TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Říjen 2010 Číslo 10 Ročník XX Trhové Sviny po komunálních volbách Jak jsme volili? Volby do zastupitelstev obcí Zastupitelstvo města Jihočeský kraj, okres České Budějovice Obec Trhové Sviny Třídíme odpady... Možná jste si všimli, že na žlutých kontejnerech na odpad se objevily nové informace a že na většině stanovištích kontejnerů přibylo. Sdružení Růže se totiž rozhodlo rozšířit sortiment využitelných odpadů tak, aby se s odpady lépe hospodařilo. Za dalším důvodem je ekonomika - za více vytříděných komodit dostaneme větší odměnu od společnosti Ekonom a obce nebudou muset tolik navyšovat poplatky za odpad. Pro občany spočívá změna v tom, že do žlutých kontejnerů mohou odkládat následující druhy odpadů: PET lahve a plastové nádoby výrobky z plastů sáčky a fólie kelímky a krabičky od potravin polystyrén nápojové kartóny od džusů, mléka a vína Vše čisté a stlačené, aby se šetřilo místo v kontejneru. Mezi tento odpad nepatří: novodurové trubky podlahové krytiny plastové obaly znečištěné chemikáliemi a zbytky potravin Věříme, že občané této možnosti využijí ze stejných důvodů, pro které ji Sdružení Růže financovalo. Předem za takový přístup děkujeme. Sdružení Růže zdroj: 1

2 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Nově narození občánkové byli na trhovosvinenské radnici uvítáni do života v úterý 5. října Zleva: Eliška Šnejdová, Robin Panáček, Patrik Gangl, Stanislav Dvořák, Aneta Přibylová, Adam Marek, David Šícho. Rekonstrukce vodního zařízení na Buškově hamru V září letošního roku byla provedena rekonstrukce vodních kol a vantrok na Buškově hamru. Staré zařízení bylo vyměněno po dvaceti letech provozu trhovosvinenskou firmou Tesařství Milan Cibulka. Na opravu zařízení získalo město dotaci z Grantového programu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY AKTUÁLNĚ 2

3 Rekonstrukce autobusových zastávek Z Grantového programu Jihočeského kraje OPRAVA A VÝSTAVBA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK 2010 se podařilo městu získat dotaci na rekonstrukci autobusových zastávek Otěvěk a Pěčín. Na základě požadavků občanů místní části Rankov byla současně rekonstruována zastávka Rankov z finančních prostředků města. Novinky v mateřských školách V letošním roce získalo město finanční prostředky z Grantového programu Jihočeského kraje na výměnu oken u budovy MŠ Budovatelská a na pořízení herních prvků do zahrad u obou školek. Ing. I. Božáková Univerzita třetího věku Po výzvě v zářijovém zpravodaji borovanském, ledenickém, jílovickém i trhovosvinenském se nám přihlásilo dostatek lidí, abychom mohli spustit nultý zkušební semestr virtuální univerzity třetího věku (U3V) v Borovanech. Dostatek lidí ale neznamená, že kapacita kurzu už je vyčerpána! Proto, pokud jste se dosud nestihli zaregistrovat, můžete přijít přímo na kurz, kde vyplníte přihlášku. Tématem nultého semestru, který sestává ze čtyř dvouhodinových lekcí, je astronomie. První lekce, kterou zahájila paní Klára Nehodová z České zemědělské univerzity v Praze osobně, se konala v úterý 19. října od do v jednacím sále zastupitelstva v přístavbě radnice v Borovanech. Další lekce budou v dopoledních hodinách v den, na kterém se účastníci dohodnou. Úvodní nultý semestr je pro účastníky zcela zdarma. Pokud potřebujete více informací, kontaktujte MAS Sdružení Růže ( , popřípadě navštivte Z. Guthová od hod. Kulturní dům Trhové Sviny Veřejné projednání s občany k přípravě komunitního plánu sociálních služeb pro území Trhovosvinenska 3

4 aneb Jak vypadaly Trhové Sviny před čtyřmi desetiletími (1) V květnu 1971 se jeden mladý muž domluvil s kostelníkem a vystoupal do lucerny ve špičce kostelní věže, aby pořídil panoramatické snímky města. Protože na samou špičku vedl jen žebřík, se kterým se nedalo hýbat, vylezl z lucerny na cibulovou střechu věže a vsedě se posouval kolem dokola a mačkal spoušť fotoaparátu. Díky tomuto velmi odvážnému kaskadérskému výkonu POHLEDY Z KOSTELNÍ VĚŽE však pan Miroslav Kolár pořídil jedinečné snímky tehdejší městské zástavby. Dnes sice žije v Praze, ale ke svému rodišti má stále vřelý vztah. S jeho laskavým svolením tuto kolekci snímků v několika pokračováních otiskneme. Na prvním snímku je pohled směrem k budějovické silnici. Základní škola měla tehdy jen dva pavilony a u požární nádrže chybí panelové domy. Rovněž areál Středního odborného učiliště T. Sviny, které si v současných dnech připomíná 50. výročí svého vzniku, tvořila jen jedna původní budova (po bývalém ONV). Mezi školami je vidět také stará prodejna Pramen. Mgr. F.Slípka a J.Čajan SVINENSKÝ POUTNÍK Devatenáctá část Církve Církev římskokatolická Poválečné roky byly význačné odchodem mnoha příslušníků římskokatolické církve do církví nově vznikajících po vytvoření nového státu. Symbolicky tak byla navázána nit náboženských svobod přetržená bitvou na Bílé hoře. Pro porovnání můžeme uvést data vykazující náboženskou příslušnost při sčítání lidu před I. světovou válkou a krátce po ní z roku 1921: HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 4 Patronem katolické církve v trhosvinenské farnosti byl hrabě Karel Buquoy, držitel novohradského panství. V prvních poválečných letech spravoval svinenskou farnost děkan Antonín Kamarýt. Děkanství převzal 6. srpna 1907, přišel i se svými německými služebnými z tehdejší Puchoře (Pohoří na Šumavě). Byl to člověk velice tolerantní a společenský. Nové republikánské zřízení mu nevyhovovalo, jen těžko se do něj vpravoval. Přes některé lidské nedostatky - jak píše kronikář, požíval všeobecné vážnosti. Býval biskupským notářem a vikariátským sekretářem. Zemřel dva roky po válce 15. března Na děkanství byl pro souchotiny ponechám též bývalý kaplan Josef Winzig, který zemřel o patnáct dní později, výkonným kaplanem byl tehdy borovanský rodák Jan Pelikán. V září roku 1920 byl ustanoven svinenským děkanem Vojtěch Tupý. Jan Pelikán zůstal až do roku 1926, kdy odešel do Domažlic. Dalším kaplanem byl Josef Bagr, ale ten se v Trhových Svinech dlouho nezdržel. Katecheta Josef Kotlaba vyučoval náboženství nejen v měšťance, ale i v některých třídách obecných škol. V Trhových Svinech působil od roku 1908 až do roku Jelikož měl podlomené zdraví, byl později často zastupován laickými učiteli. Jeho nástupcem se stal Jaroslav Němec ze Střížova.

5 Kůr svinenského děkanského chrámu řídil významný hudební činovník učitel Václav Klíma. Přestože ho učitelská organizace po převratu vybízela, aby se této funkce vzdal, Klíma setrval a raději se rozloučil s učitelskou organizací. Varhaníkem a ředitelem kůru byl přes 40 let. V průběhu těžké nemoci jej zastupovala sestra tehdejšího děkana Regina Dobrodinská, po ní tuto funkci obdržel Tomáš Pecka, ředitel měšťanské školy v Trhových Svinech. Po něm nastoupil 1. července 1945 jako řídící kůru soukromý učitel hudby Josef Koreš, který se Narodil se ve Zlivi, hudební školu vystudoval v Českých Budějovicích. Funkci správce kostela zastával Ferdinand Stráský z kostelnické rodiny s více než stoletou tradicí. V roce 1934 nastoupil na jeho místo krejčí Jan Kocina, který byl kostelníkem až do roku Katolická církev měla veliké problémy s odchodem farníků, kteří se hlásili k nově vznikajícím církvím. V roce 1919 ji ještě ke všemu sužovala pozemková reforma, která nabízela církevní pozemky trvalým nájemníkům za předválečné ceny. S odkoupením souhlasili všichni, kromě jediné nájemnice Slomkové. Vlna odpadlíků od církve římskokatolické skončila až v roce Někteří se vrátili zpět, ostatní zůstali u nových církví. 1.června 1933 byl děkan Tupý přeložen s ohledem na zdraví na faru do Dolních Slověnic. Po jeho odchodu vedl svinenské děkanství do 1. prosince téhož roku bývalý administrátor a kaplan ve Veselí nad Lužnicí Jan Bartík. Funkci děkana pak převzal Jan Dobrodinský, narozený v Kunžaku 13. června Do Trhových Svinů přišel z fary v Dolních Nezdicích. Církev československá Prvními propagátory církve československé ve Svinech byli pánové Kůrka a Princ (tehdejší starosta), kteří začátkem ledna 1920 navázali styky s ústředím církve v Praze. Po volbách do Národního shromáždění povolal starosta Princ do Trhových Svinů řečníka a duchovního Ferdinanda Tichého. Bohoslužby byly konány v sokolovně, v létě se příslušníci církve scházeli na bohoslužbách před křížem na náměstí u Fantů, kde býval oltář s obrazem upálení Mistra Jana Husa. Církev vzbudila vlnu nadšení, především kritikou církve katolické, jejího přepychu, kuchařek a celibátu. Dne 5. února 1921 byla usnesením obecního zastupitelstva vydána výzva, aby obyvatelstvo vystupovalo z církve římskokatolické. Počet jejích vyznavačů měl mít vliv na zamýšlenou odluku od státu. Při sčítání lidu v roce 1921 měla církev československá o 28 věřících více než církev římskokatolická. Nástupcem faráře Tichého byl Rudolf Juřina, zároveň vyučoval náboženství ve školách a zastával funkci obecního pokladníka. Za jeho působení se konaly bohoslužby mimo jiné i u kříže v Bukvickém parku. Rudolf Počítačový koutek Elektronické knihy? HOBBY Léto je pryč a je potřeba se opět zabývat otázkou, co dělat o dlouhých zimních večerech. Mnozí jistě sáhnou po nějaké knížce. Proč si tedy nepřečíst oblíbenou knihu přímo na mobilním telefonu nebo kapesním počítači? Doby, kdy kapesní počítač měl kostrbatý černobílý displej a telefon pouze tři řádky, jsou naštěstí ty tam. V tomto směru trochu zaspali vydavatelé knih v Čechách, kteří podcenili a mnozí stále podceňují vydávání knih v elektronické podobě. Pokud zapátrám trochu v historii, elektronické knihy bylo možné již číst na kapesních zařízeních v roce S nástupem barevných displejů a jejich velmi rychlým vývojem, nebyl problém najít uplatnění k jejich využití i v oblasti vydávání elektronických novin a knih. Nyní si namátkou zkusme vyjmenovat některé výhody elektronických knih. Můžeme je mít neustále při sobě v našem telefonu a číst například u lékaře v čekárně, v autobuse či ve škole pod lavicí. Co se počtu knih týká, při dnešní paměťové kapacitě telefonů a kapesních zařízení, není problém s sebou nosit celou knihovnu. Na internetu existuje tisíce knih zadarmo 5 Juřina se v Trhových Svinech oženil a odešel do Vodňan. Jeho místo potom zastával českobratrský kazatel Gajer z Českých Budějovic. Po něm asi měsíc vypomáhal farář Preclík. Po jeho odchodu sloužili mše kazatelé českobratrští, náboženství vyučovali učitelé Pachner a Strašpytel. Neustálé problémy s kazateli vyústily v rozpory v nové církvi. Někteří od církve odstoupili a založili církev českobratrskou, další vstoupili do církve pravoslavné, nebo se vrátili k církvi římskokatolické. Až v dubnu roku 1927 byla na valné hromadě zvolena nová rada starších a poté výnosem zemské správy z 20. ledna 1928 byla ustanovena náboženská obec. 7. června 1927 žádala rada starších městskou radu o povolení k zavěšení zvonu ve věži římskokatolického kostela. Patronátní úřad v Nových Hradech to však zamítnul. V říjnu 1927 nastoupil službu duchovní správce Antonín Šejnoha z Mladotic u Plzně. V třicátých letech vykonávali příslušníci církve československé své pobožnosti v zasedací síni radnice, kterou jim v neděli a o svátcích zapůjčovala obec. V té době byly konány sbírky na postavení samostatného sboru. Svůj stánek otevřela svinenská církev československá 11. října Církev českobratrská Když v roce 1922 začali někteří nespokojenci vystupovat z církve československé, začali se obracet spíše ke sboru Jednoty českobratrské v Českých Budějovicích, kde žádali o přijetí. Tehdy byl kazatelem sboru Antonín Gajer, vydavatel časopisu Českobratrská rodina. Přednesl žádost v Praze a sám začal do Trhových Svinů dojíždět a docházet, jak se dalo. I v zimě ve sněhu chodil do města z borovanského nádraží, než se mu dostalo pohostinství v rodině Stráských a u Růženy Pachnerové. Zpočátku se příznivci církve scházeli v zasedací síni radnice, později v pronajatém prostoru zadního traktu městské spořitelny, kde bývala restaurační místnost hotelu Záložna. V roce 1923 nahradil kazatele Gajera, který odešel do Brna, Jan Zrůst. Roku 1928 byl kazatel Zrůst přeložen do Písku, za něj byl jmenován bratr Josef Chyba, který přišel do Trhových Svinů z Chval u Prahy. Modlitebnu, která byla slavnostně otevřena 28. září 1937, si tato církev vystavěla u silnice na Něchov. Na vybudování této budovy měla největší zásluhu kromě místních členů společnost Betánie v Praze, zejména její kazatel Američan J. S. Porter, který opatřil podstatnou část prostředků. J. Čajan Sbor církve Českobratrské v restaurační místnosti hotelu Záložna ke stažení. Pokud nejsou zadarmo, tak stojí o mnoho méně, než papírová kniha, kterou musí někdo vyrobit, skladovat a distribuovat formou prodeje za pultem. Tím se celá kniha samozřejmě prodražuje. Odpadá nutnost vláčet s sebou na dovolenou těžké papírové svazky. Nutno zmínit i možnost, že můžeme číst po tmě, protože displej na nás svítí barevně sám. Výrobci hardware asi pravděpodobně velmi dobře tuší, že se rodí nová kategorie zařízení - ať už to budou plnohodnotné tablety, něco na způsob netbooku (smartbooku), či doposud klasické tablety (takové ty notebooky s otočným displejem například). Pokračování na str. 11

6 6

7 1 V RŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O VYPLNĚNÍ ANKETY, VYJMĚTE TUTO Z TS LISTŮ

8 2

9 3

10 4

11 Pokračování ze str. 5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2010 A jistou roli zde stále budou hrát chytré mobilní telefony - Android i iphone mají displeje i možnosti dostatečné k tomu, aby byly použitelné jak čtečka obsahu (e knih). Zajímavé je, že česká zastoupení výrobců e-čteček se příliš k e-čtečkám nehlásí. Neřeší je, neumí to a nemají nikoho, kdo by se tomu věnoval. Dovoz a prodej v ČR je tak realizován zcela jinými kanály. acomp přitom udává, že již Mineralogické a geologické zajímavosti Trhovosvinenska (8) Šeptající kameny prodal přes deset tisíc kusů elektronických čteček. A statistiky Alza.cz ukazují také na podstatně stoupající zájem - vlažný rozjezd po doplnění e-čteček do nabídky a poté (klasické) velké zvýšení ve vánočním období. Když o posledních vánocích největší distributor elektronických knih Amazon oznámil, že elektronických knih se prodalo více než těch papírových, byla to něco jako malá revoluce. O pár měsíců později od Amazonu vyšlo podobné oznámení, kde se tuším říkalo, že na 3 klasické knihy se prodá pět elektronických. Pro rok 2012 se na Amazon.com předpovídá prodej e-knih v hodnotě 2,5 miliardy dolarů. (zdroj V příštím díle se dozvíte, na čem se dají číst e-knihy a kde je lze sehnat. J. Salcer Slovo runa znamená tajemství. Velmi úzce souvisí s německým slovem faunem (šeptat, šuškat). Angličtina zná zase slovo round nebo rown (šeptat). Ve staré norštině objevíme, že výraz pro magický znak je runar, tajemství, které bylo předáváno šeptem. I legendární pražský Golem byl oživen pomocí kabalistických formulací (tajné vědomosti židovské nauky) a proslulého šému, což nebylo nic jiného než nevyslovitelné jméno boží vkládané Golemovi do úst (otvoru na hlavě). Počátky vědy jsou nerozlučně spjaty s romantickým obdobím, kdy se se vší vážností hledal hrob praotce Čecha, pramáti Moravy, božiště boha Černoboha či obětní mísy. Takovým objevem může být i objev božiště Doudlebů u Hrádku, východně od Trhových Svinů, v masivu kóty Dubí v lesíku Kostelík, badatelem F. M. Čapkem v r. 1906, které nazval Olešnické jeviště. Mělo se jednat o shromaždiště obklopené do půlkruhu žulovými balvany v čele s nápadným monolitem, ve kterém jsou vytesána písmena-runy. O nálezu psal v r i prof. J. Peiskr a v r další badatel O. Streinz. Po velké bouři v roce 1929 opět oživla legenda o božišti a runovém písmu. Z několika balvanů dešťová voda strhla mech a objevily se podivné rýhy, připomínající písmena. V roce 1934 F. M: Čapek získal vyjádření moravského znalce runového písma dr. F. Přikryla, který četl nápis jako KUKULSI, což mělo znamenat kukačka, která u starých Slovanů byla symbolem smrti. Závěr zněl, jedná se skutečně o obětiště Slovanů. S tím nesouhlasil P. O. Zamfirescu, který nápis na kameni přepsal jako ILLYXVX a četl jej zprava doleva jako tut lubi - přeloženo zde miluj s datováním 7. st. až 5. st. před. naším letopočtem. Nápis označil rovněž za slovanský (vzniklý přibližně 1300 let před příchodem Slovanů?). I když se jednalo podle vykladačů o runy, četli jej výše uvedení autoři jako obyčejnou latinku. Což nikomu také nevadilo. Bizarně uspořádané balvaniště - megality byly označované jako ďáblovy kameny, kamenní strážci, val obrů, mluvící a chodící kameny, dračí kameny (dolomeny, menhiry) využívané k meditativním účelům, případně k navození extatického stavu. V březnu 1938 Národohospodářský sbor jihočeský zadal Státnímu archeologickému ústavu požadavek o přezkoumání megalitických kamenů u Hrádku. Ale už v květnu 1938 přišla ze Státního archeologického ústavu negativní odpověd?- skupina kamenů u Hrádku nemá patrně ten význam, který je jim přisuzován. Lze jen tedy souhlasit s archeologem dr. P. Zavřelem z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Jihočeská pravda 1989), že místo na Hrádku je velmi zajímavé, nepostrádá atmosféru tajemna, ale je zcela přírodním výtvorem, vzniklým přirozenou cestou ze zvětralých žulových kamenů. Stejného původu je i domnělé písmo, pravidelné rýhy, snad i zdůrazněné lidskou rukou. Písmo vytvářejí i některé horniny a nerosty. Např. na lomových plochách kvarcitu z lomu u Čeřejova se vyskytují keříčkovité agregáty nerostu wadu, označované jako zkamenělý mech. U Žárského rybníka se nachází písmenkový pegmatit označovaný též jako písmenkový živec, připomínající klínové písmo. Pozorný čtenář se může rozpomenout na některé výše uvedené tvary, se kterými se již v přírodě setkal. Pokusme se blíže seznámit s touto problematikou. Skalní podklad širšího okolí Trhových Svinů tvoří žuly, které prorážejí pláštěm krystalinika (ruly a migmatity) a vystupují na povrch. Vnější geologické síly modelují především 1 11

12 najdeme stopy po novodobých kamenících a to na jz. úpatí kóty Dubí 579 m n. m. nebo na sv. břehu rybníka Hrádek. Jedná se o žulové balvany se stopami po kamenickém sekáči v podobě obdélníkových prohlubní uspořádaných v řadě. Další stopy po lidské ruce se najdou vlevo vozové cesty Hrádek - Žár 1 km sz. od obce Žár. Tato oblast spadá do. rajonu starých kameníků, kteří v minulosti vyhledávali bloky žuly s lavicovitou odlučností 2 v žulách různé bizarní tvary, které vyvolávají u návštěvníka představy o pohádkových bytostech (nejčastěji se jedná o draky, satany a čerty-čertův kámen, Čertova zeď, atd.). Někdy vyčnívají balvany žuly jako zaoblené bochníky nad zatravněným svahem, kde vzbuzují dojem pasoucího se stáda ovcí, jindy na vrcholcích kopců vytvářejí skalní řícení mrazových srubů. Při bližší prohlídce balvanů zjistíme, že jsou horniny prostoupeny sítí na sebe téměř kolmých puklin tří směrů. Pukliny vznikají v chladnoucím tělese vždy kolmo na směr největšího napětí. Při tuhnutí velkých žulových balvanů působí napětí nejprve rovnoběžně s povrchem a pak radiálně, vzniká tak složitý puklinový systém. Podél těchto puklin se hornina odlamuje a rozpadá na desky a kvádry, které se později na hranách zakulatí a dostávají tak různé až bizarní tvary. Tuto odlučnost dobře znají kameníci jako pukliny Q, L, S (pukliny Q- špatná strana, lomařský běh po hlavě nebo běh po špatné, pukliny L- ložní pukliny, lomařský jazyk běh základní, S dobrá strana běh štěpný nebo štěpnost po dobré). Puklinatost společně s povětrnostními vlivy dokáže se zdánlivě odolným masivem žuly pořádně zatočit. Čím více je hornina rozpukána, tím více váže skalní vlhkost. Ve čtvrtohorních ledových dobách se voda proměňovala v led, zvětšovala svůj objem a skálu trhala. Zpočátku se puklina rozšiřovala vlivem ledu jen nepatrně, ale střídavým mrznutím a rozmrzáním se pukliny zvětšovaly. Ledové klíny postrkovaly jednotlivé kvádry a lavice stále více a pomocí palic, sekáčů a páčidel oddělovali jednotlivé bloky, ze kterých pak vyráběli kamenná koryta, milníky, odrazníky, obrubníky, kamenné sloupky a řadu dalších výrobků. Strašidelná a tajuplná krajina v okolí Hrádku má i své reálné opodstatnění. Není to jen pohled na bizarní seskupení žulových balvanů, ale i podloží oblasti je velmi zajímavé. Skalní podklad širšího okolí Hrádku tvoří dvojslídná žula a drobnozrnný granodiorit typu Rejta. Známé posvátné místo božiště se nachází v blízkosti geologické anomálie - tektonického zlomu S J směru Pěčín Hrádek. V jejím okolí je žulová hornina hydrotermálně postižena (horkými roztoky) s projevy přeměny nerostů s uvolněním železa (proces hematitizace). Středně až hrubě zrnitá místy porfyrická žula je červenohnědá až červená s hojnými průniky pegmatitových žil. Červené zbarvení krystalů živců je způsobeno od rozptýleného hematitu - krevele. Při geologickém mapování v r vykázala zájmová oblast magnetickou anomálii tělesa magnetitového kvarcitu, který způsobuje uvedenou anomálii. Nabohacení magnetitu (bohatá železná ruda černé barvy) je takového rozsahu, že je možná její detekce detektorem kovů. Pro některého citovějšího návštěvníka může tento geologický fenomén vyvolávat i jemu nepříjemné pocity. PaedDr.V. Pavlíček 4 3 k okraji skalní hradby až rozměrný kámen ztratil rovnováhu a zřítil se dolů. Za ním následovaly po tisíce let další a další. Vznikala tak kamenná moře, kamenné proudy a balvaniště. Tyto pochody působí v menší míře dodnes. Nestejná rychlost zvětrávání způsobuje, že se nejdříve zaoblují rohy a hrany původně ostrohranných balvanů, pukliny a trhliny se prohlubují. Tvrdší, málo rozpukané partie žuly však odolaly zvětrávacím procesům a vyskytují se v podobě masivních suků podivných tvarů, kterým říkáme viklany, skalní hřiby, skalní okna. Toto někdy bizardní seskupení žulových balvanů vedlo k mystickým úvahám o pohanském božišti. Na některých balvanech na svahu v lese Kostelík u Hrádku se rychlejším odvětráváním podél otevřených puklin vytvořily hlubší rýhy, které připomínají písmo, tzv. runy. Podobné písmo se nachází na vertikálně uložených balvanech asi 30 m v. od tzv. božiště. Na některých balvanech Popis k foto 1) - Diskutovaný žulový balvan s runami. Hrádek, ) - Žulový balvan s puklinovým systémem připomínajícím písmo. Hrádek, ) - Písmenkový pegmatit. Žár, ) - Dendrity wadu na kvarcitu, tzv. zkamenělý mech. Čeřejov, ) - Odolnější jádra žuly; budoucí žokovité balvany v okolí Hrádku. Hrádek,

13 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Francouzský barevný širokoúhlý akční thriller 118 min. 22 VÝSTŘELŮ Tahle krev nikdy nezaschne. Hrají: Jean Reno, Kad Merad, Gabriella Wright, Marina Fois a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller 99 min. EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ Postradatelní označuje muže, kteří mají být obětováni ve prospěch vojenské operace. Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ ČAROVNÉ LYŽE - Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Polská barevná širokoúhlá kriminální komedie 70 min. 95 min. TRIK - Napínavá kriminálka s humornými prvky vypráví příběh geniálních podvodníků... Hrají: Piotr Adamczyk, Andrzej Chyra, Karolina Gruszka, Robert Wieckiewicz a další Nevhodné pro děti do 12 let čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný akční thriller v českém znění KARATE KID Život, o který nestál. Učitel, jakého by nečekal Hrají: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson a další Mládeži přístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americký barevný širokoúhlý sci-fi horor 140 min. 97 min. RESIDENT EVIL: AFTERLIFE Čtvrté pokračování úspěšné série Hrají: Milla Jovovich, Ali Larter, Kim Coates, Shawn Roberts a další Mládeži do 15 let nepřístupno pondělí v hod. - Repríza úterý v hod. Česká bar. širokoúhlá komedie režiséra Zdeňka Trošky 102 min. DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ Troška nepraktické švandy na motivy knižní předlohy Miloslava Švandrlíka Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Markéta Plánková, Alžběta Stanková, Bob Klepl, Zuzana Slavíková, Sandra Bogodová, Michal Novotný, Miroslav Vladyka a další Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč středa v hod. - Premiéra Islandský barevný širokoúhlý horor 90 min. REJKJAVÍK Texaský masakr motorovou pilou, prošpikovaný černým humorem ve stylu Evil Dead, přenesený na palubu lodi poblíž temných vod islandského Rejkjavíku Hrají: Gunnar Hansen, Pihla Viitala, Terence Anderson a další Mládeži do 15 let nepřístupno pátek v hod. - Premiéra Americké barevné širokoúhlé drama 132 min. WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ Michael Douglas zpět ve své oscarové roli finančního žraloka Gordo na Gekka Hrají: Shia LeBeouf, Josh Brolin, Michael Douglas, Carey Mulligan a další Nevhodné pro děti do 12 let PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americký barevný akční thriller 105 min. MACHETE - Dostal nabídku, která se neodmítá... Hrají: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert de Niro a další Mládeži do 15 let nepřístupno pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 71 min. KRTEK O VÁNOCÍCH - Pásmo poh. pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. - Premiéra České barevné drama 80 min. BASTARDI Příběh z prostředí praktického školství bez povrchností, klišé a přetvářek. Hrají: Tomáš Magnusek, Ladislav Potměšil, David Dolanský, Ivana Buková, Saša Rašilov, Bronislav Poloczek, Kristýna Leichtová, Jana Šulcová, Jan Přeučil, Blanka Bohdanová, Jan Šťastný, Eva Čížkovská, Rytmus, Jaroslava Obermaierová, Jaroslava Hanušová, Radek Holub, Tomáš Hajíček, Alexandr Hemala a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v hod. - Premiéra úterý v hod. Americká bar. animovaná komedie v českém znění 95 min. JÁ PADOUCH - Klaďasové už nefrčí. Mládeži přístupno čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. České bar. širokoúhlé drama režiséra Juraje Herze 104 min. HABERMANŮV MLÝN Ve válce nevinní umírají první. Hrají: Karel Roden, Zuzana Kronerová, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský, Roman Holub, Mark Waschke, Hannah Herzsprung, Ben Becker a další 13 Nevhodné pro děti do 12 let sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná komedie SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA Někdy láska doopravdy bolí Program kina T.S. naleznete na internetov ch str nk ch: Rezervace vstupenek: Tel./fax: ON - LINE REZERVACE VSTUPENEK PÿES INTERNET: VÝSTAVY Vstupné: 65,- Kč 112 min. Hrají: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin a další Nevhodné pro děti do 12 let V PONDĚLÍ KINO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁ od foyer KD T. Sviny DOMEČEK - Výstava keramiky, plastik, fotografií a dalších prací ze střediska pro volný čas Domeček KONCERTY čtvrtek od hod. sál KD T. Sviny POUTNÍCI SLAVÍ 40 LET - Během tohoto pořadu zazní novinky z posledního alba / Poutníci 2006 /, něco málo známých písní z oblasti americké country hudby, ale hlavně poutnické hity jako Panenka, Pojďme se napít, Telegraf road, Hotel Hillary, Napsal jsem jméno svý na zdi a jiné. Účinkují: JAN MÁCA - mandolína, kytara a zpěv, PETER MEČIAR - banjo a dobro, JAKUB BÍLÝ - kytara, mandolína a zpěv, JIŘÍ KARAS POLA - elektrický kontrabas, zpěv Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč

14 DIVADLO úterý od hod. sál KD T. Sviny Divadelní spolek Frída Divadlo Bolka Polívky JAKO THELMA & LUISE Dvě ženy procházejí na cestě autem téměř mužským světem. Prožívají při tom všechny zážitky a emoce, které jim tato cesta poskytuje. Přátelství, krásu, ponížení, strach, lásku, touhu, smrt, svobodu a vášeň. Thelma a Louise utíkají na malý výlet, aby se alespoň na chvíli uvolnily ze svého stereotypního života... Jako Thelma a Louise je příběhem všech žen. Divadelnímu představení byl předlohou a inspirací slavný film Ridleyho Scotta. Hrají: BÁRA MUNZAROVÁ, MARIKA PROCHÁZKOVÁ, VÁCLAV TRNAVSKÝ, RADIM NOVÁK A MARTIN TRNAVSKÝ Scénář a režie: JAKUB NVOTA Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč TIP NA VÝLET úterý od hod. sál KD T. Sviny Divadelní společnost HáTa Ken Ludwig: DNES HRAJEME CYRANA Tato americká komedie, jejímž autorem je Ken Ludwig, pojednává o všedních věcech nevšedního divadelního života. Účinkují: IVANA ANDRLOVÁ / OLGA ŽELENSKÁ, LUDMILA MOLÍ- NOVÁ / JANA ŠULCOVÁ, ADÉLA GONDÍKOVÁ / LUCIE ZEDNÍČ- KOVÁ / JANA ZENÁHLÍKOVÁ, LIBOR HRUŠKA / PETR POSPÍCHAL / MARCEL VAŠINKA, VIKTOR LIMR / LUMÍR OLŠOVSKÝ / ZBYŠEK PANTŮČEK, VLADIMÍR ČECH - PETR GELNAR Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč Tajemná vyhlídka na rakouské straně Novohradských hor Nebelstein (1017 m) je jeden z nejvyšších vrcholů pohoří Freiwald (v západní části dolnorakouského Waldviertelu. Leží 2,5 kilometru severně od Harmanschlagu a asi 4 km východně od česko-rakouské hranice. Nejbližší město je 9 km vzdálená Weitra. Na vrcholové skále je kříž a vyhlídka, na níž vede schodiště a z níž se otevírá kruhový rozhled. Pod vrcholem byla postavena chata Nebelsteinhütte. Z vrcholové vyhlídky je za dobré viditelnosti vidět na severu Třeboňská pánev, na severozápadě Kleť, na západě Třístoličník, na jihu Ötscher v Ybbstalských Alpách a na východě St. Leonhard am Hornerwald. Zdroj: Wikipedia, foto R. Vicek BESEDY - PŘEDNÁŠKY pondělí od hod. sál KD T. Sviny FASCINUJÍCÍ PRAVDA - Výpověď cestovatele a biologa Petra Chobota s mimosmyslovým vnímáním a četnými životními zkušenostmi, poskytující odpovědi na znepokojující otázky. Petr Chobot bude ve výkladu vycházet především ze svých bohatých osobních zkušeností 11letého studia šamanských technik, především v amazonském pralese, ze své 16leté praxe veřejné meditační práce a léčení, z informací jím nashromážděných v ruských vládních laboratořích pro výzkum vlastností vědomí a paranormálních jevů. Vstupné: 150,- Kč Gymnázium Trhové Sviny pořádá pro všechny zájemce z řad rodičů, žáků i veřejnosti v pátek 19. listopadu 2010 od do hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Základní informace o osmiletém studiu. Volný přístup do všech prostor školy. Zajímavé pokusy a ukázky. Tel.:

15 Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: , více na INZERCE Prodám dveře vchodové plastové a okna. Dále zahradní chatku 4x3m Vše nové z neuskutečněné stavby. Sleva z PC. Přivezu. Tel: TRUHLÁŘSTVÍ Lubomír Hostačný Dvorec 38 BOROVANY mob.: Zakázková výroba kuchyně vestavěné skříně dětské pokoje kusový nábytek 15

16 SPORT Závod, ve kterém vyhrál každý Jak motivovat děti ke cvičení i o prázdninách? Tato otázka byla na úplném počátku netradičního závodu, který se uskutečnil 17. září v podvečer v tělocvičně ZŠ. V různých disciplínách zde soutěžily dvojice rodič dítě. Povzbuzování bylo, na rozdíl od jiných závodů, oboustranné, děti fandily rodičům a naopak. Myslím si, že nejeden rodič, který si vyzkoušel část náročné sportovní přípravy, uvidí v budoucnu výkony svého dítěte jinýma očima. N. Hálová, trenérka sportovní gymnastiky DRAKIÁDA s Domečkem V pátek 29. října 2010 od hod. přijďte s námi pouštět DRAKY! Sejdeme se tradičně na louce pod vodojemem. Nejhezčí a nejúspěšnější drak bude odměněn! Buřty s sebou. Těšíme se na vás! Pořádá Domeček středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.: quick.cz Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

L I S T O P A D 2010

L I S T O P A D 2010 L I S T O P A D 2010 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Předprodej probíhá na všechna představení na celý

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Hazmburk Vladislav Rapprich

Hazmburk Vladislav Rapprich Čas: 4 hod. (z obce Klapý), 6 hod. (z Libochovic) Vladislav Rapprich Ústecký kraj GPS: 50 26 2,7 N, 14 0 52,7 E Litoměřice 1 2. 3. 1. 1. výhled na od Libochovic 2. hrad 3. obec Klapý 2 Vrch tyčící se nad

Více

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Ročník 1955-1958 Bláha Vladimír Březina Jaroslav Kufakis Stefanos Marek Václav Papajoanu Tanasis Pašek Ladislav Pešl Ladislav Vávra Zdeněk Vergos

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Přehled sborových aktivit

Přehled sborových aktivit Přehled sborových aktivit Sbor CASD Brno - Střední 10 aktualizováno 13. 10. 2017 ZÁŘÍ 2017 11. 9. po 17:00 1. schůzka po prázdninách - Pandy i Plejády Pathfinder 11. 9. po 19:00 ZOB Atmosféra 16. 9. so

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit.

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I.

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Vědomé putování krajinou www.putujici.cz a www.fengsuej.info SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Libor Domas Mojmír Mišun členové skupiny Putujících Vědomé putování krajinou Jak putují Putující vědomý prožitek

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc

Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc Post bellum a Bolevecká základní škola, náměstí Odboje 18, Plzeň Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc školní rok 2013/2014 Zpracovala skupina pod vedením pana učitele Zdeňka Diviše se žáky Adame

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

NOVÉ SLUŽBY Bezdrátové připojení k síti Wi-Fi Možnost připojení k bezdrátové síti Wi-Fi na vlastním zařízení (tabletu, notebooku, chytrém telefonu) po dobu dvou hodin pro všechny registrované čtenáře a

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED JEDINEČNÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKA VELKOMORAVSKÉ DOBY Významný turistický cíl jižní Moravy. V 8. 10. st. hrad s rozsáhlým až 50 ha podhradím. Archeologickými výzkumy doloženo 12 kostelů, knížecí palác, mohutné

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Městský úřad Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Č.j.: VV/ 19535/08/Cer oznámení o uložení písemnosti dle ust. 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyzývá

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9.

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. výstavní síň frýdlantské Miloš Smolný Blízkost výstava fotografií, vernisáž 1.9.

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne 26. 11. 2012 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/24/2012 Rada města schvaluje program 24. zasedání s navrženým doplněním.

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více