Zátěžové testy aplikací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zátěžové testy aplikací"

Transkript

1 Zátěžové testy aplikací

2 Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy

3 Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Správa požadavků na testování Plánování testu Funkční a regresivní testování Požadavky na vývoj a změny Vývoj software Vývojové testy (UNIT) Analýza výsledků Analýza výsledků Akceptační řízení Nasazení do provozu Zátěžové testování zpoza firewallu Zátěžové testování před firewallem

4 Zátěžový test online manuální Zátěž on-line je vytvářena lidskými zdroji Testeři pracují dle dohodnutého postupu a v dohodnutém čase Síť Web server Application server Database server Testovaný systém Testeři simulující zátěž on-line

5 Manuální zátěžové testování Výhody není nutnost používat speciální testovací software není nutný vývoj programových skriptů k zatěžování relativně rychlá realizace Nevýhody použitelnost na malé systémy do počtu 20 uživatelů špatné řízení zátěže neopakovatelnost testů špatné sledování systému a sběr naměřených hodnot vyšší chybovost z hlediska lidského faktoru vyšší HW nároky (více PC)

6 Zátěžový test - online automatizovaný Analýza Grafy, tabulky, reporty LR Controller Speciální software Řeší omezení lidských zdrojů při zátěžovém testu: Nahradí testery virtuálními uživateli Spouští velké množství virtuálních uživatelů na několika málo počítačích Vuser host Web server Application server Database server Load Generátor Testovaný systém

7 Automatizované zátěžové testování Výhody použitelnost i na velké systémy s tisíci uživateli řízení zátěže z jednoho místa snadná opakovatelnost testů sledování systému pod zátěží, sběr naměřených hodnot Nevýhody nutnost použití specializovaného testovacího software časová náročnost přípravy zátěžových skriptů

8 Kdy a proč zavádět zátěžové testy Výkonnostní akceptace dodaného systému Vyladění systému a jeho jednotlivých komponent před reálným provozem Zjištění výkonnostních limitů systému Ověření chování systému při výpadku jednotlivých komponent systému Ověření použité platformy, technologie a infrastruktury systému

9 Doba trvání zátěžového testu 8 dní Analýza pro zátěžový test Podrobná specifikace rozsahu a cíle 10 dní 15 dní 4 dny Technické řešení (tech.test, prostředí, generátory) Výběr business transakcí transakční mix Popis vybraných business transakcí Stanovení počtu virtuálních uživatelů Specifikace testovacích dat Výběr monitorů a výkonnostní metriky Návrh scénářů ZT Organizace běhů ZT Kritéria pro ukončení ZT Analýza rizik Příprava zátěžového testu Příprava zátěžových skriptů Příprava testovacích dat Kontrola prostředí pro ZT Provedení zátěžového testu Ukončení všech cyklů Výchozí podmínky pro test Spuštění testu Vyhodnocení - Analýza výsledů Závěrečné vyhodnocení X cyklů ZT

10 Nároky na lidské kapacity v jednotlivých fázích projektu zátěžového testování dle rolí Analýza pro ZT Příprava ZT Provedení a vyhodnocení ZT Definice cíle ZT Analýza Nahrání skriptů Ladění skriptů Spuštění ZT Analýza výsledků Úprava systému Manažer projektu (Vedoucí zátěžového testu) Analytik vývojového týmu Analytik vývojového týmu Analytik vývojového týmu Analytik vývojového týmu Analytik vývojového týmu Analytik ZT Analytik ZT Analytik ZT Architekt systému Architekt systému Architekt systému Architekt systému Vývojář Administrátor Administrátor Specialista na HW, DB, síť... Specialista na HW, DB, síť... Specialista na ZT Specialista na ZT Specialista na ZT Specialista na ZT Specialista na ZT Specialista na ZT

11 Rozhodnutí o cíli a rozsahu zátěžového testu Jde o manažérské rozhodnutí před začátkem zátěžového testu, které vymezuje provedení zátěžového testu: Základní zaměření zátěžového testu (cíl) Rozsah zátěžového testu (vazby na okolní systémy, dávkové procesy na pozadí, provozní nebo testovací prostředí, možnost naplnění DB) časový a finanční aspekt Volba softwarového nástroje pro zátěžový test Hrubý časový rámec zátěžového testu Tým pro zátěžový test součinnost různých specialistů Stanovení kritérií pro ukončení ZT v závislosti na cíli ZT

12 Technické řešení zátěžového testu Technologický test ověřuje vhodnost zvoleného softwarového nástroje pro konkrétní zátěžový test Umístění generátorů zátěže: Zátěžový test uvnitř interní sítě (před firewallem) Zátěžový test mimo interní síť (zpoza firewallu) Simulace vazeb testovaného systému na okolní systémy: Plná součástí zátěžových skriptů jsou skripty simulující reakci spolupracujících systémů Částečná simulace jen do definovaného rozhraní Technické řešení generátorů zátěže PC, servery, prostup firewallem,... Technické řešení realizace zátěžového testu v provozním nebo testovacím prostředí

13 Výběr business transakcí transakční mix Vytvoření skupin transakcí testovaného systému a výběr vhodného představitele každé skupiny pro zátěžový test (požadavek na vyváženost transakčního mixu): Nejfrekventovanější transakce Transakce významně zatěžující systém Zastupitelnost funkčních modulů systému v zátěžovém testu Činnosti kritické pro chod firmy Transakce náročné z hlediska zpracování komplikované dotazy do DB, komunikace s okolními systémy, tisky atd.

14 Testovací data pro zátěžový test Přihlášení uživatelů do testované aplikace doména, jméno, heslo... jeden přístup do systému pro všechny uživatele nebo přístupy individuální (generované) Opakované použití testovacích dat testovací data destruktivní testovací data nedestruktivní Znehodnocení osobních údajů v datech (zákon 101/2000 Sb.) Naplnění databáze před začátkem zátěžového testu na definovaný % objem dat Časově náročné

15 Stanovení počtu virtuálních uživatelů Počet uživatelů, kteří mají technické nebo licenční podmínky pro přístup do systému Počet virtuálních uživatelů v průběhu průměrného dne a ve špičce Pro jednotlivé vybrané transakce se provede proporcionální výpočet počtu virtuálních uživatelů v zátěžovém testu Podle celkového nárůstu virtuálních uživatelů v jednotlivých cyklech zátěžového testu (variantách) se provede výpočet jejich nárůstu pro jednotlivé transakce Rozhodne se o způsobu jejich přihlašování (v jeden okamžik, ve stanoveném intervalu náhodně, atd.)

16 Výběr monitorů a výkonnostní metriky Dle cíle zátěžové testu jsou určeny sledované výkonové ukazatele (metriky), vybrány vhodné monitory, stanoveny výkonnostní metriky a typ výsledku zátěžového testu pro porovnání s limitem Typ metriky Popis Limit Výkonnost jednotlivých transakcí systému na uživatelském rozhraní uživatelská odezva. Vytížení paměti sleduje využívání operační paměti na definovaných serverech. Efektivita práce databáze sleduje způsob využití zdrojů databáze. Vytížení CPU sleduje využití CPU na definovaných serverech, obvykle probíhá monitorování prostředky operačního systému. Monitorování sítě sleduje zpoždění sítě mezi jednotlivými aktivními prvky sítě a průchodnost jednotlivých prvků sítě. Odezva vytipované transakce na uživatelském rozhraní. <8 s Velikost obsazené operační paměti <75% Rychlost vyřizování dotazů (délka provádění vytipovaných SQL dotazu) <1 s Vytížení procesoru <80% Zpoždění sítě <0,5 s

17 Typy výsledků zátěžového testu Transakce Min. /sec./ Ave /sec./ Max. /sec./ 50% /sec./ 90% /sec./ Prihlaseni Nacteni_objednavek Odeslani platebnich udaju Zruseni_objednavek Vyber letu Vyber spolecnosti Odhlaseni

18 Návrh scénáře zátěžového testu 1.vlna (VU) 2. vlna (VU) 3. vlna (VU) Měřená referenční zátěž Doběh Doba trvání této činnosti (min.) skript 2.skript 3.skript CELKEM VU nárůst VU VU načítaně nárůst VU VU načítaně nárůst VU VU načítaně nárůst VU VU načítaně dávka na pozadí X 2. dávka na pozadí X

19 Návrh scénáře zátěžového testu - graf Měřená referenční zátěž

20 Návrh testovacích cyklů Navrhované cykly zátěžového testu vycházejí ze spouštění vybraných transakcí s postupným zvětšováním zátěže Cyklus 1 Transakce 20 % denní špičky Cyklus 4 Transakce % denní špičky Cyklus 2 Transakce 50 % denní špičky (běžný pracovní den) Cyklus 5 Transakce % denní špičky Cyklus 3 Transakce 100 % denní špičky Cyklus 6 Transakce - pokus o kolaps systému

21 Příprava zátěžového testu Příprava testovacího prostředí Nahrání a odladění zátěžových skriptů Příprava testovacích dat Vytvoření scénářů pro zátěžový test Zprovoznění generátorů zátěže Kontrola prostředí pro zátěžový test Zkušební běh zátěžového testu

22 Ošetření rizik vznikajících při zátěžovém testu Bezpečnost síťového provozu a běhu provozních aplikací, pokud je zátěžový test prováděn za plného provozu a v produkčním prostředí Riziko chybného přepočtu mezi výkonnostními parametry testovacího a produkčního prostředí, pokud není zátěžový test prováděn v produkčním prostředí Riziko objektivity výsledků zátěžového testu, pokud je chybný výběr transakcí pro simulaci (transakční mix), výběr a rozsah testovacích dat - může způsobit, že zátěžový test je nevyvážený a jeho výsledky neodpovídají budoucímu skutečnému běhu systému Opomenutí vlivu okolních systémů nebo jejich chybná simulace může způsobit zkreslení výsledků zátěžového testu

23 Provedení zátěžového testu Kontrola výchozích podmínek zátěžového testu Provedení běhu zátěžové testu Vyhodnocení běhu zátěžového testu Rozhodnutí o splnění/nesplnění kritérií pro ukončení ZT Rozhodnutí o úpravách HW a SW parametrů systému, případně o programových úpravách Rozhodnutí o variantě dalšího běhu zátěžového testu

24 Výsledky zátěžového testu

25 Výsledky zátěžového testu Výsledky ZT v sec - průměrné hodnoty Měřené transakce Limit v sec VU 400 VU 400 VU 1000VU login 5 1,5 8,7 3,4 4,4 GUI ,1 3,6 2,1 4,8 zadani 1 pozadavku 15 10,3 16,2 13,3 18,5 prehled_stah_souboru 10 8,4 12,4 9,7 15,4 prehled_požadavku_ ,1 36,4 14,1 18,1 stazeni_souboru 15 18,6 25,8 12,2 17,2 logout 5 1,4 1,6 1,6 2,8

26 Meeting pro vyhodnocení běhu ZT Prvotní analýza výsledků Příprava souboru dat a grafů sumarizace grafů, tvorba grafů závislostí Důraz na měřítko naměřených hodnot a typu použitých výsledků (min, max, průměr, 50 nebo 90 percentily) Vyhodnocení ZT podrobná analýza a diskuse nad výsledky ZT Návrh na úpravu testované aplikace nebo architektury programová úprava testované aplikace změna parametrů testované aplikace změna architektury např. přidání dalšího aplikačního serveru atd. Návrh dalšího běhu ZT, jaký cyklus s jakými daty atd.

27 Závěrečná zpráva ze zátěžového testu Závěrečná zpráva o zátěžovém testu se vytváří po splnění kritérií o ukončení ZT a má obvykle tyto části: cíl zátěžového testu a jeho rozsah specifikace prostředí, ve kterém zátěžový test probíhal seznam vybraných transakcí (transakční mix) navržené a realizované cykly zátěžového testu výsledky provedených běhů zátěžového testu porovnání dosažených výsledků s cílem zátěžového testu nalezené problémy a úzká místa systému doporučení dalšího postupu

28 Nástroje pro zátěžové testování Komerční produkty HP LoadRunner Compuware QALoad Segue SilkPerformer Rational Performance Tester RadView Webload. Freeware produkty Jmeter OpenSTA Microsoft Web Stress Tool OpenWebLoad http_load...

29 Porovnání komerčních a freeware produktů Komerční produkty monitoring vybraných parametrů během zátěže většinou lze testovat i jiné než webové aplikace (SAP, Siebel, Citrix...) přehledné grafické výstupy z jednotlivých testů technická podpora dodavatele koupě nebo nájem za poplatek kompletní dokumentace možno zakoupit školení vhodné pro akceptační testování Freeware produkty chybí možnost monitoringu během zátěže většinou lze testovat pouze webové aplikace (otevřená rozhraní) pouze jednoduché výstupy z jednotlivých testů bez technické podpory zdarma bez pořádné dokumentace pouze samostudium vhodné pro vývojové testování

30 Trendy ve zvyšování výkonnosti systému Návrh systému Databáze výsledků Zátěžový test Systém vyhodnocení Monitoring Doporučení na změnu architektury nebo nastavení parametrů systému

Jak na testování? 18.4.2013

Jak na testování? 18.4.2013 Jak na testování? 18.4.2013 Proč? Vnímáme konstatní zájem zákazníků o problematiku testování Máme dlouholeté zkušenosti s testováním na mnoha zajímavých projektech Naše zkušenosti Datamasking Procesní

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Základní parametry služby Typ zdrojových dat Technologie zpracování dat Požadovaný výstup Fleetové palubní GPS jednotky

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

a rámcový návrh dalšího postupu projektu

a rámcový návrh dalšího postupu projektu III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č. 07.08. (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

Řízení projektu technologické integrace

Řízení projektu technologické integrace Libor Jirsák Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická Nám. Winstona Churchilla 3, Praha 3 Email: jirsak@vse.cz Abstrakt Rostoucí složitost business požadavků znamená vyšší složitost IT

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Stavíme informační systém

Stavíme informační systém Stavíme informační systém Pracovní skupina ICTU Obsah 1 Úvod... 3 2 Slovník... 4 2.1 Role... 4 2.2 Dokumentace... 6 3 Jak IT projekt probíhá... 8 3.1 CHCI POSTAVIT DŮM... 9 3.2 DÁ SE TO POSTAVIT TAK, JAK

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více