Letňanské listy. Stavba obchodního komplexu pokračuje Baumax míří do Letňan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letňanské listy. Stavba obchodního komplexu pokračuje Baumax míří do Letňan"

Transkript

1 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 2 ÚNOR 2008 ZDARMA PŘEDSTAVUJEME Odbor státní sociální podpory Strana 2 PRO A PROTI K otázkám nájemného Strana 3 INFORMACE Kam s odpady 2. část Strana 4 SPORT TJ Karate Praha Strana 5 Milí čtenáři, Tož abych uviděl kombajn, musím přijet do Prahy, pravil před 10 lety moravský strýc mého kamaráda, když přijel do Letňan na návštěvu. Za Tupolevkou právě vrcholily žně a zlatisté lány obilí se táhly v dál V těchže mí - stech se dnes táhnou haly obchodního centra Letňany a místo kombajnů se po asfaltových plochách prohánějí desítky tisíc aut přivážejících návštěvníky. Nechť každý posoudí sám, zda jsou všechny tyto změny Letňanům ku prospěchu či ne, každopádně platí, že rozvoj OCL zdaleka neskončil a bude pokračovat. Jak? O tom vás informujeme v titulním článku. Od samého počátku našeho působení v Letňanských listech jsme si řekli, že chceme Než se zaříznou do země další bagry, chtěli bychom vás informovat o pokračování výstavby OC Letňany. Největší budova už je dostavěna a na podzim přibyly dvě obchodní jednotky při Veselské ulici. K tomu na druhé straně parkoviště Tesca (při Kbelské ulici) ještě měla vzniknout další administrativní budova, ale její stavbu firma prozatím odložila. Pro vaši představu otiskujeme ukázku územního plánu. Každý stavebník musí stavět v souladu s ním a každý si jej může najít na internetové adrese Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (www.urhmp.cz). Obchodní komplex je zde tvořen velkou fialovou plochou. Menší hnědé plochy tvoří smíšené území, kde mohou být byty, kanceláře, služby apod. Červeně jsou vyznačeny plochy sloužící bytové výstavbě, zelené jsou určené pro budoucí městské lesy. Vaší pozornosti by neměl uniknout propletenec, který tvoří nově budovaná křižovatka ulic Veselská a Kbelská s ústeckou dálnicí. Ta by měla být hotova na konci roku 2009 spolu s tzv. vysočanskou radiálou, která umožní kamionům bez jediného zastavení na semaforu projet Prahou od Drážďan ulicí Kbelskou na Černý Most a pokračovat na Hradec Králové nebo na Barrandovský most. Další křižovatkou, která se bude rekonstruovat, je Veselská Tupolevova. Stávající stav je provizorní. Křižovatka by se neměla příliš měnit. Důležité je, že dělat noviny prosté politizování a úvah nad velkou politikou. To ale v žádném případě neznamená, že se vůbec nechceme dotýkat témat, která Letňany přesahují. Bydlení a nájemné zajímá každého, kdo nebydlí ve svém, a proto jsme rádi, že můžeme uveřejnit dva protichůdné názory na tuto problematiku, jeden z tábora opozičních a jeden od koaličních zastupitelů. Kdyby dnes strýc z Moravy dorazil opět do Letňan, jeho šance uvidět kombajn by nebyla nulová, ale výrazně nižší, než před deseti lety. Totéž by platilo i o jeho šanci v Letňanech zaparkovat. V minulém čísle Letňanských listů jsme vás zvali na veřejnou prezentaci projektu rezidenčního parkování. Jsme rádi, že zájem byl obrovský a že představitelé obce mohli zájemcům odpovědět na mnohé dotazy. Všichni budou sledovat, jak se systém osvědčí a budou ho případně upravovat. Je ale dobré znovu a znovu připomínat, že systém rezidenčního parkování nemůže v žádném případě zajistit, že každý najde volné místo tam, kde by zrovna chtěl. Problém s parkováním vzniká proto, že v době, kdy se stavěla naše města, si nikdo neuměl ani v těch nejbuj - nějších snech představit, že dnes bude mít každá rodina auto či rovnou dvě. Nalít 15 litrů vody do desetilitrového kbelíku samospráva prostě nedokáže. Může jen běhat s hadrem a snažit se tu louži vytírat. S parkováním je to úplně stejné. Tomáš Raška Stavba obchodního komplexu pokračuje Baumax míří do Letňan Hypermarket Baumax za Veselskou ulicí. V levém hormím rohu vidíte parkoviště Tesca. napojena z křižovatky ulic Veselské a prodloužené Křivoklátské, která stojí už nyní, a bude mít vlastní parkoviště s 323 místy. Areál bude bohužel dost daleko od autobusové zastávky. Nejblíže je sta - nice Fryčovická, a to je několik stovek metrů, takže musíme očekávat další nárůst dopravy. Vzhledově se převážně přízemní budova nebude lišit od ostatních obchodů řetězce. Za novým Baumaxem začíná už katastr Ďáblic. Na jejich území se nachází i plánovaný přejezd přes snad přibude odbočovací pruh od Globusu k Tescu, dálnici D8. Chceme v průběhu příštích let vyjednat, aby zde vedla aspoň lávka pro chodce který bude auta odvádět rovnou mimo Letňany. Na dosud prázdném území poblíž ulice a cyklisty, kteří by tudy mohli před ruchem velkoměsta uniknout až do Ďáblického háje. Škoda, Malkovského a Místecká (přes ulici Tupolevovu) je sice v plánu bytová výstavba, ale firma Tesco že s investorem o této možnosti nejednalo bývalé usiluje o to, aby tu vzniklo spíš několik malých vedení, byla by to malá náplast za vzrůstající obchodních jednotek a další část parku. dopravní zátěž. Nejvíce vás bude zajímat IV. etapa výstavby Z internetových zdrojů připravil Radek Čermák. celého areálu obchodního centra, která v lednu získala stavební povolení, takže nic nebrání, aby stavba mohla začít. Celé řízení trvalo několik let, protože se stavbou nesouhlasili majitelé okolních pozemků. Bude zde stát nový hypermarket rakouského řetězce Baumax, který prodává potřeby pro kutily, řemeslníky, stavebníky a za - hrádkáře. Jeho prodejní plocha by měla mít rozsah zhruba jednoho hektaru. Stavba bude Ukázka územního plánu. NÁZOR STAROSTY Vaše odpady a kontejnery Kam s odpadem? je stále stejná Nerudovská otázka. Jistě jste postřehli, že na mnoha místech v Letňanech jsou odpadní kontejnery různě přemisťovány a také je kolem nich značný nepořádek. Tato situace vadí každému z nás. Jak na to? Naše městská část bude usilovat o pevně stanovená místa před domy formou záboru plochy mimo místní komunikace. To by se mělo stát pravidlem u všech objektů. Každý majitel pak bude kontrolován o dodržování míst a pořádku. Současná situace je značně nepřehledná, nemá zcela jasná a pevná pravidla vyplývající z kolaudačních rozhodnutí o umístění stavby. Myslíte, že náš nápad podpoříte? Ivan Kabický, starosta VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18 Výstaviště pod kontrolou Městská část se rozhodla zasáhnout do problémů kolem parkování na výstavišti PVA a pronajala si parkoviště na chráněném území letiště. To nyní vlastní společnost SIT Prague, a. s., která pozemek získala po zkrachovalé firmě ČKD Refin. Městská část bude pozemek parkoviště dále pronajímat organizátorům výstav a zamezí sem vjezdu cizích vozidel mimo schválené akce. Hrozí totiž, že někteří ho budou používat jako bezplatný Park n ride. Další výhodou pronájmu je rovněž možnost rychlejší realizace spojky Letňan s budoucím dálničním okruhem podél severní strany letiště. Opět méně hracích automatů Rada naší městské části znovu připomínkovala vyhlášku velké Prahy o provozu hracích automatů. Vyhláška zůstává koncipována tak, že v ní musí být taxativně uvedena všechna místa, na kterých je možno výherní hrací přístroje provozovat, včetně konkrétní doby. Provozování výherních hracích přístrojů na jiných místech nebo mimo uvedenou dobu na území hl. m. Prahy zůstává nelegální. Oproti stávajícímu znění navrhuje MČ Praha 18 u všech míst k provozování výherních hracích přístrojů na území Letňan sjednotit dobu provozování jednotně od hod. do hod. Rada dále požaduje úplné zrušení provozu hracích automatů v objektu Letňanky (býva- lý Avion), který se nachází blízko ZŠ Rychnovská. Pokračování na str. 2

2 2 Letňanské listy únor 2008 Letňanské plesání ve fotografii V sobotu 16. února 2008 se uskutečnilo první Letňanské plesání. Společenský večer plný tance a zábavy uváděl s osobitým hu - morem známý konferenci ér Jaroslav Suchánek. K tanci a po - slechu hrál Pražský taneční or - chestr Jindřicha Váchy. Plný taneční parket a vzrušující losování bohaté tomboly umocnily zážitky všech návštěvníků. O ples v netradičních prostorech letňanského výstaviště byl obrovský zájem, radnice bude v pořá - dání této a dalších podobných akcí pokračovat. FOTO: Olaf Deutsch Představujeme odbor státní sociální podpory Odbor státní sociální podpory je zřízen radou městské části k zabezpečení výkonu státní sociální podpory podle zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Od provádí výkon státní správy pro celý správní obvod Prahy 18, tzn. MČ Praha 18 a MČ Praha-Čakovice (katastrální území Čakovice, Miš - kovice, Třeboradice). Lze říci, že každého se někdy v životě dotkne systém SSP. Narodí se vám miminko, maminka si požádá o porodné a následně o rodičovský příspěvek. Máte nízké příjmy? Můžete požádat o přídavek na dítě, sociální příplatek nebo příspěvek na bydlení tento jako jediná dávka není podmíněn péčí o nezaopatřené dítě. Máte doma prvňáčka a v květnu 2007 jste měli nárok na přídavek na dítě? Letos naposledy do konce května můžete požádat o příspěvek na školní pomůcky. Uvažujete o pěstounské péči? V tom případě požádáte o dávky pěstounské péče příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, odměna pěstouna ve zvláštních případech nebo příspěvek na zakoupení motorového vozidla. A protože život není jenom o milých věcech, může se stát, že vypravíte pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo jeho rodiči, v tom případě máte nárok na pohřebné. Nesmíme ovšem zapomenout, že jsme součástí Evropské unie, a tudíž o dávky po splnění podmínek může požádat i jiný občan EU a případně po splnění podmínky pobytu cizinec ze státu mimo EU. Náš odbor pracuje nejmodernějšími metodami. Pro dávky závislé na příjmu se příjmy od jiných státních institucí sehrávají elektronicky, tudíž není potřeba tyto příjmy dokládat. Veškeré dokumenty se skenují, což zajišťuje paní Remeňová, která je současně ekonomkou odboru. Kontrolu doložených žádostí a dalších podkladů provádí a postupuje k výplatě paní Pilečková Přímý kontakt s klienty zajišťují paní Ceznerová a paní Málková, které vždy s úsměvem a ochotně poradí a zodpoví vaše dotazy. Krásné jaro a příjemné jednání na našem odboru vám přeje Soňa Jančíková, vedoucí odboru Spojení na odbor: vedení odboru: tel fax PSALO SE PŘED... SEDMI LETY :-) V této nové rubrice vám přinášíme malé ohlédnutí do nedávné minulosti Letňan. Z únorových listů roku 2001 vybíráme úryvek ze sloupku tehdejšího pana starosty na téma sčítání lidu, domů a bytů. Sloupek starosty Vážení spoluobčané Sčítání lidu, domů a bytů se provádí jednou za deset let. v poslední době je velmi diskutovaným tématem sčítání lidu, domů a bytů......sčítací komisaři, kteří budou s tiskopisy obcházet občany naší Městské části byli vybírání z přihlášených zájemců velmi pečlivě a jsme přesvědčeni, že svou práci vykonají zodpovědně a kvalifikovaně. Nemůže dojít ke zneužití osobních dat. Získané údaje umožňují například získat přehled o potřebách jednotlivých regionů. V praxi z toho vyplyne třeba nutnost vybudování vodovodu a kanalizace, zkvalitnění vytápění, potřeba řešit dopravu. Osobně jsem přesvědčen, že vlastní sčítání se pro mnohé stalo příležitostí, jak sehrát roli spravedlivého obhájce osobních práv a svobod. Musí mít občan, který poctivě nabyl svého majetku obavy ze zjištění majetkových poměrů? Daleko více je pro něj nebezpečnější zloděj, než sčítací komisař... Ing. Josef Dobrý, starosta (Pozn.: text převzat bez jazykových úprav.) (red) VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18 Dokončení ze str. 1 Nucené odtahy podraží V souvislosti se zaváděním rezidenčního parkování v Letňanech se diskutuje i o možnostech odtahování načerno zaparkovaných aut. To je možné pouze z vyhrazených parkovacích stání, přímo z komunikace může být auto odtaženo v případě, že brání v silničním provozu. Pro ty, kteří zaparkují na rezidenčním místě, bude prohřešek o to nepříjemnější, že hlavní město Praha navrhuje zvýšení poplatku za odtah z Kč na Kč a za každý den, který auto stráví na odtahovém parkovišti 200 Kč navíc. Coventina vybuduje cyklostezku do lesoparku Developerská společnost Coventina (projekt rodiny Paynových) vybuduje jako kompenzaci za změnu kódu míry využití území cyklostezku v šířce 4 m podél svého projektu a dále vysadí alej 32 stromů včetně osazení laviček a veřejného osvětlení. V Křivoklátské 32 se bude stavět Problematikou stavebně-technického stavu bytového domu Křivoklátská č.p. 32 se MČ zabývala již dříve, s cílem rekonstrukce či demolice a výstavby nového objektu. Objekt č.p. 32 byl postaven v roce Dispozičně je řešen jako dům o dvou nadzemních podlažích se šesti byty o celkové ploše 218 m 2. Byty mají lokální topení na pevná paliva a společné, nevyhovující hygienické zázemí. Objekt je ve špatném stavebně-- technickém stavu, vyžaduje řadu nákladných oprav, které jsou nerentabilní z důvodu neodkladné rekonstrukce. Rozpočet MČ pro rok 2008 počítá s provedením průzkumů, se zpracováním studie a zahájením prací na projektové dokumentaci pro rekonstrukci či demolici a výstavbu nového domu. Potraviny v Malkovského pokračují Rada vybrala nového nájemce po samoobsluze v Malkovského ulici. Vznikne zde řeznictví. Smlouva nabývá účinnosti 1. února. Letňany nejen dětem I na letošní rok připravuje radní Halama rozličné programy ke Dni dětí. Program bude třídenní a proběhne mezi 30. květnem a 1. červnem. David Kolínský, zástupce starosty

3 únor 2008 Letňanské listy 3 JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR PRO A PROTI Je deregulace nájemného mravná? Nájemních bytů a to i s re - gulovaným nájemným v naší republice rychle ubývá. Není to způsobeno jenom nástupem deregulace nájemného, vyplývající ze zákona, která musí být ukončena do roku 2010, ale i stále probíhající privatizací bytového fondu. Prodávají se nejen nové byty, ale i byty, kde doposud nájemníci platili regulované nájemné, jako jsou byty obecní, podnikové apod. Se zvyšující se dostupností hypoték se vlastnické bydlení stává tím nejžádanějším typem. Je deregulované nájemné nemravné? Takovou otázku si pokládáme stále a odpověď by měla samozřejmě být, že není. Nemravné je nájemné regulované, neboť minoritní skupině lidí je umožněno platit nájemné nižší, než je v dané lokalitě ekonomické nebo obvyklé. Platí jej i movití, zejména starší lidé, kteří získali nájemní byt, a to většinou na dobu neurčitou, dávno před rokem Mladí lidé, jejichž potřebami se při obhajobě regulovaného TŘI otázky PRO Ing. PAVLA FILÍPKA, předsedu komise ochrany životního prostředí Můžete se nám představit? Moje přítomnost v Letňanech není nic originálního. Přišel jsem sem v r po absolvování Strojní fakulty ČVUT. Pocházím z jižních Čech, z Veselí nad Lužnicí, na Letňany ale nedám dopustit. Nastoupil jsem do Avie a oženil se s ženou Danou. Bydlíme na sídlišti Avia II a máme dvě děti, Pavla a Danu. Jsem věrný ve svých postojích i v jiných oblastech, a tak i nadále pracuji ve stejném podniku. Na Letňany jsem si zvykl, líbí se mi tady, i když ne vše. Třeba to, že přes 20 let se scházím s partou kamarádů na nedělní fotbal a hrajeme střídavě ve Kbelích, Čakovicích a na Proseku, jen v Letňanech není kde. Uznávám zdravý životní styl, turistiku, ekologii. Umím naslouchat druhým a jsem přesvědčen, že vím co preferují. Z toho vycházím také při práci v komisi OŽP. nájemného často argumentuje, se mohou k těmto bytům dostat jen velmi výjimečně. To je přece nemravné. Postavit dům s byty na vlastním pozemku něco stojí a jeho provoz a údržba samozřejmě také. Každý si může snadno spočítat, kolik je třeba platit nájem za bytovou plochu, aby investor po jeho postavení např. za 50 let neprodělal, ale vydělal alespoň tolik, co dnes nabízejí banky jako úrok (2 3 %). Malý byt o ploše 50m 2 lze v Praze postavit za jeden milion Kč. Namítnete, že spíše za dva, ale počítejme s jedním. Snadno si můžeme spočítat, že za 50 let by investor v bance, což je ten nejhorší způsob investování, z jednoho milionu získal při dvouprocentním úročení téměř dva miliony zisku. 50 let je 600 měsíců a má-li tedy dosáhnout stejného výnosu, musíme mu zaplatit měsíční nájem Kč, tedy 67 Kč za čtvereční metr. Je to pouze čistý nájem, bez provozu a údržby domu. Jak jste se dostal k práci předsedy komise? Náhodou. Měsíc před volbami v r mne oslovil člen KDU-ČSL abych kandidoval na společné kandidátce se Stranou zelených. Protože obě strany mají podle mne nejblíže k ekologii a životnímu prostředí, tak jsem to přijal. Chtěl jsem pomoci. Bylo to i proto, že jsem byl již dostatečně rozladěn tím, co se v Letňanech děje. Povzbuzen preferenčními hlasy lidí, kteří mne znají, a po rozhodnutí politických stran, jsem začal bojovat za ochranu životního prostředí. Osobně si myslím, že zatím jen částečně úspěšně. Jaké jsou vaše dosavadní poznatky? Komise mají jen poradní a iniciační význam, mají přenášet názory, náměty občanů. Zdaleka si nemyslím, že jednotlivci či komise mohou své názory prosadit. Každý má svou pravdu a rada a zastupitelé to vůbec nemají Připočteme-li k takovému základnímu nájmu 30 Kč/m 2 za provoz, údržbu a potřebné rekonstrukce společných částí domu, jsme na cca 100 Kč/m 2. Takto ilustrativně lze spočítat, že zákon stanovil maximální výši deregulovaného nájemného přiměřeně. Co však mají dělat ti, kteří na takové nájemné ze svých příjmů nedosáhnou a chtějí v nájemním bytě zůstat? Tady musí přijít na řadu sociální podpora bydlení, která se stanoví dle skutečných příjmů bydlících nájemníků a musí být striktně adresná tak, aby ji neoprávněně nedostávali i ti, kteří na nájemné mají, a kteří vlastně před dopadem deregulace neoprávněně užívali sociálních výhod regulovaného nájemného na úkor skutečně potřebných. Není možné plošně nájemné snižovat a nahrazovat tak sociální dávky neadresným snížením nájmu všem nájemníkům. Ing. Stanislav Tomášek, zástupce starosty Proč ne navrhovanému zvýšení nájemného! Bydlení patří mezi základní kategorie života jednotlivců i společnosti. Svoji nezastupitelnou roli v obci mají nájemní byty. Obce by si měly udržet ve svém vlastnictví potřebný počet bytů, minimálně 20 % ze všech bytů obce. Obce by ve svých cílech měly obnovit výstavbu nových bytů, hlavně nájemních a družstevních, ale také podporovat výstavbu nájemních či soukromých rodinných domků. Přitom za nájemné a služby by rodina neměla vydávat více než 25% až 30% prostředků rodinného rozpočtu. Nájemné v obci by mělo mít úroveň nákladového nájemného. V současnosti postačuje pro řádnou údržbu domu nájemné na úrovni Kč/m2 a to bez ohledu na kategorii bytu. Např. Konsolidační banka má stanoveno při poskytování finančních úvěrů pro rekonstrukci a modernizaci domů úrovně 30 až 50 Kč/m2, která zajišťuje splácení úvěru a nezanedbáv potřebnou údržbu. Přijatá výše nájemného v naší obci k ve výši 61,48 Kč/m 2 (a do roku 2010 má dosáhnout úroveň 98 Kč/m2) je dle mého názoru nesprávná a diskriminuje tuto skupinu občanů, bydlící v obecních bytech. Nebo otevřeně prohlasme: ano nájemné a také zdravotnictví chceme mít výdělečné a na základních potřebách občanů budeme vydělávat. Jinak si stanovenou úroveň až na výši 98 Kč/m2 neumím vysvětlit. Mé dosavadní zkušenosti z této problematiky jsou, že neznám takovýchto úrovní v soukromém sektoru. Náš dům v ulici Rýmařovská 474 vedle prodejny Plus, který si sdružení vlastníků bytových jednotek spravuje a jehož jsem členem, má 31 Kč/m 2. Rozhodně neděláme obci ostudu a jsem přesvědčen, že i do budoucna obstojíme s touto finanční úrovní. Z těchto důvodů jsem zásadně proti dalšímu navyšování nájemného. Jsem toho názoru, že každý dům by měl mít svůj účet (fond) obnovy. Výše tohoto účtu by měla obec předkládat každoročně nájemníkům a skládat účty s hospodařením s těmito prostředky, a to zcela adresně. Navrhuji otevřenou diskusi k této problematice a s jejími výsledky pak seznámit občany Letňan. Emil Kassl, zastupitel obce za KSČM lehké se všem zavděčit. Můj úkol je jasný: hájit zájmy lidí, kteří si přejí, zkráceně řečeno, žít v klidu a zeleni. Často v tomto duchu vydávám stanoviska k projek tům. Již se cítím trapně, že se opakuji. Člověk se celý život učí a také nestačí divit. Na Letňanech se mi líbilo i to, že jsou architektonicky vyřešeny, zastavěny uceleně, žádné proluky s jiným stylem stavby. A ono se ukazuje, že tomu tak není. Zahušťování stávající zástavby dalšími bytovými domy, hlavně ve vnitřní části Letňan, považuji za největší problém z hlediska ochrany životního prostředí. Myslím, že už to také připouští radní, zastupitelé a některé komise, které to podceňovaly. Nyní záleží jen na jejich schopnostech, síle, svědomí aj., jak tento trend rozumně řešit. Investoři přinesou překrásně zpracované projekty, většinou se zeleným názvem, obrázky překypující Velký zájem o rezidenční parkování Asi stovka občanů navštívila prezentaci projektu rezidenčního parkování. Většina odcházela spokojena. Zjistili, že všichni místní obyvatelé dostanou parkovací karty a systém je určen proti živelnému parkování návštěvníků výstav. Karty obdrží ti, kteří mají v Letňanech trvalé bydliště, vlastní zde nemovitost, nebo tu žijí v nájmu. Firmy získají kartu, pokud zde mají sídlo nebo provozovnu. Stačí přinést občanský a technický průkaz, pokud nemáte v oblasti trvalé bydliště, pak ještě výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu. Automo - bilistovi, který má v užívání vozidlo od firmy, rovněž nic nebrání, aby kartu získal po předložení dokladů. Karty jsou nepřenosné, abychom znemožnili jejich zneužití. Proto budou karty opatřeny hologramy. zelení. Má to jen jediný problém. Je to uprostřed vnitrobloku, kde je v sou - časné době skutečná zeleň, park, dětské hřiště. Opravdu se člověk nestačí divit. Problematika je ale širší. Např. v povolování vyšší míry využití území, to znamená povolování investorům zahustit naše bydliště např. místo pětipodlažními domy desetipodlažními. Územní plány nejsou respektovány, pak zpětně přemýšlíme, kam budou děti chodit do školy, kde budeme parkovat. Většinu projektů pro vázejí tyto žádosti o změny, je jim vy ho vováno na úkor pofidérních kompenzací. Tento trend byl běžný dříve. Nyní se v něm ale bohužel pokračuje. Přemýšlím, změní se někdy? Aby nebylo pozdě! Jsem si jistý, že tím životnímu prostředí nepomáháme. Je toho hodně k řešení, nezávidím samosprávě. O vlastní práci komise v jiných oblastech napíši příště. Děkuji za prostor. Parkování zůstává nadále zdarma. O termínu spuštění budou všichni včas písemně informováni. Jedná se o dočasnou variantu do termínu, než bude MČ Praha 18 začleněna do celopražského systému zón placeného stání. Občané si mohou karty objednat em a poštou, formulář žádosti je rovněž na webu. Parkovací karta neznamená, že v zóně máte zaručené volné místo k parkování, slouží k odlišení letňanských, aby mohli parkovat v blízkosti svých domů, od návštěv, které musí parkovat ve vzdálenějších vyhrazených místech. Pro návštěvy bude parkování vyřešeno na třech místech, kde budou moci stát všichni: u ZŠ Tupolevova, na křižovatce Bukovecké a Tupolevovy a po celé délce plotu v ulici Chlebovické. (red) Doprava ke stanici metra Jak už jsme informovali, od června 2007 probíhala jednání s organizací ROPID, která v hlavním městě organizuje městskou hromadnou dopravu. Abychom lépe prosadili své záměry, spojili jsme své síly s Čakovicemi. Museli jsme zdůvodnit, proč potřebujeme časté spojení do starých Letňan, kde nejsou autobusy dostatečně obsazeny podobně jako ve Kbelích. Nakonec se podařilo vyjednat zachování stávající frekvence spojů s posílením na Tupolevově ulici, včetně zachování spojení na Palmovku pro staré Letňany. Výhodou pro obyvatele Nového Proseka bylo navrhované posílené spojení s metrem Vysočanská. Zatím se tedy nemusíme obávat, že by se spojení zhoršilo. Problém ovšem nastal při transformaci organizace ROPID. Letos dostal dopravu k metru na starosti pracovník s radikálnějšími představami o orga - nizaci dopravy, takže pracně vyjednané kompromisy byly opět otevřeny. ROPID nyní mj. usiluje o zavedení páteřních linek, na které budou ostatní navazovat. V příštím čísle přineseme přehled změn v povrchové dopravě ke zprovoznění metra C do Letňan dle návrhu ROPID. Vedeme jednání i se společností Tesco, aby někteří letňanští obyvatelé mohli na cestu k metru případně použít i tyto autobusy. Malá anketa: Těšíte se na metro? Irena, 53 let Cesta do Prahy bude rychlejší. Jen se bojím, že Tupolevka bude přeplněná auty. Ivan, 50 let Ano, jsem rád, že není metro u Tesca. Bál bych se bezdomovců, krádeží a zesílené dopravy. David, 18 let Ano, jsem hrdý na to, že v Letňanech budeme mít metro. Jan, 48 let To je jasné. Nemusím jezdit tak daleko autobusem. I když nevím, jestli je to metro pro lidi nebo pro sysly. Martin, 33 let Moc mě to nezajímá, jezdím autem. Letňanská pošta zlepšila své služby Koncem ledna zavedla pošta v Bechyňské ulici vyvolávací systém, známý z bank, úřadů a větších pošt. Cílem je zpříjemnit klientům čekání. Dříve na poště fungoval systém jedna přepážka, jedna fronta. Klient se postavil vždy do té řady, která se mu zdála nejkratší. Stávalo se ale, že pokud byl před ním jiný klient vyřizující složitější operaci, mohl i v kratší frontě nakonec čekat déle. To pochopitelně klienty rozčilovalo. Nový systém je velmi jednoduchý: příchozí klient na přístroji u vchodu zmáčkne tlačítko podle toho, jakou operaci jde na poštu provést. Systém mu přidělí číslo, které se po nějaké době objeví na displeji i s číslem přepážky, k níž se má dostavit. Zákazníci tak nemusejí čekat v dlouhých frontách, mohou se posadit a v klidu čekat na výzvu. Systém zajišťuje, že klienti jsou obsluhováni v pořadí, v jakém přišli. (red)

4 4 Letňanské listy únor 2008 KAM S ODPADY? 2. ČÁST Co s odpadem, který nám vzniká v domácnosti? Odpad vznikající nejen v do - mácnosti musíme podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů třídit. Na co všechno mám odpad doma roztřídit? Hlavní město Praha zavedlo v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), komplexní systém nakládání s komunálním odpadem. To znamená, že svůj odpad můžu roztřídit na tyto složky: Papír a lepenka Plasty Sklo barevné a čiré Nápojové kartony Bioodpad Nefunkční elektrozařízení, baterie, pneumatiky Nebezpečné složky odpadu Objemný odpad Stavební suť To, co již nemůžeme z odpadu vytřídit, patří do černé (antracitové) popelnice na směsný odpad. Na území hl. m. Prahy je rozmístěno cca stanovišť pro separovaný (tříděný) sběr komunálního odpadu. Dalších stanovišť je umístěno na území Pražské památkové rezervace přímo v bytových domech. Sběrné hnízdo tvoří barevné popelnice na papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Všechen odpad, který skončí v barevných popelnicích, se odveze na třídící linku, kde se dále roztřiďuje. Takto vytříděný odpad se stane druhotnou surovinou pro další výrobu. Například z 25 kusů PET lahví lze vyrobit sportovní fleecovou bundu nebo při výrobě 1 tuny recyklovaného papíru se ušetří litrů vody a 12 stromů. Při výrobě skla mohou sklárny použít až 80 % skleněných střepů, sklo lze také recyklovat nekonečně dlouho. Pro sklárny je velice důležité rozlišovat barvu skleněného střepu a Praha se snaží postupně sběr čirého skla rozšířit. Z nápojových kartonů se v papírnách získávají kvalitní dlouhá papírová vlákna, nebo se rozdrcením kartonů vyrobí lisováním za tepla desky použitelné jako izolace či jiný stavební materiál. Bioodpad z kuchyně (tvořený rostlinnými zbytky) nebo ze zahrad mohou občané zdarma odevzdat v kompostárně v Malešicích nebo na deseti sběrných dvorech města. Nejlepší je mít vlastní kompost na zahradě. Vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, mobilní telefony, výpočetní technika, ) lze odevzdat zdarma v deseti sběrných dvorech hl. m. Prahy nebo při nákupu nového spotřebiče přímo v prodejně kus za kus. Pneumatiky odeberou také sběrné dvory v ceně 25 Kč/ks. Nebezpečný odpad (rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, barvy, lepidla, ) se může zdarma odevzdat ve sběrných dvorech nebo na 12 stabilních sběrnách nebezpečného odpadu. Občané také mohou využít mobilní sběr nebezpečného odpadu 250 tras po osmi zastávkách po celé Praze. Informace o zastávkách na trase lze dostat na příslušném úřadu městské části. Monočlánky (baterie) lze navíc odevzdat na úřadech městských části nebo v budově Magistrátu hl. m. Prahy, dále pak na všech základních a středních školách. Moderní popelářské vozy pro Prahu. Pro objemný odpad jsou pravidelně přistavovány velkoobjemové kontejnery, do kterých lze zdarma odložit vysloužilý nábytek z domácnosti skříně, židle, stoly, koberce apod. Dny, kdy bude velkoobjemový kontejner přistaven, občané zjistí na úřadech městských částí nebo na jejich internetových stránkách. Nábytek také zdarma odebere všech deset sběrných dvorů hl. m. Prahy. Do popelnice na směsný odpad dále nepatří stavební suť. Tu mohou občané Prahy odevzdávat zdarma do 1 m 3 za měsíc ve sběrných dvorech hl. m. Prahy. Pokud stavební sutě vznikne více, musí ji občan předat oprávněné osobě (firma zabývající se odstraňováním stavebního odpadu lze najít na internetu). Více informací naleznete na envis.praha-mesto.cz/odpady. Stanoviště a termín přistavení velkoobjemových kontejnerů v březnu 2008 poř. č. stanoviště březen 1 Velhartická x Prachatická 7 2 Vratimovská x Chlebovická 7 3a Běloveská x 3b Žamberská 7 4 Kolonie u Proseka 7 5 Místecká x Jablůnkovská x 6 Bukovecká x Tupolevova 7 7 Ostravská x Zavážení: pátek od hod. FEJETON Smrádek, ale teploučko Na lid obecný motoristický se valí jedna pohroma za druhou. Nenasytné měšce ropných magnátu by bývaly již dávno udělaly z benzínu a nafty na českém trhu nejdražší tekutinu hned po krvi, záchranou je jen stará dobrá koruna, která svým milosrdným posilováním drží ceny na úrovni dostupné průměrné peněžence. Zaparkovat není kde, všude samá zácpa, nehoda, teď do toho ještě ty body, no koho by taková dávka útisku neudolala! K dovršení všeho zla je v letošní zimě skoro pořád počasí úplně naruby. Zatímco milovníci hor si užívají jasné oblohy a slunce, my chudáci v nížinách, a tedy i Letňanech, se často dusíme v inverzním mlžném páchnoucím oparu. Další nezvratný důkaz, že za všechno vždy mohou ti nahoře, teď konkrétně i na hoře. Noční mráz touhle smrdutou vzduchovou břečkou navíc každé ráno obalí naše vozy a chudák motorista musí při všem tom útisku ještě škrábat a škrábat Každý soudný člověk musí uznat, že takto těžce zkoušený jedinec si zaslouží aspoň nějakou tu radost a pohodlí. Usedat po tom všem ještě na promrzlé sedadlo a cítit, jak mráz přichází zespodu, to už by bylo opravdu příliš. Proto má každý právo si interiér pěkně předehřát. Zatímco oškrabujem tu hnusnou vrstvu ze skel, zcela oprávněně a logicky si pustíme motor, aby se nám to vohřálo. Pod kapotou si to pěkně pobrukuje a každý přece ví, že studený motor běžící na volnoběh je Odvoz: sobota bez výměn pro vzduch plný inverzního smradu něco jako balzám na pocuchané nervy. Kouř se nikam moc nerozptyluje, a tak si podle jeho barvy můžeme zkontrolovat, zda srdce našeho přibližovadla bije ve správném rytmu. Srdce kolemjdoucího (tedy člověka, který ke svému přesunu z místa na místo používá zastaralé nohy místo trendy kol) také bije naplno, aby krev dopravila k životně důležitým orgánům alespoň něco z toho mála kyslíku, který ještě ve vzduchu zbyl. Ranní staccato brumlajících dieselů doplněné smyčci škrabek dělá z každého sídliště místo plné harmonie. Kouřové efekty z toho pak činí show, za níž by se nemusel stydět žádný bard showbusinessu. Celé je to počínání velmi racionální, výzkumy jasně dokazují, že necháme-li 5 minut běžet na volnoběh studený motor, zvýší se teplota uvnitř vozu při nástupu o nejméně 0,26 stupně Celsia. Ideální teploty v interiéru pak dosáhneme o 321,6 metrů dříve, než kdybychom motor nastartovali až po oškrábání skel. A to přeci za trochu toho smradu stojí, ne, hlavně když ho pak musí dýchat někdo jiný než ten, kdo ho vytvořil! A tak se procházím každé zimní ráno po Letňanech, všemi póry těla vnímám tu pestrou směsici zvuků a vůní, prodchnutou lidskou sounáležitostí a ohleduplností, a jsem šťasten, že jsem doma. Kdo neškrábe není Čech, hop hop hop. -tr- Tisíc velkoobjemových kontejnerů pro Pražany Celkem jeden tisíc velkoobjemových kontejnerů je připraven pro Pražany v rámci zajištění služby sběru objemného odpadu, jejichž počet je rozdělen na jednotlivé městské části. O umístění a datu přistavení těchto kontejnerů se občané mohou informovat od konce ledna na Call centru Pražských služeb (tel.: ), nebo na úřadu příslušné městské části. Harmonogramy svozu budou ve vetšině případů zveřejněny na internetových stránkách dané městské části. Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou určeny výhradně pro objemný odpad od občanů Prahy (fyzické osoby), nikoliv pro odpad ze živností. Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 18 Ve dnech 11. a 12. března 2008 se bude konat zápis do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 18 na školní rok 2008/2009. MŠ Příborská 514 Termín zápisu: 11. a 12. března 2008 Doba zápisu: hodin po oba dny Požadované dokumenty: platný OP, rodný list dítěte Den otevřených dveří v MŠ Příborská 514 je 6. března 2008 po celý den. ZŠ a MŠ Rychnovská 350 Termín zápisu: 11. a 12. března 2008 Doba zápisu: hodin po oba dny v hale mateřské školy Zápis do přípravné třídy bude probíhat ve stejnou dobu v budově II. stupně ulice Třinecká 350. Požadované dokumenty: platný OP, rodný list dítěte ZŠ a MŠ Tupolevova, Dobratická 525 Termín zápisu : 11. a 12. března 2008 Doba zápisu: hodin; hodin Požadované dokumenty: platný OP, rodný list dítěte

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 2 ÚNOR 2007 ZDARMA INFORMACE Představujeme humanitní odbor str. 3 ŠKOLSTVÍ Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol str. 3 STALO SE Letňany

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Letňanské listy INFORMACE. řidiče ohleduplnosti. a ukázky toho, v čem Letňany udělaly kroky k tomu, aby byly ještě příjemnějším

Letňanské listy INFORMACE. řidiče ohleduplnosti. a ukázky toho, v čem Letňany udělaly kroky k tomu, aby byly ještě příjemnějším 15 Ročník 10 Číslo Prosinec 2009 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Městská část se mění 2 INFORMACE Letňanští nesouhlasí se změnami autobusů INFORMACE KULTURA POZVÁNKY Nová Tupolevka učí V

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Strana 24 www.letnany.cz Téma měsíce Česko se hýbe! A tančí i letňanští školáci Strany 4 5 ROZHOVOR O historii

Více

Letňanští senioři opět zlatí!

Letňanští senioři opět zlatí! Říjen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA Letňanští senioři opět zlatí! www.letnany.cz Pohár potěšil seniory i vedení radnice. Více se dočtete na str. 4 5 2 09 I 2012 INZERCE STŘEDISKO SLUŽEB A OBCHODU BAHOK Optika

Více

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi.

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. Květen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. TÉMA MĚSÍCE Oslavte s námi Den dětí na Staré Návsi str. 4-5 BEZPEČNOST V Letňanech se bude

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

Sportovní areál u řeky Svratky

Sportovní areál u řeky Svratky Informační noviny občanů statutárního města Brna Květen 2014 Ročník 9 www.brno.cz Doba stříbrná pokračuje Nejprve vyřadili obhájce extraligového titulu Plzeň a poté v náročné sedmizápasové sérii i Spartu.

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Suchdolská škola slaví 80 let!

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Suchdolská škola slaví 80 let! SUCHDO L SKÉ 42011 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Hřiště a lavičky pro seniory str. 4 Exekuce a exekutoři str. 7 Na kávu s Davidem Markem str. 16 stojí za zapsání

Více

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji.

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 4 / 2013 ročník XI. 6 Festival Young for Young v Mostě počtvrté 11 Z Čech až na konec světa od Jakuba k Jakubovi 12 Dlouhá zima zbrzdila čištění města 16 Opravy na bytových domech v letošním roce

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

úvodník O povinné vojenské službě www.realitymacocha.cz Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Blansko Němčice Blansko Jaroměřice 20. ročník, číslo 11/2014

úvodník O povinné vojenské službě www.realitymacocha.cz Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Blansko Němčice Blansko Jaroměřice 20. ročník, číslo 11/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 11/2014 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Na kole - str. 5 úvodník Bambiriáda - str. 4 Blansko Rožmitálova

Více