Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16"

Transkript

1 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika řízení o předmětech technické tvůrčí činnosti - Sestavování podloh přihlášky vynálezu a užitného vzoru - Patentové nároky a nároky na ochranu - Formulace nároků - příklady ŘP Elektro/chemie Ladislav Havel, Alena Fojtíková 3. semestr (16+4/ zkouška) - Topografie polovodičových výrobků - Softwarové patenty - Ochrana vynálezů v oblasti chemie - Farmaceutické vynálezy - Dodatková ochranná osvědčení - Průzkum přihlášky vynálezu - Formulace nároků - příklady OD - Ochrana designu Martina Kotyková 2. semestr (8+4/ zkouška) - Ochrana průmyslovým vzorem vymezení pojmů - Národní systém ochrany - Podmínky ochrany - Právo k průmyslovému vzoru - Účinky zapsaného průmyslového vzoru - Zapsaný průmyslový vzor jako předmět - Mezinárodní průmyslový vzor - Vzor Společenství 1

2 MPP Eva Schneiderová 3. semestr (16 +4/ zkouška) - Systém mezinárodních smluv v oblasti patentů a jejich právní význam - Pařížská úmluva na ochranu průmyslového - Smlouva o patentové spolupráci (PCT) - Řízení o mezinárodní přihlášce PCT - Dohoda o udělování evropských patentů - Řízení o přihlášce Evropského patentu - Evropský patent s jednotným účinkem - Mimoevropské regionální systémy - Patent Prosecution Highway - Euro/PCT route - USPTO - Řízení před USPTO Sporná a opravná řízení v oblasti TŘ Jiří Heller 3. semestr (12+4/zkouška) - Řízení sporná a opravná před Úřadem průmyslového - Řádné opravné prostředky - Určovací, zrušovací a výmazová řízení u technických řešení a výma vzoru (designu). - Správní soudnictví ve vztahu k rozhodování o právech průmyslového v oblasti TŘ PS - Praktické semináře Václav Převrátil, Jana Žáčková, Dagmar Novotná - Zvláštnosti u přihlášek vynálezů a užitných vzorů - Příklady z praxe 2

3 PO Iva Koutná, Daniela Velebová, Radka Stupková, Zlatuše Braunšteinová 1. semestr (12+2/zkouška) - Pojem ochranné známky - Národní systémy známkové ochrany - Důvody pro odmítnutí ochrany - Účinky ochranné známky - Užívání ochranné známky - Ochranná známka jako předmět - Vztahy k zahraničí - Mezinárodní ochranná známka charakteristika - Ochranná známka Společenství - Vztah ochranné známky Společenství a národní ochranné známky - Označení původu a zeměpisná označení vymezení pojmů - Výluky ze zápisu - Účinky zápisu a užívání označení - Práva ze zápisu označení původu a zeměpisného označení - Vztahy k zahraničí - Ochrana označení původu a zeměpisných označení v Evropském společenství ŘP Iva Koutná, Daniela Velebová, Radka Stupková, Zlatuše Braunšteinová 1. semestr (12+2/zkouška) - Řízení o přihlášce ochranné známky a označení původu/zeměpisného označení - Řízení o mezinárodní přihlášce ochranné známky - Řízení o ochranné známce Společenství Sporná a opravná řízení ve věcech práv na označení Zuzana de Korver 2. semestr (12+4/zkouška) - Námitkové řízení u ochranných známek - Řízení o návrhu na zrušení a prohlášení neplatnosti u ochranných známek - Správní soudnictví ve vztahu k rozhodování o právech na označení 3

4 Rozhodovací praxe SDEU, OHIM Zuzana de Korver - Příklady národních judikátů - Příklady judikátů SDEU - Příklady judikátů OHIM PS - Praktické semináře Zlatuše Braunšteinová - Možnosti přihlašování různých typů ochranných známek s porovnáním jejich výhodnosti z různých hledisek - Databáze ochranných známek ÚPV, WIPO a OHIM, jejich specifika a provázanost PIR Hana Churáčková, Miroslav Paclík, Eva Křováková, Martina Franklová 1. semestr (8+4/zápočet) 2. semestr (16+4/zkouška) 3. semestr (20+4/zkouška) - Průmyslověprávní informace a jejich význam - Základní pojmy a principy problematiky - Služby Úřadu - Dohody k mezinárodnímu třídění - Třídící systémy - Zdroje a nosiče - Selekční jazyky - Patentové a známkové rešerše - Rešeršní strategie 4

5 PP - Patentové právo Zuzana Slováková 2. semestr (8+4/zkouška) - Základy patentového práva - Vymezení pojmů, rozdíly - Národní systémy ochrany technických řešení - Výklad a aplikace platného práva - Podmínky udělení ochrany - Práva k patentu a zapsanému užitnému vzoru - Účinky ochrany - Patent/osvědčení o zápisu jako předmět - Zánik, zrušení práva - Podnikový vynález, design, užitný vzor Zuzana Slováková - Úvod do problematiky prosazování práv - Veřejnoprávní prosazování práv - Soukromoprávní prosazování práv - Trestněprávní prosazování práv - Nekalá soutěž a prosazování práv - Mezinárodní problematiky prosazování práv Jindřiška Kubelková - duševního z hlediska kompetencí Celní správy ČR Roman Horáček 5

6 - Základní zásady civilního řízení soudního - Nároky z porušení práv průmyslového a jejich uplatňování - Nároky z porušování komunitárních průmyslových práv a jejich uplatňování David Štros - Praktické příklady a postupy v prosazování práv PPS - Průmyslověprávní strategie Karel Čada - Historické aspekty průmyslově právní ochrany - Vývoj a význam průmyslových práv v posledních letech - Dělení nehmotného majetku - Ekonomické, časové a teritoriální aspekty přihlašování technických řešení k průmyslově právní ochraně - Strategické přístupy při nakládání s technickými inovacemi - Ekonomické a teritoriální aspekty ochrany práv na označení - Strategické přístupy při ochraně práv na označení - Výklad a rozsah průmyslově právní ochrany u technických řešení - Výklad a rozsah průmyslově právní ochrany u práv na označení - Teritoriální aspekty přihlašování průmyslových vzorů a rozsah ochrany - Obchodní tajemství a know-how - Průmyslově právní nezávadnost PPS - Licence a průmyslové právo Kateřina Hartvichová - Vyjednávání o licenci - Licenční hra PPS - Podniková praxe v průmyslovém Antonín Borovka 6

7 - Praktické příklady a postupy v podnikové praxi v oblasti průmyslových práv IP - Inovační podnikání Jaroslav Burčík, ČVUT - Podpora VaVaI v ČR, rámec, zákony, systém - Finanční zdroje pro výzkum, vývoj a inovace - Technologický transfer - Univerzitní transfer - Příklady z praxe MPP Světlana Kopecká, Ludmila Štěrbová 1. semestr (12+4/zkouška) - Evropská unie a ochrana průmyslového - Mezinárodní organizace v ochraně průmyslového ZP - Základy práva Vladimír Kloz, Petr Beránek, Adéla Faladová 1. semestr (20+4/zkouška) - Základy práva soukromého a veřejného, správní řád - Práva průmyslová, autorské právo a práva s ním související - Vymezení předmětů průmyslových práv - Přihlášky a podání k jednotlivým předmětům ochrany a jejich náležitosti - Správní rozhodování, zastupování v řízení Závěrečné zkoušky a obhajoba odborné práce Komise složená z přednášejících problematiky práv na označení, práv k technickým řešením a designu a průmyslověprávních informací 4. semestr (16 hodin) 7

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

PATENTSERVIS V EVROPĚ

PATENTSERVIS V EVROPĚ PATENTSERVIS V EVROPĚ Praha Bratislava Alicante Mnichov -------------------- 1 -------------------- HISTORIE SPOLEČNOSTI - Začátek 90. let realizujeme myšlenku na vznik nezávislé patentové a známkové agentury

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2015 OBSAH Strana Hlavní

Více

Využití licencí. Metodika IV

Využití licencí. Metodika IV Metodika IV Metodika IV Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který je jedním z Individuálních

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Prosazování práv z duševního vlastnictví Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty JUDr. Jindřiška Munková, Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., Dr. Hans-Georg Landfermann, Dr. Cornelius Renner I. DÍL SEŠIT 1 2007 Publikace je základní

Více

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc METODIKA A POSTUPY PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JE PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Karel Čermák jr. Eva Koplíková

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

1. Právo k duševnímu vlastnictví

1. Právo k duševnímu vlastnictví 1. Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek Úvod Seznam použitých zkratek V XVII Část první. Sbírka judikatury Evropského soudního dvora 1 K patentovatelnosti biotechnologického materiálu 1 K užití ochranných známek jako klíčových slov na internetu

Více

Jednotný evropský patent

Jednotný evropský patent Speciální analýzy Duben 2013 Jednotný evropský patent Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

Karel Čada. Licenční smlouvy a smlouvy o společném vývoji

Karel Čada. Licenční smlouvy a smlouvy o společném vývoji Licenční smlouvy a smlouvy o společném vývoji Bratislava, 19. březen 2014 Karel.cada@seznam.cz 1. ÚVOD 2. PRÁVNÍ PODPORA TRASFERU TECHNOLOGIÍ 3. LICENČNÍ SMLOUVY V SOUČASNÉ PRAXI 4. LICENCE A NOVÝ OBČANSKÝ

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.4 (2009) Ivo Telec, 2006 2

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní licenční smlouvy

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní licenční smlouvy ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Mezinárodní licenční smlouvy PLZEŇ 2012 Marie Štruncová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ STUDIJNÍ PROGRAM PRÁVO A PRÁVNÍ

Více

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS Právo průmyslového vlastnictví Pojem průmyslového vlastnictví je užším pojmem duševního vlastnictví základními prvky jsou Pařížská úmluva a dohoda TRIPS Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Více

Průmyslověprávní licence

Průmyslověprávní licence Seminar on Intellectual Property for Universities Průmyslověprávní licence (Licensing in Industrial Property) Žilina, listopad 2012 Karel.cada@seznam.cz 1. Úvod 2. Právní podpora transferu technologií

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing. STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012 Název:

Více

Václav Moravec: Představujeme. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné.

Václav Moravec: Představujeme. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. epravo.cz magazine 2/2011 Václav Moravec: Právníci Představujeme by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch Dvacet let od založení advokátní kanceláře

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Licenční smlouvy. Centrum transferu biomedicínských technologií Hradec Králové 5. dubna 2013

Licenční smlouvy. Centrum transferu biomedicínských technologií Hradec Králové 5. dubna 2013 Centrum transferu biomedicínských technologií Hradec Králové 5. dubna 2013 Program Úvod Zákonná úprava licenční smlouvy Základní terminologie, druhy licenčních smluv Náležitosti licenční smlouvy Vyjednávání

Více

Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku

Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku Martin Frank Plzeň 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 106 Kč OBSAH Část normativní Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů:

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů: Přehled aktivit Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci plnění opatření Národního programu reforem ČR 2012, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 2020 (Služby pro inovační podnikání)

Více

SNIŽUJÍCÍ SE POČET PATENTŮ V BIOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH?

SNIŽUJÍCÍ SE POČET PATENTŮ V BIOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH? SNIŽUJÍCÍ SE POČET PATENTŮ V BIOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH? Miroslav Minařík 1), Vítězslav Žák 2) 1) INPOST, Havlíčkova 6, CZ-686 01 Uherské Hradiště, e-mail: miroslav.minarik@quick.cz 2) Patentový zástupce,

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více