Nakladatelství Jitro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakladatelství Jitro"

Transkript

1 Nakladatelství Jitro

2

3

4 JITRO, Praha 2004 Copyright Nanao Sakaki, 2002; Vojtěch Ripka, Jitro, 2004 Translation and foreword Jiří Wein, 2004 ISBN

5 předmluva

6

7 Čtenáři, otevíraje balíček Nanaových básní, najdeš zde stopy života zcela nevšedního, žitého beze strachu, elegantně a nekompromisně. Jejich autor je japonský potulný básník, který bez peněz a bez domova od konce druhé světové války do dnešního dne prochodil velkoměsta, hory a pobřeží oceánů čtyř světadílů. Nepoután zaměstnáním, domácností, náboženskou či politickou ideologií, byl schopen vidět jasně. Nanao (japonsky sedmý syn ) se narodil 1. ledna roku 1923 na ostrově Kjúšú, nejjižnějším ze čtyř hlavních ostrovů Japonska, v početné rodině barvíře indigem. Když mu bylo osm let, živnost jeho otce zkrachovala a Nanao musel začít pomáhat vydělávat. Vychodil jenom obecnou školu. Směje se: Učitelé neměli příležitost ztupit moji přirozenou inteligenci. Po celý život se ale sám nepřetržitě vzdělával. V šestnácti letech už četl klasickou čínskou literaturu v originále. V roce 1943 byl povolán do války. Byl umístěn k radiolokátoru na letecké základně na západním pobřeží Kjúšú, ze které odlétali piloti kamikaze, chlapci jako on, vstříc smrti. Během vojenské služby četl tajně Kropotkina, Shakespeara, Rilkeho. Kam kráčí lidstvo? Co bude po válce, přežijeme-li? Napsal několik esejů, v nichž navrhoval, jak změnit japonskou společnost: decentralizovat moc, spravedlivěji rozdělovat plody práce. Jeho četba a kritické poznámky pro něj málem měly vážné následky. Hrůzy války, jichž byl očitým svědkem, a hlavně masové vraždy civilního obyvatelstva svržením atomových pum na Hirošimu a Nagasaki jej přesvědčily o obludnosti normální lidské společnosti. Válka skončila a dvaadvacetiletý Nanao se ocitl ve vyhladovělé, válkou zpustošené, deprimované zemi. Domů se už nevrátil. Toulal se po Kjúšú, potom přišel do Tokia. Nejdříve přespával společně se stovkami lidí bez přístřeší na nádraží Ueno. Lidé tam denně umírali hladem. Nanao se pokoušel pomáhat bezprizorným dětem a mladistvým prostitutkám. Krátce pracoval v ocelárně. Na dva roky se stal pomocníkem známého pokrokového nakladatele myslitele Sanehiko Jamamota. Měl tehdy příležitost nahlédnout do života japonské kulturní elity. Řekl o té době: Studoval jsem život. Snažil jsem se pochopit, kde je moje místo v japonské společnosti. O dva roky později jsem toho nechal. Nepasoval jsem tam Jednoho dne jsem na pochůzce pro svého nakladatele uviděl tuláka vyhřívajícího se v ranním slunci. Vedle něj stála plechovka s vařenou rýží, nasbíranou z odpadů restaurací. Ta rýže zářila jako démanty Ke svému nakladateli jsem se už nevrátil. 7

8 Začal žít v laciných noclehárnách tokijských slumů. Vzdělával se v angličtině a francouzštině četbou knih v originále. Jeho spolubydlící žebráci, zloději, homosexuální prostituti, atd. si jej vážili, říkali mu profesore a starali se o něj. Trávil celé dny v tokijských veřejných knihovnách: v Americké knihovně, v knihovně Britské rady, atd. Četl klasickou světovou literaturu, řecké tragédie, Tacitovu Germánii ; studoval evropské moderní umění, abstraktní umění. Viděl výstavy Picassa, Matisse, Pollocka: Cítil jsem, že tomu něco chybí, slyšel jsem nějaké volání. Tehdy mi padla do rukou drobná knížka o jeskynních malbách australských domorodců a já cítil Pane! To mi otevřelo oči. Uchvátilo mne to svojí jednoduchostí, jasností a silou výrazu. A ukázalo mi to tvář lidské společnosti, kterou jsem dosud neznal. S velkým zájmem přečetl knihu Ztracený svět pouště Kalahari Laurense van der Posta. Čtvrť Šindžuku ve středu Tokia byla tehdejší japonskou Latinskou čtvrtí. Nanao tam byl častým hostem v kavárně Fúgecudó, kde se scházeli malíři, džezoví hudebníci, moderní tanečníci, básníci, anarchisté, mladí cizinci. Mnohé upoutala Nanaova svěžest, svoboda, jeho radikální názory a autorita, se kterou je vyslovoval. Měl pověst neoficiálního uměleckého kritika a mladí umělci mu často ukazovali své práce a žádali ho o názor. S jedním z nich, mladým nadaným sochařem Šinem Higučim, Nanao odešel do hor umístit se vprostřed divoké přírody a studovat primitivní umění tak v sobě může člověk vidět jasněji. Dali se do prozkoumávání divokých koutů japonských hor od Hokkaida na severu až po ostrov Jakušima. Právě v té době japonská lesní správa tlačená rozvíjejícím se průmyslem začala na mnoha místech s prvním masivním kácením starých lesů. Nanao byl jedním z prvních, kdo proti tomu protestoval. V roce 1959 s Šinem Higučim uspořádal společnou výstavu nazvanou Oslava pralesa, kde vyvěsil na stěnách svoje básně jako Opus 101, Jakušima a další. Japonsko, zbohatlé válkou v Koreji, v níž sloužilo jako vojenská základna, se rychle dralo kupředu. Všeobecným heslem bylo: Rozvoj! Rozvoj! Nanao se k tomu netajil svým odporem. Vytvořil se kolem něj užší kruh přátel, kteří si říkali Bum Academy, univerzita tuláků. Nanao jim vytyčil několik zásad: nezačlenit se do normální společnosti, žít bez peněz, studovat alespoň dva cizí jazyky, apod. Někdy dal někomu úkol: Jdi pěšky, bez peněz na Hokkaidó a zpět, pak si promluvíme 8

9 Po výstavě v roce 1959 Nanao vyrazil sám pěšky a stopem horami, vesnicemi a ostrovy. Stopoval obchodní lodi jedoucí na ostrovy severní Okinawy Amami, Tokara, Suwa-no-se. O Suwa-no-se řekl: Je to výjimečné místo. Teplý proud z Pacifiku zasahuje přímo tento ostrov. Jde přímo na něj! Je tam nejsevernější korálový útes ve východní Asii a činná sopka chápete? A skoro žádní lidé perfektní situace Po vytvoření komuny přišlo na Suwa-no-se postupně na kratší či delší dobu na sto lidí. A všichni se odtamtud vrátili plní báječné energie. Proto se o takové místo zajímám: Zaprvé odlehlé místo. Za druhé tvrdá práce dává to lidem sílu. A žádná civilizace. Skutečný život. V roce 1963 byli v Kjótu Gary Snyder a Allen Ginsberg. Z doslechu už o Nanaovi věděli a chtěli se s ním setkat. Nanao se zastavil na své cestě stopem z Tokia na jih v Kjótu a vyhledal je. Ideály amerických beatniků a japonského potulného básníka-revolucionáře si byly v mnohém velmi blízké. Tehdy začalo hluboké přátelství a dlouhodobá spolupráce této trojice. V roce 1967 Nanao založil s přáteli komunu na ostrově Suwa-no-se. Gary Snyder byl u jejích začátků. Přišel tam se svou japonskou dívkou, svou budoucí ženou. Nanao je oddal na vrcholu sopky Suwa-no-se. Tato komuna zvaná Banjánový ášram se později proslavila organizováním mezinárodního bojkotu japonské firmy Yamaha, která měla v úmyslu proměnit ostrov Suwa-no-se v turistickou Šangri-lu. Téměř současně se zrodila řada spřízněných komun na mnoha dalších místech Japonska. Pojila je společná touha vytvořit svobodný prostor uprostřed těsné, kompetitivní japonské společnosti, zájem o východní spiritualitu (hinduismus, tibetský buddhismus, zenbuddhismus ), snaha chránit to, co zbylo z divoké přírody, a návrat k půdě. Nanao, stále na cestách, byl inspirátorem a pojícím vláknem mezi těmito místy. V roce 1969 pozval Gary Snyder Nanaa do Spojených států. Nanao přijel do San Franciska a Gary jej seznámil s kruhem svých přátel s básníky, ekology, vůdci duchovních hnutí a komun. Nanao se ale v San Francisku dlouho nezdržel. Volala na něj monumentální příroda rozlehlého amerického kontinentu. Vydal se na východ, přes Arizonu do Nového Mexika, kraje kaňonů, divokou šalvějí porostlých plání, hor a pouští. Navštívil tam řadu komun, které se tam na konci šedesátých let zrodily, a také vesnice amerických indiánů. Po zeleném, vlhkém, těsném a přelidněném Japonsku působily na něj tamější nekonečné prostory jako osvícení. Začal psát básně inspirované přírodou, lidmi a novými druhy zvířat a rostlin, se kterými se 9

10 tam setkal. Studoval botaniku, zoologii, geologii, astronomii. Pomalu jsem si začal uvědomovat, kdo jsem: článek v řetězu života savců, ptáků, hornin, mikroorganismů, vody a vzduchu V létě 1975, zpátky v Japonsku, zorganizoval Nanao v horách Hokkaida Univerzální mírovou konferenci, první masový festival japonského undergroundu. Na čas se stala jeho základnou opuštěná chalupa v zapadlém údolí středního Japonska. Tam psal, byl hostitelem návštěvníků ze čtyř světových stran, odtamtud podnikal cesty po celém Japonsku a zase se tam vracel nosit vodu, štípat dříví, toulat se po okolí a psát básně. Přeložil do japonštiny slavnou Snyderovu knihu Turtle Island (Želví ostrov). Nanaova japonská verze této knihy byla velkou inspirací pro mladou japonskou generaci. Gary Snyder se obdivoval skoro čínské jasnosti a úspornosti jazyka Nanaových překladů. S Nanaem jsem se setkal v roce 1980 v Novém Mexiku u městečka Taos. Žil jsem tam načas v komuně jménem Lama Foundation. Slyšel jsem, že v okolních horách žije japonský básník. Jednu zimu prý přežil v jeskyni, kterou vyhříval jen svým dechem. Napsal tam divadelní hru. Poprvé jsem se s ním sešel u přátel, kam přišel číst své básně. Zvučný, jistý hlas, angličtina se silným japonským přízvukem. Byl nevelký, hubený, s dlouhými vlasy svázanými vzadu do ohonu, s prošedivělým vousem. Pohyboval se s lehkostí a svěžestí chlapce neodpovídající jeho šedesáti letům. V jednu chvíli se posadil na zem a připojil se k potlesku vlastníma nohama. Vyzařovala z něj naprostá svoboda a nezávislost na nikom a na ničem, vyjma snad země, po které chodil. V té době bydlel ve vysloužilém školním autobuse, který (bůhvíjak se tam dostal) stál na dřevěných kozách v horách nedaleko puebla taosských indiánů, ve výšce metrů nad mořem. Většinu času trávil sám, vyšlapoval čerstvé pěšiny ve sněhu na svých toulkách do okolních hor, v noci při světle petrolejky psal básně, odpovídal na dopisy přátel nebo venku pod hvězdnatým nebem naslouchal zpěvu kojotů. Během času jsme se spřátelili. Našel jsem opuštěný srub nedaleko v lese a často jsem se k němu přidal na výlety nahoru údolími horských potoků. Nanao je náruživý chodec; obyčejně šel vepředu, čenichal jako lovecký pes, všímal si stop drápů medvěda na hladkém kmenu osiky, hlasu ptáka, květinky, která vyrazila z vlhké půdy na místě, kde polední slunce roztálo sníh; trusu nějakého divokého savce medvěda, lišky, kojota, tchoře, lasičky, který si pečlivě prohlédl. Zajímalo ho, co divoká zvířata jedí a inspiroval se od nich pro svůj vlastní jídelníček. Naše výlety často končily návštěvou u některého z Nanaových četných 10

11 známých, kde se nám, oběma hladovým, dostalo teplé večeře. Zpráva Nanao je tady se obyčejně rychle rozletěla a kruh se rozrostl na patnáct, dvacet lidí. Nanao pak četl své nové básně a žádal o kritiku. Pečlivě naslouchal každému návrhu na změnu. Většinu svých básní napsal japonsky a pak je sám překládal do angličtiny. Nanaova angličtina je dětsky svěží, pádná, lakonická, užívající anglické obraty často nečekaným způsobem. Allen Ginsberg o Nanaovi napsal: jeho pero a sekyra jsou ostré, jako staré hvězdy Nanao rád poslouchal, když jsem zpíval ruské lidové písně (Ej uchněm, Stěnka Razin, Kalinka, apod.), kterých sám řadu znal. Pak odpovídal japonskými ukolébavkami, písněmi rybářů nebo písněmi Ainů, původních obyvatel Hokkaida. Spolu jsme se zajímali o písně amerických indiánů. Ale nejlepší hudba je vlastní hudba! Nanao nás zasvěcoval do free music, začalo to často tím, že se chopil bubnu a začal tiše, jakoby bez cíle bubnovat. Někdo se přidal na druhý buben, flétnu nebo cokoli, co bylo po ruce. Hudba sama ze sebe rostla, někdo začal zpívat, někdo se dal do tance někdy to trvalo dvě, tři hodiny, než kouzlo pominulo. Svůj autobus udržoval v absolutním pořádku. Okna občas perfektně umyl octem. Ukazoval mi, jak pečovat o kožené horolezecké boty, které vždy po návratu pečlivě očistil, otřel, vycpal papírem, vysušil a namazal. Jeho oblečení pocházelo od kamarádů nebo z free boxu, bedny s odloženým šatstvem. Přesto byl vždy oblečen kvalitně, s až nápadnou elegancí a vkusem. Na podzim roku 1981 pozval Gary Snyder Nanaa ke společnému zájezdu do Austrálie. Přednášeli spolu na australských univerzitách a navštívili australské domorodce kmene Pitjandžara v poušti střední Austrálie. Nanao přivezl zpátky nahrávky hudby domorodců a nadšeně nám vyprávěl: Australští domorodci jsou snad nejkrásnější lidé na světě: Mají oči jako dvě hvězdy, nikam nespěchají, za ničím se nepachtí Toho podzimu jsme nastudovali Nanaovu divadelní hru Sněžná žena. Připadla mi role městským životem změkčilého Macka, který je sněhovou vánicí odříznut od civilizace v horské boudě, a tak je konečně donucen podívat se tváří v tvář sobě a Přírodě. Hra byla inspirována rituály amerických indiánů a tradičním japonským divadlem nó. Hráli jsme tu hru několikrát na různých místech Spojených států. Nanao se nikdy zvlášť nestaral o vydávání svých básní. O své básnické tvorbě řekl: Rád píšu básně. Je to pro mne něco jako meditace. Rozprávění s Vesmírem. 11

12 V roce 1983, péčí jeho kamarádů na obou stranách Tichého oceánu, vyšly skoro současně dvě první větší sbírky jeho básní: americká Real Play a japonská Inu mo arukeba. Bylo mu právě šedesát let. Na ostrově Išigaki na jižní Okinawě měla japonská vláda v plánu pohřbít poslední živý rozsáhlý korálový útes Japonska pod vrstvou betonu pro stavbu obrovského letiště (údajně pro turisty přijíždějící se podívat na korálový útes ). Nanao pomáhal organizovat odpor mezi rybáři vesnice Širaho, jejichž obživa a tradiční způsob života by byly pohřbeny společně s korálovým útesem. Na 3. června 1988, den Allenových šedesátin, svolal Nanao do San Franciska na pomoc Valnou hromadu ekopoezie. Na podzim roku 1988 přijel Allen Ginsberg zase po letech do Japonska. Nanao organizoval jeho turné a společně s ním přednášel básně na univerzitách v Tokiu, Kjótu a na dalších místech. Během turné si přijeli odpočinout ke mně do hor středního Japonska. S mými sousedy muzikanty-sedláky jsme seděli kolem hořících kamen a povídali. Allen nám zpíval svoje balady, blues a zhudebněné verze Blakeových básní. Tehdy se zrodila myšlenka setkat se na prvního máje 1990 v Praze. V únoru jsme s Nanaem nahráli kazetu písní s Nanaovými a Snyderovými texty v češtině, nazvanou Love Letter to Praha, jako výraz naší solidarity s československým sametovým podzemím. Netušili jsme, že za devět měsíců Československo vstoupí do víru Sametové revoluce. Plán setkat se v Praze se uskutečnil. Na prvního máje předal Allen po čtvrt století korunu Krále majálesu svému mladému nástupci. U stolku kavárny Fórum na Václavském náměstí se Allen a Nanao setkali s prezidentem Havlem. Se členy kapely Půlnoc jsme před rozestavěnými věžemi jaderné elektrárny v Temelíně zpívali modlitbu za život na Zemi za doprovodu Allenova přenosného harmonia. Další den nás Nanao zavedl do Boubínského pralesa poklonit se pohasínající jiskře původní evropské přírody. V Československu se mu zalíbila mírumilovná a nestrojená povaha lidí. Bylo mu požitkem procházet se velkoměstem bez neónů a reklam. Na svých toulkách Prahou identifikoval řadu jedlých divokých rostlin. Bylo skoro symbolické vidět Nanaa sedět v čele slavnostního sálu Palackého univerzity v Olomouci a předsedat shromáždění studentů věnovanému ekologii. Doporučoval učit se pečlivému, intenzivnímu zemědělství v malém měřítku, méně jíst a pít (překvapilo ho u nás množství otylých lidí), jíst méně masa, více sóji 12

13 a sójových produktů. Učit se znovu životu v kruhu sousedů, malé obce nebo komuny. Doporučoval hledat alternativu k fosilnímu a jadernému palivu, neplýtvat, recyklovat, vstávat ráno časněji, užívat více vlastních svalů. A objevovat jiný druh energie: hudbu, umění, poezii, spiritualitu dobrodružství překonávání sebe sama. Řekl: Čechoslováci, máte starou kulturu a zároveň velice svěží srdce. Žijete teď velikou dobu. Vybudujte si vlastní svobodnou společnost nezávisle na vnějších vlivech. Jste na to dostatečně inteligentní A jakožto básník vod a lesů navrhuji: Vraťte původní lesy naší společné prabábě Věstonické Venuši! Od našeho návratu z Československa teď už uplynulo deset let. Nanaovi bude brzy osmdesát, ale pokračuje neúnavně v přeorávání a osévání světa. Je stále na cestách, setkává se s mladými lidmi, zlézá sopky, čte své básně. Od roku 1990 do roku 2000 každoročně vedl dvoutýdenní pěší pouť podle celé délky japonské řeky Nagara. Pročítaje jeho básně pro toto vydání, shledávám (s mrazením v zádech), že jsou dnes aktuálnější, než byly před deseti lety. Obludné zabíjení člověka člověkem s použitím nejrafinovanější a nejničivější technologie v době, kdy i bez válek je ohrožena sama existence života na Zemi. Stydím se, že patřím k druhu Homo sapiens sapiens, řekl mi jednou, radši říkám: Jsem savec... Nanao je zase pětiletým chlapcem a každé ráno běží do zahrady, kde se na širokém listu tara třpytí v slunci krůpěje rosy. Lehce se jich dotýká a volá: Podívejte, rubín! Podívejte, zlato! Podívejte, diamant! Podívejte, duha! Jiří Wein, 21. října 2001, Nakagawamura, Japonsko

14

15 Máš-li čas na mluvení Čti knihy Máš-li čas na čtení Jdi do hor, pouští a k moři Máš-li čas na chození Tanči a zpívej Máš-li čas na tančení Tiše seď, Šťastlivý Blázne Kjóto,

16 Naléhavý telegram Všechno začíná talířem polévky ze sójové pasty, dobré ráno! Polévka je z lesklých pavučin Život začíná Amazonským oceánem Grand Canyon končí božským Odysseem Jeho vnuk bude dharmovým tulákem Tvoje prabába se stane chřestýšem Chřestýš zrnkem meditace Meditace zrnkem tykvového koláče Muchomůrka otcem Boha Bůh roste spolu s galaxií Galaxie je ukradený démant Včera v noci ho spolknul sup Zítra letím vzhůru k ledovcům. Duncun Spring, Kalifornie, květen

17 Sluneční pomeranč sluneční pomeranč, zářivá pláž cirrusových barev daleko od dřiny, daleko od zpěvu, daleko od modliteb sluneční pomeranč, zářivá pláž vraky lodí hnijí, sandály, chaluhy hnijí šípkové růže hnijí, mořské panny hnijí, ohňostroje hnijí mýdlové bubliny hnijí Milarepa dýchá květy oměje rezaví, torpédo rezaví rezavý krkavec spí, Giliakové spí, japonští šedí vlci spí trpasličí víly spí, tygr šavlozubý spí, mamut spí dinosaurus spí, Poseidon spí, podmořská sopka spí 17

18 racek krouží ve výšce svůj sen modré indiánské nebe se točí mořské proudy a Velký vůz se točí obloha bez slunce se točí černá jak havran Matka Země, Bába Skála Šúko se zřítila do propasti její zkrvavený úsměv září tahle tyčící se skála vloni ulomena plujícími ledy zářícími jako ona zbytky, kam se poděly? daleko od Ohňové země, daleko od Nepálu daleko od Buddhy, daleko od hongkongských květů dál než může hrom hřmící duha sluneční pomeranč, pláž ranního úsvitu lososově růžová ztracené liščí mládě pláče v lese rak poustevník včera v noci překročil úžinu slunce dnes vchází do souhvězdí Vah konipas honí jestřába Vesmír oceán Věčnosti Věčnost pláž Míru Mír u vodopádu v kaňonu mezi hřměním moře a hřměním v uších zvuk se odráží kameny se odráží sluneční pomeranč, zářivá pláž cirrusových barev daleko od dřiny, daleko od zpěvu, daleko od modliteb sluneční pomeranč, pláž života, sluneční pomeranč. poloostrov Širetoko, Hokkaidó, Japonsko, září

19 Broušení nože Nanao, udržuj svůj nůž vždy čistý Nanao, udržuj svou mysl čistou Mořský vítr prý škodí noži Mořský vítr prý svědčí mysli Mořský vítr neškodí noži Nabrus svůj nůž, to je vše Mořský vítr ani neškodí, ani nesvědčí Oceán brus mysli Čistý nůž mysl Čistá mysl oceán Nanao, sladce se vyspi Za přístřeší máš dnes kvetoucí lilii Za postel písek korálové pláže Za polštář Jižní Kříž. ostrov Iriomote, Japonsko, obratník raka, únor

20 Malba v písku Na korálovém útesu v písku na břehu stopy čápa stopy kulíka ve skalách u moře ranní zpěv drozda Čviri, čviri, či, či. Shromáždění raků poustevníků kteří milují svoji komunu tyhle obrovské stopy jsou moje? Čviri, čviri, či, či. Každá stopa je píseň píseň života malovaná v písku malovaná ve vzduchu 20 Čviri, čviri, či, či. Okinawa, 22. února 1976

21 Jít nalehko Lahodná vůně Pečených mořských ježků a sladkých brambor Kolem hořícího dřeva Bouřlivá jarní noc. Ve Východním Čínském moři Na pobřeží malého ostrůvku Sedím v jeskyni Ve společnosti stovky lidských lebek Které zahynuly na neštovice Před třemi sty lety. Poslouchám jejich příběhy Jeden po druhém Celou noc. Za růžového úsvitu Jedna z nich mumlá Chceš-li jít nalehko Nech svou lebku tady! Iriomote, Japonsko, obratník Raka, únor

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

reportér, novinář, korespondent světlý, jasný; být světlo L7, Z12 sladkost, bonbon, zákusek L7 jeden, jedna L7, Z7 poštovní známka L7, Z18

reportér, novinář, korespondent světlý, jasný; být světlo L7, Z12 sladkost, bonbon, zákusek L7 jeden, jedna L7, Z7 poštovní známka L7, Z18 světlý, jasný; být světlo L7, Z12 jeden, jedna L7, Z7 sladkost, bonbon, zákusek L7 reportér, novinář, korespondent L7, Z20 čtvrť, okolí L7 deset tisíc L7 Okinawa L7 poštovní známka L7, Z18 potom, pak L7,

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo.

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo. Tento týden jsme strávili v Austrálii. Počasí tomu skoro odpovídalo, v pondělí a v úterý bylo ještě hodně mokro, ale od středy panovalo skoro jarní počasí. Pondělí V pondělí nás překvapilo příjemné teplo,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi

Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi Stručná anotace učební jednotky V hodině čtení

Více

Zelená brána Černé země

Zelená brána Černé země směr Evropa francie Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Zelená brána Černé země Dříve tu lidé žili kvůli rašelině, dnes tady díky její těžbě hnízdí ptáci. Během tisíců let vystřídaly zdejší lesy porosty

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10

VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10 VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: leden 2012 Číslo projektu:

Více

Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ

Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ Danny stál se svou matkou u okna v kuchyni jejich maličkého domu. Maminka Dannyho objala jednou rukou. Jen se podívej na ten výhled, řekla.

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

K K. Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina

K K. Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina ŘÍKANKY & BÁSNIČKY K K & BÁSNIČKY Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina ŘÍKANKY & BÁSNIČKY Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Lidé a Země www.lideazeme.cz

téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Lidé a Země www.lideazeme.cz téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi 34 Stará řemesla stále žijí Letité dřevo středomořských oliv či borovic se pod rukama sámoských řemeslníků už tisíce let mění v bytelné rybářské

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí Jedenáctá kapitola Narození mezi západem Slunce a půlnocí Okamžik, který je uprostřed mezi západem Slunce a půlnocí, se může velice lišit, protože v zimě může Slunce v severních zeměpisných šířkách zajít

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Festival 2011 Autoři Texty Saadi Yousef: Amerika, Amerika Saadi Yousef: Amerika, Amerika

Festival 2011 Autoři Texty Saadi Yousef: Amerika, Amerika Saadi Yousef: Amerika, Amerika Festival 2011 Autoři Texty Saadi Yousef: Amerika, Amerika Saadi Yousef: Amerika, Amerika Video: Saadi Yousef a Taťjana Medvecká čtou na 21. Festivalu spisovatelů Praha. Amerika, Amerika Bože ochraňuj Ameriku,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Z chorvatského originálu Neobična knjižničarka vydaného v nakladatelství KAŠMIR PROMET, Zagreb, Croatia přeložil Pavel Pilch

Z chorvatského originálu Neobična knjižničarka vydaného v nakladatelství KAŠMIR PROMET, Zagreb, Croatia přeložil Pavel Pilch Z chorvatského originálu Neobična knjižničarka vydaného v nakladatelství KAŠMIR PROMET, Zagreb, Croatia přeložil Pavel Pilch Vydalo nakladatelství Informatorium, spol. s r.o., Mandova 449/14, 149 00 Praha

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Archivy Texty Rozhovory Gary Snyder: Potřebujeme mít smysl pro humor Gary Snyder: Potřebujeme mít smysl pro humor

Archivy Texty Rozhovory Gary Snyder: Potřebujeme mít smysl pro humor Gary Snyder: Potřebujeme mít smysl pro humor Archivy Texty Rozhovory Gary Snyder: Potřebujeme mít smysl pro humor Gary Snyder: Potřebujeme mít smysl pro humor rozhovor připravil Josef Rauvolf pro časopis Týden Americký básník Gary Snyder, který byl

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Existuje jen hrstka lidí, jejichž jména nám zůstanou do paměti nesmazatelně vryta po celý náš život. Nikdy

Existuje jen hrstka lidí, jejichž jména nám zůstanou do paměti nesmazatelně vryta po celý náš život. Nikdy Milí čtenáři, studenti, pedagogové, absolventi, dostává se vám do rukou vydání, které se od těch dosavadních liší. Poprvé můžeme jako celá redakce svorně tvrdit, že jsme jej dávali dohromady neradi. Časopis

Více

232/2012. pátek 7.9.2012 /1/

232/2012. pátek 7.9.2012 /1/ /1/ 232/2012 zdarma - jak jsem dostal prodávám 232/2012 zdarma - jak jsem dostal prodávám Zprávy z domova: Strejdovi Jardovi bylo osmdesát let. V sobotu jsme se všichni sjeli u Milušky doma v Písku a přivezli

Více

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami)

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami) 3 Martina Zapletalová Cause Upřímnost je nemoc z vyčítání (tentokráte i s předmluvami) 4 Obsaženo Obsaženo...4 Za dveřma někdo pije čaj...6 Gejši mávají přes ulici...8 Hlupáček-undefined... 10 Rezervace

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

John FOWLES. Sběratel

John FOWLES. Sběratel John FOWLES Sběratel Copyright J. R. Fowles Ltd, 1963 Translation Eliška Hornátová, 1988, 2014 ISBN 978-80-7473-172-3 Když byla doma z internátní školy, vídal jsem ji skoro každý den, protože bydleli přímo

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443 5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_443 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s dobou a významem osvícenství, vládou Marie Terezie. Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

j. courtney sullivanová

j. courtney sullivanová j. courtney sullivanová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Zásnuby j. courtney sullivanová j. courtney sullivanová brno 2014 J. Courtney Sullivan The Engagements Copyright 2013 by

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Dobrodružnou záchrannou akci zažili koncem listopadu provozovatelé Turnerovy chaty, která stojí na břehu řeky Vydry.Takhle o tom vyprávějí.

Dobrodružnou záchrannou akci zažili koncem listopadu provozovatelé Turnerovy chaty, která stojí na břehu řeky Vydry.Takhle o tom vyprávějí. Vydra z Vydry Dobrodružnou záchrannou akci zažili koncem listopadu provozovatelé Turnerovy chaty, která stojí na břehu řeky Vydry.Takhle o tom vyprávějí. Kolemjdoucí turista, který si po ránu vyšel z Antýglu

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Jiří Wolker HOST DO DOMU

Jiří Wolker HOST DO DOMU Jiří Wolker HOST DO DOMU 2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Neobroušené sopečné klenoty

Neobroušené sopečné klenoty téma měsíce ITÁLIE Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Neobroušené sopečné klenoty Kdysi pyšně zdvihaly své hlavy vysoko nad mořskou hladinu a chrlily do vzduchu sloupy lávy. Dnes jsou už dávno vyhaslé

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa

Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa Karolínka Zvonková, naše žačka, se s námi podělila o zážitky z cest CITUJI: Nejlepší dovolená mého života Letos v

Více

JAROSLAV VRÁNA a FRANTIŠEK LOPOUR. představují dobrodružný příběh z fantastického světa MLUVÍCÍ HORA

JAROSLAV VRÁNA a FRANTIŠEK LOPOUR. představují dobrodružný příběh z fantastického světa MLUVÍCÍ HORA JAROSLAV VRÁNA a FRANTIŠEK LOPOUR představují dobrodružný příběh z fantastického světa MLUVÍCÍ HORA Hlavními hrdiny příběhu jsou lovec Ando a jeho sestra Ioni z kmene Danaků. Ti jako malé děti vyslechnou

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

9. zimní přechod 12. - 15. 2. 2015 Javorníky a Vsetínské vrchy v Beskydech na sněžnicích, lyžích nebo jen v pohorkách

9. zimní přechod 12. - 15. 2. 2015 Javorníky a Vsetínské vrchy v Beskydech na sněžnicích, lyžích nebo jen v pohorkách 9. zimní přechod 12. - 15. 2. 2015 Javorníky a Vsetínské vrchy v Beskydech na sněžnicích, lyžích nebo jen v pohorkách Také v pořadí již třetí deníček v letošním roce začnu trochu netradičně. Přikládám

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Evropa jeden ze světadílů

Evropa jeden ze světadílů Evropa jeden ze světadílů Povrch a poloha Evropy 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Více než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014

Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014 Koho Bůh miluje, tomu dovolí žít v Jeseníkách. Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014 Jsou to jen dva týdny, kdy jsem byl naposledy v Jeseníkách. Tehdy jsem Hrubý Jeseník, druhé nejvyšší pohoří

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více