ZPRAVODAJ. číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč. Recitaãní soutûï na základní kole. (str. 4)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč. Recitaãní soutûï na základní kole. (str. 4)"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ DUBEN 2009 ZPRAVODAJ číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč LyÏafisk v cvik Z aneb zimní radovánky Recitaãní soutûï na základní kole Co je nového v Ulitû? Florbalisti naãali druhou pûlku (str. 3) (str. 4) Čtvrtý reprezentační ples Když jsme si v roce 2006 připomínali celých devadesát let od povýšení Mikulášovic na město proběhl v rámci oslav první ples. Teď už máme za sebou v pořadí čtvrtý a dá se říct neméně úspěšný. Je pravdou, že celková návštěva se s tím prvním nedá srovnat, ale Při dobré muzice, která na sále zněla, neměl nikdo důvod zahálet, a tak byl taneční parket stále plný. tehdy byl ples součástí větších oslav a účastnila se ho celá řada hostů. Letos se na ples přišlo pobavit srovnatelné množství zejména místních občanů jako v roce předešlém a je přinejmenším příjemné konstatovat, že i v době nastupující ekonomické recese byli účastníci spokojeni a dobře se bavili. Obsluhu na sále zajišťoval Jan Horvatovič se svým týmem, pořadatelsky vše zvládli zaměstnanci městského úřadu, požární a dohlížecí službu vykonávali členové místního sboru hasičů. K tanci a poslechu hrála opět perfektní liberecká skupina Continental Band a na své si přišli i vyznavači lehkého napětí při losování dvanácti zajímavých cen. Ples byl pořádán již tradičně od svého vzniku jako nekuřácký, což přítomní tanečníci plně respektovali a na svojí dávku nikotinu chodili mimo prostory velkého sálu Slovanského domu. Některé z dětí byly v opravdovém kině vůbec poprvé, a tak to pro ně byl opravdový zážitek. (str. 4) (str. 6) Svůj program představila také místní taneční skupina Step by Step pod vedením Alžběty a Kateřiny Kestnerových. Úvodní vystoupení zajistila svými akrobatickými kreacemi skupina Stars vedená paní Líbou Vladařovou. Velkošenovské kino pozvalo i naše děti Nově otevřené kulturní zařízení v sousedním Velkém Šenově nabízí spolupráci okolním městům a obcím. Jednou z prvních byla oslovena naše mateřská školka s nápadem společného sledování filmových pořadů pro nejmenší. První promítání populárních pohádek Krtečka a Broučků proběhla v pátek 13. března 2009 a děti mikulášovické školky se na samotné předsta- vení dopravily běžnou autobusovou linkou. Spolu s mateřinkami z Velkého Šenova si tak mohli premiérově vychutnat své oblíbené hrdiny na velkém plátně. Jak nám prozradil tamní koordinátor těchto akcí pan Bosák budou v podobných aktivitách pokračovat i nadále a pokusí se získat i další obce či města k tomuto smělému kulturnímu setkávání. Mikulášovický zpravodaj najdete i na internetu

2 STRANA 2 INFORMACE Za bledulemi do Pekla I když únor s březnem nejsou zrovna ideální měsíce pro výlety do volné přírody, jeden zajímavý tip právě pro tohle období by tu přeci jen byl. Dokonce rovnou do pekla. Na přelomu zimy a jara nás nesužují jen plískanice a přeháňky, ale stále častěji se o slovo hlásí sluneční paprsky, které pomalu ze země vytahují první posly jara krokusy, sněženky, bledule. Doba, kdy začínají kvést je ta pravá pro naši nenáročnou a velice první příjemnou procházku přírodou. Výchozí bod pro vstup do skalnatého kaňonu zvaného Peklo nalezneme nedaleko vlakového nádraží v České Lípě. Lesní cesta lemovaná skalisky kopíruje tok robečského potoka, který pramení poblíž Božího vrchu u Verneřic a jako mýtický had Uroboros obtáčí Českolipsko, aby se o sto kilometrů dál prostřednictvím Ploučnice vlil do Labe nedaleko svého pramene. Lesní porost v celém údolí nepoznal zásahu lidské ruky a působí na nás až tíživou atmosférou a název Peklo je tu pak velice výstižný. Toto místo má, ale taky svá malebná zákoutí, která na nás zapůsobí právě opačně. Podél potoka se téměř celou cestu táhnou koberce snad statisíců bledulí, které nám neomylně zvěstují, že i letošní tuhá a krutá zima má na kahánku a můžeme se těšit na blahodárný jarní a následně letní čas. Další cesta nás pomalu vede okolo domu, kde žil se svým stádem koz bývalý populární politik a ochránce přírody Ladislav Lis, jemuž je věnována pamětní deska na jedné z přilehlých skal. Na konci průsmyku se náhle objevíme v kouzelné osadě se jménem Karba, kde budeme obdivovat nádherné roubenky citlivě postavené mezi jednotlivé skalní útvary. Dlouhá topolová alej nás pak dovede do zámeckého parku, potažmo k samotnému zámku v zahradách, kde naše pouť po přibližně sedmi kilometrech končí. Samotná obec Zahrádky je připomínána poprvé v roce 1376 v přídomku vladyky Mnichovce ze Zahrádek a patřila nejdříve k milčanskému a později k rybnovskému statku pánů z Vartenberka. Ti zde v druhé polovině 16. století postavili nový zámek, který se stal centrem celého panství. Po následných pobělohorských konfiskacích získal panství Albrecht z Valdštejna, později přešlo do vlastnictví Kouniců. V dnešní době sloužil zámek hlavně pro ubytování zahraničních studentů univerzity Karlovy, kteří se zde před studii učili českému jazyku. Značné škody na objektu zanechal velký požár v roce Obec Zahrádky má kromě jiných atributů ve svém znaku také dvě bledule, což zřejmě dokazuje, že tyto květy jsou pro tuto oblast historicky typické. Máme-li v Zahrádkách přistavený odvoz a nepospícháme-li za březnová kamna doporučujeme se ještě zastavit v nedalekém Jestřebí. Skalní blok Nejen květiny Vás zaujmou při tomto putování. foto: Petr Horák s pozůstatky stejnojmenného hradu je na dohled a naší cestu nám neprodlouží o více jak dva kilometry. Od dochované zvonice vedou vzhůru ke hradu schody, z vršku je pak výhled do rybniční krajiny v blízkosti Máchova jezera. Za návštěvu stojí i kostel sv. Barbory, který vznikl na starších základech, dokonce prý na místě pradávného skalní- novû provozováno od roku 2009 pí Hejhalová tel.: , ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna pondělí hod. tel.: poradna hod. čtvrtek hod. sestra středa, pátek hod. Vilémov čtvrtek hod. tel.: poradna hod. mob.: sestra úterý hod. Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení Lužické nemocnice Rumburk. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. NABÍZÍME: jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti, moïnost ãást práce vykonávat doma, perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni, kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí, volnou pracovní dobu. Pro termín osobního pohovoru volejte Máte-li rádi kouzelnou přírodu a chuť vidět tisíce těchto překrásných poslů jara, nenechte si tento výlet ujít. foto: Petr Horák ho božiště. K úplné spokojenosti doporučujeme, než se vydáme na zpáteční ŽLUTÁ SOBOTA ORDINACE OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDr. ZDENĚK CORN Mikulášovice čp. 40 tel.: pondělí úterý odběry krve středa čtvrtek po předchozím objednání pátek odběry krve Na odběry krve je nutné se objednat předem! SPOLEâENSKÁ KRONIKA Josefu Vokálovi z horních Mikulá ovic pfiejí v e nejlep í ke krásnému Ïivotnímu jubileu 70 let sousedé Matûjov tí POÎADUJEME: dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti, zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka, pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci, minimálnû 10 hodin ãasu t dnû, neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk. skupina Stars Varnsdorf pořádá velkou regionální show na mnoha místech Šluknovského výběžku - zápis do knihy rekordů a kuriozit - Doprovodné soutěže: 1. o nejoriginálnější, nejhezčí kostým ve žluté barvě 2. o nejoriginálnější účes na hlavě ve žluté barvě 3. o vytvoření vtipné básně nebo sloganu na určená slova: žlutá, sobota, město (obec), hurá, autobus, slunce, láska v sobotu 18. dubna 2009 od hodin na mikulšovickém náměstí cestu, návštěvu vyhlášené restaurace u hlavní silnice. Petr Horák

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ KULTURA - HISTORIE STRANA 3 Lyžařský výcvik dětí ZŠ aneb zimní radovánky Již několik posledních let jsme si přivykli na skutečnost, že i v našem regionu nás provázely mírnější zimy s nedostatkem sněhu. Pravda, někdo mohl být rád, že nemusel tolik investovat do odklízení chodníků a komunikací a ušetřil. Někdo se radoval z ušetřených penízků za otop, někdo zase děkoval Pánu Bohu, že se včas dostal do práce či k lékaři nebo za nákupy. Ovšem nedostatek bílé pokrývky se určitě nelíbil jedné skupině obyvatel našeho městečka. Že nevíte jaké? No, přeci našim dětem! Tak dlouho si přály mít Vánoce na sněhu, sáňkovat, koulovat se nebo stavět hrady ze sněhu. Někteří v duchu i hlasitě pomýšlely i na možné uhelné prázdniny, které kdysi zažili jejich rodičové. A hle! Konečně se dočkaly! Opět po dlouhé době tu měly možnost dostatečně se vyřádit na Na čem? Třeba na perfektně neupravených kopcích s vysokou stařinou, která je ale vlastně velkou výhodou při brždění. Nebo na super zmrzlém koupališti bez vody, kde se ale zase zaplaťpánbůh nemohou prolomit a utopit se. A některé si dokonce mohly vyzkoušet i sněhovou HISTORIE I Mikulášovicím se v minulosti nevyhýbala kriminalita, i když zdaleka nedosahovala tak obludných rozměrů jako v současné době v naší zemi. V prvním případě se zmíníme o jedné vraždě, která po dlouhou dobu poznamenala poklidný život ve městě. 20. prosince 1932 byl zavražděn Josef Nickel v hostinci Modrá koule. Ten večer seděl Nickel cross country mezi autobusovou zastávkou a pekárnou U Tříšků, která byla žůžo a fakt stála za to. Jejich nadšení nebralo konce, zejména, když si spočítaly, že jedno odpoledne ve Ski areálu v Horním Podluží je opravdu levné. Pouhých 250 kaček i s dopravou pro jednoho a možná i s 2 dl limčou, no nekupte to. Jenže je tu háček! Nohy! Rostou mršky a ty přeskáče ne a ne se prodloužit. A hůlky se taky ňák zmenšily. Potvory! No a sjezdové lyže už taky nejsou in, že. Tak, a co teď? Zkusíme říct našim, né?, zvolalo pár dětských nadšenců a toužebně očekávaly vstřícnou náruč a peněženku rodičů. Jenže ouvej, ti už dávno začali počítat, kolik že ta letošní bílá radost bude stát na topení, zimních gumách, hrablech a podobných radovánkách, které také bohužel k zimě patří. Ale to by přece nebyly ty správné děti z Mikulek, kdyby se nechaly odradit. Nevadí, my si poradíme!, řeklo si těch pár dětských nadšenců bílé stopy. Když nemůžeme sjezdovat, budeme alespoň běhat! A když přemluvíme i říďu se sporťákem, třeba nás pustí i o vyučování!. No ale to rozhodně nemusely. Slovo dalo slovo a v pondělí 20. ledna ráno vyrazila skupina dětských lyžařů s paní ředitelkou Kalouskovou a panem učitelem Plešingerem na běžecký lyžařský výcvik. Vybaveni nezbytnou výzbrojí, výstrojí a pořádnou svačinou, vyběhli jsme všichni vstříc dobrodružství na dlouhých prkýnkách. Krásné slunečné počasí, mrazík -5 C a bezvětří, to byly devizy, které nám dodávaly sílu až do místa naší každodenní zastávky- RS na Tomášově. Díky bezvadné a bezplatné obsluze paní Pavlovičové v podobě horkého čaje s citronem jsme my všichni přeživší mohli zdárně pokračovat v polykání 50ti zimních kilometrů, které jsme si vytýčili jako cíl. Měli jsme možnost prohlédnout si např. výletní místa v SRN na hraničním přechodu Mikulášovice-Wachberg s nádherným výhledem na skalní útvary Saského Švýcarska. Ti zdatnější z nás si vyběhli i na Tanečnici, aby zde vyždímali litry potu z triček a zkusili si náročný sjezd po umrzlé cestě. Během následujících třech dní jsme měli možnost vyzkoušet své umění např. při jízdě v hlubokém sněhu na dlouhých pláních nad fotbalovým hřištěm, což bylo dost fyzicky náročné. Mohli jsme si dokonce vyzkoušet i ú- hybné skoky s lyžemi do příkopu. To když se na nás z ničeho nic na Zlodějce vyřítil sněhový pluh nejmenované firmy, který nám tak úžasně pročistil běžecké stopy. V Mikulkách už asi nebylo co prohrnovat a uklízet. Úžasný byl i zahajovací sjezd na pláni nad vodárnou včetně pádů, ale my jsme to nevzdali. No a když instruktoři vyhlásili na poslední den i běžecké závody, bylo jasné, že tady končí legrace a jde do tuhého. Jenže to se teda přepočítali! My jsme byli tak vytrénovaní a vymakaní, že jsme jim svými výkony Kriminální případ Mikulášovic z minulého století u stolu s Josefem Marschallem z domu čp Nickel si za nepřítomnosti Marschalla sedl na jeho místo. Marschall po svém návratu shodil Nickela ze své židle a praštil ho půllitrem. Jak se ukázalo, tato rána do hlavy mohla způsobit smrt. Nickel si potom ještě sedl na jinou židli a měl prohlásit gemeinde Gesindel obecní chátra. Protože byl Marschall v ráži a hostinský jinde vařil kávu, vytáhl nůž a vrazil ho Nickelovi přímo do srdce. Po svém návratu hostinský Guttmann s majitelem hospody Brunem Töppelem začali Nickela ošetřovat. Zjistili však, že je již bez známek života. Marschall seděl u vedlejšího stolu a choval se jako by se nic nestalo. Záhy Marschall s Töppelem vynesli mrtvého z hospody a opřeli ho vytřeli zrak. Narychlo totiž museli vyrábět další medaile, protože jsme se všichni umístili na bedně. Tak minimální časové rozdíly nám můžou závidět i ti běžkaři z MS v Liberci, kteří vůbec nemaj páru, jaká že to konkurence jim vyrůstá v Mikulášovicích. O naší rychlosti, vytrvalosti a hlavně o dobrém pocitu zvládnutých kiláčků se povídá hodně a rádo. Nejvíce však ale o dobré náladě a historkách, které s sebou přinášejí takové akce, jako byl náš lyžařský výcvik. Ale o tom zase někdy příště P.S. Více momentek z LV si můžete prohlédnout na Plešinger Zdeněk, instr. školního lyžování + super báječní lyžaři-běžkaři Sněhu si letos i děti užily do sytosti a mohly vyzkoušet svojí zimní výbavu. o zeď vedlejšího domu čp Tam ho ráno asi v 6 hodin našla Anna Baranková z čp. 115, která šla pro vodu. Ihned vyrozuměla Töppela, že venku se válí nějaký opilec. Töppel šel tedy s Barankovou a přesto, že věděl co se stalo, dělal překvapeného. Po nahlášení polici začalo vyšetřování a záhy již v 10 hodin si policie došla pro Marschalla. Ten vše, jak už to bývá, popřel. Po dalším výslechu se však k vraždě doznal. Rozsudek pro Marschalla zněl 2 roky těžkého žaláře a pro Bruna Töppela, majitele hospody, 10 měsíců vězení. Marschall byl po roce pro dobré chování z vězení propuštěn. K 1. březnu 1933 byl hostinec Modrá koule uzavřen. Spolek historie

4 STRANA 4 KULTURA MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ PROGRAM KINA Co je nového v Ulitû? Divadelní přehlídka sobota a neděle Pohádky, soutěže pro děti - více informací na plakátech Výměna úterý v hod. Spisy z archívů losangelské radnice umožnily poskládat vyprávění o zmizení devítiletého hocha a o chybném, zkorumpovaném vyšetřování případu policií. Peklo s princeznou středa v hod. Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. Underworld 3 - Vzpoura Lycanů úterý v hod. 3. díl série Underworld se zabývá podstatou krvavého boje mezi aristokratickými upíry a barbarskými Lycany. Ocas ještěrky středa v hod. Realistický příběh mladého muže, velmi současná variace na pohádkový motiv z povídky B. Němcové Anděl strážce. KINO MÍR VELKÝ ŠENOV Pohádky na dobrou noc sobota v hod. Hotelovému údržbáři se navždy život změní v okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky, které své neteři a svému synovci vypráví na dobrou noc. Veřejný nepřítel č.1: Epilog sobota v A zase ten Mesrine! Sice o něco starší a klidnější, ale přesto dostatečně šílený, aby s přehledem udržel širokou diváckou obec v křeslech kin. Falco středa v hod. Životopisné vyprávění rockové hvězdy cestou na vrchol za doprovodu drog, alkoholu a hádek s manželkou a zpět. Příběhy zvířátek čtvrtek v a ve hod. Pásmo pohádek pro děti. Líbáš jako bůh čtvrtek v hod. Jak to dopadne, když milovaná úča a kolegyně, která dávno rezignovala na sny a svůj život, se náhle zamiluje? Cinka panna sobota v hod. Příběh o touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti lidského rozhodování, o emancipaci, o jiném,nesmírně poetickém cikánském světě. Na půdě čtvrtek v Český animovaný film. Dobrodružná výprava na záchranu Pomněnky plna napínavých situací a nebezpečných okamžiků, ale i komických prvků a humorných zápletek. Bold - Pes pro každý případ středa v hod. Animovaná pohádka.hrdina hollywoodského hitového televizního seriálu Bolt zjišťuje, že k tomu, aby se stal hrdinou, nepotřebuje superschopnosti. info Majitelé průkazů tělesně postižených - sleva max. 50 % ze vstupného. Prodej cukrovinek a nápojů ve vestibulu kina. Salsa cena lekce je 100 Kč (1,5 hod.) Němčina pro nejmenší pro děti od 2,5 do 5 let Němčina hrou pro děti od 6 do 10 let Němčina pro pokročilé pro dospělé Němčina pro začátečníky pátek hodin - kurz je plně obsazen Angličtina pro nejmenší pro děti od 2,5 do 5 let čtvrtek od hodin Angličtina pro začátečníky čtvrtek od hodin - kurz je plně obsazen Angličtina hrou pro děti od 6 do 10 let Francouština pro začátečníky pro dospělé Joga kurz bude otevřen v druhé polovině roku 2009 Zápis do kurzu Mateřského centra Ulita tel.: , Opět připomínáme, že je pro vás k dispozici také bazar plný oblečení jak pro malé, tak velké. Na letní prázdniny připravujeme: HLÍDÁNÍ DĚTÍ - služba bude fungovat pouze o letních prázdninách a počet míst bude omezen, nabídka platí i pro dětičky z přilehlých obcí. Věková skupina 3-6 let? Dále připravujeme pro tato dítka i prázdninové intenzivní týdenní kurzy angličtiny a němčiny s hlídáním. Mějte se krásně a těšíme se na vás! Znovuotevření kina Mír ve Velkém Šenově po 13 letech Dne 13. března roku 2009 od 17:45 hodin byl v rekonstruovaném multifunkčním sále Kulturního centra ve Velkém Šenově uveden film Bathory. Znovu se tak po 13 letech otevřela opona místního Recitační soutěž na základní škole Ve středu 18. února 2009 proběhla v Základní škole v Mikulášovicích recitační soutěž. Zúčastnilo se ji celkem 26 dětí, které recitovaly ve čtyřech kategoriích. Výsledky soutěže byly následující: 1. kategorie: 1. Ondřej Vencko 2. Lucka Vajsová 3. Lucie Boštická 2. kategorie 1. Jakub Zeman 2. Kateřina Horvatovičová 3. Petra Linhartová 3. kategorie: 1. Kristýna Čáslavská 2. Jan Hoštička 3. Jana Suková 4. kategorie: 1. Petra Zimmerová 2. Iva Krpálková Kina Mír. Od roku 1996, kdy se opona kina Mír zavřela a občané města s přilehlým okolím tak ztratili možnost této zábavy, se pro ně znovu otvírá možnost kulturního vyžití. Objekt zůstal uzavřen a chátral až do roku 2003, kdy se započalo s postupnou rekonstrukcí, která trvá dodnes. Během této doby byl zrekonstruován multifunkční sál (promítání klasických filmů, nosičů DVD i projekce, divadelní Z každé kategorie postoupili dva recitátoři do oblastního kola, které se konalo v Rumburku. Ondřej Vencko se umístil na 3. místě, Jakub Zeman obdržel za svůj výkon čestné uznání a největšího úspěchu dosáhla Petra Zimmerová, která ve své kategorii zvítězila a postoupila do okresního kola. V Děčíně nás bude reprezentovat v pátek Držíme jí palce! O recitační soutěž na naší škole bývá každoročně zájem nejen mezi účinkujícími, ale také posluchači. jeviště) s kapacitou 126 míst. V objektu byla dále zrekonstruovaná městská ubytovna s třemi pokoji o celkové kapacitě 7 lůžek. Počítá se i s rekonstrukcí velkého sálu pro taneční zábavy. Město nezapomíná ani na knihovnu, která by měla být spojena s informačním střediskem. Všechny Vás srdečně zveme. D. Bosák MěÚ Velký Šenov Kategorii nejmenších recitátorů vyhrál Ondřej Vencko.

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ KULTURA - SPORT STRANA 5 MATE SKÉ CENTRUM ULITA každý všední den od 9.00 do hod. v horní škole tel.: Lucka, Bára, Pavlína, Veronika PROGRAM NA DUBEN 2009 středa Zpívání s Bárou od 9.00 do12.00 hod. čtvrtek Herna s Veronikou od 9.00 do Angličtina pro začátečníky od do pátek Závody na motorkách VI. od 9.00 do hod. - motorky a odrážedla sebou Němčina pro začátečníky od do hod. pondělí 6.4. Herna s Lenkou od 9.00 do hod. úterý Plavání - Bazén v Neustadtu - sraz u horní školy v 9.30 hod. středa Zpívání s Bárou od 9.00 do hod. čtvrtek Tvůrčí dílna s Veronikou - Velikonoční výzdoba od 9.00 do hod. pátek Herna od 9.00 do hod. + porada (10.00) Němčina pro začátečníky od do hod. pondělí Velikonoční pondělí - zavřeno úterý Plavání - Bazén v Neustadtu - sraz u horní školy v 9.30 hod. středa Zpívání s Bárou od 9.00 do hod čtvrtek Herna s Veronikou - Malování na obličej od 9.00 do hod. pátek Herna s Luckou od 9.00 do hod. Bazar/burza od do hod. Němčina pro začáteč. od do hod. pondělí Herna s Lenkou od 9.00 do hod. úterý Plavání - Bazén v Neustadtu - sraz u horní školy v 9:30 hod. středa Zpívání s Bárou od 9.00 do hod. čtvrtek Tvůrčí dílna s Veronikou od 9.00 do hod. pátek Herna s Luckou - Překážková dráha od 9.00 do hod. Němčina pro začáteč. od do hod. pondělí Herna s Luckou od 9.00 do hod. úterý Plavání - Bazén v Neustadtu - sraz u horní školy v 9.30 hod. středa Zpívání s Bárou od hod. čtvrtek Herna s Veronikou od 9.00 do hod. Nohejbal zaplnil sportovní halu Opět po roce se do mikulášovické sportovní haly vrátil kvalitně obsazený turnaj v nohejbale trojic. Tentokráte se na hrací ploše sešlo celkem deset týmů z toho osm pánských a dvě čistě dámská. A věřte nebo nevěřte i ta dívčí družstva neponechávala nic náhodě a pány fotbalisty někdy pěkně potrápila neočekávanými zákroky. Nejlepším hráčem na turnaji se po právu stal Martin Slanina z vítězného týmu pražáků. Turnaj proběhl v příjemné pohodě a v neposlední řadě také díky sponzorům, kterými byly pivovary Bernard a Staropramen, restaurace Svatý Hubert, restaurace Ráj poutníků a restaurace U Vladařů. 1. Pražáci (M. Slanina, P. Houdek, O. Kottek) 2. Hospodský (J. Horvatovič, T. Jirousek, P. Jirousek) 3. Laláci (V. Lalák, L. Lalák, D. Horáček) 4. Liberec 5. Restaurace U Vladařů 6. Nohejbaloví pérka 7. Květákovci 8. Tři sestry (děvčata) 9. Viadukťáci 10. Lahvoňovi (děvčata) Velikonoční posezení pro seniory ve středu 8. dubna 2009 od hodin v DPS vystoupí pěvecký sbor ZŠ a umělci ZUŠ Na některých hráčích bylo bezesporu vidět, že jim tato hra je vlastní a tak na hřišti předvedli nejeden zákrok, který by si laik nemohl dovolit. V bûrové fiízení na pronájem Slovanského domu v Mikulá ovicích Mûsto Mikulá ovice nabízí k pronájmu vlastní kulturní zafiízení ve stfiedu mûsta. Jedná se o pronájem budovy s restaurací, vinárnou, mal m spoleãensk m sálem a velk m taneãním sálem vãetnû ve kerého sociálního pfiíslu enství. Nabídky smûfiujte na adresu: Mûsto Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, Mikulá ovice Prohlídka objektu a podrobnûj í informace na tel , p. Bfietislav Jehliãka. Termín pronájmu: moïnost uïívání ihned Toto v bûrové fiízení nepodléhá úpravû zákona ã. 137/2006 Sb. o vefiejn ch zakázkách, v platném znûní.

6 STRANA 6 V pořadí čtvrté kolo florbalové ligy Severu se odehrálo v úvodu března ve sportovní hale v Mikulášovicích. Šest týmů si to mezi sebou rozdalo o velmi cenné body do celkového žebříčku letošního ročníku. Tento turnaj se hrál na dvě kola systémem každý s každým a tak si i ten nejotrlejší florbalista rozhodně přišel na své. V závěru hracího dne už někteří padali únavou a góly svým soupeřům stříleli velmi těžko. Nejlepším týmem dne byl domácí Jetix, který polevil pouze v jednom z deseti zápasů, kdy povolil soupeři remízu. A to ještě velmi kuriózním způsobem, když při vedení 2:1 při závěrečném buly vstřelil vlastní hráč branku přímo z rozehrání díky nepozornosti své obrany. Stan- SPORT Florbalisti načali druhou půlku Po mírném herním výpadku v minulém kole se družstvo Děčína opět vyhouplo na špici tabulky a ve čtvrtém turnaji nestačilo pouze na domácí Jetix. dardní výkon předvedli kluci z Děčína, kteří svým druhým místem dotáhli na domácí Březňáky a v dalších bojích budou již plně atakovat medailová umístění v konečném účtování tohoto ročníku. Podrobnosti o florbalových turnajích a další informace z činnosti místního turistického oddílu mládeže můžete nalézt na Konečné pořadí čtvrtého turnaje FLS 1. Jetix 2. Děčín 3. Březňáci Mikulášovice 4. Lachtani Mikulášovice 5. Sokol Bělá Para Mikulášovice Nejlepší střelci 1. Fúsek T. st., Jetix Křehký F., Jetix Štefaňák L., Děčín Levan T., Lachtani Podhora L., Jetix MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ SPARTAKU MIKULÁŠOVICE Rozpis zápasů Muži A: Sobota hod. Start Děčín Mikulášovice Sobota hod. Mikulášovice MSK Benešov n. Pl. Sobota hod. Velký Šenov Mikulášovice Sobota hod. Mikulášovice Horní Podluží Sobota hod. Krásná Lípa Mikulášovice Sobota hod. Velká Bukovina Mikulášovice Sobota hod. Mikulášovice Šluknov B Sobota hod. Malšovice Mikulášovice Sobota hod. Mikulášovice Těchlovice Sobota hod. Dolní Poustevna Mikulášovice Sobota hod. Mikulášovice Jiříkov Sobota hod. Verneřice Mikulášovice Sobota hod. Mikulášovice Chřibská Rozpis zápasů Dorost: Neděle hod. Mikulášovice Řezuz Děčín Sobota hod. Řezuz Děčín Mikulášovice Neděle hod. Mikulášovice Vilémov Sobota hod. FC Děčín- Mikulášovice Neděle hod. Mikulášovice Česká Kamenice Sobota hod. Markvartice Mikulášovice Sobota hod. Krásná Lípa Mikulášovice Neděle hod. Mikulášovice Verneřice Neděle hod. Union Děčín Mikulášovice Neděle hod. Mikulášovice Chřibská Neděle hod. Jiříkov Mikulášovice Neděle hod. Mikulášovice Modrá Mikulášovická garda přivezla stříbro Ve vilémovské sportovní hale pořádali šluknovští gardisté v pořadí již 12. ročník satelitního turnaje starých gard nad 40 let v halové kopané. Turnaje se zúčastnilo tentokráte 6 mužstev ze Šluknovského výběžku, když jen Dolní Poustevně se nepodařilo dát dohromady mužstvo a tak jejich hráči hostovali v Mikulášovicích a Lipové. Hrálo se systémem každý s každým. Hrací doba byla 1 x 12 minut. Příliš se nedařilo velkým favoritům ze Šluknova, Velkého Šenova a Vilémova. Obhájce trofeje mužstvo Rumburku získalo podruhé za sebou 1. místo a nutno říci, že zaslouženě. Putovní pohár a hodnotné ceny předávali Aleš Gall a Libor Sklenář, zakladatelé tohoto turnaje. V rámci tohoto turnaje bylo možné shlédnout také kroniku s fotografiemi ze všech předchozích jedenácti turnajů, která byla připravena a samozřejmě aktualizována panem Petrem Horákem. Jelikož se jedná o satelitní turnaj bylo po skončení tur- Konečné pořadí naje na místě přiděleno pořadatelství dalšího v pořadí již 13. ročníku v roce 2010 mužstvu SG Velký Šenov, který jej přijal. Hodnocení jednotlivců: Nejlepší střelec: J. Podhora (Velký Šenov) Nejlepší hráč: J. Drahota (Rumburk) Nejlepší brankář: P. Čuda (Mikulášovice) Nejstarší hráč: R. Učeň (Lipová) 1. Rumburk 15:11 12 bodů 2. Mikulášovice 14:8 9 bodů 3. Lipová 11:9 7 bodů 4. Vilémov 8:12 5 bodů 5. Velký Šenov 7:11 5 bodů 6. Šluknov 9:13 4 body Dosavadní vítězové: 1. ročník SK Stap Tratec Vilémov 2. ročník Plaston Šluknov 3. ročník Spartak Mikulášovice 4. ročník Plaston Šluknov 5. ročník SK Velký Šenov 6. ročník FK Dolní Poustevna 7. ročník SK Velký Šenov 8. ročník SK Velký Šenov 9. ročník Spartak Mikulášovice 10. ročník SK Velký Šenov 11. ročník FK Rumburk 12. ročník FK Rumburk MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování a tisk grafické studio-tiskárna prostûq, SNP 134/15, Rumburk, tel vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté

ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté MIKULÁŠOVICKÝ KVĚTEN 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã Den matek se slavil ve Slovanském domû Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté Více jak 700 úãastníkû pfiilákal 28. roãník

Více

Zahradní slavnost opět zabodovala

Zahradní slavnost opět zabodovala číslo 6 ročník 22 červen 2012 ZDARMA Tour de Feminin mezinárodní etapový závod v cyklistice žen V Mikulášovicích 5. července 2012 od 14.50 do 15.10 hodin Světová cyklistická esa v generálce před londýnskou

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Jak jsme volili do zastupitelstva

Jak jsme volili do zastupitelstva ČÍSLO 19 24. ŘÍJNA 214 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Jak jsme volili do zastupitelstva Když jsem psal před čtyřmi roky článek o komunálních volbách a jejich výsledcích

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. V pondělí do flétny, v úterý a ve čtvrtek na fotbal, ve středu na keramiku a v pátek ještě

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. V pondělí do flétny, v úterý a ve čtvrtek na fotbal, ve středu na keramiku a v pátek ještě www.monitor-bk.cz 19. ročník, číslo 23/2013 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Páteční trhy se stěhují do centra - str. 2 Jak rozsvítit

Více

Mikulášovický Advent přilákal stovky lidí.

Mikulášovický Advent přilákal stovky lidí. číslo 12 ročník 21 prosinec 2011 ZDARMA 27.12. turnaj ve stolním tenise tělocvična více na str. 7 Tradiční akce v předvečer zahájení adventu spojená na většině míst regionu především se slavnostním rozsvícením

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Opět jsme si to společně užili

Opět jsme si to společně užili číslo 5 ročník 22 květen 2012 ZDARMA Mistrovství České republiky Turistický závod jednotlivců 16.6.2012 Fotozprávy - Den země str. 4 Opět jsme si to společně užili Druhý ročník Retro Prvního máje se setkal

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2012 města Cvikova Ročník 40 DUBEN 2012 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, první jarní dny letošního roku přinesly velmi příjemné a teplé počasí, které láká k prvním

Více

Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského

Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského číslo 5 ročník 25 ZDARMA DEN DĚTÍ v sobotu 30.5.2015 od 15.00 hodin v Ráji poutníků NOŽÍŘSKÉ SLAVNOSTI 21.6.2015 Nádvoří továrny Mikov od 11.00 h. U Slovanského domu od 14.00 hodin Mikulášovické pálení

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč

TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč CO SE DĚJE V TOUŽIMI TOUŽIMSKO V OBRAZE Vážení občané, v minulém čísle byly v této rubrice zmíněny všechny

Více

s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA

s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA Martin Jakš se vrátil z Vancouveru do Železné Rudy Krátce po Martin skončení

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

Tři roky projektu uplynuly jako voda

Tři roky projektu uplynuly jako voda ČÍSLO 7 5. DUBEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz PRODRAŽÍ SE SKLÁDKOVÁNÍ? Starostové Sdružení pro rozvoj Šluknovska zasedali 21. března ve Velkém Šenově. Otázkou,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Další nezaměstnaní dostali šanci. Krásná Lípa předávala zkušenosti v Chorvatsku

Další nezaměstnaní dostali šanci. Krásná Lípa předávala zkušenosti v Chorvatsku 450 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 23. května 4,- Kč Čtvrtek 9. května Další nezaměstnaní dostali šanci Veřejně prospěšné práce mají v Krásné Lípě již dlouhou tradici. V průběhu

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NALEZNETE NA www.varnsdorf.cz

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NALEZNETE NA www.varnsdorf.cz VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NALEZNETE NA www.varnsdorf.cz Číslo 11 ČERVEN 2007 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY BUDOU JATKA V MAJETKU MĚSTA? Asi nikomu z varnsdorfských patriotů není lhostejný osud

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVEN 2015 Číslo 6 Ročník XXIV Vyšlo dne: 19. 6. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: Program rozvoje obce str. 2 a 4 Proč třídit odpady? str. 4 Den dětí

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více