C Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: C Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/ Za kvalitnějším vzděláním Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy Předmětem veřejné zakázky je nákup služeb Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín Sídlo zadavatele: Jablonského 865, Hořice, Osoba oprávněná jednat Roman Chalupa, , jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa) IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, Roman Chalupa vč. kontaktních údajů (telefon Telefon: a ová adresa): Lhůta a místo pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Nabídky je možné podávat do do 9:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky se uskuteční dne v 9:01 na adrese zadavatele. Nabídka musí být doručena poštou, kurýrní službou nebo osobně na sekretariát zadavatele v písemné formě /adresa zadavatele viz výše/ v době od 7.30 do hodin; nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek. Rozhodný je čas přijetí zadavatelem, nikoli odeslání. V případě pochybností je rozhodný čas podatelny zadavatele. Nabídka bude viditelně označena textem NABÍDKA - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy NEOTVÍRAT. Popis předmětu veřejné Předmětem veřejné zakázky je nákup služeb, a to 1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 1 z 20

2 zakázky: konkrétně: zprostředkování zahraničních jazykových pobytů pro žáky s pedagogickým doprovodem, zprostředkování jazykového kurzu v zahraničí pro pedagogy a zajištění návštěvy v zahraniční škole (stínování, shadowing) pro učitele ZŠ vše včetně dopravy tam a zpět, ubytování a stravování. část A) Studijní vzdělávací zájezd pro skupinu 21 žáků (13-16 let) a 3 pedagogů včetně doprovodného programu. Termín: minimálně 7 kalendářních dní v rozmezí od do (včetně cesty) část B) Jazykový kurz učitelů - pro 5 pedagogů a doprovodný program. Termín: minimálně 12 kalendářních dní v rozmezí od do (včetně cesty) část C) Návštěva školy - shadowing pro 5 pedagogů Termín: od do Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři části A), B) a C). Uchazeč může podat nabídku na každou část jednotlivě nebo na všechny tři části. Na každou část bude uzavřena samostatná smlouva, pokud nebude nejnižší nabídková cena všech tří částí od jednoho uchazeče. Pak bude uzavřena pouze jedna smlouva. Detailní specifikace požadavků na předmět zakázky obou částí A, B a C Část A: Počet vyučovacích hodin AJ za pobyt: minimálně 9 hodin na žáka (vyučovací hodina = 45 min), pod vedením zkušených anglických lektorů ve formě skupinové výuky, náročnost výuky bude uzpůsobena úrovni žáků závěrečný certifikát o absolvování kurzu (se jmény žáků) Doprava: klimatizovaným autobusem od školy zadavatele s WC zdarma přístupným po celou dobu jízdy a možností zakoupit teplé a studené nápoje v měně Kč, možnost sledování filmů na DVD přehrávači zabudovaném v autobuse, příjezd ke škole zadavatele. Každodenní doprava žáků a pedagogů k místu srazu s hostitelskou rodinou a do místa zahraniční vzdělávací instituce Ubytování: hostitelská rodina, minimálně 2 žáci v rodině, pedagogové společně v jedné rodině, Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 2 z 20

3 minimálně 4 noclehy Strava: plná penze, oběd možno řešit formou balíčku Zajištění průvodcovských služeb po celou dobu zájezdu. Zkušený český průvodce, který má zkušenosti se zájezdy s dětmi ve věku let. V ceně bude zahrnuto: doprava tam a zpět včetně dopravy v místě pobytu, ubytování, stravování, kurzovné, cestovní pojištění do zahraničí, které zahrnuje: léčebné výlohy, pojištění zavazadel, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu materiály pro výuku, informační materiály a mapky, vstupné do vybraných památek pro pedagogický doprovod minimálně požadujeme doprovodný program obsahující návštěyv těchto míst: 1 den nebo 2 odpoledne prohlídka Londýna, 3x polodenní výlet do dle lokality zájezdu se zaměřením na pamětihodnosti a zajímavá místa. služby průvodce pojištění stornovacích poplatků v min. výši plnění 80% z uhrazené částky za jazykový kurz zákonné pojištění pro případ úpadku CK Část B: Počet vyučovacích hodin AJ za týden: minimálně 20 hod./týden; Celkový počet vyučovacích hodin za pobyt minimálně 40 hodin / osoba. vyučovací hodina = minimálně 45 min; Osvědčení o absolvování kurzu vystavené vzdělávací institucí, která poskytne vzdělávací kurz, musí obsahovat: jméno a příjmení absolventa kurzu, název a sídlo zahraniční vzdělávací instituce, název vzdělávacího programu, datum zahájení a datum ukončení programu, počet hodin, místo konání a způsob zakončení programu, místo a datum vystavení osvědčení, popř. razítko a podpis statutárního orgánu vzdělávací instituce Doprava: z Prahy do místa pobytu a zpět (v případě letecké dopravy navazující místní autobusová či Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 3 z 20

4 jiná vhodná doprava z letiště do místa konání kurzu a zpět na letiště z místa konání kurzu) Délka jazykového kurzu 10 pracovních dnů (bez cesty) Ubytování: po 2-3 osobách v hostitelské rodině, podmínkou je docházková vzdálenost do vzdělávací instituce poskytující kurz Strava: polopenze Všechny kurzy budou probíhat v jedné vzdělávací instituci Úroveň kurzů: 2 osoby začátečníci, 2 osoby středně pokročilé, 1 osoba více pokročilý (upperintermediate) V ceně bude zahrnuto: doprava tam a zpět včetně dopravy v místě pobytu, ubytování, stravování, kurzovné, cestovní pojištění do zahraničí, které zahrnuje: léčebné výlohy, pojištění zavazadel, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu materiály pro výuku, informační materiály a mapky, pojištění stornovacích poplatků v min. výši plnění 80% z uhrazené částky za jazykový kurz zákonné pojištění pro případ úpadku CK Část C: Délka pobytu: minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) Stínování/shadowing: na základní škole městského typu zajistí uchazeč Doprava: autobus nebo vlak z Hořic do místa přijímající školy a zpět, popř.doprava po městě Při návštěvě školy bude umožněno pedagogům pozorování metod a postupů zavedených na přijímající škole Ubytování: jedno dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, hotel/penzion/apartmán, podmínkou je docházková vzdálenost do přijímající školy Stravování: minimálně polopenze cestovní pojištění do zahraničí, které zahrnuje: léčebné výlohy, pojištění zavazadel, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 4 z 20

5 Zákonné pojištění pro případ úpadku CK V ceně budou případné materiály pro výuku V ceně bude zahrnuto: doprava tam a zpět včetně případné dopravy v místě pobytu, ubytování, stravování, případný poplatek přijímající škole ( kurzovné ) cestovní pojištění do zahraničí, které zahrnuje: léčebné výlohy, pojištění zavazadel, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu materiály pro výuku, pojištění stornovacích poplatků v min. výši plnění 80% z uhrazené částky za jazykový kurz zákonné pojištění pro případ úpadku CK Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč: Předpokládaná celková cena této zakázky je Kč s DPH) včetně veškerých souvisejících nákladů blíže viz tato zadávací dokumentace. Zadavatel není plátce DPH. Dle 89 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty - zvláštní režim pro cestovní službu DPH se nevy čísluje; tj. jedná se o cenu koncovou. Uvádí se cena s DPH z důvodů nemožnosti zjistit cenu bez DPH 1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky části A je Kč s DPH 2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky části B je Kč s DPH 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky části B je Kč s DPH Uchazeč je povinen koncipovat návrh tak, aby nepřekročil předpokládanou cenu, ta vyjadřuje finanční možnosti zadavatele. Typ veřejné zakázky Lhůta pro dodání (zpracování veřejné zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání veřejné zakázky Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Smlouva na dobu určitou. Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 5 z 20

6 nejpozději však do uzavření smlouvy podmínky zrušení se řídí Příručkou pro žadatele a příjemce Výzvy č.56. Místa plnění zakázky: část A: Spojené království VB a S. Irska část B: Malta nebo Anglie (Brighton) Část C: Polsko Hodnotící kritéria: Hodnotícím kritériem je jediné: nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Upozornění: Škola není plátce DPH, proto je předmětem hodnocení nabídková cena včetně DPH (dle Příručky k Výzvě č.56). Pořadí uchazečů pro jednotlivé hodnocené části A), část B) a část C) bude stanoveno na základě sestavení pořadí jednotlivých cen, na první místo bude zařazena nejnižší nabídková cena, na druhé místo bude zařazena druhá nejnižší nabídková cena, na třetí místo bude zařazena třetí nejnižší cena a tak dále. Každá část výběrového řízení, tedy část A), část B) a část C) se hodnotí samostatně. Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Předložené dokumenty mají podobu prostých kopií, pokud není určeno jinak. základní kvalifikační předpoklady originál čestných prohlášení Příloha č.2 a Příloha č.3 Výzvy Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně profesní kvalifikační předpoklady výpis z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán (doklady nesmí být starší 90 kalendářních dnů) doklad o oprávnění k podnikání týkající se předmětu zakázky výpis z živnostenského rejstříku - živnostenský list či licenci Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v jednom originálním vyhotovení. Požadavek na Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 6 z 20

7 požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Doporučená forma zpracování nabídky: kroužková nebo obdobná vazba, vpředu s obsahem obsažených materiálů (nikoliv volné listy), zabezpečeno proti manipulaci s listy; doporučujeme dodržet posloupnost obsahu nabídky: Pro všechny části veřejné zakázky budou předloženy níže uvedené dokumenty pouze jednou: Krycí list nabídky Příloha č. 1 Kvalifikační předpoklady dle Výzvy Příloha č. 2 Kvalifikační předpoklady : Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti Příloha č. 3 Nabídková cena část A, B a C Příloha č. 4 Čestné prohlášení uchazeče jako plátce DPH Příloha č. 5 Závazný text návrhu smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Příloha č. 6 Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem). Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče udávající celkový počet listů v nabídce. Nabídka uchazeče se stane součástí smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem jako její příloha. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Nabídková smluvní cena za splnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách. Cena bude obsahovat veškeré s předmětem veřejné zakázky spojené náklady tak, aby ceny uvedené byly konečné. Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 7 z 20

8 Další podmínky pro plnění veřejné zakázky: dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Smlouva musí obsahovat povinnost uchazeče k uchování účetních záznamů po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK, tj. do roku Nabídka bude zpracována a podána v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel požaduje předložení pouze jedné nabídky od každého uchazeče. Uchazečům nenáleží náhrada za zpracování a podání nabídky ani dalších nákladů spojených s účastí na této zakázce. Platební podmínky Platby za službu budou řešeny prostřednictvím faktur za jednotlivé termíny pobytu. Faktura bude poskytovatelem předložena ve dvojím vyhotovení a bude splatná do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje potřebné náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, než bylo sjednáno v obchodní smlouvě. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit či nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení faktury nově vyhotovené či opravené. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení před jeho ukončením zrušit. Zadávací dokumentace není v podobě samostatného dokumentu, ale je součástí výzvy. Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www stránky ZS. Jméno a příjmení Roman Chalupa Telefon: Roman Chalupa, ředitel školy Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 8 z 20

9 Příloha č. 1 Krycí list nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zahraniční jazykové pobyty Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) Právní forma IČ DIČ Telefon Fax Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky, tel., , mobil Datová schránka uvést pokud uchazeč má Část A Nabídková celková cena včetně DPH Část B Nabídková celková cena včetně DPH Část C Nabídková celková cena včetně DPH Kč Kč Kč Uchazeč vyplní jen ty části A) a B), kterých se účastní. Část, které se neúčastníte, prosím, proškrtněte. Upozornění: Škola není plátce DPH, proto je předmětem hodnocení nabídková cena včetně DPH (dle Příručky k Výzvě č.56). V.. Dne jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 9 z 20

10 Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní kvalifikační předpoklady, neboť jsem uchazeč:... (identifikační údaje fyzické/právnické osoby název, adresa, IČ, DIČ), a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podáváli nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 10 z 20

11 f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, V.. Dne Čitelně jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 11 z 20

12 Příloha č. 3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI... (identifikační údaje fyzické/právnické osoby název, adresa, IČ, DIČ), Prohlašuji tímto: a) že se na zpracování nabídky nepodílel zaměstnanec zadavatele, ani člen realizačního týmu, nebo osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání výběrového řízení, nebo na administraci projektu či poskytovala poradenství nebo jiným způsobem se podílela na přípravě nebo zadání výběrového řízení, b) že jsem právnickou osobou a žádný člen statutárního orgánu, vlastník či zaměstnanec není zaměstnancem zadavatele, členem realizačního týmu projektu ani se na základě smluvního vztahu podílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nebo na administraci projektu či poskytoval poradenství nebo se jiným způsobem podílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, c) že nejsem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu projektu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, d) že žádný ze subdodavatelů není zaměstnancem zadavatele, člen realizačního týmu nebo osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení. V.. Dne Čitelně jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 12 z 20

13 Nabídková cena Příloha č. 4 Příloha č. 4 smlouvy Nebude-li některá část tohoto formuláře vyplněna, má zadavatel za to, že se uchazeč této části veřejné zakázky neúčastní. Doporučujeme však svoji neúčast dát jasněji najevo, např. proškrtnutím příslušné části. Část A Specifikace jazykového pobytu Počet vyučovacích hodin AJ za pobyt: minimálně 9 hodin na žáka (vyučovací hodina = 45 min), pod vedením zkušených anglických lektorů ve formě skupinové výuky, náročnost výuky bude uzpůsobena úrovni žáků Doprava: klimatizovaným autobusem od školy zadavatele s WC zdarma přístupným po celou dobu jízdy a možností zakoupit teplé a studené nápoje v měně Kč, možnost sledování filmů na DVD přehrávači zabudovaném v autobuse, příjezd ke škole zadavatele. Každodenní doprava žáků a pedagogů k místu srazu s hostitelskou rodinou a do místa zahraniční vzdělávací instituce Ubytování: hostitelská rodina, minimálně 2 žáci v rodině, pedagogové společně v jedné rodině, minimálně 4 nocleh Strava: plná penze, možnost balíčku na oběd Uveďte parametry nabízených služeb (minimálně takové, jaké jsou ve výzvě požadované) Místo plnění zakázky Ostatní pojištění léčebných výloh a zavazadel, informační materiály a mapky, vstupné do vybraných památek pro pedagogický doprovod, služby průvodce. certifikát doprovodný program Nabídková cena Nabídková cena zakázky vč. DPH Kč Upozornění: Škola není plátce DPH, proto je předmětem hodnocení nabídková cena včetně DPH (dle Příručky k Výzvě č.56). Smluvní ceny jsou konečné a zahrnují veškeré související náklady s realizací služeb. V.. Dne Čitelně jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 13 z 20

14 Část B Specifikace jazykového pobytu Počet vyučovacích hodin AJ za týden: minimálně 20 Celkový počet vyučovacích hodin za pobyt min. 40 hodin / osoba Úroveň kurzů: 2 osoby začátečníci, 2 osoby středně pokročilé, 1 osoba více pokročilý (upper-intermediate) Doprava: z Prahy do místa pobytu a zpět (v případě letecké dopravy navazující místní autobusová či jiná vhodná doprava z letiště do místa konání kurzu a zpět na letiště z místa konání kurzu) Ubytování: po 2-3 osobách v hostitelské rodině, podmínkou je docházková vzdálenost do vzdělávací instituce poskytující kurz Strava: polopenze Místo plnění zakázky Ostatní pojištění léčebných výloh a zavazadel, pojištění stornovacích poplatků materiály pro výuku osvědčení Nabídková cena Uveďte parametry nabízených služeb (minimálně takové, jaké jsou ve výzvě požadované) Nabídková cena zakázky vč. DPH Kč Upozornění: Škola není plátce DPH, proto je předmětem hodnocení nabídková cena včetně DPH (dle Příručky k Výzvě č.56). Smluvní ceny jsou konečné a zahrnují veškeré související náklady s realizací služeb. V.. Dne Čitelně jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 14 z 20

15 Část C Specifikace jazykového pobytu návštěva školy - stínování Doprava: autobus nebo vlak z Hořic do místa přijímající školy a zpět, popř.doprava po městě Možnost pozorování metod a postupů na přijímající škole Uveďte parametry nabízených služeb (minimálně takové, jaké jsou ve výzvě požadované) Ubytování: jedno dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, hotel/penzion/apartmán, podmínkou je docházková vzdálenost do přijímající školy Strava: polopenze Místo plnění zakázky Ostatní pojištění léčebných výloh a zavazadel, materiály pro výuku Nabídková cena Nabídková cena zakázky vč. DPH Kč Upozornění: Škola není plátce DPH, proto je předmětem hodnocení nabídková cena včetně DPH (dle Příručky k Výzvě č.56). Smluvní ceny jsou konečné a zahrnují veškeré související náklady s realizací služeb. V.. Dne Čitelně jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 15 z 20

16 Čestné prohlášení uchazeče jako plátce DPH Příloha č. 5 Prohlašuji místopřísežně, že: ke dni podání nabídky nejsem, jako plátce daně, zveřejněn v registru plátců daně jako nespolehlivý plátce ke dni podání nabídky mám, jako plátce daně, u svého správce daně (finančního úřadu) registrovaný bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, který je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm.c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a který jsem uvedl v nabídce V.. Dne Čitelně jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 16 z 20

17 Příloha č.6 Smlouva o zajištění služeb pro část A, část B, část C zvlášť uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín se sídlem Hořice, Jablonského 865, okres Jičín, zastoupená: Mgr. Romanem Chalupou, ředitelem IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Č.S. a.s., Hořice číslo účtu: /0800 (dále jen objednatel ) a obchodní firma: doplní uchazeč se sídlem: doplní uchazeč zastoupená: doplní uchazeč zápis v obchodním rejstříku: doplní uchazeč IČ: doplní uchazeč DIČ: doplní uchazeč bankovní spojení: doplní uchazeč číslo účtu: doplní uchazeč (dále jen poskytovatel ) II. Předmět a účel smlouvy 1. Poskytovatel se touto smlouvou objednateli zavazuje ve sjednané době a za sjednaných podmínek dodat služby dle výzvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky číslo: doplní uchazeč Zahraniční jazykověvzdělávací pobyty pro učitele a žáky : Část: doplní uchazeč III. Povinnosti smluvních stran 1. Poskytovatel se zavazuje řádně provést služby uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy. Poskytovatel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny úkony související s dodáním služeb dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. 2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené služby dle čl. II. této smlouvy zaplatit sjednanou cenu. Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 17 z 20

18 3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné dodání služeb a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání služeb. 4. Poskytovatel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit řádné a včasné provedení služeb. Objednatel je povinen informovat poskytovatele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné dodání služeb. 5. Poskytovatel je povinen dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 6. Poskytovatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) nejméně však do roku IV. Čas a místo plnění 1. Služby dle této smlouvy budou poskytovatelem realizovány v termínech a na místech uvedených v souladu se zadávací dokumentací: přesný termín a místo doplní uchazeč V. Cena plnění, platební podmínky 1. Celková a nejvýše přípustná cena služeb v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění na. doplní uchazeč Kč včetně DPH (slovy: korun českých). doplní uchazeč 2. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí zboží. 3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené poskytovatelem po řádném a včasném provedení služeb v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy a to bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 4. Faktura musí obsahovat registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ , název projektu Za kvalitnějším vzděláním, projekt ESF OP VK, odkaz na Smlouvu související s výběrovým řízením, předmět fakturace detailně specifikován. 5. Objednatel není povinen uhradit smluvní cenu za služby, pokud nejsou provedeny řádně v souladu s touto smlouvou. VII. Sankce Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 18 z 20

19 1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené poskytovatelem v souladu s článkem V. této smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 2. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody. VIII. Trvání smlouvy 1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud poskytovatel neposkytne služby v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno poskytovateli. IX. Závěrečná ustanovení 1. Výběr poskytovatele byl proveden v souladu s Příručkou pro příjemce OP VK. 2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 4. Poskytovatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 5. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 6. Právní vztahy touto smlouvou neošetřené se řídí občanským zákoníkem. 7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. 8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. V.. dne... za poskytovatele: V Hořicích, dne... za objednatele: Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 19 z 20

20 ... jméno a funkce doplní uchazeč... Mgr. Roman Chalupa ředitel Projekt v rámci Výzvy č. 56 Stránka 20 z 20

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany OBJEDNATEL: Pardubický kraj, Střední zdravotnická

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01. VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0040

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více