AZ Havířov vybojoval první ligu! Blahopřejeme!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AZ Havířov vybojoval první ligu! Blahopřejeme!"

Transkript

1 AZ Havířov vybojoval první ligu! Blahopřejeme! Z obsahu: strana 2 Havířov je členem Mirkoregionu Žermanické a Těrlické přehrady Výstavba splaškové kanalizace je ve fázi napojování přípojek Rekreační pobyty pro seniory strana 3 Očkování psů proti vzteklině Výzva k posečení pozemků Okénko M: Vyrážíme na kola strana 4 oradenské centrum Khamoro funguje druhým rokem strana 5 Děti MŠ budou cvičit s olympioniky Gól Jana Kolaříka z barážového zápasu AZ Havířov - VSK Technika Brno Havířovští zdolali Techniku 4:1 a zajistili si postup do 1.ligy. Foto: Josef Talaš Tři roky po svém znovuzrození vybojoval hokejový klub AZ Havířov postup do první ligy. Rozhodující barážový zápas s Technikou Brno si nenechal ujít primátor města Zdeněk Osmanczyk, který tak byl mezi prvními gratulanty. "Hokejistům gratuluji a za reprezentaci klubu a města bych chtěl poděkovat především hráčům vedeným trenérem otěšilem, vedení klubu, ale také fanouškům," řekl primátor. "ostup do první ligy znamená větší zátěž, a to i pro město. Ale řekl bych, že to jsou příjemné starosti a úspěch našich hokejistů mě velmi těší." "Upřímně řečeno mě nenapadlo, že se nám podaří po třech sezónách postoupit do první ligy, ale na druhou stranu jsme si vytyčili strategii, které jsme se drželi, a tohle je výsledek. Nestavíme vzdušné zámky a utrácíme jenom to, co máme," prohlásil prezident klubu Jaroslav Mrowiec. "Je pravda, že budeme chtít doplnit kádr, ale naší filosofií je hrát s našimi hráči a co nejvíce stavět na našich vlastních odchovancích." -red- Havířov zakázal podomní a pochůzkový prodej strana 6 Učitelé Gymnázia Komenského získali vysoká ocenění Armáda spásy zve na koblihový den strana 7-10 Kulturní servis MKS Havířov strana 12 ět českých rekordů havířovské vzpěračky strana Havířov v květech Nový tržní řád, ve kterém je zakotven zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města, vydala Rada města Havířova 24. dubna. "Schválené nařízení nově reguluje podomní a pochůzkový prodej s tím, že jsme v Havířově využili možnost, která je obcím a městům dána v ustanovení živnostenského zákona zakázat nebo omezit některé formy prodeje bez vazby na stálou provozovnu," vysvětil vedoucí Odboru komunálních služeb havířovského magistrátu Jiří Revenda. Důvodem změny tržního řádu jsou narůstající problémy s nekorektním jednáním některých prodejců nebo poskytovatelů služeb, a to zejména vůči seniorům. odomním prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb bez předchozí objednávky mimo veřejně přístupná místa - v domech, bytech a podobně. ochůzkový prodej je oslovování zákazníků přímo na ulici, parkovišti nebo jiném veřejném prostranství. Nově je tržním řádem vymezena doba a podmínky pro konání farmářského trhu na náměstí Republiky. Dochází také k drobnému rozšíření počtu tržních míst. řibude tržní místo na Dlouhé třídě u Jitřenky a na ulici Hřbitovní na Šumbarku. Nařízení, kterým se vydává tržní řád, nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení na úřední desce, tedy ve druhé polovině května. -red- OZVÁNKA na jednání Zastupitelstva města Havířova pondělí 24. června 2013 od 13 hod. v sále Kulturního domu Radost. Jednání je přístupné veřejnosti. Interpelace a dotazy občanů jsou zařazeny na konec programu. Upozorňujeme občany na nutnost předkládat příspěvky k vystoupení v písemné podobě.

2 2 Rekreační sedmidenní tuzemské pobyty pro seniory 1) Horský hotel Sůkenická Kč Bílá, Bumbálka - 44 osob 2) enzion U Studánky Kč Horní Lomná - 44 osob 3) Hotel KAMZÍK Kč Karlov pod radědem - 44 osob Spoluúčast na úhradě pobytu: 60% z celkové částky ceny za pobyt odmínky pobytu: a) občané s trvalým bydlištěm na území města Havířova k datu zápisu i k datu odjezdu na rekreační pobyt b) poživatelé starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně c) občané, kteří se pobytů pro seniory nezúčastnili nikdy nebo naposledy v roce 2009 d) v případě nenaplnění kapacity se upouští od podmínky uvedené v bodě písmena c) ZÁIS: 16. července 2013 od 7.00 do 9.00 hodin (do naplnění kapacity) v budově Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov- odlesí (autobusová zastávka Bezručova - linka č. 3 a 9) Další informace poskytne p. ospíšilová , Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí - budova F, 1. patro, kancelář č.110. Havířov je členem Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady Novým, v pořadí jedenáctým členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady se v úterý 30. dubna stalo statutární město Havířov. V souladu se stanovami jmenovaného regionu členství Havířova schválila valná hromada starostů dobrovolného svazku, která jednala v Lučině. Ve stejný den podepsal primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk dodatek ke stanovám. Tímto členstvím se Havířov stává zároveň členem Euroregionu Beskydy. "Budeme ve svazku silným partnerem, očekávám, že ostatní členové budou čerpat ze zkušeností našeho statutárního města a vzájemná spolupráce všech přispěje také k větší propagaci Havířova," řekl havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk. Na místě je úzká spolupráce především při přípravě a realizaci projektů v oblasti turismu, kultury, sportu aj. Členství Havířova v tomto mikroregionu již v březnu odsouhlasili zastupitelé města. Zájmové sdružení vzniklo v září red- Výstavba splaškové kanalizace je ve fázi napojování přípojek V roce 2012 statutární město Havířov zahájilo výstavbu splaškové kanalizace, jejíž realizace se chýlí ke konci. Celková výstavba splaškové kanalizace má být ukončena v září V tuto chvíli nastal čas připojit se na veřejnou kanalizaci kanalizačními přípojkami. Splaškové a dešťové odpadní vody musí být v nemovitosti důsledně odděleny. Do kanalizační přípojky smí být připojena pouze voda z WC, koupelen, prádelen a kuchyní. To znamená, že do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové svody ze střech, odvodnění zpevněných ploch a dvorků apod. Kontrolu napojení přípojek provádějí pracovníci Technických služeb Havířov. odrobné informace o podmínkách a možnostech připojení nemovitosti na kanalizační řady lze získat na internetových stránkách města Havířova v sekci Výstavba kanalizace v Havířově nebo osobně na Technických službách Havířov (tel: , , mobil: ). o výstavbě splaškové kanalizace statutárním městem Havířov budou vodoprávním úřadem prováděny kontroly, zda u jednotlivých nemovitostí, které nebudou napojeny na veřejnou kanalizaci, je nakládání s odpadními vodami v souladu s vodním zákonem. ravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu též Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních bez řádného povolení nebo v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až Kč, a to i opakovaně. Technické služby Havířov se staly provozovatelem kanalizačních stok na odvádění odpadních vod od ledna letošního roku. Stávající stoky vybudované v předešlých letech doplní nově budované stoky v okrajových oblastech města Havířova. V první etapě se připojují občané v oblasti Dolních Datyň a městské části rostřední Suchá. V nejbližší době se budou moci připojovat občané v okolí ulic Výletní a odlesní na Šumbarku. Obyvatelé, kteří se již budou moci připojovat na nové stoky, budou informováni provozovatelem po zahájení zkušebního provozu. oté mají odběratelé maximálně půl roku na připojení se do vyvedené revizní šachtice. Odběratel musí do této doby sepsat smlouvu na základě 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Tuto smlouvu lze uzavřít na Technických službách na ulici Karvinská 66, Havířov-Město v pondělí v době od 7 do 17, ostatní pracovní dny od 7 do 14. Zde vám také poskytnou informace o vašem napojení a sepíší s vámi smlouvu. Lze si také domluvit schůzku na přesný termín na telefonním čísle Napojení na samotnou revizní šachtici probíhá za přítomnosti pracovníků TSH a.s. a po kontrole je vystaven protokol o napojení, pro kontrolu jak odběratele, tak provozovatele. Doporučujeme pořizovat fotodokumentaci celého napojení se. -red na základě podkladů odboru životního prostředí a TSH- Kontroly na podávání alkoholu osobám mladším 18 let Městská policie Havířov pravidelně provádí kontrolu restaurací a provozoven na nepovolené podávání alkoholu osobám mladším 18 let. oslední větší kontrola proběhla v pátek v závěru dubna ve spolupráci s pracovnicemi Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Havířova. Během kontroly bylo zkontrolováno 11 provozoven a restaurací (Áčko, Svět, Sto komínů, Beach bar, Jáma, U Tuleně, Remix, Bivoj, Tržnice, Nelli a Stolárna). Kontrolu provádělo celkem 15 strážníků a 2 pracovnice OSOD. ři kontrole bylo zjištěno 7x nepovolené podání alkoholu osobě mladší 18 let. Dva přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi byly řešeny udělením blokové pokuty a 5 podezření ze spáchání přestupku bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení. V kontrolách bude M pokračovat i v následujícím období. Ing. Daneš Skulina, 1ZŘ M Havířov Agentura bude zjišťovat informovanost veřejnosti o sociálních službách v Havířově V průběhu června 2013 v Havířově provádí výzkumná agentura Sociotrendy za pomoci proškolených tazatelů výzkum mezi veřejností. Cílem výzkumu je zmapovat a následně analyzovat stav informovanosti veřejnosti o sociálních službách a o sociálních problémech. Zjišťovat se bude například povědomí o sociální síti, hodnocení sociálních rizik a povědomí o různých ohrožených cílových skupinách. ro realizaci výzkumu bude osloveno cca 500 respondentů, splňujících kritérium věkové hranice a majících minimálně tři roky trvalé bydliště v Havířově. Vzorek bude vycházet z kvótního výběru a odpovídat struktuře obyvatel v Havířově dle vybraných charakteristik. Výstupní informace budou podkladem pro stanovení priorit v oblasti komunikace s občany a další rozvoj v oblasti sociálních služeb v následujících letech.

3 3 Hromadné očkování psů proti vzteklině 1. Očkování a přeočkování proti vzteklině se mohou účastnit psi starší 6 měsíců, kteří ještě nebyli očkováni v r es musí být nejméně týden před očkováním odčerven proti vnitřním parazitům 3. K očkování pes musí být opatřen náhubkem a v doprovodu osoby starší 15 let 4. K očkování přineste očkovací průkaz psa Místa a termíny svodů: 3.6. pondělí Ha-Šumbark, Hasičská zbrojnice h., očkuje MVDr. Horák Kč/pes Ha-rostřední Suchá, veterinární klinika h., očkuje MVDr. olák Kč/pes 5.6. středa Ha-Město, ul. Selská h., očkuje MVDr. Vaculík Kč/pes naproti restaurace U Balona - odpočívadlo pro cyklisty Ha-Dolní Datyně, h., očkuje MVDr. Vaculík Kč/pes bývalá budova MNV Ha-Město, ul. Selská h., očkuje MVDr. Vaculík Kč/pes naproti restaurace U Balona - odpočívadlo pro cyklisty 7.6. pátek Ha-Životice, ožární zbrojnice h., očkuje MVDr. Javora Kč/pes Ha-Dolní Suchá, ve dvorové části MŠ h., očkuje MVDr. Javora Kč/pes Ha-Šumbark h., očkuje MVDr. Horák Kč/pes Bývalá veterinární ordinace ul. Gen. Svobody pod zdravotním střediskem Ha-rostřední Suchá, veterinární klinika Náhradní termín: h., očkuje MVDr. olák Kč/pes Výše uvedené ceny platí občané, statutární město Havířov přispívá ze svého rozpočtu na vakcínu 20 Kč na každého psa. Výzva k posečení pozemků Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni při své činnosti omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost na nich před šířením plevelů a činit na vlastní náklady opatření k zamezování jejich výskytu. Žádáme, aby v termínu do byly pozemky posekány. racovníci odboru životního prostředí budou po uvedeném termínu provádět kontroly. V případě, že tento termín nebude dodržen, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu. Mimořádnou akci pro všechny občany, kteří mají doma nepotřebné vysloužilé elektro, pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s neziskovou společností ASEKOL U Topolů, U ískovny, Na avlasůvce (žel. stanice), Na Stezce, Na olanech, adlých hrdinů - obchod U arkoviště, Slezská, Zednická, Kosmonautů, Říjnová, Dlouhá třída - Terasa Na avlasůvce, U Hřiště, Nový Svět - odbočka před zatáčkou k zahrádkářské osadě, Hraniční, Květná řinesete vysloužilé elektro, odnesete si praktický dárek Kubelíkova, Nákupní, Mládí, E. Krásnohorské, Na Dolanech, Werichova Radniční, A. S. uškina, Slovanská, Švabinského, Sadová, E. Holuba Moskevská-park., U Lesa, Tajovského, Soví, K. Světlé- Luna, Na acalůvce Na sběrném dvoře v Havířově budou moci lidé stejně jako v loňském roce vyměnit staré harampádí za nové praktické dárky. Akce s názvem JARNÍ ÚKLID proběhne od pondělí 20. května a potrvá až do pátku 14. června, nebo do rozebrání zásob dárků. robíhat bude v otevíracích hodinách sběrného dvora Technických služeb na ulici Karvinská. ro prvních 300 občanů bude jako dárek připraveno nové elektro, buď praktická svítilna s karabinou nebo stylová kalkulačka. A jaké vysloužilé elektrozařízení mohou občané nosit na sběrný dvůr? Jedná se především o staré monitory, televize, počítače, notebooky, tiskárny, rádia, hudební přehrávače a videopřehrávače, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. Všechny staré spotřebiče budou posléze rozebrány na součástky a recyklovány. Naopak odměnu lidé nezískají za monočlánky nebo baterie a kuchyňské zařízení jako jsou lednice, sporáky, myčky nebo mikrovlnky. Harmonogram přistavení VK červen 2013 Nad Tratí x Na Kopci, etřvaldská (pož. zbrojnice), Anglická, Ostrovského, J. Vrchlického Místní, J. Žižky, Edisonova, M. Kudeříkové, Svážná G. Klimenta, E. Destinnové, Lazecká u lesa, Frýdecká - Stružník, Alšova městské policie - vyrážíme na kola Dlouhá zima skončila a slunečné počasí vylákalo příznivce cyklistiky. Každý řidič, tedy i cyklista, je povinen před jízdou zkontrolovat své vozidlo, jeho vybavení a zjištěné závady odstranit. ovinné vybavení kola stanovuje vyhláška č. 341/2002 Sb. - příloha č. 13. Jízdní kolo musí být vybaveno: dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami, které umožňují včas v případě potřeby zpomalit nebo zastavit (jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola, které zvýrazňují cyklistu z boku oranžovými odrazkami na obou stranách pedálů pro lepší viditelnost řidičům, kteří cyklistu předjíždějí nebo míjejí přední bílou a zadní červenou odrazkou zvýrazňující cyklistu za snížené viditelnosti nejen při jízdě, ale i když musí zastavit světlometem, jež umožňuje vidět cyklistu za snížené viditelnosti již z dálky (zepředu bílé barvy, červený vzadu) Zapomenout byste neměli na ochrannou přilbu, která je pro všechny do 18 let povinná. Mějte však na paměti, že zdraví je to nejdůležitější a přilba by měla být při jízdě na kole samozřejmostí a na její používání bychom si měli zvyknout především pro vlastní bezpečnost a ne proto, že nás k tomu budou nutit vyhlášky či zákony. Důležitý je také výběr správné barvy oblečení, tedy pestrých a viditelných barev. Kola bez dozoru lákají zloděje. Ochranou před nimi (pokud musíte kolo bez dozoru ponechat) je kvalitní zámek, kterým kolo uzamknete k nějaké pevné části. Zcela určitě se také vyplatí si kolo proti krádeži pojistit a sjednat si také pojištění odpovědnosti pro případ, že způsobíte v souvislosti s provozem jízdního kola škodu jiné osobě. Dalším ze způsobů ochrany může být také registrace jízdních kol. ro občany města Havířova tuto nepovinnou a bezplatnou službu provádí Městská policie Havířov, ul. Karvinská 1a (u hasičské zbrojnice) již osmnáctým rokem. Jejím cílem je přispět k ochraně majetku občanů, snížit počet krádeží kol a zajištěná nebo nalezená kola vrátit zpět původním majitelům. Evidence se provádí v úřední dny pondělí a středu od 8.00 do 11.30, od hodin. K registraci je zapotřebí O a jízdní kolo, u zánovních kol také doklad o jeho nabytí.

4 4 Šárka Kašpárková představila OVOV oradenské centrum KHAMORO funguje druhým rokem oradenské centrum KHAMORO začalo poskytovat své služby v Havířově-Šumbarku na ul. Jarošova 1194/31b v březnu Město využilo možnosti čerpání dotace ze dvou operačních programů strukturálních fondů Evropské unie, a to z Integrovaného operačního programu v rámci investičního projektu a z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci neinvestičního projektu s názvem Služby poradenského centra KHAMORO. Centrum poskytuje tři odborné sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství v oblasti dluhového a pracovně právního poradenství a terénní programy. Od počátku fungování centra využilo služeb 235 klientů. Mezi nejčastější oblasti, se kterými se lidé na centrum obrací, patří pomoc při jednání na úřadech, při vyřizování běžných záležitostí, otázky bydlení, zaměstnanost a pracovně právní problematika, dluhové poradenství, školní a výchovné problémy dětí. V KHAMORU klientům poradí, jak jednat se zaměstnavatelem, jak rozumně finančně hospodařit, jak si vyhledávat zaměstnání, jak napsat (i za pomoci sociálního pracovníka) životopis, jak získat a udržet si zaměstnání atp. KHAMORO také pořádá akce pro rodiče s dětmi, kde si společně mohou vyrobit drobné dárky či přání k různým příležitostem, např. ke Dni matek, Velikonocům nebo k Mikuláši. oskytované sociální služby oradenského centra Khamoro dokážou charakterem svých činností pružně reagovat na různé potřeby klientů. K návštěvě není potřeba žádné doporučení, je možno zachovat anonymitu uživatele, jeho názor i práva jsou respektována. Veškeré poskytované služby jsou bezplatné. Kontakt: , , Jana Kotasová a Lenka Kostohryzová OBČANSKÁ ORADNA HAVÍŘOV NABÍZÍ RACOVNÍ ORADENSTVÍ Rozšířenou nabídku pracovního poradenství vedle všeobecného odborného sociálního poradenství nabízí obyvatelům Havířova Občanská poradna Slezské diakonie. V rámci konzultací vám zde mohou poskytnout informace týkající se pracovně právních vztahů, nezaměstnanosti a dalších dotazů, které s touto problematikou souvisejí. Kromě toho poradna nabízí i individuální pracovní poradenství osobám, které chtějí hledat práci, ale neví jak postupovat. omůže s hledáním nabídek na internetu, sepsat životopis, nacvičit otázky k pohovoru, dohodne rekvalifikaci atd. podle potřeb klienta. Občanská poradna Havířov, kontaktní místo rostřední Suchá Hornická 2/855, Havířov-rostřední Suchá tel , Upozornění pro vlastníky dopravní a technické infrastruktury Odbor územního rozvoje Magistrátu města Havířova upozorňuje všechny vlastníky dopravní a technické infrastruktury, že od roku 2007 mají podle 27 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, povinnost poskytnout pořizovateli územně analytických podkladů (tj. úřadu územního plánování) údaje o stavu a záměrech v území, a to bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění. odle ustanovení 185 odst. 2 stavebního zákona jsou tito vlastníci technické infrastruktury od r povinni poskytovat polohopisnou situaci technické infrastruktury v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy nebo měřítku podrobnější (tzn. v digitální podobě v souřadnicovém systému S-JTSK). Územně analytické podklady OR Havířov jsou zveřejněny na internetových stránkách ve složce územní plánování, případně na stránkách odboru územního rozvoje. Jejich aktualizace je prováděna průběžně, v roce 2014 bude zpracována 3. úplná aktualizace včetně aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Havířov. Územně analytické podklady OR Havířov jsou pořizovány v rozsahu obcí Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. átek byl pro žáky ZŠ M. Kudeříkové příjemným dnem. Vzhledem k tomu, že se škola připojila k městským oslavám Dne Země, bylo jasné, že učení zůstává pro tento den doma a všichni společně s učiteli vyrazí na náměstí a do blízkého okolí. Ale nebylo to vše, co mohli žáci zažít. Na ty, kteří chodí do třídy, čekal ještě jeden nevšední zážitek. Do školy, kam sama chodila, se přijela podívat olympijská medailistka a mistryně světa, atletka Šárka Kašpárková. Hlavním cílem návštěvy byla prezentace nového sportovního projektu OVOV, který připravili olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) má za cíl přitáhnout ke sportu co nejvíc dětí tak, aby se rozvíjela jejich všestrannost. Šárka Kašpárková je jedním z ambasadorů projektu, což také dokázala během více než hodinové besedy se žáky. ředstavila nejen sebe, ale také disciplíny, ve kterých lze OVOV plnit, a došlo i na praktickou ukázku jedné z disciplín - skoky přes švihadlo. Většina dětí se velmi divila, kolik přeskoků za 1 min. čtyřmi různými styly zvládla dvojice atletka Šárka Kašpárková - tělocvikářka Iveta Bušková, které s přehledem porazily dvojice kluků i holek. A když vytáhla úspěšná atletka své nejcennější medaile - bronzovou z OH v Atlantě a zlatou z MS v Aténách, bylo jasné, proč sportování stojí za námahu. Na závěr došlo i na všetečné otázky dětí, ale poněvadž sluníčko za okny tělocvičny hřálo stále víc, byl nejvyšší čas vyrazit na Den Země. ZŠ M. Kudeříkové, Mgr. avla Slamečková olicisté hovořili s dětmi o drogách v rámci projektu Tvoje správná volba Mezinárodní projekt Tvoje správná volba po třech letech znovu zavítal do Havířova, a to do prostor Střediska volného času ASTERIX. rojekt je určen pro žáky tříd základních škol a pojednává o drogách legálních, jako jsou cigarety a alkohol, a o drogách nelegálních, konkrétně o marihuaně. Na besedách o škodlivosti drog s dětmi hovořili policisté České republiky Územního odboru Karviná. Děti mohly díky obrázkům názorně vidět následky užívání alkoholu, cigaret či drog. Během hodiny postupně děti prošly třemi stanovišti. U panelu s alkoholem si na maketě mohly osahat orgány, na které tyto látky škodlivě působí, za pomocí zvlněného zrcadla zase viděly okolní svět očima opilého člověka. U dalšího panelu pojednávajícího o tabákových výrobcích názorně na rentgenovém snímku viděly, jak vypadají plíce kuřáka. Třetím stanovištěm s nelegální drogou bylo pomyslné vězení. A co na to samotné dětí? S policisty spolupracovaly, četly nápisy na jednotlivých panelech, odpovídaly na otázky, ale také se některé rozpovídaly a svěřily se se svými zkušenostmi s alkoholem či cigaretou. rojekt i celou multifunkční tvořivou dílnu kladně hodnotili i přítomní učitelé. Celkem bylo do projektu zapojeno 563 dětí. nprap. Jaroslav Kus reventivně informační skupina Karviná MĚSTO HAVÍŘOV MÁ TURISTICKOU VIZITKU Turistickou vizitku si můžete zakoupit v MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU náměstí Republiky 7 (budova kina Centrum), Havířov-Město tel: , , po - pá h., so 8-12 h., ne h.

5 5 ZUŠ Bohuslava Martinů ZUŠ L. Janáčka tel Na Schodech 1, Havířov-Město 4. června v 17 hodin ve vstupní hale školy Vernisáž žáků výtvarného oboru odvečer s klavírem 4. června od 17 hodin koncertní sál ZUŠ ul. Sadová 7. června v hodin v Komorním sále ZUŠ Salon Lecha Nierostka hostem pořadu je internista-endokrinolog, nestor obezitologie rof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. Flétnový podvečer 5. června v 17 hodin koncertní sál ZUŠ ul. Sadová Akordeonový koncert 11. června v hodin koncertní sál ZUŠ ul. Sadová odvečer s mladými zpěváčky 18. června v 17 hodin koncertní sál ZUŠ ul. Sadová Houslový večer 20. června v 17 hodin koncertní sál ZUŠ ul. Sadová Kotulova dřevěnka Hálkova 4, Havířov-Bludovice tel.: Otevřeno: út - pá 8-12 h a h so 9-13 h., ne h DEN DĚTÍ V MUZEU h VSTUNÉ ZDARMA pro děti a mládež do 18 let Foto: archiv Již tradičně se na jaře setkávají chlapci a děvčata tř. na městské a okresní přehlídce O nejlepší pohybovou skladbu na ZŠ K. Světlé. V letošním roce soutěžilo 149 účastníků ze ZŠ: Frýdecká, G. Svobody, domácí K. Světlé, ASV z Třince a Baník Havířov. Celkem bylo předvedeno 10 skladeb různého charakteru. Ceny poroty si odnesly skladby untíky (ZŠ G. Svobody, za netradiční náčiní), Skyfall (ZŠ G. Svobody za pohybovou interpretaci), Námořníci (ZŠ K. Světlé, za náročnou choreografii) a Telefon? Mobil? (ZŠ K. Světlé, za originalitu). Oceněné skladby postoupily do krajského kola v Opavě. řidejte se k dobrovolníkům v havířovské nemocnici! MEDOVÝ DEN h ŘEMESLA RO ŠKOLY h ředvádění dalších řemesel v areálu Kotulovy dřevěnky, oživení areálu hospodářskými zvířátky, pro MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnost. Kolektivy nutno objednat. VSTUNÉ ZDARMA Dobrovolnický program v nemocnici byl zahájen v červnu roku Co vlastně dobrovolníci dělají? Mohou si s pacienty jen tak povídat, předčítat, hrát hry, případně je doprovodit na krátké procházce, prostě pomáhají jim vyplnit volný čas, zahnat chmury a prožít něco hezkého. Dobrovolníkům nabízíme odbornou podporu, pojištění a proplacení cestovních nákladů. Chcete se také přidat, podělit se o svůj volný čas, své zkušenosti a nápady? Školení pro zájemce se koná v neděli 16. června 2013 od 14 do 17 hodin v Kulturní místnosti Ns Havířov, p. o. v 6. patře monobloku. V případě zájmu o školení nebo další informace volejte číslo , případně pište na adresu Hana Čadová, DC ADRA Havířov Den otevřených dveří na všech pobočkách ZUŠ B. Martinů 20. června od 9 do 17 hodin ZÓNA UZDRAVENÍ A KLIDU Jste nemocni, psychicky se necítíte dobře, jste vyčerpaní, máte strach? řijměte uzdravení, klid, radost, novou sílu - terapie modlitbou. átky: 7.6., a od hodin Kavárna ZaHRAda, Havířov, Komunardů 8 (vedle nové sportovní haly) Rezervace míst: Vstupné dobrovolné MŠ KLUBÍČKO na ul. Sukova SLAVÍ Zveme děti, rodiče a přátele naší mateřské školy na slavnostní odpoledne u příležitosti 50. výročí založení a oslav Dne dětí, ve středu 5.6. od 15 hodin na školní zahradě. Těší se na vás děti a zaměstnanci MŠ CVA-Centrum volnočasových aktivit Horymírova 1511/9, Havířov-Město, (středa) - od 9.30 hodin přednáška MUDr. Vránové na téma Onemocnění jater (středa) - od hodin autorské čtení p. Szottkové Vzpomínání na časy minulé VI. o staré Ostravě od do hodin a od 9.30 do hodin - kroužek studené kuchyně - p. Studnická ravidelný program zůstává dále beze změn (viz. volný čas Centrum volnočasových aktivit anebo přímo v CVA na ul. Horymírova 9, Havířov-Město)

6 6 Učitelé z Gymnázia Komenského získali vysoká ocenění ARMÁDA SÁSY ZVE NA Den učitelů (28.3.) se stává každoroční příležitostí k ocenění vynikajících pedagogů, kteří dlouhodobě dosahují mimořádných výsledků v práci s mládeží nejen ve škole, ale i mimo ni. Takové záslužné akce probíhají na městské, krajské i celostátní úrovni. V letošním roce převzala z rukou etra Fialy, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, nejvyšší pedagogické ocenění v České republice, Medaili 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost, Mgr. Ivana Vlčková z Gymnázia Komenského v Havířově. Důraz byl položen především na její práci v propagaci a rozvoji sportu ve škole a dále na aktivitu v oblasti německých jazykových soutěží a česko-německých projektů. V Lichtenštejnském paláci převzalo Medaile 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost 31 učitelů, Medaile 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost obdrželo 14 učitelů. Medaile MŠMT je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile je nejvyšším resortním oceněním a uděluje se od roku V loňském roce obdržel toto vyznamenání pedagog téže školy Mgr. avel Böhm. MK ZKO Hawierzów - Błędowice, Klub Kobiet i Klub Seniora zapraszają na Wystawę robót ręcznych p. t. Zręczne ręce i nic więcej... oraz Wystawkę 50 lat MK ZKO pod własną strzechą, która odbędzie się w Domu ZKO w dniach 8-9 czerwca 2013 od. godz Zagajenie wystawy w sobotę o godz Tím však výčet havířovských učitelských úspěchů nekončí. 19. března tohoto roku převzal z rukou představitelů Českého olympijského výboru vysoké vyznamenání, Školní cenu fair play za celoživotní přínos, Mgr. Rudolf Šimek z Gymnázia Komenského v Havířově. Ve zdůvodnění bylo uvedeno především to, že vychoval řadu sportovců i funkcionářů a vedl mládež k aktivnímu způsobu života, přičemž často propagoval i netradiční způsoby výuky tělesné výchovy. Celkem bylo za rok 2012 uděleno 36 cen, z toho 24 do rukou žáků, studentů a kantorů. Většinou šlo o záchranu lidských životů. "I z toho je vidět, že s naší společností ani sportem to není zas tak špatné," řekla Květa ecková, předsedkyně Českého klubu fair play. Ten byl založen před 35 lety a každoročně vyhlašuje významné počiny, které si zasluhují pozornost. Hlavní ceny předávala Květa ecková společně s Jiřím Kejvalem, pro něhož to byla premiéra v roli předsedy Českého olympijského výboru. Toto ojedinělé uznání práce našich pedagogů zdaleka přesahuje svým významem hranice města, ale i Moravskoslezského kraje, a je dalším dokladem o velmi dobré úrovni havířovského školství. etr Šimek MO ZKO v Havířově - Bludovicích, Klub žen a Klub seniorů zvou na Výstavu ručních prací nazvanou Zručné ruce a nic více... a Výstavku 50 let MO ZKO pod vlastní střechou, která se bude konat v Domě ZKO ve dnech června 2013 od 9.00 do hod. Začátek výstavy v sobotu 8.6. v 9.00 hod. TRADIČNÍ KOBLIHOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pátek 7. června 2013 od 10 do 15 hodin: Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21 Dům pod svahem, od svahem 1 Azylový dům pro muže, Na Spojce 2 Komunitní centrum, Obránců míru 704/15 Sbor a komunitní centrum, J. Seiferta 8 Více info na Uživatelé Domu pod svahem se aktivně zapojili do dobrovolnické služby Služba následné péče Domu pod svahem Armády spásy nabízí pomoc osobám závislým na alkoholu a gamblingu. Tito lidé se rozhodli změnit svůj život a využili plně nabízené pomoci. o několika měsících intenzivní práce na sobě se někteří z nich aktivně zapojili do pravidelné pomoci potřebným občanům města Havířova v rámci dobrovolnické služby. Uživatelé pomáhají s údržbou školky, chodí pomáhat do denního centra pro seniory, kde vydávají obědy, připravují pro seniory volnočasové aktivity, pomáhají s údržbou apod. Zapojení do dobrovolnické činnosti pomáhá i samotným uživatelům. o několika letech přijímají zodpovědnost, pociťují důvěru a užitečnost. Monika owiesníková Senior slevenka umožní seniorům levnější nákup služeb Krajská Rada seniorů Moravskoslezského kraje zahájila v březnu realizaci projektu s názvem Senior slevenka. Záměrem je nabídnout lidem starším 55 let ucelený systém slev, a to zejména z oblasti zdravotnictví, lázeňství, služeb, kultury, sportu, cestování, ubytování apod. V rámci projektu vzniká databáze poskytovatelů slev, kteří poskytnou držitelům speciální karty - Senior slevenky - dlouhodobé celoroční slevy od 5 do 50 procent. Senior slevenka vydaná letos bude mít platnost do konce roku 2014 a její cena je 100 korun. Realizátoři předpokládají, že v letošním roce dosáhne počet uživatelů Senior slevenky 10 tisíc a v příštím roce se toto číslo až zčtyřnásobí. V první fázi by měla Senior slevenka zahrnovat nejméně 60 poskytovatelů slev, do konce roku by jejich počet měl být trojnásobný. Z oblasti zdravotnictví například bude významným poskytovatelem slev Městská nemocnice Ostrava. K projektu už se připojily také riessnitzovy lázně Jeseník, Lázně Darkov, Horský hotel Sepetná v Ostravici, Horský hotel Ondráš v Komorní Lhotce. Věž Hláska v Opavě a Zámek Linhartovy na Krnovsku poskytnou seniorům slevu 50%. Dalšími poskytovateli slev jsou například lékárny, úklidové firmy, hodinoví manželé, kadeřnictví, masáže nebo prodejci šperků a kosmetiky. očet poskytovatelů slev zapojených do projektu stále roste. Senior slevenky, stejně jako webové stránky budou fungovat od 20. května Zájemci získají kartu po vyplnění formulářů. Ty budou k dispozici v kontaktních místech, klubech seniorů a dále v některých informačních centrech. Jedno z kontaktních míst by mělo vzniknout i v Havířově. Ivan Sekanina - ISI Servis Sociální služby města Havířova si Vás dovolují pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat ve středu 5. června 2013 od 8.00 do hodin pro školy a od do hodin pro veřejnost v Centru drogové pomoci na ul. Hřbitovní 12 v Havířově-Šumbarku. rohlédnout si můžete prostory Kontaktního a poradenského centra pro osoby ohrožené drogou. rohlídka prostor bude spojená s poskytnutím informací o nabízených službách. Školám doporučujeme se předem domluvit na konkrétním čase (tel ).

7 7 LETNÍ KINO ZAHAJUJE ve h. SVATÁ ČTVEŘICE Romantická komedie, Česko 2012, 78. Stereotypní manželská erotika se může vyřešit pouze v exotickém prostředí Karibského ostrova. 80 Kč ve h. ATLAS MRAKŮ Fantasy, USA/Německo 2012, 172. Šest žánrově různých příběhů odehrávajících se od začátku 19. stol. až po vzdálenou budoucnost. Velký vizuální zážitek. 80 Kč řipravujeme na červenec: vždy ve hodin OKRESNÍ ŘEBOR ČERNÁ LABUŤ AVATAR Změna programu vyhrazena ZROZENÍ LANETY OIC Atraktivní průvod městem a program na hlavním pódiu na náměstí Republiky Doprovodný program v Centrálním parku (naproti Společenského domu) na Centrálním parkovišti v Dětském parku (za polyfunkčním domem) na parkovišti u Městské sportovní haly: Ukázky adrenalinových sportů - vystoupení profesionálních sportovců na street zone, workshopy letních extrémních sportů, soutěže a půjčovna sportovních pomůcek zdarma (free style, BMX, SK8, free style koloběžka, atd.) Ukázky Capoeiry Vystavená nazdobená technika a vozy Kotvené lety horkovzdušným balónem Veslařské trenažéry Exotická zvířata Mobilní muzeum (jízdní kola, drezíny, autíčka a kočárky) Kolotoče a atrakce pro děti a spousta dalšího atraktivního programu a překvapení! Farmářský trh nabízí následující sortiment: Sýry z Čech, Slovenska, Holandska, Francie a Itálie. Máslo ze Tří Dvorů vyrobeno tradičním způsobem. Zabijačkové výrobky - několik druhů klobás, jitrnic, jelit, sekané, tlačenky, slaniny. To vše vyrobeno tradičním způsobem. Dančí, jelení salámy a klobásy. Sporadicky vína z jižní Moravy. Čerstvé ryby. Med a různé výrobky z vosku - svíčky, apod. ekařské produkce - Moravy, Slovenska a Čech. Mimo švýcarských, francouzských, holandských a italských sýrů.

8 8 výstava KD etra Bezruče - KDB Galerie Maryčka otevřeno: po - pá h. mimo otevírací dobu zpřístupní výstavu pracovník informací, vstupné dobrovolné KD L. Janáčka - KDLJ výstava VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO Otevřeno: po - pá h., so, ne h., katalog 10 Kč Vstupné: 20 Kč, děti a mládež 10 Kč, hromadné vstupné pro školy à 5 Kč malíř a ilustrátor Zdeněk Burian interaktivní výstava klubu Ámos z Ostravy práce žáků výtvarného oboru ZUŠ B. Martinů - tvůrčí fotografie Vernisáž ve čtvrtek od 17 h., výstava potrvá do divadla Kulturní dům Radost - KDR výstava GALERIE RADOST, otevřeno: po - pá hodin, so, ne hodin, Vstupné: 20 Kč, děti a studenti 10 Kč přednášky kurzy v 18 h. - loutkový sál KDB SVATEBNÍ NOC V TROJI Uvádí amatérské divadlo Skřítek MKS Havířov Vstupné 30 Kč v h. - loutkový sál KDB Mgr. Czyžová Věra: Jižní Amerika - atagonie pořádá Klub přátel hornického muzea pobočky Havířov v 18 h. - loutkový sál KDB FILMOVÝ FESTIVAL V CANNES aneb Historie a současnost nejslavnější filmové přehlídky na světě přednáší Miroslav Beinhauer Zábavné i poučné putování slovem a obrazem od posledního k prvnímu ročníku slavného festivalu. Vstupné: 40 Kč, studenti 20 Kč Motto: člověk a čtvero ročních období Jubilejní výstava k 75. narozeninám malíře MUDr. Bohumila Kubíčka Hosté: fotograf Luboš Kovář a malíř Bohumil Eineigel Vernisáž ve středu od 17 hodin v sále KD Radost Výstava potrvá do GALERIE RADOST, otevřeno: po - pá h., so, ne h., Vstupné: 20 Kč, děti a studenti 10 Kč Miroslav Bartoš NEOMINUTEĽNÉ obrazy malíře a básníka z Turčianských Teplic Vernisáž v pátek od 17 h. Výstava potrvá do otevřeno do hodin Společenský dům - SD zábava

9 9 KINO CENTRUM - velký sál Aktuálně a bližší info o slevách na www. mkshavirov.cz - premiéra T - titulky D - dabing CZ - český film ❷ sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os ❸ sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os Sleva pro důchodce v h. KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D Animovaný, dobrodružný, komedie, fantasy, USA 2013, 102. Tvůrci odhalí neobyčejný, skrytý svět, který jste si ani nedokázali představit, v nové dobrodružné 3D komedii. Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, které chrání přírodu, a silami zla, které chtějí přírodu zničit. Když se jednoho dne malá teenagerka náhle probudí v podivném tajuplném světě, musí se spolu s partičkou zelených zábavných postaviček pokusit zachránit jejich tajný svět. ❷❸180 Kč v h. Z REZIDENTSKÉ KUCHYNĚ Životopisný, Francie 2012, 95. Výjimečný příběh osobní šéfkuchařky francouzského prezidenta. Ocitneme se také na Antarktidě, kde mladá kuchařka nějakou dobu působila. ❷❸120 Kč ve h. KŘÍŽ CTI Historický, Norsko 2012, 101. V drsné norské divočině se po prudkém vzdušném útoku vzájemně sestřelí angličtí a němečtí piloti. ❷❸120 Kč v h. CROODSOVI Animovaný, dobrodružný, komedie, USA 2013, 90. Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro přežití Strach je dobrý, změna špatná, a drží se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně, kde doposud spokojeně bydleli. Grug je nakonec nucen uznat, že lepší než zde jen přežívat je začít znovu opravdu žít někde jinde. 60 Kč ve h. SCARY MOVIE 5 Komedie, USA 2013, 85. Hlavním terčem Scary Movie 5 jsou úspěšné dokumentární" horory série aranormal Activity. Mladým manželům, Danovi a Jody, se narodí první dítě, jenže místo aby se radovali z novorozence, musí se vypořádávat s narůstajícím počtem nadpřirozených jevů, které se v jejich útulné domácnosti prošpikované videokamerami vyskytují. ❷❸150 Kč ve h. IRON MAN 3D Akční, dobrodružný, sci-fi, USA/Čína 2013, 109. Ve filmu společnosti Marvel Studios Iron Man 3 je svérázný, ale geniální průmyslník Tony Stark / Iron Man nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic. Když je rukou nepřítele připraven o vše, čeho si v životě cení, vydá se Stark na pouť s cílem nalézt toho, kdo je za jeho utrpení zodpovědný. ❷❸160 Kč v 9.00 h. ŠMEJDI Dokument, Česko 2013, 74. Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? raktiky, ze kterých mrazí. Lži a promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého zboží. Senioři ze svých nuzných důchodů splácí horentní sumy za často nekvalitní produkty. 50/100 Kč v h.. I. Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO římý přenos slavného baletu z etrohradu. 200 Kč v h. NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE 3D Animovaný, dobrodružný, komedie, Španělsko 2012, 90. Tad, snílek pracující na stavbě, je díky záměně za slavného archeologa poslán na expedici do eru. S pomocí Jeffa - svého věrného psa, neohrožené archeoložky, němého papouška a podvodníčka, se pokusí zachránit bájné Ztracené město Inků před zlou skupinou lovců pokladů. ❷❸160 Kč v h v 9.00 h. BABOVŘESKY Komedie, Česko 2013, 133. Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. ❷❸110 Kč ve h. STAR TREK: DO TEMNOTY 3D Sci-fi, dobrodružný, USA 2013, 132. osádka Enterprise je povolána domů, nalézá zde však zdemolovanou flotilu i hodnoty, které flotila hájí. Náš svět je v krizi a za veškerý teror může nezastavitelná síla, která vzešla z vlastních řad. Kapitána Kirka se události osobně dotknou a nehodlá je nechat bez odezvy. Vydává se do válečné zóny, aby polapil člověka, který má sílu zbraně hromadného ničení. Naši hrdinové jsou vehnáni do epické šachové partie, která se hraje na život a na smrt. ❷❸180 Kč v h. ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA Dobrodružný, komedie, rodinný, Francie/Španělsko 2012, 110. od vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Britská královna proto vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným bojem proti Římanům 60 Kč v h. DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V OHYBU 3D Animovaný, dobrodružný, USA 2012, 94 Oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, opět prožívá nové napínavé dobrodružství. rávě Scratt se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. odaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že pradávná angea začne praskat. ❷❸180 Kč v h. O ZÁNIKU ZEMĚ Akční, sci-fi, USA V novém filmu režiséra M. Night Shyamalana si opět zahrají otec a syn Smithovi. o úspěšném dramatu Štěstí na dosah je tentokrát uvidíme v rolích otce a syna v postapokalyptickém dramatu After Earth, kde musí na opuštěné planetě Zemi mladý Kitai zachránit svého otce Cyphera umírajícího v kokpitu zřícené vesmírné lodě. ❷❸170 Kč ve h. TEROR Krimi, drama, USA 2012, 91. Kyle (Nicolas Cage) a Sarah Millerovi (Nicole Kidman) mají vše: přepychový dům u vody, exkluzivní auta i to, čemu se říká romantický vztah. Kyle, který je diamantovým makléřem, se právě vrátil z obchodní cesty a hned ho čeká terapie šokem: do jeho domu vtrhnou čtyři maskovaní lupiči s jedniným odhodláním - dostat se po dobrém či po zlém do trezoru plného diamantů. Je zde vůbec místo pro hrdinství? ❷❸140 Kč v 9.00 h. BEZEČNÝ ŘÍSTAV Drama, romantický, USA 2013, 115. Do Southportu se přistěhuje plachá Katie, jejíž minulost halí opar tajemství. Ačkoliv se zprvu brání navázat jakýkoliv vztah, postupem času se seznamuje se sousedkou Jo a Alexem a jeho dětmi a v ospalém jižanském městečku začíná zapouštět kořeny. Musí se tedy rozhodnout - zvolí život na útěku nebo novou rodinu? 50/100 Kč v h. UNIVERZITA RO ŘÍŠERKY 3D Animovaný, dobrodružný, komedie, USA 2013, 109. Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky. Ale hned během prvního semestru na univerzitě se začnou Mikeovy plány hroutit, když mu cestu zkříží příšerkovské eso James. Sullivan, řečený Sulley, který je na strašení přirozený talent. Této dvojici se život na univerzitě i na koleji malinko vymkne kontrole a jejich soutěživost je dovede až k vyhazovu z elitního univerzitního strašícího programu. ❷❸205 Kč v h. METEORA Romantické drama, Řecko 2012, 82. odmaňující příběh mladého řeholníka a mladé jeptišky, žijících v ortodoxních klášterech na rozlehlých horských pláních v Řecku. Minimalistický a meditativní příběh plný vizuálně atraktivních lokalit. Film byl s úspěchem uveden na loňském MFF v Berlíně. ❷❸130 Kč již v h. MUŽ Z OCELI 3D Akční, dobrodružný, fantasy, USA/Kanada 2013, 148. říběh a charakter Supermana je jedním z nejuznávanějších superhrdinů všech dob. Opět se setkáme s postavou mladého žurnalisty Clarka Kenta, který je na Zemi poslán z planety Krypton. Clark se musí stát hrdinou známým jako Superman, nejen aby byl poslední nadějí záchrany, ale také aby ochránil své milované. ❷❸160 Kč v h. ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL Animovaný, rodinný, USA 2012, 76. Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vydává napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do tajemných Zimních lesů, kde se setkává s celou řadou nových zimních víl a odhaluje kouzelné tajemství - Zvonilka má totiž sestru, stejně veselou a hravou Modrovločku. Ta se s ní na oplátku vydává na návštěvu do Zvonilčina domova. 60 Kč v h. HURÁ DO AFRIKY! 3D Animovaný, rodinný, Německo 2010, 93 Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj na Zemi. Surikata Billy je bezstarostný snílek s hlavou v oblacích. Spolu s vegetariánským lvem Socratem rádi lelkují a dělají si legraci z ostatních zvířat. Ale Afrika čeká nové hosty a bezstarostné časy se mění. Na utržené ledové kře tam pluje lední medvědice Sushi. ❷❸120 Kč již v h.!! HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 2D Dobrodružný, fantasy, USA/ Nový Zéland 2012, 169. Film sleduje cestu hlavní postavy Bilbo ytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě. Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem. ❷❸100 Kč

10 ve h. SVĚTOVÁ VÁLKA Z - 3D Sci-fi, horor, akční, USA/ Malta Zombies jsou jako morová nákaza. Lidé přeměnění v odporné lidské stvůry požírající maso. Ani mrtví ani živí, ale pro nás normální lidi rozhodně extrémně nebezpeční. Zombies na rozdíl od nás necítí bolest, neznají strach, a co je nejdůležitější, nepřemýšlejí. Válka s nimi, ať se to zdá jakkoliv nemyslitelné, již skončila. I přes to, že lidé zvítězili, infrastruktura celého světa prošla neskutečným otřesem a ještě stále se vzpamatovává. 180 Kč v h. MADAGASKAR 3 Animovaný, dobrodružný, komedie, USA 2012, 92. Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po svých Středozemním mořem. 60 Kč v a ve h. Festival Marilyn ÁNI MAJÍ RADŠI BLONDÝNKY Komedie, USA 1953, 91. Marilyn Monroeová vytvořila v nestárnoucí komedii Howarda Hawkse prototyp okouzlující sexuální bohyně s plavou hřívou, která si omotává srdce všech okolních mužů. říběh vypráví o dvou kabaretních umělkyních Lorelei Leeové a Dorothy Shawové. Bohatstvím opojená Lorelei se chce vdát za movitého muže, aby měla čas na lásku. 90 Kč v a ve h. Festival Marilyn SLAMĚNÝ VDOVEC Komedie, USA 1955, 105. Když americké manželky opustí v létě s dětmi rozpálený Manhattan, jejich obětaví pracující manželé se věnují "kladení pastí, lovu a honu", jinak řečeno, zajišťují rodinu a "trpí" ve městě. Své utrpení a samotu si zlehčují občasným zakázaným doutníčkem, nezdravým jídlem, příležitostnou sklenkou whisky a ti nejodvážnější dokonce proměňují chtivé pohledy na ženské křivky mladých krasavic ve skutek. 90 Kč v a ve h. ODFUKÁŘI Krimi, drama, USA 2013, 116. Dokonalá iluze nebo loupež století? V hlavní roli Morgan Freeman. 110 Kč kabaretní tanečnice a masérky, která věřila, že je z urozeného rodu, že je princezna. řitom padesát let strávila jako pacientka psychiatrické kliniky, kde vyprávěla svůj neobyčejný příběh ženy, které se matka v dětství zřekla. Jejím jediným domovem byl ústav a psychiatrická klinika. To všechno ale Anna jen předstírá? Je opravdu duševně nemocná? Anebo je to všechno úplně jinak? 90 Kč v 9.00 h. ŘÍBĚH MÉHO SYNA Romantický, historický, Itálie/ Španělsko 2012, 127. Svobodná matka Gemma (enélope Cruz) přijíždí se svým dospívajícím synem ietrem do Sarajeva, aby poznal zemi, ve které se narodil. řed 16 lety ji museli kvůli bosensko-srbské válce opustit. Gemma se tak vrací do míst, která v ní probouzejí dávné vzpomínky. řed lety se tu zamilovala do Diega (Emile Hirsch), ietrova otce. 50/100 Kč GALERIE RADOST architekt Radim Ulman nábytek pro historická divadla a výběr z díla v 19 h. - velký sál KDB N. Chatelet: Žena Vlčí mák herecký koncert Hany Maciuchové v h. RINCEZNA Drama, Finsko 2011, 104. Finský film je natočený podle skutečné události a vypráví dojemný příběh Anny Lappalainenové, Léčivé meditace i o prázdninách: ve velkém sále KDB a v hod. KINO CENTRUM - malý sál v h. OSLEDNÍ ZIMA Drama, Belgie/Francie/Švýcarsko 2011,103. Johann (25) převzal po otci farmu, kde žije sám. Svůj čas dělí mezi práci na farmě, péči o sestru, která je v ústavu, a Julii, dívku, kterou miluje. řed začátkem zimy mu shořela celá stodola plná sena, což značně nabouralo již tak křehkou rovnováhu jeho živobytí. Johann ztrácí pevnou půdu pod nohama, avšak odmítá si připustit finanční problémy. 90 Kč ve h. AŘBA NA TŘETÍ Komedie, USA 2013, 100. Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. oté se jim povedlo to samé i s bratrem nevěsty. A nyní budou léčit zlomené srdce po smrti nejbližšího. Ujetému Alanovi totiž zemře otec, a tak se partička, která téměř položila město hazardu na lopatky, vrací, aby mu vymyla mozek pořádnou porcí alkoholu. Což se samozřejmě zvrhne a odstartuje další hromadu humorných situací. 110 Kč ve h. a 3. a v h. TÍSŇOVÁ LINKA Thriller, USA 2013, 95. Jordan (Halle Berry) je zkušená operátorka tísňové linky, které změní život volání zoufalé dívky, jež se právě stala obětí únosu. ro ni je telefonické spojení s tísňovou linkou jedinou nadějí a slova pronášená klidným a rozvážným hlasem ženy na druhém konci telefonu ji dodávají odvahu. 130 Kč FILMOVÝ KLUB v h. NO Drama, historický, Chile 2012, 118. íše se rok 1988 a René se vrací ze stáže v USA, kde se učil, jak dobře prodat coca colu, a hned se zapojuje do dění v rodném Chile. ovede totiž kampaň demokratických stran proti stárnoucímu despotickému generálovi. Snímek nominovaný na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film je lehkým, místy až groteskním pohledem na osmdesátá léta a především na to, že pravda je sice jenom jedna, ale abychom ji dokázali prodat, nesmíme jí lidem říkat úplně celou. 80/100 Kč v h. ŠIMON A DUBY Drama, Švédsko/ Dánsko 2011, 122. Velkolepý snímek pojednává o rozchodu poznamenaného břemeny dávno minulými a hledáním sama sebe. Výpravný příběh o dvou rodinách a jejich přátelství a společ- ném osudu ve švédském Göteborgu ve stínu Druhé světové války. 100 Kč ve h. JEN BŮH ODOUŠTÍ Krimi, drama, Francie/ Dánsko 2013, 90 řed deseti lety Julian zabil policajta, ale podařilo se mu utéct. Dnes je z něj jeden z největších drogových dealerů v Bangkoku. Když Julianův bratr zabije prostitutku, policie si pozve na pomoc Changa - Anděla pomsty, který dovolí otci zavražděné, aby ho osobně zabil. Tím však rozpoutá peklo. 110 Kč v h. HURÁ NA FRANCII Komedie, Francie 2013, 97. Muzafar a Feruz jsou dva pasáci ovcí z Taboulistanu...malé zemičky ve střední Asii, o které nikdy nikdo neslyšel. Aby se o ní konečně svět dozvěděl, rozhodne se ji syn prezidenta kapičku zpropagovat a povolá tyto dva dobráky na jejich životní misi: zničit Eiffelovku! Aby dosáhli svého, musí se prodrat tím nejnepřátelštějším územím, jaké si vůbec dokážete představit: Francií! 110 Kč ve h. NEMAJÍ OKOJ SVÉVOLNÍCI Krimi, thriller, Španělsko 2011, 114. Santos Trinidad, zkorumpovaný policajt, pije dlouho do noci na baru. Když mu v prázdném nočním klubu odmítnou více nalít, Santos zabije majitele podniku, barmanku a další personál. Jakmile zjistí, že na místě byl svědek, který unikl, vydává se Santos najít a odstranit nepohodlného. 100 Kč a v 18 a ve h. Festival Marilyn NĚKDO TO RÁD HORKÉ Komedie, USA 1959, 120. Slavná kombinace hudební komedie, parodie na gangsterské filmy a bláznivé crazy komedie, se odehrává v roce 1929 a jejími hrdiny jsou Joe a Jerry, dva muzikanti, kteří se na útěku před bandou gangsterů převléknou za ženy a "ukryjí" se v dívčím orchestru Sladké Zuzi odjíždějícím na turné na Floridu. 100 Kč ve h. VRÁSKY Z LÁSKY Komedie, Česko 2012, 101. Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kterými poněkud komplikuje život svému synovi a snaše. Nyní jej čeká náročná operace a Ota se rozhodne, že je ta správná doba, kdy je třeba vyhledat někoho, kdo kdysi dávno velmi ovlivnil jeho život. Setkání s herečkou Janou je ale poněkud jiné, než si představoval. řesto je to právě tahle vitální dáma, která nemíní nerezignovat na aktivní život, která znovu zamotá jeho osud. 80 Kč připravujeme LETNÍ OHÁDKY a ROMENÁDNÍ KONCERTY v parku za KD Radost každou prázdninovou neděli KINOKAVÁRNA čt 6.6. čt čt čt OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE ČR, drama, režie Jiří Menzel RIME USA, komedie s Meryl Streep ROLLING STONES USA, hudební dokument ŽELEZNÁ LADY Velká Británie, drama s Meryl Streep Začátky promítání jsou v 9.00, 14.00, a ve hodin. Kulturní dům etra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace , pokladna ( ) otevřena O - Á h, SO - NE 1 hodinu před konáním akce od do pokladna zavřena Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace , pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-odlesí, informace , od 3.6. do pokladna zavřena Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace , od 3.6. do pokladna zavřena ( ) Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město pokladna ( ) otevřena denně od 9 do h, ST od 8 do h KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov Vstupenky v předprodeji v pokladnách MKS Havířov. V den konání akce 1 hodinu před začátkem - pouze v místě konání. Rezervace vstupenek jsou přijímány vždy od 2. dne zahájení prodeje v trvání nejdéle 7 dní.

11 11 ASTERIX - SVČ Havířov, p.o., Na Nábřeží 23/41, Havířov-Město, tel.: , , Nabídka letních táborů a akcí na červen řihlášky a informace o táborech a akcích jsou k dispozici v obou střediscích a ke stažení na webových stránkách. SVČ Asterix zve děti i dospělé na Slavnostní akademii, která se uskuteční ve SD Reneta ve čtvrtek od 17 hodin Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma. Ve dnech 17., 18., 19., 20. a 21. června pořádáme pro ZŠ na jejich hřišti tradiční preventivně-osvětovou akci Dny bez úrazu. Bližší info bude zasláno na školy, přihlášky přijímáme do naplnění kapacity. Středisko na ul. Na Nábřeží 41, Havířov-Město Čt h., Tričko na prázdniny, od 6 do 18 let - přijďte si ozdobit své vlastní tričko! S sebou bavlněné tričko +15 Kč. Čt h., Závěs originál do pokojíčku, od 6 do 18 let. S sebou bílou, resp. světlou bavlněnou látku požadované velikosti + 20 Kč. Úterky h. Výtvarné studio pro mládež a dospělé - kurz smaltu, keramiky a malby na hedvábí, práce s glazurou a engobou, Info: V sobotu se uskuteční zábavná soutěž pro rodiče s dětmi O ŘÁD KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY. rezentace startujících družstev (rodič + děti) od u altánku před SVČ Asterix, Na Nábřeží 41. V případě deště v budově SVČ Asterix. S sebou: sportovní obuv, psací potřeby, příp. pláštěnku. řihlášky do na mail: nebo na Středisko na ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, á h. Keramická dílna. Dokončení výrobků z kroužků a akcí. Info: Nabízíme poslední volná místa na pobytových táborech v Beskydech a Jeseníkách. Týdenní i dvoutýdenní turnusy, bohatý program, krásné lokality, kvalifikovaný pedagogický i zdravotní dozor. Více informací na a v obou střediscích. STŘEDISKO MĚSTO, STŘEDISKO ŠUMBARK, KLUB MAJÁK: v 15 h. Hurá na prázdniny aneb rozlučka se školním rokem!!! Don Bosko Fest, 20 let střediska Don Bosko Havířov sobota od 13 h., parkoviště u střediska, ul. Letní 17, Havířov-Šumbark - vystoupení zájmových celků střediska (Irské tance, mažoretky, Moderna show dance, Taekwon-do, Street dance, Hip-hop, Hra na drumbeny, vystoupení kapely z Klubu Maják) - hudební vystoupení hosta - aktivní program pro děti, mládež i rodiče, workshopy, atrakce, skákací hrad KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od 16 h Oslava 6 let klubu Valdocco Valdocká víkendovka na vodních lyžích Otvírací doba čajovny Teaden: čt h., pá h. onorka a přítomnost psychoterapeuta: po od do h. osilovna - pondělí a čtvrtek h., středa a pátek h. Angličtina - každou středu h. - začátečníci h. - konverzační večer pro pokročilé Klub deskových her - pondělí a pátek h. rázdninové příměstské tábory: Maják - říměstský tábor- Šikovné děti - říměstský tábor zaměřený na rozvoj dětí ve výtvarných a rukodělných aktivitách, cena 10 Kč Maják - říměstský tábor - Nadané děti - říměstský tábor zaměřený na hudbu, nácvik písní, výrobu hudebních nástrojů. Součástí programu jsou hry a výlet, cena 10 Kč Šumbark - Chovatelský příměstský tábor - říměstský tábor zaměřený na přírodu, chov zvířat v lidské péči, pěstování různorodých rostlin, ochranu životního prostředí + výlet, cena 600 Kč s obědem Město - Tajuplná země - Je připravena dobrodružná celotáborová hra pro ty, kteří chtějí zažít spoustu legrace a dobrodružství během letních prázdnin a dávají přednost každodennímu návratu domů. Cena 500 Kč s obědem Šumbark - Vzhůru do oblak - Dvoudenní soustředění modelářů, při kterém se budou vyrábět jednoduchá letadla-házedla, modely vystřelovacích raket na raketový motorek a také se pokusíme vyrobit větší horkovzdušný papírový balón, cena 100 Kč Město - Cesta do Afriky - Dobrodružná celotáborová hra pro děti od 7 do 15 let. okud počasí dovolí, veškeré aktivity se budou konat venku v přírodě. Součástí je také výlet. Cena 500 Kč s obědem. rázdninový pobytový tábor: Klíče od pevnosti Boyard - obytový tábor na rekreační chatě Orlí hnízdo poblíž Čeladné. rostřednictvím celotáborové motivační hry vystřídáme naučné, sportovní a dobrodružné aktivity, osvojíme si některé tábornické dovednosti, často budeme soutěžit a budeme podnikat výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Cena Kč Městská knihovna Havířov Městská knihovna Havířov vyhlašuje 4. ročník fotografické soutěže pro amatéry CESTOU NECESTOU. Cestovat můžete pěšky, na kole, vlakem či autobusem, na koni či na oslu... Jenom svá auta nechte doma. ravidla soutěže: - fotografie může přihlásit jen její autor, a to maximálně dva snímky - uveďte své jméno a kontakt (adresu, , telefon) Fotografie zasílejte nejpozději do na adresu Městská knihovna Havířov, studovna a čítárna, Šrámkova 2, Havířov-odlesí nebo na ráce budou vyhodnoceny a vystaveny na webových stránkách knihovny a v hale Městské knihovny Havířov na ulici Šrámkova 2. Vítězné fotografie budou oceněny. Ze soutěže jsou vyloučeni pracovníci MěK Havířov a jejich rodinní příslušníci. Akce pro děti: Dětské oddělení na ul. Šrámkova: Výstava dětských prací z literárně výtvarného projektu TVOŘÍME KNIŽNÍ HRDINY, letos zaměřeného na Galinu Miklínovou a její knižní ilustrace. Ceny za nejlepší práce budou předány při besedě, která se koná v hod. obočka Dělnická od 16 h. - vernisáž prací DĚTSKÉHO CENTRA ČTYŘLÍSTEK. 17. června od do h. - zábavné odpoledne ŠKOLA NAOAK, při kterém se z dětí stanou učitelé a naopak. Akce pro dospělé: Hudební odd. na ul. Svornosti: do pátku trvá výstava Elišky a Jindřišky Dordových s názvem MEZIGENERAČNÍ OBRAZY v 18 h. - BESEDA S OTAKAREM KOCHANEM, autorem knihy amětihodnosti etřvaldu. V hudební části vystoupí studentka Ostravské univerzity Kateřina Ondrušíková - klavír. Oddělení pro dospělé, Svornosti v 18 h. setkání nad knihou s Knižním klubem v 10 h. KVĚTY RO ZDRAVÍ - beseda s léčitelem Tomášem Jarolímem. obočka Šrámkova 2: 5.6. od h. ŘÍRODA A KRAJINA OSTRAVSKA - přednáška paní ing. Zdenky Rozbrojové z Ostravského muzea o krajině regionu. Upozornění: z tohoto důvodu bude mít studovna a čítárna ve středu 5. června otevřeno pouze do 17 hodin. Výstava makrofotografií Jiřího Zavadzkého JAKAK VÁŽKY DOVÁDÍ A MOTÝLI SE ARÁDÍ a výstava fotografií Romana Wojcika DŮL MICHAL. Výstavní expozice k historii Havířova a hornictví : v 15 h. filmové pondělí LIKVIDACE OVRCHOVÝCH OBJEKTŮ DOLU DUKLA

12 12 ět českých rekordů vzpěračky Ladislavy okorné V Tureckém městě Konya se uskutečnil třetí ročník sportovních her dětí do 15let International Chidren Games. Na turnaji ve vzpírání startovali dva svěřenci trenéra avla Kheka Ladislava okorná a Vlastimil Moskal. Ti se již třetí měsíc připravují a trénují v Horní Suché ve vzpěračské škole Oty Zaremby pod vedením trenéra avla Kheka. Ladislava okorná startovala ve váze do 44kg a skončila na třetím místě. Ve svých třinácti letech překonala postupně pět českých rekordů juniorek do 17let. V trhu zvedla 43kg (český rekord byl 42kg - Gasiorová z Bohumína ), v nadhozu přidala další dva 49kg a 50kg (rekord držela okorná z loňského podzimu 48kg) a ve dvojboji posunula český Foto: archiv rekord Gasiorové z , který byl 89kg, na fantastických 92kg a 93kg. Vlastimil Moskal svedl velký boj se slovenským reprezentantem atrikem Brodou o třetí místo ve váze do 50kg. Vlastimil si vytvořil osobní rekordy v trhu v nadhozu a skončil nakonec čtvrtý o pouhé 2kg za atrikem. V trhu dostal nad hlavu 60kg (dosud měl osobák 57kg) a třetím pokusem se pokoušel dokonce o 62kg a jen těsně pokus neustál. V nadhozu zvedl 70kg (osobák měl 57kg) a ve dvojboji to dalo vynikajících 130kg (třetí Broda 132kg). avel Khek V neděli 2. června 2013 se uskuteční 14. ročník ZÁVODU DĚTÍ NA KOLECH Závod je určen dětem a mládeží od 5 do 14 let. Místo konání: park za Kulturním domem L. Janáčka v Havířově řihlášky: v den závodu od 9.00 do 9.45 hod. Start: 1. kategorie od hod. Trasa: cca 500 m (podle kategorií) - asfaltové chodníky a pěšiny Kategorie: podle roku narození, chlapci a dívky zvlášť 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008 ovinné vybavení: ochranná přilba Startovné: zdarma Bližší informace: M. Hrabiec V termínu od do přijal tým starších žáků U-13 fotbalového týmu MFK Indiáni Havířov pozvání na mezinárodní fotbalový turnaj Makarska cup INDIÁNI V CHORVATSKU V konkurenci dalších 14 ligových fotbalových týmů a fotbalových škol z Chorvatska a Makedonie získali cenné zkušenosti a s každým dalším zápasem se jejich výkony znatelně zlepšovaly. Jsme rádi, že byla chlapcům tato zkušenost umožněna, za což děkujeme především rodičům, městu a také vedení MFK Havířov za organizaci akce. Chlapcům a trenérům patří velký dík za úspěšnou reprezentaci nejen klubu, ale také celého města a České republiky. Bronislav Šimša Včelařský kroužek Ambrožíci zve milovníky přírody a zájemce o včelaření na dvě akce: Den otevřených dveří včelařského vozu s medobraním. Každý návštěvník si může vyzkoušet odvíčkovat medný plást, zatočit medometem a víčka i čerstvý med také ochutnat. rohlédnout si včelařský vůz a sledovat celý proces stáčení medu. řístup k vozu z parkoviště před katolickým Kostelem sv. Markéty v Havířově-Bludovicích. 1. června, zahájení v 9.00 hodin. Medový den v Kotulově dřevěnce. Tento den je organizován ve spolupráci s Muzeem Těšínska. Návštěvníci si můžou prohlédnout včelařskou výstavku, zakoupit med a medovinu, výrobky kosmetiky i zdravé výživy se včelími produkty. Celý den bude pro návštěvníky probíhat beseda o včelách a včelaření a také soutěž. 14. června od 9 h. do 17 hodin. V 15 h. proběhne slavnostní zakončení roční soutěže členů včelařského kroužku, vyhlášení pořadí a předání osvědčení a drobných dárků. V 16 h. vylosování vítězů soutěže pro veřejnost a předání cen. Studio Fantasy Orient Vás srdečně zve na taneční šou, plnou orientálního tance, krásných žen a třpytivých kostýmů: FANTASY ORIENT ANEB V RYTMU TANCE! v 17 h. v sále restaurace U Jelena v Havířově. ředstaví se tanečnice studia Fantasy Orient a hosté! Vstupné 100 Kč. Vstupenky je možné zakoupit v den konání akce, nebo ve studiu. Mistrovství Moravy a Slezska v karate V sobotu 4.5. proběhla tato soutěž tradičně v Jeseníku. Havířovské karate reprezentovali závodníci z klubů SKK Budo Havířov a TJ Start Havířov. Soutěže se účastnilo na 300 závodníků z Česka, olska, Slovenska, Ukrajiny. Naši svěřenci se v silné konkurenci neztratili a vybojovali celkem 14 medailových umístění. S výkony svých svěřenců byl spokojen hlavní trenér Marek Franta, který doufá, že v těchto výsledcích budou jeho svěřenci i nadále pokračovat.

13 13 81/13 HODINOVÝ MANŽEL 84/13 85/13 78/13 83/13 Opravy, montáže, úklid... Čištění koberců, křesel a sedaček strojem Kärcher, SLEVA 30% /13 rodej materiálů VODA - TOENÍ - LYN VYBAVENÍ KOUELEN prodejna DANEX-LAST, s.r.o. Další činnost: topení pro vytápění průmyslových hal. Havířov-Šumbark U Nádraží 1204/2a o - á 7-17 h, So 8-12 h Tel.: /13 OSOBNÍ BANKROT Konzultace ZDARMA tel.: /13 90/13 Lipová 2, Havířov-Město, /13 UZÁVĚRKA RADNIČNÍCH LISTŮ /13 82/13 88/13

14 14 Organizace dopravy při konání akce Havířov v květech ve dnech ) Uzavírky ulic : - Hlavní třída, Dlouhá třída v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Nábřeží, U Stromovky a ulicemi Matuškova, 1. máje dne v době od 8 do 14 hod. pro konání průvodu. V době od 14 do 24 hod. bude uzavírka zkrácena na úsek mezi křižovatkami s ulicemi Čs. armády, Jana Wericha a ulicí Mladé Gardy pro konání kulturního programu na náměstí Republiky. - Národní třída: - v úseku mezi křižovatkami s ul. Lipovou a Na Nábřeží, 17. listopadu v době od , 19 hod. do , 24 hod. - v úseku mezi křižovatkami s Dlouhou třídou a ul. Lipovou dne v době od 8 do 24 hod. - centrální parkoviště na nám. Republiky dne v době od 8 do 24 hod. - ulice Svornosti a Jana Švermy dne v době od 8 hod. do 14 hod. - ulice Fibichova a Beethovenova, včetně parkoviště za polyfunkčním domem dne v době od 8 do 24 hod. - ulice Astronautů dne v době od 8 do 24 hod. Na ulicích navazujících na uzavřené komunikace bude omezen provoz částečnými uzavírkami. Doba zákazu stání na parkovištích je uvedena v bodě 5). V době uzávěr bude povolen vjezd do uzavřených zón pouze vozidlům vybaveným zvláštní kartou. o dobu uzavírek příslušných komunikací bude vypnuta světelná signalizace na křižovatkách ulic : Hlavní třída x Na Nábřeží x U Stromovky Hlavní třída x Svornosti x Gorkého Hlavní třída x Dlouhá třída x Dělnická Dlouhá třída x Národní třída Národní třída x Na Nábřeží x Těšínská x 17. listopadu 2) Objízdné trasy: Z důvodu uzavírek ulic v centru města bude automobilová doprava odkloněna po ulicích Na Nábřeží, 17. listopadu, Studentská, Mánesova a U Stromovky. Městská hromadná doprava (dále jen MHD) a příměstská doprava bude odkloněna po ulicích Matuškova, Mánesova, U Stromovky a po ulici Na Nábřeží. Umístění náhradních autobusových zastávek je vyznačeno v situaci. 3) Organizace městské a příměstské autobusové dopravy: Městská hromadná doprava dne v době od 8 do 24 hod. Linka MHD č. 401 bude vedena po ul. Kpt. Jasioka, Dělnická, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř. Linky č. 403 a 409 budou vedeny po ul. Těšínská, Okrajová, Studentská, Mánesova, Mozartova, Moskevská, Dělnická, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř. Linka č. 405 bude vedena po ul. Fryštátská, 17. listopadu, Dlouhá třída, Matuškova, Mánesova, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř. Linky č. 404 a 416 budou vedeny po ul. Těšínská, Okrajová, Dlouhá tř., Matuškova, Mánesova, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř. Náhradní autobusové zastávky budou umístěny na ul. Mánesova u křižovatky s ul. Mickiewiczovou, na ul. U Stromovky u křižovatky s ul. Místní a u křižovatky s Hlavní tř., (zastávky zajistí všechny linky, které trasu projíždí) Linka č. 415 bude vedena po ul. Těšínská, Okrajová, Dlouhá tř., Matuškova, Mánesova, Dělnická a dále ve své trase. Linka č. 419 bude ukončena v místě náhradní zastávky na ul. Mánesova u křižovatky s ul. Mickiewiczovou. Linky č. 402, 406, 413 a linky TESCO budou vedeny z ul. Těšínská po objízdné trase po ulici Na Nábřeží s náhradními autobusovými zastávkami ul. Bludovická, Slezská, sběrna a v blízkosti křižovatek s ul. Fibichova, Svornosti a Hlavní třída. Linka TESCO bude v obou směrech zajíždět k vlakovému nádraží. Linka 434 GLOBUS bude vedena z autobusového nádraží po ul. Těšínská, 17. listopadu, Dlouhá tř., Matuškova, Mánesova a dále ve své trase. Linka 433 GLOBUS bude vedena z ul. Železničářů po Hlavní třídě, ul. U Stromovky a dále ve své trase. Městská hromadná doprava od 19 hod. do hod. Linky č. 402 a 413 budou vedeny z Národní tř. po ul. Lipová, Na Nábřeží s výjezdem na ul. Těšínskou

15 15 Linka č. 418 bude vedena z ul. Selská po ul. Na Nábřeží s výjezdem na ul. Těšínskou říměstská doprava době od 8 do 24 hod. Linky příměstské dopravy budou vedeny po objízdné trase po ulicích 17. listopadu, Mánesova a u Stromovky. ro zajištění zvýšené frekvence cestujících oproti běžné poptávce o sobotách bude MHD posílena takto: - Na vybrané spoje linek č. 403, 404, 409, 413 a 416 MHD Havířov budou v obou směrech nasazeny kloubové autobusy - K zajištění odvozu účastníků akce bude zajištěno vedení spojů linky č. 408 MHD Havířov v odpoledních hodinách, konkrétně s odjezdem ze zast. Havířov, odlesí, aut. nádr. ve 14.00, a hod. - Operativní nasazení pohotovostních vozidel dispečinkem dopravce. 4) arkování návštěvníků a náhradní parkoviště: Návštěvníci kulturní akce i ostatní motoristé mohou k parkování využít tato parkoviště: - parkoviště u supermarketu TESCO - parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Dělnická - parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Těšínská - parkoviště u obchodního domu ELAN na ul. Dělnická (naproti Komerční banky) - Národní třída s šikmým stáním po obou stranách komunikace v době od , 19 hod. do , 24 hod. - areál autobusového nádraží na ul. Těšínská v době od 8 do 24 hod. - ulice Astronautů s šikmým parkováním na jedné straně v době od 8 do 24 hod. V areálu autobusového nádraží na ul. Těšínská bude současně umožněno odstavení autobusů návštěvníků a účastníků akce. říjezd k parkovacím plochám na Národní třídě bude organizován po ul. Lipová. ul. 1. máje zůstane průjezdná. Z parkoviště bude umožněn výjezd vozidel i v křižovatce s ul. Těšínská, Na Nábřeží a 17. listopadu. Z důvodu obnovení provozu na Národní třídě ve 24 hod. musí všechna vozidla parkoviště bezpodmínečně opustit. ro krajní řešení bude použita odtahová služba. říjezd ke všem odstavným parkovištím bude pro návštěvníky města označen orientačními tabulemi. 5) Omezení parkování : Z organizačních důvodů bude omezeno parkování vozidel na ulicích: - Svornosti, (parkoviště u magistrátu) v době od , 16 hod. do , 14 hod. - Jana Švermy (parkoviště u magistrátu) v době od , 21 hod. do , 14 hod. - Centrální parkoviště na náměstí Republiky v době od , 21 hod. do , 24 hod. - Fibichova, Beethovenova, včetně přilehlého parkoviště v době od , 21 hod. do , 24 hod. ro přeparkování vozidel hlavně v centru města je možno využít dočasného parkoviště na Národní třídě s kapacitou cca 300 parkovacích míst, které bude v provozu od , hod. do , hod. Vozidla, která zůstanou zaparkovaná na parkovištích v době platnosti zákazu stání, budou odtažena na náklady vlastníka vozidla.

16 RADNIČNÍ LISTY - měsíčník města Havířova, redakce: Magistrát města Havířova, tel.: , vydává Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město, příjem inzerce , fax , tisk: Tiskárna Ringier Axel Springer rint CZ a.s., registrováno pod č. j. MK ČR E 11005, uzávěrka příštího čísla , náklad ks, distribuce - ošta - Havířov 1, N E R O D EJNÉ

Kino Květen Teplice - program červen

Kino Květen Teplice - program červen Kino Květen Teplice - program červen 01.06. Království lesních strážců 2D Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy /100min Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný, skrytý svět, který jste si ani

Více

Kino Květen Teplice - program červenec

Kino Květen Teplice - program červenec Kino Květen Teplice - program červenec 01.07. Bling Ring: Jako VIPky Krimi / Drama /90min Celebrity - jsou slavné, jsou sexy, ve svých dokonalých outfitech vypadají naprosto božsky. Tenagerky Rebecca,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 18.30 a 21.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 18.30 a 21.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Č E R V E N E C 2014 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 18.30 a 21.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc.

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4.

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4. Karviná Program kina Centrum červenec 2010 Program najdete zde: http://programy.sms.cz/kina/karvina/centrum Divadlo a zábavné pořady Divadelní komedie Becočki Výuka a ukázka lidových velikonočních technik.

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz

736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz Školská právnická osoba zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské 736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz POSLÁNÍ STŘEDISKA Pomáháme dětem a mladým lidem zdravě rozvíjet jejich

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo HAVÍŘOV HAVÍŘOV 1. ZUŠ B.Martinů Na Schodech 1 728

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Č E R V E N 2013 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc.

Více

Pedikúra Manikúra Modeláž nehtů Šárka Fetterová Husovo nám. 41, Česká Skalice, tel.: 605 828 213 Po Pá 8 15.30 Další objednávky dle telefonické dohody Nabízím dojezd za klienty domů Placená inzerce Peníze

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Preventivní akce hazard, alkohol a děti

Preventivní akce hazard, alkohol a děti Preventivní akce hazard, alkohol a děti V souvislosti s preventivní akcí uvádíme legislativní změny v dané oblasti. Dne 31. května 2017 nabyl účinnosti dlouho diskutovaný tzv. protikuřácký zákon, tedy

Více

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád)

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Rada města Nový Bydžov se na svém zasedání dne. usnesením č. usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo HAVÍŘOV HAVÍŘOV 1. ZUŠ Bohuslava Martinů Na Schodech

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Biograf na Špici, Hořice Program LISTOPAD 2014

Biograf na Špici, Hořice Program LISTOPAD 2014 Biograf na Špici, Hořice Program LISTOPAD 2014 Sobota 1.11., 17.00 Intimity ČR 2014, 104min., česky, od 12 let Komedie / romantický / 2D / 110,-Kč Sedm příběhů o lásce a intimitě, které se navzájem prolínají.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

U příležitosti 60 let založení města Havířova a 200 let od narození Don Boska. Turnaj extraligy poomsae. Turnaj národní ligy poomsae

U příležitosti 60 let založení města Havířova a 200 let od narození Don Boska. Turnaj extraligy poomsae. Turnaj národní ligy poomsae U příležitosti 60 let založení města Havířova a 200 let od narození Don Boska Turnaj extraligy poomsae Turnaj národní ligy poomsae Organizátor SK Taekwondo WTF Don Bosko Havířov Termín V sobotu 21. března

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Srdečně Vás

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h.

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h. Šotek v muzeu Chotěboř datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 26.10.2014 místo konání: Městské muzeum - zámek stručný popis akce: Hravá výstava pro celou rodinu + nové stálé expozice Jindřich

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006, O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010,

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více