Spis treści. I. Artykuły i rozprawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spis treści. I. Artykuły i rozprawy"

Transkript

1 Spis treści I. Artykuły i rozprawy Anna Kotłowska, Zoroastrianizm w Historii powszechnej Teofilakta Simokatty Marcin Danielewski, Jedenastowieczne cmentarzysko w Morawach Zbigniew Dalewski, Sakralność władzy królewskiej pierwszych Piastów Leszek P. Słupecki, Dlaczego polska historiografia cierpi na obsesję korony królewskiej pierwszych Piastów? Różnice w postrzeganiu władzy królewskiej i jej funkcji u nowo ochrzczonych Słowian i Skandynawów. Esej Stanisław Rosik, Chrystianizacja Połabia i Pomorza (X XII w.). Zarys procesu oraz strategii i praktyki misyjnej. Część I Марта Ониськів, Komunikatywna efektywność uniwersałów królewskich w ostatnim trzydziestoleciu XVII w. (na podstawie ksiąg relacyjnych grodzkich województwa ruskiego) II. Polemiki i recenzje A. Recenzje The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations, ed. Tomáš Černušák, Biblioteca dell Istituto Storico Ceco di Roma/Institute of History, Rome Prague 2016, ss. 382 (Ziemowit Kraska)

2 4 SPIS TREŚCI Jaroslav Pánek, Historici mezi vědou a vědní politikou, Univerzita Pardubice, Pardubice 2016, ss. 732 (Robert T. Tomczak) III. Sprawozdania i komunikaty Sprawozdanie z konferencji towarzyszącej 20. rocznicy powstania czasopisma Quaestiones Medii Aevi Novae, Poznań, 13 IX 2016 r. (Jakub Wojtczak) Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Konference mladých slavistů XII. Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů, Praga, 3 4 XI 2016 r. (Jakub Wojtczak) Wykaz skrótów Informacja dla autorów

3 Obsah I. Články a studie Anna Kotłowska, Zoroastrismus ve Světových dějinách Theofylakta Simokatta Marcin Danielewski, Pohřebiště z jedenáctého století v Morawách Zbigniew Dalewski, Sakralita královské moci prvních Piastovců Leszek Słupecki, Proč je polská historiografie posedlá královskou korunou prvních Piastovců? Rozdíly ve vnímání královské moci a její funkce u nově pokřtěných Slovanů a Skandinávců. Esej Stanisław Rosik, Christianizace Polabí a Pomořanska ( stol.). Nástin procesu, strategie a misijní praxe. I. část Марта Ониськів, Komunikativní efektivita královských výnosů v posledním třicetiletí 17. stol. (na základě městských knih ruského vojvodství) II. Polemiky a recenze A. Recenze The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations, ed. Tomáš Černušák, Biblioteca dell Istituto Storico Ceco di Roma/Institute of History, Rome Prague 2016, ss. 382 (Ziemowit Kraska)

4 6 OBSAH Jaroslav Pánek, Historici mezi vědou a vědní politikou, Univerzita Pardubice, Pardubice 2016, ss. 732 (Robert T. Tomczak) III. Zprávy Zpráva z doprovodné konference 20. výročí vzniku časopisu Quaestiones Medii Aevi Novae, Poznań, 13.IX.2016 (Jakub Wojtczak) Zpráva z mezinárodní konference Konference mladých slavistů XII. Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů, Praha, 3. 4.XI.2016 (Jakub Wojtczak) Seznam zkratek Informace pro autory

5 Contents I. Papers and Studies Anna Kotłowska, Zoroastrianism in The History of Theophylact Simokatta Marcin Danielewski, Eleventh-century cemetery in Morawy Zbigniew Dalewski, The sacral aspect of the royal power of the first Piasts Leszek Słupecki, Why is Polish historiography obsessed with the idea of royal coronations of the first Piast rulers? An essay on differences in the perception of royal power and its function in newly converted West-Slavic Lands and Scandinavia Stanisław Rosik, Christianisation of Polabia and Pomerania (tenth twelfth centuries). An outline of the process, the missionary strategy and practice. Part I Марта Ониськів, Communicative effectiveness of royal universals in the last three decades of the seventeenth century (based on the relational books of the township of the Ruthenian region) II. Polemics and Reviews A. Reviews The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations, ed. Tomáš Černušák, Biblioteca dell Istituto Storico Ceco di Roma/Institute of History, Rome Prague 2016, pp. 382 (Ziemowit Kraska)

6 8 CONTENTS Jaroslav Pánek, Historici mezi vědou a vědní politikou, Univerzita Pardubice, Pardubice 2016, pp. 732 (Robert T. Tomczak) III. Reports and Announcements Report of the conference organised to celebrate the 20 th anniversary of the founding of the magazine Quaestiones Medii Aevi Novae, Poznań, 13 September 2016 (Jakub Wojtczak) Report of the international conference Konference mladých slavistů XII. Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů, Prague, 3 4 November 2016 (Jakub Wojtczak) List of Abbreviations Information for Authors