APS mini / APS mini Plus APS Home

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APS mini / APS mini Plus APS Home"

Transkript

1 APS mini / APS mini Plus APS Home Přístupový systém APS mini / APS mini Plus s programem APS Home Instalace systému krok za krokem , TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha 5, (vydáno dne 2012/07/09)

2 1 Obsah 1 Obsah O dokumentu Předpoklady Montáž Zapojení celého systému Sběrnice RS Identifikace modulů na lince Standardní zapojení modulu ovládání dveří Oživení a nastavení systému HW a SW požadavky na počítač (server) Seznam použitých portů Instalace programu APS Home Instalace podpůrných SW APS Home - založení databáze Nastavení převodníku TCP/IP (APSLAN, integrované převodníky TCP/IP) Konfigurace čteček Použití čtečky k PC program ID Microserver Nastavení přístupových oprávnění Vkládání karet a vytvoření uživatelů Přidělení oprávnění Přenos dat Ověření funkce Nejčastější potíže Odkazy strana 2

3 2 O dokumentu Tento dokument je návodem na instalaci systému APS mini / APS mini Plus spravovaného pomocí programu APS Home krok za krokem. Obsahuje postupy pro nastavení a zprovoznění základních funkcí systému. 2.1 Předpoklady Tato příručka předpokládá použití aktuálních verzí veškerého SW společnosti TECHFASS, při instalaci tedy vždy stahujte aktuální verze SW dostupné na stránkách 3 Montáž 3.1 Zapojení celého systému Čtecích moduly jsou vždy vybaveny rozhraním sběrnice RS 485, po které jsou vzájemně propojeny a tvoří tak komunikační linku. Na každé komunikační lince musí být přítomen komunikační převodník (RS 485 <-> USB, nebo RS 485 <-> Ethernet). Převodník RS 485 <-> Ethernet může být integrovaný přímo na některém z čtecích modulů. Adresný prostor každé komunikační linky je 32 adres. S ohledem na tyto skutečnosti je nutné vhodně umístit všechny komponenty a použít vhodné kabely pro jejich propojení. 3.2 Sběrnice RS 485 Zapojování čtecích modulů na sběrnici systému APS mini / APS mini Plus je třeba dodržet obecně platné zásady pro zapojování sběrnice RS 485 (viz aplikační schémata: prezentace zaměřená na správné zapojení komunikační sběrnice RS 485 systémů APS mini a APS mini Plus je k dispozici zde: Každý segment komunikační linky musí obsahovat definici klidových stavů (A, B), a na obou koncích musí být zakončen. Tyto funkce je často možné zajistit přímo osazením příslušných jumperů na konkrétní čtecí modul. Dostupnost funkce je vždy uvedena v popisu modulu v příslušném katalogovém listu. Pokud si nejste jisti zapojením linky RS 485, doporučujeme problematiku konzultovat, případně se přihlásit na školení pořádaná firmou TECHFASS s.r.o. Chybné zapojení linky RS 485 je nejčastější příčinou nefunkčnosti systému, odhalování a odstraňování chybného zapojení je časově a v návaznosti i finančně značně náročné. 3.3 Identifikace modulů na lince Moduly jsou na sběrnici rozlišeny svojí HW adresou, tu je možné nastavit v rozsahu HW adresa každého modulu na sběrnici musí být unikátní! U modulů, kde se HW adresa nastavuje konfigurací jumperů, nastavte ihned i HW adresu čtecího modulu (konfigurace je vždy uvedena v manuálu konkrétního výrobku). strana 3

4 U modulů, jejichž adresa HW se nastavuje softwarově, si zapište sériové číslo příslušného modulu do plánku aplikace, bude se hodit při pozdějším nastavování HW adresy. Moduly, u kterých se nastavuje adresa konfigurací jumperů: ARRF 12, AWGD 46(.IP)*, AABA(.IP) 46*, AWGD 46XT(.IP)*, AABA 46XT(.IP)*, AWGD 46LIFT(.IP)*, AABA 46LIFT(.IP)*, AREM 54, AREM 56, AREM 76, ARIF 232, MRRF 12, MWGD 46(.IP)*, MABA(.IP) 46*, MWGD 46XT(.IP)*, MABA 46XT(.IP)*, MWGD 46LIFT(.IP)*, MABA 46LIFT(.IP)*, MREM 54, MREM 56, MREM 76, MRIF 232 Moduly, u nichž se nastavuje adresa softwarově: ADEM 31(.IP), ARIF 32(.IP), AREx 53, AREM 55, AREM 57, AREM 58, AREM 59, AREM 63, AREM 64, AREx 73, AREP 78, AREM 80, MDEM 31(.IP), MRIF 32(.IP), MREx 53, MREM 55, MREM 57, MREM 58, MREM 59, MREM 63, MREM 64, MREx 73, MREP 78, MREM 80 *Tyto moduly zabírají na sběrnici 2 nebo více po sobě jdoucích adres. 3.4 Standardní zapojení modulu ovládání dveří Všechny postupy níže uvedené předpokládají standardní zapojení čtecího modulu pro ovládání dveří: výstup 1 (relé, OC) je připojen k zámku dveří, zámek je při sepnutí výstupu uvolněn vstup 1 je připojen na kontakt dveří, při zavření dveří je vstup sepnut (tj. přiveden na signál GND), pokud není kontakt k dispozici, není vstup zapojen vůbec, případně je vstup připojen na signál GND trvale. 4 Oživení a nastavení systému 4.1 HW a SW požadavky na počítač (server) Z hlediska HW splní požadavky jakýkoliv nový počítač, při použití staršího počítače je vhodné mít k dispozici alespoň následující množství operační paměti: OS MS Windows XP 1GB RAM OS MS Windows Vista 2 GB RAM OS MS Windows 7 2 GB RAM Doporučeným OS je MS Windows XP nebo novější OS od Microsoftu. 4.2 Seznam použitých portů Následující seznam obsahuje standardní nastavení portů pro komunikaci s jednotlivými částmi systému. Nastavené hodnoty lze během instalace změnit, důrazně však doporučujeme použití standardních nastavení. Věnujte pozornost nastavení firewallu, využité porty nejsou standardně povoleny. Komunikace mezi SQL serverem a klienty: 1434/UDP (služba SQL Browser) a 1433/TCP (služba SQL Server). strana 4

5 Komunikace s TCP/IP převodníky: 10001/TCP. Komunikace s programem/službou ID Microserver: 10777/TCP. 4.3 Instalace programu APS Home Program APS Home stáhněte ze stránek Po stažení program nainstalujte. 4.4 Instalace podpůrných SW Pro ukládání dat používá program APS Home buď MS SQL Server Compact 3.5, nebo MS SQL Server 2005/2008. Před dalším postupem je třeba rozhodnout, který způsob zvolíte vzhledem k potřebám aplikace. Z hlediska rychlosti zpracování, stability a bezpečnosti doporučujeme použít plnohodnotný MS SQL Server 2005/2008/2012 (Express). MS SQL Server Compact 3.5 lze rovněž používat (jeho výhodou je velice snadná instalace), tuto možnost však používejte pouze na menší a méně náročné aplikace Instalace programu MS SQL Server 2005 Express Manuál uvádí postup pro instalaci verze MS SQL Server 2005 Express. Pro instalaci tohoto programu je třeba mít nainstalováno prostředí MS.NET Framework 2.0 a Windows Installer 3.1 (obojí lze volně stáhnout na internetu). Instalátor programu MS SQL Server 2005 Express lze stáhnout z toho odkazu: Pozor věnujte pozornost správnému nastavení všech možností během instalace SQL Serveru, příručka předpokládá program nainstalovaný tak, jak je popsáno níže! Po stažení souboru spusťte instalaci. V průběhu instalace je třeba v dialogu s registračními informacemi (Registration information) zrušit zaškrtnutí políčka Hide advanced configuration options! Poté postupně volte následující možnosti, jakmile se objeví v nabídce dialogu, ostatní volby neměňte: Zvolit nepojmenovanou instanci (default instance) na obrazovce s výběrem Instance Name zvolit instalaci služby SQL Browser na obrazovce s výběrem Service Account zvolit smíšený způsob přihlašování (Mixed Mode) a zadat silné heslo pro uživatele sa na obrazovce Authentication Mode; heslo si pro další použití pečlivě uschovejte! Všechny ostatní volby je třeba ponechat ve výchozím nastavení. Po dokončení instalace je třeba povolit TCP/IP protokol serveru. Toto lze provést přes Start > Programy > Microsoft SQL Server 2005 > Configuration tools > SQL Server Configuration Manager. Zvolte SQL Server 2005 Network Configuration > Protocols for MSSQLSERVER > a nastavte protokol TCP/IP na hodnotu enabled. Po tomto nastavení je třeba službu SQL serveru restartovat, učiňte tak výběrem SQL 2005 Services > SQL Server (MSSQLSERVER) > Restart v kontextovém menu. strana 5

6 Instalace a konfigurace SQL serveru je tímto krokem dokončena Příprava prostředí MS SQL Server Compact 3.5 Prostředí MS SQL Server Compact 3.5 je možné nainstalovat z odkazu dostupného přímo v programu APS Home. Spusťte program APS Home a stiskněte tlačítko Otevřít, které naleznete na horní liště. Přepněte se na záložku SQL Serveru Compact 3.5. Poté stáhněte a nainstalujte příslušné knihovny s pomocí odkazu na stránce. 4.5 APS Home - založení databáze Spusťte program APS Home. (na počítačích s operačním systémem Windows Vista nebo Windows 7 je třeba pro založení databáze program spustit v režimu Správce pokud hodláte použít SQL Server 2005/2008). Stiskněte tlačítko Otevřít, které naleznete na horní liště. Přepněte se na záložku verze serveru, kterou jste se rozhodli použít SQL Server Compact 3.5 V případě SQL Serveru Compact 3.5 zvolte Vytvořit nový databázový soubor, nastavte cestu k souboru a název souboru (je vhodné souboru ponechat koncovku.sdf), zvolte Další, a na poslední obrazovce Vytvořit databázi. Dialog ukončete tlačítkem Zavřít SQL Server 2005/2008 V případě SQL Serveru 2005/2008 zvolte Vytvořit novou databázi, do pole Server vyplňte (local), proveďte test připojení, stiskněte tlačítko Další, vyplňte název databáze, stiskněte opět tlačítko Další a na poslední obrazovce zvolte Vytvořit databázi. Poté pokračujte tlačítkem OK. Dialog ukončete tlačítkem Zavřít. Nyní je úložiště dat připraveno a můžete pokračovat dalším nastavením. 4.6 Nastavení převodníku TCP/IP (APSLAN, integrované převodníky TCP/IP) Připojte se síťovým kabelem k převodníku a zkontrolujte rozsvícení příslušných LED diod indikující korektní zapojení kabelu. V továrním nastavení má převodník IP adresu Obnovení továrního nastavení je zpravidla provedeno přidržením tlačítka reset na dobu delší než 5 sekund. Na svém síťovém rozhraní nastavte (volnou) IP adresu ve stejné podsíti, jako má převodník (např , maska podsítě ). Připojte se k převodníku přes terminál telnet na portu 9999 (v programu APS Home spusťte dialog Hardware a komunikace (volby Systém -> Hardware a komunikace) a vložte Novou síťovou linku - její IP adresu nastavte na , v kontextovém menu zvolte možnost Konfigurovat (terminál)). Po přihlášení zadejte heslo (výchozí hodnota 1234). Ve volbách 1 Set IP a 2 Set port nastavte požadovanou adresu a port převodníku (pozor IP adresa se zadává po jednotlivých prvcích). Poté v hlavním menu uložte a ukončete spojení volbou 9 Save & exit. strana 6

7 4.7 Konfigurace čteček Nastavení HW adres Dalším krokem je nastavení HW adres modulům, u kterých se tato adresa nastavuje softwarově (viz kapitola Montáž). Předpokladem v této fázi je, že všechny moduly jsou již korektně zapojeny na sběrnici a adresy modulů, které se nastavují konfigurací jumperů, jsou již unikátně nastaveny. V programu APS Home spusťte dialog Hardware a komunikace (volby Systém -> Hardware a komunikace) a upravte (vložte) nastavení Síťové komunikační linky - její IP adresu a IP Port dle skutečného nastavení. Ověřte dostupnost komunikačního převodníku volbou Ping v kontextovém menu. Prohledejte sběrnici volbou Hledat moduly na lince. Prohlédněte si dosavadní obsazenost adres na lince. Vezměte si k ruce plánek aplikace se zapsanými sériovými čísly modulů a postupně obsazujte volné adresy následujícím způsobem: Otevřete dialog Nastavení HW adresy příslušnou volbou v kontextové nabídce dané linky. Vyberte první volnou HW adresu, tu vyplňte do pole HW adresa zařízení. Zvolte možnost Známé sériové číslo a vyplňte SN modulu, po kterém chcete, aby danou adresu získal Stiskněte tlačítko Start Modul by měl ihned získat danou adresu, v případě pochybností lze linku kdykoliv prohledat stisknutím tlačítka lupy vedle pole pro zadání sériového čísla. Po přidělení adresy je vhodné tuto si rovněž poznamenat do plánku aplikace. Výsledkem by měl být stav, kdy jsou všechny moduly na sběrnici dostupné a mají unikátní HW adresu Vložení modulů do konfigurace, navázání komunikace Všechny moduly s nastavenou HW adresou musí být obsaženy ve stromečku připojeného HW. Moduly lze přidávat ručně, nebo hromadně s pomocí dialogu prohledávání linky (v kontextové nabídce linky zvolte možnost Hledat moduly na lince). Případné přebytečné moduly ručně odstraňte. Modulům lze rovněž změnit jejich označení (Popis), modul se bude v celém programu snáze identifikovat. Po dokončení konfigurace uložte nastavení v dialogu Hardware a komunikace tlačítkem OK. Poté stiskněte tlačítko Připojit. Program se připojí ke všem modulům nakonfigurovaným v dialogu Hardware a komunikace a vyčte informace o těchto modulech. V pravém spodním rohu pravého okna ověřte, že komunikace se všemi moduly probíhá bez problémů. strana 7

8 4.7.3 Konfigurace provozních parametrů modulů Dalším krokem je konfigurace provozních parametrů modulů. Konfigurace se provádí opět v dialogu Hardware a komunikace. Čtecím modulům lze nastavit následující vlastnosti: Doba uvolnění zámku Ovládání zámku Akustické hlášení Funkce vstupu 2 Wiegand vstup (externí čtečka) Funkce vstupu 3 Ostatní možnosti přesahují rámec příručky pro nastavení krok za krokem, jejich význam lze nalézt v manuálu k programu APS Home Doba uvolnění zámku Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. Jedná se o hlavní parametr při ovládání dveří. Určuje maximální dobu uvolnění zámku po platné identifikaci uživatele na čtecím modulu Ovládání zámku Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. Možnosti Ovládání zámku jsou k dispozici pro nastavení logiky ovládání zámku. Funkce reverzního ovládání zámku v případě potřeby ovládání reverzního zámku. Má smysl pouze u modulů se zámkovým výstupem OC. Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu Akustické hlášení Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. Lze nastavit na hodnotu Neaktivovat, pokud je vyžadováno tiché ovládání zámku (bzučák na čtečce není aktivován při uvolnění zámku po platné identifikaci uživatele na čtecím modulu) Funkce vstupu 2 Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. V případě nutnosti otevírat dveře z jiného systému (typicky signálem z domovního telefonu), realizuje se tato funkce přivedením příslušného signálu na druhý vstup čtecího modulu. V tomto případě ponechte nastavení Funkce vstupu 2 na hodnotu Odchozí tlačítko. V případě jednostranného ovládání dveří s klikou z druhé strany dveří je pro správnou funkci a možnost vyhodnocování poplachů nutné získat ve čtecím modulu informaci o stavu kliky. V případě, že tato je k dispozici, je rovněž přivedena na kontakt vstupu 2. strana 8

9 V tomto případě změňte nastavení Funkce vstupu 2 na hodnotu Klika. Pokud nenastane ani jedna situace, nastavte jako Funkci vstupu 2 hodnotu Tamper Wiegand vstup (externí čtečka) Parametr je dostupný v části Funkce klávesnice a formát ID. Modul lze nakonfigurovat do režimu oboustranného ovládání dveří s příchozí čtečkou. v nastavení Konfigurace rozhraní WIEGAND Provozní režim. V režimu Příchozí čtečka je identifikace na čtečce připojené přes WIEGAND rozhraní odeslána do vnitřní čtečky, kde je vyhodnocena, vnitřní čtečka sama funguje standardním způsobem. V tomto režimu zároveň automaticky na modulu funguje 125 khz Wiegand synchronizace v režimu SLAVE Funkce vstupu 3 Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. Pokud není funkce IO portu 3 dána nastavením provozního režimu, lze ji nastavit následovně: Tamper: IO port funguje jako vstup pro kontakt tamperu Synchronizace čtení: MASTER MASTER modul při 125 khz IO synchronizaci Synchronizace čtení: SLAVE SLAVE modul při 125 khz IO synchronizaci 4.8 Použití čtečky k PC program ID Microserver Pro správu karet v systému je nejpohodlnější použít čtečku k PC. Systém lze spravovat i bez této čtečky, ovšem taková správa není zdaleka tak komfortní. Při použití čtečky k PC pokračujte dle následujícího popisu. Program ID Microserver stáhněte ze stránek Po instalaci program spusťte. Vyberte typ čtečky k PC na záložce Configuration. Nastavte příslušný způsob zapojení a stiskněte tlačítko Start. Ověřte funkčnost programu tím, že ukážete čtečce kartu, na záložce Application byste měli vidět ID načtené karty v oblasti Read Cards. Pokud bude čtečka k PC připojena trvale, je vhodné nainstalovat program jako službu. Služba se instaluje ze záložky Service. Vyberte jméno služby (doporučujeme neměnit výchozí hodnotu) a stiskněte tlačítko Install Service. Službu lze spustit tlačítkem Start Service. Služba je nastavena ke spuštění při zapnutí počítače. V programu APS Home otevřete dialog Možnosti programu přes menu Program > Možnosti. Na záložce Mikročtečka zvolte možnost Připojovat k serveru. Zde je třeba vyplnit IP adresu počítače, na kterém server mikročtečky běží (v případě, že je to stejný počítač jako ten, na kterém běží aplikace APS Home, použijte adresu ), a IP port nastavený v programu ID Microserver (výchozí hodnota je 10777). Po uložení nastavení ověřte funkčnost celého nastavení volbou Systém > Přístupové karty > Nová (z kontextového menu), poté načtěte kartu na čtečce k PC pokud se ID karty objeví v poli ID kód, je vše nastaveno správně. strana 9

10 Pokud čtečka k PC nefunguje správně, zkontrolujte nastavení všech parametrů uvedených v této kapitole, případně ověřte, že port, na kterém server mikročtečky naslouchá, není blokován firewallem nebo používán jinou aplikací. V případě spuštění aplikace ID Microserver až po spuštění aplikace APS Home, restartujte program APS Home. 4.9 Nastavení přístupových oprávnění Model přístupových oprávnění je navržen pro zjednodušení správy oprávnění pro bytové domy a podobné objekty. Čtecí moduly v systému jsou vždy navázány na definovanou oblast, uživateli se poté přiřazuje právo přístupu do dané oblasti tím získá uživatel přístup na všechny čtečky nastavené jako vstupní pro danou oblast. Oblasti jsou hierarchicky zařazeny do stromečku. Uživatel přiřazený do dané oblasti získává automaticky právo přístupu do všech oblastí nadřazených dané oblasti. Pro vytvoření oblasti klikněte pravým tlačítkem do seznamu oblastí (vlevo nahoře) a zvolte Novou kořenovou oblast, popř. podoblast již existující oblasti. Vytvořte s pomocí oblastí model odpovídající realitě a poté přiřaďte vstupní moduly do oblastí na záložce Moduly v dialogu dostupném po výběru Upravit v kontextovém menu. Pokud modul nevede z oblasti, která je nadřazená dané oblasti, je vhodné jej přiřadit jako odchozí modul oblasti, ze které vede. Tímto způsobem nadefinujte strukturu přístupových oblastí, do kterých poté bude možné přiřazovat uživatele Vkládání karet a vytvoření uživatelů Karty je vhodné vkládat buď prostřednictvím čtečky k PC, nebo ukázáním karty jakémukoliv modulu v systému (v tomto případě je nutné nejprve stisknout tlačítko Připojit na horní liště programu APS Home). V programu APS Home otevřete dialog Vkládání karet volbou Systém > Vkládání karet. Vyberte moduly, které chcete použít jako zdrojové pro získávání ID karet a načtěte všechny požadované karty. Do pole Vzor popisu vyplňte řetězec, který budete chtít použít jako popis vkládaných karet ukázku první vkládané karty najdete u položky Příklad. Entita {0} je nahrazena indexem karty, který roste o 1 s každou další načtenou kartou. Indexu nastavte vhodnou počáteční hodnotu tak, aby textový popisek na kartě odpovídal popisu karet v databázi. Zaškrtněte políčko Vytvářet osobní listy, po vložení karet do DB stisknutím tlačítka OK dojde zároveň k vytvoření osob, které je budou mít přidělené Přidělení oprávnění Pro přidělení oprávnění uživatelům vyberte požadovanou oblast v levé části okna programu, požadované uživatele ze seznamu všech uživatelů v pravé části okna programu a přetáhněte je myší do prostřední části programu. Tím získají daní uživatelé přístupové právo do vybrané oblasti a všech jejích přímo nadřazených oblastí. Tímto způsobem přiřaďte práva všem uživatelům Přenos dat Pro přenos dat je třeba připojit se k systému APS mini / APS mini Plus tlačítkem Připojit. Potom je možné naprogramovat veškerá nastavení a přístupová práva uživatelů stisknutím tlačítka Programovat. strana 10

11 4.13 Ověření funkce Ověřte, že všechna nastavení jsou správná. Instalace je dokončena. 5 Nejčastější potíže Zde je uveden seznam nejčastějších problémů, které na aplikaci nastávají, a možnosti jejich diagnostiky: Čtecí modul nečte karty (vůbec nijak nereaguje na ukázání karty) zkontrolujte, zda se jedná o karty správného typu, změřte napájecí napětí přímo na modulu v okamžiku, kdy nečte karty; zkuste modul umístit pryč od potenciálního zdroje rušení Modul není k nalezení na komunikační lince prověřte zapojení modulu; prověřte nastavení unikátní HW adresy; prověřte zapojení celého segmentu sběrnice - s lokalizací problému může pomoci rozdělení sběrnice opakovačem REP 485. Nelze se připojit programem APS Home ke čtecímu modulu prověřte IP adresu modulu příkazem PING; Zkontrolujte nastavení HW adresy modulu 6 Odkazy Podrobné manuály ke všem programům a dokumentaci k HW modulům naleznete na webových stránkách strana 11

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware: 1 od verze firmware: 2.18 Popis AS3000 v2,18.doc - strana 1 (celkem 19) 1. Obsah 1. OBSAH...

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití Comet Database Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET Příručka pro použití Úvod Tento databázový systém je určen pro sběr a uchovávání dat ze zařízení firmy COMET. Umožňuje: - Plnění databáze

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1 s SIMATIC Předmluva, Obsah Základní informace o produktu 1 PDM V5.1 Správce technologických přístrojů Konfigurace sítí a technologických přístrojů 2 Práce se systémem SIMATIC PDM 3 Přenášení dat mezi různými

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Rychlý úvod do nastavení

Rychlý úvod do nastavení IceWarp server 10 Rychlý úvod do nastavení Version 10 Printed on 29 November, 2009 1 K A P I T O L A 1 Smyslem tohoto textu je pomoci uživatelům, kteří se s programem IceWarp server setkávají poprvé,

Více

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz Dokumentace správce Dokumentace správce Instalace... 1 Požadavky na konfiguraci... 2 Instalace na Windows... 3 Instalace aplikace SMILE... 3 Instalace serveru MySQL... 3 Instalace MySQL Administrator...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Parametrizace webového serveru

Parametrizace webového serveru AP0046 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Parametrizace webového serveru Abstrakt Aplikační poznámka se zabývá parametrizací webového serveru firmy AMiT a možností jeho využití. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0046_cz_04.pdf

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více