TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, Jméno a příjmení... TEST OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Zakroužkujte jednu či více správných odpovědí: 1. Do oblasti autorského práva se řadí: a) autorská díla b) programy (software) c) vynálezy d) ochranné známky 2b 2. Mezi předměty průmyslového vlastnictví spadají: a) programy b) užitné vzory c) know how d) databáze 2b 3. Průmyslová práva jsou: a) teritoriálně omezená b) teritoriálně neomezená c) časově omezená d) časově neomezená 2b 4. Souhlas s užíváním chráněných řešení je dán: a) vyčerpáním práv b) uplynutím doby ochrany c) licencí d) právem předchozího uživatele 2b

2 5. Mezi základní podmínky patentovatelnosti patří: a) úhrada správního poplatku b) ekonomický přínos c) novost ve světě d) novost v ČR 2b 6. Patent v ČR nelze udělit na: a) technické řešení bez funkčního modelu b) program (software) c) jednoduché mechanické zařízení d) vědecký objev 2b 7. Ve srovnání s patentem je ochrana užitným vzorem: a) delší b) rychlejší c) udělena s průzkumem novosti d) udělena bez průzkumu novosti 2b 8. O podání mezinárodní přihlášky vynálezu (PCT) je možno žádat: a) kdykoliv b) v prioritní lhůtě do 12 měsíců od podání národní přihlášky c) v prioritní lhůtě do 6 měsíců od podání národní přihlášky d) do jednoho měsíce od podání národní přihlášky 2b 9. O udělení patentu v ČR rozhoduje: a) český patentový zástupce b) evropský patentový zástupce c) Úřad průmyslového vlastnictví d) Ministerstvo průmyslu a obchodu 2b 10. Maximální doba platnosti patentu je: a) 20 let b) 30 let c) 15 let d) 10 let 1b

3 11. Pro ochranu vnějšího tvaru (designu) výrobku je určena ochrana: a) patentem kategorie výrobek b) užitným vzorem c) průmyslovým vzorem d) ochrannou známkou 2b 12. Pro ochranu názvu nebo loga výrobku nebo společnosti je určena ochrana: a) ochrannou známkou b) doménou c) průmyslovým vzorem d) obchodní firmou 3b 13. Ochrannou známkou nemůže být: a) označení tvořené pouhým slovem b) označení které nelze graficky znázornit c) označení fantazijní d) označení které dosud nebylo užíváno pro určité výrobky nebo služby 3b 14. Ochranná známka Společenství: a) platí na celém území Evropy b) platí na území členských států EU c) se automaticky vztahuje i na nové členy EU d) se musí v nových členských státech dodatečně registrovat 2b 15. Mezi základní kategorie vynálezů patří: a) programy b) zařízení c) způsoby výroby d) objevy 2b 16. Do kategorie vynálezu výrobek spadá: a) mechanická směs b) chemická sloučenina c) použití látky k novému účelu d) průmyslový produkční mikroorganismus 3b

4 17. Nezbytně nutné technické znaky chráněného vynálezu jsou uvedeny: a) v patentovém nároku na výrobek nebo způsob b) v patentovém nároku na použití c) v nezávislém patentovém nároku d) v závislém patentovém nároku 4b 18. Dosavadní stav techniky je obsažen: a) v předvýznakové části patentového nároku b) ve význakové části patentového nároku c) v popisu d) v anotaci 2b 19. Otevřená definice patentového nároku má formulaci: a) vyznačující se tím, že obsahuje b) vyznačující se tím, že je tvořen z c) vyznačující se tím, že zahrnuje d) vyznačující se tím, že sestává z.. 2b 20. Vyberte si jeden z následujících příkladů: Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3 10b

5 Příklad 1 Suchá krmná směs pro hospodářská zvířata se připraví smísením moučky, připravené z nadzemní části parchy saflorové (léčivá bylina) v množství 4 až 10 % hmotn., zrninových produktů, výhodně ovesné krmné mouky, v množství 75 až 91 % hmotn., a příměsí bílkovinných a vitaminových koncentrátů v množství 5 až 15 % hmotn. Bílkovinným koncentrátem může být masokostní moučka. Sestavte patentové nároky (hlavní + vedlejší) vymezující ochranu této směsi, případně způsobu její výroby a jejího použití.

6 Příklad 2 Při vývoji technologie výroby a zpracování epoxidových laků bylo hledáno méně toxické rozpouštědlo těchto nátěrových hmot. S přihlédnutím také k ekonomickým požadavkům bylo stanoveno následující chemické složení: % hmotn. izobutylacetátu 5 30 % hmotn. n-butanolu 0,5 35 % hmotn. izobutylformiátu 0,5 10 % hmotn. izobutylakrylátu Dosavadním stavem techniky je rozpouštědlo obsahující minimálně 95 % hmotn. izobutylacetátu, odpadajícího při výrobě kyseliny akrylové z frakce organických kyselin. Sestavte patentový nárok vymezující ochranu tohoto rozpouštědla.

7 Příklad 3 Ekologická paliva pro vznětové motory obsahují převážně methylester přírodního, například řepkového oleje. Toto palivo má nevýhodu v tom, že tuhne již při teplotě okolo -10 C a mimoto poskytuje v motoru menší výkon. Nyní byla připravena směs, která má teplotu tuhnutí -25 C a výkon srovnatelný s palivem ropného původu. Směs obsahuje: % hmotn. methylesteru přírodního oleje % hmot. alifatických n-alkanů s počtem uhlíků % hmotn. jednosytných alkoholů s počtem uhlíků 4-6 a s výhodou ještě % hmotn. bezsírné střední frakce ropy s obsahem síry do 0,005 % hmotn. Sestavte patentové nároky (hlavní nárok + vedlejší nárok), vymezující ochranu této směsi.

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

1. Právo k duševnímu vlastnictví

1. Právo k duševnímu vlastnictví 1. Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ 207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Změna:

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor??

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor?? Průmyslové vzory a PRÁVNÍ OCHRANA co... jejich právní ochrana PRŮMYSLOVÉ VZORY Kde... Jak... Co je průmyslový vzor?? Proč usilovat o právní ochranu průmyslového vzoru? Právní předpisy Jaký průmyslový vzor

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc METODIKA A POSTUPY PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JE PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Karel Čermák jr. Eva Koplíková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ rychlokurz JUDr. Jiří Pleva PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ z anglického intellectual property česky také právo k nehmotným statkům (X věci movité a nemovitosti) výtvory lidského

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií Jiří Mošna Centrum transferu biomedicínských technologií Potenciální přilepšení. Jak maximálně vytěžit výzkumné výsledky Porozumění Vašim zajímavým právům a neopomenutelným povinnostem Nové informační

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci

Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci I. Obsah II. Obecná ustanovení... 3 III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada)... 3 IV. Výběr Proof of concept

Více

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH 1. Zahájení správního řízení ve věci označení původu/zeměpisných označení 3 1.1 Podání ve věci 3 1.2 Forma podání 3 1.3 Doručování 3 1.4 Úkony průzkumového

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení

Ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení 15. 5. 2012 Ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení Ing. Veronika Horilová PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Duševní vlastnictví Předměty autorského práva Předměty průmyslového vlastnictví

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více