17. salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, Praha 1 od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 od 29. 1. do 1. 3. 2015"

Transkript

1 Nesoutěžní přehlídka prací architektů, inženýrů a jejich hostů 17. salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, Praha 1 od do

2 17. Salon Obce architektů 2015 The 17th Salon of the Community of Architects Salon der Architektengemeinde 2015 EDITORIAL Salon Obce architektů je nesoutěžní přehlídka myšlenek, nápadů, projektů a realizací architektury a stavitelství a všeho co s architekturou souvisí, tj. od literárních děl přes pozemní a inženýrské stavby až po výtvarná díla související s architekturou. Mohou zde býti představeny nejen hotové stavby, ale i neuskutečněné návrhy, vize, utopické představy nebo teoretické práce. Jediné co je pro Salon předepsané, je velikost výstavních panelů, jinak je ponecháno na vůli autorů, co se rozhodnou prezentovat. Práce neposuzuje žádná porota, jenom návštěvníci výstavy. Poprvé se Salon konal v roce 1998 a letos je tedy pořádán již 17. ročník. Za tuto dobu prošel hektickým vývojem. Druhého ročníku se již spolu s architekty zúčastnili i stavební inženýři a sochaři, k třetímu ročníku byli přizváni i textilní výtvarníci, v pozdějších ročnících i studenti architektury a výtvarných škol. Odhadem za dobu sedmnácti let bylo prezentováno zhruba přes jeden tisíc prací. Stalo se již tradicí, že vernisáž Salonu se koná v předvánočním období, ale letos kvůli volnému termínu zapůjčení prostor na MK v lednu. Výstava plní funkci společenského setkání lidí z oboru. První a druhý ročník byl uskutečněn ve výstavních prostorách fy Techo, dále z těch dalších nejzajímavějších to byl Nostický palác Ministerstva kultury ČR, Národní galerie-veletržní palác, Belveder, Nadace ABF, Martinický palác, Staroměstská radnice. Letos, díky vstřícnosti Ministerstva kultury ČR, je opět v prostorách Nostického paláce. Obec architektů, ve snaze připomenout a podporovat zapomenutou spolupráci výtvarníka s architektem, zajistila letos rozsáhlou prezentaci sochařských prací. Obec architektů děkuje MK ČR, které letos poskytlo ve svém objektu výstavní prostory, a všem sponzorům za jejich podporu a zájem. Look, this chamber SALON of architecture and building has lived for 17 years already. Therefore, it would be good to remind the basic mission, but also duty of both organizing subjects ensuing from their Statute:.. to support quality new works in the field of architecture, town planning and related specializations.. to protect the natural and cultural heritage of the past in the above-mentioned specializations.. to make the wide public acquainted with architecture, town planning or related specializations.. to inform about development trends, about new materials, structures.. to organize generally beneficial activities for its members and for the wide public, especially, in the field of professional education and bringing up, exhibition activity and mediation of information about architectonic events.. to support free discussion about creative and professional questions of architecture and building. Simply, the members of the Community of Architects and Chamber of Engineers must be professionally responsible during their work for the protection of public interest, respect our natural and cultural values create quality architectonic and building works. This is why we organize this SALON that tries to map architectonic events not only in our Central-European basin, but also abroad. This is why we also invite guests from abroad, students and artists of different specializations. However, we realize that we intentionally submit a completely opened, non-competition show of ideas, thoughts and opinions to the public. However, the resulting effect may seem somehow inhomogeneous even inelegant to somebody. But our SALON is based on free and individual selection of the exhibiting authors. That idea is more important for us than fashionable trends of the period. We prefer polemic platform of individuality of opinions. Everybody may exhibit what he wants, only self-censorship should be more present sometimes. However, let us remember that we all together want to increase social prestige of our specializations as creative disciplines. and this is why we defend our right to diversity, originality and idea. On behalf of the creative team of OA and ČKAIT. Sieh da dieser Kammersalon der Architektur und des Bauwesens lebt schon seit 17 Jahren. Deshalb wäre es angebracht, sich an das Grundanliegen sowie an die Pflichten der veranstaltenden Subjekte zu erinnern, die sich aus ihrer Satzung ergeben:..neue qualitative Werke im Bereich der Architektur, des Urbanismus und der verwandten Fachbereiche durchzusetzen.. die Natur- und Kulturerbschaft der Vergangenheit dieser Fachbereiche zu schützen.. breite Öffentlichkeit mit Architektur, Urbanismus und verwandten Fachbereichen bekannt zu machen.. über Entwicklungstrends, neue Materialien, Konstruktionen zu informieren.. für eigene Mitglieder sowie für breite Öffentlichkeit gemeinnützige Tätigkeiten, insbesondere im Bereich von Fachfortbildung und Erziehung, Ausstellungstätigkeit und Vermittlung der Informationen über architektonisches Geschehen zu organisieren.. freie Diskussion über schöpferische und fachliche Fragen der Bereiche Architektur und Bauwesen zu unterstützen. So müssen die Mitglieder der Architektengemeinde und der Ingenieurkammer bei ihrer Arbeit beruflich für den Schutz der öffentlichen Interessen verantwortlich sein, unsere Natur- und Kulturwerte respektieren qualitative architektonische und Bauwerke bilden. Deshalb wird dieser SALON veranstaltet, der versucht, das architektonische Geschehen nicht nur in unserem mitteleuropäischen Kessel, sondern auch im Ausland zu mappieren. Deshalb laden wir auch ausländische Gäste, Studenten und bildende Künstler aus verschiedenen Fachgebieten ein. Wir sind uns jedoch dessen bewusst, dass wir der Öffentlichkeit absichtlich eine wettbewerbsfreie und völlig offene Übersicht von Ideen, Gedanken und Ansichten vorlegen. Jemand kann den Endeffekt als einigermaßen unkonsistent bis geschmacklos finden. Unser SALON baut jedoch auf freier und individueller Auswahl der ausstellenden Autoren. Diese Idee steht uns näher, als die Zeittrends. Wir bevorzugen eine polemische Plattform der Meinungsindividualität. Jeder kann ausstellen, was er will, nur in manchen Fällen sollte die Autozensur mehr anwesend sein. Wir sollten jedoch daran denken, dass wir alle gemeinsam das gesellschaftliche Ansehen unserer Fachbereiche als schöpferische Disziplinen anheben wollen. Und deshalb verteidigen wir unser Recht auf Verschiedenheit, Originalität und Idee. Für das schöpferische Kollektiv der Architektengemeinde und der Tschechischen Kammer der autorisierten Ingenieure und Techniker (OA und ČKAIT). 2 3

3 Vyhodnocení 10. ročníku soutěže ČKAIT Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo 29. března 2014 v Praze v Národním domě v Praze na Smíchově, byly předány ceny ČKAIT 2013 za 10. ročník soutěže. Tunel Jablunkovský II. zmáhání závalu Kolektiv autorů: Ing. Jan Rožek, Ing. Jiří Pechman, Ing. Vlastimil Horák, Ing. Lubomír Kosík Ražby na zmáhání závalu byly ukončeny v září Nejprve byly stabilizovány čelby a zasypány povrchové krátery důlní hlušinou. Prostředí závalu se sanovalo výplňovou injektaží na bázi cementových směsí. Následně proběhla ražba na principech NRTM s horizontálně vertikalním členěním výrubu. Investor: SŽDC, s.o. Návrh zmáhaní závalu: AMBERG Engineering Brno, a.s. Generální dodavatel: Sdružení SRB zastoupené OHL ŽS, a.s., SUBTERRA a.s., TCHAS, spol. s r.o. (nyní Eiffage Construction Česka republika, s.r.o.) Atmosférická superstanice Křešín u Pacova, kotvený stožár 250 m Autoři: Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Jiří Lahodný, Ph.D. Stanice vznikala v rekordně krátké době v prostorově náročných podmínkách od června 2012 do léta 2013 a je součástí projektu zaměřujícího se na zkoumání změn klimatu v ČR a využívá se rovněž pro výzkumy v oboru větrného inženýrství. Investor: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Projektant: EXCON, a.s. Výroba ocelové konstrukce stožáru: Metrostav a.s., Divize 3 Montáž ocelové konstrukce: ALLMONT STEEL, s.r.o. Cena Inženýrské Komory I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření povodňová hráz Autoři: Ing. Milan Komínek, Ing. Jakub Vyhnálek OpenBook systém prostorové prefabrikace dřevostaveb Autor: Ing. Lubomír Krov, Ph.D. Stavba v Čisovicích u Mníšku pod Brdy se inspirovala tvarem připomínajícím pootevřenou knihu a její tvar maximálně využívá sluneční energii. Stavbu tvoří pevný plášť s oblými přechody ze třech stran chránícími vnitřní prostor, z boků vymezený zapuštěnými stěnami a velkoplošným prosklením čelní stěny. Stavba uvedená do provozu v létě 2011 vyřešila nevyhovující stav průjezdního úseku silnice I/30, často zaplavovaného řekou Labe. Hlavní část stavby tvoří mohutná vodotěsná bílá povodňová vana, tvořená železobetonovým otevřeným pravouhlým rámem, který vytváří koryto pro další konstrukce a vedení vozovky. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o. Zhotovitel: Sdružení Ústí n. L., povodňová hráz Viamont DSP a.s., Subterra a.s., EDS 4 5

4 001 Jasan Burin, Existující verze prvé části projektu Jen čas ukáže, nakolik budou likvidační Jasan Burin, architekt EPCOT by se mohla stát kubové zcela důslední ve svých plánech Partner a hlavní projektant firmy 002 lakmusovým papírkem tohoto projektu s projektem CIDECO Associates Architects, TN USA na Floridě /realizací projektu EXPOT Stanislav Hanzík, Otakar Kuča, Architektonicko-sochařské řešení pomníku Dr. Františka Ulricha v Hradci Králové 6 7

5 005 Alois Doležel Pražský kaleidoskop 006 Kryštof Štulc Novostavba mateřské školky do Křenku 003 Alois Doležel Fenomén Praha 004 Alois Doležel Jaký rozvoj Prahy? 8 9

6 006 Kryštof Štulc Novostavba mateřské školky do Křenku Vladimír Štulc Ocotillo (Fouqvieria Splendens) malá plastika na hraní pro malé děti a hravé dospělé 008 Stanislav Toman Ench Sanaa s.r.o. Fotografie severní Indie Ladak, Himalayan Naše turistická cesta se uskutečnila koncem léta a na začátku podzimu roku Z Delhi jsme cestovali přes Chandigar, Leh, Choglamsar, kde jsme trávili většinu času a odtud podnikali cesty do povodí Zanskaru, Indu, průjezdem přes Himalayan zpět do Delhi. Dějiny Indie jsou staré přes let a v historii bohaté na období prosperity a období pádů. Je státem respektujícím svoji duchovní tradici hinduismus a duchovní tradice ostatních kultur na jeho území džinismus, buddhismus a další kultury. Koncem 15. století postupně přistávali u břehů Indie Portugalci, Francouzi a Britové. Britové ovládli Indii obchodně prostřednictvím Východoindické společnosti a začali Indii industrializovat. Stavěli železnice, rozvíjeli průmysl, zemědělství, komunikace, administrativu. Po 2. světové válce se Indie vymanila z této závislosti a rozdělila se na hinduistickou Indii a muslimský Pákistán. Nezávislost byla vyhlášena Dnešní Indie má 1,2 miliardy obyvatel, hlavní město Delhi 14 miliónů. V Indii žijí početné etnické skupiny, které mluví různými nářečími. Čtyři pětiny obyvatel tvoří hinduisté. V současné době se Indie rozvíjí obchodně, průmyslově, kulturně a intelektuálně. Oblast, kterou jsem navštívil severní část je specifická a podmanivá. Údolní niva, kterou protéká řeka Indus, hýří zelení, Zanskar je zase stěsnán okolními horami. Obě řeky obklopují hory s výškou od pětitisíc do šestitisícpětiset metrů, kde se drží někde sníh i přes léto. V tomto prostoru i v úzkých vysokohorských kaňonech žijí lidé, které živí malá políčka s obilím, také ovce, krávy, yaci, kteří spásají trávu v údolí i na svazích. Na úbočích i v zářezech skal se usazovali v minulosti i současnosti lidé, stavěli svá obydlí orientovaná k jihu. Domy, buddhistické kláštery a chrámy zanechávaly hlubokou stopu svého života v této vysokohorské krajině i v historii. Architektura jim poskytovala možnost sžít se s okolím. Interiéry chrámů, bohatě zdobené náboženskými příběhy, barevně kolorované výraznými barvami od odstínů červené, modré, zelené, zlaté, žluté, obyvatelům nabízely to, co jim okolí neposkytlo. Je obtížné pro návštěvníka odněkud, najít pro vše, co vidíte správné vysvětlení, posoudit a porozumět tomuto vývoji, který se rozvíjel právě na tomto specifickém přírodním a v tomto kulturním prostředí. S rozvojem cestovatelské vášně cizinců se začínají budovat v horách malé ubytovny s přespáním a občerstvením. Místní občané se snaží vyjít vstříc a přizpůsobit se požadavkům návštěvníků. Během našeho pobytu jsem potkával lidi za pultem v malých krámcích, restauracích, řidiče autobusů projíždějící po kamenitých cestách v horách nad hlubokými roklemi, horaly 11

7 oblečené v džínách nebo prostém obleku a také v krojích. Potkal jsem také děti v internátních školách, které byly oblečeny do školních, jednotných vzorů šatů, aby se ty chudší nemusely stydět. Všechny byly bezprostřední a o přestávkách se na prostranství dvora bavily a dováděly. Ve škole se pro talentované děti vyučovala hra na tradiční hudební nástroje, děti hrály pro sebe divadelní představení a také se sportovalo. V několika třídách jsem učil děti kreslit podle předloh tibetských ornamentů, které jsem si přivezl z Čech, a v hodině ručních prací jsme se učili s kolegou stavět draky. Dětem se naše spolupráce líbila a při setkáních nás zdravily a podávaly ruku. Při zpáteční cestě jsme navštívili Delhi, centrum města s historickými stavbami a parky. Atmosféru historického centra doplňují obchůdky, motorizované rikši, nepřehledná situace na komunikacích, nabídky obchodníků nabízející všechno možné. Tuto scénu na závěr krášlí ženy v různobarevných šatech, šálách, vážní starci v bílých plnovousech sedící se zkříženýma nohama na zemi v trávě a diskutující s ostatními nebo meditující. To ale není všechno. Je to jen malá krátká vzpomínka. 010 Stanislav Toman Ench Sanaa s.r.o. Výstava fotografií severní Indie Ladak, Himalayan Stanislav Toman 009 Stanislav Toman Ench Sanaa s.r.o. Výstava fotografií severní Indie Ladak, Himalayan 12 13

8 012 Václav Mastný Vědecko- technologický park, Jihlava 011 Stanislav Toman Ench Sanaa s.r.o. Výstava fotografií severní Indie Ladak, Himalayan 14 15

9 013 Ivana Vostřáková Genius loci fotografie: cyklista v dešti 014 Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Lukáš Ehl Vila Troja, exteriér 015 Jan Vrana Coupage C1 / Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Lukáš Ehl Vila Troja, interiér 16 17

10 016 Miroslav Stejskal Nábytek fotografie Zora Jandová fotografie Petr Hrubeš 017 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., David Kotek, Kateřina Holenková, Zbyněk Jendryka Rodinný dům 18 19

11 018 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. David Kotek, Alžběta Broďániová, Pavel Nitra Mateřská škola v Krásném Poli 019 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. David Kotek, David Pospiech, Jan Müller Rekonstrukce objektu, Ostrava - Svinov 019 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. David Kotek, David Pospiech, Jan Müller fotografie Petr Hrubeš Rekonstrukce objektu, Ostrava - Svinov 20 21

12 020 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., David Kotek, Kateřina Holenková, Jan Müller Concept House v Ostravě - Porubě 021 Petra Svobodová, Josef Vrana Základní soukromá škola LIVINGSTON, Praha - Čakovice 22 23

13 023 architecti.cz Karel Havliš, Filip Havliš, Ondřej Novosad, David Zámečník Projekt nové Kežmarské chaty soutěžní návrh /1. místo/ 022 Petr Šafránek, Dostavba a rekonstrukce podchodů Plzeň, Hlavní nádraží 24 25

14 024 Jan Fišer, kavárna Vltava hotelu Archibald u Karlova mostu, Praha 1 - Kampa 025 Vojtěch Sigmund, Centrum sociální pomoci a Sociální byty pro lidi bez domova 26 27

15 027, Marta Šimoníková, Tomáš Pinkava, Hemodialyzační středisko Trstená 028, Miloslav Čejka, Tereza Keilová, Rekonstrukce rodinného domu Zbraslav 026, František Svátek, Kinetická fontána v nádvoří Národního muzea 027, Marta Šimoníková, Tomáš Pinkava, Hemodialyzační středisko Trstená 28 29

16 029 a Miloslav Čejka, Vojtěch Lstibůrek, Expozice hutnictví, Národní technické muzeum 029 b Miloslav Čejka, Vojtěch Lstibůrek, Smrt kmotřička, Národní technické muzeum 030 Jan Vrana Coupage C2 /

17 031 Josef Smutný Náhrobek příběh kamene 032 atelier POVĚTROŇ, výtvarníci AA Interiér Baru Restart 033 Grigorij Parma Vila Braník, Praha

18 034 Grigorij Parma Bytový dům - Zúžená, Praha 6 Břevnov 035 Radim Ulman Ledeburska zahrada, Praha - sedací nábytek pro historická divadla parafráze Divadlo Karlovy Vary 34 35

19 036 UTB, Ondřej Tichý Židle DOT 038 UTB, Lukáš Uliarczyk CHASE couch 037 UTB, Nikol Malá Lehátko 039 UTB, Michal Zeman Chair No

20 041 UTB, Simona Janků Koupelnová stolička BOOMERANG 042 Martin Surman Exteriérový nábytek DONAU 040 UTB, Jan Kovalovský Stolička FOLDY 38 39

21 043 Michal Blažek Apsara, Lysolaje Krejčí Perlorodka 044 Krejčí Larva 047 Milan Vácha Sluneční hodiny

22 046 Len+k architekti s.r.o. Nástavba hotelu U Zvonu, Pražská 27, Plzeň 048 Dušan Marcinko Retuše 42 43

23 051, 052 Věkoslav Pardyl Monografie 049, 050 Adolf Benš Monografie 44 45

24 053 Jiří Středa Na slunci, kolorovaná umělá pryskyřice 054 CASUA spol. s r.o. Rezidence Podbaba, Praha CASUA spol. s r.o. Centrum Malešice - ByTy Malešice Praha

25 056 CASUA spol. s r.o. České Terasy - Almaty, Kazachstán Ocenění - nejlepší architektonický projekt na území republiky Kazachstán za období 2007 až Stříbrná medaile z mezinárodního festivalu architektury Zodchestvo 2014 v Moskvě v kategorii Architektura pro život. 057 CASUA spol. s r.o. El Dorado Praha - Letňany 48 49

26 058 CASUA spol. s r.o., (EQUATOR PRAGUE) GREEN URBAN LIVING Stockholm - soutěž Täby Municipality soutěž o návrh dvaceti řadových městských domů na předměstí Stockholmu. 059 CASUA spol. s r.o. Košice - soutěž na ÚP 060 CASUA spol. s r.o. Moskva - nábřeží Tarase Ševčenko 3. místo v mezinárodní architektonicko urbanistické soutěži 50 51

27 Obec architektů vyhlašuje jubilejní XXII. ROČNÍK 061 Michal Gabriel Žena ve vaně, Ptáci NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU 2015 Výstava ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze Odevzdávání prací od 27. února do 6. března 2015 V Obci architektů, Bělohorská 10, Praha 6 Informace a přihlášky : tel

28 který se uskuteční v termínu od 29. ledna do 1. března 2015 v Nostickém paláci v Praze Adresy a telefony autorů ČKAIT Sokolská 1498/15, Praha 2, Nové Město tel.: Prof. ak. arch. Ing. Jasan Burin Jezerní 3, Praha 5 tel.: Stanislav Hanzík Tomášská 4, Praha 1 mobil: Ing. arch. Alois Doležel Novákových 19, , Praha 8 tel.: Ing. arch. Kryštof Štulc Ortenovo nám. 2, Praha 7, mobil: Vladimír Štulc mobil: Akad. arch. Stanislav Toman Jana Růžičky 1152/1, Praha 4 mobil: Ing. arch. Václav Mastný - Škrétova 924/42, Plzeň Ing. arch. Ivana Vostřáková mobil: Šrámková Architekti, s.r.o. Na Šafránce 25, Praha 10, tel.: mobil: , 030 Ing. akad. arch. Jan Vrana mobil: Akad. arch. Miroslav Stejskal Pardubice, Kpt. Nálepky 2381 tel.: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230 / 29a , Ostrava Poruba tel.: Ing. arch. Josef Vrana Ing. arch. Petra Svobodová Děvínská 11, , Praha 5 mobil: Ing. arch. Petr Šafránek mail: tel.: Ing. arch. David Zámečník mobil: architecticz/ Prof. ak. arch. Jan Fišer Máslovická 9, Praha 8, tel: Vojtěch Sigmund Archangelská 2, Praha 10, tel.: Akad. soch. František Svátek Vlastiboř 18, Soběslav tel.: Ing. Arch. Marta Šimoníková, Ing. Tomáš Pinkava CONSILIUM ai, s.r.o. Pohořelec 3, PRAHA 1 - www. consiliumai.cz, tel: , Studio FAM Akad. arch. Miroslav Čejka Londýnská 38, Praha 2 mobil: Ing. arch. Josef Smutný ILEX DESIGN s.r.o., Starostrašnická 49, Praha 10, web: mail: tel: (Josef Smutný), (ateliér) 032 ateliér POVĚTROŇ, Jana Fišerová mobil: web: 033, 034 Ing. arch. Miloš Grigorij Parma A.D.O. Praha Opatství EMAUZY Praha 2, Vyšehradská 49 tel.: fax: Radim Ulmann Petrská 10, Praha 1 tel.: mobil: Univerzita Tomáše Bati Zlín Ondřej Tichý Nikol Malá Lukáš Uliarczyk Michal Zeman Jan Kovalovský Simona Janků 042 MgA. Martin Surman, ArtD. mobil: tel.: Ak. soch. Michal Blažek tel.: , 045 Zorka Krejčí, MgA Junácká 19, Praha 6- Břevnov, tel.: mail.: 046 Len+k architekti s.r.o. Voršilská 4, , Praha 1 tel: Akad. sochař Milan Vácha mobil Vácha.cz 048 Dušan Marcinko Dürerova 2169/2, Praha 10 tel.: ,050 Nakladatelství Charty 77 Melantrichova 5, Praha 1, , 052 Věkoslav Pardyl monografie 053 Ak. soch. Jiří Středa Bohnická 569/12a Praha tel.: mobil: Casua spol. s r.o. Běžecká 2407, Praha 6 tel.: fax: mobil: Ak. soch. Michal Gabriel Dlouhá 32, Praha 1, michalgabrielhotmail.com 17. salon architektů a inženýrů vydala Obec architektů leden 2015 redakce Iva Brunclíková grafický koncept a úprava, Daniel Sodoma tisk Robert Hrubeš, Tiskárna Didot, spol. s r.o., Výstaviště 1, Brno Úroveň reprodukcí je dána kvalitou tiskových podkladů dodaných jednotlivými subjekty, které jsou v katalogu zastoupeny. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, kopírována a elektronicky šířena bez písemného souhlasu autorů. 55

29

30

31 60

15. Salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí 1 118 11 Praha 1 od 6. 12. 2012 do 31. 1. 2013

15. Salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí 1 118 11 Praha 1 od 6. 12. 2012 do 31. 1. 2013 Nesoutěžní přehlídka prací architektů, inženýrů a jejich hostů 15. Salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí 1 118 11 Praha 1 od 6. 12. 2012 do 31. 1. 2013 15. Salon Obce architektů

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 13/14 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz č e r v e n e c 2 0 1 1 KÁMEN V ARCHITEKTUŘE V podvečer 8. června se v prostorách Nadace ABF v Praze uskutečnila slavnostní

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů 2009

Více

20 let činnosti české komory autorizovaných inženýrů a techniků 1992 2012 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ

20 let činnosti české komory autorizovaných inženýrů a techniků 1992 2012 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ 20 let činnosti české komory autorizovaných inženýrů a techniků 1992 2012 2 2012 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ historické základy podpisy mezinárodních smluv Podpis

Více

konference ICEE v Norsku

konference ICEE v Norsku 8 2001 XI konference ICEE v Norsku pozvání na prezentaci učebnice Karlův most zkoumají i brněnští odborníci v areálu FEI VUT v Brně sídlili Keltové Obsah 3... SVĚT PO ÚTOKU OKU...... 4... SLOVO O REKTORA

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

VCES REPORT. 6 VCES patří mezi ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 1/2007. PPP Public Private Partnership 2 14. reprezentační ples VCES 4

VCES REPORT. 6 VCES patří mezi ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 1/2007. PPP Public Private Partnership 2 14. reprezentační ples VCES 4 VCES REPORT 1/2007 Informační zpravodaj koncernu VCES PPP Public Private Partnership 2 14. reprezentační ples VCES 4 6 VCES patří mezi ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH Aktuálně Public Private Partnership Partnerství

Více

Akademicko-průmyslové fórum na Fsi 2. EBEC 2012 zná své vítěze 4. Jižní Texas a Jižní Morava podobnost čistě náhodná? 6

Akademicko-průmyslové fórum na Fsi 2. EBEC 2012 zná své vítěze 4. Jižní Texas a Jižní Morava podobnost čistě náhodná? 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2012 / XXII. Akademicko-průmyslové fórum na Fsi 2 EBEC 2012 zná své vítěze 4 Jižní Texas a Jižní Morava podobnost čistě náhodná? 6 VUT rozhovor: Vladimír Koudelka 8 VIA INVENTOR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Diakonie Č á s l a v Slovo úvodem V těchto dnech, kdy píši tyto řádky nás kromě psaní výroční zprávy zaměstnává také psaní žádosti o významný grant na rekonstrukci zchátralé budovy

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

Lokální biocentrum Mokroš v Mořicích Ing. David Mikolášek, 2004 okr. Prostějov. Zahrada smyslů v Mořicích Ing. Jaroslav Brzák, 2009 okr.

Lokální biocentrum Mokroš v Mořicích Ing. David Mikolášek, 2004 okr. Prostějov. Zahrada smyslů v Mořicích Ing. Jaroslav Brzák, 2009 okr. 82 Lokální biocentrum Mokroš v Mořicích Ing. David Mikolášek, 2004 okr. Prostějov Komplexní pozemková úprava v obci Mořice byla vyhlášena v souvislosti s přípravou výstavby dalšího úseku dálnice D1 Vyškov

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA

AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA ROČNÍK III PROSINEC 1999 ZDARMA Volba kandidáta na děkana FMMI str. 2 Transferové oddělení VŠB-TU Ostrava str. 6 Nový Akademický senát VŠB-TU Ostrava

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost

Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost muzejní a vlastivědná práce zvláštní vydání 2012 ročník 50 muzejní a vlastivědná práce Museum and Regional Studies Zvláštní vydání Ročník 50 / 2012 (Vychází

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 3 2014 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY Storočie priestorového plánovania v Európe. Století prostorového plánování v Evropě. Projekt 2013,

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 5 2013 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY Anketa o vzdělávání v architektuře. Survey on Education in Architecture. ERA 2013, č. 3, s. 61, angl.

Více

Archiv článků v časopisu Stavebnictví 2007 2011 únor

Archiv článků v časopisu Stavebnictví 2007 2011 únor Archiv článků v časopisu Stavebnictví 2007 2011 únor INDEX 1) Pozemní stavby (s. 2) 2) Dopravní stavby (s. 12) 3) Technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb (s. 18) 4) Geotechnika (s. 21)

Více

KRAJINSKÁ VÝSTAVA V TURNOVĚ A JEJÍ KULTURNÍ PŘESAHY COUNTRY EXPOSITION IN TURNOV AND ITS CULTURAL EXTENSIONS

KRAJINSKÁ VÝSTAVA V TURNOVĚ A JEJÍ KULTURNÍ PŘESAHY COUNTRY EXPOSITION IN TURNOV AND ITS CULTURAL EXTENSIONS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Historická studia Studijní obor (kombinace): Kulturněhistorická a muzeologická studia KRAJINSKÁ

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

ZPRAVODAJ ŽELEZNOBRODSKÝ. Kde jinde se koná jarmark s tak železnou pravidelností než u nás v Železném Brodě?! ČERVEN

ZPRAVODAJ ŽELEZNOBRODSKÝ. Kde jinde se koná jarmark s tak železnou pravidelností než u nás v Železném Brodě?! ČERVEN ŽELEZNOBRODSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2014 Kde jinde se koná jarmark s tak železnou pravidelností než u nás v Železném Brodě?! INFORMACE PRO OBČANY, ZPRÁVY Z RADNICE, KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI, INZERCE OBSAH

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více