Bezdrátový router AC1600 Smart

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátový router AC1600 Smart"

Transkript

1 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být bez oznámení změněny. NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o shodě Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na webové stránce: Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy naleznete na adrese: Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy. Pouze pro použití uvnitř. Platí pro prodej ve všech členských zemích EU, státech EFTA a Švýcarsku. Bezdrátový router AC1600 Smart Model R6250 Instalační příručka Obsah balení Balení obsahuje následující položky. Pokud je některá z položek chybná, poškozená či schází, obraťte se na prodejce společnosti NETGEAR. Kabel sítě Ethernet NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Bezdrátový router R6250 Napájecí adaptér V některých zemích je součástí balení disk Resource CD. Srpen 2014

2 1. Připravte modem. Odpojte modem od napájení. Je-li zálohován z baterie, vyjměte baterii. 2. Připojte modem. Internet Zapojte napájení modemu. Vložte zpět záložní baterii. Poté připojte kabelem modem do internetového portu routeru. DSL nebo kabel 3. Zapněte router. Počkejte, až se rozsvítí kontrolka LED bezdrátové sítě. Router 4. Připojte počítač. Lze použít kabel Ethernet nebo vytvořit bezdrátové připojení. 5. Spusťte prohlížeč. Zobrazí se aplikace NETGEAR genie. Pokud se vám aplikace genie nezobrazuje, zadejte Zadejte uživatelské jméno admin a heslo password. Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení najděte štítek se sériovým číslem a použijte ho při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com. Chcete-li využívat telefonickou podporu společnosti NETGEAR, musíte svůj produkt nejprve zaregistrovat. Společnost NETGEAR doporučuje zaregistrovat produkt na jejím webu. Aktualizace výrobku a webovou podporu naleznete na webové stránce Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory. Uživatelskou příručku najdete online na adrese nebo na odkazu v uživatelském rozhraní produktu. Modem Uživatelskou příručku najdete online na adrese nebo pomocí odkazu v uživatelském rozhraní produktu.

3 Obsah Instalace routeru Bezdrátová síť a zabezpečení Připojení k bezdrátové síti Provedení změn v routeru Přihlášení k routeru Změna hesla Obnovení zapomenutého hesla Přístup ke službě ReadySHARE Aplikace ReadySHARE Vault pro zálohování ReadySHARE Printer Osobní server FTP Aplikace NETGEAR genie

4 Instalace routeru Před instalací routeru se přesvědčte, že je internetová služba aktivní. Instalace routeru: 1. Připravte modem. a. Odpojte zdroj napájení vašeho modemu. DSL nebo kabel b. Je-li modem zálohován z baterie, vyjměte všechny baterie. Internet c. Jestliže je modem již připojen k jinému routeru, odpojte kabel mezi modemem a tímto Modem routerem. Zkontrolujte, zda je modem odpojen, kromě kabelu vedoucího do zásuvky internetové služby. 2

5 2. Připojte modem. Router Modem a. Připojte modem do elektrické sítě a poté ho zapněte. (Vraťte zpět baterie, pokud jste je předtím vyňali.) b. Žlutým kabelem sítě Ethernet, dodaný spolu s routerem, propojte modem a internetový port routeru. 3

6 3. Zapojte napájení routeru. Vypínač a. Připojte napájecí adaptér k routeru a do zásuvky rozvodu elektřiny. b. Počkejte, až se kontrolka LED bezdrátové sítě na předním panelu rozsvítí. Pokud nesvítí žádné kontrolky LED, stiskněte vypínač napájení na zadním panelu routeru. 4

7 4. Připojte počítač. Je možné použít kabel Ethernet nebo vytvořit bezdrátové připojení: Chcete-li použít pevné připojení, propojte počítač ethernetovým kabelem (není součástí balení) s černým ethernetovým portem LAN na routeru. Nebo vytvořte bezdrátové připojení pomocí předem nastavených hodnot bezdrátového zabezpečení zapsaných na štítku routeru. 5

8 5. Spusťte prohlížeč. Když se k routeru připojíte poprvé, zobrazí se obrazovka aplikace genie. Podle pokynů v aplikaci genie se připojte k internetu. Pokud se obrazovka aplikace genie nezobrazí, zavřete a znovu spusťte prohlížeč. Do adresního řádku zadejte a zadejte uživatelské jméno admin a výchozí heslo (password). Jestliže se aplikace NETGEAR genie stále nezobrazuje, vyzkoušejte následující postup: Zkontrolujte, zda je počítač připojen k jednomu ze čtyř ethernetových portů sítě LAN nebo bezdrátově k routeru. Zkontrolujte, zda router funguje na plný výkon a že kontrolka LED napájení svítí. Zavřete a znovu spusťte prohlížeč, abyste se ujistili, že se předchozí stránka vymaže z mezipaměti. Poté zadejte adresu Pokud má počítač nastavenou statickou či pevnou adresu IP (což není běžný případ), změňte nastavení tak, aby adresu IP získával počítač automaticky z routeru. 6

9 Bezdrátová síť a zabezpečení Tento výrobek má jedinečný název bezdrátové sítě (SSID) a síťový klíč (heslo). Výchozí SSID a heslo jsou generovány jedinečným způsobem pro každé zařízení (obdobně jako sériové číslo), aby chránily a maximalizovaly vaši bezpečnost v bezdrátové síti. Tyto informace jsou uvedeny na štítku routeru. Společnost NETGEAR doporučuje, abyste neměnili přednastavený název SSID ani heslo bezdrátové sítě. Pokud tato nastavení změníte, název SSID ani heslo na štítku již nebudou fungovat. Sem si poznamenejte předem nastavené hodnoty bezdrátového připojení ze štítku pro snadné dohledání. Název bezdrátové sítě (SSID): Síťový klíč (heslo): 7

10 Pokud změníte výchozí nastavení, poznamenejte si je sem pro referenci a tuto příručku uložte na bezpečném místě. Název bezdrátové sítě (SSID): Síťový klíč (heslo): Pokud chcete načíst nebo aktualizovat heslo bezdrátového připojení: 1. Zadejte ve webovém prohlížeči adresu 2. Přihlaste se pomocí uživatelského jména (admin) a výchozího hesla (password). 3. Vyberte možnost Wireless Settings (Nastavení bezdrátového připojení). Připojení k bezdrátové síti Pro připojení k bezdrátové síti můžete použít metodu Nastavení zabezpečení Wi-Fi (WPS), nebo manuální nastavení. Připojení k síti pomocí WPS: 1. Stiskněte tlačítko WPS na routeru. 8

11 2. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém počítači či zařízení, případně proces nastavení WPS dokončete podle pokynů k funkci WPS dodaných se zařízením. Poznámka: Některé starší počítače či zařízení nemohou využívat WPS. Manuální připojení k síti: 1. V počítači či bezdrátovém zařízení otevřete nástroj, který spravuje bezdrátové připojení. Tento nástroj vyhledá dostupné bezdrátové sítě v okolí. 2. V seznamu sítí vyberte název bezdrátové sítě (SSID). Název SSID je uveden na štítku routeru. Změníte-li název sítě během procesu úvodního nastavení, najděte tento síťový název. 3. Zapište předem nastavené heslo (nebo vlastní heslo, pokud jste předem nastavené heslo změnili), a klikněte na tlačítko Connect (Připojit). 9

12 Provedení změn v routeru Jakmile pomocí softwaru NETGEAR genie nastavíte router, přihlaste se k routeru a prohlédněte si jeho nastavení a případně ho upravte. Přihlášení k routeru Postup pro přihlášení k routeru: 1. Spusťte prohlížeč v počítači nebo v bezdrátovém zařízení, které je připojeno k routeru. 2. Do adresního řádku prohlížeče zapište adresu nebo Zobrazí se výzva k přihlášení. 3. Zadejte uživatelské jméno admin a heslo password. Zobrazí se základní domovská obrazovka. Změna hesla Postup změny hesla pro uživatele routeru: 1. Přihlaste se k routeru. 2. Na kartě ADVANCED (ROZŠÍŘENÉ) vyberte možnost Administration > Set Password (Správa > Nastavit heslo). 3. Zadejte staré heslo a poté dvakrát zadejte nové heslo. 10

13 4. Zaškrtněte políčko Enable Password Recovery (Povolit obnovení hesla). 5. Klikněte na tlačítko Apply (Použít). 6. Při výzvě odpovězte na otázky. Odpovědi se uloží. Obnovení zapomenutého hesla Výchozím heslem pro účet správce je password. Pokud heslo změníte a použijete funkci pro obnovení hesla, získáte zpět toto heslo. Obnovení zapomenutého hesla: 1. Spusťte prohlížeč v počítači nebo v bezdrátovém zařízení, které je připojeno k routeru. 2. Do adresního řádku prohlížeče zapište adresu nebo Zobrazí se výzva k přihlášení. 3. Klikněte na tlačítko Cancel (Storno). Pokud je povoleno obnovení hesla, budou vám položeny dvě bezpečnostní otázky. 4. Zadejte uložené odpovědi na bezpečnostní otázky. 11

14 Přístup ke službě ReadySHARE Paměťová zařízení a tiskárny USB můžete připojit k portu USB na routeru a sdílet je v síti. Přístup k jednotce USB z počítače se systémem Windows: 1. Připojte paměťové zařízení USB do portu USB routeru. 2. Pokud má jednotka USB napájecí zdroj, musíte jej při připojení jednotky USB k routeru použít. Po připojení jednotky USB k portu USB na routeru může trvat až dvě minuty, než bude připravena ke sdílení. Ve výchozím nastavení je jednotka USB přístupná všem počítačům ve vaší místní síti (LAN). 3. Vyberte možnost Start > Run (Start > Spustit). 4. Do dialogového okna zadejte \\readyshare. 5. Klikněte na tlačítko OK. Přístup k jednotce USB z počítače se systémem Mac: 1. Připojte paměťové zařízení USB do portu USB routeru. 2. Pokud má jednotka USB napájecí zdroj, musíte jej při připojení jednotky USB k routeru použít. 12

15 Po připojení jednotky USB k portu USB na routeru může trvat až dvě minuty, než bude připravena ke sdílení. Ve výchozím nastavení je jednotka USB přístupná všem počítačům ve vaší místní síti (LAN). 3. Vyberte možnost Go > Connect to Server (Přejít > Připojit k serveru). 4. U položky Adresa serveru zadejte smb://readyshare. 5. Klikněte na tlačítko Connect (Připojit). Aplikace ReadySHARE Vault pro zálohování Router je dodáván s bezplatným softwarem pro zálohování pro všechny počítače se systémem Windows ve vaší domácnosti. Připojte pevný disk USB k portu USB na routeru a využijte centralizované, souvislé a automatické zálohování. Zálohování počítačů se systémem Windows: 1. Připojte pevný disk USB k portu USB na routeru. Pro dosažení nejlepšího výkonu připojte pevný disk USB 3.0 k portu USB 3.0 routeru. 2. Nainstalujte aplikaci genie do všech počítačů se systémem Windows. 13

16 3. Stáhněte si aplikaci ReadySHARE Vault z adresy a nainstalujte ji na každý počítač se systémem Windows. 4. Spusťte aplikaci ReadySHARE Vault. 5. Klikněte na kartu Dashboard (Ovládací panel) nebo Backup (Záloha) a nastavte a spusťte zálohování. ReadySHARE Printer Nastavení funkce ReadySHARE Printer: 1. Připojte USB tiskárnu k portu USB routeru pomocí kabelu USB tiskárny. 2. Nainstalujte software ovladače tiskárny (k dispozici u výrobce tiskárny) na každý počítač, který bude tiskárnu sdílet. 14

17 3. Přejděte na adresu a stáhněte a nainstalujte aplikaci NETGEAR USB Control Center na každý počítač, který bude tiskárnu sdílet. 4. Pro nastavení tiskárny ReadySHARE využijte pokyny pro snadné nastavení, které jsou k dispozici online hned nad odkazy ke stažení. Osobní server FTP Díky vlastní bezplatné adrese URL získáte dálkový přístup k vlastnímu serveru FTP nastavenému ve vaší domácí síti. Nastavení serveru FTP a bezplatné adresy URL v routeru: 1. Na kartě ADVANCED (POKROČILÉ) vyberte možnost USB Storage > Advanced Settings (Úložiště USB > Pokročilá nastavení). 2. Zaškrtněte políčko FTP (via Internet) (FTP, přes internet). 3. Klikněte na tlačítko Apply (Použít). 4. Na kartě ADVANCED (POKROČILÉ) vyberte možnost Advanced Settings > Dynamic DNS (Pokročilá nastavení > Dynamické DNS) a jako poskytovatele služeb vyberte společnost NETGEAR. 15

18 Další informace o těchto funkcích naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete prohlédnout online na adrese nebo prostřednictvím odkazu po přihlášení k routeru. Aplikace NETGEAR genie Stáhněte si bezplatnou aplikaci genie ze stránky Automaticky opraví běžné problémy se sítí a umožňuje snadnou správu domácího síťového připojení. 16

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

Servis a podpora společnosti WD

Servis a podpora společnosti WD Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Edge 1000 Návod k obsluze

Edge 1000 Návod k obsluze Edge 1000 Návod k obsluze Březen 2014 190-01694-41_0A Vytištěno na Tchaj-wanu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část)

Více