MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,"

Transkript

1 Vážení přátelé, Právě držíte v ruce první katalog zaměstnavatelů ušitý na míru pro Matematicko-fyzikální fakultu UK. V jednom balení Vám předkládáme široké spektrum firem a organizací z celé České republiky, které vítají šikovné absolventy oborů z oblasti matematiky, fyziky a IT. Katalog je členěn do šesti základních sekcí Akademie věd, Instituty a ústavy, Státní správa, Školství, Ostatní a Podnikatelský sektor. Orientaci Vám usnadní označení v podobě barevných čtverečků, které jsou uvedeny u každého subjektu a znázorňují jeho zaměření. Jsme si vědomi toho, že tu nejsou všechny firmy, které mohou absolventy MFF zaměstnat, ale snažili jsme se zachytit v krátkém časovém období co nejširší přehled. Přirozeně nemůžeme zaručit, že pokud kontaktujete některou z organizací, automaticky zde najdete uplatnění. Doufáme ale, že široké spektrum firem a organizací obsažených v katalogu pomůže budoucím absolventům s orientací na pracovním trhu a nedovolí minout zajímavý cíl. Přejeme hodně štěstí a zdaru při studiu i po něm a doufáme, že neztratíte správný směr! Tým portálu MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

2 Komunikace brána k průmyslu Projekt Komunikace brána k průmyslu působí na MFF UK od června Plynule tak navázal na projekt CareerMarket, který působil pouze na PřF UK od května 2005 a zdědil po něm internetový portál Naším cílem je vytvořit systém spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelským sektorem. Snažíme se o propojení průmyslu a talentů tak, aby vznikly dobré podmínky pro realizaci nápadů chytrých hlav z řad českých vysokoškoláků. Hospodářská komora ČR Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost v ČR a je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů malých, středních a velkých podniků. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Matfyzák, spolek studentů, absolventů a přátel MFF Matfyzák je občanské sdružení, jehož cílem je podporovat a rozvíjet všemožné kulturní, sportovní, společenské i odborné aktivity (nejen) svých členů. Mezi pořádané akce patří například fakultní plesy Beánie, volejbalové turnaje nebo besedy s potenciálními zaměstnavateli matfyzáků. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Matematicko-fyzikální fakulta je součástí UK v Praze. Vznikla v roce 1952 vyčleněním z Přírodovědecké fakulty UK a v současné době vychovává ve 3 fakultních studijních programech absolventy z oblasti matematiky, fyziky a informačních technologií. Fakultu studuje na 3200 studentů, kteří se po ukončení studia, díky svým schopnostem analytického myšlení a univerzálnosti, velmi dobře uplatňují v praxi. Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy, jejichž zájmy hájí. SPČR byl založen v roce 1993 a je nestátní organizací nezávislou na vládě, politických stranách a odborech. Vysvětlivky: čtvereček v barvě fyzika matematika informatika didaktika 4 5

3 Akademie věd 6 Astronomický ústav AV ČR Adresa: Fričova 298, Ondřejov Tel./Fax: / Zaměření: Systematický výzkum Slunce, studium eruptivních procesů a sledování procesů a změn probíhajících na Slunci a v heliosféře. Biofyzikální ústav AV ČR Adresa: Královopolská 135, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum fyzikálních a chemických vlastností, struktury a interakcí biomakromolekul, výzkum biofyzikálních vlastností živých systémů na úrovni molekulární, buněčné a organismální. Fyzikální ústav AV ČR Adresa: Na Slovance 2, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Fyzika elementárních částic, fyzika kondenzovaných systémů, fyzika plazmatu a optika. Geofyzikální ústav AV ČR Adresa: Boční II/1401, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Základní výzkum fyziky Země. Studium stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí. Matematický ústav AV ČR Adresa: Žitná 25, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Matematická analýza, teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, matematická logika, matematická informatika a teorie grafů, numerická algebra, topologie a teorie vyučování matematice. Ústav experimentální medicíny AV ČR Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Tel./Fax: / uemweb.biomed.cas.cz, Zaměření: Výzkum vybraných problémů biomedicíny se zaměřením na aplikaci v klinické medicíně. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR Adresa: Chaberská 57, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oblastech fotoniky, optoelektroniky, signálů a systémů. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Adresa: Dolejškova 3, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. 7

4 Ústav fyziky atmosféry AV ČR Adresa: Boční II/1401, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum atmosféry v jejím celém vertikálním rozsahu, tj. studium přízemní vrstvy, troposféry, horní atmosféry, ionosféry a magnetosféry Země pomocí experimentálních a teoretických metod včetně numerických simulací. Ústav fyziky materiálů AV ČR Adresa: Žižkova 22, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Základní výzkum kovových materiálů. Ústav fyziky plazmatu AV ČR Adresa: Za Slovankou 3, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikacemi. Ústav geoniky AV ČR Adresa: Studentská 1768, Ostrava - Poruba Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum procesů v zemské kůře, indukovaných zejména antropogenní činností, včetně jejich účinků na životní prostředí. Zaměření: Studium teoretické a aplikační oblasti informatiky, umělé inteligence a výpočetní matematiky. Ústav jaderné fyziky AV ČR Adresa: Řež, Řež Tel./Fax: / Zaměření: Studium jaderné spektroskopie záření beta a gama, jaderných reakcí včetně srážek těžkých iontů a hyperjaderné fyziky. Ústav makromolekulární chemie AV ČR Adresa: Heyrovského nám. 2, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum polymerů - polymerní syntéza, fyzikální chemie makromolekul, fyzika polymerů a polymerních materiálů. Ústav molekulární genetiky AV ČR Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Základní výzkum v oblastech mikrobiální a savčí genomiky, onkogenů a retrovirů, struktury cytoskeletu, exprese genů na úrovni transkripce a translace, mechanizmů fertilizace, molekulárních základů imunity a struktury proteinů. Ústav informatiky AV ČR Adresa: Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 Tel./Fax: /

5 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR Adresa: Pod Paťankou 30 / 5, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Teoretický a experimentální výzkum hydrodynamických procesů v tekutinách a dvou- a více-fázových soustavách v laminárním, přechodovém i turbulentním režimu. Ústav přístrojové techniky AV ČR Adresa: Královopolská 147, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum fyzikálních metod, speciálních technologií a unikátních přístrojových principů ve vědních oblastech elektronové mikroskopie, nukleární magnetické rezonance a kvantových generátorů světla. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Adresa: V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum je zaměřen na hodnocení účinků přirozených i lidskou činností vyvolaných geodynamických procesů, výzkum stability svahů, recentní tektonické pohyby a strukturu zemské kůry. (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu). Ústav teorie informace a automatizace AV ČR Adresa: Pod vodárenskou věží 4, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblasti kybernetiky a informatiky. Rozvoj teorie systémů a náhodných procesů pro potřeby matematického modelování, automatického řízení a optimalizace systémů. Ústav termomechaniky AV ČR Adresa: Dolejškova 5, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblastech dynamiky tekutin, termodynamiky, dynamiky mechanických systémů, mechaniky deformovatelných těles a diagnostiky materiálu. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Adresa: Prosecká 76, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) orientovaný zejména na dynamiku konstrukcí 10 11

6 Instituty a ústavy Zaměření: Správa soustavy měřicích jednotek, realizací jejich etalonů, soustavy fyzikálních konstant a metodami měření. 12 BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv Adresa: Pohoří - Chotouň, Jílové u Prahy Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti veterinárních přípravků a přípravků pro ochranu rostlin, výroba a obchodní činnost v oblasti veterinárních přípravků a premixů pro výživu zvířat. Český ekologický ústav Adresa: Kodaňská 54/10, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a sektorech, environmentální ekonomie. Český hydrometeorologický ústav Adresa: Na Šabatce 17, Praha 412 Tel./Fax: / Zaměření: Shromažďování a vědecké zpracování meteorologických pozorování, předpověď počasí. Český metrologický institut Adresa: V Botanice 4, Praha 5 Tel./Fax: / Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Adresa: Jilmová 759/12, Praha 3 Tel./Fax: / Zaměření: Ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Adresa: Pikartská 7, Ostrava - Radvanice Tel./Fax: Zaměření: Služby v oblasti zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Chmelařský institut s.r.o. Adresa: Kadaňská 2525, Žatec Tel./Fax: / Zaměření: Identifikace odrůd chmele, jeho biochemická charakteristika, novošlechtění, hodnocení jeho genofondu apod. Institut dětí a mládeže MŠMT Adresa: Sámova 677/3, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: NIDM je účelovým odborným zařízením MŠMT v oblasti státní podpory a ochrany mládeže 13

7 14 Institut klinické a experimentální medicíny Adresa: Vídeňská 1958/9, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Studium problematiky kardiovaskulárních chorob, transplantací orgánů, diabetologie a poruch metabolismu. Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. Adresa: Na Valentince 1/1003, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Rozvoj a nabídka systémů využívajících identifikační a biometrické technologie. Institut ekologické alternativy Adresa: Hoblíkova 30, Brno Zaměření: Věda a výzkum v oblasti ekologických stavebních materiálů, environmentálních konstrukcí a památkové péče. Polymer institut Brno s.r.o. Adresa: Tkalcovská 36/2, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Syntéza, stabilizace a degradace polymerů, chemická analýza a struktura polymerů, materiálové inženýrství, výroba speciálních produktů. Sklářský ústav, s.p. Adresa: Škroupova 957, Hradec Králové Tel./Fax: / Zaměření: Služby v oblasti skla, keramiky, porcelánu a kovových předmětů, které jsou v přímém styku s pokožkou. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Adresa: Kamenná 7, Milín Tel./Fax: / Zaměření: Měření a sběr dat pro hodnocení účinků jaderných, chemických a biologických látek na člověka a prostředí. SVÚM a.s. Adresa: Areál výzkumných ústavů, Praha 9 - Běchovice Tel./Fax: Zaměření: Aplikovaný materiálový výzkum a zkušebnictví. SVÚOM, s.r.o. Adresa: U Měšťanského pivovaru 934/4, Praha 7 Tel./Fax: / Zaměření: Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav. ÚJP Praha a.s. Adresa: Nad Kamínkou 1345, Praha 5 Zbraslav Tel./Fax: / Zaměření: Výroba zdravotnických prostředků pro radioterapii, vývoj a výroba speciálních slitin, materiálové inženýrství. 15

8 16 Ústav hematologie a krevní transfúze Adresa: U Nemocnice 1, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Fyziologie krve, biologie nádorových buněk, morfologie a typizace buněk krve a kostní dřeně, diagnostika poruch struktury a funkce červených krvinek. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Adresa: Husinec - Řež 130, Řež Tel./Fax: Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady v energetice a průmyslu, projekční a inženýrské služby v investiční výstavbě, výroba a prodej radiofarmak, provoz výzkumných reaktorů. Ústav nerostných surovin a.s. Adresa: Vítězná 425, Kutná Hora Tel./Fax: / Zaměření: Chemické, mineralogické, RTG analýzy vod, hornin a minerálů. Výroba speciálních strojů a přístrojů, posudky, zpracování odpadů, měření radonu, výroba radiofarmak. Ústav nerostných surovin, s.p. Adresa: Vítězná 425, Kutná Hora Sedlec Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oborech geochemie, mineralogie, analytické fyzikální a radionuklidové chemie a technologie úpravy nerostných surovin, využití nerostných surovin. Ústav paliv a maziv Adresa: U Trati 42, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Rozbor a zkoušky plastických maziv a provozních kapalin. Ústav pro výzkum a využití paliv a.s. Adresa: Podnikatelská 552, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Biotechnologie, ekologické rozbory, fyzikální analýza paliv. Vědecký ústav ložisek kaustobiolitů, s.r.o. Adresa: Kochanova 2643/4, Ostrava Tel./Fax: / Zaměření: Likvidace starých i nových důlních zátěží, výzkum a vývojem v hornické oblasti, důlní otřesy. VÚHŽ, a.s. Adresa: Dobrá 240, Dobrá Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií, akreditované zkušebnictví, poradenství a expertízy. Hutní a strojní výroba, výroba měřící, regulační a automatizační techniky pro průmysl. 17

9 18 VÚLV spol. s r.o. Adresa: Uničovská 46, Šumperk Tel./Fax: / Zaměření: Textilní výroba, výzkum a služby, zpracování přírodních materiálů a výroba technických tkanin. VÚK Kovohutě s.r.o. Adresa: Panenské Břežany 167, Odolena Voda Tel./Fax: / Zaměření: Výroba a další zpracování neželezných kovů, aplikovaný výzkum a vývoj souvisejících technologií. VÚK Panenské Břežany, s.r.o. Adresa: Panenské Břežany 50, Odolena Voda Tel./Fax: / Zaměření: Aplikovaný výzkum v oblasti vývoje nových slitin, technologie výroby a zpracování materiálů a hutních výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. VÚTS Liberec, a.s. Adresa: U Jezu 525/4, Liberec 1 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj textilního strojírenství. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Adresa: Beranových 130, Praha - Letňany Tel./Fax: Zaměření: Centrum pro letecký výzkum a zkušebnictví v České republice. Výzkumný ústav farmaceutické technologie a dokumentace, s.r.o. Adresa: Kolářská 13, Opava 1 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum a vývoj lékových forem. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Adresa: Ústecká 98, Zdiby Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru, vývoj a testováním nových technik, postupů a software. Výzkumný ústav pedagogický Adresa: Novodvorská 1010/14, Praha 4 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum v oblati pedagogiky. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Adresa: Budovatelů 2830, Most Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v geologii, inženýrské poradenství, projekční a expertizní činnost, zkušebnictví, transfer inovačních technologií. 19

10 Státní správa Český báňský úřad Adresa: Kozí 4, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Dozor nad hornickou činností, požární ochranou v podzemí a řádným odváděním úhrad za dobývací prostor a vydobyté vyhrazené nerosty. Český statistický úřad Adresa: Na padesátém 81, Praha 10 Tel./Fax: Zaměření: Sběr, zpracování a publikace statistických údajů. Koordinace sběru a zpracování statistických údajů jednotlivých ministerstev. Český telekomunikační úřad Adresa: Sokolovská 219, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Stanovení podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb, regulace trhu. Zaměření: Správa zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky. Energetický regulační úřad Adresa: Masarykovo náměstí 5, Jihlava Tel./Fax: / Zaměření: Dohled nad energetickým průmyslem ČR. Institut městské informatiky Praha Adresa: Vyšehradská 57, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Tvorba digitálních map Prahy. Koordinační středisko pro resortní zdravotnictví Adresa: Vídeňská 1958/9, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Koordinace zdravotnických systémů. Národní bezpečnostní úřad Adresa: Na Popelce 2/16, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Státní správa v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Český úřad zeměměřický a katastrální Adresa: Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 Tel./Fax: /

11 Správa státních hmotných rezerv Adresa: Šeříková 1/616, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Státní správa v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Správa úložišť radioaktivních odpadů Adresa: Dlážděná 6, Praha 1 Tel./Fax: Zaměření: Zajišťění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů na území ČR. Státní fond dopravní infrastruktury Adresa: Sokolovská 278, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Rozvoj, výstavba, údržba a modernizace dopravních cest. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Adresa: Senovážné náměstí 9, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Státní správa a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany. Státní energetická inspekce Adresa: Štěpánská 15, Praha 2 Tel./Fax: Zaměření: Kontrola dodržování oborové legislativy. Státní zemědělský intervenční fond Adresa: Ve Smečkách 33, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Zprostředkování dotací EU pro zemědělství. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Adresa: Gorazdova 24, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Zabezpečení technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a úkolů v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Úřad zdravotnických informací a statistiky Adresa: Palackého nám. 4,, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Koordinace plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému

12 Ministerstva Ministerstvo dopravy Adresa: nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo životního prostředí Adresa: Vršovická 65, Praha 10 Tel./Fax: / Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo informatiky Adresa: Havelkova 2, Praha 3 Tel./Fax: / Ministerstvo obrany České republiky Adresa: Tychonova 1, Praha 6 Tel./Fax: / Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Na Františku 32, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Adresa: Karmelitská 7, Praha 1 Tel./Fax: /

13 Školství Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé matematiky, fyziky a informatiky na základních a středních školách: ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY Grantová agentura AV ČR Adresa: Národní 3, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Udělování grantů pro vědu v výzkum. Informační centrum pro mládež Adresa: Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Poskytování informací o vzdělávání, práci, cestování, ekologii pro mladé lidi. Národní vzdělávací fond Adresa: Opletalova 25, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Podpora konkurenceschopnosti českých firem a růst zaměstnanosti prostřednictvím zvyšování kvalifikace lidských zdrojů a rozvojem celoživotního učení. Středisko vzdělávání, informací a služeb SVIS Adresa: Zlatá Stezka 255, Prachatice Tel./Fax: Zaměření: Zájmové vzdělávání a péče o účelné využívání volného času dětí a mládeže. Ústav pro informace ve vzdělávání Adresa: Senovážné náměstí 26, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Správa dat o vzdělávání, podpora vzdělávacích trendů. Národní ústav odborného vzdělávání Adresa: Weilova 1271/6, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Napomáhání rozvoji odborného vzdělávání 26 27

14 Ostatní Centrum pro studium vysokého školství Adresa: U Lužického semináře 13, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Terciární vzdělávání, mechanismy řízení školství, školení, problematika uplatnění. CENIA Adresa: Kodaňská 10, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Česká informační agentura životního prostředí. Hvězdárna a planetárium České Budějovice Adresa: Zátkovo nabřeží 4, České Budějovice Tel./Fax: / Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu. Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně Adresa: Kraví hora 2, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu. Hvězdárna a planetárium Plzeň Adresa: U dráhy 11, Plzeň Tel./Fax: / hvezdarna.plzen-city.cz, Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu. PLANETÁRIUM Praha Adresa: Královská obora 233, Praha 7 Tel./Fax: / Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace Adresa: Koperníkova 3062, Teplice Tel./Fax: Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie. Státní energetická inspekce kainspekce Úřad zdravotnických informací a statistiky ckychinformaciastatistiky 28 29

15 Podnikatelský sektor 2N Telekomunikace a.s. Adresa: Modřanská 621, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Výroba telekomunikační techniky (komunikační servery, pobočkové ústředny, GSM brány a dveřní komunikátory). Accenture Central Europe B.V. Adresa: V Parku 2316/12, Praha 4 Tel./Fax: Zaměření: Manažerské poradenství, informační technologie, outsourcing. Advanced Risk Management s.r.o. Adresa: Paříkova 3, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Poradenství a školení v oblasti finančního řízení a řízení finančních rizik. ADW Bio a.s. Adresa: Krahulov 76, Krahulov Tel./Fax: / Zaměření: Výroba a distribuce biopaliv. Aero Vodochody a.s. Adresa: U Letiště 374, Odolena Voda Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj, výroba, modernizace cvičných a bojových vojenských a civilních letounů, leteckých dílů a přípravků. 30 Actum, s.r.o. Adresa: Vršovická 5/817, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Komunikační agentura pro elektronický a internetový marketing. AD ARMATURKA Dýšina s.r.o. Adresa: Tovární 86, Dýšina u Plzně Tel./Fax: / Zaměření: Výroba kanalizační, ozdobné a užitkové litiny. AGMA a.s. Adresa: Kolbenova 159, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Slévání barevných kovů. AHT Energetika, spol. s.r.o. Adresa: Husinecká 4, Praha 3 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti vnitřní aerodynamiky a termomechaniky lopatkových strojů, potrubních systémů a měřicí techniky v mechanice tekutin, větrání, klimatizace a měření hluku. 31

16 32 Air Products spol. s r.o. Adresa: Ústecká 30, Děčín Tel./Fax: Zaměření: Dodávky technických plynů pro různá průmyslová odvětví. Alcor, s.r.o. Adresa: Fr. Křížka 11, Praha 7 Tel./Fax: Zaměření: Vývoj a zakázková výroba elektronických zařízení, vývoj software. AL-invest Břidličná, a.s. Adresa: Bruntálská 167, Břidličná Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj materiálů a technologií v oblasti tavení, válcování a tepelného zpracování hliníkových slitinových polotovarů. ALS Czech Republic s.r.o. Adresa: Na Harfě 9/336, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Chemická, radiochemická, biologická a fyzikální měření a analýzy. ANF DATA spol. s r.o. Adresa: Pujmanové 1221, Praha 4 Tel./Fax: Zaměření: Vývoj širokého spektra informačních systémů. AMERSIL FILPAP, s.r.o. Adresa: Litoměřická 272, Štětí Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum, vývoj a výroba speciálních druhů technických papírů a filtračních prvků dle přání zákazníka. Amest s.r.o. Adresa: Ke Kablu 378, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj, konstrukce, výroba, instalaci a servis kontrolních stanic, sledovacích měřidel a měřicích strojů. AMI Semiconductor Czech, s.r.o. Adresa: Vídeňská 125, Brno Tel./Fax: Zaměření: Vývoj a výroba integrovaných obvodů pro praktické aplikace a zákaznických digitálněanalogových obvodů. APEX spol. s.r.o. Adresa: Na ochoze 581, Jesenice Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj a dodávky kompletních informačních systémů. 33

17 34 Application Software Brno, s.r.o. Adresa: Božetěchova 2, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Školení v informatice (Microsoft, Linux), dodávky informačních systémů, zabezpečení IT. AQUASOFT spol. s r.o. Adresa: Rubeška 215/1, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Dodávky informačních systémů (zpočátku specifických řešení, v poslední době i standardních řešení ERP, CRM a řešení v oblasti datových skladů a BI). AQUATEST a.s. Adresa: Geologická 4, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Služby v oblasti ochrany životního prostředí, tj. sanace průmyslových areálů, znečištění vod a zemin, hodnocení ekologických rizik, matematické modelování, monitoring znečištění,vodní hospodářství. AQUA RADON SERVIS BRNO, s.r.o. Adresa: Pálavská 1, Strachotín Tel./Fax: / Zaměření: Specialista na problematiku pitné vody (provzdušňování, čištění, odstraňování radonu. AQUION, s.r.o. Adresa: Dělnická 786/38, Praha 7 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj specializovaného software, zpracování vodohospodářských projektů a prodej technologií a technologických zařízení pro vodohospodářství, vč. poradenství. ARBES Technologies, s.r.o. Adresa: Štefánkova 32, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj SW pro bankovnictví a finančnictví i pro finanční a ekonomické řízení. ARROW International CR, a.s. Adresa: Pražská 209, Hradec Králové Tel./Fax: / Zaměření: Výroba zdravotní techniky. ASCOM (CZ) s.r.o. Adresa: Zemské právo 1199/5, Praha 10 - Hostivař Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj aplikací pro rádiové systémy, elektronických sirén, měření kvality pokrytí pro GSM operátory, přenosová zařízení, zabezpečený přenos dat. ASIO, spol. s r.o. Adresa: Jiříkovice 83, Jiříkovice Tel./Fax: Zaměření: Dodávky, vývoj a návrh technologií pro čištění odpadních vod. 35

18 36 ARCDATA Praha, s.r.o. Adresa: Hybernská 24, Praha 1 Tel./Fax: Zaměření: Firma se zabývá distribucí a implementací geografických informačních systémů předních světových firem ESRI, Leica Geosystems AG, LizardTech a Miner & Miner. ASPER ENVI, spol. s r.o. Adresa: Železniční 512/7, Olomouc, Chválkovice Tel./Fax: / Zaměření: Výroba zařízení pro snižování koncentrací organických látek v odpadní vzdušnině na principu přímého spalování organických látek v plynné fázi při teplotě 700 C 1000 C a v přebytku kyslíku. ATD s.r.o. Adresa: Pod Višňovkou 18, Praha 4 Tel./Fax: Zaměření: Dodavatel výrobků, založených na technologiích LonWorks pro oblast řídící, měřící, výpočetní a komunikační techniky. ATEKO a.s. Adresa: Resslova 956, Hradec Králové Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj technologií pro energetiku a ekologii, výzkum netradičních zdrojů energie, průmyslového chlazení a zkapalňování plynů. ATG s.r.o. Adresa: Beranových 65, Praha 9 - Letňany Tel./Fax: / Zaměření: Kvalifikace a certifikace technického a dozorového personálu, nedestruktivní testování materiálu. Attraction s.r.o. Adresa: Španělská 759/4, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Internetové aplikace, e-commerce. AUTOBATERIE, spol. s r.o. Adresa: Dubická 958, Česká Lípa Tel./Fax: / Zaměření: Výroba autobaterií. Automotive lighiting s.r.o. Adresa: Pávov 113, Jihlava Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj a výroba předních světlometů, mlhovek a ukazatelů směru. AVP METAL spol. s r.o. Adresa: Jakuba Korty 12, Ostrava 10 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj kovových materiálů (progresivních jakostních konstrukčních a nástrojových ocelí a speciálních slitin na bázi železa). 37

19 AŽD Praha s.r.o. Adresa: Žirovnická 2/3146, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Dodavatel dopravní, zabezpečovací, telekomunikační, automatizační a informační techniky. Baader Computer spol. s r.o. Adresa: Thámova 11, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Informační technologie. Benfield Praha a.s. Adresa: U Prašné brány 1078/1, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Finanční a ekonomické poradenství. Berman Group - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. Adresa: Na květnici 25, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Technická asistence a konzultační služby v oblasti místního a regionálního ekonomického rozvoje. BGS LEVI Czech a.s. Adresa: Tuřanka 1312/106, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Distribuce produktů informačních a komunikačních technologií. BIC Ostrava, spol. s r.o. Adresa: Mostárenská 1156/38, Ostrava Vítkovice Tel./Fax: / Zaměření: Podpora a poradenství v oblasti inovačních projektů začínajících podnikatelů. BIOANALYTIKA s.r.o. Adresa: Píšťovy čp. 820, Chrudim Tel./Fax: / Zaměření: Fyzikálně chemické, mikrobiologické a radiochemické zkoušky všech typů vod, zemin a půdního vzduchu. Biodegradace s.r.o. Adresa: Sokolská třída 944/23, Ostrava 1 Tel./Fax: / Zaměření: Zpracování a odstraňování odpadů, sanace kontaminovaných lokalit, zajišťování nepřetržité ekologické havarijní služby a poskytování konzultačních služeb. Bohemian Technologies a.s. Adresa: Na Ostrově 84, Havlíčkův Brod Tel./Fax: Zaměření: Vývoj produktů, řešení a služeb pro průmyslovou automatizaci a technologii budov

20 40 Bombardier Transportation Czech Republic a.s. Adresa: Svatopluka Čecha 1205, Česká Lípa Tel.: Zaměření: Výroba, montáže, opravy a rekonstrukce kolejových vozidel. Bosch Diesel s.r.o. Adresa: Pávov 121, Jihlava Tel./Fax: Zaměření: Výroba komponent automobilové techniky pro divizi dieslové systémy (dieslová vstřikovací čerpadla, tlakové zásobníky, regulační ventily tlaku, sériové opravy vstřikovacích systémů a drobné dílce). BSC Praha, spol. s r.o. Adresa: Šatrova 807, Praha 4 Libuš Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj informačních technologií pro finanční instituce a podnikovou sféru. Computer Associates CZ, s.r.o. Adresa: V Parku 12, Praha 4 Tel./Fax: , Zaměření: Poskytování softwaru pro správu v oblasti IT infrastruktury. Camea spol. s r.o. Adresa: Kořenského 25, Brno - Řečkovice Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj a výroba moderních systémů zpracování obrazů a signálů pro průmyslové nasazení, monitorování silničního provozu a další aplikace. CCA Group a.s. Adresa: Karlovo nám. 17, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj informačních systémů, projektů pro státní správu (vývoj integrovaného vzdělávacího systému). Certicon, a.s. Adresa: Václavská 12/316, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Návrh a vývoj software, návrh analogových a digitálních integrovaných obvodů. CESA a.s., Pardubice Adresa: Jiřího Potůčka 250, Pardubice Tel./Fax: / Zaměření: Dodávky komunikačních systémů a počítačových sítí LAN a WAN, prodej software, softwarový audit, EZS, EPS, CCTV, BIS,zařízení pro bezdrátové přenosy dat, systémy bezpečnosti přenosu dat. Cleverlance s.r.o. Adresa: Na Zámecké 8/410, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Systémy pro tvorbu prezentací, správu intranetu, systémy v oblasti financí, telekomunikací a služeb. 41

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON č. j. TACR/4563/2014 Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON 1 Seznam návrhů projektů, které splnily podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel

Více

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vážení přátelé, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která si v loňském roce připomněla 20

Více

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Podprogram 1. STAPRO s. r. o. HPH, spol.s r.o.

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Podprogram 1. STAPRO s. r. o. HPH, spol.s r.o. TACR/5427/2014 Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem Strategie AV21 NOVÁ STRATEGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové strategie Akademie věd, která by se měla do budoucna výrazněji profilovat jako instituce, jejímž

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Profesní poradce pro Pardubický kraj

Profesní poradce pro Pardubický kraj Profesní poradce pro Pardubický kraj EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str.

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str. TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2012 28 Kč 1 EUR Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous Warpový pohon nemusí být jen fantazií NETME Centrum nových technologií pro strojírenství

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Využití

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více