škola pro vás! Pod Pecníkem 1666, Vsetín - Zlínský kraj, tel.: najdete? Humanitní gymnázium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "škola pro vás! Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín - Zlínský kraj, tel.: +420 571 415 832 najdete? Humanitní gymnázium"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA KOSTKA Humanitní gymnázium Šestileté studium pro 7. ročník ZŠ Čtyřleté studium pro 9. ročník ZŠ Škola ekonomiky, komunikace a podnikání Informační technologie a informační systémy Cestovní ruch, turismus a rekreologie Zahraniční obchod a bankovnictví Právo a řízení firem Žurnalistika a média Škola pedagogiky Pedagogické lyceum Učitelství pro mateřské školy Vychovatelství škola pro vás! Pod Pecníkem 1666, Vsetín - Zlínský kraj, tel.: Absolventi skoly mohou od letosního roku pokracovat ve studiu na nasí vysoké skole (více na strane 12) Co zde najdete? 2in 1 Informace o studijních oborech Ze života školy

2 Pár slov úvodem MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT CO VŠE MŮŽETE STUDOVAT? Úvodník Karla Kostky Nová přístavba školy otevřená v roce 2009 Vsetínská škola... založená v roce 1991 PaedDr. Karlem Kostkou, MBA, nabízí ve školním roce 2015/16 absolventům základních škol tři typy vzdělání gymnázium s humanitním zaměřením, střední pedagogickou školu a pět vzdělávacích programů, vycházejících z původního ekonomicko-podnikatelského zaměření školy. Profily absolventů všech osmi vzdělávacích programů najdete na následujících stránkách.... v kostce přátelská, nekonfliktní a pozitivní atmosféra ve škole, kde jsou žáci považováni za rovnocenné kolegy pedagogů ve vzdělávání; dvě vlastní nově postavené školní budovy v klidové zóně města, vzdálené od centra, vlakového i autobusového nádraží cca 5 minut chůze; vlastní moderní domov mládeže hotelového typu v areálu školy; nové hřiště s umělou trávou a krytá víceúčelová sportovní hala; stálá zahraniční pracoviště pro odborné stáže žáků ve Španělsku, Chorvatsku, ve Francii, Itálii a Německu; pestré a široké portfólio partnerských firem a institucí, ve kterých studenti konají odborné praxe např. AUDI (Německo), banka UBS (Švýcarsko), cestovní kacelář PERLA TOURS (Španělsko), gymnázium Ingolstadt (Německo); propracovaný školní informační systém intranet, webové infocentrum, školní noviny, studentský web y-cube.cz; špičkové vybavení školy ICT technikou mj. dataprojektory v každé třídě a free wi-fi pro studenty a pracovníky školy v celém areálu; posilovna, klubovny, herna stolního tenisu a nekuřácký a nealkoholický školní bar; účast v mezinárodních programech PHARE, ECOS, Ouvertue, CEPAC, Leonardo da Vinci. Sokrates, YOUTH, Comenius; testovací středisko Mensy přímo ve škole. Milí přátelé. Letošní rok je dalším velkým milníkem v historii naší školy. Otevřeli jsme ve spolupráci se zahraničním partnerem samostatnou fakultu vysoké školy, město Vsetín nám odprodalo pozemek v bezprostřední blízkosti našeho areálu, a tak bychom rádi do dvou let postavili další školní budovu. Chystáme se vybudovat nové moderní dětské hřiště pro školku a máme spoustu dalších plánů a záměrů, ale nechci teď jejich výčtem unavovat. Jsou to materiální věci, ale k čemu je nám škola především? V první řadě se v ní učíme faktům, která často představují spíše pravděpodobnosti než absolutní pravdy. Svět kolem nás se vyvíjí a praktický život za zdmi školních budov má takové množství specifik, která žádná vzdělávací instituce nemůže přesně postihnout. My učitelé nejenom učíme druhé, ale pořád se musíme učit i my sami, vůbec všichni lidé si musí neustále předávat nápady, myšlenky a emoce, protože i ta nejlepší myšlenka mnoho nezmůže, pokud zůstane uzavřena v hlavě jednoho člověka. Až poté, kdy se vybrousí myšlením a rozumem více lidí, stane se plodnou, silnou a užitečnou. Z toho vyplývá, že život je především o vztazích. Nestudujeme proto, abychom dosáhli na vysvědčení a měli konečně v ruce papír, primárně navštěvujeme školy proto, abychom získali vědomosti, znalosti a dovednosti, které znamenají skutečné osobní bohatství a prostředek k tomu, abychom se stali úspěšnějšími a snad i šťastnějšími. Každý z nás, učitelů i studentů, máme jinou individuální míru nadání i své individuální nedostatky. Těšilo by mne, kdyby se i v letošním školním roce každému z nás dařilo uspokojovat touhu po poznání, rozvíjet nadání, a přitom odstraňovat a překonávat zmíněné nedostatky. Chci slíbit všem, pracovníkům i studentům, že budu podporovat každého, kdo bude aktivně naplňovat přirozenou tvořivost, kdo bude přicházet s nápady a kdo bude na sobě pracovat a hledat seberealizaci. Takových lidí bez rozdílu věku (nevyčleňuji ani naše děti z mateřské školky) si neobyčejně vážím, protože (jejich) příklad je, jak známo, mnohem silnější motivací než teoretické učení a bezduché biflování. Výchova není jen o povídání a poslouchání, ale musí být dějem činorodým a tvůrčím. Přál bych si, abychom si vzájemně byli v tvořivosti a činorodosti příkladem a inspirací. PaedDr. Karel Kostka, MBA ředitel školy Škola je certifikována v rámci mezinárodního programu IES, má rating IES - BBB (tj. stupeň hodnocení: Vysoce erudovaná a profesionálně vedená instituce). V roce 1994 se škola stala největší soukromou školou v ČR. 2 přijímací zkoušky z češtiny a matematiky nebudou ani letos podmínkou pro přijetí Rozhodnutím vedení školy jsou i letos u všech oborů na Střední škole Kostka zrušeny přijímací zkoušky a uchazeči budou přijímáni na základě výsledků studia na ZŠ (prospěch, zapojení do soutěží a olympiád apod.). Uchazeči o studium pedagogických oborů vykonají praktické ověření předpokladů žáka pro zvolenou specializaci. Bližší informace o počtech přijímaných i doporučených studijních průměrech najdete na webových stránkách školy. Obsah M/01 Cestovní ruch, turismus a rekreologie Právo a řízení firem, Informační technologie a informační systémy Zahraniční obchod a bankovnictví, Žurnalistika a média... str M/03 Pedagogické lyceum... str M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika... str K/61 Humanitní gymnázium... str. 8 Zahraniční pracoviště školy... str. 9 Mateřská školka Kostka, Domov mládeže... str. 10 Školní autobus, Stipendijní programy...str. 11 Vysoká škola Humanitas... str. 12 A jak to vidí čtyři z našich absolventů?... str. 13 Ze života školy...str Chcete nás poznat víc?...str. 24 Ne jednotným přijímacím zkouškám Názor ředitele školy na nový projekt MŠMT Školy a všechny úřady, které mají vliv na řízení školství, jsou tu primárně pro blaho a prospěch dětí. Přemýšlím nad tím, jak někdo mohl dospět k závěru, že jednotné přijímací zkoušky dětem čímsi prospějí. Jsem přesvědčen o tom, že jim naloží na záda zase jenom další porci stresu, podrobí je úřední formě šikany, o psychologických aspektech celého procesu nemluvě. Dokáží se ti, kdo jednotné zkoušky prosazují, ve své dospělosti ještě vžít do duše dítěte? Žáci jsou už na ZŠ v mnohém přetěžováni, stresováni, koncentrace učiva se nedaří, učební plány bobtnají a vnitřní diferenciace uvnitř ZŠ podle talentu, schopností a předpokladů žáků se odkládá na proces přechodu ze ZŠ do školy střední. Neumím pochopit, jak si někdo může připustit tezi, že dvouhodinová jednotná přijímací zkouška je schopna diferencovat děti na ty, kteří mají na ten či onen druh studia předpoklady, a na ty, kteří ne, potažmo v disciplínách, které jsou pro dané zaměření studia sekundární. (Chceš být skvělým žurnalistou? Od malička píšeš do časopisů a točíš na kameru? Když u zkoušek nevyřešíš diferenciální rovnici, nemáš šanci. Dává to smysl?) Nechci uchazečům přidělovat místo jmen čísla a bavit se s nimi jako s čísly, chci s nimi hovořit osobně, oslovovat je jménem a jejich jména si pamatovat, nechci se na ně bez vzájemné úcty dívat jako na stádo, nechci považovat dítě za jednotku, kus, ale za živého tvora, který si zaslouží bez rozdílu stejnou míru respektu jako každý jiný člověk. Chci se seznámit s genezí jeho studijních výsledků na ZŠ (kde se žák pohybuje devět let a nikoli dvě hodiny), ověřit si jeho skutečný zájem o obor a v případě potřeby mu dát napsat psychologický test zaměřený na studijní předpoklady. Nemám důvod opovrhovat dlouhodobým hodnocením žáka na ZŠ a jeho klasifikací, vždyť na ZŠ působí stejně vzdělaní učitelé jako na SŠ, a nemohu přijmout tu strašlivě povrchní tezi, která mi doslova bere dech, že dvouhodinovým testem oklasifikuji vystresovaného uchazeče lépe a správněji než ti, kteří jej mohli sledovat řadu let. Odmítám být tím, kdo si na základě výsledků práce stěsnaných do dvou hodin dovolí zásadním způsobem ovlivnit budoucí život dítěte, které si vybralo školu a obor podle svého nejlepšího uvážení. Proto říkám jednotně pojatým zkouškám jednoznačné Ne. 3

3 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ čtyřleté denní studium s maturitou Škola, která Vám nabídne víc Baví Vás cestování? Zajímá Vás informatika a výpočetní technika? Chcete podnikat? Láká Vás práce s penězi a cennými papíry? A co znalost cizích jazyků? MÁME PRO VÁS OBORY se zaměřením na EKONOMIKU A PODNIKÁNÍ 1. CESTOVNÍ RUCH, TURISMUS A REKREOLOGIE PRO PODNIKAVÉ Absolvent je kvalifikován pro činnost související s mobilitou lidí a poskytováním služeb v cestovním ruchu. Orientuje se v oblasti turismu a rekreologie, zvládá geografii cestovního ruchu, gastronomii a má možnost v průběhu studia složit zkoušky průvodce cestovního ruchu. Absolventi nejčastěji pracují u cestovních kanceláří jako průvodci, delegáti či touroperátoři, též ve státní správě, v dopravních službách, u agentur regionálního rozvoje, jako mluvčí firem, v žurnalistice apod. 2. PRÁVO A ŘÍZENÍ FIREM Absolvent tohoto oboru si v průběhu studia osvojí znalosti občanského, pracovního, rodinného, trestního a správního práva, spolu se zásadami marketingového a manažerského přístupu k podnikání a k řízení firmy. Vhodně kombinovaná výuka práva, ekonomických a psychologických disciplín, informatiky a cizích jazyků je výbornou přípravou jak pro následná vysokoškolská studia, tak pro práci ve státní správě či ve firmách na středních a vyšších manažerských funkcích. ZAHRANIČNÍ OBCHOD 4. A BANKOVNICTVÍ Absolvent je kvalifikován zejména pro práci u firem a institucí zabývajících se podnikáním v oblasti finančnictví a domácího i zahraničního obchodu. Orientuje se ve finančním a kapitálovém trhu, zná jeho strukturu, umí vytvářet a propojovat finanční, kapitálové a informační toky. Absolventi se nejčastěji uplatňují v bankách, ve spořitelnách, v pojišťovnách, na burzách, v investičních a penzijních fondech, ve státní správě, u zprostředkovatelských a obchodních firem. 5. Žurnalistika a média Absolvent je připraven pro výkon profesí publicisty (redaktora, novináře, reportéra), odborného pracovníka vztahů s veřejností či obecně pracovníka v tištěných a elektronických médiích, v rozhlasovém vysílání i televizi. Zná nejen teorii komunikace, žurnalistiky, dějiny kultury, ale především je schopen se písemně a slovně vyjadřovat na úrovni odpovídající vysokým nárokům, které jsou na pracovníky médií a public relations kladeny a efektivně využívat moderní informační technologie. Studium oboru je také skvělou průpravou pro následné vysokoškolské studium na fakultách zaměřených na žurnalistiku, média a komunikaci. Ředitel školy PaedDr. Karel Kostka a Tomáš Baťa INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 3. A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Absolvent je kvalifikován pro širokou škálu pracovních činností souvisejících s používáním výpočetní techniky a informačních technologií. Orientuje se v hardwarových parametrech současných počítačů i síťových prvků, umí efektivně zvolit a používat vhodný software, je schopen pracovat s počítačovou grafikou, vytvořit a spravovat firemní web, databázi či internetový obchod. Absolventi tohoto oboru nachází nejčastěji uplatnění jako správci počítačových sítí u firem, škol, státních úřadů, též jako plánovači, statistici, grafici a pracovníci v oblasti public relations. 4 Kód oboru: M/01 Ekonomika a podnikání Počet přijímaných žáků: 90 Odborný garant výuky: prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc. (turismus, rekreologie) JUDr. Blanka Ďurišová (legislativa, právo) Ing. Tomáš Šimko (informační a komunikační technologie) Mgr. Jakub Chrobák, PhD. (žurnalistika, tvůrčí psaní) PaedDr. Karel Kostka, MBA (marketing, management, psychologie) 5

4 PEDAGOGICKÉ LYCEUM PERSPEKTIVNÍ čtyřleté denní studium s maturitou Předškolní a mimoškolní pedagogika Rádi kreslíte, malujete a cvičíte? Baví Vás práce s dětmi, žáky, studenty? Předpokládáte další vysokoškolské Zajímá Vás hudba, kultura, vzdělávání? Chcete se stát vychovateli, učiteli, psychology? vzdělání v pedagogice, psychologii, umění? Pro všechny, kteří chtějí být skvěle připraveni ke studiu na humanitně zaměřených vysokých školách. Předškolní a mimoškolní pedagogika Teoretická výuka spojená s praxí Obor Pedagogické lyceum je určen uchazečům se zájmem o humanitní obory, pedagogiku, psychologii, esteticko-výchovné disciplíny (výtvarnou výchovu a hudební výchovu), tělesnou výchovu a cizí jazyk, kteří chtějí po ukončení studia pokračovat dále ve vyšším nebo vysokoškolském studiu zejména na pedagogických a filozofických fakultách připravujících učitele a vychovatele. Absolventi se mohou uplatnit také v oborech sociálních a společenskovědních, např. sociální práce, speciální pedagogika, psychologie, andragogika, historie, žurnalistika, společenské vědy apod. Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je určen uchazečům, které baví práce s dětmi předškolního věku či organizování volnočasových aktivit pro mladší spolužáky a vrstevníky a chtěli by se těmto činnostem věnovat v budoucnu jako své profesi. Absolvováním oboru získáte kvalifikaci pro profese učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, vychovatel, pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Uchazeči o studium absolvují v rámci přijímacího řízení ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti a doloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. PEDAGOGICKÉ LYCEUM U pedagogických oborů je provozována jako praktické pracoviště mateřská školka. Výrazným přínosem studia tohoto oboru je odborná specializace na hudební, výtvarnou nebo tělesnou výchovu, završená maturitní zkouškou. Nadstandardní hodinová dotace umožní studentům dosáhnout ve zvolené výchově takové úrovně, která jim připraví ideální podmínky pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na fakulty tělesné výchovy nebo vysoké školy uměleckého zaměření. Uchazeči o studium oboru neskládají talentovou zkoušku, jsou pozváni pouze k ověření studijních předpokladů ke studiu zvolené specializace, jejichž podmínky jsou uvedeny na školním webu. Obor, který vám zajistí kvalifikaci pro práci v mateřské škole i dalších pedagogických profesích. Kód oboru: M/03 Pedagogické lyceum Počet přijímaných žáků: 34 Odborný garant výuky: doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. (pedagogika volného času, rekreologie) PhDr. Milan Možíš, CSc. (literatura, historie, dějiny umění) Kód oboru: Počet přijímaných žáků: 34 Odborný garant výuky: M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. (pedagogika volného času, rekreologie) doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc. (tělovýchova) 6 7

5 HUMANITNÍ GYMNÁZIUM Škola, která Vám nabídne víc Zahraniční pracoviště školy PRO HLOUBAVÉ Jste studijní typ? Baví Vás jazyky, rétorika, historie? Máte vztah k dějinám umění? Zajímá Vás žurnalistika, tvorba literárních děl, scenáristika? Láká Vás publikovat svá díla? Chcete pokračovat ve studiu na vysokých školách? Zahraniční stáže Výjezdy studentů na zahraniční stáže patří již dvě desetiletí mezi nedělitelnou součást činnosti školy. Jsou mezi studenty oblíbené a znamenají zdroj poznání a zkušeností, které lze při teoretické výuce jenom stěží dosáhnout. Mezi stálé destinace, kde jezdíme se studenty praktikovat, patří: MÁME PRO VÁS KLASICKÉ VZDĚLÁNÍ V MODERNÍM STYLU Gymnázium nabízí žákům sedmých tříd ZŠ šestileté studium, do kterého se mohou žáci devátých tříd zapojit od třetího ročníku. Seznamovací pobyt - Itálie Snad nejdelší tradicí, kterou naše škola dodržuje, jsou seznamovací pobyty studentů prvních ročníků. Z autentických svědectví studentů víme, že tato akce velmi pomáhá nastupujícím studentům zvládnout začátek života v novém kolektivu. Letos jsme opět navštívili italské letovisko Rimini. Že se akce už tradičně vydařila, o tom se můžete přesvědčit v magazínu. Studenti ve francouzském Cannes Ve španělské Port Aventuře Výuka Studijní program Gymnázium humanitní předměty poskytuje úplné všeobecné vzdělání s rozšířenou výukou cizích jazyků a vybraných humanitních předmětů. Vedle nadstandardního důrazu na jazykové vzdělávání je velká pozornost věnována např. historii, právu, psychologii nebo základům žurnalistiky. Široká nabídka volitelných předmětů však zajistí špičkovou přípravu i studentům, kteří se v budoucnu chtějí věnovat medicíně a přírodním vědám. Maximální efektivity výuky a individuálního přístupu ke všem studentům je dosaženo snížením jejich počtu ve třídě na maximálně 16. Španělsko Barcelona Touto stáží tradičně začínají každý školní rok dlouhodobé stáže studentů v zahraničí pořádané pod hlavičkou projektů LEONARDO DA VINCI. Letos tuto stáž uspořádáme nejenom na podzim, ale i na jaře. Na známém pobřeží Costa Brava ve středisku Santa Susanna se studenti připravují hlavně na práci v oblasti cestovního ruchu, součástí výuky na stáži je však též psychologie, rétorika a komunikace. Humanitní gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků a rodilými mluvčími Chorvatsko Stáž v Chorvatsku je orientována na problematiku turismu, historie a lázeňství v oblasti Jadranské riviéry, která je nejčastější destinací pro letní rekreace českých a slovenských turistů. Součástí stáže je výuka rétoriky, psychologie a filozofie, ale též praktický nácvik činností spojených s přípravou, organizováním a vedením jednotlivých činností spojených s podnikáním a rekreologií v Chorvatsku. V Londýně Itálie, Francie, Monaco Další z dlouhodobých stáží proběhne v květnu na Ligurské riviéře v Itálii a ve Francii. Součástí stáže je návštěva filmového festivalu v Cannes a exkurze do Monaka. Odborná náplň stáže je obdobná jako u stáží ve Španělsku a na Krétě, důraz je kladen navíc na oblast médií, žurnalistiky a filmového umění. Německo & Anglie HUMANITNÍ GYMNÁZIUM V minulých letech se uskutečnily nesmírně vydařené expedice do jižní Anglie a Německa, další plánujeme na září Na ligurské riviéře Teoretická výuka je zde doplněna praktickým poznáním, exkurzemi a stážemi v oblasti umění, historie a kultury nejen v ČR, ale též ve státech Evropy i v zámoří. Při výuce se využívá spolupráce s odborníky z vysokých škol, zejména pedagogických a filozofických fakult. Součástí výuky je minimálně jednou historická exkurze do Vídně a třikrát exkurze do Prahy. Svá literární a výtvarná díla mohou studenti publikovat ve školním almanachu a na studentském portálu Krátkodobé stáže Švýcarsko 8 Kód oboru: K/61 Gymnázium Počet přijímaných žáků: 30 Odborný garant výuky: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. (filosofie, sociologie, etika) PhDr. Milan Možíš, CSc. (historie, dějiny umění, moderní dějiny) PaedDr. Karel Kostka, MBA (tvůrčí psaní, filozofie, psychologie) Odborná stáž v CERNu neboli Evropské organizaci pro jaderný výzkum se sídlem v Ženevě, jednom z nejmodernějších vědeckých zařízení na světě. Stáž je primárně určena studentům oboru Gymnázium. Předvánoční Vídeň Stáž určená povinně studentům 1. ročníků, které se ale rádi účastní i studenti starší. Letos pojedeme ve čtvrtek, 18. prosince. Přesné informace najdete opět na školním webu nebo na sekretariátu školy. 9 9

6 PRAKTICKÉ PRACOVIŠTĚ PEDAGOGICKÝCH OBORŮ Škola, která Vám nabídne víc ŠKOLNÍ AUTOBUS ŠKOLNÍ AUTOBUS JEZDÍ DENNĚ NA LINCE PÚCHOV VALAŠSKÉ KLOBOUKY VSETÍN byla zřízena v roce 2008 a sídlí přímo ve školním areálu Kostka školy; je dvoutřídní oddělení Kostičky je určeno pro děti ve věku 3-6 let, oddělení Sluníčka pro menší děti do 4 let; zajišťuje dětem výrazně individuální přístup díky vyššímu počtu pedagogických pracovníků a praktikantek z řad středoškolských studentů; je vybavena moderním nábytkem, spoustou nových kvalitních hraček i audiovizuální technikou; má k dispozici velké plochy pro venkovní aktivity, vč. dvou dětských hřišť a malého svahu na sáňkování a výuku lyžování; má v pravidelném programu dětí zařazenu výuku základů angličtiny, výpočetní techniky, plavání, lyžování a sportovní kroužek se základy tenisu; spolupracuje se vsetínským střediskem volného času Alcedo a dalšími organizacemi a institucemi, jejichž akcí se děti pravidelně zúčastňují. Více než 50 studentů naší školy může i v letošním roce využívat pro ranní cestu do Vsetína i zpáteční cestu domů služeb školního autobusu. K vlastní přepravě studentů ze Slovenska, Kloboucka a Hornolidečska jsme se rozhodli nejen kvůli stále se zvyšujícímu počtu studentů z těchto regionů, ale především kvůli časovým i finančním komplikacím, které jim způsobovali stávající dopravci. Autobus vyjíždí každé ráno v 6.45 z Púchova (parkoviště Rožák) a studenty doveze přímo ke Kostka škole cca v Odpoledne pak odjíždí v pondělí, středu a pátek ve 13.30, v úterý a čtvrtek ve Stejně jako v loňském roce jsou ceny přepravného stanoveny tak, aby byly pro naše studenty nižší než při použití veřejné hromadné dopravy. Školní autobus však neslouží pouze ke každodenní přepravě studentů. Jeho komfortního vybavení i nadstandardní kapacity 60 míst využíváme i při přepravě na školní akce adaptační pobyt v Itálii, tuzemské exkurze, školní výlety apod. Autobus je samozřejmě také možno si pronajmout, čehož využívají i jiné vsetínské školy. DOMOV MLÁDEŽE DM Studenti mají k dispozici v bezprostřední blízkosti školy domov mládeže s kapacitou 160 lůžek. Zde konají souvislé praxe studenti pedagogických oborů Pro studenty Kostka školy byla před několika lety přímo v areálu školy postavena budova domova mládeže s kapacitou 160 lůžek. Pokoje jsou vybaveny nábytkem hotelového typu a jejich příslušenství tvoří koupelna se sprchovým koutem, dvěma umyvadly a toaletou. Každý pokoj má předsíň na ukládání svrchních oděvů. Všechny pokoje jsou pokryty wi-fi a připojeny do školní sítě. Součástí domova mládeže jsou klubovny, velká sportovní hala, posilovna a jídelna s celodenním stravováním. V objektu domova mládeže je pro studenty k dispozici ordinace lékaře, pekárna a pizzerie. Vzdálenost domova mládeže je cca 5 minut od vlakového a autobusového nádraží. Zastávky školního autobusu a orientační časy: Púchov - parkoviště Rožák Púchov, vieska Bezdedov Dohňany - aut. zastávka Mestečko - pri krčme Zárečie - pri kostole Lúky - aut. zastávka Dešná Lysá Lazy - zastávka u hlavní cesty Valašské Klobouky autobusové nádraží Široká nabídka finančních ocenění výborných studijních výsledků a stipendií eliminujících finanční náročnost studia soukromé školy by měla i v letošním roce motivovat stávající studenty i nové uchazeče o studium naší školy. (Kompletní znění stipendijního řádu najdete na školním webu zde vybíráme nejčastěji udělovaná stipendia.) FREE STUDY Studium s nulovým školným pro žáky 9. tříd, kteří mají na vysvědčení v 2. pololetí 8. třídy nebo v 1. pololetí 9. třídy nejvíce jednu chvalitebnou. RODINNÉ STIPENDIUM Mladší sourozenec bývalého nebo současného studenta obdrží 50% slevu na školném. SOCIÁLNÍ STIPENDIUM Sleva na školném v řádech desítek procent pro zájemce o studium, kteří žijí pouze s matkou či pouze s otcem, kteří jsou samoživitelé, a druhý z rodičů nepřispívá na domácnost. PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM Částka, vyplácená měsíčně po dobu pěti měsíců následujících po měsíci, v němž student uzavřel pololetí s prospěchem: Samé výborné 300,- Kč + snížení školného o 40 % Samé výborné a jedna chvalitebná snížení školného o 30 % Samé výborné a dvě chvalitebné snížení školného o 20 % Stipendijní programy 10 11

7 Vysoká škola HUMANITAS Fakulta společenských studií Vsetín A jak to vidí někteří z našich absolventů? VYSOKÁ ŠKOLA Změňte s námi svoji budoucnost Fakulta je výsledkem spolupráce Střední školy Kostka a prestižní Vysoké školy Humanitas z polského Sosnowce. Nabízí - bakalářské studium v oborech Jak se má náš absolvent v Americe Stanislav Bačo odmaturoval na našem gymnáziu před rokem a v současné době má za sebou úspěšně vystudovaný první ročník studia na prestižní South Carolina State Univerzity v oboru management. Stando, jak ses dostal na studia do USA? Není úplně běžné odejít studovat až do zámoří. Blízko moje nová škola opravdu není, letadlo tam letí osmnáct hodin. Díky Kostce jsem se opravdu skvěle naučil anglicky, a to byl základ, protože jsem na výbornou udělal přijímací zkoušky a obdržel jsem i stipendium, které pokrývá náklady na školné a na ubytování. Nejde o malou částku, školné činí dolarů za semestr a 4000 dolarů ještě k tomu za ubytování. Co tvé výsledky? Hodně jsem toho znal už z Kostky, třeba historii jsem se vůbec nemusel učit, až na dějiny Ameriky. Neznámkuje se tu, ale studenti se hodnotí prostřednictvím procent a přepočtu na písmena A, B, C, D, F. Mně se povedlo zvládnout skoro všechny zkoušky na A, jen čtyři na B, takže jsem si v klidu stipendium udržel. Co bys vzkázal našim studentům? Nepodceňujte jazyky, jsou základem úspěchu v dnešním globalizovaném světě. A važte si atmosféry na Kostce. Na rozdíl od jiných českých škol je v ní kus americké pohody a respektu lidí k sobě navzájem, a hlavně vás tahle škola dokáže motivovat k touze něčeho v životě dosáhnout. Dá vám křídla, ale v první řadě musíte chtít vy sami, bez toho v životě nejde nic. Mějte se a zdravím nejen všechny studenty, ale i učitele a další pracovníky školy! Často si na vás vzpomenu a často se mi po Kostce i zasteskne, zvlášť když pokračuji na studiích tak daleko. (Y-cube) Celý rozhovor se Stanislavem najdete v historii aktualit na webových stránkách školy. Předškolní pedagogika Pedagogika volnočasových aktivit Cestovní ruch a lázeňství Gerontopedagogika Mimoškolní pedagogika Báječné roky na Kostce mě naučily především to, že pokud chci něčeho dosáhnout, musím pro to něco udělat a nespoléhat, že to za mě udělá někdo jiný. Po maturitě jsem se odstěhovala do Prahy a začala studovat hotelový management na Vysoké škole hotelové. Má první práce v oboru byla v prádelně v hotelu Hilton Postupně jsem si prošla různými odděleními a dnes pracuji pro dva celosvětově úspěšné hotely potkávám zajímavé lidi, komunikuji s médii a jezdím po světě. Přeji mnoho úspěchů všem při studiu na Kostce! Aristologie Sportovní žurnalistika Mediální konzultant Michaela Karabcová, PR Manager Hotelu Aria Praha, (ukončila 2004) Kdybych měla do pár vět shrnout, v čem mi bylo studium na KOSTKA škole přínosné pro karieru učitelky v mateřské škole, tak bych hlavně děkovala jednotlivým pedagogům. Škola mi dala především odvahu jít si za svým snem, všeobecný rozhled, pedagogické dovednosti a zdravé sebevědomí! Když jsme se dozvěděla, že se na Kostce otevírá vysoká škola, která mi umožní zvýšit moji kvalifikaci, neváhala jsem ani chvíli, a dnes jsem studentkou prvního ročníku kombinovaného studia. Magaléna Kopecká, učitelka mateřské školy Sychrov ve Vsetíně (ukončila 2011) Výuka uvedených oborů probíhá v českém jazyce. Na škole jsem mimo encyklopedických znalostí získala to nejdůležitější - komunikační a rétorické dovednosti a schopnost jednat s lidmi. Dnes mi to velmi usnadňuje práci. Tuto školu mohu těm, kteří chtějí něco dokázat, jenom doporučit. Terezie Kašparovská, (ukončila 1996) dnes redaktorka TV PRIMA VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS, FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ Smetanova 266, CZ Vsetín, , , 12 Imatrikulace studentů 13

8 Praha 2013 Kostca ročník soutěžní přehlídky studentské tvořivosti K náplni práce Hudebního oddělení naší školy patří i kulturně vzdělávací akce, kterých se žáci velmi rádi zúčastňují, v letošním roce jsme se nevzdělávali jen v našem kraji, ale vyrazili jsme až do hlavního města. 12. listopadu 2013 jsme navštívili Kongresové centrum Zlín, sídlo Filharmonie Bohuslava Martinů, kde jsme v rámci Koncertů pro školy tentokrát zhlédli představení zaměřené na filmovou hudbu. Velká akce nás však teprve čekala. Byl jí výjezd do Prahy ve dnech pro studenty hudební specializace 2. a 3. ročníku Pedagogického lycea. Druhý den náš program pokračoval návštěvou Českého muzea hudby, kde studenti prošli výstavou hudebních nástrojů, a poté nás čekal předem domluvený Kurz muzikoterapie. Pro všechny to bylo překvapující a hodně příjemné seznámení s netradiční formou hudby, uvolněním, vnímáním hudby a prací v kolektivu. Pro většinu studentů byly první doteky opery novinkou, někdy ne pro všechny příjemnou, také zapojení do muzikoterapie některé stálo hodně sil. Všichni byli nakonec vděční za tyto zážitky, což potvrzuje zájem o další cestu za operou i letos. Kateřina Bazelová, učitelka hudební výchovy Deset hodin ráno, čtvrtek Sálem vsetínského divadla v Lidovém domě se nese tlumené bručení i hlasité rozhovory svědčící o neskrývaném napětí a očekávání toho, co se bude dít. GONG!!! Jedna z největších akcí tohoto roku právě odstartovala. Světla se ztlumila, hlasy ztišily a na pódium přišli moderátoři prvního ročníku soutěžní přehlídky studentské tvořivosti a talentu naší školy - Jakub Zajac a Ondřej Kocurek. Jelikož je valná část třetích ročníků a všichni čtvrťáci znali už z maturitního plesu, věděli, že tohle bude stát za to. Po krátkém videu od ostříleného kostkáčského moderátora Bernarda Sošky, který se nemohl zúčastnit, se objevili první soutěžící. Děti ze školky předvedly jak své taneční kreace a zpěv, tak znalosti anglického jazyka. Hned po nich následovaly studentky nově otevřeného oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. A pak se to konečně rozjelo. V publiku se střídalo ticho s výbuchy smíchu a hlasitý potlesk s pískáním obdarovával soutěžící za jejich vystoupení. Všude se to jen míhalo kostýmy a rekvizitami. Celá akce skončila kolem dvanácté hodiny vyhodnocením vítězů. Na třetím místě se umístila hudební skupina GRAM, druhou příčku obsadila intrácká módní přehlídka a zlato získala třída P1.A se svým tanečním vystoupením. Studenti odcházeli spokojení se širokými úsměvy na tváři. Řekla bych, že takhle se pozná úspěšná akce! :) Daniela Holcová, P4.C Ve středu po ubytování, procházce historickým centrem a nákupech jsme se večer nastrojili a ve svátečním vyrazili do Státní opery Praha na představení opery Carmen G. Bizeta. Divadlo bylo obsazeno turisty a studenty ze zahraničí, ale my jsme patřili mezi nejkrásněji oblečené publikum. Po zakoupení večeře ve fast foodech a zhodnocení zážitků všichni usnuli poklidným spánkem. Tradiční stužkovací ples proběhne i letos ve vsetínském Domě kultury! 14 15

9 Vítáme vás mezi NÁMI! Není to ani čtvrt roku, co jsme se ve vsetínském kině Vatra loučili při předávání maturitních vysvědčení s absolventy ročníku 2013/14 a už na školních chodbách potkáváme 151 nových sympatických tváří. Ať už patříte ke studentům gymnázia, pedagogiky nebo ekonomicko-podnikatelské větve školy, jsme rádi, že tu jste mezi námi a přejeme Vám hodně úspěchů ve studiu i osobním životě a spoustu super zážitků na Kostce. Jakub Abazaj Adéla Adámková Karolína Balšánová Radka Belanová Jana Březáčková Ivana Březná Sabina Calabová Hana Crhová David Cyprián Johana Čadová Tereza Čapková Natali Čechová Zuzana Čižmářová Ondřej Dančák Lucie Daňková Tereza Dědková Vítek Doležel Lucie Doleželová Michaela Dvorská Alžběta Fialová Kristýna Friedrichová Tomáš Gabko Marek Gajdičiar Vendula Galačová Kateřina Grecmanová Michaela Grešová David Halamíček Natálie Hanáková Ján Hanes Lucie Haničáková Kristýna Hlavicová Hana Hořáková Michaelle Hana Hošíková Tereza Hrňová Dominik Hromada Lucie Hryciowová Tereza Hyžáková Tereza Chudějová Michaela Chudějová Tereza Janáková Veronika Janotová Kevin Javorek Ester Ježková Lucie Jordanová David Jungmann Kristýna Juráňová Anna Jurečková Jan Juriš Dominika Juřínková Samuel Káčer Dan Kadlec Jan Kadlec Vratko Kapuš Laura Klagová Nikol Kolářová Michal Koňařík Mária Barbora Kopčanová Daniel Kostka Sabina Košelíková Aneta Kovaříková Samuel Krajčík Eva Kročová Aneta Krupová Zuzana Křenová Bohumil Kubesa Tereza Kubláková Jakub Kudláč Karolína Kuchtová Marie Kunetková Kateřina Kutějová Kristýna Láznová Marta Lišková Barbora Lišková Miroslav Lukáčik Miroslava Macháčková Eva Machalová Kateřina Machů Aneta Marcaníková Nina Marciňová Dominika Martincová Laura Maschtovská Aneta Masnicová Kristýna Matějíčková Adam Mičian Adéla Michalková Karolína Mikulková Daniel Močko Martin Nosek Michal Novák Nina Obložinská Denisa Ondruchová Tereza Orságová Alena Orságová Dušan Panáček Marie Páníková Laura Pavlíčková Nikolas Pavlis Alice Píchalová Katarína Pleváková Lucie Polčáková Romana Pončíková Sabina Popelková Kateřina Profousová Simona Prosová Dominik Ráček Martin Rumpel David Sachr Aneta Salitrníková Lucie Sehnalová Elen Schieferdeckerová Denisa Sirotová Sabina Skalková Albert Skramuský Berenika Slezáková Rozálie Slezáková Klára Staňková Veronika Stašová Mikuláš Strapko Pavla Stříteská Jakub Stříž Hana Suchánková Jana Suchomelová Vanesa Suranová Michaela Svobodová Johana Šenkeříková Ondřej Ševčík Zuzana Ševčíková Aneta Šildová Barbora Šrámková Jakub Štvrtecký Sabina Šuchmová Veronika Švachová Valerie Tchýrová Veronika Trojková Vendula Třetinová Klára Tunegová Kateřina Tutková Milena Tvarůžková Tomáš Váhala Veronika Vachůnová Aneta Vangorová Martina Vašíčková Jakub Vojkůvka Tereza Vrlíčková Kryštof Vyoral Branislav Wirgha Petr Zatloukal Ludmila Zollerová Monika Zulbeharovičová Eliška Zvonková Kateřina Žurková ITÁLIE 2014 SEZNAMOVACÍ POBYT NOVÝCH STUDENTŮ Ocenění ministra školství pro ředitele Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Marcel Chládek udělil v pražském Lichtenštejnském paláci řediteli naší školy Karlu Kostkovi nejvyšší státní vyznamenání v resortu školství - Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké a umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství a je také poděkováním za významný podíl na zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším pracovním působení. Učitelky roku Učitelky MŠ Kostka Jurka Smolíková a Laďka Janušová obdržely za svoji pedagogickou činnost významné ocenění od představitelů města Vsetína. Učitelky mateřské školy ve třídě 16 17

10 Letošní zářijová stáž v Chorvatsku Na stáž do Chorvatska jsem jela v domnění, že jde o relax a celkové vypnutí od učení - zkrátka, že se nic nového nenaučím. Byla jsem ale mile překvapena, jak mě pár hodin povídání na seminářích s panem ředitelem Kostkou a ostatními stážisty obohatilo více, než rok strávený ve školní lavici. Semináře nás tak zaujaly, že jsme se se spolužáky každý večer k tématu daného dne vraceli a rozebírali ho. Je asi zvláštní po necelých dvou týdnech říkat, že jsem určitým způsobem změnila svůj pohled na život? A přece je to pravda. Právě téma život mě zaujalo nejvíce. Smysl života, osud, náhody, pozitivní myšlení tato témata jsme pořád probírali. O večerech jsme tak neřešili bezvýznamné věci jako třeba počasí a sport, ale věci, které mají smysl a hloubku, a pořád jsme si k tématu života měli co povídat. Našla jsem v sobě touhu poznat hlouběji psychologii a filozofii - disciplíny, které mě dříve nijak zvlášť nezajímaly. A protože právě ony byly hlavní náplní dopoledních seminářů, každý si z nich hodně odnášíme. Uvědomili jsme si třeba, že stačí vyjít ven, rozhlédnout se kolem sebe a člověk, který chce vidět, si hned uvědomí, že svět je něco báječného a nádherného. Chorvatská stáž v překrásném prostředí jaderského pobřeží, obohacená o lodní výlet po jadranských ostrovech, byla sice školou organizována poprvé, ale jsem si jistá, že určitě ne naposledy. Doufám, že za pár měsíců bude o ni větší zájem než o stáže ve Španělsku, protože pobřeží na Makarské riviéře s vysokými horami, zvedajícími se přímo z moře, je jedno z nejkrásnějších na světě. My jsme v něm prožili dva úžasné týdny, na které nikdy nezapomenu. Kateřina Byrtusová, třída P4C Tropical Islands Odtržení od reality, které nese název Tropical Islands, byl pro mě veliký zážitek. Ale popořádku: Jako předkrm pro nás byla připravena zastávka v Drážďanech - v jednom z nejkrásnějších měst, které znám, a kam se ráda vracím, ať už na nádherné vánoční trhy, kde vás obejme dokonalá vůně pražených mandlí, svařáku a klobásek, nebo na nádherné letní procházky mezi architektonickými skvosty. I když jsme na prohlídku vánočních Drážďan neměli kvůli dopravním komplikacím moc času, přesto jsme si je stihli užít a ponořit se do adventní nálady. A pak následoval hlavní chod - den v úžasném tropickém ráji, který nás okamžitě vánoční nálady zbavil a dostal nás úplně někam jinam. Horký vzduch, prales, pávi procházející se po chodnících, úžasné koupání - to všechno se najednou zdálo jako sen. Ubytováni (pokud se to tak dá nazvat) jsme byli v týpí na pláži, což s sebou ale neslo skrytou hrozbu - kvůli horku se v nich nedalo spát, a tak každý svou matraci vytáhnul před stan a spalo se venku. Ráno pro nás byla připravena úžasná snídaně a odpoledne zase další koupání a ovocné koktejly. Pak už na nás zase čekala zasněžená cesta domů. Snad se tam jednou vrátíme!!! Kateřina Byrtusová, P4.C EXPEDICE CERN V Diokleciánově paláci ve Splitu CERN neboli Evropská organizace pro jaderný výzkum se sídlem v Ženevě je jedno z nejmodernějších vědeckých zařízení na světě. Již od roku 1954 poskytuje několika tisícovkám špičkových vědců podmínky pro výzkum částicové fyziky. Zde se vědci snaží odpovědět na nejzákladnější otázky současné vědy. Umožňuje dostat se blíže k pochopení hmoty, interakce částic a vzniku Vesmíru. V letošním roce nám bude umožněno toto zařízení navštívit ( ) a stát se tak na pár hodin součástí zvláštního světa částicové fyziky a budoucnosti vědy. Prohlédneme si obří urychlovač částic o délce 27 km zvaný LHC (Large Hadron Collider) umístěný až 150 metrů pod úrovní země na hranicích Švýcarska a Francie. Sestoupíme k detektorům ALICE a ATLAS, na kterém pracovali i čeští vědci a který umožňuje detekci nových subatomárních částic a výzkum temné hmoty a antihmoty, které je ve Vesmíru více než dost, ale jejím principům stále nerozumíme. Při cestě po areálu CERNu potkáme spoustu lidí, z nichž někteří mají možná doma na výstavce Nobelovu cenu. To vše v nádherné krajině u Ženevského jezera s výhledem na švýcarské Alpy (s trochou štěstí spatříme i Mont Blanc, nejvyšší horu Evropy ). Po prohlídce CERNu se vydáme do Ženevy a prohlédneme si toto krásné město ve francouzské části Švýcarska včetně slavné fontány, která chrlí vodu rychlostí 200 km.h -1 do výšky až 120 metrů. Cestou se zastavíme v hlavním městě Švýcarska v Bernu a poté budeme pokračovat přes Německo a Rakousko, abychom si procvičili jazyk německý. O nevšední zážitky bude tedy určitě postaráno. Takže: Be part (icle) of it. Mgr. Radim Ondra 19

11 20 Cesta do hlubin študákova xychtu Převážně nevážně z kabinetu německého jazyka Onehdá, když jsem cca po dvaatřicáté nostalgicky zamáčknul slzu při sledování kultovního dílka se školskou tématikou Cesta do hlubin študákovy duše, napadla mne jistá myšlenka, jež alespoň na chvíli zaplašila mé chmury nad smutnou skutečností týkající se srovnání nesrovnatelného, a sice společenského postavení středoškolského pedagoga za 1. republiky a dnes. Jedna z postav se ve zmiňovaném filmu zabývá, jak již sám název napovídá, studiem študákovy duše. Heuréka! To by mohla být moje šance! Jelikož však nejsem natolik zdatným psychologem, nechávám duši duší a pokusím se zde o krátké zamyšlení nad tím, co jest mi bližší. Duši studenta učitel nevidí, co však ano, je výraz jeho obličeje. Můj text se tedy pokusí některé zásadní z nich poněkud blíže analyzovat. Setkávám se totiž s těmi xychty dnes a denně, a samozřejmě nikoli pouze já, nýbrž i všichni mí drazí kolegové. Takže: Typ 1) Trpitel čiré utrpení ve tváři studenta je způsobeno skutečností, že se má něco, a to cokoli, dělat. Dále zde hraje nikoli nepodstatnou roli fakt, že je např. pátek, středa, pondělí, čtvrtek nebo úterý a že je již 6., 5., 4., 3. či teprve 1. nebo 2. vyučovací hodina. Odpolední výuku (7., 8. hodina) signalizuje výraz Trpitel². V očích se zračí otázka: Musím?, popř. K čemu mi to bude..?! Typ 2) Romantik zasněný výraz svědčící o tom, že student prožívá v mysli bezpochyby něco mnohem příjemnějšího, než je tomu v reálu. Typ 3) Stydlín oči majitele tohoto výrazu jsou upřeny téměř výhradně směrem dolů. Tento totiž právě něco googlí, visí na fejsu nebo právě postoupil do dalšího levelu. Typ 4) Jezevec obličejová část, popř. celá hlava jest pozorovateli skryta (ať již bundou, mikinou, závěsem či prostě pouze v dlaních). Student si nepřeje býti rušen, neboť právě dohání spánkový deficit způsobený zejména náročným studiem. Typ 5) Sýr student se momentálně skvěle baví. Nejčastěji pak na účet učitele, případně spolužáka, o němž se domnívá, že není ani zdaleka tak bystrý, hezký, vtipný, zkrátka tak dokonalý jako on sám. Existuje též možnost, že jej právě napadlo něco jiného, avšak rozhodně minimálně podobně veselého. Typ 6) Na pěst opovržlivý úsměšek v koutku úst dává účinkujícím najevo: Tak se předveď, kašpare, a koukej mě pobavit! Tento výraz lze přeložit někdy i jako: Co Ty mi tady budeš povídat..?! (Pzn. autora Na tento výraz je třeba dát si bedlivý pozor a hlídat své vlastní reakce. Jest totiž k nesnesení..) Typ 7) Panika zděšení v očích i v celém výrazu tváře je doprovázeno otázkou: My píšem?! nebo Já?! (tento typ se někdy omylem zaměňuje za typ 1) Typ 8) Dříč výraz doprovází hluboké soustředění a horečnou činnost. Pohříchu bohužel však právě na něčem diametrálně odlišném od toho, co je právě třeba. Typ 9) Tele I. v činnost jsou uvedeny zejména svaly žvýkací, neb jejich majitel právě cosi konzumuje. Typ 10) Tele II. jakýkoli výraz schází. Typ 11) Hliník krom výrazu schází i dotyčný. Typ 12) Parťák z obličeje studenta se dá vyčíst, že tento je na výkladu pedagogově určitým způsobem zainteresován, tj. zdá se, že naslouchá, ví, o čem je řeč, či jej probíraná látka dokonce baví! To se to potom učí!!! Poznámka autora: Vynechal-li jsem některé výrazy, nestalo se tak úmyslně a jejich vlastníkům se tímto hluboce omlouvám. Poznámka autora II. : Studentům majícím ve tváři vepsán kterýkoliv z výrazů 1 11 se vyplatí neklást žádné otázky, event. zatěžovat je čímkoli jiným. Ledaže by byl učitel fanouškem otázek nezodpovězených a jeho nejoblíbenějším z hrdinů by byl Godot Bory KOSTKA - ŠKOLA NEJEN PRO VSETÍŇÁKY V letošním školním roce u nás studuje 81 žáků ze Slovenska, a tento zhruba 15% podíl na počtu všech žáků školy představuje nejvyšší počet slovenských studentů v historii školy. Slováci u nás studují všechny vyučované obory, výrazně však převažuje zájem o studium ekonomicky orientovaných specializací. V rámci daného oboru jsou studenti ze Slovenska začleňováni do běžných tříd podle stejných kritérií KOSTKA jako čeští - uchazeči. ŠKOLA NEJEN V posledních PRO VSETÍŇÁKY letech se nám ale osvědčilo soustředit v případě paralelních tříd v jednom oboru zahraniční studenty do jedné třídy v ročníku a umožnit tak učitelům těchto tříd obohatit probíranou látku o specifika slovenských reálií (např. slovenská historie, legislativní odlišnosti apod.) V letošním školním roce u nás studuje 81 žáků ze Slovenska, a tento zhruba 15% podíl na počtu všech žáků školy představuje nejvyšší počet slovenských studentů v historii školy. Slováci u nás studují všechny vyučované obory, výrazně však převažuje zájem o studium ekonomicky orientovaných specializací. V rámci daného oboru jsou studenti ze Slovenska začleňováni do běžných tříd podle stejných kritérií jako čeští uchazeči. V posledních letech se nám ale osvědčilo soustředit v případě paralelních tříd v jednom oboru zahraniční studenty do jedné třídy v ročníku a umožnit tak učitelům těchto tříd obohatit probíranou látku o specifika slovenských reálií (např. slovenská historie, legislativní odlišnosti apod.) Počet slovenských studentů na SŠ Kostka Počet slovenských studentů na SŠ Kostka A pro ty, kteří mají pocit, že na naší škole studují pouze Slováci, bude jistě zajímavý druhý graf, který ukazuje, že Vsetín se stal na čtyři roky druhým domovem pro studenty takřka z celé České republiky A pro ty, kteří mají pocit, že na naší škole studují pouze Slováci, bude jistě zajímavý druhý graf, který ukazuje, že Vsetín se stal na čtyři roky druhým domovem pro studenty takřka z celé České republiky. Trvalé bydliště studentů ubytovaných na KOSTKA - ŠKOLA NEJEN PRO VSETÍŇÁKY V letošním školním roce u nás studuje 81 žáků ze Slovenska, a tento zhruba 15% podíl na p všech žáků školy představuje nejvyšší počet slovenských studentů v historii školy. Slováci studují všechny vyučované obory, výrazně však převažuje zájem o studium ekonom orientovaných specializací. V rámci daného oboru jsou studenti ze Slovenska začleňová běžných tříd podle stejných kritérií jako čeští uchazeči. V posledních letech se nám ale osvě soustředit v případě paralelních tříd v jednom oboru zahraniční studenty do jedné třídy v ro a umožnit tak učitelům těchto tříd obohatit probíranou látku o specifika slovenských reálií ( slovenská historie, legislativní odlišnosti apod.) Počet slovenských studentů na SŠ Kostka A pro ty, kteří mají pocit, že na naší škole studují pouze Slováci, bude jistě zajímavý druhý graf, k ukazuje, že Vsetín se stal na čtyři roky druhým domovem pro studenty takřka z celé České repub Pardubický kraj; 1 Olomoucký kraj; Trvalé bydliště studentů ubytovaných na Domově mládeže Vysočina; 1 Středočeský kraj; 2 Trvalé bydliště studentů ubytovaných na Domově mládeže Zlínský kraj; 20 Moravskoslezský kraj; Slovensko; Hlavní město Praha; 1 Jihočeský kraj; 1 Jihomoravský kraj; 4 Liberecký kraj;

12 22 PRVNÍ ABSOLVENTI ŽURNALISTIKY NA KOSTCE Nikola Lichnovská Život je jako bonboniéra. Nikdy nevíš co ochutnáš. Marek Vavruša Motivace začíná touhou. Když něco chceš, máš motiv to získat. V loňském školním roce ukončilo svá středoškolská studia devět prvních absolventů naší studijní specializace Žurnalistika a média. I když žurnalistika na Kostka škole vznikala takříkajíc na zelené louce, přesto se podařilo vytvořit smysluplný a fungující studijní obor, ve kterém Dopis čerstvé absolventky (zveřejňujeme se svolením autorky) V Púchove, Milý pán riaditeľ! Nechce sa mi veriť, že odo dňa, kedy som prvýkrát navštívila Kostku, ubehli už 4 roky. Doteraz si spomínam na svoje pocity a otázky, ktoré mi vtedy vírili hlavou. A je to skutočne dobrá škola? Bude to dobré rozhodnutie? Čo ak tu nebudem spokojná? Teraz môžem ale úprimne a s čistým svedomím povedať: Ísť na Kostku bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som za celý svoj život urobila. Kostka, to nebola len škola. Boli to najlepšie a najkrajšie 4 roky môjho života, miesto, kde sa sny stávajú skutočnosťou a cesta, po ktorej som došla až sem. Som hrdá, že sa môžem nazývať absolventkou Kostky. Pán riaditeľ, Vy ste vytvorili niečo, čo sa podarí len málokomu. Vy meníte životy. A ja sa Vám chcem poďakovať, že ste zmenili aj ten môj. Vstupujem do Izabela Bobulová Každé prečo má svoje preto! Veronika Velcerová Všechno co se děje, se děje z nějakého důvodu... Michaela Voclonová,,Žij každý den tak, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život! Lucie Kalná Nemůžeš ujít tisíc mil, dokud neuděláš první krok. se propojily dovednosti obou hlavních odborných garantů. Mgr. Libor Čada vnesl do výuky praktický rozměr, díky kterému studenti nepíší práce jen proto, aby byli hodnoceni, ale směřují k reálné, tedy publikované žurnalistické praxi. Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. ďalšej etapy života a vďaka Kostke som na to skvele pripravená a veľmi sa na ten nový začiatok teším. Na Kostku budem vždy spomínať s úsmevom na tvári a radosťou v srdci. Veľmi rada a často si spomeniem aj na učiteľov. Tí podľa mňa tvoria základné korene celej školy. Všetci do jedného sú naozaj úžasní a každý z nich jedinečný. Chcem sa Vám ale poďakovať nielen ako riaditeľovi. Veľká vďaka Vám patrí aj ako človeku. Každý rozhovor s vami je obohatením a úsmev novou energiou. Vďaka Vám som pochopila, že nie je dôležité žiť pre peniaze, majetek, úspech, ale pre život samotný. Naučili ste ma, že život, aj keď nie je vždy ideálny, je krásny a oplatí sa preň bojovať. Že nie je podstatné, koľkokrát spadnete, ale koľkokrát dokážete vstať. Ďakujem, že som mohla študovať pod Vaším vedením. Ďakujem za každý jeden deň prežitý na Kostke. Keď som nastúpila na Vašu školu, nemyslela som si, že je nejak dôležité mať v živote vzor. Že je celkom divné chcieť sa niekomu veľmi podobať. Ako absolventka som ale zmenila názor. A viem, komu sa chcem v živote podobať. Monika Hegarová Když se ti v jeden krásný den na střepy rozbije tvůj sen, tak nebreč a zatni pěsti, vždyť střepy přinášejí štěstí! Lucie Tomečková Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života. Laura Krošláková V živote nehľadajte istoty, pretože žiadne neexistujú! Treba veriť iba sami sebe a žiť, nebáť sa robiť veci, ktoré možno nedopadnú podľa našich predstáv... zase zejména díky předmětu Tvůrčí psaní vnesl do předmětu rozměr estetický, směřující k zdokonalování jazykových dovedností studentů. Základním kamenem celého konceptu výuky žurnalistiky je studentský webový portál Sľubujem, že sa budem v živote veľmi snažiť a dúfam, že raz na mňa budete ako na bývalú študentku Kostky hrdý. Takže ešte raz, ĎAKUJEM za všetko. Alžběta Schügerlová STUDENTI KOSTKY NA TITULCE! Na konci září jsem nostalgicky zavzpomínala na loňský výlet do Anglie a zároveň se zaradovala, neb fotka našich studentů se objevila na titulní stránce Katalogu školních zájezdů společnosti Student Agency na rok 2014/2015! Dvě další fotky jsou uvnitř katalogu právě u městečka Plymouth, které jsme navštívili. Takže pokud toužíte po Anglii, Londýně nebo možná i Paříži, kupte velké prasátko, spořte a rozhodně se nezapomeňte přihlásit na zájezd do Anglie v září 2015! Více informací v průběhu podzimu u paní uč. Jochcové, A303. See you ;) Keramická dílna V průběhu letních prázdnin proběhly úpravy v budově Domova mládeže, v jejichž rámci byla zprovozněna i zbrusu nová keramická dílna. Bude sloužit žákům střední školy, a to nejen těm, kteří si vybrali výtvarnou výchovu jako svou specializaci, ale všem, které baví něco tvořit a zkoušet nové zatím nepoznané aktivity. Stranou nezůstanou ani malí žáčci naší mateřské školy, pro které se v dílně určitě také najdou činnosti odpovídající jejich věku. Všichni se můžou těšit na hrnčířský kruh, keramickou pec, různé materiály a techniky a na celé zázemí těchto nově zbudovaných prostor. Do kolektivu vsetínských středních škol, jejichž žáci i vyučující chodí společně darovat krev, se ve středu 25. června připojila také Kostka škola. Krev darovalo 12 studentů a 7 profesorů, nechyběl ani ředitel školy PaedDr. Karel Kostka, MBA. Také pro něj bylo darování krve poprvé, on i jeho kolegové Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vás informoval o úspěšné reprezentaci ČR vaší studentky Terezy Lebedové na World Championships of Performing Arts v USA, Hollywood v červenci 2014, kde získala 2 zlaté medaile v taneční kategorii - duet. Tereza během celého mistrovství skvěle reprezentovala nejen ČR, ale i vaši školu. S pozdravem Jiří Hájek Národní ředitel WCOPA Česká republika a Slovensko web: ručně vyrobený dárek či váš výrobek bude zdobit budovu naší školy. Určitě je se na co těšit. Učitelka výtvarné výchovy Mgr. Jitka Pacáková se studentkou Marií Kunetkovou Daruj krev s (Karlem) Kostkou! A že jste ještě nikdy s hlínou nepracovali? Nevadí. Odborníci tvrdí, že základním technikám se naučí každý. Odměnou vám bude krásný pocit z toho, co vaše ruce dovedou. A co teprve, až někomu věnujete vlastnozvládli odběr na jedničku. Skupinku dárců dal dohromady Ing. Roman Daněk, který už několik odběrů ve Vsetíně absolvoval. Studenti mají možnost, aby darovali krev v kolektivu, se svými spolužáky i učiteli. Jsem rád, že se přidalo hodně učitelů. Informaci o akci jsme poslali také panu řediteli, který byl zrovna ve Španělsku, ale hned nám odepsal, že jde do toho také, že musí být u toho, uvedl vyučující. Ředitel školy připojil, že se často lamentuje nad mladou generací. Ale není to pravda, je to zdravá generace a jsme na ně hrdí, dodal ředitel. Ing. Lenka Plačková, tisková mluvčí vsetínské nemocnice 23

13 Chcete nás poznat víc? Dny otevřených dveří Vždy od 8 do 16 hodin I v letošním roce Vás srdečně zveme na dny otevřených dveří, které proběhnou v termínech: Pátek 7. listopadu 2014 Sobota 8. listopadu 2014 Pátek 21. listopadu 2014 Pátek 12. prosince 2014 Pátek 16. ledna 2015 Pátek 6. února 2015 Pátek 27. února 2015 Pátek 6. března 2015 Na dnech otevřených dveří uvidíte chod naší školy v běžném režimu. Studenti školy Vám ukáží výukové prostory, domov mládeže a zázemí školy, budete mít možnost pohovořit si s pracovníky školy o všem, co Vás v souvislosti s provozem školy zajímá, ať už jde o přijímací řízení, učební plány, výuku matematiky a jazyků, mimoškolní činnost, sportovní, kulturní a odborné kroužky a akce, mezinárodní výměny a stáže studentů, úspěšnost absolventů, ubytování na domově mládeže atd. Budete-li mít zájem a čas, můžete absolvovat jednu i více výukových hodin přímo ve třídě. Školu je samozřejmě možno navštívit i mimo uvedené termíny po telefonické domluvě!!!!!!! Nultý ročník 8. listopadu 2014 (So) 13. prosince 2014 (So) 17. ledna 2015 (So) 7. února 2015 (So) Série čtyř dopoledních akcí, na kterých se mohou účastníci dozvědět více o náplni studia zvoleného oboru, seznámit se s prostředím školy, jejími pedagogy, a okusit atmosféru Kostka školy. Jednotlivé lekce jsou samostatnými interaktivními programy. Účastníci neplatí žádný poplatek a akce jsou pořádány jako nástavba pátečních Dnů otevřených dveří. Mezinárodní konference o Baťovském školství Naše škola se podílela ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem v Praze, Knihovnou J. A. Komenského, Fakultou přírodovědně humanitní a pedagogickou TU Liberec, Baťovým institutem a Nadací Tomáše Bati, za podpory MŠMT ČR, na organizaci významné mezinárodní konference o Baťovském školství. Všem pracovníkům a studentům za úsilí a skvělou reprezentaci školy DĚKUJEME

Středa Bus A 49

Středa Bus A 49 Středa 17.12.2014 - Bus A 49 1 P1.B Abazaj Jakub 2 P4A Bělášková Ivana 3 L2A Blanarová Beata 4 Borsík Otto 5 Borsíková Šárka 6 P2A Čepák Andrej 7 Fojtíková Soňa 8 P1.B Halamíček David 9 P1.B Hořáková Hana

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou ve dnech 7. 1., 28. 1. a 25. 2. 2017 vždy od 13 do 15 hodin OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO 5 000-20 000 KČ ŠKOLNÉ ZDARMA NA VÝBĚR DVA OBORY: OBCHODNÍ

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA S VÍCE NEŽ 150LETOU TRADICÍ

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA S VÍCE NEŽ 150LETOU TRADICÍ OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA S VÍCE NEŽ 150LETOU TRADICÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. LEDNA 2017 STUDIJNÍ OBORY EKONOMICKÉ LYCEUM 78-42 - M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41 - M/02 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více