ODBOR TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOR TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ"

Transkript

1 ODBOR TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ Britská Kolumbie Pátek, 12. prosince 2008 ROZHODNUTÍ ODBORU TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ Robert Dziekanski byl 40letý Polák, jediný syn Zophia Cisowski. Paní Cisowski se přistěhovala do Kanady z Polska v roce 1999 a usadila se v Kamloops. V roce 2007 byla provedena opatření, aby se pan Dziekanski přistěhoval do Kanady a bydlel se svou matkou v Kamloops. Přátelé pana Dziekanskiho potvrdili, že před svým odjezdem se velmi těšil, že opustí Polsko a začne nový život v Kanadě. Také byl velmi úzkostlivý a obával se letu letadlem, protože ještě nikdy předtím neletěl. V důsledku jeho strachu z létání musel být předchozí odlet zrušen a posunut. 13. října 2007, ráno před odletem, byl pan Dziekanski nesmírně úzkostlivý a obával se letu. Několik dní před letem nejedl ani nespal. Když k němu asi ve tři hodiny ráno přijeli jeho přátelé, aby ho odvezli na letiště, naznačoval, že nepoletí. Mluvil telefonicky se svou matkou s použitím hlasitého telefonu a trval na tom, že nepoletí. Podle popisu byl ve stavu strachu a paniky na hranici hysterie. Jeden přítel popsal, že seděl nebo ležel na podlaze, třásl se a začalo mu být fyzicky špatně. Další přítel také uvedl, že visel na radiátoru a začínal propadat hysterii. Pan Dziekanski se nakonec uklidnil přibližně 20 minut před svým odjezdem na letiště. Všichni svědci shodně popisovali emoční stav Dziekanskiho a skutečnost, že si s sebou vzal malou krabičku na cestu autem na letiště, pro případ nevolnosti. Na letišti pan Dziekanski dále prohlašoval, že se bojí letět, avšak nastoupil do letadla a v 6:20 odletěl do Frankfurtu. Ve Frankfurtu přistál přibližně v 7:55 a ve 12:15 odletěl dál do Vancouveru (YVR). V YVR přistál ve 12:25 následujícího dne podle polského času, čili v 15:25 místního času ve Vancouveru. Jeho cesta do tohoto okamžiku trvala přibližně 21 hodinu. Vyšetřovatelé nemají k dispozici žádné informace o jeho emočním stavu během letu z Frankfurtu do Vancouveru.

2 Video kamera zaznamenala, jak pan Dziekanski prochází prvním kontrolním stanovištěm v 16:05 místního času a do oblasti s dopravníkem zavazadel v 16:10. V předchozím rozhovoru ho matka instruovala, aby na ni počkal u zavazadlového pásu, avšak neuvědomila si, že tato oblast není přístupná veřejnosti. Pan Dziekanski byl krátce zaznamenán video kamerou v 21:25 a 21:31; není známo, co dělal v oblasti Kanadské pohraniční služby (Canadian Border Services Agency - CBSA) v mezidobí, než se dostavil ke kontrolnímu pracovníkovi CBSA v 22:40. Pan Dziekanski byl nasměrován do druhé kontrolní oblasti, kde byl odbavován personálem. Dziekanski nemluvil ani nerozuměl anglicky, ale pracovníci dokázali z neverbální komunikace zjistit, že seděl nebo spal na jednom z křesel v oblasti zavazadlového pásu po dobu více než 6 hodin. To by mohlo odpovídat době mezi 16:10 a 21:31. Personál objevil jeho zavazadlo na jednom ze zavazadlových pultů a mohl zpracovat jeho cestovní dokumenty. V 0: října 2007 dokončili úředníci CBSA odbavení pana Dziekanskiho a eskortovali ho do haly, která vede do oblasti mezinárodních příletů. Prošel skleněnými dveřmi v 0:53 a sedl si na sedadla na veřejné straně. To mohlo být přes 30 hodin od doby, kdy začal svou cestu do Kanady. V této souvislosti vyšetřování odhalilo, že pan Dziekanski měl osobní kontakt se zástupci celní služby YVR a úředníky CBSA. Ti ho popisovali jako bledého, nervózního, zmateného, frustrovaného a silně se potícího. Jeden úředník se domníval, že byl pod vlivem alkoholu. Krátce po 1:00 začal Dziekanski projevovat zvláštní a agresivní chování. Několik občanů v oblasti mezinárodních příletů zavolalo na linku 911 a také mluvili s bezpečnostní službou YVR. Dziekanski byl pozorován, jak tluče do skleněných dveří a pokouší se dostat zpět do zabezpečené oblasti. Podařilo se mu otevřít vstup a do dveří umístit své zavazadlo a předměty vybavení letiště, aby východ zůstal otevřen. Pak začal házet na okno předměty z okolí, včetně nábytku, počítače a dřevěné židle, a pokoušel se jej rozbít. Občas se na chvilku uklidnil a pak se znovu rozčilil. Jeden civilista začal nahrávat na video části incidentu poté, co pan Dziekanski manipuloval s nábytkem, a natočil několik aspektů incidentu, avšak ne všechny. Tyto události pozorovalo 5 civilních osob, 3 zaměstnanci aerolinií a dva příslušníci bezpečnostní služby YVR. Všichni svědci shodně popisovali emoční stav a činnost pana Dziekanskiho před příchodem policie. Používali výrazy jako agresivní, šílený, rozzuřený, ve vyšším stadiu paniky, skutečně

3 rozrušený až k halucinacím, nadrogovaný a intoxikovaný. Pozorovali, že se po celou dobu incidentu silně potil. Přibližně v 01:25 se na výzvu dostavili do oblasti mezinárodních příletů YVR čtyři uniformovaní příslušníci Richmond R.C.M.P., strážník Millington, strážník Bentley, strážník Rundel a desátník Robinson. Dispečink jim sdělil, že v hale mezinárodních příletů YVR je opilý muž, který kolem sebe hází zavazadly. Přibližně 2 minuty po první výzvě jim bylo dále dispečinkem sděleno, že nyní tentýž muž na stejném místě hází židle proti oknům. Když se policisté dostavili do příletové oblasti, svědci jim oznámili, že to je pan Dziekanski, který je dezorientovaný, opilý a nemluví anglicky. Strážník Millington byl otázán jiným policistou, zda má svůj taser. Odpověděl ano. Když Millington vstoupil do bezpečnostní zóny, jeho taser byl dosud v pouzdru. To bylo dosvědčeno nezávislým svědectvím. V této souvislosti bylo svědectví nezávislých civilních svědků, policistů a digitálního videa věcně shodné, co se týče událostí, které následovaly. Policista se několik vteřin pokoušel mluvit na Dziekanskiho a komunikovat pomocí signálů rukama. Ten se na okamžik uklidil a svěsil ruce k bokům. Pak se rozzlobil nebo byl frustrován, vztyčil ruce a vydal se doprava. Přitom sebral z pultu sešívačku a držel ji v ruce. Na videu se Bentley, Rundel a Robinson náhle společně pohnuli zpět od Dziekanskiho, po té co sebral předmět z pultu. Video ukazuje, že držel v pravé ruce sešívačku v otevřené pozici. V tomto okamžiku byl Dziekanski taserován pomocí sond strážníkem Millingtonem. Millington spustil výboj taseru ještě dvakrát v režimu sond, protože se zdálo, že taser nefunguje správně. Millington zjistil, že taser nefunguje řádně, díky klapavému zvuku, který signalizoval, že sondy neprovedly správný kontakt, což mělo za následek neúplný elektrický okruh. To se nazývá nedynamický zásah nebo výboj. Jedna sonda taseru byla později nalezena ve spodní části košile Dziekanskiho, což naznačuje, že s jeho tělem zůstala v kontaktu jen jedna ze dvou sond. Při pitvě byla zjištěna oděrka uprostřed hrudi Dziekanskiho, což odpovídá stopě, jaká by byla způsobena sondou taseru. Stopa

4 po druhé elektrodě nebyla patrná, i když se další oděrky nalézaly na hrudi a břiše Dziekanskiho, z nichž jedna mohla být stopou po elektrodě. Když Dziekanski klesl k zemi, dále zápasil a kladl odpor přes snahu tří policistů dostat ho pod kontrolu a nasadit mu pouta. Strážník Millington se přesunul do oblasti kolem Dziekanskiho ramen a vypálil z taseru dvakrát v režimu omráčení, protože Dziekanski se dále pral a kladl odpor. Trvalo přibližně 30 vteřin od posledního výboje taseru, než byl Dziekanski přemožen a spoután. Policisté použili na Dziekanskiho sílu, když byl na zemi v pozici tváří k zemi, po dobu nejméně 45 vteřin. Síla zahrnovala tlak desátníka Robinsona kolenem/lýtkem na rameno/krk Dziekanskiho. Několik nezávislých svědků v prohlášení komentovalo, jako Dziekanski dokázal klást odpor a prát se s policií, i když již byl na zemi. Jakmile byl spoután za zády, zdálo se, že Dziekanski ochabl a ztratil vědomí. Puls a dech Dziekanskiho byly pravidelně kontrolovány a oba byly vzhledem k situaci normální; avšak při příjezdu hasičů a záchranné zdravotní služby nebyl puls nalezen. Dziekanski utrpěl zástavu srdce a zemřel. Odborník na použití síly z policejního oddělení mimo R.C.M.P. zkontroloval policejní záznamy o vyšetřování tohoto případu. Ve své zprávě uváděl, že činnost policistů byla zřejmě konzistentní s modelem zásahu a zvládnutí incidentu, který používá R.C.M.P., protože představovala důvodnou eskalaci a deeskalaci síly podle činnosti subjektu. Tento model R.C.M.P. definuje příslušné parametry použití síly policií. Dále expert došel k závěru, že činnost policistů byla v souladu s politikou a výcvikem R.C.M.P. PŘÍČINA SMRTI Dziekanski byl podroben pitvě. Soudní patolog pozoroval přítomnost a znaky chronického nadužívání alkoholu. Avšak toxikologický test ukázal, že Dziekanski neměl v těle v době své smrti žádné drogy ani alkohol. To naznačilo možnost, že abstinence od alkoholu mohla hrát roli v jeho chování před a během jeho kontaktu s policií. Soudní patolog dospěl k závěru, že smrt Dziekanskiho byla důsledkem Náhlého úmrtí po zadržení. Nezjistil žádnou určitou příčinu smrti, což je u tohoto typu incidentu typické. Případy Náhlých úmrtí po zadržení se obvykle týkají jedinců, kteří se projevují bojovným a neobvyklým

5 chováním. V důsledku toho vyvolávají tyto případy potřebu zásahu bezpečnostních složek, ale některé případy se týkají i zdravotníků a příležitostně i běžných občanů. Náhlé úmrtí po zadržení se spojuje se skutečně všemi formami fyzického omezení, přičemž většina případů není spojována s použitím taseru. Náhlá úmrtí po zadržení nebyla v Kanadě vzácným jevem ani před používáním taseru. Podle názoru patologa nezpůsobilo použití taseru přímo srdeční zástavu. S tímto názorem byli zajedno další dva soudní patologové. Společné prohlášení tří patologů určilo několik faktorů, které mohly přispět k srdeční zástavě, vedoucí ke smrti. Faktory zahrnovaly srdeční onemocnění kvůli chronickému nadužívání alkoholu, stres z fyzického omezení zhoršený výboji taseru, sníženou schopnost dýchat v důsledků omezení pohybu v pozici tváří dolů po určitý úsek zápasu, a abstinenční příznaky. Tento případ vyšetřovali také dva lékařští odborníci z oblasti psychiatrie závislostí a nemocí spojených s alkoholem. Identifikovali několik faktorů, které by mohly vysvětlit zvláštní a agresivní chování Dziekanskiho na letišti YVR. Oba experti došli k závěru, že Dziekanski projevoval chování odpovídající lékařskému syndromu předsmrtného deliria. Nástup deliria by mohl být vysvětlen mnoha hledisky, včetně: abstinenčních příznaků, nedostatku spánku, dehydratace a vysokého stupně úzkosti. Tyto faktory mohly vystavit Dziekanskiho zvýšenému riziku náhlé smrti. ZÁSADY POSOUZENÍ ŽALOBY Při posuzování žaloby musí Korunní rada spravedlivě, nezávisle a objektivně vyšetřit všechna svědectví, aby rozhodla: 1. nejprve, zda existuje podstatná pravděpodobnost uznání viny, a pokud ano, 2. zda je vyžadováno trestní řízení ve veřejném zájmu. Podstatná pravděpodobnost uznání viny existuje tehdy, je-li Korunní rada uspokojena v tom, že před soud lze předložit solidní případ k věci. Při rozhodování, zda je tato norma splněna, musí Korunní rada určit: 1. jaké věcné svědectví je přijatelné; a 2. jaká váha se má dávat přijatelnému svědectví s pravděpodobností, že bude následovat realizovatelná, nikoli spekulativní obhajoba.

6 UPLATNĚNÍ PRÁVA Možné trestné činy podle Trestního zákoníku, které byly prověřovány pro účely posouzení obžaloby v tomto případě byly napadení, napadení se zbraní a vražda. Dále je odbor názoru, že by dostupná svědectví mohla podpořit nálezy jak faktické, tak legální kauzality. Jednoduše řečeno, snaha policistů fyzicky omezit a převzít fyzickou kontrolu nad panem Dziekanskim byly příčinou přispívající k jeho smrti. Zůstávají úvahy o dostupném ospravedlnění nebo obhajobě, která může zbavit policisty trestní odpovědnosti. Nejpříslušnějšími oddíly Trestního zákoníku vztahujícími se k zákonnému ospravedlnění nebo obhajobě, uvažovanými v tomto posouzení, byly oddíly 25 a 26 Zákoníku, které dovolují zasahujícímu policistovi použít rozumnou sílu při řádném výkonu jeho povinností. Druhotná ustanovení, která byla vzata v úvahu, byly oddíly 34 a 37, které upravují obranu při sebeobraně a použití síly pro zabránění napadení. Podle již rozhodnutých případů se neočekává, že by zasahující policista měřil použití síly s přesností, zejména za okolností, které mohou mít za následek vážné zranění policistů nebo veřejnosti. ROZSUDEK Posouzení žaloby bylo provedeno a zkontrolováno třemi úrovněmi Výkonného vedení v rámci Odboru trestního soudnictví. Kontroly byly ve svých závěrech jednotné. Existuje podstatný obsah svědectví, který podporuje názor, že zmínění policisté zákonně vykonávali svou povinnost, když se střetli s panem Dziekanskim, a že síla, kterou použili pro jeho překonání a fyzické omezení byla přiměřená a nezbytná za všech okolností. Ve světle tohoto nezávislého důkazu není skutečná pravděpodobnost usvědčení u žádného zvažovaného trestného činu; v podstatě dostupné důkazy výrazně této normy nedosahují. V souladu s tím Odbor trestního soudnictví neschválí žádné žaloby v souvislosti s touto velmi tragickou událostí. Překlad Harpia Praha, s.r.o. Zdroj:Dziekanski Criminal Justice Branch Statement (Criminal Justice Branch of British Columbia)

CPT/Inf (2015) 18 ZPRÁVA

CPT/Inf (2015) 18 ZPRÁVA CPT/Inf (2015) 18 ZPRÁVA PRO VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY O NÁVŠTĚVĚ ČESKÉ REPUBLIKY, KTEROU VYKONAL EVROPSKÝ VÝBOR PRO ZABRÁNĚNÍ MUČENÍ A NELIDSKÉMU ČI PONIŽUJÍCÍMU ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ (CPT) VE DNECH 1.

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu

Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu Obsah Úvod... 2 Co je to POPUD?... 2 Cílové skupiny... 2 Cíl pilotního projektu... 3 Dlouhodobé cíle... 3 První kroky v pilotním

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

v pozici oběti trestného činu

v pozici oběti trestného činu Jak si poradit v pozici oběti trestného činu V e r o n i k a K r i s t k o v á a k o l. E d i c e M a n u á l y Jak si poradit v pozici oběti trestného činu V e r o n i k a K r i s t k o v á a k o l. O

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR

EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR Mgr. Kamil Kunc a kolektiv Jitka Poláková, Bc. Soňa Hradecká, Eva Hurychová, Mgr. Adriena Budinová, Mgr. Marie Klusáčková září 2012 EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Více

Migranti a domácí násilí

Migranti a domácí násilí Migranti a domácí násilí Příspěvky z konference a workshopů konaných 29. a 30. listopadu 2011 v Praze. Centrum sociálních služeb Praha Migranti a domácí násilí Centrum sociálních služeb Praha Autoři publikace:

Více

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Které jednání je trestným

Více

Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině

Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 11. srpna 2008 Cena Kč 66, O B S A H : 273. Zákon o Policii České republiky 274. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH

ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH Mgr. Jan Rozum Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan Tomášek Technická spolupráce: Marie Kuntová Tento text neprošel jazykovou

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DOSTUPNOST FINANČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY 2013 POSLÁNÍ OCHRÁNCE Veřejný ochránce práv (ombudsman) podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, chrání osoby před

Více

ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBAMI POKROČILÉHO VĚKU - SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K DOMÁCÍMU NÁSILÍ

ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBAMI POKROČILÉHO VĚKU - SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K DOMÁCÍMU NÁSILÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBAMI POKROČILÉHO VĚKU - SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K DOMÁCÍMU NÁSILÍ Odpovědná řešitelka: PhDr. Milada Martinková, CSc. Spoluřešitelé: Mgr.

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE VĚC FIALA proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 26141/03) ROZSUDEK ŠTRASBURK 18. července 2006 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek stanovených

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2011 Český helsinský výbor Praha červen 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Diskriminace... 6 Vězeňství... 10 Policie... 16 Svoboda slova... 20 Sociální zabezpečení...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 1/1997 Příklady praxe kultury bezpečnosti ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 1 PŘÍKLADY PRAXE KULTURY BEZPEČNOSTI MEZINÁRODNÍ AGENTURA PRO ATOMOVOU ENERGII VÍDEŇ, 1997 PŘEDMLUVA

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním.

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním. Diners Club CS, s. r. o. organizační složka Široká 36/5, 110 00 Praha 1 Česká republika Tel.: +420 255 712 712 Fax: +420 255 712 719 customer.service@dinersclub.cz www.dinersclub.cz Vážený kliente, spolu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 113/2012 133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ STÍNOVÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE PRO VÝBOR OSN PRO ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 18 ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky STRACH ZE ZTRÁTY ZNEUŽÍVÁNÍ SENIORŮ NA PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍCH FEAR OF LOST MISUSING OF SENIORS AT PROMOTION ACTION Bakalářská

Více

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Tradičně se předpokládá, že v rozvoji řady nemocí gastrointestinálního traktu se účastní psychologické faktory. Například zánětlivé onemocnění tračníku a vředová

Více

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertise of the recruiting of Employees of Prison service of The Czech Republic and its application in Security

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

Všeobecné pojistné podmínky doplňkového pojištění k platebním kartám Expensa VPPDP-PK ze dne 1. listopadu 2013

Všeobecné pojistné podmínky doplňkového pojištění k platebním kartám Expensa VPPDP-PK ze dne 1. listopadu 2013 Všeobecné pojistné podmínky doplňkového pojištění k platebním kartám Expensa VPPDP-PK ze dne 1. listopadu 2013 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Doplňkové pojištění k platebním

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více