ZVOLILI JSME PREZIDENTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVOLILI JSME PREZIDENTA"

Transkript

1 Ročník 41 ÚNOR 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tyto řádky v době, kdy pociťuji křehkost zdraví, kterého si mnohdy nevážíme a často o něj ani řádně nepečujeme. V době viróz, chřipek a různých onemocnění dýchacích cest jsem se zařadila mezi ty nemocné, kteří zvyšují statistická čísla v průzkumech nemocnosti. Bohužel. Píši tyto řádky také ve chvíli, kdy jsou již známy výsledky historicky první přímé volby prezidenta naší republiky. Slova sláva vítězům, čest poraženým zní v každém rozhovoru, který televize vysílá. Volby dopadly tak, jak dopadly. Občané České republiky si demokraticky zvolili svého prezidenta, vítězství pana Miloše Zemana je třeba respektovat a doufat, že se bude snažit o uklidnění situace v naší velice rozdělené společnosti. V měsíci lednu zastupitelé na své řádné schůzi schválili rozpočet města na rok Rozpočet se tvořil dlouho, byl několikrát předěláván a jeho finální verze je kompromisem mezi všemi návrhy, kterých nebylo málo. Velice mě v těchto dnech potěšila zpráva, týkající se úrovně naší základní školy. Tři žáci naší školy (dvě dívky a jeden chlapec) zvítězili v celostátním testování SCIO z českého jazyka, matematiky a obecních studijních předpokladů žáků šestých tříd a víceletých gymnázií v Libereckém kraji. Moc blahopřeji žákům, učitelům a plně se ztotožňuji LEDEN VE CVIKOVĚ s článkem ředitele naší školy, který najdete uvnitř tohoto zpravodaje a který se týká právě toho úspěchu. Děti mají za sebou první pololetí školního roku, byla jim rozdána pololetní vysvědčení, možná někde ukápla i nějaká ta slzička. Děti však mají ještě šanci si vše opravit ve druhém pololetí. Jednodenní pololetní prázdniny nechť využijí k odpočinku při zimních radovánkách. V závěru bych Vás všechny chtěla ještě jednou pozvat na Ples města, který se bude konat v pátek 8. února v sále Hotelu Sever. Přeji Vám v těchto velmi mrazivých dnech trochu méně ledový, ale bílý únor. Mgr. Šárka Jakobi, starostka města ZVOLILI JSME PREZIDENTA 2. kolo voleb ČESKÁ REPUBLIKA Miloš Zeman 54,80 % hlasů Karel Schwarzenberg 45,19 % hlasů LIBERECKÝ KRAJ Miloš Zeman 50,23 % hlasů Karel Schwarzenberg 49,77 % hlasů CVIKOV Miloš Zeman 62,90 % hlasů Karel Schwarzenberg 37,10 % 670 hlasů 1

2 Výsledky hlasování z 1. kola ČESKÁ REPUBLIKA 1. Ing. Miloš Zeman 24,2% 2. Karel Schwarzenberg 23,4% 3. Ing. Jan Fischer CSc. 16,4% 4. Jiří Dienstbier 16,1% 5. Prof. JUDr. Vladimír Franz 6,8% 6. MUDr. Zuzana Roithová 5,0% 7. Taťana Fischerová 3,2% 8. MUDr. Přemysl Sobotka 2,5% 9. Ing. Jana Bobošíková 2,4% LIBERECKÝ KRAJ 1. Karel Schwarzenberg 24,1% 2. Ing. Miloš Zeman 20,6% 3. Ing. Jan Fischer CSc. 17,5% 4. Jiří Dienstbier 15,4% 5. Prof. JUDr. Vladimír Franz 7,6% 6. MUDr. Zuzana Roithová 4,1% 7. MUDr. Přemysl Sobotka 3,9% 8.Taťana Fischerová 3,8% 9. Ing. Jana Bobošíková 2,9% CVIKOV 1. Ing. Miloš Zeman 24,5% 2. Ing. Jan Fischer CSc. 21,9% 3. Jiří Dienstbier 16,2% 4. Karel Schwarzenberg 14,9% 5. Prof. JUDr. Vladimír Franz 8,0% 6. MUDr. Zuzana Roithová 3,9% 7. Taťana Fischerová 3,7% 8. MUDr. Přemysl Sobotka 3,6% 9. Ing. Jana Bobošíková 3,3% Upozornění na zvýšení poplatků Městský úřad Cvikov upozorňuje občany, že lednem letošního roku vešla v platnost novela zákona o správních poplatcích. Od ledna se poplatek za místní šetření zvyšuje ze 100,- Kč na 500,- Kč. Toto zvýšení se týká všech místních šetření ve věci zjištění celkového stavu stromů, na jejichž základech je vydáváno rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les. Upozorňujeme, že zvýšení poplatku je správním aktem a nemůže být bráno jako argument pro pokácení. Důvody ke kácení jsou zakotveny v zákoně o ochraně přírody a krajiny a posuzují se individuálně. Roman Klazar, referent životního prostředí MěÚ Cvikov Vážení spoluobčané, tímto měsíčním příspěvkem bych se chtěla ještě trošku ohlédnout do minulého roku, konkrétně mám na mysli loňský pilotní projekt svážení bioodpadu. Celkem bylo rozdáno mezi obyvatele 393 kusů biopopelnic. První svoz bioodpadu proběhl již a poslední den svážení byl Listopadovým dnem byl svoz ukončen z důvodu nástupu královny zimy, kdy při mrazivém počasí je velmi obtížné obsah biopopelnice vysypat, navíc může docházet k praskání nádob. Všichni lidé, kteří v minulém roce projevili zájem si své nádoby přes zimu pečlivě uklidili a k vývozu je připraví zase až v letošním roce. Přesný termín samozřejmě nemůže být předem stanoven, s přihlédnutím k počasí ho opět vyhlásíme prostřednictvím městského rozhlasu. V řeči čísel město Cvikov vytřídilo za měsíc květen 1,860 t, v červnu 18,060 t, v červenci 21,320 t, v měsíci srpnu 30,740 t, v září 25,070, v říjnu 23,690 a v posledním listopadu 9,960 t. Když tato čísla sečteme, dojdeme k celkovému množství vytříděného bioodpadu za rok 2012 a to je 130,700 t. Myslím si, že na poprvé je to docela slušné číslo. A když už jsem v těch číslech, doplním i ostatní množství odpadu. Za loňský rok jsme tedy my všichni vytřídili celkem 54,380 t papíru, 76,110 t plastů, 1,800 t tetra obalů, 52,080 t směsného skla, 9,650 t bílého skla, 4,085 t nebezpečného odpadu, 8,630 t pneumatik, 145,320 t sutě, 267,480 t objemného odpadu a 1068,150 t komunálního odpadu. Do sběrného dvora jsme odnesli celkem 712 kusů elektrozařízení, zářivkami počínaje a lednicemi konče. A ještě navíc jsme v rámci putovního kontejneru předali dalších 24 elektrozařízení, avšak dříve než byl kontejner ze Cvikova odvezen, bylo veškeré drobné elektro odcizeno a v kontejneru zůstalo pouze elektrozařízení větších rozměrů. Doufám, že ten letošní rok bude zase o nějaké to číslo lepší, protože si myslím, že pořád je co zlepšovat. Jistě lze snížit množství směsného komunálního odpadu, které končí ve spalovně a naopak zvýšit množství vytříděného odpadu. A na závěr mi dovolte se rozloučit. Mnozí z Vás si jistě všimli, že na našem odboru došlo k výměně úředníků. Počínaje od měsíce února ze zaměstnání dočasně odcházím na mateřskou dovolenou a moji práci bude vyřizovat nový referent životního prostředí, kterým je pan Mgr. Roman Klazar. Přeji mu, ať se mu nová práce líbí a Vám všem, kteří budete potřebovat na odboru vyřizovat nějakou tu záležitost, ať se vše podaří. Avšak ze své dosavadní pozice moc dobře vím, že všem se prostě zavděčit nelze, ať se člověk snaží sebevíc. A proto právě tímto příspěvkem bych chtěla ukončit mou dosavadní osmiletou funkci na Městském úřadě. S přátelským pozdravem Lucie Kolbabová Referent životního prostředí Městského úřadu Cvikov UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD CVIKOV OZNAMUJE, ŽE MÍSTNÍ POPLATKY POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, POPLATEK ZA PSA NA ROK 2013 SE ZAČNOU Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ VYBÍRAT OD Štěpánka Petrusová Finanční odbor MěÚ Cvikov 2

3 Tříkrálová sbírka 2013 ve Cvikově Farní charita Česká Lípa děkuje ze srdce všem obyvatelům města Cvikov, kteří v Tříkrálové sbírce 2013 přispěli jakoukoli finanční částkou na činnost projektu Sociální automobil, jehož financování bylo pro tento rok zvoleno jako záměr na využití prostředků získaných v Tříkrálové sbírce, a který již od roku 2007 poskytuje na Českolipsku rozvoz zdravotně handicapovaných dětí do školy a ze školy. Do zapečetěných kasiček bylo mezi 2. až 14. lednem 2013 vybráno ve Cvikově 5 831,- Kč z celkové vybrané částky ,- Kč. Farní charita Česká Lípa děkuje dobrovolníkům za pomoc při koledování. K+M+B 2013 S pozdravem za Farní charitu Česká Lípa Jiří Gottlieber Informace z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9 210,- Kč na akci Děti lesu - Les dětem pořádanou příspěvkovou organizací DDM Cvikováček. (7 pro) 508/12 Schvaluje pověření k řízení služebního vozidla pro referenta životního prostředí MěÚ Mgr. Romana Klazara. (7 pro) 518/12 Žádost RWE o souhlas se stavbou zpevněné cesty (cca 3 x 8,5m) ke stávající regulační stanici - rada souhlasí s provedením zpevněné cesty na pozemku města p.č. 1081/2 v k.ú. Cvikov v rámci stavby Rekonstrukce regulační stanice plynu Cvikov (7 pro) a souhlasí s vyvěšením záměru prodeje části pozemku p.č.1081/2 v kú Cvikov na úřední desce města. (7 pro) 519/12 Zpravodaj města - rada projednala návrhy redakční rady a schvaluje barevné provedení titulní strany zpravodaje (7 pro), schvaluje zvýšení prodejní ceny 1 výtisku na 6,- Kč od (7 pro), neschvaluje zvýšení ceny za umístění reklamy ve zpravodaji (6 pro, 1 zdržel), schvaluje změnu umístění na www stránkách města, a to od 10. dne v měsíci (7 pro) 526/12 Objekty prodej B) stavba bez čp/če jiná st. na st.p.č. 170 včetně st.p.č. 170 o výměře 25 m² k.ú. Lindava, KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území, ÚD: st.p.č ; stavba ; Rada města : doporučuje ZM schválit cenu objektu ,- Kč + cenu pozemku 2 500,- Kč + příslušenství (ZP 1 850,- Kč, kolek 1 000,- Kč), před předložením na jednání ZM zajistit stanovisko p. Lohra. (7 pro) 528/12 Vyvěšení záměru obce na úřední desce pronajmout pozemek A) p.p.č. 3518/8 část cca 90 m² z celkové výměry 161 m² v k.ú. Cvikov KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: smíšené obytné území, žadatel: PROCHÁZKA Milan, Cvikov, účel: rozšíření pozemků narovnání stavu (ve vlastnictví žadatele st.p.č. 229, p.p.č. 194/1). Vzhledem ke zrušení žádosti o prodej a podání žádosti o pronájem části pozemku a) rada revokuje usn. č. 500/12-H (zamítnutí prodeje) (7 pro) b) schvaluje vyvěšení pronájmu oplocené části p.p.č. 3518/8 v k.ú. Cvikov (7 pro) B) p.p.č. 625 o celkové výměře 457 m², k.ú. Lindava, KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, žadatel: VONDRUŠKOVÁ Vlasta, Praha, účel: zahrada k č.p. 57, Lindava. Rada schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku. (7 pro) C) p.p.č. 134/2 o celkové výměře 4452 m² vše v k.ú. Svitava, KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území, ostatní zeleň, p.p.č. 140/1 o celkové výměře 443 m², KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: komunikace, žadatel: HALAMOVI Jaroslav a Libuše, Svitava, účel: zahrada = 240 m²; ostatní = 550 m²; sekání = 4105 m² (Σ 4895 m²). Rada schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku. (7 pro) 531/12 Schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor a) stavba bez čp/če obč. vyb. na st.p.č o výměře 151 m² v k.ú. Cvikov (plynová kotelna K9, Sídliště) b) stavba bez čp/če obč. vyb. na st.p.č o výměře 379 m² v k.ú. Cvikov (plynová kotelna K2, Sídliště) - smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne se Službami města Cvikova, s.r.o.upravená Dodatkem č. 1 ze dne ; na dobu neurčitou Schvaluje se úprava III. čl. Dodatku č. 1 smlouvy (V. čl. smlouvy): Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za nájem nebytových prostor vymezených v I. čl. této smlouvy roční nájemné (holé, bez služeb): ,- Kč, což představuje výši ročního odpisu, splatné do 31. března následujícího roku, kdy se vypouští tato část věty: což představuje výši ročního odpisu 535/12 Výběrové řízení na geodetické služby geometrické plány pro oddělení historického majetku obce /HMO/ včetně vytyčení vlastnické hranice; s termínem vyhotovení GP do parcely dotčené HMO (lesní pozemky): k.ú. Cvikov: ppč. 1108/1, 1282/1, 1385/1, 1499/1, 1566, 2183/1, 2273, 2581, 2619/1, 3031, 3152, 3240/2, 3247, 3250, 3429, 3432/1, 3433, 3478/1 k.ú. Drnovec: ppč. 174/1, 181/2, 567/1 k.ú. Naděje: ppč. 684, 824/1 k.ú. Trávník u Cvikova: ppč. 105/1, 128/1, 258, 350/3, 638/1 k.ú. Lindava: ppč. 966/1, 1155/2, 1371/1, 1617, 1661/3, 1975 k.ú. Svitava: ppč. 165/1, 286/1, 503/3, 524/1 Rada bere na vědomí s tím, že vypsání výběrového řízení na geodetické služby zajistí JUDr. Švehla, p. Vrabec, p. Lázničková /schůzka ve věci /. 536/12 Rada projednala návrhy na vyřazení z majetku Města Cvikov dle návrhu (provedení fyzické inventarizace)a schvaluje vyřazení majetku dle jednotlivých středisek: 3

4 Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva 2) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města 3) Zastupitelstvo schvaluje uzavření a podpis Dodatku č. 4 ke smlouvě č s firmou Marius Pedersen a.s. na zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem. hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Vojtěch D., 1 omluven p. Říha 4) Zastupitelstvo schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo č na zpracování projektové dokumentace objektu ZŠ Cvikov (včetně opravy termínu plnění). hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Vojtěch D., 1 omluven p. Říha 5) Zastupitelstvo schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo na zpracování Energetického auditu objektu ZŠ Cvikov. hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Vojtěch D., 1 omluven p. Říha 6) Zastupitelstvo schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo č. 02/2012 na autorský dozor na stavbu vodovodu Lindava, Svitava. hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Vojtěch D., 1 omluven p. Říha 7) Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 a pověřuje radu města ke schválení rozpočtových opatření na zasedání dne , tzn. přijaté dotace v závěru roku, rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu. Provedená rozpočtová opatření budou předložena na vědomí na lednovém zasedání zastupitelstva města roku hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Vojtěch D., 1 omluven p. Říha 8) Bere na vědomí návrh rozpočtu města na r s tím, že konzultační schůzka zastupitelů města k návrhu rozpočtu bude v hod. v budově MěÚ. 9) Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení rozpočtového provizoria na r : V souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vypracovává územní samosprávný celek svůj rozpočet na základě údajů státního rozpočtu a rozpočtu kraje, kterými jsou určeny konkrétní vztahy k rozpočtu města. Sestavení návrhu rozpočtu města, jeho zveřejnění a projednání je závislé na termínech schválení státního rozpočtu a rozpočtu Libereckého kraje, jež vymezí konkrétní vztahy k rozpočtu města Cvikov. Do doby schválení rozpočtu města v zastupitelstvu, v návaznosti na 13 rozpočtových pravidel, vydává zastupitelstvo města pravidla potřebná k zajištění plynulosti hospodaření pro vlastní rozpočet a ostatní rozpočtové soustavy, financované z rozpočtu města, tzv. rozpočtové provizorium, platné od 1. ledna P r a v i d l a: Celkové běžné výdaje z rozpočtu města nepřekročí roční výši ,- Kč, tzn. výši běžných výdajů schváleného rozpočtu na rok Příkazcům operací (odpovědní pracovníci za účetní operace) budou stanoveny závazné vztahy nepřekročitelných ročních výdajů. Nad tento podíl budou uvolňovány poskytnuté účelové dotace z vyšších rozpočtů. Nad rámec vymezených objemů budou dle sjednaných platebních kalendářů hrazeny případné splátky jistin k úvěrům, úroky z úvěrů, probíhající investiční akce a faktury týkající se minulého účetního období (převážně prosince). Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového provizoria, se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni Ing. Vojtěch D., Vojtěch M., 1 omluven p. Říha 10) Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Vojtěch D., 1 omluven p. Říha 11) Pozemky 11/1) Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemků města s Pozemkovým fondem ČR - pozemky z hlediska územního plánu v ploše smíšené neobytné území ve vlastnictví ČR o celkové výměře m 2 : p.p.č. 741/1 o výměře m 2, p.p.č. 746/1 o výměře (dle GP č /2007) m 2, p.p.č. 2363/3 o výměře m 2, vše k.ú. Cvikov za - pozemky Města Cvikov o celkové výměře m 2 : v k.ú. Cvikov, st.p.č (výměra 194 m 2 ; druh pozemku podle katastru nemovitostí zastavěná plocha a nádvoří; územní plán smíšené neobytné území-sno), p.p.č. p.p.č. 2471/1 (1086 m 2, trvalý travní porost-ttp, smíšené obytné území), p.p.č. 2471/2 (1163 m 2, TTP, SNO), p.p.č. 2471/3 (část HMO-cca 90 m 2, TTP, SNO), p.p.č. 2472/3 (část HMO-cca 230 m 2, TTP, SNO), p.p.č. 2476/1 (část HMO-cca 5200 m 2, TTP, louky a pastviny- LP), p.p.č. 2476/5 (část HMO-cca 1200 m 2, TTP, SNO), p.p.č. 2476/6 (část HMO-cca 200 m 2, TTP, SNO), p.p.č. 2476/7 (část HMO-cca 190 m 2, TTP, SNO), p.p.č. 2485/6 vč. porostu (část HMO-cca 1200 m 2, TTP, LP); v k.ú. Svor p.p.č. 960/9 (1047 m 2, TTP); v k.ú. Naděje p.p.č. 816/5 (1429 m 2, TTP, LP); v k.ú. Svitava p.p.č. 104 (259 m 2, ostatní plocha, LP); p.p.č. 151/3 (194 m 2, TTP, LP); p.p.č. 233/1 (část HMO-cca 100 m 2, orná půda, LP), p.p.č. 330/11 (1593 m 2, TTP, LP); v k.ú. Lindava p.p.č. 901/1 (část HMO-cca m 2, orná půda, LP), p.p.č. 1148/4 (4851 m 2, TTP, orná), p.p.č. 1193/2 vč. porostu (4522 m 2, ostatní plocha, sport a rekreace-sr), p.p.č vč. porostu (2892 m 2, ostatní plocha, sport a rekreace-sr), p.p.č. 1717/1 (část HMO-cca 6800 m 2, orná půda, orná), p.p.č. 2228/3 (1279 m 2, ostatní plocha, ostatní), p.p.č. 1971/1 (749 m 2, TTP, LP), p.p.č. 555 (1025 m 2, TTP, LP), p.p.č. 564 (755 m 2, TTP, LP), p.p.č. 565 vč. porostu (266 m 2, TTP, LP), p.p.č. 605/1 vč. porostu (2109 m 2, TTP, LP), p.p.č. 606/3 vč. porostu (953 m 2, TTP, LP), st.p.č. 89 vč. porostu (162 m 2, zbořeniště, LP), st.p.č. 90 vč. (Pokračování na stránce 5) 4

5 (Pokračování ze stránky 4) porostu (133 m 2, zbořeniště, LP). hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 zdržel Ing. Vojtěch D., 2 nepřítomni p. Stejskal, JUDr. Švehla, 1 omluven p. Říha 11/2) 1) schvaluje provedení opravy části usnesení zastupitelstva města č. 6/1)C) ze dne , kterým byla schválena bezúplatná směna pozemků v k.ú. Drnovec s odkazem na geometrický plán č /2012, a to ve změně části usnesení - parcelního čísla takto: původní znění: p.p.č. 211/3 správné znění: p.p.č. 212/8 hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni p. Stejskal, JUDr. Švehla, Ing. Beránek, 1 omluven p. Říha 2) schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva A) ZM dne usn.č. 55/01 k.ú. Cvikov prodej st.p.č. 61/1 (dle GP 120 m²) pro kupující JELÍNKOVÁ J., Cvikov B) ZM dne usn.č. 1/ k.ú. Lindava prodej p.p.č.2134 o výměře 343 m² pro kupující VĚTROVCOVÁ A., Lindava C) ZM dne usn.č. 5/i) k.ú. Cvikov prodej p.p.č (nově p.p.č. 2480/1) o výměře 1297 m 2 pro kupující JELONEK Ota za účelem výstavby RD D) ZM dne usn.č. 5/j) k.ú. Cvikov prodej p.p.č. 1074/2 části o výměře 15 m 2 pro kupující manž. LAMATO- VI, účelem legalizace stávající zahrádky E) ZM dne usn.č. 12/b)2) k.ú. Cvikov prodej p.p.č. 2883/23 pro kupující manž. ZELENKOVI, Cvikov rozšíření zahrady za cenu 30 Kč/m² F) ZM ze dne č. 5/a)8 k.ú. Cvikov prodej p.p.č. 1352/44 o výměře 187 m² pro kupující GEMBECOVI Štefan a Zdeňka (KS na Š. Gembec a Z. Machačová) za účelem zahrady G) ZM dne části usn.č.5 k.ú.cvikov-nabytí ppč. 2975/1 - v době schválení již realizován převod jiné osobě H) ZM ze dne č. 4/a6 o prodeji st.p.č (původní p.p.č. 3111/38) o celkové výměře 9 m² v k.ú. Cvikov z důvodu nerealizace I) ZM ze dne pod usn.č. 7/1)H) k.ú. Trávník u Cvikova prodej p.p.č. 47 o výměře 120 m² pro kupující KŘIVO- HLAVÁ Dana, Česká Lípa, kupní cena 100 Kč/m²+oceněný porost odstoupení kupující J) ZM ze dne č. 4)E) k.ú. Svitava prodej p.p.č. 330/11 o výměře 1593 m² pro kupující JENÍKOVI Zdeněk a Anna, Svitava, kupní cena 20 Kč/m² za účelem rozšíření pozemků pro zemědělské účely písemné odstoupení dne K) ZM ze dne usn.č. 5/1)B)a) BJ č. 536/1 vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 807/3917 na společných částech budovy č.p. 536, Komenského, Cvikov II a na pozemcích st.p.č a p.p.č. 846/12 v k.ú. Cvikov, s předkupním právem města na 5 let (vč. porostů), s věcným břemenem přístupu ke kůlně na st.p.č a se závazkem umožnění přístupu k zahrádkám jejich uživatelům, za cenu Kč + aktuální doplatek dle potvrzení SMC s.r.o. + příslušenství Kč pro kupující ČERNÁ Marie, Cvikov (současný nájemce) - odstoupení kupující z důvodu stěhování hlasování A)- K) 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni JUDr. Švehla, p. Herclík, 1 omluven p. Říha 3) Zastupitelstva schvaluje opatření, aby ke všem žádostem o prodej z majetku města podléhajícím vypracování geometrického plánu / vytyčovacího náčrtu byla složena kauce žadatele, která bude v případě nerealizace převodu použita na úhradu souvisejících nákladů, v případě realizace kupní smlouvy bude započítána do kupní ceny hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 zdržel Ing. Hokr, 1 nepřítomen Ing. Beránek, 1 omluven p. Říha 11/3) Pozemky prodej A) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku st.p.č (původní p.p.č. 3111/38) o celkové výměře 9 m² v k.ú., KN: zastavěná plocha a nádvoří-zp (na pozemku stavba bez čp/če garáž); ÚP: smíšené obytné území-soú, žadatel: URBANOVÁ Dagmar, N. Bor; VLASTOVÁ Petra, Doksy; WEN- ZELOVÁ Ivana, Č. Lípa (každá 1/3 podíl), účel: narovnání stavu na pozemku garáž (stavba bez čp/če ve vlastnictví žadatelek), ÚD: , prodej za cenu: 1,- Kč/m² (odchylka ceny s odkazem na darovací smlouvu ve prospěch města p.p.č.3112/8 ) + příslušenství, bez předkupního práva B) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku st.p.č. 363 o celkové výměře 271 m² v k.ú. Cvikov, KN: ZP a nádvoří a zbořeniště; ÚP: SOÚ, žadatel: AUGUSTOVI Volfgang a Jana (každý podílem ½), Cvikov, účel: zahrada narovnání stavu, ÚD: prodej za cenu: 200,- Kč/m² + příslušenství, bez předkup. práva hlasování : 18 pro, 1 proti Ing. Hokr, 1zdržel p.studničná, 1 omluven p. Říha C) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 756/1 část (dle oplocení/užívání) z celkové výměry m² v k.ú. Cvikov, KN: TTP; ÚP: louky a pastviny, věcné břemeno dle listiny a) žadatel: ČIHÁKOVÁ Emília, Cvikov (současný nájemce dle NS č. 114); účel: zahrada b) žadatel: MAZANCOVÁ Ivana, Cvikov (současný nájemce dle NS č. 297); účel: zahrada ÚD: prodej za cenu: 20,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva hlasování : 19 pro, 0 proti, 1 zdržel Mgr. Krafková, 1 omluven p. Říha D) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku 842/6 o výměře 5 m2 (odděleno GP č, /2011 z p.p.č. 842/3) z celkové výměry 263 m² v k.ú. Cvikov, KN: zahrada; ÚP: centrální smíšené území, žadatel: POSSELT Martin, Cvikov, účel: vjezd k č.p. 390, Cvikov II (ve vlastnictví žadatele) - narovnání stavu, ÚD: , prodej za cenu: 200,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva E) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 3602/3 část cca 180 m² (dle oplocení/užívání) z celkové výměry 3693 m² v k.ú. Cvikov, KN: ostatní plocha-op, ostatní komunikace; ÚP: komunikace, žadatel: UHLÍŘOVÁ Eva, Cvikov, účel: zahrada narovnání stavu, ÚD: , prodej za cenu: 30,- Kč/m² + příslušenství, bez předkup. práva F) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 1149/5 o celkové výměře 9 m² v k.ú. Cvikov, KN: zahrada; ÚP: občanská vybavenost, žadatel: GROHMANNOVÁ Dana, Cvikov, účel: vjezd do garáže na st.p.č. 9/2 (ve vlastnictví žadatelky) narovnání stavu, ÚD: , prodej za cenu: 100,- Kč/m + příslušenství, bez předkup. práva G) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji po- (Pokračování na stránce 6) 5

6 (Pokračování ze stránky 5) zemku st.p.č. 311 o celkové výměře 71 m² v k.ú. Cvikov, KN: ZP a nádvoří, zbořeniště; ÚP: SOÚ, žadatel: URBANOVI Milan a Ladislava, Cvikov, účel: narovnání stavu, ÚD: , prodej za cenu: 30,- Kč/m² + příslušenství, bez předkup. práva H) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku, p.p.č. 241/1 o celkové výměře 59 m² vše v k.ú. Cvikov, KN: zahrada; ÚP: komunikace p.p.č. 3783/58 o celkové výměře 41 m² (bez staveb), KN: OP, jiná plocha; ÚP: komunikace, žadatel: LEJSKOVÁ Jana, Cvikov (akceptování ceny 30 Kč/m²), účel: zahrada, rozšíření pozemků - narovnání stavu, ÚD: , prodej za cenu: 30,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva I ) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 2743/8 část cca 250 m² z celkové výměry m² vše k.ú. Cvikov, KN: OP, neplodná půda; ÚP: louky a pastviny,.p.č. 2759/2 část cca 190 m² z celkové výměry 327 m², KN: OP, manipulační plocha; ÚP: louky a pastviny, žadatel: ČERNÝ Jan, KUNÁŠKOVÁ Kateřina (každý podílem ½), účel: zahrada, rozšíření pozemků - narovnání stavu, ÚD: , prodej za cenu: 30,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva J) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 748/3 o celkové výměře 10 m², v k.ú. Lindava, KN: TTP; ÚP: SOÚ, ÚD: , žadatel: HOLA- NOVÁ Helena, Praha, účel: zahrada - narovnání dle skutečnosti (VP: p.p.č. 748/2, 748/7 a 747/5), prodej za cenu: 100,- Kč/ m² + příslušenství, bez předkupního práva K) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 633 o celkové výměře 135 m², v k.ú. Lindava, KN: TTP; ÚP: komunikace, ÚD: , žadatel: VOŘÍŠKOVÁ Zdeňka (podíl ½), VOŘÍŠEK David (podíl ¼), VO- ŘÍŠKOVÁ Lucie (podíl ¼), Praha účel: zahrada k č.p. 42, Lindava (ve vlastnictví žadatelů) - narovnání stavu prodej za cenu: 100,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva L) neschvaluje prodej pozemku p.p.č. 544/2 o celkové výměře 99 m², v k.ú. Drnovec, KN: OP, ostatní komunikace; ÚP: komunikace, žadatel: ZEMEK Jaroslav, Drnovec, účel: přístupová cesta k č.p. 15, Drnovec 11/4) Zastupitelstvo schvaluje na žádost Reality Cvikov s.r.o, Liberec prodloužení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s platností 3 let podmíněnou vydáním územního rozhodnutí nebo stavebního povolení ode dne schválení ZM do /5) Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemků v k.ú. Cvikov p.p.č. 3678/2 o výměře 256 m 2, KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: komunikace (cesta k čp. 334, Cvikov I), p.p.č o výměře 484 m 2, KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: produkční území (cesta k čp. 192, Cvikov I), odkup od VIC- TORIAVILLE LTD, i.č , Salford, Spojené království Velké Britanie a Severního Irska za cenu 115,- Kč/m 2 (celkem 740 m 2 x 115,- = ,- Kč) + příslušenství hlasování : 19 pro, 0 proti, 1 zdržel p. Hanzlíček, 1 omluven p. Říha 11/6) Zastupitelstvo schvaluje snížení kupní ceny pozemků na částku 10,- Kč/m 2 + příslušenství (změna ceny u usnesení ZM ze dne usn. č. 8)3)E), které schválilo prodej pozemků v k.ú. Svitava p.p.č. 99/1 o výměře 7846 m², p.p.č. 101/8 o výměře 64 m², p.p.č. 101/9 o výměře 17 m², p.p.č. 101/10 o výměře 6 m² (Σ 7933 m²) vše KN: TTP; ÚP: louky a pastviny; kupující KRÁTKÝ Zdeněk, Cvikov, kupní cena 20 Kč/m² za účelem scelení pozemků, luk a pastvin hlasování : 18 pro, 0 proti, 2 zdrželi p. Hanzlíček, PhDr. Sýkorová, 1 omluven p. Říha 12) Prodej objektů města 12/1) Prodej bytové jednotky (BJ) 3. osobě se závazkem nájemce A) schvaluje snížení prodejní ceny BJ č. 326/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 815/3265 v k.ú. Lindava byt v budově Cvikov, Lindava č.p. 326 na st.p.č. 378 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu-budova Lindava, č.p. 326, bytový dům na st.p.č. 378 a na pozemcích st.p.č. 378-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m² a p.p.č. 62/7-ostatní plocha, zeleň o výměře 816 m², se všemi součástmi a příslušenstvím popis nemovitosti: se závazkem nájemce (Petrovi Ladislav a Jitka); o velikosti 1+2 v III.NP, dům je napojen na el. síť, odkanalizování do společného septiku, prodej za cenu 50 %, tj ,- Kč + příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do KN, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním ZP, PV a GP) ve výši 3 494,- Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o. B) Schvaluje snížení prodejní ceny BJ č. 536/1, spoluvlastnický podíl o velikosti 807/3917 byt v budově Cvikov II, ul. Komenského, č.p. 536 na st.p.č včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu-budova č.p. 536 na st.p.č a na pozemcích st.p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m² a p.p.č. 846/12-zahrada o výměře 825 m² v k.ú. Cvikov, se všemi součástmi a příslušenstvím (porost, věcné břemeno přístupu ke kůlně na st.p.č a závazek umožnit přístup k zahrádkám jejich uživatelům), popis nemovitosti: se závazkem nájemce (Černá Marie); o velikosti 1+3 v I.NP, dům je napojen na el. síť, vodovodní, plynovodní a kanalizační řad za cenu ,- Kč+příslušenství (50% snížení z ceny dle ZP) 12/2) Prodej bytové jednotky (BJ) prodej 3. osobě bez závazku nájemce A) Schvaluje snížení prodejní ceny na ,- Kč u BJ č. 326/2 v k.ú. Lindava, spoluvlastnický podíl o velikosti 701/3265 (změna usnesení ZM dne pod usn.č. 4/2)A) schválilo prodej se závazkem nájemce za cenu ,- a příslušenství ve výši Kč) byt v budově Lindava, č.p. 326 na st.p.č. 378 na společných částech domu-budova Lindava, č.p. 326, bytový dům na st.p.č. 378 a na pozemcích st.p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m² a p.p.č. 62/7- (Pokračování na stránce 7) 6

7 (Pokračování ze stránky 6) ostatní plocha, zeleň o výměře 816 m², se všemi součástmi a příslušenstvím, cena ,- Kč + příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí-kn, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku-zp, prohlášení vlastníka- PV a geometrického plánu-gp) ve výši Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o. hlasování : 19 pro, 1 proti p. Hanzlíček, 0 zdržel, 1 omluven p. Říha B ) Schvaluje snížení prodejní ceny na ,- Kč BJ č. 327/2 v k.ú. Lindava, spoluvlastnický podíl o velikosti 712/3316 (změna usnesení ZM dne pod usn.č. 3)A)a) schválilo prodej se závazkem nájemce za cenu ,- Kč a příslušenství ve výši Kč), byt v budově Cvikov, Lindava č.p. 327 na st.p.č. 377 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu-budova Lindava, č.p. 327, bytový dům na st.p.č. 377 a na pozemcích st.p.č. 377-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m² a p.p.č. 62/23-ostatní plocha, zeleň o výměře 700 m², se všemi součástmi a příslušenstvím, cena ,- Kč + příslušenství (správní poplatek související s vkladem do KN, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním ZP, PV a GP) ve výši Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC s.r.o hlasování : 19 pro, 1 proti p. Hanzlíček, 0 zdržel, 1 omluven p. Říha 12/3) Zastupitelstvo schvaluje zpětné odkoupení spoluvlastnického podílu kůlna vč. zastavěného pozemku k BJ č. 536/1, Cvikov II navrhovatel ČERNÁ Marie, Cvikov - prodej podílu o velikosti 1/8 stavby bez čp/če jiná stavba na st.p.č včetně podílu na st.p.č o celkové výměře 78 m² v k.ú. Cvikov, převod vlastnického práva za cenu 2 029,- Kč (podíl 1/8 v objektu = 1 683,- Kč, podíl 1/8 na st.p.č.1129 = 125,- Kč, příslušenství = 221,- Kč) a neschvaluje úhradu správního poplatku spojeného s převodem. 12/4) Zastupitelstvo schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji objektu č.p. 295, Cvikov, Cvikov I, Komenského ulice, se závazkem provedení stavebních úprav-fasády do 3 let (sankce za nesplnění závazku 300 tis. Kč), cena nemovitostí: ,00 Kč + příslušenství (ZP 9 830,- Kč, kolek 1 000,- Kč) - převod s užívacím právem k nebytovému prostoru p. Dvořákové kupující: Ing. Petr a Daniela Beránkovi, Cvikov- Lindava hlasování : 1 vyloučen z hlasování Ing. Beránek, 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 omluven p. Říha 13) Zastupitelstvo schvaluje dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací a) Dodatek č. 1 DDM Cvikováček Cvikov dle návrhu hlasování : 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen JUDr. Švehla, 1 omluven p. Říha b) Dodatek č. 1 ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov dle návrhu hlasování : 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen JUDr. Švehla, 1 omluven p. Říha c) Dodatek č. 1 Mateřská škola Cvikov, Jiráskova dle návrhu hlasování : 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen JUDr. Švehla, 1 omluven p. Říha 14) Zastupitelstvo schvaluje vyřazení a likvidaci majetku města z evidence vedený u organizace 724 MěÚ, IČ 5874/01 Codexis-rozšíření-kalkulačka NET; účet 018/0100, cena ,- Kč - náhrada levnější verzí PROFIDATA od stejné firmy ATLAS Consulting s.r.o. JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Šárka Jakobi starostka města Informace z 27. schůze Rady města Cvikova 27. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 540/12 Rada souhlasí s prominutím úhrady části poplatku z prodlení za neúhradu nájemného a služeb za užívání bytu v č.p. 91 Drnovec ve výši 80 % z celkové částky ,63 Kč po zaplacení 20 %, nájemce p.jaroslav Plaček. (7 pro) 544/12 Schvaluje rozpočtová opatření č. 8 dle návrhu. (7 pro) Informace z 1. schůze Rady města Cvikova 8. ledna 2013 účast: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven p.jirák 2/13 Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku, a to pro pořádání veřejně přístupné hudební produkce dle žádosti majitele p. Miroslava Žáka v pohostinství Bufet plechovka, 1x za měsíc do hodin po dobu 6 měsíců v r (5 pro, 2 nepřítomni Ing. Beránek, p.jirák) 10/13 Bere na vědomí, že v ulici spojující ulici Kollárova s parkovištěm před PENNY marketem bude umístěna dopravní značka Průjezd zakázán. (5 pro, 2 nepřítomni Ing. Beránek, p.jirák) 11/13 Bere na vědomí skutečnost, že před můstkem na konci chodníku Cvikov Svor na hranici katastru města Cvikova a obce Svor, bude umístěna dopravní značka Zákaz vjezdu z důvodu havarijního stavu můstku. Stavební technik p.vrabec a vedoucí odboru SMM p.lázničková prověří vlastnické vztahy (Pokračování na stránce 8) 7

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2007 města Cvikova Ročník 35 DUBEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, v poslední době jsem se často setkával s problémy při započetí výstavby rodinných domů v lokalitách

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2012 města Cvikova Ročník 40 DUBEN 2012 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, první jarní dny letošního roku přinesly velmi příjemné a teplé počasí, které láká k prvním

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM Více informací o této akci najdete na straně 8 PODČÁRNÍK Jsou fakt jiný, řekl o ženách jeden můj známý, který nedávno

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více