TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Říjen 2010 Číslo 10 Ročník XX Trhové Sviny po komunálních volbách Jak jsme volili? Volby do zastupitelstev obcí Zastupitelstvo města Jihočeský kraj, okres České Budějovice Obec Trhové Sviny Třídíme odpady... Možná jste si všimli, že na žlutých kontejnerech na odpad se objevily nové informace a že na většině stanovištích kontejnerů přibylo. Sdružení Růže se totiž rozhodlo rozšířit sortiment využitelných odpadů tak, aby se s odpady lépe hospodařilo. Za dalším důvodem je ekonomika - za více vytříděných komodit dostaneme větší odměnu od společnosti Ekonom a obce nebudou muset tolik navyšovat poplatky za odpad. Pro občany spočívá změna v tom, že do žlutých kontejnerů mohou odkládat následující druhy odpadů: PET lahve a plastové nádoby výrobky z plastů sáčky a fólie kelímky a krabičky od potravin polystyrén nápojové kartóny od džusů, mléka a vína Vše čisté a stlačené, aby se šetřilo místo v kontejneru. Mezi tento odpad nepatří: novodurové trubky podlahové krytiny plastové obaly znečištěné chemikáliemi a zbytky potravin Věříme, že občané této možnosti využijí ze stejných důvodů, pro které ji Sdružení Růže financovalo. Předem za takový přístup děkujeme. Sdružení Růže zdroj: 1

2 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Nově narození občánkové byli na trhovosvinenské radnici uvítáni do života v úterý 5. října Zleva: Eliška Šnejdová, Robin Panáček, Patrik Gangl, Stanislav Dvořák, Aneta Přibylová, Adam Marek, David Šícho. Rekonstrukce vodního zařízení na Buškově hamru V září letošního roku byla provedena rekonstrukce vodních kol a vantrok na Buškově hamru. Staré zařízení bylo vyměněno po dvaceti letech provozu trhovosvinenskou firmou Tesařství Milan Cibulka. Na opravu zařízení získalo město dotaci z Grantového programu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY AKTUÁLNĚ 2

3 Rekonstrukce autobusových zastávek Z Grantového programu Jihočeského kraje OPRAVA A VÝSTAVBA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK 2010 se podařilo městu získat dotaci na rekonstrukci autobusových zastávek Otěvěk a Pěčín. Na základě požadavků občanů místní části Rankov byla současně rekonstruována zastávka Rankov z finančních prostředků města. Novinky v mateřských školách V letošním roce získalo město finanční prostředky z Grantového programu Jihočeského kraje na výměnu oken u budovy MŠ Budovatelská a na pořízení herních prvků do zahrad u obou školek. Ing. I. Božáková Univerzita třetího věku Po výzvě v zářijovém zpravodaji borovanském, ledenickém, jílovickém i trhovosvinenském se nám přihlásilo dostatek lidí, abychom mohli spustit nultý zkušební semestr virtuální univerzity třetího věku (U3V) v Borovanech. Dostatek lidí ale neznamená, že kapacita kurzu už je vyčerpána! Proto, pokud jste se dosud nestihli zaregistrovat, můžete přijít přímo na kurz, kde vyplníte přihlášku. Tématem nultého semestru, který sestává ze čtyř dvouhodinových lekcí, je astronomie. První lekce, kterou zahájila paní Klára Nehodová z České zemědělské univerzity v Praze osobně, se konala v úterý 19. října od do v jednacím sále zastupitelstva v přístavbě radnice v Borovanech. Další lekce budou v dopoledních hodinách v den, na kterém se účastníci dohodnou. Úvodní nultý semestr je pro účastníky zcela zdarma. Pokud potřebujete více informací, kontaktujte MAS Sdružení Růže ( , popřípadě navštivte Z. Guthová od hod. Kulturní dům Trhové Sviny Veřejné projednání s občany k přípravě komunitního plánu sociálních služeb pro území Trhovosvinenska 3

4 aneb Jak vypadaly Trhové Sviny před čtyřmi desetiletími (1) V květnu 1971 se jeden mladý muž domluvil s kostelníkem a vystoupal do lucerny ve špičce kostelní věže, aby pořídil panoramatické snímky města. Protože na samou špičku vedl jen žebřík, se kterým se nedalo hýbat, vylezl z lucerny na cibulovou střechu věže a vsedě se posouval kolem dokola a mačkal spoušť fotoaparátu. Díky tomuto velmi odvážnému kaskadérskému výkonu POHLEDY Z KOSTELNÍ VĚŽE však pan Miroslav Kolár pořídil jedinečné snímky tehdejší městské zástavby. Dnes sice žije v Praze, ale ke svému rodišti má stále vřelý vztah. S jeho laskavým svolením tuto kolekci snímků v několika pokračováních otiskneme. Na prvním snímku je pohled směrem k budějovické silnici. Základní škola měla tehdy jen dva pavilony a u požární nádrže chybí panelové domy. Rovněž areál Středního odborného učiliště T. Sviny, které si v současných dnech připomíná 50. výročí svého vzniku, tvořila jen jedna původní budova (po bývalém ONV). Mezi školami je vidět také stará prodejna Pramen. Mgr. F.Slípka a J.Čajan SVINENSKÝ POUTNÍK Devatenáctá část Církve Církev římskokatolická Poválečné roky byly význačné odchodem mnoha příslušníků římskokatolické církve do církví nově vznikajících po vytvoření nového státu. Symbolicky tak byla navázána nit náboženských svobod přetržená bitvou na Bílé hoře. Pro porovnání můžeme uvést data vykazující náboženskou příslušnost při sčítání lidu před I. světovou válkou a krátce po ní z roku 1921: HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 4 Patronem katolické církve v trhosvinenské farnosti byl hrabě Karel Buquoy, držitel novohradského panství. V prvních poválečných letech spravoval svinenskou farnost děkan Antonín Kamarýt. Děkanství převzal 6. srpna 1907, přišel i se svými německými služebnými z tehdejší Puchoře (Pohoří na Šumavě). Byl to člověk velice tolerantní a společenský. Nové republikánské zřízení mu nevyhovovalo, jen těžko se do něj vpravoval. Přes některé lidské nedostatky - jak píše kronikář, požíval všeobecné vážnosti. Býval biskupským notářem a vikariátským sekretářem. Zemřel dva roky po válce 15. března Na děkanství byl pro souchotiny ponechám též bývalý kaplan Josef Winzig, který zemřel o patnáct dní později, výkonným kaplanem byl tehdy borovanský rodák Jan Pelikán. V září roku 1920 byl ustanoven svinenským děkanem Vojtěch Tupý. Jan Pelikán zůstal až do roku 1926, kdy odešel do Domažlic. Dalším kaplanem byl Josef Bagr, ale ten se v Trhových Svinech dlouho nezdržel. Katecheta Josef Kotlaba vyučoval náboženství nejen v měšťance, ale i v některých třídách obecných škol. V Trhových Svinech působil od roku 1908 až do roku Jelikož měl podlomené zdraví, byl později často zastupován laickými učiteli. Jeho nástupcem se stal Jaroslav Němec ze Střížova.

5 Kůr svinenského děkanského chrámu řídil významný hudební činovník učitel Václav Klíma. Přestože ho učitelská organizace po převratu vybízela, aby se této funkce vzdal, Klíma setrval a raději se rozloučil s učitelskou organizací. Varhaníkem a ředitelem kůru byl přes 40 let. V průběhu těžké nemoci jej zastupovala sestra tehdejšího děkana Regina Dobrodinská, po ní tuto funkci obdržel Tomáš Pecka, ředitel měšťanské školy v Trhových Svinech. Po něm nastoupil 1. července 1945 jako řídící kůru soukromý učitel hudby Josef Koreš, který se Narodil se ve Zlivi, hudební školu vystudoval v Českých Budějovicích. Funkci správce kostela zastával Ferdinand Stráský z kostelnické rodiny s více než stoletou tradicí. V roce 1934 nastoupil na jeho místo krejčí Jan Kocina, který byl kostelníkem až do roku Katolická církev měla veliké problémy s odchodem farníků, kteří se hlásili k nově vznikajícím církvím. V roce 1919 ji ještě ke všemu sužovala pozemková reforma, která nabízela církevní pozemky trvalým nájemníkům za předválečné ceny. S odkoupením souhlasili všichni, kromě jediné nájemnice Slomkové. Vlna odpadlíků od církve římskokatolické skončila až v roce Někteří se vrátili zpět, ostatní zůstali u nových církví. 1.června 1933 byl děkan Tupý přeložen s ohledem na zdraví na faru do Dolních Slověnic. Po jeho odchodu vedl svinenské děkanství do 1. prosince téhož roku bývalý administrátor a kaplan ve Veselí nad Lužnicí Jan Bartík. Funkci děkana pak převzal Jan Dobrodinský, narozený v Kunžaku 13. června Do Trhových Svinů přišel z fary v Dolních Nezdicích. Církev československá Prvními propagátory církve československé ve Svinech byli pánové Kůrka a Princ (tehdejší starosta), kteří začátkem ledna 1920 navázali styky s ústředím církve v Praze. Po volbách do Národního shromáždění povolal starosta Princ do Trhových Svinů řečníka a duchovního Ferdinanda Tichého. Bohoslužby byly konány v sokolovně, v létě se příslušníci církve scházeli na bohoslužbách před křížem na náměstí u Fantů, kde býval oltář s obrazem upálení Mistra Jana Husa. Církev vzbudila vlnu nadšení, především kritikou církve katolické, jejího přepychu, kuchařek a celibátu. Dne 5. února 1921 byla usnesením obecního zastupitelstva vydána výzva, aby obyvatelstvo vystupovalo z církve římskokatolické. Počet jejích vyznavačů měl mít vliv na zamýšlenou odluku od státu. Při sčítání lidu v roce 1921 měla církev československá o 28 věřících více než církev římskokatolická. Nástupcem faráře Tichého byl Rudolf Juřina, zároveň vyučoval náboženství ve školách a zastával funkci obecního pokladníka. Za jeho působení se konaly bohoslužby mimo jiné i u kříže v Bukvickém parku. Rudolf Počítačový koutek Elektronické knihy? HOBBY Léto je pryč a je potřeba se opět zabývat otázkou, co dělat o dlouhých zimních večerech. Mnozí jistě sáhnou po nějaké knížce. Proč si tedy nepřečíst oblíbenou knihu přímo na mobilním telefonu nebo kapesním počítači? Doby, kdy kapesní počítač měl kostrbatý černobílý displej a telefon pouze tři řádky, jsou naštěstí ty tam. V tomto směru trochu zaspali vydavatelé knih v Čechách, kteří podcenili a mnozí stále podceňují vydávání knih v elektronické podobě. Pokud zapátrám trochu v historii, elektronické knihy bylo možné již číst na kapesních zařízeních v roce S nástupem barevných displejů a jejich velmi rychlým vývojem, nebyl problém najít uplatnění k jejich využití i v oblasti vydávání elektronických novin a knih. Nyní si namátkou zkusme vyjmenovat některé výhody elektronických knih. Můžeme je mít neustále při sobě v našem telefonu a číst například u lékaře v čekárně, v autobuse či ve škole pod lavicí. Co se počtu knih týká, při dnešní paměťové kapacitě telefonů a kapesních zařízení, není problém s sebou nosit celou knihovnu. Na internetu existuje tisíce knih zadarmo 5 Juřina se v Trhových Svinech oženil a odešel do Vodňan. Jeho místo potom zastával českobratrský kazatel Gajer z Českých Budějovic. Po něm asi měsíc vypomáhal farář Preclík. Po jeho odchodu sloužili mše kazatelé českobratrští, náboženství vyučovali učitelé Pachner a Strašpytel. Neustálé problémy s kazateli vyústily v rozpory v nové církvi. Někteří od církve odstoupili a založili církev českobratrskou, další vstoupili do církve pravoslavné, nebo se vrátili k církvi římskokatolické. Až v dubnu roku 1927 byla na valné hromadě zvolena nová rada starších a poté výnosem zemské správy z 20. ledna 1928 byla ustanovena náboženská obec. 7. června 1927 žádala rada starších městskou radu o povolení k zavěšení zvonu ve věži římskokatolického kostela. Patronátní úřad v Nových Hradech to však zamítnul. V říjnu 1927 nastoupil službu duchovní správce Antonín Šejnoha z Mladotic u Plzně. V třicátých letech vykonávali příslušníci církve československé své pobožnosti v zasedací síni radnice, kterou jim v neděli a o svátcích zapůjčovala obec. V té době byly konány sbírky na postavení samostatného sboru. Svůj stánek otevřela svinenská církev československá 11. října Církev českobratrská Když v roce 1922 začali někteří nespokojenci vystupovat z církve československé, začali se obracet spíše ke sboru Jednoty českobratrské v Českých Budějovicích, kde žádali o přijetí. Tehdy byl kazatelem sboru Antonín Gajer, vydavatel časopisu Českobratrská rodina. Přednesl žádost v Praze a sám začal do Trhových Svinů dojíždět a docházet, jak se dalo. I v zimě ve sněhu chodil do města z borovanského nádraží, než se mu dostalo pohostinství v rodině Stráských a u Růženy Pachnerové. Zpočátku se příznivci církve scházeli v zasedací síni radnice, později v pronajatém prostoru zadního traktu městské spořitelny, kde bývala restaurační místnost hotelu Záložna. V roce 1923 nahradil kazatele Gajera, který odešel do Brna, Jan Zrůst. Roku 1928 byl kazatel Zrůst přeložen do Písku, za něj byl jmenován bratr Josef Chyba, který přišel do Trhových Svinů z Chval u Prahy. Modlitebnu, která byla slavnostně otevřena 28. září 1937, si tato církev vystavěla u silnice na Něchov. Na vybudování této budovy měla největší zásluhu kromě místních členů společnost Betánie v Praze, zejména její kazatel Američan J. S. Porter, který opatřil podstatnou část prostředků. J. Čajan Sbor církve Českobratrské v restaurační místnosti hotelu Záložna ke stažení. Pokud nejsou zadarmo, tak stojí o mnoho méně, než papírová kniha, kterou musí někdo vyrobit, skladovat a distribuovat formou prodeje za pultem. Tím se celá kniha samozřejmě prodražuje. Odpadá nutnost vláčet s sebou na dovolenou těžké papírové svazky. Nutno zmínit i možnost, že můžeme číst po tmě, protože displej na nás svítí barevně sám. Výrobci hardware asi pravděpodobně velmi dobře tuší, že se rodí nová kategorie zařízení - ať už to budou plnohodnotné tablety, něco na způsob netbooku (smartbooku), či doposud klasické tablety (takové ty notebooky s otočným displejem například). Pokračování na str. 11

6 6

7 1 V RŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O VYPLNĚNÍ ANKETY, VYJMĚTE TUTO Z TS LISTŮ

8 2

9 3

10 4

11 Pokračování ze str. 5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2010 A jistou roli zde stále budou hrát chytré mobilní telefony - Android i iphone mají displeje i možnosti dostatečné k tomu, aby byly použitelné jak čtečka obsahu (e knih). Zajímavé je, že česká zastoupení výrobců e-čteček se příliš k e-čtečkám nehlásí. Neřeší je, neumí to a nemají nikoho, kdo by se tomu věnoval. Dovoz a prodej v ČR je tak realizován zcela jinými kanály. acomp přitom udává, že již Mineralogické a geologické zajímavosti Trhovosvinenska (8) Šeptající kameny prodal přes deset tisíc kusů elektronických čteček. A statistiky Alza.cz ukazují také na podstatně stoupající zájem - vlažný rozjezd po doplnění e-čteček do nabídky a poté (klasické) velké zvýšení ve vánočním období. Když o posledních vánocích největší distributor elektronických knih Amazon oznámil, že elektronických knih se prodalo více než těch papírových, byla to něco jako malá revoluce. O pár měsíců později od Amazonu vyšlo podobné oznámení, kde se tuším říkalo, že na 3 klasické knihy se prodá pět elektronických. Pro rok 2012 se na Amazon.com předpovídá prodej e-knih v hodnotě 2,5 miliardy dolarů. (zdroj V příštím díle se dozvíte, na čem se dají číst e-knihy a kde je lze sehnat. J. Salcer Slovo runa znamená tajemství. Velmi úzce souvisí s německým slovem faunem (šeptat, šuškat). Angličtina zná zase slovo round nebo rown (šeptat). Ve staré norštině objevíme, že výraz pro magický znak je runar, tajemství, které bylo předáváno šeptem. I legendární pražský Golem byl oživen pomocí kabalistických formulací (tajné vědomosti židovské nauky) a proslulého šému, což nebylo nic jiného než nevyslovitelné jméno boží vkládané Golemovi do úst (otvoru na hlavě). Počátky vědy jsou nerozlučně spjaty s romantickým obdobím, kdy se se vší vážností hledal hrob praotce Čecha, pramáti Moravy, božiště boha Černoboha či obětní mísy. Takovým objevem může být i objev božiště Doudlebů u Hrádku, východně od Trhových Svinů, v masivu kóty Dubí v lesíku Kostelík, badatelem F. M. Čapkem v r. 1906, které nazval Olešnické jeviště. Mělo se jednat o shromaždiště obklopené do půlkruhu žulovými balvany v čele s nápadným monolitem, ve kterém jsou vytesána písmena-runy. O nálezu psal v r i prof. J. Peiskr a v r další badatel O. Streinz. Po velké bouři v roce 1929 opět oživla legenda o božišti a runovém písmu. Z několika balvanů dešťová voda strhla mech a objevily se podivné rýhy, připomínající písmena. V roce 1934 F. M: Čapek získal vyjádření moravského znalce runového písma dr. F. Přikryla, který četl nápis jako KUKULSI, což mělo znamenat kukačka, která u starých Slovanů byla symbolem smrti. Závěr zněl, jedná se skutečně o obětiště Slovanů. S tím nesouhlasil P. O. Zamfirescu, který nápis na kameni přepsal jako ILLYXVX a četl jej zprava doleva jako tut lubi - přeloženo zde miluj s datováním 7. st. až 5. st. před. naším letopočtem. Nápis označil rovněž za slovanský (vzniklý přibližně 1300 let před příchodem Slovanů?). I když se jednalo podle vykladačů o runy, četli jej výše uvedení autoři jako obyčejnou latinku. Což nikomu také nevadilo. Bizarně uspořádané balvaniště - megality byly označované jako ďáblovy kameny, kamenní strážci, val obrů, mluvící a chodící kameny, dračí kameny (dolomeny, menhiry) využívané k meditativním účelům, případně k navození extatického stavu. V březnu 1938 Národohospodářský sbor jihočeský zadal Státnímu archeologickému ústavu požadavek o přezkoumání megalitických kamenů u Hrádku. Ale už v květnu 1938 přišla ze Státního archeologického ústavu negativní odpověd?- skupina kamenů u Hrádku nemá patrně ten význam, který je jim přisuzován. Lze jen tedy souhlasit s archeologem dr. P. Zavřelem z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Jihočeská pravda 1989), že místo na Hrádku je velmi zajímavé, nepostrádá atmosféru tajemna, ale je zcela přírodním výtvorem, vzniklým přirozenou cestou ze zvětralých žulových kamenů. Stejného původu je i domnělé písmo, pravidelné rýhy, snad i zdůrazněné lidskou rukou. Písmo vytvářejí i některé horniny a nerosty. Např. na lomových plochách kvarcitu z lomu u Čeřejova se vyskytují keříčkovité agregáty nerostu wadu, označované jako zkamenělý mech. U Žárského rybníka se nachází písmenkový pegmatit označovaný též jako písmenkový živec, připomínající klínové písmo. Pozorný čtenář se může rozpomenout na některé výše uvedené tvary, se kterými se již v přírodě setkal. Pokusme se blíže seznámit s touto problematikou. Skalní podklad širšího okolí Trhových Svinů tvoří žuly, které prorážejí pláštěm krystalinika (ruly a migmatity) a vystupují na povrch. Vnější geologické síly modelují především 1 11

12 najdeme stopy po novodobých kamenících a to na jz. úpatí kóty Dubí 579 m n. m. nebo na sv. břehu rybníka Hrádek. Jedná se o žulové balvany se stopami po kamenickém sekáči v podobě obdélníkových prohlubní uspořádaných v řadě. Další stopy po lidské ruce se najdou vlevo vozové cesty Hrádek - Žár 1 km sz. od obce Žár. Tato oblast spadá do. rajonu starých kameníků, kteří v minulosti vyhledávali bloky žuly s lavicovitou odlučností 2 v žulách různé bizarní tvary, které vyvolávají u návštěvníka představy o pohádkových bytostech (nejčastěji se jedná o draky, satany a čerty-čertův kámen, Čertova zeď, atd.). Někdy vyčnívají balvany žuly jako zaoblené bochníky nad zatravněným svahem, kde vzbuzují dojem pasoucího se stáda ovcí, jindy na vrcholcích kopců vytvářejí skalní řícení mrazových srubů. Při bližší prohlídce balvanů zjistíme, že jsou horniny prostoupeny sítí na sebe téměř kolmých puklin tří směrů. Pukliny vznikají v chladnoucím tělese vždy kolmo na směr největšího napětí. Při tuhnutí velkých žulových balvanů působí napětí nejprve rovnoběžně s povrchem a pak radiálně, vzniká tak složitý puklinový systém. Podél těchto puklin se hornina odlamuje a rozpadá na desky a kvádry, které se později na hranách zakulatí a dostávají tak různé až bizarní tvary. Tuto odlučnost dobře znají kameníci jako pukliny Q, L, S (pukliny Q- špatná strana, lomařský běh po hlavě nebo běh po špatné, pukliny L- ložní pukliny, lomařský jazyk běh základní, S dobrá strana běh štěpný nebo štěpnost po dobré). Puklinatost společně s povětrnostními vlivy dokáže se zdánlivě odolným masivem žuly pořádně zatočit. Čím více je hornina rozpukána, tím více váže skalní vlhkost. Ve čtvrtohorních ledových dobách se voda proměňovala v led, zvětšovala svůj objem a skálu trhala. Zpočátku se puklina rozšiřovala vlivem ledu jen nepatrně, ale střídavým mrznutím a rozmrzáním se pukliny zvětšovaly. Ledové klíny postrkovaly jednotlivé kvádry a lavice stále více a pomocí palic, sekáčů a páčidel oddělovali jednotlivé bloky, ze kterých pak vyráběli kamenná koryta, milníky, odrazníky, obrubníky, kamenné sloupky a řadu dalších výrobků. Strašidelná a tajuplná krajina v okolí Hrádku má i své reálné opodstatnění. Není to jen pohled na bizarní seskupení žulových balvanů, ale i podloží oblasti je velmi zajímavé. Skalní podklad širšího okolí Hrádku tvoří dvojslídná žula a drobnozrnný granodiorit typu Rejta. Známé posvátné místo božiště se nachází v blízkosti geologické anomálie - tektonického zlomu S J směru Pěčín Hrádek. V jejím okolí je žulová hornina hydrotermálně postižena (horkými roztoky) s projevy přeměny nerostů s uvolněním železa (proces hematitizace). Středně až hrubě zrnitá místy porfyrická žula je červenohnědá až červená s hojnými průniky pegmatitových žil. Červené zbarvení krystalů živců je způsobeno od rozptýleného hematitu - krevele. Při geologickém mapování v r vykázala zájmová oblast magnetickou anomálii tělesa magnetitového kvarcitu, který způsobuje uvedenou anomálii. Nabohacení magnetitu (bohatá železná ruda černé barvy) je takového rozsahu, že je možná její detekce detektorem kovů. Pro některého citovějšího návštěvníka může tento geologický fenomén vyvolávat i jemu nepříjemné pocity. PaedDr.V. Pavlíček 4 3 k okraji skalní hradby až rozměrný kámen ztratil rovnováhu a zřítil se dolů. Za ním následovaly po tisíce let další a další. Vznikala tak kamenná moře, kamenné proudy a balvaniště. Tyto pochody působí v menší míře dodnes. Nestejná rychlost zvětrávání způsobuje, že se nejdříve zaoblují rohy a hrany původně ostrohranných balvanů, pukliny a trhliny se prohlubují. Tvrdší, málo rozpukané partie žuly však odolaly zvětrávacím procesům a vyskytují se v podobě masivních suků podivných tvarů, kterým říkáme viklany, skalní hřiby, skalní okna. Toto někdy bizardní seskupení žulových balvanů vedlo k mystickým úvahám o pohanském božišti. Na některých balvanech na svahu v lese Kostelík u Hrádku se rychlejším odvětráváním podél otevřených puklin vytvořily hlubší rýhy, které připomínají písmo, tzv. runy. Podobné písmo se nachází na vertikálně uložených balvanech asi 30 m v. od tzv. božiště. Na některých balvanech Popis k foto 1) - Diskutovaný žulový balvan s runami. Hrádek, ) - Žulový balvan s puklinovým systémem připomínajícím písmo. Hrádek, ) - Písmenkový pegmatit. Žár, ) - Dendrity wadu na kvarcitu, tzv. zkamenělý mech. Čeřejov, ) - Odolnější jádra žuly; budoucí žokovité balvany v okolí Hrádku. Hrádek,

13 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Francouzský barevný širokoúhlý akční thriller 118 min. 22 VÝSTŘELŮ Tahle krev nikdy nezaschne. Hrají: Jean Reno, Kad Merad, Gabriella Wright, Marina Fois a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller 99 min. EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ Postradatelní označuje muže, kteří mají být obětováni ve prospěch vojenské operace. Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ ČAROVNÉ LYŽE - Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Polská barevná širokoúhlá kriminální komedie 70 min. 95 min. TRIK - Napínavá kriminálka s humornými prvky vypráví příběh geniálních podvodníků... Hrají: Piotr Adamczyk, Andrzej Chyra, Karolina Gruszka, Robert Wieckiewicz a další Nevhodné pro děti do 12 let čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný akční thriller v českém znění KARATE KID Život, o který nestál. Učitel, jakého by nečekal Hrají: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson a další Mládeži přístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americký barevný širokoúhlý sci-fi horor 140 min. 97 min. RESIDENT EVIL: AFTERLIFE Čtvrté pokračování úspěšné série Hrají: Milla Jovovich, Ali Larter, Kim Coates, Shawn Roberts a další Mládeži do 15 let nepřístupno pondělí v hod. - Repríza úterý v hod. Česká bar. širokoúhlá komedie režiséra Zdeňka Trošky 102 min. DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ Troška nepraktické švandy na motivy knižní předlohy Miloslava Švandrlíka Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Markéta Plánková, Alžběta Stanková, Bob Klepl, Zuzana Slavíková, Sandra Bogodová, Michal Novotný, Miroslav Vladyka a další Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč středa v hod. - Premiéra Islandský barevný širokoúhlý horor 90 min. REJKJAVÍK Texaský masakr motorovou pilou, prošpikovaný černým humorem ve stylu Evil Dead, přenesený na palubu lodi poblíž temných vod islandského Rejkjavíku Hrají: Gunnar Hansen, Pihla Viitala, Terence Anderson a další Mládeži do 15 let nepřístupno pátek v hod. - Premiéra Americké barevné širokoúhlé drama 132 min. WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ Michael Douglas zpět ve své oscarové roli finančního žraloka Gordo na Gekka Hrají: Shia LeBeouf, Josh Brolin, Michael Douglas, Carey Mulligan a další Nevhodné pro děti do 12 let PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americký barevný akční thriller 105 min. MACHETE - Dostal nabídku, která se neodmítá... Hrají: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert de Niro a další Mládeži do 15 let nepřístupno pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 71 min. KRTEK O VÁNOCÍCH - Pásmo poh. pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. - Premiéra České barevné drama 80 min. BASTARDI Příběh z prostředí praktického školství bez povrchností, klišé a přetvářek. Hrají: Tomáš Magnusek, Ladislav Potměšil, David Dolanský, Ivana Buková, Saša Rašilov, Bronislav Poloczek, Kristýna Leichtová, Jana Šulcová, Jan Přeučil, Blanka Bohdanová, Jan Šťastný, Eva Čížkovská, Rytmus, Jaroslava Obermaierová, Jaroslava Hanušová, Radek Holub, Tomáš Hajíček, Alexandr Hemala a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v hod. - Premiéra úterý v hod. Americká bar. animovaná komedie v českém znění 95 min. JÁ PADOUCH - Klaďasové už nefrčí. Mládeži přístupno čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. České bar. širokoúhlé drama režiséra Juraje Herze 104 min. HABERMANŮV MLÝN Ve válce nevinní umírají první. Hrají: Karel Roden, Zuzana Kronerová, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský, Roman Holub, Mark Waschke, Hannah Herzsprung, Ben Becker a další 13 Nevhodné pro děti do 12 let sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná komedie SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA Někdy láska doopravdy bolí Program kina T.S. naleznete na internetov ch str nk ch: Rezervace vstupenek: Tel./fax: ON - LINE REZERVACE VSTUPENEK PÿES INTERNET: VÝSTAVY Vstupné: 65,- Kč 112 min. Hrají: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin a další Nevhodné pro děti do 12 let V PONDĚLÍ KINO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁ od foyer KD T. Sviny DOMEČEK - Výstava keramiky, plastik, fotografií a dalších prací ze střediska pro volný čas Domeček KONCERTY čtvrtek od hod. sál KD T. Sviny POUTNÍCI SLAVÍ 40 LET - Během tohoto pořadu zazní novinky z posledního alba / Poutníci 2006 /, něco málo známých písní z oblasti americké country hudby, ale hlavně poutnické hity jako Panenka, Pojďme se napít, Telegraf road, Hotel Hillary, Napsal jsem jméno svý na zdi a jiné. Účinkují: JAN MÁCA - mandolína, kytara a zpěv, PETER MEČIAR - banjo a dobro, JAKUB BÍLÝ - kytara, mandolína a zpěv, JIŘÍ KARAS POLA - elektrický kontrabas, zpěv Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč

14 DIVADLO úterý od hod. sál KD T. Sviny Divadelní spolek Frída Divadlo Bolka Polívky JAKO THELMA & LUISE Dvě ženy procházejí na cestě autem téměř mužským světem. Prožívají při tom všechny zážitky a emoce, které jim tato cesta poskytuje. Přátelství, krásu, ponížení, strach, lásku, touhu, smrt, svobodu a vášeň. Thelma a Louise utíkají na malý výlet, aby se alespoň na chvíli uvolnily ze svého stereotypního života... Jako Thelma a Louise je příběhem všech žen. Divadelnímu představení byl předlohou a inspirací slavný film Ridleyho Scotta. Hrají: BÁRA MUNZAROVÁ, MARIKA PROCHÁZKOVÁ, VÁCLAV TRNAVSKÝ, RADIM NOVÁK A MARTIN TRNAVSKÝ Scénář a režie: JAKUB NVOTA Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč TIP NA VÝLET úterý od hod. sál KD T. Sviny Divadelní společnost HáTa Ken Ludwig: DNES HRAJEME CYRANA Tato americká komedie, jejímž autorem je Ken Ludwig, pojednává o všedních věcech nevšedního divadelního života. Účinkují: IVANA ANDRLOVÁ / OLGA ŽELENSKÁ, LUDMILA MOLÍ- NOVÁ / JANA ŠULCOVÁ, ADÉLA GONDÍKOVÁ / LUCIE ZEDNÍČ- KOVÁ / JANA ZENÁHLÍKOVÁ, LIBOR HRUŠKA / PETR POSPÍCHAL / MARCEL VAŠINKA, VIKTOR LIMR / LUMÍR OLŠOVSKÝ / ZBYŠEK PANTŮČEK, VLADIMÍR ČECH - PETR GELNAR Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč Tajemná vyhlídka na rakouské straně Novohradských hor Nebelstein (1017 m) je jeden z nejvyšších vrcholů pohoří Freiwald (v západní části dolnorakouského Waldviertelu. Leží 2,5 kilometru severně od Harmanschlagu a asi 4 km východně od česko-rakouské hranice. Nejbližší město je 9 km vzdálená Weitra. Na vrcholové skále je kříž a vyhlídka, na níž vede schodiště a z níž se otevírá kruhový rozhled. Pod vrcholem byla postavena chata Nebelsteinhütte. Z vrcholové vyhlídky je za dobré viditelnosti vidět na severu Třeboňská pánev, na severozápadě Kleť, na západě Třístoličník, na jihu Ötscher v Ybbstalských Alpách a na východě St. Leonhard am Hornerwald. Zdroj: Wikipedia, foto R. Vicek BESEDY - PŘEDNÁŠKY pondělí od hod. sál KD T. Sviny FASCINUJÍCÍ PRAVDA - Výpověď cestovatele a biologa Petra Chobota s mimosmyslovým vnímáním a četnými životními zkušenostmi, poskytující odpovědi na znepokojující otázky. Petr Chobot bude ve výkladu vycházet především ze svých bohatých osobních zkušeností 11letého studia šamanských technik, především v amazonském pralese, ze své 16leté praxe veřejné meditační práce a léčení, z informací jím nashromážděných v ruských vládních laboratořích pro výzkum vlastností vědomí a paranormálních jevů. Vstupné: 150,- Kč Gymnázium Trhové Sviny pořádá pro všechny zájemce z řad rodičů, žáků i veřejnosti v pátek 19. listopadu 2010 od do hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Základní informace o osmiletém studiu. Volný přístup do všech prostor školy. Zajímavé pokusy a ukázky. Tel.:

15 Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: , více na INZERCE Prodám dveře vchodové plastové a okna. Dále zahradní chatku 4x3m Vše nové z neuskutečněné stavby. Sleva z PC. Přivezu. Tel: TRUHLÁŘSTVÍ Lubomír Hostačný Dvorec 38 BOROVANY mob.: Zakázková výroba kuchyně vestavěné skříně dětské pokoje kusový nábytek 15

16 SPORT Závod, ve kterém vyhrál každý Jak motivovat děti ke cvičení i o prázdninách? Tato otázka byla na úplném počátku netradičního závodu, který se uskutečnil 17. září v podvečer v tělocvičně ZŠ. V různých disciplínách zde soutěžily dvojice rodič dítě. Povzbuzování bylo, na rozdíl od jiných závodů, oboustranné, děti fandily rodičům a naopak. Myslím si, že nejeden rodič, který si vyzkoušel část náročné sportovní přípravy, uvidí v budoucnu výkony svého dítěte jinýma očima. N. Hálová, trenérka sportovní gymnastiky DRAKIÁDA s Domečkem V pátek 29. října 2010 od hod. přijďte s námi pouštět DRAKY! Sejdeme se tradičně na louce pod vodojemem. Nejhezčí a nejúspěšnější drak bude odměněn! Buřty s sebou. Těšíme se na vás! Pořádá Domeček středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.: quick.cz Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Městský úřad Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Č.j.: VV/ 19535/08/Cer oznámení o uložení písemnosti dle ust. 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyzývá

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Tajemství hvězdných hor

Tajemství hvězdných hor Tajemství hvězdných hor Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují bongo Worldwide je nevládní nezisková organizace, která od roku 2005 podporuje několik

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Plánované akce 2008-2009

Plánované akce 2008-2009 Plánované akce 2008-2009 Září 2008 11.9.2008 - Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková 20.9.2008 - Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 22.- 26.9. -

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR

ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR Datum jmenování 6. ledna 1895 6. ledna1899 22. ledna 1903 13. ledna 1904 Jmenován ředitel třeboňského panství pan Josef ŠUSTA vrchní rybmistr jeho jasnosti knížete Adolfa ze

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

KABÁT. Žánry Hard rock Pop rock Thrash metal Rock'n'roll Hospodský rock

KABÁT. Žánry Hard rock Pop rock Thrash metal Rock'n'roll Hospodský rock - 1 - Kabát je česká rocková kapela ze severočeských Teplic, existuje již od roku 1983. Za svou 22-letou kariéru skupina prodala přes 1 000 000 kopií svých alb. Roku 2003 získávají svého prvního Zlatého

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor-

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor- 5 Iwona Wojtycza Iwona Wojtycza (Brzeg, Polsko) Iwona Wojtycza se narodila v Brzegu, kde také žije a provozuje fotografické studio. U Olgy Szwajgierové v Krakově studovala zpěv v tzv. hlasové laboratoři.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více