Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí"

Transkript

1 Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Král, Ing. Božáková Program jednání: 1. Žádost rekonstrukce soc. zařízení v bytové jednotce č.p Příspěvkové organizace rozpočet 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 3. Smlouva o zřízení věcného břemene Trhové Sviny 16 garáží 4. Smlouva o zřízení věcného břemene Třebíčko č.p Smlouva o zřízení věcného břemene T. Sviny výměna TS Třebízského ul. 6. Smlouva o zřízení věcného břemene T. Sviny TS Trocnovská ul. 7. Smlouva o zřízení věcného břemene Něchov č.p. 8, p. Brabec 8. Smlouva o zřízení věcného břemene Čeřejov č.p. 26, p. Tůma 9. Smlouva o zřízení věcného břemene Svatá Trojice, o. Polák 10. Smlouva o zřízení věcného břemene T. Sviny, Školní Dodatek ke smlouvě o zřízení práva Svatá Trojice Cmuntov samota 12. Výpověď dohody o součinnosti mezi městem TS a SDH T. Sviny 13. Různé 13. Smlouva o zřízení věcného břemene Trhové Sviny 14. Žádost o ukončení nájemní smlouvy pí Smolíková 15. MAP rozvoje vzdělávání ORP TS 16. Bezúplatný převod majetku MAS Sdružení Růže 17. Nadace ČEZ smlouva o poskytnutí příspěvku 18. Termíny jednání RM a ZM Hlasování o programu: pro: 7 proti: 0 1) Žádost rekonstrukce soc. zařízení v bytové jednotce č.p. 92 Rada města obdržela od žádost o rekonstrukci bytové jednotky v č.p. 92 v Trhových Svinech. Příloha: Žádost (2 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 1/2018: Rada města souhlasí s rekonstrukcí sociálního zařízení v bytové jednotce č.p. 92 v Trhových Svinech. Usnesení RM 2/2018: Rada města souhlasí s předplacením nájemného zafinancováním rekonstrukce sociálního zařízení v bytové jednotce č. 92/6 v č.p. 92 v Trhových Svinech.

2 2) Příspěvkové organizace rozpočet 2018 a střednědobý výhled rozpočtu Rada města obdržela od Odboru ekonomiky, školství a kultury návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018 spolu se střednědobým výhledem rozpočtu Příloha: Návrh (14 listů), došlá pošta ze dne Usnesení RM 3/2018: Rada města schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na rok 2018 ve výši Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok Usnesení RM 4/2018: Rada města schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na rok 2018 ve výši Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok Usnesení RM 5/2018: Rada města schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na rok 2018 ve výši Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok Usnesení RM 6/2018: Rada města schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Města Trhové Sviny na rok 2018 ve výši Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok Usnesení RM 7/2018: Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na roky 2019 a Usnesení RM 8/2018: Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na roky 2019 a Usnesení RM 9/2018: Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na roky 2019 a 2020.

3 Usnesení RM 10/2018: Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Města Trhové Sviny na roky 2019 a ) Smlouva o zřízení věcného břemene Trhové Sviny 16 garáží Příloha: Smlouva (2 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 11/2018: 2151/6, České Budějovice, s názvem Trhové Sviny, K 1895/2, 16 garáží - NN, za úplatu Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1895/18 v k. ú. Trhové Sviny. 4) Smlouva o zřízení věcného břemene Třebíčko č.p. 17 Příloha: Smlouva (2 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 12/2018: 2151/6, České Budějovice, s názvem Třebíčko č.p kabel NN, za úplatu Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č v k. ú. Trhové Sviny. 5) Smlouva o zřízení věcného břemene T. Sviny výměna TS Třebízského ul. Příloha: Smlouva (3 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 13/2018: 2151/6, České Budějovice, s názvem Trhové Sviny výměna TS Třebízského, za úplatu Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3426/1, 3850/3, 3418/3, 3418/34, 1912, 145/42 v k. ú. Trhové Sviny.

4 6) Smlouva o zřízení věcného břemene T. Sviny TS Trocnovská Příloha: Smlouva (3 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 14/2018: 2151/6, České Budějovice, s názvem Trhové Sviny TS Trocnovská smyčka VN, za úplatu Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 366, 344/3, 351/4, 322/139, 322/138, 351/7, 344/1 v k. ú. Trhové Sviny. 7) Smlouva o zřízení věcného břemene Něchov č.p., 8 p. Brabec Příloha: Smlouva (2 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 15/2018: 2151/6, České Budějovice, s názvem Něchov č.p. 8, Brabec úprava NN, za úplatu Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1034/1, 1034/3 v k. ú. Něchov. 8) Smlouva o zřízení věcného břemene Čeřejov č.p. 26, p. Tůma Rada města obdržela Smlouvu o zřízení věcného břemene od společnosti E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Příloha: Smlouva (3 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 16/2018: Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, s názvem Čeřejov č.p. 26, Tůma úprava NN, za úplatu Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 2244/3 v k. ú. Otěvěk. 9) Smlouva o zřízení věcného břemene Svatá Trojice, p. Polák Příloha: Smlouva (2 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 17/2018: 2151/6, České Budějovice, s názvem Svatá Trojice, K 1727/10, Polák NN, za úplatu Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. KN 1706/4, 1710/14, 1710/15, 1710/17, 1710/18, 1713/12 v k. ú. Trhové Sviny.

5 10) Smlouva o zřízení věcného břemene T. Sviny, Školní 713 Příloha: Smlouva (2 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 18/2018: 2151/6, České Budějovice, s názvem Trhové Sviny, Školní 713 přeložka NN, za úplatu Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. KN 314/1 v k. ú. Otěvěk. 11) Dodatek ke smlouvě o zřízení práva Svatá Trojice Cmuntov samota Rada města obdržela Dodatek ke smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu od společnosti E.ON Příloha: Smlouva (2 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 19/2018: Rada města rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, s názvem Svatá Trojice Cmuntov samota kabel NN. Dodatek se týká pozemku parc. č. KN 3889/20 v k. ú. Otěvěk. 12) Výpověď dohody o součinnosti mezi městem Trhové Sviny a SDH T. Sviny z roku 1994 Rada města obdržela od odboru krizového řízení výpověď dohody o součinnosti mezi zastupitelstvem města a SH ČMS sborem dobrovolných hasičů Trhové Sviny z důvodu změny zákonů na úseku požární ochrany. Příloha: Výpověď (3 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 20/2018: Rada města rozhodla vypovědět Dohodu o součinnosti mezi městským zastupitelstvem a SH ČMS sborem dobrovolných hasičů Trhové Sviny z roku KŘ 13) Smlouva o zřízení věcného břemene T. Sviny Příloha: Smlouva (2 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 21/2018: 2151/6, České Budějovice, s názvem Trhové Sviny, K 494 úprava NN, za úplatu Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3857/2 v k. ú. Trhové Sviny.

6 14) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou Rada města obdržela od žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v č.p. 30 v Trhových Svinech. Příloha: Žádost, došlá pošta ze dne Usnesení RM 22/2018: Rada města nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 5, Žižkovo náměstí 30, Trhové Sviny dohodou k Usnesení RM 23/2018: Rada města ukládá zveřejnit záměr pronájmu bytové jednotky č. 5, která se nachází v budově č.p. 30 v Trhových Svinech o celkové výměře 59 m 2, budova je součástí pozemku parc. č. st. 123/1 zapsaného v katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví č. 1 pro obec a katastrální území Trhové Sviny, obálkovou metodou s tím, že minimální nabídková cena činí 50 Kč/m 2 za měsíc na dobu určitou 2 let s možností dalšího prodloužení. 15) MAP rozvoje vzdělávání ORP TS Rada města obdržela od místostarostky města dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Trhové Sviny spolu s přílohami. Příloha: Dokument (3 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 24/2018: Rada města souhlasí s dokumentem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Trhové Sviny, který byl zpracován v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Trhové Sviny a schválen dne na jednání Řídícího výboru MAP pro ORP Trhové Sviny. místostarostka 16) Bezúplatný převod majetku MAS Sdružení Růže Rada města obdržela od návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku - vitríny Venkovské tržnice. Příloha: Smlouva (2 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 25/2018: Rada města schválila bezúplatný převod drobného dlouhodobého majetku vitríny Venkovské tržnice, od MAS Sdružení Růže, z.s., Žižkovo náměstí 107, Borovany. 17) Nadace ČEZ smlouva o poskytnutí příspěvku Rada města obdržela od Nadace ČEZ smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vybudování sociálního zázemí. Příloha: Smlouva (3 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 26/2018: Rada města schválila smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši Kč od Nadace ČEZ na realizaci projektu Vybudování sociálního zázemí požární zbrojnice Rankov a pověřuje starostu jejím podpisem. INV

7 18) Termíny RM a ZM Rada města byla starostou města informována o termínech jednání RM a ZM: RM 29.1., 12.2, 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 30.7., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., , 5.11., ZM 5.3., 23.4., 25.6., 17.9., listopad ustavující a Příloha: Bez přílohy Usnesení RM 27/2018: Rada města souhlasí s předloženými termíny jednání RM a ZM: RM 29.1., ;12.2, 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 30.7., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., , 5.11., ZM 5.3., 23.4., 25.6., 17.9., listopad ustavující a starosta