Změny v DUNA/MZDY, verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01"

Transkript

1 Změny v DUNA/MZDY, verze V Přerově PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro OSSZ. PRACOVNÍ POMĚRY 1. Evidence pracovních poměrů na 2. záložce Mzdové údaje byla doplněna položka Zaměstnání malého rozsahu (Zam.MR). 2. Z 2.záložky v Evidenci pracovních poměrů byly na 3.záložku přesunuty položky týkající se všech statistik. 3. Evidence pracovních poměrů na 5. záložce MÚ průměry (průměry pro náhrady a náhrady PN) byly zpřístupněny položky Náplň pracovních dnů pro náhrady PN a položky Náhrady PN pro všechna čtvrtletí (základ snížený, nemocenské dávky nižší a vyšší). Pokud změníte náplň pracovních dnů pro náhrady PN na 5.záložce (MÚ průměry), změní se i počet dnů úvazku (2.záložka Mzdové údaje) jako součet zaškrtnutých pracovních dnů pro náhrady PN, hodiny úvazku se ale automaticky nezmění. 4. ČSSZ Po ukončení závěrky za 12/2008 se zpřístupní nabídka Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání na ČSSZ a Tisk oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání a znepřístupní se dřívější nabídky Příhlášky/odhlášky/změny a Tisk přihlášek/odhlášek/změn na ČSSZ. NEMOCENSKÉ DÁVKY Evidence nemocenských dávek ke každé zadané nemoci je možno tisknout Přílohu k žádosti o ND, OČR, PPM, VPT, a to buď z karty po dotazu: Přejete si tisknou Přílohu k žádosti o ND, OČR, PPM, VPT?. Po kladné odpovědi se tiskne příloha (počet příloh závisí na počtu neschopenek v měsíci, kde stojí kurzor), po záporné pak karta nemocenské dávky. Pokud stojíte na seznamu nemocenských dávek, pak stisknutím pravého tlačítka máte možnost po vyplnění roku a měsíce, resp. i osobního čísla tisknout Přílohu k žádosti o ND, OČR, PPM, VPT. Nemocenské dávky Komplet v nabídce Nemocenské dávky bylo doplněno vymazání ND do zadaného roku. Rok ND do se kontroluje na zadaný rok. NEPŘÍTOMNOST V PRÁCI Nepřítomnost v práci Komplet v nabídce Evidence nepřítomnosti v práci bylo doplněno vymazání nepřítomnosti v práci do zadaného roku. MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD 1. Zahájení měsíce při Zahájení měsíce je možno měsíční mzdu s MS=44. počítat s ohledem na Nastavení Nastavení základních parametrů pokračování 2. záložka M.složky, počítat svátek náhradou či nikoli (podobně jako u MS=11.). Předpokladem pro takový výpočet u MS=44. je evidenční stav = 2. 1 z 5

2 2. Zahájení měsíce mateřská dovolená (MD), tj. MS 830 se počítá jako ND dávky, pokud začala před Začala-li MD v roce 2009, zpracovává se jako MS 830 do měsíčních náhrad PN (za datum ukončení MD se nově považuje den před narozením dítěte, MD již není 28, resp. 35 týdnů). 3. Měsíční náhrady PN - ke každému řádku PN je možno tisknout Přílohu k žádosti o ND, OČR, PPM, VPT, a to z karty po dotazu: Přejete si tisknou Přílohu k žádosti o ND, OČR, PPM, VPT (vyrovnávací příspěvek v těhotenství)?. Po kladné odpovědi se tiskne příloha, po záporné pak karta náhrad PN. Pokud stojíte na seznamu náhrad PN, pak stisknutím pravého tlačítka máte možnost tisknou Přílohu k žádosti o ND, OČR, PPM, VPT. Nezbytným předpokladem správného tisku Příloh je vyplnění čísla neschopenky (ve stálých ND je to položka doklad). 4. Měsíční mzdový list - Přepočet hrubých a čistých mezd provádí se kontrola SP a ZP na částku Kč. 5. Měsíční mzdový list na záložce Hrubá mzda (HM) byly doplněny položky Náhrady PN, na záložce Čistá mzda (ČM) byly doplněny svátky u položek nemocenská, ošetřovné a mateřská. na záložce ČM byly odstraněny položky týkající se Zálohové daně 20% a Srážkové daně 10% (základ DP a daň z příjmu), které se již nepoužívají. V sestavách Karta mzdového listu, Rekapitulace mezd a Rekapitulace mezd dle středisek byly odstraněny položky týkající se Zálohové daně 20% a Srážkové daně 10% VÝSTUPY 1. Rekapitulace - byla upravena sestava Rekapitulace dávek a sociálního pojištění. V této sestavě se v závislosti na nastavení Velká organizace? (přehrávat nemocenské dávky) (zadává se v Nastavení -Nemocenské dávky a náhrady PN ) vyplňuje Úhrn vyplacených dávek (pokud položka zaškrtnuta, úhrn dávek se vyplňuje). 2. Sociální pojištění - sestavy Přehled pro českou správu sociálního zabezpečení a Přehled pro okresní správu sociálního zabezpečení jsou od roku 2009 (po zahájení 01/2009) nahrazeny novou sestavou Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, která se dle volby tiskne buď do formuláře nebo včetně formuláře. Také v této sestavě se v závislosti na nastavení Velká organizace? (přehrávat nemocenské dávky) vyplňuje oblast Vyplacené dávky (pokud položka zaškrtnuta, vyplňují se). 3. Sociální pojištění - sestava Přehled o vyměřovacích základech byla doplněna o položku Vyměřovací základ nekrácený a vyloučena položka Omluvená absence, po tisku následuje 2.sestava Přehled o vyměřovacích základech důchodové pojištění pro případ, že pracovníci jsou společníci a současně mají druh činnosti= S 4. Zdravotní pojištění sestavu Přehled o platbě zdravotního pojištění je možno tisknout i pro pojišťovny Zaměstnaneckou Škoda a Agel. 5. Dávky byly doplněny tři sestavy pro náhrady PN tříděné dle MS, pracovníka a pořadového čísla náhrady. 6. Výplaty u všech výplatních pásek doplněna položka OON dny, náhrady PN (Kč, dny a hodiny) a nové čtvrtletní Průměry pro náhrady, Základ snížený a Náhrady PN vyšší. 7. Příkazy Generování příkazů k úhradě pro daně a pojištění, odbory v závislosti na nastavení Velká organizace? (přehrávat nemocenské dávky) se načítá hodnota dávek v Kč (pokud je položka zaškrtnuta, dávky se do příkazu zahrnují). 2 z 5

3 pro daně a pojištění, odbory pokud se ve zpracovávaném měsíci uplatní RZD, pak zálohová daň bude ponížená o celkovou částku přináležící ke MS=989 vrácení daně RZD.. zákonné pojištění při generování příkazů k úhradě se Zákonné pojištění nově vypočítává ze základu sociálního pojištění nekráceného maximálním vyměřovacím základem. ARCHIV Archivní mzdový list 1. Na záložce HM byly doplněny položky Náhrady PN svátky a hodiny, na záložce ČM byly doplněny svátky u položek nemocenská, ošetřovné a mateřská. 2. Na záložce ČM je dočasně zpřístupněna položka Základ SP nekrácený z důvodu dodatečné opravy (v loňském roce se tato položka neuplatňovala a po převodu je shodná se základem SP). 3. Souhrnný ML doplněny položky týkající se náhrad PN. Po tisku Souhrnného ML a následném tisku týkajícího se dětí byla přidána sestava Souhrnný ML přehled náhrad PN. 4. Složky doplněna evidence Archiv náhrad PN (i dávkově). Dále doplněna sestava Souhrn náhrad PN dle výběru. 5. Evidenční listy mají od roku 2009 nové položky, a to kód OSSZ, místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ), zaměstnání malého rozsahu a vyplňování dle nových číselníků (od r.2009). 6. Sociální pojištění sestava Přehled o vyměřovacích základech byla doplněna o položku Vyměřovací základ nekrácený a vyloučena položka Omluvená absence, po tisku následuje 2.sestava Přehled o vyměřovacích základech důchodové pojištění pro případ, že pracovníci jsou společníci a současně mají druh činnosti= S. Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách nová sestava od r.2009, která nahrazuje dvě předchozí sestavy Přehled pro ČSSZ a Přehled pro OSSZ. 7. Výplatní lístky u všech výplatních pásek doplněna položka OON dny, náhrady PN (Kč, dny a hodiny) a nové čtvrtletní Průměry pro náhrady, Základ snížený a Náhrady PN vyšší. VÝPOČTY 1. Průměry pro náhrady a pro ND se počítají od ledna 2009 dle jiných algoritmů a proto se zpřístupní po závěrce za 12/2008 nová nabídka Hodinové průměry pro náhrady a náhrady PN. 2. Po závěrce za 12/2008 se znepřístupní dosud nabízené Průměry pro náhrady a průměry pro nemocenské dávky. Tím se zabrání výpočtům náhrad a ND na konci roku a následnému přehrátí těchto výpočtů do pracovních poměrů. 3. Od se při výpočtu průměrů zohledňuje u pololetních a ročních odměn nepřítomnost v práci (ND, OČR, mateřská a náhrady PN), a tím i krácení poměrné části, o kterou se navyšuje základ pro výpočet průměru. 4. Roční zúčtování daně (RZD) pro rok 2008 se do pojistného načítá součet SP a ZP zaměstnavatele, dílčí základ daně je pak součet hrubé mzdy, pojistného a nepeněžního plnění. 5. Sestavy RZD jsou aktualizovány dle webu MF. 6. Zákonné pojištění - počítá se ze základu SP nekráceného (od r.2008). 3 z 5

4 ČÍSELNÍKY Číselníky sociální pojišťovny Na 2. záložce doplněny položky pro důchodové pojištění (společníky), a to pojistné pro zaměstnance, zaměstnavatele a minimální započitatelný příjem. Z karty číselníku ČSSZ se tiskne Přihláška do registru zaměstnavatelů a Odhláška od registru zaměstnavatelů. Číselník druhů důchodů byla odstraněna položka zkratka důchodu. FORMULÁŘE Formuláře odhlášek a přihlášek na OSSZ změněny na Formuláře ONZ. Formuláře OSSZ - doplněny formuláře Přihláška do registru zaměstnavatelů, Odhláška od registru zaměstnavatelů a Příloh k žádosti o:, a to 1. a 2.strana a odstraněny formuláře Přihláška do rejstříku organizací, Odhláška z rejstříku organizací (i malá organizace) a Předstihové řízení. NASTAVENÍ 1. Nemocenské dávky a náhrady PN Po uzávěrce 12/2008 se znepřístupní položky 1. záložky týkající se ND pro rok Na nové záložce Náhrady PN se zpřístupní všechny položky k nastavení redukčních hranic a sazeb kromě Vrácení náhrad na PN (odložena platnost). Záložka ELDP základní nastavení pro XML musí být vyplněna, slouží k nastavení XML dokumentu pro e-podání evidenčních listů od roku Záložka ONZ oznámení o nástupu pro zaměstnání verze pro XML tato položka musí být vyplněna, neboť je jménem souboru XML vytvářeného při oznámení o nástupu do zaměstnání. Dále je zpřístupněna položka ONZ verze datové věty, která je parametrem při naplnění XM souboru. 2. Údaje o firmě nastavení statistik bylo vyčleněno z této nabídky. 3. Nastavení statistiky jedná se o novou nabídku, kdy parametry týkající se statistiky byly soustředěny do samostatné nabídky. Položka Kód právní formy organizace byl přesunut ze záložky Statistika(ŠCP) na záložku Statistika(ISP1.) PŘEVOD Při převodu z minulé verze dojde k následujícím změnám v případě, že je ukončený i zpracovávaný měsíc=12 a rok=2008 nebo ukončený měsíc=12, zpracovávaný měsíc=01 a rok=2009: 1. Nastavení nemocenské dávky a náhrady PN záložka PN - % i částky se automaticky naplní. 2. Naplní se aktuálními hodnotami plánovací kalendář. 3. U všech pracovních poměrů 2. záložka - naplňuje položka Zaměstnání malého rozsahu hodnotou N. 2. záložka - se přečísluje podle nového číselníku druh činnosti u každého pracovního poměru Záložka MÚ-průměry naplní se náplň pracovních dnů do 5 dnů pondělí až pátek. 4. Naplní se číselník LAU1 (dříve NUTS), číselník druhů činností, číselník druhů důchodů. 4 z 5

5 5. U všech zdravotních pojišťoven se opraví minimální započitatelný příjem a v případě absence dojde k doplnění chybějící pojišťovny (kód 209, 227, 300). 6. U všech sociálních pojišťoven se naplní nové hodnoty % SP pro pracovníka i pro společníka a minimální započitatelný příjem. 5 z 5

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o. 12.8.2015 2 Obsah 0 6 1 Úvod 2 Prvotní nastavení 10 3 Zaměstnanci 11 3.1 Osobní karta 11 Základní údaje... 12 Důchod... 14 Kontaktní údaje... 15 Rodinní příslušníci... 15 Údaje k platu... 16 Ostatní...

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ Školení leden 2015 ÚVOD k nové verzi IMES 2015 1. Datum verze v záhlaví musí být z 01/2015 2. Nápověda, změny verze průběžně se doplňují aktuální změny v systému IMES 3. Otevření období - menu OBDOBÍ/ZMĚNA

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat 2014-15 ze dne 10.12.2014 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou

Více

MacMZDY & WinMZDY. verze 10.2.1 / 2004. Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel.

MacMZDY & WinMZDY. verze 10.2.1 / 2004. Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel. MacMZDY & WinMZDY Uživatelská příručka verze 10.2.1 / 2004 MATTES AD spol. s.r.o. RNDr. Jiří Glac Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel. 603 468742 ÚVOD

Více

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka Leden 2013 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2013 MZDY uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA Základní příručka k modulu CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA OBSAH : 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKA 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURCE

Více

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy...

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy... O B S A H 1. Úvodní informace... 2 1.1 Instalace... 2 1.2 Spuštění programu... 2 1.3 Aktualizace (update)... 2 1.4 Demoverze, plná verze... 2 1.5 Výbava počítače... 3 2. Úvodní obrazovka... 4 2.1 Založení/zrušení

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

kompletní ekonomický systém AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23

kompletní ekonomický systém AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Rozdílová

Více

INES - MZDY. Spuštění programu Program se spustí spouštěcím souborem INES.BAT, který se nachází na disku C: ve složce INES.

INES - MZDY. Spuštění programu Program se spustí spouštěcím souborem INES.BAT, který se nachází na disku C: ve složce INES. 1 INES - MZDY Úvod Tato příručka je určena pro koncové uživatele programu INES Upozornění pro uživatele Za zavedená data a správnost výpočtu mezd i nadále zodpovídají příslušní pracovníci mzdové účtárny.

Více

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu:

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu: I. O programu MZDY: 2 Tento program je určen pro zpracování mzdové agendy malých i velkých organizací v rozsahu do až 2000 zaměstnanců. Přestože program je 32-bitovou aplikací, funguje i v prostředí 64-bitového

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Provádí se rozsáhlý update, při kterém se prodlužují čísla skladových položek na 16 znaků a jejich názvy na 50 znaků, názvy-popisy ceníkových prací a názvy DM na 50

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy Výdej 20.5.2011 Rušen ení nepoužívaných část stí EGJE Legislativní platnost do 31.12.2009 - odstraněn výpočet nemocenských dávek, který platil do konce roku 2008/2009 - zrušen

Více

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD A VEDENÍ PERSONALISTIKY

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD A VEDENÍ PERSONALISTIKY MZDY PROFI PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD A VEDENÍ PERSONALISTIKY OBSAH MZDY PROFI... 1 Firemní profil... 2 Kontaktní informace... 2 Význam programu... 3 Personalistika... 3 Mzdy... 3 Zaměstnanec...

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15

Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15 Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15 Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.2.15 s update modulem, jenž umí konvertovat

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více