APS mini / APS mini Plus APS Home

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APS mini / APS mini Plus APS Home"

Transkript

1 APS mini / APS mini Plus APS Home Přístupový systém APS mini / APS mini Plus s programem APS Home Instalace systému krok za krokem , TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha 5, (vydáno dne 2012/07/09)

2 1 Obsah 1 Obsah O dokumentu Předpoklady Montáž Zapojení celého systému Sběrnice RS Identifikace modulů na lince Standardní zapojení modulu ovládání dveří Oživení a nastavení systému HW a SW požadavky na počítač (server) Seznam použitých portů Instalace programu APS Home Instalace podpůrných SW APS Home - založení databáze Nastavení převodníku TCP/IP (APSLAN, integrované převodníky TCP/IP) Konfigurace čteček Použití čtečky k PC program ID Microserver Nastavení přístupových oprávnění Vkládání karet a vytvoření uživatelů Přidělení oprávnění Přenos dat Ověření funkce Nejčastější potíže Odkazy strana 2

3 2 O dokumentu Tento dokument je návodem na instalaci systému APS mini / APS mini Plus spravovaného pomocí programu APS Home krok za krokem. Obsahuje postupy pro nastavení a zprovoznění základních funkcí systému. 2.1 Předpoklady Tato příručka předpokládá použití aktuálních verzí veškerého SW společnosti TECHFASS, při instalaci tedy vždy stahujte aktuální verze SW dostupné na stránkách 3 Montáž 3.1 Zapojení celého systému Čtecích moduly jsou vždy vybaveny rozhraním sběrnice RS 485, po které jsou vzájemně propojeny a tvoří tak komunikační linku. Na každé komunikační lince musí být přítomen komunikační převodník (RS 485 <-> USB, nebo RS 485 <-> Ethernet). Převodník RS 485 <-> Ethernet může být integrovaný přímo na některém z čtecích modulů. Adresný prostor každé komunikační linky je 32 adres. S ohledem na tyto skutečnosti je nutné vhodně umístit všechny komponenty a použít vhodné kabely pro jejich propojení. 3.2 Sběrnice RS 485 Zapojování čtecích modulů na sběrnici systému APS mini / APS mini Plus je třeba dodržet obecně platné zásady pro zapojování sběrnice RS 485 (viz aplikační schémata: prezentace zaměřená na správné zapojení komunikační sběrnice RS 485 systémů APS mini a APS mini Plus je k dispozici zde: Každý segment komunikační linky musí obsahovat definici klidových stavů (A, B), a na obou koncích musí být zakončen. Tyto funkce je často možné zajistit přímo osazením příslušných jumperů na konkrétní čtecí modul. Dostupnost funkce je vždy uvedena v popisu modulu v příslušném katalogovém listu. Pokud si nejste jisti zapojením linky RS 485, doporučujeme problematiku konzultovat, případně se přihlásit na školení pořádaná firmou TECHFASS s.r.o. Chybné zapojení linky RS 485 je nejčastější příčinou nefunkčnosti systému, odhalování a odstraňování chybného zapojení je časově a v návaznosti i finančně značně náročné. 3.3 Identifikace modulů na lince Moduly jsou na sběrnici rozlišeny svojí HW adresou, tu je možné nastavit v rozsahu HW adresa každého modulu na sběrnici musí být unikátní! U modulů, kde se HW adresa nastavuje konfigurací jumperů, nastavte ihned i HW adresu čtecího modulu (konfigurace je vždy uvedena v manuálu konkrétního výrobku). strana 3

4 U modulů, jejichž adresa HW se nastavuje softwarově, si zapište sériové číslo příslušného modulu do plánku aplikace, bude se hodit při pozdějším nastavování HW adresy. Moduly, u kterých se nastavuje adresa konfigurací jumperů: ARRF 12, AWGD 46(.IP)*, AABA(.IP) 46*, AWGD 46XT(.IP)*, AABA 46XT(.IP)*, AWGD 46LIFT(.IP)*, AABA 46LIFT(.IP)*, AREM 54, AREM 56, AREM 76, ARIF 232, MRRF 12, MWGD 46(.IP)*, MABA(.IP) 46*, MWGD 46XT(.IP)*, MABA 46XT(.IP)*, MWGD 46LIFT(.IP)*, MABA 46LIFT(.IP)*, MREM 54, MREM 56, MREM 76, MRIF 232 Moduly, u nichž se nastavuje adresa softwarově: ADEM 31(.IP), ARIF 32(.IP), AREx 53, AREM 55, AREM 57, AREM 58, AREM 59, AREM 63, AREM 64, AREx 73, AREP 78, AREM 80, MDEM 31(.IP), MRIF 32(.IP), MREx 53, MREM 55, MREM 57, MREM 58, MREM 59, MREM 63, MREM 64, MREx 73, MREP 78, MREM 80 *Tyto moduly zabírají na sběrnici 2 nebo více po sobě jdoucích adres. 3.4 Standardní zapojení modulu ovládání dveří Všechny postupy níže uvedené předpokládají standardní zapojení čtecího modulu pro ovládání dveří: výstup 1 (relé, OC) je připojen k zámku dveří, zámek je při sepnutí výstupu uvolněn vstup 1 je připojen na kontakt dveří, při zavření dveří je vstup sepnut (tj. přiveden na signál GND), pokud není kontakt k dispozici, není vstup zapojen vůbec, případně je vstup připojen na signál GND trvale. 4 Oživení a nastavení systému 4.1 HW a SW požadavky na počítač (server) Z hlediska HW splní požadavky jakýkoliv nový počítač, při použití staršího počítače je vhodné mít k dispozici alespoň následující množství operační paměti: OS MS Windows XP 1GB RAM OS MS Windows Vista 2 GB RAM OS MS Windows 7 2 GB RAM Doporučeným OS je MS Windows XP nebo novější OS od Microsoftu. 4.2 Seznam použitých portů Následující seznam obsahuje standardní nastavení portů pro komunikaci s jednotlivými částmi systému. Nastavené hodnoty lze během instalace změnit, důrazně však doporučujeme použití standardních nastavení. Věnujte pozornost nastavení firewallu, využité porty nejsou standardně povoleny. Komunikace mezi SQL serverem a klienty: 1434/UDP (služba SQL Browser) a 1433/TCP (služba SQL Server). strana 4

5 Komunikace s TCP/IP převodníky: 10001/TCP. Komunikace s programem/službou ID Microserver: 10777/TCP. 4.3 Instalace programu APS Home Program APS Home stáhněte ze stránek Po stažení program nainstalujte. 4.4 Instalace podpůrných SW Pro ukládání dat používá program APS Home buď MS SQL Server Compact 3.5, nebo MS SQL Server 2005/2008. Před dalším postupem je třeba rozhodnout, který způsob zvolíte vzhledem k potřebám aplikace. Z hlediska rychlosti zpracování, stability a bezpečnosti doporučujeme použít plnohodnotný MS SQL Server 2005/2008/2012 (Express). MS SQL Server Compact 3.5 lze rovněž používat (jeho výhodou je velice snadná instalace), tuto možnost však používejte pouze na menší a méně náročné aplikace Instalace programu MS SQL Server 2005 Express Manuál uvádí postup pro instalaci verze MS SQL Server 2005 Express. Pro instalaci tohoto programu je třeba mít nainstalováno prostředí MS.NET Framework 2.0 a Windows Installer 3.1 (obojí lze volně stáhnout na internetu). Instalátor programu MS SQL Server 2005 Express lze stáhnout z toho odkazu: Pozor věnujte pozornost správnému nastavení všech možností během instalace SQL Serveru, příručka předpokládá program nainstalovaný tak, jak je popsáno níže! Po stažení souboru spusťte instalaci. V průběhu instalace je třeba v dialogu s registračními informacemi (Registration information) zrušit zaškrtnutí políčka Hide advanced configuration options! Poté postupně volte následující možnosti, jakmile se objeví v nabídce dialogu, ostatní volby neměňte: Zvolit nepojmenovanou instanci (default instance) na obrazovce s výběrem Instance Name zvolit instalaci služby SQL Browser na obrazovce s výběrem Service Account zvolit smíšený způsob přihlašování (Mixed Mode) a zadat silné heslo pro uživatele sa na obrazovce Authentication Mode; heslo si pro další použití pečlivě uschovejte! Všechny ostatní volby je třeba ponechat ve výchozím nastavení. Po dokončení instalace je třeba povolit TCP/IP protokol serveru. Toto lze provést přes Start > Programy > Microsoft SQL Server 2005 > Configuration tools > SQL Server Configuration Manager. Zvolte SQL Server 2005 Network Configuration > Protocols for MSSQLSERVER > a nastavte protokol TCP/IP na hodnotu enabled. Po tomto nastavení je třeba službu SQL serveru restartovat, učiňte tak výběrem SQL 2005 Services > SQL Server (MSSQLSERVER) > Restart v kontextovém menu. strana 5

6 Instalace a konfigurace SQL serveru je tímto krokem dokončena Příprava prostředí MS SQL Server Compact 3.5 Prostředí MS SQL Server Compact 3.5 je možné nainstalovat z odkazu dostupného přímo v programu APS Home. Spusťte program APS Home a stiskněte tlačítko Otevřít, které naleznete na horní liště. Přepněte se na záložku SQL Serveru Compact 3.5. Poté stáhněte a nainstalujte příslušné knihovny s pomocí odkazu na stránce. 4.5 APS Home - založení databáze Spusťte program APS Home. (na počítačích s operačním systémem Windows Vista nebo Windows 7 je třeba pro založení databáze program spustit v režimu Správce pokud hodláte použít SQL Server 2005/2008). Stiskněte tlačítko Otevřít, které naleznete na horní liště. Přepněte se na záložku verze serveru, kterou jste se rozhodli použít SQL Server Compact 3.5 V případě SQL Serveru Compact 3.5 zvolte Vytvořit nový databázový soubor, nastavte cestu k souboru a název souboru (je vhodné souboru ponechat koncovku.sdf), zvolte Další, a na poslední obrazovce Vytvořit databázi. Dialog ukončete tlačítkem Zavřít SQL Server 2005/2008 V případě SQL Serveru 2005/2008 zvolte Vytvořit novou databázi, do pole Server vyplňte (local), proveďte test připojení, stiskněte tlačítko Další, vyplňte název databáze, stiskněte opět tlačítko Další a na poslední obrazovce zvolte Vytvořit databázi. Poté pokračujte tlačítkem OK. Dialog ukončete tlačítkem Zavřít. Nyní je úložiště dat připraveno a můžete pokračovat dalším nastavením. 4.6 Nastavení převodníku TCP/IP (APSLAN, integrované převodníky TCP/IP) Připojte se síťovým kabelem k převodníku a zkontrolujte rozsvícení příslušných LED diod indikující korektní zapojení kabelu. V továrním nastavení má převodník IP adresu Obnovení továrního nastavení je zpravidla provedeno přidržením tlačítka reset na dobu delší než 5 sekund. Na svém síťovém rozhraní nastavte (volnou) IP adresu ve stejné podsíti, jako má převodník (např , maska podsítě ). Připojte se k převodníku přes terminál telnet na portu 9999 (v programu APS Home spusťte dialog Hardware a komunikace (volby Systém -> Hardware a komunikace) a vložte Novou síťovou linku - její IP adresu nastavte na , v kontextovém menu zvolte možnost Konfigurovat (terminál)). Po přihlášení zadejte heslo (výchozí hodnota 1234). Ve volbách 1 Set IP a 2 Set port nastavte požadovanou adresu a port převodníku (pozor IP adresa se zadává po jednotlivých prvcích). Poté v hlavním menu uložte a ukončete spojení volbou 9 Save & exit. strana 6

7 4.7 Konfigurace čteček Nastavení HW adres Dalším krokem je nastavení HW adres modulům, u kterých se tato adresa nastavuje softwarově (viz kapitola Montáž). Předpokladem v této fázi je, že všechny moduly jsou již korektně zapojeny na sběrnici a adresy modulů, které se nastavují konfigurací jumperů, jsou již unikátně nastaveny. V programu APS Home spusťte dialog Hardware a komunikace (volby Systém -> Hardware a komunikace) a upravte (vložte) nastavení Síťové komunikační linky - její IP adresu a IP Port dle skutečného nastavení. Ověřte dostupnost komunikačního převodníku volbou Ping v kontextovém menu. Prohledejte sběrnici volbou Hledat moduly na lince. Prohlédněte si dosavadní obsazenost adres na lince. Vezměte si k ruce plánek aplikace se zapsanými sériovými čísly modulů a postupně obsazujte volné adresy následujícím způsobem: Otevřete dialog Nastavení HW adresy příslušnou volbou v kontextové nabídce dané linky. Vyberte první volnou HW adresu, tu vyplňte do pole HW adresa zařízení. Zvolte možnost Známé sériové číslo a vyplňte SN modulu, po kterém chcete, aby danou adresu získal Stiskněte tlačítko Start Modul by měl ihned získat danou adresu, v případě pochybností lze linku kdykoliv prohledat stisknutím tlačítka lupy vedle pole pro zadání sériového čísla. Po přidělení adresy je vhodné tuto si rovněž poznamenat do plánku aplikace. Výsledkem by měl být stav, kdy jsou všechny moduly na sběrnici dostupné a mají unikátní HW adresu Vložení modulů do konfigurace, navázání komunikace Všechny moduly s nastavenou HW adresou musí být obsaženy ve stromečku připojeného HW. Moduly lze přidávat ručně, nebo hromadně s pomocí dialogu prohledávání linky (v kontextové nabídce linky zvolte možnost Hledat moduly na lince). Případné přebytečné moduly ručně odstraňte. Modulům lze rovněž změnit jejich označení (Popis), modul se bude v celém programu snáze identifikovat. Po dokončení konfigurace uložte nastavení v dialogu Hardware a komunikace tlačítkem OK. Poté stiskněte tlačítko Připojit. Program se připojí ke všem modulům nakonfigurovaným v dialogu Hardware a komunikace a vyčte informace o těchto modulech. V pravém spodním rohu pravého okna ověřte, že komunikace se všemi moduly probíhá bez problémů. strana 7

8 4.7.3 Konfigurace provozních parametrů modulů Dalším krokem je konfigurace provozních parametrů modulů. Konfigurace se provádí opět v dialogu Hardware a komunikace. Čtecím modulům lze nastavit následující vlastnosti: Doba uvolnění zámku Ovládání zámku Akustické hlášení Funkce vstupu 2 Wiegand vstup (externí čtečka) Funkce vstupu 3 Ostatní možnosti přesahují rámec příručky pro nastavení krok za krokem, jejich význam lze nalézt v manuálu k programu APS Home Doba uvolnění zámku Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. Jedná se o hlavní parametr při ovládání dveří. Určuje maximální dobu uvolnění zámku po platné identifikaci uživatele na čtecím modulu Ovládání zámku Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. Možnosti Ovládání zámku jsou k dispozici pro nastavení logiky ovládání zámku. Funkce reverzního ovládání zámku v případě potřeby ovládání reverzního zámku. Má smysl pouze u modulů se zámkovým výstupem OC. Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu Akustické hlášení Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. Lze nastavit na hodnotu Neaktivovat, pokud je vyžadováno tiché ovládání zámku (bzučák na čtečce není aktivován při uvolnění zámku po platné identifikaci uživatele na čtecím modulu) Funkce vstupu 2 Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. V případě nutnosti otevírat dveře z jiného systému (typicky signálem z domovního telefonu), realizuje se tato funkce přivedením příslušného signálu na druhý vstup čtecího modulu. V tomto případě ponechte nastavení Funkce vstupu 2 na hodnotu Odchozí tlačítko. V případě jednostranného ovládání dveří s klikou z druhé strany dveří je pro správnou funkci a možnost vyhodnocování poplachů nutné získat ve čtecím modulu informaci o stavu kliky. V případě, že tato je k dispozici, je rovněž přivedena na kontakt vstupu 2. strana 8

9 V tomto případě změňte nastavení Funkce vstupu 2 na hodnotu Klika. Pokud nenastane ani jedna situace, nastavte jako Funkci vstupu 2 hodnotu Tamper Wiegand vstup (externí čtečka) Parametr je dostupný v části Funkce klávesnice a formát ID. Modul lze nakonfigurovat do režimu oboustranného ovládání dveří s příchozí čtečkou. v nastavení Konfigurace rozhraní WIEGAND Provozní režim. V režimu Příchozí čtečka je identifikace na čtečce připojené přes WIEGAND rozhraní odeslána do vnitřní čtečky, kde je vyhodnocena, vnitřní čtečka sama funguje standardním způsobem. V tomto režimu zároveň automaticky na modulu funguje 125 khz Wiegand synchronizace v režimu SLAVE Funkce vstupu 3 Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. Pokud není funkce IO portu 3 dána nastavením provozního režimu, lze ji nastavit následovně: Tamper: IO port funguje jako vstup pro kontakt tamperu Synchronizace čtení: MASTER MASTER modul při 125 khz IO synchronizaci Synchronizace čtení: SLAVE SLAVE modul při 125 khz IO synchronizaci 4.8 Použití čtečky k PC program ID Microserver Pro správu karet v systému je nejpohodlnější použít čtečku k PC. Systém lze spravovat i bez této čtečky, ovšem taková správa není zdaleka tak komfortní. Při použití čtečky k PC pokračujte dle následujícího popisu. Program ID Microserver stáhněte ze stránek Po instalaci program spusťte. Vyberte typ čtečky k PC na záložce Configuration. Nastavte příslušný způsob zapojení a stiskněte tlačítko Start. Ověřte funkčnost programu tím, že ukážete čtečce kartu, na záložce Application byste měli vidět ID načtené karty v oblasti Read Cards. Pokud bude čtečka k PC připojena trvale, je vhodné nainstalovat program jako službu. Služba se instaluje ze záložky Service. Vyberte jméno služby (doporučujeme neměnit výchozí hodnotu) a stiskněte tlačítko Install Service. Službu lze spustit tlačítkem Start Service. Služba je nastavena ke spuštění při zapnutí počítače. V programu APS Home otevřete dialog Možnosti programu přes menu Program > Možnosti. Na záložce Mikročtečka zvolte možnost Připojovat k serveru. Zde je třeba vyplnit IP adresu počítače, na kterém server mikročtečky běží (v případě, že je to stejný počítač jako ten, na kterém běží aplikace APS Home, použijte adresu ), a IP port nastavený v programu ID Microserver (výchozí hodnota je 10777). Po uložení nastavení ověřte funkčnost celého nastavení volbou Systém > Přístupové karty > Nová (z kontextového menu), poté načtěte kartu na čtečce k PC pokud se ID karty objeví v poli ID kód, je vše nastaveno správně. strana 9

10 Pokud čtečka k PC nefunguje správně, zkontrolujte nastavení všech parametrů uvedených v této kapitole, případně ověřte, že port, na kterém server mikročtečky naslouchá, není blokován firewallem nebo používán jinou aplikací. V případě spuštění aplikace ID Microserver až po spuštění aplikace APS Home, restartujte program APS Home. 4.9 Nastavení přístupových oprávnění Model přístupových oprávnění je navržen pro zjednodušení správy oprávnění pro bytové domy a podobné objekty. Čtecí moduly v systému jsou vždy navázány na definovanou oblast, uživateli se poté přiřazuje právo přístupu do dané oblasti tím získá uživatel přístup na všechny čtečky nastavené jako vstupní pro danou oblast. Oblasti jsou hierarchicky zařazeny do stromečku. Uživatel přiřazený do dané oblasti získává automaticky právo přístupu do všech oblastí nadřazených dané oblasti. Pro vytvoření oblasti klikněte pravým tlačítkem do seznamu oblastí (vlevo nahoře) a zvolte Novou kořenovou oblast, popř. podoblast již existující oblasti. Vytvořte s pomocí oblastí model odpovídající realitě a poté přiřaďte vstupní moduly do oblastí na záložce Moduly v dialogu dostupném po výběru Upravit v kontextovém menu. Pokud modul nevede z oblasti, která je nadřazená dané oblasti, je vhodné jej přiřadit jako odchozí modul oblasti, ze které vede. Tímto způsobem nadefinujte strukturu přístupových oblastí, do kterých poté bude možné přiřazovat uživatele Vkládání karet a vytvoření uživatelů Karty je vhodné vkládat buď prostřednictvím čtečky k PC, nebo ukázáním karty jakémukoliv modulu v systému (v tomto případě je nutné nejprve stisknout tlačítko Připojit na horní liště programu APS Home). V programu APS Home otevřete dialog Vkládání karet volbou Systém > Vkládání karet. Vyberte moduly, které chcete použít jako zdrojové pro získávání ID karet a načtěte všechny požadované karty. Do pole Vzor popisu vyplňte řetězec, který budete chtít použít jako popis vkládaných karet ukázku první vkládané karty najdete u položky Příklad. Entita {0} je nahrazena indexem karty, který roste o 1 s každou další načtenou kartou. Indexu nastavte vhodnou počáteční hodnotu tak, aby textový popisek na kartě odpovídal popisu karet v databázi. Zaškrtněte políčko Vytvářet osobní listy, po vložení karet do DB stisknutím tlačítka OK dojde zároveň k vytvoření osob, které je budou mít přidělené Přidělení oprávnění Pro přidělení oprávnění uživatelům vyberte požadovanou oblast v levé části okna programu, požadované uživatele ze seznamu všech uživatelů v pravé části okna programu a přetáhněte je myší do prostřední části programu. Tím získají daní uživatelé přístupové právo do vybrané oblasti a všech jejích přímo nadřazených oblastí. Tímto způsobem přiřaďte práva všem uživatelům Přenos dat Pro přenos dat je třeba připojit se k systému APS mini / APS mini Plus tlačítkem Připojit. Potom je možné naprogramovat veškerá nastavení a přístupová práva uživatelů stisknutím tlačítka Programovat. strana 10

11 4.13 Ověření funkce Ověřte, že všechna nastavení jsou správná. Instalace je dokončena. 5 Nejčastější potíže Zde je uveden seznam nejčastějších problémů, které na aplikaci nastávají, a možnosti jejich diagnostiky: Čtecí modul nečte karty (vůbec nijak nereaguje na ukázání karty) zkontrolujte, zda se jedná o karty správného typu, změřte napájecí napětí přímo na modulu v okamžiku, kdy nečte karty; zkuste modul umístit pryč od potenciálního zdroje rušení Modul není k nalezení na komunikační lince prověřte zapojení modulu; prověřte nastavení unikátní HW adresy; prověřte zapojení celého segmentu sběrnice - s lokalizací problému může pomoci rozdělení sběrnice opakovačem REP 485. Nelze se připojit programem APS Home ke čtecímu modulu prověřte IP adresu modulu příkazem PING; Zkontrolujte nastavení HW adresy modulu 6 Odkazy Podrobné manuály ke všem programům a dokumentaci k HW modulům naleznete na webových stránkách strana 11

APS mini / APS mini Plus APS Administrator

APS mini / APS mini Plus APS Administrator APS mini / APS mini Plus APS Administrator Přístupový systém APS mini / APS mini Plus spravovaný softwarem APS Administrator Instalace systému krok za krokem 2004 2012, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19,

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Aktion Connector NÁVOD

Aktion Connector NÁVOD NÁVOD www.aktion.cz POPIS Jednoduchá aplikace pro základní přiřazení IP adresy hardwaru Aktion. Verze 4.0 obsahuje podporu nastavení zařízené ELO a možnost konfigurace zařízení, které je v jiném rozsahu

Více

AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD

AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD Podpora zařízení eseries a Cloud Verze 3.1 www.aktion.cz Aktion Connector Jednoduchá aplikace pro základní přiřazení IP adresy hardwaru Aktion. Verze 3.1 obsahuje

Více

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka CON-LAN Komunikační převodník tf hit Ethernet Kompletní příručka 2004 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné

Více

ID Microserver. TCP Server pro čtečky:

ID Microserver. TCP Server pro čtečky: ID Microserver TCP Server pro čtečky: Idesco Access7C2, Omnikey Reader 5125, Omnikey Reader 5321, R1U I-LG, Lektor D-1-USB, MREM 21, čtečka s výstupem WIEGAND připojená přes APSLAN Uživatelský manuál 2004

Více

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka AWGD 46 MWGD 46 Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO Uživatelská příručka 2004 2012, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Následující kroky popisují instalaci SQL serveru 2005 Express. Důležitá nastavení jsou popsána u jednotlivých obrázků. Jednotlivé kroky

Více

APS Key.Reader. Program pro komunikaci s moduly systému APS Key. Uživatelská příručka

APS Key.Reader. Program pro komunikaci s moduly systému APS Key. Uživatelská příručka APS Key.Reader Program pro komunikaci s moduly systému APS Key Uživatelská příručka 2004 2017, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 2017/05/22,

Více

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech, změna uživatelského hesla a PINu a nastavení časového plánu Instalační a uživatelská příručka

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

APS Administrator.ST

APS Administrator.ST APS Administrator.ST Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Webové rozhraní sledování docházky studentů Instalační a uživatelská příručka 2004 2016,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz,

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

APS Administrator.VIS

APS Administrator.VIS APS Administrator.VIS Evidence návštěv v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 253 00 Praha

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

HiT.Access. Administrační program pro správu systému tf hit. Kompletní příručka

HiT.Access. Administrační program pro správu systému tf hit. Kompletní příručka HiT.Access Administrační program pro správu systému tf hit Kompletní příručka 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/11, platné

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

GO80 TargGR-EM. Čtečka tf hit pro panely Targha. Kompletní příručka

GO80 TargGR-EM. Čtečka tf hit pro panely Targha. Kompletní příručka GO80 TargGR-EM Čtečka tf hit pro panely Targha Kompletní příručka 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné pro FW

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

APS Administrator.VIS

APS Administrator.VIS APS Administrator.VIS Evidence návštěv v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2016, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 253 00 Praha

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

ID Microserver 2. TCP Server pro obsluhu čteček k PC: Uživatelský manuál

ID Microserver 2. TCP Server pro obsluhu čteček k PC: Uživatelský manuál ID Microserver 2 TCP Server pro obsluhu čteček k PC: Uživatelský manuál 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 2015/05/08, platné

Více

MWGD 46LIFT. Moduly APS mini Plus s dvojitým rozhraním WIEGAND pro ovládání výtahu (až pro 4 podlaží) Uživatelská příručka

MWGD 46LIFT. Moduly APS mini Plus s dvojitým rozhraním WIEGAND pro ovládání výtahu (až pro 4 podlaží) Uživatelská příručka MWGD 46LIFT Moduly APS mini Plus s dvojitým rozhraním WIEGAND pro ovládání výtahu (až pro 4 podlaží) Uživatelská příručka 2004 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz,

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Důležité: Nejprve nainstalujte ovladač USB kabelu (viz. DKU5_USBkabel.pdf ), poté

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

XEF SmartClient Instalační manuál

XEF SmartClient Instalační manuál XEF SmartClient Instalační manuál Požadavky na stanici uživatele Microsoft Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7, vždy s nainstalovaným posledním Service Packem. Microsoft Internet Explorer alespoň

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

AREM 63 MREM 63. Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka

AREM 63 MREM 63. Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka AREM 63 MREM 63 Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus Uživatelská příručka 2004 2012, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2012/04/25,

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

APS Home. Administrační program pro systémy APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka

APS Home. Administrační program pro systémy APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka APS Home Administrační program pro systémy APS mini / APS mini Plus Uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o.,věštínská 1611/19, 153 00 Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 2015/08/18,

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Hard r wa w ro r v o á ko n igu ig ra c řa ř dy d 100V a 200V

Hard r wa w ro r v o á ko n igu ig ra c řa ř dy d 100V a 200V Hardwarová konfigurace řady 100V a 200V Hardwarová konfigurace řady 100V a 200V Abstrakt Tento aplikační postup ukazuje na příkladu CPU 214-2BM02 hardwarovou konfiguraci VIPA CPU řad 100V a 200V ve vývojovém

Více

Návod na instalaci esamu v. 4.0

Návod na instalaci esamu v. 4.0 Návod na instalaci esamu v. 4.0 POŢADAVKY NA HARDWARE POČÍTAČE (PC A NOTEBOOK)HARDWARE REQUIREMENTS FOR PC ( LAPTOP AND DESKTOP PC) Pentium 4 nebo vyšší USB 2.0, min. 2 porty vedle sebe Musí být dostupné

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka NRRF 12 Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem Uživatelská příručka 2004 2015, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2015/09/10, platné

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670 Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670 Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více