Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Transkript

1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. I Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA I_ČJ, DUM 2 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Název: Pravopis i y, 7. ročník Autor: Mgr. Lenka Friedrichová Stručná anotace: Ţák pouţívá gramaticky správné tvary slov, chápe pravopis tvarů podstatných i přídavných jmen, ovládá skladbu věty a z toho vyplývající shodu podmětu a přísudku. Metodické zhodnocení: Sada cvičení ze čtyř stěţejních oblastí umoţní doplnit a procvičit pravidla psaní měkkého a tvrdého i y, pomocí kontroly správnosti pracovního listu si ţák vyhodnotí svou úroveň získaných poznatků. Vhodné i pro ţáky se specifickými výukovými potřebami. Odučeno dne v 7. A.

2 VYBRANÉ KAPITOLY PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU I-Y 1) Vyjmenovaná slova doplň správně i/y nebo í/ý a také přidej vhodné podstatné jméno: v_v_klaný.. nev_ditelný upov_daný v_pravná v_sílací v_sící.. v_stražná v_nný. v_razný.. v_dřené. pov_tažené v_dří.. Utvoř krátká spojení s těmito slovy: míval bílý... vír. vížka.. mýval.. býlí. výr.. výška... Doplň ve větách i-y: Z L_tom_šle jsme jeli do V_sokého M_ta. V_chřice se přihnala s vel_kou s_lou. Obv_něný odm_tl v_pov_dat. Na prom_šleném postupu záv_sel v_sledek v_pravy. Kdys_ tu prob_hala stezka. Zb_něk už pozb_val sil. V_stražné tabule v_z_valy k opatrné jízdě. Na v_stavě přiv_tali m_l_ontého návštěvníka. M_rek v_hl_žel z v_kýře bl_žící se hosty. Pes Al_k si zv_kl l_hat na starém p_tli. S_lnice se kl_katila mez_ v_běžky p_skovcových skal.

3 2) Koncovky podstatných jmen Podle jakého vzoru se skloňují podstatná jména? dítě. Břeclav husita.. poslanec.. sláva děti.. radost. zbabělec. rádce.. milion Doplň i/y v koncovkách podstatných jmen: V les_ch jsme slyšeli křičet jestřáb_. Nad les_ přiletěli jestřáb_. Na neb_ se objevily hvězdy. Pstruz_ vyžadují čistou vodu. Se svými holub_ už také zvítězil v soutěži. Na územ-_jižní Morav_ máme i step_. Výstav_ jsme se zúčastnili s učitel_. Chlapci měli v batoz_ch jídlo. Z lesa vyšel myslivec se dvěma ps_. Houževnatý člověk může zvítězit nad mnohými překážkam_. U silnice byly vystavěny větrolam_. S dětm_ zacházíme opatrně. 3) Pravopis přídavných jmen Napiš krátká spojení, v nichţ správně pouţiješ zadané slovo (pozor na jeho pravopis): pravý.. veselý. známý zbabělý.. Jirkovi praví.... veselí... známí.. zbabělí..... Jirkovy.....

4 Z uvedených přídavných jmen vypiš přídavná jména tvrdá: drzí komáři, hovězí dobytek, veselí kamarádi, známí spisovatelé, lví klece, malí koníčci, siví holubi, vosí hnízdo, pomalí slimáci, lososí jikry, smělí vojáci, motýlí vajíčka, soví mláďata, slabí chlapci, žabí potěr, noví spolužáci, cizí lidé, usměvaví lidé, sobí spřežení, hrubí výrostci, rybí filé; ) Shoda podmětu s přísudkem Doplň i/y: Policisté oba pachatele dopadl_. Dopravní hlídky viníkovi odebral_ řidičský průkaz. Děti se přihrnul_ na hřiště. Kočky i kocouři číhal_ u nory. Chlapci a dívky závodil_ společně. Na Nový rok se objevil_ nové závěje. Učitelé i žáci napravoval_ své chyby. Názvy článků jsme vytiskl_ větším písmem. Další články už byl_ tištěny menším písmem. Dopravní pásy unášel_ uhlí až do vozů. Výsledky přijímacích zkoušek nebyl_ uspokojivé. Koně táhl_ vozy s kameny na stavbu. Bolel_ mě oči.

5 Z nabídnutých obrázků vyber takové, které vhodně a pravopisně správně patří jako podměty do předepsaných vět tak, aby to odpovídalo pravidlům ve shodě podmětu s přísudkem. natáčely zajímavé záběry. vyhráli další závody. si byly koupit nové šaty. nebyly dobře ořezané. byly vystavěny u nové silnice. ničili novou úrodu na zahrádce. se po zimě opět vrátili. utíkaly před kočkami. létali z květu na květ.

6 Obrázky č. 1-11

7 ŘEŠENÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ (pokud nebyly zaloţeny na vlastní tvorbě): 1) vyviklaný, neviditelný, upovídaný, výpravná, vysílací, visící, výstražná, vinný, výrazný, vydřené, povytažené, vydří; Z Litomyšle jsme jeli do Vysokého Mýta. Vichřice se přihnala s velikou silou. Obviněný odmítl vypovídat. Na promyšleném postupu závisel výsledek výpravy. Kdysi tu probíhala stezka. Zbyněk už pozbýval sil. Výstražné tabule vyzývaly k opatrné jízdě. Na výstavě přivítali miliontého návštěvníka. Mirek vyhlížel z vikýře blížící se hosty. Pes Alík si zvykl líhat na starém pytli. Silnice se klikatila mezi výběžky pískovcových skal. 2) dítě kuře děti kosti Břeclav kost husita předseda poslanec muž sláva žena radost kost zbabělec muž rádce soudce milion hrad V lesích jsme slyšeli křičet jestřáby. Nad lesy přiletěli jestřábi. Na nebi se objevily hvězdy. Pstruzi vyžadují čistou vodu. Se svými holuby už také zvítězil v soutěži. Na území jižní Moravy máme i stepi. Výstavy jsme se zúčastnili s učiteli. Chlapci měli v batozích jídlo. Z lesa vyšel myslivec se dvěma psy. Houževnatý člověk může zvítězit nad mnohými překážkami. U silnice byly vystavěny větrolamy. S dětmi zacházíme opatrně. 3) drzí komáři, veselí kamarádi, známí spisovatelé, malí koníčci, siví holubi, pomalí slimáci, smělí vojáci, slabí chlapci, noví spolužáci, usměvaví lidé, hrubí výrostci; 4) Policisté oba pachatele dopadli. Dopravní hlídky viníkovi odebraly řidičský průkaz. Děti se přihrnuly na hřiště. Kočky i kocouři číhali u nory. Chlapci a dívky závodili společně. Na Nový rok se objevily nové závěje. Učitelé i žáci napravovali své chyby. Názvy článků jsme vytiskli větším písmem. Další články už byly tištěny menším písmem. Dopravní pásy unášely uhlí až do vozů. Výsledky přijímacích zkoušek nebyly uspokojivé. Koně táhli vozy s kameny na stavbu. Bolely mě oči.

8 Použité zdroje: STYBLÍK,Vlastimil a kol. Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN, ISBN , s. 28, 33 KRAUSOVÁ, Zdeňka; TERŠOVÁ Renata. Český jazyk 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, ISBN , s. 96 KRAUSOVÁ, Zdeňka; TERŠOVÁ Renata. Český jazyk 7 pracovní sešit s přehledem učiva pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2004.ISBN , s HAUSER, Přemysl; STYBLÍK, Vlastimil Český jazyk cvičebnice pro 9. ročník základních škol. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Fortuna, ISBN , s.26-27, Obrázky č použity z vlastních zdrojů. Vytvořila autorka tohoto učebního materiálu.

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013

3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Přídavná jména MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_11 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace Pravopis i/y a stavba slova Autor: Mgr. Jiří Zapletal Vytvořeno: listopad 2012 Název: VY_32_INOVACE_1/11_ČJ Anotace: Prezentace je

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

VY_32_INOVACE_D 11 11

VY_32_INOVACE_D 11 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

Přídavná jména - test

Přídavná jména - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přídavná

Více

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce)

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) Číslo materiálu (identifikátor) ČG2-1-1 Autor materiálu Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku 1.11.2012 Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina 1.-3. ročník SŠ Tematická oblast Pravopisné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VÝZKUM ŽÁKOVSKÉHO POJETÍ PRAVOPISNÉ PROBLEMATIKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ. Diplomová práce

VÝZKUM ŽÁKOVSKÉHO POJETÍ PRAVOPISNÉ PROBLEMATIKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury VÝZKUM ŽÁKOVSKÉHO POJETÍ PRAVOPISNÉ PROBLEMATIKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ Diplomová práce Autor práce: Jana

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Slovesa

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více