České dráhy a.s. Jízdní řád 2006 / 2007 Generální ředitelství v Ústí nad Labem dne RCP Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy a.s. Jízdní řád 2006 / 2007 Generální ředitelství v Ústí nad Labem dne RCP Ústí nad Labem"

Transkript

1 České dráhy a.s. Jízdní řád 2006 / 2007 Generální ředitelství v Ústí nad Labem dne RCP Ústí nad Labem Č.j.: 356/2007 O 11/UNL Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch tel.: Bc. Týnková tel.: (osobní doprava) Ing. Veselý tel.: (nákladní doprava) Andrš tel.: (vozební opatření) Půta tel.: (vozební opatření) Noga tel.: (vozební opatření) Zahálková tel.: (opatření k PZZ) Zelinka tel.: (opatření k PZZ) Ing.Kubíčková tel.: (opatření k PZZ) Müller tel.: (vlakový doprovod) SROV A Záznam o změnách Změna SROV číslo Č. j. Účinnost od Opravil dne podpis SEŠIT č. 9 Trať A 901, 902 Plzeň hlavní nádraží seřaďovací nádraží Třemošná u Plzně 81 A 903, 904 Třemošná u Plzně Horní Bříza 81 A 905, 906 Horní Bříza Kaznějov 81 A 907, 908 Kaznějov Plasy 81 A 909, 910 Plasy - Mladotice 81 A 911, 912 Mladotice - Žihle 81 A 913, 914 Žihle 81 A 161, 162 Kryry Vroutek 81 A 163, 164 Petrohrad 81 A 165, 166 Petrohrad Kryry 81 A 167, 168 Vroutek Podbořany 81 A 169, 171 Podbořany Kaštice 81 A 170, 172 Kaštice Žabokliky 81 A 173, 174 Žabokliky Žatec západ

2 Rozdělovník: vrchní přednosta UŽST Plzeň hl.n., Chomutov, Louny, Most vrchní přednosta SDC Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň vrchní přednosta DKV Plzeň, Praha, Ústí nad Labem GŘ ČD a.s. O 16 RCVD: Karlovy Vary, Chomutov, Ústí nad Labem, Plzeň Na vědomí: RCP: Plzeň GŘ ČD a.s.: O 11 pí Hřebačková, O 12, O 13/5, O 16 pí. Novoveská, O 21 GŘ ČD a.s. O 16 KC: Karlovy Vary, Plzeň, Ústí nad Labem IBŽD Praha: regionální pracoviště Ústí nad Labem, Plzeň SŽDC s.o.: Prvního pluku 7, Praha 8 Karlín GŘ SŽE středisko Hradec Králové: U Fotochemy 259, Hradec Králové 2, Dopravní kontrolor: pí. Sedláková RCP Ústí nad Labem Urmiza: Praha OPT Olomouc ČD a.s., Telematika o.z.,: telekomunikace Pernerova 2a, , Praha 3 - Žižkov Společná opatření pro všechny výlukové akce Všeobecná ustanovení o konání výluk: Podle SROV A se mohou konat výluky pro údržbové, opravné, rekonstrukční, modernizační nebo případně jiné práce, které nelze provádět bez omezení provozování drážní dopravy. Výluky smí být konány jen poté, co budou oznámeny ve zmocnění vydaným RCP pro příslušný týden. Pro výluky konané dle SROV A platí v plném rozsahu ustanovení předpisu ČD D 7/2 Předpis pro organizování výluk na síti Českých drah. Potřebná místní ustanovení k SROV A (změny vjezdových a odjezdových kolejí,nebo jiná opatření v technologii práce jednotlivých stanic) zapracují v případě potřeby vrchní přednostové dotčených železničních stanic v Rozkazu vrchního přednosty UŽST. Případné změny v technologii vlakových doprovodů zpracují příslušná RCVD (regionální centrum vlakových doprovodů). Dopravní opatření: V případě konání výluky v době Výluky služby dopravních zaměstnanců podle Rozkazu zástupce ředitele odboru pro řízení RCP Ústí nad Labem pro GVD 2006/2007 dle č.j. 5110/2006 O11/UNL se smí výluka konat za těchto podmínek: - budou splněna všechna související opatření předpisu ČD D 2, ČD D 3 a Rozkazu o výluce služby dopravních zaměstnanců (včetně zajištění odstavených vozidel dle předpisu ČD D2). Přepravní opatření: Odřeknuté vlaky dle příslušné etapy jsou nahrazeny ND ( popř. vedeny odklonem) Opatření pro obsluhu vlaku: Při všech výlukách dodrží zaměstnanci doprovodu vlaků s přepravou cestujících své turnusy, doprovodí autobusy náhradní dopravy nebo odklonové vlaky a před příjezdem do stanice, kde vlak z důvodu výluky končí jízdu, připraví vlakovou dokumentaci pro vlaky obratové. Před příjezdem do stanice, kde výluka začíná, informuje včas cestující ve vlaku obvyklým způsobem (ústně nebo vlakovým rozhlasem, je-li k dispozici) o výluce a opatřeních týkajících se cestujících. Pro posun se soupravami a lokomotivami při výlukách platí v zásadě technologické postupy úkonů jednotlivých stanic a příslušných RCVD. RCVD zajistí v případě potřeby nasazení zaměstnance obsluhy vlaku u příslušné DSVČ. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 2 z 30

3 Opatření pro přepravu zavazadel, zásilek ČD-Kurýr, přenosných pokladen, stravy, služební a dálnopisné korespondence, služebních zásilek a úschovu během přepravy: Obsluha vlaku zajistí v autobusech náhradní dopravy, pod přímým dohledem nebo v zavazadlovém prostoru autobusu po dohodě s autodopravcem, přepravu zavazadel, přenosných pokladen, stravy, služební a dálnopisné korespondence a služebních zásilek v rozsahu jako u odřeknutých vlaků a přednostně umožní do vyčerpání kapacity autobusů přepravu dětských kočárků. Příslušné RCVD zajistí během výluky náhradní přepravu zásilek ČD-Kurýr a předmětů přepravovaných formou úschovy během přepravy v rozsahu jako u odřeknutých vlaků využitím kapacity autobusů náhradní dopravy nebo nákladním automobilem zajištěným ke vhodným vlakům. Zásilky ČD- Kurýr a úschova během přepravy musí být při přepravě autobusy náhradní dopravy pod přímým dohledem obsluhy vlaku nebo v zavazadlovém prostoru autobusu po dohodě s autodopravcem. Případné mimořádnosti a odchylky v dopravním a přepravním opatření jsou uvedeny u jednotlivých výluk. O dodržení přípojů rozhodne ve sporných případech výpravčí po dohodě s provozním dispečerem RCP s přihlédnutím ke zpoždění vlaků, frekvenci cestujících, obratu souprav, ND a k ustanovení pomůcky Čekací doby. Zpravování doprovodu vlaku: Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením k předpisu ČD D7 zpravují vlaky dotčené výlukou písemným rozkazem. Vzory písemných rozkazů jsou uvedeny vždy u jednotlivých výluk. Bezpečnostní opatření: Dle místa konání výluky a v rozsahu vyloučených kolejí uvedeném v SROV A bude provoz přerušen. Dodržujte ustanovení vnitřních předpisů, normy, Předpisu ČD Op 16, vztažné rozkazy a dbejte, aby za výluk nedošlo k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a bezpečnosti provozu. OZOV zajistí krytí vyloučených kolejí dle předpisu ČD D1. Případné mimořádnosti a odchylná opatření jsou uvedeny u jednotlivých výluk. Při výlukách dle následujících SROV A mohou být v případě potřeby ve vyloučené traťové koleji na žádost OZOV provedeny změny závislostí na přejezdech ovlivňovaných jízdou drážních vozidel. Jízdy drážních vozidel na vyloučenou kolej přes prostor těchto PZZ budou uskutečňovány dle čl. 940 předpisu ČD D2. Pro úpravu závislostí příslušných PZZ ve vyloučené koleji je kilometrická poloha PZZ uvedena u příslušné výluky. Případné mimořádnosti a jiná opatření jsou uvedeny u jednotlivých výluk. Závěrečná ustanovení: Změny a opravy týkající se SROV A budou vydávány v elektronické podobě, změny budou provedeny barevně a označeny svislou čarou. Toto SROV A uschovejte do ukončení platnosti jízdního řádu 2006/2007. Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjem rozkazu zaměstnanci RCP Ústí nad Labem v pracovních dnech v době od 6.00 do hod. na číslo tel , nebo Za správnost: Bc. Michael Berzkowitsch Zástupce ředitele odboru pro řízení regionálního centra řízení provozu a organizování drážní dopravy Ústí nad Labem Ing. Milan FRYČ v. r. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 3 z 30

4 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Plzeň hlavní nádraží seřaďovací nádraží Třemošná u Plzně 4 Začátek a konec výluky 8.30 hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v,, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Plzeň hl.n. Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati Plzeň hl. n. Třemošná u Plzně: 7639, 922, 7634, 923, 7664 a Zavedené vlaky v trati: Plzeň hl. n. Třemošná u Plzně a zpět: Sv 1. nsl 7643 (od vlaku Os 7641, za vlakem Os 7643, k vlaku R 924) ) Sv 1. nsl 920 (pro R 922, odj hod. po vlaku Os 7661) Plzeň hlavní nádraží seřaďovací nádraží Obraty souprav: Třemošná u Plzně Sv 1.nsl 920/ / / / Sv 1.nsl 7643 Plzeň hl.n. depo/ Sv 1.nsl / / / depo depo/ 7412 Sv 1. nsl 7643/ depo depo/ /depo Oběhy hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk.801:..923 Třemošná u Pl/ 7664 Mladotice/ 7663 Plzeň/ depo T.sk 801/1a: 921 Plzeň/ 924 Most/ 927 Plzeň T.sk. 802/1: 7409 Plzeň/depo/ 7422 a oběh T.sk. 803/1: depo / 7412 a oběh T.sk. 803/2: 7641 Třemošná u Pl./ Sv 1. nsl 7643 Plzeň a depo T.sk. 824/2: stojí depo/ 7883 a oběh Letmo M : depo/ Sv 1 nsl 920 Třemošná u Pl./ 922 Most/ 925 Plzeň/ 926 Most// 921 Letmo : depo/ 7630 Blatno u J. / 7639 Třemošná u Pl. / 7634 Žihle / 7643 Plzeň a depo Letmo M : depo/ 7636 Žihle/ 7647 a oběh T.sk. 803/2 Nákladní doprava: Vlak Mn veďte s náskokem po vlaku Os 7631 do Třemošné u Pl. Vlak Mn veďte zpožděný, po vlaku Os 7663, odj hod. T.sk. 706/2: 3 záloha/depo/ letmo T 742: s náskokem Třemošná u Pl./ a oběh T. sk 706/2 SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 4 z 30

5 Zpravování doprovodu vlaku: pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Plzně hlavního nádraží do Třemošné u Plzně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Plzeň hlavní nádraží Třemošná u Plzně. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Plzeň hlavní nádraží - Třemošná u Plzně. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7634 Z Plzně hlavního nádraží do Třemošné u Plzně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7664 Z Plzně hlavního nádraží do Třemošné u Plzně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro strojvedoucího vlaku Os 7639, R 923, Os 7641 Jízdu ukončete v Třemošné u Plzně. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7639 Z Třemošné u Plzně do Plzně hlavního nádraží bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku R 923 Z Třemošné u Plzně do Plzně hlavního nádraží bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Třemošná u Plzně Plzeň hlavní nádraží. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7641 Z Třemošné u Plzně do Plzně hlavního nádraží bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Třemošná u Plzně Plzeň hlavní nádraží. Přepravní opatření: u vlaku R 922, 923, Os 7641 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Plzeň hlavní nádraží Třemošná u Plzně a zpět. u vlaku R 992, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Plzeň hlavní nádraží Třemošná u Plzně a zpět. PZS v km 4,226; 5,994 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Plzeň hlavní nádraží seřaďovací nádraží Třemošná u Plzně 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. Plzeň hlavní nádraží seřaďovací nádraží 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Dopravní opatření: OZOV přeruší kolejovou výluku a umožní průjezd vlaku Os 7644 a Mn Vlak Mn veďte s náskokem v trase Mn Bezpečnostní opatření: Pro přerušení výluky pro průjezd vlaku (Os 7644,Mn 88451) provede OZOV zápis o volnosti koleje a provozuschopnosti součástí dráhy a o ukončení přípravných prací výpravčímu stanice Plzeň hlavní nádraží seřaďovací nádraží. PZS v km 4,226; 5,994 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 5 z 30

6 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Třemošná u Plzně Horní Bříza 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: Výluka se nesmí konat v,, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Plzeň hl.n. Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati Plzeň Horní Bříza a zpět: 921, 922 a 923. Odřeknuté vlaky v trati Třemošná u Plzně Horní Bříza a zpět: 7632, 7639, 7634, 7664 a Zavedené vlaky v trati Horní Bříza - Plzeň: Sv 1.nsl 923 (od vlaku R 923 pro vlak 924, odj. Horní Bříza před vlakem Os 7643) Zavedené vlaky v trati Třemošná - Plzeň: Sv 1. nsl 7641 (od vlaku Os 7664) Obraty souprav: Třemošná u Plzně 7632/ / / Sv 1. nsl 7641 Plzeň depo/ 7630 záv 7661/ / depo / / 7634 Sv 1. nsl 7641/ depo 7641/ 7636 Sv 1.nsl 923/ 924 Horní Bříza 7630záv/ / / / / Sv 1.nsl 923 Oběhy hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk. 801: 923 H.Bříza/ Sv 1.nsl 923 Plzeň/ 924 a oběh T.sk 801/1a: 921 H. Bříza/ 922 Most a oběh T.sk. 802/1: 7409 Plzeň / depo / 7422 a oběh T.sk. 803/1: depo / 7412 a oběh T.sk. 803/2: 7632 Třemošná u Pl./ 7639 Plzeň/ 7634 Třemošná u Pl/ 7641 Plzeň/ 7636 a oběh T.sk. 824/2: 7664 Třemošná u Pl./ Sv 1. nsl 7641 Plzeň a depo Letmo M : depo 7630 záv H.Bříza/ 7632 Blatno u J./ 7641 H Bříza/ 7664 Mladotice/ 7663 Plzeň a depo Letmo M x 021: depo/ 7630 Blatno u J. / 7639 H. Bříza / 7634 Žihle / 7643 Plzeň / depo Nákladní doprava: Vlak Mn veďte s náskokem po vlaku Os 7631 do Třemošné u Plzně Vlak Mn veďte zpožděný odj. z Plzně hl.n. s.n. ve13.48 hod. T.sk. 706/2: 3 záloha/depo/ letmo T 742: s náskokem H.Bříza/ a oběh T. sk 706/2 Zpravování doprovodu vlaku: pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Plzně hlavního nádraží do Horní Břízy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Plzeň hlavní nádraží Horní Bříza. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Plzeň hlavní nádraží - Horní Bříza. pro strojvedoucího vlaku Os 7632, 7634, 7664 Jízdu ukončete v Třemošné u Plzně. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 6 z 30

7 pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7634 Z Třemošné u Plzně do Horní Břízy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7632 Z Třemošné u Plzně do Horní Břízy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Třemošná u Plzně Horní Bříza. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7664 Z Třemošné u Plzně do Horní Břízy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro strojvedoucího vlaku R 921, 923, Os 7639, 7641 Jízdu ukončete v Horní Bříze. pro vedoucí obsluhy vlaku R 921, 923 Z Horní Břízy do Plzně hlavního nádraží bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Horní Bříza Plzeň hlavní nádraží. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Horní Bříza - Plzeň hlavní nádraží. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7639 Z Horní Břízy do Třemošné u Plzně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7641 Z Horní Břízy do Třemošné u Plzně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Horní Bříza Třemošná u Plzně. Přepravní opatření: u vlaku R 921, R 922, R 923, není zajištěna úschova během přepravy v úseku Plzeň hlavní nádraží Horní Bříza a zpět. u vlaku Os 7632, Os 7641 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Třemošná u Plzně Horní Bříza a zpět. u vlaku R 921, R 922, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Plzeň hlavní nádraží Horní Bříza a zpět. PZS v km 11,217 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Třemošná u Plzně Horní Bříza 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Dopravní opatření: OZOV přeruší kolejovou výluku a umožní průjezd vlaku Os Vlak Mn veďte s náskokem do Třemošné u Plzně v trase Pn Bezpečnostní opatření: Pro přerušení výluky pro průjezd vlaku (Os 7644) provede OZOV zápis o volnosti koleje a provozuschopnosti součástí dráhy a o ukončení přípravných prací v neobsazené dopravně Třemošná u Plzně do telefonního zápisníku. O provedeném zápisu zpraví výpravčího stanice. Po oznámení o provedeném zápise výpravčí stanic zahájí (ukončí) výluku koleje. PZS v km 11,217 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 7 z 30

8 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Horní Bříza - Kaznějov 4 Začátek a konec výluky 7.10 hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: Výluka se nesmí konat v,, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Plzeň hl.n. Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati Plzeň Kaznějov a zpět : 921, 922 a 923. Odřeknuté vlaky v trati Horní Bříza Kaznějov a zpět: 7632, 7639, 7634, 7664 a Zavedené vlaky v trati Kaznějov - Plzeň hl.n.: Sv 1.nsl 923 ( od vlaku R 923 pro vlak R 924, odj. po ukončení výluky před vlakem Os 7643 ) Zavedené vlaky v trati Horní Bříza Plzeň : Sv 1. nsl 7641 ( od vlaku Os 7664) Obraty souprav: Horní Bříza 7632/ / / Sv 1. nsl 7641 Plzeň depo/ 7630 záv 7661/ / / 7636 Sv 1. nsl 7641/ depo Sv 1.nsl 923/ 924 Kaznějov 7630záv/ / / / / Sv 1.nsl 923 Oběhy hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk. 801: 923 Kaznějov/ Sv 1.nsl 923 Plzeň/ 924 a oběh T.sk 801/1a: 921 Kaznějov/ 922 Most a oběh T.sk. 802/1: 7409 Plzeň / depo / 7422 a oběh T.sk. 803/1: depo / 7412 a oběh T.sk. 803/2: 7632 H.Bříza/ 7639 Plzeň/ 7634 H.Bříza/ 7641 Plzeň/ 7636 a oběh T.sk. 824/2: 7664 H.Bříza/ Sv 1. nsl 7641 Plzeň a depo Letmo M : depo 7630záv Kaznějov/ 7632 Blatno u J./ 7641 Kaznějov/ 7664 Mladotice/ 7663 Plzeň a depo Letmo M x 021: depo/ 7630 Blatno u J. / 7639 Kaznějov / 7634 Žihle / 7643 Plzeň / depo Nákladní doprava: Vlak Mn veďte s náskokem ve 4.20 hod. do Kaznějova Vlak Mn veďte zpožděný odj. z Plzně hl.n. s.n. ve13.48 hod. T.sk. 706/2: 3 záloha/depo/ letmo T 742: s náskokem Kaznějov/ a oběh T. sk 706/2 Zpravování doprovodu vlaku: pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Plzně hlavního nádraží do Kaznějova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Plzeň hlavní nádraží Kaznějov. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Plzeň hlavní nádraží - Kaznějov. pro strojvedoucího vlaku Os 7632, 7634, 7664 Jízdu ukončete v Horní Bříze. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7634 Z Horní Břízy do Kaznějova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 8 z 30

9 pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7632 Z Horní Břízy do Kaznějova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Horní Bříza - Kaznějov. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7664 Z Horní Břízy do Kaznějova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro strojvedoucího vlaku R 921, 923, Os 7639, 7641 Jízdu ukončete v Kaznějově. pro vedoucí obsluhy vlaku R 921, 923 Z Kaznějova do Plzně hlavního nádraží bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Kaznějov Plzeň hlavní nádraží. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Kaznějov - Plzeň hlavní nádraží. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7639 Z Kaznějova do Horní Břízy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7641 Z Kaznějova do Horní Břízy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Kaznějov - Horní Bříza. Přepravní opatření: u vlaku R 921, R 922, R 923, není zajištěna úschova během přepravy v úseku Plzeň hlavní nádraží Kaznějov a zpět. u vlaku Os 7632, Os 7641 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Horní Bříza - Kaznějova zpět. u vlaku R 921, R 922, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Plzeň hlavní nádraží Kaznějov a zpět. PZS v km 21,504; 22,694; 25,423 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Horní Bříza - Kaznějov 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Mn hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Dopravní opatření: OZOV přeruší kolejovou výluku a umožní průjezd vlaku Os Vlak Mn veďte s náskokem do Horní Břízy ve hod. Bezpečnostní opatření: Pro přerušení výluky pro průjezd vlaku (Os 7644) provede OZOV zápis o volnosti koleje a provozuschopnosti součástí dráhy a o ukončení přípravných prací v ŽST Kaznějov do telefonního zápisníku. O provedeném zápisu zpraví výpravčího stanice. Po oznámení o provedeném zápise výpravčí stanice zahájí (ukončí) výluku koleje. PZS v km 21,504; 22,694; 25,423 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 9 z 30

10 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Kaznějov - Plasy 4 Začátek a konec výluky 7.30 hod. po vlaku R hod. 6 Omezení konání výluky: Výluka se nesmí konat v,, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Plzeň hl.n. Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati Kaznějov Plasy a zpět: 7632, 7639, 922, 923, 7634, 7641, 7664 a Zavedené vlaky v trati Plasy - Plzeň hl.n.: Sv 1.nsl 7663 (od vlaku Os po vlaku Os 7663 do Kaznějova, po vlaku Os 7636 do Třemošné u Plzně, po vlaku Os 7638 do Plzně) Obraty souprav: Kaznějov 7632/ / / / 7643 Plzeň 7409 / depo 7639/ / / depo 7663/ depo depo/ 7412 Sv1.nsl 7663/ depo depo/ 7630záv Plasy 7630záv/ / / / 7664 Oběhy hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk. 801/1: Plasy/ 7634 Žihle/ 7643 Plasy/ Sv 1.nsl 7663 Plzeň a depo T.sk. 801/1a: 922 Kaznějov/ 923 Plzeň/ 924 Most / 927 Plzeň T.sk. 802/1: 7409 Plzeň / depo / 7422 a oběh T.sk. 803/1: depo / 7412 a oběh T.sk. 803/2: 7632 Kaznějov/ 7639 Plzeň / 7634 Kaznějov / 7641 Plzeň / 7636 a oběh T.sk. 824/2: depo/ 7664 Kaznějov/ 7643 Plzeň a depo Letmo M : 7630záv Plasy/ 922 Most/ 925 Plzeň/ 926 a oběh T.sk. 801/1a Letmo M : depo/ 7630 Blatno u J./ 7639 Plasy / 7632 Blatno u J./ 7641 Plasy / 7664 Mladotice / 7663 Plzeň / depo Nákladní doprava: Vlak Mn veďte bezprostředně po ukončení výluky k vlaku Os 7663 do Plas. Zpravování doprovodu vlaku: pro strojvedoucího vlaku R 922, Os 7632, 7634, 7664 Jízdu ukončete v Kaznějově. pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Kaznějova do Plas bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Kaznějov - Plasy. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Kaznějov - Plasy. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7634 Z Kaznějova do Plas bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7632 Z Kaznějova do Plas bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Kaznějov - Plasy. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7664 Z Kaznějova do Plas bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

11 pro strojvedoucího vlaku R 923, Os 7639, 7641, 7643 Jízdu ukončete v Plasích. pro vedoucí obsluhy vlaku R 923 Z Plas do Kaznějova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Plasy - Kaznějov. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Plasy - Kaznějov. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7639, 7643 Z Plas do Kaznějova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7641 Z Plas do Kaznějova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Plasy - Kaznějov. Přepravní opatření: u vlaku R 922, R 923, Os 7632, Os 7641 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Kaznějov Plasy a zpět. u vlaku R 922, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Kaznějov Plasy a zpět. 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Kaznějov - Plasy 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Dopravní opatření: OZOV přeruší kolejovou výluku a umožní průjezd vlaku Os Bezpečnostní opatření: Pro přerušení výluky pro průjezd vlaku (Os 7644) provede OZOV zápis o volnosti koleje a provozuschopnosti součástí dráhy a o ukončení přípravných prací v ŽST Kaznějov do telefonního zápisníku. O provedeném zápisu zpraví výpravčího stanice. Po oznámení o provedeném zápise výpravčí stanice zahájí (ukončí) výluku koleje. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 11 z 30

12 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Plasy - Mladotice 4 Začátek a konec výluky 7.35 hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: Výluka se nesmí konat v,, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Plzeň hl.n. Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati Plasy Mladotice a zpět: 7639, 7632, 922, 923, 7641, 7634, 7643, Obraty souprav: Plasy 7632/ / / / 7643 Plzeň depo/ 7630 záv 7639/ / / depo 7663/ depo 7663záv/ depo Mladotice 7630záv/ / / / 7663záv 7643/ 7663 Oběhy hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk. 801/1: 923 Mladotice/ 7634 Žihle/ 7643 Mladotice/ 7663 Plzeň a depo T.sk. 801/1a: Plasy/ 923 Plzeň/ 924 a oběh T.sk.801/1. T.sk. 802/1: Plzeň / depo / 7422 a oběh T.sk. 803/1: depo / 7412 a oběh T.sk. 803/2: 7632 Plasy/ 7639 Plzeň / 7634 Plasy / 7641 Plzeň / 7636 a oběh T.sk. 824/2: depo/ 7664 Plasy/ 7643 Plzeň a depo Letmo M : depo/ 7630 Blatno u J./ 7639 Mladotice / 7632 Blatno u J./ 7641 Mladotice / 7663 záv. Plzeň / depo Nákladní doprava: Vlak Mn veďte zpožděný po výluce z Plas odjezd 13:35 hod. Zpravování doprovodu vlaku: pro strojvedoucího vlaku R 922, Os 7632, 7634, 7664 Jízdu ukončete v Plasích. pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Plas do Mladotic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Plasy - Mladotice. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Plasy - Mladotice. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7634 Z Plas do Mladotic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7632 Z Plas do Mladotic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Plasy - Mladotice. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7664 Z Plas do Mladotic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 12 z 30

13 pro strojvedoucího vlaku R 923, Os 7639, 7641, 7643 Jízdu ukončete v Mladoticích. pro vedoucí obsluhy vlaku R 923 Z Mladotic do Plas bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Mladotice - Plasy. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Mladotice - Plasy. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7639, 7643 Z Mladotic do Plas bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7641 Z Mladotic do Plas bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Mladotice - Plasy. Přepravní opatření: u vlaku R 922, R 923, Os 7632, Os 7641 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Plasy Mladotice a zpět. u vlaku R 922, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Plasy Mladotice a zpět. 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Plasy - Mladotice 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Dopravní opatření: OZOV přeruší kolejovou výluku a umožní průjezd vlaku Os Bezpečnostní opatření: Pro přerušení výluky pro průjezd vlaku (Os 7644) provede OZOV zápis o volnosti koleje a provozuschopnosti součástí dráhy a o ukončení přípravných prací v neobsazené dopravně Mladotice do telefonního zápisníku. O provedeném zápisu zpraví výpravčího stanice. Po oznámení o provedeném zápise výpravčí stanice zahájí (ukončí) výluku koleje. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 13 z 30

14 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Mladotice - Žihle 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku R hod. 6 Omezení konání výluky: Výluka se nesmí konat v, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Plzeň hl.n. Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati Mladotice a zpět: 7630, 7639, 7632 a Odřeknuté vlaky v trati Mladotice Žihle a zpět:922, 923, 7634 a Obraty souprav: Mladotice 7630/ / / / 7643 Plzeň - Žihle 923/ 922 Oběhy hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk.801/1: 923 Žihle/ 922 a oběh T.sk.801/1a. T.sk. 801/1a: 922 Mladotice/ 923 Plzeň/ a oběh T.sk.801/1. T.sk. 802/1: 7634 Mladotice/ 7643 a oběh T.sk.803/1: 7630 Mladoticce/ 7639 a oběh T.sk. 803/2: 7632 Mladotice/ 7641 a oběh Nákladní doprava: Vlak Mn veďte zpožděný po výluce do Blatna u Jesenice. Zpravování doprovodu vlaku: pro strojvedoucího vlaku R 922, Os 7630, 7632, 7634, Jízdu ukončete v Mladoticích. pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Mladotic do Žihle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Mladotice - Žihle. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Mladotice - Žihle. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7630 Z Mladotic do Blatna u Jesenice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7634 Z Mladotic do Žihle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 14 z 30

15 pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7632 Z Mladotic do Blatna u Jesenice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Mladotice. pro strojvedoucího vlaku R 923 Jízdu ukončete v Žihli. pro strojvedoucího vlaku Os 7639, 7641 Jízdu ukončete v Blatně u Jesenice. pro vedoucí obsluhy vlaku R 923 Z Žihle do Mladotic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Žihle - Mladotice. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Žihle - Mladotice. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7639 Z Blatna u Jesenice do Mladotic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7643 Z Žihle do Mladotic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7641 Z Blatna u Jesenice do Mladotic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku - Mladotice. Přepravní opatření: u vlaku R 922, R 923 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Mladotice - Žihle a zpět. u vlaku Os 7632, Os 7641 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Mladotice. u vlaku R 922, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Mladotice - Žihle a zpět. PZS v km 142,697; 143,676; 143,786; 145,935; 146,091 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Mladotice - Žihle 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Dopravní opatření: OZOV přeruší kolejovou výluku a umožní průjezd vlaku Os Bezpečnostní opatření: Pro přerušení výluky pro průjezd vlaku (Os 7644) provede OZOV zápis o volnosti koleje a provozuschopnosti součástí dráhy a o ukončení přípravných prací v neobsazené dopravně Mladotice do telefonního zápisníku. O provedeném zápisu zpraví výpravčího stanice. Po oznámení o provedeném zápise výpravčí stanice zahájí (ukončí) výluku koleje. PZS v km 142,697; 143,676; 143,786; 145,935; 146,091 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 15 z 30

16 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Žihle 4 Začátek a konec výluky 7.10 hod. po vlaku R hod. 6 Omezení konání výluky: Výluka se nesmí konat v, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Plzeň hl.n. Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati Žihle a zpět: 7630, 7639, 7632, 923, 922, 7641, 6555, Obraty souprav: Žihle 7630/ / / 923 Plzeň / / 922 Oběhy hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk. 801/1: 923 Blatno u J./ 922 a oběh t. sk. 801/1a. T.sk. 801/1a: 922 Žihle/ 923 a oběh T.sk. 801/1. T.sk. 803/1: 7630 Žihle/ 7639 a oběh T.sk. 803/2: 7632 Žihle/ 7641 a oběh DKV Ústí nad Labem PJ Louny: T.sk. 894/3: 6555 Blatno u J./ 7618 Žatec a oběh Nákladní doprava: Vlak Mn veďte zpožděný po výluce do Blatna u Jesenice. Zpravování doprovodu vlaku: pro strojvedoucího vlaku R 922, Os 7630, 7632 Jízdu ukončete v Žihli. pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Žihle do Blatna u Jesenice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Žihle. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Žihle. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7630 Z Žihle do Blatna u Jesenice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 16 z 30

17 pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7632 Z Žihle do Blatna u Jesenice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Žihle. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7618 Z Žihle do Blatna u Jesenice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro strojvedoucího vlaku R 923, Os 7639, 7641, 6555 Jízdu ukončete v Blatně u Jesenice. pro vedoucí obsluhy vlaku R 923 Z Blatna u Jesenice do Žihle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku - Žihle. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku - Žihle. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7639 Z Blatna u Jesenice do Žihle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7641 Z Blatna u Jesenice do Žihle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku - Žihle. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6554/6555 Z Blatna u Jesenice do Žihle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přepravní opatření: u vlaku R 922, R 923, Os 7632, Os 7641 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Žihle a zpět. u vlaku R 922, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Žihle a zpět. PZS v km 152,551; 153,054; 153,379 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Žihle 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: PZS v km 152,551; 153,054; 153,379 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 17 z 30

18 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Kryry Vroutek 4 Začátek a konec výluky 7.30 hod. po vlaku R hod. 6 Omezení konání výluky: Výluka se nesmí konat v,, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Louny Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati: Kryry Vroutek a zpět: 6553, 6536, 6555 a Odřeknuté vlaky v trati: Podbořany Kryry a zpět: 923 a 922. Zavedené vlaky v trati: Kryry Plzeň Sv 1.nsl 923 ( od vlaku 7618) Obraty souprav: Podbořany 923/ 922 Kryry 920 záv/ / / / Sv 1.nsl 923 Vroutek 6553/ / 7618 Obraty hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk.801/1: 923 Podbořany/ 922 a oběh T.sk. 801/1a. T.sk. 801/1a: 922 Kryry/ 6555 Žihle/ 7618 Kryry/ Sv 1.nsl 923 Plzeň a depo Letmo M : 920 záv Kryry/ 6553 Blatno u J./ 6536 Kryry/ 923 Plzeň/ 924 a oběh T.sk. 801/1. DKV Ústí nad Labem PS Louny: T.sk. 891/5: 6553 Vroutek/ 6536 Louny a oběh T.sk. 894/3: 6555 Vroutek/ 7618 Žatec a oběh Zpravování doprovodu vlaku: pro strojvedoucího vlaku R 922, Os 6536, 7618 Jízdu ukončete v Kryrech. pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Kryr do Podbořan bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Kryry Podbořany Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Kryry - Podbořany. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6536, 7618 Z Kryr do Vroutku bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro strojvedoucího vlaku R 923 Jízdu ukončete v Podbořanech. pro strojvedoucího vlaku Os 6553, 6555 Jízdu ukončete v Vroutku. pro vedoucí obsluhy vlaku R 923 Z Podbořan do Kryr bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Podbořany - Kryry. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Podbořany - Kryry. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6553, 6555 Z Vroutku do Kryr bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přepravní opatření: u vlaku R 922, R 923 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Podbořany - Kryry a zpět. u vlaku R 922, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Podbořany Kryry a zpět. PZS v km 169,358; 171,652; 171,863 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 18 z 30

19 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Kryry Vroutek 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: PZS v km 169,358; 171,652; 171,683 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 19 z 30

20 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Petrohrad 4 Začátek a konec výluky 7.30 hod. po vlaku Mn hod. 6 Omezení konání výluky: Výluka se nesmí konat v, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Louny Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati: Petrohrad a zpět: 6553 a Odřeknuté vlaky v trati: Petrohrad Žihle a zpět: 6555 a Odřeknuté vlaky v trati: Žihle - Kryry a zpět: 922 a 923. Obraty souprav: - Kryry: 923/ 922 Oběhy hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk. 801/1: 923 Kryry/ 922 a oběh T.sk. 801/1a. T.sk. 801/1a: 922 Žihle/ 923 a oběh T.sk. 801/1. DKV Ústí nad Labem -PS Louny: T.sk. 891/5: 6553 Petrohrad/ 6536 Louny a oběh T.sk. 894/3: 6555 Petrohrad/ 7618 Žatec a oběh Petrohrad Žihle 6553/ / / 7618 SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 20 z 30

21 Zpravování doprovodu vlaku: pro strojvedoucího vlaku R 922 Jízdu ukončete v Žihli. pro strojvedoucího vlaku Os 6552/3, 6554/6555 Jízdu ukončete v Petrohradu. pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Žihle do Kryr bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Žihle Kryry. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Žihle Kryry. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6552/6553 Z Petrohradu do Blatna u Jesenice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6554/6555 Z Petrohradu do Žihle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro strojvedoucího vlaku R 923 Jízdu ukončete v Kryrech. pro vedoucí obsluhy vlaku R 923 Z Kryr do Žihle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Kryry - Žihle. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Kryry - Žihle. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6536 Z Blatna u Jesenice do Petrohradu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7618 Z Žihle do Petrohradu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přepravní opatření: u vlaku R 922, R 923 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Žihle - Kryry a zpět. u vlaku R 922, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Žihle Kryry a zpět. PZS v km 158,653; 160,404 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Petrohrad 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: PZS v km 158,653; 160,404 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 21 z 30

22 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Petrohrad Kryry 4 Začátek a konec výluky 7.30 hod. po vlaku R hod. 6 Omezení konání výluky: Výluka se nesmí konat v, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Louny Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati: Kryry a zpět: 6553, Odřeknuté vlaky v trati: Kryry - Žihle a zpět: 6555, a 922. Obraty souprav: Kryry 6553/ / / Podbořany Žihle 922 / 923 Vroutek - Oběhy hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk. 801/1: 923 Kryry/ 922 a oběh T.sk. 801/1a. T.sk. 801/1a: 922 Žihle/ 923 a oběh T.sk. 801/1. DKV Ústí nad Labem -PS Louny: T.sk. 891/5: 6553 Kryry/ 6536 Louny a oběh T.sk. 894/3: 6555 Kryry/ 7618 Žatec a oběh SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 22 z 30

23 Zpravování doprovodu vlaku: pro strojvedoucího vlaku R 922 Jízdu ukončete v Žihli. pro strojvedoucího vlaku Os 6552/6553, 6554/6555 Jízdu ukončete v Kryrech. pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Žihle do Kryr bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Žihle Kryry. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Žihle Kryry. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6552/6553 Z Kryr do Blatna u Jesenice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6554/6555 Z Kryr do Žihle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro strojvedoucího vlaku R 923 Jízdu ukončete v Kryrech. pro vedoucí obsluhy vlaku R 923 Z Kryr do Žihle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Kryry - Žihle. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Kryry - Žihle. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6536 Z Blatna u Jesenice do Kryr bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 7618 Z Žihle do Kryr bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přepravní opatření: u vlaku R 922, R 923 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Žihle - Kryry a zpět. u vlaku R 922, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Žihle Kryry a zpět. PZS v km 163,692; 169,358; 171,652 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Petrohrad Kryry 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: PZS v km 163,692 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 23 z 30

24 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Vroutek - Podbořany 4 Začátek a konec výluky 7.40 hod. po vlaku R hod. 6 Omezení konání výluky: Výluka se nesmí konat v,, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Louny Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati: Vroutek Podbořany a zpět: 6553, 6536, 6555, 7618, 923 a 922. Zavedené vlaky v trati: Kryry Vroutek Sv 1.nsl 920 (pro vlak Os 6553) Vroutek Plzeň Sv 1.nsl 923 (od vlaku Os 7618) Obraty souprav: Vroutek Sv 1.nsl 920/ / / / Sv 1.nsl 923 Podbořany: 6553/ / / 922 Kryry 920záv/ Sv 1.nsl 920 Oběhy hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk. 801/1: 923 Podbořany/ 922 Most a oběh T.sk. 801/1a. T.sk. 801/1a: 922 Vroutek/ 6555 Žihle/ 7618 Vroutek/ Sv 1.nsl 923 Plzeň a depo Letmo M : depo/ 920záv Kryry/ Sv 1.nsl 920 Vroutek/ 6553 Blatno u J./ 6536 Vroutek/ 923 Plzeň a oběh T.sk. 801/1. DKV Ústí nad Labem PS Louny: T.sk. 891/5: 6553 Podbořany/ 6536 Louny a oběh T.sk. 894/3: 6555 Podbořany/ 7618 Žatec a oběh SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 24 z 30

25 Zpravování doprovodu vlaku: pro strojvedoucího vlaku R 922, Os 6536, 7618 Jízdu ukončete ve Vroutku. pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Vroutku do Podbořan bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Vroutek Podbořany. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Vroutek Podbořany. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6552/6553, 6554/6555 Z Podbořan do Vroutku bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro strojvedoucího vlaku R 923, Os 6552/6553, 6554/6555 Jízdu ukončete v Podbořanech. pro vedoucí obsluhy vlaku R 923 Z Podbořan do Vroutku bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Podbořany - Vroutek. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Podbořany - Vroutek. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6536, 7618 Z Vroutku do Podbořan bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přepravní opatření: u vlaku R 922, R 923 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Vroutek - Podbořany a zpět. u vlaku R 922, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Vroutek Podbořany a zpět. PZS v km 174,350; 175,109 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Vroutek - Podbořany 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: PZS v km 174,350; 175,109 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 25 z 30

26 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Podbořany - Kaštice 4 Začátek a konec výluky 7.50 hod. po vlaku R hod. 6 Omezení konání výluky: Výluka se nesmí konat v,, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Louny Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati: Podbořany Kaštice a zpět: 6553, 6536, 6555, 7618, 923 a 922. Zavedené vlaky v trati: Podbořany Plzeň Sv 1.nsl 923 ( od vlaku Os 7618) Obraty souprav: Podbořany: 920záv/ / / / Sv 1.nsl 923 Kaštice: 6553/ / / 922 Oběhy hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk. 801/1: 923 Kaštice/ 922 Most a oběh T.sk. 801/1a. T.sk. 801/1a: 922 Podbořany/ 6555 Žihle/ 7618 Podbořany/ Sv 1.nsl 923 Plzeň a depo Letmo M : depo/ 920záv Podbořany/ 6553 Blatno/ 6536 Podbořany/ 923 Plzeň a oběh T.sk. 801/1. DKV Ústí nad Labem PS Louny: T.sk. 891/5: 6553 Kaštice/ 6536 Louny a oběh T.sk. 894/3: 6555 Kaštice/ 7618 Žatec a oběh Zpravování doprovodu vlaku: pro strojvedoucího vlaku R 922, Os 6536, 7618 Jízdu ukončete v Podbořanech. pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Podbořan do Kaštic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Podbořany - Kaštice. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Podbořany - Kaštice. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6552/6553, 6554/6555 Z Kaštice do Podbořan bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro strojvedoucího vlaku R 923, Os 6552/6553, 6554/6555 Jízdu ukončete v Kašticích. pro vedoucí obsluhy vlaku R 923 Z Kaštic do Podbořan bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Kaštice - Podbořany. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Kaštice - Podbořany. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6536, 7618 Z Podbořan do Kaštic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přepravní opatření: u vlaku R 922, R 923 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Kaštice - Podbořany a zpět. u vlaku R 922, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Kaštice Podbořany a zpět. PZS v km 181,594; 181,858; 185,871 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 26 z 30

27 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Kaštice - Žabokliky 4 Začátek a konec výluky 8.00 hod. po vlaku R hod. 6 Omezení konání výluky: Výluka se nesmí konat v,, 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: Louny Osobní doprava: Odřeknuté vlaky v trati: Kaštice Žabokliky a zpět: 6553, 6536, 6555 a Odřeknuté vlaky v trati: Podbořany Žatec západ a zpět:923 a 922. Zavedené vlaky v trati: Postoloprty - Žatec západ Sv 1.nsl 6501 (pro vlak Sv 1.nsl 7613 do Kaštic) Žatec západ - Kaštice Sv 1.nsl 7613 (pro vlak 6553) Podbořany - Plzeň Sv 1.nsl 923 (od vlaku 922) Kaštice - Žatec západ Sv 1.nsl 7618 (od vlaku 7618) pro 6538 záv Kaštice Sv 1.nsl 7613/ / /Sv 1.nsl 7618 Žatec z. Sv 1.nsl 6501/ Sv 1.nsl 7613 Sv 1.nsl 7618/ 6538záv 923/ 922 Žabokliky 6553/ / 7618 Louny depo/ 26702př 6538/ depo Podbořany: 920záv/ / Sv 1.nsl 923 Postoloprty 26702př/ Sv 1.nsl 6501 Oběhy hnacích vozidel: DKV Plzeň PJ Plzeň: T.sk. 801/1: 923 Žatec z./ 922 Most a oběh T.sk. 801/1a. T.sk. 801/1a: 922 Podbořany/ Sv 1.nsl 923 Plzeň a depo Letmo M : depo/ 920záv Podbořany/ 923 Plzeň a oběh T.sk. 801/1. DKV Ústí nad Labem PS Louny: T.sk. 891/5: 6553 Žabokliky/ 6536 Louny a oběh T.sk. 894/3: 6555 Žabokliky/ 7618 Žatec a oběh Letmo M 810: př Postoloprty/ Sv 1.nsl 6501 Žatec z./ Sv 1.nsl 7613 Kaštice/6553 Blatno u J./ 6536 Žabokliky / 6555 Žihle/ 7618 Žabokliky/ Sv 1.nsl 7618 Žatec z./6538záv Louny a depo SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 27 z 30

28 Zpravování doprovodu vlaku: pro strojvedoucího vlaku R 922 Jízdu ukončete v Podbořanech. pro strojvedoucího vlaku Os 6536, 7618 Jízdu ukončete v Kašticích. pro vedoucí obsluhy vlaku R 922 Z Podbořan do Žatce západu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Podbořany Žatec západ. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Podbořany Žatec západ. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6552/6553, 6554/6555 Z Žaboklik do Kaštic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. pro strojvedoucího vlaku R 923 Jízdu ukončete v Žatci západě. pro strojvedoucího vlaku Os 6552/6553, 6554/6555 Jízdu ukončete v Žaboklikách. pro vedoucí obsluhy vlaku R 923 Z Žatce západu do Podbořan bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Žatec západ - Podbořany. Přeprava cestujících na vozíku není zabezpečena v úseku Žatec západ - Podbořany. pro vedoucí obsluhy vlaku Os 6536, 7618 Z Kaštic do Žaboklik bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přepravní opatření: u vlaku R 922, R 923 není zajištěna úschova během přepravy v úseku Žatec západ - Podbořany a zpět. u vlaku R 922, R 923 není zajištěna přeprava cestujících na vozíku v úseku Žatec západ Podbořany a zpět. PZS v km 190, 480; 192,211; 192,736 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Podbořany - Kaštice 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: PZS v km 181,594; 181,858; 185,871 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. 1 Číslo výluky 81 A Místo konání výluky Kaštice - Žabokliky 4 Začátek a konec výluky hod. po vlaku Os hod. 6 Omezení konání výluky: nesmí se konat v 7 Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy: PZS v km 190, 480; 192,211; 192,736 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV. SROV A sešit č. 9 pro trať 719 strana č. 28 z 30

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 6.3.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 335/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

SROV A. České dráhy a.s. Jízdní řád 2005/ 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne RCP Ústí nad Labem

SROV A. České dráhy a.s. Jízdní řád 2005/ 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne RCP Ústí nad Labem České dráhy a.s. Jízdní řád 2005/ 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 1.3.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 291/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch tel.: 972 424 046 e-mail: berzkowitsch@gr.cd.cz

Více

Jízdní řád 2006 / České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006 / 2007 RCP Česká Třebová Platí od:

Jízdní řád 2006 / České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006 / 2007 RCP Česká Třebová Platí od: České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006 / 2007 RCP Česká Třebová Platí od: 15.12.2006 Č. j.: 5493/2006-O11/CST Zpracovatel: Luboš Horský, hlavní zpracovatel e-mail: Horsky@gr.cd.cz tel.: 972 325 089 Zdeněk Kříž,

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: 537 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Trnka (osobní

Více

České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Plzeň Platí od 10. prosince Výluky typu A. účinnost od opravil dne podpis

České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Plzeň Platí od 10. prosince Výluky typu A. účinnost od opravil dne podpis České dráhy, a.s. RCP Plzeň Platí od 10. prosince 2006 č.j.: 366/2007 - O 11/PLZ Zpracovatel: Vaniš Miloslav hlavní zpracovatel 9725 24576 vanis@gr.cd.cz Knoppová Zdeňka opatření v osobní dopravě 9725

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: v Praze Č.j.: /13-ROV S R O V A. Záznam o změnách

České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: v Praze Č.j.: /13-ROV S R O V A. Záznam o změnách České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: 6. 3. 2006 v Praze Č.j.: 22-06-11/13-ROV Zpracovatel: Hrůza 9722-41046 Hruza@gr.cd.cz Hříbal část: osobní doprava 9722-41626 Hribal@gr.cd.cz Vaverka část:

Více

S R O V A. Zdice odb. Přední Poříčí Zadní Třebáň - Lochovice SEŠIT 11

S R O V A. Zdice odb. Přední Poříčí Zadní Třebáň - Lochovice SEŠIT 11 České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: 18. 4. 2006 v Praze Č.j.: 620/2006-O11/PHA Zpracovatel: Hrůza 9722-41046 Hruza@gr.cd.cz Hříbal část: osobní doprava 9722-41626 Hribal@gr.cd.cz Chrastil část:

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 31. ledna 2006 Č.j.: 232 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 31. ledna 2006 Č.j.: 232 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 31. ledna 2006 Č.j.: 232 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Trnka (osobní

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Plzeň Platí od 10. prosince Výluky typu A. účinnost od opravil dne podpis

České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Plzeň Platí od 10. prosince Výluky typu A. účinnost od opravil dne podpis České dráhy, a.s. RCP Plzeň Platí od 10. prosince 2006 č.j.: 314/2007 - O 11/PLZ Zpracovatel: Vaniš Miloslav hlavní zpracovatel 9725 24576 vanis@gr.cd.cz Knoppová Zdeňka opatření v dopravě 9725 24238 knoppova@gr.cd.cz,

Více

Jízdní řád 2006/2007. České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Česká Třebová Platí od:

Jízdní řád 2006/2007. České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Česká Třebová Platí od: České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Česká Třebová Platí od: 15.12.2006 Č. j.: 5495/2006-O11/CST Zpracovatel: Luboš Horský, hlavní zpracovatel e-mail: Horsky@gr.cd.cz tel.: 972 325 089 Jan Trnka,

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 719 osobní pro trať

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 719 osobní pro trať Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 719 osobní pro trať Plzeň hl.n. Žatec západ Odb Velichov (Žatec) Platí od 14. prosince 2014 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu

Více

Výluky na období Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Blatno u Jesenice Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Blatno u Jesenice Typ: Datum konání: Trať: Stanice: - 1 - Výluky na období 20.08.2012-02.09.2012 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Blatno u Jesenice Datum konání: 13.08.2012 07:40 hod. - 20.08.2012 16:00 hod. Trať: 160

Více

České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: v Praze Č.j.: 619/2006-O11/PHA S R O V A. Záznam o změnách

České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: v Praze Č.j.: 619/2006-O11/PHA S R O V A. Záznam o změnách České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: 18. 4. 2006 v Praze Č.j.: 619/2006-O11/PHA Zpracovatel: Hrůza 9722-41046 Hruza@gr.cd.cz Hříbal část: osobní doprava 9722-41626 Hribal@gr.cd.cz Vaverka část:

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 27. ledna 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 27. ledna 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 27. ledna 2006 Č.j.: 218 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Trnka (osobní

Více

ROZKAZ O VÝLUCE Č. 13061

ROZKAZ O VÝLUCE Č. 13061 České dráhy, a.s. RCP Ostrava Jízdní řád 2008/2009 V Ostravě dne 30.4.2009 Č.j.: 2745-2009-RCP/OVA Věc: TK Osíčko-Bystřice pod Hostýnem Zpracovatel: Marošková J. tel.: 972765189 e-mail: maroskova@rcp.cd.cz

Více

S R O V A SEŠIT 3. 704 Sudoměřice u Tábora - Benešov u Prahy 514 Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy 514 Olbramovice - Sedlčany

S R O V A SEŠIT 3. 704 Sudoměřice u Tábora - Benešov u Prahy 514 Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy 514 Olbramovice - Sedlčany České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: 18. 4. 2006 v Praze Č.j.: 624/2006-O11/PHA Zpracovatel: Hrůza 9722-41046 Hruza@gr.cd.cz Cikner část: osobní doprava (514) 9722-41627 Cikner@gr.cd.cz Ing.

Více

České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Plzeň Platí od 10. prosince Výluky typu A. účinnost od opravil dne podpis

České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Plzeň Platí od 10. prosince Výluky typu A. účinnost od opravil dne podpis České dráhy, a.s. RCP Plzeň Platí od 10. prosince 2006 č.j.: 217/2007 - O 11/PLZ Zpracovatel: Vaniš Miloslav hlavní zpracovatel 9725 24576 vanis@gr.cd.cz Kojzar Pavel opatření v osobní dopravě 9725 24622

Více

SEŠIT 2. Velká nad Veličkou Veselí nad Moravou. České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Brno Platí od 10. prosince 2006. č.j.: 4758/2006-O11/BNO

SEŠIT 2. Velká nad Veličkou Veselí nad Moravou. České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Brno Platí od 10. prosince 2006. č.j.: 4758/2006-O11/BNO České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Brno Platí od 10. prosince 2006 č.j.: 478/2006-O11/BNO Zpracovatel: Ing. Koláčková Jana hlavní zpracovatel 972 62 180 kolackova@gr.cd.cz Ing. Sáblík Milan opatření

Více

Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

Výluky na období Výluka v úseku: Žatec - Žihle Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období Výluka v úseku: Žatec - Žihle Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 06.07.2015-12.07.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Žatec - Žihle Datum konání: 18.06.2015 07:00 hod. - 07.07.2015 14:00 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Stanice:

Více

S R O V A SEŠIT Rožďalovice Nymburk město 541 Nymburk hl.n. Mladá Boleslav hl.n. 532 Čelákovice - Neratovice 532 Mochov Čelákovice

S R O V A SEŠIT Rožďalovice Nymburk město 541 Nymburk hl.n. Mladá Boleslav hl.n. 532 Čelákovice - Neratovice 532 Mochov Čelákovice České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: 9. 5. 2006 v Praze Č.j.: 1060/2006-O11/PHA Zpracovatel: Hrůza 9722-41046 Hruza@gr.cd.cz Cikner část: osobní doprava 9722-41627 Cikner@gr.cd.cz Hříbal část:

Více

Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í R C P Ústí nad Labem P Ř Í L O H A. k Rozkazu o zavedení GVD

Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í R C P Ústí nad Labem P Ř Í L O H A. k Rozkazu o zavedení GVD Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í R C P Ústí nad Labem P Ř Í L O H A k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP ÚSTÍ NAD LABEM Platí od 11. prosince 2005 Schváleno ředitelem

Více

Výluky na období 10.11.2014-16.11.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období 10.11.2014-16.11.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 10.11.2014-16.11.2014 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 13.09.2014 00:00 hod. - 22.12.2014 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

Výluky na období 27.04.2015-03.05.2015 160 Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období 27.04.2015-03.05.2015 160 Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 27.04.2015-03.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 15.04.2015 00:00 hod. - 30.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č

ROZKAZ O VÝLUCE č SŽDC, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové Jízdní řád 2016 / 2017 V Hradci Králové dne 21.04.2017 Č.j.: 12865 / 2017 SŽDC OŘ HKR-NŘP Zpracovatel: Ing. Tomáš Jahelka, hlavní zpracovatel

Více

Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Typ: dlouhodobá - výluka trvá nepřetržitě po níže uvedenou dobu Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod.

Více

Výluky na období 01.12.2014-07.12.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období 01.12.2014-07.12.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 01.12.2014-07.12.2014 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 13.09.2014 00:00 hod. - 22.12.2014 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

Výluky na období 04.05.2015-10.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 04.05.2015-10.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 04.05.2015-10.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod. - 08.06.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Stanice:

Více

S R O V A SEŠIT Odbočka Skály Turnov. České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: v Praze Č.j.: 1011/2006-O11/PHA

S R O V A SEŠIT Odbočka Skály Turnov. České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: v Praze Č.j.: 1011/2006-O11/PHA České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: 9. 5. 2006 v Praze Č.j.: 1011/2006-O11/PHA S R O V A Zpracovatel: Hrůza 9722-41046 Hruza@gr.cd.cz Ing. Vaněk část: osobní doprava 9722-41625 Vanek@gr.cd.cz

Více

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Chomutov k PND3 pro trať Kaštice Kadaň město Kadaňský Rohozec Vilémov u Kadaně č. 2 / 2006

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Chomutov k PND3 pro trať Kaštice Kadaň město Kadaňský Rohozec Vilémov u Kadaně č. 2 / 2006 České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice CHOMUTOV Č.j.: 2438 / 2006 Účinnost od 7.7.2006 do vydání 1. změny PND3 V Chomutově dne 30. 6. 2006 Rozkaz vrchního přednosty UŽST Chomutov k PND3 pro trať Kaštice

Více

Výluky na období 25.05.2015-31.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 25.05.2015-31.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 25.05.2015-31.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod. - 07.06.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Stanice:

Více

Výluky na období Výluka v úseku: Kaznějov - Plasy Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Poznámka k výluce:

Výluky na období Výluka v úseku: Kaznějov - Plasy Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Poznámka k výluce: 1 Výluky na období 03.10.2011-09.10.2011 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Kaznějov - Plasy Datum konání: 05.10.2011 07:30 hod. -13:30 hod., 06.10.2011 07:30 hod. -13:30 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

Rozkaz o výluce č. 33082

Rozkaz o výluce č. 33082 České dráhy, a. s. Jízdní řád 2009/2010 RCP Brno V Brně dne: 14. 6. 2010 611 35 B R N O, Kounicova 688/26 Č.j.: 12178/10-RCP/BNO Věc: Rekonstrukce výhybky č. 401 a rekonstrukce přejezdů v úseku Havlíčkův

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015 České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015 ROV 33056 Světlá n/s Ledeč n/s Účinnost od: 22.3. 2015 Platí do: 27.3.2015 Zpracoval: Ověřil: Schválil: FUNKCE JMÉNO

Více

Výluky na období 20.10.2014-26.10.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období 20.10.2014-26.10.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 20.10.2014-26.10.2014 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 13.09.2014 00:00 hod. - 22.12.2014 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 15.04.2015 00:00 hod. - 30.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a

Více

České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Brno Platí od 10. prosince 2006 SEŠIT 3

České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Brno Platí od 10. prosince 2006 SEŠIT 3 České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006/2007 RCP Brno Platí od 10. prosince 2006 č.j.: 478/2006-O11/BNO Zpracovatel: Ing. Koláčková Jana hlavní zpracovatel 972 62 180 kolackova@gr.cd.cz Ing. Palán Jan opatření

Více

- 2 - Datum konání: 13.11.2012 07:15 hod. - 19.11.2012 19:15 hod.

- 2 - Datum konání: 13.11.2012 07:15 hod. - 19.11.2012 19:15 hod. - 1 - Výluky na období 11.11.2012-18.11.2012 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Žatec - Žatec západ Datum konání: 08.11.2012 08:00 hod. - 12.11.2012 14:00 hod., 15.11.2012 08:00 hod. - 19.11.2012

Více

Výluky typu A SEŠIT 1. Nezamyslice (mimo) - Brno hl.n. Brno hl.n. - Odb. Slatinská Holubice - Blažovice Velké Opatovice - Skalice nad Svitavou

Výluky typu A SEŠIT 1. Nezamyslice (mimo) - Brno hl.n. Brno hl.n. - Odb. Slatinská Holubice - Blažovice Velké Opatovice - Skalice nad Svitavou České dráhy, a.s. Jízdní řád 200/2006 RCP Brno Platí od 11. prosince 200 č.j.: 332/200 11/10/1 Zpracovatel: Ing. Koláčková Jana hlavní zpracovatel 972 62 180 kolackova@gr.cd.cz ing. Kašpařík Tomáš opatření

Více

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Děčín Třída Čs. Mládeže 894, 405 02 Děčín IV 3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE Účinnost změny č. 3 od: 1. 7. 2006 Změna se týká:

Více

Výluky na období 01.06.2015-07.06.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 01.06.2015-07.06.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 01.06.2015-07.06.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod. - 08.06.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Stanice:

Více

P Ř Í L O H A k Rozkazu o zavedení GVD 2011/2012

P Ř Í L O H A k Rozkazu o zavedení GVD 2011/2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 20111211 P Ř Í L O H A k Rozkazu o zavedení GVD 2011/2012 pro obvod RCP Praha Číslo jednací 51388/2011-RCP/PHA Vydání

Více

- 1 - Datum konání: :00 hod. -18:00 hod.

- 1 - Datum konání: :00 hod. -18:00 hod. - 1 - Výluky na období 01.10.2012-07.10.2012 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Horní Bříza - Kaznějov Datum konání: 02.10.2012 08:00 hod. -14:00 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Stanice:

Více

České dráhy, a.s. Jízdní řád 2005/2006 RCP Brno Platí od 11. prosince Výluky typu A SEŠIT 5

České dráhy, a.s. Jízdní řád 2005/2006 RCP Brno Platí od 11. prosince Výluky typu A SEŠIT 5 České dráhy, a.s. Jízdní řád 200/2006 RCP Brno Platí od 11. prosince 200 č.j.: 332/200 11/10/1 Zpracovatel: Ing. Koláčková Jana hlavní zpracovatel 972 62 180 kolackova@gr.cd.cz ing. Kašpařík Tomáš opatření

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.83/2015

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.83/2015 Praha Opatření oddělení přípravy JŘ č.83/2015 Výluka Ledečko Sázava ČB Výluka Sázava ČB Samechov Výluka Samechov Hvězdonice Výluka Hvězdonice - Čerčany ROV 63106 Účinnost od: 10.3. 2015 Platí do: 21.3.2015

Více

S R O V A SEŠIT Kolín Ledečko 518 Pečky Bečváry (Kouřim) 515 Kutná Hora hl.n. Zruč n.s. 515 Čáslav - Třemošnice

S R O V A SEŠIT Kolín Ledečko 518 Pečky Bečváry (Kouřim) 515 Kutná Hora hl.n. Zruč n.s. 515 Čáslav - Třemošnice České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: 20. 4. 2006 v Praze Č.j.: 782/2006-O11/PHA Zpracovatel: Hrůza 9722-41046 Hruza@gr.cd.cz Cikner část: osobní doprava 9722-41627 Cikner@gr.cd.cz Vaverka část:

Více

ČESKÉ DRÁHY, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum Karlovy Vary Krajské centrum Ústí nad Labem ČEKACÍ DOBY

ČESKÉ DRÁHY, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum Karlovy Vary Krajské centrum Ústí nad Labem ČEKACÍ DOBY ČESKÉ DRÁHY, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum Karlovy Vary Krajské centrum Ústí nad Labem ČEKACÍ DOBY a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Platí od 11.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí:

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí: České dráhy, a.s., GŘ O 11/15 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Uzlová železniční stanice Žatec STANIČNÍ ŘÁDY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC Příloha č.21 Platí

Více

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3 České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Rumburk ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3 tratě Šluknov Mikulášovice dolní nádraží

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

Výlukový jízdní řád R 1276

Výlukový jízdní řád R 1276 km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6220 6200 R 1276 6224/1780 Stránka 1 z 7 6202 Sp/Os 1840 0 Pardubice hl.n. 010 1 05 4 30 5 02 5 32 6 05 6 29 6 34 6 44 2 Pardubice-Rosice nad Labem 1 08 4 33

Více

ČEKACÍ DOBY. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Platí od 13. prosince 2009

ČEKACÍ DOBY. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Platí od 13. prosince 2009 ČESKÉ DRÁHY, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum osobní dopravy Karlovy Vary, o.j. Krajské centrum osobní dopravy Ústí nad Labem, o.j. ČEKACÍ DOBY a opatření při

Více

Č E S K É D R Á H Y P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í N Ý Ř A N Y - H E Ř M A N O V A H U Ť

Č E S K É D R Á H Y P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í N Ý Ř A N Y - H E Ř M A N O V A H U Ť Č E S K É D R Á H Y P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: N Ý Ř A N Y - H E Ř M A N O V A H U Ť Účinnost od: 1.1.2003 Nový Václav v.r. přednosta

Více

- Ex 357 přijede ze směru München Hbf. do stanice Plzeň hl.n. opožděn po odklonu v úseku Domažlice -

- Ex 357 přijede ze směru München Hbf. do stanice Plzeň hl.n. opožděn po odklonu v úseku Domažlice - 1 Výluky na období 24.10.2011-30.10.2011 175 - Rokycany - Nezvěstice (a zpět) Výluka v úseku: Příkosice - Nezvěstice Datum konání: 27.10.2011 07:30 hod. -14:30 hod. Trať: 175 - Rokycany - Nezvěstice (a

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro Hláska Vyšné. Účinnost od Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro Hláska Vyšné. Účinnost od Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Hláska Vyšné Účinnost od 1.12. 2005 Pekárek Petr v.r.... dopravní kontrolor Změna číslo : 3 Schválil č.j.: 15/2005 VE poř. č. 1 dne..

Více

České dráhy, a.s. Jízdní řád 2005/2006 RCP Brno Platí od 11. prosince 2005 SEŠIT 4

České dráhy, a.s. Jízdní řád 2005/2006 RCP Brno Platí od 11. prosince 2005 SEŠIT 4 České dráhy, a.s. Jízdní řád 200/2006 RCP Brno Platí od 11. prosince 200 č.j.: 332/200 11/10/1 Zpracovatel: Ing. Koláčková Jana hlavní zpracovatel 972 62 180 kolackova@gr.cd.cz Ing. Fiala Petr opatření

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy RCVD Praha - DSVČ PRAHA hlavní nádraží KOMANDO VLAKOVÝCH ČET

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy RCVD Praha - DSVČ PRAHA hlavní nádraží KOMANDO VLAKOVÝCH ČET Datum: 03.04.2014 Vyřizuje: Pánek Jiří Telefon: 724 494 365 e-mail: PanekJ@vdod.cd.cz Věc : Opatření RCVD Praha hlavní komando Praha hl.n. k výluce Výluka dle ROV : 63104 - trať 210 - oprava Datum konání

Více

Výluky na období 18.05.2015-24.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 18.05.2015-24.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 18.05.2015-24.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod. - 07.06.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Stanice:

Více

Sp 1863 Z. Sp 1863 B B

Sp 1863 Z. Sp 1863 B B 020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak Sp 1801 R 941 0 Praha hl.n. 5 06 50 Nymburk hl.n. 5 55 57 Poděbrady 6 01 R 941 H500941 B600941 57 Poděbrady

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor plánování kapacit VLAKY pro přepravu pošty GVD 2011/12 Platí od 11.12. 2011 Schváleno ředitelem Odboru plánování kapacit dne 27.10. 2011 (č.j. 1235/ 2010- ŘTOD - 14/1) Vlaky pro přepravu pošty Účinnost

Více

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST VARNSDORF

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST VARNSDORF České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Rumburk ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST VARNSDORF č.j.: 1043 / 2006 Zpracovatel: Holub (IŽD 972

Více

OPATŘENÍ K ROZKAZU O VÝLUCE č

OPATŘENÍ K ROZKAZU O VÝLUCE č Zpracovatel: Ivana Crhová tel.: 725 752 169, 720 797 064, e-mail: crhova@gr.cd.cz OPATŘENÍ K ROZKAZU O VÝLUCE č. 63018 Opatření v osobní dopravě dopravce ČD, a. s. Opatření pro vlaky Os 20xx a 90xx a související

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště č.37 PETROVICE nad Úhlavou. Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště č.37 PETROVICE nad Úhlavou. Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště č.37 PETROVICE nad Úhlavou Bořík Ivan.... přednosta stanice Vobruba Jan.... dopravní kontrolor Schválil č.j.:14/02-11/1-49

Více

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru technologie a organizace dopravy Dne 30.10. 2008 (č.j. 2442/ 2008- RTOD- 13/1) Platí od 14.12. 2008 Vlaky pro

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Sp 1863 B73 R 943 R H11 P 5219 H13 H15

Sp 1863 B73 R 943 R H11 P 5219 H13 H15 platný od 15. srpna 2018 od 7:40 hod. od spoje 5219 020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5803 R 941 Kolín 0 Praha hl.n. 4 22 5 07 50 Nymburk hl.n.

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

ROZKAZ O VÝLUCE Č. 23020

ROZKAZ O VÝLUCE Č. 23020 České dráhy, a.s. RCP Ostrava Jízdní řád 2009/2010 V Ostravě dne 12.5.2010 Č.j.: 23467/10-RCP/OVA Věc: ŽST Dětmarovice Zpracovatel: Marošková J. tel.čís.: 972765189 e-mail:maroskova@rcp.cd.cz Ing.Mudra

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

- 1 - Výluky na období (Praha-) Beroun - Plzeň - Cheb (a zpět

- 1 - Výluky na období (Praha-) Beroun - Plzeň - Cheb (a zpět - 1 - Výluky na období 05.03.2012-11.03.2012 170 - (Praha-) Beroun - Plzeň - Cheb (a zpět 190 - Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice (a Výluka v úseku: Blovice - Plzeň hlavní nádraží Typ: dlouhodobá

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Od 17. května do 23. září 2007 budou v úseku Říčany Uhříněves a na nádraží v Říčanech probíhat dlouhodobé nepřetržité výluky kolejí. V této souvislosti

Více

Výlukový jízdní řád R 1276

Výlukový jízdní řád R 1276 km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6220 6200 R 1276 6224/1780 6202 Sp/Os 1840 0 Pardubice hl.n. 010 1 05 4 30 5 02 5 32 6 05 6 29 6 34 6 44 2 Pardubice-Rosice nad Labem 1 08 4 33 5 05 5 35 6 08

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro hradlo V L K O V nad Lužnicí. Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro hradlo V L K O V nad Lužnicí. Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro hradlo V L K O V nad Lužnicí Účinnost od 1.11. 2005 Pekárek Petr v.r.... dopravní kontrolor Změna číslo : 4 Schválil č.j.: 15/2005 VE

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY pro přepravu pošty GVD 2009/10 Platí od 13.12. 2009 Schváleno ředitelem Odboru technologie a organizace dopravy dne 20.10. 2009 (č.j. 2000/ 2009- ŘTOD - 13/1)

Více

SŘ ŽST Třebívlice, Třebenice. Příloha č. 38

SŘ ŽST Třebívlice, Třebenice. Příloha č. 38 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 SŘ ŽST Třebívlice, Třebenice Příloha č. 38 Vzory odevzdávek, nástupu, ukončení dopravní služby a předání/převzetí ŽST

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Výlukový jízdní řád. platný , 0:00 hod. do , 23:59 hod.

Výlukový jízdní řád. platný , 0:00 hod. do , 23:59 hod. 341 Staré Město u Uh. Bylnice, Újezdec u Luhačovic - Luhačovice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 12251 4321 A 4321 4323 4243 12253 4303 A 4303 14305 12255 4333 14331 4335 14307 14307 Luhačovice

Více

České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP v Praze Platí od: Č.j.: 1244/2006-O11/PHA S R O V A. Záznam o změnách

České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP v Praze Platí od: Č.j.: 1244/2006-O11/PHA S R O V A. Záznam o změnách České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP v Praze Platí od: 15. 5. 2006 Č.j.: 1244/2006-O11/PHA Zpracovatel: Hrůza 9722-41046 Hruza@gr.cd.cz Cikner část: osobní doprava 9722-41627 Cikner@gr.cd.cz Vaverka část:

Více

Novelizace předpisu D7/2 a organizování výlukové činnosti. Ing. Jiří Witiska Odbor operativního řízení a výluk Ředitel odboru

Novelizace předpisu D7/2 a organizování výlukové činnosti. Ing. Jiří Witiska Odbor operativního řízení a výluk Ředitel odboru Novelizace předpisu D7/2 a organizování výlukové činnosti Ing. Jiří Witiska Odbor operativního řízení a výluk Ředitel odboru Olomouc, 20. 4. 2016 1. Úvod 2. Parametry železniční sítě ČR 3. Obecné podmínky

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 17. března 2006 Č.j.: 471 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 17. března 2006 Č.j.: 471 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 17. března 2006 Č.j.: 471 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Rotrekl

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 529/530 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 529/530 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 529/530 nákladní pro tratě (Hostivice) Odb Jeneček Podlešín Kralupy nad Vltavou předměstí Velvary Kralupy nad Vltavou Most (Most

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 309 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 309 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 309 nákladní pro tratě (Petrovice u Karviné) (Horní Lideč) Přerov Česká Třebová (Nedakonice) Prosenice Výh Dluhonice (Zábřeh na Moravě

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 508 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 508 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 508 nákladní pro tratě Jaroměř Liberec (Stará Paka Nová Paka) Platí od 9. prosince 2012 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu

Více

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek České dráhy a.s. Odbor provozování dráhy Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039 Č.j.: 758/2004-O11

Více

Sp 1863 H P B B 5219 H H400943

Sp 1863 H P B B 5219 H H400943 020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 941 0 Praha hl.n. 5 06 57 Poděbrady 6 01 Sp 1801 5249 R 941 H500941 B600941 57 Poděbrady ŽST 6 03 6 03 6

Více

Výluky na období 20.07.2015-26.07.2015 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období 20.07.2015-26.07.2015 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Výluky na období 20.07.2015-26.07.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 18.06.2015 00:00 hod. - 17.08.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Grafikon vlakové dopravy grafikon vlakové dopravy JÍZDNÍ ŘÁD určuje časovou polohu konkrétního vlaku na konkrétním úseku grafikon vlakové dopravy

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

Výluky na období 21.09.2015-27.09.2015 183 Výluka v úseku: Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období 21.09.2015-27.09.2015 183 Výluka v úseku: Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Výluky na období 21.09.2015-27.09.2015 183 - Plzeň Železná Ruda-Alžbětín (a zpět) Výluka v úseku: Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín Datum konání: 15.09.2015 07:05 hod. - 29.10.2015 20:10 hod. Trať: 183 -

Více