Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice."

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě nedávné prohlášení rakouského ministerstva hospodářství o avizovaném prodloužení přechodné lhůty o další tři roky ve věci volného pohybu pracovních sil pro občany z nových členských zemí Evropské unie. Jako člověk, který žije v českém příhraničí a dobře zná vývoj kulturních a ekonomických vztahů s našimi německy hovořícími sousedy, považuji nejenom prodloužení ochranné lhůty pro volný pohyb pracovních sil, ale i její samotné zavedení ze strany mnoha členských států za diskriminační a velice nešťastné. Zdá se mi, že pro Čechy, kteří nemají historicky tendence ke stěhování za prací, je ochrana pracovního trhu pro následující léta naprosto neadekvátní. Od počátku devadesátých let 20. století si nejen naši sousedé nesmírně oblíbili náš liberalizovaný a velice otevřený trh. České firmy se musely vyrovnávat s odchodem kvalitních lidí za lepším výdělkem do rakouského a bavorského příhraničí a náš nenasycený trh byl zaplavován zbožím, které tu nebylo. Pro ekonomické prostředí to nebylo jednoduché, ale neměli jsme na vybranou. Nyní, když se po mnoha letech máme stát rovnocennými partnery, přicházejí ochranné lhůty. Jinými slovy, občané členských států EU mohou v Čechách pracovat bez omezení, ale naopak naši lidé včetně tzv. pendlerů musí v některých zemích, například v Rakousku a Německu, žádat o pracovní povolení a další dokumenty. Nehledám naivně absolutní spravedlnost a už vůbec nezpochybňuji naše členství v EU. Pouze na tomto příkladu říkám otevřeně pro někoho nepříjemnou pravdu, že každý členský stát si na prvním místě řeší především své vlastní, domácí problémy a teprve poté možná ty společné, evropské. Je to logické, tak si u nás doma pořád něco nenalhávejme a začněme se chovat stejně. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Městské lesy do poloviny srpna zpracovaly asi polovinu kalamitního dříví (str. 2) Ředitel Základní umělecké školy Prachatice Vladimír Rychtařík neuznává ve výuce slovo muset (str. 3) Výhodný úvěr pomůže s opravou panelového domu Budovatelská čp (str. 4) Na náměstí Přátelství vyroste také javorová alej (str. 5) Gymnázium bude mít novou budovu šaten (str. 6) Evropské medaile ve sportovní střelbě putují do Prachatic (str. 7) Zatímco pod Černou horou likvidují zaměstnanci Městských lesů polomy (na snímku Antonín Turek, bližší informace na str. 2), pod Libínem se chystá výstava Euroforest. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín Výstava Euroforest se v Prachaticích konala vždy pod mottem Tuto zemi nedědíme od našich předků, ale půjčujeme si ji od našich dětí. Tradice v tomto směru zůstane zachována i letos, kdy se uskuteční XI. ročník této lesnické výstavy. Největší novinkou Euroforestu 2005 bude její realizace v jiné lokalitě. Poprvé v historii proběhne na úpatí naší domovské hory Libín, nejvyšší hory šumavského podhůří, a to z toho důvodu, že je zde vždy ideální možnost předvedení strojů a zařízení přímo v pracovní poloze na venkovních plochách nebo v lesních porostech. Letošní ročník se uskuteční v Prachaticích ve dnech září. Další novinkou je spoluúčast Jihočeské hospodářské komory prostřednictvím tzv. kooperačního setkání firem z dřevozpracujícího průmyslu, které nabízí možnost navázání dlouhodobé přeshraniční spolupráce. Formou individuálních konzultací českých firem s rakouskými partnery jsou navazovány nové obchodní kontakty na jednom místě a během jednoho dne. Toto kooperační setkání se uskuteční 14. září od v Radničním sále Staré radnice. Hlavním hostem tohoto setkání bude DI Peter Sattler, který bude přednášet na téma Prezentace projektu Dolnorakouského dřevařského clusteru. Mezinárodní lesnická a myslivecká výstava EUROFOREST má nejhlubší tradici pořádání lesnických odborných výstav v České republice. První ročník této výstavy se konal v roce Jeho cílem bylo poukázat na možnosti obchodního a odborného rozvoje lesnictví v tehdejším Československu. Ne právě náhodou, zejména díky hluboké lesnické tradici, bylo za místo konání výstavy vybráno krásné šumavské město Prachatice. Výstava Euroforest rok od roku přesvědčovala stále více návštěvníky o správnosti myšlenky samostatné lesnické a myslivecké odborné výstavy. Výstava také každým rokem má větší počet zahraničních vystavovatelů a více návštěvníků. Stoupající číselnou řadou a vysoce odbornou atmosférou se nemohla pochlubit žádná jiná odborná akce v České republice ani v ostatních zemích bývalé východní Evropy. Počtem zúčastněných zemích výstava převýšila odborné výstavy ve Varšavě i Lublani, v České republice pak v Plzni nebo v Hradci Králové. Zásluhu na zdárném konání výstavy v minulých letech mají i někteří stálí vystavovatelé významní producenti lesnické a dřevozpracující techniky, ať již z České republiky nebo ze zahraničí. Již od prvního ročníku výstavy se jí účastní nejvýznamnější výrobci motorových pil, dále jsou to výrobci stacionárních a mobilních pil, manipulační techniky, prostředků a přípravků na ochranu a pěstování lesa, na těžbu a přibližování výtěže hmoty, manipulačního zařízení, počítačové techniky a mnoha dalších souvisejících oborů. Tradičními vystavovateli jsou i některé firmy z České republiky, např. STS Jindřichův Hradec, Jihočeské lesy a. s. a řada dalších. Svým postupným vývojem byla výstava rozšířena o mysliveckou část, což bylo velmi kladně přijato lesnickou veřejností. Výstavy se jako vystavovatelé zúčastní nejen výrobci lesnické techniky a firmy z oblasti služeb v lesnictví, ale také zástupci správy a profesionálních sdružení. Snahou pořadatelů výstavy je každoročně připravit prezentace některých novinek, které přispívají k atraktivitě výstavy. Organizátoři ovšem nezapomínají ani na nejmenší návštěvníky, pro které chystají opět zajímavé hry, různé soutěže, to vše na téma Dřevo a les. Tradiční součástí doprovodných akcí byly i mezinárodní dřevorubecké soutěže, které změřily síly dřevorubců. Z dalších doprovodných akcí to byly lesnické slavnosti, poradenská a konzultační činnost, služba pro soukromé majitele lesů a celá řada akcí odborného i kulturního charakteru. K rozšíření popularity a vlastní prezentace firem probíhaly a probíhají besedy s významnými představiteli odvětví lesního hospodářství a také kulturního a společenského života. Mgr. Růžena Štemberková

2 Monitorování vybraných lokalit kamerovým systémem v Prachaticích začne na podzim letošního roku. Výběrová komise vybrala pro instalaci osm kamerových bodů. Městský kamerový a dohlížecí systém napomůže policii v odhalování a následném vyhodnocování přestupků a trestných činů. Kamerový systém je v Prachaticích budován zejména jako prostředek sloužící k Radniční list Kamery už brzy dohlédnou na pořádek ve městě prevenci. Město Prachatice na něj získalo 1,4 milionu korun z dotace od Ministerstva vnitra ČR, konkrétně z programu Partnerství. Jako v loňském, tak i v letošním roce Město Prachatice zpracovalo s Policií ČR projekt a požádalo o další dotaci, která by mohla napomoci řešit bezpečnostní problémy ve městě (další kamerové body, vybudování centra volnočasových aktvit a podobně). (RH+) Národní památkový ústav prozkoumá objekty v městské památkové rezervaci Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, zpracovává plány ochrany a zhodnocení pro vybrané městské památkové rezervace a zóny. Tyto plány prezentují historii, současný stav a formulaci zásad usměrňování stavební činnosti v památkové chráněných území. V letošním roce byla vybrána pro zpracování výše uvedeného materiálu městská památková rezervace Prachatice především z důvodu jejího postavení v hierarchii jihočeských historických měst. Práce na dané dokumentaci je rozvržena do dvou etap. V první budou probíhat terénní práce, které spočívají v zajištění fotodokumentace všech objektů v památkové rezervaci a především v prohlídce a vyhodnocení všech domů z hlediska stavebního stavu a historické autenticity. Součástí bude rovněž vyhodnocení veřejných prostor. V další etapě bude následovat zpracování dat, vyhotovení grafických příloh, zpracování karet jednotlivých objektů a jejich památkově hodnotných prvků, návrh způsobu obnovy a řešení stavebních činností. Tento projekt je financován z prostředků Národního památkového ústavu a měl by být zrealizován do konce letošního roku. Město tak získá řadu užitečných informací o městské památkové rezervaci, které budou využity pro určení směru vývoje města a jako územně technické podklady pro činnost městského úřadu. Vzhledem k tomu, že terénní průzkum vyžaduje od pracovníků Národního památkového ústavu podrobnou prohlídku městské památkové rezervace, ať již jednotlivých stavebních objektů a urbanistických prostorů, tak jejich zdokumentování fotografické, žádáme občany bydlící v historické části města o maximální pochopení a podporu při jejich práci. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Městské lesy do poloviny srpna zpracovaly asi polovinu kalamitního dříví Poškození lesů přírodními živly je našich podmínkách stále častější. Poslední větrný polom v Městský lesích Prachatice v roce 2002 poškodil 5 tisíc m3 dříví v lesních porostech, sněhový polom v roce 2004 pak šest tisíc m 3. Silný nárazový vítr doprovázený vydatným deštěm při bouři v podvečer 11. července 2005 během čtvrt hodiny způsobil dle současných upřesněných odhadů dva tisíce m3 polomů. Kalamita není zvláštní rozsahem její zpracování vlastními silami a prostředky potrvá nejdéle do konce září. Zvláštností této kalamity je, že k poškození lesa došlo v příměstské části lesního majetku a v době plné turistické sezóny. Vítr od severovýchodu postihl porosty v úzkém přerušovaném pruhu táhnoucím se mezi hřebenem Dubového vrchu, Černé hory a Tankovou cestou. V této oblasti probíhá několik frekventovaných turistických stezek a cyklotrasa. Tanková cesta je celodenně využívána všemi kategoriemi občanů Prachaticka. Vzhledem k ohrožení návštěvníků lesa nezpracovaným polomem (zavěšené stromy, vývraty, vlastní těžba apod.) byl na žádost vlastníka lesa vyhlášen MěÚ Prachatice, orgánem státní správy lesů, zákaz vstupu do ohrožené lokality. Zákaz se netýká značených turistických tras, které byly zpřístupněny jako první. Veškeré kalamitní dříví gravituje ke dvěma cestám (Černohorská svážnice a Tanková cesta), kde dochází k souběhu turistiky a těžební činnosti. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při návštěvě těchto tras, nescházet mimo značené stezky, nezdržovat se v místě skládek dřeva či v ohroženém prostoru nakládky. Veškerá těžební činnost je soustředěna na poměrně malé území a návštěvníci se tak budou častěji setkávat na lesních komunikacích s přibližovacími prostředky a odvozními soupravami. Nedostupnost některých polomových lokalit si vyžaduje úpravu či dostateční zřízení přibližovacích linek. V průběhu měsíce července bylo zpracováno 700 m 3 kalamitního dříví, v první polovině srpna dalších 300 m 3. Věříme, že veškerá opatření se setkávají s pochopením návštěvníků lesa a omezení vstupu vykompenzuje návštěva jiných zajímavých území nepostižených lesů, např. v prostoru Husinecké přehrady, Libína nebo Jelemeckého vrchu. Ing. František Štěrba, jednatel Městských lesů Prachatice s. r. o. Medaile přece jen spočinuly na hrudích Občané Volar Aurelie Bugárová a Vladimír Jeřábek (na snímku dole) obdrželi poněkud opožděně medaile k 60. výročí ukončení 2. světové války. Medaile jim připnul starosta Prachatic a poslanec za jižní Čechy Jan Bauer, který uvedl, že tak činí rovněž jako zástupce Jihočeského kraje. Je to takový restík, který jsem napomohl vyřešit po dohodě s krajským úřadem, hlavně s hejtmanem Janem Zahradníkem. Pravděpodobně z časových důvodů se na tyto lidi, kteří si během druhé světové války prožili skutečné peklo na zemi a bezesporu si zaslouží naše uznání, nedostalo během hlavních oslav v květnu, omlouval starosta prodlevu. Vladimíra Jeřábka nacisté odvezli jako studenta do koncentračního tábora Sachsenahausen po pohřbu Jana Opletala v noci ze 16. na 17. listopadu V koncentračním táboře trpěl téměř tři roky. Pozdě ale přece, je to pro mě veliká čest, prohlásil po udělení medaile. Aurelii Bugárové byl jeden rok, když se s rodiči ocitla v táboře v Lachenbachu. Její otec tady zemřel na tyfus. Vzpomínky má zprostředkované od maminky. Co jedla matka, to mi rozkousala a dávala do pusy, líčila a při pohledu na medaili poznamenala: Vzpomněli si na nás aspoň v tomto směru, ale měli by na nás myslet také finančně a pomoci nám. Mám zdravotní následky a kdybych nedostala odškodné, žila bych v bídě. Text a foto Václav Malina září 2005 Fefr Cup vyhráli Markové Vítězi letošního turnaje neregistrovaných hráčů v nohejbale na Libínském Sedle se stali bratři Vladimír a Milan Markové s Františkem Chalupou, kteří ve finále zdolali trojici reprezentující Volary. Deset družstev zahájilo turnaj ve dvou skupinách, první dvě nejúspěšnější pak postoupila do dalších bojů. Klání o třetí místo vyhrálo Město Prachatice v silné sestavě s ředitelem městské policie Ivo Novotným, starostou Janem Bauerem a krizovým plánovačem Jiřím Zoubkem nad dalším týmem z Volar. Také s ohledem na nohejbalový turnaj v Řepešíně a na oslavy v týmu tradičního účastníka z Vlachova Březí byla účast tentokrát poněkud slabší, ale na kvalitu turnaje to nemělo vliv, hodnotil jeden ze spoluorganizátorů turnaje Fefr Cup Miroslav Pileček s tím, že poprvé za několik let organizátory i hráče zlobil déšť. Po vyhlášení výsledků se velmi vydařila společenská část turnaje v pivním stanu, kde si účastníci užívali veselí a chutného občerstvení. (vam) strana druhá

3 Radniční list Firma InTiCom vstupuje do města Prachatice Na základě mnohaměsíčního vyjednávání, které skončilo schválením záměru zastupitelstvem města, podepsal 1. srpna starosta Města Prachatice Jan Bauer smlouvu na prodej pozemků v průmyslové zóně v Krumlovské ulici, na kterých německá společnost InTiCom Systems sídlící v Pasově bude realizovat svůj investiční projekt. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí, která se po nabytí právní moci stavebního povolení přetransformuje na smlouvu kupní, prodává Město Prachatice dva hektary pozemků. Je to dobrá zpráva nejen pro Prachatice, ale i pro jejich spádové území, neboť se jedná o velice kvalitní firmu, která je kotovaná na německé burze a přináší do města největší investici za posledních deset let. V následujících letech společnost předpokládá investici v objemu přibližně deset milionů Euro a vznik přibližně sta pracovních míst. Společnost InTiCom bude ve městě Prachatice realizovat svou investici prostřednictvím české dceřinné společnosti InTiCom Components a chce investicemi do high tech strojů vybudovat základnu subdodávek pro automobilový a elektronický průmysl. Všichni případní uchazeči o pracovní příležitost v této firmě mohou již nyní pro své konkrétní dotazy, či předkládání žádostí o zaměstnání, využít e mailovou adresu která byla po dohodě s vedením města zřízena pro tyto účely. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ PŘEDSTAVUJEME: Ředitel umělecké školy neuznává ve výuce slovo muset Mgr. Vladimír Rychtařík ředitel Základní umělecké školy Prachatice Starosta Jan Bauer podává propisku zástupkyni společnosti InTi- Com Marielle Grohsové při podpisu smlouvy (vpravo člen představenstva společnosti Dr. Paul Grohs). Foto Václav Malina Datum narození: 9. října 1944 v Českých Budějovicích Rodinný stav: rozvedený Děti: dcery Nikola (narozena 1977) a Petra (narozena 1982) Vzdělání: Základní škola Vodňany, Jedenáctiletá střední škola Vodňany (maturoval v r. 1961), Pedagogická fakulta České Budějovice, obor hudební výchova občanská nauka (promoval v r. 1966), profesionální zkouška výkonného hudebníka u Pragokoncertu (1972), postgraduální studium PF Č. Budějovice ( ), studium psychologie a výchovného poradenství Univerzita Karlova Praha ( ). Dosavadní kariéra: Po vojně začal učit na ZDŠ Zlatá stezka, Prachatice (do r. 1979), poté dva roky zástupce ředitele ZDŠ Husinec, v letech ZŠ Vodňanská, Prachatice (učitel, zástupce ředitele), od r ředitel Základní umělecké školy Prachatice (externě zde učil od r. 1990). Koníčky: Prý na ně nemá čas, když si potřebuje odpočinout, prchá do přírody nebo do lesa na houby, pokud rostou. Jako muzikant máte patnáctileté zkušenosti s výukou na základní umělecké škole. Jakou zásadu ctíte ve vztahu učitel žák? Vždycky záleží na partě, jaká se vytvoří, na tom, jaké ovzduší panuje ve škole, potažmo k jakému ředitel dokáže přispět. Když je dusné, kantoři jsou stresováni, a to se odráží i na vztahu k žákům. Atmosféra vzájemné důvěry napomáhá tvořivé práci. Kantoři nečekají, co se jim nalinkuje, co přikáže ředitel. Sami ne všichni pochopitelně přicházejí s novými a novými nápady. To je ovzduší, ve kterém mezi učitelem a žákem vzniká vztah staršího kamaráda nebo staršího kolegy. Žáci to vycítí a tento vztah respektují to se netýká jen hudebního oboru. Pokud ho některý z nich respektovat nehodlá, tak nás zkrátka musí opustit. Když se podaří navodit pohodový vztah, dětem nevadí, že zkoušejí třeba třikrát čtyřikrát týdně, protože hrají v nějakém souboru a o víkendu ještě mají koncert. Neřídí se pravidlem, že musí. Tento princip já osobně neuznávám. Ovšem jako ředitel musím dbát na to, aby učitelé dodržovali učební plány, osnovy a požadavky a termíny, které určuje roční a měsíční plán. Ovšem mnohé hudební hvězdy rodiče v mládí málem terorizovali, že musí chodit do hudebky Opakuji, že v tomhle zastávám nenásilnou cestu. Záleží vždy hlavně na dítěti, i když je jakoby nesvéprávné. Když bude chodit do houslí či jiného nástroje, půjde po ulici s tím, že do hudebky musí, to je začátek konce. Dítě by mělo hrát na hodině v pohodě, tím pádem dosáhne lepšího výkonu. Samozřejmě musí se věnovat i cvičení. Aby k nám někdo chodil jenom si zahrát, pak nástroj nechal týden doma ležet, a potom si zase přišel zahrát, to se okamžitě pozná. To je jako ve sportu, když přestane trénovat a chtěl by hrát jen mistráky. Za chvíli zjistí, že nestačí ostatním, kteří jsou v tréninku. Pronikání do tajů muziky nebo výtvarného kumštu je pořádná dřina, která se někdy neobejde bez slziček a velkého odříkání. Většina rodičů tohle chápe. Pokud ne, poslední motivací bývá říci jim, že přece nebudou dávat peníze na výuku, když vědí, že jejich dítě na ni kašle a v ZUŠce zabírá místo dětem, které jsme třeba nemohli přijmout pro velký zájem. Jak ZUŠka upravuje školné s příchodem nového školního roku? O roku 2000 jsme právní subjekt, naším zřizovatelem je Jihočeský kraj. Dříve si škola určovala školné sama, nyní se jeho výše odvíjí od hospodářského výsledku předešlého roku. U nás se výše školného příliš meziročně nemění. Jiné je v hudebním oboru, jiné ve výtvarném a v tanečním, nicméně měsíční taxa se příliš neliší, nikde nepřesahuje 300 korun, přičemž školné se u nás platí půlročně. Je třeba si uvědomit, že platíme například nákup nových nástrojů a dalších pomůcek, jejich opravy, financujeme provoz školy, platíme elektriku, vodu Od zřizovatele dostáváme v podstatě jen na výplaty. O prázdninách jsme doplnili a renovovali náš hudební park. Ten musíme udržovat na velmi vysoké úrovni. Kupovali jsme například nový keyboard, nový sopránsaxofon, čtyři tenorové zobcové flétny, samozřejmě vybavení, jako jsou nové pulty pro orchestr, materiál pro výtvarný obor, který musíme doplňovat, třeba hlínu na keramiku a další potřeby. Kolik souborů působí pod hlavičkou ZUŠky? Deset až dvanáct souborů. Od těch nejmenších, komornějších, což jsou dua, tria, až po ty největší. Třeba Beltina má v současnosti i s tanečníky přes 30 členů, dechový orchestr 35 lidí, saxofonový soubor dvanáct třináct lidí. TOP Band hrající pod hudebkou už má devět lidí, se zvukařem deset. Ne každý rok je stejný, někdy vznikne nový soubor, ale za dva tři roky zanikne. Záleží na děckách, která jako v každé škole absolvují a odcházejí, a jiná přicházejí. Jakých změn doznal po prázdninách učitelský ansámbl a kolik dětí budou jeho členové umělecky vzdělávat? Celkem nás bude 26: dvě provozní pracovnice, jedna účetní a 23 učitelů, z nich sedm externích. V novém školním roce se objeví tři nové tváře. Kolegyni Pustějovskou, která dojížděla z českobudějovické konzervatoře učit akordeon, nahradí její bývalá žákyně, čerstvá absolventka mistrovské třídy na Hudební akademii v německém Výmaru Jana Bezpalcová. Náhradu jsem sehnal i za kytaristu Ivana Boreše, který odešel studovat na akademii do Prahy. Posilou bude také žesťař Honza Hrdlička z Vimperku. Zatím u nás začne učit externě jedno odpoledne v týdnu. Se všemi jsem jednal během prázdnin, doufám, že vše dobře dopadne. Počet žáků nám striktně stanovuje zřizovací listina, nesmíme dohromady v hudebním, výtvarném a tanečním oboru překročit 390 dětí. Třeba pro výtvarný obor máme strop šedesát žáků, tady je poptávka vyšší o 10 až 12 dětí, které bohužel už nemůžeme vzít. V hudebním oboru počet žáků doladíme začátkem září. Malou rezervičku máme ještě v tanečním oboru. V budově školy se o prázdninách malovalo, ale za deště do ní bohužel pořád teklo Nemalovali jsme všude, protože budova je velmi rozlehlá a taky musíme vystačit s penězi. Malovali jsme v devíti učebnách, chodby a hudební sál s příslušenstvím. S tím zatékáním máte pravdu: na dvoře jsme loni v červenci nechali opravit balkon, ale voda po zdi teče pořád. Střechou zatéká do světlíku u schodiště, kde je vystavená busta Antonína Dvořáka a práce výtvarného oboru. Naháním firmy, aby v tomto objektu města vše daly do pořádku, ale zatím zůstalo jen u slibů, což mě pořádně rozčiluje. Doufám, že vše brzy napraví. Třeba z úcty ke klasikovi... Vyptával se Václav Malina strana třetí září 2005

4 září 2005 Radniční list Knihu o městě pokřtí bývalý starosta Prachatickou pálenkou Zastupitelstvo města na srpnovém zasedání schválilo rozpočtové opatření na realizaci investiční akce oprav vad panelového domu čp v Budovatelské ulici, který je z hlediska stavebně-technického řešení identický se sousedícím domem čp.1000, jehož oprava obdobným technologickým způsobem proběhla v minulém roce. V tomto případě byl však zvolen jiný model financování. Celkové náklady akce včetně souvisejících projektových prací představují částku 6,1 milionu korun z toho dotace získaná ze zdrojů Programu poskytování finanční podpory na opravy vad panelové bytové výstavby vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR činí 1,56 milionu korun. Vlastní podíl města bude z části financován 0,26 milionu z rozpočtu a dále poskytnutým úvěrem ve výši 4,28 milionu korun. Pro město by nebyl velký problém i tuto zbývající část zaplatit ze svého, financování formou úvěru je však mnohem výhodnější a levnější. Tento úvěr byl poskytnut za velmi výhodných podmínek na dobu deseti let, s úrokem 1,81 % bez jakýchkoliv poplatků s možností předčasného Již několikrát jsme zmiňovali vydání publikace o městě Prachatice. Kompletní příprava a realizace tohoto náročného projektu trvala zhruba devět měsíců a konečně nastane příležitost, kdy budeme moci publikaci o Prachaticích představit veřejnosti a zejména občanům našeho města. Celkem se na této knize podílelo 15 autorů přispěvovatelů a 11 poskytovatelů fotografické dokumentace a čtyři překladatelé. Kniha čítá celkem 112 stran bez předsádek a byla vydána za finanční podpory Evropské unie a za příspěvku samotného města. V rámci publikace se mohou čtenáři seznámit s fyzickogeografickými, socioekonomickými a kulturně společenskými oblastmi města a jeho katastrálního území. Zvláštní část je věnována představení partnerských měst z celé Evropy. Kniha obsahuje současně českou, německou a anglickou verzi. Kniha bude k zakoupení v Infocentru na Velkém náměstí hned po jejím slavnostním křtu. Křest je nasměrován k oslavám Dnů evropského dědictví ( září). Křest publikace proběhne v Radničním sále 9. září v hodin. Kniha bude pokřtěna Prachatickou pálenkou a jejím kmotrem bude bývalý starosta Miroslav Bojanovksý. Po slavnostním křtu všechny srdečně zveme na koncert do kostela sv. Jakuba, patrona poutníků. Letošní ročník Dnů evropského dědictví začne tedy neobvykle slavnostně. Za kolektiv autorů mohu prohlásit, že jsme rádi, že vám všem můžeme nabídnout publikaci našem krásném historickém městě, ležícím na legendární obchodní Zlaté stezce. Mgr. Růžena Štemberková Výhodný úvěr pomůže s opravou panelového domu Budovatelská čp splacení, ale to není v tomto případě nejdůležitější. Prioritní výhoda spočívá v tom, že veškeré úroky z tohoto úvěru bude prostřednictvím dotace hradit stát. Ve skutečnosti je tudíž úvěr poskytnut zdarma. Přitom prostředky neinvestované z rozpočtu města se na vkladovém účtu města zhodnocují 1,75 % úrokem. Po dořešení financování tohoto projektu a na základě výběrového řízení začala počátkem srpna 2005 odborná firma s vlastní realizací odstraňování panelových vad na této budově. Zhotovitelem akce je firma PRIMA a. s., Strakonice. Oprava panelového objektu bude prováděna dle navazujících technologických etap, ve kterých bude provedeno statické zajištění včetně sanace a povrchové ochrany obvodového pláště, sanace střešního souvrství a statické zajištění balkónových konstrukcí. V rámci oprav budou rovněž provedeny nové klempířské konstrukce, bude realizována stříška nad vstupem do objektu a rekonstruován okapový chodník. Termín dokončení oprav domu čp je stanoven dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem do 30. listopadu Ing. Karel Pašek Pod lipou se pod taktovkou osadního výboru setkali senioři Na náměstí Přátelství vyroste také javorová alej V minulém čísle Radničního listu jste se dozvěděli o plánované rekonstrukcí náměstí Přátelství. Její součástí jsou i sadové úpravy, které budou provedeny podle projektu zpracovaného ing. Jedličkou. Stromová výsadba bude realizována převážně ve středovém prostoru náměstí. Kolem památníku, v místech, kde se scházejí hlavní trasy chodníků, je navržena kruhová výsadba stromů nižšího vzrůstu s keřovou podsadbou. Podél chodníku v západní části vyroste jednostranná javorová alej, stromy budou rovněž vysázeny kolem kruhového chodníku okolo restaurace Družba. Celkem bude na náměstí nově vysazeno 45 stromů o velikosti cm (obvod kmínku) a mnoho keřů. Rekonstrukce si samozřejmě vyžádá i zásah do současné zeleně. Ing. Jedlička provedl inventarizaci a posouzení zdravotního stavu zeleně v této oblasti a navrhnul ošetření některých dřevin řezem, další navrhnul k pokácení z důvodů stavebních, zdravotních a nevhodných z hlediska pěstebního. Odbor životního prostředí projednával kácení stromů v březnu a rozhodl o odstranění 28 stromů, deseti z nich z důvodů stavebních úprav. S projektem Regenerace sídliště na Šibeničním vrchu v Prachaticích, etapa 01: náměstí Přátelství se můžete seznámit od 1. září ve vstupním prostoru Staré radnice čp. 1, Velké náměstí. Projekt sadových úprav bude v září zveřejněn též ve vývěsní skříňce na náměstí Přátelství. MVDr. Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí Institut si ponechal Tatranskou Štrbu SVIS Prachatice ukončil k 30. červnu 2005 svoji existenci, jeho činnost však zůstala zachována v nové organizaci pod názvem Národní institut dětí a mládeže. Ještě předtím se od SVISu odloučil DDM Prachatice, který se stal samostatnou příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem. Národní institut dětí a mládeže (NIDM) zůstává přímo řízenou organizací ministerstva školství. Plní úkoly v oblastech výzkumu, mezinárodních výměn dětí a mládeže, odborných stáží, dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti zájmového vzdělávání. I nadále zůstává ve správě prachatického pracoviště NIDM školicí středisko Tatranská Štrba. (paf) Osadní výbor Kahov, Podolí, Oseky a Stádla připravil pro seniory setkání v hostinci Pod lipou. Seniorů, kterých ve své části mají přes 40, přišly na tři desítky. Přišli i ti, kteří dnes již v osadě nebydlí, ale jsou např. v domu s pečovatelskou službou či domově důchodců. Pozvání přijali i představitelé města, místostarostové a tajemník. Hovořilo se o sociální problematice, o službách a pomoci nejen pro seniory, o dotacích nebo záměrech města. Setkání zpestřila hra na harmoniku a zpěv. V diskusi padaly i návrhy jak dál v osadách, co s životním prostředím, co více udělat pro společenský život, jak je možné požádat o pečovatelskou službu pro konkrétní osoby a podobně. Pro pořádek uvádíme, že předsedou osadního výboru je Vojtěch Stuchel a jeho členy jsou Emil Boška a Jiří Jaroš. Pan Stuchel ocenil poskytování informací občanům v osadě prostřednictvím vývěsky, Radničního listu i prostřednictvím osobních setkání se zástupci města. Osadní výbor předkládá zastupitelstvu města, radě a výborům např. návrhy týkající se rozvoje, rozpočtu části obce a podobně. (RH+) Mistři z Japonska vedli tréninkový tábor K 10. výročí založení JKA karate se vůbec poprvé v České republice zúčastnili mezinárodního tréninkového tábora karatedo tři zahraniční instruktoři. Díky odchovanci prachatického karate Davidu Havlíkovi se tento seminář v polovině srpna konal právě v Prachaticích. Zkušenosti na něm sbírali malí karatisté i starší harcovníci. Mohli se mnohému přiučit, protože do Prachatic přijely skutečné ikony karatedo. Shihan Hideo Ochi je od roku 1992 šéfinstruktorem pro Českou republiku, více jak 25 let je šéfinstruktorem v Německu. Je jedním ze dvou mužů, kteří dokázali získat na japonském mistrovství třikrát titul grand champion, to znamená, že se umístili na stupních vítězů jak v disciplíně kata tak v disciplíně kumite. Je bezesporu jedním z nejlepších na této planetě, představil jednu z osobností generální koordinátor mezinárodního projektu David Havlík. Text a foto Václav Malina Shihan Hideo Ochi se během slavnostního přijetí v obřadní síni města dobře bavil, stejně jako jeho kolegové Koichi Sugimura (velvyslanec JKA KARATE Word Federation) a Shinji Akita. strana čtvrtá

5 Památky otevřené pro veřejnost (v sobotu od 9.00 do 16.00, v neděli od 9.00 do 12.00): Měšťanský dům č.p. 49 (vedle hotelu Koruna) Měšťanský dům č.p. 43 (vedle hotelu Černý medvěd) Měšťanský dům č.p. 143 (hospic) veřejnosti otevřen pouze v sobotu Areál Knížecího pivovaru Kostel sv. Jakuba včetně věže Kostel sv. Petra a Pavla Fasády měšťanských domů U těchto památek bude zajištěn jednak odborný výklad ze strany studentů prachatického gymnázia a také zde budou nainstalovány malé výstavy (formou panelů) dokumentující tyto památkově chráněné nemovitosti a záměry města. Zároveň budou běžně otevřená místní muzea (Prachatické muzeum, Muzeum krajky) a galerie (Kulturní centrum O. H. Hajeka, Galerie Dolní brána). Návštěvníci mohou rovněž navštívit naučnou procházku podél městského hradebního systému či naučnou stezku Svatopetrská vedoucí ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích. Radniční list Program Dnů evropského dědictví (EHD) v Prachaticích 10. a 11. září 2005 Doprovodný společensko kulturní program: pátek , hodin Křest nové knihy o Prachaticích spojený s jejím prodejem Radniční sál Staré radnice pátek , hodin Koncert duchovní hudby v podání Pošumavské komorní filharmonie kostel sv. Jakuba (propagace varhan) sobota , 9.00 hodin Vědomostní soutěž dětí o historii města (gymnázium) sobota , hodin Česko německé čtení o osmi obrazech podle románu Adalberta Stiftera Vítek v podání herců z Burghausenu a ŠOS Prachatice Arkády Staré radnice sobota , hodin Don Juan, jedna z nejúspěšnějších komedií Jeana-Baptista Moliéra v podání Šumavského ochotnické spolku Arkády Staré radnice Prachatice hostily mladé historiky z celé republiky Po skončení Slavností Zlaté stezky začaly práce na dalších dvou částech hradebního systému Prachatic. První částí je Dolní brána. Bude obnovena omítka v průchodu Dolní branou, která trpí nejen občasnými útoky sprejerů, ale také vlhkostí vzlínající z podloží. Proto Město přistoupilo k razantnější opravě otlučení části omítek a instalaci elektrod, které metodou mírné elektroosmózy zabrání vzlínání vody, a k novému provedení omítek, které se svou strukturou a vzhledem budou blížit původním omítkám. Odstraňování starých konstrukcí (tedy i omítek) je z hlediska památkové péče vždy trochu problematické, neboť zásadou památkářů je snaha o zachování maxima původních konstrukcí pro budoucí generace a jde vždy o diskusi, do jaké míry tuto zásadu dodržet, aby na druhé straně byla zachována funkčnost. Proto v Dolní bráně ještě před zahájením stavebních prací provedli restaurátoři průzkum, který mapoval rozsah původních omítek a podle toho byl upraven i projekt. Otloukání omítek prováděli pracovníci firmy Lubryco pod dozorem pracovníci památkového ústavu přímo na místě upřesňovali rozsah otlučení omítek. Tento postup se ukázal velice rozumný, neboť se podařilo odstranit veškeré novodobější omítky a objevit a zachovat omítky původní. Jistě nepřekvapí, že nové omítky se vyskytovaly především v dolní části zdí, kde nejvíce trpí. Jejich odstranění bylo nutné z důvodu ne příliš vhodného složení (většinou byly s příměsí cementu, který není vhodný z hlediska vlhkosti) a nevhodného povrchu. Nové omítky jsou vápenné s příměsí Ravenitu, který zlepší jejich schopnost z hlediska průchodu a odpařování vody, která se i přes elektroosmózu bude ve zdech vždy vyskytovat (jedná se v podstatě o obdobný efekt jako u sanačních omítek). Klasické sanační omítky však nebylo možno využít, protože neumožňují provedení povrchu omítky, který by se blížil středověkému zdivu. Využíváme při tom dobrých zkušeností s touto omítkou z nedalekého zámku Kratochvíle. Ústřední kolo Dějepisné olympiády se letos konalo v Prachaticích. Zúčastnilo se jej 33 soutěžících z celé republiky, z toho 19 z gymnázií a 14 ze základních škol. Také hostitelské Prachatice měly v soutěži svého zástupce, Václava Černého ze ZŠ Zlatá stezka. O přípravu ústředního kola i o zajištění organizační stránky akce se vedle členů ústřední komise významně zasloužil PhDr. Jan Klimeš z prachatického gymnázia. Vlastní soutěž začala v úterý 31. května. Na děti čekaly první dva testy. Dopoledne chodily po městě a pátraly, odkud kam vedla ve středověku Zlatá stezka, proč se jí říkalo Zlatá, jaká jiná jména ještě měla, kolik bran vedlo do města, čím bývaly brány zabezpečeny, kolik bašt se v Prachaticích zachovalo a která z nich je nejzachovalejší, a těch proč bylo ještě mnohem a mnohem víc. Museli také prokázat, že se vyznají v mapě i plánku města, nebo že rozumějí některým latinským výrazům a jménům. Pro splnění některých úkolů bylo nutno projít celé jádro města. Odpoledne soutěžící pokračovali ve svém pátrání tentokrát v muzeu. Dozvěděli se například, jak trestal Petr Vok z Rožmberka obchod na zakázaných cestách, kdo, nebo co byli soumaři, kdy byla v Prachaticích postavena renesanční radnice jak dlouho stavba trvala, kdo a kdy povýšil Prachatice na královské město a další. Ve středu se účastníci podívali na Kvildu, prohlédli si muzeum a památník pochodu smrti ve Volarech a vystoupali na rozhlednu na vrchu Libín. Ve čtvrtek dopoledne přišel hlavní test. Během dvou hodin se soutěžící snažili ukázat, jak pečlivě studovali literaturu doporučenou pro jednotlivá kola. Odpoledne jsme shlédli představení Dívčí válka, které sehráli studenti zdejšího gymnázia. Jejich výkony jsme se všichni skvěle bavili. Vyhlášení výsledků se konalo v aule gymnázia. Celkovou vítězkou 34. ročníku Dějepisné olympiády se stala Zuzana Egertová z Gymnázia Mimoň. Prachatice se svého úkolu pořadatele ústředního kola 34. ročníku Dějepisné soutěže zhostily opravdu se ctí a všem za to patří velký dík. PaedDr. Milena Sedlmayerová, členka ústřední komise Dějepisné olympiády Výběr omítky pro Dolní bránu i malty pro hradby připomínal alchymii Do omítky jsou vsazeny rozvody pro kamerový systém, jež město bude instalovat do konce letošního roku. Jedna z kamer bude umístěna též do Dolní brány a doufáme, že tímto způsobem omezíme nevhodné aktivity sprejerů. Druhou částí hradeb, kterou Město opravuje, je zeď mezi Dolní branou a Helvítem. Přes zkušenosti, které má město i firma pana Jirouška z provádění oprav v minulých letech, jsme byli trochu zaskočeni. Ukázalo se totiž, že z malty ve spárách mezi kameny hradby je vyplaveno vápno (kterým navíc naši předkové šetřili) a navíc je pokryta krustou, která již při jemném dotyku odpadává. Krusta byla pravděpodobně způsobena exhalacemi z topidel na uhlí, které se deštěm dostávaly až na zeď před tím, než byl ve městě zaveden plyn. Tuto vrstvu je nutné odstranit v celém rozsahu a nahradit novou maltou. Zde jsme ve spolupráci s památkáři řešili zajímavý problém barevnost spárovací malty, která by neměla být příliš odlišná od původní. Barevnost ovlivňují písky použité do malty, proto stavební firma provedla několik vzorků malt z různých písků. Tato cesta se však ukázala jako nevhodná. Písky, u kterých jsme dosahovali správné barevnosti, měly vysokou příměs hlíny, která maltě sice dávala správnou barevnost, ale ohrožovala trvanlivost omítky do budoucna. Písky, které u malty způsobovaly správnou strukturu, měly na druhou stranu špatnou barevnost. Proto jsme nakonec po poradě s památkáři rozhodli o tom, že do omítky bude přidáno barvivo jeho množství bylo opětně odzkoušeno na několika vzorcích. Na hradební zdi bude provedena oprava poškozených částí (přezděny části, které hrozí vypadnutím) opraveno či doplněno zhlaví hradební zdi. Spolu s ochranou přírody musíme též řešit břečťan u sochy Ein Mench Člověk, který zde sice vytváří krásné zákoutí, ale svými kořeny zcela narušuje zdivo hradby, ze které vyrůstá a hrozí, že by budoucna mohl způsobit její vyvalení. Oprava hradeb bude dokončena na podzim letošního roku. Ing. Vladimír Hrabák strana pátá září 2005

6 Na Gymnáziu v Prachaticích pokračuje druhá etapa rozsáhlé rekonstrukce, která řeší řadu problémů ve vztahu ke stavebně technickému stavu areálu školy, k plnění provozních a hygienických norem kladených na školské stavby a k ekonomice provozu. Záměr jsem předložil Krajskému úřadu v Českých Budějovicích na podzim Projekt se zpracovával v první polovině roku Na konci léta 2004 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, kterým se stala firma STAV Holding z Písku. V říjnu 2004 pak byla zahájena první etapa rekonstrukce, jejíž hodnota dosáhne téměř 18 milionů korun. Financování je rozloženo do tří let a podílí se na něm jak státní dotace, tak rozpočet Jihočeského kraje. V konečné podobě škola získá novou budovu šaten. Zásadními změnami září 2005 Radniční list Gymnázium bude mít novou budovu šaten Na skládce Libínské Sedlo se odehrálo drama Popral se tady pes s divokým prasetem. Vše začalo tím, že provozovatel skládky tuhého komunálního odpadu František Hejtmánek odjel na dovolenou k moři. Na záskok si najal pana K. a na opatrování mu zanechal německého ovčáka a ve výběhu divoké prase. Mela se strhla poté, co se pes dostal do ohrady k praseti. Šel mu, jak se říká po krku, a tak pan K. hledal spásu všude možně. Dovolal se strážníkům městské policie, kteří spolu s veterinářem Dr. J. vymysleli, že psa uspí a ukončí tak zvířecí souboj. Statečným strážníkům se přece jen podařilo psa od prasete odtrhnout, aniž by veterinář musel použít uspávací pušku. Německý ovčák si poté zalezl do svého kotce, kde vyčkal na ošetření. Utrpěl tržnou ránu na hrudníku. Divoké prase vyvázlo s potrhanýma ušima a tržnými ránami na hlavě. (vam) projde spojovací koridor, učebna, šatny a sociální zařízení v budově tělocvičny, vznikne nová relaxační zóna s bufetem v prostoru koridoru, kotelna bude rozdělena na dvě části a osazena plynovými kotli. V prvé etapě byla postavena hrubá stavba šaten a nový kanalizační sběrač. Ve druhé etapě nyní probíhá výstavba koridoru, který opět propojí jednotlivé části areálu. Koridor by měl být zprovozněn do konce září tohoto roku. Třetí etapa v roce 2006 stavbu završí. Realizace tohoto projektu významným způsobem přispěje k dalšímu rozvoji Gymnázia v Prachaticích, které je nejen jednou z významných vzdělávacích institucí ve městě, ale určitě i jednou z jeho architektonických dominant. Mgr. Alexandr Zikmund, ředitel Gymnázia v Prachaticích Vrchní státní dozor prověřil hospodaření v lesích Letošní ročník Letní školy staré hudby (LŠSH), v Prachaticích již sedmý, lze charakterizovat slovem nabitý. Ve čtrnácti třídách jsme měli více než 180 aktivních studentů, spolu s pasivními žáky a štábem nás ve dvou červencových týdnech bylo v Prachaticích přes 230, bilancuje ředitel LŠSH Jan Kvapil. Přes rozsáhlost akce se nám podařilo zachovat špičkovou kvalitu výuky i zvládnout všechny organizační nástrahy. Ohromné nadšení a výrazné pokroky studentů i spokojenost pedagogů patří již k tradičním poznávacím znakům letní školy, dodává. Jaký dojem máte z veřejných koncertů? Jen ten nejlepší. Jsme rádi, že kromě účastníků kursů našli cestu do nádherných kostelů sv. Jakuba a sv. Petra a Pavla též prachatičtí občané a návštěvníci města. Dva koncerty jsme dokonce museli pro velký zájem přeložit ze sklepních prostor radnice do auly gymnázia, která je mimochodem pro podobné akce akusticky vynikající. Nacházíte v Prachaticích pro vaši práci dostatečnou podporu? Spolupráci s Prachatickými si nemohu vynachválit, ve vašem krásném městě je řada lidí, kteří nám drží palce. Výborně se nám spolupracuje s vedoucí odboru kultury paní Štemberkovou i s ředitelkou Kulturních a informačních služeb paní Vandlíčkovou. Náš dík patří panu vikáři Sláčikovi, velmi nám vychází vstříc i pan Zikmund, ředitel gymnázia, v němž výuka probíhá, a paní Pokorná se Střední pedagogické školy, v jejíchž internátech je ubytována většina lektorů i účastníků. Takže doufám, že se za rok opět potkáme. (vam) Ve správním obvodu Městského úřadu Prachatice proběhl července výkon vrchního státního dozoru v lesích nad dodržováním ustanovení 37 a 52 lesního zákona, které se týkají výkonu funkce odborného lesního hospodáře. Dozor prováděli dva pověření pracovníci Ministerstva životního prostředí ČR, odboru ekologie krajiny a lesa. Při dozoru v rámci kancelářského šetření provedli kontrolu vedení evidence o odborných úkonech a činnostech a následně i venkovní šetření o stavu lesa v obvodu těchto uvedených odborných lesních hospodářů Ing. Petra Kaimla, Miroslava Kiše, Antonína Kříze a Lesní správy Vodňany Lesů ČR, s. p. Při administrativní kontrole na MěÚ Prachatice nebyly shledány nedostatky. Závady zjištěné v terénu budou řešeny s odbornými lesními hospodáři a s jednotlivými vlastníky lesů, kterým budou uložena opatření k nápravě. Alena Veleková, odbor životního prostředí Ředitel Letní školy staré hudby chválí přístup Prachatických Město Prachatice se každým rokem prezentuje na několika veletrzích cestovního ruchu v rámci České republiky. Od podzimu letošního roku dojde ke změnám. Naše město náleží do významného turistického regionu Šumava, který je tvořen čtyřmi okresy. Tento celek je zastřešený regionální agenturou Šumava, která je managerem cestovního ruchu na Šumavě. Z tohoto důvodu došlo k několika jednáním mezi zástupci významných měst ležících v tomto regionu a představiteli Správy Národního parku Šumava a při nich došlo ke shodě: Chceme-li se prezentovat, pak společně pod jedním spojujícím tématem, kterým je bezesporu zelená střechy Evropy nabízející možnosti během letní i zimní turistické sezony. Temperamentní anglická lektorka Jennifer Morsches při výuce. Foto z archivu LŠSH Společná prezentace na veletrzích má být efektivnější Z hlediska provozního dojde k úspoře finančních prostředků, ale zároveň k efektivní a širší propagaci než doposud. Město Prachatice se takto zúčastní veletrhu MADI v první polovině listopadu, ve druhé polovině listopadu veletrhu TUC LIPSKO. Začátkem roku 2006 bude stejným způsobem zastoupeno na veletrhu Holiday World Praha a Vacantie Utrecht. Tyto veletrhy byly zvoleny v závislosti na poptávce ze strany návštěvníků a turistů, kteří k nám do regionu a našeho města přijíždějí. Zároveň se jednotliví představitelé měst s regionální agenturou domnívají, že takto máme společně mnohem větší šanci, neboť se bude prezentovat celý region vymezený Šumavou a jejím podhůřím kompaktně. Mgr. Růžena Štemberková Mladí Češi a Němci hráli na nádraží Ojedinělé divadelní představení ve vagónech mohli zájemci vidět také na vlakovém nádraží v Prachaticích, kam zavítali účastníci mezinárodního projektu Tscheutschvlak. Tscheutschvlak slouží ansámblu devíti mladých lidí z Čech, sedmi jejich kolegům z Německa a osmičlennému realizačnímu štábu jako zkušebna i jeviště. Cílem je snaha o propojení zejména českých a německých příhraničních oblastí prostřednictvím divadelního hraní. Přestože soubor mladých lidí tvoří Češi a Němci, diváci nemusí mít obavu, že jim neporozumí. Mluví totiž nově utvořenou divadelní řečí nazvanou čojč, přiblížila jedna z organizátorek Dráža Hauserová. Prachatické vystoupení se podařilo a bylo opravdu velkolepé. Třítýdenní túru vlakem jsme začali v bavorském Bad Reichenhall, pokračovali jsme přes Pasov do Prachatic. Pak zamíříme do Mariánských Lázní, Chebu a do Marktredwitz, doplnil David Procházka z občanského sdružení A BASTA! (vam) strana šestá

7 Radniční list Jubilea v září 75 let a více Doubková Anna Fučíková Miroslava Randáková Anna Nachlingerová Marie Jakešová Marie Rulová Marie Šimečková Věra Zikmundová Marie Seberová Terezie Dvořák František Vondráček Jaroslav Nerad Jiří Růžičková Ludmila Zahrebová Marie Fackenbergová Terezie Hanusová Jitka Zatloukalová Juliána Kučerová Ludmila Doušová Božena Švecová Irma Friedková Marie Kasalová Marie Pavlíková Olga Rothbauerová Vlasta Rokůsková Terezie Lažanská Věra Buriánková Vlasta Dvořáčková Anna Krejčová Marie Kohút Vítězslav Štěpánek Vladimír Rácová Aurélia Černá Božena Boháčková Jana Hromádka Jiří Pohanová Marie Černý Jaroslav Marková Ludmila Hromířová Marie Kročáková Růžena Placek Dominik Lustigová Emilie Konzal František Šíslová Marie Michálková Věra Děti narozené v prachatické nemocnici v červenci 2005 Jan Sláma Nikola Koubová David Fiedler Eliška Simandlová Karel Mondek Jubilantům gratulujeme! Jan Pešek Vojtěch Bihary Noemi Myftari Michal Tomášek Jonáš Novák * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Týden u Lipna potěšil a také poučil Týden plný her a soutěží, ukázek a doporučení proběhl o prázdninách v Nové Peci. Pro 25 dětí jej připravilo Město Prachatice a Městská policie Prachatice společně s dalšími organizacemi ve městě zabývajícími se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. (RH+) S kým hrají fotbalisté Tatranu v ČFL? hod. Tatran Hr. Králové B hod. Tatran Teplice B hod. Tatran Varnsdorf hod. Tatran Příbram B hod. Tatran Jablonec 97 B hod. Tatran Čáslav Jednou větou Jubilejní X. ročník soutěže požárních družstev v požárním útoku O pohár starosty města Prachatice se uskuteční 17. září od 13 hodin v areálu bývalých kasáren, a to v kategoriích děti, ženy a muži. (vam) Evropské medaile putují do Prachatic Nejúspěšnější střelec J.Těsnohlídek (první zleva) na stupních vítězů Na přelomu července a srpna se v německém Pforzheimu konalo 11. mistrovství Evropy MLAIC v předovkách. Členy české reprezentace byli opět naši nejúspěšnější prachatičtí střelci Josef Těsnohlídek, Ivan Kalina a Radoslav Myslík. Jejich cílem bylo potvrdit výbornou formu a navázat na úspěchy z předchozích evropských a světových šampionátů. Tento úkol se jim podařilo bezezbytku splnit: do Prachatic putují tři stříbrné a jedna bronzová medaile. V náročné konkurenci pak přidali několik umístění do 20. místa, což je velký úspěch. Svými výsledky potvrdili, že jsou základem české reprezentace. Stříbrné medaile: Disciplina COLT: Josef Těsnohlídek (95 b.) Disciplina ADAMS: Česká republika (Těsnohlídek, Myslík, Kalina) o jediný bod za vítězným německým týmem Disciplina C0MINAZZO originál: Josef Těsnohlídek (87 b.) Bronzová medaile: Disciplina WOGDON: Česká republika (Těsnohlídek, Myslík, Folbrecht) Ing. Petr Voldán Město se připojí k Evropskému dni bez aut Evropský den bez aut patří k významným dnům Evropy, zaměřeným na ochranu životního prostředí. Akce se koná ve stálém termínu 22. září. Cílem je více informovat o výhodách veřejné dopravy silniční i železniční, cyklistiky a chůze a povzbudit tak aktivní vztah občanů a občanských sdružení ke svému městu. Město Prachatice se k evropské akci rovněž připojí. Ve čtvrtek 22. září se uskuteční soutěžní dopoledne pro děti, na odpoledne je připravena pro všechny občany města společná vycházka po Vyhlídkové stezce kolem Prachatic. (map) Senioři si chtějí tykat s počítači Dnešní doba se neobejde bez stálého vzdělávání. Už nestačí psací stroje ani běžné tiskoviny. Elektronika, počítače, internet jsou pro mladé samozřejmostí, ti starší se s nimi vyrovnávají obtížněji Město Prachatice udělalo revizi a dovybavilo pro potřeby a zájmy seniorů a zdravotně postižených klubovnu v Domě s pečovatelskou službou Na Sadech nejen vhodným nábytkem, ale i dvěma počítači. To byl důvod k tomu, aby Středisko sociální pomoci a služeb MěO Svazu důchodců ČR spolu s Centrem pro zdravotně postižené a za odborné spolupráce Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích zorganizovalo kurz základů práce s počítači a s internetem. Kurz bude zahájen 13. září ve specializované učebně Střední pedagogické školy v Prachaticích. Do této iniciativy se zapojuje také Městská knihovna, kde budou mít možnost absolventi kurzu využívat vybavení touto technikou. Akce se setkává se značnou odezvou. Věřme, že tento kurz nebude poslední. Ing. Čestmír Jiran Zásluhou občanů Prachatice kvetou Město Prachatice vyzývá ještě jednou všechny pěstitele květin v oknech, na balkónech a předzahrádkách, kteří mají velký podíl na rozkvetlých Prachaticích, přihlaste svá dílka do soutěže Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov. Uzávěrka je 30. září Přihlásit se můžete telefonicky na tel u Marty Zifčákové DiS., případně em V přihlášce uveďte jméno, adresu, telefon, kategorii, do které se hlásíte, a uveďte nejvhodnější dobu, kdy může hodnotitelská komise vyfotografovat vaši květinovou výzdobu. V říjnu budou všechny fotografie vystaveny v přízemí Staré radnice čp. 1. MVDr. Marie Peřinková Dům dětí shání peníze na nedělní provoz areálu Poté, co ministryně školství rozhodla o zrušení Střediska vzdělávání, informací a služeb, zřizovatelské role Domu dětí a mládeže v Prachaticích se místo tohoto střediska s celostátní působností ujal Krajský úřad Jihočeského kraje. Nový ředitel Domu dětí a mládeže (DDM) v Prachaticích Jiří Machart má pod palcem nejen zařízení přímo v Prachaticích, ale také jeho pracoviště ve Volarech, Vimperku a Netolicích. Vracíme se k modelu, který fungoval před rokem 1991 a který funguje po celé republice. Znovu vznikla oddělení konkrétně oddělení tělovýchovy a sportu, oddělení přírodních věd, techniky a vzdělávání, oddělení estetické, oddělení taneční a hudební každé v čele s jedním pedagogem volného času. Ten bude mít na starosti své externisty a problematiku, na kterou se bude specializovat. Nabídka zájmových útvarů DDM zůstává velice široká (viz příloha Radničního listu v minulém čísle). Navíc předpokládám, že kromě pravidelné zájmové činnosti, tedy pestré palety kroužků, rozvineme ve větší míře činnost ve spontánních aktivitách, což jsou akce, na které mohou chodit kterékoliv děti, i když nejsou zapsány do pravidelné zájmové činnosti, informoval Jiří Machart. V dopoledních hodinách chce DDM nabízet některé aktivity pro základní školy a mateřskou školu. Také se otevřeme dalším nevládním a neziskovým organizacím, které pracují s dětmi a mládeží. Ty u nás budou mít otevřené dveře pro svoji činnost, pro to, abychom jim poradili a pomohli získávat informace, například jak zajistit finance na jejich činnost, naznačil ředitel DDM a zareagoval na nepříjemnou novinku, kterou je uzavření areálu v Ševčíkově ulici o nedělích: V minulosti provoz zabezpečovala služba, kterou si SVIS najímal. Ta si dál najímala zaměstnance, kteří to tady hlídali. My zatím nemáme dostatek finančních prostředků, abychom mohli sportoviště provozovat celý týden. Snahou vedení domu dětí i vedení města je získat co nejdříve finance a následně řešit otevření i v neděli. Odhaduji, že potřebujeme zhruba 150 tisíc korun na rok. (vam) Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník VII., číslo 9, uzávěrka 15. srpna Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Rediguje: Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Hana Rabenhauptová, Růžena Štemberková, Alena Vandlíčková. Registrace MK ČR E Sazba AWA, s. r. o., tisk Herbia, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá září 2005

8 Kulturní a společenský servis na září 2005 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Otevřeno: Út ne do Výstava fotografií A. Zíky Výstava prací Adolfa Zíky z let Dialog Společná výstava obrazů akad. malíře Teodora Buzu a Mgr. Víta Pavlíka. Vernisáž výstavy 28. září 2005 v hodin. Prodejní galerie stálá expozice: Obrazy a grafika: J. Sahula, P. Vacek, J. Valeš, J. Kavan, M. Kyzour, Vl. Šavel jr., B. Mánková, J. Skořepa, P. Horák, D. Strnadová, F. Gajerová, K. Oberthor, Z. Popelková Oberthorová, M. Petřík, V. Komárek, J. Kábrt, J. Milota, V. Stuchelová, J. Martínek, J. Synek, F. Machač, A. Šlapáková Keramika: J. Pošva, M. Špaček, Vl. Lačná Zborníková AREÁL NA PARKÁNĚ (15.00) Jazz za hradbami JazzNuts (Ivan Boreš, Kateřina a Jakub Weissovi, Petr Vyroubal s hostem Zdeňkem Kacetlem), Swingy Blues Band (Jan Císař, Dan Hubáček, Ivan Boreš), Jan Spálený & ASPM Občerstvení zajištěno. Za nepřízně počasí se koná v městském divadle. KOSTEL SV. JAKUBA (19.00) Koncert duchovní hudby Koncert Pošumavské komorní filharmonie pořádaný Městem Prachatice a Sdružením pro českou hudbu a umění. MĚSTSKÉ DIVADLO (14.00) O Růžence Pohádka pro rodiče s dětmi v podání Karlovarského hudebního divadla. Vstupné 30 Kč (18.00) Izrael ve světle bible Pořádá Křesťanské společenství ve spolupráci s ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) (19.30) Mexická kytara v Čechách Koncert složený ze tří částí nabízí netradiční spojení jihočeských a mexických písní. Ty první, společně s vlastními autorskými, nabídne jindřichohradecká hudební skupina JEN TAK TAK. V druhé části se představí mexické kytarové duo Aron Govea a Gonzalo Salazar. V jejich podání zazní klasické skladby, Goveovy vlastní skladby a úpravy mexických písní. Jako třetí se publiku představí tříčlenná dívčí skupina ROSA MEXICANO (kytary, zpěv) hrající tradiční mexické písně. Vstupné 80 Kč (19.30) Absolvent Divadelní přepis slavného filmového příběhu o lásce, kvůli které má smysl se rvát, v podání agentury Studio Dva Praha. Podle románu Ch. Webba a filmového scénáře C. Willinghama a B. Henryho se zvláštním svolením Studia Canal. Hrají: Kryštof Hádek, Vilma Cibulková/ Ivana Chýlková, Monika Zoubková, Jaroslav Satoranský, Gabriela Vránová, P. Křiváček, E. Suchánková, P. Batěk. Režie: P. Hartl. Vstupné v předplatném 200 Kč, jednotlivě 220 Kč (19.30) Pocta Františku Jančíkovi Žáci a učitelé ZUŠ Prachatice zahrají skladby p. Františka Jančíka, skladatele, učitele a korepetitora Hudební konzervatoře v Praze, který sice pochází z Vizovic, ale tělem i duší je již dlouhá léta Šumavákem z Prachatic. Jako hosté vystoupí J. Sebera (ZUŠ Netolice), F. Zach (ZUŠ Volary) a J. Janutka. Informace: Městské divadlo, tel Připravujeme na říjen Den seniorů Hudební sklepy Dáša Andrtová Voňková Zahrada pohádka pro rodiče s dětmi Výroční koncert PS Česká píseň s hostem Chorgemeishaft Bad Leonfelden, Rakousko Rudy Linka jazzový koncert Loučení s létem Divadelní představení Smíšené pocity (J. Hlaváčová, P. Kostka, J. Satoranský) INFOCENTRUM Velké nám. l (budova Staré radnice) tel./fax: e mail: info.cz po pá so ne KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA tel stálá galerie světoznámého německého výtvarníka. út ne STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV e mail: tel. na badatelnu: po, st MUZEUM PALIČKOVANÉ KRAJKY tel.: út pá so ne ČAJOVNA U HRUŠKY Velké nám (18.30) Večer s knihami Volarský spisovatel a nakladatel Ivo Stehlík představí zajímavé nové knihy a bude povídat o zákulisí nakladatelského řemesla a obchodu s knihami, jakož i o své literární tvorbě. Všichni příznivci dobré literatury jsou srdečně zváni. Vstupné dobrovolné. SDRUŽENÍ DŘÍPATKA Budova CEV Dřípatka, Rumpálova (18.00) Nár. parky Nového Zélandu Přednáška doprovázená promítáním diapozitivů. Lektoři Jan Šamata a Zdeněk Komrska. Další informace: Vstupné dobrovolné. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Husova 71 tel. a fax (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (oddělení pro děti a mládež), (studovna), e mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz Akce: do výstava Kouzelné starobylé a současné Prachatice a okolí Slovohrátky autorské čtení z díla spisovatele Zdeňka Janíka, přednese Petr Šporcl. Výpůjční doba od Oddělení pro dospělé, čítárna, hudební oddělení, studovna po zavřeno út pá so Oddělení pro děti a mládež Husova 70 po zavřeno út pá so Oddělení pro děti mládež Národní 1018 út, čt KINOKAVÁRNA HOTEL PARK Začátky představení ve hodin, Závodník Proužek od hodin Million dollar baby (17.00) Závodník Proužek Team America: Světovej policajt Hotel Rwanda MěO SVAZU DŮCHODCŮ (14.00) Setkání seniorů Restaurace Hubertus Celodenní zájezd do SRN Strážný Phirmiansreuth (vycházka) Finsterau (skanzen, podle zájmu) muzeum v přírodě Bavorského národního parku. Průvodce: RNDr. F. Peleška. Odjezd: z Malého nám. v 8.00 hodin. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ do Malované hedvábí Výstava prací Mgr. Růženy Majerové KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Zájezd: Slavonice Landštejn Odjezd: Malé nám., 5.00 hod Cyklovýlet: Kvilda Bučina Lenora Cyklotrans (PT, a. n.), 8.27 hod Borová Lada Pohanské kameny Strážný Odjezd: BUS 8.10 hod Zdíkov Čábuzké chalupy Dobrš Volyně Odjezd: BUS 8.10 hod Zájezd do Alp: Hoher Sarstein Odjezd Malé nám., 5.00 hod. PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba: po pá so ne Pára: po, st, pá ne HOSPIC SV. J. N. NEUMANNA Neumannova ulice 144 tel.: číslo účtu: /0600 KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM U Stadionu 397, Prachatice tel.: Provozní doba: po pá Kontaktní místnost: po pá KATOLICKÁ CÍRKEV /farnost BUDDHISTICKÉ MEDIT. CENTRUM Pivovarská 196 (2. patro) Meditace každý pátek od hod spojené s úvodním slovem o buddhismu. Info: tel , center.org PRACHATICKÉ MUZEUM I muži mají své (muž a jeho svět) (17.00) přednáška Dr. J. Chvojky, JčM Č. Budějovice: Největší světové poklady Kurs Zdobení perníčků (info na tel. a web. stránkách muzea) JAZYKOVÉ KURZY Angličtina, němčina, italština Od 19. září v Městském divadle v Prachaticích. Přihlášky a rozpisy kurzů v Infocentru nebo v divadle na Velkém nám. Informace na tel ,

9 září 2005 Radniční list Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice 13. července 2005 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí darovací (přebírání soukromých ZTV do majetku Města Prachatice jako přílohu Směrnice č. 3/ 2005 Pravidla pro přebírání soukromých ZTV do majetku a správy Města Prachatice. schvaluje předložené znění záměru pro výběrové řízení na pronájem budovaného bytu č. 5 a bytu č. 10 v budově č. p. 103, Husova ul., Prachatice dle přílohy. schvaluje předložený návrh smlouvy na pronájem pozemků KN číslo 2172 (41 m 2 ) a KN číslo 2171 (19 m 2 ) v k.ú. Libínské Sedlo Policii ČR s tím, že nájemné bude valorizováno podle ročního nárůstu inde u spotřebitelských cen inflace vyhlašovaného Českým statistickým úřadem. schvaluje pronájem nebytových prostor nevyužívaného skladu o výměře 65 m 2 v objektu MŠ Prachatice odloučené pracoviště Skalka. Za podmínek stanovených MŠ Prachatice. a) schvaluje podání výpovědi z nájmu nebytových prostor v č. p. 164, ul. Hradební Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, odloučené pracoviště Prachatice; b) schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor zasedací místnost v č. p. 559, ul. SNP na dobu 1 roku pro Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, odloučené pracoviště Prachatice. schvaluje užívání komunikace v prostoru Průmyslové zóny k testování vyráběných motokár. Za podmínek stanovených v rozhodnutí o zvláštním užívání, které vydá odbor komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Pošumavskou komorní filharmonii. Ve výši 7000, Kč. zřizuje v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke dni školskou radu při: 1. Základní škole Prachatice, Národní Základní škole Prachatice, Vodňanská Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240. stanovuje počet členů školské rady v souladu s důvodovou zprávou takto: 1. při Základní škole Prachatice, Národní členů 2. při Základní škole Prachatice, Vodňanská členů 3. při Základní škole Prachatice, Zlatá stezka členy jmenuje třetinu školské rady v souladu s 167 odst. 2 výše uvedeného zákona za zřizovatele takto: 1. Mgr. Růženu Štemberkovou a Jiřího Šobra členy školské rady při Základní škole Prachatice, Národní 1018; 2. Ing. Hanu Princovou a Bc. Jaromíra Markytána členy školské rady při Základní škole Prachatice, Vodňanská Ing. Martina Malého členem školské rady při Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240; bere na vědomí výsledek výběrového řízení: Oprava bytového panelového objektu Budovatelská čp. 1001, Prachatice ; schvaluje pořadí uchazečů navržené komisí; ukládá Bc. Jaromíru Markytánovi, vedoucímu odboru investic, připravit podklady pro uzavření smlouvy o dílo dle schváleného pořadí. bere na vědomí petici občanů Prachaticka, uživatelů kabelové televize, která byla občany zaslána firmě TELTO, Žernovická 266, Prachatice. bere na vědomí informaci o přípravě realizace investiční akce: Regenerace panelového sídliště a souhlasí s tím, aby v rámci akce Mobiliář, hřiště, sadová úprava plochy a oplocení podávali vyzvaní uchazeči variantní nabídky. Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 3. srpna 2005 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje výpůjčku nemovitostí: CEV Dřípatka Prachatice objekt na st. p. KN číslo 1431 a parcela KN číslo 524/3, k. ú. Prachatice pro Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na dobu 3 let; Chata Jelemek srubová chata Boubín na st. p. KN číslo 33, k. ú. Jelemek pro Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na dobu 3 let; dopravní hřiště Prachatice st. p. KN číslo 2020 a st. p. KN číslo 2019 a parcela KN číslo 1107/1, k. ú. Prachatice pro DDM MŠMT na dobu 3 let. a) schvaluje vybudování stavebních objektů výrobního závodu v Průmyslové zóně Prachatice na pozemcích parcela KN číslo 1269/31 a 1269/36, k. ú. Prachatice: SO 101 Opěrná gabionová stěna SO 102 Terénní úpravy SO 114 Přeložka místních a dálkových kabelů Českého Telecomu; schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 204, ul. Nemocniční, Prachatice (ordinace + příslušenství 75,54 m 2 ). Za cenu 400, Kč/m 2 /rok. schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 92, ul. Družstevní, Prachatice kanceláře o výměře 37,41 m 2. Za cenu: 800, Kč/m 2 /rok schvaluje stanovení minimální ceny , Kč za prodej objektu č. p. 2, Malé náměstí na stavební parcele KN číslo 177, k. ú. Prachatice a stavební parcely KN číslo 177 o výměře 401 m 2, k. ú. Prachatice obálkovou metodou v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prachatice č. 2/39 ze dne uděluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 1. ročníku Základní školy Prachatice, Národní 1018 podle odstavce 3, 23 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. bere na vědomí výsledek výběrového řízení akce Regenerace Náměstí Přátelství pěší komunikace, odstavná a parkovací stání ; souhlasí s pořadím uchazečů navrženým komisí; ukládá Bc. Jaromíru Markytánovi, vedoucímu odboru investic, připravit podklady pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce. Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice dne 1. srpna 2005 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování: schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 1579/3 o výměře 20 m 2, k. ú. Prachatice parcela pod garáží. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 1519/9 o výměře 19 m 2, k. ú. Prachatice parcela pod garáží. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 1579/6 o výměře 20 m 2, k. ú. Prachatice parcela pod garáží. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 1519/6 o výměře 19 m 2, k. ú. Prachatice parcela pod garáží. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej parcely KN číslo 1122/8 o výměře 13 m 2, oddělené z parcely KN číslo 1122/1, obě k. ú. Prachatice dle GP číslo / 2005 vyhotoveného firmou GEOPLAN Prachatice s tím, že za účelem stavby musí být vydána příslušná stavební povolení, o která musí stavebník požádat. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej parcely KN číslo 119/2 o výměře 225 m 2, k. ú. Prachatice dle GP číslo /2005 vyhotoveného firmou GEOPLAN Prachatice. Za cenu: 100, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 433/2 o výměře 1704 m 2, k. ú. Perlovice (druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, která bude nadále vedena jako veřejně přístupná účelová komunikace), dle geometrického plánu číslo 72 82/2005 vyhotoveného firmou GEOPLAN Prachatice. Za cenu: 50, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 527/9 o výměře 1079 m 2, k. ú. Libínské Sedlo dle geometrického plánu číslo / 2004 vypracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice. Za cenu: 50, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 290/6 o výměře 221 m 2 a parcely KN číslo 290/9 o výměře 31 m 2, obě k. ú. Staré Prachatice. Za cenu: 50, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje dílu f o výměře 9 m 2 odděleného z parcely KN číslo 867/6, k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /97 vyhotoveného Geodetickou kanceláří Prachatice dne Za cenu: 150, Kč/m 2. neschvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 297/1, k. ú. Kahov. schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček pro rok kolo (dle vyhlášky číslo 1/2004). a) schvaluje výpůjčku objektu čp. 43, Velké nám., Prachatice a stavební parcely KN číslo 43 k. ú. Prachatice v majetku ČR Národní muzeum, příspěvková organizace, Václavské nám. 68, Praha 1 na dobu 5 let od doby uzavření smlouvy o výpůjčce pro Město Prachatice za účelem přemístění městské knihovny; b) pověřuje starostu Města Prachatice Ing. Jana Bauera k podpisu smlouvy o výpůjčce schvaluje na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16, navržená rozpočtová opatření č / 2005 beze změn. bere na vědomí informaci zástupců společnosti Lidl, týkající se předpokládaného záměru výstavby supermarketu na území města Prachatice. příloha I

10 Radniční list Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice dne 1. srpna 2005 (dokončení) bere na vědomí ústní informaci o průběhu projektu Léčebné centrum sv. Markéty a. s. Vzhledem k tomu, že v prvním kole poskytování půjček na opravy a pořizování bytového fondu pro rok 2005 nebyly tyto prostředky zcela vyčerpány, zastupitelé města schválili vyhlášení druhého kola výběrového řízení na poskytnutí dalších půjček v letošním roce dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, která definuje podmínky pro vytvoření a použití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Prachatice. V prostředcích fondu jsou k dispozici finanční prostředky v celkové výši září 2005 Půjčky z fondu rozvoje bydlení bere na vědomí informaci starosty města o podepsání smlouvy o smlouvě budoucí s firmou InTiCom Components Tschechien s. r. o. 700 tisíc korun pro vybrané žadatele. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je stanovena v termínu do 30. září Formuláře pro podání žádosti je možno vyzvednout na finančním odboru městského úřadu. Prostředky je možno použít na opravy obytných domů, odstranění vad panelové výstavby, vestavby a nástavby obytných domů za účelem získání nových bytů v objektech města a jsou určeny výhradně pro fyzické osoby. Město Prachatice může poskytnout půjčku na opravy dle následných kriterií: Název/účel půjčky Maximální lhůta splatnosti Maximální úrok Horní hranice půjčky 01 Získání bytu vestavbou, nástavbou, 8 let 4 % do na 1 byt nebo rekonstrukcí nebytového prostoru na 1 byt za podmínek odstavce 5 02 Oprava pláště budovy 4 roky 4 % do na 1 byt (fasáda, střešní plášť, okna) ve vlastnictví fyzické osoby 03 Změna vytápění z lokálního na plynové 4 roky 4 % do na 1 byt elektrické a CZT ve vlastnictví fyz. osoby 04 Zateplení obytného domu 4 roky 4 % do na 1 byt ve vlastnictví fyzické osoby 05 Odstraňování škod na obytném domě 8 let 3 % do na 1 byt ve vlastnictví fyzické osoby způsobené povodní nebo jinou živelnou pohromou Tituly půjčky lze rovněž kombinovat, maximální výše může u titulu 02 a 03 a 04 dosáhnout 200 tisíc korun pro jednoho žadatele, při kombinaci s titulem 05 maximálně 300 tisíc korun. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Jakých oprav se o prázdninách dočkaly školní budovy ve městě? ZŠ Vodňanská: školní jídelna sanační opatření středové zdi a nové dlažby, oddělení výdejny od jídelny, doplnění technologie školní jídelny pro nový výdej, malování učeben a školní jídelny. ZŠ Zlatá stezka: malování učeben, nové podlahové krytiny, kuchyně oprava fasády a odpadu, opatření dle požadavku hygieny, dodávka žaluzií v pavilonech, oprava střechy. ZŠ Národní: jídelna oprava omítek a malování, oprava počítačové sítě a další rozvod internetu v budově, výměna oken (pokračování), malování některých tříd a sociálního zařízení, úprava učebny pro čítárnu městské knihovny a klubu pro žáky, oprava zdi ve školní jídelně. Mateřská škola Česká: drenáže odvodnění okolo školky, výměna oken, oprava střechy a světlíků, nové podlahové krytiny na chodbách a šatnách. Mateřská škola Zahradní: nový chodník a schodiště na spodní část zahrady, nové oplocení do ulice Slámova. Mateřská škola Krumlovská: kuchyně nové odsávání. Na konci června 2005 odešlo ze základních škol v Prachaticích celkem 148 žáků (Národní žáků, Vodňanská 41 žáků, Zlatá stezka 52 žáků). Do prvních tříd 1. září nastoupí celkem 116 žáků (Národní 31, Vodňanská 49, Zlatá stezka 36). Mgr. Růžena Štemberková Školské rady začínají fungovat již s počátkem nového školního roku Dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách školská rada. Tento orgán školy umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky a jedná se o čestnou funkci. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Pravomoci školské rady jsou poměrně rozsáhlé: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce a může podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Na základě zřizovatelem vydaného volebního řádu zajistily ředitelky prachatických základních škol volby do školské rady. Tento poradní orgán školy musí být zřízen nejpozději do 1. ledna Mezi odborem kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ a ředitelkami všech tří prachatických základních škol byla učiněna úmluva, aby školské rady při školách začaly fungovat již od 1. září 2005 s novým školním rokem. Na základní škole Zlatá stezka je stanovena školská rada o třech členech: a) člen školské rady za oprávněné osoby (zákonní zástupci) zvolený ve volbách do školské rady (na 1. místě dle počtu získaných hlasů): Andrea Tajanovská b) člen školské rady za pedagogické pracovníky zvolený ve volbách do školské rady (na prvním místě dle počtu získaných hlasů): Jaroslava Urbánková c) člen školské rady jmenovaný zřizovatelem: Martin Malý Na základní škole Národní je stanovena školská rada o šesti členech: a) členové školské rady za oprávněné osoby (zákonní zástupci) zvolení ve volbách do školské rady (na prvních dvou místech dle počtu získaných hlasů): Petr Chum, Oldřich Kořínek b) členové školské rady za pedagogické pracovníky zvolení ve volbách do školské rady (na prvních dvou místech dle počtu získaných hlasů): Jana Klímová, Miroslava Maříková c) členové školské rady jmenovaní zřizovatelem: Růžena Štemberková, Jiří Šobr Na základní škole Vodňanská je stanovena školská rada o třech členech: a) členové školské rady za oprávněné osoby (zákonní zástupci) zvolení ve volbách do školské rady (na prvních dvou místech dle počtu získaných hlasů): Libor Nechoďdomů, Eva Křiváčková b) členové školské rady za pedagogické pracovníky zvolení ve volbách do školské rady (na prvních dvou místech dle počtu získaných hlasů): Alena Nachlingerová, Jitka Panglová c) členové školské rady jmenovaní zřizovatelem: Jaromír Markytán, Hana Princová příloha II

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední?

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? 28. dubna 2008 (10:00 16:00) DK Peklo - dům kultury města Plzně Pobřežní 10, Plzeň centrum Pořádá: Stavovská unie studentů ZČU v Plzni Tylova

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Lesní hospodářství v Orlických horách na prahu 21. století

Lesní hospodářství v Orlických horách na prahu 21. století Česká lesnická společnost, z. s. Vás srdečně zve na seminář s exkurzí Lesní hospodářství v Orlických horách na prahu 21. století Pořádáno za podpory: Celostátní sítě pro venkov Ministerstva zemědělství

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou Pozemek v žádané rekreační lokalitě Celková plocha pozemku 644 m² Dle aktuálně platného územního plánu - plocha pro bydlení +420 224 217 217 Knight

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016 Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016 1. Program Evropské územní spolupráce - EÚS Malé projekty EÚS Euregio Egrensis se stane v tomto plánovacím období správcem i administrátorem

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Regionální pravidla pro udělování značky Regionální potravina Jihočeského kraje 2016

Regionální pravidla pro udělování značky Regionální potravina Jihočeského kraje 2016 Regionální pravidla pro udělování značky Regionální potravina Jihočeského kraje 2016 Regionální pravidla pro udělení značky Regionální potravina Jihočeského kraje a) Vyhlášení soutěže a vyhodnocení soutěže

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017 2016 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2017 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2015 str. 5 4. Členská

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zápis z 2. zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne

Zápis z 2. zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne Zápis z 2. zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 3. 3. 2011 Přítomni: - členové komise: Jiřina Dworoková, Mgr. Jana Franková, RNDr. Helena Hanzelková, Ing. Jan Meca (předem se omluvil kvůli pozdnímu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více