Chemická olympiáda. Základní údaje o soutěži a vyúčtování finančních prostředků přidělených na rok 2010 ZPRACOVATEL:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemická olympiáda. Základní údaje o soutěži a vyúčtování finančních prostředků přidělených na rok 2010 ZPRACOVATEL:"

Transkript

1 Chemická olympiáda Základní údaje o soutěži a vyúčtování finančních prostředků přidělených na rok 2010 ZPRACOVATEL: Zuzana Kotková Tel.: NÁZEV A ADRESA ORGANIZÁTORA A PŘÍJEMCE: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, Praha 6 Dejvice SOUTĚŽ: Chemická olympiáda (ChO) WEBOVÉ STRÁNKY: PŘÍLOHY: 1. Výsledková listina ústředního kola 2. Sborník z ústředního kola Jméno rektora: doc. Ing. Josef Koubek, CSc. Podpis: Datum: Razítko školy: 1

2 ORGANIZACE SOUTĚŽE: Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních soutěžních kol. Garantem soutěže je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT). Odborným garantem je Česká společnost chemická. Výkonným orgánem je pak Ústřední komise Chemické olympiády (ÚK ChO), složená z předsednictva (PÚK) a zástupců jednotlivých krajů. Školní kola Chemické olympiády zajišťují učitelé pověření ředitelem, příp. předmětové komise chemie. Okresní kola zajišťují školy nebo organizace pověřené krajskými úřady ve spolupráci s okresními (obvodními) komisemi ChO, krajská kola organizace pověřené krajskými úřady ve spolupráci s krajskými komisemi ChO. Ústřední kolo zajišťuje zpravidla pořádající vysoká škola ve spolupráci s Ústřední komisí Chemické olympiády (ÚK ChO) a garantem. Ve školním roce 2009/2010 proběhl již 46. ročník soutěže. Shodou okolností byl pořadatelem ústředního kola garant soutěže (VŠCHT). SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: D žáci 8. a 9. ročníků základních škol, žáci 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií C B A E žáci 1. a 2. ročníků všech typů středních škol, žáci 5. a 6. ročníků osmiletých gymnázií a 3. a 4. ročníků šestiletých gymnázií žáci 2. a 3. ročníků všech typů středních škol, žáci 6. a 7. ročníků osmiletých gymnázií a 4. a 5. ročníků šestiletých gymnázií žáci 3. a 4. ročníků všech typů středních škol s výjimkou středních odborných škol s chemickým zaměřením, žáci 7. a 8. ročníků osmiletých gymnázií a 5. a 6. ročníků šestiletých gymnázií žáci 3. a 4. ročníků středních odborných škol s chemickým zaměřením POSTUPOVÁ KOLA: Školní kola - studijní část, praktická laboratorní práce, kontrolní test; Okresní kola - soutěžní úlohy teoretické i praktické části; Krajská kola - soutěžní úlohy teoretické i praktické části; Ústřední kolo - soutěžní úlohy teoretické i praktické části; Mezinárodní chemická olympiáda - soutěžní úlohy teoretické i praktické části. Pro soutěžící a organizátory jednotlivých kol ChO rozesílá garant soutěže ve spolupráci s ÚK ChO příslušné materiály v elektronické podobě. Materiály jsou distribuovány prostřednictvím krajských úřadů, popř. organizacemi pověřenými odděleními mládeže a tělovýchovy (sportu) krajských úřadů. 2

3 Termíny konání postupových kol kolo kategorie A, E kategorie B kategorie C kategorie D školní (test) okresní krajské ústřední , VŠCHT Praha mezinárodní (IChO) 42. ročník Tokyo, Japonsko ÚSTŘEDNÍ KOLO: VŠCHT Praha POČTY ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE: Krajská kola: Kraj Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D Kategorie E Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský Celkem 46.ročník Ústřední kolo: soutěžící pedagogický doprovod členové poroty ostatní/hosté celkem

4 ČERPÁNÍ DOTACE: Přijatá dotace byla čerpána téměř výhradně na organizaci ústředního kola a akce s ním spojené. Mimo to byly z dotace vyplaceny odměny autorům a recenzentům úloh všech kategorií a všech postupových kol. DOPROVODNÉ AKCE Odborné výběrové soustředění před IChO (kategorie A; 1. soustředění teorie, , VŠCHT Praha, Volha; 2. soustředění praxe, , PřF UK Praha) Letní odborné soustředění vítězů krajských kol ChO (kategorie C, B, A, E; , Běstvina) Porady ÚK a PÚK ChO Čtyři schůze PÚK a dvě schůze PÚK společně s ÚK ChO. NAVAZUJÍCÍ AKCE Mezinárodní Chemická olympiáda HODNOCENÍ ÚSTŘEDNÍHO KOLA: Místo konání: VŠCHT Praha Termín: Počet účastníků: 49 soutěžících (44 z kategorie A, 5 z kategorie E ) Postupový klíč: Do ústředního kola z kategorie A postoupil vítěz z každého kraje a dále pak ti soutěžící, kteří dosáhli daného počtu bodů, které stanovila ÚK ChO. Bodová hranice je dána tak, aby byla naplněna kapacita Ústředního kola, která je dána především počtem míst v laboratořích. Organizační zabezpečení: Odbornou stránku soutěže zabezpečovala ÚK ChO spolu se členy autorského kolektivu odpovídajících kategorií. Organizační zabezpečení zajišťovali pracovníci VŠCHT Praha a PřF UK v Praze ve spolupráci s tajemnicí ÚK ChO. Ubytování a stravování: Studenti a pedagogický doprovod byli ubytováni v hotelu Masarykovy koleje, stravování bylo zajištěno tamtéž. První den byla slavnostní večeře v restauraci Klub Lávka. Obědy byly zajištěny v menze ČVUT, večeře zajistila menza Masarykovy koleje. Ve středu byla zajištěna večeře formou rautu na projížďce parníkem po Vltavě spojená s neformální besedou s autory. Vlastní průběh: Záštitu nad celou akcí převzali MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy a doc. Ing. Josef Koubek, CSc., rektor VŠCHT v Praze. Slavnostní zahájení se konalo v Brožíkově sále na Staroměstské radnici za účasti představitelů VŠCHT, 4

5 Magistrátu hl. m. Prahy, České společnosti chemické, Akademie věd České republiky a dalších hostů. Po slavnostním zahájení následovala prohlídka Staroměstské radnice včetně orloje. Poté následovala slavnostní večeře v restauraci Klub techniků a po ní se uskutečnilo zasedání členů Ústřední komise a hostů. 26. ledna ráno si studenti vylosovali soutěžní čísla a zahájili soutěž písemným testem z teoretické části (anorganické, organické, fyzikální chemie a biochemie). V rámci odpoledního programu byla pro soutěžící připravena exkurze do plzeňské Techmanie. Po večeři měli soutěžící i doprovod volný program. 27. ledna proběhla druhá část soutěže praktické úlohy. Studenti byli po poučení o bezpečnosti práce rozděleni do laboratoří a za asistence laborantů a autorů úloh řešili praktické úlohy. Po ukončení praktické části a obědě byla pro kategorii A zajištěna exkurze do školního pivovaru VŠCHT a Národní technické knihovny. Účastníci kategorie E ve stejném čase absolvovali doplňkovou praktickou úlohu. Po odpoledním programu následovala beseda s autory úloh a večeře na parníku při vyhlídkové jízdě po Vltavě. V pozdně večerních hodinách byli účastníci a hosté převezeni do multikina IMAX ke shlédnutí 3D projekce filmu Avatar. Vítězem kategorie A se stal Pavel Švec z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích s celkovým počtem 91,75 bodů, a na druhém až třetím místě se umístili Tomáš Fiala z Gymnázia ve Vídeňské ulici v Brně a Michael Jirásek z Gymnázia Český Brod se shodným ziskem 88,00 bodů. V kategorii E zvítězil Martin Vařeka ze SPŠCH Pardubice s celkovým počtem 82,12 bodů. Hranice pro úspěšné řešení byla stanovena na 60 % a certifikát úspěšného řešitele obdrželo 27 účastníků z kategorie A a 3 účastníci z kategorie E. Přiložena je výsledková listina a brožura. Závěr: Ústřední kolo proběhlo úspěšně bez jakýchkoliv problémů. Poděkování patří autorům a organizátorům z VŠCHT a z Přírodovědecké fakulty (PřF) UK v Praze za poskytnutí učeben, laboratoří a organizační pomoc při zajišťování ústředního kola. Zároveň patří poděkování všem sponzorům, kteří svojí finanční a materiální spoluúčastí přispěli ke zdárnému průběhu ústředního kola ChO: BASF The Chemical Copany; Becario; ČRo Leonardo; Helago CZ a.s., ChromSpec spol.s.r.o.; Unipetrol; SCHP ČR; ThermoFischer Scientific a.s.; Thermo Scientific Nicolet CZ; SciTech spol.s s.r.o.; Nadace Alfreda a Isabel Baderových; Národní centrum pro mladé chemiky; s.r.o.; Nakladatelství Vesmír s.r.o.; Zentiva. Sponzorské příspěvky umožnily zajištění bohatého doprovodného programu (parník, návštěva Techmanie). HODNOCENÍ VÝBĚROVÝCH SOUSTŘEDĚNÍ První výběrové soustředění před Mezinárodní chemickou olympiádou: Místo konání: VŠCHT Praha - kolej Volha Termín: Účast: 16 studentů 5

6 Teoretické soustředění před Mezinárodní chemickou olympiádou (IChO) se konalo ve dnech Studenti byli ubytováni na koleji Volha, přednášky probíhaly v konferenčním sále VŠCHT na koleji Sázava. Pozváno bylo 16 nejúspěšnějších soutěžících z Ústředního kola kategorie A. Přípravné úlohy teoretické a praktické části přeložili RNDr. P. Holzhauser, Ph.D., RNDr. M. Hrubý Ph.D., doc. RNDr. J. Kotek, Ph.D., Bc. P. Ménová a doc. RNDr. P. Slavíček, Ph.D. Přednášky byly věnovány fyzikální, anorganické a organické chemii a biochemii. Po závěrečném testu bylo vybráno 8 nejlepších studentů pro závěrečné 2. výběrové praktické soustředění. Druhé výběrové soustředění před Mezinárodní chemickou olympiádou: Místo konání: PřF UK v Praze, Katedra analytické chemie Termín konání: Účast: 8 studentů Praktické soustředění proběhlo na PřF UK ve dnech Zúčastnilo se celkem 8 soutěžících, kteří byli vybráni na základě výsledků 1. teoretického soustředění. Ubytování bylo zajištěno v ubytovně PřF UK, v Benátské ulici na Praze 2. Obědy byly zajištěny v menze Albertov, na večeře chodili studenti do restaurace Pod Slavínem na Praze 2 Albertově. Snídaně jim byly nakupovány v potravinách. Po odborné stránce zajistili praktické soustředění doc. RNDr. P. Coufal, Ph.D. a RNDr. J. Kroutil, Ph.D. ve spolupráci s laborantkami L. Porazilovou a M. Aussenbergovou. V úvodu byli všichni soutěžící proškoleni o bezpečnosti práce v chemické laboratoři a poté vypracovávali 6 úloh v laboratoři analytické chemie. Na základě výsledků závěrečného testu a po schválení předsednictvem ÚK ChO byli vybráni čtyři nejúspěšnější studenti pro reprezentaci na 42. ročníku IChO. HODNOCENÍ LETNÍHO ODBORNÉHO SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KRAJSKÝCH KOL: Místo konání: Běstvina Termín: Účast: 65 studentů, 28 lektorů Letní odborné soustředění (LOS) táborového typu je tradiční součástí ChO a je určeno nejlepším účastníkům krajských kol kategorií B, C a účastníkům 3. ročníků kategorie A a E. Soustředění uzavřelo 46. ročník soutěže a zároveň bylo přípravou pro ročník následující. Program na Běstvině měl dvě části, z nichž jednoznačně převládala část odborná, realizovaná formou přednášek, cvičení a seminářů z dané problematiky. Vysokou úroveň odborného programu zajišťovali přednášející z Vysoké školy chemicko-technologické Praha, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a ústavů Akademie věd ČR, jejichž přednášky se setkávají s velkým ohlasem. Další část programu vyplňovaly volnočasové aktivity - sportovní akce, různé soutěže, hry, noční závod apod. 6

7 HODNOCENÍ 42. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ CHEMICKÉ OLYMPIÁDY: Místo konání: Tokyo, Japonsko Termín: Celková účast: 267 soutěžících z 68 zemí Za tým České republiky soutěžili: Ondřej Hák student 2. ročníku Gymnázia a SOŠ, Husova 1414, Hořice Ondřej Henych student 4. ročníku Gymnázia Jeronýmova 27, Liberec František Petrouš student 2. ročníku Gymnázia Jírovcova 8, České Budějovice Pavel Švec student 4. ročníku Gymnázia Jírovcova 8, České Budějovice Spolu se soutěžícími se olympiády zúčastnili jako hlavní mentor RNDr. Petr Holzhauser, předseda Ústřední komise Chemické olympiády a jako druhý mentor RNDr. Eva Muchová, Ph.D.. Soutěžící byli vybráni stejně jako v předchozích letech na základě výsledků v Ústředním kole ChO a rovněž dosažených výsledků ve dvou odborných soustředěních. Příprava soutěžících vycházela ze sborníku přípravných praktických a teoretických úloh sestavených pořadateli 41. IChO, který měli všichni soutěžící k dispozici, jak v českém překladu, tak i v anglickém originále. Mezinárodní chemická olympiáda se v uvedeném roce konala na univerzitě Waseda. Japonci brali celou akci velmi vážně, což potvrdila i účast členů císařské rodiny jeho výsosti prince Akišino s chotí na slavnostním zahájení. Úlohy byly také zpracovány velmi pěkně a precizně a pro studenty byly poučné a přínosné. Součástí praktické části bylo například kolorimetrické stanovení koncentrace anorganického komplexu, tedy sledováním barevnosti roztoku pouhým okem, v teoretické části se pak zabývali třeba odbouráváním tetrodoxinu, účinného jedu japonské pochoutky ryby Fugu. Ačkoli je obtížnost úloh tradičně na úrovni nižších stupňů vysokých škol, studenti si s nimi poradili a celková úspěšnost našeho týmu byla 88 procent. Ondřej Hák z gymnázia v Hořicích a František Petrouš z českobudějovického gymnázia Jírovcova získali zlaté medaile za vynikající 25., resp. 28. místo. Studenti Pavel Švec ze stejného gymnázia v Českých Budějovicích a Ondřej Henych z libereckého gymnázia Jeronýmova získali stříbrné medaile. Je to výsledek, kterého se ještě v historii samostatné ČR nepodařilo dosáhnout a všem účastníkům patří zasloužené gratulace. Zejména když vezmeme v úvahu, že oba zlatí letos dokončili teprve druhý ročník střední školy a mohou se tedy teoreticky zúčastnit Mezinárodního kola ještě dvakrát. HODNOCENÍ SCHŮZÍ ÚK A PÚK V průběhu roku se konalo celkem 6 schůzí (2 ve složení PÚK a ÚK a 4 za účasti pouze ÚK). Během schůzí byly mimo jiné provedeny a připomínkovány demonstrace praktických úloh, projednávány propozice, vybíráni soutěžící pro soustředění před IChO a probírány případné připomínky krajů k chodu a organizaci ChO. Rozebírány byly rovněž doplňkové akce, jako LOS v Běstvině apod. 7

8 Přidělené finanční prostředky od státu (Kč): OON ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) Rozpočtová položka Vyúčtování přidělených prostředků: Čerpání (Kč) 1. Stravování Ubytování Jízdné Materiál: a) všeobecný materiál b) věcné odměny Služby a) nájemné b) tisk c) spoje d) ostatní služby Ostatní osobní náklady Celkem (ř a+4b+5a+5b+5c+5d+6) Přidělené peněžní prostředky Další příspěvky (od žáků, škol apod.) 10. Vrátit do rozpočtu (ř. 8 + ř. 9 - ř. 7)

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

P R O P O Z I C E. Biologické olympiády

P R O P O Z I C E. Biologické olympiády Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády P R O P O Z I C E 44. ročník Biologické olympiády školní rok 2009/2010 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Ptáci vyskytující

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI Informace pro členy Vážená členko, vážený člene České geografické společnosti, pokud jste zároveň s Informacemi ČGS neobdržel/a také časopis Geografie 2011/3, znamená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1, Panská 3 Poslední rozhodnutí o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Obsah I. Informační a statistická část...str. 3 II. Textová část.........str. 13 1. Zařazení do sítě škol.....str.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva školy 2013-2014 Č. j. GOA/551/An/2014 I. Základní

Více

Zpráva o činnosti Královéhradecké pobočky JČMF za rok 2014

Zpráva o činnosti Královéhradecké pobočky JČMF za rok 2014 Zpráva o činnosti Královéhradecké pobočky JČMF za rok 2014 Členská základna a výbor pobočky Pobočka měla ke konci roku 2014 celkem 86 členů. Během roku 2014 získala pobočka 5 nových členů. Bohužel ale

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více