Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programová příručka. GoPal Navigator verze 4"

Transkript

1 Programová příručka GoPal Navigator verze 4

2 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4 Důležité informace...4 Ochranné známky...5 Autorská práva a záruka...5 KAPITOLA 2. RUČNÍ INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ... 7 První použití...7 N ová instalace a aktualizace softwaru...9 Přenos digitálních map a dat týkajících se mimořádných cílů na paměťovou kartu...9 Přenos dat do interní paměti navigačního přístroje...10 KAPITOLA 3. INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ S POMOCÍ GOPAL ASSISTANT 12 Instalace programu GoPal Assistant...12 Pracovní plocha GoPal Assistant...13 Ruční akce pro výměnu dat...14 Akce přes Content Import Wizard...16 Funkce Správy přístrojů a zařízení...17 Změna názvu přístroje/zařízení...17 Formátování externí paměťové karty...18 KAPITOLA 4. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ Ovládání v Náhledu s menu...19 Ovládání v Náhledu s mapou...20 i

3 Programová příručka KAPITOLA 5. PŘIZPŮSOBENÍ NASTAVENÍ Základní nastavení pro provoz...22 Security nastavení...23 Název skladby...23 Nastavení obrazovky...23 Energetický režim...24 Funkce Auto-Off...24 Obnovit nastavení od výrobce...25 Specifická nastavení Vašeho navigačního softwaru...26 Přizpůsobení možností trasy...26 Přizpůsobení znázornení...28 Přizpůsobení nastavení vysílače TMC...29 Přizpůsobení nastavení programu...30 Konfigurovat mimořádné cíle...31 Přizpůsobení nastavení přístroje...32 Přizpůsobení nastavení Quick menu...32 KAPITOLA 6. OVLÁDÁNÍ NAVIGAČNÍHO SOFTWARU GOPAL Ruční zadávání informací o cíli...35 Zadání souřadnic cíle...38 Vytvoření oblíbené položky během zadávání cíle...39 Ruční zadávání v náhledu s mapou...40 Přizpůsobení možností trasy...40 Připojení dalších cílů...41 Zahájení propočítávání trasy...41 Výběr mimořádných cílů...42 Správa oblíbených položek...42 Vytvoření nové oblíbené položky...43 Výmaz oblíbené položky...44 Přejmenování oblíbené položky...44 Změna trasy...44 Zadání výchozí pozice...45 Přidání cíle...45 Zpracování položek v seznamu cílů předdefinované (vícebodové) trasy...45 Optimalizace trasy...46 Uložení a načtení předdefinované trasy...46 Zahájení propočítávání předdefinované trasy...47 Informace o trase...47 Popis cesty...47 Dopravní situace...48 Jdi na...49 Simulace trasy...49 Zahájení a zobrazení navádění k cíli...50 Zobrazení kompasu...52 Náhled se šipkou...53 Informace o cestě...53 ii

4 Programová příručka iii

5 GoPal Navigator 4 Kapitola 1. Úvod Uvítání Srdečně Vás vítáme a děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi našeho přenosného navigačního systému. Zatímco základní způsoby ovládání Vašeho navigačního přístroje a jeho doplňkových aplikací (jako např. MP3 Player, prohlížeče obrázků Picture Viewer, apod.) jsou popsány v Příručce pro uživatele přibalené k přístroji, jsou v této příručce pojednána následující témata: Instalace a zprovoznění softwaru Ovládání navigačního softwaru (stručný přehled a podrobnější popis) Technická podpora pro bezchybný provoz Kromě této verze příručky najdete na CD/DVD stručný úvod, s jehož pomocí můžete v několika málo krocích Váš navigační systém zprovoznit. Navíc získáte informace o důležitých funkcích a ovládacích postupech přímo v nápovědě Vašeho navigačního systému. Programové vybavení Vašeho přenosného navigačního přístroje podléhá neustálému procesu vývoje a je možné ho obnovovat formou bezplatných nebo placených aktualizací. Informace otištěné v této příručce se vztahují výlučně na rozsah funkcí Vašeho navigačního systému v době jeho expedice. Pokud dojde k dodatečné změně a/nebo aktualizaci softwaru a/nebo hardwaru, mohou se pak zde otištěné informace lišit od skutečných ovládacích postupů. V tomto případě si můžete na internetové stránce firmy Medion (www.medion.de/downloads) v části věnované podpoře ( Support ) vyhledat aktuální verzi této příručky, ve které jsou změny v ovládání zdokumentovány. Vezměte prosím na vědomí, že výrobce zásadně nemůže převzít zodpovědnost za ztráty či škody, ke kterým dojde na základě údajů či případných mylných informací obsažených v této příručce. Obsah CD/DVD Na společně s přístrojem obdrženém CD/DVD se nacházejí všechny softwarové balíčky, které jsou potřeba k provozu Vašeho navigačního systému, jakož i instalační soubory pro doplňkové aplikace, které musí být nainstalovány buď do paměti Vašeho navigačního přístroje nebo na Váš osobní počítač vybavený operačním systémem Windows. Když vložíte CD/DVD do diskové jednotky Vašeho počítače, otevře se automaticky instalační asistent, který Vám bude při instalaci pomáhat. Při automatické instalaci zvolených souborů postupujte jednoduše podle pokynů na obrazovce. Pokud se instalační asistent z CD/DVD nespustí automaticky, je možné nainstalovat potřebné soubory také ručně. V následujícím textu se dozvíte, které komponenty Vaše CD/DVD obsahuje a ve kterém adresáři externí paměťové karty nebo flash paměti Vašeho navigačního přístroje musí být tyto komponenty uloženy, aby byl zajištěn bezchybný provoz. 1

6 Úvod Prvek Popis Cílový adresář ActiveSync Adobe Tato složka obsahuje instalační soubory synchronizačního programu Microsoft ActiveSync. Tento program slouží k synchronizaci Vašeho navigačního přístroje s osobním počítačem vybaveným operačním systémem Windows. Tato složka obsahuje instalační soubory programu Adobe Acrobat Reader. Tento program Vám umožní otevřít ve Vašem osobním počítači vybaveném operačním systémem Windows digitální verzi této příručky ve formátu PDF. APD Tato složka obsahuje data pro GoPal Assistant. Assistant Installation License Agreements Manuals POI AUTORUN ctimne.txt Setup Assistant Tato složka obsahuje instalační soubory pro GoPal Assistant. Tato složka obsahuje instalační soubory Vašeho navigačního softwaru. Tato složka obsahuje licenční podmínky (ve formě souborů ve formátu PDF) pro používání Vašeho navigačního přístroje. Tato složka obsahuje verzi této příručky ve formátu PDF a v jazyce příslušné země. Tato složka obsahuje údaje, které Váš navigační systém potřebuje pro identifikaci mimořádných cílů ( Points of Interest). Tato instalační informace/aplikace se stará o to, aby se instalační asistent, který Vám pomáhá při instalaci programových komponent, spustil automaticky po vložení CD/DVD. V tomto textovém souboru najdete důležité informace o obsahu tohoto CD/DVD, jakož i o instalaci různých aplikací na tomto CD/DVD, vše v jazyce příslušné země. Tato aplikace se spustí automaticky po vložení CD/DVD a bude Vám pomáhat při instalaci programových komponent. Tento program musí být (ručně nebo s pomocí instalačního asistenta) nainstalován na Vašem osobním počítači v adresáři Programy. Tento program musí být (ručně nebo s pomocí instalačního asistenta) nainstalován na Vašem osobním počítači v adresáři Programy. Tato data jsou potřeba pouze k instalaci GoPal Assistant na Vašem osobním počítači a není třeba je kopírovat ručně. Tato data jsou potřeba pouze k instalaci GoPal Assistant na Vašem osobním počítači a není třeba je kopírovat ručně. Tyto soubory musí být (ručně nebo s pomocí GoPal Assistant) nainstalovány v adresáři My Flash Disk > INSTALL na externí paměťové kartě nebo ve flash paměti Vašeho navigačního přístroje. Tyto soubory není třeba kopírovat. Tyto soubory mohou být (ručně nebo s pomocí instalačního asistenta) nainstalovány na Vašem osobním počítači v adresáři Programy > Medion GoPal Assistant > Manuals. Tyto soubory musí být (ručně nebo s pomocí GoPal Assistant) nainstalovány v adresáři MapRegions na externí paměťové kartě nebo ve flash paměti Vašeho navigačního přístroje. Tento soubor není třeba kopírovat. Tento soubor není třeba kopírovat. Tento soubor není třeba kopírovat. V závislosti na verzi a vybavenosti Vašeho navigačního systému je možné, že Vaše CD/DVD neobsahuje některé z výše jmenovaných složek či souborů, a obsahuje některé další informace. Přesnější informace o datech, která jsou uložena na CD/DVD přiloženém k Vašemu navigačnímu softwaru, najdete na tomto CD/DVD v souboru ctimne. 2

7 Úvod Při vyexpedování Vašeho navigačního systému jsou různé komponenty, jako např. operační systém nebo navigační software, již předem nainstalovány na Vašem navigačním přístroji a/nebo na paměťové kartě k němu přiložené: navigační systém můžete tedy převzít do užívání ihned po jeho vybalení, aniž byste museli provádět dodatečné instalace. Doporučovali bychom Vám ale, abyste si za účelem kompletního využití funkčnosti systému na Váš počítač nainstalovali doplňkové aplikace jako např. GoPal Assistant nebo také Adobe Acrobat Reader. Kromě toho se může stát, že bude kvůli chybnému fungování nutné některé programové komponenty Vašeho navigačního systému dodatečně znovu nainstalovat. Tento postup bude popsán v kapitole 2, Ruční instalace a zprovoznění a v kapitole 3, Instalace a zprovoznění s pomocí GoPal Assistant. Systémové požadavky Váš přenosný navigační systém je možné za účelem (dodatečné) instalace aplikačních dat, jako např. navigačního softwaru, dalších digitálních map apod., připojit k běžnému osobnímu počítači vybavenému operačním systémem Windows. K zajištění bezchybné komunikace musí Váš osobní počítač splňovat následující systémové požadavky: Podporované operační systémy: Windows 2000 od verze SP4, Windows XP & Vista TM Hardware: specifikace současné generace počítačů, minimální RAM 128 MB, alespoň jeden volný USB 1.1 Port Potřebné dodatečné programové vybavení: Microsoft ActiveSync (pouze pro Windows 2000/XP) za účelem provozu přístroje jako přenosného zařízení k Vašemu osobnímu počítači, GoPal Assistant za účelem automatického přenosu dat mezi navigačním přístrojem a osobním počítačem (v případě potřeby). Tip Pokud pracujete pod operačním systémem Microsoft Windows Vista TM, komunikační software ActiveSync nepotřebujete. Systémové soubory potřebné pro přenos dat jsou integrovány ve Vašem operačním systému Windows Vista TM již při jeho vyexpedování. Připojte prosím Váš přístroj pomocí přibaleného kabelu USB k Vašemu osobnímu počítači: poté, co bude Váš navigační přístroj rozpoznán jako nově připojené zařízení, budou potřebné ovladače nainstalovány automaticky. Po úspěšné instalaci bude Váš přístroj uveden v přehledu Windows-Explorer v položce Mobilní zařízení. Pokud jste do paměti Vašeho navigačního přístroje uložili dodatečné údaje, dbejte prosím na to, abyste pro přenos dat měli k dispozici dostatečnou kapacitu paměti. Pokud tomu tak není, vymažte nepotřebné soubory. Pokud Váš osobní počítač odpovídá těmto specifikacím, můžete za účelem výměny dat připojit Váš navigační přístroj pomocí přiloženého kabelu USB do volného USB portu osobního počítače. Informace k tomu najdete v kapitole 2, Ruční instalace a zprovoznění a v kapitole 3, Instalace a zprovoznění s pomocí GoPal Assistant. Konvence v této příručce Ovládání Vašeho navigačního systému je uspořádáno podle navigace uživatelů běžné u aplikačního programu pro osobní počítač. To znamená, že se položky a příkazy programu vizuálně zobrazují na obrazovce počítače a mohou být přímo odtud také spouštěny. Rozdílný je oproti tomu samotný způsob ovládání: zatímco u Vašeho osobního počítače spustíte určitou funkci tím, že na ní kliknete myší, Váš navigační přístroj můžete ovládat buď pomocí přiloženého dotykového pera nebo dotykem prstu přímo na dotykové obrazovce Vašeho navigačního přístroje. V následujícím popisu proto platí: 3

8 Úvod Pro vstupy, které zadáváte pomocí myši na Vašem osobním počítači, používáme výraz klikněte na. Pro vstupy, které zadáváte pomocí dotykového pera nebo prstu na dotykové obrazovce Vašeho navigačního přístroje, používáme výraz ťukněte na. Na různých místech této příručky se odvoláváme na jednotlivé položky určité programové aplikace nebo na údaje o cestě adresářovým stromem k souboru ve Vašem osobním počítači/ na paměťové kartě. V dalším textu budou tyto odkazy dokumentovány následujícím způsobem: Položky programu (jako např. klávesy, položky menu nebo průvodní texty zatrhávacích políček) budou zobrazeny tučně. Specifické funkce a programy Vašeho navigačního systému ( např. MP3Player apod.) nebo osobního počítače ( např. Windows Explorer apod.) budou zobrazeny kurzívou. Údaje týkající se adresářů a cest adresářovým stromem (na externí SD kartě nebo ve flash paměti Vašeho navigačního přístroje) budou zobrazeny kurzívou. Informace v této příručce dokumentují způsob ovládání navigačního softwaru, objasňují grafickou úpravu obrazovky Vašeho navigačního přístroje a předvádějí možnosti výběru, které máte k dispozici u jednotlivých funkcí. V následujícím popisu proto platí: Popisy, které se týkají provedení určité funkce, jsou označeny čísly a definují zároveň pořadí jednotlivých pracovních kroků. Popisy, které se vztahují k různým prvkům jednoho programového okna apod., jsou rovněž očíslovány, a navíc ještě zobrazeny barevně. Popisy, které vyjmenovávají různé sobě navzájem rovnocenné volby (jako je tomu i v tomto případě), jsou označeny znamínkem pro výčet. Rady a varovná upozornění V této příručce Vám na různých místech poskytujeme praktické rady, popř. Vás upozorňujeme na okolnosti, které by mohly narušovat bezchybný provoz Vašeho navigačního systému. Tyto části jsou v následujícím popisu označeny takto: Tip Tímto symbolem Vás chceme upozornit na funkce a vlastnosti, které urychlí průběh Vaší práce a ulehčí obsluhu Vašeho navigačního systému. Poznámka Tímto symbolem Vás chceme upozornit na důležité funkce a vlastnosti, které jsou pro provoz Vašeho navigačního systému rozhodující. Řiďte se prosím všemi těmito upozorněními, abyste se vyhnuli selháním způsobeným chybou v obsluze nebo špatnými vstupy. Důležité informace V následujícím textu najdete důležité informace o provozu Vašeho navigačního systému. Na vhodných místech budou tyto informace v příručce opakovány formou poznámek a upozornění. Z bezpečnostních důvodů nesmí řidič zadávat údaje během jízdy: všechny potřebné údaje zadejte již před zahájením jízdy. 4

9 Úvod Pokud bude zapotřebí zadané údaje během jízdy změnit, zastavte vozidlo na vhodném místě (parkoviště apod.). Automobilová termoskla anebo skla opatřená kovovou vrstvou silně omezují příjem signálu GPS. U většiny automobilů se ale nachází v tomto pokovení speciální mezera, do které je možné umístit navigační přístroj. V opačném případě je nutné namontovat běžně prodávanou anténu pro příjem GPS mimo prostor pro cestující ( např. na střechu automobilu). U pokynů navigačního systému se jedná o doporučení: v každém případě je třeba dbát pravidel silničního provozu. Vezměte prosím na vědomí, že Váš navigační přístroj musí přijímat platný signál GPS, aby mohl provést propočet trasy z aktuální pozice. Vezměte prosím na vědomí, že Váš navigační přístroj musí být nastaven na místní časovou zónu, aby mohl u budoucích propočtů tras vypočítat správný čas příjezdu. I bez zadání cíle můžete sledovat na mapě Vaši aktuální pozici. Pokud je k dispozici, zobrazí se jméno ulice, ve které se právě nacházíte. Uvědomte si, že dočasná lokální omezení a/nebo změny pravidel silničního provozu ( např. nejvyšší povolená rychlost) nemohou být při plánování trasy zohledněny: řiďte se v každém případě příslušným značením a/nebo místním řízením dopravy. Vezměte prosím na vědomí, že mapové podklady odpovídají aktuálnímu stavu v okamžiku vyexpedování. Výrobce tudíž nemůže zaručit, že informace obsažené v podkladech jsou absolutně závazné a souhlasí se skutečným vedením silnic a/nebo se značením. Ochranné známky Všechny obchodní a ochranné známky jmenované v této příručce, a popř. chráněné třetí stranou, podléhají neomezeně ujednáním podle příslušného platného práva o značkách a majetkovým právům příslušných registrovaných vlastníků. Všechny zde použité ochranné známky, obchodní jména nebo názvy firem jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Všechna práva, která zde nejsou výslovně poskytnuta, jsou vyhrazena. Z nepřítomnosti výslovného označení ochranné známky použité v této příručce nelze vyvozovat, že název či jméno je osvobozeno od práv třetí strany. Windows, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista TM, jakož i ActiveSync jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Acrobat a Acrobat Reader jsou ochranné známky firmy Adobe Systems Incorporated. Autorská práva a záruka Copyright 2008 Verze 4 Všechna práva vyhrazena. Všechny údaje v této příručce mohou být bez předchozího ohlášení změněny a nepředstavují žádný závazek ze strany výrobce. Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztráty či škody, které vzniknou na základě údajů či případných chybných informací obsažených v této příručce. 5

10 Úvod Jsme vždy vděčni za upozornění na nedostatky nebo za návrhy na zlepšení, abychom Vám v budoucnu mohli nabídnout ještě výkonnější produkty. Tato příručka nesmí být ani jako celek, ani v částech za jakýmkoli účelem reprodukována, ukládána v paměti elektronického media nebo jinou formou elektronicky, elektricky, mechanicky, opticky, chemicky, jako fotokopie nebo ve zvukové formě přenášena bez výslovného, písemného povolení výrobce. 6

11 GoPal Navigator 4 Kapitola 2. Ruční instalace a zprovoznění Ve Vašem navigačním přístroji je již v době jeho expedice nainstalován operační systém Windows CE. Kromě toho mohou být v přístroji nebo na spolu s ním dodávané paměťové kartě již nainstalovány i první programové komponenty, jako např. navigační software nebo digitální mapy různých zemí (v závislosti na verzi). Pokud tomu tak není, musíte navigační software, jakož i potřebné digitální mapy nainstalovat ještě před tím, než budete moci začít Váš navigační systém používat. Pokud budete chtít provést aktualizaci a nainstalovat na Váš navigační přístroj dodatečně získaný navigační software nebo další digitální mapy či data týkající se mimořádných cílů, musíte napřed vymazat jednotlivá nebo všechna data nainstalovaná na Vašem přístroji, abyste mohli nově získaný software nainstalovat. Následující data mohou být ručně nainstalována uživatelem: Navigační software GoPal Navigator Digitální mapy ve formě souborů ve formátu PSF Data týkající se mimořádných cílů (data POI) ve formátu PSF Data týkající se rozpoznávání řeči ve formátu TSD Tip Ačkoliv je možné provádět instalaci ručně, rádi bychom Vám doporučili, abyste přenos a aktualizaci programových komponent na Váš navigační systém prováděli pomocí programu GoPal Assistant (dodaného spolu s přístrojem), který si můžete nainstalovat na Váš osobní počítač. Instalace a výměna dat s pomocí GoPal Assistant budou popsány v další kapitole. Ruční přenos programových komponent z CD/DVD na Váš přenosný navigační přístroj se provádí ve Windows Explorer Vašeho osobního počítače. Vyberte si pro výměnu dat mezi Vaším navigačním systémem a Vaším osobním počítačem jednu z následujících dvou metod: Pokud jste nainstalovali program Microsoft ActiveSync z CD/DVD, můžete nyní za účelem synchronizace požadovaných dat připojit Váš navigační přístroj pomocí kabelu USB dodaného spolu s ním přímo do USB portu Vašeho osobního počítače. V tomto případě máte přímý přístup k interní flash paměti Vašeho navigačního přístroje. Pokud je Váš osobní počítač vybaven čtečkou karet, můžete do ní vložit externí paměťovou kartu dodanou společně s přístrojem a data ručně přesunout v Exploreru. V tomto případě nemáte přímý přístup k interní flash paměti Vašeho navigačního přístroje. První použití V závislosti na verzi Vašeho navigačního systému je možné, že program nezbytně nutný pro provoz nebude na navigačním přístroji předem nainstalován, nýbrž se bude nacházet na přiložené paměťové kartě: odpovídající poznámku najdete v souboru ctimne, stejně jakož i na obalu Vašeho navigačního přístroje. V tomto případě musíte provést nejprve instalaci softwaru, abyste mohli začít Váš přístroj používat. Při instalaci postupujte následujícím způsobem: 7

12 Ruční instalace a zprovoznění 1. Opatrně vyjměte paměťovou kartu z obalu. Dbejte na to, abyste se nedotkli jejích kontaktů anebo je nezašpinili: pokud by se tak stalo, mohl by být přenos dat eventuelně znemožněn. 2. Zasuňte paměťovou kartu do slotu MMC/SD Vašeho navigačního přístroje tak daleko, až slyšitelně zacvakne. 3. Navigační přístroj zapněte stisknutím vypínače umístěného na přístroji (viz Návod k použití přístroje). Instalace potřebných programových komponent proběhne nyní automaticky. Pokud zapnete Váš navigační přístroj, aniž byste před tím do něj vsunuli přiloženou paměťovou kartu, objeví se na jeho obrazovce následující zpráva. Zasuňte do Vašeho přístroje paměťovou kartu a ťukněte na příkazové tlačítko za účelem spuštění automatické instalace. Po ukončení instalace se na Vašem přístroji objeví úvodní obrazovka navigačního systému, ze které máte přístup ke všem jeho funkcím (jako např. navigace nebo MP3 Player apod.). 8

13 Ruční instalace a zprovoznění N ová instalace a aktualizace softwaru V případě potřeby můžete z paměti Vašeho navigačního přístroje vymazat všechna nebo pouze některá aplikační data, jako např. navigační software nebo digitální mapy (viz Návod k použití přístroje). To je nutné např. v případě instalace aktuální verze programu GoPal -Navigator, kterou jste si dokoupili později. Program pro novou instalaci/aktualizaci se nachází na CD/DVD ve složce Installation a může být s pomocí paměťové karty dodané spolu s přístrojem přenesen na navigační přístroj. Při ruční instalaci navigačního softwaru na externí paměťovou kartu postupujte následovně: 1. Pokud jste tak ještě neučinili, vyjměte opatrně paměťovou kartu z jejího obalu a zasuňte ji do (interní nebo externí) čtečky karet Vašeho osobního počítače: karta slyšitelně zacvakne a její obsah se zobrazí v novém okně ve Windows Explorer. 2. Otevřete diskovou jednotku pro CD/DVD na Vašem počítači a CD/DVD do ní vložte. Pokud se automaticky spustí instalační asistent tohoto CD/DVD, ukončete ho. 3. Otevřete adresář Vaší diskové jednotky pro CD/DVD a přejděte v něm do adresáře Installation. 4. Zkopírujte všechny složky a soubory, které tento adresář obsahuje. 5. Přejděte do okna s adresářem Vaší externí paměťové karty a vložte do něj zkopírovaný obsah. Při instalaci programů, které jste zkopírovali na paměťovou kartu, na Váš navigační přístroj postupujte podle kroků popsaných v kapitole První použití. Poznámka Než budete moci na Vašem navigačním přístroji nainstalovat nové programy, je třeba vymazat staré programové komponenty. Informace k tomuto tématu najdete v Návodu k použití Vašeho navigačního přístroje. Přenos digitálních map a dat týkajících se mimořádných cílů na paměťovou kartu Nezávisle na navigačním softwaru můžete na Vašem přístroji nainstalovat také dodatečné digitální mapy či materiál týkající se mimořádných cílů, popř. stávající údaje nahradit aktuálními materiály z později dokoupeného CD/DVD. Váš navigační přístroj je však schopen tyto údaje automaticky načíst pouze v případě, že jsou uloženy na paměťové kartě v adresáři MapRegions. Při přenosu digitálních map a dat týkajících se mimořádných cílů na paměťovou kartu postupujte následovně: 1. Paměťovou kartu zasuňte do (interní nebo externí) čtečky karet Vašeho osobního počítače: karta slyšitelně zacvakne a její obsah se zobrazí v novém okně ve Windows Explorer. 2. Otevřete diskovou jednotku pro CD/DVD na Vašem počítači a CD/DVD do ní vložte. Pokud se automaticky spustí instalační asistent tohoto CD/DVD, ukončete ho. 3. Otevřete adresář Vaší diskové jednotky pro CD/DVD a přejděte v něm do adresáře MapRegions. 9

14 Ruční instalace a zprovoznění 4. Zkopírujte všechny požadované soubory dat s koncovkou.psf: názvy souborů naznačují, ke kterému regionu se digitální mapy vztahují. 5. Přejděte do okna s adresářem Vaší externí paměťové karty a vytvořte v něm novou složku s názvem MapRegions. 6. Do této složky nyní vložte všechny zkopírované soubory. Při kopírování dodatečných dat týkajících se mimořádných cílů z vloženého CD/DVD na paměťovou kartu postupujte následovně: 1. V adresáři Vaší diskové jednotky pro CD/DVD otevřete složku POI. 2. Zkopírujte požadované soubory ( např. hotel.de.psf apod.). 3. Přejděte do okna s adresářem MapRegions na Vaší externí paměťové kartě a vložte do něj zkopírovaný obsah. Při instalaci digitálních map a/nebo dat týkajících se mimořádných cílů, které jste zkopírovali na paměťovou kartu, na Váš navigační přístroj postupujte podle kroků popsaných v kapitola Prvním použití. Poznámka Než budete moci na Vašem navigačním přístroji nainstalovat nové digitální mapy a/nebo data týkající se mimořádných cílů, je třeba (částečně) vymazat stará data. Informace k tomuto tématu najdete v Návodu k použití Vašeho navigačního přístroje. Vezměte také na vědomí, že přenos dat na paměťovou kartu a/nebo do interní paměti Vašeho navigačního přístroje (viz další kapitola) je možný pouze v případě, že je v paměti k dispozici dostatek volného místa. V případě potřeby musíte za účelem uvolnění místa v paměti vymazat nepotřebná data. Přenos dat do interní paměti navigačního přístroje Váš přenosný navigační přístroj disponuje interní, energeticky nezávislou pamětí, která se nachází ve složce My Flash Disk. Tuto paměť můžete využít k přenosu a následné instalaci navigačního softwaru, digitálních map a/nebo dat týkajících se rozpoznávání řeči na Váš navigační přístroj. Předpokladem pro to ale je, že jste předem na Váš počítač ručně nebo s pomocí instalačního asistenta z CD/DVD nainstalovali program Microsoft ActiveSync, který se nachází na přiloženém CD/DVD. Kromě toho musí být Váš navigační přístroj připojen k Vašemu osobnímu počítači pomocí přiloženého kabelu USB. V následujícím popisu vycházíme z předpokladu, že Microsoft ActiveSync byl již nainstalován. Při kopírování instalačních dat pro Váš navigační software do interní paměti Vašeho navigačního přístroje postupujte následovně: 1. Připojte Váš navigační systém kabelem USB k Vašemu osobnímu počítači. 2. Poté, co byl Váš navigační přístroj rozpoznán, objeví se na obrazovce Vašeho osobního počítače dialogové okno Nové partnerství: pokud chcete synchronizovat stávající data Vašeho navigačního přístroje a osobního počítače, zvolte možnost Ano. Pokud chcete přihlásit Váš navigační přístroj k Vašemu osobnímu počítači v režimu host, zvolte Ne (doporučené nastavení). Následně na obrazovce klikněte na příkazové tlačítko Další. 3. Zvolte ve Windows Explorer položku Mobilní zařízení a přejděte do adresáře My Flash Disk. 10

15 Ruční instalace a zprovoznění 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento adresář a ve zobrazeném kontextovém menu zvolte položku Nová složka: tuto nově vytvořenou složku pojmenujte INSTALL a vstup ukončete klávesou Enter. 5. Přejděte do adresáře Installation na Vaší diskové jednotce a otevřete zde složku specifickou pro Vaší zemi. 6. Přejděte do adresáře Mobilní zařízení > My Flash Disk > INSTALL a vložte do něj zkopírované obsahy. Při kopírování digitálních map do interní paměti Vašeho navigačního přístroje postupujte následovně: 1. Přejděte do adresáře MapRegions na Vaší diskové jednotce pro CD/DVD a zkopírujte zde všechna požadovaná data v souborech s koncovkou.psf: Názvy souborů naznačují, ke kterému regionu se digitální mapy vztahují. 2. Zvolte ve Windows Explorer položku Mobilní zařízení a přejděte do adresáře My Flash Disk. 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento adresář a ve zobrazeném kontextovém menu zvolte položku Nová složka: tuto nově vytvořenou složku pojmenujte MapRegions a vstup ukončete klávesou Enter. 4. Do této složky nyní vložte všechny zkopírované soubory. Pokud jste Váš navigační software prostřednictvím placené aktualizace rozšířili o data týkající se mimořádných cílů nebo o funkci Hlasové zadávání, musíte příslušná data přenést do interní paměti Vašeho navigačního přístroje: příslušná funkce Vám bude k dispozici teprve po automatické instalaci těchto dat. Při kopírování dat týkajících se mimořádných cílů a/nebo rozpoznávání řeči do interní paměti Vašeho navigačního přístroje postupujte následovně: 1. Za účelem přenosu dat týkajících se mimořádných míst přejděte do adresáře POI na Vaší diskové jednotce pro CD/DVD a zkopírujte požadované soubory ve formátu PSF ( např. hotel.de.psf). 2. Přejděte do adresáře Mobilní zařízení >My Flash Disk > MapRegions a vložte do něj zkopírované obsahy. 3. Za účelem přenosu dat pro hlasové zadávání přejděte do adresáře TSD na Vaší diskové jednotce pro CD/DVD a zkopírujte zde složku určenou pro požadovanou zemi: např. ve složce Germany TSD se nacházejí data týkající se rozpoznávání řeči pro německy mluvící oblasti. V případě potřeby můžete samozřejmě zkopírovat a na Vašem navigačním přístroji nainstalovat i data/složky pro hlasové zadávání pro jiné země. Přejděte do adresáře Mobilní zařízení >My Flash Disk > MapRegions a vložte do něj zkopírované obsahy. 11

16 GoPal Navigator 4 Kapitola 3. Instalace a zprovoznění s pomocí GoPal Assistant Kromě ruční instalace existuje též možnost přenesení potřebných dat z CD/DVD na Váš mobilní navigační přístroj pomocí programu GoPal Assistant: GoPal Assistant je speciální nástroj, který ulehčuje komunikaci mezi Vaším navigačním přístrojem a osobním počítačem a výrazně zjednodušuje přenos vybraných dat. Jedině s pomocí GoPal Assistant můžete navíc na Váš osobní počítač přenášet datové soubory obsahující stopy GPS, které jste zaznamenali prostřednictvím Vašeho navigačního přístroje; zde je pak můžete ukládat či vyměňovat s jinými uživateli. Pokud chcete GoPal Assistant využívat, musíte ho nejprve instalovat na Vašem osobním počítači. Tip Ačkoliv je možné provádět instalaci a přenos dat na Váš navigační přístroj ručně, rádi bychom Vám doporučili, abyste přednostně prováděli všechny instalace pomocí programu GoPal Assistant. Instalace programu GoPal Assistant Když vložíte CD/DVD dodané společně s přístrojem do diskové jednotky Vašeho osobního počítače, otevře se automaticky Setup Assistant, který Vám bude pomáhat při instalaci různých programových komponent na Váš osobní počítač. Při instalaci GoPal Assistant na Vašem osobním počítači postupujte následovně: 1. Otevřete u Vašeho osobního počítače diskovou jednotku pro CD/DVD a vložte do ní CD/DVD dodané společně s přístrojem. Po načtení tohoto CD/DVD se automaticky spustí Setup Assistant: pokračujte dále podle pokynů na obrazovce. 2. V dialogovém okně Zvolit komponenty klikněte na zatrhávací políčko Medion GoPal Assistant (políčko se označí), a tím zvolíte GoPal Assistant pro instalaci: pokud chcete v rámci tohoto kroku instalovat i další programové komponenty (např. Medion GoPal Navigator, Microsoft ActiveSync, příručky, apod.), můžete označit i další zatrhávací políčka. Po ukončení výběru požadovaných položek klikněte na obrazovce na příkazové tlačítko Pokračovat. 3. V tomto dialogovém okně musíte pro instalaci zadat cestu adresářovým stromem: převezměte navrhovanou cestu anebo si zvolte svoji vlastní, a poté klikněte na příkazové tlačítko Pokračovat. 4. V tomto dialogovém okně můžete přejmenovat složku podle vlastní volby (nedoporučuje se). Klikněte na příkazové tlačítko Instalovat, abyste takto převzali zadanou cestu a nainstalovali vybrané programové komponenty na Vašem osobním počítači. GoPal Assistant bude nainstalován v adresáři programů na Vašem osobním počítači a ihned po ukončení instalace Vám bude k dispozici. Pokud již později nebudete GoPal Assistant potřebovat, můžete ho z Vašeho systému zase vymazat, a to buď přes kontrolní pole Řízení systému > Software anebo pomocí příkazu Deinstalovat v adresáři programů Start > Všechny programy > Medion GoPal Assistant. Pro účely komunikace a přenosu dat s GoPal Assistant musí být na Vašem osobním počítači nainstalován program Microsoft ActiveSync : tuto instalaci je též možné provádět s pomocí 12

17 Instalace a zprovoznění s pomocí GoPal Assistant instalačního asistenta na CD/DVD. Kromě toho musí být navigační přístroj připojen pomocí kabelu USB k osobnímu počítači. Tip ActiveSync je zapotřebí nainstalovat pro provoz pod operačním systémem Windows 2000 SP4 nebo Windows XP. V systému Windows Vista TM jsou programové komponenty potřebné pro výměnu dat již integrovány. Pracovní plocha GoPal Assistant Po úspěšné instalaci spusťte GoPal Assistant přes položku Medion GoPal Assistant ve složce Start > Všechny programy > Medion GoPal Assistant. Pracovní plocha GoPal Assistant je rozčleněna na následující oblasti: Lišta s menu Pomocí této lišty můžete obsluhovat všechny základní funkce tohoto programu. Menu na této liště jsou strukturována následujícím způsobem: Soubor Přes položku Ukončit můžete GoPal Assistant zavřít. Akce o Přes položku Importovat údaje do bibliothéky spustíte Content Import Wizard, který Vám bude pomáhat při přenosu nových obsahů do knihovny Vašeho programu GoPal Assistant (viz Akce přes Content Import Wizard). o Přes položku Ověřit jsou-li k dispozici aktualizace programů můžete nechat GoPal Assistant automaticky vyhledávat na Internetu aktuální software pro Váš navigační systém. o Přes položku Nyní prověřit, zda jsou k dispozici aktualizace obsahů můžete nechat GoPal Assistant automaticky vyhledávat aktuální obsahy k informacím obsaženým v knihovně. Nastavení 13

18 Instalace a zprovoznění s pomocí GoPal Assistant o Označením zatrhávacího políčka Při startu programu ověřit případne aktualizace stanovíte, aby GoPal Assistant po spuštění automaticky hledal na Internetu aktuální software pro Váš navigační systém. Toto nastavení bude uloženo a při příštím spuštění programu opět načteno. o Označením zatrhávacího políčka Při startu programu zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace obsahů stanovíte, aby GoPal Assistant po spuštění automaticky hledal na Internetu aktuální obsahy pro Váš navigační systém. Toto nastavení bude uloženo a při příštím spuštění programu opět načteno. o Označením zatrhávacího políčka Při startu programu ověřit případne aktualizace stanovíte, aby GoPal Assistant po spuštění automaticky hledal na Internetu aktuální software pro Váš navigační systém. Nápověda Přes položku Programové informace otevřete dialogové okno stejného jména, které obsahuje informace o aktuální verzi programu GoPal Assistant a také licenčně právní upozornění. Knihovna, výběr dat a informace o přístroji či zařízení Centrální část GoPal Assistant slouží ke správě programových a obsahových dat Vašeho navigačního systému a připojených přístrojů a zařízení. Knihovna Přes jednotlivé položky knihovny si vybíráte specifické kategorie dat, která chcete přenést do Vašeho navigačního přístroje nebo z tohoto přístroje importovat na Váš osobní počítač. Na výběr máte kategorie Digitální mapy, Mimořádná místa, Rozpoznávání řeči, Software, Kontakty a Stopy GPS. Zařízení Zde můžete zvolit připojený navigační přístroj, zobrazit jeho specifické informace a přístroj/zařízení přejmenovat. Oblast výběru dat Tato oblast se dynamicky přizpůsobí zvolené položce. Když zvolíte v knihovně nějakou kategorii, budou v této oblasti na výběr ta data, která jsou pro tuto kategorii k dispozici. Pokud zvolíte Zařízení, objeví se zde informace o jednotlivých přístrojích či zařízeních. Oblast diskové jednotky V této oblasti spravujete místo v interní flash paměti nebo na paměťové kartě vsazené do zvoleného navigačního přístroje nebo na paměťové kartě vsazené do čtečky karet, která je připojena k osobnímu počítači. Kromě výběru cílové paměti pro funkce importu nebo exportu dat zde můžete také v případě potřeby formátovat externí oblasti pamětí (SD karta v navigačním přístroji nebo ve čtečce karet). Tip V oblasti diskové jednotky GoPal Assistant jsou rozpoznány také externí USB sticky, které připojíte k Vašemu osobnímu počítači. Diskové jednotky můžete také vybrat přes zobrazovací menu Zvolená jednotka a v případě potřeby je formátovat. Ruční akce pro výměnu dat Přes jednotlivé kategorie v rámci knihovny a grafické zobrazení v oblasti výběru dat můžete zvolit specifické informace, které chcete přenést do interní flash paměti navigačního přístroje nebo na 14

19 Instalace a zprovoznění s pomocí GoPal Assistant vloženou paměťovou kartu anebo odsud importovat do Vašeho osobního počítače. Po zvolení jedné z kategorií v knihovně se v oblasti výběru dat bezprostředně zobrazí možnosti, které zde máte k dispozici a ze kterých lze vybírat. Provedeny mohou být následující akce: Přes kategorii... Digitální mapy Mimořádná místa Rozpoznávání řeči Software Kontakty stopy GPS...zvolíte v oblasti výběru dat... regiony, které jsou na CD/DVD k dispozici, za účelem jejich automatického přenosu do Vašeho navigačního systému. data týkající se mimořádných míst, která jsou na CD/DVD k dispozici, za účelem jejich automatického přenosu do Vašeho navigačního systému. data týkající se rozpoznávání řeči, která jsou na CD/DVD k dispozici, za účelem jejich automatického přenosu do Vašeho navigačního systému. instalační soubor na CD/DVD, specifický pro každou zemi, za účelem jeho automatického přenosu do Vašeho navigačního systému. kontakty v Microsoft-Outlook, které jsou na CD/DVD k dispozici, za účelem jejich automatické synchronizace s údaji kontaktních adres ve Vašem navigačním systému. stopy GPS, které již byly přeneseny do vašeho počítače. V následujícím popisu vycházíme z předpokladu, že s pomocí instalačního asistenta z Vašeho CD/DVD byl již nainstalován na interní pevný disk Vašeho počítače GoPal Assistant i všechny potřebné digitální mapy a data týkající se mimořádných cílů. Zvolené regiony se zobrazí zeleně, nezvolené žlutě. 1. Přes položku menu Start > Všechny programy > Medion GoPal Assistant otevřete GoPal Assistant. 2. V knihovně zvolte požadovanou kategorii: zobrazení v oblasti výběru dat se automaticky přizpůsobí zvolené kategorii. 3. Zvolte požadovaná data. o Digitální mapy Levým tlačítkem myši klikněte v zobrazené mapě na požadovaný region: k němu náležející zobrazené okno ukáže, o který region se zde jedná a kolik místa je v paměti pro příslušnou digitální mapu zapotřebí. Zvolené regiony se zobrazí zeleně, nezvolené žlutě. Pokud chcete některou z voleb stornovat, stačí opětovně kliknout na příslušný region: tento region se opět zobrazí žlutě a platí jako nevybraný k přenosu dat. o Mimořádná místa Levým tlačítkem myši klikněte na zatrhávací políčko vedle požadované položky mimořádných cílů (tuto položku označte): ve stavovém řádku této položky se zobrazí informace o poskytovateli, číslu verze, počtu záznamů, požadované kapacitě paměti a, pokud byl předem zadán, popis. Pokud chcete některou z voleb stornovat, stačí opětovně kliknout na příslušné zatrhávací políčko (výběr se zruší): tato položka platí jako nevybraná k přenosu dat. o Rozpoznávání řeči Levým tlačítkem myši klikněte na zatrhávací políčko vedle požadované položky dat týkajících se rozpoznávání řeči (tuto položku označte): ve stavovém řádku této položky se zobrazí informace o číslu verze, požadované kapacitě paměti a, pokud byl předem zadán, popis. Pokud chcete některou z voleb stornovat, stačí opětovně kliknout na příslušné zatrhávací políčko (výběr se zruší): tato položka platí jako nevybraná k přenosu dat. o Software Levým tlačítkem myši klikněte na zatrhávací políčko vedle položky instalačního souboru 15

20 Instalace a zprovoznění s pomocí GoPal Assistant specifického pro každou zemi (tuto položku označte): Ve stavovém řádku této položky se zobrazí informace o poskytovateli, číslu verze, požadované kapacitě paměti a popis tohoto souboru. Pokud chcete některou z voleb stornovat, stačí opětovně kliknout na příslušné zatrhávací políčko (výběr se zruší): tato položka platí jako nevybraná k přenosu dat. 4. Přes zobrazovací menu Zvolená jednotka v oblasti diskové jednotky vyberte požadovanou cílovou paměť. V úseku Stav paměti se zobrazí, kolik místa v paměti je k dispozici a kolik je zapotřebí: o K dispozici Tato paměťová kapacita je na zvolené diskové jednotce k dispozici. Pro lepší představu je zde zobrazena graficky. Pomocí barevného kódování bude ukázáno, jakými daty je obsazeno místo v paměti. Rozpoznávány přitom budou následující typy dat: Digitální mapy, Audio, Mimořádná místa, Video, Software a Jiná data. Poznámka Aktuální obsazenost paměti zvolené diskové jednotky je graficky znázorněna prostřednictvím posuvného ukazatele na paměťové liště. Jakmile v knihovně zvolíte určitý datový paket, ukáže se na paměťové liště, kolik místa bude v paměti po instalaci tohoto paketu skutečně obsazeno. To Vám umožní kontrolu, zda máte v paměti pro tuto instalaci dostatek místa. o Zapotřebí Tato paměťová kapacita je na zvolené diskové jednotce zapotřebí pro instalaci dat, která byla v knihovně vybrána. o Obsazeno Tato paměťová kapacita je na zvolené diskové jednotce již využita. 5. Klikněte na příkazové tlačítko Synchronizovat. GoPal Assistant nyní provede synchronizaci dat mezi zvolenými položkami Knihovna a zvolenou diskovou jednotkou: záznamy přitom budou instalovány na zvolené diskové jednotce. Akce přes Content Import Wizard Kromě ruční synchronizace nabízí GoPal Assistant také možnost automatického přenosu dat v knihovně s pomocí aplikace Content Import Wizard. Také v tomto případě můžete cíleně vybírat datové balíčky, které mají být nainstalovány na Váš osobní počítač. Při přenosu dat s pomocí aplikace Content Import Wizard postupujte následovně: 1. Na liště s menu GoPal Assistant zvolte v menu Akce položku Importovat údaje do bibliotéky. Poté se otevře dialogové okno aplikace Content Import Wizard: klikněte na příkazové tlačítko Pokračovat. 2. Nyní začne Content Import Wizard vyhledávat nové obsahy a zobrazí je automaticky v oblasti Vybrat obsahy. Pokud chcete ručně zadat určitý zdrojový adresář, klikněte na obrazovce na tlačítko Prohledat: v příslušném dialogovém okně nyní zadejte adresář, ve kterém se tato data nacházejí, a klikněte na příkazové tlačítko Open. Dostupná data se pak zobrazí v oblasti Vybrat obsahy. 3. Levým tlačítkem myši klikněte na zatrhávací políčko vedle požadované datové položky (tuto položku označte): ve stavovém řádku této položky se zobrazí informace o typu dat, jménu 16

21 Instalace a zprovoznění s pomocí GoPal Assistant souboru a o stávající verzi, jakož i verzi, která je k dispozici. Pokud chcete některou z voleb stornovat, stačí opětovně kliknout na příslušné zatrhávací políčko (výběr se zruší): tato položka platí jako nevybraná k přenosu dat. Poté klikněte na příkazové tlačítko Pokračovat. 4. Nyní bude proveden import a jeho aktuální stav se bude zobrazovat na ukazateli postupu. Po ukončení přenosu dat klikněte na obrazovce na příkazové tlačítko Dokončit a Content Import Wizard se zavře. Zvolená data jsou ihned po přenosu k dispozici v příslušné kategorii knihovny. Funkce Správy přístrojů a zařízení V oblasti Zařízení a v oblasti diskové jednotky poskytuje GoPal Assistant přístup k navigačnímu přístroji, který je v dané chvíli připojen: zásadně není možné k Vašemu osobnímu počítači připojit paralelně více navigačních přístrojů. Můžete ale tyto přístroje připojit postupně, např. za účelem uložení stop GPS, které se v nich vyskytují, do osobního počítače. GoPal Assistant si ukládá identifikační čísla všech navigačních přístrojů, které kdy byly k počítači připojeny, a v položce Zařízení je vypíše. Navigační přístroj, který je v dané chvíli připojen, je v tomto seznamu zvýrazněn zeleně. Pokud si v položce Zařízení zvolíte připojený navigační přístroj, zobrazí se v oblasti výběru dat následující informace o tomto přístroji: Název Zde se zobrazí aktuální název přístroje/zařízení. Zařízení/přístroj můžete kdykoliv přejmenovat (viz níže). Identifikace zařízeni Zde se zobrazí identifikační číslo hardwaru přístroje/zařízení. Instalovaný navigační software Zde se zobrazí, jaký navigační software je v dané chvíli na přístroji nainstalován. Naposledy synchronizováno Zde se zobrazí, kdy byla data osobního počítače naposledy synchronizována s daty navigačního přístroje. Změna názvu přístroje/zařízení V době expedice je Váš navigační přístroj vybaven standardním názvem, který je odvozen z označení výrobku. Tento název můžete kdykoliv změnit a nahradit ho názvem novým, uživatelsky nadefinovaným, který pak bude používán při přihlášení přístroje na Vašem osobním počítači. Při přejmenovávání Vašeho přístroje postupujte následovně: 1. V položce Zařízení zvolte připojený navigační přístroj. 2. Levým tlačítkem myši klikněte na příkazové tlačítko Přejmenovat zařízení. 3. V dialogovém okně Přejmenovat zařízení zadejte požadovaný název a ukončete vstup kliknutím na OK. Změněný název bude převzat a při každém dalším přihlášení v GoPal Assistant na tomto počítači automaticky přidělen Vašemu navigačnímu přístroji. 17

22 Instalace a zprovoznění s pomocí GoPal Assistant Poznámka Uvědomte si prosím, že se v tomto případě jedná o uživatelsky nadefinovaný název, který se nepřenáší na přístroj jako takový: pokud připojíte Váš navigační přístroj k jinému osobnímu počítači, přihlásí se tam tento přístroj pod svým původním názvem, který mu byl přidělen v době expedice. Formátování externí paměťové karty V oblasti diskové jednotky nabízí GoPal Assistant možnost zformátování externí paměťové karty ve slotu pro karty MMC/SD ve Vašem navigačním přístroji nebo ve čtečce karet, popř. zformátování USB sticku připojeného k osobnímu počítači. Formátování paměťové karty vložené do navigačního přístroje je však možné pouze v případě, že je tento navigační přístroj rozpoznán jako aktuálně připojené zařízení. Pokud během provozu GoPal Assistant vyměníte navigační přístroj, musíte připojený přístroj tedy nejprve aktivovat. Postupujte přitom následovně: 1. V oblasti Zařízení zvolte připojený a zeleně označený přístroj. 2. Levým tlačítkem myši klikněte na příkazové tlačítko Přepnout na zařízení: pokud Vám není toto tlačítko na obrazovce k dispozici, znamená to, že byl tento přístroj již rozpoznán jako aktivní. Poté, co byl navigační přístroj rozpoznán jako aktuálně připojené zařízení, postupujte při formátování v něm vložené paměťové karty následovně: 1. V oblasti diskové jednotky zvolte přes zobrazovací menu Zvolená jednotka položku Aktuální název zařízení/externí paměť. 2. Levým tlačítkem myši nyní klikněte na příkazové tlačítko Formátovat. 3. Zobrazí se dialogové okno Formátovat pokud chcete zahájit formátování paměťové karty, klikněte levým tlačítkem myši na OK. Pokud chcete formátování přerušit, zvolte příkazové tlačítko Storno. 4. GoPal Assistant provede formátování a na závěr zobrazí hlášení, že formátování bylo úspěšně dokončeno: pokud chcete toto hlášení zavřít, klikněte levým tlačítkem myši na příkazové tlačítko OK. Tip Externí paměťové karty ve čtečce karet a USB sticky mohou být kdykoliv v zobrazovacím menu Zvolená jednotka zvoleny a poté zformátovány. Paměťová kapacita, která je k dispozici, se zobrazí po ukončení formátování záznamem i graficky v oblasti Stav paměti. 18

23 GoPal Navigator 4 Kapitola 4. Základy ovládání Ihned po svém zprovoznění je navigační přístroj připraven k použití. Za účelem zadání vlastních cílů navigace či individuálních uživatelských nastavení ale musíte nejprve být obeznámeni se základním konceptem obsluhy Vašeho navigačního systému; tento koncept Vám chceme představit na následujících stránkách. Pokud jste s ním již obeznámeni, můžete přeskočit přímo ke kapitole 5, Přizpůsobení nastavení. Ovládání Vašeho navigačního systému probíhá zásadně ve dvou provozních režimech: v "Náhledu s menu" a "Náhledu s mapou". Ovládání v Náhledu s menu V Náhledu s menu jsou všechny funkce softwaru uspořádány do hierarchických menu, která mohou být vyvolávána příkazovými tlačítky na dotykové obrazovce Vašeho navigačního přístroje. Každé z těchto příkazových tlačítek otevírá pod ním ležící úroveň menu, která umožňuje přístup zase k dalším volbám, jenž jsou pro toto menu popř. tuto funkci relevantní. Pokud některému příkazovému tlačítku není přiřazena žádná další úroveň menu, bude provedena přímo příslušná funkce. Zde jeden příklad: Přes hlavní menu/příkazové tlačítko......máte přístup k podřízeným menu/příkazovým tlačítkům... V rámci jednotlivých úrovní menu můžete příkazovými tlačítky, která v nich jsou k dispozici, otevírat další podřízená menu a zase je opouštět, pokud se chcete vrátit do příslušného hlavního menu. Navigace v rámci menu probíhá následovně: Pokud chcete požadované menu otevřít a zobrazit podřízená menu v něm obsažená, ťukněte na příslušné příkazové tlačítko (např. ). Pokud chcete právě otevřené podřízené menu zavřít a vrátit se do příslušného hlavního menu, 19

24 Základy ovládání ťukněte na příkazové tlačítko. Navíc pomocí tohoto příkazového tlačítka přeskočíte z hlavní obrazovky v Náhledu s menu do Náhledu s mapou, který bude popsán v kapitole Ovládání v Náhledu s mapou. Pokud chcete přeskočit na další stránku v rámci jedné úrovně menu, ťukněte na příkazové tlačítko. Na některých obrazovkách jsou uvedeny seznamy s několika možnostmi, ze kterých si musíte jednu zvolit. Pokud si chcete nechat znázornit položky seznamu, které nejsou vidět, můžete znázorněnou část seznamu posouvat pomocí příkazových tlačítek popř. směrem nahoru popř. dolů. Aktuální pozice v rámci tohoto seznamu je označena na posuvné liště umístěné mezi těmito dvěma tlačítky. Na některých obrazovkách můžete snížit popř. zvýšit určitou přednastavenou hodnotu. Pokud chcete snížit popř. zvýšit tuto v současné chvíli zobrazenou hodnotu, stiskněte příkazová tlačítka popř.. Aktuální hodnota je znázorněna na stupnici umístěné mezi těmito dvěma tlačítky. Na některých obrazovkách musíte rozhodnout, jestli mají být určitá funkce nebo pracovní postup provedeny, nebo jestli mají být stornovány. Pokud chcete provést určitou funkci nebo pracovní postup, ťukněte na příkazové tlačítko. Pokud chcete stornovat určitou funkci nebo pracovní postup, ťukněte na příkazové tlačítko. Pomocí příkazového tlačítka se můžete kdykoliv přesunout na startovní obrazovku Vašeho navigačního systému, ze které máte přístup ke všem jeho funkcím. Ovládání v Náhledu s mapou V rámci Náhledu s mapou jsou k dispozici různá příkazová tlačítka, přes která je možný přístup do Náhledu s menu a do různých Quick menu a těmito tlačítky je možné ovlivňovat tón a aktuální zobrazení na displeji Vašeho navigačního systému. Kromě toho Vám ukazatelé stavu dodávají aktuální informace, které se týkají Vaší trasy. V Náhledu s mapou máte k dispozici následující příkazová tlačítka a ukazatele stavu: 20

25 Základy ovládání Příkazová tlačítka Pomocí tohoto příkazového tlačítka otevřete okno nastavení Hlasitost: zde můžete nastavit hlasitost hlasového a klávesového výstupu a také výstupu MP3 Player. Toto příkazové tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je Váš navigační systém vybaven zařízením Bluetooth handsfree (viz Návod k použití přístroje). Pomocí tohoto příkazového tlačítka přeskočíte z Náhledu s mapou zpět do Náhledu s menu. Pomocí tohoto příkazového tlačítka přepínáte Náhled s mapou mezi možnostmi Mapa ve směru jízdy, Mapa otácená aut., Mapa ve smeru sever a 3D mapa. Tyto možnosti zobrazení budou popsány v kapitole Přizpůsobení zobrazení. Pomocí těchto příkazových tlačítek můžete zvětšit popř. zmenšit zobrazený výřez mapy. Pokud ťuknete na jedno z příkazových tlačítek pro zoom, můžete kdykoliv přeskočit přes příkazové tlačítko do režimu automatického zoomu (viz Přizpůsobení zobrazení). Pomocí tohoto příkazového tlačítka otevřete Quick menu, které bude popsáno v Přizpůsobení nastavení Quick menu. Ukazatelé stavu Zde je udávána vzdálenost k dalšímu manévru. Zde je udávána ulice/silnice, na které se právě nacházíte. Zde je udávána kvalita příjmu signálu TMC. Zde je udáván stav nabití baterie. Zde je udávána kvalita příjmu signálů GPS. Zde je udávána průměrná rychlost. Zde je udávána aktuální rychlost. Zde je zobrazena Vaše aktuální pozice v rámci výřezu mapy. Zde je udáván předpokládaný čas příjezdu do cíle. Zde je udávána vzdálenost od cíle. Zde je udávána zbývající doba trvání jízdy do cíle. Zde je udáváno měřítko aktuálně zobrazeného výřezu mapy. 21

26 GoPal Navigator 4 Kapitola 5. Přizpůsobení nastavení Po zapnutí Vašeho navigačního přístroje Vám budou na jeho úvodní obrazovce předloženy na výběr jednotlivé funkční sféry, které máte ve Vašem navigačním systému k dispozici. Prostřednictvím tohoto příkazového tlačítka spustíte navigační program GoPal Navigator 4. Obsluha této aplikace bude popsána v následující kapitole. Prostřednictvím tohoto příkazového tlačítka spustíte Travelguide. Informace týkající se této aplikace najdete v Návodu k použití Vašeho navigačního přístroje. Prostřednictvím tohoto příkazového tlačítka spustíte MP3 Player. Informace týkající se této aplikace najdete v Návodu k použití Vašeho navigačního přístroje. Prostřednictvím tohoto příkazového tlačítka spustíte Alarm Clock. Informace týkající se této aplikace najdete v Návodu k použití Vašeho navigačního přístroje. Prostřednictvím tohoto příkazového tlačítka spustíte program Picture Viewer. Informace týkající se této aplikace najdete v Návodu k použití Vašeho navigačního přístroje. Tip Prostřednictvím tohoto příkazového tlačítka spustíte menu nastavení, ve kterém můžete upravovat základní nastavení Vašeho navigačního systému. Možnosti nastavení, které zde máte k dispozici, budou popsány v následující kapitole. V závislosti na navigačním přístroji jsou jednotlivé položky nastavení rozděleny na několika stránkách menu, mezi nimiž můžete listovat pomocí příkazových tlačítek a. Pokud chcete převzít standardní nastavení Vašeho navigačního systému nebo jste již provedli Vaše osobní nastavení, můžete následující stránky přeskočit a přejít přímo ke Kapitola 6. Ovládání navigačního softwaru GoPal. Základní nastavení pro provoz Prostřednictvím příkazového tlačítka ve spodní části úvodní obrazovky otevřete menu, ve kterém je možné provést základní nastavení Vašeho navigačního přístroje. Na výběr zde máte následující menu pro nastavení: Security nastavení (v závislosti na přístroji) 22

27 Přizpůsobení nastavení Název skladby Nastavení obrazovky Energetický režim Obnovit nastavení od výrobce Pokud chcete otevřít některé z těchto podřízených menu, ťukněte na příslušné příkazové tlačítko. Pokud chcete toto menu zase opustit, ťukněte na příkazové tlačítko. Security nastavení Váš navigační systém nabízí ochranu přístupu prostřednictvím hesla zadaného uživatelem. Další informace týkající se Security nastavení najdete v Příručce k přístroji. Poznámka Vezměte prosím na vědomí, že toto nastavení je k dispozici pouze u některých typů přístroje. Název skladby V tomto menu stanovíte, zda se během přehrávání hudebních skladeb na přehrávači MP3 mají v náhledu s mapou zobrazit názvy příslušných skladeb. Pokud v nabídce menu zvolíte položku Neukazovat název skladby (standardní nastavení), přechází přehrávač MP3 od jedné skladby k druhé bez toho, aby se název nové skladby zobrazil v náhledu s mapou. Pokud v nabídce menu zvolíte položku Ukazovat název skladby, zobrazí přehrávač MP3 při přechodu k další skladbě na cca. 5 sekund název nové skladby na horním okraji náhledu s mapou. Nastavení obrazovky V tomto menu si můžete přizpůsobit nastavení jasu pro denní a noční provoz Vašim individuálním potřebám a dále zde můžete provést kalibraci obrazovky. Pokud ťuknete na příkazové tlačítko Nastavit světlost, můžete si příkazovými tlačítky a podle individuálních potřeb o šest stupňů snížit nebo zvýšit Úroveň jasu den a Úroveň jasu noc. Pokud ťuknete na příkazové tlačítko Nastavit obrazovku, můžete nově kalibrovat dotykovou obrazovku Vašeho navigačního přístroje. To je nutné v případě, že údaje na dotykové obrazovce již neodpovídají prováděným funkcím: např. se může vychýlit přiřazení tlačítek ke k nim náležejícím symbolům a příkazům od toho, jak bylo toto přiřazení zadáno. Pokud chcete provést kalibraci, postupujte podle pokynů na obrazovce a ťukejte na cílové křížky. Na závěr převezměte toto nové nastavení dalším ťuknutím na obrazovku. Poznámka Pokud budete formátovat flash paměť Vašeho navigačního přístroje, např. při provádění aktualizace softwaru na novější verzi, budete muset během instalace také nově kalibrovat obrazovku (viz také Příručka k přístroji). 23

28 Přizpůsobení nastavení Nastavení světlosti budou uložena a při dalším spuštění Vašeho navigačního přístroje bude jas odpovídat těmto uloženým nastavením. Energetický režim V tomto menu můžete přizpůsobit energetický režim síťovému či akumulátorovému provozu a také překontrolovat stav nabití navigačního přístroje. Pokud v nabídce menu ťuknete na položku Přistroj akumulátorovém provozu vypnout po:, můžete si v příslušném zobrazovacím menu vybrat ze seznamu jednu z následujících možností: o vůbec nevypínat Navigační přístroj se vypne teprve v případě vyčerpání kapacity vnitřního akumulátoru (standardní nastavení). o 15/30/45 min/ 1/2 hod. Pokud navigační přístroj právě není obsluhován ani neprovádí navádění k cíli, přepne se po zvoleném časovém úseku automaticky do pohotovostního režimu: pokud v tomto režimu stisknete vypínač, přístroj bude znovu aktivován a zobrazí poslední používanou obrazovku. Pokud v nabídce menu ťuknete na položku Přistroj v síťovém provozu vypnout po:, můžete si v příslušném zobrazovacím menu vybrat ze seznamu jednu z následujících možností: o vůbec nevypínat Navigační přístroj se zásadně nebude vypínat (standardní nastavení). o 15/30/45 min/ 1/2 hod. Pokud navigační přístroj právě není obsluhován ani neprovádí navádění k cíli, přepne se po zvoleném časovém úseku automaticky do pohotovostního režimu: pokud v tomto režimu stisknete vypínač, přístroj bude znovu aktivován a zobrazí poslední používanou obrazovku. Ve spodní části obrazovky se na grafické liště zobrazuje aktuální stav nabití akumulátoru. Definovány jsou následující stavy: o Baterie se nabíjí Navigační přístroj je přes USB napojen na externí zdroj napětí: grafická lišta názorně zobrazuje, že se právě nabíjí vnitřní akumulátorová baterie. o Zbývající energie Navigační přístroj není napojen na externí zdroj napětí a je poháněn akumulátorovou baterií: zbývající kapacita této baterie je uvedena ve formě procentuální hodnoty. o Externí napájení proudem Navigační přístroj je přes USB napojen na externí zdroj napětí: vnitřní akumulátorová baterie se dobíjí. Funkce Auto-Off V tomto menu stanovíte, jak se má přístroj chovat, pokud bude zástrčka přístroje během dobíjení nebo provozu vytažena ze zdroje proudu. Deaktivovat Auto-Off 24

29 Přizpůsobení nastavení Pokud v seznamu zvolíte položku Deaktivovat Auto-Off, nebude používán režim automatického vypínání. Přístroj zůstane nezávisle na stavu napájení zapnut, dokud se nevyčerpá jeho vnitřní zdroj napětí. V tomto případě platí nastavení, která jste učinili v menu Energetický režim (viz předcházející strana). 1 minuta Pokud v seznamu zvolíte položku 1 minuta, přístroj se automaticky vypne 1 minutu po vytažení zástrčky. 2 minuty Pokud v seznamu zvolíte položku 2 minuty, přístroj se automaticky vypne dvě minuty po vytažení zástrčky. 5 minuty Pokud v seznamu zvolíte položku 5 minut, přístroj se automaticky vypne pět minut po vytažení zástrčky. Pokud jste nezvolili možnost Deaktivovat Auto-Off, ukáže Váš navigační přístroj po vytažení zástrčky ze zdroje následující obrazovku. Pomocí tlačítka Pomocí tlačítka Pomocí tlačítka se vrátíte na poslední obrazovku používanou před vytažením zástrčky. přístroj vypnete. přístroj nově nastartujete. Poznámka Vezměte prosím na vědomí, že tato funkce je k dispozici pouze u některých typů přístroje. Obnovit nastavení od výrobce Tímto příkazovým tlačítkem můžete vrátit nastavení přístroje zpět do stavu, ve kterém jste je převzali od výrobce. Při tom budou vymazána kromě jiného i všechna Vaše osobní nastavení, jako např. oblíbené položky nebo naposledy zadané cíle: proto by tato funkce měla být využívána pouze v případě, že už tyto informace nepotřebujete. Pokud ťuknete na toto příkazové tlačítko, zobrazí Váš navigační přístroj žádost o potvrzení. Pokud chcete obnovit nastavení od výrobce, ťukněte na příkazové tlačítko : I. V opačném případě 25

30 Přizpůsobení nastavení můžete tento proces přerušit pomocí příkazového tlačítka. Pokud ťuknete na toto příkazové tlačítko, přístroj se restartuje a následující nastavení budou vrácena zpět do původního stavu: Po novém zapnutí přístroje si napřed musíte zvolit jazyk, ve kterém chcete tento program používat. Kromě toho máte po spuštění navigačního softwaru znovu možnost se v krátkém úvodu blíže obeznámit s Vaším navigačním systémem: tento krok můžete případně také přeskočit a Váš navigační systém začít ihned používat. Specifická nastavení Vašeho navigačního softwaru Po svém zprovoznění pracuje Váš navigační systém se standardními nastaveními, která ale můžete v menu Nastavení kdykoliv změnit a přizpůsobit je svým individuálním potřebám. Menu Nastavení otevřete příkazovým tlačítkem, které máte k dispozici na hlavní obrazovce Náhledu s menu. Tip Pokud chcete převzít standardní nastavení Vašeho navigačního systému nebo jste již provedli Vaše osobní nastavení, můžete následující stránky přeskočit a přejít přímo ke Kapitola 6. Ovládání navigačního softwaru GoPal. Na výběr zde máte následující menu pro nastavení: Možnosti trasy Znázornení Nastavení TMC Nastavení programu Konfigurovat mimořádné cíle Nastavení přístroje Nápověda V následujícím textu budou popsána menu nastavení, která zde máte k dispozici, stejně jako v nich nabízené možnosti nastavení. Nastavení, která jste již uskutečnili, můžete zase kdykoliv znovu změnit. Přizpůsobení možností trasy V tomto menu přizpůsobujete propočet a vedení trasy Vašim aktuálním osobním potřebám. Uvědomte si, že možnosti trasy jsou spolu provázány: při výběru jednoho typu budou ostatní možnosti trasy automaticky deaktivovány. 26

31 Přizpůsobení nastavení V zásadě máte na výběr následující možnosti: Propočet trasy je optimalizován pro motorová vozidla (standardní nastavení). Při tomto nastavení platí pravidla silničního provozu: obecně lze použít všechny silnice, jednosměrné silnice/ulice jsou však sjízdné pouze v jednom určitém směru. Pěší zóny obecně nejsou přímo dostupné, vydáno bude odpovídající hlášení. Alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat z následujících možností: o Propočet trasy je optimalizován pro cyklisty (možné do okruhu 50 km od současné pozice): při propočtu trasy jsou brány v úvahu i cyklistické stezky, pěší zóny jsou přímo dostupné. Propočítávána je vždy nejkratší trasa, objíždění dopravní zácpy je zásadně neaktivováno. Používání dálnic a silnic s poplatkem je vyloučeno, příslušné možnosti trasy jsou automaticky deaktivovány (viz později). o Propočet trasy je optimalizován pro chodce (možné do okruhu 50 km od současné pozice): při propočtu trasy jsou brány v úvahu i cesty pro pěší a cyklistické stezky, jednosměrné ulice mohou být používány v obou směrech, pěší zóny jsou přímo dostupné. Propočítávána je vždy nejkratší trasa, objíždění dopravní zácpy je zásadně neaktivováno. Používání dálnic a silnic s poplatkem je vyloučeno, příslušné možnosti trasy jsou automaticky deaktivovány (viz později). o Propočet trasy je optimalizován pro motocyklisty. Při tomto nastavení platí pravidla silničního provozu: obecně lze použít všechny silnice, jednosměrné silnice/ulice jsou však sjízdné pouze v jednom určitém směru. Pěší zóny obecně nejsou přímo dostupné, vydáno bude odpovídající hlášení. Při propočtu trasy bude trasa vedena mimo dálnice. Propočet trasy je optimalizován vzhledem k době trvání cesty (standardní nastavení): vypočtena a nabídnuta bude vždy nejrychlejší trasa. Alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat z následujících možností: o Propočet trasy je optimalizován vzhledem k délce cesty: vypočtena a nabídnuta bude vždy nejkratší trasa. o Propočtená trasa představuje kombinaci nejrychlejší a nejkratší trasy: v tomto případě se jedná o úspornou trasu. Objížďka dopravní zácpy není aktivována (standardní nastavení): při navádění po trase nebude brán zřetel na aktuální dopravní informace (TMC). Alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat z následujících možností: o Pokud je aktivováno ruční zadávání objížďky dopravní zácpy, budete na nejbližší dopravní komplikaci, která leží na Vaší trase a má vliv na dobu trvání Vaší cesty, upozorněni varovným symbolem v náhledu s mapou. o Pokud je aktivováno automatické zadávání objížďky dopravní zácpy, propočítá navigační software automaticky v pozadí podle dostupných dopravních informací náhradní trasu, která se vyhýbá dopravním komplikacím ležícím na Vaší původní trase a ovlivňujícím dobu trvání Vaší cesty. Při propočtu trasy bude bráno v úvahu používání přívozů (standardní nastavení). 27

32 Přizpůsobení nastavení Jako alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat následující možnost: o Při propočtu trasy bude používání přívozů vyloučeno. Kromě místních komunikací a okresních a státních silnic budou při propočtu trasy brány v úvahu i dálnice (standardní nastavení). Jako alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat následující možnost: o Při propočtu trasy bude používání dálnic vyloučeno. Zohledněny při něm budou pouze místní komunikace a okresní a státní silnice. Při propočtu trasy budou brány v úvahu silnice s poplatkem. Jako alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat následující možnost: o Při propočtu trasy bude používání silnic s poplatkem vyloučeno. Tip Přestože digitální mapy odpovídají v době expedice přístroje aktuálnímu stavu, nemůže být zaručeno, že v nich jsou zaznamenány opravdu všechny silnice s poplatkem. Přizpůsobení znázornení V tomto menu přizpůsobujete způsob znázornení na dotykové obrazovce Vašeho navigačního systému svým individuálním potřebám. Na výběr zde máte následující možnosti: V režimu smart bude mapa zobrazena ve dvojrozměrném náhledu a zorientována v závislosti na měřítku buď na sever nebo do směru jízdy. V praxi to znamená: o Při vysoké úrovni přiblížení (velké zvětšení výřezu mapy) bude mapa zobrazena ve směru jízdy, čímž se usnadní orientace podle okolí. o Při nízké úrovni přiblížení (minimální zvětšení výřezu mapy) se bude mapa automaticky otáčet vždy na sever: tento režim zlepší přehlednost a zabrání tomu, aby země nebo regiony byly zobrazeny převráceně. Jako alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat následující možnost: o Mapa v bezný režimu bude zobrazena vždy v tom náhledu, který jste zvolili prostřednictvím symbolu kompasu v Náhledu s mapou (viz také Zahájení a zobrazení navádění k cíli): nezávisle na úrovni přiblížení se může stát, že region nebo země, kterými jste právě vedeni, budou v režimu Mapa ve směru jízdy na displeji zobrazeny převráceně. Design mapy se v závislosti na aktuálním čase automaticky přizpůsobuje dennímu světlu popř. tmě (standardní nastavení). Alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat z následujících možností: o Mapa se bude zobrazovat v designu optimalizovaném pro denní světlo. o Mapa se bude zobrazovat v designu optimalizovaném pro tmu. 28

33 Přizpůsobení nastavení Tip Standardní nastavení denního či nočního designu může být podle potřeby přizpůsobeno v rámci základních nastavení pro provoz v menu Nastavení obrazovky > Nastavit světlost (viz Nastavení obrazovky). Všechny časové údaje v rámci navigačního softwaru budou zobrazovány ve 24 hodinovém formátu (standardní nastavení). Jako alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat následující možnost: o Všechny časové údaje v rámci navigačního softwaru budou zobrazovány ve 12 hodinovém formátu (AM/PM). Během manévru se bude nadále zobrazovat mapa. Šipka ukazující směr manévru bude ve zmenšenině promítnuta do mapy. Alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat z následujících možností: o o Během každého manévru se zobrazení dynamicky přepne z Náhledu s mapou do Náhledu se šipkou. Po ukončení manévru se znázornení přepne zase zpět do Náhledu s mapou. U možnosti Šipka a mapa se bude používat režim s rozdělenou obrazovkou: Náhledy s mapou a se šipkou budou zobrazovány současně. Kromě toho zde máte přístup k prvním dvěma příkazovým tlačítkům Quick Menu (kromě formátu zobrazení 272 x 480 pixelů, tzn. kromě formátu na výšku). Při zapnuté funkci automatického zoomu (přiblížení) se aktuální výřez mapy nedlouho před prováděním manévru zvětší na střední úroveň přiblížení (standardní nastavení). Jako alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat následující možnost: o Aktuální výřez mapy je nastaven na vysokou úroveň přiblížení. o Aktuální výřez mapy je nastaven na nízkou úroveň přiblížení. Přizpůsobení nastavení vysílače TMC V tomto menu si můžete seřídit příjem dopravních informací TMC. Poznámka TMC je digitální radiová datová služba pro přenos hlášení o dopravních komplikacích přes Radio Data System (RDS), která může být interpretována Vaším navigačním přístrojem. TMC využívá údaje o dopravě dodávané policií, hlášení o dopravních zácpách, údaje dodávané Autoklubem ČR či dalšími zdroji, které jsou k dispozici. Kvalita příjmu dopravních signálů se zobrazuje na ukazateli stavu horním okraji Náhledu s mapou. na Pokud je Váš navigační systém projektován pro příjem zpráv TMC, můžete si příkazovými tlačítky v dolní části vybrat z následujících možností: Váš navigační přístroj vyhledává vysílač automaticky. Při zhoršení kvality příjmu signálu 29

34 Přizpůsobení nastavení začne okamžitě vyhledávat nový vysílač (standardní nastavení). Jako alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat následující možnost: o U ručního vyhledávání vysílače můžete příkazovými tlačítky a zadat jeden nastavení TMC nastálo. Při zhoršení kvality příjmu signálu se nezačne vyhledávat nový vysílač. Poznámka Příkazová tlačítka a se zobrazí pouze v případě, že vyhledáváte nastavení TMC ručně nebo v intervalech po 100 khz. Na základě existujících informací TMC přístroj automaticky propočítá objížďku dopravní zácpy (viz také Přizpůsobení možností trasy). Alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat z následujících možností: o Objížďka dopravní zácpy na základě informací TMC není aktivována. o Při ručním zadávání objížďky dopravní zácpy budete na dopravní komplikace ohlašované přes TMC pouze upozorněni varovným symbolem v Náhledu s mapou. Tip V případě potřeby můžete Váš přístroj dodatečně vybavit komerční službou V-Trafic: v tomto případě budete mít k dispozici i dopravní hlášení pro Francii. Přizpůsobení nastavení programu V tomto menu přizpůsobujete parametry specifické pro užití. Jazyk používaný v menu navigačního softwaru se automaticky nastaví v závislosti na výběru instalačního souboru pro specifickou zemi, popř. je možné vybrat jazyk během instalace. Pokud jste ve Vašem navigačním přístroji nainstalovali více jazyků, je možné změnit zvolený jazyk tím, že ťuknete na požadovanou položku ve zde zobrazeném seznamu. Tip Dodatečnou instalaci dalšího jazyka je možné provést v GoPal Assistant výběrem instalačního souboru specifického pro požadovanou zemi (viz Instalace programu GoPal Assistant). V navigačním softwaru je v době jeho expedice nastavena časová zóna GMT +1:00 (Greenwich Mean Time plus 1 hodina). Toto nastavení odpovídá časové zóně, ve které leží Amsterodam, Berlín, Řím. Alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat z následujících možností: o o Časová zóna je nastavena na Greenwich Mean Time. Toto nastavení odpovídá časové zóně, ve které leží Edinburg, Lisabon, Londýn. o Časová zóna je nastavena na Greenwich Mean Time plus 2 hodiny. Toto nastavení odpovídá časové zóně, ve které leží Atény, Istanbul, Minsk. 30

35 Přizpůsobení nastavení o o Časová zóna je nastavena na Greenwich Mean Time plus 2 hodiny. Toto nastavení odpovídá časové zóně, ve které leží Helsinki, Kijev, Riga, Sofie. Informace o nejvyšší povolené rychlosti přiřazené v digitálních mapách k příslušnému úseku cesty se nebudou ani zobrazovat na obrazovce, ani se při překročení příslušné rychlosti neozve akustický varovný signál (nastavení: Nehlásit). Jako alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat následující možnost: o Hlásit bez varování Informace o nejvyšší povolené rychlosti přiřazená příslušnému úseku cesty se zobrazí na mapě, ale Váš navigační systém nevydá při jejím překročení žádný akustický varovný signál. o Varování při překročení o 5 km/h (alternativní nastavení: 10/15/20/25/30 km/h). Informace o nejvyšší povolené rychlosti přiřazená tomuto úseku cesty se zobrazí na mapě. Navíc Váš navigační systém vydá akustický varovný signál, pokud nejvyšší povolenou rychlost překročíte o předem zadanou hodnotu. Alfanumerické zadání (např. názvů zemí, měst či ulic) se provádí na klávesnici s klávesami ve standardním abecedním rozvržení. Alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat z následujících možností: o o o Pořadí kláves je možné přepnout na klávesové rozvržení QWERTZ vyvinuté pro klávesnice (nemecky) psacích strojů a počítačů, které je určeno pro německy mluvící oblasti, jakož i pro Polsko, Česko a Rusko. Pořadí kláves je možné přepnout na klávesové rozvržení QWERTY vyvinuté pro klávesnice (anglicky) psacích strojů a počítačů, které je určeno pro anglicky mluvící oblasti, jakož i pro Skandinávii, Itálii, Turecko, Řecko, Portugalsko a Nizozemí. Pořadí kláves je možné přepnout na klávesové rozvržení AZERTY vyvinuté pro klávesnice (francouzsky) psacích strojů a počítačů, které je určeno pro francouzsky mluvící země. Ujetá popř. ušlá trasa se na Vašem navigačním přístroji nebude ukládat jako stopa GPS (nastavení: Zaznamenávat stopu GPS: deaktivováno). Jako alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat následující možnost: o Od okamžiku, kdy aktivujete funkci Zaznamenávat stopu GPS: aktivováno, se začne aktuální trasa zaznamenávat. Záznam bude ukončen, pokud vrátíte informace v náhledu Informace o cestě (viz Informace o cestě) do původního stavu anebo zvolíte možnost Zaznamenávat stopu GPS: deaktivováno. Zde se zobrazí výběr momentálně aktivní digitální mapy. Pokud jste ve Vašem navigačním přístroji instalovali další digitální mapy, můžete zde vybrat alternativní mapy. Prostřednictvím tohoto příkazového tlačítka zobrazíte informace od výrobce a informace o verzi, které se týkají aktuálně nainstalovaných digitálních map. Konfigurovat mimořádné cíle V tomto menu si upravíte znázornení objektů mimořádných cílů v Náhledu s mapou. Ťukněte v seznamu na požadovaný záznam. Na výběr zde máte následující možnosti: 31

36 Přizpůsobení nastavení Pokud zvolíte možnost Ukázat na mapě: ano, zobrazí se mimořádný cíl v Náhledu s mapou. Jako alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat následující možnost: o Pokud zvolíte možnost Ukázat na mapě: ne, mimořádný cíl se nezobrazí v Náhledu s mapou. Pokud zvolíte možnost Oznámení: ano, bude mimořádné místo akusticky ohlášeno. Jako alternativu k tomuto nastavení si můžete vybrat následující možnost: o Pokud zvolíte možnost Oznámení: ne, nebude mimořádné místo akusticky ohlášeno. Tip Vezměte prosím na vědomí, že užívání tzv. antiradaru může být nepřípustné. Než začnete radarový detektor (antiradar) používat, musíte se informovat o aktuální legislativě#. Pokud je užívání antiradarů nepřípustné, nesmíte tuto funkci využívat. Poznámka Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na rozsahu dodávky některé verze navigačního softwaru touto funkcí nedisponují a proto se tato funkce nemusí vůbec zobrazit. Přizpůsobení nastavení přístroje Zde uvedená nastavení jsou identická se základními nastaveními pro provoz, která již byla popsána v kapitole Základní nastavení pro provoz. Přizpůsobení nastavení Quick menu Quick menu je Vám k dispozici pomocí příkazového tlačítka v pravém dolním rohu Náhledu s mapou a umožňuje přímý přístup k funkcím, ke kterým se jinak dostanete pouze přes obvyklá menu. Příkazovému tlačítku v Quick menu můžete přiřadit např. volbu Město: když pak ťuknete na toto příkazové tlačítko, přeskočíte přímo k zadání města na obrazovce Zadat nový cíl. Jinému z příkazových tlačítek v Quick menu můžete přiřadit např. dodatečnou aplikaci MP3 Player; jeho prostřednictvím pak můžete vyvolávat přímo přehrávač MP3. Tímto způsobem můžete 32

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...4 Rady a varovná upozornění...4

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Přenos digitálních

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

INSTALACE BlueFRITZ! USB

INSTALACE BlueFRITZ! USB INSTALACE BlueFRITZ! USB Zkrácený návod k instalaci BlueFRITZ! USB - 1 - 1 Instalace BlueFRITZ! USB BlueFRITZ! USB může být nainstalován na operační systémy Windows XP / Me / 98 a 2000. 1.1 Propojení BlueFRITZ!

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM Rev. 024 Potřebujete pomoc? Máte otázky? Máte otázky k používání tohoto výrobku? Hledáte informace o jiných produktech Freecom,

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Downloadkey II, první kontakt

Downloadkey II, první kontakt 4 5 8 9 10 6 7 Upozornění: Downloadkey se dodává ve dvou variantách: Jako základní verze a jako TIS-Compact II s rozšířenými softwarovými funkcemi pro archivaci a vizualizaci stažených dat. Tip: Postup

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP

Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP Připravte si modem ES75 vložte SIM kartu do držáku SIM karty a vložte do čtečky v modemu, připojte anténu (modem není vybaven interní anténou bez připojené

Více

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2 Návod k obsluze Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx Verze 1.0 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 1.1 Obsluha programu 2 1.2 Licenční podmínky 2 1.3 Registrace programu

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál REMARK Perfektně popsaný záznam Uživatelský manuál áudified AUDIFIED REMARK Uživatelský Manuál 2 Obsah Úvod 3 Prostředí programu 3 Nastavení programu 4 Karta Audio 4 Karta Export a přenos 5 Karta Obecné

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více