Malé evropské nokturno Petr Sládeček Sv. Jan pod Skalou 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malé evropské nokturno Petr Sládeček 30. 9. 2009 Sv. Jan pod Skalou 1"

Transkript

1 Malé evropské nokturno Petr Sládeček Sv. Jan pod Skalou 1

2 Program nokturna refektář 1. Andreas Scholl, Orpheus Chamber Orchestra: Down by the Salley Gardens, irská lidová 2. Andreas Scholl: G.F. Handel, Ombra Mai Fu, barokní operní árie 3. Hradišťan : Velkomoravský chorál 4. Hradišťan: Vagantské písně 5. Hradišťan: Komenského kancionál 6. Schola Gregoriana Pragensis: Pater Noster, středověký latinský gregoriánský chorál 7. Schola Gregoriana Pragensis: Ave Regina Caelorum, středověká latinská raná polyfonie 8. Monteverdi Choir: Palestrina: Jesu Rex Admirabilis, latinský hymnus, renesanční polyfonie 9. The Tallis Scholars: William Byrd: Oh Lord, Make thy Servants, Elisabeth, renesanční anglická mše 10. Moskevský státní komorní sbor: Sergej Rachmaninov: Liturgie sv. Jana Zlatoústého, ruská duchovní 11. Le Mystère des Voix Bulgares: Polegnala E Todora, bulharský moderní folklór 12. Philippe Jaroussky a Ensemble Matheus: Antonio Vivaldi: žalm Nisi Dominus 13. Kathleen Ferrier: Johann Sebastian Bach: árie Erbarme dich z Matoušových pašijí 14. Jordi Savall: Danza del viento, středověká alžírská židovsko (sefardsko) berberská 15. Jordi Savall: M. A. Charpentier: Missa Assumpta est Maria, latinská barokní mše 16. Spirituál kvintet: Ave tu Pura Puella, renesanční píseň 17. Spirituál kvintet: Pavana za deset švestkových knedlíků, italská renesanční paduana 18. Sophie Kärthauser: M.A. Charpentier: Les Plaisirs de Versailles, francouzská barokní opera 19. Les Arts Florissants: M. A. Charpentier, Actéon, francouzská barokní pastorála 20. v EU, oficiální videoklip 21. James Turner: Ode to Joy, played on the glass harp 22. Epilog: NBE neboli NEBE 2

3 Dobrý večer. Prosím, klidně a pohodlně se usaďte. 3

4 Prosím, vypněte své mobilní telefony. Děkuji. 4

5 NOKTURNO je původně termínem církevním. Nokturny byly již ve středověku částmi chórové modlitby (matutinum, Matins) v rámci tzv. liturgie hodin (breviář). Sestávaly ze žalmů a střídavých zpěvů a modlili se jimi třikrát za noc křesťanští kněží, mniši a řeholníci. V posledních staletích je termín nokturno vnímán jako světská hudební kompozice s noční náladou (Mozart, Chopin, Skrjabin, Debussy aj.). Nokturna jako svého druhu žánr se ovšem vyskytují i ve výtvarném umění a v literatuře. Dnes bývá pojmem nokturno nejčastěji označován prostě a jednoduše noční hudební koncert. 5

6 Dnešní nokturno nechce být muzikologicky reprezentativním, nemá ambici být odborné. V hudbě jsem laikem, amatérem. Prostě jsem pro vás vybral ukázky z evropské hudby, které mám rád. Zazní hlavně světská i duchovní středověká, renesanční a barokní hudba, ale i hudba lidová, popř. hudba moderní na folklórní motivy. 6

7 Možná, že bych dnešním nokturnem také rád letmo naznačil fragmenty jednoho příběhu. Jde o příběh složitých tisíciletých dějin geografického prostoru, vymezeného dnešní severní, jižní, západní, východní i střední Evropou, ale i částí severní Afriky, Malé Asie Staří Řekové říkali tomuto prostoru OIKÚMENA, což byl pro ně tehdy veškerý známý, civilizovaný, obyvatelný svět. Našemu vyspělému evropskému světu, světu práva a ekonomické prosperity, říkáme dnes ZÁPAD nebo také OKCIDENT. Stojí na několika historických kulturních pilířích: na řecké lásce k moudrosti, na římské víře ve spravedlnost, na židovsko - křesťanké tradici Desatera a víry, naděje a lásky, na renesanční důvěře v člověka a jeho tvůrčí schopnosti, na osvícenském přitakání rozumu a vědeckému poznání. Okcident na svých východních hranicích sahá někam k Bosporské úžině a k Uralu. Tam už se Okcident inspirativně i neklidně stýká s VÝCHODEM, s ORIENTEM. Jenže: Orient byl po staletí, po tisíciletí v Okcidentu kulturně přítomen - a stejně tomu vždy bylo i naopak. 7

8 Ale zpět k hudbě

9 Noc otevírá brány představivosti. Opouštíme světlo dne, abychom se na chvíli zastavili. A zaposlouchali se. Nejen do hudby, ale i do TICHA, které k noci patří.

10 Prosím, zkuste se nejen zaposlouchat do krásné hudby, ale ve videonahrávkách si také povšimnout tváří lidí, kteří tuto hudbu interpretují. Myslím si, že jsou to lidé vzácní. 10

11 Andreas Scholl, Orpheus Chamber Orchestra Německý pěvec ANDREAS SCHOLL je jedním z největších současných světových KONTRATENORŮ. Jeho mužský hlas má rozsah ženského altu. Po mutaci v pubertě mu zůstala schopnost zpívat chlapeckým hlasem. Žije se svou rodinou ve švýcarské Basileji, kde také pořádá mistrovské kurzy interpretace staré hudby na proslulé Schola Cantorum Basiliensis. Americký KOMORNÍ ORCHESTR ORPHEUS patří už přes tři desítky let mezi nejvýznamnější světová hudební tělesa. Je známý též svým unikátním tvůrčím procesem: orchestr nemá dirigenta, vedoucího, koncertního mistra, prvního hráče. Členové souboru se v těchto rolích střídají podle svých schopností a hudebních specializací.

12 ??? Kontrola vašich znalostí: (jak vidíte, nedám si pokoj ani při nokturnu ) Ze které geografické oblasti pocházel ORFEUS, nepřekonatelný pěvec a hudebník, hrdina staré řecké mytologie? Svým zpěvem prý okouzloval lidi, uchvacoval a uklidňoval zvěř a ptactvo, tišil přírodu a nastoloval v ní klid a mír Kdo ví, zapamatuje si, kdo neví, zapamatuje si alespoň otázku a počká si na odpověď v závěru dnešního nokturna.

13 DOWN BY THE SALLEY GARDENS ANDREAS SCHOLL a Komorní orchestr ORPHEUS spolu v roce 2001 vydali desku starých lidových písní Wayfaring Stranger. DOWN BY THE SALLEY GARDENS Slavná irská píseň, zřejmě od anonymního autora z 15.století. Slova písně dotvořil v roce 1889 básník William Butler Yeats jako rekonstrukci krátkých úryvků, jež slýchal od vesnických žen, zpívajících si při práci na polích.

14 DOWN BY THE SALLEY GARDENS Down by the salley gardens my love and I did meet; She passed the salley gardens with little snow-white feet. She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree; But I, being young and foolish, with her did not agree. In a field by the river my love and I did stand, And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand. She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs; But I was young and foolish, and now I am full of tears. 14

15 Dnešní malé evropské nokturno jest tedy zahájeno první písní. Ještě jednou dobrý večer. Začínáme 15

16 Krása pozdravuje krásu. (Emanuel Rádl, dle učení Platónova) 16

17 George Friderick Handel Němec GEORG FRIEDRICH HÄNDEL ( ) patří k největším evropským skladatelům všech dob. Autor dvaačtyřiceti oper, třiadvaceti oratorií, šestnácti varhanních koncertů ad., nepřekonatelný melodik, ve své době velmi populární u publika, velmi obdivovaný svým současníkem J.S. Bachem, ale i Mozartem a Beethovenem.

18 OMBRA MAI FU, opera XERXES Árie Ombra mai fu z opery Xerxes, v níž titulní hrdina, perský král, opěvuje blahodárný stín stromu v krajině věčně palčivého slunce. Možná nejslavnější árie barokní opery. Ombra mai fù di vegetabile, cara ed amabile, soave più. ANDREAS SCHOLL, ještě jednou

19 Andreas Scholl: Dárek z nebe. Miroslav Černý, časopis Harmonie, 2004/10 19

20 Hradišťan HRADIŠŤAN patří k nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Je ojedinělým hudebním tělesem s nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem. Jeho inspiračním zdrojem se stal zejména folklór. Vznikl společně s tanečním souborem v roce 1950 v Uherském Hradišti, od roku 1978 je primášem a uměleckým vedoucím Hradišťanu houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica.

21 Hradišťan Blok tří písní: VELKOMORAVSKÝ CHORÁL VAGANTSKÉ PÍSNĚ O PROMĚNÁCH SVĚTA (Komenského kancionál)

22 VELKOMORAVSKÝ CHORÁL

23 VAGANTSKÉ PÍSNĚ VAGANT (z lat. vagare, toulat se, potulovat) znamená původně tuláka, člověka, který neměl trvalé sídlo. Vaganti ovšem byli ve středověku studenti i klerici, kteří se toulali světem a čas od času někde učili nebo vypomáhali. Vagantská poezie obsahuje milostné, pijácké, posměšné i oslavné básně, většinou v latině, ale i v národních jazycích. Nejslavnější zachované sbírky vagantské poezie jsou Carmina Cantabrigiensia (Cambridgeské básně) patrně porýnského původu z století a Carmina Burana (Beuronské básně) z bavorského kláštera Beuron z počátku 13. století. Koneckonců, i studentská hymna Gaudeamus Igitur ( radujme se tedy ) je písní vagantskou. Latinský text (na vážnou a vznešenou melodii ze 13. století ) dotvořil do současné podoby německý student teologie Christian Wilhelm Kindleben v roce 1781.

24 O PROMĚNÁCH SVĚTA (Komenského kancionál) KANCIONÁL je soubor duchovních písní určených pro křesťanskou bohoslužbu a soukromou modlitbu, později zpěvník duchovních zpěvů (chorálů, latinských i českých písní, motet). Hlavní období rozvoje začíná v 16. století z iniciativy reformace a zásluhou knihtisku. Komenského kancionál byl vydán v roce 1659 v Amsterdamu. Stal se na více než sto let oporou českých pobělohorských exulantů - spolu s Kralickou biblí patřil mezi jejich nejcennější knihy.

25 Schola Gregoriana Pragensis SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS byla založena Davidem Ebenem v roce První dva roky existence zpívala pouze při liturgii. Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších pramenů z století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově objevených skladeb ze století.

26 PATER NOSTER GREGORIÁNSKÝ CHORÁL jednohlasý latinský liturgický zpěv. Středověký zpěv Pater noster (modlitba Otče náš) patřil k charakteristickým chorálním melodiím povánoční, tzv. postní doby církevního roku (Tempus Quadragesimae).

27 AVE REGINA CAELORUM RANÁ POLYFONIE: Tříhlasé Ave Regina Caelorum od anonymního autora je v českých pramenech vícehlasé hudby zastoupeno poměrně často. Tato kompozice odpovídá stylu polyfonie pozdního středověku, 15. století.

28 Monteverdi Choir Sir John Eliot Gardiner Angličan SIR JOHN ELIOT GARDINER patří k nejvýznamnějším evropským dirigentům současnosti, s širokým repertoárem od renesanční hudby až po romantické autory. V roce 1964 založil soubor MONTEVERDI CHOIR. Sir Gardiner je také jedním z představitelů hnutí tzv. dobově poučené interpretace staré hudby, zejména barokní. Velké oživení zájmu o starou hudbu v posledních desetiletích je často provázeno právě snahou po co nejpřesnější rekonstrukci původní podoby a autentické původní interpretace.

29 Giovanni Pierluigi da Palestrina GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA ( ) byl italským hudebním skladatelem, varhaníkem a koncertním mistrem působícím v Palestrině a v Římě. Složil přes sto padesát mší, dvěstě padesát motet, množství hymnů a madrigalů. Zhudebnil mj. i biblickou Píseň písní. Jeho skladby prosluly čistotou, průzračností, klidem a vyvážeností a na dlouhou dobu se staly vzorem katolické chrámové hudby. Palestrinovo dílo je také považováno za jakousi kvintesenci renesanční polyfonie.

30 JESU REX ADMIRABILIS Pojďme se tedy podívat na kouzlo vícehlasu. V hymnu Jesu, Rex admirabilis na text sv. Bernarda z Clairvaux (nahrál Monteverdi Choir v roce 2004 v Santiago de Compostela) sledujte prosím textový zápis pro tři hlasy, abyste pochopili, jak Palestrina tvoří jejich souzvuk. Můžete sledovat i zápis notový. Pokud noty neznáte, nevadí. Nejste sami

31 The Tallis Scholars Anglický vokální soubor THE TALLIS SCHOLARS založil před pětatřiceti léty dirigent PETER PHILIPS. Soubor byl pojmenován po renesančním skladateli a hudebníkovi Thomasu Tallisovi. The Tallis Scholars jsou dnes považováni za jedny z nejvýznamnějších interpretů evropské sakrální renesanční hudby.

32 OH LORD, MAKE THY SERVANTS, ELISABETH WILLIAM BYRD ( ) byl vynikajícím anglickým renesančním hudebním skladatelem, autorem takřka pěti set kompozic. Tento žák Thomase Tallise, ač sám římský katolík, byl nejoblíbenějším skladatelem protestantské královny Alžběty I. Musel stále prokazovat svou loajalitu a psát skladby, jež si doba žádala. Skladba Oh Lord, Make Thy Servants, Elisabeth je dedikována anglikánské církvi. Nahrávku pořídila televize BBC v roce 2004 ve starobylém Tewkesbury Abbey v Oxfordu.

33 Jeden evropský příběh, osobní Následující píseň věnuji svému dědečkovi, Rusovi Ing. ALEXEJI IGNATĚVIČOVI VINNIKOVOVI ( ), slušnému člověku. Děda sloužil v roce 1917 jako vojenský kadet v junkerské ostraze Zimního paláce v Petrohradu, jejž, jak víte z dějepisu, za tzv. Říjnové revoluce neubránil. V následné ruské občanské válce byl pak důstojníkem bělogvardějské Děnikinovy a Wrangelovy armády, po porážce bílých prchal, skrytý pod nápravou vlaku a v lodním podpalubí, do tureckého Istanbulu. Odtud se dostal do slovinské Ljubljany, odtud do Prahy. Oženil se, měl rodinu a v roce 1939 musel z Prahy uprchnout před německými nacisty. Po konci války a osvobození v roce 1945 se musel zase skrývat před ruskou tajnou policií, která ho doma v Praze hledala. V padesátých létech se jeho původem zaobíraly různé uliční a stranické výbory a dědova dcera, má matka, měla potíže s přihláškou na univerzitu. Po srpnové okupaci v roce 1968 děda raději přestal na nějaký čas na veřejnosti mluvit, aby ho kvůli jeho ruskému přízvuku někdo na ulici fyzicky nenapadl Děda nikdy nebyl žádným hrdinou, jak je známe z čítanek. Takřka celý svůj dospělý život prožil ve stavu ostražité opatrnosti, zkresloval různé osobní údaje, říkal sousedům polopravdy a lži, mlžil to jen proto, aby ochránil svůj život a především svou rodinu.

34 BLAGOSLAVI DUSA MOJA GOSPODA V pravoslavné církvi je liturgie sv. Jana Zlatoústého nejobvyklejší bohoslužbou byzantského obřadu. Sv. Jan ( , pro svou výmluvnost nazývaný po smrti Zlatoústý) byl cařihradským patriarchou a církevním učitelem. Velký ruský romantický skladatel SERGEJ VASILJEVIČ RACHMANINOV ( ) složil svou duchovní skladbu Liturgie sv.jana Chrysostoma v roce Rachmaninov, jenž za rozvoj svého talentu vděčil svému otci i dědovi, nadaným klavíristům, důstojníkům carské gardy, odcestoval v roce 1917 z Ruska, kam se již nikdy nevrátil.

35 Le Mystère des Voix Bulgares Ženský pěvecký sbor Bulharské státní televize byl založen v raných padesátých létech minulého století. Zpíval národní lidové písně, obohacené aranžmá moderních bulharských hudebních skladatelů. Když v roce 1975 švýcarský producent Marcel Cellier vydal v zahraničí jejich první album, hudební svět stanul v úžase. Dnes unikátní hlasy bulharských sboristek i sólistek můžeme pod názvem LE MYSTÈRE DES VOIX BULGARES slyšet na mnoha koncertních pódiích, ve slavných filmech, i v reklamách Folklórní melodie v kombinaci s disonantními harmoniemi, zvláštními balkánskými rytmy a unikátní pěveckou technikou vytvářejí nevšední zážitek.

36 POLEGNALA E TODORA (Todořin sen) 36

37 LE MYSTÈRE DES VOIX BULGARES: POLEGNALA E TODORA 37

38 Antonio Vivaldi ANTONIO VIVALDI ( ) byl italský barokní hudební skladatel, houslový virtuos a kněz. Byl mistrem učitelem a koncertním mistrem slavného benátského Ospedalského sboru a orchestru, složeného ze sirotků, opuštěných a odložených dětí. Jeho nejznámějším dílem je nepochybně soubor čtyř houslových koncertů nazvaný Čtvero ročních dob. Napsal veliké množství sonát, oper, symfonií, oratorií, mší Některá jeho díla byla objevena teprve nedávno což je i případ žalmu Nisi Dominus (RV 608).

39 NISI DOMINUS Cum dederit dilectis suis somnum; Ecce haereditas Domini, filii. Merces, fructus ventris. Zpívá další ze světově proslulých kontratenoristů, představitel mladé nastupující generace, Francouz PHILIPPE JAROUSSKY. Svým lyrickým (mezzo)sopránem vloni v létě nadchnul posluchače Letních slavností staré hudby v Praze, kde spolu se souborem Musica Florea vzdal hold českému baroknímu komponistovi Janu Dismasu Zelenkovi.

40 Johann Sebastian Bach Vivaldiho hudbu velmi uznával a obdivoval JOHANN SEBASTIAN BACH ( ), velký završitel hudebního baroka. Hudební génius Bach pocházel ze skladatelské dynastie a sám se stal autorem na 1400 kompozic. Když po sedmadvaceti létech služby ve funkci kantora Tomášského kostela v Lipsku tento hluboce věřící, spořádaný otec dvaceti dětí zemřel, byl pohřben v neoznačeném hrobě. Církev jej nepovažovala (jako skladatel se zdál být nevýznamný, příliš konzervativní) za dostatečně důležitého, aby mohl dostat samostatný náhrobní kámen. Když v roce 1977 odstartovala do vesmíru sonda Voyager 1, nesla poselství obyvatel planety Země případným mimozemským civilizacím. Tzv. zlatá deska obsahovala i záznam s Bachovou hudbou.

41 ERBARME DICH, MEIN GOTT Jedinou vlastní kompozicí, již za svého života mohl JOHANN SEBASTIAN BACH publikovat, byly Matoušovy pašije (BWV 244), mistrovské dílo sakrální hudby. Po skladatelově smrti byla jeho hudba na sedmdesát pět let zcela zapomenuta. Provedení Matoušových pašijí Felixem Mendelssohnem-Bartholdym v Berlíně v roce 1829 znamenalo zlom oživení zájmu o Bachovo dílo. Slavnou árii Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zähren Willen! (Smiluj se nade mnou, můj Bože) zpívá národem milovaná britská kontraaltiska KATHLEEN FERRIER ( ), jejíž život předčasně ukončila nevyléčitelná choroba.

42 ERBARME DICH, MEIN GOTT

43 Jordi Savall Katalánský hudebník, dirigent a skladatel JORDI SAVALL je jedním z nejvýznamnějších interpretů a propagátorů staré hudby v Evropě. Na hudebních pódiích se pohybuje čtyřicet let, sám pro koncertní život znovuobjevil jako sólový nástroj violu da gamba. Vystupuje také s manželkou Montserrat Figueras, dcerou Arianne a synem Ferranem. Dvacet pět let vyučuje starou hudbu na Schola Cantorum Basiliensis.

44 Jordi Savall Letos vystoupil JORDI SAVALL spolu s holandským souborem Nederlands Blazers Ensemble (NBE) na 64. ročníku Pražského jara. Hudebníci zavedli nadšené posluchače na středomořské a černomořské cesty, po nichž se ve středověku plavily tisíce dobrodruhů, obchodníků i uprchlíků. Španělé, Mauři, Židé, Řekové, Turci, Peršané, Arméni, Italové, Balkánci ti všichni přispívali do hudebního tavícího kotle. Ukázka z koncertu: sefardsko-berberská skladba Danza del viento. Jordi Savall hraje na starobylý smyčcový nástroj perskoarabského původu rebab.

45 DANZA DEL VIENTO (Tanec větru)

46 Marc-Antoine Charpentier MARC-ANTOINE CHARPENTIER ( ) byl jedním z nejpozoruhodnějších skladatelů období baroka. Byl prvním francouzským skladatelem latinských oratorií podle italského vzoru. Byl velmi vzdělaný, stal se ředitelem kůru v jezuitské škole sv.ludvíka a v Sainte- Chapelle v Paříži. Napsal jedenáct mší, velké množství žalmů, antifon, motet, šest oper a čtyři balety Vytvořil specifický hudební styl, jehož melodičnost a zpěvnost připomínají italské kantáty.

47 MISSA ASSUMPTA EST MARIA - Marc-Antoine Charpentier: Missa Assumpta est Maria účinkují Jordi Savall, Le Concert des Nations Nahráno televizemi ARTE a Mezzo v Chapelle Royale du Chateau de Versailles, 2004

48 Spirituál kvintet SPIRITUÁL KVINTET je jednou z prvních českých folkových skupin, letos v září zahájil neuvěřitelnou padesátou koncertní sezónu. Kapelou prošli mnozí významní sólisté, mj. Karel Zich, Irena Budweiserová, bratři Nedvědi. Zakladatelem a uměleckým vedoucím Spirituál kvintetu je muzikolog, loutnista, zpěvák a textař Jiří Tichota.

49 AVE TU PURA PUELLA Píseň ze Speciálníku Královehradeckého, Na krásu tvou chci víno pít, ať mátou dýchá, ke rtům ať lne, ať skrývá síly kouzelné. Tvých zřítelnic ať ztápí třpyt, na krásu tvou chci víno pít.

50 PAVANA ZA DESET ŠVESTKOVÝCH KNEDLÍKŮ Italská renesanční paduana. Kdo v knihách bádá dlouze, co k lásce třeba mít, ten sotva ví že pouze za ruku stačí vzít. Máš ruce, co víc chtít? Zkus lásku z dlaní pít. Ten, kdo svá ústa hlídá, kdo slova uvězní, sám pozná co je bída, když píseň druhých zní. Máš ústa, co chtít víc? Sám jdi té písni vstříc.

51 A když už jsme v tom BAROKNÍM refektáři (refectorium, z reficere, tzn. obnovit), neboli místnosti sloužící ke společnému jídlu a s ním spojeným obřadům 51

52 Ze žalu stvořené, perlami věnčené, kyprými tvary svými učarovalo mi BAROKO. Báseň studentky Michaely Wilhelmové, oceněná na Festivalu VOŠP 2007.

53 Užijme si tedy v závěru nokturna, a to plnými sousty i doušky, hudebního baroka, ve vší jeho (pro někoho možná nesnesitelné) líbivosti, zpěvnosti, bujné smyslové působivosti

54 CHARPENTIER: opera LES PLAISIRS DE VERSAILLES Les Folies Francoises a belgická sopranistka Sophie Kärthauser

55 Les Arts Florissants Francouzský vokální a instrumentální soubor LES ARTS FLORISSANTS (pojmenovaný po stejnojmenné Charpentierově opeře) založil v roce 1979 americký dirigent a harpsichordista WILLIAM CHRISTIE. Soubor, jenž má svůj domov v Théâtre de Caen v Normandii, patří mezi nejvýznamnější evropské interprety barokní hudby dle autentického stylu, na původní nástroje.

56 CHARPENTIER: pastorála ACTÉON Les Arts Florissants, Umění Vzkvétající Svěží, rozšafně zábavné, šarmantní, rozkošné, hravě manýristické, šťavnaté, jemné, lehké, uvolněné přitom znalé, historicky věrné, brilantní, vpravdě mistrovské. Poslechněte si PRAVÝ BAROKNÍ HIT!

57 Les Arts Florissants Čistá radost z hudby

58 A nyní odpověď na otázku: odkud pocházel ORFEUS? ORFEUS pocházel z Thrákie, což bylo historické území nacházející se na Balkánském poloostrově. Dnes se tento region rozkládá na území tří států: Řecka, Turecka a Bulharska.

59 Bulharsko se stalo řádným členem Evropské unie 1. ledna 2007, po sedmi letech obtížných příprav. Patří k nejchudším zemím v EU. A tímto oficiálním hudebním klipem oslavilo své přidružení k EU: jku

60 Milí studenti, a zdalipak znáte text Schillerovy Ódy na radost, proslavené ze závěrečné věty Beethovenovy Deváté symfonie? Vsadil bych se, že možná ne! Originál An die Freude (Friedrich Schiller) Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium! Wir betreten feuertrunken, Himmlische, Dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng geteilt, Alle Menschen werden Brüder,* Wo Dein sanfter Flügel weilt. Wem der grosse Wurf gelungen, Eines Freundes Freund zu sein, Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein! Český překlad Óda na radost (přel. Pavel Eisner) Radosti, ty jiskro boží, dcero, již nám ráj dal sám! Srdce vzňaté žárem touží, nebeský tvůj krásy chrám. Kouzlo tvé teď opět víže, co kdy čas tak dělil rád, zástup lidstva sbratřen blíže cítí van tvých křídel vát. Komu štěstí v žití přálo, v příteli svůj štít že máš, komu věrnou ženu dalo, mísit pojď se v jásot náš! * verše upravené Beethovenem 60

61 Jak ale jistě víte, Beethovenova Óda na radost je od roku 1985 oficiální hymnou Evropského společenství - dnes Evropské unie (pouze v instrumentální verzi). A co takhle Óda na radost, zahraná na vinné sklenky? Tomu byste jako studenti, myslím si, mohli rozumět, ne? Hraje James Turner.

62 A ještě motto EU na závěr: In varietate concordia Jednota v rozmanitosti United in diversity In Vielfalt geeint Unis dans la diversité Uniti nella diversità Unidos en la diversidad Förenade i mångfalden Unidos na diversidade Ενότητα στην ϖολυµορφία Ühinenud mitmekesisuses Forenet i mangfoldighed Eenheid in verscheidenheid Zjednotení v rozmanitosti Uniţi în diversitate Единни в многообразието Jedność w różnorodności Egység a sokféleségbe

63 A to je dnes KONEC

64 Pardon, zapomněl jsem, ještě EPILOG:

65

66

67 Jak už víte, letos na 64. ročníku Pražského jara vystoupil JORDI SAVALL spolu s holandským komorním dechovým souborem NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE (NBE). Mimochodem, na koncertě se mezi posluchači sešli ředitel VOŠP Mgr. Petr Uherka, vedoucí odboru církevního školství při Arcibiskupství pražském Mgr. Eva Tomášková a moje maličkost. Nederlands Blazers Ensemble - no, co vám mám povídat, prostě neskutečný hudební nářez. Už jen to jméno, NBE Zní mi to trochu jako NEBE. Tak se do něj ještě pojďme společně podívat.

68 Víc než radost nemůžeme z ničeho mít. Robert Spaemann Děkuji Vám za pozornost.

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době renesance a baroka. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

Papa Haydn

Papa Haydn www.zlinskedumy.cz Papa Haydn Joseph Haydn byl rakouský hudební skladatel, přední představitel klasicismu, často bývá označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta. Joseph Haydn se narodil

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen Vyučující: Mgr. Eva Podvalová Ročník: 6. (6. A, 6.B) Školní rok 2016/2017 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař, J. Pilka, D. Matoška, SPN Praha 2000 1. Lidový dvojhlas

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební (EVH) Náplň: Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Třída: Sekunda Počet hodin: 1 hodina týdně Pomůcky:, datavideoprojektor Lidová

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 1 Metodický pokyn Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit. Ve třetím okně je internetový odkaz na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 SYMBOLY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Symboly EU V této kapitole se

Více

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy Maturitní otázky z hudební výchovy 2016/2017 GJK Všechny otázky se skládají ze dvou částí: historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku; hudebně-teoretická část, věnovaná vybrané související

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Český jazyk : 6.C. Školní rok: 2016/2017. Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková. Mluvnice: 2 hodiny týdně. Plán učiva: Opakování učiva z 5.

Český jazyk : 6.C. Školní rok: 2016/2017. Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková. Mluvnice: 2 hodiny týdně. Plán učiva: Opakování učiva z 5. Český jazyk : 6.C Školní rok: 2016/2017 Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková Mluvnice: 2 hodiny týdně Plán učiva: Opakování učiva z 5. ročníku Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková,

Více

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Ročník: 6. - využívá svá individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Poslán jest od Boha anděl

Poslán jest od Boha anděl 1 Poslán jest od Boha anděl Nejstarší adventní a vánoční nápěvy ze starých českých knih vyzvednuté a ku radosti zpěváků zde snesené. Collegium pro arte antiqua 2008 Obsah Hle, přijde Pán, Spasitel náš

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dominantní septakord Dominantní septakord je akord v rozsahu intervalu malá septima. MALÁ SEPTIMA, m. 7: Akordová značka A 7, H 7 označuje dominantní septakord. A 7 H 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 Septakord

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební ( EVH ) Náplň: Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj světové populární hudby Třída:

Více

LUDWIG VAN BEETHOVEN

LUDWIG VAN BEETHOVEN LUDWIG VAN BEETHOVEN Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy. Organizace zkoušky. Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky

Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy. Organizace zkoušky. Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy Organizace zkoušky Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky (maturitního koncertu) a ústní zkoušky (maturitní otázky + zvuk. ukázk.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

JOHANN SEBASTIAN BACH

JOHANN SEBASTIAN BACH JOHANN SEBASTIAN BACH Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA 5. 5 UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Kulturu,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

polovina 16.století 17.století

polovina 16.století 17.století polovina 16.století 17.století UDÁLOSTI FAKTA vznik koloniálních panství mimo Evropu (bohatnutí některých velmocí zejména Španělska) Evropa ohrožována Turky inkviziční soudnictví třicetiletá válka ÚKOLY:

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

Newsletter Repetice Závěrečný víkend MHF Český Krumlov 2015

Newsletter Repetice Závěrečný víkend MHF Český Krumlov 2015 Newsletter Repetice Závěrečný víkend MHF Český Krumlov 2015 V Zahradě Kooperativy se tančilo argentinské tango Závěrečný festivalový týden byl ve znamení vskutku letního počasí. První ze tří doslova žhavých

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje.

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Hudební výchova (Hv) Školní výstupy Učivo (pojmy) 1 Hv OSV 8 (technika řeči) Čj, Tv V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 Lednicko/Valtický hudební festival 2017 2. ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 2. ročník Lednicko/Valtického hudebního festivalu (LVHF) bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské

Více

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY 1. PÍSEŇ nejstarší ţánr poezie útvar určený ke zpěvu spojena s hudbou pravidelná stavba, rytmus, rým častý refrén rozděluje se podle původu na lidovou a umělou, duchovní,

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Po 25. led 2016 Út 26. led 2016 Út 15. bře 2016 Pá 8. dub 2016 So 9. dub 2016 Po 11. dub 2016 19:00 K G. Muffat a jeho následovníci Nymburk https://plus.google.com/hangouts/_/musicaflorea.cz/k-g-muffat-a?hceid=bxvzawnhzmxvcmvhlm

Více

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova)

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) PORTFOLIO JMÉNO:.. TŘÍDA:. ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) Kapitola 16. Strana 1 (celkem 19) SVP_ZS_NH_Cast_5_OSNOVY_II-HUDEBNI_VYCHOVA_Priloha_2_PORTFOLIO_VI_od_2010.docx

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata Baroko přibližně 17. století - Evropa, vznik v Itálii v 16. století z portugalského Barroco - "nepravidelně utvářená perla" Poslech: Adam Michna z Otradovic - Loutna česká - Nebeští kavalérové, Vánoční

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Starodávné skládánie. Výběr hudby provozované v českých zemích do roku 1550 určený 1-4 vokálním či instrumentálním hlasům.

Starodávné skládánie. Výběr hudby provozované v českých zemích do roku 1550 určený 1-4 vokálním či instrumentálním hlasům. Starodávné skládánie Výběr hudby provozované v českých zemích do roku 1550 určený 1-4 vokálním či instrumentálním hlasům. Collegium pro arte antiqua 2009 Obsah Ab archanis oritur Franusův kancionál 13

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY Koncertní agentura uvádí pod záštitou primátora statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 19.

Více

E E FIS E E E FIS E. Stupnice G dur má osm tónů, začíná a končí na tónu G. Má jedno předznamenání, křížek FIS. Tento křížek je vždy první.

E E FIS E E E FIS E. Stupnice G dur má osm tónů, začíná a končí na tónu G. Má jedno předznamenání, křížek FIS. Tento křížek je vždy první. Opakování Posuvky napsané k notám přímo v taktu, platí pouze pro ten takt, ve kterém jsou umístěny. Když napíšeme křížek, nebo béčko přímo za houslový klíč, změníme tím všechny noty, pro které je posuvka

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 SEZNAM KONCERTŮ čtvrtek 23. ledna, slavnostní aula Gymnázia Dr.Pekaře, od 19.00 hodin abonentní Pavla Švestková mezzosoprán Robert Fuchs klavír čtvrtek 13. února,

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při pěveckých aktivitách

Více

ANTONIO VIVALDI CITÁT 4. BŘEZNA 1678 28. ČERVENCE 1741 ZNAMENÍ: RYBY NÁRODNOST: ITAL HUDEBNÍ STYL: BAROKNÍ VÝZNAČNÉ DÍLO: ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ (1723)

ANTONIO VIVALDI CITÁT 4. BŘEZNA 1678 28. ČERVENCE 1741 ZNAMENÍ: RYBY NÁRODNOST: ITAL HUDEBNÍ STYL: BAROKNÍ VÝZNAČNÉ DÍLO: ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ (1723) ANTONIO VIVALDI 4. BŘEZNA 1678 28. ČERVENCE 1741 ZNAMENÍ: RYBY NÁRODNOST: ITAL HUDEBNÍ STYL: BAROKNÍ VÝZNAČNÉ DÍLO: ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ (1723) KDE JSTE HO SLYŠELI: V MILIONECH FILMŮ A TELEVIZNÍCH POŘADŮ,

Více

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy.

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / (LVHF) Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. Tento zcela nový projekt

Více