Rozkaz o výluce č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozkaz o výluce č. 33082"

Transkript

1 České dráhy, a. s. Jízdní řád 2009/2010 RCP Brno V Brně dne: B R N O, Kounicova 688/26 Č.j.: 12178/10-RCP/BNO Věc: Rekonstrukce výhybky č. 401 a rekonstrukce přejezdů v úseku Havlíčkův Brod Chotěboř. Zpracovatel: Samson Bronislav hlavní zpracovatel Vašíček Milan opatření v osobní dopravě Holý Miroslav opatření v nákladní dopravě Pavelka Radek Bod Rozkaz o výluce č Adresáti: Provozní obvody: Jihlava, Havlíčkův Brod, Brno, Pardubice hl. n. Depo kolejových vozidel: Brno, Česká Třebová SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty: Jihlava Na vědomí: Dopravní kontrolor: Šesták Jaroslav KCOD: Jihlava, Brno. Pardubice, Hradec Králové RCVD: Jihlava, Pardubice RCP: Brno, Hradec Králové GŘ ČD, Praha: O 11, O 12, O 16, Oddělení řízení pro oblast Brno, Praha ČD Cargo: GŘ O06, O11, O13, DA Česká Třebová, PJ Brno, Česká Třebová SŽDC, s.o. Praha, Dlážděná 1003/7, Praha 1 SŽDC, s.o. Stavební správa Olomouc, Nerudova 1 OPT Olomouc URMIZA Olomouc ČD Telematika, a.s. Praha, Žirovnická 2/3146 GŘ ČD, RIBŽD Brno SŽE Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1660 číslo č.j. Záznam o změnách Změna ROV účinnost od opravil dne podpis ROV Stránka 1 z 30 GVD 2009/2010

2 Účel výluky: Pro opravu staničních kolejí, výhybek a přejezdů na základě žádosti ředitele SDC Jihlava nařizuji výluku kolejí. 1. Místo výluky: Vyloučí se: a) kolejově: Etapa A: v ŽST Havlíčkův Brod staniční kolej č. 90S, od cestového návěstidlo Sc 90s v km 0,851 po vjezdové návěstidlo RS ŽST Havlíčkův Brod v km 2,932, v ŽST Havlíčkův Brod staniční kolej č. 90N, od cestového návěstidla Lc 90N v km 1,457 po začátek výhybky č. 401 v km 2,473, traťová kolej v úseku Havlíčkův Brod Rozsochatec, od vjezdového návěstidla RS ŽST Havlíčkův Brod v km 2,932 po vjezdové návěstidlo L ŽST Rozsochatec v km 9,490. Etapa B: ŽST Rozsochatec celá, od vjezdového návěstidla L ŽST Rozsochatec v km 9,490 po vjezdové návěstidlo S ŽST Rozsochatec v km 10,715, traťová kolej v úseku Rozsochatec Chotěboř, od vjezdového návěstidla S ŽST Rozsochatec v km 10,715 po vjezdové návěstidlo L ŽST Chotěboř v km 16, Doba konání výluky: a) začátek výluky koleje: A, B/ 08:35 hod. b) konec výluky koleje: A, B/ 15:20 hod. osmnáctého dne nepřetržité výluky 3. Neobsazeno 4. Název pracoviště určeného k zahájení, přerušení a ukončení výluky: (SŽDC (ČD) D2 čl. 919, 920, 921, 926, 927) Etapa A: ŽST Havlíč k ů v Brod Etapa B: ŽST Rozsochatec* * Zápis o zahájení, ukončení, připravenosti k výluce, resp. ukončení výluky pro etapu B (včetně případných omezení) povoluji provést v ŽST Havlíčkův Brod. ROV Stránka 2 z 30 GVD 2009/2010

3 5. Rozsah prováděných prací: 5.1. Předpokládané datum konání výluk: Etapa A+B: Uvedená data konání výluk budou upřesňována dle technologie a postupu prací na měsíčních výlukových poradách OŘ/OV. 5.2 Požadované souběhy výluk: A+B 5.3. Stručný technologický postup: Etapa A: rekonstrukce výhybky č. 401 demontáž zařízení SSZT a SEE, vytržení výhybky včetně přípojných polí, odtěžení svahu zářezu, osazení a kotvení ochranných sítí, zřízení odvodnění, zřízení zemní pláně a pláně železničního spodku, zřízení štěrkové pláně, pokládka výhybky včetně přípojných polí, montáž pražcových kotev, zaštěrkování, strojní podbití, výměna kolejnic, svařování, vevaření LIS, zřízení BK, montáž EKOSLIDE, seřízení chodu výhybky, zřízení drážních stezek, opravy železničních přejezdů v km 2,508 a 2,521 demontáž stávajících konstrukcí přejezdů, vyjmutí kolejového pole, vybagrování kolejového lože, zřízení odvodnění, zřízení zemní pláně a pláně železničního spodku, zřízení štěrkového pláně, pokládka kolejového pole, zaštěrkování a úprava GPK, montáž nové přejezdové konstrukce, úprava okolí přejezdu obalovanou směsí, rekonstrukce koleje v km 4,917-5,900 strojní čištění v km 4,917-5,427, výměna kolejového roštu km 4,966-5,427 a zřízení BK v km 4,917-5,900, oprava železničních přejezdů v km 5,359 a 8,796 demontáž stávající konstrukce přejezdu, vyjmutí kolejového pole, vybagrování kolejového lože, úprava zemní pláně a hutnění, dosypání štěrkového lože, pokládka kolejového pole, zaštěrkování a úprava GPK, montáž nové přejezdové konstrukce, úprava okolí přejezdu obalovanou směsí. Etapa B: oprava železničního přejezdu v km 10,977 demontáž stávající konstrukce přejezdu, vyjmutí kolejového pole, zřízení štěrkové pláně, pokládka kolejového pole, zaštěrkování a úprava GPK, montáž nové přejezdové konstrukce, úprava okolí přejezdu obalovanou směsí, ÚZT (sečení porostů, čištění příkopů) Použitá mechanizace: ASPV, PUŠL, MHS, EDK, lokomotiva + vozy Sa, nákladní auta, grejdr, autojeřáb, MUV 71, SVP 74, SČ 600, PKP, ASP Odstavení mechanizace a provádění ložných manipulací v rámci výluky: V ŽST Havlíčkův Brod staniční kolej č. 6d, 39 a E3 pět dnů před výlukou, po dobu výluky a dva dny po výluce. V ŽST Rozsochatec staniční kolej č. 5 čtyři dny před výlukou po dobu výluky a dva dny po výluce. V ŽST Chotěboř část staniční koleje č. 5 v délce 250 metrů čtyři dny před výlukou, po dobu výluky a dva dny po výluce. Případné další požadavky na vyčlenění staničních kolejí si projedná objednavatel výluky s vedením PO. ROV Stránka 3 z 30 GVD 2009/2010

4 6. Dopravní a přepravní opatření: Na vyloučenou kolej smí jet jen vozidla, kterými se zajišťuje: provádění nebo zabezpečení prací při údržbě nebo opravě tratě. Za výluky A+B: V ŽST Havlíčkův Brod nebude možná jízda kolejových vozidel po kolejích č. 90S a 90N. Provozování železniční dopravy v úseku Havlíčkův Brod Rozsochatec - Chotěboř bude po dobu výluky zastaveno a v úseku Havlíčkův Brod Chotěboř nahrazeno ND. a) v osobní dopravě: Den před zahájením nepřetržité výluky (pondělí ): Opatření platná pro - mimo LP. Obraty souprav, motorových a přívěsných vozů: Pro vlak z předchozího dne je používáno - XXXX //, na vlak následujícího dne - // XXXX. Obecně jsou uváděny pouze neturnusové obraty. ŽST Brno-Horní Heršpice ze zálohy / posun A (2Bmx ) ŽST Brno hl.n. posun A / 4814 (2Bmx ) U vlaku 4814 vyhraďte pro službu přední 1/2 prvního vozu Bmx 765 za lokomotivou. Kurýrní zásilky přepravte v této vyhrazené části vozu. ŽST Jihlava 4814 / 1182 ( Bmx 765 ) U vlaku 1182 vyhraďte pro službu přední 1/2 prvního vozu Bmx 765 za lokomotivou. Kurýrní zásilky přepravte v této vyhrazené části vozu. ŽST Hlinsko v Čechách 5335 // 5330 ( Bmx 765 ) ŽST Pardubice hl.n / 5335 (2Bmx ) Výluka A + B: 1. den nepřetržité výluky (úterý ): Opatření platná pro - mimo LP. Odřekněte a nahraďte autobusy: v trati Havlíčkův Brod Chotěboř: Os 5382, R 1183, R 1180, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5384, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5322, Os 5311, Os 5308, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5386, Os 5326, Os 5329, Os 5388, Os ROV Stránka 4 z 30 GVD 2009/2010

5 Zaveďte: v trati Brno hl.n. Havlíčkův Brod: Sv 1.nsl 672 (odj. cca 6:40 hod.) v trati Hlinsko v Čechách Chotěboř: Sv 1.nsl 5329 (odj. cca 21:15 hod.) Volná kapacita dopravní cesty zajištěna prostřednictvím ISOŘ KADR pod ev.č.: /10-b; /10-b. Obraty souprav, motorových a přívěsných vozů: Pro vlak z předchozího dne je používáno - XXX //, na vlak následujícího dne - // XXX. Obecně jsou uváděny pouze neturnusové obraty. ŽST Brno-Horní Heršpice ze zálohy / posun A (854 + Bmx 765 ) pro 1.nsl 672 ŽST Brno hl.n. posun A / Sv 1.nsl 672 (854 + Bmx 765 ) ŽST Havlíčkův Brod 5323 / 9266 (810 + BDtax 782 ) 1985 / 5300 (814/914) 5301 / 5382 (814/914) Sv 1.nsl 672 / 1183 (854 + Bmx 765 ) 1180 / 1181 (854 + Bmx 765 ) 5935 / 4877 (814/914) 1182 // 1183 (854 + Bmx 765 ) 9213 // 9266 (810 + BDtax 782 ) ŽST Chotěboř 1183 / 1180 ( Bmx 765 ) 5327 / 5302 (814/914) 5305 / 5304 (814/914) 5307 / 5306 (814/914) 5309 / 5322 (814/914) 5311 / 5308 (814/914) 1181 / 1182 ( Bmx 765 ) 5313 / 5324 (814/914) 1987 / 5386 (814/914) 5329 / 5326 (814/914) Sv 1.nsl 5329 // 5320 ( Bmx 765 ) ŽST Ždírec nad Doubravou 5386 / 5326 (814/914) 5326 / záv (814/914) ŽST Hlinsko v Čechách 5335 / Sv 1.nsl 5329 ( Bmx 765 ) ŽST Žďárec u Skutče záv // 5323 (814/914) ŽST Pardubice-Rosice nad Labem záv. 982 / 1183 (2Bmx ) záv. 990 / 1181 (2Bmx ) ŽST Pardubice hl.n / záv. 982 (2Bmx ) 1180 / záv. 990 (2Bmx ) 1182 / 5335 (2Bmx ) ROV Stránka 5 z 30 GVD 2009/2010

6 Opatření pro služby dle KJŘ (,,): (opatření zpracovala Pavlíčková Jaroslava, : ) Služby uvedené v KJŘ ()je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5311, Os 5322, Os 5308, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os Službu u výše uvedených vlaků v úseku dotčeném výlukou pro náhodnou frekvenci odřekněte, objednané přepravy lze uskutečnit po zabezpečení odpovídajícího typu autobusů ND a mobilní zvedací plošiny. Každý požadavek bude projednáván individuálně a po projednání bude cestujícím zajištěna přeprava. Služba Úschova během přepravy () je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Uschované předměty u vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Služba Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol (): U vlaků Os 5382, R 1180, R 1183, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5311, Os 5322, Os 5308, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os 5329 není služba přes úsek dotčený výlukou zavedena. Spoluzavazadla se přepravují v autobusech ND do zaplnění k tomu určeného místa. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních spoluzavazadel přednost. Dojde-li k zaplnění určeného místa spoluzavazadly, považujte kapacitu spoje za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD KC 3. Případné, dopředu známé, požadavky na přepravu skupin cestujících s jízdními koly musí být včas a řádně projednány s KCOD Jihlava. Tyto požadavky budou řešeny individuálně. Služba ČD Kurýr je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: U vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte zásilky ČD-Kurýr a služební zásilky v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Přepravu služební korespondence dle Přílohy k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP Brno, odd. III, části C v rámci ND u těchto vlaků: R 1183, Os 5327, Os Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny: Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny u vlaků R 1183, Os 5327, Os 5304 přepravte v autobusu ND doprovázeným zaměstnancem VDOD. 2. den nepřetržité výluky (středa ): Opatření platná pro - mimo LP. Odřekněte a nahraďte autobusy: v trati Havlíčkův Brod Chotěboř: Os 5320, Os 5321, Sp 1986, Os 5323, Sp 1985, Os 5300, Os 5301, Os 5382, R 1183, R 1180, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5384, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5322, Os 5311, Os 5308, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5386, Os 5326, Os 5329, Os 5388, Os Zaveďte: v trati Hlinsko v Čechách Chotěboř: Sv 1.nsl 5329 (odj. cca 21:15 hod.) Volná kapacita dopravní cesty zajištěna prostřednictvím ISOŘ KADR pod ev.č.: /10- b. Obraty souprav, motorových a přívěsných vozů: Pro vlak z předchozího dne je používáno - XXX //, na vlak následujícího dne - // XXX. Obecně jsou uváděny pouze neturnusové obraty. ROV Stránka 6 z 30 GVD 2009/2010

7 ŽST Havlíčkův Brod 1180 / 1181 (854 + Bmx 765 ) 5935 / 4877 (814/914) 1182 // 1183 (854 + Bmx 765 ) 9213 // 9266 (810 + BDtax 782 ) ŽST Chotěboř 5321 / 1986 (814/914) 5323 / záv (814/914) 1985 / 5300 (814/914) 5301 / 5382 (814/914) 1183 / 1180 ( Bmx 765 ) 5327 / 5302 (814/914) 5305 / 5304 (814/914) 5307 / 5306 (814/914) 5309 / 5322 (814/914) 5311 / 5308 (814/914) 1181 / 1182 ( Bmx 765 ) 5313 / 5324 (814/914) 1987 / 5386 (814/914) 5329 / 5326 (814/914) Sv 1.nsl 5329 // 5320 ( Bmx 765 ) ŽST Ždírec nad Doubravou 5386 / 5326 (814/914) 5326 / záv (814/914) ŽST Hlinsko v Čechách 5320 / 5330 ( Bmx 765 ) záv / 1985 (814/914) 5335 / Sv 1.nsl 5329 ( Bmx 765 ) ŽST Žďárec u Skutče záv // 5323 (814/914) ŽST Pardubice-Rosice nad Labem záv. 982 / 1183 (2Bmx ) záv. 990 / 1181 (2Bmx ) ŽST Pardubice hl.n / záv. 982 (2Bmx ) 1180 / záv. 990 (2Bmx ) 1182 / 5335 (2Bmx ) Opatření pro služby dle KJŘ (,,): (opatření zpracovala Pavlíčková Jaroslava, : ) Služby uvedené v KJŘ ()je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Os 5320, Os 5321, Sp 1986, Sp 1985, Os 5300, Os 5301, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5311, Os 5322, Os 5308, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os Službu u výše uvedených vlaků v úseku dotčeném výlukou pro náhodnou frekvenci odřekněte, objednané přepravy lze uskutečnit po zabezpečení odpovídajícího typu autobusů ND a mobilní zvedací plošiny. Každý požadavek bude projednáván individuálně a po projednání bude cestujícím zajištěna přeprava. ROV Stránka 7 z 30 GVD 2009/2010

8 Služba Úschova během přepravy () je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Uschované předměty u vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Služba Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol (): U vlaků Os 5320, Os 5321, Sp 1986, Sp 1985, Os 5300, Os 5301, Os 5382, R 1180, R 1183, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5311, Os 5322, Os 5308, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os 5329 není služba přes úsek dotčený výlukou zavedena. Spoluzavazadla se přepravují v autobusech ND do zaplnění k tomu určeného místa. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních spoluzavazadel přednost. Dojde-li k zaplnění určeného místa spoluzavazadly, považujte kapacitu spoje za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD KC 3. Případné, dopředu známé, požadavky na přepravu skupin cestujících s jízdními koly musí být včas a řádně projednány s KCOD Jihlava. Tyto požadavky budou řešeny individuálně. Služba ČD Kurýr je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: U vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte zásilky ČD-Kurýr a služební zásilky v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Přepravu služební korespondence dle Přílohy k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP Brno, odd. III, části C v rámci ND u těchto vlaků: R 1183, Os 5327, Os Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny: Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny u vlaků R 1183, Os 5327, Os 5304 přepravte v autobusu ND doprovázeným zaměstnancem VDOD. 3., , den nepřetržité výluky (čtvrtek 1.7., středa 7.7. čtvrtek 8.7., pondělí čtvrtek ): Opatření platná pro - v LP. Odřekněte a nahraďte autobusy: v trati Havlíčkův Brod Chotěboř: Os 5320, Os 5321, Sp 1986, Os 5323, Sp 1985, Os 5300, Os 5301, Os 5382, R 1183, R 1180, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5322, Os 5311, Os 5308, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os 5329, Os 5388, Os Zaveďte: v trati Hlinsko v Čechách Chotěboř: Sv 1.nsl 5329 (odj. cca 21:15 hod.) Volná kapacita dopravní cesty zajištěna prostřednictvím ISOŘ KADR pod ev.č.: /10- b. Obraty souprav, motorových a přívěsných vozů: Pro vlak z předchozího dne je používáno - XXX //, na vlak následujícího dne - // XXX. Obecně jsou uváděny pouze neturnusové obraty. ŽST Havlíčkův Brod 1180 / 1181 (854 + Bmx 765 ) 5935 / 4877 (814/914) 1182 // 1183 (854 + Bmx 765 ) 9213 // 9266 (810 + BDtax 782 ) ROV Stránka 8 z 30 GVD 2009/2010

9 ŽST Chotěboř 5321 / 1986 (814/914) 5323 / záv (814/914) 1985 / 5300 (814/914) 5301 / 5382 (814/914) 1183 / 1180 ( Bmx 765 ) 5327 / 5302 (814/914) 5305 / 5304 (814/914) 5307 / 5306 (814/914) 5309 / 5322 (814/914) 5311 / 5308 (814/914) 1181 / 1182 ( Bmx 765 ) 5313 / 5324 (814/914) 1987 / 5326 (814/914) 5329 / záv (814/914) Sv 1.nsl 5329 // 5320 ( Bmx 765 ) ŽST Ždírec nad Doubravou 5326 (814/ /914) bez manipulace ŽST Hlinsko v Čechách 5320 / 5330 ( Bmx 765 ) záv / 1985 (814/914) 5335 / Sv 1.nsl 5329 ( Bmx 765 ) ŽST Žďárec u Skutče záv // 5323 (814/914) ŽST Pardubice-Rosice nad Labem záv. 982 / 1183 (2Bmx ) záv. 990 / 1181 (2Bmx ) ŽST Pardubice hl.n / záv. 982 (2Bmx ) 1180 / záv. 990 (2Bmx ) 1182 / 5335 (2Bmx ) Opatření pro služby dle KJŘ (,,): (opatření zpracovala Pavlíčková Jaroslava, : ) Služby uvedené v KJŘ ()je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Os 5320, Os 5321, Sp 1986, Sp 1985, Os 5300, Os 5301, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5311, Os 5322, Os 5308, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os Službu u výše uvedených vlaků v úseku dotčeném výlukou pro náhodnou frekvenci odřekněte, objednané přepravy lze uskutečnit po zabezpečení odpovídajícího typu autobusů ND a mobilní zvedací plošiny. Každý požadavek bude projednáván individuálně a po projednání bude cestujícím zajištěna přeprava. Služba Úschova během přepravy () je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Uschované předměty u vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte v zavazadlovém prostoru autobusu ND. ROV Stránka 9 z 30 GVD 2009/2010

10 Služba Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol (): U vlaků Os 5320, Os 5321, Sp 1986, Sp 1985, Os 5300, Os 5301, Os 5382, R 1180, R 1183, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5311, Os 5322, Os 5308, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os 5329 není služba přes úsek dotčený výlukou zavedena. Spoluzavazadla se přepravují v autobusech ND do zaplnění k tomu určeného místa. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních spoluzavazadel přednost. Dojde-li k zaplnění určeného místa spoluzavazadly, považujte kapacitu spoje za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD KC 3. Případné, dopředu známé, požadavky na přepravu skupin cestujících s jízdními koly musí být včas a řádně projednány s KCOD Jihlava. Tyto požadavky budou řešeny individuálně. Služba ČD Kurýr je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: U vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte zásilky ČD-Kurýr a služební zásilky v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Přepravu služební korespondence dle Přílohy k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP Brno, odd. III, části C v rámci ND u těchto vlaků: R 1183, Os 5327, Os Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny: Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny u vlaků R 1183, Os 5327, Os 5304 přepravte v autobusu ND doprovázeným zaměstnancem VDOD. 4., 11. den nepřetržité výluky (pátek 2.7., pátek ): Opatření platná pro v LP. Odřekněte a nahraďte autobusy: v trati Havlíčkův Brod Chotěboř: Os 5320, Os 5321, Sp 1986, Os 5323, Sp 1985, Os 5300, Os 5301, Os 5382, R 1183, R 1180, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5322, Os 5311, Os 5308, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os 5329, Os 5388, Os Obraty souprav, motorových a přívěsných vozů: Pro vlak z předchozího dne je používáno - XXX //, na vlak následujícího dne - // XXX. Obecně jsou uváděny pouze neturnusové obraty. ŽST Brno hl.n / posun A (854 + Bmx 765 ) ŽST Jihlava 1181 / 4817 (854 + Bmx 765 ) ŽST Havlíčkův Brod 1180 / 1181 (854 + Bmx 765 ) 5935 / 4877 (814/914) 1182 // 1183 (854 + Bmx 765 ) 9213 (810 + BDtax 782 ) / 5932 (810) + // 9266 (BDtax 782 ) // (810) ROV Stránka 10 z 30 GVD 2009/2010

11 ŽST Chotěboř 5321 / 1986 (814/914) 5323 / záv (814/914) 1985 / 5300 (814/914) 5301 / 5382 (814/914) 1183 / 1180 ( Bmx 765 ) 5327 / 5302 (814/914) 5305 / 5304 (814/914) 5307 / 5306 (814/914) 5309 / 5322 (814/914) 5311 / 5308 (814/914) 1181 / 1182 ( Bmx 765 ) 5313 / 5324 (814/914) 1987 / 5326 (814/914) 5329 / záv (814/914) ŽST Ždírec nad Doubravou 5326 (814/ /914) bez manipulace ŽST Hlinsko v Čechách 5320 / 5330 ( Bmx 765 ) záv / 1985 (814/914) 5335 // 5332 ( Bmx 765 ) ŽST Žďárec u Skutče záv // Sv 5323 (814/914) ŽST Pardubice-Rosice nad Labem záv. 982 / 1183 (2Bmx ) záv. 990 / 1181 (3Bmx ) ŽST Pardubice hl.n / záv. 982 (2Bmx ) 1180 (2Bmx ) / záv. 990 (3Bmx ) 1182 (3Bmx ) / 5335 (2Bmx ) + záv. 990 (Bmx 765 ) Opatření pro služby dle KJŘ (,,): (opatření zpracovala Pavlíčková Jaroslava, : ) Služby uvedené v KJŘ ()je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Os 5320, Os 5321, Sp 1986, Sp 1985, Os 5300, Os 5301, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5311, Os 5322, Os 5308, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os Službu u výše uvedených vlaků v úseku dotčeném výlukou pro náhodnou frekvenci odřekněte, objednané přepravy lze uskutečnit po zabezpečení odpovídajícího typu autobusů ND a mobilní zvedací plošiny. Každý požadavek bude projednáván individuálně a po projednání bude cestujícím zajištěna přeprava. Služba Úschova během přepravy () je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Uschované předměty u vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte v zavazadlovém prostoru autobusu ND. ROV Stránka 11 z 30 GVD 2009/2010

12 Služba Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol (): U vlaků Os 5320, Os 5321, Sp 1986, Sp 1985, Os 5300, Os 5301, Os 5382, R 1180, R 1183, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5311, Os 5322, Os 5308, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os 5329 není služba přes úsek dotčený výlukou zavedena. Spoluzavazadla se přepravují v autobusech ND do zaplnění k tomu určeného místa. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních spoluzavazadel přednost. Dojde-li k zaplnění určeného místa spoluzavazadly, považujte kapacitu spoje za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD KC 3. Případné, dopředu známé, požadavky na přepravu skupin cestujících s jízdními koly musí být včas a řádně projednány s KCOD Jihlava. Tyto požadavky budou řešeny individuálně. Služba ČD Kurýr je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: U vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte zásilky ČD-Kurýr a služební zásilky v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Přepravu služební korespondence dle Přílohy k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP Brno, odd. III, části C v rámci ND u těchto vlaků: R 1183, Os 5327, Os Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny: Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny u vlaků R 1183, Os 5327, Os 5304 přepravte v autobusu ND doprovázeným zaměstnancem VDOD. 5., 12. den nepřetržité výluky (sobota 3.7., sobota ): Opatření platná pro v LP. Odřekněte a nahraďte autobusy: v trati Havlíčkův Brod Chotěboř: Sp 1986, Os 5323, Os 5325, Os 5300, R 1183, R 1180, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os Zaveďte: v trati Žďárec u Skutče Chotěboř: Sv 5323 (odj. cca 4:30 hod.) Volná kapacita dopravní cesty zajištěna prostřednictvím ISOŘ KADR pod ev.č.: /10- b. Obraty souprav, motorových a přívěsných vozů: Pro vlak z předchozího dne je používáno - XXX //, na vlak následujícího dne - // XXX. Obecně jsou uváděny pouze neturnusové obraty. ŽST Havlíčkův Brod 5933 / 5932 (810) 1180 / 1181 (854 + Bmx 765 ) 1182 // 1183 (854 + Bmx 765 ) // (810) ROV Stránka 12 z 30 GVD 2009/2010

13 ŽST Chotěboř Sv 5323 / 1986 (814/914) 5325 / 5300 (814/914) 1183 / 1180 ( Bmx 765 ) 5327 / 5302 (814/914) 5305 / 5304 (814/914) 5307 / 5306 (814/914) 1181 / 1182 ( Bmx 765 ) 5313 / 5324 (814/914) 1987 / 5326 (814/914) 5329 / záv (814/914) ŽST Žďárec u Skutče záv // Sv 5323 (814/914) ŽST Pardubice-Rosice nad Labem záv. 982 / 1183 (2Bmx ) záv. 990 / 1181 (2Bmx ) ŽST Pardubice hl.n / záv. 982 (2Bmx ) 1180 / záv. 990 (2Bmx ) 1182 // záv. 982 (2Bmx ) Opatření pro služby dle KJŘ (,,): (opatření zpracovala Pavlíčková Jaroslava, : ) Služby uvedené v KJŘ ()je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Sp 1986, Os 5325, Os 5300, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5313, Os 5324, Os 5326, Sp 1987, Os Službu u výše uvedených vlaků v úseku dotčeném výlukou pro náhodnou frekvenci odřekněte, objednané přepravy lze uskutečnit po zabezpečení odpovídajícího typu autobusů ND a mobilní zvedací plošiny. Každý požadavek bude projednáván individuálně a po projednání bude cestujícím zajištěna přeprava. Služba Úschova během přepravy () je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Uschované předměty u vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Služba Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol (): U vlaků Sp 1986, Os 5325, Os 5300, R 1180, R 1183, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os 5329 není služba přes úsek dotčený výlukou zavedena. Spoluzavazadla se přepravují v autobusech ND do zaplnění k tomu určeného místa. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních spoluzavazadel přednost. Dojde-li k zaplnění určeného místa spoluzavazadly, považujte kapacitu spoje za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD KC 3. Případné, dopředu známé, požadavky na přepravu skupin cestujících s jízdními koly musí být včas a řádně projednány s KCOD Jihlava. Tyto požadavky budou řešeny individuálně. Služba ČD Kurýr je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: U vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte zásilky ČD-Kurýr a služební zásilky v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Přepravu služební korespondence dle Přílohy k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP Brno, odd. III, části C v rámci ND u těchto vlaků: R 1183, Os 5327, Os ROV Stránka 13 z 30 GVD 2009/2010

14 Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny: Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny u vlaků R 1183, Os 5327, Os 5304 přepravte v autobusu ND doprovázeným zaměstnancem VDOD den nepřetržité výluky (neděle 4.7., pondělí ): Opatření platná pro 4. a Odřekněte a nahraďte autobusy: v trati Havlíčkův Brod Chotěboř: Sp 1986, Os 5323, Os 5325, Os 5300, R 1183, R 1180, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os Zaveďte: v trati Žďárec u Skutče Chotěboř: Sv 5323 (odj. cca 4:30 hod.) Volná kapacita dopravní cesty zajištěna prostřednictvím ISOŘ KADR pod ev.č.: /10- b. Obraty souprav, motorových a přívěsných vozů: Pro vlak z předchozího dne je používáno - XXX //, na vlak následujícího dne - // XXX. Obecně jsou uváděny pouze neturnusové obraty. ŽST Havlíčkův Brod 5933 / 5932 (810) 1180 / 1181 (854 + Bmx 765 ) 1182 // 1183 (854 + Bmx 765 ) // (810) ŽST Chotěboř Sv 5323 / 1986 (814/914) 5325 / 5300 (814/914) 1183 / 1180 ( Bmx 765 ) 5327 / 5302 (814/914) 5305 / 5304 (814/914) 5307 / 5306 (814/914) 1181 / 1182 ( Bmx 765 ) 5313 / 5324 (814/914) 1987 / 5326 (814/914) 5329 / záv (814/914) ŽST Žďárec u Skutče záv // Sv 5323 (814/914) ŽST Pardubice-Rosice nad Labem záv. 982 / 1183 (2Bmx ) záv. 990 / 1181 (2Bmx ) ŽST Pardubice hl.n / záv. 990 (2Bmx ) 1182 // záv. 982 (2Bmx ) Opatření pro služby dle KJŘ (,,): (opatření zpracovala Pavlíčková Jaroslava, : ) ROV Stránka 14 z 30 GVD 2009/2010

15 Služby uvedené v KJŘ ()je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Sp 1986, Os 5325, Os 5300, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5313, Os 5324, Os 5326, Sp 1987, Os Službu u výše uvedených vlaků v úseku dotčeném výlukou pro náhodnou frekvenci odřekněte, objednané přepravy lze uskutečnit po zabezpečení odpovídajícího typu autobusů ND a mobilní zvedací plošiny. Každý požadavek bude projednáván individuálně a po projednání bude cestujícím zajištěna přeprava. Služba Úschova během přepravy () je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Uschované předměty u vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Služba Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol (): U vlaků Sp 1986, Os 5325, Os 5300, R 1180, R 1183, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os 5329 není služba přes úsek dotčený výlukou zavedena. Spoluzavazadla se přepravují v autobusech ND do zaplnění k tomu určeného místa. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních spoluzavazadel přednost. Dojde-li k zaplnění určeného místa spoluzavazadly, považujte kapacitu spoje za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD KC 3. Případné, dopředu známé, požadavky na přepravu skupin cestujících s jízdními koly musí být včas a řádně projednány s KCOD Jihlava. Tyto požadavky budou řešeny individuálně. Služba ČD Kurýr je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: U vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte zásilky ČD-Kurýr a služební zásilky v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Přepravu služební korespondence dle Přílohy k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP Brno, odd. III, části C v rámci ND u těchto vlaků: R 1183, Os 5327, Os Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny: Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny u vlaků R 1183, Os 5327, Os 5304 přepravte v autobusu ND doprovázeným zaměstnancem VDOD. 8., 13. den nepřetržité výluky (úterý 6.7., neděle ): Opatření platná pro v LP. Odřekněte a nahraďte autobusy: v trati Havlíčkův Brod Chotěboř: Sp 1986, Os 5323, Os 5325, Os 5300, R 1183, R 1180, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5311, Os 5308, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os Zaveďte: v trati Žďárec u Skutče Chotěboř: Sv 5323 (odj. cca 4:30 hod.) v trati Hlinsko v Čechách Chotěboř: Sv 1.nsl 5329 (odj. cca 21:15 hod.) Volná kapacita dopravní cesty zajištěna prostřednictvím ISOŘ KADR pod ev.č.: /10-b; /10-b. Obraty souprav, motorových a přívěsných vozů: Pro vlak z předchozího dne je používáno - XXX //, na vlak následujícího dne - // XXX. Obecně jsou uváděny pouze neturnusové obraty. ŽST Brno-Horní Heršpice sestavte v mimořádném řazení: Bmx ŽST Brno hl.n / 4814 (Bmx ) ROV Stránka 15 z 30 GVD 2009/2010

16 ŽST Jihlava 4814 / 1182 (854 + Bmx 765 ) ŽST Havlíčkův Brod 5933 (810) // 9266 (810 + BDtax 782 ) 1180 / 1181 (854 + Bmx 765 ) 1182 // 1183 (854 + Bmx 765 ) ŽST Chotěboř Sv 5323 / 1986 (814/914) 5325 / 5300 (814/914) 1183 / 1180 ( Bmx 765 ) 5327 / 5302 (814/914) 5305 / 5304 (814/914) 5307 / 5306 (814/914) 5311 / 5308 (814/914) 1181 / 1182 ( Bmx 765 ) 5313 / 5324 (814/914) 1987 / 5326 (814/914) 5329 / záv (814/914) Sv 1.nsl 5329 // 5320 ( Bmx 765 ) ŽST Hlinsko v Čechách 5335 / Sv 1.nsl 5329 ( Bmx 765 ) ŽST Žďárec u Skutče záv // 5323 (814/914) ŽST Pardubice-Rosice nad Labem záv. 982 / 1183 (2Bmx ) záv. 990 / 1181 (3Bmx ) ŽST Pardubice hl.n (2Bmx ) / záv. 990 (3Bmx ) 1182 (3Bmx ) / 5335 (2Bmx ) + záv. 990 (Bmx 765 ) Opatření pro služby dle KJŘ (,,): (opatření zpracovala Pavlíčková Jaroslava, : ) Služby uvedené v KJŘ ()je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Sp 1986, Os 5325, Os 5300, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5313, Os 5324, Os 5326, Sp 1987, Os 5329, Os 5311, Os Službu u výše uvedených vlaků v úseku dotčeném výlukou pro náhodnou frekvenci odřekněte, objednané přepravy lze uskutečnit po zabezpečení odpovídajícího typu autobusů ND a mobilní zvedací plošiny. Každý požadavek bude projednáván individuálně a po projednání bude cestujícím zajištěna přeprava. Služba Úschova během přepravy () je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Uschované předměty u vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte v zavazadlovém prostoru autobusu ND. ROV Stránka 16 z 30 GVD 2009/2010

17 Služba Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol (): U vlaků Sp 1986, Os 5325, Os 5300, R 1180, R 1183, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5311, Os 5308, Os 5309, R 1181, R 1182, Os 5313, Os 5324, Sp 1987, Os 5326, Os 5329 není služba přes úsek dotčený výlukou zavedena. Spoluzavazadla se přepravují v autobusech ND do zaplnění k tomu určeného místa. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních spoluzavazadel přednost. Dojde-li k zaplnění určeného místa spoluzavazadly, považujte kapacitu spoje za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD KC 3. Případné, dopředu známé, požadavky na přepravu skupin cestujících s jízdními koly musí být včas a řádně projednány s KCOD Jihlava. Tyto požadavky budou řešeny individuálně. Služba ČD Kurýr je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: U vlaků R 1183, R 1180, R 1181, R 1182 přepravte zásilky ČD-Kurýr a služební zásilky v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Přepravu služební korespondence dle Přílohy k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP Brno, odd. III, části C v rámci ND u těchto vlaků: R 1183, Os 5327, Os Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny: Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny u vlaků R 1183, Os 5327, Os 5304 přepravte v autobusu ND doprovázeným zaměstnancem VDOD. 18. (poslední) den nepřetržité výluky (pátek ): Opatření platná pro v LP. Odřekněte a nahraďte autobusy: v trati Havlíčkův Brod Chotěboř: Os 5320, Os 5321, Sp 1986, Os 5323, Sp 1985, Os 5300, Os 5301, Os 5382, R 1183, R 1180, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os Zaveďte: v trati Havlíčkův Brod Brno hl.n.: Sv 1.nsl 677 (odj. cca 9:30 hod.) Volná kapacita dopravní cesty zajištěna prostřednictvím ISOŘ KADR pod ev.č.: /10- b. Obraty souprav, motorových a přívěsných vozů: Pro vlak z předchozího dne je používáno - XXX //, na vlak následujícího dne - // XXX. Obecně jsou uváděny pouze neturnusové obraty. ŽST Brno-Horní Heršpice posun A / do zálohy (854 + Bmx 765 ) od 1.nsl 677 posun A / do zálohy (3Bmx ) od 4817 ŽST Brno hl.n. Sv 1.nsl 677 / posun A (854 + Bmx 765 ) 4817 / posun A ( Bmx 765 ) ŽST Jihlava 1181 / 4817 ( Bmx 765 ) ŽST Havlíčkův Brod 1180 / Sv 1.nsl 677 (854 + Bmx 765 ) 5935 / 4877 (814/914) ROV Stránka 17 z 30 GVD 2009/2010

18 ŽST Chotěboř 5321 / 1986 (814/914) 5323 / záv (814/914) 1985 / 5300 (814/914) 5301 / 5382 (814/914) 1183 / 1180 ( Bmx 765 ) 5327 / 5302 (814/914) 5305 / 5304 (814/914) 5307 / 5306 (814/914) 5309 / 5322 (814/914) ŽST Hlinsko v Čechách 5320 / 5330 ( Bmx 765 ) záv / 1985 (814/914) ŽST Pardubice-Rosice nad Labem záv. 982 / 1183 (2Bmx ) záv. 990 / 1181 (3Bmx ) ŽST Pardubice hl.n / záv. 982 (2Bmx ) 1180 (2Bmx ) / záv. 990 (3Bmx ) Opatření pro služby dle KJŘ (,,): (opatření zpracovala Pavlíčková Jaroslava, : ) Služby uvedené v KJŘ ()je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Os 5320, Os 5321, Sp 1986, Sp 1985, Os 5300, Os 5301, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os Službu u výše uvedených vlaků v úseku dotčeném výlukou pro náhodnou frekvenci odřekněte, objednané přepravy lze uskutečnit po zabezpečení odpovídajícího typu autobusů ND a mobilní zvedací plošiny. Každý požadavek bude projednáván individuálně a po projednání bude cestujícím zajištěna přeprava. Služba Úschova během přepravy () je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: Uschované předměty u vlaků R 1183, R 1180 přepravte v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Služba Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol (): U vlaků Os 5320, Os 5321, Sp 1986, Sp 1985, Os 5300, Os 5301, Os 5382, R 1180, R 1183, Os 5327, Os 5302, Os 5305, Os 5304, Os 5307, Os 5306, Os 5309, Os 5322 není služba přes úsek dotčený výlukou zavedena. Spoluzavazadla se přepravují v autobusech ND do zaplnění k tomu určeného místa. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních spoluzavazadel přednost. Dojde-li k zaplnění určeného místa spoluzavazadly, považujte kapacitu spoje za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD KC 3. Případné, dopředu známé, požadavky na přepravu skupin cestujících s jízdními koly musí být včas a řádně projednány s KCOD Jihlava. Tyto požadavky budou řešeny individuálně. Služba ČD Kurýr je zajištěna v rámci ND u těchto vlaků: U vlaků R 1183, R 1180 přepravte zásilky ČD-Kurýr a služební zásilky v zavazadlovém prostoru autobusu ND. Přepravu služební korespondence dle Přílohy k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP Brno, odd. III, části C v rámci ND u těchto vlaků: R 1183, Os 5327, Os Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny: Služební korespondence, ceniny a přenosné pokladny u vlaků R 1183, Os 5327, Os 5304 přepravte v autobusu ND doprovázeným zaměstnancem VDOD. ROV Stránka 18 z 30 GVD 2009/2010

19 b) v nákladní dopravě: úterý odřekněte vlaky: Mn v celé trase -HB odešle zátěž Chotěboř vlakem Mn do Ždírce Mn v úseku Chotěboř Havlíčkův Brod Mn v úseku Havlíčkův Brod Chotěboř. Z Chotěboře ve dte odchylně od GVD, odjezd v cca 11:00. Mn v celé trase Mn v celé trase Rn v úseku Ždírec nad Doubravou Havlíčkův Brod, v úseku Havlíčkův Brod Kolín volná trasa pro DAC. zaveďte vlaky: Pn Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou Pn Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Mn Ždírec nad Doubravou Hlinsko v Čechách, odj cca 11:25 hod. Mn Hlinsko v Čechách Ždírec nad Doubravou, odj. cca 12:15 hod. Rn 52029, 42001, nezavádějde v úseku Ždírec n./d. Havlíčkův Brod, v úseku Havl. Brod Brno-Maloměřice volné trasy pro DAC. Rn nezavádějte v úseku Havlíčkův Brod Ždírec n./d. V úseku Brno-Maloměřice Havl. Brod volná trasa pro DAC. Rn 56222/3 nezavádějte v úseku Havlíčkův Brod Ždírec n./d. V úseku Kolín Havlíčkův Brod volná trasa pro DAC Vlak Mn veďte v úseku Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče odchylně od GVD, odjezd z Hlinska v Č. cca 11:15 hod Středa pátek odřekněte vlaky: Mn v celé trase Mn v celé trase Rn 56220/1 v úseku Havlíčkův Brod Ždírec nad Doubravou, v úseku Brno-Maloměřice Havlíčkův Brod volná trasa pro DAC Mn v celé trase -HB odešle zátěž Chotěboř vlakem Mn do Ždírce Mn v úseku Chotěboř Havlíčkův Brod Mn v úseku Havlíčkův Brod Chotěboř. Z Chotěboře veďte odchylně od GVD, odjezd v cca 11:00. Mn v celé trase Mn v celé trase Rn v úseku Ždírec nad Doubravou Havlíčkův Brod, v úseku Havlíčkův Brod Kolín volná trasa pro DAC. Mn (v pátek) odřekněte v celé trase. zaveďte vlaky: Pn Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou Pn Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou Pn Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou ROV Stránka 19 z 30 GVD 2009/2010

20 Mn Ždírec nad Doubravou Hlinsko v Čechách, odj cca 11:25 hod. Mn Hlinsko v Čechách Ždírec nad Doubravou, odj. cca 12:15 hod. Rn 52029, 42001, nezavádějde v úseku Ždírec n./d. Havlíčkův Brod, v úseku Havl. Brod Brno-Maloměřice volné trasy pro DAC. Rn 42002, nezavádějte v úseku Havlíčkův Brod Ždírec n./d. V úseku Brno-Maloměřice Havl. Brod volná trasa pro DAC. Rn 56222/3 nezavádějte v úseku Havlíčkův Brod Ždírec n./d. V úseku Kolín Havlíčkův Brod volná trasa pro DAC Vlak Mn veďte v úseku Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče odchylně od GVD, odjezd z Hlinska v Č. cca 11:15 hod Sobota zaveďte vlaky: Pn Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou Neděle Odřekněte vlaky: Mn v celé trase pondělí 5.7. pátek odřekněte vlaky: Mn v celé trase Mn v celé trase Rn 56220/1 v úseku Havlíčkův Brod Ždírec nad Doubravou, v úseku Brno-Maloměřice Havlíčkův Brod volná trasa pro DAC Mn v celé trase -HB odešle zátěž Chotěboř vlakem Mn do Ždírce Mn v úseku Chotěboř Havlíčkův Brod Mn v úseku Havlíčkův Brod Chotěboř. Z Chotěboře veďte odchylně od GVD, odjezd v cca 11:00. Mn v celé trase Mn v celé trase Rn v úseku Ždírec nad Doubravou Havlíčkův Brod, v úseku Havlíčkův Brod Kolín volná trasa pro DAC. Mn (v pátek) odřekněte v celé trase. PJ ČDC Brno zajistí vydání ZANu pro ŽST Ždírec nad Doubravou a Chotěboř pro uvedené období. Sobota Bez opatření Neděle Odřekněte vlaky: Mn v celé trase Zaveďte vlaky: Lv Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou ROV Stránka 20 z 30 GVD 2009/2010

21 pondělí čtvrtek odřekněte vlaky: Mn v celé trase Mn v celé trase Rn 56220/1 v úseku Havlíčkův Brod Ždírec nad Doubravou, v úseku Brno-Maloměřice Havlíčkův Brod volná trasa pro DAC Mn v celé trase -HB odešle zátěž Chotěboř vlakem Mn do Ždírce Mn v úseku Chotěboř Havlíčkův Brod Mn v úseku Havlíčkův Brod Chotěboř. Z Chotěboře veďte odchylně od GVD, odjezd v cca 11:00. Mn v celé trase Mn v celé trase Rn v úseku Ždírec nad Doubravou Havlíčkův Brod, v úseku Havlíčkův Brod Kolín volná trasa pro DAC. zaveďte vlaky: Pn Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou Pn Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou Pn Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou Mn Ždírec nad Doubravou Hlinsko v Čechách, odj cca 11:25 hod. Mn Hlinsko v Čechách Ždírec nad Doubravou, odj. cca 12:15 hod. Rn 52029, 42001, nezavádějde v úseku Ždírec n./d. Havlíčkův Brod, v úseku Havl. Brod Brno-Maloměřice volné trasy pro DAC. Rn 42002, nezavádějte v úseku Havlíčkův Brod Ždírec n./d. V úseku Brno-Maloměřice Havl. Brod volná trasa pro DAC. Rn 56222/3 nezavádějte v úseku Havlíčkův Brod Ždírec n./d. V úseku Kolín Havlíčkův Brod volná trasa pro DAC Vlak Mn veďte v úseku Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče odchylně od GVD, odjezd z Hlinska v Č. cca 11:15 hod Pátek odřekněte vlaky: Mn v celé trase Mn v celé trase Rn 56220/1 v úseku Havlíčkův Brod Ždírec nad Doubravou, v úseku Brno-Maloměřice Havlíčkův Brod volná trasa pro DAC Mn v celé trase -HB odešle zátěž Chotěboř vlakem Mn do Ždírce Mn v úseku Chotěboř Havlíčkův Brod Mn v úseku Havlíčkův Brod Chotěboř. Z Chotěboře veďte odchylně od GVD, odjezd v cca 11:00. Mn v celé trase Mn v celé trase zaveďte vlaky: Pn Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou Pn Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou ROV Stránka 21 z 30 GVD 2009/2010

22 Mn Ždírec nad Doubravou Hlinsko v Čechách, odj cca 11:25 hod. Mn Hlinsko v Čechách Ždírec nad Doubravou, odj. cca 12:15 hod. Rn 52029, 42001, nezavádějde v úseku Ždírec n./d. Havlíčkův Brod, v úseku Havl. Brod Brno-Maloměřice volné trasy pro DAC. Rn 42002, nezavádějte v úseku Havlíčkův Brod Ždírec n./d. V úseku Brno-Maloměřice Havl. Brod volná trasa pro DAC. Rn 56222/3 nezavádějte v úseku Havlíčkův Brod Ždírec n./d. V úseku Kolín Havlíčkův Brod volná trasa pro DAC Vlak Mn veďte v úseku Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče odchylně od GVD, odjezd z Hlinska v Č. cca 11:15 hod Opatření ve vlakotvorbě: Všechny stanice na síti SŽDC odesílají od pondělí :00 hod do čtvrtka :00 hod zátěž 515/55, 56 (Chotěboř, Ždírec nad Doubravou) spolu se směrovým číslem 512. ŽST Pardubice odesílá zátěž 515/55,56 vlaky Pn a Mn 83223/ Termínovaná přeprava Ždírec nad Doubravou Jihlava (KRONOSPAN) zelené vozy Ždírec nad Doubravou Pardubice hl.n. Pn Pardubice Kolín Pn Kolín Havlíčkův Brod Nex Z Havlíčkova Brodu dle Plánu vlakotvorby Z Jihlavy dle plánu vlakotvorby Havlíčkův Brod Kolín Nex Kolín Pardubice Pn Pardubice Ždírec nad Doubravou Pn Rámcové jízdní řády Ždírec nad Doubravou Pardubice jednotlivé zásilky štěpka štěpka Stanice Přij. Odj. Přij. Odj. Přij. Odj. Ždírec nad Doubravou 3:05 10:21 19:25 Hlinsko v Čechách 3:23 10:39 19:43 20:01 Žďárec u Skutče 3:47 11:03 20:25 20:46 Chrast u Chrudimi 4:07 11:23 21:06 21:15 Slatiňany 4:19 11:35 21:27 Chrudim 4:25 11:41 21:33 Medlešice 4:28 11:46 21:38 21:48 Pardubice-Rosice nad 11:59 12:30 Labem 4:39 5:10 22:01 22:30 Pardubice hlavní nádraží 5:21 12:41 22:41 ROV Stránka 22 z 30 GVD 2009/2010

23 Rámcové jízdní řády Pardubice Ždírec nad Doubravou Sv štěpka Sv štěpka jednotlivé zásilky Stanice Přij. Odj. Přij. Odj. Přij. Odj. Pardubice hlavní nádraží 23:45 2:50 12:45 Pardubice-Rosice nad 23:48 00:18 Labem 2:52 3:20 12:47 13:11 Medlešice 00:41 3:41 13:32 Chrudim 00:46 3:45 6:05 13:38 14:05 Slatiňany 00:52 6:11 14:11 Chrast u Chrudimi 01:04 6:23 6:26 14:23 14:51 Žďárec u Skutče 01:24 6:46 8:13 15:11 15:18 Hlinsko v Čechách 01:48 8:37 15:42 16:20 Ždírec nad Doubravou 02:06 8:55 16:42 GŘ O13/5 zajistí po dobu výluky předisponování HV 2x742 do PP ČDC Pardubice nejpozději do 18:00 hod. dne Upozorňuji, že čísla vlaků 32400, 32402, 32404, 34201, a jsou pouze čísla pracovní a nesmí být použita pro řízení provozu, vyplňování hlášenek a podobně. Konkrétní čísla vlaků pro tyto účely budou vlakům přiděleny OSS SŽDC a zavedeny prostřednictvím IS ISOŘ. Kapacita dopravní cesty /10 b /10 - b /10 - b /10 - b /10 - b /10 - b Souhlas s narušením jízdy vlaku Os 5307 vlakem v Medlešicích dán KCOD Pardubice. O úpravu VSDZ v Medlešicích požádáno IS KADR. c) opatření v oběhu hnacích vozidel: (opatření zpracoval Ing. Ryba Vladimír, : ) 1. den nepřetržité výluky (úterý ): DKV Česká Třebová PJ Pardubice t.sk. 851 motorová jednotka řady t.d Cht / 5302 Pa / 5652pk Rs / 5311 Cht / 5308 Pa / vyzbrojí / 5337 Hvc // t.d Cht / 5306 Pa / 5608pk Rs / 1987 Cht / 5386 Zu / 5326 Zs // t.d Cht / 5322 Zs 2. den nepřetržité výluky (středa ): DKV Česká Třebová PJ Pardubice t.sk. 851 motorová jednotka řady t.d Cht / 5382 Zu / 5327 Cht / 5302 Pa / 5652pk Rs / 5311 Cht / 5308 Pa / vyzbrojí / 5337 Hvc // t.d. Hvc 5321 Cht / 1986 Pa / 5355pk Cr / 5352pk Rs / 5352 Pa / 5606pk Rs / 5307 Cht / 5306 Pa / 5608pk Rs / 1987 Cht / 5386 Zu / 5326 Zs // t.d Cht / 5322 Zs ROV Stránka 23 z 30 GVD 2009/2010

24 3., , den nepřetržité výluky (čtvrtek 1.7., středa 7.7. čtvrtek 8.7., pondělí čtvrtek ): DKV Česká Třebová PJ Pardubice t.sk. 851 motorová jednotka řady t.d Cht / 5382 Zu / 5327 Cht / 5302 Pa / 5652pk Rs / 5311 Cht / 5308 Pa / vyzbrojí / 5337 Hvc // t.d. Hvc 5321 Cht / 1986 Pa / 5606pk Rs / 5307 Cht / 5306 Pa / 5608pk Rs / 1987 Cht / 5326 Zs // t.d Cht / 5322 Zs 4., 11. den nepřetržité výluky (pátek 2.7., pátek ): DKV Česká Třebová PJ Pardubice t.sk. 851 motorová jednotka řady t.d Cht / 5382 Zu / 5327 Cht / 5302 Pa / 5652pk Rs / 5311 Cht / 5308 Pa / vyzbrojí / 5337 Hvc // t.d. Hvc 5321 Cht / 1986 Pa / 5606pk Rs / 5307 Cht / 5306 Pa / 5608pk Rs / 1987 Cht / 5326 Zs // t.d Cht / 5322 Zs 5., 12. den nepřetržité výluky (sobota 3.7., sobota ): DKV Česká Třebová PJ Pardubice t.sk. 851 motorová jednotka řady t.d Cht / 5302 Pa 2.t.d Cht / 5306 Pa / 5608pk Rs / 1987 Cht / 5326 Zs // den nepřetržité výluky (neděle 4.7., pondělí ): DKV Česká Třebová PJ Pardubice t.sk. 851 motorová jednotka řady t.d Cht / 5302 Pa 2.t.d Cht / 5306 Pa / 5608pk Rs / 1987 Cht / 5326 Zs // , 13. den nepřetržité výluky (úterý 6.7., neděle ): DKV Česká Třebová PJ Pardubice t.sk. 851 motorová jednotka řady t.d Cht / 5302 Pa / 5652pk Rs / 5311 Cht / 5308 Pa / vyzbrojí / 5339 Hvc // t.d Cht / 5306 Pa / 5608pk Rs / 1987 Cht / 5326 Zs // (poslední) den nepřetržité výluky (pátek ): DKV Česká Třebová PJ Pardubice t.sk. 851 motorová jednotka řady t.d Cht / 5382 Zu / 5327 Cht / 5302 Pa 2.t.d. Hvc 5321 Cht / 1986 Pa / 5606pk Rs / 5307 Cht / 5306 Pa 4.t.d Cht / 5322 Zs ROV Stránka 24 z 30 GVD 2009/2010

25 d) opatření v ND: (opatření zpracovala Pavlíčková Jaroslava, : ) Náhradní autobusovou dopravu organizujte ve smyslu SŽDC (ČD) D7/2. Stanoviště náhradní autobusové dopravy: Havlíčkův Brod před výpravní budovou Břevnice z. v obci v místě autobusové zastávky Rozsochatec na hrázi u rybníka Chotěboř před výpravní budovou Označení stanovišť a zastávek náhradní dopravy, informování cestujících o výluce a náhradní autobusové dopravě zajistěte dle SŽDC (ČD) D 7/2. e) opatření v doprovodu vlaků: Opatření v doprovodu a odbavení vlaků: Zaměstnanci VDOD doprovodí ND za vlak určený turnusem služby dle SŽDC (ČD) D 7/2. Vlaková četa doprovázející vlaky lichého směru připraví před příjezdem do ŽST Chotěboř vlakovou dokumentaci a odbaví vlak pro opačný směr jízdy. Svolení k odjezdu vozidel ND dává: v ŽST Havlíčkův Brod výpravčí prostřednictvím určeného zaměstnance PO Havlíčkův Brod; v ŽST Rozsochatec a Chotěboř výpravčí; na ostatních zastávkách ND vlaková četa (v případě autobusu neobsazeného vlakovou četou smí řidič odjet bez výpravy, nejdříve v čase odjezdu JŘ). Oznámení o příjezdu vozidel ND: v ŽST Havlíčkův Brod, Rozsochatec a Chotěboř provede vlaková četa výpravčímu; na ostatních zastávkách ND se hlášení neprovádí. Oznámení o odjezdu vozidel ND: se neprovádí. f) další dopravní a přepravní opatření neuvedená výše a týkající se předmětné výluky: Bez opatření. 7. Opatření pro vypnutí napětí TV pro zajištění výluky: Bez opatření. 8. Úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení: Etapa A: Odpovědný zástupce SSZT Jihlava při výluce (etapa A): Peca Jan VM SaZT Jihlava tel ROV Stránka 25 z 30 GVD 2009/2010

26 Před zahájením výluky: Na žádost zhotovitele provede SSZT Jihlava v dostatečném časovém předstihu vytýčení kabelových tras v prostoru dotčeném výlukou. Po zahájení a v průběhu výluky: Při výlukových pracích nesmějí být poškozena zabezpečovací a sdělovací zařízení a kabelová vedení ve správě SSZT Jihlava. V průběhu prací v blízkosti kabelové trasy budou zaměstnanci SSZT Jihlava provádět dozor. Na žádost OZOVa provede odpovědný zaměstnanec SSZT Jihlava vypnutí z činnosti u PZS v km 2,508(90S), v km 2,521(90N), v km 4,906, v km 5,358 a v km 8,796. Případné jízdy železničních kolejových vozidel přes uvedené přejezdy ve vyloučené koleji organizujte dle předpisu SŽDC (ČD) D2 čl. 890, 891 a 938. Následně bude provedeno: budou odpojena lana od kolejových obvodů a ASE souborů dotčených výlukovou činností. odpojení přestavníku V401 od výhybky demontáž lan dotčených kolejových obvodů. Zhotovitel prací na zabezpečovacím zařízení provede přeložení dotčených kabelových tras a jejich ochranu před mechanizací. Po položení výhybky jejím podbití a seřízení provede připojení přestavníku a jeho seřízení. Ve spolupráci s udržujícími zaměstnanci bude provedeno přezkoušení V401 a výlukou dotčených KO. Nastavení KO provede DLZT. Před ukončením výluky: V dostatečném časovém předstihu před ukončením výluky zaměstnanci SSZT Jihlava provedou zapnutí a přezkoušení všech výlukou dotčených kolejových obvodů. Na žádost OZOVa odpovědný zaměstnanec SSZT Jihlava ukončí vypnutí PZS v km 2,508 (90S), v km 2,521 (90N), v km 4,906, v km 5,358 a v km 8,796 dle předpisu SŽDC (ČD) T120 a provede přezkoušení správné činnosti všech PZS. V případě, že kolejové obvody nevyhoví z hlediska šuntové citlivosti (nedostatečné ojetí nebo znečištění hlav kolejnic a pod.), budou zavedena příslušná dopravní opatření dle předpisů SŽDC (ČD) D2 čl Tato opatření je možno zrušit až po písemném oznámení odpovědným zástupcem SSZT Jihlava, že kolejové obvody vykazují správnou činnost. Odpovědný zástupce SSZT provede zapnutí a přezkoušení prácemi dotčeného zabezpečovacího zařízení a provede zápis o přezkoušení a provozuschopnosti sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení a případná omezení po ukončení výluky oznámí OZOVovi. Etapa B: Odpovědný zástupce SSZT Jihlava při výluce (etapa B): Adámek Pavel M SaZT Jihlava tel Před zahájením výluky: Na žádost zhotovitele provede SSZT Jihlava v dostatečném časovém předstihu vytýčení kabelových tras v prostoru dotčeném výlukou. Po zahájení a v průběhu výluky: Při výlukových pracích nesmějí být poškozena zabezpečovací a sdělovací zařízení a kabelová vedení ve správě SSZT Jihlava. V průběhu prací v blízkosti kabelové trasy budou zaměstnanci SSZT Jihlava provádět dozor. Na žádost OZOVa provede odpovědný zaměstnanec SSZT Jihlava vypnutí z činnosti u PZS v km 10,634, v km 10,977, v km 11,604, v km 13,849, v km 14,591 a v km 16,388. Případné jízdy železničních kolejových vozidel přes uvedené přejezdy ve vyloučené koleji organizujte dle předpisu SŽDC (ČD) D2 čl. 890, 891 a 938. ROV Stránka 26 z 30 GVD 2009/2010

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61. PLÁNY SPOJŮ pro dopravu vozů se sběrným zbožím Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 1 Účinnost od 11. 12. 2005 Obsah Záznam

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Platí od 11.prosince 2005 Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy a.s. Generální ředitelství ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy a.s. Generální ředitelství ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín.

České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín. České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy v obvodu Moravskoslezského,

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í R C P O S T R A V A P Ř Í L O H A. k Rozkazu o zavedení GVD

Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í R C P O S T R A V A P Ř Í L O H A. k Rozkazu o zavedení GVD Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í R C P O S T R A V A P Ř Í L O H A k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP OSTRAVA Platí od 11. prosince 2005 Schváleno ředitelem odboru

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

ČD BIKE představení produktu

ČD BIKE představení produktu ČD BIKE představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku. V roce 2014 aktuálně 73 železničních stanic v 9 krajích ČR s provozem

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C Příloha C Část A Ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty regionální dráhy provozované Adwanced World Transport, a.s., pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění Cena za použití železniční

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod.

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod. PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ Přepravní opatření číslo: 12 2014 Důvod opatření: ÚPLNÉ UZAVÍRKY SILNIC - BARUM RALLY ZLÍN 2014 Rozhodnutí úřadu: Magistrát města Zlína č.j. : MMZL 130376 /OSaDŘ/DDol Platí : čtvrtek

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro řízení provozu ČD D7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro řízení provozu ČD D7 České dráhy a.s.- Generální ředitelství Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Brno Kounicova 26 611 35 Brno č.j.: 4807/2006 O11/BNO Zpracovatel: Ing. E. Gryc PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor dopravy a silničního hospodářství 532 11 Pardubice, Komenského nám. 125 tel. 466026111, fax 466026394 Č.j.: ODSH-62586/2014-Sa V Pardubicích dne: 8.10.2014 Sp.zn.:

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Praha» Brno. od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 12:00. Datum Odkud/Přestup/Kam Příj. Odj. Pozn. Spoje SC 135 SC SLOVENSKÁ STRELA

Praha» Brno. od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 12:00. Datum Odkud/Přestup/Kam Příj. Odj. Pozn. Spoje SC 135 SC SLOVENSKÁ STRELA Praha» Brno od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 12:00 2.11. Praha-Holešovice 18:23 SC 135 SC SLOVENSKÁ STRELA Brno hl.n. 20:49 20:51 povinná rezervace míst - nutno zakoupit místenku 2.11. Praha hl.n.

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 20. srpna 2012 č.j.: 24498/2012-OZŘP

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 12.6.2015 během konání festivalu Votvírák

Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 12.6.2015 během konání festivalu Votvírák Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 12.6.2015 u 231+232 Zjednodušený JŘ Praha - ysá nad abem - Milovice ( / Kolín) 2 Praha - ysá nad abem - Kolín 20 Praha - ysá nad abem - Milovice SŽDC, státní

Více

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby PŘÍLOHA č. 6 Organizace zdravotní a záchranné služby Úvod Depo kolejových vozidel Česká Třebová ve svém obvodu vytváří podmínky pro zajišťování první pomoci v rámci plnění úkolů dle Opatření generálního

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Žabokliky Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 22 a vložte novou stranu

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka taženého posunového dílu s nákladním vlakem

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v--mělník--mšeno-houska--mladá Boleslav/Česká Lípa Linka / Trať t 076 t 076 250086 t 070 t 072 t 076 t 070 t 072 155731 250017 t 092 250086 t 070 t 072 t

Více

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ STANICE ŽELEZNIČNÍ STANICE. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Účinnost od: 01. 06. 2005

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ STANICE ŽELEZNIČNÍ STANICE. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Účinnost od: 01. 06. 2005 České dráhy, akciová společnost; nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1; IČO: 70994226 DIČ: 001-70994226 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8039 Uzlová železniční stanice

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Odchylná pracovní doba

Odchylná pracovní doba Odchylná pracovní doba Tato příloha stanoví odchylně pracovní dobu zaměstnanců, u nichž se režim pracovní doby řídí zákonem č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2015 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 024/11/2015

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka drážních vozidel při nedovolené jízdě na

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 511 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 511 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 511 osobní pro tratě Hradec Králové hl.n. Jičín Turnov Hněvčeves Smiřice Platí od 14. prosince 2014 Schváleno ředitelem odboru jízdního

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Technologie dopravy Železniční nákladní doprava Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Osnova přednášky Formy organizace železniční nákladní dopravy

Více