MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,"

Transkript

1 Vážení přátelé, Právě držíte v ruce první katalog zaměstnavatelů ušitý na míru pro Matematicko-fyzikální fakultu UK. V jednom balení Vám předkládáme široké spektrum firem a organizací z celé České republiky, které vítají šikovné absolventy oborů z oblasti matematiky, fyziky a IT. Katalog je členěn do šesti základních sekcí Akademie věd, Instituty a ústavy, Státní správa, Školství, Ostatní a Podnikatelský sektor. Orientaci Vám usnadní označení v podobě barevných čtverečků, které jsou uvedeny u každého subjektu a znázorňují jeho zaměření. Jsme si vědomi toho, že tu nejsou všechny firmy, které mohou absolventy MFF zaměstnat, ale snažili jsme se zachytit v krátkém časovém období co nejširší přehled. Přirozeně nemůžeme zaručit, že pokud kontaktujete některou z organizací, automaticky zde najdete uplatnění. Doufáme ale, že široké spektrum firem a organizací obsažených v katalogu pomůže budoucím absolventům s orientací na pracovním trhu a nedovolí minout zajímavý cíl. Přejeme hodně štěstí a zdaru při studiu i po něm a doufáme, že neztratíte správný směr! Tým portálu MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

2 Komunikace brána k průmyslu Projekt Komunikace brána k průmyslu působí na MFF UK od června Plynule tak navázal na projekt CareerMarket, který působil pouze na PřF UK od května 2005 a zdědil po něm internetový portál Naším cílem je vytvořit systém spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelským sektorem. Snažíme se o propojení průmyslu a talentů tak, aby vznikly dobré podmínky pro realizaci nápadů chytrých hlav z řad českých vysokoškoláků. Hospodářská komora ČR Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost v ČR a je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů malých, středních a velkých podniků. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Matfyzák, spolek studentů, absolventů a přátel MFF Matfyzák je občanské sdružení, jehož cílem je podporovat a rozvíjet všemožné kulturní, sportovní, společenské i odborné aktivity (nejen) svých členů. Mezi pořádané akce patří například fakultní plesy Beánie, volejbalové turnaje nebo besedy s potenciálními zaměstnavateli matfyzáků. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Matematicko-fyzikální fakulta je součástí UK v Praze. Vznikla v roce 1952 vyčleněním z Přírodovědecké fakulty UK a v současné době vychovává ve 3 fakultních studijních programech absolventy z oblasti matematiky, fyziky a informačních technologií. Fakultu studuje na 3200 studentů, kteří se po ukončení studia, díky svým schopnostem analytického myšlení a univerzálnosti, velmi dobře uplatňují v praxi. Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy, jejichž zájmy hájí. SPČR byl založen v roce 1993 a je nestátní organizací nezávislou na vládě, politických stranách a odborech. Vysvětlivky: čtvereček v barvě fyzika matematika informatika didaktika 4 5

3 Akademie věd 6 Astronomický ústav AV ČR Adresa: Fričova 298, Ondřejov Tel./Fax: / Zaměření: Systematický výzkum Slunce, studium eruptivních procesů a sledování procesů a změn probíhajících na Slunci a v heliosféře. Biofyzikální ústav AV ČR Adresa: Královopolská 135, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum fyzikálních a chemických vlastností, struktury a interakcí biomakromolekul, výzkum biofyzikálních vlastností živých systémů na úrovni molekulární, buněčné a organismální. Fyzikální ústav AV ČR Adresa: Na Slovance 2, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Fyzika elementárních částic, fyzika kondenzovaných systémů, fyzika plazmatu a optika. Geofyzikální ústav AV ČR Adresa: Boční II/1401, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Základní výzkum fyziky Země. Studium stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí. Matematický ústav AV ČR Adresa: Žitná 25, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Matematická analýza, teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, matematická logika, matematická informatika a teorie grafů, numerická algebra, topologie a teorie vyučování matematice. Ústav experimentální medicíny AV ČR Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Tel./Fax: / uemweb.biomed.cas.cz, Zaměření: Výzkum vybraných problémů biomedicíny se zaměřením na aplikaci v klinické medicíně. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR Adresa: Chaberská 57, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oblastech fotoniky, optoelektroniky, signálů a systémů. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Adresa: Dolejškova 3, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. 7

4 Ústav fyziky atmosféry AV ČR Adresa: Boční II/1401, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum atmosféry v jejím celém vertikálním rozsahu, tj. studium přízemní vrstvy, troposféry, horní atmosféry, ionosféry a magnetosféry Země pomocí experimentálních a teoretických metod včetně numerických simulací. Ústav fyziky materiálů AV ČR Adresa: Žižkova 22, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Základní výzkum kovových materiálů. Ústav fyziky plazmatu AV ČR Adresa: Za Slovankou 3, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikacemi. Ústav geoniky AV ČR Adresa: Studentská 1768, Ostrava - Poruba Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum procesů v zemské kůře, indukovaných zejména antropogenní činností, včetně jejich účinků na životní prostředí. Zaměření: Studium teoretické a aplikační oblasti informatiky, umělé inteligence a výpočetní matematiky. Ústav jaderné fyziky AV ČR Adresa: Řež, Řež Tel./Fax: / Zaměření: Studium jaderné spektroskopie záření beta a gama, jaderných reakcí včetně srážek těžkých iontů a hyperjaderné fyziky. Ústav makromolekulární chemie AV ČR Adresa: Heyrovského nám. 2, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum polymerů - polymerní syntéza, fyzikální chemie makromolekul, fyzika polymerů a polymerních materiálů. Ústav molekulární genetiky AV ČR Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Základní výzkum v oblastech mikrobiální a savčí genomiky, onkogenů a retrovirů, struktury cytoskeletu, exprese genů na úrovni transkripce a translace, mechanizmů fertilizace, molekulárních základů imunity a struktury proteinů. Ústav informatiky AV ČR Adresa: Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 Tel./Fax: /

5 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR Adresa: Pod Paťankou 30 / 5, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Teoretický a experimentální výzkum hydrodynamických procesů v tekutinách a dvou- a více-fázových soustavách v laminárním, přechodovém i turbulentním režimu. Ústav přístrojové techniky AV ČR Adresa: Královopolská 147, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum fyzikálních metod, speciálních technologií a unikátních přístrojových principů ve vědních oblastech elektronové mikroskopie, nukleární magnetické rezonance a kvantových generátorů světla. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Adresa: V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum je zaměřen na hodnocení účinků přirozených i lidskou činností vyvolaných geodynamických procesů, výzkum stability svahů, recentní tektonické pohyby a strukturu zemské kůry. (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu). Ústav teorie informace a automatizace AV ČR Adresa: Pod vodárenskou věží 4, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblasti kybernetiky a informatiky. Rozvoj teorie systémů a náhodných procesů pro potřeby matematického modelování, automatického řízení a optimalizace systémů. Ústav termomechaniky AV ČR Adresa: Dolejškova 5, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblastech dynamiky tekutin, termodynamiky, dynamiky mechanických systémů, mechaniky deformovatelných těles a diagnostiky materiálu. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Adresa: Prosecká 76, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) orientovaný zejména na dynamiku konstrukcí 10 11

6 Instituty a ústavy Zaměření: Správa soustavy měřicích jednotek, realizací jejich etalonů, soustavy fyzikálních konstant a metodami měření. 12 BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv Adresa: Pohoří - Chotouň, Jílové u Prahy Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti veterinárních přípravků a přípravků pro ochranu rostlin, výroba a obchodní činnost v oblasti veterinárních přípravků a premixů pro výživu zvířat. Český ekologický ústav Adresa: Kodaňská 54/10, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a sektorech, environmentální ekonomie. Český hydrometeorologický ústav Adresa: Na Šabatce 17, Praha 412 Tel./Fax: / Zaměření: Shromažďování a vědecké zpracování meteorologických pozorování, předpověď počasí. Český metrologický institut Adresa: V Botanice 4, Praha 5 Tel./Fax: / Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Adresa: Jilmová 759/12, Praha 3 Tel./Fax: / Zaměření: Ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Adresa: Pikartská 7, Ostrava - Radvanice Tel./Fax: Zaměření: Služby v oblasti zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Chmelařský institut s.r.o. Adresa: Kadaňská 2525, Žatec Tel./Fax: / Zaměření: Identifikace odrůd chmele, jeho biochemická charakteristika, novošlechtění, hodnocení jeho genofondu apod. Institut dětí a mládeže MŠMT Adresa: Sámova 677/3, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: NIDM je účelovým odborným zařízením MŠMT v oblasti státní podpory a ochrany mládeže 13

7 14 Institut klinické a experimentální medicíny Adresa: Vídeňská 1958/9, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Studium problematiky kardiovaskulárních chorob, transplantací orgánů, diabetologie a poruch metabolismu. Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. Adresa: Na Valentince 1/1003, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Rozvoj a nabídka systémů využívajících identifikační a biometrické technologie. Institut ekologické alternativy Adresa: Hoblíkova 30, Brno Zaměření: Věda a výzkum v oblasti ekologických stavebních materiálů, environmentálních konstrukcí a památkové péče. Polymer institut Brno s.r.o. Adresa: Tkalcovská 36/2, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Syntéza, stabilizace a degradace polymerů, chemická analýza a struktura polymerů, materiálové inženýrství, výroba speciálních produktů. Sklářský ústav, s.p. Adresa: Škroupova 957, Hradec Králové Tel./Fax: / Zaměření: Služby v oblasti skla, keramiky, porcelánu a kovových předmětů, které jsou v přímém styku s pokožkou. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Adresa: Kamenná 7, Milín Tel./Fax: / Zaměření: Měření a sběr dat pro hodnocení účinků jaderných, chemických a biologických látek na člověka a prostředí. SVÚM a.s. Adresa: Areál výzkumných ústavů, Praha 9 - Běchovice Tel./Fax: Zaměření: Aplikovaný materiálový výzkum a zkušebnictví. SVÚOM, s.r.o. Adresa: U Měšťanského pivovaru 934/4, Praha 7 Tel./Fax: / Zaměření: Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav. ÚJP Praha a.s. Adresa: Nad Kamínkou 1345, Praha 5 Zbraslav Tel./Fax: / Zaměření: Výroba zdravotnických prostředků pro radioterapii, vývoj a výroba speciálních slitin, materiálové inženýrství. 15

8 16 Ústav hematologie a krevní transfúze Adresa: U Nemocnice 1, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Fyziologie krve, biologie nádorových buněk, morfologie a typizace buněk krve a kostní dřeně, diagnostika poruch struktury a funkce červených krvinek. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Adresa: Husinec - Řež 130, Řež Tel./Fax: Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady v energetice a průmyslu, projekční a inženýrské služby v investiční výstavbě, výroba a prodej radiofarmak, provoz výzkumných reaktorů. Ústav nerostných surovin a.s. Adresa: Vítězná 425, Kutná Hora Tel./Fax: / Zaměření: Chemické, mineralogické, RTG analýzy vod, hornin a minerálů. Výroba speciálních strojů a přístrojů, posudky, zpracování odpadů, měření radonu, výroba radiofarmak. Ústav nerostných surovin, s.p. Adresa: Vítězná 425, Kutná Hora Sedlec Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oborech geochemie, mineralogie, analytické fyzikální a radionuklidové chemie a technologie úpravy nerostných surovin, využití nerostných surovin. Ústav paliv a maziv Adresa: U Trati 42, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Rozbor a zkoušky plastických maziv a provozních kapalin. Ústav pro výzkum a využití paliv a.s. Adresa: Podnikatelská 552, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Biotechnologie, ekologické rozbory, fyzikální analýza paliv. Vědecký ústav ložisek kaustobiolitů, s.r.o. Adresa: Kochanova 2643/4, Ostrava Tel./Fax: / Zaměření: Likvidace starých i nových důlních zátěží, výzkum a vývojem v hornické oblasti, důlní otřesy. VÚHŽ, a.s. Adresa: Dobrá 240, Dobrá Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií, akreditované zkušebnictví, poradenství a expertízy. Hutní a strojní výroba, výroba měřící, regulační a automatizační techniky pro průmysl. 17

9 18 VÚLV spol. s r.o. Adresa: Uničovská 46, Šumperk Tel./Fax: / Zaměření: Textilní výroba, výzkum a služby, zpracování přírodních materiálů a výroba technických tkanin. VÚK Kovohutě s.r.o. Adresa: Panenské Břežany 167, Odolena Voda Tel./Fax: / Zaměření: Výroba a další zpracování neželezných kovů, aplikovaný výzkum a vývoj souvisejících technologií. VÚK Panenské Břežany, s.r.o. Adresa: Panenské Břežany 50, Odolena Voda Tel./Fax: / Zaměření: Aplikovaný výzkum v oblasti vývoje nových slitin, technologie výroby a zpracování materiálů a hutních výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. VÚTS Liberec, a.s. Adresa: U Jezu 525/4, Liberec 1 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj textilního strojírenství. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Adresa: Beranových 130, Praha - Letňany Tel./Fax: Zaměření: Centrum pro letecký výzkum a zkušebnictví v České republice. Výzkumný ústav farmaceutické technologie a dokumentace, s.r.o. Adresa: Kolářská 13, Opava 1 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum a vývoj lékových forem. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Adresa: Ústecká 98, Zdiby Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru, vývoj a testováním nových technik, postupů a software. Výzkumný ústav pedagogický Adresa: Novodvorská 1010/14, Praha 4 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum v oblati pedagogiky. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Adresa: Budovatelů 2830, Most Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v geologii, inženýrské poradenství, projekční a expertizní činnost, zkušebnictví, transfer inovačních technologií. 19

10 Státní správa Český báňský úřad Adresa: Kozí 4, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Dozor nad hornickou činností, požární ochranou v podzemí a řádným odváděním úhrad za dobývací prostor a vydobyté vyhrazené nerosty. Český statistický úřad Adresa: Na padesátém 81, Praha 10 Tel./Fax: Zaměření: Sběr, zpracování a publikace statistických údajů. Koordinace sběru a zpracování statistických údajů jednotlivých ministerstev. Český telekomunikační úřad Adresa: Sokolovská 219, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Stanovení podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb, regulace trhu. Zaměření: Správa zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky. Energetický regulační úřad Adresa: Masarykovo náměstí 5, Jihlava Tel./Fax: / Zaměření: Dohled nad energetickým průmyslem ČR. Institut městské informatiky Praha Adresa: Vyšehradská 57, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Tvorba digitálních map Prahy. Koordinační středisko pro resortní zdravotnictví Adresa: Vídeňská 1958/9, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Koordinace zdravotnických systémů. Národní bezpečnostní úřad Adresa: Na Popelce 2/16, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Státní správa v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Český úřad zeměměřický a katastrální Adresa: Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 Tel./Fax: /

11 Správa státních hmotných rezerv Adresa: Šeříková 1/616, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Státní správa v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Správa úložišť radioaktivních odpadů Adresa: Dlážděná 6, Praha 1 Tel./Fax: Zaměření: Zajišťění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů na území ČR. Státní fond dopravní infrastruktury Adresa: Sokolovská 278, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Rozvoj, výstavba, údržba a modernizace dopravních cest. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Adresa: Senovážné náměstí 9, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Státní správa a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany. Státní energetická inspekce Adresa: Štěpánská 15, Praha 2 Tel./Fax: Zaměření: Kontrola dodržování oborové legislativy. Státní zemědělský intervenční fond Adresa: Ve Smečkách 33, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Zprostředkování dotací EU pro zemědělství. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Adresa: Gorazdova 24, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Zabezpečení technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a úkolů v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Úřad zdravotnických informací a statistiky Adresa: Palackého nám. 4,, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Koordinace plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému

12 Ministerstva Ministerstvo dopravy Adresa: nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo životního prostředí Adresa: Vršovická 65, Praha 10 Tel./Fax: / Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo informatiky Adresa: Havelkova 2, Praha 3 Tel./Fax: / Ministerstvo obrany České republiky Adresa: Tychonova 1, Praha 6 Tel./Fax: / Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Na Františku 32, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Adresa: Karmelitská 7, Praha 1 Tel./Fax: /

13 Školství Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé matematiky, fyziky a informatiky na základních a středních školách: ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY Grantová agentura AV ČR Adresa: Národní 3, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Udělování grantů pro vědu v výzkum. Informační centrum pro mládež Adresa: Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Poskytování informací o vzdělávání, práci, cestování, ekologii pro mladé lidi. Národní vzdělávací fond Adresa: Opletalova 25, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Podpora konkurenceschopnosti českých firem a růst zaměstnanosti prostřednictvím zvyšování kvalifikace lidských zdrojů a rozvojem celoživotního učení. Středisko vzdělávání, informací a služeb SVIS Adresa: Zlatá Stezka 255, Prachatice Tel./Fax: Zaměření: Zájmové vzdělávání a péče o účelné využívání volného času dětí a mládeže. Ústav pro informace ve vzdělávání Adresa: Senovážné náměstí 26, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Správa dat o vzdělávání, podpora vzdělávacích trendů. Národní ústav odborného vzdělávání Adresa: Weilova 1271/6, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Napomáhání rozvoji odborného vzdělávání 26 27

14 Ostatní Centrum pro studium vysokého školství Adresa: U Lužického semináře 13, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Terciární vzdělávání, mechanismy řízení školství, školení, problematika uplatnění. CENIA Adresa: Kodaňská 10, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Česká informační agentura životního prostředí. Hvězdárna a planetárium České Budějovice Adresa: Zátkovo nabřeží 4, České Budějovice Tel./Fax: / Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu. Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně Adresa: Kraví hora 2, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu. Hvězdárna a planetárium Plzeň Adresa: U dráhy 11, Plzeň Tel./Fax: / hvezdarna.plzen-city.cz, Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu. PLANETÁRIUM Praha Adresa: Královská obora 233, Praha 7 Tel./Fax: / Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace Adresa: Koperníkova 3062, Teplice Tel./Fax: Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie. Státní energetická inspekce kainspekce Úřad zdravotnických informací a statistiky ckychinformaciastatistiky 28 29

15 Podnikatelský sektor 2N Telekomunikace a.s. Adresa: Modřanská 621, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Výroba telekomunikační techniky (komunikační servery, pobočkové ústředny, GSM brány a dveřní komunikátory). Accenture Central Europe B.V. Adresa: V Parku 2316/12, Praha 4 Tel./Fax: Zaměření: Manažerské poradenství, informační technologie, outsourcing. Advanced Risk Management s.r.o. Adresa: Paříkova 3, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Poradenství a školení v oblasti finančního řízení a řízení finančních rizik. ADW Bio a.s. Adresa: Krahulov 76, Krahulov Tel./Fax: / Zaměření: Výroba a distribuce biopaliv. Aero Vodochody a.s. Adresa: U Letiště 374, Odolena Voda Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj, výroba, modernizace cvičných a bojových vojenských a civilních letounů, leteckých dílů a přípravků. 30 Actum, s.r.o. Adresa: Vršovická 5/817, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Komunikační agentura pro elektronický a internetový marketing. AD ARMATURKA Dýšina s.r.o. Adresa: Tovární 86, Dýšina u Plzně Tel./Fax: / Zaměření: Výroba kanalizační, ozdobné a užitkové litiny. AGMA a.s. Adresa: Kolbenova 159, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Slévání barevných kovů. AHT Energetika, spol. s.r.o. Adresa: Husinecká 4, Praha 3 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti vnitřní aerodynamiky a termomechaniky lopatkových strojů, potrubních systémů a měřicí techniky v mechanice tekutin, větrání, klimatizace a měření hluku. 31

16 32 Air Products spol. s r.o. Adresa: Ústecká 30, Děčín Tel./Fax: Zaměření: Dodávky technických plynů pro různá průmyslová odvětví. Alcor, s.r.o. Adresa: Fr. Křížka 11, Praha 7 Tel./Fax: Zaměření: Vývoj a zakázková výroba elektronických zařízení, vývoj software. AL-invest Břidličná, a.s. Adresa: Bruntálská 167, Břidličná Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj materiálů a technologií v oblasti tavení, válcování a tepelného zpracování hliníkových slitinových polotovarů. ALS Czech Republic s.r.o. Adresa: Na Harfě 9/336, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Chemická, radiochemická, biologická a fyzikální měření a analýzy. ANF DATA spol. s r.o. Adresa: Pujmanové 1221, Praha 4 Tel./Fax: Zaměření: Vývoj širokého spektra informačních systémů. AMERSIL FILPAP, s.r.o. Adresa: Litoměřická 272, Štětí Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum, vývoj a výroba speciálních druhů technických papírů a filtračních prvků dle přání zákazníka. Amest s.r.o. Adresa: Ke Kablu 378, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj, konstrukce, výroba, instalaci a servis kontrolních stanic, sledovacích měřidel a měřicích strojů. AMI Semiconductor Czech, s.r.o. Adresa: Vídeňská 125, Brno Tel./Fax: Zaměření: Vývoj a výroba integrovaných obvodů pro praktické aplikace a zákaznických digitálněanalogových obvodů. APEX spol. s.r.o. Adresa: Na ochoze 581, Jesenice Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj a dodávky kompletních informačních systémů. 33

17 34 Application Software Brno, s.r.o. Adresa: Božetěchova 2, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Školení v informatice (Microsoft, Linux), dodávky informačních systémů, zabezpečení IT. AQUASOFT spol. s r.o. Adresa: Rubeška 215/1, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Dodávky informačních systémů (zpočátku specifických řešení, v poslední době i standardních řešení ERP, CRM a řešení v oblasti datových skladů a BI). AQUATEST a.s. Adresa: Geologická 4, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Služby v oblasti ochrany životního prostředí, tj. sanace průmyslových areálů, znečištění vod a zemin, hodnocení ekologických rizik, matematické modelování, monitoring znečištění,vodní hospodářství. AQUA RADON SERVIS BRNO, s.r.o. Adresa: Pálavská 1, Strachotín Tel./Fax: / Zaměření: Specialista na problematiku pitné vody (provzdušňování, čištění, odstraňování radonu. AQUION, s.r.o. Adresa: Dělnická 786/38, Praha 7 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj specializovaného software, zpracování vodohospodářských projektů a prodej technologií a technologických zařízení pro vodohospodářství, vč. poradenství. ARBES Technologies, s.r.o. Adresa: Štefánkova 32, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj SW pro bankovnictví a finančnictví i pro finanční a ekonomické řízení. ARROW International CR, a.s. Adresa: Pražská 209, Hradec Králové Tel./Fax: / Zaměření: Výroba zdravotní techniky. ASCOM (CZ) s.r.o. Adresa: Zemské právo 1199/5, Praha 10 - Hostivař Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj aplikací pro rádiové systémy, elektronických sirén, měření kvality pokrytí pro GSM operátory, přenosová zařízení, zabezpečený přenos dat. ASIO, spol. s r.o. Adresa: Jiříkovice 83, Jiříkovice Tel./Fax: Zaměření: Dodávky, vývoj a návrh technologií pro čištění odpadních vod. 35

18 36 ARCDATA Praha, s.r.o. Adresa: Hybernská 24, Praha 1 Tel./Fax: Zaměření: Firma se zabývá distribucí a implementací geografických informačních systémů předních světových firem ESRI, Leica Geosystems AG, LizardTech a Miner & Miner. ASPER ENVI, spol. s r.o. Adresa: Železniční 512/7, Olomouc, Chválkovice Tel./Fax: / Zaměření: Výroba zařízení pro snižování koncentrací organických látek v odpadní vzdušnině na principu přímého spalování organických látek v plynné fázi při teplotě 700 C 1000 C a v přebytku kyslíku. ATD s.r.o. Adresa: Pod Višňovkou 18, Praha 4 Tel./Fax: Zaměření: Dodavatel výrobků, založených na technologiích LonWorks pro oblast řídící, měřící, výpočetní a komunikační techniky. ATEKO a.s. Adresa: Resslova 956, Hradec Králové Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj technologií pro energetiku a ekologii, výzkum netradičních zdrojů energie, průmyslového chlazení a zkapalňování plynů. ATG s.r.o. Adresa: Beranových 65, Praha 9 - Letňany Tel./Fax: / Zaměření: Kvalifikace a certifikace technického a dozorového personálu, nedestruktivní testování materiálu. Attraction s.r.o. Adresa: Španělská 759/4, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Internetové aplikace, e-commerce. AUTOBATERIE, spol. s r.o. Adresa: Dubická 958, Česká Lípa Tel./Fax: / Zaměření: Výroba autobaterií. Automotive lighiting s.r.o. Adresa: Pávov 113, Jihlava Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj a výroba předních světlometů, mlhovek a ukazatelů směru. AVP METAL spol. s r.o. Adresa: Jakuba Korty 12, Ostrava 10 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj kovových materiálů (progresivních jakostních konstrukčních a nástrojových ocelí a speciálních slitin na bázi železa). 37

19 AŽD Praha s.r.o. Adresa: Žirovnická 2/3146, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Dodavatel dopravní, zabezpečovací, telekomunikační, automatizační a informační techniky. Baader Computer spol. s r.o. Adresa: Thámova 11, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Informační technologie. Benfield Praha a.s. Adresa: U Prašné brány 1078/1, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Finanční a ekonomické poradenství. Berman Group - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. Adresa: Na květnici 25, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Technická asistence a konzultační služby v oblasti místního a regionálního ekonomického rozvoje. BGS LEVI Czech a.s. Adresa: Tuřanka 1312/106, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Distribuce produktů informačních a komunikačních technologií. BIC Ostrava, spol. s r.o. Adresa: Mostárenská 1156/38, Ostrava Vítkovice Tel./Fax: / Zaměření: Podpora a poradenství v oblasti inovačních projektů začínajících podnikatelů. BIOANALYTIKA s.r.o. Adresa: Píšťovy čp. 820, Chrudim Tel./Fax: / Zaměření: Fyzikálně chemické, mikrobiologické a radiochemické zkoušky všech typů vod, zemin a půdního vzduchu. Biodegradace s.r.o. Adresa: Sokolská třída 944/23, Ostrava 1 Tel./Fax: / Zaměření: Zpracování a odstraňování odpadů, sanace kontaminovaných lokalit, zajišťování nepřetržité ekologické havarijní služby a poskytování konzultačních služeb. Bohemian Technologies a.s. Adresa: Na Ostrově 84, Havlíčkův Brod Tel./Fax: Zaměření: Vývoj produktů, řešení a služeb pro průmyslovou automatizaci a technologii budov

20 40 Bombardier Transportation Czech Republic a.s. Adresa: Svatopluka Čecha 1205, Česká Lípa Tel.: Zaměření: Výroba, montáže, opravy a rekonstrukce kolejových vozidel. Bosch Diesel s.r.o. Adresa: Pávov 121, Jihlava Tel./Fax: Zaměření: Výroba komponent automobilové techniky pro divizi dieslové systémy (dieslová vstřikovací čerpadla, tlakové zásobníky, regulační ventily tlaku, sériové opravy vstřikovacích systémů a drobné dílce). BSC Praha, spol. s r.o. Adresa: Šatrova 807, Praha 4 Libuš Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj informačních technologií pro finanční instituce a podnikovou sféru. Computer Associates CZ, s.r.o. Adresa: V Parku 12, Praha 4 Tel./Fax: , Zaměření: Poskytování softwaru pro správu v oblasti IT infrastruktury. Camea spol. s r.o. Adresa: Kořenského 25, Brno - Řečkovice Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj a výroba moderních systémů zpracování obrazů a signálů pro průmyslové nasazení, monitorování silničního provozu a další aplikace. CCA Group a.s. Adresa: Karlovo nám. 17, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj informačních systémů, projektů pro státní správu (vývoj integrovaného vzdělávacího systému). Certicon, a.s. Adresa: Václavská 12/316, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Návrh a vývoj software, návrh analogových a digitálních integrovaných obvodů. CESA a.s., Pardubice Adresa: Jiřího Potůčka 250, Pardubice Tel./Fax: / Zaměření: Dodávky komunikačních systémů a počítačových sítí LAN a WAN, prodej software, softwarový audit, EZS, EPS, CCTV, BIS,zařízení pro bezdrátové přenosy dat, systémy bezpečnosti přenosu dat. Cleverlance s.r.o. Adresa: Na Zámecké 8/410, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Systémy pro tvorbu prezentací, správu intranetu, systémy v oblasti financí, telekomunikací a služeb. 41

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

Aplikace. Základní informace. Výzkum

Aplikace. Základní informace. Výzkum Základní informace Výzkum Založen v r. 1953 123 výzkumníků 22 postdoktorandů 19 doktorandů 6 vědeckých oddělení 5 lokalit Základní a aplikovaný mechanika tekutin termodynamika dynamika mech. systémů mechanika

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

ICZ to není jen spisová sluţba

ICZ to není jen spisová sluţba Skupina ICZ, aneb ICZ to není jen spisová sluţba Roman Zemánek, obchodní manaţer ICZ a.s., Seč, 31. října 2013 Dokument: Informační prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Společnost zaloţena

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ Rychloseznamka4inovace pro obor: ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, PŘÍSTROJE Olomouc, Jeremenkova 40a Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje 28. dubna 2015 SEZNAM

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz SW řešení umožňující zkrácení dodacích lhůt díky synchronizaci

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Ict a strategické služby - informace o programu

Ict a strategické služby - informace o programu Ict a strategické služby - informace o programu Příjem registračních žádostí je v období od 6. 11. do 17. 12. 2013, příjem plných žádostí bude od 6. 11. 2013 do 7. 2. 2014. Termín ukončení projektu musí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Veřejné za ká zk y pod lupou

Veřejné za ká zk y pod lupou Veřejné za ká zk y pod lupou Poskytovatelé APUeN Poskytovatel B2B Centrum, a. s., Praha CLANROY, a. s., Praha ecentre, a. s., Ostrava ECONOMY.CZ, s. r. o., Praha eeebid.com Inc., o. s., Praha NAR marketing,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice

Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice ELEKTRONICKÁ TRŽIŠTĚ NOVĚ Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice Poskytovatelé APUeN Poskytovatel B2B Centrum, a. s., Praha CLANROY, a. s., Praha ecentre, a. s., Ostrava ECONOMY.CZ,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více