V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2012/2013 Město Třebíč Kraj Vysočina Legislativa Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 je zpracována na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva obsahuje informace o činnosti střední a vyšší školy. Podrobnější údaje o činnosti školy doplněné o fotografie jsou umístěny na webových stránkách školy URL:

2 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy... 4 Studijní obory... 4 Školní vzdělávací programy ŠVP... 4 Kurzy... 5 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 7 Přehled oborů vzdělávání střední školy... 7 Přehled oborů vzdělávání vyšší odborné školy C) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Údaje o pedagogických pracovnících školy Střední škola VOŠ zdravotnická VOŠ ekonomická Smluvní zaměstnanci vykonávající dohled na odborné praxi v nemocnici Údaje o provozních pracovnících školy D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníků SŠ E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Hodnocení vzdělávání žáků SŠ Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Údaje o vzdělávání studentů VOŠ F) PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Učitelé Vychovatelé Provozní pracovníci H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Činnost SRPŠ při VOŠ a SŠVZZ Třebíč ve šk. roce 2012/ Dny otevřených dveří Výstavy vzdělávání Činnost tříd PK odborných zdravotnických předmětů PK odborných zemědělských předmětů PK přírodovědná PK společenskovědní PK tělesné výchovy Exkurze Stavební úpravy budovy školy I) DOMOV MLÁDEŽE J) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI K) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY L) ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY M) CELOŽIVOTNÍ UČENÍ N) PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ O) SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI P) EVALUACE Evaluační zpráva SPOLEČENSKOVĚDNÍ KOMISE Evaluační zpráva KOMISE ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Evaluační zpráva KOMISE ZEMĚDĚLSKÝCH OBORŮ Evaluační zpráva předmětové komise tělesné výchovy Evaluace podmínek pro výuku TEV Evaluační zpráva předmětové komise přírodovědné Evaluace VOŠ, obor: Diplomovaná všeobecná sestra Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 2

3 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název Sídlo Detašovaná pracoviště Zřizovatel Právní forma Identifikace zařízení IČ DIČ CZ Ředitel Statutární zástupce ředitele Adresa Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505/2, Třebíč Bráfova 9, Třebíč Kraj Vysočina příspěvková organizace RNDr. Miroslav Dočkal, MSc Mgr. Ludvík Burian Žižkova 505/2, Třebíč Kontakt Ředitel Statutární zástupce ředitel: Telefon ústředna Zaměstnanci XX příjmení Domov mládeže dívky (DMd) Domov mládeže hoši (DMh) E - mail: URL: Funkce Ředitel RNDr. Miroslav Dočkal, MSc Statutární zástupce ředitele Mgr. Ludvík Burian Vedoucí zemědělských oborů SŠ MVDr. Radek Ficek Vedoucí zdravotnických oborů SŠ Mgr. Alena Francová Vedoucí zdravotnických oborů VOŠ Mgr. Milada Brabcová Vedoucí ekonomických oborů VOŠ Ing. Milena Uličná Vedoucí vychovatelka DM Mgr. Romana Buriánová Výchovný poradce Mgr. Ladislava Neterdová Školní metodik prevence Mgr. Milena Zerzánková Ekonom školy Eva Malenová Vedoucí stravovacího zařízení Hana Šulcová Vedoucí THP Pavel Nováček Předmětová komise Odborné předměty zdravotnické Mgr. Alena Francová Odborné předměty zemědělské MVDr. Radek Ficek Přírodovědné předměty Mgr. Jan Sýkora Společenskovědní předměty PhDr. Anna Krejčová Tělesná výchova Mgr. Růžena Odehnalová Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 3

4 Charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (dále jen škola) je příspěvková organizace, která vznikla rozhodnutím Rady kraje Vysočina dne sloučením dvou dříve samostatných středních škol. Škola dále obsahuje domov mládeže a školní jídelnu se sídlem na ulici Žižkova 505, Třebíč a odloučené pracoviště na ulici Bráfova 9, Třebíč. Rozhodnutím MŠMT č.j. 4972/ byl do vzdělávací nabídky školy s účinností d zařazen nový obor Veterinární prevence N/001 (který nahradil obor Ekonomika zemědělství a výživy). Škole byl změněn název z Vyšší odborné školy, Vyšší zdravotnické školy, Střední odborné školy zemědělské a ekonomické a Střední zdravotnické školy, Třebíč, Žižkova 505 změnou dodatku č.5 Zřizovací listiny, ZK na název Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární zemědělská a zdravotnická Třebíč s účinností od Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. V areálu školy se nachází sportovní areál a arboretum s cvičištěm pro řízení motorová vozidla. Studijní obory Střední škola poskytuje vzdělání v maturitních oborech: třídy: AGROPODNIKÁNÍ M/01 1.A, 2.A, 3.A, 4.A VETERINÁŘSTVÍ M/01 1.B, 2.B, 3.B, 4.B ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT M/01 1.C,1.D,2.C,2.D,3.C,3.D,4.C,4,.D a to v denním čtyřletém studiu a v nástavbovém oboru: PODNIKÁNÍ L/51 1.DS, 2.DS, dálková forma studia tříletého oboru PODNIKÁNÍ dobíhající obor L/524 3.DS, dálková forma studia tříletého oboru Vyšší odborná škola poskytuje vzdělání v oborech: DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA N/11 1.r,2.r,3.r denní forma studia 3 roky DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA N/11 1.r kombinovaná forma studia 3,5 roku ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ N/01 1.r,2.r, denní forma studia 3 roky Školní vzdělávací programy ŠVP Škola vyučuje od v ročnících střední školy pro denní studium podle tří ŠVP: Agropodnikání M/01, Vetrinářství M/01, Zdravotnický asistent M/01. První hodnocení výuky podle ŠVP jsme provedli v únoru 2010 po ukončení prvního pololetí školního roku 2009/2010. Úpravu a doplnění ŠVP jsme provedli, na základě důkladné analýzy výuky v prvních ročnících, v červnu Další úpravy a doplnění ŠVP jsme provedli, na základě důkladné analýzy výuky v prvních a druhých ročnících, v červnu Podnikání L/51, Škola vyučuje od v 1. a 2. ročníku střední školy pro dálkové studium podle ŠVP: Mgr. Ludvík Burian Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 4

5 Kurzy Akreditované kurzy, které škola organizuje. Myslivecké zkoušky a přípravné školení ke zkouškám z myslivosti Škola organizuje podle zákona č. 449//2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů na základě pověření č. 13/2003 č.j / ze dne vydané MZe ČR Myslivecké zkoušky a přípravné školení ke zkouškám z myslivosti. Inseminační kurz Dne 1. března 2013 se na naší škole konaly již počtvrté zkoušky z Inseminace inseminační technikou u skotu, ovcí a koz. Byly zakončením odborného kurzu probíhajícího na naší škole u žáků čtvrtého ročníku oboru Veterinářství v rámci výuky předmětu reprodukce zvířat a odborné praxe. Absolventům se tím po získání maturitního vysvědčení a úspěšném složení zkoušky otevřela možnost provádět vlastní inseminaci v zemědělské praxi a to na základě povolení MZe ČR, které obdrží při předložení osvědčení získaného na naší škole. V letošním roce splnilo tyto podmínky a obdrželo celkem 14 žáků osvědčení z rukou předsedy zkušební komise, pracovníka Ministerstva zemědělství ČR. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností Kurz pro výkon obecných zemědělských činností probíhal na naší škole jako projekt vzdělávání zemědělců dle směrnic Ministerstva zemědělství ČR č.j / Do kurzu se přihlásilo 6 uchazečů. Výuka probíhala dle stanovených směrnic (300 hodinový kurz) pravidelně, jedenkrát až dvakrát týdně po 7 8 vyučovacích hodinách. Výuku zajišťovali aprobovaní učitelé naší školy a externí vyučující z praxe. V průběhu výuky dostal každý účastník kurzu zadané téma na vypracování závěrečného absolventského projektu. Po zpracování práce byly zpracovány na jednotlivé absolventské projekty odborné posudky. Teoretická výuka byla ukončena Po absolvování výuky proběhly závěrečné zkoušky ( ), které se skládaly z části teoretické písemného testu v rozsahu 70ti otázek a obhajoby zadaného absolventského projektu před komisí. Všichni účastníci kurzu splnili předepsaná kritéria a obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Ukončení kurzu a předání osvědčení o absolvování kurzu proběhlo 29. května Kurz pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin Od září 2012 naše škola vlastní pověření akreditaci Ministerstva zemědělství České republiky ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin, podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené akreditované pracoviště ve spolupráci s Oblastním odborem Státní rostlinolékařské správy v Třebíči nabízí všem zájemcům Kurz pro získání odborné způsobilosti prvého a druhého stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Od všechny osoby, které budou nakládat s přípravky na ochranu rostlin, mají povinnost splnit zákonný požadavek na odbornou způsobilost alespoň I. stupně. Dne 28. ledna 2013 se na naší škole konal historicky první kurz k získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Prvního kurzu se zúčastnilo 42 posluchačů z řad veřejnosti. Po absolvování dvoudenního kurzu obdrželi od naší školy osvědčení odborné způsobilosti I. stupně. Pro velký zájem o získání odborné způsobilosti I. a II. stupně z řad veřejnosti jsou pořádány další kurzy. V termínu 18. a 19. února absolvovali kurz také zájemci z řad žáků třetího a čtvrtého ročníku oboru Agropodnikání naší školy. Celkem 24 žáků se po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky na pracovišti Státní rostlinolékařské správy v Třebíči stalo držitelem osvědčení odborné způsobilosti II. stupně, umožňující držitelům samostatnou práci s přípravky na ochranu rostlin. Tím se absolventům oboru Agropodnikání naší školy opět rozšířily možnosti uplatnění na trhu práce. V letošním roce se uskutečnilo 6 kurzů, v nichž absolvovalo kurz a získalo osvědčení I. nebo II. stupně 220 zájemců a zájem dalších neustále pokračuje. Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 5

6 Autoškola V rámci hospodářské činnosti umožňuje škola veřejnosti a žákům školy výuku autoškoly a získání řidičského oprávnění na skupinu B, C a T. Znakový jazyk (má akreditovaná ČUN) Kurzy jsou akreditovány MŠMT, vyučovány jsou pod hlavičkou ČUN Česká unie neslyšících Praha. Znakový jazyk vyučuje lektor, který má oprávnění ČUN k výuce znakové řeči. V tomto roce kurz z důvodu nízkého zájmu neprobíhal. Školská rada střední školy a vyšší odborné školy Předseda Mgr.Helena Bačová zvolena pedagogy Členové Mgr. Eliška Klimešová jmenována KV Zuzana Berounová Dis. jmenována KV PhDr. Anna Krejčová zvolena pedagogy Erik Vidlák zvolen zletilými žáky školy a zástupci nezletilých žáků Lenka Cahová zvolen zletilými žáky školy a zástupci nezletilých žáků V průběhu školního roku rezignovala na funkci člena Zuzana Berounová Dis.z pracovních důvodů práce v zahraničí a nahradila ji po jmenování zřizovatelem Usnesení 1036/21/2013/RK paní Marie Kotačková. Školské rady se ve školním roce 2012/2013 sešly , , K předávání informací byla také využita ová komunikace. Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 6

7 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Přehled oborů vzdělávání střední školy Zdravotnický asistent UČEBNÍ PLÁN Studijního obor: Druh studia: Forma studia: M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP (výuka v ročníku) studium absolventů základní školy denní Celk. RVP ŠVP T. T. Cv. Cv. T. Cv. T. Cv. A. Povinné vyučovací předměty a) základní (všeobecné) Český jazyk a literatura CJL CJL EST Cizí jazyk JAZ ANJ, EST NEJ 1 12 Latinský jazyk JAZ LAJ 2 Občanská nauka SPO OBN Dějepis SPO DEJ 2 2 Matematika MAT MAT Fyzika PRI FYZ 2 2 Chemie PRI CHE Biologie PRI BIO Informační a komunikační technologie IKT IKT Tělesná výchova ZDR TEV a) základní (odborné) Ekonomika EKO EKO 2 2 Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví SOC VEZ 1 1 První pomoc ZOS PRP 1 Psychologie a komunikace SOC PSK Klinická propedeutika ZOS KLP Somatologie ZOS SOM 4 4 Základy epidemiologie a hygieny ZOS ZEH 1 1 Ošetřovatelství OSE OSE Ošetřování nemocných OSE OSN Vybrané kap. z klin. oborů ZOS VKK 1 1 b) výběrové Matematický seminář 3) MAT MAS Informačnětechnologický seminář 3) IKT ITS Společenskovědní seminář 3) Celkem SPO SVS ) Výběr ze tří seminářů k maturitě Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 7

8 Agropodnikání UČEBNÍ PLÁN Studijní obor: Druh studia: Forma studia: M/01 Agropodnikání podle ŠVP (výuka v ročníku) studium absolventů základní školy denní Agropodnikání M/01 zaměření Provoz a služby Celk. RVP ŠVP T. Cv. T. Cv. T. Cv. T. Cv. A. Povinné vyučovací předměty a) základní (všeobecné) Český jazyk a literatura CJL CJL EST Cizí jazyk JAZ ANJ, EST NEJ Občanská nauka SPO OBN Dějepis SPO DEJ 2 2 Zeměpis PRI ZEM 1 1 Matematika MAT MAT Fyzika PRI FYZ 2 2 Chemie PRI CHE Biologie PRI BIO Informační a komunikační technologie IKT IKT Tělesná výchova ZDR TEV a) základní (odborné) Základy mechanizace 1) DOP ZAM Pěstování rostlin PES PER Chov zvířat CHZ CHZ Ekonomika a podnikání EKO EKP Motorová vozidla 2) DOP MOV Praxe ROZ 2 2 PRA Praxe ABI 4 Chov koní CHZ CHK 1 1 Chov netradičních zvířat CHZ CNZ 1 1 Krmivářství a pícninářství PES KRP 2 2 Základy myslivosti ABI ZMY 2 2 Ochrana a tvorba život.prostředí ABI OTZ 1 1 Ochrana rostlin ABI OCR Právní nauka SPO PRN 2 2 Technika administrativy EKO TEA 2 2 Základy účetnictví EKO ZAU 2 2 Zoohygiena a prevence ABI ZOP Zpracování zemědělských prod. ROZ ZZP 2 2 b) výběrové Matematický seminář 3) MAT MAS Informačně-technologický seminář 3) IKT ITS Společenskovědní seminář 3) Celkem SPO SVS Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 8

9 Agropodnikání M/01 zaměření Ekonomika podniku Celk. RVP ŠVP T. Cv. T. Cv. T. Cv. T. Cv. A. Povinné vyučovací předměty a) základní (všeobecné) Český jazyk a literatura CJL CJL EST Cizí jazyk JAZ ANJ, EST NEJ Občanská nauka SPO OBN Dějepis SPO DEJ 2 2 Zeměpis PRI ZEM 1 1 Matematika MAT MAT Fyzika PRI FYZ 2 2 Chemie PRI CHE Biologie ABI BIO Informační a komunikační technologie IKT IKT Tělesná výchova ZDR TEV a) základní (odborné) Základy mechanizace 1) DOP ZAM Pěstování rostlin PES PER Chov zvířat CHZ CHZ Ekonomika a podnikání EKO EKP Motorová vozidla 2) DOP MOV Praxe ROZ PRA Informatika v zemědělství IKT INZ 1 1 Marketing a management EKO MAM Základy myslivosti CHZ ZMY Právní nauka SPO PRN 2 2 Technika administrativy EKO TEA Účetnictví EKO UCE b) výběrové Matematický seminář 3) MAT MAS Informačně-technologický seminář 3) IKT ITS Společenskovědní seminář 3) SPO SVS Celkem 3) Výběr ze tří seminářů k maturitě Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 9

10 Veterinární prevence UČEBNÍ PLÁN Studijní obor: Druh studia: Forma studia: M/01 Veterinářství podle ŠVP (výuka v ročníku) studium absolventů základní školy denní Celk. T. Cv. T. Cv. T. Cv. T. Cv. A. Povinné vyučovací předměty a) základní (všeobecné) Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk ANJ, NEJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ 2 2 Matematika MAT Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE Biologie BIO Informační a komunikační technologie IKT Tělesná výchova TEV a) základní (odborné) Anatomie a fyziologie zvířat AFZ Chov zvířat CHZ Výživa a dietetika zvířat VDZ Reprodukce zvířat REZ Mikrobiologie a parazitologie MIP Nemoci zvířat NEZ Hygiena a technologie potravin HTP Laboratorní technika LTE 1 1 Ekonomika EKO Praxe PRA Farmakologie FAR 1 1 Chirurgie a ortopedie CIO Kosmetika zvířat KOZ 1 1 Kynologie KYN 1 1 Latina LAT 1 1 Mechanizace zemědělství MEZ 1 1 Motorová vozidla 2) MOV Základy myslivosti ZMY 2 2 Patologie 1) PAT Pěstování rostlin PER 2 2 Právo PRV 2 2 Ekologie EKL 1 1 Úvod do hiporehabilitace UHI 1 1 b) výběrové Matematický seminář 3) MAS Informačnětechnologický seminář 3) ITS Společenskovědní seminář 3) SVS Celkem Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 10

11 Podnikání Studijní obor: Druh studia: Forma studia: L/51 Podnikání podle ŠVP (výuka v 1. a 2. ročníku) studium absolventů střední školy s výučním listem dálkové Podnikání L/ Celk. RVP ŠVP T. Cv. T. Cv. T. Cv. Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Český jazyk a literatura CJL CJL EST Cizí jazyk JAZ ANJ EST Ekonomika a podnikání EKP EKP Právo EKP PRV Marketing a management EKP MAM Účetnictví a daně UCD UCE Písemná a ústní komunikace PUK PUK Praxe PRA PRA Volitelné vzdělávací oblasti Základy společenských věd SPV ZSP Matematika MAT MAT Informační a komunikační technologie IKT IKT Celkem Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 11

12 UČEBNÍ PLÁN Studijní obor: Druh studia: Forma studia: L/524 Podnikání (výuka ve 3. ročníku) studium absolventů střední školy s výučním listem dálkové Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 14. července 2004, čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem počet konzultačních hodin v ročníku Předmět I. II. III. A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka 10 Dějepis Matematika Fyzika 10 Chemie 5 Biologie 5 Práce s počítačem Ekonomika podniku Účetnictví Písemná a elektronická komunikace Právo Marketing a management Psychologie Chod podniku B) výběrové Statistika Základy ekologie Zeměpis Základy lesnictví Alternativní zemědělství Pěstování rostlin Chov zvířat Celkem Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 12

13 Přehled oborů vzdělávání vyšší odborné školy Ošetřovatelství Studijní obor: Druh studia: Forma studia: N/1. Diplomovaná všeobecná sestra vyšší odborné studium denní Ve školním roce 2012/2013 vzdělávání ve 3. ročníku. Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví pod číslem jednacím / UČEBNÍ PLÁN Celkem Učební plán/ročník/období 1. ročník 2. ročník 3. ročník týdnů/ hodin zimní letní zimní letní zimní letní Týdny teorie Povinné předměty/počet hodin týdně P/C* Cizí jazyk ** 3 Z 3 KZ 3 Z 3 KZ 4 Z 4 ZK 0/180 Latinský jazyk 2 ZK 0/28 Etika v ošetřovatelství 2 Z 8/8 Psychologie obecná a osobnosti 2 ZK 14/14 Vývojová psychologie 2 ZK 14/14 Sociální psychologie 2 KZ 10/6 Zdravotnická psychologie 1 Z 3 KZ 2 Z 1 ZK 26/24 Edukace v ošetřovatelství 3 KZ 12/12 Sociologie 2 KZ 8/8 Komunikace v ošetřovatelství 2 Z 2 KZ 0/56 Informační a komunikační technologie 2 KZ 0/28 Zdravotnické a sociální právo 2 Z 1 KZ 22/0 Výchova ke zdraví 2 Z 1 KZ 21/21 První pomoc a medicína katastrof 2 Z 1 ZK 0/36 Biofyzika 1 Z 7/7 Biochemie 1 Z 10/4 Farmakologie 2 KZ 10/6 Radiologie a radiační ochrana 1 Z 1 KZ 20/8 Klinická propedeutika 1 Z 2 KZ 0/30 Anatomie a fyziologie 3 KZ 3 ZK 70/14 Patologie a patofyziologie 2 Z 2 ZK 38/6 Mikrobiologie, epidemiologie, ochrana veřejného zdraví 2 Z 2 ZK 56/0 Výživa člověka 2 Z 14/14 Výzkum v ošetřovatelství 3 Z 2 KZ 18/18 Management a řízení kvality 3 Z 3 KZ 18/18 Ošetřovatelství** 3 KZ 2 Z 2 ZK 3 Z 2 ZK 76/46 Klinické ošetřovatelské dovednosti 4 KZ 4 ZK 0/112 Ošetřovatelství v interních oborech** 5 KZ 6 Z 11 ZK 11 ZK 86/134 Ošetřovatelství v chirurgických oborech** 1 Z 4 KZ 4 Z 6 KZ 8 ZK 70/92 Ošetřovatelství v pediatrii 2 Z 3 ZK 20/20 Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví 2 Z 2 ZK 16/16 Ošetřovatelství v psychiatrii 6 ZK 18/18 Ošetřovatelství v komunitní, domácí a hospicové péči 2 Z 2 ZK 0/32 Absolventský seminář 2 Z 0/12 Ošetřovatelská praxe 7 Z 7 Z 196 Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 13

14 Odborná praxe 2 Z týdny 2 Z týdny Odborná praxe prázdninová 2 Z týdny * P přednášky/c- cvičení ** Označení předmětů absolutoria 8 Z týdnů 8 Z týdnů 2 Z týdny 10 ZK týdnů 8 Z týdnů Přehled využití učební doby Učební doba 1. ročník 2. ročník 3. ročník počet týdnů/ročník (období) zimní letní zimní letní zimní letní celkem Teoretická výuka Odborná praxe Samostudium a zkouškové období Rezerva Odborná praxe prázdninová Příprava k absolutoriu a absolutorium Celkem Studijní obor: Druh studia: Forma studia: N/1. Diplomovaná všeobecná sestra vyšší odborné studium denní Ve školním roce 2012/2013 vzdělávání v 1. a 2. ročníku. Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví pod číslem jednacím / UČEBNÍ PLÁN Ročník Celkem Období zimní letní zimní letní zimní letní týdnů Počet týdnů teoretické přípravy Předmět/Počet hodin týdně Cizí jazyk ** Anglický/Německý jazyk Odborná latinská terminologie ANJ NEJ LAJ Celkem Hodin (P/C) 4 Z 4 KZ 4 Z 4 KZ 5 Z 5 ZK 188 (0/188) 2 ZK 20 (20/0) 30 (30/0) 40 (28/12) 12 (6/6) 18 (10/8) Filozofie a etika FIE 1 Z 2 Z 2 ZK Obecná a vývojová psychologie OPS 2 KZ 2 ZK Sociální psychologie SOP 1 Z 1 ZK Zdravotnická psychologie ZPS 1 Z 2 ZK Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství ZPE 2 KZ Komunikace KOM 1 Z 2 KZ Sociologie SOC 2 KZ Anatomie a fyziologie ANF 4 KZ 4 ZK Informační systémy ve zdravotnictví Ochrana veřejného zdraví, zdravý životní styl INF 1 Z 1 KZ OVZ 2 Z 1 KZ 20 (12/8) 30 (10/20) 12 (12/0) 80 (70/10) 20 (0/20) 30 (15/15) Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 14

15 Zdravotnické právo ZDP 1 Z 2 KZ 18 (10/8) Biofyzika BFY 2 Z 20 (10/10) Biochemie BCH 2 Z 20 (12/8) Patologie PAT 3 ZK 30 (24/6) Mikrobiologie a imunologie MII 2 Z 2 ZK 40 (30/10) Management, ekonomika a MEP 2 Z 2 KZ 24 pojišťovnictví (14/10) Farmakologie FAR 3 KZ 18 (18/0) Radiologie a nukleární medicína RAD 2 KZ 20 (12/8) Klinická propedeutika KLP 2 Z 2 KZ 32 (16/16) Veřejné zdravotnictví VEZ 1 Z 1 KZ 20 (20/0) Genetika GEN 1 Z 10 (10/0) Výživa a dietetika VYD 2 KZ 20 (20/0) Hematologie HEM 1 Z 10 (8/2) První pomoc PRP 2 ZK 20 (8/12) 88 Ošetřovatelství** OSE 2 Z 2 Z 2 KZ 3 KZ 2 KZ 1 ZK (51/37) Výzkum v ošetřovatelství** a VYZ 1 Z 2 Z 2 Z 30 absolventský seminář (15/15) 110 Ošetřovatelské postupy OSP 6 KZ 5 ZK (55/55) 24 Rehabilitační ošetřovatelství REH 2 Z 2 KZ (12/12) Ošetřovatelství v klinických oborech** Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech Ošetřovatelská péče o dítě Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami, paliativní péče Ošetřovatelská péče o seniory, komunitní péče Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech (v oftalmologii, otorinolaryngologii, dermatovenerologii, stomatologii) Odborná praxe * P přednášky / C cvičení ** Označení předmětů absolutoria OIN OCH OPE OGP OPD ONE 5 Z (3+2) 4 Z (2+2) 2 Z (1+1) 2 Z (1+1) 5 KZ 4 Z (3+2) (2+2) 5 KZ 4 Z (3+2) (2+2) 3 KZ 2 Z (1,5+1,5) (1+1) 3 ZK (2+1) 2 Z (1+1) 2 Z (1+1) 7 ZK (4+3) 4 ZK (2+2) 2 ZK (1+1) 2 KZ (1+1) 2 KZ (1+1) 126 (72/54) 102 (54/48) 54 (27/27) 30 (18/12) 24 (12/12) 24 (12/12) ONK 2 Z 2 KZ 2 Z 2 KZ 48 (24/24) OSK 3 Z 3 ZK 36 (20/16) OKO 3 Z 4 KZ 42 (30/12) ODP 6 Z týdnů 10 Z týdnů 10 Z týdnů 14 Z týdnů 10 ZK týdnů 8 Z týdnů Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana

16 Přehled využití týdnů Učební doba počet týdnů ročník/období zimní letní zimní letní zimní letní Celkem Teoretická výuka Samostudium a zkouškové období Rezerva Příprava k absolutoriu a absolutorium Odborná praxe 6 10* 10 14* Celkem 20 24* 20 24* * Prázdninová odborná praxe v době letních prázdnin - 8 týdnů (4 týdny po 1. ročníku + 4 týdny po 2. ročníku) Studijní obor: Druh studia: Forma studia: N/1. Diplomovaná všeobecná sestra vyšší odborné studium kombinovaná Ve školním roce 2012/2013 vzdělávání v 1. ročníku. Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví pod číslem jednacím MSMT 8043/ UČEBNÍ PLÁN Ročník Období zimní letní zimní letní zimní letní zimní Počet hodin teorie Počet týdnů teorie Povinné předměty/počet hodin za období Cizí jazyk Anglický/Německý jazyk Odborná latinská terminologie Filozofie a etika Obecná a vývojová psychologie Zdravotnická psychologie Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství Komunikace 25 Z (0/8/17) 18 ZK (8/0/10) 16 (2/5/9) 25 KZ (0/8/17) 22 ZK (4/3/15) 16 KZ (3/5/8) 25 Z (0/8/17) 10 Z (4/0/6) 20 ZK (3/4/13) 25 KZ (0/8/17) 20 KZ (8/0/12) 10 Z (2/2/6) 18 KZ (4/2/12) 25 Z (0/9/16) 10 KZ (2/2/6) 30 KZ (0/11/19) 12 Z (2/4/6) 35 ZK (0/14/21) 8 ZK (2/2/4) Celkem (P/C/NV)* 190 (0/66/124) 18 (8/0/10) 30 (12/0/18) 42 (7/7/28) 40 (8/10/22) 18 (4/2/12) 32 (5/10/17) Sociologie 16 KZ (5/0/11) 16 (5/0/11) Anatomie a fyziologie 50 KZ (12/4/34) 30 ZK (8/2/20) 80 (20/6/54) Informační systémy ve zdravotnictví 18 KZ (0/8/10) 18 (0/8/10) Ochrana veřejného zdraví, zdravý životní styl 10 Z (2/2/6) 10 KZ (2/2/6) 20 (4/4/12) Zdravotnické právo 12 Z (2/2/8) 12 KZ (2/2/8) 24 (4/4/16) Biofyzika 12 Z (2/2/8) 12 (2/2/8) Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 16

17 Biochemie 14 Z (2/2/10) 14 (2/2/10) Patologie 15 Z (4/2/9) 15 ZK (4/2/9) 30 (8/4/18) Mikrobiologie a imunologie 20 Z (4/2/14) 10 ZK (2/2/6) 30 (6/4/20) Management, ekonomika a pojišťovnictví 12 Z (3/1/8) 12 KZ (3/1/8) 24 (6/2/16) Farmakologie 18 KZ (6/0/12) 18 (6/0/12) Radiologie a nukleární medicína 14 KZ (2/2/10) 14 (2/2/10) Klinická propedeutika 16 Z (2/3/11) 16 KZ (2/3/11) 32 (4/6/22) Veřejné zdravotnictví 18 Z (6/0/12) 18 (6/0/12) Genetika 10 Z (4/0/6) 10 (4/0/6) Výživa a dietetika 14 Z (4/0/10) 14 (4/0/10) Hematologie 10 Z (2/2/6) 10 (2/2/6) První pomoc 12 Z (2/3/7) 12 ZK (2/3/7) 24 (4/6/14) Ošetřovatelství Výzkum v ošetřovatelství a absolventský seminář Ošetřovatelské postupy Rehabilitační ošetřovatelství Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech Ošetřovatelská péče o dítě Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami, paliativní péče Ošetřovatelská péče o seniory, komunitní péče Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech 10 KZ (4/1/5) 50 KZ (5/15/30) 10 Z (4/1/5) 50 ZK (5/15/30) 10 ZK (2/2/6) 20 KZ (6/6/8) 20 Z (5/4/11) 26 Z (5/5/16) 14 Z (3/3/8) 16 Z (3/3/10) 10 Z (2/2/6) 12 Z (2/2/8) 20 Z (6/6/8) 25 KZ (5/6/14) 26 ZK (5/5/16) 14 ZK (3/3/8) 16 KZ (3/3/10) 20 ZK (2/6/12) 18 KZ (4/4/10) 12 Z (2/2/8) 30 ZK (6/10/14) 30 Z (6/8/16) 14 Z (2/2/10) 12 Z (2/2/8) 20 Z (3/3/14) 20 Z (3/3/14) 8 Z 12 Z 9 Z 12 Z 9 ZK Odborná praxe týdnů týdnů týdnů týdnů týdnů * P přednášky / C cvičení / NV nekontaktní hodiny výuky 30 Z (2/10/18) 12 KZ (2/2/8) 50 Z (6/10/34) 30 KZ (6/8/16) 14 ZK (2/2/10) 12 KZ (2/2/8) 20 KZ (3/3/14) 20 ZK (3/3/14) 10 ZK týdnů 18 ZK (2/8/8) 35 ZK (0/8/27) 25 ZK (0/10/15) 6 Z týdnů 108 (18/30/60) 30 (6/6/18) 100 (10/30/60) 24 (4/4/16) 155 (24/40/91) 130 (22/36/72) 52 (10/10/32) 28 (6/6/16) 28 (4/4/20) 24 (4/4/16) 40 (6/6/28) 32 (6/6/20) 40 (6/6/28) 2310 Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 17

18 Nekontaktní hodiny výuky: samostudium prostřednictvím odborné literatury, studijních opor, e-learningových materiálů, řešení zadaných úkolů - příprava prezentací, referátů, zpracování kasuistik, edukačních projektů atd. Přehled využití týdnů Učební doba počet týdnů za ročník/období Celkem zimní letní zimní letní zimní letní zimní 7 Teoretická výuka Odborná praxe (1 týden = 35 hodin) Samostudium a zkouškové období Rezerva Příprava k absolutoriu a absolutorium Celkem * Odborná praxe proběhne i o prázdninách: 8 týdnů (po 1. a 2. ročníku 3 týdny, po 3. ročníku 2 týdny) Výroční zpráva 2012/2013 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2011 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 O B S A H 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2005/2006 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2006 1 Obsah Základní

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb.

OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb. OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb. 1. Základní údaje o škole. 2 2. Přehled oborů vzdělání 6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 7 4.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více