Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU ) OBOR K/81 GYMNÁZIUM ) OBOR K/41 GYMNÁZIUM... 5 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY... 5 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 6 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ) STUDIJNÍ OBOR K/81 GYMNÁZIUM ) STUDIJNÍ OBOR K/41 GYMNÁZIUM... 9 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ ) SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD PRVNÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU...11 SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD DRUHÉ POLOLETÍ ) MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (ŠKOLNÍ ROK ) ) OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE (ŠKOLNÍ ROK ) ) EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM...20 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ) VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ, OLYMPIÁD A DALŠÍCH AKTIVIT ŽÁKŮ ) ČINNOST ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY ) POŘÁDÁNÍ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ) HUMANITÁRNÍ A CHARITATIVNÍ ČINNOST ) PLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE NA ÚSEKU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ) PŘEHLED REALIZOVANÝCH KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A OSTATNÍCH AKCÍ ) POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, EXKURZE A KURZY...32 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ. 33 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ) VÝNOSY ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ORGANIZACE NA ROK ) NÁKLADY ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ HODNOCENÉHO ROKU ) DOPLŇKOVÁ ČINNOST ) NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCE ŠKOLNÍHO ROKU , TJ. OD DO K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ) PROJEKT TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU ) PROJEKT TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU ) DIAGNOSTIKA STAVU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍCH ROČNÍKŮ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ ) SPOLUPRÁCE S NADACÍ FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG ) PŘEDNÁŠKY V RÁMCI PROJEKTU PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI (NATTECH) L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOT. UČENÍ M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ) UČÍME SE PRO ŽIVOT V 21. STOLETÍ" ) PODPORA INOVATIVNÍCH METOD A FOREM VÝUKY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH" ) BADATELNA POD JASANY" ) PŘÍRODOVĚDNÉ LABORATOŘE V GYMNÁZIÍCH...52

3 N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ) SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ ) SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ ) SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU, OBCHODNÍ AKADEMIÍ A JAZYKOVOU ŠKOLOU S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ) MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI ŠKOLAMI ) ČINNOST ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU...55 PŘÍLOHY

4 Škola má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním jmen a fotografií ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok

5 A. Základní údaje o škole Název: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Sídlo: Jana Palacha 794, Bohumín Identifikátor zařízení: IZO: Právní forma: příspěvková organizace IČO Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ Kapacita školy: 480 žáků Údaje o vedení školy: Ředitel školy: PaedDr. Miroslav Bialoň Zástupkyně ředitele: Mgr. Olga Šaterová Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: usnesením rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 se zřizuje dnem 1. září Předseda: Mgr. Jana Haľková Charakteristika školy: České státní reformní reálné gymnázium bylo v Bohumíně založeno v roce Současná budova školy byla postavena v roce 1929 a v průběhu dějinného vývoje prošla několika výraznými rekonstrukcemi. 1

6 Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení bylo Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace (dále jen gymnázium) zařazeno rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne 2. července 1996 s účinností od 1. září Dnem 1. září 2013 nabylo účinnosti rozhodnutí MŠMT čj. MSMT-5905/ ze dne , jímž se do školského rejstříku zapisuje u obou vyučovaných oborů vzdělání výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický. Dne 22. června 1995 byl škole rozhodnutím MŠMT č. j /95-61 propůjčen čestný název (po dlouholetém řediteli Františku Živném). Hlavním účelem zřízení školy je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu, je: poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Doplňkovou činnost organizace vymezuje Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace s účinností od : provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku. Rozdělení žáků dle studijních oborů, tříd a pohlaví k 30. září 2013 ukazuje následující přehledná tabulka: KÓD OBORU POČET TŘÍD POČET ŽÁKŮ chlapci dívky celkem PRŮMĚRNÁ NAPLNĚNOST TŘÍD K/ , K/ ,00 celkem ,16 Gymnázium má ve vztahu k počtu žáků a k realizovaným vzdělávacím programům odpovídající prostorové podmínky. V průběhu školního roku disponovalo 27 učebnami, z nichž je 16 odborných (učebna chemie, učebna fyziky, učebna biologie, učebna dějepisu, učebna zeměpisu, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, keramická dílna, 2 učebny informatiky a výpočetní techniky, 3 jazykové učebny vybavené sluchátky, 3 laboratoře biologická, fyzikální a chemická) a jeden multimediální sál s kapacitou 60 míst. Multimediální sál Odborná učebna IVT 2

7 Třídy a odborné učebny jsou funkčně zařízeny. K standardnímu vybavení učeben patří zpětné projektory, zatemnění, promítací plátna, nástěnný obrazový materiál, v odborných učebnách jsou k dispozici televizory, počítače, dataprojektory a videopřehrávače. Žákovské lavice a židle jsou v naprosté většině učeben nové přizpůsobené široké věkové struktuře žáků. Záměrem vedení školy bylo postupně realizovat obměnu zbývajícího nevyhovujícího žákovského nábytku, což se v zásadě podařilo a v současné době je škola vybavena téměř výhradně moderním výškově stavitelným žákovským nábytkem. V průběhu školního roku bylo 6 učeben dovybaveno moderní didaktickou technikou (stolní počítač a dataprojektor). Velmi dobré podmínky jsou ve škole pro výuku tělesné výchovy. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, sál pro aerobik, dvě posilovny, tři stoly na stolní tenis v prostoru u posiloven a v areálu školy dvě hřiště, jedno s umělohmotným a druhé s asfaltovým povrchem. Posilovna Tělocvična Hřiště s umělohmotným povrchem Kabinety vyučujících, knihovna, pracovna ředitele školy, pracovna zástupkyně ředitele, ekonomky (účetní), vrátnice a sekretariát jsou vybaveny počítači a tiskárnami, všechny jsou síťově propojeny s možností připojení na Internet. Rovněž veškeré počítače v kabinetech vyučujících a v odborných učebnách umožňují připojení k Internetu. V rámci projektu EU peníze středním školám byla v průběhu školního roku pořízena nová výpočetní technika nejen do odborné učebny informatiky, ale i do dalších odborných učeben. 3

8 B. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia 8 roků K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia 4 roky Učební plány realizovaných oborů 1) Obor K/81 Gymnázium osmileté denní studium Realizováno v prvním až osmém ročníku. Výuka byla realizována dle Školního vzdělávacího programu pro osmileté gymnázium. Učební plán Gymnázia Františka Živného, Bohumín, školní rok Vyučovací předmět Nižší stupeň I II III IV Časová dotace celkem Vyšší stupeň V VI VII VIII Časová dotace celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika ,5 7,5 2,5 2, Chemie ,5 6,5 2 2, ,5 Biologie , ,5 Zeměpis Občanská výchova Základy spol. věd Dějepis Tělesná výchova Estetická výchova Informatika a výp technika Volitelné předměty l Volitelné předměty Volitelné předměty Volitelné předměty Celkem předepsaných hodin

9 2) Obor K/41 Gymnázium Realizováno v prvním až čtvrtém ročníku. Výuka byla realizována dle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium. Učební plán Gymnázia Františka Živného, Bohumín, školní rok Vyučovací předmět I II III IV Časová dotace celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika 2,5 2, Chemie 2 2, ,5 Biologie 2, ,5 Zeměpis Základy spol. věd Dějepis Tělesná výchova Estetická výchova Informatika a výp. technika Volitelné předměty l Volitelné předměty Volitelné předměty Volitelné předměty Celkem předepsaných hodin Volitelné předměty Ve školním roce byly dle zájmu žáků vyučovány následující volitelné předměty: a) dvouleté (žáci si je volí pro předposlední a poslední rok studia) základy ekonomiky a administrativy konverzace v anglickém jazyce konverzace v ruském jazyce seminář z biologie seminář z fyziky a chemie b) jednoleté společenskovědní seminář seminář z dějepisu seminář ze zeměpisu konverzace v anglickém jazyce seminář z matematiky seminář z fyziky a chemie seminář z českého jazyka a literatury Nepovinné předměty sborový zpěv 5

10 C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Výchovně vzdělávací činnost zabezpečovalo v průběhu školního roku celkem 30 vyučujících, z toho 6 mužů (20 %) a 24 žen (80 %). Všichni pedagogové školy mají vysokoškolské vzdělání. Nepedagogických zaměstnanců bylo ve škole celkem 8, pracovali na pozicích ekonomka, personalistka (úvazek 0,75), knihovnice a sekretářka (úvazek 0,875), školník, údržbář (úvazek 0,125) a čtyři uklízečky (z toho tři mají úvazek 0,875 a jedna uklízečka pracovala na DPP jako zástup za zaměstnankyni na nemocenské). Z nepedagogických zaměstnanců mají vysokoškolské vzdělání dvě zaměstnankyně. Pedagogický sbor je stabilní, průměrný věk vyučujících činí 43,2 let. Obměna vyučujících se realizuje zejména v důsledku odchodů do starobního důchodu. Úvazky učitelů maximálně respektují jejich kvalifikaci, 5 vyučujících vyučovalo se zkráceným úvazkem (hlavně ze zdravotních důvodů), 1 vyučující vyučovala na základě DPP (klavírní doprovod školního pěveckého sboru), nadúvazkové hodiny se v celém sboru vyskytovaly v průměrném týdenním počtu 3 hodin. Rodičovskou dovolenou čerpají k dvě vyučující. Ve školním roce nepůsobili ve škole začínající učitelé, vyučující s praxí 1 6 let vyučovali dva, pedagogů s praxí nad 27 let vyučovalo celkem devět. Podrobný přehled o zaměstnancích školy v průběhu školního roku dle věku ukazuje následující tabulka: Kategorie zaměstnanců do 30 let let 46 důch. věk celkem z toho žen Důchodový věk celkem z toho žen Celkem z toho žen celkem z toho celkem z toho žen žen celkem pedagogové nepedagogové C E L K E M

11 D. Údaje o přijímacím řízení 1) Studijní obor K/81 Gymnázium 1. kolo přijímacího řízení A) Kritéria hodnocení žáků počet přijímaných uchazečů: 30 Uchazeči přijímací zkoušku vykonali ve dnech 22. a 23. dubna Uchazeči vykonali přijímací zkoušku formou originálních didaktických testů z jazyka českého a matematiky, které připravila společnost Matt a Hurry. Vyučující školy testy opravili, předali řediteli školy, který sestavil a zveřejnil výsledné pořadí uchazečů podle celkového počtu získaných bodů, a to takto: Hodnocení uchazečů: Přijímací zkouška matematika maximálně 50 bodů Přijímací zkouška český jazyk maximálně 50 bodů Prospěch ze základní školy maximálně 45 bodů * První místo v krajském kole soutěže vyhlašované MŠMT ve šk. roce 2012/ bodů Maximálně možný celkový počet získaných bodů 150 bodů V případě stejného celkového počtu získaných bodů rozhodoval počet bodů za prospěch ze základní školy, pak počet bodů získaných za přijímací zkoušku z matematiky a nakonec počet bodů získaných za přijímací zkoušku z českého jazyka. * Posuzován byl prospěch na pololetním vysvědčení z 5. třídy ZŠ; žáci, kteří měli na vysvědčení studijní průměr 1,00, získali plný počet 45 bodů. Za každou dvojku se odečítaly 2 body, za každou trojku 3 body. Uchazeči byli seřazeni podle počtu dosažených bodů, přijati byli žáci na místě, další místo bylo ponecháno pro odvolací řízení. Přijati mohli být pouze žáci, jejichž průměrný prospěch na vysvědčeních ze 4. a 5. třídy nebyl vyšší než 1,50. B) Výsledky přijímacího řízení protokol Termín pro podání přihlášky: do Datum konání přijímací zkoušky: a Počet přihlášených: 42 Dostavili se k vykonání PZ: 41 Nedostavili se k vykonání PZ: 1 Přijato: 29 Nepřijato: 12 Doručili zápisový lístek: 24 Nedoručili zápisový lístek: 5 Stáhli zápisový lístek: 0 Nastoupí ke studiu: 24 7

12 Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 9 V odvolacím řízení přijato: 5 V odvolacím řízení nepřijato: 4 Doručili zápisový lístek: 5 Nedoručili zápisový lístek: 0 Stáhli zápisový lístek: 0 Nastoupí ke studiu: 5 2. kolo přijímacího řízení A) Kritéria hodnocení žáků Pro nedostatečný počet zájemců, kteří odevzdali zápisový lístek v řádném termínu pro první kolo, bylo realizováno další kolo přijímacího řízení. Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímací zkoušky, přijati mohli být pouze uchazeči dle těchto kritérií: 1. Přijímací zkoušky se nekonaly. 2. Uchazeči byli seřazeni od nejlepšího průměrného prospěchu po nejhorší dle celkového průměrného prospěchu za tři klasifikační období (tj. první a druhé pololetí 4. třídy ZŠ a první pololetí 5. třídy ZŠ), dle níže uvedených zásad: Známka z chování se do průměrného prospěchu za hodnotící období nepočítá. Průměrný prospěch za jednotlivá hodnotící období se přepočítá na tři desetinná místa Celkový průměrný prospěch se přepočítá jako aritmetický průměr všech tří klasifikačních období 3. V případě shodného výsledku u více uchazečů se celkový průměrný prospěch těchto uchazečů přepočítá na čtyři desetinná místa. V případě, že výsledek bude shodný i po přepočtení na čtyři desetinná místa, rozhodne o pořadí nejprve prospěch v pololetí 5. třídy, pak prospěch na závěrečném vysvědčení z 4. třídy a nakonec prospěch na pololetním vysvědčení v 4. třídě. 4. Uchazeči museli být v uvedených hodnotících obdobích klasifikováni z chování výhradně stupněm velmi dobré. 5. Přijati mohli být pouze uchazeči, jejichž celkový průměrný prospěch vypočítaný ze všech tří klasifikačních období nebyl vyšší než 1,500. B) Výsledky přijímacího řízení protokol 2. kolo Termín pro podání přihlášky: od do Datum konání přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky Počet přihlášených: 1 Přijato: 1 Storno přihlášky: 0 Doručili zápisový lístek: 1 Stáhli zápisový lístek: 0 Nastoupí ke studiu: 1 Celkový počet přijatých žáků do 1. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia tak k 31. srpnu 2014 činil 30 žáků, z nichž všichni dne 1. září 2014 ke studiu nastoupili. 8

13 2) Studijní obor K/41 Gymnázium 1. kolo přijímacího řízení A) Kritéria hodnocení žáků počet přijímaných uchazečů: 30 Uchazeči přijímací zkoušku vykonali ve dnech 22. a 23. dubna Hodnocení uchazečů konajících přijímací zkoušku: Uchazeči vykonali přijímací zkoušku formou originálních didaktických testů z jazyka českého a matematiky, které připravila společnost Matt a Hurry. Vyučující školy testy opravili, předali řediteli školy, který sestavil a zveřejnil výsledné pořadí uchazečů podle celkového počtu získaných bodů, a to takto: studijní výsledky žáků na vysvědčení v pololetí 9. třídy maximálně 45 bodů* přijímací zkouška z matematiky maximálně 50 bodů přijímací zkouška z českého jazyka maximálně 50 bodů místo v celostátním kole soutěže vyhlašované MŠMT ve šk. roce bodů Maximálně možný celkový počet získaných bodů 150 bodů Přijati byli uchazeči s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů, tj. ti, kteří se umístili v celkovém pořadí na místě. V případě stejného počtu získaných bodů rozhodoval průměrný prospěch uchazečů na závěrečném vysvědčení v 8. třídě (lepší umístění obsadil uchazeč s lepším průměrným prospěchem), pokud i ten byl stejný, rozhodovaly tytéž údaje na pololetním vysvědčení z 9. třídy, dále pak počet bodů získaných v přijímací zkoušce z matematiky. Přijati mohli být pouze uchazeči, kteří splnili alespoň jednu z následujících podmínek: a) získali u přijímací zkoušky nejméně 15 bodů z českého jazyka a 10 bodů z matematiky b) jejich celkový průměrný prospěch na vysvědčeních z 8. a 9. třídy nebyl vyšší než 1,7. Posuzován byl prospěch na pololetním vysvědčení z 9. třídy, maximální možný počet bodů za prospěch byl 45 bodů. Za každou dvojku na pololetním vysvědčení v 9. třídě se odečítaly 2 body, za každou trojku 3 body. B) Výsledky přijímacího řízení protokol Termín pro podání přihlášky: do Datum konání přijímací zkoušky: a Počet přihlášených: 50 Dostavili se k vykonání PZ: 50 Nedostavili se k vykonání PZ: 0 Přijato: 30 Nepřijato: 20 Doručili zápisový lístek: 20 Nedoručili zápisový lístek: 10 Stáhli zápisový lístek: 5 Nastoupí ke studiu: 15 9

14 Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 15 V odvolacím řízení přijato: 15 V odvolacím řízení nepřijato: 0 Doručili zápisový lístek: 14 Nedoručili zápisový lístek: 1 Stáhli zápisový lístek: 0 Nastoupí ke studiu: 14 Celkový počet přijatých žáků do 1. ročníku studia k 31. srpnu 2014 činil 29 žáků, z nichž 1. září 2014 nastoupilo ke studiu

15 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacímu programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 1) Souhrnná statistika tříd první pololetí školního roku Nižší stupeň víceletého gymnázia Třída Počet Z toho hodnoceno Snížená známka Průměrný Absence na žáka žáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 1.P ,244 41,31-2.P ,521 44,59-3.P ,409 38,72-4.P ,812 40,82 0,17 Vyšší stupeň víceletého gymnázia Třída Počet Z toho hodnoceno Snížená známka Průměrný Absence na žáka žáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 5.P ,810 68,64-6.P ,640 54,95-7.P ,586 54,80-8.P ,686 85,56 - Čtyřleté gymnázium Třída Počet Z toho hodnoceno Snížená známka Průměrný Absence na žáka žáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 1.A ,769 32,77-2.A ,882 56,92-3.A ,823 49,43-4.A ,858 73,52 - Škola celkem v 1. pololetí školního roku Počet Z toho hodnoceno Snížená známka Průměrný Absence na žáka žáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml ,660 52,712 0,016 Vysvětlivky: V = prospěl s vyznamenáním P = prospěl 5 = neprospěl N = neklasifikován 11

16 Přehled prospěchu školy podle předmětů za 1. pololetí školního roku Předmět Počet klasifikovaných žáků Průměr Chování 312 1,000 Výtvarná výchova 159 1,000 Hudební výchova 170 1,018 Tělesná výchova 302 1,079 Zeměpis 264 1,864 Matematika 311 2,064 Český jazyk a literatura 312 1,962 Základy společenských věd 197 1,878 Jazyk ruský 141 1,645 Jazyk anglický 312 1,776 Jazyk německý 75 2,267 Jazyk francouzský 65 1,615 Dějepis 264 1,731 Fyzika 312 1,766 Chemie 234 1,919 Biologie 311 1,785 Informatika a výpočetní technika 186 1,194 Občanská výchova 114 1,377 Základy ekonom. a administrativy 27 1,407 Konverzace v jazyce anglickém 76 1,868 Konverzace v jazyce ruském 24 1,625 Společenskovědní seminář 12 1,500 Seminář z dějepisu 7 1,857 Seminář z matematiky 20 2,150 Seminář z biologie 44 1,455 Seminář z fyziky a chemie 40 1,075 Seminář ze zeměpisu 19 2,158 Sborový zpěv 35 1,000 Seminář z českého jazyka a literatury 18 1,889 Výchovná opatření v 1. pololetí školního roku Pochvala třídního učitele 0 Napomenutí třídního učitele 0 Důtka třídního učitele 2 Důtka ředitele školy 1 Podmíněné vyloučení žáka 0 Vyloučení žáka 0 12

17 Souhrnná statistika tříd druhé pololetí Nižší stupeň víceletého gymnázia Třída Počet Z toho hodnoceno Snížená známka Průměrný Absence na žáka žáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 1.P ,302 43,45-2.P ,569 52,59-3.P ,419 46,48-4.P ,831 39,27 - Vyšší stupeň víceletého gymnázia Třída Počet Z toho hodnoceno Snížená známka Průměrný Absence na žáka žáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 5.P ,717 72,71-6.P ,641 79,54-7.P ,559 61,89-8.P ,615 72,25 - Čtyřleté gymnázium Počet Z toho hodnoceno Snížená známka Průměrný Absence na žáka Třída žáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 1.A ,769 53,74 0,11 2.A ,884 65,81-3.A ,809 69,39 0,22 4.A ,895 69,09 - Škola celkem ve 2. pololetí školního roku Z toho hodnoceno Snížená známka Průměrný Absence na žáka Počet žáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml ,659 59,46 0,032 Vysvětlivky: V = prospěl s vyznamenáním P = prospěl 5 = neprospěl N = neklasifikován 13

18 Přehled prospěchu školy podle předmětů za 2. pololetí školního roku Předmět Počet klasifikovaných žáků Průměr Chování 312 1,000 Výtvarná výchova 160 1,000 Hudební výchova 171 1,006 Tělesná výchova 305 1,066 Zeměpis 265 1,943 Matematika 312 2,022 Český jazyk a literatura 312 1,949 Základy společenských věd 197 1,848 Jazyk ruský 142 1,641 Jazyk anglický 312 1,696 Jazyk německý 75 2,200 Jazyk francouzský 66 1,788 Dějepis 265 1,728 Fyzika 312 1,817 Chemie 236 1,983 Biologie 312 1,679 Informatika a výpočetní technika 186 1,237 Občanská výchova 115 1,513 Základy ekonom. a administrativy 26 1,192 Konverzace v jazyce anglickém 76 1,789 Konverzace v jazyce ruském 24 1,542 Společenskovědní seminář 12 1,500 Seminář z dějepisu 7 1,286 Seminář z matematiky 20 1,950 Seminář z biologie 44 1,341 Seminář z fyziky a chemie 40 1,100 Seminář ze zeměpisu 19 2,368 Sborový zpěv 27 1,000 Seminář z českého jazyka a lit. 18 1,444 Výchovná opatření ve 2. pololetí školního roku Pochvala třídního učitele 20 Pochvala ředitele školy 20 Důtka třídního učitele 3 Důtka ředitele školy 0 Podmíněné vyloučení žáka 0 Vyloučení žáka 0 14

19 Profilová Společná 2) Maturitní zkoušky ve školním roce května 2014 ústní zkoušky společné a profilové části třída 4.A a 8.P května 2014 testy a písemné práce společné části Předsedové maturitních komisí 4.A Mgr. Kamila Prívarová Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace 8.P Ing. Zdena Ruszová Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace Třídní učitelé 4.A Mgr. Jana Wilczková 8.P Mgr. Alena Linnertová Školní maturitní komisař Mgr. Ladislav Kalusek Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Přehled celkových výsledků MZ za školní rok Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ K/ , K/ ,750 AJ K/ , K/ ,111 RJ K/ K/ ,600 M K/ , K/ ,000 AJ K/ , K/ ,500 NJ K/ , K/ RJ K/ , K/ ,000 ZSV K/ , K/ ,000 Dějepis K/ , K/ ,750 Zeměpis K/ , K/ , K/ ,000 Matematika K/ ,600 Fyzika K/ , K/ ,125 Chemie K/ , K/ ,500 Biologie K/ , K/ ,857 IVT K/ K/ ,000 15

20 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 Jarní termín Podzimní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl prům. prospěl neprospěl prospěl neprospěl s vyzn. prospěch s vyzn. prospěch K/41 řádný , opravný , K/81 řádný , opravný Vyhodnocení přijímacího řízení na vysoké školy, vyšší odborné a jazykové školy Počet žáků na konci posledního ročníku studia: 4.A 23 žáků 8.P 24 žáků Z celkového počtu 47 žáků bylo přijato: na vysoké školy: 45 žáků = 95,74 % z celkového počtu žáků, na vyšší odborné školy a jazykové školy: 1 žák = 2,13 % z celkového počtu žáků studijní pobyt v zahraničí: 1 žák = 2,13 % z celkového počtu žáků Celkem bude dále studovat 47 žáků = 100 % z celkového počtu maturujících žáků. Rozbor podle maturujících tříd: 4.A 8.P VŠ VOŠ 1 0 studijní pobyt v zahraničí 1 0 C E L K E M

21 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů na naší škole probíhá podle plánu, jehož základ tvoří Minimální preventivní program pro stávající školní rok. Program jasně definuje cíle a je zaměřen na vyskytující se sociálně patologické jevy, kriminalitu, prevenci drog a jiných závislostí. Na počátku školního roku se uskutečnil pro žáky primy adaptační kurz, který škola organizovala ve Slušovicích v komplexu Všemina a který se setkal s pozitivní odezvou žáků i rodičů. Cílem bylo usnadnit dětem vstup do nového kolektivu a podpořit spolupráci a komunikaci v nově vznikajících vztazích, což se zejména díky obětavému přístupu pedagogů úspěšně podařilo. Konkrétní aktivity podporující prevenci tvoří besedy a akce, z nichž některé plníme prostřednictvím spolupráce s CPP Renarkon. Jednotlivé ročníky jsou tak zapojeny do dlouhodobého preventivního programu s názvem Buď OK. V letošním roce opět proběhly již ověřené besedy na téma: komunikace, vztahy ve třídě, rizika spojena s užíváním návykových látek, virtuální komunikace a netolismus apod. Úzce spolupracujeme také s pracovníky PPP v Bohumíně, která pro naše žáky připravila rovněž zajímavé besedy a přednášky na téma: styly učení, verbální a neverbální komunikace a sexuální výchova. Velmi kladnou reakci projevili žáci po uskutečnění víkendového kurzu pořádaného v rámci projektu Právo na školách Městskou policií v Bohumíně. Absolvují ho již tradičně žáci kvarty, kteří se v modelových situacích učí pochopit podstatu zákonů, získat smysl pro spravedlnost, poctivost a toleranci. Kurz je pořádán vždy jednou za dva roky v jarních měsících roku. V prosinci se velká část našich studentů zúčastnila atraktivního preventivního programu EXIT Tour, který připravila organizace KAM Malenovice. Studenti ocenili styl i dostatečnou kvalitu přednášek zaměřených na prevenci AIDS, šikany, drog a jiných druhů závislostí. Největší zajímavostí tohoto turné byl koncert hudební skupiny DIZMAS, který se konal v tělocvičně školy. V jednom z interaktivních seminářů si studenti mohli vyzkoušet na daná témata i komunikaci v angličtině, což bylo nesporným přínosem této celodenní akce. Důležité informace a zkušenosti z oblasti prevence sociálně patologických jevů získávají žáci během celého školního roku. Vyučující se v rámci možností ve svých předmětech zabývají také rizikovými faktory životního stylu, jako je stres, bulimie, anorexie, pohlavní choroby, rasismus a xenofobie. Žáci školy se také účastnili mnoha soutěží, akcí a sportovních utkání, které jim gymnázium nabízí, což vede k zpříjemnění prostředí a posílení dobrého klimatu školy. Důležitým úkolem i pro příští školní rok zůstává výchova studentů v oblasti prevence vandalismu a podpora kladného vztahu ke společnému majetku školy. V této oblasti dochází občas k porušování školního řádu, závažné případy úmyslného ničení školního majetku však nebyly zaznamenány. Naprostá většina žáků má dobrý vztah ke škole, případy agresivního jednání vůči spolužákům či vyučujícím nebyly zjištěny. Během školního roku mohli žáci využívat konzultační hodiny metodika prevence, výchovných poradců i ostatních vyučujících a půjčovat si odborný materiál k dané problematice, a to i ve školní knihovně. 17

22 Rodiče našich žáků jsou informováni o všech akcích, besedách a přednáškách prevence na třídních schůzkách, prostřednictvím žákovských knížek, studijních průkazů nebo webových stránek školy. Vedení školy, metodik prevence, výchovní poradci a všichni pedagogové se aktivně zapojovali při řešení konkrétních problémových situací, které se u žáků občas vyskytly během školního roku a podíleli se na okamžitém řešení, aby zabránili dalšímu nárůstu sociálně patologických jevů. V průběhu celého školního roku se neomluvená absence u žáků vyskytovala naprosto sporadicky, nikdo z žáků nebyl hodnocen sníženou známkou z chování a udělené pochvaly výrazně převyšovaly počet kázeňských opatření. EXIT TOUR preventivní program - koncert hudební skupiny DIZMAS 18

23 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Povinností každého pedagogického i nepedagogického pracovníka je další vzdělávání, přičemž personální rozvoj zaměstnanců gymnázia je významným a důležitým úkolem v práci managementu školy. Za uplynulý školní rok vedení školy umožnilo pedagogickým pracovníkům vzdělávání v oblastech vedoucích k prohlubování odbornosti každého učitele ve specializaci, kterou vyučuje, a v dalších oblastech vzdělávání. Vzděláváním pedagogických i nepedagogických pracovníků během roku škola realizuje dlouhodobější program v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Hlavní priority se daří plnit. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků gymnázia: 1) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (školní rok ) Celkem bylo v období od do čerpáno na DVPP z rozpočtu školy 1.187,00 Kč, z toho účastnické poplatky na akcích činily 400,00 Kč a cestovní náhrady na tyto akce 787,00 Kč. V roce 2014 je k 31. srpnu čerpáno z rozpočtu školy na DVPP včetně cestovních náhrad 1.763,00 Kč. Veškeré semináře a školení měly akreditaci MŠMT. Přehled akcí navštívených v průběhu školního roku ukazuje následující tabulka: Název akce Pořadatel Termín Účastníci Konzultační semináře pro management škol NIDV, Ostrava 7. listopad 2013 PaedDr. Bialoň Odpovědnost pedagogických pracovníků za škodu NIDV, Praha 8. listopad 2013 PaedDr. Bialoň Digitální škola dneška KVIC, Nový Jičín 26. listopad 2013 Mgr. Konetzná Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, KEV, Praha 5. prosinec 2013 Mgr. Pastuchová výchově a osvětě Soudobé dějiny a moderní Občanské sdružení výuka PANT 12. prosinec 2013 Mgr. Davidová Prameny ve výuce dějepisu Občanské sdružení PANT 13. prosinec 2013 Mgr. Davidová Propagace a publicita školy v oblasti EVVO KEV, Praha 29. leden 2014 Mgr. Pastuchová Konzultační seminář k písemné práci z českého jazyka a NIVD, Ostrava 3. únor 2014 Mgr. Kaňoková literatury Konzultační seminář k ústní zkoušce z českého jazyka NIVD, Ostrava 13. únor 2014 Mgr. Kaňoková Konzultační seminář k ústní zkoušce z ruského jazyka NIVD, Ostrava 13. březen 2014 Mgr. Piperková Artefiletika jako nástroj PREVALIOSTRAVA, prevence rizikového chování Ostrava 25. březen 2014 Mgr. Valuštíková Konzultační seminář k ústní zkoušce z anglického jazyka NIVD, Ostrava 13. duben 2014 Mgr. Sochorová Den učitelů vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a PF OU, Ostrava 30. duben 2014 Mgr. Konetzná společnost Konference Technologie zítřka v dnešní době KVIC, Nový Jičín 17. červen 2014 Mgr. Konetzná 19

24 2) Ostatní vzdělávací akce (školní rok ) Zaměstnanci školy se účastní během roku také dalších vzdělávacích akcí, seminářů, kurzů a školení, které sice nejsou zahrnuty do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale mají pro školu a samotné zaměstnance velký význam pro jejich další činnost v oblasti vzdělávání a prohlubování odbornosti. Ve školním roce se naši zaměstnanci zúčastnili například těchto akcí: Zadávání veřejných zakázek ZVZ malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení seminář Ing. Svatava Ledwoňová Památník Terezín vzdělávací seminář Mgr. Romana Davidová, Mgr. Alena Linnertová Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách seminář k Využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů Mgr. Ludmila Hrbáčová, Mgr. Andrea Nadažyová, Mgr. Jan Josiek Pedagog mezi paragrafy seminář PaedDr. Miroslav Bialoň Zdravotník zotavovacích akcí přezkoušení Mgr. Jana Nováková Cestovní náhrady v roce 2013 a 2014 po rekodifikaci soukromého práva a změně souvisejících zákonů Ing. Jana Bosáková Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územně samosprávnými celky školství; Aktuální problematika účetnictví a účetní závěrka 2013 seminář Ing. Svatava Ledwoňová Závěrečný seminář k projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve školách zřízených Moravskoslezským krajem Mgr. Magda Konetzná Regionální konference Spolupráce ČŠI s regionálními partnery PaedDr. Miroslav Bialoň Majetek věci a věcná práva Nový OZ od seminář Ing. Svatava Ledwoňová Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí seminář Mgr. Magda Konetzná Přijímací zkoušky ke studiu na SŠ v roce 2014 Mgr. Magda Konetzná, Mgr. Jan Josiek Vedení personální agendy a odměňování seminář Ing. Jana Bosáková Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách workshop Mgr. Andrea Nadažyová Kurz Začínáme s tvorbou databází MS ACCESS 2010 Mgr. Jan Josiek Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře Mgr. Andrea Nadažyová Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP Mgr. Magda Konetzná, Mgr. Ludmila Hrbáčová Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územně samosprávnými celky školství; Účetnictví 2014, dopady novely zákona o dani z příjmů seminář Ing. Svatava Ledwoňová Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací, vzory písemností seminář Ing. Svatava Ledwoňová Vzděláváme pro potřeby regionu workshop PaedDr. Miroslav Bialoň Seminář OP VK Prezentace projektů PaedDr. Miroslav Bialoň, Mgr. Magda Konetzná Kvalita testování 3. ročníků středních škol na území Moravskoslezského kraje PaedDr. Miroslav Bialoň 3) EU peníze středním školám Ve školním roce se pedagogičtí zaměstnanci v rámci projektu EU peníze středním školám (projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "EU peníze školám" s názvem Učíme se pro život v 21. století - číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ ) zúčastnili následujících akcí:. Název akce Zavádění finančního vzdělávání do výuky informační gramotnost 20 Jméno a příjmení PaedDr. Ivo Dombrovský

25 Zavádění finančního vzdělávání do výuky informační gramotnost Zavádění finančního vzdělávání do výuky informační gramotnost Zavádění finančního vzdělávání do výuky informační gramotnost Zavádění finančního vzdělávání do výuky informační gramotnost Zavádění finančního vzdělávání do výuky informační gramotnost Motivujeme žáky učit se anglicky, německy a rusky pomocí cílů Motivujeme žáky učit se anglicky, německy a rusky pomocí cílů Motivujeme žáky učit se anglicky, německy a rusky pomocí cílů Základy finanční gramotnosti Základy finanční gramotnosti Základy finanční gramotnosti Základy finanční gramotnosti Základy finanční gramotnosti Základy finanční gramotnosti Mgr. Jan Josiek Mgr. Alena Linnertová Mgr. Naděžda Folvarčná Mgr. Andrea Nadažyová Ing. Jana Bosáková Mgr. Alena Linnertová Mgr. Marcela Piperková PaedDr. Ivo Dombrovský Mgr. Alena Linnertová PaedDr. Ivo Dombrovský Mgr. Jan Josiek Mgr. Naděžda Folvarčná Mgr. Andrea Nadažyová Ing. Jana Bosáková Jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v zahraničí výstup z projektu EU peníze středním školám 21

26 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1) Výsledky soutěží, olympiád a dalších aktivit žáků Žáci školy se účastnili v hojném počtu školních kol soutěží a olympiád téměř ve všech předmětech. Řada žáků soutěžila rovněž v městských a okrskových kolech různých sportovních, vědomostních a dovednostních soutěží, přehledné výsledky zpracované od okresní až po celostátní úroveň jsou následující. OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ Předmět Název soutěže Pořadí Jméno Matematika Matematická olympiáda kat. Z Vojtěch Šrámek Matematická olympiáda kat. Z Eliška Nowaková Matematická olympiáda kat. Z Ondřej Šrámek Zeměpis Zeměpisná olympiáda kategorie D 1. Žáček Jiří Zeměpisná olympiáda kategorie D Tomáš Cedivoda Zeměpisná olympiáda kategorie A 5. Magdaléna Stachová Zeměpisná olympiáda kategorie B 15. Marek Machyňák Zeměpisná olympiáda kategorie C 1. Jakub Kozubek Biologie Biologická olympiáda kat. D 1. Vozňák Daniel Biologická olympiáda kat. D Anna Agáta Kaštilová Biologická olympiáda kat. C 11. Adam Kiška Biologická olympiáda kat. C 15. Jan Zajíček Jazyk Konverzační soutěž v AJ kat. I.A 4. Ondřej Holaschke anglický Konverzační soutěž v AJ kat. II.B 2. Klára Exnerová Pedagogika Středoškolská odborná činnost 1. Renáta Rošková Zdravotnictví Středoškolská odborná činnost 1. Marie Lisá Výpočetní Programování 2014 kat. Programovací 1. Daniel Chýlek technika jazyky studenti Fyzika Fyzikální olympiáda kat. E 4. Ondřej Šrámek Tělesná výchova Fyzikální olympiáda kat. E 9. Adam Kiška Plavání mladší žákyně 50 m znak 1. Pifková Karolína Plavání mladší žákyně 50 m prsa 1. Malcharová Anežka Plavání mladší žákyně 50 m kraul 1. Jelínková Tereza Plavání mladší žákyně štafeta 4x25 m 1. Pifková Karolína, Malcharová Anežka, Jelínková Tereza, Nowaková Eliška Plavání mladší žákyně štafeta 6x50 m 1. Pifková Karolína, Malcharová Anežka, Jelínková Tereza, Nowaková Eliška, Mojiková Veronika, Wolfová Stela Plavání mladší žákyně celk. umístění 1. Pifková Karolína, Malcharová Anežka, Jelínková Tereza, Nowaková Eliška, Mojiková Veronika, Wolfová Stela Plavání starší žákyně 50 m znak 1. Kadlecová Petra 22

27 Plavání starší žákyně celk. umístění 2. Kadlecová Petra, Riebauerová Elizabeth, Kochová Lucie, Pilchovská Aneta, Pilchovská Adéla, Šimková Natálie Plavání studentky celk. umístění 2. Kalichová Tereza, Pajaková Joanna, Skudříková Kateřina, Krpcová Zuzana Krpcová Hana, Kulová Lucie Plavání starší žáci 50 m znak 1. Dluhý Lukáš Plavání starší žáci 50 m prsa 1. Bartal Denis Plavání starší žáci 25 m motýlek 1. Tauš Ondřej Plavání starší žáci 50 m kraul 1. Slezák Adam Plavání starší žáci štafeta 4 x 25 m 1. Dluhý Lukáš, Bartal Denis, Tauš Ondřej, Slezák Adam Plavání starší žáci celk. umístění 1. Dluhý Lukáš, Bartal Denis, Tauš Ondřej, Slezák Adam, Rechberg Luděk, Audy Dominik Plavání studenti 50 m znak 1. Kadlec Tomáš Plavání studenti 50 m motýlek 1. Vícha Šimon Plavání studenti 50 m kraul 1. Zálešák Marek Plavání studenti štafeta 4 x 50 m 1. Zálešák Marek, Vícha Šimon, Pilch Jakub, Kadlec Tomáš Plavání studenti celkové umístění 1. Zálešák Marek, Vícha Šimon, Pilch Jakub, Kadlec Tomáš, Maroščík Vít, Suchánek Václav KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽÍ Předmět Název soutěže Pořadí Jméno Biologie biologická olympiáda kat. D 14. Daniel Vozňák biologická olympiáda kat. B 23. Radek Kopeček Soutěž mladých zoologů 2013 Létající savci kat. II Markéta Maroszová, Marie Miovská, Jakub Kozubek, Klára Exnerová, Ruský jazyk soutěž v ruském jazyce kat. SŠ II. 9. Barbora Bogumská Matematika Matematická olympiáda kat. Z9 8. Ondřej Šrámek Tělesná výchova silový čtyřboj kategorie chlapci soutěž družstev Zeměpis 2. družstvo: Marek Zálešák, Ondřej Plhoň, Jiří Žáček, Jan Strzelec silový čtyřboj kategorie chlapci 3. Marek Zálešák silový čtyřboj kategorie chlapci 4. Ondřej Plhoň silový čtyřboj kategorie chlapci 6. Jiří Žáček silový čtyřboj kategorie chlapci 8. Jan Strzelec EUROREBUS kategorie ZŠ02 soutěž 3. družstvo tercie tříd EUROREBUS kategorie SŠ soutěž tříd 1. družstvo septimy

28 EUROREBUS kategorie SŠ soutěž tříd 21. družstvo sexty EUROREBUS kategorie SŠ jednotlivci 1. Žáček Jiří EUROREBUS kategorie SŠ jednotlivci 3. Cedivoda Tomáš EUROREBUS kategorie SŠ jednotlivci 15. Lapčíková Kateřina EUROREBUS kategorie SŠ jednotlivci 21. Odojová Tereza Zeměpisná olympiáda kategorie C 2. Kozubek Jakub Zeměpisná olympiáda kategorie D 4. Žáček Jiří Výpočetní Soutěž v programování kat Daniel Chýlek technika Programování mládež 2014 Dějepis Dějepisná soutěž studentů gymnázií 1. Žáček Jiří, Krpcová Hana, Tomáš Cedivoda Zdravotnictví Středoškolská odborná činnost 5. Lisá Marie Pedagogika Středoškolská odborná činnost 6. Renáta Rošková Fyzika Fyzikální olympiáda kat. E Ondřej Šrámek Tělesná výchova Plavání mladší žákyně 25 m motýlek 1. Malcharová Anežka Plavání mladší žákyně celk. umístění 4. Malcharová Anežka, Wolfová Stela, Pilchovská Adéla, Riebauerová Elizabeth, Klichová Eva, Pavlíková Barbora Plavání starší žáci 50 m znak 3. Gryc Matěj Plavání starší žáci 50 m prsa 3. Kastl Dominik Plavání starší žáci celkové umístění 3. Gryc Matěj, Kastl Dominik, Dluhý Lukáš, Tauš Ondřej, Čepelák Vojtěch, Slezák Adam Plavání studenti 50 m znak 2. Kadlec Tomáš Plavání studenti 50 m motýlek 3. Vícha Šimon Plavání studenti celkové umístění 3. Kadlec Tomáš, Vícha Šimon, Maroščík Vít, Pilch Jakub, Suchánek Václav, Klus Jakub, Žádník Martin CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE Předmět Název soutěže Pořadí Jméno Tělesná výchova silový čtyřboj chlapci soutěž družstev 1. družstvo: Zálešák Marek, Plhoň Ondřej, Žáček Jiří, Strzelec Jan, silový čtyřboj chlapci 1. Zálešák Marek silový čtyřboj chlapci 4. Plhoň Ondřej silový čtyřboj chlapci 8. Strzelec Jan silový čtyřboj chlapci 11. Žáček Jiří Zeměpis EUROREBUS kat. SŠ jednotlivci 4. Žáček Jiří EUROREBUS kat. SŠ školní třídy 1. družstvo septimy EUROREBUS kat. ZŠ 02 školní třídy 30. družstvo tercie Zeměpisná olympiáda kat. D 16. Žáček Jiří Výpočetní techniky Francouzský jazyk Bobřík informatiky kat. Senior 27. Daniel Chýlek, Jakub Klus Soutěž - Dny Frankofonie 12. ročník 2. Monika Ožanová Soutěž - Dny Frankofonie 12. ročník 5. Markéta Fišerová 24

29 Biologie Soutěž Voda a energie - kat. prezentace 7. Karel Czyž, Ondřej Pieklo, Vojtěch Čepelák Chemie, fyzika Přírodovědný klokan 2013/2014 kat. Junior 2. David Jamárik, Marek Plecháček Český jazyk Literárně-historická soutěž Komenský a 2. Klára Durdová my kat. B Dějepis Dějepisná soutěž studentů gymnázií 14. Žáček Jiří, Krpcová Hana, Tomáš Cedivoda Literatura, výtvarná výchova Literárně výtvarná soutěž Vše nejlepší Boccaccio 2. Veronika Králová Mistři ČR v silovém čtyřboji Eurorebus finále v Praze septima Školní žákovské družstvo v silovém čtyřboji ve složení Jiří Žáček, Jan Strzelec, Marek Zálešák a Ondřej Plhoň bylo pracovní skupinou vybráno k ocenění Radou MSK mezi nejúspěšnějšími žáky kraje v kategorii školních týmů. Ocenění žáci převezmou dne 30. října 2014 z rukou náměstkyně hejtmana paní Mgr. Palkové v budově ostravské konzervatoře. 2) Činnost žákovské samosprávy V průběhu měsíce září 2013 probíhaly ve škole volby žákovské samosprávy. Z volených zástupců jednotlivých tříd byl zřízen školní studentský parlament jakožto vrcholný orgán žákovské samosprávy ve škole, jehož členové se pravidelně v průběhu školního roku scházeli s vedením školy na pracovních schůzkách, a tak měli možnost podílet se na správě školy. Do funkce starostky školy byla na ustavující schůzi dne 19. září 2013 zvolena žákyně 6. P Alžběta Dudová, která po celý školní rok velmi zodpovědně a svědomitě plnila veškeré úkoly vyplývající ze svěřené funkce. Celkem se v průběhu školního roku uskutečnilo několik setkání členů žákovské samosprávy s ředitelem školy, a to zejména v ředitelně. Členové parlamentu měli řadu dotazů a připomínek, které se týkaly zkvalitnění provozu školy, ředitel je seznamoval zejména se záměry vedení školy v oblasti modernizace materiálních podmínek vzdělávání, společně byly hledány cesty, jak zabezpečit maximální efektivnost v hospodaření s energiemi, jak předcházet vzniku sociálně patologických jevů a rizikových forem chování apod. Žáci vznášeli podněty týkající se modernizace vybavení školy, přivítali zintenzivnění mezinárodní spolupráce se školami v Polsku, s pozitivním ohlasem se setkal i záměr vedení školy vybudovat v hlavní budově novou odbornou fyzikální laboratoř. Vysoce pozitivně byly rovněž hodnoceny lyžařské kurzy, sportovně turistické kurzy u nás i na Slovensku a poznávací zájezd do Anglie. 25

30 3) Pořádání dnů otevřených dveří Ve školním roce byly obdobně jako v předchozích letech organizovány pracovníky školy dva dny otevřených dveří, zejména pro zájemce o studium z řad žáků 5. a 9. tříd. Dne 18. prosince 2013 navštívili naši školu žáci základních škol z Bohumína a blízkého okolí v doprovodu svých vyučujících. Mohli tak vidět ukázky výuky žáků v některých odborných učebnách a poznat atmosféru střední školy v běžném provozu. Akce se zúčastnila asi stovka dětí z devíti základních škol. Žáci rovněž obdrželi drobné upomínkové předměty z keramiky vyrobené v hodinách výtvarné výchovy. V sobotu dne 18. ledna 2014 pořádala škola den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Zpřístupněny byly veškeré prostory gymnázia, zájemci o studium obdrželi informace o přijímacích zkouškách, propagační materiály a žáci 5. tříd se mohli na sekretariátě informovat o přípravném kurzu z českého jazyka a matematiky, který byl pracovníky školy realizován od poloviny ledna do poloviny dubna Byl pořádán jeden kurz pro žáky 5. tříd, který navštěvovalo 34 dětí, a protože ředitel školy rozhodl o konání přijímacích zkoušek i pro uchazeče z 9. tříd, pořádala škola v průběhu března a dubna 2014 měsíční kurz rovněž pro žáky z 9. tříd, jehož se účastnilo celkem 31 žáků. 4) Humanitární a charitativní činnost K dlouholetým tradicím školy, které sahají až do meziválečného období, patří aktivní účast žáků na četných dobročinných sbírkách, které jsou každoročně organizovány různými nadacemi a občanskými sdruženími. Ve školním roce se žáci školy účastnili následujících akcí: SRDÍČKOVÝ DEN Pořádáno občanským sdružením Život dětem: za prodej magnetek s logem bylo vybráno a na účet občanského sdružení zasláno celkem 4.000,00 Kč, za prodej upomínkových předmětů získali žáci celkem 6.310,00 Kč, které byly odeslány na charitativní účely, za prodej upomínkových předmětů bylo na charitativní účely odesláno 7.025,00 Kč. ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ Veřejná charitativní sbírka pořádaná dne 14. května 2014, které se účastnili žáci školy a na účet sdružení odeslali 7.880,00 Kč. Celkem se škola podílela na 4 sbírkách, čímž pro humanitární účely prokazatelně získala částku ,-- Kč. 26

31 5) Plnění plánu práce na úseku environmentální výchovy Celý školní rok probíhal v této oblasti pod taktovkou celoškolního projektu BADATELNA POD JASANY, který byl finančně podpořen jako dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok , vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace byl Moravskoslezský kraj. Během celého roku se konaly aktivity a akce, kterých se zúčastnilo bezmála 300 žáků školy. Projekt byl zaměřen na dvě oblasti. První oblast byla materiálně technická. Doplnili jsme mikroskopické vybavení laboratoře a literaturu pro výuku a samostatný výzkum. V bývalé ředitelské zahradě v areálu školy vzniklo učební hnízdo, kde může probíhat výuka jedné třídy, a to nejen v přírodovědných předmětech. V tomto areálu také vyrostl hmyzí hotel, původní vzrostlé dřeviny byly opatřeny identifikačními tabulkami a tímto vznikl základ malého mini arboreta. Tento prostor se v budoucnu stane místem samostatného pozorování přírodních jevů. V korunách stromů se objevily budky a krmítka pro zpěvné ptactvo a v letních parných dnech jistě pěvci ocení i keramické misky, které vytvořili žáci v hodinách výtvarné výchovy. Druhá oblast byla zaměřena na podporu badatelských aktivit samotných žáků. V této části projektu se žáci seznámili s odborníky z oboru botaniky či entomologie, měli možnost prozkoumat, jak vypadá opravdové arboretum a vyvrcholením se stal společný mezinárodní badatelský workshop na téma genetika. V laboratořích biologie a chemie byla zkoumána podstata života, kyselina DNA. Jeden tým se pokusil izolovat DNA z cibule, kiwi a banánu. Druhá skupina hledala místo uložení DNA v buňce, pozorovali chromozomy a podstatu dělení buněk či přenosu genetické informace z generace na generaci. Týmy pracovaly ve smíšeném složení, část frekventantů byla z naší školy a část z lycea v polském Těšíně. Komunikačním jazykem byl jazyk vědy angličtina. Na závěr tohoto workshopu proběhla prezentace výstupů, jak jinak než v angličtině. Celý projekt byl slavnostně zakončen v pátek 13. června 2014 školní žákovskou konferencí, na které žáci prezentovali všechny části a aktivity svého ročního snažení. Součástí závěrečné konference se stalo i slavnostní otevření badatelny. Informace o projektu jsou k nahlédnutí na internetové adrese: Z akcí, které jsou trvalou součástí plánu EVVO naší školy, ještě nutno zmínit DEN ZEMĚ, který připravili žáci biologického semináře pro žáky nižšího gymnázia, návštěvu Ostravského muzea, jež se uskutečnila jako připomenutí mezinárodního roku krystalografie či účast na festivalu Ekofilm Ostrava. Naše škola se také zapojila do usilovné recyklace, zakoupeny byly separační kontejnery na papír, sklo a plast. Do provozu byl spuštěn Ekoweb, který naleznete na našich školních internetových stránkách: Součástí naší environmentální výchovy je v neposlední řadě posílení zájmu o přírodní vědy, např. účastí na mnoha soutěžích v těchto oborech. V tomto školním roce se např. probojovali žáci sekundy do finále soutěže Ministerstva zemědělství se svou prezentací na téma Voda. V soutěži Mladých zoologů ZOO Ostrava obsadili žáci tercie 3. místo. Nemalé úspěchy jsme zaznamenali v postupových kolech biologické olympiády, přírodovědného klokana, soutěže Eurorebus či středoškolské odborné činnosti. Díky aktivnímu přístupu všech žáků i pedagogů ke vzdělávání v oblasti environmentální výchovy byl gymnáziu opakovaně propůjčen Klubem ekologické výchovy Praha titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. 27

32 Mezinárodní workshop v rámci projektu Finále Soutěže mladých zoologů v ZOO Slavnostní otevření nové venkovní učebny projekt Badatelna pod jasany 28

33 6) Přehled realizovaných kulturních, sportovních a ostatních akcí přednáška pro maturanty - Sokrates doc. Kotlán Institut pro vzdělávání volba studia a povolání Knihovnické lekce návštěva knihovny v Bohumíně (1.A) Knihovnické lekce návštěva knihovny v Bohumíně (5.P) Knihovnické lekce návštěva knihovny v Bohumíně (2.P) Knihovnické lekce návštěva knihovny v Bohumíně (1.P) Aquacentrum Bohumín Plave celé město workshop Kino Vesmír Ekofilm Ostrava (žáci semináře biologie) knihovna Bohumín Scénické čtení knihy ožívají - J. Kenney: Deník malého poseroutky a páté kolo u vozu (1.P) městské kolo ve stolním tenisu ZOO Ostrava program Doma v Evropě v rámci projektu Badatelna pod Jasany (1.P, 2.P) přednáška pracovníka PPP na téma Styly učení (1.P) divadelní představení Zkrocení zlé ženy divadlo P. Bezruče Ostrava ZOO Ostrava program Stromy a keře v rámci projektu Badatelna pod Jasany (3.P, 4.P) městské kolo v sálové kopané DDM Bohumín šachová simultánka se starostou Bohumína Ing. Víchou městské kolo v šachu DDM Bohumín přednáška pracovníka PPP na téma: Verbální a neverbální komunikace (3.P) soutěž IVT BOBŘÍK INFORMATIKY soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava Aquacentrum Bohumín městské kolo soutěže v plavání přednáška s besedou s pracovníkem Renarkonu na téma Tolerance a akceptace menšin (3.A, 7.P) městské kolo ve volejbalu SŠ Bohumín přednáška pracovníka Renarkonu na téma Drogy a já (1.A, 5.P) workshop Divadlo J. Myrona Divadlo jako místo k setkání (3.P, 4.P) školní kolo lingvistické olympiády dějepisná soutěž studentů gymnázií v Chebu Expediční kamera kino K3 Bohumín (1.A, 2.A, 5.P 7.P) přednáška pracovníka Renarkonu na téma: Co si myslím o drogách (4.P), Virtuální komunikace a netolismus (3.P), Komunikace a vztahy ve třídě (2.P) Burza škol v Kulturním domě v Orlové městské kolo ve florbalu přednáška v krevním centru FN Ostrava (3.A) workshop na téma Vybrané oblasti české ekonomiky v číslech OPF Karviná (3.A, 7.P) workshop na téma Společenský protokol OPF Karviná (4.A, 8.P) školní kolo dějepisné olympiády přednáška v krevním centru FN Ostrava (7.P) prezentace experimentu v přírodních vědách workshop pro žáky ZŠ ČSA finále soutěže v ZOO Ostrava Létající savci (postupující žáci 3.P) městské kolo v silovém čtyřboji krajské kolo v plavání v Karviné okresní kolo ve volejbalu - dívky 29

34 beseda s pracovníkem PPP na téma: S tebou o tobě (dívky 1.P, 2.P) městské kolo v aerobicu Exit Tour celodenní program v rámci prevence (4.P 7.P, 1.A 3.A) přednáška pracovníka PPP na téma: Verbální a neverbální komunikace (1.A) přednáška OU Ostrava o genetice (pro žáky semináře biologie) vánoční hokejový turnaj bohumínských škol plavecké dopoledne družební akce s partnerskou školou v Aquacentru Bohumín okresní kolo v šachu v Orlové setkání se sponzory a přáteli školy přednáška s besedou s pracovníkem PPP Bohumín na téma: Sexuální výchova (4.P) školní kolo olympiády v JČ vánoční kapr pro primu den otevřených dveří pro žáky ZŠ a jejich učitele beseda maturantů se zástupci VŠ vánoční koncert žáků pro rodiče a sponzory v kině K3 Bohumín školní kolo olympiády v RJ školní kolo zeměpisné olympiády městské kolo v basketbalu - chlapci DDM Bohumín konverzační soutěž v AJ den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost okresní kolo matematické olympiády v Karviné dějepisná soutěž v Opavě olympiáda v RJ v Ostravě (postupující žáci) profesní orientace PPP Bohumín (2.A) volejbalový turnaj tříd školní kolo v silovém čtyřboji školní kolo biologické olympiády Pythagoriáda školní kolo (1.P-3.P) okresní kolo olympiády v JČ v Karviné Den zdraví ve spolupráci s VZP (1.A, 5.P) literární beseda v knihovně K3 Bohumín To je horor (1.P) profesní orientace PPP Bohumín (6.P) okresní kolo konverzační soutěže v AJ v Orlové divadelní představení Shakespeare Hamlet Ostrava Aréna okresní kolo v silovém čtyřboji v Karviné školní kolo biologické olympiády regionální kolo lingvistické olympiády nabídka pomaturitního studia pro žáky 4.A, 8.P Jazyková škola Hello závody běh do schodů ve věži přednáška s besedou - Korupce a její aspekty v ČR Transparency International Praha (4.A, 8.P, 7.P) přednáška Mgr. Pátry Život s fraktály OS Maryška Bohumín (žáci 2. ročníku VV) přehlídka prací SOČ přednáška Mgr. Kaspřáka v rámci projektu Badatelna pod jasany Hmyz ve městě (1.P, 2.P) regionální kolo interaktivní soutěže v NJ v Orlové exkurze u Okresního soudu v Karviné (6.P) městské kolo ve volejbalu DDM Bohumín krajské kolo v silovém čtyřboji v Karviné 30

35 Expediční kamera kino K3 Bohumín krajské kolo zeměpisné olympiády v Ostravě soutěž k 70. výročí životické tragédie v Havířově krajské kolo matematické olympiády seminář Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava Necituješ, vyletíš (4.A) velká cena ZOO Ostrava (vybraní žáci 1.P 4.P) konverzační soutěž ve FJ v Orlové soutěž Matematický klokan výstava Svět vědy DDM Bohumín beseda v knihovně Horor (2.P) okresní kolo biologické olympiády v Karviné beseda žáků maturitních ročníků se starostou Bohumína finále soutěže Komenský a my v Brandýse nad Orlicí okresní kolo fyzikální olympiády v Karviné okresní kolo soutěže v programování v Havířově regionální kolo recitační soutěže v Ostravě seminář Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava Necituješ, vyletíš a Toulky Ostravu (8.P) filmové představení v Kině K3 Bohumín Putování s dinosaury (1.P, 2.P) krajské kolo soutěže Puškinův památník krajské kolo biologické olympiády v Ostravě soutěž Eurorebus Ostrava (postupující žáci) okresní kolo biologické olympiády v Karviné okresní kolo matematické olympiády v Karviné krajské kolo dějepisné soutěže finále soutěže v silovém čtyřboji v Karviné krajské kolo biologické olympiády v Ostravě finále soutěže Velká cena ZOO Ostrava (postupující žáci 4.P) finále zeměpisné olympiády v Praze soutěž BENQ školní ajťák ročník přehlídka pěveckých sborů v Orlové soutěž U6 úžasný svět techniky v Ostravě (žáci 3.P) okresní kolo SOČ v Českém Těšíně krajské kolo fyzikální olympiády v Ostravě filmové představení Star Trek: Do temnoty kino K3 Bohumín Projektový den Program HASÍK - Ochrana člověka za mimořádných situací (1.P) realizováno HZS Moravskoslezského kraje krajské kolo fyzikální olympiády v Ostravě exkurze u Okresního soudu v Karviné (2.A) krajské kolo chemické olympiády v Ostravě projektový den Den Země biologická exkurze do krajinných oblastí představení v kině K3 v rámci oslav 90. výročí založení ZŠ Masarykova První školní muzikál závody běh ulicemi města krajské kolo SOČ v Ostravě florbalový turnaj O pohár starosty Petrovic divadelní představení Sen noci Svatojánské (1.A, 5.P) filmové představení Hobit: Šmakova dračí poušť Popularizační přednášky: Globální tektonika, seismika, vulkanismus; Vybrané kapitoly z proudění tekutin a aplikace v praxi; Chemie v praxi: vodní hospodářství, monitoring kvality ovzduší (1.A 3.A, 5.P 7.P) 31

36 Knihovna K3 Bohumín vzdělávací program s tvůrčí dílničkou (1.P 4.P) krajské kolo biologické olympiády v Ostravě divadelní představení: Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť divadlo J. Myrona soutěž o nejlepšího čtenáře v knihovně K3 Bohumín finále soutěže Eurorebus v Praze projekt Simulační hra o komunální politice se starostou města Ing. Víchou (7.P) slavnostní otevření nové zahradní učebny akce Tančí pro Vás Radost a Impuls školní turnaj v ringu 7) Poznávací zájezdy, exkurze a kurzy adaptační kurz pro žáky primy (Slušovice) poznávací zájezd do Anglie dějepisná exkurze do Terezína (4.A, 8.P) historická exkurze Památník ostravské operace historická exkurze do Krakova (2.A, 6.P) zájezd do vánoční Vídně šachový turnaj Turniej Szachowy Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Cieszyńskiego lyžařský kurz Karlov Penzion Roháč (2.P) lyžařský kurz Malá Morávka (1.A, 5.P) setkání s partnerskou školou ve Wodzislawi zájezd s Městskou policií Slavíč exkurze pro žáky 4.P geologická exkurze na Bruntálsko a okolí (3.A, 7.P) literárně historická exkurze do Olomouce (1.A) návštěva Arboreta Nový Dvůr u Opavy (1.A, 5.P) sportovní kurz Tatranská Lesná a Baldovec (2. a 3. ročníky) literárně historická exkurze do Olomouce (5.P) Sportovní kurz Baldovec, Jižní Morava Sportovní kurz Tatranská Lesná 32

37 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V průběhu školního roku byla ve škole realizována inspekční činnost pracovníky Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a rovněž hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu střední školy a jeho souladu s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem. Inspekční tým, který vedl Mgr. Vladislav Vančura, realizoval ve škole inspekční činnost ve dnech února 2014 a v závěru inspekční zprávy čj. ČŠIT-205/14-T konstatoval, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli stanovenými školským zákonem. Školní vzdělávací programy jsou v souladu s RVP pro gymnázia a škola je ve své činnosti úspěšně naplňuje. Škola usiluje o podporu úspěšnosti každého žáka a vytváří podmínky pro jejich osobnostní rozvoj. Partnerské vztahy mezi učiteli a žáky vytvářejí pozitivní klima ve třídách. V protokolu o kontrole, který má čj. ČŠIT-206/14-T, inspekční tým konstatoval, že kontrolou dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, nebylo zjištěno porušení právního předpisu. Celé znění inspekční zprávy je umístěno na domovských stránkách školy (www.gymbohumin.cz). 33

38 J. Základní údaje o hospodaření školy 1) Výnosy rozpis závazných ukazatelů organizace na rok 2013 Závazné ukazatele organizace na rok 2013 jsou uvedeny v následujících tabulkách v Kč Příspěvek na provoz celkem ,00 Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu MŠMT ,00 v tom: Příspěvky a dotace od zřizovatele ,00 Projekty neinvestiční EU peníze školám ,00 Příspěvky a dotace od obce ,00 Účelová investiční dotace od zřizovatele do IF celkem 0,00 Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu 0,00 Odvod za porušení rozpočtové kázně 0,00 Rozpis příspěvků a dotací ze státního rozpočtu MŠMT Poskytnuto Čerpáno v Kč Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu celkem , ,00 v tom: UZ Přímé náklady na vzdělávání , ,00 UZ Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 Excelence SŠ , ,00 DRUH POSKYTNUTÉ DOTACE Poskytnuto Čerpáno Rozdíl v Kč Přímé náklady na vzdělávání UZ , ,00 0,00 Prostředky na platy , ,00 0,00 OON , ,00 0,00 v tom: Zákonné odvody , , ,00 FKSP , ,00 359,00 Přímý ONIV vč. náhrad , , ,00 Rozvojový program "Hodnocení žáků a škol Excelence středních škol 2012 UZ , ,00 0,00 Prostředky na platy pedagogové 4 258, ,00 0,00 v tom: Zákonné odvody 1 447, ,00 0,00 FKSP 43,00 43,00 0,00 DOTACE ZE SR CELKEM , ,00 0,00 34

39 Přímé náklady na vzdělávání Dotace na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) tvořila jako každoročně nejvýznamnější dotaci ze státního rozpočtu. Rok 2013 byl po dvou letech rokem, kdy již nebyly odděleny mzdové prostředky zvlášť pro pedagogické a zvlášť pro nepedagogické zaměstnance. Prostředky na platy a ostatní osobní náklady v tomto členění byly závaznými ukazateli, které byly dodrženy. Ostatní rozpočtované ukazatele u položek zákonné odvody, FKSP a přímý ONIV včetně náhrad byly stanoveny jako orientační, závazné byly jako celek a rovněž byly plně vyčerpány. Nedočerpané zákonné odvody byly použity se souhlasem zřizovatele na dofinancování přímého ONIV. Dotace na přímý ONIV a její následné čerpání je každoročně ovlivněno poklesem výkonů. Přestože ve školním roce došlo opět k poklesu výkonů, byl nám na rok 2013 stanoven rozpočet ONIV ve výši 260 tis. Kč, což je o 134 tis. Kč více než v roce 2012 (nárůst o 106,35 %). Jednalo se o velmi významné posílení těchto prostředků vzhledem k poklesu výkonů. Z této částky byly financovány odměny předsedům maturitních komisí dle občanského zákoníku, náhrady za pracovní neschopnost, věcná režie stravování zaměstnanců, zákonné pojištění, osobní ochranné pracovní pomůcky, cestovní náhrady zaměstnanců, učební pomůcky a knihy. Uspořené náklady na odvody zdravotního a sociálního pojištění jsme použili na nákup učebních pomůcek a na cestovní náhrady zaměstnanců. Rozvojový program "Hodnocení žáků a škol podle výsledků soutěží v roce 2012 Excelence středních škol 2012" Přidělené finanční prostředky (UZ 33038) byly použity na platy pedagogických zaměstnanců, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru. Přidělená účelová dotace byla závazným ukazatelem a byla plně vyčerpána v souladu s podmínkami rozvojového programu. Rozpis příspěvků a dotací od zřizovatele Poskytnuto Čerpáno Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem , ,00 v tom: UZ Provozní náklady , ,00 UZ Prostředky na zajištění přístupu k ICT , ,00 UZ Účelové prostředky na opravu střechy , ,00 UZ Účelové prostředky na krytí odpisů majetku , ,00 UZ Účelové prostředky na školní projekty v oblasti EVVO pro školní rok 2013/2014* * časová použitelnost do , ,00 v Kč 35

40 DRUH POSKYTNUTÉ DOTACE Poskytnuto Čerpáno Rozdíl Dotace na provoz celkem odbor školství, mládeže a sportu v tom: , ,00 0,00 UZ Provozní náklady , ,00 0,00 UZ Zajištění přístupu k ICT , ,00 0,00 Účelové dotace celkem odbor školství, mládeže a sportu v tom: , ,00 0,00 UZ Oprava střechy , ,00 0,00 UZ Prostředky na krytí odpisů DHM a DNM UZ Projekt EVVO pro školní rok 2013/2014 Badatelna pod jasany * , ,00 0, , , ,00* DOTACE OD ZŘIZOVATELE CELKEM , , ,00* * časová použitelnost do Z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu jsme jako každoročně obdrželi dotaci na vlastní provoz organizace a účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM, které od roku 2006 podléhají vyúčtování. Přidělené prostředky jsme plně vyčerpali. V rámci dotace na provoz byly škole poskytnuty prostředky na zajištění přístupu k ICT ve výši 50 tis. Kč. Tyto prostředky jsme plně využili na úhradu připojení k internetu a pravidelné platby s připojením související a na zajištění ICT infrastruktury. Mimořádně jsme obdrželi účelovou dotaci ve výši 250 tis. Kč na akci Oprava střechy vily. Prostředky byly plně vyčerpány a použity v souladu s jejich účelem. Na základě vyhlášeného dotačního programu MSK pro školy a školská zařízení určeného na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok , předložila naše organizace žádost o poskytnutí účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu MSK na projekt "Badatelna pod jasany". Naše žádost byla schválena a obdrželi jsme v roce 2013 dotaci v celkové výši 79,2 tis. Kč s časovým použitím do V roce 2013 jsme vyčerpali 21,04 tis. Kč (zakoupeny učební pomůcky, knihy, vstupné pro žáky do ZOO Ostrava; vyplacena jedna dohoda o provedení práce). v Kč Rozpis příspěvků a dotací na projekty v Kč Poskytnuto Čerpáno Projekty neinvestiční celkem r , ,00 v tom: UZ Projekt OPVK "EU peníze školám" , ,00 Projekty neinvestiční celkem r , ,00 v tom: UZ Projekt OPVK "EU peníze školám" , ,00 Celkem na realizaci projektu , ,00 36

41 Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "EU peníze školám" s názvem Učíme se pro život v 21. století (číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ ). Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění výuky. Projekt je dvouletý a byl zahájen 1. září 2012, ukončen byl v srpnu Prostředky výše uvedeného projektu jsou neinvestiční, jsou poskytnuty na delší období než jeden rok jako záloha na dotaci. Zůstatek nedočerpaných finančních prostředků odpovídá době trvání projektu. Účelové prostředky od Města Bohumín na rok 2013 jsou uvedeny v následující tabulce Rozpis příspěvků a dotací od obce v Kč Poskytnuto Čerpáno Příspěvky a dotace od obce celkem , ,00 v tom: UZ Sportovní aktivity žáků v rámci výuky , ,00 UZ Modernizace výuky , ,00 UZ Škola v přírodě pro žáky primy , ,00 UZ Puškinův památník 5 000, ,00 UZ Celostátní dějepisná soutěž v Chebu 5 000, ,00 UZ Studentská ekologická konference , ,00 Od Města Bohumín jsme obdrželi šest účelových dotací v celkové výši 145,00 tis. Kč, a to na sportovní aktivity žáků v rámci výuky ve výši 30 tis. Kč (podmínkou čerpání byla spoluúčast gymnázia ve výši 20 %), na modernizaci výuky (nákup knih, učebnic, učebních pomůcek apod.) ve výši 50 tis. Kč, na realizaci akcí Puškinův památník, Studentská ekologická konference 2013 a Celostátní dějepisná soutěž v Chebu ve výši 15,00 tis. Kč a na školu v přírodě pro žáky primy (ubytování a stravování) ve výši 45,00 tis. Kč. Pět dotací jsme plně vyčerpali v souladu s jejich účelem určení. Dotace na školu v přírodě nebyla plně vyčerpána. Do rozpočtu obce byly vráceny prostředky ve výši 1,5 tis. Kč. Usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/30 ze dne 20. prosince 2012 byl naší organizaci schválen závazný ukazatel výsledek hospodaření pro rok 2013 ve výši 0,00 Kč. Uvedený ukazatel organizace splnila. Rozpočtová pravidla byla dodržena, nebyly provedeny nepovolené přesuny mezi rozpočtovými tituly a rozpočtové prostředky roku 2013 byly použity pouze na dané účely. 37

42 Celkové výnosy organizace v roce 2013 dle jednotlivých účelových znaků (použitých zdrojů) hlavní činnost v Kč UZ Dotace od zřizovatele provozní náklady ,00 UZ Dotace od zřizovatele zajištění přístupu k ICT ,00 UZ Dotace od obce ,00 UZ Příjmy z vlastní činnosti ,36 UZ Dotace od zřizovatele oprava střechy ,00 UZ Dotace od zřizovatele krytí odpisů majetku ,00 UZ Dotace od zřizovatele projekt EVVO 2013/ ,00 UZ Dotace ze SR Přímé náklady na vzdělávání ,00 UZ Dotace ze SR Excelence středních škol ,00 UZ Dotace ze SR Projekt OPVK "EU peníze školám" ,00 Celkem ,36 doplňková činnost v Kč UZ Výnosy z doplňkové činnosti ,50 Celkem ,50 Tabulka vlastní příjmy v letech (mimo rezervní fond, investiční fond a fond odměn) Výnosy z činnosti - prodeje služeb Reklama Ostatní Pronájmy čistý nájem Další výnosy z činnosti Pronájmy služby Výpůjčky služby Ostatní Fin. výnosy Úroky bank. účtů Ostatní výnosy Tržby z prodeje v Kč 38

43 2) Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Celkové náklady organizace v roce 2013 dle jednotlivých účelových znaků (použitých zdrojů) hlavní činnost v Kč UZ Náklady z dotace zřizovatele na provoz ,00 UZ Náklady z dotace zřizovatele na zajištění přístupu k ICT ,00 UZ Náklady z dotace obce ,00 UZ Náklady hrazené z vlastních zdrojů ,84 UZ Náklady z účelové dotace zřizovatele oprava střechy ,00 UZ Náklady z účelové dotace zřizovatele krytí odpisů majetku ,00 UZ Náklady z dotace zřizovatele projekt EVVO 2013/ ,00 UZ Náklady z dotace ze SR Přímé náklady na vzdělávání ,00 UZ Náklady z dotace ze SR Excelence středních škol ,00 UZ Náklady z dotace ze SR Projekt OPVK "EU peníze školám" ,00 Celkem ,84 doplňková činnost v Kč UZ Náklady hrazené z doplňkové činnosti ,00 Celkem ,00 Analýza provozní prostředky a vlastní zdroje V roce 2013 jsme pořídili drobný majetek bez učebních pomůcek za cca 312 tis. Kč (průmyslový vysavač, switche a wifi vysílače, PC, tiskárna, školní rozhlas, prezentéry, majetek pro dílnu, nábytek pro klidovou zónu apod.), což je o 63 tis. Kč více než v roce 2012, kdy bylo na drobný majetek vynaloženo cca 249 tis. Kč. Na učební pomůcky bylo vynaloženo z provozních prostředků a vlastních zdrojů v roce 2012 cca 498 tis. Kč. Součástí provozních nákladů od zřizovatele byly v roce 2012 účelové prostředky na vybavení počítačové učebny ve výši 400 tis. Kč. Tyto prostředky byly v plné výši použity na zakoupení učebních pomůcek počítačových sestav pro nově budovanou učebnu výpočetní techniky. Jelikož výše dotace na přímý ONIV v roce 2013 byla mimořádně štědrá a její výše nám umožnila pořízení učebních pomůcek z těchto zdrojů, nemuseli jsme učební pomůcky a učebnice ve sledovaném roce pořizovat z provozní dotace a z vlastních zdrojů. Zde je třeba také připomenout, že škola je vybavována učebními pomůckami rovněž z prostředků ESF (projekt "Učíme se pro život v 21. století"). Na opravy a údržbu jsme vynaložili cca 126 tis. Kč, tj. o 90 tis. Kč více než v roce Mimořádně jsme v roce 2013 v rámci nákladů na služby vynaložili 47 tis. Kč na vypracování průkazu energetické náročnosti budov a cca 39 tis. Kč na pokácení stromů v areálu gymnázia. 39

44 Ostatní náklady na služby a ostatní druhy nákladů související s běžným provozem školy nezaznamenaly žádné podstatnější změny. Většinou došlo k mírnému snížení nebo zvýšení nákladů. Samostatnou kapitolou provozních nákladů jsou energie. Vývoj nákladů na energie a jejich spotřeba v měrných jednotkách je vyjádřena v tabulce a níže uvedených grafech. Tabulka spotřeba energií v letech Spotřeba celkem vč. DČ Voda Elektrická energie Plyn z Spotřeba Spotřeba z toho: toho: celkem celkem HČ HČ vč. DČ vč. DČ z toho: HČ m 3 Kč Kč kwh Kč Kč m 3 Kč Kč v Kč Grafy vývoje spotřeby energií v letech v měrných jednotkách Vývoj spotřeby vody v měrných jednotkách voda v m3 40

45 Vývoj spotřeby elektrické energie v měrných jednotkách elektrická energie v kwh Vývoj spotřeby plynu v měrných jednotkách plyn v m3 Celkové náklady na energie jsou oproti roku 2012 vyšší (cca o 23 tis. Kč). Spotřeba energií v měrných jednotkách se výrazně snížila u vodného a stočného a mírně u elektrické energie, u plynu zůstala spotřeba stejná jak v roce Kromě vodného a stočného, kde je stanovena cena za 1 m 3, je cena ostatních energií (plyn, elektrická energie) tzv. složená. Vodné a stočné Ve sledovaném roce jsme spotřebovali v měrných jednotkách o 142 m 3 vody méně než v roce předcházejícím. Spotřeba vody se dostala na úroveň, na které by se měla pohybovat také v dalších letech. Na výraznější pokles spotřeby v posledních letech měl největší vliv snižující se počet žáků školy. Přestože spotřeba výrazně poklesla, celkové náklady jsou nižší pouze o cca 4,5 tis. Kč. Příčinou je každoroční navyšování ceny této komodity. Elektrická energie Spotřeba elektrické energie v měrných jednotkách oproti roku 2012 poklesla o kw. Nemalý vliv na poklesu spotřeby elektrické energie má od zavedení nízkého tarifu, klimatické podmínky, ale také postupná výměna staré výpočetní techniky za novou, přestože neustále dochází 41

46 k rozšiřování počtu prostředků výpočetní techniky (dovybavení učeben školy počítači a dataprojektory v roce 2013 z projektu "Učíme se pro život v 21. století"). Přestože však spotřeba výrazněji poklesla, celkové náklady na tuto komoditu zůstaly na úrovni roku Od ledna 2013 jsme na pokyn zřizovatele opět změnili dodavatele elektrické energie. Plyn Celkové náklady na spotřebu plynu v roce 2013 vzrostly o cca 28 tis. Kč i přesto, že spotřeba plynu v měrných jednotkách zůstala na úrovni roku Na spotřebu plynu v jednotlivých letech mají ve velké míře vliv klimatické podmínky převážně v posledních měsících roku. Od ledna 2012 jsme změnili na pokyn zřizovatele dodavatele plynu, který zůstal stejný také pro rok ) Doplňková činnost Gymnázium Františka Živného v Bohumíně od roku 2002 provozuje doplňkovou činnost, která se uskutečňuje mimo povinnosti dané schválenými vzdělávacími programy. Její rozsah je stanoven zřizovací listinou. Jedná se o: provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku (nově od ). Náklady a výnosy doplňkové činnosti se v účetnictví školy odlišují od nákladů hlavní činnosti analytikou (AÚ 00 29). Hlavním zdrojem příjmů z doplňkové činnosti jsou od roku 2010 příjmy z nájemného. Celková výše příjmů v roce 2013 činila z čistého nájemného 45,38 tis. Kč, režie z nájmů činila 41,06 tis. Kč. Gymnázium pronajímalo hlavně tělocvičnu, posilovnu, bufet a učebny. O pronájem tělocvičny, posilovny a bufetu je v jednotlivých letech stabilní zájem. Počet těchto příležitostných pronájmů však ovlivňuje konečnou výši zisku za tuto část doplňkové činnosti. Předpokládáme, že tyto příjmy v dalších letech budou zhruba na stejné úrovni jako v hodnoceném roce. Příjmy z výpůjček jsou příjmem hlavní činnosti a tato činnost není zisková. V rámci doplňkové činnosti se také pořádají vzdělávací kurzy, které však nejsou uskutečňovány pouze za účelem vytvoření zisku. V roce 2013 gymnázium pořádalo přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám z jazyka českého a z matematiky, a to již devátým rokem. Celkové výnosy činily 27,2 tis. Kč. V pořádání těchto kurzů chceme pokračovat také v dalších letech, nezbytným předpokladem ale musí být zájem žáků základních škol. Výše zisku v této oblasti doplňkové činnosti se odvíjí od počtu žáků v kurzu. Hlavním nákladem je odměna lektorovi. Hospodaření doplňkové činnosti v roce 2013 v Kč Okruh doplňkové činnosti Výnosy Náklady Zisk Pořádání vzdělávacích kurzů , , ,00 Pronájem majetku , , ,50 Celkem DČ před zdaněním , , ,50 Celkem DČ po zdanění , , ,50 42

47 Porovnání hospodaření dle okruhů doplňkové činnosti v letech Okruh doplňkové činnosti Pořádání vzdělávacích kurzů Výnosy Náklady Zisk Rok Rok Rok , , , , , , , , , , , ,00 v Kč Pronájem majetku Rok Rok Rok , , , , , , , , , , , ,50 Porovnání výsledku hospodaření dle okruhů doplňkové činnosti v letech v Kč Okruh doplňkové činnosti VH r VH r VH r VH r Pořádání vzdělávacích kurzů , , , ,00 Pronájem majetku , , , ,50 Celkem VH před zdaněním , , , ,50 Celkem VH po zdanění , , , ,50 43

48 4) Nejdůležitější akce školního roku , tj. od do K nejvýznamnějším realizovaným akcím v hodnoceném školním roce patří nákup ICT techniky a dalšího ICT vybavení v rámci projektu "Učíme se pro život v 21. století", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/ Nákup ICT vybavení probíhal ve dvou etapách (1. část v r. 2013, 2. část r. 2014), vždy na základě řádného výběrového řízení. Celkové náklady činily ,00 Kč, z toho: počítačové sestavy, dataprojektory, projekční plátna, notebook ,00 Kč programové vybavení ,00 Kč Mezi další významné akce realizované v průběhu hlavních prázdnin se řadí obnova laboratoře fyziky v 2. patře hlavní budovy. Celkové náklady činily ,00 Kč, z toho: pořízení nového nábytku laboratorní stoly, mycí zóny, skříně ,00 Kč oprava a výměna elektro přípojných míst vč. rozvaděče ,00 Kč V průběhu roku 2013 jsme začali přípravné práce na akci rekonstrukce plotu. V listopadu 2013 jsme odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín požádali o povolení ke kácení dřevin rostoucích mino les. Jednalo se o 10 vzrostlých stromů, které rostly v těsné blízkosti plotu. Kořenový systém nadzvedával a bortil podesty plotu. Při plánované rekonstrukci plotu by s největší pravděpodobností došlo k poškození kořenů, které vrůstaly do plotu a pod podezdívku a mohlo by nastat vyvrácení nakloněných stromů. V prosinci jsme toto povolení získali. Stromy byly pokáceny odbornou firmou ve dvou etapách, část v prosinci 2013 a část v únoru pokácení stromů ,00 Kč Začátkem roku 2014 jsme si nechali vypracovat odborný posudek (stavebně technické a statické posouzení) a zaměření stávajícího plotu. odborný posudek, zaměření ,00 Kč V dubnu 2014 jsme vypracovali investiční záměr na akci Rekonstrukce plotu, který nám byl odborem investičním a majetkových Krajského úřadu Moravskoslezského kraje schválen. Předpokládané náklady činily 600 tis. Kč. Zhotovitel projektové dokumentace, autorský a technický dozor a zhotovitel samotné akce byl vybrán na základě řádného výběrového řízení. Samotná rekonstrukce plotu byla započata v červenci Termín ukončení stavby byl smlouvou stanoven na 15. září Celkové náklady dle uzavřených smluv činí ,00 Kč, z toho: projekt na akci Rekonstrukce plotu ,00 Kč autorský dozor 7.260,00 Kč technický dozor inženýrská činnost 7.260,00 Kč stavba Rekonstrukce plotu ,00 Kč Přehled dalších jednotlivých akcí realizovaných ve školním roce zakoupení knih pro žákovskou knihovnu ,00 Kč zakoupení učebnic ,00 Kč zakoupení UP pro sbírky CJ, Tv, Che, Hv, Bi, Ma, Hv ,00 Kč zakoupení DDHM switch, wifi vysílače, školní rozhlas, průmyslový vysavač, zahradní sety pro výuku na školní zahradě ,00 Kč oprava mikroskopů 6.581,00 Kč výukové programy a interaktivní učebnice ,00 Kč zakoupení nádob na tříděný odpad ,00 Kč oprava střechy hlavní budovy ,00 Kč oprava střechy vily ,00 Kč 44

49 v Kč Významným zdrojem příjmů naší organizace jsou finanční dary získané od sponzorů. Jejich konkrétní výši přehledně zachycuje následující tabulka a graf: Rok Finanční částka v Kč do Celkem od roku Vývoj sponzorských darů

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor: 600 013 065 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-206/13-C Název právnické osoby České reálné gymnázium s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355, Mariánské Lázně

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355, Mariánské Lázně VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně Vedení školy Ředitel školy Mgr. Miloslav Pelc ZŘ Mgr. Klára Tesařová - rozvrh - dálkový informační systém Bakaláři

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více