Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva"

Transkript

1 Občanské sdružení Ječmínek Výroční zpráva 2008

2

3

4 Slovo úvodem Stojím v čele Domova pro matky (otce) s dětmi sedmým rokem. Za tu dobu našlo v Domově ubytování a podporu při vyřizování svých záležitostí mnoho žen, několik mužů a nepřeberné množství dětí. Stali jsme se součástí sítě sociálních služeb nejen města Žďáru nad Sázavou, ale poskytujeme služby pro klienty nejbližších obcí a měst. Od podzimu 2006 jsme svoje služby rozšířili o terénní práci. Máme možnost sledovat, jak se problémy lidí v nepříznivé sociální situaci mění. Na začátku naší činnosti k nám často přicházely oběti domácího násilí, které u nás hledaly ochranu. Nyní jich tolik není, možná je to tím, že mají možnost požádat o vykázání agresora z místa bydliště. Čím dál častěji u nás hledají pomoc lidé, kteří přišli o střechu nad hlavou. Stalo se to z různých důvodů, ale většinou to bývá kvůli neplacení nájmu a následnému zrušení užívacího práva k bytu. Dluhy na nájemném, elektřině či plynu nejsou jediné dluhy, které naše klienty za zdi Domova doprovázejí. Mnohdy jsou to i nesplácené půjčky či neplacení zboží převzatého na splátky. Následkem toho jsou klienti navštěvováni exekutory či vymahači splátek. Situace bývá velmi těžce řešitelná a doba řešení většinou několikanásobně přesahuje dobu ubytování u nás a co je horší, velmi ztěžuje klientům možnost najít si jiné samostatné bydlení. Často odchází do jiného azylového domu a před očima nám rostou děti, které za svůj život nepoznaly nic jiného než život v azylových domech Ať již děti poznaly jiný život nebo ne, snažíme se, aby čas trávený u nás měl nějaký smysl. Zajišťujeme pro ně volnočasové aktivity, doučování, snažíme se působit na jejich rodiče a alespoň trochu měnit jejich zaběhaná životní schémata. Za to, že se nám to někdy daří, patří dík našim dobrovolníkům, zaměstnancům ale také dárcům, kteří přispívají penězi, či věcmi. Jsme rádi, že jsme vstoupili do povědomí nejbližšího okolí a že na nás, byť i drobností, myslí. Mgr. Miroslava Machková místopředsedkyně OS Ječmínek 2

5 Občanské sdružení Ječmínek Předseda: JUDr. Pavel Průša Členové rady: Anna Metzenauerová Bc. Ivana Musilová Mgr. Miroslava Machková Zorka Daňková Ing. Bohuslav Špinar Členové revizní komise: Mgr. Markéta Mrázková předseda Anna Dokulilová Jarmila Doležalová Člen sdružení: Jana Kopecká Občanské sdružení Ječmínek založili pracovníci oddělení prevence a oddělení péče o děti Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou v roce Od roku 2002 provozuje OS Ječmínek Domov pro matky (otce) s dětmi ve Žďáře nad Sázavou, Jiřího z Poděbrad 15. Od roku 2006 realizuje OS Ječmínek také program Terénní práce v ohrožených skupinách. 3

6 Domov pro matky (otce) s dětmi Ředitelka: Mgr. Miroslava Machková Supervizor: Bc. Olga Škvařilová Zaměstnanci Domova pro matky (otce) s dětmi: Hana Fuksová pracovník v sociálních službách Ivana Rálišová pracovník v sociálních službách Ing. Věra Daňková pracovník v sociálních službách Olga Kamenská pracovník v sociálních službách Anna Huláková pracovník v sociálních službách Mgr. Milada Svobodová sociální pracovník Marta Krejčová administrativní pracovník Bc. Jana Lacinová práce s dětmi Jiří Janda domovník Poslání Posláním Domova pro matky (otce) s dětmi je poskytnout přechodné ubytování rodičům s dětmi ve složité životní situaci. Občanské sdružení vytváří programy, které posilují klienty v jejich kompetencích a pomáhají jim vrátit se co nejdříve zpět do přirozeného prostředí. Služba je poskytována dle individuálních potřeb uživatelů a aktivně je vede a respektuje základní lidská práva a jejich nároky vyplývající z dalších obecně závazných norem. Nabízíme rodičům a dětem pomoc v další etapě jejich života a lidským přístupem jim pomáháme zkvalitnit rodinné zázemí, aby nabylo opět na důstojnosti. 4

7 Cíle poskytované služby: Cílem OS Ječmínek je dosáhnout u uživatelů služby začlenění do přirozeného prostředí a tím zabránit sociálnímu vyloučení. Podpořit rozvoj samostatnosti a vědomí odpovědnosti za své chování. Pomoci uživatelům při snaze získat samostatné bydlení, zaměstnání, zvládnout hospodaření, vaření, prohloubit hygienické návyky, péči o děti. Dosáhnout nápravy a utváření nových kvalitních vztahů v rodině i mimo rodinu. Podpořit zejména děti v uspokojování jejich potřeb, pomoci jim v rozvoji jejich osobnosti a vytváření životních hodnot a to nejen poskytnutím volnočasových aktivit a pomocí se školní přípravou, ale i zprostředkováním možnosti navštěvovat kroužky a aktivity mimo Domov. Zásady poskytované sociální služby: dodržování práv klientů v souladu s právní legislativou a etickým kodexem sociálních pracovníků; na základě principu dobrovolnosti, zachování důstojnosti uživatele služby, soukromí, právo výběru dle vlastní vůle, princip nezávislosti, osobních aspirací a naplňování práv, odmítání diskriminace ve všech formách rasy, náboženství, věku, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace; individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na jeho možnosti a schopnosti (zapracován do individuálního plánu růstu a možnosti své osobní cíle během pobytu měnit); spolupráce s dalšími institucemi v otázce poskytování služby; přizpůsobování služby klientům v průběhu poskytované služby a efektivnější pomoc vedoucí k jejich osamostatnění. Okruh osob, kterým je poskytována sociální služba: rodič s dítětem v nepříznivé sociální situaci, těhotné ženy, ženy, které potřebují podporu při výchově dětí, oběti domácího násilí s bydlištěm v kraji Vysočina, při nenaplněné kapacitě i odjinud. 5

8 Události a aktivity v Domově v roce 2008 Klub maminek Klub maminek probíhá v Domově pravidelně 1x týdně. Cílem klubu je smysluplné využití volného času maminek, rozvíjení vlastní iniciativy a tvořivosti, společné aktivity maminek a dětí. V roce 2008 proběhlo 48 setkání v klubu s maminkami. Z aktivit klubu např. vaření, pečení, moštování, tvořivé činnosti. Oslava svátků Valentýna, Dne matek, narozenin dětí. Příprava na karneval, nácvik na vánoční besídku. Besedy s JUDr. Pavlem Průšou, s p. Hanou Jelínkovou z Poradny pro ženy a dívky, s dětskou psycholožkou Mgr. Šárkou Dostálovou, s Lenkou Hejtmánkovou zdravotní sestrou a s p. Jarmilou Doležalovou a p. Janou Kopeckou z úřadu práce z dávek státní sociální podpory Keramická dílna V průběhu celého roku k nám docházela sl. Slonková, pod jejímž vedením děti i dospělí vytvářeli krásné výrobky z hlíny. Kromě těchto výrobků děláme i litou keramiku do forem. Se všemi výrobky jsme měli úspěch ve stánku na nádvoří zámku, když probíhal Horácký džbánek a na předvánočním trhu na náměstí. Buzení broučků Okresní knihovna ve Žďáře nad Sázavou zavedla novou tradici: jarní buzení broučků s lampionovým průvodem. Aktivně se této akce účastníme nejen s dětmi v lampionovém průvodu, ale zajišťujeme i hudební stránku akce. Naši tři bubeníci šli v čele průvodu a na místě akce předvedli krátkou improvizaci. Letní tábor Během prázdnin se 4 děti zúčastnily skautského tábora, jedno děvče jelo se skauty na vodu. Další dvě děti se zúčastnily letního tábora u Bobrové, kde jej každoročně pořádá sdružení MARACAIBO. Celkem se tábora zúčastnilo 7 dětí a to díky příspěvkům městských úřadů a podpoře pracovníků okresního soudu, kteří nám na jeden tábor přispěli. 6

9 Vánoční besídky. Vánočních besídek jsme měli několik. Jednak jsme se na příchod vánoc připravovali zapalováním adventního věnce, děti se naučily pásmo koled, které předvedly v knihovně. Naše vánoční besídka byla velmi pěkná, protože klientky s dětmi sami nacvičily písničky a nachystaly pro sebe i děti působivé převleky. Tuto besídku se nám podařilo natočit na kazetu. Následovala besídka Modrých dnů, kde se rozdávaly dárky, na které vybrali studenti žďárských středních škol. Další dárky jsme dostali díky Hit rádiu Vysočina a jejich vánočnímu stromu. Novou vánoční akcí byla besídka v kavárně Ekvilibrium, kam nás pozvala majitelka kavárny. Kromě občerstvení dostaly děti dárky a divadelní soubor ZUŠ jim zahrál divadelní představení. Od počátku roku do října 2008 byly realizovány tyto 3 projekty: Prevence kriminality (podpořený krajem Vysočina) byl naplněn přednáškami a prací na sobě, jak lépe odolávat domácímu násilí, seznámení s právním minimem.a další. Volný čas 2008 (podpořený krajem Vysočina) pomohl hlavně při financování volnočasových aktivit pro děti. Dobrovolnictví (podpořený krajem Vysočina) zajistil dobrovolníkům supervizora a koordinátora dobrovolníků. Kromě těchto projektů probíhal celý rok 2008 projekt na podporu integrace romských dětí (podpořený MŠMT). Díky němu jsme mohli pro děti udělat víc jednodenních výletů, pořídit pro ně prostředky na doučování a zajistit dozor nad akcemi. Den dětí Tradičně jsme pomáhali při zajištění oslavy dne děti na náměstí ve Žďáře nad Sázavou. Výlet na hrad Pernštejn pro nás zorganizovaly dobrovolnice. Celou akci zajistily personálně a dětem tak poskytly pěkný zážitek. 7

10 Pravidelná práce s dětmi v roce 2008 Leden hry na uvítání nového roku malování zimy prstovými barvami bobování hry s orfovými nástroji výlet k Mamutovi u Rozštípené skály Únor hry pro rozvoj sociálních dovedností obtiskované obrázky z temperových barev příprava masek na karneval Duben pohybové hry na zahradě Les se probouzí procházka do lesa hry s tužkou a papírem příprava čarodějnice na čarodějnický rej čarodějnicky rej s táborákem Březen karneval pro děti z AD a veřejnost v klubu Batyskaf pohybové hry v parku Tančíme a vrtíme se na oblíbené písně zdobení velikonočních vajíček hry s velikonočním tématem výlet na ovčí biofarmu ve Věcově 8 Květen míčové hry na hřišti bojová hra v lese Malujeme přírodninami pohybové hry v parku výlet na Vagón v Polničce

11 Čeven hry s odměnou ke dni dětí vodní hry na dvoře návštěva zooparku v Zahradě Vysočina koupání v Pilské nádrži úklid cyklostezky Říjen pouštění draků jízda na pramici po řece Sázavě stolní společenské hry Hmyzí kamarádi výroba Ferdy mravence a housenky Červenec výlet do ZOO Jihlava Srpen výlet za žďárskými rybníky Listopad bazén (spolupráce s DC pro děti) výroba lucerniček Lucerničkový rej bazén (spolupráce s DC pro děti) Září seznamovací hry s novými dětmi a novými dobrovolníky fotografie práce se slovem rodina + tvoření kostýmů míčové hry a hry v parku Jabloň malování stromu a tiskání jablíček Prosinec Ježíškova cesta do jesliček výroba adventního kalendáře Mikulášská nadílka příchod Mikuláše, anděla a čertů Zvoní zvoneček hry s vánoční tématikou Adventní doba zvyky a tradice Ostrov Pohody 9

12 Statistické údaje Žadatelé o ubytování v roce 2008 celkový počet žadatelů z toho matek...86 z toho žen...2 z toho otců...5 z toho dětí Trvalé bydliště žadatelů o ubytování Bydliště matky ženy otcové děti celkem Žďár n. S Žďársko Bystřice n. P Bystřicko Nové Město n. M Novoměstsko Velké Meziříčí Velkomeziříčsko ostatní z kr. Vysočina mimo kr. Vysočina celkem

13 Ubytovaní žadatelé v roce 2008 celkový počet z toho matek...37 z toho otců...1 z toho dětí...73 Trvalé bydliště ubytovaných Bydliště matky otcové děti celkem Žďár n. S Žďársko Bystřice n. P Bystřicko Velké Meziříčí Velkomeziříčsko Novoměstsko Třebíčsko ostatní z kr. Vysočina mimo kr. Vysočina celkem Průměrná délka ubytování v roce 2008 byla 77 dní. 11

14 Účetní údaje Zdroje financování provozních nákladů Ministerstvo práce a sociálních věcí Kč Kraj Vysočina Kč města a obce Kč sponzorské dary Kč příjmy od uživatelů Kč členské příspěvky Kč úroky Kč ostatní Kč celkem Kč 9% 4% 1% 15% 1% 70% MPSV Kr. Vysočina obce dary uživatelé ostatní 12

15 Úplný objem nákladů knihy Kč kancelářský materiál Kč PHM Kč ostatní spotřeba Kč nákup DHM Kč drogerie Kč spotřeba elektřiny Kč spotřeba tepla Kč spotřeba vody Kč opravy a údržba Kč cestovné Kč ekonomické služby Kč ostatní služby Kč telefon Kč poštovné Kč školení Kč mzdové náklady Kč sociální a zdravotní pojištění Kč pojistné Kč poplatky, kauce Kč fotografie Kč celkem Kč 13

16 Terénní práce s ohroženými skupinami Vedoucí projektu: Mgr. Miroslava Machková Supervizor: Bc. Olga Škvařilová Terenní sociální pracovníci: Bc. Ivana Musilová Bc. Soňa Synková Administrativn ípracovník: Marta Krejčová Poslání Terénní práce s ohroženými skupinami: Posláním Terénní práce s ohroženými skupinami je poskytovat služby uživatelům v jejich přirozeném prostředí. Prostřednictvím prováděného základního poradenství a dalších služeb se snažíme podpořit uživatele ke zvládnutí jejich nepříznivých životních situací. Služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů, aktivně je vede a respektuje základní lidská práva a jejich nároky vyplývající z dalších obecně závazných norem. Cíle poskytované služby: Cílem poskytované sociální služby je pomoc a podpora osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo jeho prohloubením. Pomocí terénní práce se zvyšují sociální kompetence a sociální mobilita uživatele s využitím v lokalitě dostupných zdrojů. 14

17 Zásady poskytované sociální služby: dodržování práv klientů v souladu s právní legislativou a etickým kodexem sociálních pracovníků; na základě principu dobrovolnosti, zachování důstojnosti uživatele služby, soukromí, právo výběru dle vlastní vůle, princip nezávislosti, osobních aspirací a naplňování práv, odmítání diskriminace ve všech formách rasy, náboženství, věku, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace; individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na jeho možnosti a schopnosti (zapracován do individuálního plánu růstu a možnosti své osobní cíle během pobytu měnit); spolupráce s dalšími institucemi v otázce poskytování služby. Okruh osob, kterým je poskytována terénní práce: dospělé osoby ohrožené sociálním vyloučením, u kterých dochází ke kumulaci problémů (chudoba, dluhy, nezaměstnanost ), rodiče s dětmi v nepříznivé sociální situaci, osoby, které jsou na pokraji bezdomovectví, bývalý klienti azylových domů, s místem pobytu na území okresu Žďár nad Sázavou. Partnerem pro projekt Terénní práce s ohroženými skupinami je sociální odbor Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem. 15

18 Statistické údaje V roce 2008 bylo kontaktováno 93 uživatelů. Bylo provedeno 200 návštěv a 622 kontaktů. Trvalé bydliště uživatelů služby Trvalé bydliště počet uživatelů počet návštěv počet kontaktů Žďár n. S Žďársko Nové Město n. M Novoměstsko Bystřice n. P Bystřicko Velké Meziříčí Velkomeziříčsko ostatní z kr. Vysočina mimo kr. Vysočina Celkem

19 Účetní údaje Zdroje financování terénní sociální práce: MPSV Kč SROP Kč kraj Vysočina Kč města Kč celkem Kč Rozpočet projektu: kancelářský materiál Kč nákup DHM Kč cestovné Kč ekonomické služby Kč telefon Kč mzdové náklady Kč sociální a zdravotní pojištění Kč workshop Kč webové stránky Kč náklady celkem Kč 17

20 Spolupráce s PMS ve Žďáře n. S. Již od roku 2003 je Občanské Sdružení Ječmínek poskytovatelem práce pro klienty PMS (probační a mediační služba). Za rok 2008 u nás na Ječmínku, ale rovněž i v jiných neziskových organizacích odpracovali klienti PMS hodin obecně prospěšných prací. Pro srovnání v roce 2007 to bylo hodin. Pracovníci vykonávající trest OPP uklízeli plochy městské zeleně od odpadků, například v prostorách parku U Ivana, parku na Libušíně, atd. Dále pak klienti PMS pod naším vedením pomáhali rekultivovat plochy pískovišť u několika městských mateřských škol. Nadále spolupracujeme s odborem městských komunkací a již dva roky se klienti PMS za naší asistence starají o úsek cyklostezky od kulturního domu až k hrázi Tálského rybníka. Zde sbírají odpadky a okopávají krajnice. V roce 2008 odpracovalo: 6 žen h 17 mužů h 23 osob h 18

21 Pohled do budoucna Dům je sice celý přestavěný, ale chybí nám technické zázemí. Nemáme sklad na nábytek a případně větší dílnu. Zatím se nám nepodařilo zajistit laciné prostory někde v blízkosti AD. V příštím roce skončí lhůta na povinnost udržení projektu terénní práce. Klademe si otázku, zda pokračovat, či využít získané zkušenosti v trochu jiné formě sociální služby? 19

22 Poděkování Děkujeme všem našim dobrovolníkům i studentům, kteří k nám přicházejí na praxi. Zejména studentům gymnázia, průmyslové školy a zdravotní školy, kteří přispěli dětem na vánoční dárky, ale také občanům města, kteří zakoupili pro naše děti vánoční dárky. Děkujeme za poskytnuté věcné dary jako jsou hračky, oděvy, nábytek, ale i potraviny, které dostáváme od spoluobčanů. Dík patří těm, kteří přispívají na provozní náklady domova. Jsou to: Ministerstvo práce a sociálních věcí Krajský úřad kraje Vysočina Město Žďár nad Sázavou Město Bystřice nad Pernštejnem Město Velké Meziříčí pracovníci Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou Mgr. Jana Volná JUDr. Pavel Průša Železárny Štěpánov 20

23

24 Domov pro matky (otce) s dětmi provozovaný Občanským sdružením Ječmínek Jiřího z Poděbrad 15 Žďár nad Sázavou Tel.: IČO: Číslo účtu.: / 0800

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení Vážení přátelé, Právě otvíráte Výroční zprávu našeho Občanského sdružení za rok 2012. Čas je mnohdy rychlejší než naše uvažování, skutky, plány a vzpomínky na všechno to, čím jsme v loňském roce prošli.

Více