Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline"

Transkript

1 Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem probíhá přes zabezpečený protokol HTTPS s autorizací uživ. jménem a heslem. Parametry a obsah zásilky se předávají metodou POST. URL skriptu, který přijímá zásilky: https://online.postservis.cz/cmdedopis/dopisonline.php URL formuláře z prohlížeče: https://online.postservis.cz/cmdedopis/form.html Slepá testovací verze skriptu, která veškerá data po přenosu stornuje: https://online3.postservis.cz/cmdedopis/dopisonline.php Maximální počet souběžných připojení na jedno uživatelské jméno je omezeno na tři. Při překročení tohoto počtu nebude zásilka přijata a přenos bude ukončen s chybou č. 43. Skriptu se předává celkem 19 parametrů. 1. user přihlašovací jméno (povinný) 2. passwd přihlašovací heslo (povinný) 3. barvatisku požadovaná barva tisku (povinný) 4. typvyplatneho druh zásilky (povinný) 5. typuhrady jak se bude platit dopis (povinný) 6. typvystupu určuje formát, v jakém se budou vracet informace o založení zakázky, nebo chybové stavy txt hodnoty jsou oddělené tabulátorem chr(9) a řádky znaky CRLF csv hodnoty jsou oddělené středníkem - chr(59) a řádky znaky CRLF xml viz struktura níže bez parametru vypisuje se do konzole, hodnoty jsou oddělené tabulátorem - chr(9) 7. soubor soubor PDF (povinný) Následující položky jsou povinné pro zásilky s dodejkou. Pokud jsou předávány skriptu u ostatních typů zásilek, je nutné je naplnit prázdným řetězcem. 8. odsosloveni Odesílatel oslovení (char 25) 9. odsfirma Odesílatel firma (char 100) 10. odsosoba Odesílatel osoba (char 100) 11. odsulice Odesílatel ulice (char 100) 12. odsobec Odesílatel obec (char 100) 13. odspsc Odesílatel PSČ (char 5) 14. adrosloveni Adresát oslovení (char 25) 15. adrfirma Adresát firma (char 100) 16. adrosoba Adresát osoba (char 100) 17. adrulice Adresát ulice (char 100) 18. adrobec Adresát obec (char 100) 19. adrpsc Adresát PSČ (char 5)

2 Po zpracování a ověření předaných parametrů a PDF souboru se generuje odpověď v požadovaném formátu viz. parametr typvystupu. Součástí odpovědi je souhrn podacích parametrů viz. výstup XML: Při řádném založení zakázky: <?xml version="1.0" encoding=" windows-1250 "?> <zakazka> <soubor type="string">test.pdf</soubor> <pocetstranek type="integer">1</pocetstranek> <kodobjednavky type="string"> </kodobjednavky> <podacicislo type="string">51000</podacicislo> <datumpodani type="date"> </datumpodani> <podaciposta type="string">370 20</podaciposta> <cena mena="czk" type="decimal">14</cena> <barvatisku type="integer">0</barvatisku> <typvyplatneho type="integer">67</typvyplatneho> <varovani type= integer >0</varovani> </zakazka> Při chybovém stavu: <?xml version="1.0" encoding=" windows-1250 "?> <chyba> <kod type="integer">16</kod> <popis type="string"> Chyba při kopírování souboru </popis> </chyba> Chybové stavy, které mohou nastat: Kód Chyba 1 Proměnná user neexistuje 2 Proměnná user je prázdná 3 Proměnná passwd neexistuje 4 Proměnná passwd je prázdná 5 Proměnná barva neexistuje 6 Proměnná barva je prázdná 7 Proměnná typvyplatneho neexistuje 8 Proměnná typvyplatneho je prázdná 9 Proměnná typuhrady neexistuje 10 Proměnná typuhrady je prázdná 11 Proměnná soubor neexistuje 12 Proměnná soubor je prázdná 13 Typ úhrady není povolen, nebo neexistuje 14 Typ výplatného je mimo rozsah 15 Špatně zadaná barva 16 Chyba při kopírování souboru 17 Chyba při kontrole PDF souboru 18 Překročení počtu stánek v dokumentu 19 Není ve formátu A4, dokument je šifrován

3 20 Nepodařilo se založit zakázku č 21 Přihlášení pomocí uživatelského jména se nepovedlo 22 Tento typ zakázky zatím nepodporujeme 23 Proměnná odsosloveni neexistuje 24 Proměnná odsfirma neexistuje 25 Proměnná odsfirma je prázdná 26 Proměnná odsosoba neexistuje 27 Proměnná odsulice neexistuje 28 Proměnná odsulice je prázdná 29 Proměnná odsobec neexistuje 30 Proměnná odsobec je prázdná 31 Proměnná odspsc neexistuje 32 Proměnná odspsc je prázdná 33 Proměnná adrosloveni neexistuje 34 Proměnná adrfirma neexistuje 35 Proměnná adrfirma je prázdná 36 Proměnná adrosoba neexistuje 37 Proměnná adrulice neexistuje 38 Proměnná adrulice je prázdná 39 Proměnná adrobec neexistuje 40 Proměnná adrobec je prázdná 41 Proměnná adrpsc neexistuje 42 Proměnná adrpsc je prázdná 43 Překročen limit souběžných připojení 44 Soubor neobsahuje vložené fonty Při návrhu vlastních aplikací je nutné počítat s možnou změnou a rozšířením typů výplatného, úhrad, výstupů a druhů tisků. Obsahy platných číselníků je proto nutné vždy ověřit POST dotazem na URL adrese: https://online.postservis.cz/cmdedopis/vratciselnik.php Odpovědí je vždy seznam dostupných hodnot obsahující kód a název odpovídající typu číselníku. Skriptu je nutné předat jako parametry dvě hodnoty - název číselníku a také typ výstupního souboru: chr(9) typciselniku určuje typ číselníku, který bude vrácen ve výstupu barvatisku seznam dostupných barev tisků typvyplatneho seznam možností výplatného typuhrady seznam možných typů úhrad typvystupu určuje formát, v jakém se budou vracet výpis číselníků txt hodnoty jsou oddělené tabulátorem - chr(9) csv hodnoty jsou oddělené středníkem - chr(59) xml viz struktura níže bez parametru vypisuje se do konzole, hodnoty jsou oddělené tabulátorem - Pro demonstrační účely je možné ověřit generování číselníku na tomto odkazu: https://online.postservis.cz/cmdedopis/formcis.html

4 Upozornění: Prosím věnujte pozornost umístění adresy příjemce, odesílatele a technologické zóně, které musí odpovídat vzoru: https://online.postservis.cz/download/dopisonline/sablona.pdf Veškeré další informace naleznete na stránkách Postservisu: https://online.postservis.cz/ Zde se můžete zaregistrovat (přihlašovací údaje obdržíte dop. zásilkou do vlastních rukou) a začít posílat zásilky bez nutnosti chodit na poštu. Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline přehled zásilek Rozhraní slouží k automatizovanému přehledu zásilek z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem probíhá přes zabezpečený protokol HTTPS s autorizací uživ. jménem a heslem. Parametry se předávají metodou POST. URL skriptu, který přijímá zásilky: https://online.postservis.cz/cmdedopis/eprehledzak.php URL formuláře pro vyzkoušení z prohlížeče https://online.postservis.cz/cmdedopis/test.html Skriptu se předává celkem 5 parametrů. 1. user přihlašovací jméno (povinný údaj) 2. passwd přihlašovací heslo (povinný údaj) 3. typvystupu - určuje formát, v jakém se budou vracet informace o zásilce, nebo chybové stavy txt - hodnoty jsou oddělené tabulátorem - chr(9) csv - hodnoty jsou oddělené středníkem - chr(59) xml - viz. struktura níže bez parametru - vypisuje se do konzole, hodnoty jsou oddělené tabulátorem - chr(9) 4. zasilka číslo zásilky (povinný údaj, pokud nezadáte datum) 5. datum datum ve formátu yyyymmdd (povinný údaj, pokud nezadáte zásilku) Pokud bude vyplněna zásilka, tak se vygeneruje přehled pro zadanou zásilku. Pokud bude vyplněn datum, budou vygenerované zásilky v daném datumu. Jestli bude vyplněna zásilka i datum, tak se vždy bude generovat výstup podle zásilky. Po zpracování a ověření předaných parametrů se generuje odpověď v požadovaném formátu viz. parametr typvystupu. Součástí odpovědi je souhrn podacích parametrů a stavu zpracování zásilky viz. výstup XML: Zásilka, která čeká na zpracování. <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <dopisonline> <zakazka id=" ">

5 <podacicislo type="string">neni</podacicislo> <pocetstranek type="integer">1</pocetstranek> <datumpodani type="datetime"> :17:06</datumpodani> <cena mena="czk" type="decimal">12.60</cena> <barvatisku type="integer">0</barvatisku> <platba type="integer">0</platba> <typvyplatneho type="integer">66</typvyplatneho> <zpracovani type="integer">50</zpracovani> <stav type="integer">0</stav> </zakazka> </dopisonline> Zpracovaná zásilka. <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <dopisonline> <zakazka id=" "> <podacicislo type="string">neni</podacicislo> <pocetstranek type="integer">1</pocetstranek> <datumpodani type="datetime"> :05:11</datumpodani> <cena mena="czk" type="decimal">12.60</cena> <barvatisku type="integer">0</barvatisku> <platba type="integer">0</platba> <typvyplatneho type="integer">66</typvyplatneho> <zpracovani type="integer">20</zpracovani> <stav type="integer">1</stav> <operace id="0"> <datumzpracovani type="datetime"> :15:50</datumzpracovani> <typsluzby type="string">tisk</typsluzby> <nazevsluzby type="string">a4 (B&W)</nazevsluzby> <doba type="time">0:02</doba> </operace> <operace id="1"> <datumzpracovani type="datetime"> :35:00</datumzpracovani> <typsluzby type="string">kompletace</typsluzby> <nazevsluzby type="string">uzavření papírové obálky</nazevsluzby> <doba type="time">0:33</doba> </operace> <operace id="2"> <datumzpracovani type="datetime"> :35:00</datumzpracovani> <typsluzby type="string">kompletace</typsluzby> <nazevsluzby type="string">vlož. 1 listu adr. dokumentu A4</nazevsluzby> <doba type="time">0:33</doba> </operace> <operace id="3"> <datumzpracovani type="datetime"> :17:41</datumzpracovani> <typsluzby type="string">expedice</typsluzby> <nazevsluzby type="string">expedice zakázky</nazevsluzby> <doba type="time">0:01</doba> </operace>

6 </zakazka> </dopisonline> Pořadí polí v případě výpisu do CSV (oddělovač středník) nebo TXT (oddělovač tabelátor) je následující: Kód podzakázky - unikátní identifikátor v celém systému pokud se budete dotazovat na nějaké informace o zpracování pracovníků zakázky Postservisu vždy uvádějte tento údaj podací číslo - ekvivalent klasickému podacímu číslu, toto číslo uvádějte při reklamacích na poštách počet stran počet stran v zaslaném PDF datum podání datum elektronického podání zásilky cena kalkulovaná cena zásilky druh tisku kód provedení tisku (dle platného číselníku) platba kód způsobu úhrady za zpracování zásilky (dle platného číselníku) typ výplatného - kód způsobu doručení (dle platného číselníku) zpracování kód některých stavů zpracování zakázky 20 Zakázka je aktivní v systému a probíhá její zpracování. 46 Zakázka byla stornována. 40 Zakázka čeká na zaplacení (jen u platby pomocí PremiumSMS). 50 Zakázka čeká na zpracování. stav status finálního dokončení zakázky 0-zakázka ještě není finálně zpracována (není předána k fakturaci) a v jednotlivých operacích můžou nastat změny 1-zakázka je předána na účtárnu a proběhly kontrolní operace zpracování zakázky je ukončeno datum zpracování datum začátku provedené operace se zakázkou doba doba zpracování typ služby název typu zpracování název služby konkrétní provedená operace Ukázka výstupu do CSV: ;55312;1; :20:13;33.00;0;1;119;20;1; :56:39;0:02;Tisk;*** A4 (B&W) a odřádkováno CRLF Při chybovém stavu: <?xml version="1.0" encoding=" windows-1250 "?> <chyba> <kod type="integer">0</kod> <popis type="string"> Přístup je povolen pouze přes HTTPS protokol </popis> </chyba> Chybové stavy, které mohou nastat:

7 Kód Chyba 0 Přístup je povolen pouze přes HTTPS protokol 1 Proměnná user neexistuje 2 Proměnná user je prázdná 3 Proměnná passwd neexistuje 4 Proměnná passwd je prázdná 5 Proměnná zasilka neexistuje 6 Proměnná datum neexistuje 7 Proměnné zasilka a datum jsou prázdné 8 Nesprávné přihlašovací údaje 9 Zakázka č ' neexistuje 10 K datu neexistuje žádný záznam Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline podací lístek Rozhraní slouží k automatizovanému generování podacích lístků z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem probíhá přes zabezpečený protokol HTTPS s autorizací uživ. jménem a heslem. Parametry se předávají metodou POST. URL skriptu, který přijímá zásilky: https://online.postservis.cz/cmdedopis/podlist.php URL formuláře pro vyzkoušení z prohlížeče https://online.postservis.cz/cmdedopis/podlist.html Skriptu se předává celkem 5 parametrů. 1. user přihlašovací jméno (povinný údaj) 2. passwd přihlašovací heslo (povinný údaj) 3. podcislo Podací číslo zásilky (povinný údaj) 4. typvystupu určuje, jak se bude vracet PDF soubor. Výchozí hodnota je nastavena na D. D vrátí PDF soubor ke stáhnutí (download file) I vrátí PDF soubor do prohlížeče (browser) S vrátí string 5. typlog určuje formát, v jakém se budou chybové stavy txt - hodnoty jsou oddělené tabulátorem - chr(9) csv - hodnoty jsou oddělené středníkem - chr(59) xml - viz. struktura níže bez parametru - vypisuje se do konzole, hodnoty jsou oddělené tabulátorem - chr(9)

8 Po zpracování a ověření předaných parametrů se generuje PDF soubor. Pokud dojde při zpracování k chybě, generuje se chybová odpověď dle zvoleného typu (txt, csv, xml, konzole). Výstup XML: <?xml version="1.0" encoding=" utf-8 "?> <chyba> <kod type="integer">0</kod> <popis type="string"> Přístup je povolen pouze přes HTTPS protokol </popis> </chyba> Chybové stavy, které mohou nastat: Kód Chyba 0 Přístup je povolen pouze přes HTTPS protokol 1 Proměnná user neexistuje 2 Proměnná user je prázdná 3 Proměnná passwd neexistuje 4 Proměnná passwd je prázdná 5 Proměnná podcislo neexistuje 6 Proměnná podcislo je prázdná 7 Nepodařilo se ověřit uživatele 8 Podací číslo nebylo nalazeno 9 Soubor k zakázce již neexistuje. Soubory se archivují 1 rok 10 Nelze vygenerovat náhled

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Zdravotnické zařízení

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Zdravotnické zařízení Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Zdravotnické zařízení Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka informace o vybraném subjektu... 3 2. Orientace mezi úlohami na Portálu... 4 2.1 Podatelna podání...

Více

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.3

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.3 Platební brána GoPay GoPay Integrační manuál verze 2.3 22.08.2012 Obsah 1 Definice...4 2 Platební brána...5 3 Postup integrace...7 3.1 Obchodník: poptávka služeb...7 3.2 GoPay: vytvoření testovacího prostředí...7

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

T-Mobile m-platba (MAMI) Interface pro obchodníky

T-Mobile m-platba (MAMI) Interface pro obchodníky T-Mobile m-platba (MAMI) Interface pro obchodníky Verze: 08 (2013/05/27) Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 3 1.1 Změny dokumentu... 3 2 Co umožňuje m-platba?... 4 2.1 Standardní platby... 4 2.2 Inkasní platby...

Více

ISHOP & ICALC & IPRESCORING VSTUPNÍ BOD. verze 3.4

ISHOP & ICALC & IPRESCORING VSTUPNÍ BOD. verze 3.4 ISHOP & ICALC & IPRESCORING VSTUPNÍ BOD verze 3.4 Home Credit International a.s. 2.11.2010 Strana 2/37 Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VSTUPNÍ BODY APLIKACE ISHOP... 6 2.1. POPIS VSTUPNÍHO BODU... 6 2.2. HTTP PARAMETRY

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) CSÚIS - Otázky a odpovědi Verze dokumentu: 1.3 (z 11.2.2011) Strana: 1/37 Obsah A. Registrace ZO/NZO... 3 B. Vytváření výkazů... 12 C. Elektronický

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 1.9

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 1.9 Platební brána GoPay GoPay Integrační manuál verze 1.9 09.08.2011 Obsah 1 Definice...4 2 Platební brána...5 3 Postup integrace...7 3.1 Obchodník: poptávka služeb...7 3.2 GoPay: vytvoření testovacího prostředí...7

Více

Uživatelská technická dokumentace Verze 1.0

Uživatelská technická dokumentace Verze 1.0 Uživatelská technická dokumentace Verze 1.0 2011 PayU Czech Republic s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Termíny a ustálené výrazy používané v aplikaci... 3 2.1 Kódy chyb... 3 2.2 Statusy transakcí...

Více

Technické podmínky provozu

Technické podmínky provozu Technické podmínky provozu Vydáno: 1. 8. 2015 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Terminologie... 4 3 Seznámení s mojeid... 5 3.1 Základní principy mojeid...5 3.2 MojeID identita...5 3.3 Proces komunikace přes mojeid...6

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE ÚVOD Tento dokument stručně popisuje postup při využívání údajů

Více

Uživatelská technická dokumentace. Verze 3.0

Uživatelská technická dokumentace. Verze 3.0 Uživatelská technická dokumentace Verze 3.0 Revize Verze Datum Změny 1.0 23. 2. 2010 - vytvoření dokumentu 2.0 7. 6. 2011 - nový obsah kapitoly 3.7 (vytvoření nové platby s použitím šablony PayU) - hlavičkový

Více

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat Obsah Úvod... 2 1 Datové rozhraní... 3 1.1 Technické požadavky... 3 1.2 WSDL... 3 1.3 Popis... 3 1.3.1 Parametr APPID... 3 1.3.2

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Popisuje obsluhu administrace verze ENTERPRISE Generováno: 01. 08. 2015, 00:15 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi Verze: 1.6h Datum verze: 18. 4. 2013 Účel dokumentu: Dokument je návrhem rozhraní systému ADIS na systémy: - penzijních

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v07.0 Účinnost 14.07.2014 Verze v08.0 Účinnost 06.02.2015 Strana: 1/15 Strana: 2/15 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD

Více

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS)

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Úvod Návrh funkcí WS pro komunikaci mezi IS DS a SS vychází z výsledků předchozích

Více