V ý r o č n í z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9"

Transkript

1 Výroční zpráva 2009

2 Lodě v přístavu Marsaxlok

3 Jsme tradiční českou společností, podnikající v oblasti sázkových her, loterií a neloterních služeb. Již více než padesát let poskytujeme sázejícím zábavu, vzrušení a zajímavé výhry. Jsme společností, která je výhradně v majetku občanských sdružení působících v tělovýchově a sportu. Z výtěžku provozovaných her a loterií podporujeme v souladu s mottem Pomáháme druhým k vítězství! veřejně prospěšné aktivity, především ve sportu a tělovýchově, ale i v charitě, kultuře, umění, vzdělání a zdravotnictví. Jsme společností, která podporuje na národní i mezinárodní úrovni principy zodpovědného hraní a etických principů v sázkovém a loterním průmyslu. Pomáháme druhým k vítězství!

4 Mraky nad Monte Adone

5 Ivan Exner Pardubický rodák Ivan Exner (1960) vystudoval střední průmyslovou školu grafickou a Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Františka Jiroudka. Vedle malby se věnuje volné grafice, typografii a designu. Zúčastnil se řady samostatných a kolektivních výstav doma i v zahraničí, jeho práce jsou zastoupeny v mnoha sbírkách na celém světě. Ivan Exner je členem Spolku výtvarných umělců Mánes.

6 Obsah Přehled vybraných ekonomických ukazatelů SAZKA, a.s. 5 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 6 Profil společnosti 9 Stručně z historie společnosti 11 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí Přehled získaných ocenění 16 Nejvyšší orgány společnosti a její management 17 Vlastnická struktura 23 Majetkové účasti 26 Zpráva představenstva 31 Plnění strategických cílů v roce Komentář k finančním výsledkům 34 Veřejně prospěšná činnost 35 Podpora zodpovědného hraní 37 Postavení společnosti na trhu 38 Marketingová strategie v roce Loterní produkty společnosti 41 Přehled vkladů za rok Výhry v roce Služby výhercům 45 Obchodní politika 46 Prodejní místa 46 Práce s obstaravateli 48 Podpora prodeje 49 Neloterní aktivity 49 Propagace a reklamní strategie 52 Vztahy s veřejností 53 Lidské zdroje 57 Mezinárodní postavení společnosti 60 Výhled do roku Zpráva o činnosti dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti SAZKA, a.s. 65 Konsolidovaná účetní závěrka sestavená dle IFRS 66 Konsolidovaná rozvaha 66 Konsolidovaný výkaz úplného výsledku 67 Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 68 Konsolidovaný výkaz peněžních toků 70 Účetní závěrka sestavená dle IFRS 72 Individuální rozvaha 72 Individuální výkaz úplného výsledku 73 Individuální výkaz změn vlastního kapitálu 74 Individuální výkaz peněžních toků 75 Informace z valné hromady společnosti 76 Důležité skutečnosti po datu účetní závěrky 77 Definice užitých pojmů 78 Kontakty na centrální a regionální střediska společnosti 79 Identifikační údaje 80 4 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Obsah výroční zprávy společnosti SAZKA, a.s., za rok 2009

7 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů SAZKA, a.s. v tis. Kč Výnosy celkem z toho: Vklady ze sázkové a loterní činnosti od roku 2008 včetně manipul. poplatků Tržby z ostatní činnosti podléhající zdanění Náklady celkem z toho: Výhry Zisk před zdaněním Zisk po zdanění Vlastní kapitál Použití výtěžku na veřejně prospěšné účely celkem z toho: V oblasti tělovýchovy a sportu Zdravotnictví Kulturní účely Charitativní účely Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Zisk na zaměstnance SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů SAZKA, a.s.

8 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážení akcionáři, dámy a pánové, při čtení Výroční zprávy akciové společnosti SAZKA za rok 2009 nemůžete přehlédnout obrazy akademického malíře Ivana Exnera, které tento jinak strohý dokument plný čísel a informací pomohly odlehčit. Věřím, že se Vám dosažené ekonomické i mimoekonomické výsledky budou číst příjemně navzdory tomu, že hodnocené období bylo vážné pro celou společnost, a tedy i pro SAZKA, a.s. Není totiž pravdou často opakovaná teze, že s narůstající finanční krizí a větší hloubkou do kapes našich spoluobčanů automaticky roste počet sázek a lidé si více kupují štěstí a víru ve výhru. Sázejí totiž především zaměstnaní lidé střední příjmové třídy a ti musejí nejprve uhradit nezbytné náklady a teprve poté mohou se zbylými penězi volně nakládat. A zvyšuje-li se nezaměstnanost a klesají-li finanční možnosti lidí a rodin, pak zákonitě klesají i jejich vklady do sázkové a loterní činnosti, provozované naší společností a dalšími konkurenčními firmami na trhu. To, že SAZKA, a.s., vytvořila v roce 2009 nejvyšší tržby ze sázkové a loterní činnosti ve své historii, není samo sebou. Je to výsledkem tvrdé a cílevědomé práce managementu a všech dalších pracovníků koncernu SAZKA, úspěšné prodejní činnosti obsluh terminálů, jejich všestranné a účinné podpory, vhodné reklamy a především portfoliem těch nejlepších produktů a služeb, které překonávají nabídku konkurence. SAZKA, a.s., dosáhla v roce 2009 vkladů ze sázkové a loterní činnosti ve výši téměř 8,4 mld. Kč, meziročně tak vzrostly přibližně o 4 %. Celkové platby za loterní a neloterní produkty přijaté na terminálech SAZKA, a.s., dospěly za rok 2009 k hodnotě 18,6 mld. Kč, kdy tržby za neloterní produkty a služby činily 10,2 mld. Kč. Rekordní nárůst zaznamenaly především kurzové sázky, jejichž vklady vzrostly v loňském roce o více než 93 %. Podíl internetového sázení, zahájeného v lednu 2009, dosáhl 81 % z celkových vkladů kurzových sázek SAZKA, a.s., výhernost se přiblížila hranici 90 %. Z dalších produktů navýšily nejvíce vklady číselné loterie Euromilióny meziročním nárůstem o 17 %. Úspěšně jsme v listopadu 2009 oslovili řadu našich sázejících i těch, kteří využívají neloterních služeb SAZKA, a.s., zahájením činnosti komplexního věrnostního programu Klub SAZKA. Naznačil jsem již v úvodu, že společnost zasáhla ekonomická a finanční krize, která se negativně promítla do života právnických subjektů i fyzických osob, ovlivnila standardy chování, smluvních i běžných obchodních vztahů, vyvolala napětí a obavy z budoucnosti. České ekonomice se dařilo nejhůře od jejího vzniku, nervózně se chovaly banky a finanční instituce, které omezovaly úvěrování, zvyšovaly úrokové marže, nečitelný a pro SAZKA, a.s., nevýhodný byl kurz české koruny. V této vypjaté atmosféře vyvíjela SAZKA, a.s., své podnikatelské aktivity a připravovala nové rozvojové projekty. Pro rok 2009 bylo plánováno bezmála 40 projektů, jejichž hlavními cíli bylo zvyšování tržeb, zlepšování práce s obstaravateli a efektivnosti řízení. Práci posledních měsíců roku 2009 komplikovala také některá média a politici, kteří vyvolávali nepřátelskou atmosféru vůči akciové společnosti SAZKA. Jejich prohlášení, zejména v souvislosti se splácením výstavby O 2 areny a generováním dalších prostředků na veřejně prospěšné činnosti akcionářů SAZKA, a.s., měla zřejmě vyvolat dojem, že není úplný soulad mezi členy představenstva, akcionáři a managementem. Za těmito aktivitami stál bezesporu konkurenční boj a určitými politiky a vlivovými skupinami navrhované legislativní úpravy provozování loterií a jiných podobných her. Snahou v případě jejich přijetí bylo ztížit práci nebo poškodit projekty a znehodnotit investice akciové společnosti SAZKA. Důležité je, že SAZKA, a.s, zdolává veškeré ataky se ctí, dokazuje, že je silnou společností, která podniká v souladu se zákonnými normami, plní své závazky vůči obchodním partnerům i povinnosti plynoucí z vydaných dluhopisů, že veškerá zásadní rozhodnutí jsou schvalována příslušnými orgány a jsou činěna s péčí řádného hospodáře a ve prospěch vlastníků SAZKA, a.s. 6 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

9 SAZKA, a.s., ukončila rok 2009 a vyhodnotila jej pozitivně, přestože nebyl primárně zaměřen na maximalizaci zisku a výtěžku. V uplynulém roce jsme především připravovali podmínky pro nové produkty a projekty, které ponesou své ovoce v budoucnosti. I s tímto pohledem a znalostí situace přijaly statutární orgány Podnikatelský plán a rozpočet na rok 2010 a je nyní na nás, abychom jej konkrétně naplnili. Rád bych Vám všem, kteří jste se na úspěších roku 2009 podíleli, poděkoval za Vaši odpovědnou práci a vyjádřil přesvědčení, že se nám společně bude dařit i v roce letošním Máme k tomu předpoklady i podporu vlastníků. Děkuji Vám. Květen 2010 JUDr. Aleš Hušák předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s. 7 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

10 Zima

11 Profil společnosti Historie Největší česká loterní společnost SAZKA vznikla 3. srpna Činnost zahájila 15. září 1956 provozováním sázek na výsledky sportovních utkání. Od 22. dubna 1957 se hraje nejstarší a nejpopulárnější domácí číselná loterie Sportka. Transformace na akciovou společnost se uskutečnila 15. února Akcionáři společnosti jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu, jejichž členy je čtvrtina populace České republiky (Český svaz tělesné výchovy, Česká obec sokolská, Česká asociace Sport pro všechny, Autoklub České republiky, Sdružení sportovních svazů České republiky, Český olympijský výbor, Český střelecký svaz, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky a Orel). Poslání Základním posláním společnosti je finanční podpora veřejně prospěšných aktivit, především v tělovýchově a sportu, z výtěžku provozovaných her a loterií. SAZKA, a.s., je největším nestátním poskytovatelem finančních prostředků na veřejně prospěšné účely v České republice. Kromě sportu a tělovýchovy podporuje rovněž projekty v oblasti kultury, vzdělání a zdravotnictví. Od roku 1956 odvedla SAZKA, a.s., na veřejně prospěšné účely více než 27,0 mld. Kč. Motto Pomáháme druhým k vítězství! Předmět činnosti Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování sportovních a kurzových sázkových her, číselných a okamžitých loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších novel. Od roku 1956 vyplatila SAZKA, a.s., sázejícím na výhrách přes 93 mld. Kč. Postavení na trhu SAZKA, a.s., je největším domácím provozovatelem číselných a okamžitých loterií. Současně patří k největším provozovatelům v oblasti sportovních a kurzových sázek a centrálního loterního systému s interaktivními loterními terminály. Její portfolio služeb v neloterní oblasti je bezkonkurenční v domácím i mezinárodním srovnání a zahrnuje například dobíjení kreditů pro mobilní telefony, prodej vstupenek na sportovní, kulturní a další události, platby složenek, faktur a pojištění nebo platby zboží a služeb objednaných prostřednictvím internetu. Postavení v mezinárodních organizacích SAZKA, a.s., je řádným členem největších a nejvýznamnějších mezinárodních loterních organizací European Lotteries (EL) a World Lottery Association (WLA). Předseda představenstva a generální ředitel společnosti je členem výkonného výboru EL. Zodpovědné hraní SAZKA, a.s., prosazuje principy zodpovědného hraní a etických principů v sázkovém a loterním průmyslu. Tyto aktivity rozvíjí a podporuje na národní i mezinárodní úrovni. 9 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Profil společnosti

12 Prázdný přístav

13 Stručně z historie společnosti 1956 vznik podniku SAZKA, sázková hra Sazka 1957 účelové zařízení ČSTV, číselná loterie Sportka 1965 druhý tah číselné loterie Sportka 1967 Malé televizní sázení Mates 1969 strojové zpracování sázek 1981 hra Sázka 5 ze off-line systém 1989 stírací losy 1991 zrušení limitu pro maximální výhry 1992 doplňková hra Šance 1993 vznik akciové společnosti SAZKA, on-line systém, zavedení jackpotu 1994 hra Šťastných středeční losování číselné loterie Sportka, doplňková hra Šance milion 1996 kurzové sázky 2002 rychlá hra Keno; dobíjení kreditů pro mobilní telefony; položení základního kamene víceúčelové arény 2003 číselná loterie Euromilióny 2004 centrální loterní systém s interaktivními videoloterními terminály, herní systém STARPORT; prodej vstupenek na sportovní, kulturní a další události, otevření víceúčelové arény 2005 zahájení konverze centrálního on-line systému a terminálového vybavení; Desatero zodpovědného hraní SAZKA, a.s doplňková Královská hra k číselné loterii Šťastných 10; platby složenek, faktur a pojištění; prodejní modul 2007 etický kodex Evropských loterií pro sportovní sázení; dokončení konverze centrálního on-line systému a terminálového vybavení 2008 spuštění věrnostního programu Klub SAZKA pro kurzové sázky; platby zboží a služeb objednaných prostřednictvím internetu; rychlé hry Lucky Lines a Kostky; příprava kurzových sázek na internetu produkt e-sazka 2009 spuštění plnohodnotného internetového sázení kurzových sázek SAZKA TIP; zahájení komplexního věrnostního programu Klub SAZKA Zatímco v roce 1994, tedy před patnácti lety, provozovala společnost SAZKA, a.s., sedm her a loterií, v roce 2009 se jejich počet přiblížil šedesáti. V nabídce přibyly nové číselné a okamžité loterie, centrální loterní systém s interaktivními videoloterními terminály a internetové kurzové sázky. V roce 1994 neprovozovala společnost SAZKA, a.s., na terminálech žádnou neloterní službu, v roce 2009 překročil objem plateb přijatých na terminálech SAZKA, a.s., v souvislosti s neloterními produkty objem tržeb ze sázkové a loterní činnosti. V letech vzrostly tržby společnosti SAZKA, a.s., ze sázkových her a loterií 3,5x, čistý zisk 2,7x a odvody na veřejně prospěšné účely 2,4x. Tržní hodnota společnosti, která se pravidelně umisťuje mezi nejziskovějšími firmami, se zvýšila 4,5x a podle studie Evropského institutu pro výzkum značek se stala nejcennější obchodní značkou v České republice. 11 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Stručně z historie společnosti

14 Léto

15 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí 2010 Spuštění plnohodnotných internetových kurzových sázek SAZKA TIP dne 5. ledna 2009 Na internetovém portálu si mohou zaregistrovaní sázející připravit, uzavřít a uhradit kurzovou sportovní sázku. Poprvé v historii domácího kurzového sázení je možné legálně sázet z pohodlí domova. Úhrada splátky emise dluhopisů dne 12. ledna 2009 V souladu s podmínkami emisní dokumentace a splátkovým kalendářem uhradila SAZKA, a.s., dne 12. ledna 2009 další splátku emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény. Usnesení Evropského parlamentu k regulaci sázkových her a loterií ze dne 10. března 2009 Evropský parlament přijal drtivou většinou hlasů usnesení potvrzující právo členských států Evropské unie regulovat na národní úrovni sázkové hry a loterie. Jarní prémie Sportky 2008 od 23. března 2009 Tradiční mimořádná hra Jarní prémie Sportky 2009 nabídla sázejícím bonus k jackpotu ve výši 70 mil. Kč. O prémii se hrálo v losováních od 25. března 2009 do 21. června Uvedení nové okamžité loterie MEGA dne 17. dubna 2009 Los okamžité loterie MEGA nabízel hlavní výhru Kč, a to na losu za 10 Kč. Loterie používá jednoduchý herní princip setři tři, nalezení stejných částek ve dvou hracích polích indikuje výhru. Spuštění nové neloterní služby KITcash dne 5. května 2009 Nová neloterní služba KITcash nabídla nový způsob pro bezpečné, spolehlivé a diskrétní platby zboží a služeb objednaných prostřednictvím internetu. Řádná valná hromada SAZKA, a.s., dne 27. května 2009 Řádná valná hromada SAZKA, a.s., projednala a schválila zprávu o podnikatelské činnosti, stavu majetku a hospodářských výsledcích za rok Celkové výnosy SAZKA, a.s., v roce 2008 dosáhly 12,39 mld. Kč, vklady z hlavní oblasti podnikání, sázkové a loterní činnosti, 8,06 mld. Kč a zisk po zdanění 1,25 mld. Kč. Uvedení nové okamžité loterie ELDORADO dne 3. července 2009 Los okamžité loterie má tři grafické podoby spojené se symboly zlata. Loterie je určena především hráčům preferujícím jednoduchý herní princip najdi symbol a navazuje na úspěšnou loterii Zlatá cesta. Úhrada splátky emise dluhopisů dne 13. července 2009 V souladu s podmínkami emisní dokumentace a splátkovým kalendářem uhradila SAZKA, a.s., dne 13. července 2009 další splátku emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény. Uvedení videohry Aztec It or Leave It v systému STARPORT dne 27. července 2009 Pětiválcová symbolová videohra používá klasické ovocné a indiánské symboly Střední Ameriky. Díky zajímavým základním výhrám a bonusové hře se zařadila mezi nejoblíbenější v systému STARPORT. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Risk. Uvedení videohry Party Fruits v systému STARPORT dne 27. července 2009 Další pětiválcová symbolová videohra roku 2009 používá také ovocné symboly. Díky své bonusové hře se zařadila mezi nejpopulárnější v systému STARPORT. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Risk. 13 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí 2010

16 Splnění podmínek 123 zákona č. 256/2004 Sb. dne 28. srpna 2009 V souladu s účinností zákona č. 203/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zveřejnila SAZKA, a.s., že zvolila Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit daňovou povinnost dle tohoto zákona. Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 9. září 2009 Evropský soudní dvůr, nejvyšší instance ve věcech komunitárního práva, vynesl zlomové rozhodnutí, potvrzující právo členských států regulovat na svém území sázkové hry a loterie a zakázat hazardní hry, které prostřednictvím internetu nabízejí provozovatelé usazení v jiných členských státech Evropské unie. Nové losovací pořady od 12. září 2009 Na televizních obrazovkách se objevila nová, modernější podoba losovacích pořadů nejpopulárnějších domácích loterií Sportka a Šťastných 10, které se vysílají od roku 1973, resp Poslední podobná změna proběhla v roce Zimní prémie Sportky 2009 od 5. října 2009 Tradiční mimořádná hra Zimní prémie Sportky 2009 nabídla sázejícím bonus k jackpotu ve výši 70 mil. Kč. O prémii se hrálo v losováních od 7. října 2009 do 30. prosince Uvedení videohry Flamin Fruits v systému STARPORT dne 19. října 2009 Tříválcová symbolová hra, která sázejícím nabízí jednoduchý systém s bonusovými volnými hrami. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Losování. Uvedení videohry Double Bubble v systému STARPORT dne 19. října 2009 Další tříválcová symbolová hra, nabízející sázejícím jednoduchý systém s žolíkem, který zdvojnásobí docílené výhry. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Losování. Uvedení videohry Fruits Galore v systému STARPORT dne 19. října 2009 Tříválcová symbolová hra na principu jednoduchého systému se žolíkem a čtyřmi symboly na válci. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Losování. Spuštění komplexního věrnostního programu Klub SAZKA dne 27. října 2009 Akciová společnost SAZKA spustila nový, komplexní věrnostní program s názvem Klub SAZKA pro zákazníky loterních i neloterních produktů. Podle úrovně registrace a členství získávají členové Klubu SAZKA přístup k řadě výhod, bonusů a benefitů. Uvedení nové okamžité loterie Šťastná čísla IV dne 27. listopadu 2009 Los okamžité loterie Šťastná čísla IV má devět grafických podob s čísly od 1 do 9. Loterie využívá herní princip najdi číslo a je určena zejména těm sázejícím, kteří mají rádi numerologii. Jde již o čtvrtou řadu úspěšných loterií se stejným námětem. Spuštění takzvaných live sázek v rámci internetového kurzového sázení SAZKA TIP dne 16. prosince 2009 Na internetovém portálu mohou zaregistrovaní sázející vsadit na vybrané sportovní události i v jejich průběhu. Při podání sázky neplatí sázející žádný manipulační poplatek a vypsané kurzy se mění podle vývoje utkání nebo soutěže. 14 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí 2010

17 PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2010 Prodloužení spolupráce SAZKA, a.s., a GTECH Global Services Corporation dne 13. ledna 2010 GTECH Global Services Corporation, dceřiná společnost Lottomatica Group S. p. A., a akciová společnost SAZKA se dohodly na prodloužení spolupráce. Smlouva, podepsaná do konce roku 2022, zahrnuje poskytování on-line produktů a služeb, provoz a údržbu on-line systému a terminálů, stejně jako přechod komunikační infrastruktury na novou satelitní IP síť. Podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nákupu jednotkových podílů dne 13. ledna 2010 Dne 13. ledna 2010 na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nákupu jednotkových podílů mezi SAZKA, a.s., a GTECH CORPORATION došlo k odprodeji jednotkových podílů společnosti GTECH Czech Republic LLC společností GTECH CORPORATION. Úhrada splátky emise dluhopisů dne 12. ledna 2010 V souladu s podmínkami emisní dokumentace a splátkovým kalendářem uhradila SAZKA, a.s., dne 12. ledna 2010 další splátku emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény. Uvedení nové okamžité loterie DIAMANT dne 20. ledna 2010 Los má tři grafické podoby a nabízí hráčům dvě hrací pole s různými symboly, mezi kterými sázející hledají symboly diamantu. Již jeden diamant přináší výhru, dva a tři diamanty dávají souběh dvou a tří výher na jednom losu. Novinka v číselné loterii Sportka od 17. února 2010 Novinku v číselné loterii Sportka, takzvaný SUPERJACKPOT, o který se poprvé hrálo 17. února 2010, tvoří vyšší z jackpotů v prvním nebo druhém tahu, navýšený o bonus podle objemu přijatých vkladů. Jedná se o nejvýznamnější novinku v nejstarší a nejpopulárnější číselné loterii od roku 1995, kdy přibylo středeční losování, a od roku 1998, kdy byly zavedeny prémie. 15 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí 2010

18 Přehled získaných ocenění Umístění v anketě sdružení CZECH TOP nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2008 V 15. ročníku ankety 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2008, kterou podle dosažených tržeb sestavuje sdružení CZECH TOP 100, zvítězila SAZKA, a.s., v kategorii Ostatní veřejné, sociální a osobní služby. Umístění v anketě 100 nej... Největší a nejúspěšnější firmy v České republice V této anketě, která hodnotila ekonomické subjekty podle vybraných hospodářských kritérií za rok 2008, se společnost umístila na šestém místě v kategorii Nejúspěšnější firmy, na prvním místě v kategorii Odvětví a na místě dvanáctém v kategorii Největší zisk na jednoho zaměstnance. Umístění v anketě 100 obdivovaných firem České republiky V žebříčku 100 obdivovaných firem České republiky, který na základě hlasování manažerů, ekonomických a finančních analytiků, zástupců oborových sdružení, svazů a profesních asociací sestavuje sdružení CZECH TOP 100, se SAZKA, a.s., umístila v kategorii Ostatní veřejné, sociální a osobní služby na druhé příčce. SAZKA nejcennější obchodní značka v České republice Podle studie Evropského institutu pro výzkum značek, který zkoumal více než firem ve 24 evropských zemích a 16 odvětvích ekonomiky, je značka Sazka nejcennější obchodní značkou v České republice. 16 SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Přehled získaných ocenění

19 Nejvyšší orgány společnosti a její management PŘEDSTAVENSTVO předseda představenstva JUDr. Aleš Hušák narozen: 1957 předseda představenstva od 14. března 1995, člen představenstva od 19. dubna 1994, znovuzvolen členem a poté předsedou představenstva dne 22. května 2003, znovuzvolen členem a poté předsedou představenstva dne 28. května 2008 místopředseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek prezident Autoklubu České republiky narozen: 1940 místopředseda představenstva od 27. listopadu 1995, člen představenstva od 17. května 1993, znovuzvolen členem a poté místopředsedou představenstva dne 22. května 2003, znovuzvolen členem a poté místopředsedou představenstva dne 28. května 2008 členové představenstva doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. starosta České obce sokolské narozen: 1938 člen představenstva od 22. května 2003, znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008 MUDr. Milan Jirásek předseda Českého olympijského výboru narozen: 1936 člen představenstva od 26. září 1997, znovuzvolen členem představenstva dne 22. května 2003, znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008 doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. předseda České asociace Sport pro všechny, občanské sdružení narozen: 1946 člen představenstva od 22. května 2003, znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008 Ing. Karel Malý předseda Pražské tělovýchovné unie narozen: 1960 člen představenstva od 27. června 1997, znovuzvolen členem představenstva od 22. května 2003, znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008 Ing. Vladimír Srb předseda Českého svazu tělesné výchovy narozen: 1944 člen představenstva od 23. května 2001, znovuzvolen členem představenstva dne 24. května SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Nejvyšší orgány společnosti a její management

20 DOZORČÍ RADA předseda dozorčí rady Pavel Kořan místopředseda Českého svazu tělesné výchovy narozen: 1950 předseda dozorčí rady od 8. října 2008, člen dozorčí rady od 28. května 2008 místopředseda dozorčí rady Ladislav Šustr starosta sdružení Orel o.s. narozen: 1944 místopředseda dozorčí rady od 28. května 1998 do 22. května 2002, člen dozorčí rady od 27. června 1997, znovuzvolen členem a poté místopředsedou dozorčí rady dne 30. května 2007, odvolán z funkce člena a místopředsedy dozorčí rady dne 19. listopadu 2009 Bc. Jan Ulrych předseda odboru sportu České obce sokolské narozen: 1963 člen dozorčí rady od 28. května 2008, zvolen místopředsedou dozorčí rady dne 19. listopadu 2009 členové dozorčí rady Václav Kobes Sdružení sportovních svazů České republiky narozen: 1948 člen dozorčí rady od 20. srpna 2003, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 8. října 2008 PaedDr. Jaroslav Němec prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky narozen: 1951 člen dozorčí rady od 23. května 2001, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 24. května 2006 Jaroslav Pekař prezident Českého střeleckého svazu do 30. května 2009 narozen: 1944 předseda dozorčí rady od 28. května 1998 do 8. října 2008, člen dozorčí rady od 18. května 1995, znovuzvolen členem a poté předsedou dozorčí rady dne 25. května 2005, odvolán z funkce člena dozorčí rady dne 23. září SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Nejvyšší orgány společnosti a její management

21 Ing. Petr Baroch prezident Českého střeleckého svazu od 30. května 2009 narozen: 1960 člen dozorčí rady od 23. září 2009 Ladislav Kotík generální sekretář sdružení Orel o.s. narozen: 1977 člen dozorčí rady od 19. listopadu 2009 členové dozorčí rady volení zaměstnanci Jan Kašpárek vedoucí oddělení Monitoring Help Desk narozen: 1953 člen dozorčí rady od 21. května 1999, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 30. června 2004, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 23. září 2009 Ing. Jan Prádler ředitel finanční divize narozen: 1959 člen dozorčí rady od 27. června 1997, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 17. října 2007 JUDr. Karel Rozhoň vedoucí úseku vymáhání pohledávek narozen: 1945 člen dozorčí rady od 27. června 1997, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 17. října 2007 MANAGEMENT JUDr. Aleš Hušák generální ředitel narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od 4. ledna 1995 PaedDr. Roman Ječmínek statutární zástupce generálního ředitele narozen: 1940 zaměstnanec společnosti od 1. ledna SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Nejvyšší orgány společnosti a její management

22 Ing. Josef Tupý 1. zástupce generálního ředitele ředitel samostatného odboru řízení projektů, implementací a konverze narozen: 1947 zaměstnanec společnosti od 31. března 1972 do 31. května 2009 Ing. Ivo Tajšl 1. zástupce generálního ředitele (od 1. července 2009) ředitel divize her a sázek narozen: 1962 zaměstnanec společnosti od 1. září 1984 Ing. Jan Prádler 2. zástupce generálního ředitele (od 1. února 1997) ředitel finanční divize narozen: 1959 zaměstnanec společnosti od 1. března 1995 Ing. Jiří Barnat pověřen řízením samostatného odboru majetkových účastí narozen: 1969 zaměstnanec společnosti od 1. srpna 1996 PaedDr. Josef Hájek pověřen řízením samostatného odboru sekretariát generálního ředitele narozen: 1942 zaměstnanec společnosti od 1. prosince 1995 Ing. Jiří Hosnedl ředitel divize provozně-technické narozen: 1963 zaměstnanec společnosti od 2. září 1991 Bc. Miloslava Klikarová ředitelka divize distribuční sítě narozena: 1957 zaměstnankyně společnosti od 18. října 1993 Ing. Petr Machovský ředitel obchodní divize narozen: 1970 zaměstnanec společnosti od 1. ledna SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Nejvyšší orgány společnosti a její management

23 JUDr. Hana Mikulková vrchní právní rada odboru legislativně-právního narozena: 1959 zaměstnankyně společnosti od 1. září 2002 do 30. května 2009 PaedDr. Richard Prorok tajemník předsedy představenstva a generálního ředitele narozen: 1954 zaměstnanec společnosti od 1. dubna 1995 Ing. Josef Prouza ředitel samostatného odboru propagace a public relations narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od 1. února 1995 JUDr. Markéta Štěrbová ředitelka správní divize narozena: 1958 zaměstnankyně společnosti od 1. listopadu 1988 Pavel Volf, MSc., MBA ředitel samostatného odboru dispečink narozen: 1974 zaměstnanec společnosti od 1. září 1992 PhDr. Zdeněk Zikmund tiskový mluvčí narozen: 1964 zaměstnanec společnosti od 1. ledna SAZKA, a.s. Výroční zpráva 2009 Nejvyšší orgány společnosti a její management

VÝROČNÍ ZPRÁVA SAZKA sázková kancelář, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SAZKA sázková kancelář, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah výroční zprávy, za rok 2012 Identifikační údaje 4 Profil společnosti 5 Lidské zdroje 6 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2012 7 Majetkové účasti k 31. 12. 2012 8 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2010. Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2010. Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 1 Jsme tradiční českou společností podnikající v oblasti sázkových her, loterií a neloterních služeb. Již více než padesát let poskytujeme sázejícím zábavu, vzrušení

Více

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Výroční zpráva 2004 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti,

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s.

výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s. výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s. Obsah Identifikační údaje 3 Profil společnosti 4 Lidské zdroje 5 Přehled nejvýznamnějších událostí roku

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 29. srpna 2012 Agenda Úvod Radim Haluza, generální ředitel Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 Michal Vepřek, finanční ředitel Prostor

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy.

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Výroční zpráva 2001 Hlavní smysl své existence a činnosti spatřuje naše společnost v pomoci oblastem veřejného zájmu českému sportu a tělovýchově, zdravotnictví, kultuře, důležitým sociálním a charitativním

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a. s. Základní údaje IČ 60193913 Obchodní firma Pražská energetika, a. s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více