INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)"

Transkript

1 INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1. KOLO) 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT POŘ. GZ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU NÁZEV ŽADATELE POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) KRÁCENÍ GRÉMIEM ZPRAVODAJŮ (Kč) DOPORUČENÁ VÝŠE ROZPOČTU PO KRÁCENÍ GRÉMIEM ZPRAVODAJŮ (Kč) DOPORUČENÁ VÝŠE ROZPOČTU PO KRÁCENÍ GRÉMIEM ZPRAVODAJŮ KUMULATIVNĚ (Kč) IPRM BODY včetně IPRM 1 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení ,00 0, , ,00 ANO 107,8 2 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu v , , , ,00 ANO 103,4 1

2 3 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET , , , ,80 ANO 103,4 4 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Příprava absolventů přírodovědných oborů pro uplatnění v evropských biotechnologických institucích ,01 0, , ,81 ANO 103,4 5 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe , , , ,17 ANO 102,3 6 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Společné aktivity VUT a VŠB- TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT Vysoké učení technické v ,13 0, , ,30 ANO 101,2 7 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky regionálního rozvoje Tomáše Bati ve Zlíně , , , ,30 ANO 101,2 8 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami , , , ,14 ANO 97,9 9 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Ukázkové vývojové projekty z praxe pro posílení praktických znalostí budoucích strojních inženýrů Západočeská v Plzni , , , ,14 ANO 97,9 10 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí , , , ,43 ANO 96,8 11 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Výuka patologie pomocí hypertextových výukových materiálů a obrazových databází pro magisterské, pregraduální, doktorské i postgraduální studium , , , ,07 ANO 96,8 2

3 12 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Příprava specialistů pro telekomunikace a informatiku - magisterské studium telekomunikační a informační technika Vysoké učení technické v ,16 0, , ,23 ANO 95,7 13 G1 CZ.1.07/2.2.00/ G1 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století STUDY (Inovace bakalářských STUDijních programů FakultY elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a zavedením studijních opor v AJ do výuky) Pardubice , , , ,63 ANO 95, , , , ,63 ANO 95,7 15 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace magisterských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava včetně zkvalitnění profilových předmětů báňská - Ostrava , , , ,07 ANO 95,7 16 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě , , , ,37 ANO 94,6 17 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého , , , ,05 ANO 93,5 18 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie , , , ,37 ANO 93,5 19 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace doktorského studia Geoinformatika a kartografie podporou moderních technologických směrů , , , ,41 ANO 93,5 20 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost , , , ,59 ANO 92,4 3

4 21 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov báňská - Ostrava , , , ,34 ANO 92,4 22 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního oboru Geotechnika báňská - Ostrava ,16 0, , ,50 ANO 92,4 23 G2 CZ.1.07/2.2.00/ ZAVEDENÍ PRAKTICKÉ VÝUKY HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE V E- LEARNINGOVÉM PROSTŘEDÍ , , , ,05 ANO 91,3 24 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k zajištění kvality, podpory excelence a internacionalizace Pardubice , , , ,44 ANO 90,2 25 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management Západočeská v Plzni , , , ,92 ANO 90,2 26 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě , , , ,41 ANO 90,2 27 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování pedagogických, manažerských a odborných dovedností pracovníků VFU Veterinární a farmaceutická Brno , , , ,17 ANO 90,2 28 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Zkvalitnění systému kombinované výuky na FF UP a inovace vybraných oborů v kombinované formě , , , ,23 ANO 89,1 4

5 29 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Rozšíření a systematizace výuky ve světových jazycích na FF UP , , , ,66 ANO G2 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Slezská v Opavě , , , ,50 ANO G1 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost v , , , ,50 ANO 86,9 32 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Internacionalizace Fakulty tělesné kultury Univerzity , , , ,20 ANO 86,9 33 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka ,48 0, , ,68 ANO 86,9 34 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe , , , ,44 ANO 86,9 35 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK , , , ,52 ANO 86,9 36 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních oborů na PdF UHK , , , ,88 ANO 85,8 37 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů v Liberci , , , ,88 NE G1 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace technických a dřevařských disciplín pro vyšší konkurenceschopnost v , , , ,66 ANO 84,7 39 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity , , , ,06 ANO 84,7 5

6 40 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Olomouc , , , ,72 ANO 84,7 41 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu technická a ekonomická v Českých Budějovicích , , , ,51 ANO 84,7 42 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (IFIT) , , , ,74 ANO 83,6 43 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace a inovace studijních oborů Filozofické fakulty Univerzity , , , ,14 ANO 83,6 44 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace prezenčních a kombinovaných studijních programů prostřednictvím nových interaktivních a multimediálních forem výuky Vysoké učení technické v , , , ,34 ANO 82,5 45 G1 CZ.1.07/2.2.00/ G2 CZ.1.07/2.2.00/ G1 CZ.1.07/2.2.00/ Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí Inovace výuky Vysoké školy Karla Engliše a. s. napříč studijními obory za účelem posílení kvality a postavení VŠ a konkurenceschopnosti studentů Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí Slezská v Opavě Karla Engliše, a.s , , , ,86 NE , , , ,30 NE , , , ,60 ANO 81,4 6

7 48 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání - komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů , , , ,20 ANO 81,4 49 G2 CZ.1.07/2.2.00/ OPTIMED - optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi , , , ,20 ANO 81,4 50 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Interdisciplinární, informatickokognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia , , , ,44 ANO 80,3 51 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů sociální politika a sociální práce na UHK s ohledem na potřeby trhu práce , , , ,74 ANO 78,1 52 G2 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví zdravotnická, o.p.s , , , ,78 NE G2 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky ekonomických disciplín na Univerzitě Palackého a její propojení s praxí , , , ,36 ANO G2 CZ.1.07/2.2.00/ Problémy bezpečnosti 21. století a ochrana obyvatelstva , , , ,02 ANO 75,9 55 G1 CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia v , , , ,22 NE 75 7

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání První výzva v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání s pořadovým číslem 7 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) byla vyhlášena v

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Vysoké školy v České republice

Vysoké školy v České republice istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. O nakladatelství Nakladatelství Institutu vzdělávání SOKRATES patří mezi největší a nejprogresivnější v oblasti vydavatelské činnosti týkající se přípravy studentů pro přijímací řízení na vysoké a střední

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru OPRAVY A DOPLŇKY K PŘEHLEDU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 (UN 39-40/2007)

Více

POŽADAVKY TRHU PRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

POŽADAVKY TRHU PRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH POŽADAVKY TRHU PRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH JANA ŠTURZOVÁ Centrum pro studium vysokého školství Abstrakt: V rámci své vzdělávací činnosti poskytují vysoké školy programy celoživotního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více