1 Obsah Úvod Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce Zdroje práce Arnošt Goldflam v souvislostech...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Obsah... 3. 2 Úvod... 4. 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5. 2.1.2 Zdroje práce...5. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech..."

Transkript

1 1 Obsah 1 Obsah Úvod Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce Zdroje práce Arnošt Goldflam v souvislostech Souhrn dat o Arnoštu Goldflamovi Vybraná díla pod drobnohledem Písek (tak dávno ) Analýza textu hry Analýza inscenace Blbá Veruna Analýza textu hry Analýza inscenace Babička se vrací Analýza dramatizace Analýza inscenace Závěry shrnutí principů Goldflamovy režie Práce s časem Práce s prostorem a scénografií Práce s hercem Další specifika Použité informační zdroje

2 2 Úvod Bakalářská diplomová práce Profil režiséra a dramatika Arnošta Goldflama, kterou právě začínáte číst, má za cíl přiblížit autorský subjekt Arnošta Goldflama hlubším rozborem jeho vybraných dramatických a zároveň režijních prací. Zdaleka si nenárokuje postihnout celé dílo tohoto významného dramatika, režiséra a dozajista nepřehlédnutelné osobnosti české divadelní scény. (Dílo Arnošta Goldflama čítá na 75 dramatických textů a dramatizací, k tomu je ještě třeba přičíst dlouhou řadu televizních scénářů a rozhlasových her. I když se mu, jak sám s nadsázkou říká, nepodařilo troufnout Lopeho de Vegu, který má kousků 1200, je to rozsahem počin úctyhodný a na české poměry až nevídaný.) Celé dílo by bylo nutno číst nejméně tak dlouho, jak bylo psáno, tzn. celý život (a možná ani pak by člověk nemohl říct, že ho podrobně zná). A jelikož autor této práce, moje maličkost, má život snad ještě z velké části před sebou, předkládá Vám, milý čtenáři či čtenářko, pouze podrobnou analýzu dvou inscenací jeho původních her a analýzu jedné dramatizace, u jejíž realizace měl tu čest být osobně přítomen. Důvody pro výběr jsou následující: Pro rozbor původních her Písek (tak dávno ) a Blbá Veruna jsem se rozhodl zejména pro jejich vzájemnou časovou vzdálenost (roky vzniku 1987 a 2010). Obě hry ale navíc spojuje to, že se jejich příběh točí okolo jedné ústřední postavy a jejích životních peripetií, které jsou z části fiktivní a snové, z části autobiografické. Tudíž jsou si vzdálené, ale přesto trochu blízké. Reflektovat budu také jejich výslednou podobu na jevišti. Podařilo se mi totiž získat dobový záznam inscenace Písek (tak dávno ), kterou jsem pro svůj věk jinak než na záznamu shlédnout nemohl. Inscenaci Blbá Veruna jsem měl naopak možnost několikrát osobně vidět v divadle Husa na provázku. A důvod pro podrobný rozbor dramatizace Babička se vrací jsem už naznačil výše, realizaci tohoto textu v divadle Ypsilon jsem byl osobně účasten jako stážista a můj pohled tak může být do větší míry zasvěcený. 4

3 CÍLE A OBSAH Cílem této bakalářské diplomové práce je poukázat na některá specifika práce Arnošta Goldflama, pokusit se postihnout osobitost jím napsaných dramatických textů a shrnout alespoň ty nejzákladnější principy jeho režijní tvorby. Práce obsahuje výčty dějových fakt vybraných textů (Písek, Blbá Veruna a Babička se vrací). Při analýze inscenací se klade důraz hlavně na Goldflamovu práci s časem, scénografií a hercem Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce Tato práce vznikla ze dvou hlavních důvodů. Za prvé chci poznat dílo Arnošta Goldflama alespoň v některých jeho aspektech co nejvíce zblízka a více mu porozumět, za druhé chtěl bych pokorně Arnoštu Goldflamovi touto prací poděkovat a vzdát hold, protože se také jedná o mého pedagoga režie, o němž si však ani po třech letech studia na Janáčkově akademii múzických umění netroufám říct, že ho dobře znám. Jedná se o osobnost na svůj věk nadmíru energickou, s bohatým vnitřním životem a mnoha zkušenostmi. Přiblížit se těmto zkušenostem považuji za krok správným směrem Zdroje práce Hlavními zdroji pro sepsání mé bakalářské práce budou studie a odborné dokumenty o Arnoštu Goldflamovi, zejména z knih Písek a jiné kousky (Brno, 2010) a HaDivadlo (Praha, 1996). Dále pak budu pracovat s jednotlivými texty her (s jejich nejnovějšími vydáními), s originálním scénářem k inscenaci Babička se vrací a s programy inscenací. Pro tvorbu úvodního medailonku použiji knihu rozhovorů Několik historek ze života AG (Brno, 2006). 5

4 Především však chci ale vycházet z vlastních analýz a interpretace Goldflamových her a inscenací. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech Tato kapitola by měla nahradit klasický medailonek, protože o osobnosti Arnošta Goldflama si lze obecně vyhledat mnohé. Zde se pokusím o jeho životní dráze promluvit jinak. Hodně přitom budu vycházet z biografické knihy rozhovorů Několik historek za života AG (Petr Štědroň, Jiří Trávníček) a trochu i z vlastních zkušeností a poznatků, jak osobně já Arnošta Goldflama vnímám a v jakých souvislostech ho vidím. A znovu zdůrazňuji, nemělo by jít o souhrn informací a dat, nýbrž o popsání a zrevidování některých možných vlivů na jeho tvorbu tak, jak o nich Arnošt Goldflam sám vypráví nebo jak o nich píší lidé jemu pracovně blízcí. Na tyto vlivy se později budu odvolávat i při analýzách několika jeho režijních a dramatických počinů, a to proto, že se domnívám, že osobnost Arnošta Goldflama nelze zachycovat jinak než komplexně. Žádné jeho dílo se totiž nejeví jako vytržené z kontextu a téměř vždy se zdá, se pojí k jeho jednotlivým dílům i nějaká ta historka, nebo ho vedl dlouhodobější zájem či nutkání. Ovlivnění dětstvím Například klasická informace, že se narodil v roce 1946 v Brně v židovské rodině a měl specifický vztah s otcem, nám nic moc o něm samém neřekne. Zajímavější už ale jeho vyprávění o tom, jak se u Goldflamů doma mluvilo. Otce totiž popisuje jako středoevropského asimilovaného Žida 1 narozeného ve Vídni, který v podstatě maminku (ale vlastně také babičku a tetu) našel při svých strastech za války ve Lvově (více z této historie v Několika historkách ze života AG). Maminka byla tedy Polka (polská katolická židovka). 1 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s. 14 6

5 Arnošt Goldflam sám vypráví: Tata se narodil v roce 1899 ( ) ve Vídni, ale přestěhoval se brzy sem, ovšem mluvil před válkou německy, tak se taky pracně za války a po válce učil česky. 2 Otcovu češtinu popisuje jako školometskou, knižní, která nikdy nedosáhla správné plynulosti. Prý užíval i kuriózní obraty nebo špatně skloňoval, což po něm prý Goldflam částečně zdědil. Navíc babička zase, i když uměla polsky, mluvila hlavně v jidiš. Babička to míchala všechno dohromady, ale ani v polštině, ani v češtině gramotná nebyla. ( ) Nicméně to moje úplné útlé dětství probíhalo v takovém mnohojazyčném guláši. 3 Sám sebe považoval Arnošt Goldflam za snílka, jehož obrazotvornost rozvíjelo čtení literatury, a to dosti neselektivním způsobem. Maminka mu například jako malému půjčovala červenou knihovnu, dětskou literaturu moc nečetl: Vyrostl jsem především na těch knihách, které jsem si sám sehnal, protože můj otec na knihy nedal, on nečetl, říkal, že jsou to výmysly, byl racionální, pragmatický člověk, pro něhož beletrie neměla žádný význam, 4 říká. Půjčoval si Rychlé šípy, kovbojky, rodokapsy Dostala se mi do ruky povinná školní četba, tu jsem hltal taky. A dostaly se mi do rukou taky knihy, které tady byly k dispozici. Čili já jsem od druhé třídy četl budovatelské romány. 5 Čili další guláš, s nímž se v mládí Arnošt Goldflam vypořádával. Je zajímavé, jak Arnošt Goldflam zpětně popisuje svoji povahu. Prý byla smíšená. Byl jsem vždycky ve všem rozpolcený. Jsem narozený na rozhraní Panny a Vah, a ono se říká, že když se maminky dětí ve znamení Vah ptají, co chtějí k snídani, jestli rohlíček nebo chlebíček, že jim tím rozhodováním způsobí velké trauma. 6 Malý Arnošt Goldflam však nebyl úplný samotář, co čte jen knížky. Rád trávil čas s ostatními dětmi a dokonce rád sportoval, i když mu to třeba tolik nešlo. Co však přiznává, je, že měl dlouhý čas málo smyslu pro realitu. Považuje se zpětně za opožděné dítě: Byl jsem taková neosobnost, nebo alespoň taková zvláštní figura, nevěděl jsem, kam se napřít. Tu mi imponovali nějací 2 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s tamtéž, s tamtéž, s tamtéž, s tamtéž, s. 22 7

6 spolužáci sportovními výkony, tu jiní darebáci, tím, že chodili, tam kde je dnes Lesná, kouřit do bývalých zákopů. 7 Tento Goldflamův svět sám pro sebe možná způsobil, že teprve v letech šedesátých (kdy už mimochodem nasával chozením na výstavy a filmy), si poprvé začal uvědomovat a poznávat střety názorů: Pamatuji si, jak jsem vedl s ředitelem diskusi o tom, že je to blbost, že umění má být svobodné. Vedl jsem s ním dokonce polemiku, a on se na mě obořil. A to mě taky udivovalo. To jsem dřív nepoznal. ( ) Tenkrát jsem poprvé zažil pocit střetu dvou názorů že některá strana má tu moc a dovede druhý názor potlačit. 8 Tedy relativně pozdě Možná by se dalo namítat, že tyto historky o Goldflamovi divadelníkovi nic konkrétního nevypovídají, že zabíhám příliš do detailů. Opak si ale myslím, že je pravdou. Většina Goldflamova vyprávění se totiž v nějaké podobě projevila na jeho inscenacích. A jak o něm psal jeho dlouholetý spolupracovník, dramaturg Josef Kovalčuk, mezi charakteristické rysy jeho pozdější režie patří výrazný smysl pro grotesknost situací a lidské jednání 9. A Arnošt Goldflam čerpá nepopiratelně své groteskní divadelní situace ze svého života nebo přesněji řečeno ze svých historek ze života, protože jak se o něm můžeme dozvědět pravda a nic než pravda, není jeho šálek čaje. Je tedy, alespoň z mého hlediska, důležitější hledat na díle Arnošta Goldflama spíše kontinuitu než pravdivost. Často v této kapitole cituji z knihy Několik historek ze života AG. Všimnul jsem si mimo jiné, jak v úvodu knihy autoři (Petr Štědroň a Jiří Trávníček) popisují, jak hledali s Arnoštem Goldflamem způsob, kterak do knihy dostat taky nějakou fabulaci, aby byl čtenář nucen zjistit, že mezi jádrem knížky (životopisným rozhovorem) a těmito textíky velký rozdíl není: hranice mezi Wahrheit a Dichtung vede u AG rozhodně jinudy než po tomto žánrovém pomezí. 10 Zvýraznil jsem slova Wahrheit und Dichtung, která mě totiž zarazila a vykouzlila úsměv na tváři. Ta slova se totiž stala za několik let po sepsání knihy 7 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s tamtéž, s Goldflam, Arnošt (sestavil Kovalčuk, Josef): Písek a jiné kousky. Větrné mlýny, Brno, 2010, s Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s. 7 8

7 podtitulem inscenace, kterou jsem se měl tu čest vídat poměrně podrobně při jejím zkoušení. Jedná se o inscenaci Babička se vrací (o níž v této práci také podrobněji pohovořím), kde se stalo německé úsloví podtitulem. Není myslím podstatné, jaká je mezi těmito náhodami faktická spojitost, nejde, vím, o žádný zázrak. Mě fascinovalo a fascinuje pouze to, jak mnoho se o Arnoštu Goldflamovi a jeho tvorbě dá vyzvědět jaksi mimochodem, z toho co a často také jak vypráví, a že on si dozajista své historky cenní a schraňuje pro pozdější využití. Vždyť koneckonců k čemu by asi sloužil jeho pověstný notýsek, do kterého si zapisuje nejen časy schůzek apod., ale kam si také ukládá na drobných papírcích, co ho napadlo a zaujalo, co se zkrátka jednoho dne může ocitnout i na jevišti. A z jakého dalšího období se toho na jevišti hodně objevilo, alespoň tedy konkrétního? Dospění k umění Pravdou je, že Arnošt Goldflam se dostal do kulturního podvědomí Brna zprvu jako výtvarník. Nejdříve mu ale jeho otec zvolil dráhu lékaře. V Goldflamově rodině byla jakási tradice, že bude člověk buďto inženýrem, nebo lékařem. Bylo jasné, že inženýrem nebudu. 11 Otec diskusi nepřipustil, respektive se na ní mladý Arnošt necítil asi jsem mu nedovedl argumentovat, že bych přece jen nebo neměl jsem dost síly se vzbouřit. 12 Vzdorovat tedy Arnošt Goldflam svému otci zprvu neuměl, oporu nacházel ve své mamince. Ta však ještě před jeho odchodem na medicínu zemřela. Pak už po prvním nedochozeném roce na medicíně, alespoň se to tak jeví, vzal Arnošt Goldflam svůj život do svých rukou. Už to, že místo přednášek chodíval do kina, předurčovalo jeho skutečné zaměření. Nějakou dobu se živil sice jako skladník (a setkával se s prazvláštními ba přímo bizarními lidmi, alespoň z historek tak působících), později se však dostal do ateliéru malíře Jana Wolfa (ten mu pronajmul cimřičku ) a více a více se od stereotypu skladníka na výstavišti dostával k výtvarnému umění. (Mimochodem jako 11 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s tamtéž, s. 39 9

8 schizoidní psychopat 13, tedy po úspěšné snaze vyhnout se vojně, dostal modrou knížku.) Ještě jednou (dost kvůli rannímu vstávání) změnil povolání a v té době se seznámil s knížetem brněnské bohémy, s Janem Novákem. Historky o něm už se v mnohém promítly do autobiografické inscenace Písek a nejen o demiurgovi Novákovi, také například setkání s prostitutkou se tam tak trošku 14 objeví (viz kapitola o inscenaci Písek). Po té už si, jak Arnošt Goldflam s oblibou říká vinou nešťastné lásky, dal přihlášku na JAMU, na činoherní režii. Přes restriktivní choutky toho období si na studium ale příliš nestěžuje. Jeho hlavní pedagog přes názorové rozdíly ho (a spolužáka Ivo Krobota) nenutil přijmout vlastní vkus, jak to někdy pedagogové dělají, ale spíše nás vedl k tomu, abychom zvládli praktické věci 15 Arnošt Goldflam za studií hrával v inscenacích Husy na provázku, tam však po jeho absolvování bylo režisérů požehnaně, tudíž se musel poohlížet jinde. Přijal nabídku Satirického divadla Večerní Brno, které však bylo satirické jen názvem. Tam se mu nelíbilo, nešlo o žádnou progresivní scénu, a tak odešel (nedokončil ani sezónu, za kterou mohl dále pobírat plat). Náhoda ale na sebe nedala dlouho čekat a brzy po odchodu potkal jsem kolegu Maršálka, se kterým jsem dělal v Divadle X, a on říkal: Já jsem teď nastoupil do divadla, do Hanáckého divadla v Prostějově, které právě přechází do poloprofesionálních podmínek, až skoro profesionálních. Tak kdybys chtěl, tam by pro tebe bylo ještě místo. ( ) Nastoupil jsem v podstatě hned vzápětí. 16 Načež přicházejí partyzánské podmínky v Městském kulturním centru v Prostějově. Postupně však popularita tzv. HaDivadla rostla a rostla, začalo se vyjíždět i na zájezdy do Brna, Prahy, Bratislavy a dalších měst a vznikala legendární představení Zde svoje shrnující povídání budu pomalu ukončovat. Chtěl jsem v prvé řadě pomoci k širšímu pohledu na Arnošta Goldflama, poukázat na neskutečně-skutečné drobnosti z jeho života, které on sám přetavoval a přetavuje v divadelní obrazy, jež jsou esencí jím stvořených divadelních situací z jeho her. Situací, které však už za 13 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s tamtéž, s tamtéž, s tamtéž, s

9 autobiografické nepovažujeme, protože je Goldflam jako režisér zobecnil nebo zkrátka zpřístupnil skrze záměr, jehož chtěl dosáhnout. Řekl bych, že se Goldflam jako režisér vyhýbá všem schválnostem, vše začíná od reálných situací a věcí. Má však mimořádnou schopnost tuto skutečnost povyšovat a hlavně násobit její jednotlivé rysy a části tak, že taková realita se nám najednou jeví jako neskutečná, bizarní, případně absurdní, nebo na druhé straně prozářena fantazií. 17 Tolik k souvislostem Goldflamova života a tvorby. 2.3 Souhrn dat o Arnoštu Goldflamovi Dramatik, divadelní režisér, herec divadelní i filmový, spisovatel, v současné době i například moderátor televizního pořadu o divadle. Narodil se roku 1946 v Brně. Otec z něho chtěl lékaře, on ale tíhnul k umění (nejprve k malířství). Než začal studovat činoherní režii, pracoval v několika povoláních (jako dělník, úředník, rozpočtář) s divadlem nesouvisejících. Absolvoval JAMU (1976), krátce působil v Satirickém divadle Večerní Brno, které již neexistuje a v ochotnickém Divadle X. Nejvýraznější je jeho období v brněnském (dříve prostějovském) HaDivadle, kde působil jako režisér do roku Od roku 1993 pracuje jako nezávislý režisér a herec, píše divadelní hry (např. Biletářka, Písek, Sladký Theresienstadt, Ředitelská lóže ad.), je autorem dramatizací (např. Procesu a Proměny Franze Kafky, Okresního města Karla Poláčka, Muže bez vlastností Roberta Musila ad.), vyučuje na JAMU, má vlastní pořad v České televizi (dříve Za dveřmi je AG, nyní Zrcadelní ) a hraje příležitostně ve filmu či seriálech (Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Kačenka a strašidla, Lotrando a Zubejda, seriál Četnické humoresky aj.). 17 Kovalčuk, Josef: Náčrt k portrétu. In: Goldflam, A.: Písek a jiné kousky. Větrné mlýny, Brno, 2010, s

10 3 Vybraná díla pod drobnohledem 3.1 Písek (tak dávno ) Hra vznikla v roce Premiéru měla 5. března 1988, počet repríz 57. Autor: Arnošt Goldflam. Režie: Arnošt Goldflam. Scénografie: David Cajthaml. Kostýmy: David Cajthaml a Kateřina Špirková. Hudba: Jiří Bulis. Pohybová spolupráce: Zoje Mikotová. Dramaturgie: Josef Kovalčuk. Hráli: M. Maršálek, I. Klestilová (M. Načevová), B. Rychlík, H. Müllerová (M. Chmelařová), J. Sedal, M. Černoušek, M. Sýkora (H. Chmelař), T. Turek, E. Hrbotická, K. Špirková, M. Sedláček, K. Hanák (M. Kumhala), Vl. Volánek (T. Bělka), Z. Zikuška. Inscenaci Písek lze (vzhled k odezvám v divadelních publikacích a zkrátka všemu, co bylo o Arnoštu Goldflamovi napsáno) považovat za jednu z nejvýznamnějších v Goldflamově tvorbě. Je vyzdvihována pro svou autobiografičnost i téma židovství, které se v ní objevuje. I to jsou důvody, proč se touto inscenací chci ve své práci zabývat šířeji, reprezentuje Goldflamo dílo ve více ohledech. Do dobře viditelné blízkosti se zde dostává také Goldflam-dramatik a Goldflamrežisér (což je také pro cíl mé práce vyhovující). Na výsledné realizaci psané předlohy je třeba patrné, jak se Arnošt Goldflam ke svým textům chová shovívavě. Nelpí například na přesném dodržování scénických poznámek. Při bližším srovnávání textu Písku a textu záznamu inscenace nejednou postřehneme změny, pasáže zcela nové, Goldflamovu předlohu rozvíjející. Poukazuje to na otevřený přístup k textu, který byl pro HaDivadlo té doby typický, a dále na schopnost najít adekvátní scénické vyjádření teď a tady pro daný soubor a danou dobu. I to je třeba přičíst na vrub komplexní osobnosti Arnošta Goldflama a jeho smyslu inspirovat se i během zkoušení. 12

11 3.1.1 Analýza textu hry Pouze z textové předlohy se přímo nedá usuzovat na čas a místo děje. Čtenář znalý kontextů zřejmě usoudí, že úvodní pasáž začíná před druhou světovou válkou (před genocidou Židů) a pak se děj posouvá do období po ní. A vytváří se už poměrně čitelný souběh s reáliemi Goldflamova mládí. Po nástupu tzv. Bohémy na jeviště se dá navíc usuzovat i na místo děje Brno. Pozadím děje jsou tedy do jisté míry autobiografické skutečnosti, konkrétně je lze však vystopovat velmi málo. Naznačím nyní jen některé výrazné průsečíky. Například replika Chcete být zavřený hned, nebo až později. 18 patřila vlastně do úst vyšetřovateli, který mluvil s otcem, potom co zavřeli Goldflamova strýce. Autor Arnošt Goldflam se také skrze Miloslava Maršálka svěřuje, že rád sportoval, i když byl sportovec mizerný 19, společné je hlavní postavě a Arnoštu Goldflamovi i např. sečtělost či to, že jejich matka odešla z jejich života před studiem na vysoké škole. Dále vychází z reality i celá pasáž s demiurgem Novákem 20. Nejznatelnějším autobiografickým prvkem však zůstane oslovování hlavní postavy jménem Ríša, tak totiž otec malému Arnoštovi říkal, přestože se tak nejmenoval 21. Jako čtenáři se spíše pohybujeme v určitém bezčasí (což je paradoxní, když jednotlivé situace má dělit tikot hodin ) a v málo specifikovaných prostorech (mnohdy jen domýšlíme: veselka, jídelna, škola, koncert, byt, náměstí ), a to i přes hojné scénické poznámky, kterými je text hry protkán. Ty však častěji popisují nějakou scénickou akci nebo třeba dotváří jakýsi sen či mystifikaci, někdy jsou i vysloveně zavádějící (př. Je-li 18 srov. Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s. 13 a s. 25 a audiovizuální záznam z archivu Aleše Záboje 19 srov. Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s. 22 a audiovizuální záznam z archivu Aleše Záboje 20 srov. Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s a audiovizuální záznam z archivu Aleše Záboje 21 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s

12 možné, z očí jim létají blesky. 22 ). Více se ale o scénických poznámkách, respektive jejich převodu na jeviště při realizaci inscenace v roce 1988 budu zabývat později. DĚJOVÁ FAKTA Text Písku připomíná spíše než dramatické dílo sled fantazijních výjevů nebo neúplný scénář, kde se (alespoň na první přečtení) bez jasné návaznosti střídají jednotlivé scény. První část 1. Scénická poznámka tikotu hodin. Rozehrává se veselka (jídlo, pití, zpívá se), text zpívané písně je však smutný (o blízkosti konce). Snově na veselku vstupuje podivná postava (s vícero rukama a ohnivou hůlkou) 2. Anonymní žena 1, 2 a muž úvodní situaci (přelud) komentují, dle scénické poznámky se každý k viděnému staví jinak. 3. Konec anonymity postav Otec, Matka, Syn. a) Otec s Matkou řeší únik rodiny do Ameriky. Kvůli (zřejmě poněkud) zaostalému Synovi se k tomu nerozhodují. Myslí, že by je do Ameriky nepustili. b) Syn se učí jíst, posléze psát (postava Učitele), načež píše vzkaz o tom, že nemůže a nejde mu mluvit. c) Matka vzpomíná na děsivý sen o ohni (připomínka 1. scény), otec se ji snaží uklidňovat a věc (abstraktní předtuchu zlého) zlehčovat. 4. Výstup Zázračného dítěte, iluze koncertu. Následuje další snová veselka, v níž syn poprvé promluví (a všichni z toho mají radost). 22 Goldflam, Arnošt (sestavil Kovalčuk, Josef): Písek a jiné kousky. Větrné mlýny, Brno, 2010, s

13 5. Monolog Syna ( Tak dávno ), shrnutí, jakási vzpomínka na osud Židů. Během toho si ostatní (anonymní postavy i Otec a Matka) balí věci, pak zavazadla odkládají, svlékají se a odcházejí (do plynové komory). Druhá část 1. Syn se proměňuje v Muže, se svou Ženou přicházejí do nového prostředí, bytu, kde se (s pomocí Techniků) zabydlují. Muž mluví o tom, že je ještě slabý, a navíc o tom, jak v dětství nemluvil (paralela s první částí). 2. Narození Ríši - syn Ríša se objevuje ve dveřích jako malé dítě. Muž, Žena a Ríša uléhají ke spánku. 3. Ríšovi se zdá sen. Navštěvuje ho postava (čert), potom to vypraví Ženě (matce), ta ho konejší (asi mu nevěří) a dává ho zase spát. 4. Neznámý Muž 1 budí Muže (otce), chce ho dát zavřít jen kvůli jeho jménu, téma židovství. Obraz ponížení, také se může jednat o sen 5. S rodiči a) Spartakiáda Ríša a další postavy ( ostatní ) cvičí se žlutými krychlemi sestavu. Rodiče to pozorují, Otec 2 se ptá, čím Ríša v budoucnosti bude. Ríša odpovídá armádním generálem, úderníkem, doktorem sám totiž ještě neví. b) U hrobu předků. Ríša je donucen se babičce a dědečkovi zpovídat, postupně se rozmluví. Mamince (Matka 2) se udělá zle, odchází. c) Skrze určitou zkratku v textu se nepřímo dozvídáme, že matka umírá monolog Ríši. 6. Dospívání a) Ríša se zajímá o dvě dívky (svádí je obě), ale ukazuje se, že je to trochu mudrlant, který o všem hodně přemýšlí a věty dlouze a složitě rozvádí. 15

14 b) Nakonec ho dívky opouštějí a v něm jakoby se poprali dvě postavy Kovboj a Mušketýr, načež se stane i scénicky ( umírání ideálu ). Obě snové postavy se vzájemně zabíjí. 7. Všechny dosavadní postavy-představy (i ty možná reálné) se s Ríšou loučí, zejména odosobněná postava Otce 2, která promlouvá i za ostatní postavy (sny), které už na Ríšův život nebudou mít vliv. Třetí část 1. Přijímací řízení bizarní obraz přijímací komise, která Ríšu zkouší ze štěkání, řehtání apod., a která si ho zároveň váží a zdá se dopředu jasné, že ho přijmou (i když není jasné kam). 2. Další zkouška, nyní dospělosti. a) Z Ženy u přijímacího řízení se stává jeho první zkušenost se ženou. A to za 70 korun b) Promluvy odněkud se vynořivšího Muže 1 a pak i Ríši = komentář k dospívání a jistému dospění k umění. 3. Demiurg a) Umělci (bohéma) se srocují okolo Demiurga, který se chvástá (mluví např. o básníkovi, který s ním odmítnul podstoupit básnický souboj aj.). b) Otázky jednotlivců z davu (umělců) na Demiurga, který však stále různě mlží a mystifikuje. I Ríša se ptá a trochu se u toho ztrapní (špatně totiž rozumí odpovědi). Nakonec Demiurg vyzývá k přesunu na náměstí. c) Inscenování opery Mesiáš zpěv a proslovy bohémy, zejm. Demiurga. d) Demiurg hypnotizuje dobrovolníky, nakonec i Muže (diváka), kterého nakonec obviňuje ze záporné sugesce. 16

15 e) Vše končí dalším monologickým shrnutím Ríši (= vzpomínka na Demiurga a jeho smutný konec v tlejícím listí). 4. Divadlo. Ríša se dostává k divadlu a je řízen manažerem 1 a 2 (kteří jakoby mu dávali volnost v představách, ale zároveň mu nadiktují, co chtějí). Manažeři odcházejí s posměšky na Ríšovu adresu. 5. Ríša s Pomocníky (1, 2) inscenuje letce přes Atlantik. a) Pomocníci suplují reakce publika, pak se letícího Ríši ptají, co vidí (oceán, Evropu rodnou zem). b) Ríša po přistání líbá rodnou zem, zní Óda na radost, postava(y) Obecenstvo je unešeno. 6. Ríša unaven, obsluhuje ho Pokojská a) Někdo po Ríšovi chce peníze. b) Fotografové od novin si přicházejí Ríšu vyfotit. c) Sevřená formace, skandovaná recitace (slovně) atakující Ríšu (vše zní jako psychický nátlak). 7. Pokojská uklidňuje Ríšu, dělá mu masáž spánků. a) Pokojská zpívá píseň o mamince. b) Ríšovo (další snové) létání, vrací se postava s ohněm konec Analýza inscenace Práce s časem Už sám text hry je dělen na tři části část první, popisující předválečnou a válečnou prehistorii rodiny hlavní postavy Ríši; část druhou, obraz Ríšova dětství a jeho 17

16 rodičů; část třetí, Ríšovo dospívání a dospělost-současnost. Situace hry jsou často symbolické a mají mnohdy zobecňující charakter, což lze asi nejpřesvědčivěji doložit archetypálním obrazem osudu Židů (odchod do transportu) na konci první části. Nejde také o ucelený příběh, souvislosti jednotlivých scén jsou spíše asociativní a jednotlivé scény opět představují zastavení v obdobích důležitých pro duchovní vývoj hrdiny nebo pro celkový stav společnosti či židovského společenství. 23 To má v inscenaci konkrétně za následek časté využití střihů zejména tikotu hodin, který inscenaci přehledně člení na jednotlivé obrazy, výjevy z Ríšova života. Tyto jednotlivé části hry na sebe prostřednictvím tikotu plynule navazují, a to i přestože často dochází k obsáhnutí významné časové rozlohy ve velice krátkém úseku představení. V úvodní části tikot člení výpovědi ženy 1, muže 1 a ženy 2. Každý zcela odlišně popisuje vidinu či sen o podivné postavě s pochodní. Později tikot předěluje vzdálenější úseky, měsíce a roky. Syn (otec Ríši) se učí jíst, psát a po dlouhé době promluví i svá první slova, nakonec jeho monolog a příjezd transportu končí první nejkratší část. Část nejvíce symbolická a vizuální. V prostřední části se už tikotu jako předělu užívá méně, divák si na systém střídání situací a fantazijních obrazů zvykne, tudíž znaku pro změnu času není už zapotřebí. Naopak se do jednotlivých scén více a více přimísí úsměvná běžná lidskost (snad každý si vzpomene na výchovný pohlavek, či sen, který považoval v dětství na rozdíl od rodičů za realitu, nebo návštěvu zesnulých předků na hřbitově). Záměrně však slovo běžný dávám do uvozovek, protože Goldflamovou režií dostávají tyto zdánlivě běžné situace nový rozměr, rozměr obecnější archetypální vzpomínky. A i když například moje generace už nemá přímou zkušenost se spartakiádami a vůbec masovými propagandistickými akcemi minulého režimu, musím přiznat, že vykreslení školního nadšení z nacvičené sestavy je podáno natolik empaticky, že to člověk i ze záznamu vnímá jako něco, co se jeho života týká (co tu zkrátka bylo a ovlivnilo svět okolo). Znovu narážím na jistou výjimečnou kvalitu inscenace, kterou spatřuji v určitém pochopení a přirozeném přijetí lidského údělu, respektive toho údělu, který je všem lidem společný, toho archetypálního. 23 Augustová, Zuzana: Arnošt Goldflam. Portréty DILIA, řada B dramatická tvorba, Praha: DILIA, 1990, IN: Goldflam, A.: Písek a jiné kousky. Větrné mlýny, Brno,

17 Poslední, závěrečná část pak přináší největší míru (alespoň zdánlivé) improvizovanosti a interakce s publikem, kterou lze vystopovat v umístění herce do publika a jednajícího na určitý čas z míst diváků. Ríša prochází jakýmisi iniciačními rituály přijímacím řízením, první sexuální zkušeností, přidružením se k prvnímu vzoru a partě. Asociativní oblouk se pak uzavírá návratem k postavě maminky, kterou připomene postava Pokojské, zpívající a masírující Ríšovi spánky. A i když na konci jako divák těžko mohu tvrdit, že jsem viděl celistvý příběh, není už úplně od věci tvrdit, že jsem si příběh prožil, respektive mohl prožít, pokud jsem k viděnému a slyšenému přiřadil i něco ze sebe samého. Goldflamova práce s časem (resp. rozvíjením příběhu v čase) je tím pádem velice asociativní záležitostí. Divák se nemůže zcela spolehnout na svou racionalitu. Aby se orientoval, musí vyvinout úsilí jiného druhu, nebránit se imaginaci. Čas je třeba vnímat subjektivně, svobodně. Práce s prostorem a scénografií Diváci sedí při představení na vzájemně protilehlých elevacích, děj hry se udává mezi nimi, přičemž při osvětlených chvílích mohou pozorovat i sami sebe. Zpočátku jsou také mezi hrací plochou a diváky z obou stran zavěšeny záclony, na něž se promítá projekce, detaily korku znázorňující písek, pouště, z nichž pocházející židovské rodiny (viz rozhovor se scénografem Davidem Cajthamlem v diplomové práci A. Schidtmajerové 24 ). Prostor se nezdá být Arnoštovi Goldflamovi soupeřem. Naopak ho velice elegantně v inscenaci mění tak, že si přestaveb nevšímáme, nevnímáme je jako něco rušivého, ale naopak jako něco, co přirozeně ústí z dění na jevišti. Za zmínku stojí určitě začátek druhé části, kdy se po válce dospělý Ríša (otec) vrací domů se svou ženou. Za napití se piva přestavbu ochotně udělají postavy techniků a vzniká tak přirozeně postel (ale později i hrob, stůl a další), a to jen jednoduše z obyčejného praktikáblu. Z čehož je patrné, že v této inscenaci nepoužívá Arnošt 24 Schmidtmajerová, Anna: Arnošt Goldflam. Diplomová práce, DAMU, Praha,

18 Goldflam nic realisticky popisného, nemůžeme si pochvalovat realistickou scénu, ani drahé dekorace. Samozřejmě by se to dalo přičíst na vrub tehdejší ekonomické situaci HaDivadla a době, v níž inscenace vznikla, nicméně konečná scénická jednoduchost představení vyhovuje a podtrhuje autenticitu. Významným scénickým objektem v samém závěru inscenace jsou ještě Ríšova křídla létající stroj z produkce HaDivadla na Expu 86 25, díky nimž se podíval po světě. Viděl oceán, viděl Evropu, viděl rodnou zem. I další přestavby se uskutečňují přirozeně, dělají je sami herci jako součást své akce. Většinou za doprovodu scénické hudby nebo hlaholu postav. Práce s hercem Jak je pro Arnošta Goldflama typické, i zde se objevují přechody od specifické naivní formy herectví k herectví osobnostnímu, které výrazně zaujímá postoj k pronášenému, kdy některé promluvy najednou (po předchozí naivnosti) až mrazí svou hereckou hutností a věcností. I zde nechybí části zpívané a části detailně zobrazující jistou každodennost života, Goldflamovy motivické řetězce mající svůj počátek v konkrétní banální realitě jídlo, pití, spánek, slavení svátků a další rodinné rituály 26 Herci tak mnohdy zdánlivě nemusí ani nic hrát, musí být jen (a to je někdy ještě těžší) všední, být krásní při všednodenním konání. Jako příklad může sloužit scéna z úvodu, kdy se malý Ríša učí jíst. Specifická je také práce s náznakem. Není třeba úkony na jevišti realisticky dokončit. Divákovi je dáván prostor pro jeho vlastní myšlenky, potažmo pro jeho vlastní vzpomínky. V první části je například takto naznačena úvodní scéna umývání, kdy Ríšaotec pouze zvedá ruce a matka po jeho těle sjíždí rukama. Stejně tak se na scéně neobjeví příbor a talíř, pouze se o něm mluví, stejně tak se píší písmena do vzduchu do prostoru, postava Zázračného dítěte hraje na housle jen jako. Později se zase například nerozvíjí 25 Trávníček, Jiří Štědroň, Petr: Několik historek ze života AG. Host, Brno, 2006, s Kovalčuk, Josef: Náčrt k portrétu. In: Goldflam, A.: Písek a jiné kousky. Větrné mlýny, Brno, 2010, s

19 nijak naturalisticky bolesti matky (ať už porodní, nebo před její smrtí-odchodem), herečka pouze bolest naznačí, řekne pár slov, načež se ve dveřích objeví její čerstvě narozený syn, nebo se naopak v další scéně neobjeví, zmizí z děje. Žádná přehnaná gesta, přestože jde o momenty vskutku zásadní. Gest a určité pozitivní až blahodárné varianty přehrávání si herci ale také užívají, zejm. v druhé půli, kdy přebírají role bizarních postav z Ríšova života. Postavy Kovboj a Mušketýr jsou vysloveně parodického rázu a jsou zobrazeny jako karikatury. Učitel na začátku zase připomíná učitele z filmu Marečku, podejte mi pero. Možná to nemusel být záměr, ale rozhodně se našla vtipná varianta, jak tuto epizodní postavu rozžít. Ostatně groteskní karikování je dalším výhradním způsobem, jímž Arnošt Goldflam přivádí herce na svou cestu. Hravost v podání některých postav (ať už členů Bohémy, manažerů, někdy i sám Ríša zazáří) je do očí bijící, a rozhodně nejde o to situaci psychologizovat, nýbrž ji jaksi do detailu přehrát. Odlehčenost lze najít i ve spartakiádních výstupech, herci nemašírují jako skuteční lidé, ale taktéž jako jejich karikatury. Nelze si také nevšimnout pasáží, při nichž mluví pouze jeden herec a ostatní jsou zastaveni v nehybném štronzu nebo jen tiše jakoby nezúčastněně přihlížejí. Práce se štronzem, nebo jindy se zpomalením herecké akce, přináší do inscenace obrazivost a mnohdy až výtvarné napětí. Oproti pozdější inscenaci Blbá Veruna, jejíž analýzu v této práci také najdete, se jeví celé dílo více kolektivním, bez výrazných hereckých čísel. I když nejde neocenit zejména výkony Jána Sedala a Miloslava Maršálka. Realizace scénických poznámek a textu Arnošt Goldflam bere svůj vedlejší text her jako pracovní materiál jako určité východisko, které se ve výsledku nemusí vůbec realizovat. Ani text Písku není výjimkou. Hned zpočátku v prvním výstupu první části chybí zmíněný velký stůl, potažmo jídlo a pití. Veselka je pouze naznačena tanečními pohyby. Naopak se v inscenaci objevuje projekce, o které se Goldflam v textu nezmiňuje. 21

20 V třetím výstupu úvodní části se pak sice scénicky naplňuje Synova gestikulace a mávání rukou 27, nicméně Otec 1 ho už učí jíst bez talířů, příboru, stolu. V této části se při realizaci zasáhlo i do hlavního textu, respektive došlo k jeho rozšíření, zřejmě právě proto, aby se s příborem a talíři nemuselo popisně hrát. Scéna pátá ( transport ) zase nepodkresluje zvuk vlaku, ale namísto něho po odcházejících se postavách (mačkajících se v jakémsi vstupu) zůstávají haldy bot, což je ještě výmluvnějším a obrazivě působivým řešením. I v druhé části dochází ke změnám, i když nikterak zásadním. Spíše jde o drobné posuny textů nebo nevyplnění původní scénické poznámky. První kontakty Ríši s ženami (Děvče 1,2) jsou například vyřešeny na dobové tancovačce a prostřednictvím jednoduchého barevného světla. Po Ríšově obratu k divákům 28 se pak sama postava Ríši stává režisérem následující divadelní situace, přičemž bohémský Kovboj a bohémský Mušketýr jsou bohémští skrze hudbu z filmu Tenkrát na západě. Třetí část má jako inscenace jinou tvář hlavně pro velké množství narážek na tehdejší režim, které v původním textu (v podstatě z pochopitelných důvodů) nebyly. HUDBA V neposlední řadě je třeba promluvit o Goldflamově srdeční spolupráci s Jiřím Bulisem, který pro něho (a to i v této inscenaci) skládal hudbu. V inscenaci zabírá hudba často dominantní postavení. Kromě písní, podkresluje některé emotivní obrazy, ale není jí užíváno přílišně. Mnoho (zejména komediálních) obrazů je zcela bez hudby (často i se zpěvem bez podkresu, viz pasáž Demiurg ), nebo se objevuje hudba převzatá (zmiňované Tenkrát na Západě ad.), kdy působí pouze jako subjektivní podkres, vytvářející potřebnou (př. westernovou) atmosféru. 27 Goldflam, Arnošt (sestavil Kovalčuk Josef): Písek a jiné kousky. Větrné mlýny, Brno, 2010, s tamtéž, s

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské dimenze města Příspěvek byl přednesen v rámci symposia A4 Obnova měst a role uměleckých škol na 11. výroční konferenci ELIA v Nantes

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku Jarní divadelní předplatné 2014 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 27. ledna 2014 v 19.00 hodin Hlava v písku o milostném příběhu, který dojal celé Maďarsko. Hra líčí

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV DRAMATICKÁ VÝCHOVA Historie vyučovacího předmětu dramatická výchova v České republice je poměrně krátká a ne příliš povzbudivá. Více než třicet let se o dramatické výchově hovoří jako o možném doplnění

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4760_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují bongo Worldwide je nevládní nezisková organizace, která od roku 2005 podporuje několik

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ZŠ 1. stupeň. Kontaktní osoba Renata Sommerová

ZŠ 1. stupeň. Kontaktní osoba Renata Sommerová ZŠ 1. stupeň Kontaktní osoba Renata Sommerová Už se vyznám v knihovně Určeno pro: ZŠ 2. třída Termín realizace: říjen 2015 Seznámení s fondem knihovny, praktické ukázky dětské beletrie a naučné literatury,

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ Aktivita PROCES JAKO DIVADLO Politické procesy 50. let ANOTACE: Aktivita žákům na základě srovnání s divadelním představením pomůže odhalit základní charakteristiky inscenovaných soudních procesů probíhajících

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy?

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Děti v obci Úvod Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Při plánováníprostor pro děti zkusme sami nejdřív zavzpomínat, potom promluvme

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více