1 Obsah Úvod Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce Zdroje práce Arnošt Goldflam v souvislostech...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Obsah... 3. 2 Úvod... 4. 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5. 2.1.2 Zdroje práce...5. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech..."

Transkript

1 1 Obsah 1 Obsah Úvod Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce Zdroje práce Arnošt Goldflam v souvislostech Souhrn dat o Arnoštu Goldflamovi Vybraná díla pod drobnohledem Písek (tak dávno ) Analýza textu hry Analýza inscenace Blbá Veruna Analýza textu hry Analýza inscenace Babička se vrací Analýza dramatizace Analýza inscenace Závěry shrnutí principů Goldflamovy režie Práce s časem Práce s prostorem a scénografií Práce s hercem Další specifika Použité informační zdroje

2 2 Úvod Bakalářská diplomová práce Profil režiséra a dramatika Arnošta Goldflama, kterou právě začínáte číst, má za cíl přiblížit autorský subjekt Arnošta Goldflama hlubším rozborem jeho vybraných dramatických a zároveň režijních prací. Zdaleka si nenárokuje postihnout celé dílo tohoto významného dramatika, režiséra a dozajista nepřehlédnutelné osobnosti české divadelní scény. (Dílo Arnošta Goldflama čítá na 75 dramatických textů a dramatizací, k tomu je ještě třeba přičíst dlouhou řadu televizních scénářů a rozhlasových her. I když se mu, jak sám s nadsázkou říká, nepodařilo troufnout Lopeho de Vegu, který má kousků 1200, je to rozsahem počin úctyhodný a na české poměry až nevídaný.) Celé dílo by bylo nutno číst nejméně tak dlouho, jak bylo psáno, tzn. celý život (a možná ani pak by člověk nemohl říct, že ho podrobně zná). A jelikož autor této práce, moje maličkost, má život snad ještě z velké části před sebou, předkládá Vám, milý čtenáři či čtenářko, pouze podrobnou analýzu dvou inscenací jeho původních her a analýzu jedné dramatizace, u jejíž realizace měl tu čest být osobně přítomen. Důvody pro výběr jsou následující: Pro rozbor původních her Písek (tak dávno ) a Blbá Veruna jsem se rozhodl zejména pro jejich vzájemnou časovou vzdálenost (roky vzniku 1987 a 2010). Obě hry ale navíc spojuje to, že se jejich příběh točí okolo jedné ústřední postavy a jejích životních peripetií, které jsou z části fiktivní a snové, z části autobiografické. Tudíž jsou si vzdálené, ale přesto trochu blízké. Reflektovat budu také jejich výslednou podobu na jevišti. Podařilo se mi totiž získat dobový záznam inscenace Písek (tak dávno ), kterou jsem pro svůj věk jinak než na záznamu shlédnout nemohl. Inscenaci Blbá Veruna jsem měl naopak možnost několikrát osobně vidět v divadle Husa na provázku. A důvod pro podrobný rozbor dramatizace Babička se vrací jsem už naznačil výše, realizaci tohoto textu v divadle Ypsilon jsem byl osobně účasten jako stážista a můj pohled tak může být do větší míry zasvěcený. 4

3 CÍLE A OBSAH Cílem této bakalářské diplomové práce je poukázat na některá specifika práce Arnošta Goldflama, pokusit se postihnout osobitost jím napsaných dramatických textů a shrnout alespoň ty nejzákladnější principy jeho režijní tvorby. Práce obsahuje výčty dějových fakt vybraných textů (Písek, Blbá Veruna a Babička se vrací). Při analýze inscenací se klade důraz hlavně na Goldflamovu práci s časem, scénografií a hercem Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce Tato práce vznikla ze dvou hlavních důvodů. Za prvé chci poznat dílo Arnošta Goldflama alespoň v některých jeho aspektech co nejvíce zblízka a více mu porozumět, za druhé chtěl bych pokorně Arnoštu Goldflamovi touto prací poděkovat a vzdát hold, protože se také jedná o mého pedagoga režie, o němž si však ani po třech letech studia na Janáčkově akademii múzických umění netroufám říct, že ho dobře znám. Jedná se o osobnost na svůj věk nadmíru energickou, s bohatým vnitřním životem a mnoha zkušenostmi. Přiblížit se těmto zkušenostem považuji za krok správným směrem Zdroje práce Hlavními zdroji pro sepsání mé bakalářské práce budou studie a odborné dokumenty o Arnoštu Goldflamovi, zejména z knih Písek a jiné kousky (Brno, 2010) a HaDivadlo (Praha, 1996). Dále pak budu pracovat s jednotlivými texty her (s jejich nejnovějšími vydáními), s originálním scénářem k inscenaci Babička se vrací a s programy inscenací. Pro tvorbu úvodního medailonku použiji knihu rozhovorů Několik historek ze života AG (Brno, 2006). 5

4 Především však chci ale vycházet z vlastních analýz a interpretace Goldflamových her a inscenací. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech Tato kapitola by měla nahradit klasický medailonek, protože o osobnosti Arnošta Goldflama si lze obecně vyhledat mnohé. Zde se pokusím o jeho životní dráze promluvit jinak. Hodně přitom budu vycházet z biografické knihy rozhovorů Několik historek za života AG (Petr Štědroň, Jiří Trávníček) a trochu i z vlastních zkušeností a poznatků, jak osobně já Arnošta Goldflama vnímám a v jakých souvislostech ho vidím. A znovu zdůrazňuji, nemělo by jít o souhrn informací a dat, nýbrž o popsání a zrevidování některých možných vlivů na jeho tvorbu tak, jak o nich Arnošt Goldflam sám vypráví nebo jak o nich píší lidé jemu pracovně blízcí. Na tyto vlivy se později budu odvolávat i při analýzách několika jeho režijních a dramatických počinů, a to proto, že se domnívám, že osobnost Arnošta Goldflama nelze zachycovat jinak než komplexně. Žádné jeho dílo se totiž nejeví jako vytržené z kontextu a téměř vždy se zdá, se pojí k jeho jednotlivým dílům i nějaká ta historka, nebo ho vedl dlouhodobější zájem či nutkání. Ovlivnění dětstvím Například klasická informace, že se narodil v roce 1946 v Brně v židovské rodině a měl specifický vztah s otcem, nám nic moc o něm samém neřekne. Zajímavější už ale jeho vyprávění o tom, jak se u Goldflamů doma mluvilo. Otce totiž popisuje jako středoevropského asimilovaného Žida 1 narozeného ve Vídni, který v podstatě maminku (ale vlastně také babičku a tetu) našel při svých strastech za války ve Lvově (více z této historie v Několika historkách ze života AG). Maminka byla tedy Polka (polská katolická židovka). 1 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s. 14 6

5 Arnošt Goldflam sám vypráví: Tata se narodil v roce 1899 ( ) ve Vídni, ale přestěhoval se brzy sem, ovšem mluvil před válkou německy, tak se taky pracně za války a po válce učil česky. 2 Otcovu češtinu popisuje jako školometskou, knižní, která nikdy nedosáhla správné plynulosti. Prý užíval i kuriózní obraty nebo špatně skloňoval, což po něm prý Goldflam částečně zdědil. Navíc babička zase, i když uměla polsky, mluvila hlavně v jidiš. Babička to míchala všechno dohromady, ale ani v polštině, ani v češtině gramotná nebyla. ( ) Nicméně to moje úplné útlé dětství probíhalo v takovém mnohojazyčném guláši. 3 Sám sebe považoval Arnošt Goldflam za snílka, jehož obrazotvornost rozvíjelo čtení literatury, a to dosti neselektivním způsobem. Maminka mu například jako malému půjčovala červenou knihovnu, dětskou literaturu moc nečetl: Vyrostl jsem především na těch knihách, které jsem si sám sehnal, protože můj otec na knihy nedal, on nečetl, říkal, že jsou to výmysly, byl racionální, pragmatický člověk, pro něhož beletrie neměla žádný význam, 4 říká. Půjčoval si Rychlé šípy, kovbojky, rodokapsy Dostala se mi do ruky povinná školní četba, tu jsem hltal taky. A dostaly se mi do rukou taky knihy, které tady byly k dispozici. Čili já jsem od druhé třídy četl budovatelské romány. 5 Čili další guláš, s nímž se v mládí Arnošt Goldflam vypořádával. Je zajímavé, jak Arnošt Goldflam zpětně popisuje svoji povahu. Prý byla smíšená. Byl jsem vždycky ve všem rozpolcený. Jsem narozený na rozhraní Panny a Vah, a ono se říká, že když se maminky dětí ve znamení Vah ptají, co chtějí k snídani, jestli rohlíček nebo chlebíček, že jim tím rozhodováním způsobí velké trauma. 6 Malý Arnošt Goldflam však nebyl úplný samotář, co čte jen knížky. Rád trávil čas s ostatními dětmi a dokonce rád sportoval, i když mu to třeba tolik nešlo. Co však přiznává, je, že měl dlouhý čas málo smyslu pro realitu. Považuje se zpětně za opožděné dítě: Byl jsem taková neosobnost, nebo alespoň taková zvláštní figura, nevěděl jsem, kam se napřít. Tu mi imponovali nějací 2 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s tamtéž, s tamtéž, s tamtéž, s tamtéž, s. 22 7

6 spolužáci sportovními výkony, tu jiní darebáci, tím, že chodili, tam kde je dnes Lesná, kouřit do bývalých zákopů. 7 Tento Goldflamův svět sám pro sebe možná způsobil, že teprve v letech šedesátých (kdy už mimochodem nasával chozením na výstavy a filmy), si poprvé začal uvědomovat a poznávat střety názorů: Pamatuji si, jak jsem vedl s ředitelem diskusi o tom, že je to blbost, že umění má být svobodné. Vedl jsem s ním dokonce polemiku, a on se na mě obořil. A to mě taky udivovalo. To jsem dřív nepoznal. ( ) Tenkrát jsem poprvé zažil pocit střetu dvou názorů že některá strana má tu moc a dovede druhý názor potlačit. 8 Tedy relativně pozdě Možná by se dalo namítat, že tyto historky o Goldflamovi divadelníkovi nic konkrétního nevypovídají, že zabíhám příliš do detailů. Opak si ale myslím, že je pravdou. Většina Goldflamova vyprávění se totiž v nějaké podobě projevila na jeho inscenacích. A jak o něm psal jeho dlouholetý spolupracovník, dramaturg Josef Kovalčuk, mezi charakteristické rysy jeho pozdější režie patří výrazný smysl pro grotesknost situací a lidské jednání 9. A Arnošt Goldflam čerpá nepopiratelně své groteskní divadelní situace ze svého života nebo přesněji řečeno ze svých historek ze života, protože jak se o něm můžeme dozvědět pravda a nic než pravda, není jeho šálek čaje. Je tedy, alespoň z mého hlediska, důležitější hledat na díle Arnošta Goldflama spíše kontinuitu než pravdivost. Často v této kapitole cituji z knihy Několik historek ze života AG. Všimnul jsem si mimo jiné, jak v úvodu knihy autoři (Petr Štědroň a Jiří Trávníček) popisují, jak hledali s Arnoštem Goldflamem způsob, kterak do knihy dostat taky nějakou fabulaci, aby byl čtenář nucen zjistit, že mezi jádrem knížky (životopisným rozhovorem) a těmito textíky velký rozdíl není: hranice mezi Wahrheit a Dichtung vede u AG rozhodně jinudy než po tomto žánrovém pomezí. 10 Zvýraznil jsem slova Wahrheit und Dichtung, která mě totiž zarazila a vykouzlila úsměv na tváři. Ta slova se totiž stala za několik let po sepsání knihy 7 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s tamtéž, s Goldflam, Arnošt (sestavil Kovalčuk, Josef): Písek a jiné kousky. Větrné mlýny, Brno, 2010, s Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s. 7 8

7 podtitulem inscenace, kterou jsem se měl tu čest vídat poměrně podrobně při jejím zkoušení. Jedná se o inscenaci Babička se vrací (o níž v této práci také podrobněji pohovořím), kde se stalo německé úsloví podtitulem. Není myslím podstatné, jaká je mezi těmito náhodami faktická spojitost, nejde, vím, o žádný zázrak. Mě fascinovalo a fascinuje pouze to, jak mnoho se o Arnoštu Goldflamovi a jeho tvorbě dá vyzvědět jaksi mimochodem, z toho co a často také jak vypráví, a že on si dozajista své historky cenní a schraňuje pro pozdější využití. Vždyť koneckonců k čemu by asi sloužil jeho pověstný notýsek, do kterého si zapisuje nejen časy schůzek apod., ale kam si také ukládá na drobných papírcích, co ho napadlo a zaujalo, co se zkrátka jednoho dne může ocitnout i na jevišti. A z jakého dalšího období se toho na jevišti hodně objevilo, alespoň tedy konkrétního? Dospění k umění Pravdou je, že Arnošt Goldflam se dostal do kulturního podvědomí Brna zprvu jako výtvarník. Nejdříve mu ale jeho otec zvolil dráhu lékaře. V Goldflamově rodině byla jakási tradice, že bude člověk buďto inženýrem, nebo lékařem. Bylo jasné, že inženýrem nebudu. 11 Otec diskusi nepřipustil, respektive se na ní mladý Arnošt necítil asi jsem mu nedovedl argumentovat, že bych přece jen nebo neměl jsem dost síly se vzbouřit. 12 Vzdorovat tedy Arnošt Goldflam svému otci zprvu neuměl, oporu nacházel ve své mamince. Ta však ještě před jeho odchodem na medicínu zemřela. Pak už po prvním nedochozeném roce na medicíně, alespoň se to tak jeví, vzal Arnošt Goldflam svůj život do svých rukou. Už to, že místo přednášek chodíval do kina, předurčovalo jeho skutečné zaměření. Nějakou dobu se živil sice jako skladník (a setkával se s prazvláštními ba přímo bizarními lidmi, alespoň z historek tak působících), později se však dostal do ateliéru malíře Jana Wolfa (ten mu pronajmul cimřičku ) a více a více se od stereotypu skladníka na výstavišti dostával k výtvarnému umění. (Mimochodem jako 11 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s tamtéž, s. 39 9

8 schizoidní psychopat 13, tedy po úspěšné snaze vyhnout se vojně, dostal modrou knížku.) Ještě jednou (dost kvůli rannímu vstávání) změnil povolání a v té době se seznámil s knížetem brněnské bohémy, s Janem Novákem. Historky o něm už se v mnohém promítly do autobiografické inscenace Písek a nejen o demiurgovi Novákovi, také například setkání s prostitutkou se tam tak trošku 14 objeví (viz kapitola o inscenaci Písek). Po té už si, jak Arnošt Goldflam s oblibou říká vinou nešťastné lásky, dal přihlášku na JAMU, na činoherní režii. Přes restriktivní choutky toho období si na studium ale příliš nestěžuje. Jeho hlavní pedagog přes názorové rozdíly ho (a spolužáka Ivo Krobota) nenutil přijmout vlastní vkus, jak to někdy pedagogové dělají, ale spíše nás vedl k tomu, abychom zvládli praktické věci 15 Arnošt Goldflam za studií hrával v inscenacích Husy na provázku, tam však po jeho absolvování bylo režisérů požehnaně, tudíž se musel poohlížet jinde. Přijal nabídku Satirického divadla Večerní Brno, které však bylo satirické jen názvem. Tam se mu nelíbilo, nešlo o žádnou progresivní scénu, a tak odešel (nedokončil ani sezónu, za kterou mohl dále pobírat plat). Náhoda ale na sebe nedala dlouho čekat a brzy po odchodu potkal jsem kolegu Maršálka, se kterým jsem dělal v Divadle X, a on říkal: Já jsem teď nastoupil do divadla, do Hanáckého divadla v Prostějově, které právě přechází do poloprofesionálních podmínek, až skoro profesionálních. Tak kdybys chtěl, tam by pro tebe bylo ještě místo. ( ) Nastoupil jsem v podstatě hned vzápětí. 16 Načež přicházejí partyzánské podmínky v Městském kulturním centru v Prostějově. Postupně však popularita tzv. HaDivadla rostla a rostla, začalo se vyjíždět i na zájezdy do Brna, Prahy, Bratislavy a dalších měst a vznikala legendární představení Zde svoje shrnující povídání budu pomalu ukončovat. Chtěl jsem v prvé řadě pomoci k širšímu pohledu na Arnošta Goldflama, poukázat na neskutečně-skutečné drobnosti z jeho života, které on sám přetavoval a přetavuje v divadelní obrazy, jež jsou esencí jím stvořených divadelních situací z jeho her. Situací, které však už za 13 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s tamtéž, s tamtéž, s tamtéž, s

9 autobiografické nepovažujeme, protože je Goldflam jako režisér zobecnil nebo zkrátka zpřístupnil skrze záměr, jehož chtěl dosáhnout. Řekl bych, že se Goldflam jako režisér vyhýbá všem schválnostem, vše začíná od reálných situací a věcí. Má však mimořádnou schopnost tuto skutečnost povyšovat a hlavně násobit její jednotlivé rysy a části tak, že taková realita se nám najednou jeví jako neskutečná, bizarní, případně absurdní, nebo na druhé straně prozářena fantazií. 17 Tolik k souvislostem Goldflamova života a tvorby. 2.3 Souhrn dat o Arnoštu Goldflamovi Dramatik, divadelní režisér, herec divadelní i filmový, spisovatel, v současné době i například moderátor televizního pořadu o divadle. Narodil se roku 1946 v Brně. Otec z něho chtěl lékaře, on ale tíhnul k umění (nejprve k malířství). Než začal studovat činoherní režii, pracoval v několika povoláních (jako dělník, úředník, rozpočtář) s divadlem nesouvisejících. Absolvoval JAMU (1976), krátce působil v Satirickém divadle Večerní Brno, které již neexistuje a v ochotnickém Divadle X. Nejvýraznější je jeho období v brněnském (dříve prostějovském) HaDivadle, kde působil jako režisér do roku Od roku 1993 pracuje jako nezávislý režisér a herec, píše divadelní hry (např. Biletářka, Písek, Sladký Theresienstadt, Ředitelská lóže ad.), je autorem dramatizací (např. Procesu a Proměny Franze Kafky, Okresního města Karla Poláčka, Muže bez vlastností Roberta Musila ad.), vyučuje na JAMU, má vlastní pořad v České televizi (dříve Za dveřmi je AG, nyní Zrcadelní ) a hraje příležitostně ve filmu či seriálech (Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Kačenka a strašidla, Lotrando a Zubejda, seriál Četnické humoresky aj.). 17 Kovalčuk, Josef: Náčrt k portrétu. In: Goldflam, A.: Písek a jiné kousky. Větrné mlýny, Brno, 2010, s

10 3 Vybraná díla pod drobnohledem 3.1 Písek (tak dávno ) Hra vznikla v roce Premiéru měla 5. března 1988, počet repríz 57. Autor: Arnošt Goldflam. Režie: Arnošt Goldflam. Scénografie: David Cajthaml. Kostýmy: David Cajthaml a Kateřina Špirková. Hudba: Jiří Bulis. Pohybová spolupráce: Zoje Mikotová. Dramaturgie: Josef Kovalčuk. Hráli: M. Maršálek, I. Klestilová (M. Načevová), B. Rychlík, H. Müllerová (M. Chmelařová), J. Sedal, M. Černoušek, M. Sýkora (H. Chmelař), T. Turek, E. Hrbotická, K. Špirková, M. Sedláček, K. Hanák (M. Kumhala), Vl. Volánek (T. Bělka), Z. Zikuška. Inscenaci Písek lze (vzhled k odezvám v divadelních publikacích a zkrátka všemu, co bylo o Arnoštu Goldflamovi napsáno) považovat za jednu z nejvýznamnějších v Goldflamově tvorbě. Je vyzdvihována pro svou autobiografičnost i téma židovství, které se v ní objevuje. I to jsou důvody, proč se touto inscenací chci ve své práci zabývat šířeji, reprezentuje Goldflamo dílo ve více ohledech. Do dobře viditelné blízkosti se zde dostává také Goldflam-dramatik a Goldflamrežisér (což je také pro cíl mé práce vyhovující). Na výsledné realizaci psané předlohy je třeba patrné, jak se Arnošt Goldflam ke svým textům chová shovívavě. Nelpí například na přesném dodržování scénických poznámek. Při bližším srovnávání textu Písku a textu záznamu inscenace nejednou postřehneme změny, pasáže zcela nové, Goldflamovu předlohu rozvíjející. Poukazuje to na otevřený přístup k textu, který byl pro HaDivadlo té doby typický, a dále na schopnost najít adekvátní scénické vyjádření teď a tady pro daný soubor a danou dobu. I to je třeba přičíst na vrub komplexní osobnosti Arnošta Goldflama a jeho smyslu inspirovat se i během zkoušení. 12

11 3.1.1 Analýza textu hry Pouze z textové předlohy se přímo nedá usuzovat na čas a místo děje. Čtenář znalý kontextů zřejmě usoudí, že úvodní pasáž začíná před druhou světovou válkou (před genocidou Židů) a pak se děj posouvá do období po ní. A vytváří se už poměrně čitelný souběh s reáliemi Goldflamova mládí. Po nástupu tzv. Bohémy na jeviště se dá navíc usuzovat i na místo děje Brno. Pozadím děje jsou tedy do jisté míry autobiografické skutečnosti, konkrétně je lze však vystopovat velmi málo. Naznačím nyní jen některé výrazné průsečíky. Například replika Chcete být zavřený hned, nebo až později. 18 patřila vlastně do úst vyšetřovateli, který mluvil s otcem, potom co zavřeli Goldflamova strýce. Autor Arnošt Goldflam se také skrze Miloslava Maršálka svěřuje, že rád sportoval, i když byl sportovec mizerný 19, společné je hlavní postavě a Arnoštu Goldflamovi i např. sečtělost či to, že jejich matka odešla z jejich života před studiem na vysoké škole. Dále vychází z reality i celá pasáž s demiurgem Novákem 20. Nejznatelnějším autobiografickým prvkem však zůstane oslovování hlavní postavy jménem Ríša, tak totiž otec malému Arnoštovi říkal, přestože se tak nejmenoval 21. Jako čtenáři se spíše pohybujeme v určitém bezčasí (což je paradoxní, když jednotlivé situace má dělit tikot hodin ) a v málo specifikovaných prostorech (mnohdy jen domýšlíme: veselka, jídelna, škola, koncert, byt, náměstí ), a to i přes hojné scénické poznámky, kterými je text hry protkán. Ty však častěji popisují nějakou scénickou akci nebo třeba dotváří jakýsi sen či mystifikaci, někdy jsou i vysloveně zavádějící (př. Je-li 18 srov. Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s. 13 a s. 25 a audiovizuální záznam z archivu Aleše Záboje 19 srov. Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s. 22 a audiovizuální záznam z archivu Aleše Záboje 20 srov. Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s a audiovizuální záznam z archivu Aleše Záboje 21 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s

12 možné, z očí jim létají blesky. 22 ). Více se ale o scénických poznámkách, respektive jejich převodu na jeviště při realizaci inscenace v roce 1988 budu zabývat později. DĚJOVÁ FAKTA Text Písku připomíná spíše než dramatické dílo sled fantazijních výjevů nebo neúplný scénář, kde se (alespoň na první přečtení) bez jasné návaznosti střídají jednotlivé scény. První část 1. Scénická poznámka tikotu hodin. Rozehrává se veselka (jídlo, pití, zpívá se), text zpívané písně je však smutný (o blízkosti konce). Snově na veselku vstupuje podivná postava (s vícero rukama a ohnivou hůlkou) 2. Anonymní žena 1, 2 a muž úvodní situaci (přelud) komentují, dle scénické poznámky se každý k viděnému staví jinak. 3. Konec anonymity postav Otec, Matka, Syn. a) Otec s Matkou řeší únik rodiny do Ameriky. Kvůli (zřejmě poněkud) zaostalému Synovi se k tomu nerozhodují. Myslí, že by je do Ameriky nepustili. b) Syn se učí jíst, posléze psát (postava Učitele), načež píše vzkaz o tom, že nemůže a nejde mu mluvit. c) Matka vzpomíná na děsivý sen o ohni (připomínka 1. scény), otec se ji snaží uklidňovat a věc (abstraktní předtuchu zlého) zlehčovat. 4. Výstup Zázračného dítěte, iluze koncertu. Následuje další snová veselka, v níž syn poprvé promluví (a všichni z toho mají radost). 22 Goldflam, Arnošt (sestavil Kovalčuk, Josef): Písek a jiné kousky. Větrné mlýny, Brno, 2010, s

13 5. Monolog Syna ( Tak dávno ), shrnutí, jakási vzpomínka na osud Židů. Během toho si ostatní (anonymní postavy i Otec a Matka) balí věci, pak zavazadla odkládají, svlékají se a odcházejí (do plynové komory). Druhá část 1. Syn se proměňuje v Muže, se svou Ženou přicházejí do nového prostředí, bytu, kde se (s pomocí Techniků) zabydlují. Muž mluví o tom, že je ještě slabý, a navíc o tom, jak v dětství nemluvil (paralela s první částí). 2. Narození Ríši - syn Ríša se objevuje ve dveřích jako malé dítě. Muž, Žena a Ríša uléhají ke spánku. 3. Ríšovi se zdá sen. Navštěvuje ho postava (čert), potom to vypraví Ženě (matce), ta ho konejší (asi mu nevěří) a dává ho zase spát. 4. Neznámý Muž 1 budí Muže (otce), chce ho dát zavřít jen kvůli jeho jménu, téma židovství. Obraz ponížení, také se může jednat o sen 5. S rodiči a) Spartakiáda Ríša a další postavy ( ostatní ) cvičí se žlutými krychlemi sestavu. Rodiče to pozorují, Otec 2 se ptá, čím Ríša v budoucnosti bude. Ríša odpovídá armádním generálem, úderníkem, doktorem sám totiž ještě neví. b) U hrobu předků. Ríša je donucen se babičce a dědečkovi zpovídat, postupně se rozmluví. Mamince (Matka 2) se udělá zle, odchází. c) Skrze určitou zkratku v textu se nepřímo dozvídáme, že matka umírá monolog Ríši. 6. Dospívání a) Ríša se zajímá o dvě dívky (svádí je obě), ale ukazuje se, že je to trochu mudrlant, který o všem hodně přemýšlí a věty dlouze a složitě rozvádí. 15

14 b) Nakonec ho dívky opouštějí a v něm jakoby se poprali dvě postavy Kovboj a Mušketýr, načež se stane i scénicky ( umírání ideálu ). Obě snové postavy se vzájemně zabíjí. 7. Všechny dosavadní postavy-představy (i ty možná reálné) se s Ríšou loučí, zejména odosobněná postava Otce 2, která promlouvá i za ostatní postavy (sny), které už na Ríšův život nebudou mít vliv. Třetí část 1. Přijímací řízení bizarní obraz přijímací komise, která Ríšu zkouší ze štěkání, řehtání apod., a která si ho zároveň váží a zdá se dopředu jasné, že ho přijmou (i když není jasné kam). 2. Další zkouška, nyní dospělosti. a) Z Ženy u přijímacího řízení se stává jeho první zkušenost se ženou. A to za 70 korun b) Promluvy odněkud se vynořivšího Muže 1 a pak i Ríši = komentář k dospívání a jistému dospění k umění. 3. Demiurg a) Umělci (bohéma) se srocují okolo Demiurga, který se chvástá (mluví např. o básníkovi, který s ním odmítnul podstoupit básnický souboj aj.). b) Otázky jednotlivců z davu (umělců) na Demiurga, který však stále různě mlží a mystifikuje. I Ríša se ptá a trochu se u toho ztrapní (špatně totiž rozumí odpovědi). Nakonec Demiurg vyzývá k přesunu na náměstí. c) Inscenování opery Mesiáš zpěv a proslovy bohémy, zejm. Demiurga. d) Demiurg hypnotizuje dobrovolníky, nakonec i Muže (diváka), kterého nakonec obviňuje ze záporné sugesce. 16

15 e) Vše končí dalším monologickým shrnutím Ríši (= vzpomínka na Demiurga a jeho smutný konec v tlejícím listí). 4. Divadlo. Ríša se dostává k divadlu a je řízen manažerem 1 a 2 (kteří jakoby mu dávali volnost v představách, ale zároveň mu nadiktují, co chtějí). Manažeři odcházejí s posměšky na Ríšovu adresu. 5. Ríša s Pomocníky (1, 2) inscenuje letce přes Atlantik. a) Pomocníci suplují reakce publika, pak se letícího Ríši ptají, co vidí (oceán, Evropu rodnou zem). b) Ríša po přistání líbá rodnou zem, zní Óda na radost, postava(y) Obecenstvo je unešeno. 6. Ríša unaven, obsluhuje ho Pokojská a) Někdo po Ríšovi chce peníze. b) Fotografové od novin si přicházejí Ríšu vyfotit. c) Sevřená formace, skandovaná recitace (slovně) atakující Ríšu (vše zní jako psychický nátlak). 7. Pokojská uklidňuje Ríšu, dělá mu masáž spánků. a) Pokojská zpívá píseň o mamince. b) Ríšovo (další snové) létání, vrací se postava s ohněm konec Analýza inscenace Práce s časem Už sám text hry je dělen na tři části část první, popisující předválečnou a válečnou prehistorii rodiny hlavní postavy Ríši; část druhou, obraz Ríšova dětství a jeho 17

16 rodičů; část třetí, Ríšovo dospívání a dospělost-současnost. Situace hry jsou často symbolické a mají mnohdy zobecňující charakter, což lze asi nejpřesvědčivěji doložit archetypálním obrazem osudu Židů (odchod do transportu) na konci první části. Nejde také o ucelený příběh, souvislosti jednotlivých scén jsou spíše asociativní a jednotlivé scény opět představují zastavení v obdobích důležitých pro duchovní vývoj hrdiny nebo pro celkový stav společnosti či židovského společenství. 23 To má v inscenaci konkrétně za následek časté využití střihů zejména tikotu hodin, který inscenaci přehledně člení na jednotlivé obrazy, výjevy z Ríšova života. Tyto jednotlivé části hry na sebe prostřednictvím tikotu plynule navazují, a to i přestože často dochází k obsáhnutí významné časové rozlohy ve velice krátkém úseku představení. V úvodní části tikot člení výpovědi ženy 1, muže 1 a ženy 2. Každý zcela odlišně popisuje vidinu či sen o podivné postavě s pochodní. Později tikot předěluje vzdálenější úseky, měsíce a roky. Syn (otec Ríši) se učí jíst, psát a po dlouhé době promluví i svá první slova, nakonec jeho monolog a příjezd transportu končí první nejkratší část. Část nejvíce symbolická a vizuální. V prostřední části se už tikotu jako předělu užívá méně, divák si na systém střídání situací a fantazijních obrazů zvykne, tudíž znaku pro změnu času není už zapotřebí. Naopak se do jednotlivých scén více a více přimísí úsměvná běžná lidskost (snad každý si vzpomene na výchovný pohlavek, či sen, který považoval v dětství na rozdíl od rodičů za realitu, nebo návštěvu zesnulých předků na hřbitově). Záměrně však slovo běžný dávám do uvozovek, protože Goldflamovou režií dostávají tyto zdánlivě běžné situace nový rozměr, rozměr obecnější archetypální vzpomínky. A i když například moje generace už nemá přímou zkušenost se spartakiádami a vůbec masovými propagandistickými akcemi minulého režimu, musím přiznat, že vykreslení školního nadšení z nacvičené sestavy je podáno natolik empaticky, že to člověk i ze záznamu vnímá jako něco, co se jeho života týká (co tu zkrátka bylo a ovlivnilo svět okolo). Znovu narážím na jistou výjimečnou kvalitu inscenace, kterou spatřuji v určitém pochopení a přirozeném přijetí lidského údělu, respektive toho údělu, který je všem lidem společný, toho archetypálního. 23 Augustová, Zuzana: Arnošt Goldflam. Portréty DILIA, řada B dramatická tvorba, Praha: DILIA, 1990, IN: Goldflam, A.: Písek a jiné kousky. Větrné mlýny, Brno,

17 Poslední, závěrečná část pak přináší největší míru (alespoň zdánlivé) improvizovanosti a interakce s publikem, kterou lze vystopovat v umístění herce do publika a jednajícího na určitý čas z míst diváků. Ríša prochází jakýmisi iniciačními rituály přijímacím řízením, první sexuální zkušeností, přidružením se k prvnímu vzoru a partě. Asociativní oblouk se pak uzavírá návratem k postavě maminky, kterou připomene postava Pokojské, zpívající a masírující Ríšovi spánky. A i když na konci jako divák těžko mohu tvrdit, že jsem viděl celistvý příběh, není už úplně od věci tvrdit, že jsem si příběh prožil, respektive mohl prožít, pokud jsem k viděnému a slyšenému přiřadil i něco ze sebe samého. Goldflamova práce s časem (resp. rozvíjením příběhu v čase) je tím pádem velice asociativní záležitostí. Divák se nemůže zcela spolehnout na svou racionalitu. Aby se orientoval, musí vyvinout úsilí jiného druhu, nebránit se imaginaci. Čas je třeba vnímat subjektivně, svobodně. Práce s prostorem a scénografií Diváci sedí při představení na vzájemně protilehlých elevacích, děj hry se udává mezi nimi, přičemž při osvětlených chvílích mohou pozorovat i sami sebe. Zpočátku jsou také mezi hrací plochou a diváky z obou stran zavěšeny záclony, na něž se promítá projekce, detaily korku znázorňující písek, pouště, z nichž pocházející židovské rodiny (viz rozhovor se scénografem Davidem Cajthamlem v diplomové práci A. Schidtmajerové 24 ). Prostor se nezdá být Arnoštovi Goldflamovi soupeřem. Naopak ho velice elegantně v inscenaci mění tak, že si přestaveb nevšímáme, nevnímáme je jako něco rušivého, ale naopak jako něco, co přirozeně ústí z dění na jevišti. Za zmínku stojí určitě začátek druhé části, kdy se po válce dospělý Ríša (otec) vrací domů se svou ženou. Za napití se piva přestavbu ochotně udělají postavy techniků a vzniká tak přirozeně postel (ale později i hrob, stůl a další), a to jen jednoduše z obyčejného praktikáblu. Z čehož je patrné, že v této inscenaci nepoužívá Arnošt 24 Schmidtmajerová, Anna: Arnošt Goldflam. Diplomová práce, DAMU, Praha,

18 Goldflam nic realisticky popisného, nemůžeme si pochvalovat realistickou scénu, ani drahé dekorace. Samozřejmě by se to dalo přičíst na vrub tehdejší ekonomické situaci HaDivadla a době, v níž inscenace vznikla, nicméně konečná scénická jednoduchost představení vyhovuje a podtrhuje autenticitu. Významným scénickým objektem v samém závěru inscenace jsou ještě Ríšova křídla létající stroj z produkce HaDivadla na Expu 86 25, díky nimž se podíval po světě. Viděl oceán, viděl Evropu, viděl rodnou zem. I další přestavby se uskutečňují přirozeně, dělají je sami herci jako součást své akce. Většinou za doprovodu scénické hudby nebo hlaholu postav. Práce s hercem Jak je pro Arnošta Goldflama typické, i zde se objevují přechody od specifické naivní formy herectví k herectví osobnostnímu, které výrazně zaujímá postoj k pronášenému, kdy některé promluvy najednou (po předchozí naivnosti) až mrazí svou hereckou hutností a věcností. I zde nechybí části zpívané a části detailně zobrazující jistou každodennost života, Goldflamovy motivické řetězce mající svůj počátek v konkrétní banální realitě jídlo, pití, spánek, slavení svátků a další rodinné rituály 26 Herci tak mnohdy zdánlivě nemusí ani nic hrát, musí být jen (a to je někdy ještě těžší) všední, být krásní při všednodenním konání. Jako příklad může sloužit scéna z úvodu, kdy se malý Ríša učí jíst. Specifická je také práce s náznakem. Není třeba úkony na jevišti realisticky dokončit. Divákovi je dáván prostor pro jeho vlastní myšlenky, potažmo pro jeho vlastní vzpomínky. V první části je například takto naznačena úvodní scéna umývání, kdy Ríšaotec pouze zvedá ruce a matka po jeho těle sjíždí rukama. Stejně tak se na scéně neobjeví příbor a talíř, pouze se o něm mluví, stejně tak se píší písmena do vzduchu do prostoru, postava Zázračného dítěte hraje na housle jen jako. Později se zase například nerozvíjí 25 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s Kovalčuk, Josef: Náčrt k portrétu. In: Goldflam, A.: Písek a jiné kousky. Větrné mlýny, Brno, 2010, s

19 nijak naturalisticky bolesti matky (ať už porodní, nebo před její smrtí-odchodem), herečka pouze bolest naznačí, řekne pár slov, načež se ve dveřích objeví její čerstvě narozený syn, nebo se naopak v další scéně neobjeví, zmizí z děje. Žádná přehnaná gesta, přestože jde o momenty vskutku zásadní. Gest a určité pozitivní až blahodárné varianty přehrávání si herci ale také užívají, zejm. v druhé půli, kdy přebírají role bizarních postav z Ríšova života. Postavy Kovboj a Mušketýr jsou vysloveně parodického rázu a jsou zobrazeny jako karikatury. Učitel na začátku zase připomíná učitele z filmu Marečku, podejte mi pero. Možná to nemusel být záměr, ale rozhodně se našla vtipná varianta, jak tuto epizodní postavu rozžít. Ostatně groteskní karikování je dalším výhradním způsobem, jímž Arnošt Goldflam přivádí herce na svou cestu. Hravost v podání některých postav (ať už členů Bohémy, manažerů, někdy i sám Ríša zazáří) je do očí bijící, a rozhodně nejde o to situaci psychologizovat, nýbrž ji jaksi do detailu přehrát. Odlehčenost lze najít i ve spartakiádních výstupech, herci nemašírují jako skuteční lidé, ale taktéž jako jejich karikatury. Nelze si také nevšimnout pasáží, při nichž mluví pouze jeden herec a ostatní jsou zastaveni v nehybném štronzu nebo jen tiše jakoby nezúčastněně přihlížejí. Práce se štronzem, nebo jindy se zpomalením herecké akce, přináší do inscenace obrazivost a mnohdy až výtvarné napětí. Oproti pozdější inscenaci Blbá Veruna, jejíž analýzu v této práci také najdete, se jeví celé dílo více kolektivním, bez výrazných hereckých čísel. I když nejde neocenit zejména výkony Jána Sedala a Miloslava Maršálka. Realizace scénických poznámek a textu Arnošt Goldflam bere svůj vedlejší text her jako pracovní materiál jako určité východisko, které se ve výsledku nemusí vůbec realizovat. Ani text Písku není výjimkou. Hned zpočátku v prvním výstupu první části chybí zmíněný velký stůl, potažmo jídlo a pití. Veselka je pouze naznačena tanečními pohyby. Naopak se v inscenaci objevuje projekce, o které se Goldflam v textu nezmiňuje. 21

20 V třetím výstupu úvodní části se pak sice scénicky naplňuje Synova gestikulace a mávání rukou 27, nicméně Otec 1 ho už učí jíst bez talířů, příboru, stolu. V této části se při realizaci zasáhlo i do hlavního textu, respektive došlo k jeho rozšíření, zřejmě právě proto, aby se s příborem a talíři nemuselo popisně hrát. Scéna pátá ( transport ) zase nepodkresluje zvuk vlaku, ale namísto něho po odcházejících se postavách (mačkajících se v jakémsi vstupu) zůstávají haldy bot, což je ještě výmluvnějším a obrazivě působivým řešením. I v druhé části dochází ke změnám, i když nikterak zásadním. Spíše jde o drobné posuny textů nebo nevyplnění původní scénické poznámky. První kontakty Ríši s ženami (Děvče 1,2) jsou například vyřešeny na dobové tancovačce a prostřednictvím jednoduchého barevného světla. Po Ríšově obratu k divákům 28 se pak sama postava Ríši stává režisérem následující divadelní situace, přičemž bohémský Kovboj a bohémský Mušketýr jsou bohémští skrze hudbu z filmu Tenkrát na západě. Třetí část má jako inscenace jinou tvář hlavně pro velké množství narážek na tehdejší režim, které v původním textu (v podstatě z pochopitelných důvodů) nebyly. HUDBA V neposlední řadě je třeba promluvit o Goldflamově srdeční spolupráci s Jiřím Bulisem, který pro něho (a to i v této inscenaci) skládal hudbu. V inscenaci zabírá hudba často dominantní postavení. Kromě písní, podkresluje některé emotivní obrazy, ale není jí užíváno přílišně. Mnoho (zejména komediálních) obrazů je zcela bez hudby (často i se zpěvem bez podkresu, viz pasáž Demiurg ), nebo se objevuje hudba převzatá (zmiňované Tenkrát na Západě ad.), kdy působí pouze jako subjektivní podkres, vytvářející potřebnou (př. westernovou) atmosféru. 27 Goldflam, Arnošt (sestavil Kovalčuk Josef): Písek a jiné kousky. Větrné mlýny, Brno, 2010, s tamtéž, s

2 Úvod... 4. 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce... 5. 2.1.2 Zdroje práce... 5. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech...

2 Úvod... 4. 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce... 5. 2.1.2 Zdroje práce... 5. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech... 1 Obsah 1 Obsah... 3 2 Úvod... 4 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce... 5 2.1.2 Zdroje práce... 5 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech... 6 2.3 Souhrn dat o Arnoštu Goldflamovi...11 3 Vybraná

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

NABÍDKA PROJEKTŮ. Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010

NABÍDKA PROJEKTŮ. Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010 NABÍDKA PROJEKTŮ Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010 Studio DAMÚZA Divadlo pro příští generace působí na divadelní scéně již od roku 1999. Bylo spjato se stejnojmenným prostorem

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost.

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Přednáška 28. 6. 2011 na konferenci Mario Klemens Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Položíme- li si otázku, zda dirigent vede, nebo řídí, poznáme, že vlastně oboje, jen v každé etapě jeho spolupráce

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy. jak šlo ptáče do školy. září 2012

Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy. jak šlo ptáče do školy. září 2012 Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy jak šlo ptáče do školy září 2012 Projekt MIP CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Metodický komentář k užití Žákovského diáře Jak je patrno z úvodní stránky diáře, prolíná

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 CIVIC MINDS WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU STRANA 1 Co jsme? Jací jsme? Co formuje naše emoce a postoje v dnešní zmatené

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Cool / coolness dramatika Pod tento termín se všeobecně zahrnují texty vznikající od poslední třetiny devadesátých let dvacátého století, které na jeviště přinesly doposud tabiuzovaná témata: sex, zejména

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan

Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan autor(ka) této analýzy: Jana Ružbacká autor(ka) knihy / titul / rok (první) publikace /přibližná úroveň: Jostein Gaarder: Dívka s pomeranči. 2004, 3. Úroveň

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SITUACE 1 PŘÍBĚHY JEDNOHO ZÁZRAKU. Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI

SITUACE 1 PŘÍBĚHY JEDNOHO ZÁZRAKU. Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI SITUACE 1 2:00 (úvod, diskuze nad fotografií) Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI Na počátku si každý vybere jedno povolání. Zvolené povolání určí jeho roli

Více

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Literatura dnes (Literární seminář pro sexty zaměřený na současnou produkci domácí i světovou ve výběru osobností děl a žánrů podle vyučujícího

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ Aktivita PROCES JAKO DIVADLO Politické procesy 50. let ANOTACE: Aktivita žákům na základě srovnání s divadelním představením pomůže odhalit základní charakteristiky inscenovaných soudních procesů probíhajících

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Existuje jen hrstka lidí, jejichž jména nám zůstanou do paměti nesmazatelně vryta po celý náš život. Nikdy

Existuje jen hrstka lidí, jejichž jména nám zůstanou do paměti nesmazatelně vryta po celý náš život. Nikdy Milí čtenáři, studenti, pedagogové, absolventi, dostává se vám do rukou vydání, které se od těch dosavadních liší. Poprvé můžeme jako celá redakce svorně tvrdit, že jsme jej dávali dohromady neradi. Časopis

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Michal Matyáš Michal, 18 let 1. Charakteristika Michal má vrozenou lehkou mentální retardaci společně s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (ADHD).

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍNOS K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA PODLE RVP ZV: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a evropské společnosti; rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více