17. salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, Praha 1 od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 od 29. 1. do 1. 3. 2015"

Transkript

1 Nesoutěžní přehlídka prací architektů, inženýrů a jejich hostů 17. salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, Praha 1 od do

2 17. Salon Obce architektů 2015 The 17th Salon of the Community of Architects Salon der Architektengemeinde 2015 EDITORIAL Salon Obce architektů je nesoutěžní přehlídka myšlenek, nápadů, projektů a realizací architektury a stavitelství a všeho co s architekturou souvisí, tj. od literárních děl přes pozemní a inženýrské stavby až po výtvarná díla související s architekturou. Mohou zde býti představeny nejen hotové stavby, ale i neuskutečněné návrhy, vize, utopické představy nebo teoretické práce. Jediné co je pro Salon předepsané, je velikost výstavních panelů, jinak je ponecháno na vůli autorů, co se rozhodnou prezentovat. Práce neposuzuje žádná porota, jenom návštěvníci výstavy. Poprvé se Salon konal v roce 1998 a letos je tedy pořádán již 17. ročník. Za tuto dobu prošel hektickým vývojem. Druhého ročníku se již spolu s architekty zúčastnili i stavební inženýři a sochaři, k třetímu ročníku byli přizváni i textilní výtvarníci, v pozdějších ročnících i studenti architektury a výtvarných škol. Odhadem za dobu sedmnácti let bylo prezentováno zhruba přes jeden tisíc prací. Stalo se již tradicí, že vernisáž Salonu se koná v předvánočním období, ale letos kvůli volnému termínu zapůjčení prostor na MK v lednu. Výstava plní funkci společenského setkání lidí z oboru. První a druhý ročník byl uskutečněn ve výstavních prostorách fy Techo, dále z těch dalších nejzajímavějších to byl Nostický palác Ministerstva kultury ČR, Národní galerie-veletržní palác, Belveder, Nadace ABF, Martinický palác, Staroměstská radnice. Letos, díky vstřícnosti Ministerstva kultury ČR, je opět v prostorách Nostického paláce. Obec architektů, ve snaze připomenout a podporovat zapomenutou spolupráci výtvarníka s architektem, zajistila letos rozsáhlou prezentaci sochařských prací. Obec architektů děkuje MK ČR, které letos poskytlo ve svém objektu výstavní prostory, a všem sponzorům za jejich podporu a zájem. Look, this chamber SALON of architecture and building has lived for 17 years already. Therefore, it would be good to remind the basic mission, but also duty of both organizing subjects ensuing from their Statute:.. to support quality new works in the field of architecture, town planning and related specializations.. to protect the natural and cultural heritage of the past in the above-mentioned specializations.. to make the wide public acquainted with architecture, town planning or related specializations.. to inform about development trends, about new materials, structures.. to organize generally beneficial activities for its members and for the wide public, especially, in the field of professional education and bringing up, exhibition activity and mediation of information about architectonic events.. to support free discussion about creative and professional questions of architecture and building. Simply, the members of the Community of Architects and Chamber of Engineers must be professionally responsible during their work for the protection of public interest, respect our natural and cultural values create quality architectonic and building works. This is why we organize this SALON that tries to map architectonic events not only in our Central-European basin, but also abroad. This is why we also invite guests from abroad, students and artists of different specializations. However, we realize that we intentionally submit a completely opened, non-competition show of ideas, thoughts and opinions to the public. However, the resulting effect may seem somehow inhomogeneous even inelegant to somebody. But our SALON is based on free and individual selection of the exhibiting authors. That idea is more important for us than fashionable trends of the period. We prefer polemic platform of individuality of opinions. Everybody may exhibit what he wants, only self-censorship should be more present sometimes. However, let us remember that we all together want to increase social prestige of our specializations as creative disciplines. and this is why we defend our right to diversity, originality and idea. On behalf of the creative team of OA and ČKAIT. Sieh da dieser Kammersalon der Architektur und des Bauwesens lebt schon seit 17 Jahren. Deshalb wäre es angebracht, sich an das Grundanliegen sowie an die Pflichten der veranstaltenden Subjekte zu erinnern, die sich aus ihrer Satzung ergeben:..neue qualitative Werke im Bereich der Architektur, des Urbanismus und der verwandten Fachbereiche durchzusetzen.. die Natur- und Kulturerbschaft der Vergangenheit dieser Fachbereiche zu schützen.. breite Öffentlichkeit mit Architektur, Urbanismus und verwandten Fachbereichen bekannt zu machen.. über Entwicklungstrends, neue Materialien, Konstruktionen zu informieren.. für eigene Mitglieder sowie für breite Öffentlichkeit gemeinnützige Tätigkeiten, insbesondere im Bereich von Fachfortbildung und Erziehung, Ausstellungstätigkeit und Vermittlung der Informationen über architektonisches Geschehen zu organisieren.. freie Diskussion über schöpferische und fachliche Fragen der Bereiche Architektur und Bauwesen zu unterstützen. So müssen die Mitglieder der Architektengemeinde und der Ingenieurkammer bei ihrer Arbeit beruflich für den Schutz der öffentlichen Interessen verantwortlich sein, unsere Natur- und Kulturwerte respektieren qualitative architektonische und Bauwerke bilden. Deshalb wird dieser SALON veranstaltet, der versucht, das architektonische Geschehen nicht nur in unserem mitteleuropäischen Kessel, sondern auch im Ausland zu mappieren. Deshalb laden wir auch ausländische Gäste, Studenten und bildende Künstler aus verschiedenen Fachgebieten ein. Wir sind uns jedoch dessen bewusst, dass wir der Öffentlichkeit absichtlich eine wettbewerbsfreie und völlig offene Übersicht von Ideen, Gedanken und Ansichten vorlegen. Jemand kann den Endeffekt als einigermaßen unkonsistent bis geschmacklos finden. Unser SALON baut jedoch auf freier und individueller Auswahl der ausstellenden Autoren. Diese Idee steht uns näher, als die Zeittrends. Wir bevorzugen eine polemische Plattform der Meinungsindividualität. Jeder kann ausstellen, was er will, nur in manchen Fällen sollte die Autozensur mehr anwesend sein. Wir sollten jedoch daran denken, dass wir alle gemeinsam das gesellschaftliche Ansehen unserer Fachbereiche als schöpferische Disziplinen anheben wollen. Und deshalb verteidigen wir unser Recht auf Verschiedenheit, Originalität und Idee. Für das schöpferische Kollektiv der Architektengemeinde und der Tschechischen Kammer der autorisierten Ingenieure und Techniker (OA und ČKAIT). 2 3

3 Vyhodnocení 10. ročníku soutěže ČKAIT Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo 29. března 2014 v Praze v Národním domě v Praze na Smíchově, byly předány ceny ČKAIT 2013 za 10. ročník soutěže. Tunel Jablunkovský II. zmáhání závalu Kolektiv autorů: Ing. Jan Rožek, Ing. Jiří Pechman, Ing. Vlastimil Horák, Ing. Lubomír Kosík Ražby na zmáhání závalu byly ukončeny v září Nejprve byly stabilizovány čelby a zasypány povrchové krátery důlní hlušinou. Prostředí závalu se sanovalo výplňovou injektaží na bázi cementových směsí. Následně proběhla ražba na principech NRTM s horizontálně vertikalním členěním výrubu. Investor: SŽDC, s.o. Návrh zmáhaní závalu: AMBERG Engineering Brno, a.s. Generální dodavatel: Sdružení SRB zastoupené OHL ŽS, a.s., SUBTERRA a.s., TCHAS, spol. s r.o. (nyní Eiffage Construction Česka republika, s.r.o.) Atmosférická superstanice Křešín u Pacova, kotvený stožár 250 m Autoři: Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Jiří Lahodný, Ph.D. Stanice vznikala v rekordně krátké době v prostorově náročných podmínkách od června 2012 do léta 2013 a je součástí projektu zaměřujícího se na zkoumání změn klimatu v ČR a využívá se rovněž pro výzkumy v oboru větrného inženýrství. Investor: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Projektant: EXCON, a.s. Výroba ocelové konstrukce stožáru: Metrostav a.s., Divize 3 Montáž ocelové konstrukce: ALLMONT STEEL, s.r.o. Cena Inženýrské Komory I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření povodňová hráz Autoři: Ing. Milan Komínek, Ing. Jakub Vyhnálek OpenBook systém prostorové prefabrikace dřevostaveb Autor: Ing. Lubomír Krov, Ph.D. Stavba v Čisovicích u Mníšku pod Brdy se inspirovala tvarem připomínajícím pootevřenou knihu a její tvar maximálně využívá sluneční energii. Stavbu tvoří pevný plášť s oblými přechody ze třech stran chránícími vnitřní prostor, z boků vymezený zapuštěnými stěnami a velkoplošným prosklením čelní stěny. Stavba uvedená do provozu v létě 2011 vyřešila nevyhovující stav průjezdního úseku silnice I/30, často zaplavovaného řekou Labe. Hlavní část stavby tvoří mohutná vodotěsná bílá povodňová vana, tvořená železobetonovým otevřeným pravouhlým rámem, který vytváří koryto pro další konstrukce a vedení vozovky. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o. Zhotovitel: Sdružení Ústí n. L., povodňová hráz Viamont DSP a.s., Subterra a.s., EDS 4 5

4 001 Jasan Burin, Existující verze prvé části projektu Jen čas ukáže, nakolik budou likvidační Jasan Burin, architekt EPCOT by se mohla stát kubové zcela důslední ve svých plánech Partner a hlavní projektant firmy 002 lakmusovým papírkem tohoto projektu s projektem CIDECO Associates Architects, TN USA na Floridě /realizací projektu EXPOT Stanislav Hanzík, Otakar Kuča, Architektonicko-sochařské řešení pomníku Dr. Františka Ulricha v Hradci Králové 6 7

5 005 Alois Doležel Pražský kaleidoskop 006 Kryštof Štulc Novostavba mateřské školky do Křenku 003 Alois Doležel Fenomén Praha 004 Alois Doležel Jaký rozvoj Prahy? 8 9

6 006 Kryštof Štulc Novostavba mateřské školky do Křenku Vladimír Štulc Ocotillo (Fouqvieria Splendens) malá plastika na hraní pro malé děti a hravé dospělé 008 Stanislav Toman Ench Sanaa s.r.o. Fotografie severní Indie Ladak, Himalayan Naše turistická cesta se uskutečnila koncem léta a na začátku podzimu roku Z Delhi jsme cestovali přes Chandigar, Leh, Choglamsar, kde jsme trávili většinu času a odtud podnikali cesty do povodí Zanskaru, Indu, průjezdem přes Himalayan zpět do Delhi. Dějiny Indie jsou staré přes let a v historii bohaté na období prosperity a období pádů. Je státem respektujícím svoji duchovní tradici hinduismus a duchovní tradice ostatních kultur na jeho území džinismus, buddhismus a další kultury. Koncem 15. století postupně přistávali u břehů Indie Portugalci, Francouzi a Britové. Britové ovládli Indii obchodně prostřednictvím Východoindické společnosti a začali Indii industrializovat. Stavěli železnice, rozvíjeli průmysl, zemědělství, komunikace, administrativu. Po 2. světové válce se Indie vymanila z této závislosti a rozdělila se na hinduistickou Indii a muslimský Pákistán. Nezávislost byla vyhlášena Dnešní Indie má 1,2 miliardy obyvatel, hlavní město Delhi 14 miliónů. V Indii žijí početné etnické skupiny, které mluví různými nářečími. Čtyři pětiny obyvatel tvoří hinduisté. V současné době se Indie rozvíjí obchodně, průmyslově, kulturně a intelektuálně. Oblast, kterou jsem navštívil severní část je specifická a podmanivá. Údolní niva, kterou protéká řeka Indus, hýří zelení, Zanskar je zase stěsnán okolními horami. Obě řeky obklopují hory s výškou od pětitisíc do šestitisícpětiset metrů, kde se drží někde sníh i přes léto. V tomto prostoru i v úzkých vysokohorských kaňonech žijí lidé, které živí malá políčka s obilím, také ovce, krávy, yaci, kteří spásají trávu v údolí i na svazích. Na úbočích i v zářezech skal se usazovali v minulosti i současnosti lidé, stavěli svá obydlí orientovaná k jihu. Domy, buddhistické kláštery a chrámy zanechávaly hlubokou stopu svého života v této vysokohorské krajině i v historii. Architektura jim poskytovala možnost sžít se s okolím. Interiéry chrámů, bohatě zdobené náboženskými příběhy, barevně kolorované výraznými barvami od odstínů červené, modré, zelené, zlaté, žluté, obyvatelům nabízely to, co jim okolí neposkytlo. Je obtížné pro návštěvníka odněkud, najít pro vše, co vidíte správné vysvětlení, posoudit a porozumět tomuto vývoji, který se rozvíjel právě na tomto specifickém přírodním a v tomto kulturním prostředí. S rozvojem cestovatelské vášně cizinců se začínají budovat v horách malé ubytovny s přespáním a občerstvením. Místní občané se snaží vyjít vstříc a přizpůsobit se požadavkům návštěvníků. Během našeho pobytu jsem potkával lidi za pultem v malých krámcích, restauracích, řidiče autobusů projíždějící po kamenitých cestách v horách nad hlubokými roklemi, horaly 11

7 oblečené v džínách nebo prostém obleku a také v krojích. Potkal jsem také děti v internátních školách, které byly oblečeny do školních, jednotných vzorů šatů, aby se ty chudší nemusely stydět. Všechny byly bezprostřední a o přestávkách se na prostranství dvora bavily a dováděly. Ve škole se pro talentované děti vyučovala hra na tradiční hudební nástroje, děti hrály pro sebe divadelní představení a také se sportovalo. V několika třídách jsem učil děti kreslit podle předloh tibetských ornamentů, které jsem si přivezl z Čech, a v hodině ručních prací jsme se učili s kolegou stavět draky. Dětem se naše spolupráce líbila a při setkáních nás zdravily a podávaly ruku. Při zpáteční cestě jsme navštívili Delhi, centrum města s historickými stavbami a parky. Atmosféru historického centra doplňují obchůdky, motorizované rikši, nepřehledná situace na komunikacích, nabídky obchodníků nabízející všechno možné. Tuto scénu na závěr krášlí ženy v různobarevných šatech, šálách, vážní starci v bílých plnovousech sedící se zkříženýma nohama na zemi v trávě a diskutující s ostatními nebo meditující. To ale není všechno. Je to jen malá krátká vzpomínka. 010 Stanislav Toman Ench Sanaa s.r.o. Výstava fotografií severní Indie Ladak, Himalayan Stanislav Toman 009 Stanislav Toman Ench Sanaa s.r.o. Výstava fotografií severní Indie Ladak, Himalayan 12 13

8 012 Václav Mastný Vědecko- technologický park, Jihlava 011 Stanislav Toman Ench Sanaa s.r.o. Výstava fotografií severní Indie Ladak, Himalayan 14 15

9 013 Ivana Vostřáková Genius loci fotografie: cyklista v dešti 014 Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Lukáš Ehl Vila Troja, exteriér 015 Jan Vrana Coupage C1 / Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Lukáš Ehl Vila Troja, interiér 16 17

10 016 Miroslav Stejskal Nábytek fotografie Zora Jandová fotografie Petr Hrubeš 017 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., David Kotek, Kateřina Holenková, Zbyněk Jendryka Rodinný dům 18 19

11 018 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. David Kotek, Alžběta Broďániová, Pavel Nitra Mateřská škola v Krásném Poli 019 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. David Kotek, David Pospiech, Jan Müller Rekonstrukce objektu, Ostrava - Svinov 019 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. David Kotek, David Pospiech, Jan Müller fotografie Petr Hrubeš Rekonstrukce objektu, Ostrava - Svinov 20 21

12 020 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., David Kotek, Kateřina Holenková, Jan Müller Concept House v Ostravě - Porubě 021 Petra Svobodová, Josef Vrana Základní soukromá škola LIVINGSTON, Praha - Čakovice 22 23

13 023 architecti.cz Karel Havliš, Filip Havliš, Ondřej Novosad, David Zámečník Projekt nové Kežmarské chaty soutěžní návrh /1. místo/ 022 Petr Šafránek, Dostavba a rekonstrukce podchodů Plzeň, Hlavní nádraží 24 25

14 024 Jan Fišer, kavárna Vltava hotelu Archibald u Karlova mostu, Praha 1 - Kampa 025 Vojtěch Sigmund, Centrum sociální pomoci a Sociální byty pro lidi bez domova 26 27

15 027, Marta Šimoníková, Tomáš Pinkava, Hemodialyzační středisko Trstená 028, Miloslav Čejka, Tereza Keilová, Rekonstrukce rodinného domu Zbraslav 026, František Svátek, Kinetická fontána v nádvoří Národního muzea 027, Marta Šimoníková, Tomáš Pinkava, Hemodialyzační středisko Trstená 28 29

16 029 a Miloslav Čejka, Vojtěch Lstibůrek, Expozice hutnictví, Národní technické muzeum 029 b Miloslav Čejka, Vojtěch Lstibůrek, Smrt kmotřička, Národní technické muzeum 030 Jan Vrana Coupage C2 /

17 031 Josef Smutný Náhrobek příběh kamene 032 atelier POVĚTROŇ, výtvarníci AA Interiér Baru Restart 033 Grigorij Parma Vila Braník, Praha

18 034 Grigorij Parma Bytový dům - Zúžená, Praha 6 Břevnov 035 Radim Ulman Ledeburska zahrada, Praha - sedací nábytek pro historická divadla parafráze Divadlo Karlovy Vary 34 35

19 036 UTB, Ondřej Tichý Židle DOT 038 UTB, Lukáš Uliarczyk CHASE couch 037 UTB, Nikol Malá Lehátko 039 UTB, Michal Zeman Chair No

20 041 UTB, Simona Janků Koupelnová stolička BOOMERANG 042 Martin Surman Exteriérový nábytek DONAU 040 UTB, Jan Kovalovský Stolička FOLDY 38 39

21 043 Michal Blažek Apsara, Lysolaje Krejčí Perlorodka 044 Krejčí Larva 047 Milan Vácha Sluneční hodiny

22 046 Len+k architekti s.r.o. Nástavba hotelu U Zvonu, Pražská 27, Plzeň 048 Dušan Marcinko Retuše 42 43

23 051, 052 Věkoslav Pardyl Monografie 049, 050 Adolf Benš Monografie 44 45

24 053 Jiří Středa Na slunci, kolorovaná umělá pryskyřice 054 CASUA spol. s r.o. Rezidence Podbaba, Praha CASUA spol. s r.o. Centrum Malešice - ByTy Malešice Praha

25 056 CASUA spol. s r.o. České Terasy - Almaty, Kazachstán Ocenění - nejlepší architektonický projekt na území republiky Kazachstán za období 2007 až Stříbrná medaile z mezinárodního festivalu architektury Zodchestvo 2014 v Moskvě v kategorii Architektura pro život. 057 CASUA spol. s r.o. El Dorado Praha - Letňany 48 49

26 058 CASUA spol. s r.o., (EQUATOR PRAGUE) GREEN URBAN LIVING Stockholm - soutěž Täby Municipality soutěž o návrh dvaceti řadových městských domů na předměstí Stockholmu. 059 CASUA spol. s r.o. Košice - soutěž na ÚP 060 CASUA spol. s r.o. Moskva - nábřeží Tarase Ševčenko 3. místo v mezinárodní architektonicko urbanistické soutěži 50 51

27 Obec architektů vyhlašuje jubilejní XXII. ROČNÍK 061 Michal Gabriel Žena ve vaně, Ptáci NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU 2015 Výstava ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze Odevzdávání prací od 27. února do 6. března 2015 V Obci architektů, Bělohorská 10, Praha 6 Informace a přihlášky : tel

28 který se uskuteční v termínu od 29. ledna do 1. března 2015 v Nostickém paláci v Praze Adresy a telefony autorů ČKAIT Sokolská 1498/15, Praha 2, Nové Město tel.: Prof. ak. arch. Ing. Jasan Burin Jezerní 3, Praha 5 tel.: Stanislav Hanzík Tomášská 4, Praha 1 mobil: Ing. arch. Alois Doležel Novákových 19, , Praha 8 tel.: Ing. arch. Kryštof Štulc Ortenovo nám. 2, Praha 7, mobil: Vladimír Štulc mobil: Akad. arch. Stanislav Toman Jana Růžičky 1152/1, Praha 4 mobil: Ing. arch. Václav Mastný - Škrétova 924/42, Plzeň Ing. arch. Ivana Vostřáková mobil: Šrámková Architekti, s.r.o. Na Šafránce 25, Praha 10, tel.: mobil: , 030 Ing. akad. arch. Jan Vrana mobil: Akad. arch. Miroslav Stejskal Pardubice, Kpt. Nálepky 2381 tel.: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230 / 29a , Ostrava Poruba tel.: Ing. arch. Josef Vrana Ing. arch. Petra Svobodová Děvínská 11, , Praha 5 mobil: Ing. arch. Petr Šafránek mail: tel.: Ing. arch. David Zámečník mobil: architecticz/ Prof. ak. arch. Jan Fišer Máslovická 9, Praha 8, tel: Vojtěch Sigmund Archangelská 2, Praha 10, tel.: Akad. soch. František Svátek Vlastiboř 18, Soběslav tel.: Ing. Arch. Marta Šimoníková, Ing. Tomáš Pinkava CONSILIUM ai, s.r.o. Pohořelec 3, PRAHA 1 - www. consiliumai.cz, tel: , Studio FAM Akad. arch. Miroslav Čejka Londýnská 38, Praha 2 mobil: Ing. arch. Josef Smutný ILEX DESIGN s.r.o., Starostrašnická 49, Praha 10, web: mail: tel: (Josef Smutný), (ateliér) 032 ateliér POVĚTROŇ, Jana Fišerová mobil: web: 033, 034 Ing. arch. Miloš Grigorij Parma A.D.O. Praha Opatství EMAUZY Praha 2, Vyšehradská 49 tel.: fax: Radim Ulmann Petrská 10, Praha 1 tel.: mobil: Univerzita Tomáše Bati Zlín Ondřej Tichý Nikol Malá Lukáš Uliarczyk Michal Zeman Jan Kovalovský Simona Janků 042 MgA. Martin Surman, ArtD. mobil: tel.: Ak. soch. Michal Blažek tel.: , 045 Zorka Krejčí, MgA Junácká 19, Praha 6- Břevnov, tel.: mail.: 046 Len+k architekti s.r.o. Voršilská 4, , Praha 1 tel: Akad. sochař Milan Vácha mobil Vácha.cz 048 Dušan Marcinko Dürerova 2169/2, Praha 10 tel.: ,050 Nakladatelství Charty 77 Melantrichova 5, Praha 1, , 052 Věkoslav Pardyl monografie 053 Ak. soch. Jiří Středa Bohnická 569/12a Praha tel.: mobil: Casua spol. s r.o. Běžecká 2407, Praha 6 tel.: fax: mobil: Ak. soch. Michal Gabriel Dlouhá 32, Praha 1, michalgabrielhotmail.com 17. salon architektů a inženýrů vydala Obec architektů leden 2015 redakce Iva Brunclíková grafický koncept a úprava, Daniel Sodoma tisk Robert Hrubeš, Tiskárna Didot, spol. s r.o., Výstaviště 1, Brno Úroveň reprodukcí je dána kvalitou tiskových podkladů dodaných jednotlivými subjekty, které jsou v katalogu zastoupeny. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, kopírována a elektronicky šířena bez písemného souhlasu autorů. 55

29

30

31 60

16. Salon architektů a inženýrů Výstavní prostory nadace ABF Václavské nám. 31, Praha 1 od 5. 12. 2013 do 4. 1. 2014

16. Salon architektů a inženýrů Výstavní prostory nadace ABF Václavské nám. 31, Praha 1 od 5. 12. 2013 do 4. 1. 2014 Nesoutěžní přehlídka prací architektů, inženýrů a jejich hostů 16. Salon architektů a inženýrů Výstavní prostory nadace ABF Václavské nám. 31, Praha 1 od 5. 12. 2013 do 4. 1. 2014 16. Salon Obce architektů

Více

15. Salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí 1 118 11 Praha 1 od 6. 12. 2012 do 31. 1. 2013

15. Salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí 1 118 11 Praha 1 od 6. 12. 2012 do 31. 1. 2013 Nesoutěžní přehlídka prací architektů, inženýrů a jejich hostů 15. Salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí 1 118 11 Praha 1 od 6. 12. 2012 do 31. 1. 2013 15. Salon Obce architektů

Více

12. Salon. architektů a inženýrů. Nesoutěžní přehlídka prací členů, jejich atelierů a hostů

12. Salon. architektů a inženýrů. Nesoutěžní přehlídka prací členů, jejich atelierů a hostů Nesoutěžní přehlídka prací členů, jejich atelierů a hostů 12. Salon architektů a inženýrů Sál architektů na Staroměstské radnici 11. listopad 2009 10. leden 2010 3 12. Salon Obce architektů 2009 The 12th

Více

18. Salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí Praha 1 od do

18. Salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí Praha 1 od do Nesoutěžní přehlídka prací architektů, inženýrů, sochařů a jejich hostů 18. Salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí 1 118 11 Praha 1 od 16. 2. do 10. 3. 2016 18. Salon Obce

Více

Nesoutěžní přehlídka prací architektů, inženýrů a jejich hostů. 13. Salon architektů a inženýrů

Nesoutěžní přehlídka prací architektů, inženýrů a jejich hostů. 13. Salon architektů a inženýrů Nesoutěžní přehlídka prací architektů, inženýrů a jejich hostů 13. Salon architektů a inženýrů Ministerstvo kultury, Nostický palác Maltézské náměstí 1, Praha 1 17. prosinec 2010 10. leden 2011 1 Bezpečnost

Více

Centrum Háje zastavovací studie

Centrum Háje zastavovací studie Centrum Háje 04.2016 zastavovací studie Identifikace autorů: Casua spol. s r.o. Ing. arch. Oleg Haman Ing. Aleš Poděbrad Běžecká 2407 169 00 Praha 6 T +420 274 810 745-7 F +420 274 812 181 M +420 603 232

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Ve středu 14. května 2014 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací Co je CAMP? CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP má sloužit nejen architektům,

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Architektura a pozemní stavitelství. Nízko energetické domy symbiosa s architekturou

Architektura a pozemní stavitelství. Nízko energetické domy symbiosa s architekturou Jiří Adámek Architecture And Structural Engineering Low - Energetic Houses - Connection With The Architecture 1. Introduction The article is absorbed in thought about the development of the low - energetic

Více

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016 Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016 Soutěž Stavby Karlovarského kraje 2016 Hodnocení odborné poroty: Stavby: 1. místo: Stavba č. 7 - Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá -

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ Modernizace traťového úseku Přerov (mimo) Olomouc (mimo) - Celková délka stavby: 17,385 km Termín realizace první části - Zahájení stavby: 04/2004 - Ukončení stavby:

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 Komise se sejde v pondělí a úterý (13 a 14. 6. 2016) v 8:45 hodin v uvedeném ateliéru ke krátké poradě. V 9 hodin začínají obhajoby jednotlivých studentů.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní prostory v Pisárkách v areálu vily Stiassni (během socialistické

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Adéla Pírková (4.C) pr. - Dějiny výtvarné kultury 8:20 8:40 {Vkre} Mgr. Martin Dvořák / MgA. Lubomír Ančinec / pr. - Technologie 9:10 9:30 {knih} Jaromíra Slívová

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro Baroko očima dětí výstava českých památek v budově WHC UNESCO v Paříži 23. 30. 8. 2017 Budova ředitelství UNESCO, 7, Place de Fontenoy, Paříž, Francie www.hravyarchitekt.cz Základní

Více

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2017

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2017 Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2017 Soutěž Stavby Karlovarského kraje 2017 Hodnocení odborné poroty: Stavby: 1. místo: Stavba č. 4 - Malé Versailles - Přihlašovatel: STASKO plus, spol.

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

BUDOU NOVÉ BAZALY CHACHAŘI

BUDOU NOVÉ BAZALY CHACHAŘI 2012 BUDOU NOVÉ BAZALY CHACHAŘI STADION BAZALY FC BANÍK JEDINEČNÝ STADION V KOPCI Bazilika Božského spasitele Kostel Svatého Václava Nová radnice Ostravice BAZALY STADION BAZALY A FC BANÍK POTENCIÁL ÚZEMÍ

Více

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2009

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2009 NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2009 Autoři: Otakar Hornoch HBH Projekt spol. s r.o., František Jehlík PRAGOPROJEKT, a.s., Vlastimil Horák AMBERG Engineering Brno, a.s. Dodavatel: Sdružení D4707 Skanska

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

C2 start. 2 TJ Klatovy 2 SK VS ČB. 3 TJ Klatovy. 3 Raft klub Troja TJ Kaučuk Kralupy 3 SK Hubertus KV TJ Kaučuk Kralupy 3 Roztoky. 3 TJ Kaučuk Kralupy

C2 start. 2 TJ Klatovy 2 SK VS ČB. 3 TJ Klatovy. 3 Raft klub Troja TJ Kaučuk Kralupy 3 SK Hubertus KV TJ Kaučuk Kralupy 3 Roztoky. 3 TJ Kaučuk Kralupy K1M start 1 Vondra Jan 012037 88 1 Dukla 2 Grossmann Petr 039047 74 2 Loko Plzeň 3 vm Pechlát Hynek 042019 71 2 KVS Sušice 4 vm Šindelář Pavel 039055 70 2 Loko Plzeň 5 Báča Milan 010020 73 2 SK VS Karbo

Více

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA S nejhlubší pokorou k historickému odkazu a s největším úsilím o využití progresivní technologie. Theatre Armchairs Theater armstule Théatres fauteuils Teatri poltrone

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Zlín město funkcionalismu

Zlín město funkcionalismu 1 - jedinečná ukázka meziválečného funkcionalismu a konstruktivismu - hlavním motivem zlínské architektury je tovární objekt - tento motiv se opakuje v různých variacích i u ostatních budov sloužících

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

/ Výstaviště Brno

/ Výstaviště Brno 28. 2. - 2. 3. 2017 / Výstaviště Brno II. ročník Prezentujte se s úspěšnými v oblasti vědy a inovací. B2B veletrh workshopy semináře konference vědecké panely networking inspirativní snídaně Veletrh Věda

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Představení společnosti Metrostav a.s. Je univerzální stavební společnost, zaujímající vedoucí postavení v klíčových segmentech

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu.

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Č E S K Ý I N T E R I É R 2 0 0 5 10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Cílem vyhlašovatelů bylo postihnout celou oblast interiérové tvorby a shromáždit to nejkvalitnější a nejzajímavější,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Usnášení schopná: Program jednání:

Usnášení schopná: Program jednání: Zápis z 8. jednání Komise pro rozvoj urbanismu, architektury a veřejného prostoru, konané dne 19.6.2015 od 15:00 do 18:00, v malé zasedací síni ÚMČ P7 č.dv. 225. Seznam členů komise: PhDr. Richard Biegel,

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel

Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel Šatní skříňky Kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska Clother lockers Steel sheet and

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Startovní listina. 23. ročník slalomů pod Borskou přehradou. Mistrovství ČR veteránů ve slalomu na divoké vodě. Závod č. 116, 117 9. 10.8.

Startovní listina. 23. ročník slalomů pod Borskou přehradou. Mistrovství ČR veteránů ve slalomu na divoké vodě. Závod č. 116, 117 9. 10.8. Startovní listina Závod č. 116, 117 9. 10.8.2008 23. ročník slalomů pod Borskou přehradou + Mistrovství ČR veteránů ve slalomu na divoké vodě K1M start Stc.VěkJméno 1 vs Hron Jiří RGC 017008RokVTOddíl

Více

ADI interiér o nás. www.adint.cz

ADI interiér o nás. www.adint.cz obchod www.adint.cz ADI interiér o nás Dámy a pánové, milí obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás již třetí katalog, který představuje prodejní interiéry, které společnost ADI interiér připravuje na

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects stories srpen 2015 12 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL stories 4 TÉMA: BYT PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ PRAHA 5 VILA BŘEVNOV 6 RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ 7 HISTORIE: TŘI

Více

CAPU COLLECTION 2O11/2O12

CAPU COLLECTION 2O11/2O12 kvalita zkušenost tradice CAPU COLLECTION 2O11/2O12 čepice šály rukavice ČELENKY STRANA 2 2 Firma CAPU se specializuje na výrobu čepic, kšiltových čepic, šál, fleecových výrobků, funkčních čepic a dalších

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN NÁVRH INTERIÉRU KAVÁRNY DESIGN OF COFFEE HOUSE

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

ATELIER SCHLEGER SCHLEGER LIESLER - HLAVÁČEK

ATELIER SCHLEGER SCHLEGER LIESLER - HLAVÁČEK ATELIER SCHLEGER SCHLEGER LIESLER - HLAVÁČEK EKOLOGIE I. Filozofie Historie Urbanismus Krajina a voda Architektonický koncept Technický koncept Contextuální architektura Přírodní stavební materiály Předmět

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 44 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA MČR veteránů BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 09.05.2009 Začátek závodu 9:00

Více

Vyhlášení výsledků studentské soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly 2016

Vyhlášení výsledků studentské soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly 2016 Vyhlášení výsledků studentské soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly 2016 Letošní 12. ročník soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly 2016 byl uspořádán dle statutu soutěže pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské

Více

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, 1960-1965, celkový pohled na současný stav Obr.2: František Cubr / Josef Hrubý / Zdeněk Pokorný: Československý pavilon na EXPO 58, 1958, půdorys

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment

Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment Ing. Jan Pečman ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze

Více

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT Fodpola. ~ MINIST'RSlVO l-c-trwr. ::-:..:.::::l I ~Jpport '''~ ~ ~ KULTURY rar'nel U!JJI(A 4AM/(Ogo ~,fib ti- F '.,(\,. hlt k. d' "edl3lnl~.nnei orum

Více

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi XXXV. ročník ze dne 12. února 2011

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi XXXV. ročník ze dne 12. února 2011 XXXV. ročník a výsledková listina z obřího slalomu Kategorie: Školka 1 Kudláček Václav 2005 LK Trhová Kamenice 01:47,79 01:46,97 03:34,76 1 35 Fiala Tomáš 2005 SKI KLUB Hlinsko 02:02,16 02:32,66 04:34,82

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

architektonický daniel hakl

architektonický daniel hakl P r á c e 2 0 0 0 2 0 0 9 architektonický daniel hakl Ing. Daniel Hakl Formanská 206 149 00 Praha 4 tel.: 603 512 503 e-mail: daniel.hakl@seznam.cz www.aadh.cz Výběr projektů a realizací rok název stavby

Více

1. KAPITOLA: Jan Kněžínek. Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví

1. KAPITOLA: Jan Kněžínek. Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví 1. KAPITOLA: Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví Praha, leden 2008 Zpracovatelé: Martin Zídek (MK ČR) Lada Pekárková (MHMP-OKP) Jan Kněžínek ředitel Odboru kultury, památkové

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ OBLASTNÍ KANCELÁŘ PLZEŇ Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň, tel. / fax: 377423826, e - mail: plzen@ckait.cz Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ A KVALITATIVNÍ PŘEDPOKLADY

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ A KVALITATIVNÍ PŘEDPOKLADY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ A KVALITATIVNÍ PŘEDPOKLADY Atelier KUBUS, založený na jaře roku 2000, je tvořen týmem Ing. Radek Začal a Ing. Jan Růžička, Ph.D s okruhem mnoha spolupracovníků - architektů, stavebních

Více

MAX FUNDA MULTIMEDIÁLNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM POD VYŠEHRADEM DIPLOMNÍ PROJEKT - PORTFOLIO ATELIÉR LANG / FA ČVUT 2012-13

MAX FUNDA MULTIMEDIÁLNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM POD VYŠEHRADEM DIPLOMNÍ PROJEKT - PORTFOLIO ATELIÉR LANG / FA ČVUT 2012-13 MAX FUNDA MULTIMEDIÁLNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM POD VYŠEHRADEM DIPLOMNÍ PROJEKT - PORTFOLIO ATELIÉR LANG / FA ČVUT 2012-13 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULT A ARCHI TEKTURY AUTOR, DIPLOMANT Max

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš.

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš. ^ Strasak ` STRES LEDEN 4. týden 25 26 27 28 29 30 31 Miloš Zora Ingrid Den památky obětí holocaustu Otýlie Zdislava Robin, Erna Marika Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava únor 8 9 10 11 12

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN RADY VLÁDY PRO ENERGETICKOU A SUROVINOVOU STRATEGII ČR Stav k 30.6.2011

PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN RADY VLÁDY PRO ENERGETICKOU A SUROVINOVOU STRATEGII ČR Stav k 30.6.2011 1. PRACOVNÍ SKUPINA PRO ENERGETICKOU POLITIKU ČR 1 Ing. Tomáš Hűner MPO Předseda 2 PhDr. Ivo Hlaváč MŽP místopředseda 3 Ing. Milan Urban PSP 4 Ing. Igor Hartmann MMR 5 Ing. Petr Kalaš MZe 6 Brig.gen. Ing.

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více