e GR..ó..D..ó.. KyZe D. Dent O'REIl.Ly Předmluva Wietse Venema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e GR..ó..D..ó.. KyZe D. Dent O'REIl.Ly Předmluva Wietse Venema"

Transkript

1 e GR..ó..D..ó.. O'REIl.Ly KyZe D. Dent Předmluva Wietse Venema

2 Kyle D. Dent Postfix kompletní průvodce Přeložil Ludvik Roubíček Z anglického originálu "Postfix: The Definitive Guide", vydaného v roce 2004 nakladatelstvím O'Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472, USA. Copyright Grada Publishing, a.s., Authorized translation of the English edition O'Reilly Media, Inc. This translation is published and sold by permission of O'Reilly Media, Inc., the owner of all rights to publish and seli the same. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpovědný redaktor Martin Kysela Sazba Helena Krischke Grafická úprava obálky Matouš Přikryl Počet stran 252 První vydání, Praha 2005 V knize pou:ijté nát!!y programorych produktů, firem apod mohou Idt ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod ISBN

3 Obsah Předmluva... ix Úvod... x 1. Úvod... 1 Původ a ftlosofie Postfixu 1 a internet 3 Role Postfixu 5 Zabezpečení Postfixu 6 Další informace o získání Postfixu 8 2. Předpoklady... 9 Témata o systému Unix 9 Témata týkající se ů Architektura Postfixu Komponenty Postfixu 18 Jak zprávy vstupují do systému Postfix 19 Místní doručení 21 Doručení pošty 21 Trasování zprávy přes Postfix Obecná konfigurace a správa První spuštění Postfixu 28 Konfigurační soubory 29 Důležité úvahy o konfiguraci 40 Soubor master.cf 46 Omezení příjmu Přepisování adres Příkaz chroot Dokumentace

4 5. Řízení fronty Jak funguje qmgr 57 Nástroje fronty a DNS Úvod do DNS 66 Směrování pošty 67 Postfix a DNS 70 Běžné problémy Místní doručování a POP/IMAP Způsoby doručování 75 Formáty úložiště zpráv Místní doručování POP a IMAP Protokol LMTP (Local Mail Transfer Protocol) 8. Hosting více domén Sdílené domény se systémovými účty 88 Oddělené domény se systémovými účty 88 Oddělené domény s virtuálními účty 89 Oddělené úložiště zpráv 93 Doručování do příkazů Předávání pošty (Mail Relaying) Záložní MX 101 Transportní mapy 104 Brána pro příchozí poštu 107 Předávání odeslané pošty 108 UUCP, fax a další doručování ové konference O Jednoduché elektronické konference 111 Správci konferencí (MLM - Mailing-List Managers) Blokování nevyžádaných zpráv Povaha spamu 123 Problém spamu 124 Otevřené systémy (Open Relays) 124 Detekce spamu 125 Nastavení Postfixu 128 Pravidla pro detekci klienta 128 Kontrola obsahu 141 Upravené třídy omezení Příklad nastavení Postfixu proti spamu

5 12. Ověřování SASL Seznámení se SASL 148 Postfix a SASL 150 Nastavení Postfixu pro SASL 150 Testování nastavení ověřování 155 Ověřování klienta SMTP TLS (Transport Layer Security) Postfix a TLS 159 Certifikáty TLS Filtrování obsahu Filtrování založené na příkazech 170 Filtrování založené na démonu 172 Další informace Externí databáze MySQL 178 LDAP 183 A. Konfigurační parametry B. Příkazy Postfixu C. Kompilace a instalace Postfixu D. Často kladené dotazy Rejstřík

6 J sem vždy ohromen, když přemýšlím o původních návrhářích technologií internetu. Byli (a mnozí stále jsou) úžasnou skupinou lidí, kteří vyvíjeli software a technologie pro síť, která byla ve srovnání s dneškem nepatrná. Výsledky jejich práce fungují i v nejen mnohem větším, ale také ve velmi odlišném prostředí. Rozšíření nebylo zcela bezbolestné, ale to nezmenšuje tento úžasný výkon. Sendmail je příkladem jedné z dávných technologií, které byly napsány pro jiný svět, a která je stále relevantní a používaná pro doručování velké části dnešní pošty. Postfix má tu výhodu, že byl postaven na základě znalostí měřítka a nepřátelského prostředí, kterému musí čelit. Ve skutečnosti bylo jeho vytvoření motivováno potřebou překonání některých problémů software napsaného v mnohem bezpečnější době. Nejprve jsem začal používat Postfix při práci se systémy v prostředí náročném na zabezpečení. Příslib vyšší flexibility a vyššího zabezpečení mě hned zaujal. A nebyl jsem zklamán. Netrvalo dlouho a zapojil jsem se a dal jsem přednost Postfixu. Tato kniha je mým pokusem o vytvoření referenční příručky a návodu k pochopení toho, jak Postfix funguje. Jejím hlavním cílem je vysvětlení podrobností a konceptů na pozadí Postfixu. Také nabízí instrukce pro provedení mnoha specifických úloh. Dokumentování software, který je stále aktivně vyvíjen, je tak trochu jako pokusem o zastavení tekoucí vody. Tato kniha bude proto nekompletní ještě dříve než bude vydána. Pokusil jsem se strukturovat informace v této knize tak, abych vypustil věci, které by se mohly stát rychle irelevantními nebo zastaralými, aby kniha obsahovala po co nejdelší dobu hodnotné informace. Samozřejmě můžete tyto informace doplňovat o online dokumentaci, webové stránky a ovou konferenci Postfixu. Audience Postfix je sít'ovou aplikací napsanou pro systém Unix. Čím více budete vědět o sítích a Unixu, tím lépe budete vybaveni pro správu Postfixu. Tato kniha se pokouší vysvětlit věci tak, aby byly pochopitelné i pro nové uživatele Unixu, ale je nerealistické si myslet, že byste se naučili spravovat Postfix bez znalosti (nebo alespoň získávání znalosti) systémů Unix. Tato kniha se zaměřuje na samotný Postfix. Další koncepty jsou vysvětleny jen

7 pro pochopení funkcí a konfigurace Postfixu. Pokud jste nováčky v Unixu, určitě byste si měli opatřit i jiné informace o Unixu. Výbornou volbou je kniha Unix System Adrninistration Handbook, kterou napsal Evi Nemeth, et al. (prentice-hall) a která obsahuje užitečnou část o elektronické poště. Užitečné mohou být napřfklad také dokumenty RFC zmíněné v této knize. Organizace knihy Kapitoly 1 až 3 poskytují základní informace o Postfixu a elektronické poště, kapitoly 4 až 7 se zabývají obecnými aspekty provozu Postfixu a kapitoly 8 až 15 popisují konkrétní témata, která můžete a nemusíte potřebovat - podle toho, jak používáte Postfix: Kapitola 1 Představuje Postfix a některé obecné koncepty elektronické pošty. Také se zabývá některými věcmi návrhu, které vedly k vytvoření Postfixu. Kapitola 2 Zahrnuje témata potřebná pro pochopení ostatních konceptů uvedených v této knize. Kdokoliv se znalostí základů Unixu a elektronické pošty může tuto kapitolu bezpečně vynechat. Kapitola 3 Vysvětluje části modulární architektury Postfixu a to, jak Postfix zpracovává elektronické zprávy. Kapitola 4 Obsahuje velké množstvi témat pro nastavování a správu serveru s Postfixem. Kapitola 5 Vysvětluje, jak funguje správce fronty Postfixu a uvádí nástroje používané pro práci s frontou. Kapitola 6 Popisuje používání DNS pro směrování ových zpráv. Uvádí ohledy pro nastavování DNS tak, aby pracovalo s Postfixem. Kapitola 7 Popisuje, jak Postfix provádí místní doručování a jak spolupracuje se servery POP almap. Kapitola 8 Se zabývá použitím Postfixu pro příjem pošty pro virtuální domény. Kapitola 9 Popisuje práci Postfixu jako systému pro předávání pošty nebo poštovní brány.

8 Kapitola 10 Popisuje nastavování ových konferencí v Postfixu a používánúti Postfixu ve spojení se správci konferencí (MlM). Obsahuje příklady pro Majordomo a Mailman. Kapitola 11 Tato kapitola se zabývá nástroji Postfixu pro blokování nevyžádané pošty. Kapitola 12 Popisuje používání knihoven SASL pro ověřování SMTP pro klienty pro předávání zpráv prostřednictvím vašeho serveru s Postfixem. Kapitola 13 Zabývá se použitím TLS pro zajištění šifrované komunikace mezi klienty a vaším serverem PostflX. Kapitola 14 Popisuje externí f1ltry obsahu. Kapitola 15 Seznamuje s používánúti externích datových zdrojů pro vyhledávací tabulky Postfixu. PfílohaA Pfí/oha B Obsahuje abecední seznam konfiguračních parametrů Postfixu. Obsahuje seznam nástrojů pro příkazový řádek, které jsou obsaženy v Postfixu, s krátkými popisy. Příloha C Se zabývá kompilací a instalací Postfixu ze zdrojových souborů. Příloha D Obsahuje seznam často kladených otázek o Postfixu. Konvence používané v této knize Knrziva Položky objevující se v této knize jsou někdy zdůrazněné jejich odlišením od běžného textu. Zde je jejich popis: Je používána pro příkazy, ové adresy, URl, názvy souborů, zdůrazněný text, první uvedení termínů a citace z knih a článků. Písmo Courier New Se používá pro literály, konstantní hodnoty, V)'Pisy kódu a XML. Kurzivní písmo Courier New Se používá pro nahraditelné názvy parametrů a proměnných.

9 Tučné písmo Couríer Ne. Používá se pro zdůraznění části výpisu kódu..... [TI, : II.....:. "., Tyto ikony označují tip, doporučení nebo obecnou poznámku. Tyto ikony označují varování nebo upozornění. Komentáře a dotazy Komentáře a dotazy týkající se této knihy prosím adresujte vydavateli: O'Reilly & Associates, Inc Gravenstein Highway North Sebastopol, CA (800) (in the United States or Canada) (107) (international or local) (107) (fax) O'Reilly udržuje webovou stránku pro tuto knihu, která obsahuje errata, příklady a případné další informace. Tato stránka je k dispozici na adrese: com/catalog/ postftx/ Komentáře nebo dotazy ohledně této knihy posílejte na adresu: Více informací o knihách vydavatelství O'Reilly, konferencích, zdrojích informací a O'Reilly Network najdete na webu O'Reilly na adrese: Poděkování Můj dík si samozřejmě v první řadě zaslouží Wietse Venema za Postfix, ale také za mnoho příspěvků internetové komunitě. Díky cti spolupracovat s ním při vytváření této knihy je mi jasné, že věnuje stejnou pozornost všem detailům. Tato kniha značně čerpala z jeho příspěvků. Vždy jsem obdivoval O'Reilly & Associates jako společnost. Po zkušenosti se spoluprací s nimi můj obdiv přinejmenším neklesl. Můj redaktor, Andy Oram, perfektně zosobňuje cíle společnosti. Rád jsem s ním diskutoval a jeho komentáře byly vždy užitečné. Oceňuji jeho enormní trpělivost. Lenny Muellner mi pomohl s nástroji pro zpracování textu a rád bych poděkoval Davidu Chu za jeho pomoc kdykoliv jsem ji potřeboval. Také bych rád poděkoval Robertu Romano za zpracování mých hrubých náčrtků do

10 profesionálních obrázků, které najdete v této knize, a Regovi Aubry za provedení této knihy redakčním procesem. Spolupracoval jsem s několika odbornými korektory, kteří mi pomáhali nejen opravovat detaily, ale také často nabídli užitečná doporučení ke stylizování textu. Mé díky patří Robu Dinoff, Vikto!u Dukhovni (a.k.a. Victor Duchovni), Lutzu Janicke, a Alanu Schwartz. Přál bych si mít takový tým hledící mi přes rameno při všem, co dělám. Také bych rád poděkoval mnoha členům konference Je to aktivní konference s malým obsahem irelevantních informací, používaná velmi schopnými lidmi. Její členové pomáhají nejen uživatelské komunitě, ale přispěli svými komentáři k vývoji samotného Postfixu. Nakonec jsem velkým dlužní'kem mé ženy a prvního korektora, Jackie. Podrobila puntičkářskému testování mé počáteční návrhy. Tato kniha byla značně vylepšena díky její trpělivosti a hodnotnému přispění.

11 KAPITOLA 1 Úvod Historie internetové elektronické pošty C u) sahá až do počátků 70. let minulého století, kdy docházelo k odesílání prvních zpráv přes síť Arpanet, což je předchůdce dnešního internetu. Od té doby je nejpoužívanější aplikací na internetu. Kdysi bylo doručování elektronické pošty relativně jednoduché a obvykle sestávalo z přesunování malých poštovních souborů z jednoho velkého hostitele na jiného velkého hostitele, který sloužil mnoha uživatelům. Jak se internet vyvíjel a síť samotná byla stále složitější, byly zapotřebí pro přesun pošty mezi různými sítěmi a různými typy sítí stále flexibilnější nástroje. Balíček Sendmail, uvedený na počátku 80. let, měl za úkol vyrovnat se s mnoha odlišnostmi mezi jednotlivými poštovními systémy. Rychle převzal dominantní roli v doručování pošty na internetu. V současné době používá většina internetových sídel k odesílání a příjmu poštovních zpráv poštovní protokol SMTP. Sendmail je stále jedním z nejpoužívanějších serverů SMTP, trpí však také určitými problémy. Jeho monolitická architektura je zásadním zdrojem řady potíží se zabezpečením a jeho konfigurace a správa může být rovněž obtížná. Systém Postfix byl od samého počátku vyvíjen s tím záměrem, že nahradí převládající Sendmail. Jeho návrh odstraňuje řadu zdrojů bezpečnostních potíží. Postfix také eliminuje většinu složitostí, které doprovázejí správu instalace Sendmailu. Správa Postfixu je řízena dvěma konfiguračními soubory a Postfix je již od základů vytvořen tak, aby se rozumným způsobem vyrovnal se všemi neočekávanými hardwarovými a softwarovými problémy. Původ a filosofie Postfixu Postfix napsal Wietse Venema, který je znám zejména díky svým bezpečnostním nástrojům a dokumentům popisujícím zabezpečení. Program byl zpřístupněn jako software s otevřeným zdrojovým kódem v prosinci roku Původní uvedení sponzorovala firma IBM Research, která podporuje i jeho neustálý vývoj. (IBM označuje tento balíček za Secure Mailer.) Již na počátku byly stanoveny určité cíle, jež řídily návrh a vývoj Postfixu:

12 Spolehlivost Postf1x prokazuje svou skutečnou hodnotu zejména při práci ve vysokém zatížení. Dokonce i v jednoduchých prostředích se může software setkat s neočekávanými výjimkami. Mnoho softwarových systémů se například chová nepředvídatelně, když jim dojde paměť nebo diskový prostor. Postf1x detekuje takové podmínky a namísto zhoršení ptoblému nabídne systému možnost vzpamatovat se. Bez ohledu na různá rizika, kterým je vystaven, se Postf1x všemožnými způsoby snaží fungovat stabilně a spolehlivě. Zabei/lečení vykon Postf1x předpokládá, že běží v nepřátelském prostředí. K ochraně proti útočníkům zavádí několik obranných vrstev. Celým systémem Postf1xu prostupuje bezpečnostní princip nejmenších oprávnění, takže každý proces, který může běžet izolovaně, běží s nejnižší sadou oprávnění neboli privilegií, jež skutečně potřebuje. Procesy běžící s vyššími oprávněními nikdy nedůvěřují neprivilegovaným procesům. Podobně platí, že nepotřebné moduly lze deaktivovat, což vede ke zvýšení zabezpečení a zjednodušení instalace. Postf1x byl vytvořen s ohledem na dosažení vysokého výkonu. Ve skutečnosti musí činit určité kroky zajišťující, že jeho rychlost nezahltí jiné systémy. Speciálními technikami limituje jak počet nových procesů, které je nutné vytvořit, tak i počet přístupů k systému souborů, jež jsou zapotřebí v rámci zpracovávání zpráv. Flexibilita Systém Postfix je tvořen několika různými programy a podsystémy. Tento přístup nabízí vysokou flexibilitu čili pružnost. Všechny součásti lze snadno dolaďovat prostřednictvím jednoduchých konfiguračních souborů. Snadné pout/vání Postf1x je z hlediska nastavení a správy jedním z nejjednodušších balíčků pro zpracování elektronické pošty, protože pracuje s prostými konf1guračními soubory a jednoduchými vyhledávacími tabulkami zajišťujícími překlad adres a předávání zpráv. Základní princip nastavení Postf1xu lze označit za "nejmenší překvapení". To znamená, že Postf1x se do maximální možné míry chová právě tak, jak by většina lidí očekávala. Během rozhodování ve fázi návrhu se Dr. Venema přikláněl na tu stranu, která se zřejmě bude zdát většině lidí jako nejrozumnější. Kompatibilita se S endmailem Protože je kompatibilní se Sendmailem, může Postf1x jednoduše nahradit Sendmail, aniž by se v systému změny nějak dotkly uživatelů a aniž by došlo k narušení funkce aplikací, které jej využívají. Postf1x podporuje konvence Sendmailu jako letci aliases a soubory fonvard. Spustitelný program Sendmailu, sendmail, je nahrazen verzí Postf1xu, která podporuje téměř všechny původní argumenty přľkazového řádku, běží však ve spojení se systémem Postfix. I když vaše programy závislé na Sendmailu budou nadále fungovat, Postf1x byl vyvíjen nezávisle na Sendmailu a nemusí implementovat všechny prvky práce s elektronickou poštou stejným způsobem.

13 a internet Na rozdíl od mnoha proprietárních řešení elektronické pošty, kdy jediný softwarový balíček zajišťuje vše, je internetový sestaven z několika standardů a protokolů, které definují skladbu zpráv a jejich přenos od odesílatele k příjemci. Procesu se účastní mnoho různých softwarových součástí, přičemž každá se stará a jiný krok dodání zprávy. Postfix zajišťuje jen část celého tohoto procesu. Většina uživatelů elektronické pošty zná pouze software, který používá ke čtení a psaní zpráv. Ten se označuje za poftovního u vatelského agenta (Mail User Agent - MUA). Příklady obvyklých agentů MUA jsou mutt, elm, Pine, Netscape Communicator a Outlook Express. Programy MUA jsou dobré pro čtení a psaní zpráv elektronické pošty, o dodání zpráv se však téměř nestarají. Právě zde nastupuje Postfix. Součásti u Když řeknete MUA, aby odeslal nějakou zprávu, pak ji jen prostě předá poštovnímu serveru, na kterém běží poštovní přenosový agent (Mail Transfer Agent - MT A). Obrázek 1-1 zachycuje komponenty, které se účastní jednoduchého vyslání u od odesílatele k příjemci. Agenti MTA Gako Postfix) mají na starosti veškerou práci s přesunem zprávy z jednoho systému na druhý. Když obdrží požadavek na příjem zprávy elektronické pošty, stanoví agent MTA, zda má danou zprávu přijmout nebo nikoli. MTA obvykle přijímá zprávy pro své vlastní lokální uživatele, pro jiné systémy, kterým umí zprávu předat, nebo zprávy od uživatelů, systémů či sítí, které mohou předávat poštu na jiné cíle. Jakmile daný MTA zprávu přijme, musí se rozhodnout, co s ní dále udělá. Může ji odeslat nějakému uživateli na svém systému, nebo ji může předat dál jinému agentovi MTA. Zprávy, určené pro jiné sítě, zřejmě projdou mnoha systémy. Nedokáže-li náš MT A zprávu doručit ani ji předat dále, odešle ji zpět původnímu odesílateli nebo na tuto skutečnost upozorní správce systému. Servery MTA obvykle spravují poskytovatelé služeb internetu (Internet Service Provider - ISP) v případě jednotlivců, nebo podniková oddělení informačních systémů v případě zaměstnanců. Odesnatel I ;:J c:p M r-!a!.1 A I,,:, L..... r;;i Obrázek 1-1. fednodlldj průchod iprál!y internetem POP/IMAP ( IMAP Zpráva nakonec dorazí na MTA, který je konečným cílem. Je-li zpráva je určena uživateli na tomto systému, daný MTA ji předá agentovi doručení ifjrál!j (Message Delivery Agent - MDA), který zajistí její finální doručení. MDA si může zprávu uložit jako

14 prostý soubor, nebo ji může předat speciální databázi elektronické pošty. Termín úloťiftl ráv (Message Store) označuje nějaké trvalé úložiště zpráv a nezabývá se tím, jak konkrétně vypadá. Jakmile je zpráva umístěna do úložiště, zůstane tu, až dokud není příslušný příjemce připraven k jejímu vyzvednutí. Příjemce používá k převzetí zprávy a jejímu přečtení agenta MUA. -Tento agent kontaktuje server poskytující přístup k úložišti zpráv. Daný server je oddělen od MTA, který zprávu dodal, a je vytvořen specificky k zajišťování přístupu pro přebírání zpráv. Jakmile server žadatele úspěšně ověří, může zprávu tohoto uživatele odeslat jeho agentovi MUA. Protože internetové standardy jsou otevřené, existuje mnoho různých softwarových balíčků zpracování internetové elektronické pošty. Různé balíčky implementující tytéž protokoly mohou vzájemně spolupracovat bez ohledu na to, kdo je vytvořil, a na jakém typu systému běží. Budete-li sestavovat kompletní ový systém, pak bude zřejmě software zpracovávající SMTP v jiném balíčku, než software zpracovávající POP /IMAP' Pro každý aspekt vašeho kompletního systému elektronické pošty existuje mnoho různých softwarových řešení. Hlavní ové protokoly Komunikace, k níž dochází mezi popisovanými komponentami ového systému, je definována standardy a protokoly. Dokumenty standardů spravuje skupina Internet Engineering Task Force (letf) a publikuje je jako Request For Comments (RFC - žádost o komentář). To jsou číslované dokumenty vysvětlující určitou technologii nebo protokol. K odesílání zpráv se používá Simple Mail Transport Protocol (SMTP - jednoduchý protokol přenášení pošty), zatímco k jejich příjmu slouží Post Offtce Protocol (pop - poštovní protokol) nebo Internet Mail Application Protocol (lmap - protokol aplikace internetové pošty). SMTP, definovaný v RFC 2821, popisuje konverzaci, k níž dochází mezi dvěma hostiteli na síti při výměně ových zpráv. Protokoly lmap (RFC 2060) a POP (RFC 1939) popisují, jak přebírat zprávy z úložiště zpráv. Protokol lmap byl vyvinut až po protokolu POP a nabízí doplňkové funkce. V obou případech zůstávají na centrálním serveru zprávy elektronické pošty pro uživatele, kteří si je obvykle přes síť přebírají. Není nutné, aby MUA používal pro POP /IMAP stejný systém jako pro SMTP. Právě proto je zapotřebí na klientech elektronické pošty nakonfigurovat samostatně POP / lmap a SMTP. Poskytovatel může nabízet svým klientům jiné servery pro každou funkci a podnikoví uživatelé, kteří jsou mimo kancelář, si často stahují zprávy z podnikového serveru POP /IMAP, přičemž ale k odesílání zpráv používají server SMTP nebo vytáčené připojení k ISP. Software MTA, běžící na serverech SMTP, neustále naslouchá požadavkům na příjem zpráv. Tyto požadavky mohou přijít od agentů MUA nebo jiných serverů MT A.

15 SMTP a předávání elektronické pošty SMTP se běžně používá k odesílání zpráv a jejich předávání mezi agenty MTA. Když nějaký MUA kontaktuje MTA a požaduje dodání zprávy, používá protokol SMTP. SMTP se také použije, když jeden MTA kontaktuje druhého MTA a chce mu předat zprávu. Protokol SMTP původně neobsahoval prostředky ověření uživatelů, jeho rozšíření však v případě nutnosti mohou tuto schopnost zajistit. Další informace o ověřování (autentikovám) uživatelů SMTP najdete v sedmé kapitole. POPil MAP a přístup k poštovní schránce Když si chtějí uživatelé stáhnout zprávy, použijí svého agenta MUA, který se připojí k serveru POP nebo lmap a vše pro ně zajistí. Uživatelé POP obvykle převezmou ze serveru všechny zprávy a pak s nimi pracují místně. lmap nabízí prvky, které usnadňují správu pošty přímo na serveru. (Další informace o používání Postfixu ve spojení se servery POP a lmap najdete ve dvanácté kapitole.) Mnoho serverů nyní nabízí oba protokoly, takže je budu společně označovat za servery POP /IMAP. Protokoly POP a lmap nemají nic společného s odesíláním u. Zabývají se výhradně tím, jak uživatelé přebírají již dříve doručené a uložené zprávy. Ne všichni uživatelé potřebují přístup POP /IMAP k úložišti zpráv. Kupřľkladu uživatelé s přístupem k prostředí unixového počítače mohou mít své agenty MUA nakonfigurované tak, že čtou elektronickou poštu přímo z poštovního souboru, který se nachází na témže stroji. Role Postfixu Postfix je agent MTA; zpracovává předávání zpráv mezi servery a lokálně v rámci systému. Nezajišťuje komunikace POP ani lmap. Obrázek 1-2 představuje jednoduchý příklad odesílání zprávy, kdy má Postfix zodpovědnost MTA a za místní doručení. Jako agent MTA Postfix přijímá a odesílá zprávy elektronické pošty přes síť protokolem SMTP. V případě místruno dodání může lokální agent Postfixu vkládat zprávy přímo do úložiště zpráv nebo je předávat specializovanému agentovi doručení pošty. Příklad ukazuje Postfix jako sever SMTP na obou koncích ové transakce; jelikož ale Postfix vychází z internetových standardů, může být druhým serverem elektronické pošty našeho příkladu jakýkoli jiný server naplňující tytéž standardy. Postfix může komunikovat s jiným serverem hovořícím protokolem SMTP (a dokonce i některými dalšími, které SMTP tak dobře nezvládajd. V našem případě chce Heloisa odeslat zprávu Abélardovi ze své adresy na jeho adresu org). Heloisa použije k sestavení zprávy svého klienta elektronické pošty, který ji následně předá agentovi MTA (prostřednictvím SMTP). Zde je jejím MTA server Postfix umožňující předávání zpráv. Po příjmu zprávy od poštovmno klienta Heloisa stanoví server Postfix podle Abélardovy ové adresy, kam je zapotřebí zprávu odeslat. S V}"lžitím DNS

16 polnll prlllmel PolHlI odnnl'lla PoIIovof IIlVIr PoIIovof servlr : " I J Slrvar DNS Obrázek 1-2. Pfi/eJad dorulení ové v síti (další informace o DNS a u najdete v šesté kapitole) zjistí, který server SMTP by měl přijímat zprávy pro Abélardovu doménu (post6x.org) a tento server kontaktuje (pomocí SMTP). Abélardův server Post6x zprávu přijme a uloží ji až do okamžiku, než bude Abélard připraven k jejímu vyzvednutí. V tomto okamžiku práce Post6xu končí. Jakmile je Abélard připraven převzít své zprávy, jeho klient elektronické pošty převezme protokolem POP nebo lmap zprávu od Heloisy. Náš příklad vypouští podrobnosti komplikovaných úkolů doručování počty Post6xem. V případě zpráv s více příjemci musí Post6x zjistit, kam odeslat kopie pro jednotlivé adresáty. Pokud nemohou nějací příjemci zprávu přijmout kvůli problému se sítí nebo systémem, musí Post6x zprávu zařadit do fronty a periodicky se pokoušet o její odeslání. Z hlediska uživatele je operace Post6xu téměř neviditelná. Z hlediska internetových poštovních systémů zajišťuje Post6x většinu aspektů doručení zprávy elektronické pošty. Zabezpečení Postfixu ové systémy jsou pochopitelně vystavené útokům, protože už samotný princip jejich činnosti vyžaduje příjem dat z nedůvěryhodných systémů. Je poměrně obtížné vybudovat systémy, které odolají útoku, a každá dobrá strategie zabezpečení bude zahrnovat více ochranných vrstev. To platí především pro veřejné systémy a potenciálně nepřátelské prostředí. Post6x řeší zabezpečení aktivním a vícevrstvým přístupem. Již samotná architektura Post6xu omezuje nebezpečnost zranitelných míst pro případ, kdyby byly odhaleny chyby návrhu nebo kódu, jež by v monolitickém programu mohly vytvářet velmi citlivá místa. Modulární návrh Modulární architektura Post6xu tvoří základ většiny jeho zabezpečení. Každý proces Post6xu běží s minimálními oprávněními nezbytnými k naplnění své úlohy. Mnoho bez-

17 pečnostních potíží Sendmailu mělo velmi nepříjemné dopady, protože systém Sendmail běžel většinou jako privilegovaný proces. Postfix pracuje s minimálním množství privilegií potřebných ke splnění určitého úkolu. Procesy Postfixu, které na systému nejsou zapotřebí, lze vypnout, takže je vůbec nebude možné zneužít. Kupříkladu systém se síťovým firewallem, jenž jen předává poštu a nepoužívá místní doručování, může mít vypnuté všechny postfixové komponenty lokálního doručování zpráv. Procesy Postfixu jsou vzájemně izolované a jen minimálně využívají meziprocesní komunikaci. Každý proces si sám zjišťuje to, co potřebuje vědět. Prostředí a procesy Ve většině případů nevyžaduje doručování pošty unixový proces prostředí, když jej však konfigurace používá, Postfix informace před jejich umístěním do proměnných prostředí "desinfikuje". Postfix se pokouší odstranit všechny škodlivé znaky, které mohou mít pro prostředí zvláštní význam, a teprve potom údaje prostředí zpřístupňuje. Většinu procesů Postfixu vykonává důvěryhodný řídící démon. Neběží jako uživatelské podřízené procesy, takže jsou imunní vůči bezpečnostním potížím vyplývajícím z dědičných vztahů nadřazený-podřazený a komunikací. Tyto útoky, které používají signály, sdtlenou paměť, otevřené soubory a další typy meziprocesní komunikace, jsou vůči Postfix v zásadě bezmocné. Zabezpečení v samotném návrhu Dalším obvyklým typem útoku na aplikace je přetečení bufferu (vyrovnávací paměti). Při tomto typu útoku dosahují crackeři toho, že program zapisuje do oblasti paměti, kam by neměl zasahovat. To jim může umožnit změnit cestu vykonávání a převzít tak řízení procesu. Již jsem zmínil, že procesy Postfixu běží s minimem oprávnění, takže ani takový útok by se daleko nedostal; navíc se Postfix snaží nepoužívat buffery s pevnou velikostí pro dynamická data, takže úspěšný útok přetečením bufferu je velmi nepravděpodobný. Důležitou bezpečnostní ochranou na systémech Unix je schopnost měnit kořenový adresář aplikací (chrool). Tímto způsobem se stanovuje nový kořenový adresář běžící aplikace, například Ivar I spool/postfix. Když pak takový program běží, jeho pohled na systém souborů je omezený na strom pod Ivarlspool/postfix a nic nad tímto bodem nemůže pozorovat. Kritické systémové adresáře ani ostatní programy zneužitelné při útoku nejsou přístupné. V Postfixu je velmi jednoduché zařídit, aby jeho procesy běžely v rámci změněného kořenového adresáře (více si o tomto tématu povíme ve čtvrté kapitole). Když takový běh zadáte, bude Postfix vykonáván odděleně. I kdyby tedy došlo nějakým způsobem k rozvrácení ochran Postfixu, útočník si tím nezpřístupní mnohé z metod, které obvykle využívá ke kompromitování systému. Jelikož je Postfix navržen pro práci při velkém zatížení, jsou útoky odepřením služby (Denial-of-Service - DOS) mnohem méně efektivní. Dojde-li systému diskový prostor nebo paměť kvůli útoku DOS nebo díky jinému typu problému, pak se Postfix snaží

18 situaci nekomplikovat. Upustí od toho, co se snažil učinit, a umožní tak systému vzpamatovat se. Procesy Postfixu jsou nastaveny na práci s omezeným množstvím paměti, takže pod návalem zpráv v žádném případě nekontrolovatelně nerostou. Obtížnost plánování zabezpečení je v tom, že nikdy nevíte, jaký bude následující útok ani jak bude veden. Postfix je vytvořen tak, aby si dokázal poradit s nepříznivými podmínkami; ať už je jejich příčinou cokoli. Jeho vestavěná robustnost je zásadním faktorem ovlivňujícím stupeň zabezpečení zajišťovaný Postfixem. Dr. Venema řekl, že se ani tolik nestará o zabezpečení, jako jej zajímá vytváření softwaru, který funguje zamýšleným způsobem bez ohledu na okolní podmínky. Zabezpečení je jen přínosným vedlejším efektem. Další informace o získání Postfixu Více informací o Postfixu získáte na oficiálním webovém sídle, domovské stránce Postftxu (http://www.postftx.org/). Toto sídlo obsahuje zdrojový kód, dokumentaci, odkazy na doplňkový software, články a další informace o Postfixu. Najdete tu rovněž informace o přihlášení do aktivní ové konference, v níž se diskutují všechny aspekty Postfixu. Nemáte-li zatím kopii Postfixu, můžete si stáhnout zdrojový kód z webového sídla Postfixu. Je však docela pravděpodobné, že tu najdete i předkompilovaný balíček pro vaši platformu, jehož použití může být pohodlnější. V takovém případě si obstarejte balíček Postfixu pro svůj operační systém a k jeho instalaci a konfiguraci využijte normální systémové nástroje. Při shánění softwaru pro svůj systém se podívejte na běžné používané servery s aplikacemi. Existuje mnoho dobrých důvodů, proč si sestavit Postfix vlastními silami: Nemusí existovat připravený balíček pro vaši platformu, nemusíte tvůrci balíčku důvěřovat v tom ohledu, že učinil pro vaše prostředí vše naprosto správně, můžete požadovat podporu doplňků, které v balíčku obsaženy nejsou, můžete potřebovat aktuálnější verzi, než je nabízena v balíčcích, nebo si prostě jen rádi aplikace sestavujete sami. Máte-li zkušenosti s kompilováním softwaru, nebudete mít se sestavením Postfixu žádné potíže. Rozhodně patří z hlediska kompilace mezi jednodušší balíčky otevřeného zdrojového kódu. Webové sídlo Postfixu obsahuje odkaz ke stažení, který zobrazuje seznam zrcadel, z nichž si můžete software nahrát. Měli byste použít zrcadlo, které je k vám nejblíže. Postfix je k dispozici bud' jako balíček Official Release (oficiální verze), nebo jako balíček Experimental Release (experimentální verze). I když je označena za experimentální, její kód je v každém případě velmi stabilní. Experimentální verze obsahují nové funkce, které se před převodem na oficiální mohou změnit. Některé nové prvky jsou nabízené pouze v experimentální verzi, klidně je ale můžete používat. Jenom pamatujte, že se mohou v dalších verzích mírně vyvíjet, než budou jejich funkce natolik stabilní, že se stanou součástí oficiální verze. Žádný software Postfixu není uvolněn, dokud neprojde rozsáhlým testováním a zkoumáním. Přečtěte si soubor RELEASE_NOTES (poznámky k verzi), který je součástí balíčku. Dozvíte se, jaké jsou rozdíly mezi aktuální oficiální a experimentální verzí.

19 KAPITOLA 2 Předpoklady Tato kapitola seznamuje s některými základními koncepty Unixu a elektronické pošty, které potřebujete pro sledování výkladu a příkladů uvedených dále v této knize. Pokud již máte nějaké zkušenosti se správou elektronické pošty, můžete tento materiál přeskočit a přejít k další kapitole. Tato kapitola neobsahuje systematické nebo komplexní informace o elektronické poště nebo systému Unix. Obě témata zahrnují nesmírné množství informací. Tato kapitola obsahuje pouze přehled položek, které jsou podrobně vysvětlovány dále v této knize. Témata o systému Unix Čím lépe budete znát systém Unix, tím lepším správcem serveru Postfix budete. Postfix je unixový program spolupracující při vykonávání funkcí s operačním systémem, na kterém je nainstalován. Pokud se s operačním systémem Unix teprve seznamujete, měli byste si prostudovat úvodní text. Tato část vám mezitím představí některé základní koncepty, které budete potřebovat pro pochopení dalšího výkladu v této knize. Přihlašovací jména a čísla UID Seznam uživatelů známých systému je uložen v souboru / ctc/ passwd. Každý uživatel by měl mit unikátní přihlašovací jméno a číselný identifikátor uživatele (obecně zapisovaný jako uid nebo UlD). Identifikátor UID, nikoliv přihlašovací jméno uživatele, je důležitým atributem pro kontrolu identity a vlastnictví. Přihlašovací jméno je konvenční pro lidi a systém je používá zejména pro zjištění identifikátoru UID. Některé konfigurační parametry Postfixu vyžadují při odkazech na uživatelské účty UID namísto přihlašovacího jména. Postfix někdy přijímá identitu různých uživatelů. Procesu je řečeno, aby použil práva daného účtu, když má předstírat jeho identitu.

20 Pseudoúčty Pseudoúčet je normálrú účet systému Unix s tím rozdílem, že neumožňuje přihlášení. Tyto účty se používají pro provádění úkolů správy nebo pro spouštění programů s určitými právy. Váš systém je s největší pravděpodobností nainstalován s několika pseudoúčty. Časté jsou názvy účtů jako například bin a démon. Tyto účty obvykle brání v přihlášení pomocí neplatného hesla a neexistujících domovských adresářů a shellu. Pro správu PostflXu potřebujete alespoň jeden pseudoúčet, pod kterým procesy Postfixu poběží. Možná budete potřebovat další pro jiné funkce, jako například programy pro ové konference a fjltry. Standardní vstup a výstup Téměř všechny procesy v systému Unix mají při spuštění standardní vstup a standardní výstup. Čtou data ze standardního vstupu a zapisují data na standardní výstup. Standardním vstupem je obvykle klávesnice a standardním výstupem je obvykle monitor a uživatelé takto pracují se spuštěnými programy. Standardní vstup a výstup je možno přesměrovat a programy pak mohou vstup přijímat od jiných procesů nebo ze souboru nebo výstup předávat do jiného procesu nebo do souboru. Takto pracují často programy prováděné v systémových skriptech. Pro účely elektronické pošty byste si měli být vědomi standardního vstupu a výstupu, protože váš poštovní systém možná bude muset spolupracovat s jinými programy pomocí jejich standardrubo vstupu a výstupu. Například program pro fjltrování elektronické pošty může přijímat obsah elektronické zprávy na svém standardním vstupu standard a zkontrolovaný obsah zapisovat na svůj standardní výstup. Programy mají obvykle také standardní chybový výstup, kterým je podobně jako v případě standardrubo výstupu monitor uživatele, ale který může být také přesměrován. Standardní vstup, výstup a chybový výstup jsou často zapisovány jako stdin, stdout a stderr. Více informací najdete v knihách s úvodem do systému Unix. Superuživatel Pro provádění správy systému Unix je používán účet root. Také bývá označován za účet superuživatele a měli byste s ním zacházet opatrně. Jako uživatel root byste se měli přihlašovat pouze v případě, že potřebujete jeho práva pro konkrétní úlohu. Správa Postfixu někdy vyžaduje práva uživatele root. Pokud nemáte superuživatelský přístup do systému, nemůžete provádět správu PostflXU. Příkazový řádek Když pracujete s interaktivním shellem, normálně vás uvítá příkazový řádek, který oznamuje, že je systém připraven pro zadávání příkazů. Podle dohod obsahují příkazové řádky uživatelů znaky $ nebo %, zatímco příkazový řádek uživatele root obsahuje znak #. Účet uživatele root byste měli používat pouze pokud je to nezbytné. V příkladech

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Linux jako mail server

Linux jako mail server Linux jako mail server chování definuje RFC (Request For Comments) RFC 2822 (SMTP) RFC 2045 RFC 2049 (MIME) a další mailserver je typicky scénář pro několik úkolů mail relay road warriors příjem emailů

Více

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP.

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP. email Email email Email spolupráce více systémů Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP POP or IMAP MSGFMT (RFC822,...) a MIME Email splitting & relaying 1 relaying

Více

Jemný úvod do Postfixu

Jemný úvod do Postfixu Jemný úvod do Postfixu InstallFest 2010 The sendmail configuration file is one of those files that looks like someone beat their head on the keyboard. After working with it... I can see why! Harry Skelton

Více

Jemný úvod do Postfixu

Jemný úvod do Postfixu Jemný úvod do Postfixu SUT The sendmail configuration file is one of those files that looks like someone beat their head on the keyboard. After working with it... I can see why! Harry Skelton Ondřej Čečák

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

Podstata elektronické pošty

Podstata elektronické pošty Podstata elektronické pošty Elektronická pošta Komunikace v systému elektronické pošty Protokoly elektronické pošty v prostředí TCP/IP sítí Klientská prostředí elektronické pošty Tento materiál si neklade

Více

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Obecná ustanovení 1. Elektronická pošta slouží pro výměnu krátkých sdělení a dokumentů formou elektronických dopisů. 2. Přístup

Více

Počítačové sítě Internetový systém elektronické pošty

Počítačové sítě Internetový systém elektronické pošty Výměna elektronických zpráv mezi uživateli ukládání do schránek (mailboxes) Princip store and forward, využití MX záznamů v DNS Zpráva v původní verzi pouze text, v rozšířené verzi (specifikace MIME Multipurpose

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Linux na serveru seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Proč Linux a open-source? finanční výhoda (zadarmo) filozofie open-source systému obrovská nabídka software

Více

Projekt do předmětu ISA na FIT. Konfigurace poštovního serveru ISP

Projekt do předmětu ISA na FIT. Konfigurace poštovního serveru ISP Projekt do předmětu ISA na FIT Konfigurace poštovního serveru ISP Miroslav Zámečník 13.11.2004 xzamec07@stud.fit.vutbr.cz Obsah Úvod..1 Instalace serveru Postfix...1 Základní konfigurace serveru Postfix...2

Více

PSK3-20. Malý poštovní server I. Instalace

PSK3-20. Malý poštovní server I. Instalace PSK3-20 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Instalace a nastavení poštovního serveru Postfix Vzdělávací oblast: Informační a komunikační

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Dopravní fakulta Jana Pernera. Elektronická pošta. Semestrální práce z předmětu Úvod do informačních technologií

UNIVERZITA PARDUBICE. Dopravní fakulta Jana Pernera. Elektronická pošta. Semestrální práce z předmětu Úvod do informačních technologií UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Elektronická pošta Semestrální práce z předmětu Úvod do informačních technologií Datum odevzdání: 1. 1. 2009 Stanislav Machalík, stud. obor DP Úvod Elektronická

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service Verze:: 4.5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-08 SWD-20140108174357315 Obsah 1 Začínáme... 7 Plány služeb odesílání zpráv služby BlackBerry Internet Service... 7 Základy...7

Více

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Obsah Úvodem... 1 Jak to vypadá, když certifikát není nainstalován... 2 Instalace kořenového certifikátu ZŠ O. Březiny (pro Internet Explorer a Google Chrome)...

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Opensource antispamová ochrana

Opensource antispamová ochrana Opensource antispamová ochrana Jiří Ráž Plzeň 31. října 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Jiří Ráž (CESNET, z.s.p.o.) Opensource antispamová ochrana Plzeň 31.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

DUM č. 15 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 15 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 15 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: e-mail, smtp, pop3, imap, hoax, phishing, spam Materiály jsou určeny

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 7 1. Úvod: Připojení počítače do

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou správy systémů typu UNIX a základním nastavením počítačových sítí. Zaměření kurzu je především na získání celkového přehledu a

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Česká pošta a Datové schránky

Česká pošta a Datové schránky Česká pošta a Datové schránky e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Datové schránky - milníky Datové schránky jsou technologickou revolucí a začátkem éry garantovaného elektronického

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více