APS mini / APS mini Plus APS Home

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APS mini / APS mini Plus APS Home"

Transkript

1 APS mini / APS mini Plus APS Home Přístupový systém APS mini / APS mini Plus s programem APS Home Instalace systému krok za krokem , TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha 5, (vydáno dne 2012/07/09)

2 1 Obsah 1 Obsah O dokumentu Předpoklady Montáž Zapojení celého systému Sběrnice RS Identifikace modulů na lince Standardní zapojení modulu ovládání dveří Oživení a nastavení systému HW a SW požadavky na počítač (server) Seznam použitých portů Instalace programu APS Home Instalace podpůrných SW APS Home - založení databáze Nastavení převodníku TCP/IP (APSLAN, integrované převodníky TCP/IP) Konfigurace čteček Použití čtečky k PC program ID Microserver Nastavení přístupových oprávnění Vkládání karet a vytvoření uživatelů Přidělení oprávnění Přenos dat Ověření funkce Nejčastější potíže Odkazy strana 2

3 2 O dokumentu Tento dokument je návodem na instalaci systému APS mini / APS mini Plus spravovaného pomocí programu APS Home krok za krokem. Obsahuje postupy pro nastavení a zprovoznění základních funkcí systému. 2.1 Předpoklady Tato příručka předpokládá použití aktuálních verzí veškerého SW společnosti TECHFASS, při instalaci tedy vždy stahujte aktuální verze SW dostupné na stránkách 3 Montáž 3.1 Zapojení celého systému Čtecích moduly jsou vždy vybaveny rozhraním sběrnice RS 485, po které jsou vzájemně propojeny a tvoří tak komunikační linku. Na každé komunikační lince musí být přítomen komunikační převodník (RS 485 <-> USB, nebo RS 485 <-> Ethernet). Převodník RS 485 <-> Ethernet může být integrovaný přímo na některém z čtecích modulů. Adresný prostor každé komunikační linky je 32 adres. S ohledem na tyto skutečnosti je nutné vhodně umístit všechny komponenty a použít vhodné kabely pro jejich propojení. 3.2 Sběrnice RS 485 Zapojování čtecích modulů na sběrnici systému APS mini / APS mini Plus je třeba dodržet obecně platné zásady pro zapojování sběrnice RS 485 (viz aplikační schémata: prezentace zaměřená na správné zapojení komunikační sběrnice RS 485 systémů APS mini a APS mini Plus je k dispozici zde: Každý segment komunikační linky musí obsahovat definici klidových stavů (A, B), a na obou koncích musí být zakončen. Tyto funkce je často možné zajistit přímo osazením příslušných jumperů na konkrétní čtecí modul. Dostupnost funkce je vždy uvedena v popisu modulu v příslušném katalogovém listu. Pokud si nejste jisti zapojením linky RS 485, doporučujeme problematiku konzultovat, případně se přihlásit na školení pořádaná firmou TECHFASS s.r.o. Chybné zapojení linky RS 485 je nejčastější příčinou nefunkčnosti systému, odhalování a odstraňování chybného zapojení je časově a v návaznosti i finančně značně náročné. 3.3 Identifikace modulů na lince Moduly jsou na sběrnici rozlišeny svojí HW adresou, tu je možné nastavit v rozsahu HW adresa každého modulu na sběrnici musí být unikátní! U modulů, kde se HW adresa nastavuje konfigurací jumperů, nastavte ihned i HW adresu čtecího modulu (konfigurace je vždy uvedena v manuálu konkrétního výrobku). strana 3

4 U modulů, jejichž adresa HW se nastavuje softwarově, si zapište sériové číslo příslušného modulu do plánku aplikace, bude se hodit při pozdějším nastavování HW adresy. Moduly, u kterých se nastavuje adresa konfigurací jumperů: ARRF 12, AWGD 46(.IP)*, AABA(.IP) 46*, AWGD 46XT(.IP)*, AABA 46XT(.IP)*, AWGD 46LIFT(.IP)*, AABA 46LIFT(.IP)*, AREM 54, AREM 56, AREM 76, ARIF 232, MRRF 12, MWGD 46(.IP)*, MABA(.IP) 46*, MWGD 46XT(.IP)*, MABA 46XT(.IP)*, MWGD 46LIFT(.IP)*, MABA 46LIFT(.IP)*, MREM 54, MREM 56, MREM 76, MRIF 232 Moduly, u nichž se nastavuje adresa softwarově: ADEM 31(.IP), ARIF 32(.IP), AREx 53, AREM 55, AREM 57, AREM 58, AREM 59, AREM 63, AREM 64, AREx 73, AREP 78, AREM 80, MDEM 31(.IP), MRIF 32(.IP), MREx 53, MREM 55, MREM 57, MREM 58, MREM 59, MREM 63, MREM 64, MREx 73, MREP 78, MREM 80 *Tyto moduly zabírají na sběrnici 2 nebo více po sobě jdoucích adres. 3.4 Standardní zapojení modulu ovládání dveří Všechny postupy níže uvedené předpokládají standardní zapojení čtecího modulu pro ovládání dveří: výstup 1 (relé, OC) je připojen k zámku dveří, zámek je při sepnutí výstupu uvolněn vstup 1 je připojen na kontakt dveří, při zavření dveří je vstup sepnut (tj. přiveden na signál GND), pokud není kontakt k dispozici, není vstup zapojen vůbec, případně je vstup připojen na signál GND trvale. 4 Oživení a nastavení systému 4.1 HW a SW požadavky na počítač (server) Z hlediska HW splní požadavky jakýkoliv nový počítač, při použití staršího počítače je vhodné mít k dispozici alespoň následující množství operační paměti: OS MS Windows XP 1GB RAM OS MS Windows Vista 2 GB RAM OS MS Windows 7 2 GB RAM Doporučeným OS je MS Windows XP nebo novější OS od Microsoftu. 4.2 Seznam použitých portů Následující seznam obsahuje standardní nastavení portů pro komunikaci s jednotlivými částmi systému. Nastavené hodnoty lze během instalace změnit, důrazně však doporučujeme použití standardních nastavení. Věnujte pozornost nastavení firewallu, využité porty nejsou standardně povoleny. Komunikace mezi SQL serverem a klienty: 1434/UDP (služba SQL Browser) a 1433/TCP (služba SQL Server). strana 4

5 Komunikace s TCP/IP převodníky: 10001/TCP. Komunikace s programem/službou ID Microserver: 10777/TCP. 4.3 Instalace programu APS Home Program APS Home stáhněte ze stránek Po stažení program nainstalujte. 4.4 Instalace podpůrných SW Pro ukládání dat používá program APS Home buď MS SQL Server Compact 3.5, nebo MS SQL Server 2005/2008. Před dalším postupem je třeba rozhodnout, který způsob zvolíte vzhledem k potřebám aplikace. Z hlediska rychlosti zpracování, stability a bezpečnosti doporučujeme použít plnohodnotný MS SQL Server 2005/2008/2012 (Express). MS SQL Server Compact 3.5 lze rovněž používat (jeho výhodou je velice snadná instalace), tuto možnost však používejte pouze na menší a méně náročné aplikace Instalace programu MS SQL Server 2005 Express Manuál uvádí postup pro instalaci verze MS SQL Server 2005 Express. Pro instalaci tohoto programu je třeba mít nainstalováno prostředí MS.NET Framework 2.0 a Windows Installer 3.1 (obojí lze volně stáhnout na internetu). Instalátor programu MS SQL Server 2005 Express lze stáhnout z toho odkazu: Pozor věnujte pozornost správnému nastavení všech možností během instalace SQL Serveru, příručka předpokládá program nainstalovaný tak, jak je popsáno níže! Po stažení souboru spusťte instalaci. V průběhu instalace je třeba v dialogu s registračními informacemi (Registration information) zrušit zaškrtnutí políčka Hide advanced configuration options! Poté postupně volte následující možnosti, jakmile se objeví v nabídce dialogu, ostatní volby neměňte: Zvolit nepojmenovanou instanci (default instance) na obrazovce s výběrem Instance Name zvolit instalaci služby SQL Browser na obrazovce s výběrem Service Account zvolit smíšený způsob přihlašování (Mixed Mode) a zadat silné heslo pro uživatele sa na obrazovce Authentication Mode; heslo si pro další použití pečlivě uschovejte! Všechny ostatní volby je třeba ponechat ve výchozím nastavení. Po dokončení instalace je třeba povolit TCP/IP protokol serveru. Toto lze provést přes Start > Programy > Microsoft SQL Server 2005 > Configuration tools > SQL Server Configuration Manager. Zvolte SQL Server 2005 Network Configuration > Protocols for MSSQLSERVER > a nastavte protokol TCP/IP na hodnotu enabled. Po tomto nastavení je třeba službu SQL serveru restartovat, učiňte tak výběrem SQL 2005 Services > SQL Server (MSSQLSERVER) > Restart v kontextovém menu. strana 5

6 Instalace a konfigurace SQL serveru je tímto krokem dokončena Příprava prostředí MS SQL Server Compact 3.5 Prostředí MS SQL Server Compact 3.5 je možné nainstalovat z odkazu dostupného přímo v programu APS Home. Spusťte program APS Home a stiskněte tlačítko Otevřít, které naleznete na horní liště. Přepněte se na záložku SQL Serveru Compact 3.5. Poté stáhněte a nainstalujte příslušné knihovny s pomocí odkazu na stránce. 4.5 APS Home - založení databáze Spusťte program APS Home. (na počítačích s operačním systémem Windows Vista nebo Windows 7 je třeba pro založení databáze program spustit v režimu Správce pokud hodláte použít SQL Server 2005/2008). Stiskněte tlačítko Otevřít, které naleznete na horní liště. Přepněte se na záložku verze serveru, kterou jste se rozhodli použít SQL Server Compact 3.5 V případě SQL Serveru Compact 3.5 zvolte Vytvořit nový databázový soubor, nastavte cestu k souboru a název souboru (je vhodné souboru ponechat koncovku.sdf), zvolte Další, a na poslední obrazovce Vytvořit databázi. Dialog ukončete tlačítkem Zavřít SQL Server 2005/2008 V případě SQL Serveru 2005/2008 zvolte Vytvořit novou databázi, do pole Server vyplňte (local), proveďte test připojení, stiskněte tlačítko Další, vyplňte název databáze, stiskněte opět tlačítko Další a na poslední obrazovce zvolte Vytvořit databázi. Poté pokračujte tlačítkem OK. Dialog ukončete tlačítkem Zavřít. Nyní je úložiště dat připraveno a můžete pokračovat dalším nastavením. 4.6 Nastavení převodníku TCP/IP (APSLAN, integrované převodníky TCP/IP) Připojte se síťovým kabelem k převodníku a zkontrolujte rozsvícení příslušných LED diod indikující korektní zapojení kabelu. V továrním nastavení má převodník IP adresu Obnovení továrního nastavení je zpravidla provedeno přidržením tlačítka reset na dobu delší než 5 sekund. Na svém síťovém rozhraní nastavte (volnou) IP adresu ve stejné podsíti, jako má převodník (např , maska podsítě ). Připojte se k převodníku přes terminál telnet na portu 9999 (v programu APS Home spusťte dialog Hardware a komunikace (volby Systém -> Hardware a komunikace) a vložte Novou síťovou linku - její IP adresu nastavte na , v kontextovém menu zvolte možnost Konfigurovat (terminál)). Po přihlášení zadejte heslo (výchozí hodnota 1234). Ve volbách 1 Set IP a 2 Set port nastavte požadovanou adresu a port převodníku (pozor IP adresa se zadává po jednotlivých prvcích). Poté v hlavním menu uložte a ukončete spojení volbou 9 Save & exit. strana 6

7 4.7 Konfigurace čteček Nastavení HW adres Dalším krokem je nastavení HW adres modulům, u kterých se tato adresa nastavuje softwarově (viz kapitola Montáž). Předpokladem v této fázi je, že všechny moduly jsou již korektně zapojeny na sběrnici a adresy modulů, které se nastavují konfigurací jumperů, jsou již unikátně nastaveny. V programu APS Home spusťte dialog Hardware a komunikace (volby Systém -> Hardware a komunikace) a upravte (vložte) nastavení Síťové komunikační linky - její IP adresu a IP Port dle skutečného nastavení. Ověřte dostupnost komunikačního převodníku volbou Ping v kontextovém menu. Prohledejte sběrnici volbou Hledat moduly na lince. Prohlédněte si dosavadní obsazenost adres na lince. Vezměte si k ruce plánek aplikace se zapsanými sériovými čísly modulů a postupně obsazujte volné adresy následujícím způsobem: Otevřete dialog Nastavení HW adresy příslušnou volbou v kontextové nabídce dané linky. Vyberte první volnou HW adresu, tu vyplňte do pole HW adresa zařízení. Zvolte možnost Známé sériové číslo a vyplňte SN modulu, po kterém chcete, aby danou adresu získal Stiskněte tlačítko Start Modul by měl ihned získat danou adresu, v případě pochybností lze linku kdykoliv prohledat stisknutím tlačítka lupy vedle pole pro zadání sériového čísla. Po přidělení adresy je vhodné tuto si rovněž poznamenat do plánku aplikace. Výsledkem by měl být stav, kdy jsou všechny moduly na sběrnici dostupné a mají unikátní HW adresu Vložení modulů do konfigurace, navázání komunikace Všechny moduly s nastavenou HW adresou musí být obsaženy ve stromečku připojeného HW. Moduly lze přidávat ručně, nebo hromadně s pomocí dialogu prohledávání linky (v kontextové nabídce linky zvolte možnost Hledat moduly na lince). Případné přebytečné moduly ručně odstraňte. Modulům lze rovněž změnit jejich označení (Popis), modul se bude v celém programu snáze identifikovat. Po dokončení konfigurace uložte nastavení v dialogu Hardware a komunikace tlačítkem OK. Poté stiskněte tlačítko Připojit. Program se připojí ke všem modulům nakonfigurovaným v dialogu Hardware a komunikace a vyčte informace o těchto modulech. V pravém spodním rohu pravého okna ověřte, že komunikace se všemi moduly probíhá bez problémů. strana 7

8 4.7.3 Konfigurace provozních parametrů modulů Dalším krokem je konfigurace provozních parametrů modulů. Konfigurace se provádí opět v dialogu Hardware a komunikace. Čtecím modulům lze nastavit následující vlastnosti: Doba uvolnění zámku Ovládání zámku Akustické hlášení Funkce vstupu 2 Wiegand vstup (externí čtečka) Funkce vstupu 3 Ostatní možnosti přesahují rámec příručky pro nastavení krok za krokem, jejich význam lze nalézt v manuálu k programu APS Home Doba uvolnění zámku Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. Jedná se o hlavní parametr při ovládání dveří. Určuje maximální dobu uvolnění zámku po platné identifikaci uživatele na čtecím modulu Ovládání zámku Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. Možnosti Ovládání zámku jsou k dispozici pro nastavení logiky ovládání zámku. Funkce reverzního ovládání zámku v případě potřeby ovládání reverzního zámku. Má smysl pouze u modulů se zámkovým výstupem OC. Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu Akustické hlášení Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. Lze nastavit na hodnotu Neaktivovat, pokud je vyžadováno tiché ovládání zámku (bzučák na čtečce není aktivován při uvolnění zámku po platné identifikaci uživatele na čtecím modulu) Funkce vstupu 2 Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. V případě nutnosti otevírat dveře z jiného systému (typicky signálem z domovního telefonu), realizuje se tato funkce přivedením příslušného signálu na druhý vstup čtecího modulu. V tomto případě ponechte nastavení Funkce vstupu 2 na hodnotu Odchozí tlačítko. V případě jednostranného ovládání dveří s klikou z druhé strany dveří je pro správnou funkci a možnost vyhodnocování poplachů nutné získat ve čtecím modulu informaci o stavu kliky. V případě, že tato je k dispozici, je rovněž přivedena na kontakt vstupu 2. strana 8

9 V tomto případě změňte nastavení Funkce vstupu 2 na hodnotu Klika. Pokud nenastane ani jedna situace, nastavte jako Funkci vstupu 2 hodnotu Tamper Wiegand vstup (externí čtečka) Parametr je dostupný v části Funkce klávesnice a formát ID. Modul lze nakonfigurovat do režimu oboustranného ovládání dveří s příchozí čtečkou. v nastavení Konfigurace rozhraní WIEGAND Provozní režim. V režimu Příchozí čtečka je identifikace na čtečce připojené přes WIEGAND rozhraní odeslána do vnitřní čtečky, kde je vyhodnocena, vnitřní čtečka sama funguje standardním způsobem. V tomto režimu zároveň automaticky na modulu funguje 125 khz Wiegand synchronizace v režimu SLAVE Funkce vstupu 3 Parametr je dostupný v obecných vlastnostech modulu. Pokud není funkce IO portu 3 dána nastavením provozního režimu, lze ji nastavit následovně: Tamper: IO port funguje jako vstup pro kontakt tamperu Synchronizace čtení: MASTER MASTER modul při 125 khz IO synchronizaci Synchronizace čtení: SLAVE SLAVE modul při 125 khz IO synchronizaci 4.8 Použití čtečky k PC program ID Microserver Pro správu karet v systému je nejpohodlnější použít čtečku k PC. Systém lze spravovat i bez této čtečky, ovšem taková správa není zdaleka tak komfortní. Při použití čtečky k PC pokračujte dle následujícího popisu. Program ID Microserver stáhněte ze stránek Po instalaci program spusťte. Vyberte typ čtečky k PC na záložce Configuration. Nastavte příslušný způsob zapojení a stiskněte tlačítko Start. Ověřte funkčnost programu tím, že ukážete čtečce kartu, na záložce Application byste měli vidět ID načtené karty v oblasti Read Cards. Pokud bude čtečka k PC připojena trvale, je vhodné nainstalovat program jako službu. Služba se instaluje ze záložky Service. Vyberte jméno služby (doporučujeme neměnit výchozí hodnotu) a stiskněte tlačítko Install Service. Službu lze spustit tlačítkem Start Service. Služba je nastavena ke spuštění při zapnutí počítače. V programu APS Home otevřete dialog Možnosti programu přes menu Program > Možnosti. Na záložce Mikročtečka zvolte možnost Připojovat k serveru. Zde je třeba vyplnit IP adresu počítače, na kterém server mikročtečky běží (v případě, že je to stejný počítač jako ten, na kterém běží aplikace APS Home, použijte adresu ), a IP port nastavený v programu ID Microserver (výchozí hodnota je 10777). Po uložení nastavení ověřte funkčnost celého nastavení volbou Systém > Přístupové karty > Nová (z kontextového menu), poté načtěte kartu na čtečce k PC pokud se ID karty objeví v poli ID kód, je vše nastaveno správně. strana 9

10 Pokud čtečka k PC nefunguje správně, zkontrolujte nastavení všech parametrů uvedených v této kapitole, případně ověřte, že port, na kterém server mikročtečky naslouchá, není blokován firewallem nebo používán jinou aplikací. V případě spuštění aplikace ID Microserver až po spuštění aplikace APS Home, restartujte program APS Home. 4.9 Nastavení přístupových oprávnění Model přístupových oprávnění je navržen pro zjednodušení správy oprávnění pro bytové domy a podobné objekty. Čtecí moduly v systému jsou vždy navázány na definovanou oblast, uživateli se poté přiřazuje právo přístupu do dané oblasti tím získá uživatel přístup na všechny čtečky nastavené jako vstupní pro danou oblast. Oblasti jsou hierarchicky zařazeny do stromečku. Uživatel přiřazený do dané oblasti získává automaticky právo přístupu do všech oblastí nadřazených dané oblasti. Pro vytvoření oblasti klikněte pravým tlačítkem do seznamu oblastí (vlevo nahoře) a zvolte Novou kořenovou oblast, popř. podoblast již existující oblasti. Vytvořte s pomocí oblastí model odpovídající realitě a poté přiřaďte vstupní moduly do oblastí na záložce Moduly v dialogu dostupném po výběru Upravit v kontextovém menu. Pokud modul nevede z oblasti, která je nadřazená dané oblasti, je vhodné jej přiřadit jako odchozí modul oblasti, ze které vede. Tímto způsobem nadefinujte strukturu přístupových oblastí, do kterých poté bude možné přiřazovat uživatele Vkládání karet a vytvoření uživatelů Karty je vhodné vkládat buď prostřednictvím čtečky k PC, nebo ukázáním karty jakémukoliv modulu v systému (v tomto případě je nutné nejprve stisknout tlačítko Připojit na horní liště programu APS Home). V programu APS Home otevřete dialog Vkládání karet volbou Systém > Vkládání karet. Vyberte moduly, které chcete použít jako zdrojové pro získávání ID karet a načtěte všechny požadované karty. Do pole Vzor popisu vyplňte řetězec, který budete chtít použít jako popis vkládaných karet ukázku první vkládané karty najdete u položky Příklad. Entita {0} je nahrazena indexem karty, který roste o 1 s každou další načtenou kartou. Indexu nastavte vhodnou počáteční hodnotu tak, aby textový popisek na kartě odpovídal popisu karet v databázi. Zaškrtněte políčko Vytvářet osobní listy, po vložení karet do DB stisknutím tlačítka OK dojde zároveň k vytvoření osob, které je budou mít přidělené Přidělení oprávnění Pro přidělení oprávnění uživatelům vyberte požadovanou oblast v levé části okna programu, požadované uživatele ze seznamu všech uživatelů v pravé části okna programu a přetáhněte je myší do prostřední části programu. Tím získají daní uživatelé přístupové právo do vybrané oblasti a všech jejích přímo nadřazených oblastí. Tímto způsobem přiřaďte práva všem uživatelům Přenos dat Pro přenos dat je třeba připojit se k systému APS mini / APS mini Plus tlačítkem Připojit. Potom je možné naprogramovat veškerá nastavení a přístupová práva uživatelů stisknutím tlačítka Programovat. strana 10

11 4.13 Ověření funkce Ověřte, že všechna nastavení jsou správná. Instalace je dokončena. 5 Nejčastější potíže Zde je uveden seznam nejčastějších problémů, které na aplikaci nastávají, a možnosti jejich diagnostiky: Čtecí modul nečte karty (vůbec nijak nereaguje na ukázání karty) zkontrolujte, zda se jedná o karty správného typu, změřte napájecí napětí přímo na modulu v okamžiku, kdy nečte karty; zkuste modul umístit pryč od potenciálního zdroje rušení Modul není k nalezení na komunikační lince prověřte zapojení modulu; prověřte nastavení unikátní HW adresy; prověřte zapojení celého segmentu sběrnice - s lokalizací problému může pomoci rozdělení sběrnice opakovačem REP 485. Nelze se připojit programem APS Home ke čtecímu modulu prověřte IP adresu modulu příkazem PING; Zkontrolujte nastavení HW adresy modulu 6 Odkazy Podrobné manuály ke všem programům a dokumentaci k HW modulům naleznete na webových stránkách strana 11

APS mini / APS mini Plus APS Administrator

APS mini / APS mini Plus APS Administrator APS mini / APS mini Plus APS Administrator Přístupový systém APS mini / APS mini Plus spravovaný softwarem APS Administrator Instalace systému krok za krokem 2004 2012, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19,

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

HiT.Access. Administrační program pro správu systému tf hit. Kompletní příručka

HiT.Access. Administrační program pro správu systému tf hit. Kompletní příručka HiT.Access Administrační program pro správu systému tf hit Kompletní příručka 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/11, platné

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

APS Home. Administrační program pro systémy APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka

APS Home. Administrační program pro systémy APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka APS Home Administrační program pro systémy APS mini / APS mini Plus Uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o.,věštínská 1611/19, 153 00 Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 2015/08/18,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

APS Administrator.GT

APS Administrator.GT APS Administrator.GT Strážní služba v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha 153 00,

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012.

Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012. Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012. SPAC team firmy TECHNODAT Elektro, s.r.o. Obchodní sektor: Pavel Budovič Alšova 2752 767 01

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

APS Reader. Konfigurační program pro moduly systému APS mini Plus. Uživatelská příručka

APS Reader. Konfigurační program pro moduly systému APS mini Plus. Uživatelská příručka APS Reader Konfigurační program pro moduly systému APS mini Plus Uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 2015/08/15,

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PT41-SW VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRE-USB/RS232-RJ11 (převodník nutné dokoupit) * Příslušenství k systému PT41 (ovládání až 32 zón) Možnost volby na vstupech:

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

DGP LAN V+ Instalace a nastavení. VARIANT plus s.r.o. strana 1

DGP LAN V+ Instalace a nastavení. VARIANT plus s.r.o. strana 1 DGP LAN V+ Instalace a nastavení VARIANT plus s.r.o. strana 1 DGP LAN V+ O manuálu Tento manuál je určen především pro nastavení DGP LAN V+ a programu REDIRECTOR. Jsou zde vysvětleny i některé postupy

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Obsah 1. Nová instalace... 2 1.1. Server... 2 1.2. Klientská stanice... 2 1.3. Příklad instalace klientské části Oracle 9.2... 4 2. Přechod z

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více