Volba střední školy jak to vidí osmáci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volba střední školy jak to vidí osmáci"

Transkript

1 Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014

2 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výběru školy u žáků osmých a devátých tříd. Výsledky studie by měly sloužit především vedoucím pracovníkům středních škol k tomu, aby činili zodpovědná a efektivní rozhodnutí. Posláním občanského sdružení Než zazvoní je jim v tom pomáhat. Shrnutí závěrů Pouhých 12 % osmáků zatím vůbec neví kam se bude za rok hlásit. 52 % osmáků už si je jisto kam se bude hlásit nebo má jasnou představu, která se pravděpodobně nezmění. Důležitými faktory volby střední školy jsou zejména ty, které se týkají kvality a náplně výuky, uplnatnění v následující praxi a statistiky přijetí absolventů na vysokou školu. Naopak překvapivě nízkou roli hraje v rozhodování možnost získat finanční příspěvek ke studiu. Dvěma nejdůležitějšími zdroji informací o střední škole jsou pro dotázané osmáky současní studenti školy a den otevřených dveří. Rozhodnutí o tom, co dělat po ZŠ, dotázaní osmáci nejvíce probírají s matkou nebo se spolužáky.

3 Metodika Studie byla provedena formou on-line dotazování žáků osmých ročníků. Participace na výzkumu byla nabídnuta náhodně vybraným základním školám z celé České republiky. Výsledný vzorek po očištění dat činil 796 respondentů. Do analýzy jsou zahrnuti pouze ti respondenti, kteří chtějí studovat na střední škole nebo učilišti. Ti, co neví, chtějí pracovat nebo neodpověděli na otázku, započítáni nejsou, protože i jejich další odpovědi nejsou relevantní cílům výzkumu, zodpověděli jen málo otázek nebo žádné. Mezi respondenty bylo 50 % chlapců a 48 % děvčat (2 % nezjištěno). Sběr dat proběhl v desetidenním období na začátku konci května Kontakt Studii vypracovalo občanské sdružení Než zazvoní, které se věnuje poradenství středním školám. Mgr. Ing. Richard Malovič, Mgr. Petr Soukeník, Mgr. Pavel Šíma, Mgr. Tereza Havlíková Kontakt pro média Mgr. Petr Soukeník

4 Osmáci a volba střední školy Z původního souboru 865 osmáků z celé ČR odpověděli 4 %, že ještě neví, zda budou studovat dál a 2,5 % osmáků ze vzorku chce pracovat. Z těch, kteří chtějí se dál vzdělávat (796) ještě vůbec neví 12 %. Na konci osmé třídy si je jistá volbou střední školy více než třetina (36 %) dotázaných osmáků. Vědí již osmáci, kam si podají přihlášku? (N=796) 12% Ještě vůbec nevím. 23% Mám už nějakou představu, ale možná se ještě změní. 29% 36% Mám už nějakou představu, která se pravděpodobně nezmění. Už vím přesně, kam se chci hlásit. Určitě se to nezmění.

5 Faktory rozhodování Faktory rozhodování o střední škole, které podle zhruba třetiny žáků v našem výzkumu nehrají roli, jsou nenáročnost na domácí učení, vybavení učeben a zda se na školu hlásí i kamarádi. Důležitými faktory jsou zejména ty, které se týkají kvality a náplně výuky. Jako nedůležité respondenti vnímali hlavně přítomnost starších příbuzných nebo sourozenců (68 %) a starších kamarádů (58 %) a polovina z nich i to, zda se na školu hlásí kamarádi. Jak důležité jsou pro žáky 8. ročníků v rozhodování o střední škole následující faktory? Zda mám na škole sourozence, příbuzné. (N = 745) 8% 21% 22% 46% Velmi důležité. Zda mám na škole starší kamarády. (N = 742) 6% 13% 28% 25% 28% Jací jsou na škole učitelé. (N = 737) 25% 35% 26% 7% 8% Spíše důležité. Nábytek a vybavení učeben. (N = 739) 9% 26% 30% 15% Ani důležité, ani nedůležité. Mám dobré autobusové nebo vlakové spojení. (N = 746) Škola zvýší moji šanci dostat se na vysokou školu. (N = 744) 23% 48% 31% 24% 23% 12% 10% 13% 7% 8% Spíše není důležité. Škola poskytuje kvalitní výuku. (N = 745) 61% 30% 7% Vůbec není důležité. Škola není náročná na domácí učení. (N = 743) 11% 21% 34% 17% 17% Škola zvýší moji šanci získat práci (získám praxi). (N = 764) 52% 34% 10% Finanční podpora poskytovaná školou. (N = 743) 8% 22% 32% 22% 16% Hlásí se tam kamarádi. (N = 761] 7% 17% 33% 23%

6 Vypadá to tedy, že dotázaní osmáci jsou motivováni k dosahování osobních cílů - snaží se nedat na to, co dělají jejich kamarádi - nebo to alespoň deklamují. To, že dotázaní osmáci se opravdu dost orientují na vlastní cíle, podporuje i výsledek otázky o oboru a škole. Naprostá většina (81 %) si nejdřív vybere obor (jde tedy o vlastní zájem, cíl, apod.) a pak teprve vybírá školu. Při rozhodování je důležitější obor nebo škola? (N = 782) 19% Nejdřív se rozhodnu pro obor a pak hledám školu, kde se vyučuje. Nejdřív se rozhodnu pro školu a pak si na ní vyberu obor. 81%

7 Důležití lidé Z obou následujících grafů vyplývá velký vliv matky na rozhodování o střední škole. Přímá otázka na vliv ( Na koho nejvíc dáš při rozhodování o tom, co dělat po ZŠ?") však dává lehce zarážející výsledky - třetina respondentů odpověděla, že se rozhodne úplně sama". Můžeme však tušit zkreslení - vliv rodičů i dalších lidí si osmáci nemusí vůbec uvědomovat. Na koho nejvíc dáš při rozhodování o tom, co dělat po ZŠ? N=738 40% 30% 32% 35% 10% 0% 3% 4% 12% 3% 2% 2% Proto možná lepší představu o vlivu blízkých lidí na rozhodování osmáků dává otázka Jak často se bavíš o tom, co dělat po ZŠ s...?". Předpokládáme, že lidé, se kterými se děti baví o své budoucnosti mají nepřímý vliv na jejich uvažování a rozhodování. Podle výsledků této otázky by tedy největší vliv měla matka a spolužáci. 1 1 Trochu zarážející rozdíl ve vlivu otce a matky můžeme přičítat tomu, že poměrně dost dětí žije jenom s matkou (podle údajů ČSÚ z roku 2012 žije v neúplné rodině každé páté dítě).

8 Jak často se bavíš o tom, co dělat po ZŠ? 100% 90% 80% 25% 11% 36% 12% 6% 16% Bavíme se o tom hodně 70% 36% 54% Už jsme se o tom trochu bavili 60% 59% 50% 50% Ještě jsme se o tom vůbec nebavili. 40% 67% 48% 74% 30% 52% 42% 29% 34% 10% 17% 0% 7% 3%

9 Informační zdroje Poměrně malý vliv starších kamarádů a známých z grafu Na koho nejvíc dáš? (Starší kamarádi a známí 4 %) však neznamená, že by neměli na rozhodování vliv současní studenti dané střední školy. Jak ukazuje následující graf, studenti jsou důležitým informačním zdrojem - tedy i důležitým faktorem vlivu. Nemusí se však jednat přímo o kamarády (na které je mířena otázka z předchozího zmiňovaného grafu). Studenti školy jsou důležitým (a spíše podceňovaným) faktorem vlivu, protože tvoří důležitý zdroj informací pro žáky ZŠ. V grafu vidíme, že ho jako "spíše" nebo "velmi důležitý" označila skoro stejná část respondentů, jako den otevřených dveří. Jak důležité jsou pro žáky 8. ročníků v rozhodování o střední škole následující faktory? Co se o škole dozvím od učitele na základní škole. (N = 750) 19% 40% 26% 9% 6% Velmi důležité. Co se o škole dozvím od výchovného poradce na základní škole. (N = 751) 33% 28% 10% 9% Spíše důležité. Co o škole zjistím při jejich náborové akci na základní škole. (N = 743) 22% 41% 25% 8% 4% Ani důležité, ani nedůležité. Co o škole zjistím z inzerátu v novinách nebo časopise. (N = 750) Co o škole zjistím na dni otevřených dveří. (N = 748) 8% 25% 37% 40% 42% 17% 9% 15% 3% Spíše není důležité. Vůbec není důležité. Co se o škole dozvím od lidí, kteří tam už studují. (N = 760) 34% 44% 16% 3% Co o škole zjistím z jejich webových stránek. (N = 766) 30% 45% 3% Den otevřených dveří je už tradičně brán jako nejdůležitější zdroj informací za důležitý informační zdroj ho považuje 79 % dotázaných osmáků. Pro skoro stejnou část dotázaných (78 %) je důležité, co o škole říkají její současní studenti. Poměrně lhostejná je žákům tištěná reklama v novinách nebo časopisech (40 % respondentů ji označilo za "Ani důležitou, ani nedůležitou". Asi čtvrtina z nich ji vyloženě považuje za nedůležitou.

10 Další informace a pomoc s kampaní pro přijímací řízení Neváhejte se na nás obrátit pro další informace o chování a rozhodování žáků osmých a devátých tříd, nebo pokud máte zájem o pomoc s marketingem a kampaněmi zaměřenými na zisk většího počtu uchazečů a následně studentů ve vaší škole. Navštivte náš web kde najdete další studie. Pro informace o školení a termíny nejbližších školení se podívejte na Kontakt O nás Občanské sdružení Než zazvoní se pomáhá ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům středních škol. Věnujeme se výzkumům a aplikaci marketingových poznatků do prostředí středních škol. Pomáháme školám s marketingem. Od roku 2012 jsme proškolili 226 pracovníků ze 73 středních škol.

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE PaedDr. Pavlína Baslerová, Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová, e-mail: reditelka@specmt.com, www.specmt.com

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více