ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST"

Transkript

1 Rada kvality České republiky Asociace společenské odpovědnosti Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR P3 People, Planet, Profit CENA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST Podnikáme odpovědně STATUT Schváleno Rada kvality ČR: A-CSR: AMSP ČR: P3:

2 1. Úvodem Rada kvality ČR ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 People, Planet, Profit vyhlašují Cenu za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně. Cena je určena pro organizace podnikatelského sektoru. Jejím cílem je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně Profit only (pouze zisk) k širšímu pohledu kontextu dnes často zmiňovaných tří P People Planet Profit (lidé planeta zisk). 2. Zásady Ceny 2.1 Cenu vyhlašuje každoročně předseda Rady kvality ČR. 2.2 Program Ceny je jednoroční, ocenění je vítězům předáváno v listopadu v rámci akcí Měsíce kvality na Pražském hradě. 2.3 Uchazeč o Cenu vyplňuje přihlášku a dotazník. 2.4 Cena je zdarma, náklady jsou hrazeny z rozpočtu Rady kvality ČR a partnerů Ceny. 2.5 Funkcí administrátora soutěže s úkolem vyhodnocení výsledků soutěže (mimo kategorii Sociální podnik tu vyhodnocuje P3) je pověřeno Sdružení pro oceňování kvality (SOK). SOK rovněž organizuje setkání odborné poroty soutěže. 3. Kategorie malý a střední podnik rodinná firma sociální podnik a. Malý a střední podnik Tato kategorie je určena společnostem, které splňují následující základní zaměstnávají do 250 zaměstnanců, jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur, a/nebo jejich bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur. b. Rodinná firma Kategorie je určena společnostem, které splňují následující základní obrat do 500 mil. Kč, doba podnikání alespoň 7 let, vlastnický podíl konkrétní rodiny musí být většinový, zapojení dvou a více rodinných příslušníků do podnikání. c. Sociální podnik Kategorie je určena společnostem, které splňují následující základní po dobu nejméně 3 let vyvíjí podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí,

3 vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním a/nebo přispívají k místnímu rozvoji nebo poskytují obecně prospěšné služby v oblasti sociálního podnikání, zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku, nedosahují jen zisku, ale svou činností zvyšují veřejný prospěch, hlásí se prokazatelně k principům sociálního podniku, 4. Přihláška Formuláře přihlášky a dotazníku jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto Statutu a jsou ke stažení na Formuláře přihlášky a dotazníku obdrží uchazeči i od organizátorů soutěže (viz Kontakty). Uchazeči zašlou vyplněnou přihlášku a dotazník na jednu z adres organizátorů této soutěže, uvedených v části Kontakty. V kategorii sociální podnik přijímá přihlášky pouze organizace P3. Termín: každoročně do Dotazník Dotazník tvoří soubor otázek, na které uchazeč odpovídá. Pro malé a střední podniky a rodinné firmy je společný dotazník, sociální podniky vyplňují dotazník jiný, který je uzpůsoben pro tuto kategorii. V dotazníku pro malé a střední podniky a rodinné firmy je důraz kladen na regionální aspekty a dopady společenské odpovědnosti. Dotazník je pro přehlednost rozdělen na samostatné oblasti (Regionální odpovědnost, Lidská práva a pracovní podmínky, Ekologie, Protikorupční opatření a Doplňkové otázky), které pokrývají různé oblasti společenské odpovědnosti. Je navržen tak, aby i podnik, který CSR ve své strategii prozatím neidentifikuje, pomohl zjistit svou pozici v rámci CSR a zhodnotit stávající aktivity. Účastníci odpovídají na otázky a uvádějí, jaké činnosti plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích. Dotazník pro sociální podniky je rozdělen podle jejich principů na tři části sociální prospěch, ekonomický prospěch a environmentální a místní prospěch. Cílem otázek je zjistit, do jaké míry jsou tyto principy naplňovány. Účastníci odpovídají na otázky a popisují, zda se k jednotlivým charakteristikám principů hlásí, jak je naplňují v praxi a jaké důkazy k nim mohou předložit. Při vyplňování dotazníku podnik zvažuje, jakými aktivitami se v zadaných oblastech zabývá, jak je vyhodnocuje a jaké výsledky mu přinášejí. V rámci odpovědí na otázky uvádí, jak činnosti plánuje a realizuje, jaké je schopen předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících a případně i do budoucna. V případě prolínání uvádí odkaz tam, kde již odpověď uvedl. Úroveň vyspělosti (UV) posoudí po vyplnění dotazníku odborní hodnotitelé CSR, pracovníci SOK a P3, kteří výsledky následně předají odborné porotě (JURY), která se skládá z významných představitelů a odborníků na CSR z řad podnikatelů, neziskových organizací, veřejné správy a sociálního podnikání. Dotazníky pro hodnocení jsou uvedeny v přílohách 2 a 3. V 20 položených otázkách lze získat 0-5 bodů představujících úroveň vyspělosti, celkem lze tedy získat až 100 bodů.

4 6. Průběh soutěže 6.1 Malý a střední podnik, rodinná firma Všechny přihlášky včetně dotazníků jsou předány sekretariátu Sdružení pro oceňování kvality (SOK), administrátor soutěže. SOK jmenuje ze své databáze kvalifikovaných hodnotitelů, držitelů certifikát Manažer CSR hodnotitele pro posouzení dotazníku každého z uchazečů Termín: každoročně Hodnotitelé postupují při hodnocení dle instrukcí uvedených ve Zprávě hodnotitele (příloha č. 3). Vhodné je využít metodiku PDCA. Výsledky hodnocení ve formě Zprávy hodnotitele předkládají sekretariátu SOK nejpozději každoročně do SOK stanoví pořadí jednotlivých uchazečů a výsledky předá JURY jmenované Radou kvality ČR. 6.2 Sociální podnik Platí zrcadlově ustanovení bodu 6.1, administrátor je P JURY, předávání ocenění JURY jmenuje Rada kvality ČR na návrh vyhlašovatelů ceny. Zasedání JURY svolává SOK. JURY rozhoduje o konečném pořadí uchazečů v jednotlivých kategoriích. Vítězové obdrží diplom a věcnou cenu. Diplomy a věcné ceny pro vítěze v kategoriích MSP a rodinná firma zajišťuje SOK, v kategorii sociální podnik (po dohodě se SOK) P3. Ocenění jsou předávána vítězům jednotlivých kategorií u příležitosti slavnostního večera na Pražském hradě v rámci Měsíce kvality v ČR. Všichni účastníci obdrží po ukončení ročníku pamětní listy. 7. Kontakty 7.1 Rada kvality ČR, Národní středisko podpory kvality Novotného lávka 5, Praha 1 Kontaktní osoba: Ing. Jan Taraba, ředitel Tel: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín Kontaktní osoba: Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka Tel: Asociace společenské odpovědnosti Impact Hub Praha, Drtinova 10, Praha 5 Kontaktní osoba: Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., výkonná ředitelka Tel:

5 7.4 P3 Planet, People, Profit Malátova 659/16, Praha 5 Smíchov Kontaktní osoba: Petra Francová, ředitelka organizace Tel: Sdružení pro oceňování kvality Novotného lávka 5, Praha 1 Kontaktní osoba: Bc. Klára Fousková Tel: PŘÍLOHY: Příloha č. 1: Přihláška Příloha č. 2: Dotazník pro malé a střední podniky/rodinné firmy Příloha č. 3: Dotazník pro sociální podniky Příloha č. 4: Zpráva hodnotitele

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Obsah. Výroční zpráva Asociace společenské odpovědnosti 2014

Obsah. Výroční zpráva Asociace společenské odpovědnosti 2014 Výroční zpráva 2014 Obsah Představení Milníky Platforma Asociace společenské odpovědnosti Projekty - Odpovědná Škola Social Impact Networking CEOs Společensky odpovědné networkingy členů A-CSR Národní

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Jihočeské neziskovky se také nedají...

Jihočeské neziskovky se také nedají... LEDEN 2015 ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Projekty * Fotozastavení * Publikace vydávané v jižních Čechách * Nové publikace * Soutěž školních novin * Představujeme Jihočeské neziskovky se také nedají...

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e E V R O P S K Ý Ú Č E T N ĺ D V Ů R Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e Tuto brožuru připravilo oddělení vnějších vztahů Evropského účetního dvora výhradně

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Návrh Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Projekt: Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více