckého svazu od 30. května 2009 narozen: 1960 člen dozorčí rady od 23. září 2009 Ladislav Kotík generální sekretář sdružení Orel o.s. narozen: 1977 člen dozorčí rady od 19. listopadu 2009 členové dozorčí rady volení zaměstnanci Jan Kašpárek vedoucí oddělení Monitoring Help Desk narozen: 1953 člen dozorčí rady od 21. května 1999, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 30. června 2004, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 23. září 2009 Ing. Jan Prádler ředitel finanční divize narozen: 1959 člen dozorčí rady od 27. června 1997, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 17. října 2007 JUDr. Karel Rozhoň vedoucí úseku vymáhání pohledávek narozen: 1945 člen dozorčí rady od 27. června 1997, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 17. října 2007 MANAGEMENT JUDr. Aleš Hušák generální ředitel narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od 4. ledna 1995 PaedDr. Roman Ječmínek statutární zástupce generálního ředitele narozen: 1940 zaměstnanec společnosti od 1. ledna SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Nejvyšší orgány společnosti a její management

22 Ing. Josef Tupý 1. zástupce generálního ředitele ředitel samostatného odboru řízení projektů, implementací a konverze narozen: 1947 zaměstnanec společnosti od 31. března 1972 do 31. května 2009 Ing. Ivo Tajšl 1. zástupce generálního ředitele (od 1. července 2009) ředitel divize her a sázek narozen: 1962 zaměstnanec společnosti od 1. září 1984 Ing. Jan Prádler 2. zástupce generálního ředitele (od 1. února 1997) ředitel finanční divize narozen: 1959 zaměstnanec společnosti od 1. března 1995 Ing. Jiří Barnat pověřen řízením samostatného odboru majetkových účastí narozen: 1969 zaměstnanec společnosti od 1. srpna 1996 PaedDr. Josef Hájek pověřen řízením samostatného odboru sekretariát generálního ředitele narozen: 1942 zaměstnanec společnosti od 1. prosince 1995 Ing. Jiří Hosnedl ředitel divize provozně-technické narozen: 1963 zaměstnanec společnosti od 2. září 1991 Bc. Miloslava Klikarová ředitelka divize distribuční sítě narozena: 1957 zaměstnankyně společnosti od 18. října 1993 Ing. Petr Machovský ředitel obchodní divize narozen: 1970 zaměstnanec společnosti od 1. ledna SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Nejvyšší orgány společnosti a její management

23 JUDr. Hana Mikulková vrchní právní rada odboru legislativně-právního narozena: 1959 zaměstnankyně společnosti od 1. září 2002 do 30. května 2009 PaedDr. Richard Prorok tajemník předsedy představenstva a generálního ředitele narozen: 1954 zaměstnanec společnosti od 1. dubna 1995 Ing. Josef Prouza ředitel samostatného odboru propagace a public relations narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od 1. února 1995 JUDr. Markéta Štěrbová ředitelka správní divize narozena: 1958 zaměstnankyně společnosti od 1. listopadu 1988 Pavel Volf, MSc., MBA ředitel samostatného odboru dispečink narozen: 1974 zaměstnanec společnosti od 1. září 1992 PhDr. Zdeněk Zikmund tiskový mluvčí narozen: 1964 zaměstnanec společnosti od 1. ledna SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Nejvyšší orgány společnosti a její management

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Výroční zpráva 2004 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti,

Více

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy.

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Výroční zpráva 2001 Hlavní smysl své existence a činnosti spatřuje naše společnost v pomoci oblastem veřejného zájmu českému sportu a tělovýchově, zdravotnictví, kultuře, důležitým sociálním a charitativním

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s.

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Podklady pro jednání 23.valné hromady Českého svazu tělesné výchovy ( Společné jednání obou sborů ) Nymburk 16. dubna 2011 1 Obsah I. Shrnutí účelu a závěrů materiálu

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační)

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) 2 Česká pojišťovna je pojišťovacím ústavem, který má v českých zemích nejdelší tradici. Počátek její 175leté historie sahá do roku 1827, kdy byla

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

LÍDR TRHU INOVACE POMÁHÁME

LÍDR TRHU INOVACE POMÁHÁME výroční zpráva 2011 LÍDR TRHU Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s bohatou tradicí v poskytování životního i neživotního pojištění. Aktuálně spravuje přes osm milionů pojistných smluv a její tržní

Více

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění,

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů Výroční zpráva 2011 Obsah 2 Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti a akcionáři 10 základní údaje 11 Historie a vývojové mezníky společnosti

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Profil společnosti a akcionáři 11 Základní údaje 12 Historie a vývojové mezníky společnosti 12

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Výroční zpráva. Banka inspirovaná klienty

Výroční zpráva. Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2010 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2010 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2010 5

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 0 9 1 0 1 11213 14 15 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více