OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1"

Transkript

1 Novinky a změny v Účtu 2015

2 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY OBSAH 1 ÚVOD UPGRADE CO PŘINÁŠÍ UPGRADE? KDY INSTALOVAT UPGRADE? INSTALACE UPGRADE A PŘEVOD DAT DODATEČNÝ PŘEVOD DAT UPRAVENÉ (VLASTNÍ) SESTAVY DOPLŇKOVÉ PROGRAMY CO NOVÉHO V ÚČTU NOVINKY VE FINANCÍCH NOVINKY PRO PLÁTCE DPH NOVINKY V TISKOPISECH NOVINKY VE ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ NOVINKY VE ZPRACOVÁNÍ MEZD OSTATNÍ NOVINKY REJSTŘÍK...25

3 ÚVOD 1 1 ÚVOD Vážení přátelé, také rok 2015 přináší změny v zákonech, předpisech i úředních tiskopisech. Na tomto místě připomeňme alespoň tzv. třetí sazbu DPH, daňová zvýhodnění na děti a zvýšení minimální mzdy. Novinky či změny a způsoby, jak se s nimi náš program vyrovnává, jsou popsány v oddílu 3 Co nového v Účtu Z technických důvodů nemůžeme v této publikaci reagovat na změny, ke kterým došlo po 5. prosinci Popis změn, nastalých po tomto datu, najdete přímo v programu pod volbou Nápověda /Příručky k programu /Doplňte si do příručky. Aktualizace programu Tento program obsahuje všechny dosud známé legislativní parametry a postupy, platné od 1. ledna Vzhledem k povaze těchto změn bude nejlépe, přejdete-li na Účto 2015 již v lednu Podrobněji o tom v kapitole 2.2 Kdy instalovat upgrade? na následující stránce. Dojde-li k dalším změnám, které budou vyžadovat úpravu programu, budeme vás včas informovat a doplňky k programu vám nabídneme k bezplatnému stažení z Internetu, případně k zaslání poštou. Doporučujeme sledovat naše stránky Program a jeho varianty Program Účto vydáváme jako univerzální komplet, který může být podle potřeby aktivován jako ostrá verze / upgrade, jako demonstrační verze nebo jako prohlížecí verze. Mezi těmito možnostmi můžete také přepínat přímo z programu. K aktivaci úplné, tzv. ostré verze nebo upgrade však musíte mít platné licenční údaje, které dostanete s daňovým dokladem o zaplacení. Pro uživatele 64-bitových Windows vydáváme variantu Účta běžící ve zvláštním prostředí, v tzv. DOSBoxu. Dokumentace K novému ročníku Účta 2015 vydáváme tuto publikaci, která popisuje změny, doplňky a aktuální vlastnosti této verze programu. Vydáváme ovšem také obecnou Uživatelskou příručku a navíc Průvodce demoverzí. V elektronické podobě jako PDF dokumenty jsou všechny tyto příručky dostupné přímo v programu pod volbou Nápověda /Příručky k programu. Prohlížecí program Adobe Reader pokud jej ještě nemáte najdete na instalačním CD. Přejete-li si tištěnou Uživatelskou příručku, rádi vám ji za příslušný poplatek zašleme. Průvodce demoverzí však vydáváme pouze v elektronické podobě. Tichý & spol.

4 2 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 2 UPGRADE Výrazu upgrade (= aktualizace, vylepšení ) používáme jak pro postup instalace nové verze (ročníku) programu včetně převodu účetních dat z verze předchozí, tak pro zvláštní variantu programu, která převod dat z velké části automatizuje. 2.1 Co přináší upgrade? Program Účto stále zdokonalujeme a doplňujeme tak, aby nová verze programu zahrnovala změny legislativy a příslušné změny postupů a tiskopisů; uplatňovala nové poznatky z účetní praxe a připomínky a náměty uživatelů; reagovala na pokrok ve výpočetní technice a využila novinek, které se hodí pro účetní či podnikatelskou praxi a přinášejí nové nebo lepší výsledky. Přitom se snažíme zachovat schopnost programu řádně fungovat i na starších počítačích. Zdokonalení programu znamená také rozšíření některých jeho datových struktur. Proto není možné účetní data ze starší verze jen zkopírovat do verze nové, ale je nutno je převést. Každá nová verze programu je vybavena algoritmy pro převod dat z verze předchozí; varianta upgrade umožňuje navíc automatické vyhledání firem účtovaných v předchozí verzi a hromadný převod jejich dat. Pozor: Převod dat je možný jen z předchozí verze (ročníku) programu, takže Účto 2015 může převzít data právě jen z Účta 2014, ne z verzí starších! Program ve variantě upgrade prodáváme registrovaným uživatelům předchozí verze za podstatně sníženou cenu, je to však plnohodnotný program a ke své funkci nepotřebuje přítomnost předchozí verze. Po úspěšném převodu dat proto můžete adresář (složku) se starým programem zrušit (odstranit). 2.2 Kdy instalovat upgrade? Letopočet v názvu programu a účetní období Všechny programy Účto mají v názvu letopočet; letošní je Účto To však neznamená, že program správně pracuje jen v účetním období daném jeho ročníkem. Následující otázky a odpovědi se týkají právě letopočtu v názvu programu. Je možno účtovat starší období? Ano. Každá verze Účta má vestavěny legislativní parametry od roku 1993 a je v ní proto možné účtovat také starší účetní období, počínaje rokem Zpravidla v programu uchováváme i starší výpočetní postupy a v omezené míře i tiskopisy. Je možno účtovat novější období ve starším programu? Pouze tehdy, kdyby se nezměnily ani výpočetní postupy, ani legislativní parametry (Ostatní /Parametry /Zákony). Nové hodnoty částek a sazeb je sice možno přidat po výběru příslušné skupiny a volbě /Změnit, ale při změně postupů a tiskopisů je nutno instalovat a používat nový program.

5 UPGRADE 3 Kdy nejpozději nasadit Účto 2015? Od 1. ledna 2015 dochází k řadě změn sazeb, postupů a tiskopisů, takže jen někteří uživatelé by mohli pouze po omezenou dobu pokračovat v používání Účta Rozhodně: Účto 2015 instalujte co nejdříve. Zpracování účetního období 2014 dokončíte bez potíží v Účtu Instalace upgrade a převod dat Podrobný návod k instalaci a převodu dat je přiložen v zásilce, nebo jej získáte na v oddílu Ke stažení. Zde upozorníme jen na nejdůležitější zásady. Instalujte vždy do nového, prázdného adresáře Nejlépe je potvrdit adresář, navrhovaný instalačním programem: C:\UCTO2015. Změna disku (např. D: místo C:) je možná a máte-li k tomu dobrý důvod, můžete změnit i adresář. V takovém případě použijte DOSovské jméno adresáře (tj. nejvýše 8 znaků, z toho písmena jen bez čárek a háčků a číslice). Zásadní chybou je instalovat do adresáře, který není prázdný. Nikdy neinstalujte do adresáře, který obsahuje některé starší Účto: staré Účto se tím zničí, nové nebude správně fungovat. Zadávejte vždy nové licenční údaje Při prvním spuštění si program vyžádá zadání licenčních údajů. Opište je z faktury (daňového dokladu) za Účto Každý ročník programu Účto má své licenční údaje, které se i u téhož uživatele liší kódem. Starými licenčními údaji nelze novou verzi aktivovat. Není-li vaše licence časově omezena, do posledního údaje (Licence platí do:) nic nepište, jen stiskněte Enter. Využijte automatický převod dat Program sice nabízí možnost výběru převáděných firem, doporučujeme však převést všechny, volbou /Hromadný převod dat. Rozhodnout o případném zrušení některých účtovaných firem je lépe až v novém programu. Pozor: Při převodu dat do Účta 2015 nesmí Účto 2014 běžet. Jinak dostanete chybové hlášení a postup se zastaví. V takovém případě potvrďte hlášení stiskem Enter, ukončete obě Účta a znovu spusťte pouze Účto Při instalaci Účta v prostředí DOSBoxu na nový počítač je postup převodu dat odlišný. Najdete jej ve volbě Nápověda /Příručky k programu.

6 4 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY Zabraňte práci se starým Účtem Jakmile úspěšně převedete data, zrušte cestu k Účtu 2014 ve Windows tak, že jeho zástupce (ikonu) na Ploše přesunete do Koše. Tak se vyhnete dalšímu účtování ve starém programu, které vede k nepříjemnostem: data, omylem zaúčtovaná do starého Účta, se v novém neobjeví, zatímco opakovaný převod by zrušil data, již zaúčtovaná do nového programu. 2.4 Dodatečný převod dat Pokud jste některou účtovanou firmu při převodu dat vynechali, ale rozhodnete se ji účtovat dále, volte v Účtu 2015 Ostatní /Jiná firma /Jiný adresář a podívejte se, zda je v seznamu. Není-li, pořiďte ji tam se stejným názvem adresáře jako ve starém Účtu a potvrďte přechod do ní. Parametry firmy není třeba vyplňovat naplní se ze starých dat při převodu. Volte Ostatní /Speciality /Převod dat z účta 2014, potvrďte nebo opravte Cestu k programu účto 2014 a Převést data z podadresáře. Nemůžete-li si na název vzpomenout, zadejte? (otazník); program zobrazí seznam adresářů s názvy účrovaných firem. Ze seznamu vyberte šipkami a a potvrďte Enter. Pozor: Převod dat zruší data již zaúčtovaná v Účtu 2015 a nahradí je daty převedenými z Účta Spojení starých a nových dat není možné. 2.5 Upravené (vlastní) sestavy Sestavy, které jste si upravili či nechali upravit v Účtu 2014, najdete v nové verzi ve volbě Ostatní /Speciality /Vlastní sestavy, na konci každého seznamu pod nadpisem UPRAVENÉ SESTAVY Z VERZE Chcete li upravenou sestavu používat také v nové verzi, stiskněte na jejím řádku Shift F6 a zkontrolujte sestavu na obrazovce. Je li v pořádku, doplňte v seznamu ve sloupci Typ písmeno R a potvrďte Enter. Ukončete klávesou Esc a v nabídce VLASTNÍ SESTAVY označte příslušný modul resp. podprogram pomocí klávesy F8 obdélníčkem. Nebude li některá ze sestav fungovat, obraťte se na autora úpravy nebo se poraďte s námi. Nápověda v programu: Sestavy po upgrade, slovo: upgrade, klíč: hses. 2.6 Doplňkové programy Používáte li s Účtem nějaký doplňkový program (volba Ostatní /Vlastní programy /Speciální podprogramy nebo /Programy jiných autorů), zjistěte si u jeho autora, zda bude fungovat také v nové verzi Účta; pokud ne, vyžádejte si jeho novou verzi.

7 CO NOVÉHO V ÚČTU CO NOVÉHO V ÚČTU 2015 V této kapitole najdete přehled novinek a změn v Účtu 2015, uspořádaný podle oddílů programu. Významné změny v legislativě si vyžádaly řadu změn a doplňků programu. Za hlavní z nich můžeme označit: Třetí (druhou sníženou) sazbu DPH. Týkají se ji novinky Nk26 (Novinky pro plátce DPH), Nk28 a Nk30 (Novinky ve financích). Slevy resp. daňová zvýhodnění na děti. S nimi související změny jsou popsány v novinkách Nk32, Nk33, Nk34, Nk35, Nk49 a Nk54 (Novinky ve zpracování mezd). Zvýšení minimální mzdy se týkají novinky Nk51, Nk52 a Nk54 (Novinky ve zpracování mezd). K rychlé orientaci v obsahu poslouží rejstřík na konci této příručky. V programu najdete novinky pod volbou Nápověda /Novinky a tipy /Novinky Zobrazování novinky na příslušném místě programu (viz obdélníček ve sloupci Příště) tady můžete klávesou F8 vypnout nebo zase zapnout. V tabulce Nápověda /Novinky a tipy /Parametry najdete parametr vysvětlit novinky na příslušných místech programu, jehož hodnotou můžete zvolit zobrazování novinek: podle údaje Příště (mezera), vždy (V) nebo nikdy (N).

8 6 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY Vejdete-li znovu do téhož místa programu, zobrazí se novinka jen tehdy, uplynula-li doba uvedená v parametru stejnou novinku zopakovat za (hod:min):. Chcete-li si novinku znovu prohlédnout i před uplynutím zadaného intervalu, stiskněte na příslušné volbě v nabídce místo Enter kombinaci pravýshift Enter. Text novinky můžete rychle vyhledat s využitím volby Nápověda /Hledat podle klíče a zadáním jejího označení, např. nk30. K většině novinek je také připojen nápovědní text, který informaci rozšiřuje nebo doplňuje; zobrazí se stiskem F Novinky ve financích Součty v seznamech financí (Nk03) Nové součtované sestavy pro soubory financí: Peněžní deník /ShiftF6-tiskové sestavy /Seznamy /Denní součty nebo /Měsíční součty. Součty pro předem vybranou (pomocí Shift F1 nebo Shift F3 -výběr) podmnožinu nebo označenou F8 (pak volte navíc /Tisk označených) skupinu vět. Vyskytuje-li se ve vybraných větách DPH, vystoupí v sestavě součty se znaménkem v členění na cenu bez daně, DPH a cenu s daní; jinak se člení jen na příjmy a výdaje. Číselník Textů: ShiftF5-pohled (Nk06) Číselník textů pro Finance, přístupný volbou Finance /Číselníky /Texty nebo z editace údaje Text v souboru Financí klávesou F7 obsahuje tři údaje: Text, Druh a Firma, což je pořadové číslo z Adresáře firem. Jestliže používáte jen některé z nich, můžete zúžit pohled do číselníku kombinací Shift F5 -pohled. Kombinace přepíná mezi zobrazeními seznamu: pouze Text Text a Druh Text, Druh a Firma. Zvolený pohled do číselníku nemá vliv na přebírání údajů z něho. I když je pohled zúžen na Text, ale v číselníku jsou vyplněné všechny údaje, do soboru Financí se převezmou i Druh a Firma. Z nabídky Finance /Číselníky /Texty se editují všechny údaje číselníku bez ohledu na nastavení pohledu pro výběr klávesou F7 ze souboru Financí. Peněžní deník ve formuláři (Nk28) Změny editace peněžního deníku související s přidáním druhé snížené sazby DPH: běžný Finance /Peněžní deník /Formulář obsahuje zkrácenou tabulku DPH se základní a sníženou sazbou; kompletní tabulka DPH se všemi sazbami je v úplném formuláři /Všechny údaje; kombinací Ctrl F10 -všechny (údaje) odskočíte z /Formuláře i ze /Seznamu do úplného formuláře se všemi údaji návrat Esc ; hvězdička * nalevo od Částky označuje věty s vyplněnou (nenulovou) druhou sníženou sazbou; pořadí údajů Text Firma Výkon v úplném formuláři /Všechny údaje je shodné jako v běžném formuláři, proti dřívějšímu stavu jsme Platbu přesunuli na konec. Viz též novinku Třetí sazba DPH 10% od roku 2015 (Nk26) v následující části.

9 CO NOVÉHO V ÚČTU Finance: třetí (2. snížená) sazba DPH (Nk30) Se zavedením třetí sazby DPH ( druhá snížená sazba ) 10 % od jsme do souborů Financí přidali další řádek do tabulky DPH. Protože se však nová sazba týká jen léků, knih a dětské výživy, většina firem se s ní ve svých datech setká jen výjimečně. Běžný /Formulář je proto beze změny, nové údaje jsme přidali do úplného formuláře pod volbu Finance /Peněžní deník /Všechny údaje. Navíc se z formuláře i ze seznamu dostanete do úplného detailu novou funkcí Ctrl F10 -všechny (údaje). Další možnost, kterou využijete při pořizování vět s 2. sníženou sazbou DPH, je funkce Ctrl F7 -skryté (údaje). Nabídne málo používané údaje, které jsme pro přehlednost vynechali v běžném formuláři. Tyto změny platí i v Závazcích a pohledávkách a dalších souborech Financí. Přeskakování v tabulce DPH (Nk29) Doplnili jsme parametry (Finance /Parametry /Údaje ve formuláři) pro přeskok jednotlivých řádků tabulky DPH při pořizování nových vět do formuláře Financí. Implicitně se kurzor zastaví pouze na základní a snížené sazbě DPH a řádky s druhou sníženou a nulovou sazbou DPH přeskakuje. Nepořizujete-li běžně ani sníženou sazbu DPH, upravte si tyto parametry. Zrychlíte tak pořízení dat a procházení formuláře. AltF2-přenos z Archivu peněžního deníku (Nk36) Přímo do Peněžního deníku nebo Závazků a pohledávek můžete kombinací Alt F2 přitáhnout větu z jiného souboru. Tuto funkci jsme nyní doplnili o přenosy z Archivu peněžního deníku. Při pořizování tedy nemusíte opustit editor, i když je vzorová platba již staršího data. Schránka a uzavřené období (Nk37) Při pokusu o přepis věty v Peněžním deníku nebo v Archivu peněžního deníku obsahem schránky Financí nyní kontrolujeme, zda původní věta není v uzavřeném období, zadaném ve volbě Finance /Parametry /Kontroly. Jestliže ano, program po povelu F10 -menu /Vybrat schránku! a odpovědi A na dotaz Přepsat editovanou větu obsahem schránky? ohlásí Původní věta je v uzavřeném účetním období (platby do xx.xx.xxxx) a po potvrzení hlášení se dotáže Přerušit vybírání schránky? A Po odpovědí A k přepisu nedojde. Omezíme tak chyby např. při záměně funkcí /Naplnit schránku a /Vybrat schránku.

10 8 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY Kontrola Doklad znaménko Druhu (Nk41) Označíte-li v číselníku dokladovou řadu (Finance /Číselníky /Doklady /Editace číselníku, údaj Znam) znaménkem + nebo, patří k ní ve Financích příjmový nebo výdajový Druh. Znaménkem plus + označte příjmové hotovostní doklady P/ a vydané faktury f/, znaménkem mínus výdajové hotovostní doklady V/ a přijaté faktury F/. Příslušná kontrola byla dosud k dispozici jen jako tisková sestava Finance /Kontroly /Doklad-Znaménko platby, nyní kontrolujeme přímo pořízení dat do Peněžního deníku a Závazků a pohledávek. Kontrolu zapnete ve volbě Finance /Parametry /Kontroly: kontrolovat, zda Druh odpovídá Dokladu (znaménko)? Můžete tak předejít vážným chybám, např. přiřazení výdajového Druhu přijaté faktuře. Kontrolu můžete vypnout ve volbě Finance /Parametry /Kontroly: kontrolovat, zda Druh odpovídá Dokladu (znaménko)?. ShiftF5-seznam s Poznámkou (Nk42) Finance /Peněžní deník /Seznam zobrazuje větu souboru na jediném řádku a proto jsou v něm některé údaje zobrazeny zkráceně nebo vynechány. Přepínačem Shift F5 -seznam můžete ve Financích volit mezi běžným nebo alternativními zobrazeními seznamu: s delším Dokladem, Textem nebo Firmou. Neviditelná část textu po stisku Insert roluje v okně a je přístupná šipkami. To platí i pro seznam v Závazcích a pohledávkách. K seznamu alternativních pohledů jsme doplnili /Seznam s Poznámkou. Na konci jeho řádku je volný text Pozn. Tečka. v něm označuje prázdný text, hvězdička * naplněný. Do editace Poznámky vstoupíte klávesou Insert na údaji nebo (lépe) odkudkoliv z věty kombinací Shift Tab. 3.2 Novinky pro plátce DPH Třetí sazba DPH 10% od roku 2015 (Nk26) Od 1. ledna 2015 přibyla třetí sazba DPH ( druhá snížená sazba ) pro léky, knihy a dětskou výživu (viz Ostatní /Parametry /Zákony /Sazby daně z přidané hodnoty). Ve Financích je každá sazba DPH v samostatném řádku tabulky DPH, úplná tabulka DPH je však vidět jen ve volbě /Všechny údaje.

11 CO NOVÉHO V ÚČTU Při pořizování v /Nových větách narazíte-li na doklad s třetí sazbou můžete třetí sazbu zviditelnit stiskem Ctrl F7 ; vrátíte se Esc. Z /Formuláře a /Seznamu se úplná věta zobrazí stiskem Ctrl F10. V tiskopisech a zásobách zadáte sazbu DPH příslušným Kódem. Aktuální sazby DPH jsou: základní 21% Kód Z snížená 15% S druhá snížená 10% S2 Třetí sazbu DPH jsme promítli do následujících částí programu: všechny soubory Financí, /Protokol o změnách v Peněžním deníku, zjednodušené daňové doklady, Finance /Dávkové pořízení /Souhrnné doklady, zásoby, tiskopisy, /Ostatní /Kalkulačky /Daň z přidané hodnoty. Kde Účto zatím podporuje jen základní a sníženou sazbu: /Dávkové pořízení /Maloobchodní tržby, Ostatní /Vlastní programy /Import dat. Režim PDP - jméno XML souboru (Nk43) Jméno XML souboru pro režim přenesení daňové povinnosti (PDP) Finance /Přiznání k DPH /... / 92a Režim PDP /e-podání DPHEVD nyní rozlišuje e-podání dodavatele (DPHEVD_D) a odběratele (DPHEVD_O). Soubory se implicitně ukládají do adresáře {MAIL}, což lze změnit parametrem Zadávat jména a umístění XML souborů? ve volbě Ostatní /Parametry /Další... /Programy. Při vygenerování XML jméno souboru kopírujeme do schránky Windows, odkud ho můžete vložit do internetové aplikace EPO v dialogu Načtení souboru /Procházet kombinací Ctrl V. Vypořádací koeficient ř Označení, Poznámka (Nk48) Pro pohodlnější práci s vypořádacím koeficientem DPH (Finance /Přiznání k DPH /Vypořádací koef. ř.53 /Údaje opsané z daňových přiznání) přidáváme dva nové údaje: Označení a Poznámku. Do výpočtu v sestavě /Koeficient a roční vypořádání ř53 vstoupí jen označené věty. Umožní to ponechat v souboru i záznamy z minulých let - nemusíte je mazat, stačí odznačit ( F8 ). Poznámka obsahuje volný text libovolné délky, vstup do poznámky kombinací Shift Tab.

12 10 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 3.3 Novinky v tiskopisech Výkon v adresáři firem (Nk02) Je-li určitá Firma trvale nebo dočasně spojena s některým Výkonem, můžete jej pořídit do Adresáře firem. Pak při pořízení věty obsahující tuto firmu do Financí program naplní také Výkon. Pro správu údaje Výkon v Adresáři firem jsme doplnili nové volby: Adresář firem /Výkony v adresáři /Implicitní Výkon pro finance - editační seznam ( Shift F1 až Shift F3 - výběr, F7 -číselník, Shift F10 -detail); /Smazat nepoužívané Výkony - v Adresáři firem vymaže Výkony, které už nejsou v číselníku výkonů; /Smazat všechny Výkony - vymaže Výkon ve všech firmách; /Naplnit Výkony podle deníku - přiřadí Výkon k adrese firmy, jestliže: je v Peněžním deníku se stejnou adresou aspoň 3 ; adresa není v Peněžním deníku s jiným Výkonem; Výkon je v číselníku výkonů. Jméno fyzické osoby v názvu firmy (Nk11) Týká se: Tiskopisy /Adresář firem /Formulář Někteří uživatelé zadávají název firmy podle rejstříků podnikatelských subjektů. U fyzických osob název zpravidla obsahuje jméno a příjmení. Jako pomůcku pro pořízení údaje Firma po F7 na něm nabídneme různé varianty pro naplnění údaje a ruční doeditování. Předpokladem je již vyplněné Jméno v Adresáři firem. Příklad: Původní Firma: AAA Jméno: Ing.Jan Novák Po F7 program nabídne čtyři varianty názvu Firmy: Ing.Jan Novák Novák Jan Ing.Jan Novák - AAA AAA - Ing.Jan Novák Vhodné vybereme, a potvrdíme Enter. Účet z evidence plátců DPH (Nk16) Při pořizování nové adresy (Adresář firem /Formulář, F2 nová) můžete údaje převzít z internetového registru ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Stiskněte F10 menu, volte /Registr firem ARES, zadejte IČ firmy pro hledání v registru ARES: a potvrďte Enter.

13 CO NOVÉHO V ÚČTU Program vyplní adresní údaje a jde-li o plátce DPH, pokusí se navíc podle evidence plátců DPH najít bankovní spojení (zveřejněné účty) a vyplnit i údaj Účet ve formuláři. Zveřejňuje-li plátce více bankovních účtů, vyberte jeden ze seznamu. Programem předvyplněné údaje můžete ručně upravit nebo doplnit. Nakonec stiskněte Esc a odpovězte na dotaz Naplnit #xxxxx údaji z registru ARES? Smazat neoznačené položky (Nk18) Vystavujete-li faktury kopírováním vzorové faktury s mnoha neoznačenými položkami (např. seznamem prodávaného zboží), z nichž zpravidla vybíráte označením F8 pro zpracování a tisk pouze několik, soubor faktur zabírá na disku příliš mnoho místa. To je nepohodlné pro údržbu a zálohování dat. Aby bylo jasno: neoznačenou položkou se rozumí taková, která není ve formuláři faktury označena na levém okraji znaménkem. Proto jsme doplnili funkci, která z vybraných faktur hromadně na dotaz vymaže všechny neoznačené položky. Funkce se volá po případném výběru nebo označení v seznamu faktur a Shift F6 tisk, přenosy volbou /Jedna faktura, /Všechny, /Vybrané nebo /Označené, dále /Přenosy aj. /Smazat neoznačené!. Program si nechá volbu potvrdit a oznámí výsledek. Tutéž funkci lze použít i pro další tiskopisy: dodací listy, objednávky, cestovní náhrady. Po smazání většího množství neoznačených položek důrazně doporučujeme datové soubory zkomprimovat, např. volbou Faktura /Údržba faktur /Indexy. Úrok z prodlení: roční sazba (Nk22) Pro úrok z prodlení platí 1970 nového občanského zákoníku. Pokud není úrok z prodlení sjednán, postupuje se podle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Při výpočtu úroku z prodlení se vychází z roční repo sazby stanovené Českou národní bankou (platné k 1. dni pololetí, kdy vznikl dluh) zvýšené o 8 %. V současné době (repo sazba je 0,05 %) se použije roční sazba 8,05 %. Do parametrů Finance /Parametry /Splatnost pohledávek a Finance /Závazky a pohledávky /Upomínky a penále jsme proto doplnili k denní sazbě také roční sazbu úroku z prodlení. V parametrech vyberete způsob výpočtu úroku z prodlení podle denní nebo roční sazby. Na to navazují /Upomínky a penále i /Penalizační faktury. Seznam bank pro HomeBanking (Nk23) Aktualizovali jsme seznam bankovních ústavů pro HomeBanking: Ostatní /Parametry /HomeBanking /Seznam bank a seřadili jej podle kódu banky. Napříště na jednotlivé formáty odkazujeme názvem a směrovým kódem banky (dříve názvem programu). K nejrozšířenějším bankám přidáváme Fio banku a Reiffeisenbank.

14 12 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY Seznam bank Komerční banka KB 0100 ČSOB ČSOB 0300 GE Money Bank GE 0600 Česká spořitelna ČS 0800 Fio banka Fio 2010 Reiffeisenbank RFB 5500 ABO formát další banky Nejrozšířenější banky mají vlastní parametry. Pro ostatní banky použijte ABO formát, pokud ho podporují. Ve volbě /ABO formát pak zadejte směrový kód příslušné banky. Příkaz k úhradě přes HomeBanking: AV pole (Nk24) Při exportu Příkazu k úhradě z Účta do banky můžete vyplnit textové AV pole s poznámkou o platbě. Text se pak objeví na bankovním výpisu a přispěje k jeho přehlednosti. Obsah údaje AV pole určíte v parametrech konkrétní banky Ostatní /Parametry /HomeBanking /(vybraná banka) maskou s proměnnými?f Firma, které platíte,?t účel platby, Text z položek příkazu k úhradě a?p plátce příkazu název účtované firmy. Ponecháte-li údaj AV pole v parametrech prázdný, nepřenáší se žádný text. Zaokrouhlení při nákupu PHM (Nk25) Do Knihy jízd jsme doplnili dva zaokrouhlovací parametry pro nákup PHM (Tiskopisy /Kniha jízd /Evidence /Nákup PHM /Parametry): 1) zaokrouhlení celkové částky při nákupu PHM: údaj CelkCena v Evidence /Nákup PHM /Seznam; 2) totéž při přenosu do financí: Částka ve větě Financí. Implicitní nastavení parametrů je: 1) mezera nezaokrouhlovat; 2) 0 mezera na koruny matematicky. Doposud program v evidenci PHM zaokrouhloval na desetihaléře a při přenosu do Financí nezaokrouhloval. PDF faktura s QR kódem (Nk44) QR kód (Quick Response Code) je obrázek, který zde bude obsahovat údaje pro rychlé proplacení faktury např. z mobilního telefonu. Ilustrační příklad QR kódu:

15 CO NOVÉHO V ÚČTU V Účtu můžete QR kód přidat na /Fakturu PDF takto: Ze stránek Účta z oddílu Ke stažení nainstalujte Podporu pro tisk QR kódu podle návodu; Ve volbě Faktura /Parametry /Faktura PDF s QR kódem zapněte parametr přidat na Faktury PDF obrázek s QR kódem? A. Potom před tiskem /Faktury PDF program znovu nabídne parametry pro měřítko a umístění obrázku QR kódu. Vhodnou velikost a umístění najdete pokusem. Výsledný soubor se ukládá do podadresáře {MAIL} jako UCTOQR.PDF. Před generováním další faktury nesmí být tento soubor otevřený; po tisku faktury proto Acrobat Reader ukončete. Můžete použít i hromadně pro generování faktur určených k odeslání em do adresáře {MAIL}: v seznamu faktur označte požadované pomocí F8, po Shift F6 volte /Označené /Ostatní /Faktura PDF {MAIL}. 3.4 Novinky ve zpracování daňových přiznání Daň silniční: vyšší počet vozidel (Nk04) Týká se volby Ostatní /Daň silniční /Tisk daňového přiznání /PDF tiskopis. Z Účta lze nyní vytisknout Přiznání k dani silniční až pro 203 vozidel: 3 v základní části plus 8 příloh po 25 vozidlech. Při vyšším počtu vozidel použijte Ostatní /Daň silniční /Tisk daňového přiznání /e- Podání DSLDP1 /e-podání na internetu. V Účtu jen vygenerujte soubor XML, který načtete, zkontrolujete i vytisknete (/Úplný opis k tisku) v aplikaci EPO na Internetu. Číslo zdravotní pojišťovny z loňského přehledu (Nk12) Na začátku formuláře (Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP za rok 2014 /Formulář) se zadává kód a zkratka příslušné zdravotní pojišťovny. Získáte je po F7 buď /Z číselníku pojišťoven, nebo /Z loňských přehledů, pokud máte v datech také loňský Přehled VZP stejného poplatníka. Příjmy ze zaměstnání řádek 31 DAP (Nk19) Příjmy ze zaměstnání se pořizují do daňového přiznání (DAP) podle potvrzení o příjmech od jednotlivých zaměstnavatelů. Jde o tyto řádky DAP: řádek 31 - úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů; řádek 32 - úhrn pojistného; řádek 76 - úhrn vyplacených měsíčních bonusů zaměstnavatelem; řádek 84 - úhrn sražených záloh na daň z mezd. Tyto údaje jsme nyní doplnili jako tabulku ke každému poplatníkovi daně. Příslušné řádky daňového přiznání už nevyplňujete přímo, ale buď po volbě Ostatní /Daň z příjmů /Daň z příjmů 2014 /Příjmy ze zaměstnání 6, nebo přímo v /Daňovém přiznání na řádku 31 po Ctrl F7 /Zaměstnání 6.

16 14 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY V prvním případě tabulka obsahuje údaj Číslo ze Seznamu poplatníků daně a je možno ji vyplnit pro více poplatníků. Program vyplní řádky 31, 32, 76 a 84 DAP údaji (nebo součty, je-li zaměstnavatelů více) z uvedené tabulky. Předmět zprávy pro datovou schránku (Nk21) Předmět zprávy odesílané z Účta datovou schránkou dosud obsahoval jen název tiskopisu. Nyní Předmět zprávy naplňujeme podle masky, zadané do nového parametru pod volbou /Datová schránka /Příjemce, zpráva. Případná změna parametru se projeví až při příštím vstupu do menu /Datová schránka. Předvyplněný údaj můžete ručně upravit ( Insert ). Maska se skládá z proměnných, majících význam?n název tiskopisu?f účtovaná firma?o období. Za proměnnou může být uvedeno číslo, znamenající počet znaků, na nějž se text zkrátí. Předmět zprávy bude sestaven tak, že každá z uvedených proměnných (nemusí být všechny) se nahradí skutečným obsahem údajů. Jestliže za proměnnou uvedete číslo, příslušný text se zkrátí na požadovaný počet znaků. Příklady:?n?f?o : název tiskopisu, název firmy a období;?f20?o :prvních 20 znaků z názvu firmy a období. Je-li místo masky prostý text, např hlášení, opíše se do Předmětu. Přehled VZP datovou schránkou (Nk46) Roční Přehled OSVČ o zdravotním pojištění (Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP za rok 2014 /Formulář) můžete poslat pojišťovně datovou schránkou: Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP za rok 2014 /Tisk /Datová schránka. Do zdravotní pojišťovny odesíláte PDF tiskopis, který se pro kontrolu ukáže na obrazovce (vyčkejte). Kód pojišťovny (např. 111 pro VZP) jsou první 3 znaky údaje Pojišťovna na začátku formuláře. Adresu DS konkrétní pojišťovny předvyplňujeme podle číselníku kódů zdravotních pojišťoven z mezd. Odesílaný soubor je uložen v adresáři {MAIL}, jméno souboru obsahuje zkratku OSVC a kód zdravotní pojišťovny, např. OSVC_111.PDF.

17 CO NOVÉHO V ÚČTU Novinky ve zpracování mezd Rozpisy daně z mezd (Nk01) Týká se: Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování zálohové daně a Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Tiskové sestavy /Rozpisy mezd /Daň ze mzdy /Záloha na daň /Součty po měsících. Do rozpisů přidáváme mezivýsledek při výpočtu mzdy: sraženou daň po obou slevách (1: sleva na dani a 2: daňové zvýhodnění), ale před bonusy. Nový údaj SrazDan v rozpisech mezd odpovídá sloupci mělo být sraženo v tiskopisu MFin 5459 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Rozpis můžete použít při kontrole tiskopisu. Podklady pro ostatní sloupce tiskopisu najdete v dalších rozpisech mezd. Potvrzení o srážkové dani (Nk05) Doplnili jsme nový tiskopis MFin 5460/A Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou ve volbě Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Potvrzení srážková daň. Je určen pro zaměstnance na dohodu o provedení práce (DPP), kteří nepodepsali prohlášení k dani a budou podávat vlastní daňové přiznání, kde srážkovou daň započítají na svoji daňovou povinnost a požádají Finanční úřad o vrácení přeplatku daně. Poprvé jej lze použít za rok Výběr zaměstnanců do sestavy je zúžen na mzdy se srážkovou daní. Nulovat vyúčtování daně z mezd (Nk07) Pokud jste v minulém roce neměli ve mzdách srážkovou daň, můžete to Finančnímu úřadu oznámit dopisem, nebo podat nulové vyúčtování daně. Tiskopis Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování srážkové daně můžete novou volbou /Vynulovat tiskopis! vymazat (vynulovat předloňské údaje). Vynulování nastaví období na loňský kalendářní rok a den vyplnění na dnešní datum. Podobně lze vynulovat i zálohovou daň (Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování zálohové daně). Osvobození od daně z mezd (Nk08) V roce 2014 přibyl třetí Typ zdanění mzdy: k typům dosavadním Z-záloha na daň, D-srážková daň navíc mezera osvobození od daně. Osvobozeny jsou příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, v Účtu zaměstnanců kategorie U-učni (Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců).

18 16 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY Jako podporu pro mzdy osvobozené od daně jsme přidali: výběr a hledání kombinací Shift F3 ve mzdách podle /Odvodů /Typ zdanění /Osvobození od daně; vysvětlivku ve formuláři mzdy: záloha - daň - osvob.; autoreporty Tiskové sestavy /Rozpisy mezd /Daň ze mzdy /Osvobození od daně pro Měsíční mzdy i Archiv mezd. Kontrola: Příplatky a nulový průměr pro náhrady (Nk13) Nová sestava Mzdy a zaměstnanci - Měsíční mzdy nebo Archiv - /Tiskové sestavy /Kontroly /Příplatky a PPN=0 upozorní na mzdy s vyplněnými hodinami pro příplatky, ale nulovým Průměrem pro náhrady. Částka příplatku pak vychází nulová. Může se stát např. u nových zaměstnanců, kteří ještě nemají v Osobní evidenci vyplněn údaj Průměr pro náhrady. Poznámka: Doplníte-li Průměr pro náhrady ve formuláři Měsíční mzdy, použije se ve výpočtu, ale nepřenese se do Osobní evidence. MFin 5460: invalidé a studenti (Nk14) Týká se: Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Potvrzení zálohová daň. Potvrzení o příjmech pro vlastní daňové přiznání zaměstnance nyní obsahuje i mzdové měsíce, kdy poplatník uplatňoval slevy na dani z důvodu invalidity nebo studia. Podle mezd doplňujeme také stupeň invalidity. Jde o seznam měsíců Od-do v řádcích 17 a 18 tiskopisu. ová adresa pro VREP (Nk15) Pokud ve volbě e-podání xxx /Parametry VREP vyplníte kontaktní , ČSSZ by měla na tuto vaši mailovou adresu poslat zprávu o výsledku e-podání. Obce bez vlastní pošty ve výkazech pro ČSSZ (Nk17) Adresa zaměstnance z malé obce bez vlastní pošty je v Účtu uložena např. takto: Jméno Jan Novák Ulice Janov 123 PSČ Místo NOVÝ BOR Do tiskopisů ČSSZ je třeba zadat Obec='JANOV' a Pošta='NOVÝB', Ulice=''. Jak na to? Ve volbě Tiskopisy /Adresář firem /Speciální údaje přidejte pro adresu tohoto Čísla (zde 00706) novou větu a zadejte Údaj = Obec, Obsah = JANOV. Obec má v agendách ONZ a ELDP přednost před údajem Místo z adresy. Jinak se Obec s Poštou shoduje, což vyhovuje většině případů. Pro vymazání ulice (jinak se podle adresy dosadí Janov ) zadejte další větu s Údaj = Ulice, Obsah nechte prázdný:

19 CO NOVÉHO V ÚČTU Číslo NázevFirmy Údaj Obsah Novák NOVÝ BOR Obec * JANOV Novák NOVÝ BOR Ulice. Případnou změnu adresy musíte promítnout na obě místa Adresáře firem: do /Formuláře i do /Speciálních údajů. Údaj Stát pro e-podání z mezd (Nk20) V některých agendách se vyplňuje údaj Stát, Státní příslušnost, Státní občanství apod. V papírových tiskopisech se vyplňuje název nebo zkratka státu v různých variantách. Pro e-podání se však požaduje dvoupísmenná zkratka přesně podle číselníku zemí ČSÚ. Proto jsme ke všem dosavadním údajům přidali ještě zkratku ~St určenou pro e-podání. Vyplňte ji u cizinců ve volbě Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Další seznamy /Cizinci (číselník: F7 ) a program ji použije v příslušných e-podáních. Úplný číselník je dostupný z hlavního programu volbou Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin /Číselníky EPO /Státy. Přehled z mezd pro Portál VZP a Portál ZP (Nk27) Všeobecná zdravotní pojišťovna přijímá přes svůj Portál VZP měsíční hlášení od zaměstnavatele o zdravotním pojištění z mezd. Jde o krátký text s pěti údaji (jako na papírovém tiskopisu) v předepsaném formátu. Máte-li přístup na Portál VZP (vyžaduje dodatek ke smlouvě s VZP, certifikáty atd.), můžete soubor vygenerovaný z Účta (Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Zdravotní pojištění /Jedna pojišťovna /e-podání Portály ZP /Soubor pro Portál VZP) poslat do VZP elektronicky. Soubor ukládáme do podadresáře {MAIL}. Jméno souboru je IČ zaměstnavatele, přípona.00p. Ostatní pojišťovny používají jiný formát dat i jiný portál (Portál zdravotních pojišťoven). Účto vytváří také /Soubor pro Portál ZP (ostatní pojišťovny) pro něj. Ukládá se rovněž do podadresáře {MAIL} a má implicitně příponu.h00. Alternativou k portálům je datová schránka. Tou ale můžete poslat pouze PDF tiskopis, nikoliv data; pojišťovny pak musí data opisovat z tiskopisu. Proto preferují portál, z něhož umí data načíst přímo. Sleva na děti v roce 2015 (Nk32) Od roku 2015 se zvyšuje sleva na dani na další vyživované děti: na druhé dítě o 200 korun měsíčně (2.400 korun ročně) a na třetí a na každé další dítě o 300 korun měsíčně (3.600 korun ročně). Maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna (Parametry /Zákony /Daňové zvýhodnění na děti). Měsíční daňové zvýhodnění na vyživované dítě je Kč. U dítěte, které je držitelem průkazu ZTP-P, se zvyšuje částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.

20 18 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY Do formuláře mzdy proto přidáváme pro uplatnění slevy na dani dva údaje: Počet dětí, z toho děti s průkazem ZTP/P. Implicitní údaje pro mzdu zadejte v Osobní evidenci. V archivu mezd tak zůstávají podklady pro slevu i po změnách (narození dítěte, ukončení školy). Dosud sleva nebyla odstupňovaná podle počtu dětí a u dětí se ZTP/P stačilo zadat vyšší počet dětí. To je třeba po upgrade opravit. Např. pro jedno vyživované dítě se ZTP přepište počet dětí 2/0 na 1/1. Roční zúčtování záloh za rok 2015 (Nk33) Slevy na děti jsou od roku 2015 odstupňovány podle počtu dětí, takže pro zúčtování záloh a uplatnění daňového zvýhodnění obecně nestačí zadat počet dětí počet měsíců. Výše slevy záleží na počtu dětí v jednotlivých měsících. Proto program pro roční zúčtování za rok 2015 (Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Roční zúčtování záloh) zatím neobsahuje výpočet slevy na dani na děti. Počkejte na upgrade 2016 nebo zadejte daňové zvýhodnění ručně (např. pomocí nové kalkulačky /Měsíční sleva na dítě). Sleva na děti u obou manželů (Nk34) Odstupňování daňového zvýhodnění na vyživované děti (DZVD) podle počtu dětí (na 2. dítě +200 Kč, na 3. a další dítě +300 Kč měsíčně viz Ostatní /Parametry /Zákony /Daňové zvýhodnění na děti) komplikuje výpočet slevy na dani, když DZVD uplatňují oba manželé. Příklad: 4 děti v domácnosti, manžel i manželka uplatňují každý 2 děti. Pak je třeba také určit, které dítě se pro potřeby DZVD považuje za 1., 2., 3. a 4. vyživované dítě. Uplatněná sleva u manžela a u manželky se bude lišit! Vše je ještě složitější, jeli některé dítě držitelem průkazu ZTP/P. Řešení v Účtu: Rozdělení vyživovaných dětí mezi manžele považujeme za výjimku, kterou je třeba ošetřit ve mzdě ručně. Předpokládáme, že zaměstnanec uplatňuje DZVD sám, pořadí dětí určí program. Při rozdělení dětí mezi manžele spočítejte sami odpovídající daňové zvýhodnění a částku dosaďte do mzdy ručně. Přitom ignorujte kontroly i nabídku dosadit správnou předpokládanou slevu na dani. Zpět k příkladu: Uplatňuje-li manžel slevu na 1. a 2. vyživované dítě, program správně dosadí = 2434 Kč; není třeba nic měnit. Když však uplatňuje slevu na 3. a 4. dítě, musíte přepsat na = 2834 Kč. Kalkulačka Sleva na děti (Nk35) V nové kalkulačce Ostatní /Kalkulačky /Ostatní kalkulačky /Sleva na děti můžete spočítat daňové zvýhodnění na vyživované děti, zejména v komplikovaných případech: rozdělení uplatněné slevy mezi manžele (odstupňovaná výše slevy podle pořadí dítěte) nebo u dětí s průkazem ZTP/P (dvojnásobná sleva).

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA Základní příručka k modulu CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA OBSAH : 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKA 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURCE

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o. 12.8.2015 2 Obsah 0 6 1 Úvod 2 Prvotní nastavení 10 3 Zaměstnanci 11 3.1 Osobní karta 11 Základní údaje... 12 Důchod... 14 Kontaktní údaje... 15 Rodinní příslušníci... 15 Údaje k platu... 16 Ostatní...

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více