Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní metody vyučování nové možnosti."

Transkript

1 ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od do Č.j.: 10458/ Název vzdělávacího programu: Alternativní metody vyučování nové možnosti. Kurz byl zaměřen na prohlubování odborné kvalifikace pedagogů středních a vyšších škol a to využitím alternativních metod při vyučování s přihlédnutím k důležitosti prevence stresu v práci pedagoga. (Vycházel z 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., která se zabývá průběžným vzděláváním pedagogických pracovníků se zaměřením na aktuální teoretické a praktické otázky související s programem vzdělávání a výchovy). 2. Obsah podrobný přehled témat výuky: Kurz byl určen pro pedagogické pracovníky středních a vyšších zdravotnických škol s možností účasti i dalších škol. Kurz průběžného vzdělávání byl složen ze dvou částí: 1) Alternativní metody vyučování 2) Stres v práci pedagoga Podrobná obsahová náplň kurzu: 1) ALTERNATIVNÍ METODY VYUČOVÁNÍ Složení témat umožnilo účastníkům kurzu proniknout do problematiky alternativních metod vyučování, pochopení jejich kladů a záporů. Pedagogové získali informace o jednotlivých způsobech výuky a možnostech jejich využití v jednotlivých předmětech. Téma svým pojetím motivovala pedagogické pracovníky využívat nových vyučovacích metod při práci se studenty. 1

2 Tradiční metody vyučování, jejich klady a zápory (PhDr. Pavla Pavlíková) Alternativní metody vyučování, hlavní rysy alternativních metod (PhDr. Pavla Pavlíková) Student a alternativní vyučovací metody, vyučovací styl učitele (PhDr. Pavla Pavlíková) Problémové vyučování (Mgr. Miluše Kulhavá) Projektové vyučování (Mgr. Miluše Kulhavá) Specifika vzdělávání dospělých při využití alternativních metod (Mgr. Alice Strnadová, MBA) 2) STRES V PRÁCI PEDAGOGA Problematika stresu v práci pedagogického pracovníka svým pojetím umožnila komplexní pochopení dané problematiky, pochopení obecných zásad aktivního přístupu ke zvládání stresu, zvládání strategie antistresového opatření v práci pedagoga a rozpoznání nutnosti zásahu krizové intervence. Příčiny stresu, stresové situace v prostředí školy a v práci pedagoga (Mgr. et Mgr. Jana Mlýnková) Projevy stresu a syndromu vyhoření, průběh stresu, překonávání stresu (Mgr. et Mgr. Jana Mlýnková) Krizová intervence, krizová intervence v prostředí školy (Mgr. Eva Marková) Prevence nadbytečné zátěže v práci pedagoga, antistresový program ((Mgr. Miluše Kulhavá) Psychohygiena v práci pedagoga (Mgr. Miluše Kulhavá) 3. Forma: Forma kurzu byla prezenční. Realizační forma: přednášky semináře 2

3 4. Vzdělávací cíl: Alternativní metody vyučování: pochopit klady a zápory klasických metod výuky umět posoudit klady a zápory alternativních metod výuky získat informace o jednotlivých způsobech výuky umět zvážit možnost využití jednotlivých alternativních metod v konkrétních hodinách vyučování Vzdělávací cíle posloužily účastníkům kurzu využít konkrétních znalostí a dovedností ve výchovně vzdělávacím procesu a to zařazením alternativních vyučovacích metod do výuky jednotlivých předmětů. Tím se do značné míry zvýší aktivizace studentů při vyučování a sníží se stereotyp využívání klasických metod výuky. Stres v práci pedagogického pracovníka: pochopit obecné zásady aktivního přístupu ke zvládání stresu zvládat strategii antistresových opatření v práci pedagoga rozpoznat stádia vývoje syndromu vyhoření pochopit důležitost zařazení alternativních metod do výuky jako možnost snížení stereotypu v práci pedagoga a tím snížení pravděpodobnosti výskytu syndromu vyhoření rozpoznat nutnost zásahu krizové intervence Dílčí cíle, které byly obsaženy v celku stres v práci pedagoga, vedou k zvládání nadměrné a nepřiměřené zátěže v práci a tím k optimálnímu průběhu výchovně vzdělávacího procesu ze strany pedagoga i studentů. Cílem kurzu, který patří do průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků, bylo prohloubení znalostí a dovedností, které souvisejí s procesem výchovy a vzdělávání. 5. Hodinová dotace: Kurz má celkovou časovou dotaci 22 hodin. 3

4 Alternativní metody vyučování: 12 hodin. Tradiční metody vyučování, jejich klady a zápory Alternativní metody vyučování, hlavní rysy alternativních metod Student a alternativní vyučovací metody, vyučovací styl učitele Problémové vyučování Projektové vyučování Specifika vzdělávání dospělých při využití alternativních metod Stres v práci pedagogického pracovníka: 10 hodin Příčiny stresu, stresové situace v prostředí školy a v práci pedagoga Projevy stresu a syndromu vyhoření, průběh stresu, překonávání stresu Krizová intervence, krizová intervence v prostředí školy Prevence nadbytečné zátěže v práci pedagoga, antistresový program Psychohygiena v práci pedagoga 6. Datum konání a počet účastníků 1. kurz: realizace 31. května 2. června 2010 počet účastníků kurz: realizace 20. září 22. září 2010 počet účastníků kurz: realizace 29. listopadu 1. prosince 2010 počet účastníků Místo konání: Kurz byl realizován v prostorách Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Vídeňská 800, Praha 4 Krč. 4

5 8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o kvalifikaci a přehled průběhu praxe: Mgr. Eva Marková, R.N - přednostka Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK Psychiatrická léčebna Bohnice Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze péče o nemocné -pedagogika-1994 V současné době doktorské studium 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1997 dosud Mgr. Miluše Kulhavá, R.M. (garant vzdělávacího kurzu) Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pedagogika se specializací na školní a sociální pedagogiku Masarykova Univerzita v Brně pedagogická způsobilost k učitelství odborných předmětů na zdravotnických školách ) 2008 dosud 2) Vysoká škola zdravotnická o.p.s., Praha až ) Vyšší zdravotnická škola Praha až ) Střední zdravotnická škola a vyšší zdravotnická škola Praha až 2001 PhDr. Pavla Pavlíková, R.N. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Praha 2 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pedagogika -péče o nemocné-1984 PhDr ) 1986 dosud 2) Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Praha dosud 3) Střední zdravotnická škola Kladno 1885 až

6 Mgr. et Mgr. Jana Mlýnková, R.N. Střední škola sociální o.p.s. Praha 8 Agentura domácí péče Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pedagogika se specializací na školní a sociální pedagogiku učitelství zdravotnických předmětů pro střední školy ) 2005 dosud 2) Střední škola sociální o.p.s., Praha dosud 3) Vyšší zdravotnická škola Praha až 2004 Mgr. Alice Strnadová, MBA, R.N Současný pracovní poměr: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha 4 Ústav práva a právní vědy o.p.s. Ústav práva a právní vědy MBA 2007 Univerzita J. A. Komenského Andragogika-personální řízení 2006 Masarykova univerzita v Brně Veřejná ekonomika a správa- Management zdravotnictví ) Ústav práva a právní vědy o.p.s 2007 dosud 2) 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2006 dosud 3) Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha dosud 9. Odborný garant: Kurz zajišťovala na základě platných norem a předpisů. Garantem kurzu byla Mgr. Miluše Kulhavá,R.M., odborná asistentka, která vyučuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala zahraniční stáže na Univerzitě Komenského (lékařská fakulta) v Bratislavě, na Univerzitě v Brightonu, Eastbournu a v Nizozemí. Je absolventkou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy obor pedagogika se specializací na školní a sociální pedagogiku. Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze je jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, zabývajícím se výukou a výzkumem v ošetřovatelství na vysokoškolské úrovni soustavně déle než 45 let. Aktivně spolupracuje s řadou zahraničních univerzit 6

7 vzdělávajících sestry nebo zabývajících se výzkumem v ošetřovatelství. Ústav se od roku 2005 podílí na přednáškové činnosti v oblasti pedagogiky v rámci certifikovaného kurzu pro sestry školitelky v klinické praxi. 10. Materiální a technické zabezpečení: Účastníci kurzu obdrželi vždy na začátku každé přednášky: 1) studijní materiál týkající se obsahu přednášky 2) seznam odborné literatury k dané problematice Přehled učeben a seminárních místností plně využívaných pro kurz. Ústav Ulice Město Číslo učebny podlaží Počet míst Vybavení Ústav teorie a praxe ošetřovatelství Vídeňská Praha 4- Krč A1 40 dataprojektor, PC, notebook, tabule, promítací plátno, flipchart A2 30 dataprojektor, PC, notebook, tabule, promítací plátno flipchart A3 15 dataprojektor, PC, notebook, tabule, promítací plátno flipchart 11. Způsob vyhodnocení akce: V průběhu vzdělávacího kurzu byla průběžně prováděna kontrola činnosti vyučujících přednostkou Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze. Výsledný vzdělávací efekt byl zjišťován dotazníkem v závěru každého kurzu. Evidence účastníků probíhala formou docházkového listu. Po absolvování všech přednášek kurzu obdrželi účastníci osvědčení. Zpracovatel: Mgr. Miluše Kulhavá, R.M. (odborná asistentka) telefon: , mobil: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vídeňská 800, Praha 4 Krč 7

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

Poruchy chování a jak na ně

Poruchy chování a jak na ně 1. Pořadové číslo a název vzdělávací akce Poruchy chování a jak na ně 2. Podrobný přehled témat výuky (obsah): 1. Obecné vymezení poruchového chování. 2. Klasifikace SPCH. 4. Spouštěč agrese. 5. Základy

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Ing. Lenka Rolečková ředitelka školy V Rybitví, 14. října 2014 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764 Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce: 15.

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění - Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací 150815 vydal ředitel školy účinek

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-207/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-207/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim vykonávající činnost školy: Sídlo: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IČO:

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Biologie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více