MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,"

Transkript

1 Vážení přátelé, Právě držíte v ruce první katalog zaměstnavatelů ušitý na míru pro Matematicko-fyzikální fakultu UK. V jednom balení Vám předkládáme široké spektrum firem a organizací z celé České republiky, které vítají šikovné absolventy oborů z oblasti matematiky, fyziky a IT. Katalog je členěn do šesti základních sekcí Akademie věd, Instituty a ústavy, Státní správa, Školství, Ostatní a Podnikatelský sektor. Orientaci Vám usnadní označení v podobě barevných čtverečků, které jsou uvedeny u každého subjektu a znázorňují jeho zaměření. Jsme si vědomi toho, že tu nejsou všechny firmy, které mohou absolventy MFF zaměstnat, ale snažili jsme se zachytit v krátkém časovém období co nejširší přehled. Přirozeně nemůžeme zaručit, že pokud kontaktujete některou z organizací, automaticky zde najdete uplatnění. Doufáme ale, že široké spektrum firem a organizací obsažených v katalogu pomůže budoucím absolventům s orientací na pracovním trhu a nedovolí minout zajímavý cíl. Přejeme hodně štěstí a zdaru při studiu i po něm a doufáme, že neztratíte správný směr! Tým portálu MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

2 Komunikace brána k průmyslu Projekt Komunikace brána k průmyslu působí na MFF UK od června Plynule tak navázal na projekt CareerMarket, který působil pouze na PřF UK od května 2005 a zdědil po něm internetový portál Naším cílem je vytvořit systém spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelským sektorem. Snažíme se o propojení průmyslu a talentů tak, aby vznikly dobré podmínky pro realizaci nápadů chytrých hlav z řad českých vysokoškoláků. Hospodářská komora ČR Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost v ČR a je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů malých, středních a velkých podniků. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Matfyzák, spolek studentů, absolventů a přátel MFF Matfyzák je občanské sdružení, jehož cílem je podporovat a rozvíjet všemožné kulturní, sportovní, společenské i odborné aktivity (nejen) svých členů. Mezi pořádané akce patří například fakultní plesy Beánie, volejbalové turnaje nebo besedy s potenciálními zaměstnavateli matfyzáků. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Matematicko-fyzikální fakulta je součástí UK v Praze. Vznikla v roce 1952 vyčleněním z Přírodovědecké fakulty UK a v současné době vychovává ve 3 fakultních studijních programech absolventy z oblasti matematiky, fyziky a informačních technologií. Fakultu studuje na 3200 studentů, kteří se po ukončení studia, díky svým schopnostem analytického myšlení a univerzálnosti, velmi dobře uplatňují v praxi. Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy, jejichž zájmy hájí. SPČR byl založen v roce 1993 a je nestátní organizací nezávislou na vládě, politických stranách a odborech. Vysvětlivky: čtvereček v barvě fyzika matematika informatika didaktika 4 5

3 Akademie věd 6 Astronomický ústav AV ČR Adresa: Fričova 298, Ondřejov Tel./Fax: / Zaměření: Systematický výzkum Slunce, studium eruptivních procesů a sledování procesů a změn probíhajících na Slunci a v heliosféře. Biofyzikální ústav AV ČR Adresa: Královopolská 135, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum fyzikálních a chemických vlastností, struktury a interakcí biomakromolekul, výzkum biofyzikálních vlastností živých systémů na úrovni molekulární, buněčné a organismální. Fyzikální ústav AV ČR Adresa: Na Slovance 2, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Fyzika elementárních částic, fyzika kondenzovaných systémů, fyzika plazmatu a optika. Geofyzikální ústav AV ČR Adresa: Boční II/1401, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Základní výzkum fyziky Země. Studium stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí. Matematický ústav AV ČR Adresa: Žitná 25, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Matematická analýza, teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, matematická logika, matematická informatika a teorie grafů, numerická algebra, topologie a teorie vyučování matematice. Ústav experimentální medicíny AV ČR Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Tel./Fax: / uemweb.biomed.cas.cz, Zaměření: Výzkum vybraných problémů biomedicíny se zaměřením na aplikaci v klinické medicíně. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR Adresa: Chaberská 57, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oblastech fotoniky, optoelektroniky, signálů a systémů. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Adresa: Dolejškova 3, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. 7

4 Ústav fyziky atmosféry AV ČR Adresa: Boční II/1401, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum atmosféry v jejím celém vertikálním rozsahu, tj. studium přízemní vrstvy, troposféry, horní atmosféry, ionosféry a magnetosféry Země pomocí experimentálních a teoretických metod včetně numerických simulací. Ústav fyziky materiálů AV ČR Adresa: Žižkova 22, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Základní výzkum kovových materiálů. Ústav fyziky plazmatu AV ČR Adresa: Za Slovankou 3, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikacemi. Ústav geoniky AV ČR Adresa: Studentská 1768, Ostrava - Poruba Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum procesů v zemské kůře, indukovaných zejména antropogenní činností, včetně jejich účinků na životní prostředí. Zaměření: Studium teoretické a aplikační oblasti informatiky, umělé inteligence a výpočetní matematiky. Ústav jaderné fyziky AV ČR Adresa: Řež, Řež Tel./Fax: / Zaměření: Studium jaderné spektroskopie záření beta a gama, jaderných reakcí včetně srážek těžkých iontů a hyperjaderné fyziky. Ústav makromolekulární chemie AV ČR Adresa: Heyrovského nám. 2, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum polymerů - polymerní syntéza, fyzikální chemie makromolekul, fyzika polymerů a polymerních materiálů. Ústav molekulární genetiky AV ČR Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Základní výzkum v oblastech mikrobiální a savčí genomiky, onkogenů a retrovirů, struktury cytoskeletu, exprese genů na úrovni transkripce a translace, mechanizmů fertilizace, molekulárních základů imunity a struktury proteinů. Ústav informatiky AV ČR Adresa: Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 Tel./Fax: /

5 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR Adresa: Pod Paťankou 30 / 5, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Teoretický a experimentální výzkum hydrodynamických procesů v tekutinách a dvou- a více-fázových soustavách v laminárním, přechodovém i turbulentním režimu. Ústav přístrojové techniky AV ČR Adresa: Královopolská 147, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum fyzikálních metod, speciálních technologií a unikátních přístrojových principů ve vědních oblastech elektronové mikroskopie, nukleární magnetické rezonance a kvantových generátorů světla. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Adresa: V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum je zaměřen na hodnocení účinků přirozených i lidskou činností vyvolaných geodynamických procesů, výzkum stability svahů, recentní tektonické pohyby a strukturu zemské kůry. (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu). Ústav teorie informace a automatizace AV ČR Adresa: Pod vodárenskou věží 4, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblasti kybernetiky a informatiky. Rozvoj teorie systémů a náhodných procesů pro potřeby matematického modelování, automatického řízení a optimalizace systémů. Ústav termomechaniky AV ČR Adresa: Dolejškova 5, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblastech dynamiky tekutin, termodynamiky, dynamiky mechanických systémů, mechaniky deformovatelných těles a diagnostiky materiálu. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Adresa: Prosecká 76, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) orientovaný zejména na dynamiku konstrukcí 10 11

6 Instituty a ústavy Zaměření: Správa soustavy měřicích jednotek, realizací jejich etalonů, soustavy fyzikálních konstant a metodami měření. 12 BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv Adresa: Pohoří - Chotouň, Jílové u Prahy Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti veterinárních přípravků a přípravků pro ochranu rostlin, výroba a obchodní činnost v oblasti veterinárních přípravků a premixů pro výživu zvířat. Český ekologický ústav Adresa: Kodaňská 54/10, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a sektorech, environmentální ekonomie. Český hydrometeorologický ústav Adresa: Na Šabatce 17, Praha 412 Tel./Fax: / Zaměření: Shromažďování a vědecké zpracování meteorologických pozorování, předpověď počasí. Český metrologický institut Adresa: V Botanice 4, Praha 5 Tel./Fax: / Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Adresa: Jilmová 759/12, Praha 3 Tel./Fax: / Zaměření: Ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Adresa: Pikartská 7, Ostrava - Radvanice Tel./Fax: Zaměření: Služby v oblasti zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Chmelařský institut s.r.o. Adresa: Kadaňská 2525, Žatec Tel./Fax: / Zaměření: Identifikace odrůd chmele, jeho biochemická charakteristika, novošlechtění, hodnocení jeho genofondu apod. Institut dětí a mládeže MŠMT Adresa: Sámova 677/3, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: NIDM je účelovým odborným zařízením MŠMT v oblasti státní podpory a ochrany mládeže 13

7 14 Institut klinické a experimentální medicíny Adresa: Vídeňská 1958/9, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Studium problematiky kardiovaskulárních chorob, transplantací orgánů, diabetologie a poruch metabolismu. Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. Adresa: Na Valentince 1/1003, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Rozvoj a nabídka systémů využívajících identifikační a biometrické technologie. Institut ekologické alternativy Adresa: Hoblíkova 30, Brno Zaměření: Věda a výzkum v oblasti ekologických stavebních materiálů, environmentálních konstrukcí a památkové péče. Polymer institut Brno s.r.o. Adresa: Tkalcovská 36/2, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Syntéza, stabilizace a degradace polymerů, chemická analýza a struktura polymerů, materiálové inženýrství, výroba speciálních produktů. Sklářský ústav, s.p. Adresa: Škroupova 957, Hradec Králové Tel./Fax: / Zaměření: Služby v oblasti skla, keramiky, porcelánu a kovových předmětů, které jsou v přímém styku s pokožkou. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Adresa: Kamenná 7, Milín Tel./Fax: / Zaměření: Měření a sběr dat pro hodnocení účinků jaderných, chemických a biologických látek na člověka a prostředí. SVÚM a.s. Adresa: Areál výzkumných ústavů, Praha 9 - Běchovice Tel./Fax: Zaměření: Aplikovaný materiálový výzkum a zkušebnictví. SVÚOM, s.r.o. Adresa: U Měšťanského pivovaru 934/4, Praha 7 Tel./Fax: / Zaměření: Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav. ÚJP Praha a.s. Adresa: Nad Kamínkou 1345, Praha 5 Zbraslav Tel./Fax: / Zaměření: Výroba zdravotnických prostředků pro radioterapii, vývoj a výroba speciálních slitin, materiálové inženýrství. 15

8 16 Ústav hematologie a krevní transfúze Adresa: U Nemocnice 1, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Fyziologie krve, biologie nádorových buněk, morfologie a typizace buněk krve a kostní dřeně, diagnostika poruch struktury a funkce červených krvinek. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Adresa: Husinec - Řež 130, Řež Tel./Fax: Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady v energetice a průmyslu, projekční a inženýrské služby v investiční výstavbě, výroba a prodej radiofarmak, provoz výzkumných reaktorů. Ústav nerostných surovin a.s. Adresa: Vítězná 425, Kutná Hora Tel./Fax: / Zaměření: Chemické, mineralogické, RTG analýzy vod, hornin a minerálů. Výroba speciálních strojů a přístrojů, posudky, zpracování odpadů, měření radonu, výroba radiofarmak. Ústav nerostných surovin, s.p. Adresa: Vítězná 425, Kutná Hora Sedlec Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oborech geochemie, mineralogie, analytické fyzikální a radionuklidové chemie a technologie úpravy nerostných surovin, využití nerostných surovin. Ústav paliv a maziv Adresa: U Trati 42, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Rozbor a zkoušky plastických maziv a provozních kapalin. Ústav pro výzkum a využití paliv a.s. Adresa: Podnikatelská 552, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Biotechnologie, ekologické rozbory, fyzikální analýza paliv. Vědecký ústav ložisek kaustobiolitů, s.r.o. Adresa: Kochanova 2643/4, Ostrava Tel./Fax: / Zaměření: Likvidace starých i nových důlních zátěží, výzkum a vývojem v hornické oblasti, důlní otřesy. VÚHŽ, a.s. Adresa: Dobrá 240, Dobrá Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií, akreditované zkušebnictví, poradenství a expertízy. Hutní a strojní výroba, výroba měřící, regulační a automatizační techniky pro průmysl. 17

9 18 VÚLV spol. s r.o. Adresa: Uničovská 46, Šumperk Tel./Fax: / Zaměření: Textilní výroba, výzkum a služby, zpracování přírodních materiálů a výroba technických tkanin. VÚK Kovohutě s.r.o. Adresa: Panenské Břežany 167, Odolena Voda Tel./Fax: / Zaměření: Výroba a další zpracování neželezných kovů, aplikovaný výzkum a vývoj souvisejících technologií. VÚK Panenské Břežany, s.r.o. Adresa: Panenské Břežany 50, Odolena Voda Tel./Fax: / Zaměření: Aplikovaný výzkum v oblasti vývoje nových slitin, technologie výroby a zpracování materiálů a hutních výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. VÚTS Liberec, a.s. Adresa: U Jezu 525/4, Liberec 1 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj textilního strojírenství. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Adresa: Beranových 130, Praha - Letňany Tel./Fax: Zaměření: Centrum pro letecký výzkum a zkušebnictví v České republice. Výzkumný ústav farmaceutické technologie a dokumentace, s.r.o. Adresa: Kolářská 13, Opava 1 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum a vývoj lékových forem. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Adresa: Ústecká 98, Zdiby Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru, vývoj a testováním nových technik, postupů a software. Výzkumný ústav pedagogický Adresa: Novodvorská 1010/14, Praha 4 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum v oblati pedagogiky. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Adresa: Budovatelů 2830, Most Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v geologii, inženýrské poradenství, projekční a expertizní činnost, zkušebnictví, transfer inovačních technologií. 19

10 Státní správa Český báňský úřad Adresa: Kozí 4, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Dozor nad hornickou činností, požární ochranou v podzemí a řádným odváděním úhrad za dobývací prostor a vydobyté vyhrazené nerosty. Český statistický úřad Adresa: Na padesátém 81, Praha 10 Tel./Fax: Zaměření: Sběr, zpracování a publikace statistických údajů. Koordinace sběru a zpracování statistických údajů jednotlivých ministerstev. Český telekomunikační úřad Adresa: Sokolovská 219, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Stanovení podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb, regulace trhu. Zaměření: Správa zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky. Energetický regulační úřad Adresa: Masarykovo náměstí 5, Jihlava Tel./Fax: / Zaměření: Dohled nad energetickým průmyslem ČR. Institut městské informatiky Praha Adresa: Vyšehradská 57, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Tvorba digitálních map Prahy. Koordinační středisko pro resortní zdravotnictví Adresa: Vídeňská 1958/9, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Koordinace zdravotnických systémů. Národní bezpečnostní úřad Adresa: Na Popelce 2/16, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Státní správa v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Český úřad zeměměřický a katastrální Adresa: Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 Tel./Fax: /

11 Správa státních hmotných rezerv Adresa: Šeříková 1/616, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Státní správa v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Správa úložišť radioaktivních odpadů Adresa: Dlážděná 6, Praha 1 Tel./Fax: Zaměření: Zajišťění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů na území ČR. Státní fond dopravní infrastruktury Adresa: Sokolovská 278, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Rozvoj, výstavba, údržba a modernizace dopravních cest. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Adresa: Senovážné náměstí 9, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Státní správa a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany. Státní energetická inspekce Adresa: Štěpánská 15, Praha 2 Tel./Fax: Zaměření: Kontrola dodržování oborové legislativy. Státní zemědělský intervenční fond Adresa: Ve Smečkách 33, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Zprostředkování dotací EU pro zemědělství. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Adresa: Gorazdova 24, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Zabezpečení technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a úkolů v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Úřad zdravotnických informací a statistiky Adresa: Palackého nám. 4,, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Koordinace plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému

12 Ministerstva Ministerstvo dopravy Adresa: nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo životního prostředí Adresa: Vršovická 65, Praha 10 Tel./Fax: / Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo informatiky Adresa: Havelkova 2, Praha 3 Tel./Fax: / Ministerstvo obrany České republiky Adresa: Tychonova 1, Praha 6 Tel./Fax: / Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Na Františku 32, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Adresa: Karmelitská 7, Praha 1 Tel./Fax: /

13 Školství Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé matematiky, fyziky a informatiky na základních a středních školách: ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY Grantová agentura AV ČR Adresa: Národní 3, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Udělování grantů pro vědu v výzkum. Informační centrum pro mládež Adresa: Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Poskytování informací o vzdělávání, práci, cestování, ekologii pro mladé lidi. Národní vzdělávací fond Adresa: Opletalova 25, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Podpora konkurenceschopnosti českých firem a růst zaměstnanosti prostřednictvím zvyšování kvalifikace lidských zdrojů a rozvojem celoživotního učení. Středisko vzdělávání, informací a služeb SVIS Adresa: Zlatá Stezka 255, Prachatice Tel./Fax: Zaměření: Zájmové vzdělávání a péče o účelné využívání volného času dětí a mládeže. Ústav pro informace ve vzdělávání Adresa: Senovážné náměstí 26, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Správa dat o vzdělávání, podpora vzdělávacích trendů. Národní ústav odborného vzdělávání Adresa: Weilova 1271/6, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Napomáhání rozvoji odborného vzdělávání 26 27

14 Ostatní Centrum pro studium vysokého školství Adresa: U Lužického semináře 13, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Terciární vzdělávání, mechanismy řízení školství, školení, problematika uplatnění. CENIA Adresa: Kodaňská 10, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Česká informační agentura životního prostředí. Hvězdárna a planetárium České Budějovice Adresa: Zátkovo nabřeží 4, České Budějovice Tel./Fax: / Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu. Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně Adresa: Kraví hora 2, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu. Hvězdárna a planetárium Plzeň Adresa: U dráhy 11, Plzeň Tel./Fax: / hvezdarna.plzen-city.cz, Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu. PLANETÁRIUM Praha Adresa: Královská obora 233, Praha 7 Tel./Fax: / Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace Adresa: Koperníkova 3062, Teplice Tel./Fax: Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie. Státní energetická inspekce kainspekce Úřad zdravotnických informací a statistiky ckychinformaciastatistiky 28 29

15 Podnikatelský sektor 2N Telekomunikace a.s. Adresa: Modřanská 621, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Výroba telekomunikační techniky (komunikační servery, pobočkové ústředny, GSM brány a dveřní komunikátory). Accenture Central Europe B.V. Adresa: V Parku 2316/12, Praha 4 Tel./Fax: Zaměření: Manažerské poradenství, informační technologie, outsourcing. Advanced Risk Management s.r.o. Adresa: Paříkova 3, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Poradenství a školení v oblasti finančního řízení a řízení finančních rizik. ADW Bio a.s. Adresa: Krahulov 76, Krahulov Tel./Fax: / Zaměření: Výroba a distribuce biopaliv. Aero Vodochody a.s. Adresa: U Letiště 374, Odolena Voda Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj, výroba, modernizace cvičných a bojových vojenských a civilních letounů, leteckých dílů a přípravků. 30 Actum, s.r.o. Adresa: Vršovická 5/817, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Komunikační agentura pro elektronický a internetový marketing. AD ARMATURKA Dýšina s.r.o. Adresa: Tovární 86, Dýšina u Plzně Tel./Fax: / Zaměření: Výroba kanalizační, ozdobné a užitkové litiny. AGMA a.s. Adresa: Kolbenova 159, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Slévání barevných kovů. AHT Energetika, spol. s.r.o. Adresa: Husinecká 4, Praha 3 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti vnitřní aerodynamiky a termomechaniky lopatkových strojů, potrubních systémů a měřicí techniky v mechanice tekutin, větrání, klimatizace a měření hluku. 31

16 32 Air Products spol. s r.o. Adresa: Ústecká 30, Děčín Tel./Fax: Zaměření: Dodávky technických plynů pro různá průmyslová odvětví. Alcor, s.r.o. Adresa: Fr. Křížka 11, Praha 7 Tel./Fax: Zaměření: Vývoj a zakázková výroba elektronických zařízení, vývoj software. AL-invest Břidličná, a.s. Adresa: Bruntálská 167, Břidličná Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj materiálů a technologií v oblasti tavení, válcování a tepelného zpracování hliníkových slitinových polotovarů. ALS Czech Republic s.r.o. Adresa: Na Harfě 9/336, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Chemická, radiochemická, biologická a fyzikální měření a analýzy. ANF DATA spol. s r.o. Adresa: Pujmanové 1221, Praha 4 Tel./Fax: Zaměření: Vývoj širokého spektra informačních systémů. AMERSIL FILPAP, s.r.o. Adresa: Litoměřická 272, Štětí Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum, vývoj a výroba speciálních druhů technických papírů a filtračních prvků dle přání zákazníka. Amest s.r.o. Adresa: Ke Kablu 378, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj, konstrukce, výroba, instalaci a servis kontrolních stanic, sledovacích měřidel a měřicích strojů. AMI Semiconductor Czech, s.r.o. Adresa: Vídeňská 125, Brno Tel./Fax: Zaměření: Vývoj a výroba integrovaných obvodů pro praktické aplikace a zákaznických digitálněanalogových obvodů. APEX spol. s.r.o. Adresa: Na ochoze 581, Jesenice Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj a dodávky kompletních informačních systémů. 33

17 34 Application Software Brno, s.r.o. Adresa: Božetěchova 2, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Školení v informatice (Microsoft, Linux), dodávky informačních systémů, zabezpečení IT. AQUASOFT spol. s r.o. Adresa: Rubeška 215/1, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Dodávky informačních systémů (zpočátku specifických řešení, v poslední době i standardních řešení ERP, CRM a řešení v oblasti datových skladů a BI). AQUATEST a.s. Adresa: Geologická 4, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Služby v oblasti ochrany životního prostředí, tj. sanace průmyslových areálů, znečištění vod a zemin, hodnocení ekologických rizik, matematické modelování, monitoring znečištění,vodní hospodářství. AQUA RADON SERVIS BRNO, s.r.o. Adresa: Pálavská 1, Strachotín Tel./Fax: / Zaměření: Specialista na problematiku pitné vody (provzdušňování, čištění, odstraňování radonu. AQUION, s.r.o. Adresa: Dělnická 786/38, Praha 7 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj specializovaného software, zpracování vodohospodářských projektů a prodej technologií a technologických zařízení pro vodohospodářství, vč. poradenství. ARBES Technologies, s.r.o. Adresa: Štefánkova 32, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj SW pro bankovnictví a finančnictví i pro finanční a ekonomické řízení. ARROW International CR, a.s. Adresa: Pražská 209, Hradec Králové Tel./Fax: / Zaměření: Výroba zdravotní techniky. ASCOM (CZ) s.r.o. Adresa: Zemské právo 1199/5, Praha 10 - Hostivař Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj aplikací pro rádiové systémy, elektronických sirén, měření kvality pokrytí pro GSM operátory, přenosová zařízení, zabezpečený přenos dat. ASIO, spol. s r.o. Adresa: Jiříkovice 83, Jiříkovice Tel./Fax: Zaměření: Dodávky, vývoj a návrh technologií pro čištění odpadních vod. 35

18 36 ARCDATA Praha, s.r.o. Adresa: Hybernská 24, Praha 1 Tel./Fax: Zaměření: Firma se zabývá distribucí a implementací geografických informačních systémů předních světových firem ESRI, Leica Geosystems AG, LizardTech a Miner & Miner. ASPER ENVI, spol. s r.o. Adresa: Železniční 512/7, Olomouc, Chválkovice Tel./Fax: / Zaměření: Výroba zařízení pro snižování koncentrací organických látek v odpadní vzdušnině na principu přímého spalování organických látek v plynné fázi při teplotě 700 C 1000 C a v přebytku kyslíku. ATD s.r.o. Adresa: Pod Višňovkou 18, Praha 4 Tel./Fax: Zaměření: Dodavatel výrobků, založených na technologiích LonWorks pro oblast řídící, měřící, výpočetní a komunikační techniky. ATEKO a.s. Adresa: Resslova 956, Hradec Králové Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj technologií pro energetiku a ekologii, výzkum netradičních zdrojů energie, průmyslového chlazení a zkapalňování plynů. ATG s.r.o. Adresa: Beranových 65, Praha 9 - Letňany Tel./Fax: / Zaměření: Kvalifikace a certifikace technického a dozorového personálu, nedestruktivní testování materiálu. Attraction s.r.o. Adresa: Španělská 759/4, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Internetové aplikace, e-commerce. AUTOBATERIE, spol. s r.o. Adresa: Dubická 958, Česká Lípa Tel./Fax: / Zaměření: Výroba autobaterií. Automotive lighiting s.r.o. Adresa: Pávov 113, Jihlava Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj a výroba předních světlometů, mlhovek a ukazatelů směru. AVP METAL spol. s r.o. Adresa: Jakuba Korty 12, Ostrava 10 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj kovových materiálů (progresivních jakostních konstrukčních a nástrojových ocelí a speciálních slitin na bázi železa). 37

19 AŽD Praha s.r.o. Adresa: Žirovnická 2/3146, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Dodavatel dopravní, zabezpečovací, telekomunikační, automatizační a informační techniky. Baader Computer spol. s r.o. Adresa: Thámova 11, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Informační technologie. Benfield Praha a.s. Adresa: U Prašné brány 1078/1, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Finanční a ekonomické poradenství. Berman Group - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. Adresa: Na květnici 25, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Technická asistence a konzultační služby v oblasti místního a regionálního ekonomického rozvoje. BGS LEVI Czech a.s. Adresa: Tuřanka 1312/106, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Distribuce produktů informačních a komunikačních technologií. BIC Ostrava, spol. s r.o. Adresa: Mostárenská 1156/38, Ostrava Vítkovice Tel./Fax: / Zaměření: Podpora a poradenství v oblasti inovačních projektů začínajících podnikatelů. BIOANALYTIKA s.r.o. Adresa: Píšťovy čp. 820, Chrudim Tel./Fax: / Zaměření: Fyzikálně chemické, mikrobiologické a radiochemické zkoušky všech typů vod, zemin a půdního vzduchu. Biodegradace s.r.o. Adresa: Sokolská třída 944/23, Ostrava 1 Tel./Fax: / Zaměření: Zpracování a odstraňování odpadů, sanace kontaminovaných lokalit, zajišťování nepřetržité ekologické havarijní služby a poskytování konzultačních služeb. Bohemian Technologies a.s. Adresa: Na Ostrově 84, Havlíčkův Brod Tel./Fax: Zaměření: Vývoj produktů, řešení a služeb pro průmyslovou automatizaci a technologii budov

20 40 Bombardier Transportation Czech Republic a.s. Adresa: Svatopluka Čecha 1205, Česká Lípa Tel.: Zaměření: Výroba, montáže, opravy a rekonstrukce kolejových vozidel. Bosch Diesel s.r.o. Adresa: Pávov 121, Jihlava Tel./Fax: Zaměření: Výroba komponent automobilové techniky pro divizi dieslové systémy (dieslová vstřikovací čerpadla, tlakové zásobníky, regulační ventily tlaku, sériové opravy vstřikovacích systémů a drobné dílce). BSC Praha, spol. s r.o. Adresa: Šatrova 807, Praha 4 Libuš Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj informačních technologií pro finanční instituce a podnikovou sféru. Computer Associates CZ, s.r.o. Adresa: V Parku 12, Praha 4 Tel./Fax: , Zaměření: Poskytování softwaru pro správu v oblasti IT infrastruktury. Camea spol. s r.o. Adresa: Kořenského 25, Brno - Řečkovice Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj a výroba moderních systémů zpracování obrazů a signálů pro průmyslové nasazení, monitorování silničního provozu a další aplikace. CCA Group a.s. Adresa: Karlovo nám. 17, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj informačních systémů, projektů pro státní správu (vývoj integrovaného vzdělávacího systému). Certicon, a.s. Adresa: Václavská 12/316, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Návrh a vývoj software, návrh analogových a digitálních integrovaných obvodů. CESA a.s., Pardubice Adresa: Jiřího Potůčka 250, Pardubice Tel./Fax: / Zaměření: Dodávky komunikačních systémů a počítačových sítí LAN a WAN, prodej software, softwarový audit, EZS, EPS, CCTV, BIS,zařízení pro bezdrátové přenosy dat, systémy bezpečnosti přenosu dat. Cleverlance s.r.o. Adresa: Na Zámecké 8/410, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Systémy pro tvorbu prezentací, správu intranetu, systémy v oblasti financí, telekomunikací a služeb. 41

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence PŘÍLOHA Č. 2 Seznam podpořených projektů Center kompetence 1 1VS: Identifikační kód Název TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Fakulta strojní 2012 2017 TE01020022 TE01020028

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Číslo výzvy: Číslo a název Prioritní osy: Číslo a název oblasti podpory:

Více

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA 1. Seznam návrhů projektů, které splňují podmínky veřejné soutěže (návrhy

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,

Více

Přírůstek produkce zahr.

Přírůstek produkce zahr. Personálie Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2009 Počet pracovníků 2009 VŠ SŠ Ostatní I. VĚDNÍ OBLAST 51,56 28,36 21,40 1,80 51,56 II. VĚDNÍ OBLAST 23,60 6,60 15,00 2,00 23,60 III. VĚDNÍ

Více

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU. Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU. Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka Historie společnosti 1991 Založení společnosti 6 zaměstnanců zaměřených na údržbu analyzátorů a chromatografů v chemickém průmyslu 1992 Nové

Více

Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2008

Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2008 Personální Počet pracovníků knihovny 2008 zabezpečení xxxxxxxxx VŠ SŠ Ostatní Celkem I. VĚDNÍ OBLAST 28,56 23,50 3,80 55,86 II. VĚDNÍ OBLAST 17,00 25,60 6,50 49,10 III. VĚDNÍ OBLAST 94,10 76,60 13,00 183,70

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 Schváleno Radou pro výzkum, vývoj a inovace na základě Postupu při posuzování výzkumných organizací na jejím zasedání konaném dne 30. srpna 2013 Název

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Podporováno Technologickou agenturou České republiky, projekt TE

Podporováno Technologickou agenturou České republiky, projekt TE Podporováno Technologickou agenturou České republiky, projekt TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 je centrum kompetence podporované Technologickou agenturou České republiky. Koncentruje špičkové

Více

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Optika a nanostruktury na KFE FJFI Optika a nanostruktury na KFE FJFI Marek Škereň 28. 11. 2012 www: email: marek.skeren@fjfi.cvut.cz tel: 221 912 825 mob: 608 181 116 Skupina optické fyziky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p BMII České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha Olga Štěpánková (Kat.kybernetiky), step@labe.felk.cvut.cz

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje červenec 2013 Projekt Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí Subjekty inovační infrastruktury v ULK Příklady transferu technologií Všechny

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

DEFINICE POJMŮ/ KLASIFIKACE NABS

DEFINICE POJMŮ/ KLASIFIKACE NABS DEFINICE POJMŮ/ KLASIFIKACE NABS Vymezení výzkumu a vývoje Základní vymezení VaV vychází z 2 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu a vývoje (č. 130/2002 Sb.), kde se VaV obecně rozumí systematická tvůrčí práce

Více

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz Lidé na svém místě Profil společnosti Lidé na svém místě CCE Group Základy CCE Group byly položeny v roce 1990, historie některých členů skupiny však sahá až do šedesátých let minulého století. Skupinu

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 189 7 Kancelář prezidenta republiky 189 7 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH POŘADÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH POŘADÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU Výsledky hodnocení řešených projektů podpořených v rámci 1. veřejné soutěže programu Centra kompetence pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále. V seznamu jsou uvedeny

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 48 Příloha č. 5 k zákonu č. 457/23 Sb. státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 144 Kancelář prezidenta republiky 144 22 1 Rozvoj

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

ICZ to není jen spisová sluţba

ICZ to není jen spisová sluţba Skupina ICZ, aneb ICZ to není jen spisová sluţba Roman Zemánek, obchodní manaţer ICZ a.s., Seč, 31. října 2013 Dokument: Informační prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Společnost zaloţena

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Základní informace km 2 (4. nejrozsáhlejší kraj) Významné řeky: Nejvyšší bod:

Základní informace km 2 (4. nejrozsáhlejší kraj) Významné řeky: Nejvyšší bod: JIHOMORAVSKÝ KRAJ Základní informace Rozloha: Počet obyvatel: 7 188 km 2 (4. nejrozsáhlejší kraj) 1 178 812 (3. nejlidnatější kraj) Hustota obyvatel: 164 obyv./km 2 HDP: Sousední země: 498 757 mil. Kč,

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech

Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech Ing. Štěpánka Cvejnová sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra ČR konference Moderní veřejná správa 15. září 2016 Cílová skupina analýzy Úřad vlády

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

KARTY ( )

KARTY ( ) KARTY (10. 10. 17. 10. 2016) KARTA PI.1 strana 2 ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI SPÍŠE DŮVĚŘUJI SPÍŠE NEDŮVĚŘUJI ROZHODNĚ NEDŮVĚŘUJI KARTA PD.96 strana 4, 5 DNES JE SITUACE: MNOHEM LEPŠÍ TROCHU LEPŠÍ PŘIBLIŽNĚ STEJNÁ

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST Charakteristika největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě v šesti bodech Fraunhoferova společnost je největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě, která provádí

Více