Popis projektu. Klíčové aktivity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis projektu. Klíčové aktivity"

Transkript

1 Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : ,16 Doba realizace: Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Popis projektu Cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání v technických, přírodovědných oborech a řemeslech na základních a středních odborných školách a to vytvořením technických a materiálních podmínek včetně učebních materiálů pro zvýšení motivace cílových skupin žáků a učitelů základních škol (ZŠ) a středních škol (SŠ) k technickému vzdělávání. K dosažení tohoto cíle projekt vytvoří partnerství a sítě ZŠ, SŠ, zaměstnavatelů a hospodářské komory v regionu. Těžiště aktivit projektu spočívá ve vybavení čtyř motivačních pracovišť stavebnicemi, roboty, 3D technologiemi atd. ve vytvoření učebních materiálů pro následnou realizaci zájmových kroužků pro cílovou skupinu žáků ZŠ na motivačních pracovištích a exkurzí žáků ZŠ na těchto pracovištích a ve vybraných podnicích v rámci výuky pracovních činností. Žáci a učitelé COP ověří vytvořené výstupy ve výuce, což bude i prevencí předčasných odchodů ze vzdělávání. Veškeré výstupy projektu budou moci využívat i učitelé ZŠ v Jihočeském kraji. Klíčové aktivity Vybavení motivačních pracovišť Tvorba učebních materiálů Příprava budoucích lektorů a exkurzí Ověření modulů, realizace exkurzí Cílová skupina 1. Žáci základních a středních škol v Jihočeském kraji 2. Pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji - učitelé - přírodovědné předměty, IT, praktické činnosti 3. Vedoucí pracovníci škol v Jihočeském kraji

2 Cíle projektu Globálním cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání v technických, Přírodovědných oborech a řemeslech pomocí využití moderního vybavení VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, CENTRA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Sezimovo Ústí, formou moderní výuky, motivačního zaměstnání (kroužků a exkurzí) pro zájemce z řad žáků základních a středních škol. Nedílnou součástí projektu je i příprava učitelů praktických činností ZŠ a SŠ, kteří také projdou příslušným vzděláváním tak, aby byli schopni aplikovat výuku na svých školách podle nejnovějších poznatků. Hlavním cílem projektu je tedy podpořit zájem žáků ZŠ a SŠ o odborné vzdělávání a jejich následné uplatnění v technických profesích. Specifickými cíli projektu jsou: - rozvoj partnerství a síťování mezi školami a dalšími subjekty, které se zabývají vzděláváním a výchovou. Do projektu budou zapojené základní školy, střední škola, hospodářská komora, zaměstnavatelé. Vznikne tím podpora spolupráce škol s významnými zaměstnavateli i hospodářskou komorou v regionu s cílem koordinovat společný postup a vytvoření motivace ke studiu technických oborů a k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. - rozvoj informačních aktivit a kariérového poradenství k zajištění profesní orientace, efektivní volby vzdělávací cesty a prevence předčasných odchodů. Zvýšení motivace žáků o studium na odborných technických oborech projekt řeší celou řadou propagačních, informačních, ale zejména vzdělávacích a tréninkových aktivit ve spolupráci se všemi klíčovými subjekty. Zjistí se aktuální potřeby, motivace a hodnotové orientace žáků ve vazbě na výběr budoucího povolání žáka. Dojde ke vzniku motivačních pracovišť u příjemce a podpoře kariérového poradenství. To povede ke zvýšení zájmu žáků o studium na technických, přírodovědných oborech a řemeslech a v důsledku pak ke zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Výstupy Výstupy klíčové aktivity Vybavení motivačních pracovišť 1. Vytvořená struktura pracovišť energetiky, robotiky, technických dovedností a 3D technologií 2. 4 vybavená pracoviště zařízením a vybavením 3. Harmonogram zprovoznění pracovišť energetiky, robotiky, technických dovedností a 3D technologií Výstupy klíčové aktivity Tvorba učebních materiálů 1. 4 vzdělávací moduly 2. 2 vzdělávací moduly s komponentou ICT 3. Celkem bude vytvořeno-na pracovišti energetiky 48, na pracovišti robotiky 24, na pracovišti technických dovedností 44 a na pracovišti 3D technologií 40 žákovských úloh a digitálních materiálů k potřebám cílových skupin. Z toho bude část vypracována na základě dodání služeb - zejména digitální materiály 4. 4 zprovozněná pracoviště v souladu s vytvořenými žákovskými úlohami

3 Výstupy klíčové aktivity Příprava budoucích lektorů a exkurzí 1. Příslušný počet proškolených osob, které budou organizovat kroužky a výuku na COP pro žáky a učitele základních a středních škol-minimálně 15 osob. 2. Celkem bude připraveno 5 variant exkurzí různých zaměření. Výstupy klíčové aktivity Ověření modulů, realizace exkurzí 1. Počet žáků SŠ zúčastněných na ověřování vytvořených modulů u prvních ročníků COP v předmětu Úvod do světa práce žáků 2. Počet žáků a učitelů ZŠ zúčastněných na motivačních seminářích přímo na základních školách pro žáky a učitele žáků + 10 učitelů 3. Počet žáků a učitelů ZŠ zúčastněných na exkurzích na motivačních pracovištích COP žáků + 10 učitelů 4. Počet žáků ZŠ zúčastněných na ověřování vytvořených modulů při realizaci zájmových kroužků 50 žáků 5. Počet žáků a učitelů ZŠ a SŠ zúčastněných na exkurzích u zaměstnavatelů ve spolupráci s hospodářskou komorou žáků + 5 učitelů Partner projektu Jihočeská hospodářská komora Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatského sídliště 23, Veselí nad Lužnicí Základní škola a Mateřská škola Tučapy, Tučapy 200, Tučapy Základní škola Chýnov, Gabrielovo náměstí 16, Chýnov Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732, Tábor Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, Soběslav Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, Sezimovo Ústí Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, Čs. armády 210, Veselí nad Lužnicí Základní škola Soběslav, Komenského 20/I, Soběslav Základní škola Planá nad Lužnicí, Čs. lidové armády 65, Planá nad Lužnicí Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45, Tábor Kontakt: Mgr. Jana Fauová, tel.: ;

4 VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V OBDOBÍ PROSINEC 2012 ÚNOR 2013 Hlavní úsilí v daném období bylo zaměřeno na realizaci aktivit 1., 2., 3. V aktivitě č. 1- Vybavení motivačních pracovišť bylo připravováno zadání výběrového řízení na vybavení učebními pomůckami a učebními materiály pro čtyři pracoviště. Byla dokončena specifikace jednotlivých částí zadání veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že škola realizovala dodávky dalších čtyřech projektech OPVK a OPLZZ bylo rozhodnuto sloučit veškerá výběrová řízení v jedno. Po kompletaci a finální kontrole bylo Oznámení zadávacího zjednodušeného podlimitního řízení o vyhlášení veřejné zakázky zveřejněno dne na centrální adrese. V aktivitě č. 2 bylo hlavní úsilí zaměřeno na zpracování návrhů dílčích úloh pro motivační pracoviště ENERGETIKY a ROBOTIKY. K danému tématu byl ke dni uspořádán seminář metodiků a koordinátorů projektu, na kterém byly prodiskutovány širší otázky využití motivačních pracovišť ve prospěch polytechnické výchovy činnosti a jejich způsob zapojení do praktické výuky. Současně byla na daném semináři projednány otázky obsahu aktivity č. 4-realizace exkurzí žáků osmých tříd základních škol k zaměstnavatelům v regionu jihočeského kraje.

5 VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V OBDOBÍ BŘEZEN - KVĚTEN 2013 Prvořadá pozornost hodnoceného období byla projektovým týmem zaměřena na dokončení výběrového řízení na dodávku učebních pomůcek a učebních materiálů. Lze konstatovat, že i přes některé dílčí problémy byl stanovený cíl této aktivity splněn. V aktivitě č. 2 se podařilo dokončit a ve spolupráci s metodiky na základních školách zrevidovat čtyři vzdělávací programy pro motivační pracoviště ENERGETIKY, ROBOTIKY, TECHNICKÝCH DOVEDNOTÍ a 3D TECHNOLOGIÍ s celkových počtem 104 modulů. V rámci aktivity č. 4 se v úzké součinnosti lektora exkurzí s metodiky a koordinátory se základních školách se podařilo velice úspěšně připravit a uskutečnit soubor exkurzí žáků a žákyň osmých tříd k vybraným zaměstnavatelům jihočeského kraje. Celkem se této činnosti zúčastnilo 374 žáků, z toho 200 chlapců a 174 dívek, konkrétně: - exkurze žáků ZŠ Sezimovo Ústí, ZŠ Tučapy v Motor Jikov dne exkurze Motor Jikov České Budějovice ZŠ Planá nad Lužnicídne exkurze žáků ZŠ Veselí nad Lužnicí Blatského sídliště dne exkurze žáků ZŠ Sezimovo Ústí v Motor Jikov dne exkurze žáků ZŠ E. Beneše Soběslav ve společnosti MAS Kovosvit dne exkurze žáků ZŠ Chýnov v Brisk Tábor dne exkurze žáků ZŠ Veselí nad Lužnicí Mircoepsilon Bechyně dne exkurze žáků ZŠ Tábor, Mikuláše z Husi v Motor Jikov dne exkurze žáků ZŠ Komenského Soběslav ve společnosti Brisk Tábor dne exkurze žáků ZŠ Helsinská Tábor v Motor Jikov dne

6 VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V OBDOBÍ ČERVEN - ZÁŘÍ 2013 Za nejdůležitější výsledek hodnoceného období lze považovat skutečnost dokončení dodávek učebních pomůcek a učebních materiálů pro jednotlivá motivační pracoviště. V souladu s termíny uzavřených smluv byly dodány výukové pomůcky a materiály jako základ vybavení jednotlivých motivačních pracovišť. Kompletně tedy bylo vybaveno pracoviště ROBOTIKY, TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ a 3D TECHNOLOGIÍ, částečně pracoviště ENERGETIKY. Dalším výstupem bylo rozhodnutí o dislokaci jednotlivých pracovišť tak, aby byly provozně dostupné a účelně využívané v rámci řádné školní výuky i plánovaných projektových aktivit - motivační pracoviště Energetiky v učebně E-101, Robotiky v učebně C115, Technických dovedností na učebně C115 a haly IVS, 3D technologií ve školních dílnách C55 a učebně C127. Toto rozmístění, dle stávajících poznatků a zkušeností, dává široké možnosti využití daného vybavení ve všech předpokládaných činnostech. Rovněž v aktivitě č.2 se podařilo splnit podstatnou část plánovaných úkolů, především pro pracoviště TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ. Zde bylo dopracováno celkem 14 modulů. Pro motivační pracoviště ROBOTIKY byl zpracován pracovní sešit: První seznámení s robotem The Spy a 2 výukové filmy na DVD BOLOID I a BOLOID II. Na jedničce se nacházejí konstrukční postupy při stavbě robotů, na dvojce pak praktické ukázky sestavených stavebnic robotů. Pro motivační pracoviště ENERGETIKA bylo dopracováno celkem 31 pracovních listů. Výsledkem úsilí všech členů projektového týmu v daném období byla zprovozněná všechna 4 pracoviště v souladu s vytvořenými žákovskými úlohami. V hodnoceném období se podařilo i v aktivitě č.3 splnit větší část plánovaných úkolů. Prvním krokem byla realizace školení dne na motivačním pracovišti č.4? 3D TECHNOLOGIE, kdy bylo realizováno školení 3D Tiskárna. Současně bylo zajištěno školení na další technické vybavení pracoviště na měsíc září a na měsíc říjen pak i školení pro pracoviště ENERGETIKY. V neposlední řadě byla pozornost celého projektového týmu zaměřena na přípravu podmínek pro realizaci motivačních seminářů na partnerských základních školách pro žáky a učitele. Školení v problematice 3D Tiskárny dne

7 K aktuálním otázkám byl dne uspořádán seminář metodiků a koordinátorů projektu, na kterém byly prodiskutovány širší otázky využití motivačních pracovišť ve prospěch polytechnické výchovy činnosti a jejich způsob zapojení do praktické výuky. Současně byla na daném semináři projednány otázky obsahu aktivity č. 4-realizace exkurzí žáků devátých tříd základních škol na motivačních pracovištích.

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.

31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1. Unikátní kód žádosti: 31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST verze k 1.1.27 1/133 Pracovní verze k 1.1.27 Obsah 1. Úvod... 9

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009 IV. a Příloha Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření do roku 2009 Oblast Navrhovaná opatření 1. A. 6 provést analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a její politické a mediální 1. B. 4

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 1 PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ 1) Hodnocení kvality vzdělávání

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

Projekty základních škol

Projekty základních škol Tisková zpráva Projekty základních škol Základní škola Svitavy, Riegrova 4: My se neztratíme! Identifikace projektu: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání,

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více