Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Obsah Obsah balení Nabíjení baterie Připojení k PC přes USB Použi iusbportu jako USB nabíječky Použi iusbportu jako bezdrátového úložiště Přístup na iusbporthd paměťová média Před odpojením USB Mass Storage zařízení Standardní a vynucené vypnu Změna jména WiFi sítě a hesla Připojení iusbportu do existující WiFi sítě Zobrazení informací o pevném disku Další Volby iusbportuhd Přístup k iusbportuhd v Mac OS Přístup k iusbportuhd ve Windows Seznam služeb standardních síťových protokolů Kopírování dat z paměťové karty na iusbporthd Aktualizace systému (firmware) v iusbportuhd Technická specifikace

3 Obsah balení Displej MicroUSB 3.0 port Indikátor HDD Indikátor WiFi USB 2.0 port Indikátor baterie Tlačítko ZAP/VYP MicroUSB port pro nabíjení SDXC Slot Hlavní jednotka Uživatelská příručka Micro USB nabíjecí kabel USB 3.0 kabel

4 Nabíjení baterie Balení produktu neobsahuje USB nabíječku. Pokud například používáte tablet (ipad), můžete pro nabíjení použít jeho nabíječku (5V/2.1A). Použi nabíječky s jinými parametry může vést k poškození zařízení. Je-li zařízení nabíjeno, indikátor nabíjení sví oranžově. Jakmile je baterie plně nabita, změní se barva indikátoru nabíjení na zelenou. Pro plné nabi baterie je zapotřebí přibližně 6 hodin (při úplném vybi ). Indikátor baterie USB nabíječka (Toto příslušenství není součástí balení.)

5 Připojení k PC přes USB Vypněte iusbporthd před připojením pomocí USB kabelu k PC. U SB Mode Pro připojení k PC doporučujeme použít USB kabel dodávaný v balení s iusbporthd. Tip Počítač nedokáže rozpoznat iusbporthd, pokud je je zapnutý.

6 Použi iusbportu jako USB nabíječky iusbport může sloužit také jako záložní zdroj energie pro nabíjení celé řady mobilních zařízení přes USB port. Stačí připojit zařízení pomocí USB kabelu do USB 2.0 portu (výstup 5V, 1A). Připojte zařízení do USB portu. S skněte a podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 3 sekund. Indikátor módu nabíjení se rozbliká. Po ukončení nabíjení vypněte iusbporthd opětovným s skem tlačítka ZAP/VYP.

7 Použi iusbportu jako bezdrátového úložiště S skněte tlačítko ZAP/VYP a uvolněte ho, jakmile se rozsví displej. Připojte zařízení do USB portu. Vložte SDXC kartu Vyčkejte 30 sekund, dokud se nerozbliká indikátor WiFi. Na displeji se zobrazí všechny systémové informace. Ikona SD karty Ikona HDD HDD pracuje HDD v klidu iusbhd_xxx <Password> Ikona USB pamě Ikona baterie Jméno WiFi sítě Heslo (k WiFi sí ) Jméno přístupového bodu (Klient) Další informace Přejděte do "Nastavení" na vašem zařízení (ipad, iphone). V sekci Wi-Fi vyberte "iusbhd" ze seznamu dostupných sí. iusbhd_xxxx iusbhd_xxxx

8 Přístup na iusbporthd paměťová média Na vašem WiFi zařízení spusťte "Safari" nebo jiný prohlížeč www stránek. V prohlížeči zadejte do řádku pro zadávání adresy URL následující odkaz: "h p:// " Obsah iusbporthd paměťových médií se zobrazí v prohlížeči. Úložné místo je reprezentováno pomocí odkazu na písmeno logické jednotky. Nastavení Tip Obsah Pro správné zobrazení obsahu doporučujeme používání www prohlížeče Safari nebo Chrome. Jiné prohlížeče nemusí zobrazit správně/úplné uživatelské rozhraní. Na vní iusbport aplikace pro iphone, ipad a systém Android rovněž umožňují přístup paměťovým médiím a nabízejí funkce pro práci se soubory.

9 Před odpojením USB Mass Storage zařízení iusb HD Sync _xxxx.. S skněte tlačítko ZAP/VYP. Na displeji se zobrazí "Sync...". Vyčkejte na ukončení synchronizace a následně odpojte USB zařízení od iusbportuhd. Neodpojujte zařízení, dokud nevypnete iusbporthd. (Alterna vní metoda) Vzdálené odpojení USB Vyberte ikonu "Nastavení" Ukažte na "Unload:" v sekci USB Device:

10 Standardní vypnu iusb H Shut D_xxxx down? S skněte tlačítko ZAP/VYP. Na displeji se zobrazí "Shutdown?" Opětovně s skněte tlačítko ZAP/VYP. iusbporthd spočítá zvývající volnou kapacitu na disku a zobrazí její hodnotu na displeji GB [ 978.1GB ] Power Off Pokud iusbporthd vypnete, po jeho zapnu se zobrazí na displeji informace, které na něm byly zobrazeny před vypnu m. Vynucené vypnu Zatlačte tlačítko Reset.

11 Změna jména WiFi sítě a hesla Nezapomeňte si změnit přednastavené jméno WiFi sítě (SSID) a heslo. Pokud tak neučiníte, může dojít k neoprávněnému přístupu na iusbport a ke zneuži vašich dat. V obrazovce Setup ukažte na "SSID:" iusbhd_xxxx Zadejte nové jméno sítě (SSID) a přístupové heslo (Password). Ukažte na "Save Change" a vypněte a zapněte iusbporthd.

12 Připojení iusbportuhd do existující WiFi sítě... důležité informace Pokud chcete připojit vaše zařízení (např. ipad, iphone nebo Smartphone) k iusbportuhd a současně být ve stejném okamžiku připojeni na internet, bude zapotřebí připojit iusbport ke stávající WiFi sí v tzv. "Insfrastructure mode". V tomto Infrastrukturálním módu lze přistupovat ke službám poskytovaným iusbportem a současně přistupovat ke službám internetu. Wireless Router Tip Základním síťovým módem iusbportu je 'Access Point'. Pokud ho potřebujete přepnout do infrastrukturálního režimu, je třeba dodržet následující podmínku: Nejprve zapněte váš WiFi router a ujistěte se, že funguje správně. Teprve potom zapněte iusbport. V případě, že zapnete nejdříve iusbport a teprve potom WiFi router, iusbport nedokáže router najít.

13 Připojení iusbportuhd do existující WiFi sítě... nastavení V obrazovce Setup, v sekci WLAN Sta on ukažte na "SSID:" Vyberte jméno WiFi sítě vašeho routeru. Zadejte heslo k této WiFi sí a ukažte na tlačítko OK pro uložení hesla. Pokud je heslo správné a dojde k připojení iusbportu, uvidíte za popisem SSID: jméno sítě a přiřazenou IP adresu.

14 Zobrazit informace o pevném disku Pokud ukážete na ikonu "Se ng" a zobrazí se stránka s informacemi o pevném disku a další možnos nastavení Spočítat zbývající volné místo na disku před vypnu m Zapnout ukládání streamovaného videa do interní vyrovnávací SSD pamě. Pokud je celé video uloženo do vyrovnávací pamě, pevný disk se přepne do režimu úspory energie. Ukažte na "Self-Monitoring" pro zobrazení S.M.A.R.T informací o disku. Tip S.M.A.R.T je technologie slučující vlastní kontrolu disku, analýzu, a vyhodnocování jeho stavu. Tato technologie umožňuje odhalit a včas upozornit na potencionální vady disku, které by mohly způsobit ztrátu dat.

15 Další volby iusbportuhd Ukažte na ikonu "Se ng" a zobrazí se okno s volbami: "Enable HFS+ Wri ng" ak vuje možnost nahrávání a ukládání souborů na pamětová média používající formát ukládání HFS+ (Mac OS 8.1 a vyšší) Volba "Admin Password" dovoluje nastavit heslo pro neautorizovaný přístup ke stránce s parametry nastavení. DŮLEŽITÉ: Pokud toto heslo zapomenete, budete muset restartovat iusbporthd do továrního nastavení. Vytvořte prázdný soubor se jménem "clear_my_iusbport_possword" na USB flash pamě. Vložte tuto paměť do USB portu iusbportuhd. Vyčkejte dokud se na displeji nezobrazí "Reset to Default" Volba "Backup Folder" umožňuje vybrat složku, do které se budou ukládat důležité soubory. Pokud tato volba zůstane nezvolena, všechny důležité soubory se budou ukládat přímo do kořenové složky. Ukažte na "Backup Folder" a zadejte jméno složky. iusbporthd tuto složku vytvoří v kořenové složce prvního oddílu, naformátovaného systémem FAT32. Ak vací volby "Auto Power Off" lze nastavit automa cké vypnu iusbportuhd po uplynu určitého časového intervalu. Ukažte na volbu "Auto Power Off" a zadejte hodnotu intervalu. iusbporthd se automa cky vypne, pokud po zadanou dobu nezaznamená žádnou datovou komunikaci.

16 Přístup k iusbportuhd v Mac OS V okně aplikace Finder vyberte z roletového menu "Go" položku "Connect to Server". Do pole "Server Address" zadejte IP adresu iusbportuhd (ve formátu smb://<ip adresa> a ukažte na tlačítko "Connect". IP adresa je standardně zobrazena na displeji iusbportuhd. smb:// smb:// Vyberte typ připojení jako "Guest" a ukažte na tlačítko "Connect".

17 Přístup k iusbportuhd ve Windows Otevřete 'My Computer' - Tento Počítač (název závisí na použitých MS Windows) Tento počítač Do adresního řádku zadejte IP adresu iusbportuhd ve formátu, jak je znázorněno na obrázku. DŮLEŽITÉ! IP adresa musí začínat dvěma obrácenými lomítky. IP adresa je standardně zobrazena na displeji iusbportuhd. \\ S skněte Enter na klávesnici nabo klikněte na tlačítko "Go". V okně se zobrazí ikona odkazující na iusbporthd. \\ iusbport-c Klikněte na ikonu 'iusbport' pro zobrazení obsahu iusbportuhd.

18 Seznam služeb standardních síťových protokolů iusbport disponuje podporou některých standardních síťových serverovýc protokolů jako jsou FTP, DLNA, WebDAV a Samba. Přistupovat k iusbportuhd tak lze i pomocí standardních FTP, DLNA, WebDAV a Samba softwarových klientů. FTP a Samba podporují čtení i zápis na externích zařízeních, naformátovaných systémem FAT32, exfat nebo NTFS. FTP Nastavení FTP server - IP adresa: (Standardní Access Point mód) (v infrastrukturálním módu použijte IP adresu zobrazenou na displeji iusbportu) FTP server TCP/IP číslo portu: FTP server uživatelské jméno: FTP server heslo: 21 anonymous <nezadávejte, nechejte prázdné> Samba Nastavení Samba server - IP adresa: (Standardní Access Point mód) (v infrastrukturálním módu použijte IP adresu zobrazenou na displeji iusbportu) Samba server TCP/IP číslo portu: Samba server uživatelské jméno: Samba server heslo: WebDAV Nastavení Samba server - IP adresa: 139 Guest <nezadávejte, nechejte prázdné> (Standardní Access Point mód) h p:// :81/webdav (v infrastrukturálním módu použijte IP adresu zobrazenou na displeji iusbportu) WebDAV server uživatelské jméno: WebDAV server heslo: V okně pro nastavení iusbportuhd můžete povolit/zakázat následující síťové služby. DŮLEŽITÉ: Jakmile vypnete službu FTP, nebudete moci ukládat své soubory na iusbporthd. <nezadávejte, nechejte prázdné> <nezadávejte, nechejte prázdné>

19 Kopírování dat z paměťové karty na iusbporthd iusbporthd dokáže kopírovat data z karty, vložené do SD slotu nebo ve čtečce paměťových karet (připojené do USB portu) na interní pevný disk (formátováný FAT32). Všechny fotografie a videa mohou být přenesena na pevný disk automa cky. Připojte USB čtečku SD karet s vloženou kartou do iusbportuhd nebo vložte SD/SDHC/SDXC kartu do SD slotu v iusbportuhd. Pokud do iusbportuhd vložíte dvě karty najednou, nedojde k jejich automa ckému zkopírování Připojte zařízení do USB portu. iusb H Copy D_xxxx Card? Vložte SDXC kartu Jakmile se na displeji zobrazí "Copy Card?", s skněte tlačítko ZAP/VYP. iusbporthd Copy Card? iusbport zkopíruje obsah vaší karty na interní pevný disk. Po úspěšném zkopírování se iusbporthd sám vypne. V opačném případě se po dobu 1 hodiny zobrazí chybové hlášení. Tip Pro kopírování dat na interní pevný disk je nutné, aby byl předem naformátován systémem FAT32.

20 Aktualizace systému (firmware) v iusbportuhd Firmware iusbportuhd může být aktualizován a to zejména z důvodu přidání nových funkcí nebo pro odstranění případných chyb. Stáhněte si nový firmware, reprezentovaný souborem IUSBHD.SEF Zkopírujte soubor IUSBHD.SEF do kořenové složky USB pamě. Připojte USB paměť do iusbportuhd. Po chvíli se objeví na displeji např.: Update V10 > V11? S skněte 1x tlačítko ZAP/VYP pro spuštění aktualizace firmware. Finish Shutdown Aktualizace byla úspěšná. Systém bude vypnut.

21 Technická specifikace Model: iusbporthd USB Port: 1x vysokorychlostní USB MBps 1x Superrychlostní USB3.0 5GBps Slot paměťové karty: 1x SD/SDHC/SDXC Interní paměť Flash: 8GB Bezdrátové rozhraní: WiFi b/g/n Displej: Monochroma cký podsvětlený 132*64 Nabíjecí parametry: DC 5V, 1A ~ 2A Baterie: 3850mAh, Li-Pol Standardní příslušenství: 1x Micro USB nabíjecí kabel 1x USB3.0 kabel 1x Uživatelská příručka Bezdrátové režimy: Access Point mód Infrastrukturální mód Síťové služby: Web Server Extension FTP Server Samba Server DLNA Server WebDAV Server Kompa bilní s: ipad/iphone/android/wifi zařízeními Zařízeními splňujícími standard USB Mass Storage

22 iusbporthd Nyvržen v Silicon Valley, California v Sanho Corpora on. Všechna práva vyhrazena. Copyright Apple, ipad, iphone jsou ochranné známky Apple, Inc. Všechny další ochranné známky jsou vlastněny jejich příslušnými vlastníky. Oficiální dovozce do ČR: Ingredi Europa s.r.o., Formanská 257, Praha 4 Újezd, 14900

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Obsah 1 1 Obsah 1 Obsah...1-1 2 Nastavení ovladače tiskárny...2-3 2.1 Sada CD-ROM...2-3 CD-ROM...2-3 2.2 Dodávané ovladače tiskárny...2-4 Ovladače tiskárny a podporované operační systémy...2-4 Systémové

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Uživatelská příručka. Smart 4

Uživatelská příručka. Smart 4 Uživatelská příručka Smart 4 1. Váš telefon 1 1.1 Odstranění zadního krytu 1 1.2 Nabití baterie 2 1.3 Karta SIM a karta microsd 3 1.4 Vypnutí/zapnutí, restartová ní a režim V letadle 3 1.5 Zamknutí/odemknutí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol Návod k obsluze Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 4.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 4.2 Nabídka

Více

IPCorder KRR-8016/24/32/40

IPCorder KRR-8016/24/32/40 IPCorder KRR-8016/24/32/40 Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Pro další informace

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Kindle. Uživatelská příručka. 2. vydání

Kindle. Uživatelská příručka. 2. vydání Kindle Uživatelská příručka 2. vydání 1 Obsah... 1 Vítejte... 3 Kapitola 1 Začínáme... 4 Ovládací prvky... 4 Nabíjení baterie... 5 Indikátory stavu... 6 Stav WiFi... 6 Stav baterie... 6 Indikátor aktivity...

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více